Sunteți pe pagina 1din 14

Aminele.

PROIECT REALIZAT DE:


BRAȘOVEANU CĂTĂLINA
Ce reprezintă aminele?
 Aminele sunt compuşi organici cu azot. Atomul de
azot este direct unit cu unul sau mai mulţi atomi de
carbon.
Definiție
 Aminele sunt derivaţi ai amoniacului, în care atomii
de hidrogen sunt substituiţi cu radicali de
hidrocarbură.
 Aminele se denumesc folosind denumirea
radicalilor corespunzători urmați de cuvântul
amină. Radicalii sunt denumiți în ordine alfabetică,
iar numărul de grupe amino este evidențiat prin
prefixele di, tri.
 În funcţie de natura radicalului se cunosc amine
alifatice, aromatice şi arilalifatice.
Clasificare
Metode de obținere
Proprietăţile chimice ale aminelor
• Bazicitatea
Aminele au un dublet electronic neparticipant la atomul de azot. Prezenţa acestor electroni
neparticipanţi conferă aminelor un caracter bazic, ei putând accepta un proton.
                                                                                                      

hidroxid de alchil amină


Cu apa reacţionează doar aminele inferioare, deoarece apa este un acid slab.
Pentru cele superioare se foloseşte reacţia cu acizi (mai puţin HNO2, care are
caracter oxidant şi distruge grupa amino).

Nu toate aminele sunt la fel de bazice. Aminele aromatice sunt mai puţin bazice chiar
decât amoniacul. Aminele primare sunt mai bazice decât amoniacul, iar la cele secundare
bazicitatea este şi mai crescută.
Proprietăți fizice
 Legăturile de hidrogen influențează semnificativ proprietățile aminelor primare și secundare, ca și a derivaților lor.
Prin urmare, punctele de fierbere ale aminelor sunt ridicate.
 Aminele inferioare(metil, dimetil, trimetil sau etil amina)-gaze cu un miros de amoniac și sunt solubile în apă.
Aminele cu masă moleculară medie sunt lichide, parțial solubile în apă și au un miros de pește.
 Aminele superioare sunt solide, inodore și insolubile în apă. Cu cât numărul de carboni din catenă este mai mare,
solubilitatea lor în apă scade.
 Aminele alifatice sunt solubile în solvenți organici, în special în cei polari. Aminele primare reacționează cu
cetonele, precumacetona, și majoritatea aminelor sunt incompatibile cu cloroformul sau tetraclorura de carbon.
 Aminele aromatice, precum anilina, au punctele de fierbere mai joase decât restul, datorită imposibilității de a crea
legături de hidrogen puternice. Tot de aceea solubilitatea lor în apă este redusă, deși se dizolvă în solvenți organici.
Aceste amine sunt toxice și sunt foarte ușor absorbite prin piele.
Amine aromatice
 Aminele aromatice sunt compușii în care grupa amino(NH2) este
legată direct de un atom de carbon din inelul aromatic.
 Denumirile nesistematice ale aminelor se alcătuiesc pe baza
denumirii primului reprezentant al șirului omolog – anilina.
Obținerea aminelor aromatice:
 R e d u c e r e a n i t r o d e r i v a ț i l o r este metoda ce se aplică mai des la
obținerea aminelor aromatice:

 Hidrogenul necesar reducerii se obține în urma reacției acizilor cu metale (Zn sau
Fe), prin urmare, reacția completă poate fi scrisă astfel:
Proprietăți fizice ale unor amine aromatice
 Aminele aromatice sunt lichide incolore sau gălbui, cu miros
neplăcut și tempetraturi înalte de fierbere . Păstrarea îndelungată a
aminelor aromatice la aer este insoțită de o ușoară oxidare – ele se
colorează în roșu-brun. Aminele aromatice au solubilitate redusă în
apă.
Utilizări
 Anilina este cel mai important termen al seriei. Ea
se folosește ca materie primă pentru industria
coloranților, a medicamentelor și a detergenților.
 Aminele primare aromatice sunt materie primă
pentru fabricarea coloranților. În reacție cu acidul
azotos (HNO2), formează sări de diazoniu, care se
supun imediat (datorită instabilității) unor reacții
de cuplare, rezultând azoderivați. Aceștia sunt
puternic colorați și deci folosiți în principal în
industria textilă.
Printre substanțele medicamentoase rezultate din amine se
numără clorfeniramina, clorpromazina, efedrina,
fenilefrina,amfetamina, metamfetamina, metcatinona.
Materiale suplimentare
(Experimente ce includ aminele)
 https://www.youtube.com/watch?v=j5jgMUWri8U
 https://www.youtube.com/watch?v=r9XtV-KxV2o
 https://www.youtube.com/watch?v=101sftzNnck

S-ar putea să vă placă și