Sunteți pe pagina 1din 9

Caz clinic

Traumatism toracic cu pericol viatal


Student: Areej Abu Saada
Grupa: M1607
Profesor: Melnic Victoria
Date generale:
• Pacient T.
• Sex - M
• Vârsta – 12 ani
• Internat de urgență peste 2 ore de la accidentare pacientului prin
leziune penetrantă – înțepătoare/tăietoare(cuțit) a cutiei toracice din
stânga.
Revizia canalului leziunii
• Din stânga în spațiul intercostal VI pe linia medioclaviculară, se
vizualizează o leziune înțepat-tăiată de dimensiune 3 cm, cu margini
drepte, moderat sângerânde.
• direcția canalului de sus în jos, din afară în interior, din anterior spre
posterior.
• Pătrunde în cavitate pleurală stîngă și apoi în cavitatea pericardică.
• Palpator semne de leziune cardiacă nu se determină.
Examenul obiectiv:
• Starea generală – gravitate medie
• Conștiența – păstrată
• Frecvența respiratorie – 20 respirații/minut
• Pulsul – 130 bătăi/minut
• Tensiunea arterială – 100/60 mmHg
• Tensiunea venoasă centrală – 6 cm H2O
• Auscultația cordului – zgomotele cardiace clare, ritmice.
• Auscultația plămânilor – Din dreapta murmur vezicular, din stânga,
în partea inferioară atenuate.
Investigații de laborator și instrumentale:
• Ecografia cardiacă și toracică – în cavitatea cardiacă 40 ml de lichid
liber. În cavitatea pleurală stângă aproximativ 500 ml de lichid liber.
• Radiografia cutiei torcice – Pulmonii și inima fără modificări, conturul
inimii păstrat. În plămânul stâng pnumohemotorace.
• EKG – ritm sinusal, tahicardie 120 b/m. Axa electrică a inimii verticală.
Încetinirea transmiterii electrice prin ramul drept al fascicolul His
• Analiza generală a sângelui – Hemoglobina 81 g/l, eritrocitele 2,8 x
10¹²/l – anemie
• Diagnostic prezumtiv: Trumatism toracic deschis. Leziune penetrantă
înțepătoare-tăietoare în hemitoracele stâng. Pneumohemotorace din
stânga. Hemopericard din stânga.
Videotoracoscopie
• Abord prin spațiul IV intercostal, pe linia axilară anterioară din stânga.
• La revizia internă a canalului leziunii se determină fractura porțiunii
cartilaginoase a coastei VI din stînga.
• În cavitatea pleurală se vizualizează până la 1000 ml de sînge cu cheguri.
• La revizia regiunii leziunii pericardului se vizualizează o hemoragie
arterială pulsatilă în cavitate pleurală. Caracterul hemoragiei din pericard
în cavitate pleurală a permis presupunerea unei leziuni penetrante a
inimiii sau a arterelor coronare.
• În regim de urgență se ia hotărîrea efectuarii unei intervenții chirurgicale
deschise.
Toracotomia:
• Toracotomie anterioară laterală în spațiu intercostal V, pericardiotomie, revizia inimii.
• Sursa hemoragiei – leziune punctiformă (până la 0,2 cm) a arterei coronare
interventriculare anterioare (ram artera coronară stângă) în porțiunea distală.
• Cu ajutorul acului atraumatic s-a efectuat suturarea peretelui vascular fără stenozarea
lumenului său.
• Drenarea cavității pleurale stângi după Bulau în spațiul VII intercostal pe linia axilară
posterioară.
• Repleție volemică.
• Perioada postoperatorie fără complicații
• La 4 zile după intervenție a fost transferat în salon comun. Terapia antiagregantă,
antibacteriană și AINS.
• Externat în ziua a 10-a.
Imagine intraoperatorie.
Sutură vasculară laterală a arterei
coronare interventriculare anterioare.