Sunteți pe pagina 1din 5

Șocul

spinal
• Definitie;
• Anatomie;
• Patofiziologie;
• Fazele evolutive;
• Management.
Management
Suport ventilator
Fluide IV
Atropină---Izorpoterenol--- Ritm electroantrenat extern
Fenilefrină—dopa---a/nr
-Diferența de alte șocuri este prin faptul că fiziopatologic în
timpul șocului are loc eliberarea masivă de epinefrină și
norepinefrină pentru reglarea hemodinamică,ceea ce în ȘN
nu se atestă!
Șocul spinal și cel neurogenic pot fi la
același pacient dar sunt aceeleași
boală.
Criteriu Șocul spinal Șocul neurogenic(Shock
distributive*)
Definiție Pierderea imediată totală Pierderea bruscă a invervației
temporară a funcției simpatice
motorii,senzitive și a
reflexelor inferior leziunii
TA Hypo Hypo

Pulsul Bradicardie bradicardie

Reflexul bulbocavernos Absent Variabil

Motor Paralizie flască Variabil

Timp 48-72 de ore imediat după SCI

Mecanism Nervii periferici nu răspund la Disfuncții autonome.


stimulul central
Etiologie Orice leziune a MS SCI mai sus de T6.

Semne clinice Paralizie flască.... 3xHypotensiune,hipotemie,br


adicardie.
Caz clinic
 Pacient,35 de ani,a fost implicat  Pacient,35 de ani,a fost implicat
intrun accident rutier cu 2 zile in intrun accident rutier cu 2 zile in
urma (leziune la nivelul maduvei urma (leziune la nivelul maduvei
spinarii T7 comform CT). La spinarii T5 comform CT). La
moment prezinta Paralizie flasca, moment prezinta
TA=90/60 mmHG,Pulsul 110/min, Hypoten,hypotermie,bradicardie,
Reflexul bulbocavernos Reflexul bulbocavernos
pozitiv,reflexul achilian negativ. negativ,reflexul achilian negativ.

Pacient,35 de ani,a fost implicat intrun


accident rutier cu 2 zile in urma (leziune
la nivelul maduvei spinarii T7 ,T5,comform
CT). La moment prezinta Paralizie flasca,
TA=90/60 mmHG,Pulsul 45/min, Reflexul
bulbocavernos pozitiv,reflexul achilian
negativ.