Sunteți pe pagina 1din 17

Gestionarea firmei

Concepte-cheie
 Gestionarea firmei
 Managementul afacerii
 Organizarea
 Conducerea
 Obținerea produsului
 Promovarea produsului
 Controlul activității și al rezultatelor
 Structura organizațională
 Principii și reguli de comunicare
 Fișa postului
Definiția firmei
 Firma se defineşte ca o entitate activă a sistemului economic,
de natura unei organizaţii autonome, înzestrată cu resurse pe
care le utilizează în scopul exercitării, în mod stabil şi
structurat, referitoare la producţie, servicii, schimb etc.
 Orice firmă se individualizează prin misiunea îndeplinită şi
dispune de capacitatea de a adopta şi aplica decizii proprii,
reprezentând un cadru de manifestare a liberei iniţiative
economice;
 O firmă funcţionează sub forma unui complex de acţiuni
intercondiţionate, promovate într-un mediu economico-social,
în care tinde să se integreze, dar pe care, în acelaşi timp, îl
poate influenţa.
Managementul firmei

Se referă la:
 Organizarea – presupune structurile organizaționale,
precum și principiile și regulile de comunicare
 Conducerea – este o activitate continuă
 Obținerea produsului, respectiv bunurile/serviciile -
este o etapă-cheie în derularea unei afaceri
 Promovarea produsului – publicitatea produsului
 Controlul activității și al rezultatelor – măsurile
eficiente în respectarea deciziilor și sarcinilor,
monitorizarea derulării afacerii, evaluarea
performanțelor, elaborarea unor măsuri corective.
 Gestionarea activității firmei presupune
adoptarea anumitor decizii cu privire la :
 sarcinile concrete (ce este de făcut?)
 persoanele care răspund de realizare (cine

răspunde?)
 termenul de îndeplinire (până când?)
– organigramă a unei firme mari (companii)
FIȘA DE POST ADMINISTRATOR PENSIUNE

 1. Denumirea compartimentului:
Management administrativ Aprovizionare-Investitii

2. Denumirea postului:
Administrator Pensiune

3. Numele şi prenumele salariatului:


NUME ŞI PRENUME SALARIAT

4. Se subordonează:
Directorului general al grupului hotelier
 5. Numele sefului ierarhic:
NUME ŞI PRENUME ȘEF IERARHIC

6. Subordonează:
Supervizează activitatea personalului administrativ

7. Drept de semnătură:
Intern:
Extern:

8. Relații funcţionale:
cu şefii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic şi
aprovizionare din centrală.
 9. Pregătirea şi experiența:
- studii universitare economice şi de calificare în domeniul hotelier;
- experiența de minim 2 ani în turism;
- foarte bune cunoștinte de contabilitate primară;
- cunoștințe medii de limba engleză;
- abilități foarte bune de comunicare şi negociere;
- abilități organizatorice, inițiativă, seriozitate;
- responsabilitate, eficiență, disponibilitate pentru coordonarea permanentă a
activităţii unei echipe aflate în faza de consolidare; rezistență la stres.

10. Autoritate şi libertate organizatorică:


Concepe împreună cu directorul general strategiile de dezvoltare a unităţii pe care o
conduce.
 Asigură funcționarea optimă a pensiunii turistice.
 11. Responsabilitati şi sarcini:
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura funcționarea optimă a
pensiunii turistice, ca unitate-pilot a grupului hotelier.

Activităţi principale:
-coordonarea întregii activităţi a pensiunii;
-optimizarea permanentă a serviciilor hoteliere oferite, astfel încât să fie
respectate standardele calitative asumate;
-monitorizarea cheltuielilor şi respectarea bugetului alocat;
-supravegherea activităţii de aprovizionare cu produse alimentare şi
nealimentare;
-managementul resurselor umane existente;
-coordonarea organizării evenimentelor speciale şi festive;
-urmărirea soluționarii eficiente a solicitărilor clienților.

Sarcini şi îndatoriri specifice:


-stabilirea unor relații optime cu clienții, pentru rezolvarea în timp
util şi în bune condiţii a tuturor problemelor ocazionale.
-prospectarea pieței de profil în vederea îmbunătățirii continue a
serviciilor, având ca scop final realizarea obiectivelor asumate.

Responsabilități ale postului:


-răspunde pentru desfășurarea şi finalizarea cu succes a contractelor
turistice alocate.
-răspunde pentru administrarea bugetului, aprovizionarea eficientă a
pensiunii, evidența şi administrarea personalului aflat în subordine.

12. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului


sau a anexelor acestora:
Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de
serviciu conform rigorilor prevazute în fisa de post
sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).

13. Semnături:

14. Data semnării:


Sarcină de lucru
 Comentați:
 “Succesul în afaceri presupune pregătire și

disciplină și muncă multă. Dar dacă nu ești


speriat de aceste lucruri, oportunitățile sunt
mereu foarte mari”.
David Rockefeller

S-ar putea să vă placă și