Sunteți pe pagina 1din 37

L/O/G/O

Jocul și jucăria
Studiu de caz
Studiul de caz

2.1. Introducere

Jocul este o activitate simbolică, mai mult decât o


imitație a unor situații reale, este o concentrare de acțiuni, stări și
trăiri sufletești. Pe chipul copiilor se citește bucuria atunci când
se joacă. O jucărie este cu atât mai folositoare cu cât permite
copilului o mai mare libertate și creativitate în utilizarea ei.
Prin intermediul acestei cercetări vom încerca să arătam
cât de important este jocul și jucăria în procesul instructiv-
educativ, dar și în formarea personalității unui copil.
Studiul de caz
2.2. Metode și tehnici utilizate

Această cercetare se va baza pe studiul de caz, o metodă de cercetare, “o tehnică


specială a culegerii, a punerii în formă şi a prelucrării informaţiei care încearcă să arate
caracterul evolutiv şi complex al fenomenelor referitor la un sistem social cuprinzând
propriile sale dinamici” ( Dicţionar de psihologie socială, 1981, pag 317).
Metoda studiului de caz constă în raportarea unei situaţii reale luată din contextual
în care se află în viaţa reală. Ca metode de documentare în vederea obţinerii
informaţiilor necesare am utilizat observaţia activ-participativă şi conversaţia.
Pentru a realiza această cercetare am purtat discuţii cu copiii de la Grădiniţa X din
Bucureşti, am observat modalitatea de joacă cu diferite jucării. Am reuşit să obţinem
informaţiile necesare studiului de caz prin intermediul acestor discuţii purtate cu copiii,
dar şi prin observarea comportamentului acestora în contact cu jucăriile puse la
dispoziție.
2.3. Delimitarea universului
cercetării

Cercetarea se încadrează în limitele de 3-6/7 ani ale copiilor care trăiesc în familii
normale, monoparentale sau nu au familii, copii la care am observat îndeplinirea
următoarelor criterii în contact cu jucăria:

Funcționalitete Valoare
Tematica
Manipulare socială
de joc
promovată
2.4. Obiectivele cercetării
Obiectivul general:
- identificarea factorilor care realizează interdepedența dintre
activitatea de joc și jucării:

Stimularea creativității copiilor prin


petrecerea a cât mai mult timp
jucându-se;

Obiective Identificarea eficacității jucăriilor în


vederea formării şi dezvoltării
specifice: psiho-motrice ale copiilor;

Conştientizarea valenţelor educative


şi mijloacelor de influenţare ale
jocurilor și jucăriilor în cadrul
procesului de socializare.
2.5. Selectarea jucăriilor
Relevante pentru observarea comportamentelor
copiilor considerăm că sunt următoarele jucării:

LEGO

12 CUBES -
PĂPUȘA
ANIMALE

FLOOR Jucării
PUZZLE – TOWER
ALBA CA SHAPE
ZĂPADA SETUL
“BUCĂTARIA”
2.6. Formularea ipotezelor
Pornind de la comportamentul și atitudinea copiilor la contactul cu jucăriile
propuse se poate face o analiză legată de calitatea informației transmise de către aceste
jucării, pentru ca aceasta să aibă şi repercursiuni (pozitive /negative) în cadrul imaginatiei si
comportamentului viitor al copiilor.
I
p
o
t Chiar dacă jocul/ jucăria impune
e limite, copilul are posibilitatea de a
z realiza și dezvolta valori.
e
l
e Cu cât copilul a găsit mai multe
funcționalități unei jucării, cu atât
d
inteligența, memoria și imaginația sa
e
lucrează într-un confort psihic mai mare.
l
u
c Dacă s-a folosit jucăria puțin timp, într-o stare
r de rigiditate, atunci imaginația copilului se află
u între limite ce trebuie depășite.
Studiul de caz 1

Păpușa

Date personale
Nume şi prenume: A. M.
Data naşterii: 07.04.2014
Domiciliul: Bucureşti
Mama: asistent medical
Tata: pompier
A.M. este un copil de 4 ani, provenit dintr-o familie normală, alcătuită din
mama, tata și fetiță.
Pentru a observa influența pe care o are păpușa asupra dezvoltării, dar și cum
se joacă cu aceasta, i–am pus la dispoziție păpuși și am observat comportamentul fetiței.
De asemenea am purtat discuții cu A. M. În urma discuțiilor și a observărilor făcute am
ajuns la următoarele concluzii.
Păpușa
Tematica de joc pe care o influențează
prezența păpușii este: “de-a mama și de-a Din punctul de vedere al manipulării este
tata”, “de-a grădinița”, “de-a copilul”, “Vino, foarte important că păpușa aleasă a fost mai
păpușico!”, “Pregătim mâncare pentru mare, ușurând fetiței sarcina de a o apuca și
păpușă”, “Medicul consultă păpușa”, de a se juca cu ea. . Un alt plus care ajută la
“Aranjăm masa pentru păpușă”, “Să facem manipularea cu ușurință a păpușii este
baie păpușii”, “Cum îmbrăcăm păpușa?”, mobilitatea mâinilor, picioarelor și a capului,
“Cere-i frumos păpușii o jucărie” etc fetița reușind cu ușurință să o țină de mână și
să se joace cu ea.

Considerăm că din punctul de vedere al În ceea ce privește setul de valori


funcționalității, păpușa își îndeplinește sociale promovate, considerăm că jocul
cu success rolul pentru care a fost cu păpușa creează în primul rând
realizată: deoarece are anatomia unui deprinderile vieții de familie și toate
copil, preșcolarului îi este foarte ușor să sentimentele care sunt prezente într-o
se identifice cu ea, utilizând-o astfel în familie: iubire, grijă, respect, afecțiune. .
rolurile pe care el le are în viața de zi cu Într-un joc dirijat de educatoare “Cere-i
zi, fiind imitația completă a copilului, îl frumos păpușii o jucărie”, copilul va
ajută să recunoască și să consolideze învăța formule de politețe și cum să se
denumirea părților componente ale poarte cu cei din jur.
corpului și funcțiile lor.
Studiul de caz 2

LEGO

Date personale
Nume şi prenume: Ș. A.
Data naşterii: 22.08.2014
Domiciliul: Bucureşti
Mama: bibliotecară
Tata: bilbliotecar

Ș.A. este o fetiță de 4 ani, provenită dintr-o familie normală, alcătuită din
mama, tata și fetiță.
Pentru a observa influența pe care jocul de lego o are asupra dezvoltării, dar și
cum se joacă cu acesta, i–am pus la dispoziție mai multe piese de lego și am observat
comportamentul fetiței. De asemenea am purtat discuții cu Ș. A. În urma discuțiilor și a
observărilor făcute am ajuns la următoarele concluzii.
LEGO

Manipulare Tematica Valori Funcționalitate


de joc sociale

Observăm că Considerăm că Contribuie la Considerăm că


mărimea pieselor de tematica de joc pe formarea criteriul
lego ales de Ș. A. care această jucărie următoarelor valori funcționalității este
este de aproximatix o conferă este: (deprinderi): îndeplinat în cazul
10 cm, ușurându-i “Construim un pod”, orientarea în spațiu, pieselor de lego atât
apucarea și “Construim căsuță la identificarea în atunci când
mânuirea. Materialul pentru animale”, formei, culorii, a copilului i se oferă o
de dimensiuni mari “Construim trenul”, dimenisunii și imagine model, cât și
corespunde mai bine “Patul”, “Grădinița”, greutății obiectului, în situația în care
dezvoltării copiilor de “Blocul”, “Ne facem la descompunerea copilul de vârstă
vârstă preșcolară și singuri jucării”, matematică a formei mică se joacă fără a
este mai puțin “Castelul” etc. sale, poate exersa urma un anume
obositor, deoarece el simțul echibrului și al model.
mobilizează în stabilității.
procesul metodic
întregul organism al
copilului.
Studiul de caz 3

FLOOR PUZZLE – ALBĂ CA ZĂPADA

Date personale
Nume şi prenume : C. R.
Data naşterii: 14.09.2014
Domiciliul : Bucureşti
Mama : îngrijitor spatii verzi
Tata : îngrijitor spaţii verzi

C. R. provine dintr-o familie formată din mama, tata şi trei fraţi. Are vârsta de 4 ani şi
este înscrisă la o grădiniţă cu program prelungit
Pentru a observa comportamentul acestui copil, care şi-a căpătat independenţa de la o
vârstă fragedă, i-am pus la dispoziţie o jucărie stimulativă pentru gândirea ei, şi anume
un puzzle “FLOOR PUZZLE – ALBA CA ZĂPADA” alcătuit din 24 piese.
LEGO Valorile sociale
C.R. îşi creează o
personalitate puternică, se
Manipularea pieselor
străduieşte în rezolvarea
duce la dezvoltarea
problemei, sarcinii date, se
coordonării mână-ochi,
ambiţionează, lucru care îi va
dar şi a abilităţilor motorii
îmbunătăţi viitoarea activitate.
fine. Pentru o mânuţă încă
Amintindu-și povestea își va
nesigură, nu este deloc
activa valori cum ar fi:
uşor, ba chiar este o
bunătatea, hărnicia, răutatea.
provocare, să puna o
piesă la locul ei.
Criterii
Funcţionalitate
Puzzle-ul reuşeşte să instige
fetiţa, să o provoace să Tematica de joc ne
rezolve sarcina dată. duce cu gândul la
Observând comportamentul lumea poveștilor.
fetiţei putem spune că a fost Rezolvând puzzle-ul,
antrenată să descopere, să fetița va recunoaște
clasifice, să memoreze, să povestea și, plecând de
raţioneze, să reflecteze, să la imagine se poate
aplice o raţiune logică în purta o conversație.
asamblarea pieselor.
Studiul de caz 4

12 CUBES – ANIMALE

Date personale
Nume şi prenume : V. M.
Data naşterii: 22.09.2013
Domiciliul : Bucureşti
Mama : casnică
Tata : director

V. M. provine dintr-o familie normală, compusă din mama, tata și V. M.


Observând că lui V. M. îi plac foarte mult jocurile de construcţii, puzzle-urile, i-am pus la
dispoziţie o altfel de jucărie şi anume cuburile de construit “12 CUBES - ANIMALE”,
oferindu-i astfel posibilitatea copilului de a-şi exprima creativitatea.
12 CUBES – ANIMALE
Manipulare Tematică de joc
Îmbinând imaginile de pe cub, copilul Tematica de joc pe care o conferă
îşi cultivă inteligenţa mâinilor, învaţă această jucărie se referă la lumea
să-şi controleze şi să-şi coordoneze animalelor. Pornind de la imaginile
mişcărileîndeplinind în procent foarte realizate se pot purta conversații
mare criteriul de manipulare despre animalele domestice.
corespunzător jucăriei.

Valori sociale Funcționalitate


A descoperit funcţionalitatea acestui
Învață să iubească animalele și joc și joaca acestuia devine din ce în
să aibă grijă de ele. ce mai complexă şi mai imaginativă.
Realizează legătura dintre produsul
finit -imaginea “cățeluş” şi
corespondentul acestuia în realitate.
Studiul de caz 5

Setul BUCĂTARIA

Date personale
Nume şi prenume : P. B.
Data naşterii: 03.08.2013
Domiciliul : Bucureşti
Mama : cadru medical
Tata : cadru M.A.I.

Familia lui P. B. este compusă din mama, tata şi copil.


Jocurile de gătit au avut un mare succes în ultimii ani.
De aceea i-am dat lui P.B. un set de gătit- o bucătărie pentru a observa şi
concluziona ce aspect și reacţii apar în urma acestui joc. Faţă de multe alte jocuri care se
bazează pe violenţă şi influenţează negativ caracterul copilului, jocurile de gătit au un scop
de relaxare şi de a stimula dezvoltarea şi creativitatea copiilor.
Setul BUCĂTARIA
Criterii
Tematică
de joc Valori sociale Funcționalitate Manipulare
Acest gen de jucăriii Ca funcţionalitate Copiii manifestă în
face copiii să a jucăriei-bucătărie mod deosebit
Tematica de joc a
interacționeze între specificăm faptul dorinţa de mişcare,
jucăriei este legată
ei, să schimbe că P.B. înţelege de manipulare a
de societate. Se
păreri şi să vină cu mult mai bine unor obiecte,
reproduc obiectele
idei noi atât în ceea logica reţetelor imitându-i pe cei
dintr-o gospodărie,
ce priveşte partea culinare, din jur. Fetiţa
astfel o obişnuiesc
culinară cât şi în alte ingredientele, manipulează şi
pe fetiţă cu munca
domenii, să-și aparatele folosește
gospodinei.
dezvolte arta electrocasnice şi corespunzător
conversaţiei . pericolele care vin obiectele din trusă.
odată cu acestea.
Studiul de caz 6

TOWER SHAPE

Date personale
Nume şi prenume: M. A.
Data naşterii: 27.08.2014
Domiciliul: Bucureşti
Mama: îngrijitoare școală
Tata: șofer

M. A. este o fetiță de 4 ani, provenită dintr-o familie normală, alcătuită din


mamă, tată și fetiță.
Pentru a observa influența pe care jocul Tower Shape o are asupra dezvoltării,
dar și cum se joacă cu acesta, i–am pus la dispoziție M. A. jocul și am observat
comportamentul fetiței. Deoarece jocul impune totuși anumite limite în folosirea lui, piesele
putând fi combinate și aranjate doar în anumite moduri, am încercat să observăm reacția
și comportamentul fetiței care de obicei este foarte creativă și care găsește modalități și
utilizări noi pentru jucării de fiecare dată. De asemenea am purtat discuții cu M. A. În urma
discuțiilor și a observărilor făcute am ajuns la următoarele concluzii.
TOWER SHAPE
Manipularea pieselor jucăriei se
realizează cu ușurință de către M. A. Din punctul de vedere al tematicii
încadrându-se în rigorile de dimensiune de joc jucăria impune o strictețe: poate
necesare pentru 4 ani. De asemenea și fi folosită pentru recunoașterea
dimensiunea suportului de lemn pe care se formelor, a culorilor și a mărimilor
așază piesele este potirivită.

Considerăm că
Jucându-se cu această funcționalitatea jucăriei
jucărie, M. A. își
Criterii este îndeplinită atunci când
consolidează învățarea este oferită imaginea model,
culorilor, mărimilor, dar și atunci când copilul se
formelor. Prin utilizarea ei, joacă fără model.
M. A. își dezvoltă Ajută copilul atât în
următoarele valori: atenția, dezvoltarea psihică cât și în
gândirea, puterea de dezvoltarea fizică: ajută la
concentrare, dezvoltarea mușchilor
autostăpânirea, învață să mâinii, la dezvoltarea
ducă la bun sfârșit un lucru coordonării ochi-mână.
început, să aibă răbdare
atunci când greșește.
AMENAJAREA MEDIULUI
EDUCAȚIONAL
 Criteriul principal care stă la baza amenajării unei săli de grupă este spiritul critic al
copilului. Acesta trebuie să exploreze posibilitatea rămânerii în sală pentru mai mult timp,
precum și a revenirii în spațiul educațional. Ochiul critic al copilului vede, explorează,
analizează și interpretează încă din primele secunde spațiul în care urmează să fie primit
și își exprimă acordul sau dezacordul de a intra în sală prin intenția de a face sau nu primii
pași.

 Pentru a atrage și motiva copiii mici în activități, este bine ca ei să participe la amplasarea
și dotarea centrelor de activitate.

 Centrele de activitate reproduc, în miniatură, situații reale de viață, context în care copiii
exersează adevărate activități umane, accesibile vârstei lor.

 Una dintre condițiile esențiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele
și dezvoltarea globală a copilului se referă la crearea unui mediu educațional adecvat, care
să permită dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea
interculturalității, pe cea a incluziunii sociale.
Noi, educatoarele, suntem responsabile de
crearea unui mediu favorabil de învățare, fiind noi înșine parte integrant a acestuia
(Viorica Preda, 2000).
Să promoveze sănătatea
copilului prin luminozitate,
ventilație, căldură; Să existe materiale diverse,
care să stimuleze operațiile
gândirii și creativitatea;
Să fie un spațiu sigur, fără
riscuri de accidente; Să încurajeze copilul să facă
alegeri prin existența
centrelor de interes;
Să încurajeze mișcarea și
explorarea; Să asigure predictibilitatea
programului prin prezența în
clară a orarului;
Să existe un spațiu dedicat
expunerii lucrărilor
realizate de către copii; Să faciliteze activitățile copiilor
cu nevoie speciale de învățare;
Să permită colaborarea
și interacțiunile dintre
copii; Să asigure accesul liber al
copiilor la materialele amenajate
în centrele de interes;
BIBLIOTECĂ
Este spațiul în care copiii își exersează limbajul sub toate aspectele sale (vocabular, gramatică,
sintaxă, înțelegerea mesajului), în timp ce comunică (verbal sau nonverbal) sau asimilează
limbajul scris. Se stabilește într-un colț cât mai intim și relaxant, cât mai departe
de centrele active (Construcții, Nisip și Apă).
JOC DE ROL
Este spațiul în care dezvoltarea socio-emoțională se regăsește din plin, copiii reproduc lumea așa
cum o înțeleg ei, repetă, reinterpreteză, imită comportamentele întâlnite. “Copiii își însușesc roluri
sociale, dezvoltă deprinderi de cooperare, de comunicare, de limbaj și de manipulare a obiectelor
specifice sau de uz general.” (E. Vrăsmaș, ”Educație timpurie”, 2014: p.218)
CONSTRUCȚII
Centrul „Construcții” mijlocește dezvoltarea cognitivă, socio-emoțională, fizică, dar și inițiativa,
creativitatea și perseverența, prin activitățile individuale sau de grup. Spațiul dedicat acestui
centru trebuie să fie destul de mare pentru ca un grup de copii să poată lucra aici împreună fără ca
șantierele lor să se intersecteze. Este de preferat să existe un covor care să acopere podeaua pentru
a reduce zgomotele provocate de cuburile de lemn sau plastic în cădere.
ARTĂ
Centrul de activități artistice încurajează copiii să-și dezvolte și să-și descopere creativitatea, să se
distreze cu materiale noi și să experimenteze tactil. Acest centru stimulează curiozitatea, simțul estetic,
imaginația și spiritul de inițiativă al copiilor, încrederea în sine, dezvoltarea motricității fine și grosiere.
ȘTIINȚĂ
Copiii, prin esența lor, sunt oameni de știință, care caută permanent să se informeze în legătură
cu lumea care îi înconjoară. Ei încearcă să înțeleagă această lume prin intermediul observării și
experimentării. Curiozitatea naturală a copiilor este calea spre însușirea cunoștințelor.
JOC DE MASĂ
Activitățile din acest centru îi ajută pe copii să numere, să facă asocieri și clasificări, să-și creeze
propriile jocuri și să-și exerseze deprinderile de limbaj, să-și dezvolte calitățile individuale,
mușchii mici și coordonarea oculomotorie.
NISIP ȘI APĂ
Acest centru oferă copiilor ocazia de a-și exersa percepția senzorială, gândirea logică, capacitatea
motorie. Jocul cu nisipul și apa stimulează mințile copiilor, dar îi și liniștește în același timp.
CENTRUL TEMATIC
Este locul unde expunem materialele legate de tema proiectului în așa fel încât copiii să le poată
privi și mânui, să se poată juca cu ele, să vorbească și să citească, să poată adăuga altele noi,
produse sau procurate de ei.
REGULILE GRUPEI
AZI AM ÎNVĂȚAT
AZI AM ÎNVĂȚAT
AZI AM ÎNVĂȚAT
FACEM MIȘCARE SĂ
CREȘTEM MARI
CONCLUZII

Trebuie să ajutăm copilul să devină conştient de jucării


oferindu-i o mulțime de timp pentru a le explora şi sa-l împingem să
găsească o funcționalitate sau mai multe pentru acestea.
Încă de mici, copiii trebuie să înveţe cum să-şi construiască
singuri jucării, cum să le păstreze şi să le manipuleze în timpul jocului
pentru a-și dezvolta capacitatea de analiză a structurilor obiectelor, a-și
dezvolta gândirea lor creativă şi a-și însuşi limbajul specific activităţilor
de joc precum şi stimularea atenţiei voluntare, a imaginaţiei creatoare.
BIBLIOGRAFIE

1. Barbu, H., Popescu, E., Șerban, F., Activități de joc și recreativ-distractive – Manual
pentru școlile normale-specialitatea educatoare, E.D.P, București, 1993
2. Curriculum pentru învățământ preșcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului, 2008;
3. Ghidul de bune practici pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, PETI;
4. Ghidul pentru educația timpurie a copiilor de la naştere la 3 ani, PETI;
5. Ghidul cadrelor didactice pentru educație timpurie și preșcolară, Unicef, Ministerul
Educației și tineretului al Republicii Moldova, Ajută-l să crească om mare;
6. Flerina, E. A., Jocul și jucăria – Îndrumător pentru educatoarele din grădinița de copii,
E.D.P, București, 1976;
7. Șchiopu, U., Probleme psihologice ale jocului și distracțiilor, E.D.P, București, 1970;
8. Vrăsmaș, E., Educație timpurie, Editura Arlequin, 2014.
L/O/G/O

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
EDUCATIE TIMPURIE, An II
Studenți: Baba-dița Julieta
Hanganu Alina
Jercan Alina
Pisică Mădălina

S-ar putea să vă placă și