Sunteți pe pagina 1din 16

CÂMPUL PROTETIC MAXILAR

TIPURI DE CRESTE ALVEOLARE MAXILARE:


Din punct de vedere al retentivităţii, câmpurile prote
tice pot fi:
 pozitive (optim retentive);
 negative (foarte retentive, care necesită tratament chirurgi
cal);
 neutre (intermediare);
 deformabile, cu atrofii întinse şi complet neretentive.
DIFERITE RETENTIVITĂŢI
TIPURI DE CRESTE:
• Ideale sunt considerate
crestele înalte, late şi mod
erat retentive, care în secţi
une se înscriu într-un triun
ghi echilateral. Ele oferă u
n perimetru întins şeilor pr
otetice, presiunile ocluzale
transmise sunt preluate în
totalitate şi sunt bine supor
tate
ZONELE RETENTIVE:
a. ZONA VESTIBULARĂ CENTRALĂ
b. ZONA VESTIBULARĂ PERITUBEROZITARĂ
• Un aspect caracteristic al câm
pului protetic edentat maxilar î
n cazul edentaţiilor vechi, cu p
rocese intense de atrofie şi rez
orbţie a crestelor alveolare, es
te faptul că la nivelul inserţiei f
renului median şi a bridelor lat
erale osul nu se rezoarbe, dân
d câmpului protetic un aspect
de pentagon.
• Forma şi adâncimea bolţ
ii palatine este diferită. Pe
o secţiune frontală ea se p
rezintă ca un arc de cerc
mai mult sau mai puţin des
chis. În medie, adâncimea
ei este de 15 - 17 mm măs
uraţi de la un plan ce trece
prin coama crestelor alveol
are.
TIPURI DE BOLŢI PALATINE
Alte elemente anatomice:
TORUS PALATIN

• în treimea anterioară
• în treimea medie
• în treimea posterioar
ă
• în cele două treimi a
ntero-mediane
• în cele două treimi p
ostero-mediane
Aspecte de rezilienţă zonală a câmpului protetic maxi
lar:
 crestele alveolare
 zona mediană - fibroas
ă
 zona rugilor palatine - g
răsoasă
 zona paramediană dist
ală glandulară (Schrod
er)
 papila incisivă
ZONELE FUNCŢIONALE
DELIMITAREA DISTALĂ

 linie curbă cu concavitatea distală, care este forma cea mai


frecventă;
 arc dublu cu concavităţi distale;
 linie dreaptă, mai rar.
Pentru o protezare cât mai corectă a unui edentat tot
al maxilar trebuie urmărite încă de la examenul clinic
al pacientului următoarele aspecte:

• Posibilităţile de ext • Reducerea protezei total


indere ale protezei e în anumite zone:
totale maxilare •
• Distanţarea protezei de p
e câmpul protetic prin foli
ere:

S-ar putea să vă placă și