Sunteți pe pagina 1din 2

DOAMNA PRESEDINTE,

Subsemnatul, DRAGOMIR BOGDAN LUCIAN, domiciliat in mun.Tulcea, Str. Libertatii, nr.99A, bl.Vila4, jud.Tulcea, in calitate de creditor al S.C. ROLION S.R.L., cu sediul in mun.Tulcea, Faleza-Tulcea, inmatriculata la O.R.C. sub nr.J36/33/1991, CUI 2371269, in baza prevederilor art.31 alin.1 din Legea nr.85/2006, formuleaza prezenta

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENTEI

Fata de debitoarea S.C. ROLION S.R.L. TULCEA si numirea in calitate de administrator judiciar a Cabinetului individual de insolventa Crisan Daniela.

Motivele actiunii : In fapt, la data infiintarii S.C. ROLION S.R.L. am fost unul dintre asociatii acesteia. In luna decembrie 2009 am cesionat toate partile sociale pe care le detineam catre Popa Daniel, care a devenit asociat unic. La acel moment creditasem S.C. ROLION S.R.L. cu suma de 919.555, 75 lei (trebuie verificat daca aceasta suma este creditata doar de tine sau si de tatal tau) , suma care se regaseste inregistrata in balanta de verificare lunara a lunii decembrie 2009 in contul 455 asociati sume datorate. De asemenea, pentru bunul mers al societatii am avansat in total suma de 1.712.375, 01 lei, urmand ca acestea sa-mi fie restituite pe parcurs. Acestea au fost inregistrate din punct de vedere contabil in contul 462 - creditori diversi. Pentru toate sumele de bani pe care le-am avansat catre S.C. ROLION

S.R.L. exista documente contabile justificative (dispozitii de incasare, contract de creditare, etc.), iar sumele de bani se regasesc in balantele de verificare lunare. Pana in prezent nu mi-a fost restituita nicio suma de bani, astfel incat urmeaza sa observati ca suma de ..(exact totalul creantei tale nu si a tatalui din contabilitate) reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila pe care o detin impotriva S.C. ROLION S.R.L. Avand in vedere ca termenul scadent a fost depasit cu mai mult de 90 de zile consideram ca starea de insolventa a debitoarei este iminenta, iar S.C. ROLION S.R.L. nu detine fonduri banesti disponibile pentru a-si achita datoriile exigibile. Pe cale de consecinta va rugam sa admiteti actiunea, sa deschideti procedura insolventei fata de S.C. ROLION S.R.L. si sa numiti in calitate de administrator judiciar Cabinetul individual de insolventa Crisan Daniela. In drept, ne intemeiem actiunea pe dispozitiile art.31 si urmatoarele din Legea nr.85/2006. Solicitam judecarea cauzei si in lipsa conform art.242 alin.2 Cod de procedura civila. Pentru dovedirea actiunii mele inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri. Anexez prezentei actiuni urmatoarele acte: - Dispozitii de incasare ; - Balante de verificare lunare ; - Contracte de creditare.

DRAGOMIR BOGDAN LUCIAN