Sunteți pe pagina 1din 22

Intervizarea în activitate prin

metoda grupurilor Balint

Asociația BALINT din Moldova


Psiholog clinician, Dr. Veronica Calancea
Dr. Petronela Paziuc

www.balint.md
fb.com/balintmoldova/
E-mail: info@balint.md
Tel. +373 68 744 096
IDEI GENERALE DESPRE
GRUPURILE BALINT
• 1. Sunt grupuri de autocunoaştere, dar
nu numai.
Diferenţa faţă de grupurile de
autocunoaştere constă în faptul că în locul
reacţiilor emoţionale ale membrilor
grupului în centrul atenţiei stau reacţiile
pacientului/clientului.
IDEI GENERALE DESPRE
GRUPURILE BALINT
• 2. Sunt grupuri de prezentare de caz, dar nu
numai.
Nu diagnosticarea clinică este scopul discuţiilor
ci punerea diagnosticului de situaţie, deci
prezentarea situaţiilor sociale, familiale,
culturale, religioase ect. Sentimentele pe care
pacientul/clientul le trezeşte în medic/psiholog,
trebuie concepute ca nişte simptome.
Relaţia medic-pacient sau psiholog-
client/pacient foarte des reflectă modelul relaţiei
generale al pacientului/clientului faţă de
anturajul lui.
IDEI GENERALE DESPRE
GRUPURILE BALINT
• 3. Sunt grupuri de psihoterapie, dar nu
numai.
Frecventând grupul Balint cu timpul
medicul/psihologul trece printr-un proces de
schimbare a personalităţii, deschizând noi
dimensiuni în concepţia lui faţă de problemele
pacienţilor/ clienţilor, faţă de relaţia lui cu
pacientul/ clientul, iar în final devine mai
înţelegător şi mai calm.
Se observă o schimbare mică, dar
semnificativă a personalităţii (M.Balint).
STRUCTURA ŞI DERULAREA
GRUPRILOR BALINT
I. Grup mic – obişnuit:
• Membrii de grup/
• Liderul /coliderul de grup. Grupul mic este
format din 8-13 persoane: medici,
psihologi, dar şi de alte specialităţi.
Derularea grupurilor mici

1. Membrii grupului, deobicei 8-13


persoane se întâlnesc în mod regulat
odată sau de 2 ori pe lună, în zile fixate de
comun acord, acceptate de toti.
Derularea grupurilor mici

2. Sala în care se desfăşoară activitatea de


grup trebuie să fie potrivită: să permită
aşezarea scaunelor în cerc fără mese la
mijloc, să fie un microclimat plăcut, fără
zgomote supărătoare din exterior, cu o
uşă care se poate închide pentru a crea
o atmosfera liniştită de lucru.
Derularea grupurilor mici

3. Înaintea începerii muncii de grup e bine


ca participanţii să discute lejer, degajat,
iar liderul de grup să aibă grijă să creeze
atmosfera “Cercului magic”.
II. Grup mare – demonstrativ:

1. Membrii grupului mic din interior


2. Membrii din grupul exterior
3. Liderul şi coliderul grupului
4.Supervizorul sau observatorul extern şi /
sau intern.
Derularea grupurilor mari,
demonstrative
• Numărul participanţilor este nelimitată
• În interiorul grupului se formează un grup mic cu
8-13 persoane.
• Liderul îşi alege un colider
• Grupul mic din interior îşi desfăşoară activitatea
conform protocolului descris anterior
• După terminarea muncii din grupul mic liderul
poate să dea cuvântul celor din grupul exterior.
• Supervizorul face analiza dinamicii de grup şi
modul de conducere al liderului
LIDERUL DE GRUP BALINT
Este unul dintre egalii grupului - primus inter
pares
1. Liderul are rol de coordonare
2. Răspunde pentru crearea atmosferei bune de
lucru
3. Urmăreşte cu mare atenţie prezentarea cazului
şi fanteziile grupului pe marginea cazului
4. Ajută grupul să se concentreze asupra discuţiei
şi să nu se abată de la relaţa medic-pacient.
LIDERUL DE GRUP BALINT
5. Va ajuta membrii grupului să-şi asculte
sentimentele proprii şi să devină conştienţi de
modul în care emoţiile pacientului se
reflectează în sentimentele proprii.

6. Asigură un climat de siguranţă şi protectiv


pentru prezentatorul cazului prin retragerea
sa la un moment dat din implicarea emotivă
faţă de pacient şi faţă de sentimentele altora
din grup pentru a putea vedea mai obiectiv ce
se petrece.
LIDERUL DE GRUP BALINT
7. Trebuie să-i “frâneze” pe cei ce vorbesc prea
mult şi să-i “îmboldească” pe cei ce nu se fac
auziţi.

8. Un lider înţelept se va abţine de la


interpretări proprii, iar în schimb se va
concentra asupra înlesnirii muncii de grup.
Co-Lider GB

• Co-Liderul este o persoană experimentată în


munca grupului Balint
• Este atent la tot ce se întâmplă în grup având
dreptul la intervenţii când acest lucru este
necesar, fără a prelua poziţia liderului.
• După discuţiile de grup şi coliderul are dreptul
de a-şi exprima părerea despre activitatea de
grup.
CERCUL MAGIC în GB
• Cercul constituie simbolul autonomiei,
perfecţiunii, izolării, evocă nemişcare,
ruperea de cotidian. Este o “scenă” unde
ritualul spectacolului permite ieşirea din
timp, întoarcerea la origini, împăcarea
contrariilor, explorarea sufletului omenesc.
CERCUL MAGIC în GB
• Grupul Balint: este un spaţiu delimitat de
“scaunele aranjate în cerc” unde
interferenţele devin posibile - este un
spaţiu al comunicării.

• În acest spaţiu trecutul şi prezentul


fiecăruia se proiectează sintetic prin
reacţiile persoanei respective “AICI ŞI
ACUM” („HIC ET HUNC”).
CERCUL MAGIC în GB

• AICI grupul naşte un spaţiu protectiv,


generând sentimente, emoţii, pulsiuni

• ACUM comunicarea devine posibilă căci


“prezentul clipei” unic şi irepetabil, creează
posibilitatea transferului şi contra-
transferului.
CERCUL MAGIC în GB
• Magia clipei, “aici şi acum” permite
explorarea sufletului omenesc într-o
atmosferă de toleranţă şi acceptarea
omului în complexitatea lui (bunătate,
răutate, orgoliu, greşeli etc.).
REGULI GENERALE ÎN
ACTIVITATEA GRUPULUI BALINT

1. Respectarea confidenţialităţii faţă de tot ce se


întâmplă în grup;
2. Ascultarea cu atenţie şi cu înţelegere a părerii
altora, fără comentarii care ar putea fi
jignitoare sau supărătoare;
3. Luarea cuvântului când liderul dă „undă verde”;
4. Acceptarea ideii ca fiecare dintre noi are limite,
poate să greşească, nefiind atotştiutori. Avem
dreptul la propriile limite! - o problemă pe
care noi o considerăm minoră, pentru alţii
poate fi una foarte importantă, deci trebuie
abordată cu seriozitate şi empatie;
REGULI GENERALE ÎN ACTIVITATEA
GRUPULUI BALINT
5. Evitarea sfaturilor directe! Să vorbim numai
despre modul în care am acţiona şi simţi noi într-
un asemenea caz;
6. Evitarea strictă a atacurilor la persoană!
7.Nu se permit conversaţii în doi în timpul grupului,
nu se fac notiţe, nu se fumează, nu se mănâncă;
8. Punctualitatea: după începerea grupului nu se
mai intră sau iese din grup (nici măcar pentru
nevoi fiziologice);
REGULI GENERALE ÎN ACTIVITATEA
GRUPULUI BALINT

9. Fiecare membru al grupului are dreptul de a lua


cuvântul, sau dreptul la tăcere;
10. În timpul grupului se foloseşte numele
diminutiv al participanţilor ;
11. Membrii grupului în timpul şedinţelor se
tutuiesc; nu se apelează prin folosirea gradelor
profesionale, ştiinţifice sau al statutului social;
12. Se va preciza cu aproximaţie timpul acordat
discuţiilor de grup.
GRUP BALINT

• ÎNȚELEGEM PRIN PRACTICARE

• ÎNCEPEM ?