Sunteți pe pagina 1din 25

Î.

M “Efes Vitanta
Moldova Brewery
S.A”

Page 1
Caracteristica generala a intreprinderii

După forma organizatorico-


juridică întreprinderea este o societate pe
acţiuni şi
totodată mixtă. Denumirea ei deplină confor
m
legislaţiei este: Î.M. „EFES VITANTA
MOLDOVA BREWERY” S.A. şi este o întreprin
dere de producţie cu un sistem
deschis, bine organizat, complex, dinamic, ad
aptiv şi autorentabil folosind piaţa
factorilor de producţie pentru a produce marf
a pentru piaţa bunurilor de consum.

Page 2
Cuprins
Analiza micromediului de marketing;
Analiza macromediului de marketing;

Page 3
Page 4
Micromediul de marketing
Micromediul
de marketing

Concurentii Furnizorii

Prestatorii de
Consumatorii
servicii

Page 5
MICROMEDIU

P PRODUS
R
E PROMOVARE
Ţ
DISTRIBUŢIE

Page 6
Furnizorii de materie
prima
• În prezent, toată materia primă şi materialele sînt cumpărate atît de pe piaţa externă
cît şi parţial de
• pe piaţa locală.
• De pe piaţa locală se procură materia primă:
• Ø zahar de la SRL „Iurici;
• Ø sodă caustică SRL „Aldea”;
• Ø oxigen SRL „MEDTEHGAZ”;
• Ø acid azotic SRL „Aldea”;
• Ø nisip, cheramzit şi beton SRL „Morol”.

• În ceea ce priveşte aprovizionarea cu materie primă de pe piaţa externă, aici putem a


duce
• următoarele exemple: din Ucraina se importă dioxid de carbon, acid citric şi forme PE
T, din Cehia se
• importă tuburi cu zimţi, din Austria se importă aparate de umplut şi închis

Page 7
Prestatorii de servicii

Page 8
Consumatorii

Page 9
Concurentii

Page 10
Macromediul de marketing
Mediul
tehnologic

Mediul cultural Mediul natural

Macromediul
de
marketing

Mediul Mediul
politic\normativ demografic

Mediul
economic

Page 11
Mediul economic

EVBM

Page 12
Veniturile disponibile ale
populației anul 2012

Page 13
Minimumul existență al
populației

Page 14
Structura cheltuielilor de
consum în trimestrul II anul
2012

Page 15
Rata anuală a inflației

Page 16
Mediul demografic

EVBM

Page 17
Numărul mediu al populației

Page 18
Populația stabilă la începutul an
ului 2012

Page 19
Vîrsta medie a populației

Page 20
Mediul tehnologic

EVBM

Page 21
Pasii de perfectionare
• Introducerea sistemelor performante de ținere a evidenței stocurilor, de genul gen
RFID
• (Radio-Frequency Identification = Identificare prin frecvență radio), ce presupun
atașarea
• unor cipuri fiecărui produs din magazin pentru o identificare mai ușoară a
acestora;
• - Dezvolatrea softurilor de cercetare de tipul people counter, pentru stabilirea
direcțieifluxurilor
• de clienți;
• - Tendințele de minimizare a stocurilor și a cheltuielilor legate de acestea;
• - Îmbunătăţirea sistemelor şi mijloacelor de transport;
• - Mecanizarea şi automatizarea manipulării de mărfuri;
• - Apariţia de noi materiale şi tipuri de ambalare a mărfurilor, de tehnologii
moderne de
• prezentare şi etalare a mărfurilor şi chiar de vînzare a produselor, ș.a

Page 22
Mediul natural

EVBM

Page 23
Mediul politic si normativ

EVBM

Page 24
Mediul cultural

EVBM

Page 25