Sunteți pe pagina 1din 12

Metode de

hemostază

Realizat: Comanici Alina


AM-43
Hemostaza
reprezintă oprirea scurgerii sângelui, fie spontan, prin
reacţie locală a organismului (hemostaza spontană), fie
provocată, prin diferite manevre terapeutice
(hemostaza terapeutică). Hemostaza poate fi provizorie
sau definitivă
Clasificare:
1) Hemostaza spontană
2) Hemostaza chirurgicală
 Provizorie
 Definitiva
3) Hemostaza medicamentoasă
Hemostaza spontană
 Vasoconstrictia reprezintă răspunsul vascular iniţial la leziune, chiar
şi la nivel capilar.Ea reprezintă un răspuns local reflex la diferiţi
stimuli a muschiului neted din peretele vascular.
 Coagularea este procesul prin care protrombina este transformată
în trombină(enzimă proteolitică), care clivează fibrinogenul în
fibrină insolubilă cu scopul de a stabiliza şi a se adăuga la dopul
plachetar.
 Fibrinoliza este un proces natural orientat către mentinerea
permeabilităţii vaselor sanguine prin liza depozitelor de fibrină.
Hemostaza chirurgicală -
provizorie
Hemostaza provizorie constă în oprirea hemoragiei pentru un
timp limitat, printr-o serie de manevre:
 Compresiunea digitală care se aplică:
• deasupra leziunii, în caz de hemoragie arterială şi
• la nivelul leziunii, în caz de hemoragie venoasă
 Compresiunea digitală se poate face direct pe leziune (în
timpul interventiilor chirurgicale), sau la distantă de focar,
când se poate intercepta circulatia între cord si leziune
(pentru arteră) şi invers, în cazul leziunilor venoase
 Hemostaza prin pansament compresiv se realizează prin
diferite tehnici de înfăşare
Compresiunea circulară se realizează cu:
• mijloace improvizate (curea, cravata, fâşii de pânză etc.),
• cu garou.

Trebuie avută în vedere ridicarea garoului o data la 20-30 min.,


pentru împiedicarea leziunilor ischemice, care pot duce la şoc
prin sdr. de reperfuzie la ridicarea garoului.

Pacientul va fi însotit pe timpul transportului, de un bilet în care


se va preciza ora aplicării garoului.
Compresiunea arterei
Compresiunea arterei
humerale
subclaviculare. 

a.-Compresiunea arterei
Compresiunea a. femurale; b.-
carotide comune Compresiunea aortei
abdominale.
a.-Compresiunea pe artera humeralà;
b.-Compresiunea arterei axilare

a. - Compresiunea vaselor poplitee;


b. - Compresiune la plica cotului;
c. - Compresiunea iliace externe.

Compresiunea pe aorta
abdominalâ - diferite sisteme de
mentinere a compresiunii.
Hemostaza chirurgicală - definitivă

Hemostaza definitivă urmăreşte oprirea definitivă a


sângerării prin manevre chirurgicale:

• forcipresura (aplicarea penselor hemostatice),


• hemostaza prin agenti termici (realizată prin cauterizare electrică)
care se adresează hemoragiilor din vase mici. Avantajul cauterizării
electrice (mono- sau bipolare) este de a câştiga timp. Dezavantajul
constă în necroza tisulară din jurul punctului cauterizat, fapt ce
realizează o escară post-combustională care se elimină dupa cca. 6-
7 zile şi poate genera hemoragii secundare.
• ligatura chirurgicală, făcută cât mai electiv pe vasul care
sângeră (cu exceptia vaselor de importanţă vitală),
• hemostaza prin agenti chimici Agentii chimici folositi în
hemostază sunt diverşi, de la vasoconstrictoare (adrenalina,
noradrenalina, efedrina), pânâ la agenti procoagulanti; cel mai
utilizat actualmente fiind fibrina, care are actiune hemostatică
independentă de procesul de coagulare, are absorbtie rapidă şi
nu este iritantă (produsele Gelaspon , Surgicel , Tacho-Comb )
• In hemoragiile eu punctele de plecare leziuni ale vaselor mari
se utilizează:
 sutura parietală vasculară simplă sau cu patch (venos sau
sintetic),
 sutura vascularà termino-terminalà, atunci când pierderea de
substantă vasculară permite apropierea extremitâţilor,
 grefa vasculară cu venă sau material sintetic (reprezintă o
interpoziţie de protezâ venoasà sau sinteticâ între doua
capete vasculare; ca material venos se foloseşte cel mai
freevent safena internă dar şi alte vene mari cum ar fi iliaca
sau femurala externă ori profundă. Protezele sintetice
utilizează materiale ca teflonul, dacronul sau Gore-tex ),
 procedee de by-pass (pontaje, şunturi) care scurt-circuiteazâ
un teritoriu vascular compromis utilizând de asemenea
material venos sau protetic.
Hemostaza medicamentoasă
Se administrează preparate hemostatice:
• Specifice: vit.C (fiole 10mg, 4-6fiole/zi)
fibrinogen (1-10g)
heparină (10mg/ml)
• Nespecifice: etamzilat dureaza-6ore
denostat dureaza 16-24ore
• Locale: fibrina
tahohom