Sunteți pe pagina 1din 6

Experimentul

Elev: Moraru Elena Luminița


Profesor: Zuga Niculina
Clasa a XII-a A
Ce este experimentul?
După M. Epuran: “Metoda experimentală este un sistem complex de cunoaştere a
realităţii, caracterizat prin utilizarea raţionamentului experimental, care
prelucrează atât fapte provenite din observaţii, cât şi din experiment”.

Experimentul este o metodă de dobândire a cunoştinţelor şi de formare a priceperilor şi


a deprinderilor de muncă intelectuală şi practică ce permite o intensă antrenare a
elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora în procesul instructiv-educativ
şi are un caracter accentuat aplicativ, cu o pondere deosebită în formarea
deprinderilor practice ale elevilor având la bază intuiţia.
Experimentul implică activităţi de provocare, reconstituire şi
modificare a unor fenomene şi procese, în scopul studierii lor.
Relaţia experiment – învăţare prin descoperire, de fapt relaţia
metodă – procedeu, este o relaţie dinamică: metoda poate deveni
ea însăşi procedeu în cadrul altei metode, tot aşa cum un
procedeu poate fi ridicat la rang de metodă la un moment dat.
Elevii trebuie antrenaţi nu numai în observarea directă a unui
experiment, ci şi în executarea individuală şi pe grupe a acestuia.
Lucrările experimentale-ce trebuie să
știm
A observa înseamnă și a experimenta, pentru a
vedea, pentru a ști mai bine.
Lucrări experimentale simple, în laborator, pe
terenul experimental, în clasă, la colțul
naturii vii, etc. se pot efectua și cu elevii
claselor primare, mai ales III-IV.
 Se aleg teme ușoare și accesibile, ca de exemplu:
propitetățile apei, aerului, dilatarea și contractarea
corpurilor, permeabilitatea solului, creșterea plantelor
în condiții diferite, etc.
 Cu acest prilej se folosesc dispozitive experimentale
simple și ușor de mânuit.
 De cele mai multe ori învățătorul este cel care
efectuează experiența iar elevii o repetă.
 Unele experiențe pot avea un caracter de cercetare și
descoperire, altele se pot folosi în scopuri
demonstrative, aplicative sau de fixare a cunoștințelor.
Aplicarea metodei într-o lecție de
Științe ale naturii
 Voi folosi ca exemplu „DECANTAREA”
 Pentru experiment, voi dispune clasa în 4 grupe. Fiecare grupă va avea la dispoziție două
pahare Berzelius.
 Fiecare grupă va avea la dispoziție pietricele și apă, din care vor face un amestec eterogen.
Realizarea experimentului:
 Într-un pahar se prepară amestecul de apă și pietricele.
 Se lasă amestecul să se sedimenteze
 Se toarnă lichidul în celalat pahar, astfel încât pietricele să ramână în paharul în care s-a
preparat amestecul (aici putem folosi și o bagheta cu ajutorul căreia vom lăsa lichidul să se
prelingă din paharul în care este amestecul, în paharul gol).
 Fiecare elev va realiza experimentul și va nota pe o fișă de observații materialele folosite,
etapele urmate, observații.

S-ar putea să vă placă și