Sunteți pe pagina 1din 68

1

CUPRINS ARGUMENT I. DEZVOLTAREA INTERESULUI COGNITIV LA COPIII DE VRST COLAR MIC 1.1. Opiniile savanilor despre interesul cognitiv 1.2. Apariia i dezvoltarea interesului cognitiv la elevii claselor primare 1.3. Funciile i dirijarea jocurilor didactice 1.4. Clasificarea jocurilor didactice 1.5. Etapele jocului didactic II. STIMULAREA INTERESULUI COGNITIV LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN JOCURI DIDACTICE 2. 1. ezvoltarea interesului cognitiv prin intermediul jocului didactic la leciile de tiine 2.2. ezvoltarea interesului cognitiv prin intermediul jocului didactic la leciile de lim!a i literatura rom"n# 2.3. ezvoltarea interesului cognitiv prin intermediul jocului didactic la leciile de matematic# 2.4. ezvoltarea interesului cognitiv prin intermediul jocului didactic la leciile de istorie BIBLIOGRAFIE

Argument
Interesul fa de ceea ce se nva i se afl se aprofundeaz pe msur ce adevrurile, pe care i le nsuete elevul, devin propriile lui convingeri

$. A. %u&omlins'i Ast#zi nu mai este (ndeajuns s#)i asigur#m pe elevi cu cunotine* dar o mare importan# se acord# sarcinii de a)l (nv#a pe elev s# (nvee* iar psi&ologic acest lucru (nseamn# s#)l (nvei s# (nvee. +n coala contemporan# se face mult pentru a forma la elevi o atitudine pozitiv# fa# de (nv##tur#. %pre aceasta sunt orientate utilizarea instruirii pro!lematizate* a metodelor activ)participative i jocului didactic* aplicarea com!inaiilor optime de metode i forme de lucru* conform v"rstei. Astfel* dezvoltarea intelectual# este orientat# spre apariia unor structuri psi&ice* (n !aza c#rora elevul va fi capa!il de noi ac&iziii mintale. El va fi pus mereu (n situaii de pro!lem#* de descoperire a ceva nou pentru sine* i se va trezi interesul cognitiv. up# $.A. %u&omlins'i* interesul c#tre (nv##tur# apare acolo unde este av"nt n#scut de **succes,. +n ce mod s# trezim interesul- +n ce mod s# ajungem la aa **succes,- +n ce mod facem ca s# judece* s# argumenteze conving#tor* s# fie sau nu de acord cu cele spuse* s#)i poat# ap#ra punctul de vedere* altfel spus . de format personalitatea. Cu at"t mai mult c# societatea actual# are nevoie de personalit#i* care nu numai ar putea s# asimileze cunotine* s#)i formeze anumite priceperi* deprinderi* ci i s# poat# folosi aceste cunotine i capacit#i (n vederea rezolv#rii diverselor pro!leme teoretice i practice ce apar (n activitatea su!iectului* prin ela!orare de soluii originale* prin concretizarea lor (ntr)un domeniu oarecare de activitate. $aloarea practic# a jocului didactic const# (n faptul c# (n procesul desf#ur#rii lui elevul are posi!ilitatea s#)i aplice cunotinele* principiile i deprinderile formate (n cadrul diferitor lecii. /ocul didactic constituie (n acela i timp i un mijloc eficient de verificare al gradului de (nsuire a cunotinelor.

I. DEZVOLTAREA INTERESULUI COGNITIV LA COPIII DE VRST COLAR MIC I. O!"n""#e $%&%n"#'r (e$!re "ntere$u# )'gn"t"& 0ro!lema interesului cognitiv este modern# (n psi&opedagogie. 1nteresul este un modul complicat* dar i cu o semnificaie de studiere care are o mulime de trat#ri2 interesul este apreciat ca o manifestare de activitate logic# i emoional# . E.C.%trong* %.3.4u!intein5 interesul e o structur# compus# din necesitate . %.6oile75 interesul este un proces emoional)volitiv i intelectual* care sporete activismul contiinei omului . 3.A.8ordon. +n aa fel* noiunea de interes (n psi&opedagogie are o mul ime de semnificaii. up# A.$.0etrovs'i* interesul este o manifestare emoional# a tre!uinelor cognitive ale omului . evideniaz# o!iectele tre!uinelor cognitive i (nsemn#tatea lor real# pentru scopurile date* iar (n plan mai larg . pentru acea societate din care face parte 92:;. $.$.6ogoslovs'i consider# c# interesele oamenilor sunt e7trem de variate* precum variat# este activitatea uman#. 1nteresele se deose!esc prin coninut sau orientare. +n acest sens* putem evidenia interese materiale, sociale i spirituale 9:* p.45;. Interesele materiale se pot manifesta (n tendina spre comodit#i locative* articole gastronomice* (m!r#c#minte etc. Ele deseori o!in forme monstruoase de l#comie* tendin# spre lu7. Interesele sociale includ interesul fa# de munca o!teasc#* fa# de activitatea organizaional#. %e (nt"lnesc muli oameni* inclusiv elevi* care sunt pasionai de munca o!teasc# i (i consacr# toate forele. 6ucuriile i necazurile lor sunt legate* (n primul r"nd* de succesele sau insuccesele (n activitatea o!teasc#. Interesele spirituale caracterizeaz# nivelul (nalt de dezvoltare a personalit#ii. Acestea sunt (n primul r"nd interesele cognitive fa# de o disciplin# oarecare . matematic#* tiine* educaie muzic# etc.
4

Ca fondator al teoriei problemei interesului precum i al aplic#rii pariale (n practic# pe !un# dreptate e numit pedagogul ce& 1an Amos Comenius <15=2)1>:?@. +n renumita sa lucrare Marea Didactic scria2 ACe ocupaie n-am ncepe, mai nti de toate trebuie de trezit interesul la elevi, o dragoste serioas fa de ea, demonstrndu-i n ce const superioritatea ei fa de altele, folosul, plcerea ce o aduce, 92?;. Comenius vedea realizarea acestei pro!leme (n leg#tura str"ns# dintre procesul de instruire i educaie cu personalitatea (nv##torului i susinerea autorit#ii lui de c#tre p#rini (n oc&ii copiilor. O!serv#rile psi&ologice duse de C. . Binsc'i asupra leg#turii dintre curiozitatea i setea de cunoatere prezint# un anumit interes. El a o!servat c# curiozitatea creeaz# orientarea copilului (n lumea (nconjur#toare i* concentr"ndu) i activitatea intelectual# spre domeniul interesat* trece (n setea de cunoa tere. +ns#* dac# curiozitatea nu realizeaz# dorinele copilului* nu)l ajut# (n rezolvarea (ntre!#rilor ap#rute* atunci ea produce pustiire sufleteasc#* poate s# lase omul f#r# o (ndeletnicire serioas#. Creterea curiozit#ii (n setea de cunoatere* dup# Bins'i* decurge pe baza nelegerii de ctre copil a legturii interne a fenomenelor studiate, de aceea se cere ca nvtorul s descopere aceste legturi, deoarece ele pot s-l concentreze pe copil i pot s fac procesul de instruire captivant 931* p.134;. up# p#rerea lui C.Bins'i un loc deose!it (n formarea interesului (i aparine colii primare. Caterialul ilustrativ* legat de o!iectele reale cunoscute copiilor* sunt valori preioase ale instruirii primare. A desc&ide (n fa a copilului noi i noi laturi ale o!iectului* a le stimula interesul . aceasta)i sarcina principal# a colii primare. +ndeplinirea acestei sarcini necesit# din partea (nv##torului un arsenal de mijloace de atragere2 material didactic ilustrativ, jocuri, ntreceri* competiii etc. ar* (n acelai timp* principalul e s# ne !az#m pe g"ndirea independent# a elevului* adic# interesul c#tre (nv##tur# s# depind# de un g"nd serios. Alt pedagog care a tratat pro!lema interesului este /ean)/acDues 4ousseau. +n renumitul s#u roman Emil sau Despre educaie el descrie interesul ca pe unul dintre principalele mecanisme* ce)l ajut# pe cel ce (nva # s# progreseze (n studiere.
5

Adres"ndu)se c#tre pedagogi cu c&emarea de Aa nu stinge imagina ia copilului,* el ne sf#tuiete s# studiem c"t mai ad"nc interesele copilului. +n teoria dezvolt#rii interesului un mare rol (i apar ine (nv##turii lui 3.E.Folstoi. %istemul prelucrat de el se evidenia prin originalitate, profunzime* el leag# nemijlocit interesul de idealurile umane. Ca pedagog* Folstoi pune pe primul plan personalitatea omului i este categoric (mpotriva a tot ce transform# personalitatea (n juc#ria unei p#reri str#ine* e (mpotriva politicii de educa ie autoritar#. 0e Folstoi* mai (nt"i de toate* (l interesa personalitatea omului* tr#s#turile lui morale i locul lui pe 0#m"nt* (l interesa formarea personalit# ii creative* dar nu numai formarea unor tr#s#turi de caracter. ac# un (nv##tor vede sarcina sa numai (n faptul de a)l (nv#a pe copil s# rezolve pro!leme* altul o vede doar (n faptul de a)l (nv# a s# scrie caligrafic* iar al treilea . (n a ajuta copilul s# foloseasc# date* cifre* citate f#r# s# intre (n sens* al patrulea (nv##tor vede scopul s#u (n sistemul general al educaiei* atunci (n scurt timp coala* familia i societatea vor culege fructele amare ale acestei neglijene. 1at# de ce* apreciind teoria interesului prelucrat# de 3.E.Folstoi (n plan metodic i pedagogic* tre!uie s# inem minte c# principalul o!iect al e7perimentului pedagogic al lui Folstoi const# (n faptul ca s# arate (n ce condiii se poate de (nf#ptuit (ntr)o coal# o!inuit# de la sat nu numai asimilarea trainic# a cunotinelor* ci i dezvoltarea multilateral# a intereselor cognitive i morale* manifestarea tuturor posi!ilit#ilor creatoare ale personalit#ii copilului. El afirma c# numai li!ertatea dezv#luie ceea ce)i firesc. +n instruirea lipsit# de li!ertate nu poate fi vor!a de apariia intereselor copiilor* deoarece elevii (nva # !ine c"nd (nva# cu pl#cere. 3iteratura pedagogic# contemporan#* de asemenea* pune un mare accent pe tot ce ine de personalitate* individualitate. 4adioul* televiziunea* ziarele* computerele sunt noi izvoare de stimulare a curiozit#ii i celor mai ad"nci interese cognitive ale elevilor contemporani* despre care nici nu puteau s# viseze pedagogii clasici. Acest fapt sc&im!# multe din (nc&ipuirile tradiionale despre locul i rolul
6

interesului (n activitatea educaional#. +n epoca noastr# este destul de complicat de urm#rit dinamica interesului (n dependen# de v"rst#. Cercet#rile duse de Ed Claparede 9=; (n acest domeniu au ar#tat c# la elevii care vin (n clasa (nt"i interesul pentru coal# e legat de sc&im!#rile ce au loc (n activitatea lor. Eu putem spune c#* oarecum* copiii de apte ani din ziua de azi sunt ca i acei copii de apte ani cu cincisprezece ani (n urm#. +ntr)o m#sur# anume sunt mai informai* dar* totodat#* r#m"n aceiai2 comunicabili, maleabili la privirea blnd a nvtorului etc i la acest moment o sarcin# important# a colii este de a le stimula acestor copii interesul pentru coal#* (nv# #tur#* a menine tot timpul o atmosfer# !inevoitoare pentru dezvoltarea individual# a fiec#rui copil. O atenie deose!it# (n descrierea acestui prim pas a acordat)o pedagogul E. imitriu. Analiz"nd pu!licaiile i discursurile lui* putem determina !azele psi&o) pedagogice pe care se sprijin# e7perimentul s#u 914;2 a (nt#ri la fiecare copil credina (n puterile proprii* dorina de a (nv#a5 a dezvolta sentimentul de demnitate5 a contri!ui la dezvoltarea puterii creative a copilului nu at"t prin recomand#ri speciale* c"t prin crearea condiiilor de activitate li!er#5 a crea relaii deose!ite dintre (nv##tor i elev5 a g#si mijloace de epuizare a energiei copilului la lecie i la recrea ie* f#r# a apela la diverse cerine formale. 0entru a ajunge la realizarea acestor cerine e nevoie de o organizare special# a activit#ii de (nv#are. E nevoie* (n primul r"nd* de (nnoirea procedeelor de instruire. +n instruirea e7perimental# de la!orator s)au evideniat urm#toarele procedee 914;2 Agreeli, speciale comise de (nv##tor5 Aoperaii, asupra Acuvintelor !olnave,5 pro!leme de dezvoltare a ateniei* memoriei* g"ndirii5 pro!leme de comparare5
7

compuneri neterminate5 alc#tuirea povetilor etc. 3a !aza tuturor acestor procedee se afl# aciunile copilului . cu figuri* cuvinte* o!iecte* cifre. Ocupaiile sunt variate* uneori neateptate pentru copii. +n aa condiii se dezvolt# interesul* deoarece la copii nu se epuizeaz# tendinele creative de a avea diferite ocupaii. Astfel* c&iar la (nceputul v"rstei colare are loc formarea interesului cognitiv i nu a interesului c#tre accesoriile colii. I.* A!%r""% " (e+&'#t%re% "ntere$u#u" )'gn"t"& #% e#e&"" )#%$e#'r !r"m%re 0articiparea activ# a elevului la lecie* activitatea lui intelectual# intens# sunt at"t condiii* c"t i urm#ri ale form#rii interesului pentru (nv##tur#. orina de a p#trunde noul* priceperea de a)i e7pune p#rerea* de a)i ap#ra opinia . aceste calit#i sunt foarte importante (n educarea personalit#ii colarului mic i la educarea acestor calit#i contri!uie foarte mult (nv##torul* care are o atitudine !inevoitoare fa# de elev* are (ncredere (n aptitudinile creatoare ale discipolilor. Cu mult# atenie* (nv##torul tre!uie s# asculte toate (ntre!#rile elevului* (ndoielile lui* (n care se poate (ntrez#ri curiozitatea* tendina de a p#trunde (n esena fenomenelor. +n acel caz* c"nd (nv##torul ocup# doar poziia de instructor aspru i consider# ascultarea diferitor (ntre!#ri ale elevilor drept pierdere de timp* i se pare c# aceasta este o deviere de la ideea esenial# a leciei* astfel multe tr#s#turi ale personalit#ii elevilor r#m"n in&i!ate (n afara c"mpului de (nr"urire a pedagogului* activismul elevilor fr"neaz#* uneori c&iar se sufoc#. A.%.Cacarenco 923* p.5:; considera c# formarea particularit#ilor principale ale personalit#ii copilului se termin# c#tre v"rsta de cinci ani. ac# ne)am orienta eci c#tre e7periena pedagogic#* atunci muli (nv##tori la clasele primare susin c# (n clasa (nt"i vin copii cu diverse niveluri de dezvoltare a interesului cognitiv. putem concluziona* afirm"nd c# formarea interesului cognitiv (ncepe (nainte de coal# . (n familie* (n gr#dini#. +n copil#rie un mare rol (l joac# imitarea celor v"rstnici. ac# cei maturi mult citesc* discut#* (i e7pun p#rerea* dac# e evident c#
8

viaa intelectual# este o fericire* atunci i copilul din aceast# familie se va Amolipsi, de aceast# A!oal#,. eci* la muli copii interesul pentru coal# i (nv##tur# apare (nc# (n perioada precolar#. Ei ateapt# cu mare ner#!dare momentul c"nd vor veni la coal#* c"n vor (ncepe a citi* a scrie. Este important ca (ndat# ce copilul a fost (ncadrat (n contingentul de elevi s#)i oferim ocupaii noi* s#)l implic#m (n noi tipuri de munc#. +n caz contrar* interesul pentru coal# poate s# scad#* dac# timp de c"teva zile el nu va afla nimic nou* suplimentar la cele tiute de el la gr#dini#* (n familie. Este necesar s#)i meninem interesul pentru noutate* s#)l motiv#m mereu s# progreseze. %enzaia permanent# a noului fortific# interesul cognitiv. 0entru a contri!ui la activizarea elevilor e necesar i foarte important de sta!ilit (n ce m#sur# e captivat el de procesul de cunoatere a noului* mai ales* (n primele etape ale (nv##turii* c"nd (nc# interesul cognitiv autentic nu este format. O importan# mare (n meninera interesului o are selectarea materialului captivant pentru copii dup# coninut 92=;. Fotodat#* (n activitatea de cunoa tere copiii tre!uie s# ia cunotin# i cu materia ce prezint# interes pentru el* dar care este o!ligatorie (n sistemul de (nv##m"nt. Atunci (nv##torul tre!uie s# formeze interesul* f#c"nd leg#tura dintre acest material cu cel cunoscut discipolilor* ceea ce va conduce la (nelegerea profund# a importanei acestui tip de cunotine. +n activitatea practic#* o semnificaie aparte o are educarea la elevi a interesului fa# de (nsui procesul de (nfruntare a greut#ilor ce apar (n timpul asimil#rii noilor cunotine. Acest tip de interes apare la elevi c"nd (nv##torul ridic# permanent gradul de independen# (n realizarea sarcinilor i (l (nva# pe copil s# aplice procedee ce duc la rezolvarea cu succes a anumitor sarcini. rept !az# a instruirii formative se consider# nivelul (nalt de dificultate i tempoul rapid de asimilare a materiei de studiu. Aici este vor!a despre anumite dificult# i care l) ar ridica pe copil la o treapt# mai (nalt# de (n elegere i generalizare. 4idicarea nivelului dificult#ilor poate consta din utilizarea de c#tre (nv##tor a sarcinilor cu o mai mare doz# de independen#. Fimpul (ncetinit de studiere a materiei* cu multe
9

repet#ri a unuia i aceluiai lucru* conduce la sc#derea activismului i la pierderea interesului. isciplinele de studiu dau posi!ilitate de a dezvolta curiozitatea elevilor. 0e colarii mici (i intereseaz# nu numai fenomenele* dar i cauzele ce duc la apari ia lor. eci* (nv##torul tre!uie s# organizeze lecia (n aa mod* ca elevii (n timpul discuiilor s# g#seasc# singuri r#spunsul. C"nd (nv##torul creeaz# condiii favora!ile pentru ca elevii s# judeca asupra unei fapte* s# caute independent r#spuns la (ntre!#rile survenite* s#)i apere punctul de vedere (n discu iile cu colegii* atunci atmosfera din cadrul leciei contri!uie la dezvoltarea unor calit# i personale precum ar fi critica, curiozitatea. Cu at"t mai mult cu c"t* dup# natura sa* colarul mic e foarte curios. Eu e7ist# niciun copil pe care nu l)ar interesa vulcanii* mainile* tigrii* cor#!iile* planetele etc. Copiii nu mai ateapt# s# afle despre ele de la (nv##tori. Ei caut# singuri. Atunci apare (ntre!area . De unde ia natere indiferena fa de nvtur! Acest fapt poate fi e7plicat prin necorespunderea nivelului de predare cu dezvoltarea general# a copilului. Copiii se plictisesc de sc&ematismul plictisitor* de lecii uniforme* desf#urate dup# unul i acelai a!lon. 0rocedeul de educare la elevi a interesului const# (n provocarea activismului* a atitudinii fa# de disciplin#. +nv##torul tre!uie s# ai!# o atitudine foarte serioas# fa# de afirmaiile i (ntre!#rile elevului. El poate s#)i stimuleze pe elevi s# adreseze (ntre!#ri la tem#* s# nu se gr#!easc# (n r#spunsuri* s# le dea posi!ilitate ca singuri s# g#seasc# r#spunsuri* iar el doar s#)i g&ideze* s# le orienteze g"ndurile. Bn impact special (n trezirea interesului o are aprecierea lucrului efectuat de c#tre elevi. ac# manifestarea str#duinei este (ncurajat#* stimulat# de (nv# #tor* atunci activismul crete. +ns# dac# (nv##torul i)a provocat elevului sentimentul de nedreptate* atunci str#duina sl#!ete sau c&iar dispare. Fot aa e i (n cazul c"nd* printr)o o!servaie nereuit#* spus# din neatenie* (nv##torul Aomoar#, (n elev credina (n puterile sale. Coninutul materiei de cunoatere* procedeele de organizare a procesului de cunoatere* metodele de dirijare a procesului sunt acele repere* pe care se
10

constituie toat# activitatea educativ# la lecie. Orice lucru organizat va fi (nf#ptuit pe calea form#rii la elevi a interesului. Eumai (n aa condiii elevii (nva # s# (ndeplineasc# acele cerine f#r# de care lecia este inadmisi!il#2 la timp s se aeze n banc, s asculte atent, s aib toate cele necesare pentru lecie, s ndeplineasc repede i cu strduin toate sarcinile e"puse de nvtor 923;. +n cazul c"nd (nv##torul consider# c# meninerea disciplinei la lecie este imperioas#* se o!serv# c# cea mai mare parte din timpul leciei se c&eltuie pentru diferite procedee de linitire* replici* porunci. Cultitudinea acestor Aordine, conduce la faptul c# i contiina copilului se supune disciplinei. i* dimpotriv#* a!ilitatea (nv##torului de a trezi la copii interesul pentru con inutul materiei de studiu* tendina activ# de (nsuire a noilor cunotine* capacit#i fac s# fie de prisos diferii stimuli speciali de meninere a disciplinei la lecie. iversele forme de organizare (n lucrul de cunoatere permit l#rgirea orizontului de cunoatere al elevilor. e asemenea* acestea contri!uie la dezvoltarea general# a copiilor. Aici ne putem referi la jocurile didactice, la diferite e"erciii, lucrri practice, e"cursii, la vizionarea filmelor i diafilmelor, la crearea situaiilor de problem. Aceste forme permit organizarea sistematic# a lucrului de consolidare i aplicare a cunotinelor. /ocul didactic d# posi!ilitatea de a organiza repetarea materiei de studiu su! diverse forme interesante. 0rin intermediul jocului ei (nva# s# aplice cuno tin ele (n situaii noi. Aceast# form# de lucru menine interesul pentru (nv##tur#* (l dezvolt#* (n acelai timp. Fre!uie de avut (n vedere faptul c# jocul nu (ntotdeauna d# rezultate imediate. ac# e un joc)(ntrecere* apoi se poate de o!servat c# la (nceput c&iar i elevii care (ndeplinesc* de o!icei* rapid sarcinile* pot s# comit# greeli* deoarece condiiile jocului solicit# o vitez# m#rit# a g"ndirii* aten iei* e nevoie de o (ncordare emoional# (ndelungat#. Aceasta e ceva nou pentru elevi* ei tre!uie s# se includ# (n joc i numai dup# aceasta vor rezolva sarcina propus#. +nv##torul va include (n structura leciei nu numai jocuri ce contri!uie nemijlocit la (ndeplinirea sarcinii didactice* ci i jocuri ce sunt orientate spre dezvoltarea unor procese psi&ice de cunoatere2 atenia, memoria, gndirea etc
11

93?* p.:>;. /ocul (l face pe fiecare s# tr#iasc# emoia* s# simt# nelini te* !ucurie (n urma (ndeplinirii corecte a unei sarcini* s#)i (ncoleasc# dorina de a) i (ncerca din nou puterile. El (i atrage c&iar i pe cei mai pasivi elevi i poate fi numit ca o metod# a !ucuriei copil#reti (n educarea atitudinii pozitive fa# de (nv##tur#. ac# (nv##torul utilizeaz# rar jocul* el nu numai c# le s#r#cete viaa copiilor* dar i pierde un important mijloc de educaie. I., Fun)""#e " ("r"-%re% -')ur"#'r ("(%)t")e Jocul este nsi viaa Eduard Claparede +n procesul de instruire* jocul se utilizeaz# ca mijloc de stimulare a interesului fa# de (nv##tur#. El contri!uie la intensificarea activit#ii de (nv#are a elevilor* menite s# rezolve anumite sarcini instructive. ei jocul didactic este un mijloc de instruire a copilului* aceasta nu (nseamn# c# elementele distractive tre!uie s# lipseasc# cu des#v"rire. +n fiecare joc didactic tre!uie s# se (m!ine armonios elementul instructiv i e7erciiul cu element distractiv. coala primar# este veriga de !az# a instruirii i educaiei copilului. Anume (n coala primar# se pun fundamentele educaiei moral)intelectuale a omului* se formeaz# atitudinea fa# de coal#* interesul pentru (nv##tur#. %e afirm# c# (n viaa omului nu e7ist# o alt# perioad# care ar (nsemna at"t de mult din punctul de vedere al asimil#rii cunotinelor despre lumea (nconjur#toare* al principiilor fundamentale de formare a ei. Este necesar de menionat c# importana jocului (n procesul instruirii a fost menionat# (ntotdeauna de c#tre diveri pedagogi* psi&ologi* sociologi* ar#t"nd esena i priorit#ile jocului didactic (n cadrul activit#ii instructiv)educative. /ocul este principala form# de activitate a copilului 9G;. C&iar i cele mai simple dintre ele necesit# din partea copilului o (ncadrare mintal# i fizic#. /ocul provoac# !ucurie copilului. El se joac# pentru c# (i este interesant. Aceasta (nseamn# c# el tr#iete emoii pozitive. e aceea* prin joc e mai uor s#)l educi i s#)l familiarizezi pe copil cu unele noiuni i cunotine noi. Anume (n joc se
12

pronun# dorina copilului de a cunoate lumea (nconjur#toare. +n cadrul jocului copilul reproduce situaii reale din via#. %u! g&idarea reuit# a (nv##torului (n cadrul jocului didactic se dezvolt# calit#ile psi&ice precum2 spiritul de observaie, memoria, fantezia, concentrarea ateniei, gndirea logic i altele 921;. +n cadrul jocului didactic elevii o!in cunotine* (i dezvolt# capacit#ile de a (nsui. Ei (nva# s# judece de sine st#t#tor* (ncep s# (neleag# dependena dintre o!iectele i fenomenele naturii. /ocul didactic este o metod# eficient# de stimulare i dezvoltare a motiva iei superioare din partea elevului* e7primat# prin interesul s#u nemijlocit fa# de sarcinile ce le are de (ndeplinit sau dorina de a cunoate satisfaciile pe care le are (n urma eforturilor depuse. /ocurile didactice acioneaz# favora!il i asupra elevilor cu rezultate sla!e la (nv##tur#* sporindu)le performanele i (ncrederea (n capacit#ile lor* sigurana i promptitudinea (n r#spunsuri* de!loc"nd astfel potenialul creator al acestora. /ocul constituie una dintre c#ile principale ale procesului activ i creator de cunoa tere a vieii. Fiind organizat cu pricepere* jocul devine nu numai o ocupaie distractiv#* ci i o activitate care contri!uie la dezvoltarea general# a copiilor. +n coala primar# jocul cap#t# o alt# form# i un alt coninut* precum i alte funcii. 0si&ologul $.$ 6ondarevs'i menioneaz#2 #rebuie s remarcm o funcie psi$ologic nou a jocului% el devine pentru copil un instrument de organizare a muncii sale de studiere 933* p.:G;. ificult#ile (nt"lnite de c#tre copil (n procesul instruirii i educaiei pot fi facilitate practic"nd jocul. Fiecare form# de joc (i are locul respectiv (n cadrul leciei. in aceast# afirmaie rezult# necesitatea unei imagini clare a diferitor forme de joc. Cunosc"nd varietatea i diversitatea formelor de joc* (nv##torul va g#si modalit#ile de implicare (n cooperarea tiinifico)metodic#. 0rin alegerea jocului vom remarca a!ilitatea (nv##torului de a alege anume acel joc* care ar contri!ui cel mai efectiv la realizarea plenar# a scopurilor instructive i educative. Aceasta (nseamn# c# pedagogul tre!uie s# aleag# jocurile (n corespundere cu coninutul curricular* nu s# realizeze pur i simplu jocurile pe care le cunoate.
13

3a alegerea jocului se va ine cont de v"rsta copiilor. Acelai joc poate fi interesant pentru elevii din clasa (nt"i i deloc nu va fi pentru elevii din clasa a 1$) a. Aici se va ine cont de interesele i doleanele copiilor. Fre!uie s# fie luate (n consideraie i particularit#ile individuale ale elevilor* ei fiind diferii at"t dup# nivelul de preg#tire* c"t i dup# caracter. +ntr)o clas# pot fi elevi cu diverse niveluri de cunotine i aptitudini intelectuale i o parte din ei pot fi insuficient preg#tii pentru activitatea de joc. /ocul didactic este foarte eficient (n procesul de e7plicare a materiei noi. El servete drept o rela7are (n timpul leciilor. 0led"nd pentru joc* (nv# #torul tre!uie s# cunoasc# coninutul lui* pentru a)l putea acorda cu pro!lemele leciei* cu coninutul materiei de studiu. A+nscriind, jocul (n structura leciei* el sta!ilete durata lui. 0entru dirijarea jocului didactic o mare importan# (l are materialul didactic. +n utilaj va tre!ui s# fie incluse diferite ilustra ii* materiale naturale* rec&izite de joac# etc. Btilajul didactic constituie un factor important* dar nu o!ligatoriu pentru fiecare joc. +nv##torul familiarizeaz# elevii cu materialele didactice (nainte de joc. %e demonstreaz# o!iectele i se e7plic# rolul lor i modul de (ntre!uinare (n cadrul jocului. Btilajul tre!uie s# corespund# coninutului jocului* pro!lemelor i o!iectivelor i* (n acelai timp* s# fie su!ordonat principiului general al didacticii . ilustrativitatea. 1nteresul elevilor pentru activitatea de (nv#are crete dac# ea este inclus# (ntr)un mediu de joc* care este creat de (nv##tor p"n# la (nceperea jocului i pe care l)au numit convenional situaie premerg#toare jocului. Crearea unui fon emoional* descrierea accesi!il# a coninutului jocului* trezirea dorinei fiec#rui elev de a participa la joc genereaz# interesarea personal# a copiilor* activismul* tendina de a aciona i tr#i emoionant toate manifest#rile f#r# de care jocul este imposi!il. 1mportant# este a!ilitatea (nv##torului de a (ncepe jocul. C&iar din start* interesul elevilor fa# de joc este determinat de iscusina cu care se trece de la situaia premerg#toare jocului la situaia de joc. 4olul principal (n crearea situa iei de joc (i revine* !ine(neles* (nv##torului. e la (nceputul i p"n# la sf"r itul
14

jocului el tre!uie s# supraveg&eze ca jocul s# nu se transforme (n e7erciii de (nv#are. %e va urm#ri cu atenie comportamentul copiilor (n timpul jocului . activismul lor* manifestarea interesului fa# de sarcina propus#. Organizarea corect# a jocului didactic devine (n m"inile (nv##torului un mijloc eficient de educaie moral#. +n procesul jocului didactic* adeseori se (nt"mpl# ca !una dispoziie de joc a elevilor s# se transforme (n &aos. +n aceste cazuri (nv# #torul va face o!servaiile (n mod tacticos* f#r# a micora dispoziia de joc. 0entru aceasta* tre!uie s# fie prev#zute intervenii disciplinare (n regulile de joc. 3a e7plicarea regulilor se va ine cont i de faptul c# printre copii predomin# e7citarea emoional# ridicat#. Ee(nelegerea coninutului regulilor poate genera un conflict (ntre juc#tori. Bn joc !un tre!uie s# genereze o ascensiune emoional#. Elevul tre!uie s# simt# !ucurie atunci c"nd respect# regulile. Ca urmare* se va !ucura de rezultatul jocului. Aceasta (nseamn# c# starea de joc a elevului presupune realizarea (ntr)o form# distractiv# a tuturor componentelor jocului didactic* astfel soluion"ndu)se sarcinile educative. 0rintre elevi activitatea de joc este contientizat# i orientat# spre o!inerea rezultatului. 0articip"nd la un joc didactic* elevul este captivat mai puin de aspectul procesual i de su!iectul activit#ii. El (ncepe s# se conduc# de interese* tinde s# o!in# cunotine i priceperi noi. up# terminarea jocului (nv##torul (l analizeaz# i (l estimeaz# (mpreun# cu elevii. 3a estimarea jocului se va atrage atenie acestor dou# momente2 cum i)a (ndeplinit jocul func iile didactice i cum s)au comportat elevii (n timpul jocului* cum au ac ionat* c"t de !ine au respectat regulile de joc. Eu fiecare joc necesit# estimare* deoarece uneori estimarea se conine (n c&iar rezultatul lui. ac# sunt soluionate pro!lemele prev#zute de joc* elevii sunt mulumii* iar aceasta i presupune* de fapt* estimarea jocului. Acest lucru tre!uie s#)l constate i s#)l anune (nv##torul. A!ord"nd pro!lema jocurilor didactice din punct de vedere psi&ologic* consider#m c# ele pot servi educaiei creativit#ii la nivelul claselor primare* (n funcie de capacit#ile de selecie* structurale i creative ale (nv##torului. /ocurile
15

angajeaz# (ntreaga personalitate a elevului* constituind adev#rate mijloace de evideniere a capacit#ilor creatoare* dar i metode de stimulare a potenialului creativ. At"t jocul* c"t i munca propriu)zis# implic# efort fizic i intelectual. F#r# acest efort jocul devine pasiv* nu poate mo!iliza forele fizice i psi&ice ale copilului* dar nici munca nu ofer# randament* dac# este lipsit# de efortul fizic i cel intelectual. O importan# (i revine coloritului emotiv)pozitiv* propriu unui joc reuit. /ocul i munca produc* (n egal# m#sur#* pl#cere. 0rin joc elevul (nva# cu satisfacie* devine interesat de activitatea ce se desf#oar#5 cei timizi devin cu timpul mai socia!ili* mai activi* mai curajo i i o!in mai mult# (ncredere (n capacit#ile lor* mai mult# siguran# i rapiditate (n r#spunsuri. atorit# coninutului i modului de desf#urare* jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a (ntregului colectiv al clasei. Ele dezvolt# spiritul de ec&ip#* formeaz# unele deprinderi practice elementare i de munc# organizat#. +n clasele primare jocul didactic tre!uie s# fie prezent la fiecare lec ie. Cai ales* (n clasele 1 i 11 jocul didactic poate fi utilizat pentru a forma elevului o pronunie corect#* pentru a)i (m!og#i i dezvolta voca!ularul* a dezvolta vor!irea corect#* dragostea pentru lectur#* a)l orienta (n lumea c#rii* pentru formarea reprezent#rilor matematice de num#r i calcul etc. ... C#%$"/")%re% -')ur"#'r ("(%)t")e 0entru elev aproape orice activitate este un joc. &ocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vie'ii &ocul este singura atmosfer n care fiin'a sa psi$ologic poate s respire (i, n consecin', poate s ac'ioneze, tocmai prin joc el g$ice(te (i anticipeaz conduitele superioare* considera Ed.Claparede 9=;. Fr. %c&iller scria2 AOmul nu este (ntreg* dec"t atunci c"nd se joac#,. Analiza psi&ologic# pe care A.E.3eontiev o face jocului ofer# (nHelegerea esenHei jocului didactic 92G* pag. 45;.

16

0entru perioada Icolar# mic#* jocul este o apreciere ca form# principal# de activitate* cu note specifice. +n concepHia lui A.E.3eontiev* jocul se naIte din necesitatea o!iectiv# a cunoaIterii Ii din urm#toarele tre!uinHe2 tre!uinHa de miIcare Ii acHiune* e7emplu2 tre!uinHa de asimilare a realului (n sine5 tre!uinHa de valorificare a propriei persoane5 tre!uinHa de a se identifica cu adultul Ii a se compara cu el 921* p. 45;. A.E.3eontiev a prezentat jocul ca activitate principal#* la !aza c#reia tre!uinHa de asimilare ocupa primul loc. ConItientiz"nd sarcinile jocului* s# fac# ca activitatea de joc s# urm#reasc# un anumit rezultat* f#r# s# fie sc&im!at motivul jocului. %avantul meniona marea valoare psi&ologic# a acestor forme de joc2 /ocurile cu sarcini au un mare rol (n procesul structur#rii personalit#Hii elevului. /ocul cu sarcini (nseamn# o cale de autoeducaHie a propriului comportament dirijat de elev (n raport cu o!ligaHiile jocului. /ocul cu sarcini reprezint# momentul apariHiei posi!ilit#Hii de autoapreciere a propriilor priceperi* a!ilit#i* succese* comparativ cu ale altora 921* p. 4G;. 0rin aceste forme de joc* activitatea (ndeplineIte cel mai !ine funcHia de socializare. atorit# faptului c# elevul acumuleaz# o cantitate mare de cunoItinHe* de impresii* (Ii cultiv# sentimentele Ii interesele* (Ii structureaz# operaHiile Ii acHiunile fr a resim'i efortul* (nv#Harea prin intermediul jocului se realizeaz# (n mod economic Ii eficient. 0entru acest motiv* ast#zi* (n teoria pedagogic# modern#* jocul este considerat ca modalitate de asimilare a realului /uc"ndu)se* elevul reuIeIte s# asimileze realit#Hile intelectuale. /ocul este practica dezvolt#rii* afirma .6.El'onin 913* p. 5G;.

17

/ocul stimuleaz# funcHiile intelectuale. +n joc elevul transpune realitatea o!iectiv#* realitatea social#* transfigureaz# o!iectele* fenomenele* relaHiile* capacitatea de sim!olizare* de a!stractizare* solicitare* I.a. E7ist# jocuri cu reguli Ii f#r# reguli. /ocurile cu reguli au un conHinut ela!orat din timp Ii o anumit# succesiune sta!ilit# a acHiunilor. Elevilor li se anun# sarcini* soluHionarea c#rora este legat# de (ndeplinirea regulilor o!ligatorii pentru toHi juc#torii. /ocurile cu reguli* la r"ndul lor* se (mpart (n dou# grupuri 92?;2 Dinamice, care sunt legate de (ndeplinirea anumitor miIc#ri de c#tre elevi5 Didactice, care le ajut# elevilor s# soluHioneze sarcini cu caracter intelectual <a g&ici o g&icitoare* a alege imagini dup# anumite criterii@. +n cadrul jocurilor didactice elevilor li se dau e7erciHii consecutive pentru dezvoltarea armonioas#* intelectual# Ii instruirea lor. Carea varietate a jocurilor didactice practicate (n Icoal# a impus necesitatea clasific#rii lor. E7ist# mai multe criterii de clasificare a jocurilor didactice2 I Dup scopul educa'ional urmrit2 a@ jocuri de mi(care <jocuri motrice@ ) care urm#resc dezvoltarea calit#Hilor* priceperilor Ii deprindelor motrice5 !@ jocuri ce vizeaz dezvoltarea psi$ic ) acestea se pot clasifica (n2 ) jocuri senzoriale ce vizeaz#* (n esen#* dezvoltarea sensi!ilit#Hii. %e pot organiza jocuri diferite pentru2 dezvoltarea sensi!ilit#Hii auditive5 dezvoltarea sensi!ilit#Hii tactile i c&inestezice5 dezvoltarea sensi!ilit#Hii vizuale5
18

dezvoltarea sensi!ilit#Hii gustativ)olfactive. 2. jocuri intelectuale care* la r"ndul lor* se pot diferenHia (n2 jocuri viz"nd precizarea* (m!og#Hirea cunoItinHelor <jocuri cognitive@5 jocuri de dezvoltare a capacit#Hii de comunicare oral# sau scris#5 jocuri de e7ersare a pronunHiei corecte5 jocuri de atenHie Ii orientare spaHial#5 jocuri de dezvoltare a memoriei5 jocuri de dezvoltare a g"ndirii5 jocuri de dezvoltare a perspicacit#Hii5 jocuri pentru dezvoltarea imaginaHiei i creativit#Hii5 jocuri pentru stimularea in&i!iHiei voluntare Ii a capacit#Hii de autocontrol5 jocuri de e7presie afectiv#. II Dup obiective% senzoriale5 de o!servare5 de dezvoltare a lim!ajului5 de stimulare a cunoaIterii interactive. III Dup sarcina didactic urm#rit# cu prioritate* jocurile didactice se (mpart (n2 jocuri pentru fi7area Ii sistematizarea cunoItinHelor5
19

jocuri de verificare Ii evaluare a cunoItinHelor* priceperilor Ii deprinderilor5 jocuri de transmitere Ii (nsuIire de noi cunoItinHe* care se folosesc numai (n cauzele deose!ite. I* Dup con'inut* jocurile didactice se pot grupa (n2 jocuri didactice pentru cunoaIterea mediului (nconjur#tor5 jocuri didactice pentru educarea lim!ajului ) ce pot fi jocuri fonetice* le7ical)semantice* gramaticale5 jocuri didactice cu conHinut matematic* jocuri logico)matematice5 jocuri pentru (nsuIirea unor norme de comportament civilizat* formarea unor deprinderi Ii o!iInuinHe de conduit# moral#. $. Dup regulile instituite% reguli transmise prin tradiHie5 spontane5 protocolare. *I Dup prezen'a sau absen'a materialului didactic, deose!im2 jocuri cu material didactic natural sau confecHionat2 juc#rii* jocuri de mas#* imagini* diafilme* o!iecte personale* materiale Ii o!iecte din natur#5 jocuri f#r# material didactic. *II Dup locul pe care-l ocup n activitate* jocurile didactice pot fi2 jocuri organizate ca activitate independent#5
20

jocuri integrate (n activitate* ca momente ale acesteia sau (n completarea ei. Clasificarea jocurilor didactice se poate face Ii dup# alte criterii* cum ar fi (n funcHie de conHinut Ii materialul didactic. +n dependenH# de aceste criterii* deose!im mai multe tipuri de jocuri didactice. *III Dup criteriul con'inutului, jocurile didactice pot fi grupate (n urm#toarele trei categorii2 /ocuri didactice pentru cunoaIterea mediului (nconjur#tor Ii (nsuIirea lim!ii materne5 /ocuri didactice pentru num#rat Ii socotit5 /ocuri didactice muzicale. 3a !aza acestui criteriu st# principiul dezvolt#rii proceselor psi&ice* dezvoltarea percepHiilor Ii reprezent#rilor de form#* m#rime* culoare* spaHiu* timp5 (m!og#Hirea voca!ularului5 (nsuIirea sistemului fonetic al lim!ii materne <pronunHarea corect# a sunetelor@5 (nsuIirea structurii gramaticale a lim!ii5 formarea reprezent#rilor. Cel de)al 11) lea criteriu se orienteaz# spre materialul didactic folosit (n jocuri* indiferent de natura conHinutului lor. up# acest criteriu jocurile didactice se (mpart (n dou# grupuri mari cu su!diviziunile respective2 1. &ocuri didactice cu material2 /ocuri cu material didactic <juc#rii didactice* jocuri de mas#* etc.@5 /ocuri cu material ajut#tor* diferite o!iecte Ii juc#rii <o!iecte din natur# Ii o!iecte de (ntre!uinHare zilnic#@5 /ocuri cu interpretarea unor poveIti Ii lecturi* precum Ii jocuri cu num#r#toare* folosindu)se materialele corespunz#toare.

21

2. &ocuri didactice fr material sau orale* care se practic# mai ales la v"rsta de >)= ani. in acestea fac parte g&icitorile* jocurile ce implic# alc#tuirea de propoziHii Ii fraze* compunerea de poveIti. /ocul (m!rac# forme variate de manifestare* (ntre acestea e7ist"nd determin#ri str"nse* dialectice. 0rintre jocurile cu subiect tre!uie s# remarc#m jocurile)(nscen#ri2 demonstrarea (nscen#rilor nu prea mari cu ajutorul juc#riilor* unde (n faHa copiilor se pune sarcina didactic#2 de a g&ici din ce poveste este demonstrat episodul Ii de a prelungi povestea5 de a o!serva sc&im!#rile care au avut loc pe scen#. Culte jocuri didactice n-au subiect, ci constau numai (n rezolvarea sarcinii. +n aceste jocuri conHinutul se cap#t# prin reprezent#rile elevilor despre mediu* legate de sarcinile educaHiei. Bneori Ii (n jocurile f#r# su!iect se include c&ipul* personajul* de e7emplu* g&icitorile le g&iceIte un personaj din poveste. O (nsemn#tate pedagogic# au jocurile)g&icitori ela!orate de + I ,oro-ina* care stimuleaz# imaginaHia* dezvolt# g"ndirea logic# Ii vor!irea. Este important Ii original sistemul jocurilor didactice ela!orat de . Decroli* unde intr# jocuri pentru dezvoltarea senzorial#* legate de (nHelegerea timpului* jocuri gramaticale Ii pentru dezvoltarea vor!irii. . Decroli i)a atri!uit jocului un rol important (n procesul educaHional* afirm"nd c# jocul este bucurie, cnd copilul se joac el se nvesele(te $or!ind despre jocurile didactice (n sistemele pedagogice* voi menHiona Ii pedagogii din 4epu!lica Coldova care au cercetat aceast# pro!lem# Ii au ela!orat o serie de jocuri la diferite compartimente. Bnul din pedagogi este . Decroli* care a alc#tuit jocuri pentru dezvoltarea vor!irii. Aceste jocuri vizeaz# evoluarea comportamentului ver!al* fi7eaz# Ii activeaz# voca!ularul elevului* consolideaz# pronunHia sunetelor dificile* iar altele solicit# un efort intelectual.
22

Este foarte important Ii lotul de jocuri ver!ale* ela!orat de pedagogul auto&ton %.Cemortan* inclus (n lucrarea &ocuri literare 9G;* care (i (nvaH# pe elevi s# recite* s# povesteasc#* s# deose!easc# unele specii Ii genuri literare. Cu ajutorul acestor jocuri elevilor li se formeaz# preferinHele deose!ite faH# de carte* lectur#* familiariz"ndu)se cu creaHia celor mai de vaz# scriitori. I.0. Et%!e#e -')u#u" ("(%)t"). +n practica Icolar#* o parte din jocurile didactice sunt un mijloc de (m!og#Hire a cunoItinHelor elevilor despre o!iectele Ii fenomenele (nconjur#toare* iar altele au ca scop direct precizarea* sistematizarea Ii verificarea cunoItinHelor. Fazele structurii jocului didactic sunt 92?* p. =G;2 1. /roblema jocului didactic - reprezint# o situaHie care are un scop cognitiv* divizat (n sarcini intermediare de realizare pe parcursul (ntregului proces instructiv. +n aceste situaHii elevul este pus (n condiHia de a o!Hine cunoItinHe* de a g#si metode pentru a acHiona Ii de a lua atitudini faH# de pro!lema studiat#. 2. 0egulile jocului didactic - reprezint# niIte condiHii care asigur# soluHionarea sarcinii didactice Ii determin# caracterul activit#Hii cognitive a elevului. 3. Motiva'ia - vizeaz# motivele de activitate cognitiv# a elevului. 4. /rocesele de joc - presupun modalit#Hile de soluHionare a sarcinii didactice printr)un grup de acHiuni ce au scopuri comune ) cel organizaHional Ii cel cognitiv. 5. Con'inutul jocurilor didactice ) este un sistem de cunoItinHe (n domeniul unui o!iect de studiu. >. Componen'a rezultativ - conHine soluHionarea pro!lemei cognitive. /ocul tre!uie privit integral* fiind determinat locul Ii rolul fiec#rui component aparte. 3a !aza componentelor jocului didactic st# logica dirij#rii Ii dinamismului acHiunii pedagogice. in acest punct de vedere a fost formulat# urm#toarea structur# a jocului didactic 93* p. ==;2
23

situaHia premerg#toare a jocului5 situaHia de joc5

pro!lema instructiv# Ii cea de joc5 reguli de joc Ii care nu Hin de joc5 acHiuni de joc Ii care nu Hin de joc5 afectivitatea jocului5 rezultatul instructiv)educativ Ii rezultatul jocului.

+nv#H#torul tre!uie s# preg#teasc# moral elevii* adic# s# creeze condiHiile pentru a dezvolta jocul* s# le creeze o dispoziHie emoHional# pozitiv#* s#)i captiveze. Aceast# etap# reprezint# momentul (n cadrul c#ruia elevilor li se anun # condiHiile Ii scopurile jocului. Ea include formularea precis# a pro!lemei (ntr)o form# atractiv#* folosind mijloace ver!ale Ii non)ver!ale de comunicare2 e"plica'ia emo'ional, mimica, gesturile, intona'ia, vocea, ritmul vorbiri,i care vor fi folosite pentru activit#Hile de g"ndire Ii imaginaHie* a eforturilor volitive Ii a motivaHiei cognitive2 interesul* dorinHa de a participa la joc. +n aceast# situaHie* tre!uie s# se foloseasc# procedee de joc precum2 num#r#tori* c"ntece* g&icitori* trageri la sorHi I.a.* configur"ndu)se* astfel* situaHia de joc a copiilor. %ituaHia de joc se creeaz# cu ajutorul mijloacelor pedagogice. 0edagogul utilizeaz# g&icitori* surprize* competiHii* etc. %ituaHiile de joc sunt create de pedagog. +n situaHiile de joc elevii demonstreaz# ma7imum de inventivitate* se str#duie s# fie activi Ii (ndr#zneHi. %ituaHia de joc reprezint# o anumit# amplasare a (nv#H#torului Ii a elevului (n c"mpul de joc* (n spaHiul de joc* (n relaHiile dintre componentele jocului Ii persoanele participante. 0entru realizarea jocului didactic mai sunt necesare Ii condiHii* at"t o!iective* c"t Ii su!iective. Cele su!iective se creeaz# artificial de c#tre pedagog* iar cele o!iective apar (n procesul de soluHionare a pro!lemei puse (n faHa lor. +n cadrul fiec#rui joc didactic se formuleaz# o pro!lem# concret#. 0ro!lema este o component# a jocului didactic. Cu!urile* lotoul* mozaicul* figurile
24

geometrice* alte o!iecte de joc* precum Ii cuvintele* e7presiile matematice* operele culturale create de om ) toate acestea reprezint# materiale sociale. C"nd solicit#m elevilor s# efectueze anumite acHiuni (n cadrul jocului <s# g&iceasc#* s# intuiasc#* s# r#spund#* s# construiasc# din figuri un anumit o!iect* s# formeze (m!in#ri de cuvinte* s# dezlege cuvintele (ncruciIate I.a.@* noi* de fapt* (i (ndemn#m s# soluHioneze pro!lema din joc. Fotodat#* pedagogul urm#reIte un scop educaHional2 de a (nv#Ha elevii s# compare* s# confrunte* s# generalizeze* s# memorizeze. %oluHionarea acestei pro!leme nu este sesizat# de c#tre juc#tori* deoarece ea reprezint# o acHiune intelectual#. Anume regulile orienteaz# jocul (n direcHia necesar#* (m!in# pro!lemele didactice cu cele de joc* organizeaz# comportarea Ii relaHiile dintre copii. F#r# niIte reguli sta!ilite* acHiunile de joc s)ar desf#Iura &aotic Ii scopurile instructive ar putea r#m"ne nerealizate. 4egulile determin# comportamentul elevilor (n cadrul jocului i asigur# tuturor participanHilor condiHii egale. 0edagogul 3.E. 3eontiev consider# c#2 a cunoa(te regula nseamn a fi stpn pe comportamentul propriu, a nv'a s-l dirijezi, s-l subordonezi solu'ionrii unei probleme anumite 921* p. :G;. /ocurile cu reguli necesit# crearea unei situaHii imaginare* (i intereseaz# Ii (i atrag pe elevi mai mult. Aceste jocuri sunt neo!iInuite pentru ei* deoarece conHin elemente de fa!ul#* ceea ce)i intrig# pe parcursul (ntregului joc. Ele nu corespund unei situaHii reale* dar devin un factor regulator al acHiunilor elevilor. AcHion"nd (n situaHia imaginar#* elevul parc# Ii)ar dep#Ii posi!ilit#Hile lui reale* devenind mai reHinut* mai volitiv* Ii c&iar mai (ndr#zneH. +ntr"nd (n rolul impus de situaHia imaginar#* elevii se str#duiesc s#)l interpreteze* apel"nd la regulile jocului. 1mportanHa regulilor jocului didactic const# (n faptul c# elevul nu particip# la sta!ilirea lor* ele sunt impuse de c#tre pedagog. Anume acest factor apropie jocul didactic de procesul de (nv#H#m"nt. 4espectarea regulilor este dirijat# Ii controlat# prin acHiunile jocului.
25

. CendjeriH'aia su!liniaz# faptul c# acHiunile constituie fundamentul jocului didactic* su!iectul. Autoarea recomand# ca acHiunile jocului s# fie (nsuIite de c#tre elevi* deoarece numai cu aceast# condiHie jocul o!ine un caracter instructiv. Cercet#toarea distinge dou# tipuri de acHiuni2 ac'iuni e"terioare <a privi* a monta* a demonta I.a.@* ac'iuni intelectuale <a o!serva* a compara* a)Ii aduce aminte I.a.@. +n primul caz este vor!a despre acHiuni cu materiale sociale* iar (n cel de)al doilea . despre ac'iuni cu metode 924;. AcHiunile jocului se realizeaz# prin manipularea juc#riilor* o!iectelor* (n procesul alegerii fiIelor* alc#tuirii g&icitorilor Ii a r#spunsurilor la ele* interpret#rii unui rol. +n procesul alc#tuirii Ii gestion#rii jocului didactic (nv#H#torul tre!uie s# Itie c# jocul nu este numai pentru distracHia elevilor* dar tre!uie s# fie su!ordonat acelor pro!leme educaHionale* care se soluHioneaz# la lecHie* (n structura c#reia este inclus. /ocul tre!uie s# fie planificat din timp* s# fie ales locul lecHiei* forma de organizare* realizarea* Ii s# fie preg#tite materialele didactice necesare pentru joc. 3a valorificarea jocului didactic (n procesul de (nv#H#m"nt (nv#H#torul tre!uie s# respecte urm#toarele reguli 91G* p. 153;2 1. %# cunoasc# perfect aspectele organizaHionale ale procesului de (nv#H#m"nt. 2. %# cunoasc# profund o!iectul pe care (l pred#. 3. %# fie e7igent* dar !inevoitor. 4. %# iu!easc# Ii s# stimuleze copiii. +n dirijarea jocului (nv#H#torul tre!uie s# Itie c# acHiunile difer# dup# caracterul Ii forHa de influenH# asupra elevului2 a dezlega g&icitori* competiHii* imit#ri* interpret#ri pe roluri* episoade* su!iecte literare* c#ut#ri Ii g#siri* concursuri. Cele mai importante cerinHe faH# de acHiunile de joc (n organizarea Ii realizarea jocului didactic sunt2 AcHiunile de joc tre!uie s# fie pl#nuite din timp* iar pe parcurs s# fim gata pentru apariHia unor acHiuni spontane Ii s# le dirij#m.
26

up# form#* acHiunile de joc tre!uie s# fie desf#Iurate* iar dup# conHinut s# fie complet su!ordonate pro!lemelor.

AcHiunile tre!uie s# corespund# v"rstei Ii num#rului de juc#tori. 3a e7plicarea acHiunilor tre!uie s# se respecte o anumit# succesiune. %# se foloseasc# ilustrativitatea Ii s# fie practicat# AmiIcarea de pro!#, (n procesul educaHiei. AcHiunile tre!uie s# fie distractive* atractive Ii interesante p"n# la sf"ritul jocului. AcHunile de joc tre!uie s# fie (ntreHinute permanent (n componenHa situaHiilor de joc* astfel (nc"t elevii s# simt# c# se joac#* dar nu (nvaH#. AcHiunile de joc tre!uie s# trezeasc# emoHii* interese* necesit#Hi corespunz#toare acestor acHiuni. CerinHele e7puse nu sunt o!ligatorii pentru fiecare acHiune de joc. 4espectarea lor Hine de competenHa (nv#H#torului Ii de situaHia concret#. 3a final* (nv#H#torul analizeaz# Ii evalueaz# jocul (mpreun# cu elevii. +n procesul evalu#rii jocului se va acorda atenHie urm#toarelor dou# aspecte2 cum Ii)a (ndeplinit jocul funcHiile sale didactice Ii educative Ii cum s)au comportat elevii (n timpul jocului* cum au acHionat* c"t de !ine au respectat regulile de joc. Fotaliz"nd* (nv#H#torul va Hine cont de urm#toarele2 /ocul tre!uie s# se termine pe un ton emoHional ridicat* pentru ca elevul s#)i doreasc# revenirea la el. %# fie acordat# o atenHie deose!it# acelor elevi care nu au o!Hinut un rezultat pozitiv la finalul jocului* nu au dat dovad# de s"rguinH# i dorinH# de a se juca cu colegii* nu au putut reacHiona rapid la indicaHiile (nv#H#torului. +nv#H#torul tre!uie s# stimuleze dorinHa elevului* s#)l (ncurajeze s# se !ucure Ii s#)i demonstreze emotivitatea nu numai prin succesul Ii insuccesul particular* dar Ii prin a!ilitatea de a (mp#rt#Ii !ucuria colegului care a o!Hinut un succes* s# manifeste dorinHa de a)l ajuta la greut#Hi.
27

0edagogul urmeaz# s# (nveHe elevii s# ai!# o atitudine corect# Ii !inevoitoare faH# de acei colegi* care au comis erori Ii astfel le)au creat dificult#Hi altor elevi. +nv#H#torul (i va (ncuraja pe copii nu numai (n !aza rezultatelor finale pozitive* dar Ii pe parcursul jocului* stimul"nd astfel acHiunile lor ulterioare. +n concluzie* constat#m c# printr)o dirijare Ii realizare corect#* jocul va genera o stare de !ucurie elevilor* (i va motiva* va sta!ili relaHii amicale (ntre ei. Elevii respect# regulile* e7ecut# anumite acHiuni nu de dragul unor consecinHe* ci datorit# faptului c# el vrea s# se joace.

STIMULAREA INTERESULUI COGNITIV LA ELEVII CLASELOR PRIMARE PRIN JOCURI DIDACTICE

II. De+&'#t%re% "ntere$u#u" )'gn"t"& !r"n "nterme("u# -')u#u" ("(%)t") #% #e)""#e (e t""ne isciplina tiine nu ar putea fi conceput# f#r# e7cursii* pe parcursul c#rora se utilizeaz# diverse jocuri didactice care dezvolt# interesul cognitiv. Ca un fir rou prin toate leciile de tiine tre!uie s# treac# pro!lema ecologiei* ocrotirii
28

naturii* folosirea raional# a resurselor naturale 91:;. Educarea dragostei de plaiul natal* de natur# i atitudinea grijulie fa# de ele se realizeaz# prin intermediul activit#ilor e7tracurriculare. Acestea dezvolt# interesul la copii mai ales atunci* c"nd sunt implicai (n organizarea ser!#rilor* seratelor* matineelor pentru cei mici.
1.

/ocul D%te mete'

,copul% evidenierea semnelor caracteristice anotimpului propus Dotarea% poezii* c"ntece* calendarul naturii* g&icitori etc. Caracteristica jocului /ocul are la !az# o!serv#rile asupra naturii. Elevii preg#tesc din timp toate datele* orient"ndu)se dup# datele indicate de termometrul amplasat la fereastra clasei* sau poate s# propun# i ceva suplimentar . g&icitori* poezii etc. Astfel* elevii se preg#tesc s# se familiarizeze nu numai cu lucruri cunoscute* dar i necunoscute* nestudiate (nc# la lecii. Ei pot memora sau citi poezii* (ntrunind urm#toarea condiie% n lucrare s se vorbeasc despre un obiect sau fenomen ce poate fi observat n natur n momentul dat Desf(urarea jocului: 3a etapa Evocare elevii prezint# diverse poezii* g&icitori despre semnele vremii. Fiecare citete* iar ceilali apreciaz# corectitudinea celor enunate. Dozare1 4 minute E"emplu 12n zarzr mic n mijlocul grdinii i-a rsfirat crenguele ca spinii, De fric s nu-i cad la picioare Din cretet vlul subirel de floare, . 8.Fop"rceanu 0eflecii1 Elevii au ascultat* apoi au spus c# (n curtea colii zarz#ri mici nu)s. Bn elev a menionat c# un astfel de copac este (n gr#dina vecinilor* l"ng# coal#* iar (n pauz# au plecat cu toii i au v#zut pomuorul* care* (ntr)adev#r* (nflorise pentru prima dat#* ca i zarz#rul din poezie.

29

Astfel* elevii ateptau i se preg#teau din timp de ziua c"nd aveau misiunea de a face o!serv#ri. +i preg#teau mai multe poezii* pentru ca nu cumva vreo deviere a timpului s#)i g#seasc# nepreg#tii. 3ndrumri1 populare. JC"nd (nflorete salc"mul* nu mai !ate !ruma. JC"nd se las# ceaa la p#m"nt* e semn de timp frumos. J ac# r"ndunelele pleac# degra!#* se va r#ci v#zdu&ul. J$ara ploioas# i toamna c#lduroas# . semn c# iarna va fi lung#. J ac# tun# (n septem!rie* e z#pad# mult# (n fe!ruarie. J0omii devreme (i scutur# frunza . an cu !elug.
11.

e asemenea* pot fi propuse diverse semne meteorologice

/ocul didactic Met%gr%me

,copul% o!inerea cuvintelor prin diverse modific#ri de litere Dotarea% imagini despre plante* animale* poezii Caracteristica jocului /ocul are la !az# o!inerea mai multor le7eme din cuv"ntul ini ial. %e propune un cuv"nt despe natur# i tre!uie de (nlocuit c"te o liter#* ca s# se o!in# alte cuvinte. Desf(urarea jocului %e desf#Ioar# la orice etap# a lecHiei. %e fi7eaz# timpul necesar i elevii tre!uie s# scrie c"t mai multe cuvinte . denumiri de plante* animale etc.* care s# conin# dou# sunete <3*1@ de a, e, i , apoi s# se sc&im!e c"te o liter# pentru o!inerea cuvintelor noi. Dozare% > minute E"emplu 3a tema Micarea aerului, la captarea ateniei am utilizat urm#toarea g&icitoare2 Cine uier n prag i se tnguie-n $ogeac! Cine norii peste sat I-a adus de a plouat!
30

Cred c tie tot pmntul C acesta este... <$"ntul@. 0eflecii% Elevii au g&itit r#spunsul. +n !aza cuv"ntului o!inut s)a propus de (nlocuit c"te o liter# pentru a o!ine alte cuvine. E7emplu2 vntul)g"ndul* sau e7emple de animale cu doi de Au,2 ursul 3ndrumri% %e pot propune diverse sarcini* (n dependen# de tem#. Eumii plante (n care s# se foloseasc# 3consoane* 2 vocale5 Eumii plante (n care s# se foloseasc# c"te 3 sunete de 1a4, i 2 de 1e4. 111. /ocul didactic C"ne2" m%" %ger

,copul% evidenierea caracteristicilor unui o!iect* fenomen. Dotare% informaii* imagini* glo!ul p#m"ntesc Caracteristica jocului Are la !az# evidenierea elementelor specifice despre un anumit fenomen dintr)o informaie ampl#. Antreneaz# elevii s# lucreze cu manualul* le dezvolt# spiritul de o!servaie* atenia* operaiile g"ndirii* vor!irea* le stimuleaz# interesul pentru o anumit# tem#. Desf(urarea jocului: %e organizeaz# la etapa 0eflecie, iar conform timpului indicat elevii selecteaz# specificul sarcinii propuse. Dozare1 4 minute E"emplu 3a studierea temei &ungla li s)au propus urm#toarele sarcini* elevii fiind (mp#rii (n trei grupuri2 8rupul 1 ) #impul n jungl 8rupul 11 . 5umea animal din jungl 8rupul 111 . 5umea vegetal din jungl C"tig# grupul care evideniaz# mai repede toate semnele specifice. 0eflecii1 Elevii au ajuns la concluzia c# unde este ap#* acolo este i via#. ar arat# un loc unde nu numai c# este mult# ap#* dar e i foarte cald. 3a final* (n grup s)a ajuns la concluzia c# e7ist# o leg#tur# direct# (ntre cantitatea mare de
31

energie solar#* ap# i natura vie. Astfel* apare interesul cognitiv pentru studierea temei* deoarece fiecare se str#duieIte s# g#seasc# ceva interesant. Foate acestea (i activizeaz# pe elevi* (ntre!#rile ce se isc# pe parcurs sunt rezolvate individual sau (n grup. Anume apariia (ntre!#rilor indic# despre faptul* c# elevii o!serv# anumite pro!leme (n studiul materialului i doresc s# afle tot mai mult* s# concretizeze detaliile. 3ndrumri1 %e poate efectua o c#l#torie (maginar# (n jungl# su! genericul 6e c$eam jungla* folosind i imprim#ri muzicale din cadrul unei emisiuni televizate.
1$.

/ocul A)r'$t"3

,copul% sistematizarea unor cuvinte despre un fenomen Dotare% poezii* fragmente de te7te Caracteristica jocului /ocul are la !az# acumularea cuvintelor ce (ncep cu litera propus#. Contri!uie la dezvoltarea voca!ularului i a creativit#ii. Desf(urarea jocului: %e propune de completat cu cuvinte o poezie* (n care se indic# litera cu care (ncepe cuv"ntul. Dozare1 5 minute E"emplu Cu 3 ogor cultivat <lan@ Cu 6 te)ajut la cump#rat <!an@ Cu sunt nume de !#iat < an@

Cu K8 te voi (mpodo!i <zgard#@ Cu 8 drept paz# eu i)oi fi <gard#@ Cu 6 tu lesne vei ciopli <!ard#@ Cu 3 sunt ap# st#t#toare <lac@ Cu 4 am clete la picioare <rac@ Cu C prind !ine (n !ucate <mac@
32

Cu % a!ia m# duci (n spate <sac@ Cu 6 aduc r#coare <!oare@ Cu % c#ldur# mare <soare@ Cu $ pe vreme !un# Fe leag#n# pe ape <val@ Cu C pe v"nt* furtun# El poate s# te scape <mal@ 0eflecii2 Elevii propun deseori cuvinte care s# fie potrivite rimei sau dup# genericul poeziei. Alteori* ei propun diverse cuvinte care (ncep cu litera enunat# f#r# a se g"ndi la sensul cuv"ntului. 3ndrumri% 0oate fi propus un cuv"nt pe orizontal# i se solicit# completarea cu propoziii care (ncep cu litera enunat#* denumiri de plante* animale. $. /ocul didactic Pun)te#e )%r("n%#e ,copul% recunoaterea punctelor cardinale. Dotarea% plan# ce reprezint# privelitea unui sat* avioane* p#s#ri care z!oar# (n diverse direcii. Caracteristica jocului /ocul didactic are la !az# recunoaterea punctelor cardinale conform poziiei o!iectelor. Contri!uie la dezvoltarea perceperii spaiale. Desfurarea% Acest joc se poate realiza cu elevii din (ntreaga clas# su! forma unui test sau pe grupuri. Elevilor li se solicit# s# priveasc# desenul* numind direcia (n care z!oar# avioanele i p#s#rile din imagine. 4#spunsurile vor fi date (n scris su! forma 1)E* 2)E etc. 3a sf"rit* se verific# corectitudinea rezultatelor. Dozare1 > minute E"emplu 0lan# ce reprezint# imaginea unui sat. 0e ea sunt desenate case* copaci* avioane care z!oar#* p#s#ri etc. Elevii o!serv# c# avioanele z!oar# spre nord* p#s#rile vin spre sud etc.
33

0eflecii% Elevii (nt"mpin# greut#i (n descoperirea punctelor cardinale dup# poziia corpului (n spaiu. $1. /ocul didactic M"-%t)% 4't%n")5

,copul% determinarea plantei propuse. Dotarea% frunze* flori* tulpinie de plante. Caracteristica jocului /ocul didactic se !azeaz# pe recunoaterea plantelor dup# caracteristicile enunate. Desfurarea% Foi participanii se (mpart (n dou# ec&ipe. /uc#torilor dintr)o ec&ip# li se leag# oc&ii* ei mijesc. Fiecare primete de la cealalt# ec&ip# c"te cinci frunze* flori sau tulpinie. 0entru fiecare numire corect# ec&ipa o! ine un punct. up# ce prima ec&ip# (i (ndeplinete sarcina* li se leag# oc&ii celorlal i. 0entru jocul acesta se vor alege diferite plante cunoscute de elevi. Conduc#torul num#r# punctele i are grij# ca celor ce mijesc s# nu li se dea plante ce (ng&imp# sau produc usturime. C"tig# ec&ipa care acumuleaz# mai multe puncte. Dozare1 > minute E"emplu% Elevilor din primul grup li se propun florile2 lalea* liliac* narcis* !ujor. Celeilalte ec&ipe i se propun frunze de cire* o lalea* un narci . Apoi* cu oc&ii legai* enumer# florile sau frunzele pip#ite. 0eflecii2 Elevii cunosc mai !ine florile dup# miros* pip#ire* dec"t deose!esc frunzele acestora. $11. /ocul didactic P#%nte#e (e !5(ure

,copul% verificarea cunotinelor despre plantele de p#dure. Dotarea% fie pentru fiecare r"nd* !o7a cu !ileele. Caracteristica jocului /ocul are la !az# denumirea diverselor plante de p#dure. Elevii enumer# plantele de p#dure pe care le cunosc sau pe care le)au auzit de la colegi. Desfurarea jocului% Fiec#rui r"nd de elevi i se repartizeaz# c"te o foaie de &"rtie* pe care fiecare elev tre!uie s# scrie denumirea unei plante de p#dure. %e vor
34

e7clude repet#rile. +nvinge ec&ipa ce a finalizat mai rapid. Ec&ipa (nving#toare are dreptul de a e7trage prima un !ileel din !o7# . pe el este scris# denumirea unei plante despre care ei tre!uie s# povesteasc# ce tiu. Dozare2 5 minute E"emplu. 0rima ec&ip# a scris urm#toarele plante de p#dure2 toporai, viorele, g$iocei etc. A 11)a ec&ip# a scris2 leurd#* gr"uor* toporai etc. 0eflecii Bnele plante de p#dure se repet# de la o ec&ip# la alta. $111. /ocul didactic Ce# m%" !reg5t"t e#e& ,copul% depistarea elevilor preg#tii de lecie Dotarea% informaii* plane* sc&eme Caracteristica jocului Anume acest joc servete (nv##torului ca mijloc de verificare a elevului cu scopul de a (nelege dac# acesta este preg#tit de lecie i contri!uie la dezvoltarea creativit#ii* iniiativei* isteimii* interesului cognitiv la elevii de toate v"rstele. Desf(urarea jocului: +nv##torul (ntrea!# cine s)a preg#tit de lecie i poate povesti tema. Bnui dintre doritori i se propune s# p#r#seasc# clasa pentru puin timp. +n lipsa lui* elevilor din clas# li se solicit# ca atunci c"nd elevul care a ieit se va (ntoarce i va (ncepe a povesti* ei s# se prefac# distrai* o!osii* s# priveasc# prin geam. 0rin comportamentul lor s# demonstreze c# se plictisesc* adic# s#)i ignoreze r#spunsul. 0ovestind* elevul a renunat s# mai continue* din motiv c# nu i s)a oferit aten ia colegilor. +ntr)un final* el s)a aezat (n !anc#. Apoi a plecat dup# u # un alt doritor s# r#spund#. priviri. Dozare1 5 minute E"emplu Elevii au povestit tema ,tarea vremii e data aceasta* elevilor li s)a propus s#)l asculte cu cea mai mare atenie. C"nd elevul a (nceput a povesti* ceilali (l susineau prin gesturi* mimic#*

35

0eflecii2 Au ajuns la concluzia c# toi colegii tre!uie susinui* ascultai* (ncurajai. Am o!servat c# (n timpul jocului anume cei care sunt linitii la lec ie devin mai activi* mai (ncrezui (n sine i dau dovad# de judecat# logic#. 1L. /ocul didactic Re+um%tu# 6n r'#

,copul% sc&iarea unei teme. Dotarea% al!um* desene* informaii* plante etc. Caracteristica jocului /ocul didactic se a7eaz# pe repartizarea rolurilor i evidenierea aspectelor generale ale unei temei. Desfurarea jocului% Elevilor li se propune s# completeze o tem#* av"nd roluri diferite2 ,ecretarii . s# (nregistreze informaii* redactorii . s# corecteze informaii* corespondenii . s# colecioneze de la ceilali desene i date despre animale* plante. Dozare1 G minute E"emplu 3a tema 7onele #errei le)am propus elevilor s# completeze un al!um. Bnii au fost (n rol de secretari . ce au (nscris informaii* alii redactori . care decideau ce s# (nscrie i s# corecteze* i corespondenii . care colecionau de la ceilali desene i date despre animale* plante. 0eflecii2 Elevii sc&ieaz# mai uor informaia dup# rolul atri!uit. L. /ocul didactic Ce# m%" "$te

,copul% comentarea imaginii de c#tre cel mai activ elev. Dotarea% imagini* plane* ta!ele* sc&eme etc. Caracteristica jocului %e !azeaz# pe comentarea imaginii dup# ceea ce v#d* aud* simt i pe evidenierea argumentelor de !az# ale afirmaiei. Elevilor li se va forma tendina de a demonstra i argumenta cele spuse. Desfurarea jocului2 %e propune o imagine pentru comentare* apoi elevii tre!uie s# evidenieze ce v#d* aud* simt i s# argumenteze ideea de !az#. Dozare1 > minute
36

E"emplu 0rivind un desen din manual* elevii numesc mai (nt"i ceea ce v#d i descriu imaginea. Apoi li se propune2 Dovedii c ntmplarea are loc varaM 0eflecii2 Elevilor le este dificil s# argumenteze afirmaia enunat#. %u! aspect logic* r#spunsurile elevilor pot fi incomplete. Fre!uie s#)l ajut#m pe fiecare elev s# (neleag# (n ce const# neajunsul r#spunsului s#u. Este esenial ca elevul s# fie ascultat nu numai de (nv##tor* ci de (ntreaga clas#. L1. /ocul didactic C7m!ur"#e $em%nt")e

,copul% evidenierea cuvintelor)c&eie ale temei. Dotarea% perec&i de cuvinte* alte informaii Caracteristica jocului /ocul se !azeaz# pe evidenierea cuvintelor importante din te7t i sta!ilirea leg#turii semantice. Ceva mai simple* dar deose!it de eficiente pentru perfecionarea memoriei* sunt jocurile !azate pe spiritul de o!servaie al copiilor. Desfurarea jocului% 0reg#tim zece perec&i de cuvinte. %e determin# c"mpurile semantice. %e citete fiecare perec&e de cuvinte* iar elevii sta!ilesc leg#tura. Blterior* se citete doar primul cuv"nt din perec&e* iar elevii tre!uie s# reproduc# al doilea cuv"nt* utiliz"nd leg#tura semantic# sta!ilit#. Dozare1 > minute E"emplu 3a su!iectul 7onele #errei se propun zece perec&i de cuvinte2 0ustiu)sete Arctica)frig 0inguin)sud 0almier)maimu# 8iraf#)frunze Fundr#)lic&eni 6rad)con %tep#)negar# /ungl#)liane Kone)dungi
37

0eflecii2 Elevii determin# uor al 11)lea cuv"nt* deoarece cunosc lanurile semantice din tema studiat#. L11. /ocul didactic Ce2" (e !r"$'$8

,copul% dezvoltarea ateniei Dotarea% animale* plante etc. Caracteristica jocului %e !azeaz# pe evidenierea aspectelor ce nu corespund temei respective. Desfurarea jocului% 3a studierea unei teme se propun iruri de cuvinte. Elevilor li se cere s# (nc&id# oc&ii i apoi s# spun# ce sc&im!#ri au o!servat. Acest joc contri!uie la dezvoltarea g"ndirii. +n cadrul jocului respectiv elevii tre!uie s# g#seasc# cuv"ntul* o!iectul* imaginea ce nu corespund grupului dat dup# anumite particularit#i. Dozare1 > minute E"emplu 3a studierea zonelor naturale afi#m pe ta!la magnetic# desene cu animale* (n dependen# de zona studiat#* apoi le spunem elevilor s# (nc&id# oc&ii i (nl#tur#m sau ad#ug#m ceva* iar elevii tre!uie s# o!serve sc&im!#rile. 3a su!iectul AMicarea aerului4 putem propune irurile2 a@ uragan* taifun* criv#* moric#. !@ viscol* austru* taifun* tornad#. 0eflecii2 ac# cunosc coninutul* elevii enumer# rapid sc&im!#rile. 3ndrumri% 0utem aplica aceast# metod# i la temele ce in de anotimpuri. L111. &ocul didactic D"%(e#e

,copul% Formarea lanurilor asociative. Dotarea% colonie de cuvinte Caracteristica jocului /ocul are la !az# formarea anumitor lanuri prin asocierea cuvintelor legate dup# sens. Elevii tre!uie s# realizeze leg#turi logice (ntre o!iectele din diferite grupuri.
38

Desfurarea jocului2 +n !aza unei teme se propun 2 colonie de cuvinte. Elevii au sarcina de a trasa corespondene* pentru a forma leg#turi de sens i a le comenta de ce anume le)au grupat astfel. Dozare1 3 minute E"emplu 3a su!iectul /recipitaiile am propus urm#toarele colonie2 1. 1arn# 2. $ar# 3. 0rim#var# 4. Foamn# 1. 6rum# 2. Einsoare 3. 3apovi# 4. 8rindin#

0eflecii2 Elevii asociaz# uor lanurile de cuvinte. L1$. &ocul didactic Tr"%(e#e

,copul% formarea lanurilor asociative. Dotarea% trei colonie de cuvinte. Caracteristica jocului /ocul are la !az# formarea anumitor lanuri prin asocierea cuvintelor din cele trei colonie* legate dup# sens. Desfurarea jocului2 +n !aza unei teme se propun 3 colonie de cuvinte. Elevii au sarcina de a trasa corespondene pentru a forma leg#turi de sens i a e7plica de ce anume le)au grupat astfel. Dozare1 5 minute E"emplu 3a su!iectul 7onele naturale am propus urm#toarele colonie2 1. eert 2. Faiga 3. Fundr# 4. /ungl# 5. Antarctica L$. 1. 3ic&eni 2. Cactui 3. 3iane 4. 0ini 5. 8&eari /ocul didactic Ju(e)5" 1. 0inguini 2. C#mile 3. Elani 4. 4eni 5. Crocodili

0eflecii2 Elevii asociaz# uor lanurile de cuvinte. ,copul% cunoaterea aspectelor din viaa plantelor i animalelor. Dotarea% personaje
39

Caracteristica jocului. Este o variant# a jocului de rol* (n care fiecare elev are rolul s#u. Desfurarea% %e studiaz# o tem#. %e alc#tuiete scenariul. %e (mpart rolurile i se preg#tete decorul. %e masc&eaz# personajele. Fiecare elev (i interpreteaz# rolul. Dozare1 2? de minute E"emplu +n cadrul leciilor se vor!ete despre eroii povetii* caracterele lor* iar elevii afl# cum micul !#iea a nimerit la lupi* cum a crescut cu puii de lup* care ulterior i)au devenit frai* cum animalele detepte l)au (nv#at s# tr#iasc# dup# 5egile &unglei. Conductorul% Ast#zi vom afla am#nunte noi din viaa animalelor i anume vom asista la ,fatul turmei. Apar Alupii, ) elevi mascai. 0e o ridic#tur# st# Ac&ela . conduc#torul turmei. +c$ela% 3egea vi)i cunoscut#M ar s# st#m str"m! i s# judec#m corect. Capcane* v"n#tori cu mainile i elicopterele dup# noi* lupii. Ee)au citit verdictul* pe alocuri se e7ecut# deja. %untem acuzai de2 1. Eimicirea animalelor domestice. 2. Eimicirea animalelor s#l!atice. 3. 4#sp"ndim !oli periculoase. 4. Agresiune asupra oamenilor. A vrea ca voi* 0opor 3i!er* s# justificai aceste acuzaii. %# povestim despre noi . lupii. Culi oameni au v#zut cu oc&ii proprii lupi vii- 3upul nu este (nt"lnit nici de v"n#tori nu pentru c# e &"tru* periculos i atent* dar* mai (nt"i de toate* fiindc# a devenit un animal rar. /rimul lup% $reau s# pun (n discuie ultimul punct atentat la via a omului. Culte snoave* poveti vor!esc despre asta. 1nteresant lucru2 cu c"t mai puini lupi . cu at"t mai multe c#ri despre actele de agresiune ale lupilor asupra omului. 3upul atac# foarte rar omul. Cei !#tr"ni tiu c# lupii* de cele mai multe ori* se n#pustesc asupra oamenilor (narmai. eci* facei concluziile respective. 5upul al II-lea% ar oamenii care vin (n p#dure numai cu sacul* f#r# arme- i ce
40

facem cu cei de vin s# prind# lupii* pentru c# sunt pl#tii- Cum pot fi numi i a a

oameni* care vin (n p#dure prim#vara* g#sesc vizuina lupilor* (nnoad# cu s"rm# l#!uele puilor de lup i)i las# s# se c&inuie p"n# (n toamn#* c"nd vor cre te mari* ca s# poat# lua pe ei mai muli !ani5upoaica-mam% C"nd se nasc lupuorii* (n primele s#pt#m"ni stau cu d"nii* apoi ies pentru puin timp* prin apropiere. 0#zesc puii. Ceilali mem!ri ai familiei fac rost de m"ncare pentru toi. Cai t"rziu i eu plec la v"nat* iar cu puii r#m"ne cineva neap#rat. Ei se joac# cu lupuorii i* desigur* (i veg&eaz#. 3upul)tat#* la fel* se str#duiete s# fie al#turi* iar toamna t"rziu (i (nva# pe lupuori cum s# se apere. 5upul-tat% ar* c"t de (ng#duitori sunt lupii cu puii lor- %e (nt"mpl# c# vin de la v"nat o!osit* vreau s# dorm* (ns# puii sunt dornici de joac#. Atunci sunt nevoit s#)i distrez. Eu a putea spune c# i la toi taii puilor de om e a a. Atunci* cu ce sunt mai !uni dec"t noi5upul al III-lea% ar c"t valoreaz# atitudinea lupilor unul fa# de altulM ac# se (nt"mpl# s# moar# unul dintre p#rini* ceilali lupi iau (n grija lor puii r#ma i. +i &r#nesc* (i cresc* (i preg#tesc de via#. ar voi* oameni* putei s# v# l#uda i cu a a fapte5upul al I*-lea% Eu vreau s# v# povestesc despre v"n#toare. 1maginai)v# o turm# de c#prioare. Eu departe sunt nite lupi. ajung#. oi s)au aruncat asupra c#prioarelor. Ele (ncep s# fug#. i c#prioarele mai mici fug foarte repede. 3upilor nu li)i dat s# le eodat#* se evideniaz# una care c&iop#teaz#. Celelalte fug (nainte* aceasta (ns# (ncetineaz# i atunci lupii se n#pustesc asupra ei. %)ar p#rea c# e un act de cruzime. +ns#* dac# un medic ar e7amina aceast# c#prioar#* atunci el ar vedea c# pl#m"nii ei sunt atacai de o !oal# i pe jum#tate sunt distrui. !oal#. Form"nd mai t"rziu o familie* ea ar fi dat natere unor pui !olnavi. 5upul al *-lea% 0e Alasca* (ntr)o rezervaie* au fost (mpucai toi lupii. +n sf"r it* circa 4??? de reni puteau* dup# p#rerea oamenilor* s# pasc# linitit. 0este 1? ani* (nmulindu)se* num#rul renilor a ajuns la 42??. Au m"ncat toi lic&enii i* nemaiav"nd ce m"nca* renii piereau de foame. Atunci* pentru a menine !alan a natural#* au fost re(ntori lupii. Eoi* lupii* suntem sanitarii p#durii* ai tundrelor*
41

ac#

aceast# c#prioar# ar fi r#mas (n via#* atunci ar fi fost un verita!il purt#tor de

stepelor* p#durilor. ac# nu ajungem animalele mari* apoi ne mul umim i cu cele mici2 istari* oricei* care* de altfel* sunt dumanii agriculturii* ai gospod#riilor s#teti. eci* iar#i aducem foloase. +c$ela% Atunci* lupul e d#un#tor sau folositor- Bnul i acelai animal poate fi i d#un#tor* i folositor. Acolo unde lupii prea s)au (nmulit* au de suferit turmele de oi* de reni* iar acolo unde sunt puini ) oamenii au o atitudine grijulie. Eoi* lupii* suntem un popor li!er* dar ast#zi cerem de la voi* oamenii* (nelegere* ap#rareM Conductorul% +ntr)adev#r* fiec#rui animal (i putem g#si ceva negativ i* numaidec"t* i ceva !un. %# avem o atitudine !inevoitoare* grijulie fa# de tot ce este viu2 iepure, lup, vulpe, urs, arpe s.a.m.d. 0eflecii2 Elevilor le place s# fie mascai i s# interpreteze roluri pozitive. L$1. /ocul didactic Tre+"re% )ur"'+"t5""

,copul% evidenierea tematicii interesante pentru elevii din clasele primare. Dotarea% plan#* te7t. Caracteristica jocului Are la !az# fragmente interesante de te7t. Contri!uie la dezvoltarea curiozit#ii* la cunoaterea aspectelor din tema Curioziti Desfurarea jocului% Citirea unui fragment de te7t. istri!uirea afirmaiei (n !aza a trei niveluri sta!ilite de (nv##tor Dozare1 > minute E"emplu Elevilor li se propune urm#torul te7t2 Demult, pe planeta noastr era un singur continent +ceast descoperire a aparinut nvatului *egener tii cum! .dat, *egener a $otrt s taie conturul continentelor contemporane de pe o $art i s le mbine Mare i-a fost mirarea, cnd a vzut c toate continentele s-au unit ntr-o singur bucat de uscat +stfel, nvatului i-a aprut ideea potrivit creia, cndva, toate rept criterii de distri!uire a nivelurilor am sta!ilit2 1 nivel . superior . elevii care au o atitudine critic# fa# de cele citite* caut# s# se conving# practic de cele citite.
42

continentele au fost ntr-unul singur

Al 11)lea nivel . mediu . elevii care ar dori s# (neleag#* dar nu tiu cum i ateapt# (ndrum#ri suplimentare. Al 111)lea nivel . inferior . elevii care r#m"n nep#s#tori fa# de cele citite. 6ivel superior 6ivel mediu 6ivel inferior

0eflecii2 Elevilor le place s#)i e7pun# p#rerea cu referin# la o anumit# tem#. L$11. /ocul didactic Cu&"nte 6n)ru)"9%te 1. 3a o dezlegare corect# a careului* vei o!Hine pe verticala A)6 numele celui care trebuie pstrat mereu curat A * , . 0 B 1. Cei care protejeaz#Ndistrug natura. 2. 0laneta 0#m"nt <alt nume@. 3. Culoarea frunzelor. 4. Corpurile cu viaH#. 5. Fre!uie pus numai (n locuri special containere@. 2. 3a o dezlegare corect# a careului* de la A la 6 vei o!Hine numele prietenilor naturii amenajate <coIuri*

A * , . 0 : ; < 1. Fr#iesc doar (n ape nepoluate. 2. Aici (nvaH# copiii. 3. %e planteaz# prim#vara. 4. Ap# st#t#toare. 5. elta un#rii este 4ezervaHie a >. ocumente de ocrotire a naturii. :. 8r#din# O <cu plante@. G. 8r#dini de iarn#.
43

= > B

=. Alc#tuiesc (nveliIul verde al 0#m"ntului. 1?. Cediu deO <acvatic* terestru etc@.

3. Afl# cel mai mare du(man al naturii pe verticala A)6* complet"nd corect careul2 A * , . 0 : ; 1. Ar!ori sauO. 2. Ee d# c#ldur# Ii lumin#. 3. Culticolore* parfumate. 4. elta O . 5. +ntinderi foarte mari de ap#. >. 0rocesul de cur#Hare a apei. :. Curat* (ntreHine viaHa.

B L1L. &ocul didactic G3")e9te (u!5 gu$t?!"!5"t?m"r'$ ,copul% recunoaterea o!iectelor dup# tr#s#turi specifice. Dotarea% m#r* pas#re* frunz#* floare etc. Caracteristica jocului Orice o!iect se descoper# prin specificul s#u. /ocul stimuleaz# Ii dezvolt# simHul olfactiv Ii c&inestezic* aplicat pe categorii separate sau com!inate ) fructe Ii legume* numai fructe* numai legume. Desfurarea jocului% %e leag# oc&ii elevilor. %e propune de numit o!iectul Cel care)l are (n m"n# (l numete i e7plic# prin ce modalitate l)a g&icit. Dozare1 3 minute E"emplu% C#rul a fost determinat graie gustului s#u acru i prin pip#ire* av"nd forma rotund#. II.* De+&'#t%re% "ntere$u#u" )'gn"t"& !r"n "nterme("u# -')u#u" ("(%)t") #% #e)""#e (e Limba i literatura romn

44

3a disciplina 5imba i literatura romn se organizeaz# diverse jocuri didactice* care contri!uie la dezvoltarea competenelor de comunicare* a voca!ularului etc. 1. /ocul didactic De2% /#'r"#e ,copul% antrenarea competenHelor de ela!orare a propoziHiilor Ii comunicarea adecvat# la tema propus#. Dotarea% imagini cu flori de prim#var#. Dozare2 5 minute Desf(urarea jocului2 Bn elev intr# (n rolul unui cump#r#tor. CeilalHi elevi reprezint# florile. Cump#r#torul tre!uie s# ias# din clas# Ii s# aItepte s# i se desc&id# uIa. Fiecare floare tre!uie s# se recomande c"t mai frumos* pentru a putea fi cump#rat#. E"emplu% %unt g&iocelul al! pl#p"nd Ii vestesc venirea pim#verii. %unt laleaua roIie Ii am un parfum pl#cut. %unt narcisul al! i reprezint puritatea. %unt viorea i sim!olizez seninul cerului. A c"Itigat floarea care s)a recomandat cel mai frumos Ii* deci* a fost cump#rat#. Elevii au fost activi Ii curioIi* ela!or"nd r#spunsuri originale. 11. /ocul didactic Re!et5 &')%#%

,copul% activizarea Ii (m!og#Hirea voca!ularului* familiarizarea elevilor cu componenHa fonetic# Ii grafic# a cuvintelor. Dotarea% fiIe Dozare2 3 minute Desf(urarea jocului% Clasa este (mp#rit# (n dou# ec&ipe2 A Ii 6. 0e o &"rtie se scriu c"teva cuvinte* (n care vocala se repet# de 2)3 ori* de e7emplu2 coco(, salat, pisic, muguri, elev, cereale etc. Apoi* elevilor li se e7plic# faptul c#* (n funcHie de indicaHia Ii vocala scris# de (nv#H#tor pe ta!l#* ei vor tre!ui s# g#seasc# Ii s# scrie su! ele e7emple de cuvinte (n care vocala respectiv# s# se repete de un anumit

45

num#r de ori. Elevii au la dispoziHie un minut* iar cuvintele scrise nu tre!uie s# se repete. E"emplu A. up# ce clasa a fost organizat# Ii preg#tit# pentru vocala Ao,* aceasta tre!uia s# se repete de dou# ori. /ocul a fost (nceput de un elev din ec&ipa ac# e7emplul a fost unul !un* atunci ec&ipei i s)a acordat un punct* iar dac# era greIit* elevul trecea la loc* f#r# s# i se acorde vreun punct. 3a ta!l# tre!uia s# vin# un elev din ec&ipa 6. %)a procedat (n mod analogic* indiferent de calitatea r#spunsului* elevul a trecut la loc* ordinea r#m"n"nd nesc&im!at#2 A)65 A)65 etc. 0eflec'ii ale elevilor2 Coco(% boboc, ,oroca, /opov, omolog etc. ,alat% papat, cascat, fasad etc. Ec&ipa A Ec&ipa 6

Pin"nd cont de faptul c# pentru unele vocale este mai dificil de g#sit e7emple* am considerat c#* dup# 3)5 cuvinte corecte* a fost recomanda!il s# se sc&im!e vocala. A fost declarat# (nving#toare ec&ipa care a totalizat cele mai multe puncte. 111. /ocul didactic L%n@u# )u&"nte#'r

,copul% verificarea gradului de (nsuIire a cunoItinHelor* activizarea voca!ularului* dezvoltarea creativit#Hii. Dozare2 > minute Desf(urarea jocului A fost atractiv Ii s)a desf#Iurat (n ec&ipe a c"te G)1? elevi. Cem!rii fiec#rei ec&ipe tre!uiau s# aleag# un responsa!il* care s# sta!ileasc# ordinea r#spunsurilor. up# ce clasa a fost organizat#* elevilor li s)a e7plicat c#* (n funcHie de ultima liter# a cuv"ntului pe care (nv#H#torul o va scrie pe ta!l#* mem!rii ec&ipei tre!uie s# g#seasc# alte denumiri la aceeaIi tem#* care s# (nceap# cu litera respectiv#* f#r# a repeta vreunul dintre cuvintele scrise. 0rima ec&ip# a venit la ta!l#* unde s)a scris cuv"ntul leu. Fiecare elev care oferea primul r#spuns* tre!uia s# g#seasc# o alt# denumire de animal* a c#rui liter# iniHial# s# fie Au,. 0eflec'ii ale elevilor2
46

5eu, urs, (arpe, elefant, taur etc.

Ec&ipa A

0entru aflarea cuv"ntului Ii scrierea lui* fiecare elev avea la dispoziHie 3? de secunde. /ocul continua cu ceilalHi elevi din ec&ip#* p"n# c"nd responsa!ilul declara c# este suficient* f#r# (ns# ca timpul de lucru al grupului s# dep#Ieasc# G)1? minute. %e verifica dac# fiecare cuv"nt (ntrunete condiHiile Ii se acordau at"tea puncte* c"te r#spunsuri s)au scris. +n joc intra ec&ipa a 11)a* cu care se proceda (n mod analogic. Ec&ipa care realiza lanHul cel mai lung Ii mai corect din cuvinte se declara c"Itig#toare. E7emple de cuvinte la aceeaIi tem#* legate (n lanH2 nume de animale% porc ) cal ) leopard5 nume de ora(e% C&iIin#u . Bng&eni . 1aIi ) 1smail5 prenume% $lad . aniel . 3avinia . Alin. 1$. /ocul didactic S)3"m4%@" #"ter% $%u $"#%4%

,copul% activizarea Ii completarea voca!ularului* dezvoltarea capacit#Hii de selectare* a mo!ilit#Hii g"ndirii Ii a e7presivit#Hii lim!ajului Ii creativit#Hii. Dotarea% imagini cu diverse o!iecte* animale. Dozare% G minute Desf(urarea jocului %e poate desf#ura at"t individual* c"t Ii (n colectiv. +n primul caz* condiHiile sunt urm#toarele2 mai (nt"i de toate* se anun# c# fiecare elev are la dispoziHie dou# minute* dup# care primul concurent este c&emat la ta!l# Ii se prezint# o ilustrat#. Elevul tre!uie s# o priveasc#* s# o denumeasc#* s# scrie cuv"ntul pe ta!l# Ii* ulterior* prin sc&im!area primei litere* s# (ncerce s# formeze noi cuvinte cu sens* cu acelaIi num#r de litere* pe care s# le scrie unele su! altele. 3a semnal* elevul tre!uie s# se opreasc#* dup# care se face aprecierea. +n scopul activiz#rii tuturor elevilor* pentru fiecare ec&ip# alc#tuit# din 3)4 elevi* care tre!uie s# lucreze la ta!l#* se alege un juriu format din 3 mem!ri care apreciaz# activitatea ec&ipei. 0entru fiecare cuv"nt ce corespunde cerinHelor se

47

acord# un punct. Elevii care ofer# cel mai mare num#r de e7emple corecte sunt evidenHiaHi. C"nd jocul se desf#Ioar# (n colectiv* elevilor li se (mpart foi de &"rtie. FoHi tre!uie s# scrie cuv"ntul de pe ta!l#* apoi* timp de 2)3 minute* fiecare elev urmeaz# s# scrie cuvinte formate conform instrucHiunilor2 prin sc&im!area primei litere sau prin p#strarea ultimei litereNsila!e. 3a semnal* elevii (nceteaz# scrierea cuvintelor. Fiecare elev citete toate cuvintele g#site. Blterior* se analizeaz# dac# cuv"ntul respectiv este alc#tuit corect. +n cazul c"nd r#spunsul este afirmativ* cei care au acest cuv"nt pe foaia de &"rtie tre!uie s#)l taie cu o linie. C"nd elevul citete toate cuvintele scrise* un alt elev citete cuvintele r#mase* proced"nd (n mod analogic. +n continuare* se verific# dac# mai sunt elevi care au Ii alte cuvinte dec"t cele care au fost citite. %e interog&eaz# unul dintre elevii anunHaHi. Fiecare cuv"nt corect citit se taie cu o linie. %e declar# c"Itig#tori elevii care au r#mas cu cuvinte neIterse. E"emple2 cuvinte formate din una sau dou silabe, prin sc$imbarea primei sau ultimei litere sau silabe% toc loc joc foc coleg cocoI covor mare zare sare lac lan laI lat copac colac codaI doreIte z"m!eIte g#seIte vioar# vitez# violet pan# ran# can# man# ram# mam# lam# tem# secer#toare sem#n#toare senin#tate p#l#rie frizerie !rut#rie
48

can# cas# cad# cade

Cuvinte formate din dou-cinci silabe, prin men'inerea primei silabe%

Cuvinte formate din dou-patru silabe, cu men'inerea ultimei silabe2

$.

/ocul didactic Cu&7ntu# '!u$

,copul% valorificarea cuvintelor cu sens contrar <antonime@. Dotarea% cuvinte Dozare% 4 minute Desf(urarea jocului Elevii sunt aIezaHi (n ec&ipe. %e spune cuv"ntul. Cel care ridic# primul m"na* acela r#spunde Ii ec&ipa lui c"Itig#. e e7emplu* cuv"ntul cald. Cel care ridic# m"na tre!uie s# rosteasc# cuv"ntul cu sens opus2 frig. %e repet# jocul cu alHi elevi* aleg"ndu)se de fiecare dat# alt cuv"nt* al c#rui sens opus s# e7iste. E"emple2 mare . mic tare . moale vesel . trist acru ) dulce t"n#r ) !#tr"n departe ) aproape

A c"Itigat ec&ipa care a spus Ii a g&icit cele mai multe cuvinte. $1. /ocul didactic C"ne $!une m%" re!e(e8

,copul% e7ersarea deprinderilor elevilor (n alc#tuirea Ii pronunHarea corect# a cuvintelor. ezvoltarea creativit#Hii. Dozare2 3 minute Desf(urarea jocului. 1. %e dicteaz# rar c"te un cuv"nt* iar elevii tre!uie s# adauge unele litere sau sila!e la (nceputul sau sf"rIitul cuvintelor* o!Hin"nd cuvinte noi cu sens* pe care le scriu (n caiete. 2.Atunci c"nd se (ntrec dou# sau mai multe ec&ipe* cuvintele se scriu din timp pe ta!l#* (n coloane. e e7emplu2 Fa!elul nr 32 Cuvinte ini'iale 8 cuvinte vec$i 0un Cin# Arc 0ar Cuvinte ini'iale Cos Cal Car uc 0unte $ecin# 0arc Apar Cuvinte noi Cost Cald* calcul Carte* carne Conduc* aduc

$11. /ocul didactic Og#"n(%


49

,copul% autodescrierea. Dozare2 5 minute Desf(urarea jocului. E7plicaiile sunt simple2 se privete fiecare* pe r"nd* (ntr)o cutie <(n care st# ascuns# o oglind#@. %e descrie prin 2)3 cuvinte imaginea persoanei pe care o va vedea acolo* f#r# a)i spune numele* nedivulg"nd secretul. Este un joc destul de distractiv i captivant. 0rin intermediul acestui joc* elevii au fost pui (n situatia de a se autodescrie. 0efleciile elevilor% 1at# ce cuvinte frumoase s)au utilizat2 $azliu, inteligent, binevoitoare, generos, prietenos, simpatic, grijulie, punctual $111. /ocul didactic De)#%r #um"" 6ntreg"A ,copul% e7primarea propriilor idei Dozare2 5 minute Desf(urarea jocului% +n faHa clasei <pe un scaun* la un microfon improvizat@ elevii* pe r"nd* desprind esenHialul din lecHia desf#Iurat#5 iscursul (ncepe cu enunHul Declar lumii ntregi9

De e"emplu% Declar lumii ntregi c# acel care vede frumuseea H#rii sale Itie cu Declar lumii ntregi c# fiecare din noi tre!uie s# iu!easc# 0atriaM Declar lumii ntregi c# 0atria mea e doina* codru)n !asme)ascunsM Declar lumii ntregi c# 0atria mea e stejarul* ulmul* r"ul cu peIteM

adev#rat ce este 0atriaM

1L. /ocul didactic M")r'/'nu# /"er4"nte ,copul% e7primarea ideilor noi (nv#ate la lecie Dozare2 4 minute Desf(urarea jocului%
50

+n faHa clasei <pe un scaun* la un microfon improvizat@ elevii* pe r"nd* iscursul (ncepe cu enunHul nu m laud, darOElevii tre!uie s# spun# (ntr)

desprind esenHialul din lecHia desf#Iurat#5 un timp foarte limitat ce au reuit s# memorizeze la lecia respectiv#* cu ce calit#i s)au ales (n urma ei sau cum se va comporta (n viitor. E"emplu2 6u m laud, dar la lecia de lim!a rom"na am (nv#at multe e7presii frumoase i s# alc#tuiesc te7te din propoziii dezvoltate. Am devenit mai atent* iar pe viitor voi fi mai activ. L. i r#ului. Dozare2 > minute Desf(urarea jocului% %e propune un te7t. Elevii tre!uie s# evidenieze aspectele pozitive i negative din te7t. +n acest mod* elevii intuiesc acHiunile lor !une Ii rele faH# de mam#. +n aa mod* se dezvolt# spiritul colectivist* sinceritatea Ii respectul lor reciproc. 0rin acest joc se dezvolt# at"t tr#s#turile educaHiei morale* c"t Ii ale celei intelectuale. L1. /ocul didactic S"!e@e#u# M%g") /ocul didactic Ce e 4"neB )e e r5u8

,copul% de a face deose!ire dintre !ine Ii r#u Ii evidenierea consecinHelor !inelui

,copul% ela!orarea frazelor din cuvintele studiate recent Dozare2 : minute /regtirea pentru joc% +nv#H#torul repartizeaz# pe fiecare !anc# c"te un plic ce conHine anumite cuvinte la tema 1/atria mea4 Ii o fiI# curat#. Apoi* (n scopul repet#rii* va iniHia o discuHie. Conving"ndu)se c# elevii Ii)au actualizat un anumit !agaj de cuvinte Ii e7presii* le propune2 s# alc#tuiasc# fraze din voca!ularul la tema dat#* s# le (nscrie pe fiIa curat#* iar fiIa s# o pun# (n sipeHel. E"plicarea regulilor. Elevii tre!uie s# aleag# corect fiIele Ii s# compun# fraze* s# se ajute reciproc Ii s#)Ii coordoneze acHiunile. <%ipeHelul magic accept# numai

51

r#spunsuri corecte@. AcHiunile elevilor se reduc la compunerea frazelor din cuvinte Ii la verificarea corectitudinii realiz#rii sarcinii. Dotarea% Caseta* plicuri cu fiIe* fiIe de semnalizare. Desf(urarea jocului. Elevii sunt aIezaHi (n !#nci c"te doi. Ei scot din plicuri fiIele cu cuvinte. Fiecare elev citeIte* apoi* (mpreun# cu partenerul* alege cuvintele adecvate temei. Ei tre!uie s# compun# Ii s# formuleze corect din punct de vedere stilistic Ii gramatical c"t mai multe propoziHii Ii s# le scrie pe fiI#. Ei se vor antrena (n citirea e7presiv#. Blterior* vor ridica fiIa roIie* anun"nd (nv#H#torul c# sunt preg#tii pentru a r#spunde. ac# frazele sunt corecte* clasa va semnaliza cu fiIele verzi. FiIele gal!ene sim!olizeaz# r#spunsul incorect. E7plic"nd* (nv#H#torul demonstreaz# aceste acHiuni2 va lua din plic fiIele* va alege cuvintele* va compune frazele* le va (nscrie pe fiIa curat#* le va citi e7presiv Ii va pune fiIa (n sipeHel. E"emplu% /atria mea este Moldova 0erec&ea care a realizat sarcina mai repede devine st#p"nul sipeHelului* av"nd dreptul de a colecHiona de la ceilalHi copii r#spunsurile. 3a final* se vor num#ra frazele (nscrise pe fiIele din sipeHel. +nv#H#torul va alc#tui o povestire din frazele compuse de elevi. $a remarca* (n continuare* c# toHi elevii au respectat regulile jocului* s)au ajutat reciproc* au cola!orat* fapt ce a asigurat un rezultat !un. L11. /ocul didactic Re%#"+e%+5 %)@"un"#e me#e ,copul% evidenierea aciunilor specifice v"rstei Dozare2 3 minute Desf(urarea jocului% +n acest joc didactic (nv#H#torul gesticuleaz# Ii arat# toate acHiunile descrise (ntr)un te7t scurt. Elevii* la r"ndul lor* tre!uie s# le numeasc#. Acest joc are menirea de a dezvolta intelectul Ii normele morale ale personalit#Hii elevului. 0egula jocului este de a respecta p#rerile colegilor Ii de a nu)i (ntrerupe. L111. /ocul didactic M'9u# )u !5#5r"e ,copul2 r#spundera corect# la (ntre!#ri
52

Materiale2 p#l#rie* te7t Desfurarea jocului% AranjaHi (ntr)un cerc* elevii transmit din m"n# (n m"n# o p#l#rie* spun"nd cuvintele2 Mo(ul are plrie Mo(ul nostru multe (tie Cel care s)a ales cu p#l#ria (n m"n# va r#spunde la (ntre!#rile colegilor* formulate (n !aza te7tului e7plorat. +n cazul c"nd elevul ofer# un r#spuns corect* colegii vor e7clama (n cor versurile2 Mo(ul nostru multe (tie 5as altul mo( s fie +n situaHia c"nd elevul nu ofer# un r#spuns corect* el este ajutat* iar jocul va continua cu alte versuri2 Mo(ul nostru nu prea (tie 5as altul mo( s fie L1$. /ocul didactic P'&e$te% 6n )er) ,copul2 scrierea colectiv# a unei poveti Materiale2 e7presii din poveti* personaje Desfurarea jocului2 AranjaHi (n cerc* elevii vor alc#tui o poveste de grup. 0rimul elev (ncepe cu o propoziHie (n care e7ist# formula de (nceput. E"emplu2 + fost odatOElevul din st"nga continu#* respect"nd logica continuit#Hii discursului anterior. Elevul care se reHine* este eliminat din joc. +n final* scriu te7tul* (m!un#t#Hindu)l cu e7presii. %e va prezenta povestea o!Hinut# i se vor face concluzii privind calitatea lucr#rilor o!Hinute. L$. /ocul didactic S)%r% )u&"nte#'r ,copul2 scrierea cuvintelor din mai multe sila!e cu aceeai liter#. Materiale2 cuvinte Desfurare2 Elevii au sarcina de a g#si Ii a scrie cuvinte cu aceeaIi liter# (n ordine cresc#toare* dup# num#rul sila!elor sau literelor. E7emplu2 a)
53

a ) ac a ) aIa a ) acum a ) al!in# a )aIteapt# a . ascult#tor. *.,. De+&'#t%re% "ntere$u#u" )'gn"t"& !r"n "nterme("u# -')u#u" ("(%)t") #% #e)""#e (e Matematic /ocurile didactice la discilplina Catematica contri!uie la dezvoltarea operaiilor g"ndirii* le trezete interssul pentru (nv#are etc. 1. /ocul didactic Me$%- )'("/")%t ,copul2 realizarea corespondenHei dintre figurile Ii cuvintele date* dezvoltarea fle7i!ilit#Hii g"ndirii5 ,arcina didactic% descifrarea mesajului cu ajutorul codului dat5 este Q didactic copiilor isteHi destinat jocul Materiale2 fiIe de lucru Desfurarea jocului% 3a comanda A%tartM, a (nv#H#torului* elevii vor (ncerca s# descopere mesajul prin asocierea figurii cu cuv"ntul dat. 11. /ocul didactic C7@" %n" %re !#'!u#8 ,copul2 consolidarea deprinderii de calcul mintal <? . 1 ???@ ,arcina didactic2 efectuarea operaHiilor date pentru a afla v"rsta plopului5 Material didactic% fiIe de lucru

54

Desfurarea jocului% Elevilor li se cere s# urm#reasc# cu atenHie desenul* dup# care2 se adun# numerele* rezultatul se (nmulHeIte cu 5* se (mparte la 3* din acest num#r se scade suma iniHial# Ii se afl# v"rsta plopului.

5 3 1 4 : 3 2 = 5 4 G : >

1112 /ocul didactic S5r45t'r"tu# ,copul2 formarea deprinderii de a lucra cu fracHiile5 dezvoltarea spiritului competitiv5 Material didactic2 fiIe de evaluare Desfurarea jocului2 Elevii privesc cu atenHie desenul Ii apoi completeaz#2 Cea mai mare !ucat# de tort (i revine ,rbtoritului. El este .............. 1nvitaHii primesc R din tort.
Maria Ema Ina Ion Ana Dan Adi

1$. /ocul didactic Pungu@% )u )7@" 4%n"8


55

,copul2 formarea deprinderii de a calcula rapid5 dezvoltarea spiritului competitiv5 ,arcina jocului2 descoperirea sumei din fiecare pung#5 Material didactic2 punguHe* jetoane cu numere. 0egula jocului2 3a (ndemnul (nv#H#torului* elevii desc&id punguHa Ii (nsumeaz# valorile (nscrise pe jetoane.

500 50 1

20 1 0 100

100 200 1

5 0 500 100

$. /ocul didactic De$)"/re%+5 me$%-u# ,copul2 formarea deprinderii de calcul5 realizarea corespondenHei dintre liter# Ii rezultatul adun#rii5 ,arcina didactic2 descifrarea mesajului cu ajutorul adun#rii Material didactic% fiIe de lucru Desfurarea jocului2 Elevii vor calcula corespunz#tor adun#rile din interiorul c#suHei* vor g#si corespondenHa fiec#rei litere cu rezultatul dat. 3a sf"rIit* dup# o completare corect#* vor avea o surpriz# pl#cut#5 E7emplul 3mi place mult matematica
C 17 + 26 A 24 + 25 45 + 27 L 56 + 9 P 49 + 24

T 21 + 69

E 36 + 45

M 16 + 48

I 19 + 57

U 27 + 28 56

:2 72

64

76 64 55

73 65

65 90

59

43

81

64 59

59

90

81

64

59

90

76

43

$1. /ocul didactic C"ru# $2% 6ntreru!t ,copul2 determinarea algoritmului de calcul al numerelor Iirului. ,arcina didactic2 g#seIte regula <algoritmul@ Ii continu#M 0egula jocului2 elevii vor g#si logica alc#tuirii Iirului* ca s#)l poat# completa. 3* >* =* ....... 5* 1?* 15* ..... 1* 4* :* 1?* ..... G* 12* 2?* 24* .... 0ecompens2 calificativul Afoarte !ine, pentru elevii care au descoperit regula jocului. $11. /ocul didactic D%" $5 )'#'r5mA ,copul2 formarea deprinderilor Ii a priceperilor de a recunoaIte dup# anumite atri!ute figurile geometrice (nv#Hate5 ,arcina didactic2 recunoaIterea figurilor geometrice5 Materiale2 fiIe cu figuri geometrice 0egula jocului2 fiecare elev va colora (n roIu cercurile* (n al!astru p#tratele* (n verde dreptung&iurile Ii (n gal!en triung&iurile5 0ecompens% elevul care va colora respect"nd cerinHele va fi declarat campion5

57

$111. /ocul didactic V7ntu# % #u%t $emne#e ,copul2 formarea deprinderii de adunare Ii sc#dere a numerelor naturale5 ,arcina didactic2 rezolvarea corect# a adun#rilor (n concentrul ? . 1?5 Materiale2 caietul de matematic# Desf(urarea jocului2 0e ta!l# se deseneaz# mai multe jocuri dup# modelul de mai jos. Elevii tre!uie s# pun# semnele lips# i s# rezolve e7erciiul.
1 6 4

3 3

1L.

/ocul didactic C"ne 9t"eB $)r"eM

,copul2 $erificarea Ii consolidarea cunoItinHelor matematice de calcul oral Ii scris5 ,arcina didactic2 formularea Ii rezolvarea unor e7erciHii de compunere a numerelor (n limitele 1 . 1?* citirea Ii scrierea lor5 Material didactic2 coli de &"rtie pentru fiecare elev.

58

Desfurarea jocului% %e (mparte clasa (n dou# ec&ipe* apoi se formeaz# grupuri de c"te doi elevi* care vor veni pe r"nd la joc. 4eprezentanHii ec&ipei + vor lucra pe jum#tatea st"ng# a ta!lei* iar cei din ec&ipa : ) pe jum#tatea din dreapta. 0rima perec&e de elevi* format# din c"te un reprezentant din fiecare ec&ip#* vine la ta!l#. Conduc#torul jocului indic# un num#r Ii cere elevilor s# formeze (n scris diferite e7erciHii de adunare* al c#rui rezultat s# fie egal cu num#rul dat. up# 3)4 minute se d# semnalul de (ncetare Ii se face aprecierea rezultatului. 0entru menHinerea atenHiei elevilor* aprecierile vin din partea ec&ipei adverse. 0entru fiecare greIeal# g#sit# verificatorul va primi un punct* iar pentru fiecare r#spuns corect ec&ipei respective i se acord# c"te un punct. $a fi declarat# c"Itig#toare ec&ipa care a totalizat cel mai mare num#r de puncte. +nainte de (nceperea jocului elevii au lucrat la c"teva e7erciHii2 3 S RS RS R 5 RS R 2 T 5 5TRT 5T RSRS

L. /ocul didactic Un(e $2% gre9"t8 <specific clasei 1 Ii 11@ ,copul2 consolidarea cunoItinHelor despre numere naturale* prin num#rare Ii comparare5 ,arcina didactic2 num#rarea corect# Ii efectuarea e7erciHiului)pro!lem#5 Material didactic2 jetoane cu flori 0egula jocului2 (nv#H#torul le va atrage atenHia elevilor c# va comite intenHionat greIeli* iar sesiz"ndu)le* elevii tre!uie s# spun# AEBM,. 3ntr-o drume'ie la pdure ni(te elevi ;Maria, Dan, Ionu' (i +ndra< culeg flori de pdure 0idicnd jetonul cu = g$iocei, nv'torul spune c Maria a cules > g$iocei 3n acest moment, elevii sesizeaz gre(eala, spunnd% 16u94 (i o corecteaz &ocul continu 0ecompens2 jetoane cu flori pentru r#spunsurile corecte. L1. /ocul didactic Pu"9'ru#
59

,copul1 consolidarea noHiunii de geometrie5

,arcina didactic2 realizarea desenului din figuri geometrice5 Materiale didactice2 instrumente geometrice* fiIe de lucru5 0egula jocului2 la semnalul (nv#H#torului* elevii realizeaz# desenul (n timp ce citesc poezia5 0ecompens2 primul elev care realizeaz# desenul corect va primi o trus# de geometrie5 ABn cerc mare Ii un cerc mic* 0uiIor mai stai un pic %#)Hi pun ung&iul ascuHit CioculeH de cioc#nit. Ui la cap un punctiIor. %# primeIti* m#i puiIor* 3inii cur!e aripioare Ca la orice z!ur#toare. E)ai codiH#* g#l!ior%tai s)o facem !iniIor5 3inie fr"nt# am desenat Ui codiH# eu i)am dat. ou# drepte la picioare Ferminate cu ung&ioare Ui)acum pleac# la plim!areM

L11. /ocul didactic S5ge%t% +4ur5t'%re


60

,copul2 consolidarea adun#rii numerelor naturale formate din sute5 ,arcina didactic2 efectuarea corect# a operaHiilor de adunare5 Materiale didactice2 fiIe de lucru 0egula jocului2 elevii primesc fiIe de lucru. +nv#H#torul le solicit# elevilor s# fac# adun#rile din dreptung&iuri Ii s# uneasc# printr)o s#geat# dreptung&iurile* conHin"nd operaHii cu acelaIi rezultat* astfel (nc"t relaHiile s# fie adev#rate. 0ecompens2 primul elev care a calculat corect Ii a f#cut corespondenHa primeIte calificativul Afoarte !ine,.

200 + 400 400 100 + 600 300

700 + 200

400 +

300 + 300

500 +

300 + 300 +300 500

200 + 300 + 200

400 +

L111. /ocul didactic Ste#u@% tr"ung3"ur"#'r ,copul2 consolidarea cunoItinHelor despre triung&i5 ,arcina didactic2 s# descopere c"t mai multe triung&iuri5 Materiale didactice2 fiIe de lucru 0egula jocului2 (nv#H#torul le spune elevilor s# priveasc# cu atenHie desenul Ii s# descopere c"t mai multe triung&iuri. Ele sunt notate cu trei litere. Elevii sunt atenHionaHi s# noteze cu aceleaIi litere dou# triung&iuri. %e precizeaz# c# triung&iurile pot fi mari sau mici* pot conHine mai multe triung&iuri. 0ecompens% au fost desemnaHi c"Itig#tori elevii care au g#sit cele mai multe triung&iuri (n timpul sta!ilit. %)a f#cut o clasificare a locurilor (n ordinea num#rului de triung&iuri g#site. 1nteresant de Itiut este faptul c# (n cadrul desenului pot fi descoperite 11? triung&iuri.

61

L1$. /ocul didactic Me#)u# ,copul2 dezvoltarea capacit#Hii de orientare5 consolidarea operaHiilor de adunare* sc#dere* (nmulHire Ii (mp#rHire5 ,arcina didactic2 rezolvarea unor operaHii de adunare* sc#dere* (nmulHire* (mp#rHire (n limitele 1 . 1??5 Materiale2 culegerea de e7erciHii matematice 1Matematica pe melc adun#ri* sc#deri* (nmulHiri* (mp#rHiri. c#suHele. 0ecompens1 elevii care se plaseaz# (n calitate de (nving#tori pe primele trei locuri vor primi o coc&ilie de melc.
81 ;9 40 :2 0 29 :1 5 35 ,7 7; 8 12 ;4 18 ;5 43 ;1 2 5; 9

prin joc4?

0egula jocului2 elevii sunt (mp#rHiHi (n dou# ec&ipe Ii alc#tuiesc cu numerele scrise ac# un elev greIeIte calculele* atunci trece urm#torul elev la ta!l#. /ocul este continuat p"n# se epuizeaz# toate

18 ;2 5

64 ;8

7; 7

16 ;1 8

30 ;6

62

L$. /ocul didactic Num5r5 m%" (e!%rteA ,copul1 formarea deprinderii de a num#ra corect Ii conItient de la ? la 1?. ,arcina didactic% num#rare (n ordine cresc#toare Ii descresc#toare5 Material didactic2 paletele din 1&ocul numerelor4, pe care sunt scrise cifrele de la ? la 1?5 o !ag&et#5 0egula jocului2 elevii primesc c"te un cartonaI Ii sunt aIezaHi (n cerc (n faHa clasei (n ordinea numerelor indicate pe cartonaIe <1* 2* 3* 4* 5* >* :* G* =* 1?@. Bn elev care nu a primit cartonaI va trece (n mijlocul cercului. eplas"ndu)se (n cerc* elevii vor c"nta Dac (tii a numra, locul meu l vei lua* apoi se opresc. Elevul care are (n m"n# !ag&eta va atinge cu ea un alt copil* care va ieIi din cerc Ii va num#ra mai departe. ac# num#r# corect* va lua locul celui cu !ag&eta* (nm"n"nd acestuia cartonaIul s#u. /ocul se va relua p"n# c"nd toHi elevii vor num#ra corect. /ocul poate fi adaptat Ii (n scopul verific#rii num#r#rii (n concentrul 1 )1??. L$1. /ocul didactic P5tr5@e#u# 4u)#u)%9 ,copul2 consolidarea deprinderilor de calcul oral Ii scris5 ,arcina didactic2 efectuarea unor operaHii de adunare (n limitele ? . 1?? pentru o!Hinerea unei anumite constante5 Material didactic2 fiIe de lucru (n care sunt desenate trei p#trate a c"te nou# c#suHe. 0egula jocului2 p#tratele vor fi completate cu numere (ntre ? Ii 1>. %e completeaz# mai (nt"i pe diagonal#* dup# care se vor c#uta numerele corespunz#toare pentru c#suHele r#mase li!ere5 0ecompens% o va primi elevul care a g#sit soluHia de rezolvare (n cel mai scurt timp. Suma numerelor este 40
63

*.,. De+&'#t%re% "ntere$u#u" )'gn"t"& !r"n "nterme("u# -')u#u" ("(%)t") #% #e)""#e (e Istorie 3a leciile de istorie jocul didactic le trezete interesul pentru cunoa terea neamului* pentru nararea faptelor istorice* enumerarea evenimentelor istorice etc. I. /ocul didactic R'%t% "$t'r"e" ,copul2 povestirea unor evenimenteNfapte istorice* utiliz"nd termenii (nv#HaHi. Materiale necesare2 construirea unei 1ro'i a istoriei4 . un disc care se poate roti* fiind montat pe un a7 Ii un ac indicator fi7. Desfsurarea jocului% Am (mp#rHit cercul (n mai multe sectoare <asemeni feliilor de tort@* (n fiecare dintre acestea not"ndu)se numele unei personalit#Hi* a unui eveniment* un fapt istoric sau se poate lipi o imagine cu semnificaHie istoric#. %e roteIte discul* l#s"ndu)l s# se opreasc# singur. Elevul <reprezentantul grupului@ identific#* citeIte faptul istoric indicat de a7ul fi7* apoi prezint# ) povesteIte ceea ce Itie despre evenimentul respectiv. 0entru a spori atractivitatea acestui joc* (n sectoarele roHii am introdus un sector dedicat pedepselor. Copilul care (nv"rtea roata* iar acul se oprea (n sectorul surprizelor* avea de e7ecutat o pedeaps# propus# de partea advers# <e7. 1,pune n ce an a domnit tefan cel Mare, I.a.@. %e pot acorda puncte (n !aza unor criterii sta!ilite la (nceputul jocului. 0ecompens2 puncte pentru fiecare r#spuns complet i corect.

11. /ocul didactic Cut"u@% /erme)%t5 ,copul% completarea unor enunHuri lacunare. Materiale necesare2 o cutiu# atractiv# Desfurarea jocului2 se decoreaz# o cutiuH#* astfel (nc"t s# fie atractiv# Ii se introduc (n ea jetoane cu termenii notaHi pentru completarea te7telor lacunare. Bneori* termenii pot fi (nlocuii cu imagini)portrete de domnitoriNpersonalit#Hi sau
64

reprezent#ri ale diferitelor evenimente istorice. %e e7trage c"te un jeton i se e7plic# aciunile domnitorului etc. 111. /ocul didactic M't"&e%+52@" (e)"+"% ,copul% (nHelegerea modului de a g"ndi al celuilalt Etapele jocului% fiecare elev (Ii alege o personalitate politic# sau un eveniment istoric5 elevii scriu trei motive pro!a!ile care au condus la adoptarea unei decizii a personalit#Hii respective ori a declanIat o acHiune* eveniment* fapt5 fiecare elev (Ii prezint# Amotivele,* (n funcHie de rolul asumat5 E"emplu2 1@ EIti Ci&ai $iteazul. Cotiveaz# decizia de a uni cele trei H#ri. 2@ EIti Fraian. Cotiveaz# decizia de a cuceri acia. 1$. /ocul didactic A#/%4etu# "$t'r") ,copul2 enumerarea evenimentelor istorice Materiale necesare% foaie de desen <format A3@* fiecare grup a conturat un num#r egal de casete cu num#rul literelor din alfa!et. Desfurarea jocului2 +n fiecare caset# elevii au avut indicat# sarcina s# g#seasc# numele unui eveniment* erou* conduc#tor despre care au (nv#Hat la istorie sau au citit (n lecturile suplimentare. E"emplu2 a . Apollodor din amasc ! ) !aionet# c ) C#lug#reni d ) ece!al %)a organizat Ii o e7poziHie a acestor postere Ii i)am invitat pe copii la #urul galeriei $. /ocul didactic Cut"% t"m!u#u" ,copul% introducea conceptului de timp. Materiale necesare% a7#* o!iecte originale
65

Desfurarea jocului2 O suit# de o!iecte originale* dintr)o perioad# de timp comun#* adunate din jurul casei* din pod i puse (mpreun# (ntr)o cutie sau plas#* ajut# elevii la instaurarea atmosferei dintr)o alt# perioad#. Acetia pot investiga coninutul* folosind vederea* mirosul* simul tactil* deduc"nd c# aceste o!iecte sunt dintr)o perioad# mai mult sau mai puin (ndep#rtat#. Aceasta conduce la identificarea i clasificarea o!iectelor (n funcie de Av"rsta lor,* (i poate (ncuraja pe elevi s# aduc# de acas# o!iecte din perioada de timp a respectivei cutii* pentru a pune !azele unui col istoric (n sala de clas#. up# un anumit interval de timp* elevii ar tre!ui s# fie capa!ili s# aprecieze singuri* (n !aza propriilor o!servaii* anumite progrese ale te&nologiei <de e7emplu* la aparatele casnice@.

66

BIBLIOGRAFIE 1. Antonescu* 8.* in pro!lemele pedagogiei moderne* 6ucureti* 1=G35 2. 6ar!u* E.* 0opescu* E.* Activit#Hi de joc Ii recreativ)distractive.)6ucureIti2 E. .0.* 1==3* 112 p.5 3. 6arnen* 4.* Cartea mare a jocurilor.) C&iIin#u* 2??2* 2:2p.5 4. 6#dic#* F.* /ocuri didactice pentru dezvoltarea vor!irii. 6ucureIti2 E. .0.* 1=:4. 2:2p. 5. 6"rsan* E. /ocuri didactice specifice dezvolt#rii lim!ajului Ii comunic#rii orale a preIcolarilor mari. 6ucureIti2 E. .0.* 1==5* >?p. >. 6ejan* F. %.* 0articularit#ile psi&ologice de v"rst# ale elevilor claselor primare* C&iIin#u* 1==45 :. 6ogoslovs'i* $. $.* 0si&ologie general#* C&iin#u* 1==25 G. Cemortan* %.* /ocuri literare* C&iIin#u* Ed. 3Vceum* 1==G* 144p. =. Claparede Ed.* 0si&ologia copilului Ii psi&ologia e7perimental#* 6ucureIti2 E. .0.* 1==1 1?.CreHu*E.* 0si&ologia Icolar# pentru (nv#H#m(ntul primar.) 6ucureIti2 Ed. Aramis* 1===* 1=2 p. 11.Comenius* 1.A.* idactica Cagna. . 6ucureIti2 E 0* 1=:1 12.Curriculum colar* clasele 1)1$5 C&* 2?1? 13.El'onin* .6.* 0si&ologia jocului.) 6ucureIti2 E. .0.*1===5 14. imitriu* E.* 0si&ologia proceselor de instruire* 6ucureti* 1=G25 15.8al!en)0anciuc* K.* iaconu* %.* 8al!en* %.* Atiine,* clasa a 111)a* C&iin#u* 2??25 1>.8al!en)0anciuc* K.* iaconu* %.* 8al!en* %.* Atiine,* ACaietul elevului,* clasa a 111)a* C&iin#u* 2??25 1:.8al!en)0anciuc* K.* iaconu* %.* 8al!en* %.* Atiine,* A8&id pentru (nv##tori i p#rini,* clasa a 111)a* C&iin#u* 2??25 1G.8alperin* 0./.* /ocuri pentru copii Ii cei care se simt veInic tineri* C&iIin#u2 F.C.*2??>* 2Gp.5
67

1=.8&eorg&ian* E.* Fa!an C.* Cetodica joculuui Ii a altor activit#Hi cu copiii preIcolari* 6ucureIti* Ed. idactic# Ii 0edagogic#*1=G?5 2?.8ranaci* 3.* 1nstruirea prin joc2 Feorie Ii 0ractic#* C&iIin#u* Ed. Epigraf* 1===5 21.3eontev* A.* 0ro!leme psi&ologice ale atitudinii conItiente (n (nv#Hare. . 6ucureIti2 Ed. de %tat* 1=51* 53: p. 22.3oc&e* /.* C"teva cuget#ri asupra educaHiei* 6ucureIti2 E 0* 1=:1 23.Ca'aren'o* A.%.* 3ecHii despre educaHia copiilor2 /ocul* C&iIin#u*1=G5 24.CendjeriH'aia* .* espre jocul copiilor*) C&iIin#u* Ed. 3umina*1=G5 25.Eeacu* 1.* Cetodica predarii matematicii* manual pentru clasele 1)1$* Ed. idactic# i pedagogica* 6ucuresti* 1=GG* 2>.Eicola* 1.* Fratat de pedagogie colar#* 6ucureti* 1==45 2:.0etrovs'i* A.$.* 0si&ologie general#* C&iin#u* 1=G55 2G.%c&iller* Fr.* %crisori despre educaHia etic# a omului* 6ucureIti* 1=G1. 452 p. 2=.%toica* C.* 0si&opedagogie colar#* Craiova* 1==25 3?.Uc&iopu B* 0ro!lemele psi&ologice ale jocului si distratiilor* Ed. idactica si 0edagogica* 6ucuresti* 1=:?* p. >= 5 31.Binsc'i C.* Opere alese* Editura idactic# i 0edagogic#* 6ucureti* 1=5> 32.A!ramova* A.C.* Formirovanie interesa c uceniiu u colinicov* Coscova* 1=G> 33.6ondarevs'i* $.$.* $ospitanie interesa c zaniatiiam* Coscova* 1=G55 34. usavi'i* A.C.* Formula interesa* Coscova* 1=G=5 35. usavi'i* A.C.* $ospitanie licinosti v proese o!uceniia* Coscova* 1==>5 3>.3e!edev* O.E.* Formirovanie potre!nosti v znaniia& u uceaci&sea* 3eningrad* 1=:35 3:.$olcov* W.E.* 0si&olog&ia o pedagog&icesc&i& pro!lema&* Coscova* 1=G15

68

S-ar putea să vă placă și