Sunteți pe pagina 1din 10

ZGOMOTELE INIMII

Zgomotele cardiace sunt produse de:


 mişcarea valvelor (în special închiderea valvelor),
 vibraţia pereţilor inimii la trecerea sângelui,
 vibraţia marilor vase la trecerea sângelui.
Cele patru zgomote cardiace sunt:
 Zgomotul 1 şi 2 - perceptibile stetacustic, în condiţii normale;
 Zgomotul 3 şi 4 - foarte slabe, în general imperceptibile stetacustic, dar posibil
de înregistrat pe fonocardiogramă.
ZGOMOTUL I - ZGOMOTUL SISTOLIC (S1):

 se aude la începutul sistolei .


 este zgomotul cu durata cea mai mare 0,08 - 0,12 secunde
 are intensitatea de tarie medie –mare; intensitate maximă o are în focarul
mitral
 este un zgomot unic - se aude ca un singur grup vibrator
 are frecvența medie – joasa si tonalitatea joasa .
 este un zgomot grav, mai prelung („tum”)
 se aude cel mai bine la apex
ZGOMOTUL I – CAUZELE OSCILAȚIILOR

 închiderea valvelor AV (cauza majoră): închiderea mitralei (Mî) (cea mai mare
oscilaţie), precede închiderea tricuspidei (Tî)
 deschiderea valvelor sigmoidiene: pulmonara (Pd) precede aorta (Ad)
 vibraţia pereţilor ventriculari în timpul CIV
 vibraţia pereţilor marilor artere în timpul ejecţiei rapide (turbulenţa fluxului
de sânge).
ZGOMOTUL II - ZGOMOTUL DIASTOLIC (S2)

 este mult mai scurt 0,04 - 0,06 s


 este un zgomot înalt, mai scurt („ta”)
 are intensitate medie; intensitate maximă o are în focarul
aortic şi pulmonar
 este dedublat strans variabil ; zg . II unic este patologic
 este dedublat datorita diferentei de inchidere a valvei
aortice si pulmonare ( 30 ms ) .
ZGOMOTUL II – CAUZELE OSCILAȚIILOR

 închiderea valvelor sigmoidiene (cauza majoră): aorta (Aî) precede


pulmonara (Pî)
 - cele două componente sunt vizibile separat.
 - distanţa între ele cre şte în inspirul for ţat.
 deschiderea valvelor AV: tricuspida (Td) precede mitrala (Md)
 vibraţia pereţilor ventriculari în timpul RIV.
ZGOMOTUL III - ZGOMOTUL PROTODIASTOLIC (S3)

 durata zgomotului esre de 0,02- 0,04”


 este un zgomot slab, neperceput decât la copii cu torace sub ţire

ZGOMOTUL III – CAUZELE OSCILAȚIILOR

 vibraţia pereţilor ventriculari (au complianţa mare) în timpul umplerii


ventriculare rapide, când turbulenţa fluxului de sânge este mare.
 patologic: mai intens în insuficienţa cardiacă (complianţă excesivă), când
devine perceptibil stetacustic (zgomot de galop).
ZGOMOTUL IV – ZGOMOTUL PRESYSTOLIC (S4)

 durata este de 0,05- 0,10”


 zgomotul este foarte slab, neperceput fiziologic

ZGOMOTUL IV – CAUZELE OSCILAȚIILOR


 vibraţia pereţilor ventriculari în timpul sistolei atriale, care pompează sângele
în ventriculi.
 patologic devine perceptibil stetacustic: dacă creşte presiunea atrială, în
hipertrofia ventriculară (perete îngroşat), în insuficienţa cardiacă (zgomot de
galop).
 Alte zgomote ale inimii sunt reprezentate de zgomotele supraadăugate:
 clikuri → apare în timpul sistolei
 clacmente → apar în timpul deschiderii valvulare
 sufluri .