Sunteți pe pagina 1din 15

LECŢIE DESCHISĂ

 TEMA: SFÂNTA TREIME


 Materia: RELIGIE
 Clasa: a VII a
SFÂNTA TREIME
 Biserica Ortodoxă ne învaţă că avem un
singur Dumnezeu întreit în Persoane.
Având un singur Dumnezeu, credinţa
noastră este MONOTEISTĂ.
 Taina dumnezeirii nu a fost înţeleasă de la
început, deşi Dumnezeu S-a descoperit
oamenilor în Rai.
SFÂNTA TREIME

 Explicarea acestei
Taine necesită multă
răbdare şi o gândire
profundă, pentru că
nu este uşor să
înţelegem cum pot
exista trei Persoane
într-o singură Fiinţă.
MĂRTURISIREA SFINTEI TREIMI
 Noi măturisim pe Dumnezeu cel
întreit în Persoane atunci când
rostim doxologia mică: ”Mărire
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.”
 Mărturisim trei Persoane de o
singură Fiinţă, cum ne învaţă
Hristos: “Eu şi Tatăl una suntem”.
MĂRTURISIREA SFINTEI TREIMI

 Mărturisirea Sf. Treimi a fost stablită


definitiv în urma ereziilor(învăţături
greşite) din vechime, atunci când nu
toţi înţelegeau pe deplin aeasta
Taină.
 Au avut loc două Sinoade Ecumenice
în care s-au combătut două mari
erezii.
MĂRTURISIREA SFINTEI TREIMI
 Primu Sinod Ecumenic- 325 la Niceea.
 A fost combătută erezia lui Arie care
afirma că cele trei Persoane nu sunt egale,
iar Dumnezeu Fiul nu are cum să fie din
veci cu Tatăl subordonând astfel Persoana
Fiului.
 Sf. Damaschin explică acest lucru.
MĂRTURISIREA SFINTEI TREIMI
 Al doilea Sinod Ecumenic – 381
Constantinopol.
 A fost combătută învăţătura lui Macedonie
care subordona Persoana Sf. Duh lui
Hristos, afirmând că Sf. Duh purcede şi de
la Fiul.
SIMBOLUL CREDINŢEI
- CREZUL -
 În urma celor două Sinoade Ecumenice s-a
stabilit adevărata învăţătură de credinţă
ortodoxă, luând astfel naştere Crezul
ortodox, mărturisit până astăzi în Biserica
Ortodoxă.
 Crezul stabileşte cu exactitate dogma Sf.
Treimi, făra a lăsa loc de alte interpretări.
SFÂNTA TREIME ÎN BIBLIE
 Despre existenţa Sf. Treime
găsim dovezi în Vechiul
Testament, din cartea “Facerea”
a Bibliei, atunci când Dumnezeu
Tatăl se adresează celorlalte
Persone zicând:”să facem om
după chipul ş asemănarea
noastră.”
SFÂNTA TREIME ÎN BIBLIE
 O altă descoperire a Sf. Treimi tot în
Vechiul Testament este relatată la
amestecarea limbilor, când iarăşi
Dumnezeu Tatăl se adreseaza
celorlalte Persoane zicând:” să Ne
pogorâm şi să le amestecăm limbile”
SFÂNTA TREIME ÎN BIBLIE
 În Noul Testament
cele trei Persoane
treimice se
descopera în chip
văzut oamenilor de
două ori: la Botezul
Domnului şi la
Înălţarea Domnului.
EXPLICAREA SFINTEI TREIMI
 Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh sunt Persoane
reale şi deosebite una
de cealaltă,nu se pot
confunda între ele, deşi
fiecare Persoană
dumnezeiască are
întreaga Fiinţă divină
care nici nu se
desparte, nici nu se
împarte.
EXPLICAREA SFINTEI TREIMI
 Deosebiri interne ale Persoanelor
treimice:
- Tatăl este nenăscut şi nepurces,
- Fiul este născut din veci de Tatăl,
- Duhul Sfânt purcede de la Tatăl.
EXPLICAREA SFINTEI TREIMI
 Deosebiri externe:
- Tatăl este Creatorul,
- Fiul este Mântuitorul,
- Duhul Sfânt este Mângâietorul.
Lucrarea proprie a fiecărei persoane nu
trebuie înţeleasă ca petrecându-se separat
de celelalte,ci ca pe o împreună-lucrare.
ÎNŢELEGEREA SFINTEI TREIMI
 Dogma Sfintei Treimi este una din marile
taine ale ortodoxiei pe care trebuie să o
păstrăm cu sfinţenie în mintea noastră;
 Să avem grjă să nu existe îndoială cu
privire la descoperirea acestei taine;
 Modul de existenţă al Sf. Treimi să nu
creeze confuzie în mintea noastră.

S-ar putea să vă placă și