Sunteți pe pagina 1din 12

ANALIZA FUNCŢIONALĂ A POSTULUI

Functional Job Analysis (FJA)


Cuprins

Definire FJA
Conceptele FJA
Proces
Aplicabilitate
O*Net
Definire FJA

Analiza funcțională a postului (FJA) este o metodă cantitativă de analiză a


muncii care a fost dezvoltată de Sidney Fine şi colegii săi în 1944 în cadrul
Administrației de Angajare şi Training a Departamentului de Muncă din
USA pentru a clasifica posturile în DOT (Dicţionarul de Titluri
Ocupaţionale).

FJA este o tehnică orientată spre analiza sarcinilor dintr-o perspectivă


sistemică. Cea mai recentă versiune FJA foloseşte şapte scale pentru a
descrie ceea ce face angajatul în munca sa: (1) Obiecte, (2) Informaţii, (3)
Oameni, (4) Instruirea angajatului, (5) Raţionament, (6) Matematică, şi
(7) Limbaj. Fiecare scală cuprinde mai multe nivele care sunt ancorate prin
comportamente sau sarcini specifice.
Conceptele FJA

FJA foloseşte o abordare sistemică reprezentată de trei componente


principale: Munca, Angajatul şi Organizarea Muncii.

I. Organizarea muncii

a) Scopuri și valori reprezentate prin obiective – determinarea resurselor și


restricțiilor care fac organizația să se dezvolte.

b) Relația dintre nevoi și inițiative, concretizate în obiective sau, uneori în


indivizi cu potențial de leader care pot iniția și inspira dezvoltarea unei
organizații.

c) Aspectele sistemice ale organizării muncii se manifestă în principii,


politici, proceduri și probleme.
Conceptele FJA

II. Angajatul

a) Calificat pentru a realiza munca ce trebuie finalizată pentru a ajunge la un


rezultat. Performanța se bazează pe experiența angajatului la un moment
dat și este reprezentată de toate elementele mediului;

b) Aceste abilități cuprind competențe funcționale specifice (relația cu


oamenii, informațiile și obiectele), adaptarea angajatului la self , la
instrucțiuni, la responsabilități, și la întreaga ambianță, cuprind
capacitatea adaptativă de concentrare pe contextul postului.

c) Nivelul funcțional și orientarea angajatului sunt indicatori ai experienței,


educației și capacității de a obține o performanță în muncă.
Conceptele FJA

III. Munca

a) Este efortul uman depus pentru a obține un rezultat. Ceea ce face


angajatul funcționează în relație cu un obiect. Obiectul poate fi un lucru
(ceva tangibil), date (informații, idei) sau oameni. Simultan cu activitatea
desfășurată , este urmată și o procedură pentru a obține un produs sau un
serviciu.

b) Acțiunea, obiectul acțiunii, echipamentul necesar și output-ul sunt


indicative ale standardelor de performanță. Interacțiunea acestor
elemente conduce la productivitate și dezvoltare.
Conceptele FJA

Fine a conceptualizat structura și dinamica muncii, învățării și a timpului liber


ca un amestec a 3 componente de abilități umane: Abilitaţi Funcționale,
Abilităţi de Conţinut Specifice, Abilităţi de Adaptare.

1. Abilitaţi Funcționale: își au originea în capacitățile fizice, mentale și


interpersonale ale individului și se manifestă în modul în care acesta “se
luptă” cu lucrurile, datele și oamenii din mediul său;
2. Abilităţi de Conţinut Specifice: își au originea în activitate (muncă,
învățare sau timp liber) și sunt competențe necesare pentru a îndeplini
cererile și standardele unor arii particulare ale mediului;
3. Abilităţi de Adaptare: își au originea în experiența de creștere și ajustare a
individului și, la fel ca abilitățile funcționale ajută individul să facă față
mediului fizic, social și interpersonal în care sunt practicate activitățile.
Tabel 1. Nivele scale
I. Scala Obiecte II. Scala Date III. Scala Oameni
1.a Operare 1. Comparare 1.a 1. primirea Instructiunilor/ Ajutor
1.b Îngrijire/ Alimentare 2. Copiere 1.b 2. Servire
2.a Verificare masini I 3.a Calculare 2. 3. Schimb de informatii
2.b Verificare masini II 3.b Complilare 3.a 4. Sursa de informare
3.a Manipulare 4. Analiza 3.b 5. Convingere
3.b Operare/ Control I 5.a Inovatie 3.c 6. Antrenare
3.c Conducere/ Control 5.b Coordonare 3.d 7. Distrare
3.d Pornire 6. Sintetizare 4.a 8. consulare
4.a Munca de precizie 4.b 9. Instruire
4.b Pregatire 4.c 10. Tratare
4.c Operare/ Control II 5. 11. Supervizare
6. 12. Negociere
7. 13. Consiliere
8. 14. Conducere

IV. Scala Instruirea Angajatului - 8 Nivele


V. Scala Raționament – 6 Nivele
VI. Scala Matematica – 5 Nivele
VII. Scala Limbaj – 6 Nivele
Proces

Include 5 paşi

• Primul pas al FJA: identificarea scopurilor, obiectivelor organizației.


Această analiză descrie cum “ar trebui” să fie și cum “este” activitatea
desfășurată. Deținătorii unor funcții, considerați experți în sarcini, sunt
adunați într-un focus grup și au rolul de a raporta elementele muncii lor
analistului.

• Al doilea pas al FJA: identificarea și descrierea sarcinilor definite ca


acțiuni, KSA necesare și rezultatele (outputs) necesare pentru a îndeplini
un job. Întrebarea care se pune este: Ce faci, ce sarcini îndeplinești ca să
obții aceste rezultate folosind KSA-urile menționate ?
Proces

• Al treilea pas al FJA: fiecare sarcină este analizată utilizand 7 scale.


Acestea includ 3 scale funcționale (date, oameni, lucruri), o scală de
instrucțiuni (gradul de supervizare impus) și 3 scale de raționament,
matematică și limbaj.

• Al patrulea pas al FJA: analistul dezvoltă standarde de performanță pentru


a revedea și evalua rezultatele sarcinilor angajatului. Utilizând rapoartele
experților, analistul folosește terminologia lui Fine pentru a întocmi
afirmații privind munca depusă în termeni de date, oameni și lucruri.

• Ultimul pas al FJA: dezvoltarea conținutului trainingului necesar


deținătorilor de funcții. Oamenii urmăresc o carieră pentru a obține
stabilitate, securitate, relații cu ceilalți, dezvoltare personală și un status.
Aplicabilitate

Recrutare – atragerea forței de muncă


Selecție – testarea candidațiilor
Selecție – intervievarea candidaților
Training – perfecționarea abilităților
Evaluarea performanțelor- aprecierea contribuțiilor angajatului
Dezvoltarea carierei și Coaching - încurajarea dezvoltării angajatului
Salarizarea – recompensarea performanței și dezvoltării angajatului
Job Design – construirea unui loc de muncă mai bun
O*Net

Începând din 1940, Analiza Funcțională a Postului (FJA) a fost utilizată de către
analiștii U.S. Employment Service pentru a clasifica posturile în DOT (Fine,
1999). În 1990 DOT a fost înlocuit cu O*NET.

O*Net (resursa online) enumeră cerințele pentru un număr mare de posturi


și este considerată o bază de date fundamentală pentru analiza muncii.
Aceste date cuprind printre altele cerințe fizice, nivel educațional, cerințe
psihologice. Afirmațiile despre sarcini bazate pe performanța în muncă
sunt derivate din metoda FJA. O*NET oferă de asemenea conexiuni către
baze de date salariale la nivelul national , statal și municipal în U.S pentru
fiecare loc de muncă.