EFECTUL ANTIHISTAMINELOR H1 ASUPRA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR

ILIE MARIA ALEXANDRA GR. II
Farmacodinamie şi Toxicodinamie – Actualităţi

1

loratadina şi desloratadina. depinde de substanţa implicată. cu combaterea parțială a acțiunilor menționate anterior. majoritatea legate de astemizol și terfenadină. printre altele prezintă inconvenientul prezenţei efectelor sedative şi. şi particular în rinoconjunctivite. exercită un efect opus. cu tahicardie reflexă. Astfel. ca antagoniști. la nivelul muşchiului inimii. în timp ce receptorii H2 mediază în sens pozitiv efectele cronotrop şi inotrop. histamina crește permeabilitatea vasculară și induce hipotensiune arterială. antihistaminele nesedative reprezintă un important avans în tratamentul diferitelor boli alergice. nu prezintă efecte secundare şi oferă un spectru larg terapeutic. Cu toate acestea. dexclorfeniramina sau difenhidramina. ebastina. terfenadina şi fexofenadine. prin medierea receptorilor H1 și H2. 2 . al caror număr este în creştere (exemple remarcabile: astemizol. mizolastina şi rupatadina). care a generat o considerabilă îngrijorare și a atras atenția asupra efectelor cardiace ale antihistaminelor. alpha-adrenergice sau alte acţiuni care limitează utilizarea lor. acțiunea histaminei asupra receptorilor H1 induce o creștere a conducției prin nodul atrioventricular. sincopă și chiar moarte subită. Apariţia generaţiei a doua.Efectul antihistaminelor H1 asupra sistemului cardiovascular Antihistaminele sunt printre cele mai prescrise medicamente în lume pentru tratamentul bolilor alergice. Antihistaminele H1. cetirizina şi levocetirizina. Histamina exercită o serie de acțiuni asupra sistemului cardiovascular. precum hidroxizina. Aceste noi medicamente. La rândul său. în ultimul deceniu al secolului XX. au început să apară rapoarte între acestea şi torsada vârfurilor (TdP) tip aritmii. Prima generaţie de antihistamine. efecte anticolinergice.

Potenţialul de acţiune cardiac În scopul de a înțelege corect efectul de antihistaminelor asupra inimii. La rândul său. Cu toate acestea. în ciuda conductanţei mari a ionilor de K în condiții de repaus. iar unda T corespunde repolarizării ventriculare. trebuie să fie mai mic de 440 ms la barbaţi și mai mic de 460 ms la femei. o scurtă trecere în revistă a potențialului de acțiune cardiac este recomandată. în timp ce complexul QRS reflectă potențialul de acțiune ventricular (care maschează repolarizarea atrială). este urmată de un trecător curent de eflux de 3 . Astfel. la rândul lor produc potențialul de acțiune cardiac. Cu toate acestea. Intervalul QT. și riscul de aritmiilor ventriculare creşte. care de obicei are o durată cuprinsă între 200-300 ms. Electrocardiograma de suprafață (ECG) înregistrează procesul electrofiziologic prin care impulsurile electrice sunt generate și conduse prin ţesutul muscular cardiac. celulele cardiace sunt excitabile. intervalul QT. principala preocupare în ceea ce privește siguranța cardiovasculară a antihistaminelor se referă la potențialul lor aritmogen cardiac. cu o diferență a potențialului de repaus transmembranar de -80 la -90 mV.Cu toate acestea. care se extinde de la unda Q pana la sfârșitul undei T. trebuie aplicată o corecție a valorii QT pentru a evita modificările atribuite ritmul cardiac. care este aproape de potențialul electrochimic al ionilor de potasiu. În același mod ca și alte celule. Potențialul de acțiune cardiac este generat de acțiunea combinată a diferitelor canale de ioni care induc curenți ionici de intrare şi de ieșire. În principiu. un stimul adecvat servește pentru a deschide și închide consecutiv o serie de canale membranare de ioni. și pornind de la valoarea de repaus iniţială negativă (ca urmare a conductanței de potasiu ridicată). Aceasta. acțiunea acestui curent modifică diferența de potențial de la -90 mV la +30 mV. unda P reprezintă potențialul de acțiune electrofiziologic al atriilor. reprezintă durata potențialului de acțiune plus timpul asociat cu transmiterea impulsului electric prin ventricule. Peste aceste limite vorbim de o prelungire a intervalului QT. se produce un curent de influx rapid depolarizant de Na. dând naștere la faza 0 a potențialului de acțiune cardiac. la rândul său. ducând la schimbări ale diferenţelor de potenţial transmembranar care. interiorul celulelor cardiace este încărcat negativ faţă de exterior.

Ultima fază (faza 4). ulterior s-a demonstrat că principalele efecte cardiace adverse ale antihistaminelor sunt atribuite blocării curentului rectificator întarziat de potasiu. cobaiul. și al efectului curentului de pacemaker de intrare. Aritmiile induse de medicamente sunt majoritar mediate de medicamentele care deprimă canalele IKi şi IKr. cum ar fi câinele. precum și diferențe dependente de timp. 4 . și în funcţie de reglarea lor apar efectele medicamentelor. și care reprezintă faza 1 a potențialului de acțiune cardiac. De la prima ei apariţie. importante progrese au fost făcute în cunoașterea bazelor sale electrofiziologice şi genetice.potasiu. Cei nu mai puțin de 8 curenți de potasiu descrişi ai inimii prezintă diferite caracteristici de deschidere şi de închidere. deși nu atât de prezent la alte specii. curentul de influx rectificator (IKi) și curentul de eflux trecator (Ito). se datorează scăderii activității celor două componente ale curentului rectificator întârziat. care induce repolarizare și treptat readuce potențialul de acțiune la starea lui de repaus. Sindromul de QT lung Sindromul de QT lung este una dintre cele mai bine cunoscute boli de inimă. frecvenţă şi tensiune. Faza de repolarizare (faza 3) se datorează efluxului ionilor de K. în principiu ca o consecință a efectului aşa numit al componentelor rapide şi lente. Deși inițial sa speculat că aceste două canale sunt responsabile pentru apariţia torsadei vârfurilor indusă de antihistaminice. curentul rectificator întârziat de K. care controlează faza de repolarizare rapidă. potențialul de acțiune este menținut prin efectul unui curent de influx al ionilor de Ca. Fiecare dintre aceşti curenţi exercită un efect diferit asupra potențialului de acțiune. precum și slabul curent de influx al Na. În timpul fazei de platou (faza 2). nevăstuica sau oamenii. Acest curent este foarte important la șobolani și șoareci din cauza ratei lor cardiace înalte. responsabil de apariţia unei mici repolarizării imediat după aceea. deși în condiții normale curenţii principali care participă la repolarizarea potențialului de acțiune sunt curenţii rectificatori întârziati de potasiu (IKr şi IKs ). denumită în continuare faza de depolarizare diastolică.

tulburări hidroelectrice. Fata a avut doi frați. Cu toate acestea. cum ar fi antibiotice. iar unele sunt mai mult asociate cu alte anomalii. de asemenea. Printre acestea. Această genă codifică subunitatea alfa a canalelor de potasiu voltaj-dependente. numită astfel după ce a fost clonată prin omologie cu un alt canal de potasiu numit ether-a-go-go. reprezintă un mecanism de declanșare a torsadei vârfurilor. există şi o serie de cauze dobândite. antifungice sau agenți psihotropi. cum sunt hipocalcemia. alte cazuri congenitale fără surzenie au început să fie raportate.În 1957.dintre care trei au murit prematur .care. Evoluțiile geneticii au adus o contribuție fundamentală acestui subiect. care mediază componenta rapidă a curentului rectificator întarziat de potasiu. Jerwell şi Lange-Nielsen au descris principiile electrocardiografice ale bolii. rezultând un total de zece sindroame familiale de QT prelungit. cu modele ereditare diverse. Putem deduce că există o serie de factori de risc implicaţi în posibilitatea dezvoltării sindromului QT lung și a torsadei vârfurilor. sau anumite tulburări nutriționale. Din punct de vedere istoric. responsabil pentru LQT2 (unul dintre tipurile de sindrom QT lung familial).și care au prezentat o prelungire a intervalului QT. care au demonstrat că dintre genele asociate cu sindromul de QT lung familial. utilizarea altor medicamente. există diferite tipuri de sindrom QT lung familial. cum ar fi insuficienţa cardiacă congestivă sau miocardita. IKR. IC și III. precum: femeile (71% dintre pacienți). majoritatea codifică subunităţile canalelor de ioni prezente în inimă. administrarea a două sau mai multe 5 . au murit după un episod de frică și furie. încă din 1856 Meissner a descris cazul unei fete surde care a suferit un colaps și a murit după ce a fost pedepsită la școală. S-a sugerat că mutaţiile HERG1 modifică acest curent și induc o întârziere în repolarizare . care. permițând analize de legătură. într-o descriere a patru copii surzi . hipomagneziemia sau hipopotasemia. la rândul său. care afectează diferite canale de ioni. Prima astfel de genă legată de sindromul de QT lung familial a fost gena HERG (gena asociată umană ether-a-go-go). În plus față de etiologia congenitală a sindromului QT lung. utilizarea medicamentelor antiaritmice corespunzătoare claselor IA. În urma descrierii de Jervell şi Lange-Nielsen. bolile de inima (41%). putem menționa anumite boli cardiace.

Gena HERG Studiile biologice moleculare au arătat ca un curent rectificator întârziat de potasiu IKR ar fi rezultatul legării heterometrice ale subunităților codificate de genele HERG și MiRP (KCNE2). la rândul lor. Cu toate acestea. opusul nu se aplică întotdeauna.1). aceste canale constau din patru subunităţi. iar domeniul S4 include o serie de aminoacizi încărcaţi electric şi dispusi regulat care funcționează ca un senzor de tensiune.deși acestea nu inhibă CYP3A4 hepatică. astfel încât domeniile S5 și S6 și bucla din regiunea porilor. ce cuprinde 1159 aminoacizi. un episod precedent de torsada vârfurilor. Gena HERG a fost inițial clonată în 1994 printr-o căutare sistematică în biblioteca de gene din hipocampusul uman.medicamente care prelungesc QT (39%). fiecare conținând şase domenii transmembranare alfa-helix și o buclă formand "regiunea porilor". Kv11. care. Canalul IKR codificat de gena HERG este unul dintre principalele canale implicate în repolarizarea ventriculară umană. Alți potenţiali factori de risc sunt insuficiența hepatică sau consumul anumitor alimente – important este sucul de grapefruit. Domeniile transmembranare (S1-S6) sunt funcțional organizate. În numai 18% din cazuri există un istoric familial de sindrom QT lung (LQTS). Grupările carboxil și animo terminale sunt situate în interiorul celulelor.cu excepția cazului în care sunt prezente concomitent modificări electrolitice. deși acest lucru este rareori asociat cu torsada vârfurilor . care conține furanocumarine. S-a stabilit clinic că hipotiroidismul. O caracteristică 6 . sau hipopotasemia (28%). Practic. Gena HERG (gena asociată umană ether-a-go-go) codifică subunitatea alfa a canalelor de potasiu voltaj-dependente. sunt inhibitori ai izoenzimei CYP3A4 și induc o pierdere rapidă a activității enzimatice intestinale . constituie porul central. este similară cu cea a altor membri ai familiei canalelor de potasiu dependente de voltaj. sau un interval QT prelungit clar înainte de a înghiţi medicamente. Structura canalului HERG. care mediază componenta rapidă a curentului rectificator întârziat de potasiu. Cele mai multe medicamente capabile de a prelungi intervalul QT fac acest lucru prin blocarea canalului HERG (Kv11. administrarea de amiodaronă și prezența unei hipocalcemii severe induce o prelungire semnificativă a intervalului QT.1 (IKR).

sau mușchii papilari și preparate musculare ventriculare de specii diferite (de exemplu câini.comună a celor trei procese este faptul că ele induc inhibarea marcată a curenţilor de Ca de tip L (ICaL). și dofetilidă marcată 7 . acesti aminoacizi produc un unghi ascuțit . în alte canale. Printre tehnicile non-electrofiziologice. deși s-au dezvoltat sisteme ale inimii în totalitate. Metode in studierea efectelor medicamentelor asupra canalului Kv11.1 O serie de metode au fost dezvoltate pentru evaluarea efectelor medicamentelor asupra canalelor de potasiu Kv11. Citalopramul. Cu toate acestea. Kv11. în consecință volumul porilor este mult mai mare .reducând astfel semnificativ volumul porilor. incluzând miocitele umane. iepuri sau cobai).1. blochează canalul HERG la concentrații similare cu cele ale altor antidepresive triciclice. modele electrofiziologice experimentale. Pe de o parte. mențiunile pot fi făcute şi de sistemele fluorescente care folosesc coloranți voltaj-sensibili. și. S-au observat polimorfisme în gena codificată. acest efect protector al blocării ICaL poate explica toxicitatea fatală redusă a inhibitorilor specifici ai recaptării serotoninei. Pe de altă parte. În ceea ce privește motivul pentru care medicamentele blochează specific acest canal. și. există. Aceste modele oferă avantajul de a putea detecta prelungirea intervalului QT. un inhibitor specific al recaptării serotoninei (SSRI). spre deosebire de alte canale. Pe de o parte. care pot condiționa sensibilitatea crescută la acest efect. indiferent de curentul de ion afectat.ceea ce face posibilă prinderea unor structuri chimice mult mai mari decât în cazul celorlalte canale de potasiu. precum modelele fibrelor Purkinje.1 nu prezintă acest unghi. și este eficient în eliminarea aritmiei în torsada vârfurilor . canalele dispun de doi aminoacizi aromatici (tirozină și fenilalanină).deși aceasta nu reușește complet să normalizeze intervalului QT. evaluările pot fi făcute în linii de celule de la mamifere sau în ovocite de Xenopus laevis manipulate genetic pentru a prezenta specificațiile acestui canal. care permit interacțiunea cu inelele aromatice prezente la medicamentele capabile de a bloca receptorii de acest gen. deși blochează şi ICaL. în segmentul S6 lipsesc două grupuri de prolina. de asemenea. Tratamentul cu magneziu atenuează trecerea calciului spre interiorul celulei. Pe de altă parte. reiese din două caracteristici principale recent descrise ale canalului.

susceptibile de a induce tahicardie sau fibrilaţii ventriculare. au fost observate ca pot declanșa apariția torsadei vârfurilor .tip aritmii. Observările aritmiilor ventriculare induse de terfenadină și astemizol au dus la cercetări privind influența noilor antihistamine asupra canalelor Kv11. În alte cazuri. cum ar fi rinoconjunctivita sau urticarie. Deși astfel de studii nu sunt foarte exacte referitor la potențialul aritmogen al unui medicament. având în vedere diferențele dintre specii și oameni în ceea ce privește electrofiziologia cardiacă. inclusiv antihistaminele terfenadină și astemizol. tulburările au avut loc în contextul unor boli de inimă sau modificări electrolitice. În cele mai multe cazuri. de asemenea. iepurii. porcii și cobaii. ca urmare a interacțiunilor farmacologice cu compuşi care inhibă sistemul enzimatic al citocromului P450. În acest sens sunt utilizaţi câinii. maimuțele. Deși s-a estimat că incidența torsadei vârfurilor (TDP) la utilizarea terfenadinei sau astemizolului este foarte scăzută. și nu permit utilizarea de modele farmacologice de aritmie. mai aproape de starea clinică. acestea nu oferă avantajul de a simula condiții patologice. rezultând metabolizarea redusă a medicamentelor și o prelungire semnificativă a intervalului QT.radioactiv (un cunoscut blocant al canalelor de IKr) în teste de inhibiție competitivă. Inducerea aritmiilor de 8 . bradicardia. contribuind astfel la creșterea concentrației de medicament. orice efect advers care pune în pericol viaţa necesită o evaluare foarte atentă. aceste fenomene au fost asociate cu doza maximă sau supradozaj. Rareori au fost responsabile interacțiunile cu medicamentele antiaritmice. pot fi făcute în vivo prin studierea modificărilor electrocardiografice induse de medicamente la animalele anesteziate sau conștiente. cum ar fi hipopotasemia. Sunt de preferat studiile pe animale conștiente fără limitări în mişcare. Alte studii au demonstrat interacțiuni între terfenadină și sucul de grapefruit. Evaluările. sau chiar deces. deoarece antihistaminele sunt prescrise în tratarea afecţiunilor care nu reprezintă o amenințare pentru viața pacientului.1. unele medicamente fără efecte asupra sistemului cardiovascular. Noile antihistamine si inducerea aritmiilor În anii nouăzeci.

un compus de la care derivă cetirizina. prezintă un profil cardiologic similar. efectele aritmogene apar în contextul supradozării absolută sau relativă a acestor substanţe. deși s-au raportat modificări ale undei T asociate cu doze mari ale acestui medicament. deși. un enantiomer al cetirizinei. Metabolitul său. cu metabolizarea insuficientă în ficat. nu s-au observat modificări semnificative ale intervalului QT. care folosesc medicamente cu efecte asupra sistemului citocromului P450. 2) Terfenadina și fexofenadina Terfenadina este cunoscută că poate bloca canalele de potasiu Kv11. ci este asociată numai cu unii compuși din această clasă de medicamente. în general. nu pare a induce aritmii ventriculare.1. Se pare că norastemizolul inhibă aceste canale la doze mai mari. Într-un studiu. 3) Cetirizina și levocetirizina Hidroxizina. 4) Ebastina și carebastina Ebastina este capabilă de a interacționa cu canalele de potasiu. În același mod ca și astemizolul. 1) Astemizolul și metaboliții săi activi Atât astemizolul cat și astemizolul demetilat blochează canalele Kv11. 9 . cetirizina. În acelaşi studiu. Cetirizina nu blochează canalele Kv11. fără prelungirea intervalului QT. Carebastina nu pare să blocheze canalele de potasiu. nu s-au observat efecte adverse cardiace. fexofenadina nu pare să afecteze canalul de potasiu HERG. se recomandă prudență la pacienții cu un interval QT lung.1. cum ar fi astemizolul sau terfenadina. în diferite circumstanțe. prelungirea intervalului nu a aparut ca rezultat al interacțiunii cu ketoconazol sau eritromicină. Pe de altă parte. doze de până la 1400 mg timp de o săptămână au fost administrate la voluntari sănătoși. chiar și la concentrații mari. Se presupune că levocetirizina. este eliminat majoritar prin rinichi. în care a fost administrată de până la 5 ori doza terapeutică. sau care prezintă hipopotasemie.acest fel nu este un efect inerent și general al antihistaminelor din a doua generație. iar medicamentul a fost rareori asociat cu efecte adverse cardiace.1. ca urmare ar putea avea o mai bună siguranță din punct de vedere cardiologic. Cu toate acestea.

La rândul său. La voluntarii sănătoși. Administrarea concomitentă de loratadină cu medicamente care inhibă CYP3A4 crește concentrațiile acesteia. deși este mult mai lipofilă. Pe de altă parte. Se pare că loratadina nu exercită nici un efect clinic asupra canalelor de potasiu. în special. în general. fără modificari ale intervalului QT . chiar şi atunci cand este administrată împreună cu eritromicina sau ketoconazolul. o bună măsură de precauție este identificarea acelor pacienţi care prezintă factori de risc – bazându-ne pe elaborarea unui istoric clinic adecvat – înaintea administrarii oricărui medicament.5) Loratadina şi desloratadina Unele studii au demonstrat un anumit efect al loratadinei asupra canalelor de potasiu Kv11. mizolastina nu a provocat schimbări în intervalul QT. și a unui antihistaminic. 6) Mizolastina Mizolastina are structura similară cu astemizolul. 10 . și poate induce un anumit grad al blocării canalului. Mizolastina se leagă de canalul de potasiu Kv11. o serie a factorilor de risc sunt asociați la inducerea aritmiilor de anumite substanțe medicamentoase. aşadar nu este aşteptat nici un efect semnificativ clinic.cu excepția cazului când medicamentul administrat concomitent este nefazodona. Concluzii Așa cum am menţionat mai sus. Astfel. deși nu pare să prelungească intervalul QT.1.1 la o concentrație mult mai mare decât concentrațiile terapeutice uzuale atinse.5 la o concentrație mult mai mare decât nivelele oferite de dozele terapeutice uzuale. Prin urmare. deși. la doze normale. 7) Rupatadina Concentrația rupatadinei crește atunci când medicamentul este administrat cu substanţe care inhibă sistemul citocromului P450. s-a constatat că loratadina induce o mai slabă inhibare decât terfenadină și astemizol la concentrații puțin probabil atinse în condiții clinice normale. în general. desloratadina nu pare să blocheze canalele de potasiu. sau la doze de până la de patru ori mai mari decât dozele administrate în practica clinică. rupatadina se leagă de canalul de potasiu Kv1.

prezintă boli de ficat sau tulburări electrolitice. antimalarice sau medicamente antimigrenoase. antipsihotice. 11 .1. atunci ar trebui selectat un antihistaminic cu efecte reduse sau inexistente asupra canalelor de potasiu Kv11. deoarece pot prelungi repolarizarea cardiacă. În cazurile în care pacientul primește oricare dintre următoarele medicamente: macrolide.Dacă pacientul are orice formă de tulburări cardiace. acestea trebuie administrate cu precauție. imidazoli. La fel se va proceda dacă pacientul urmează diete speciale (suc de grapefruit). opiacee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful