Sunteți pe pagina 1din 8

REFERAT

ZOOTEHNIE ECOLOGICA
MDDZR I
INTRODUCERE
• Agricultura ecologică este un procedeu de a cultiva plante, de a
îngrăşa animale şi de a produce alimente, care se deosebeşte
fundamental de agricultura convenţională
• Rolul acestui sistem de agricultură este de a produce hrană mult mai
curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar în
deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect
faţă de natură şi legile ei
FURAJAREA RUMEGĂTOARELOR MICI ÎN SISTEM ECOLOGIC

• Categoriile de furaje care se recomandă în hrana berbecilor şi oilor de


reproducţie în sistem ecologic.

• Nutreturi grosiere – fanuri, coceni de porumb, paie de graminee,


vrejuri de leguminoase

• Nutreturi suculente – pasune ecologica, radacinoase

• Nutreturi concentrate – graunte de cereale, seminte de leguminoase


Norme de hrana pentru oi de reproductie,
berbeci, oi de ingrasat si oi in lactatie

OI GESTANTE BERBECI DE OI ADULTE LA OI ÎN LACTAŢIE


Fibroase 72% REPRODUCŢIE ÎNGRĂŞAT Fibroase 37%
Suculente 10% Fibroase 37% Fibroase 37% Suculente 56%
Concentrate 18% Suculente 47% Suculente 47% Concentrate 7%
Concentrate 16% Concentrate 16%
 
Reproductia in sistem ecologic
• Monta dirijata – repetata (cand se efectueaza de doua ori într-un ciclu
de călduri cu acelasi mascul), dubla (cand se efectueaza de doua ori
într-un ciclu de calduri cu doi masculi), simpla (cand se efectueaza o
singură dată într-un ciclu de calduri)
• Monta libera (la întamplare când masculul este tinut împreună cu
femelele şi le monteaza la întâmplare)
• Monta in harem
Adaposturile pentru intretinerea rumegatoarelor
mici in sisitem ecologic

• Saivanele sau grajdul trebuie sa fie amplasate pe teren uscat.


• Suprafata neta interioara disponibila pentu oaie este de 1,5 mp/cap si
0,35 mp/cap miel.
• Suprafata exterioara ( zona de exercitiu) este de 2,5 mp/ cap oaie si
pentru oaia cu miel aproximativ 3 mp.
Igiena corporala a rumegatoarelor
mici
• Tunsul manual – cu foarfece speciale se indeparteazã cojocul,
incepând de la trenul posterior spre cap

• Îmbâierea - se umple bazinul cu apa, se prepara solutia, adaugând


substanţe antiparazitare, se aduc oile pe platforma din fata bazinului,
fiecare oaie se contentioneaza si se introduce in bazin, se urmaresc
oile in bazin, introducandule şi capul in solutie, se scot din solutie şi se
indreapta spre un loc umbros.
Mulsul la rumegatoarele mici
• Mulsul este operatia prin care se obtine laptele produs în ugerul oii
mame.
• Laptele se poate obţine prin muls manual.
• În cazul mulsului manual se pot aplica, în esenta, două metode:
mulsul dinspre partea posterioara (muls ciobănesc) si mulsul din
partea laterala, care necesita un culoar special ridicat la 70-80 cm de
sol, cu o usa opritoare în fata.