MARIA PRISECARU

TINA OANA CRISTEA

ROXANA VOICU

BIOLOGIE CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ
Curs universitar

Editura „ ALMA MATER ” Bacău 2011

Referenţi ştiinţifici: Š Prof.univ.dr. BARABAŞ NECULAI Š Prof.univ.dr. BATTES KLAUS WERNER

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României PRISECARU, MARIA Biologie celulară şi moleculară / Prisecaru Maria, Cristea Oana Tina, Voicu Roxana. Bacău : Alma Mater, 2011 Bibliogr. ISBN 978-606-527-116-6 I. Cristea, Oana Tina II. Voicu, Roxana Elena 576.3 577.2

Tipar executat la:

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, 600115 Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-516345 e-mai: www.ub.ro; stiinte@ub.ro

ISBN 978-606-527-116-6

Prezenta lucrare se adresează în primul rând studenţilor şi cercetărilor din diferite domenii ale ştiinţelor biologice, oferind cunoştinţele de bază în domeniul biologiei celulare şi moleculare, făcându-se însă frecvente referiri la cele mai recente descoperiri şi interpretări, cunoscut fiind faptul că Biologia este o ştiinţă dinamică, care se bazează în principal pe teorii susţinute de rezultate experimentale obţinute din cercetare şi experimentare.

CUPRINS

Introducere 1. Consideraţii generale privind domeniul de studiu al biologiei celulare şi moleculare 1.1. Definiţie şi caracteristici 1.2. Scurt istoric 1.3. Contribuţii româneşti în studiul celulei 1.4. Principalele teorii care au condus la modul actual de gândire despre natura materiei vii 1.4.1. Teoria celulară 1.4.2. Teoria cromozomială a eredităţii 1.4.3. Teoria moleculară a materiei vii 1.4.4. Teoria biostructurală a materiei vii 1.4.5. Teoria evoluţionistă, originea vieţii şi a omului 2. Membranele celulare 2.1. Definiţia şi clasificarea membranelor celulare 2.2. Organizarea membranelor celulare 2.2.1. Caracterizarea componentelor lipidice ale membranelor celulare 2.2.2. Componenta proteică a membranelor celulare 2.2.3. Mobilitatea lipidelor şi proteinelor de membrană 2.2.4. Componenta glucidică membranară 2.2.5. Glicocalixul. 2.2.6. Apa. 2.2.7. Asimetria distribuţiei componentelor membranare 2.3. Mecanismele de transport prin membranele celulare 2.3.1. Procesul calitativ al traversării membranelor 2.3.2. Transportul ionilor şi moleculelor mici prin membranele celulare 2.3.2.1. Transportul pasiv 2.3.2.2. Transportul activ 2.3.3. Transportul macromoleculelor şi particulelor prin membrana plasmatică 2.4. Receptorii din membrană 2.4.1. Tipuri de receptori 2.4.2. Modalităţi de comunicare intercelulară. 2.4.2.1. Comunicarea intercelulară la distanţă 2.4.2.2. Contactul intracelular direct 2.4.3. Receptorii celulelor nervoase. 2.4.4. Receptorii care controlează permeabilitatea ionică 2.4.5. Cuplajul celular metabolic şi electric 2.5. Schimburile energetice în celula vie 2.5.1. Noţiuni generale de termodinamică 2.5.2. Transformări de energie în celula vie (energetica celulară) 2.5.2.1. Molecula ATP şi proprietăţile sale 2.5.2.2. Alţi compuşi fosforilaţi 2.6. Membrane care cuplează energie

11 12 13 14 15 17 17 18 22 22 24 26 26 27 28 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 36 41 44 45 46 46 46 46 48 50 51 51 53 54 56 56

2.6.1. Cloroplastele 2.6.1.1. Procesul general al fotosintezei 2.6.1.2. Reacţiile de lumină 2.6.1.3. Reacţiile de întuneric 2.6.2. Mitocondriile 2.6.2.1. Degradarea glucozei de către mitocondrii 2.6.2.2. Ciclul glioxalatului 2.6.2.3. β oxidarea acizilor graşi 2.6.2.4. Sistemul transportor de electroni (lanţul respirator) 2.6.2.5. Fosforilarea oxidativă 2.6.2.6. Fermentaţiile 2.6.3. Comparaţie între fotosinteză şi respiraţie 3. Adeziunea celulară. Joncţiunile celulare şi matricea extracelulară 3.1. Molecule implicate în aderarea celulă-celulă 3.1.1. Selectinele 3.2.2. Domenii imunoglobulinice 3.2.3. Caderinele 3.2. Joncţiunea celulară 3.2.1. Joncţiunile de ocluzie 3.2.2. Joncţiunile de ancorare 3.2.2.1. Joncţiunile de adeziune intercelulară 3.2.2.2. Joncţiunile de adeziune celulă-matrice extracelulară 3.2.2.3. Desmozomii 3.2.2.4. Hemidesmozomii 3.2.3. Joncţiunile de comunicare 3.2.3.1. Structura joncţiunilor de comunicare 3.2.3.2. Reglarea permeabilităţii joncţiunilor de comunicare 3.2.4. Joncţiunile sinaptice 3.3. Matricea extracelulară 3.3.1. Componentele matricei extracelulare 3.3.1.1. Glicozaminoglicanii 3.3.1.2. Proteoglicanii 3.3.1.3. Colagenul 3.3.1.4. Elastina 3.3.1.5. Fibronectinele 3.3.2. Lamina bazală 3.3.2.1. Structura laminei bazale 3.3.2.2. Funcţiile lamnei bazale 4. Citoscheletul 4.1. Microtubulii 4.1.1. Microtubulii – semnificaţia biologică 4.1.2. Structura microtubulilor 4.1.3. Polaritatea şi dinamica microtubulilor. 4.1.4. Bazele diversităţii structurilor microtubulilor 4.1.5. Centrii organizatorici ai microtubulilor 4.1.5.1. Centriolii şi corpusculii bazali 4.1.5.2. Ultrastructura centriolilor şi a corpusculilor bazali. 4.1.5.3. Replicarea centriolilor şi a corpusculilor bazali. 4.1.6. Mişcările cililor şi flagelilor 4.1.6.1. Structura cililor şi a flagelilor 4.1.6.2. Mecanismul molecular al mişcări cililor şi flagelilor. 4.1.7. Implicarea microtubulilor în diviziunea celulară

56 57 59 63 67 67 70 70 71 72 73 73 75 75 75 76 76 76 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 86 88 89 91 91 92 93 93 93 94 95 96 96 97 97 98 99 100 101 101

3.2.3.1.1.3. Factorii de transcripţie 5. Transportul intracelular mediat de microtubuli. 4.1.3.1. Proteinele contractile nucleare 5.2. 4.2.3. Particularităţile decodificării la procariote şi eurocariote 6. Organizarea nucleului şi expresia activităţii genelor 5.4.2. Reţeaua microtrabeculară 4.2.1.3.4.1.4.1.2. Unităţile de replicare 5.3.4. Proteinele asociate citoscheletului 5.8. Rolul actinei şi miozinei în contracţia musculară 4.3. Iniţierea catenei polipeptidice 6. Organizarea moleculară a fibrelor de cromatina.2.5.4.3.1.2.1. Fibrele de stress 4.2.4.2.5.5.3.Microvilii 4.3. Complexul de enzime polimerazice implicate în replicare 5. Asigurarea necesarului de ARNm 6. Mecanismul general 5.2.2. 4.sintetizat şi terminarea replicării 5. Translocarea cromozomilor anafazici.3. Mecanismul transcripţiei 5.3.3. Iniţierea replicării 5.1.1.3. Deplasarea cromozomilor spre regiune ecuatorială a celulei şi alinierea lor în placa metafazică 4. Biosinteza proteinelor sau translaţia ARNm 6. Replicarea ADN la eucariote 5. Morfologia şi structura nucleului 5.3.2.1.2.4.2.5.3. Proteine ce alcătuiesc filamentele intermediare 4.2.2.3. Elemente implicate în transcripţie 5. Elemente de control în expresia genetică 5. Filamente intermediare 4.1. Alungirea sau elongarea catenei polipeptidice 6. Rolul citomembranelor granulare în sinteza proteică 6. Formarea fusului de diviziune 4.3.2.4.6. Aparatul enzimatic de transcripţie 5.5. Corectarea erorilor de replicare 5.1.4.2. ARN splicing 5.7.1. Mecanismul compartimentării celulare a proteinelor nou-sintetizate 101 103 103 104 105 106 107 108 108 109 110 111 112 112 112 114 114 114 115 115 116 118 119 119 121 123 125 126 127 127 128 129 130 130 131 132 133 133 134 136 137 138 138 139 139 140 143 146 146 149 149 . Mişcarea ameboidala.1.2. Alungirea lanţului de ADN nou .4.2. Microfilamentele de actină 4.2. Decodificarea informaţiilor genetice 6. Învelişul nuclear 5.4.4.2. Microfilamentele 4.3.Miozina 4. Cromatina 5. Transportul intracelular 6. Sistemul vacuolar intracitoplasmatic 6.7.1. Nucleozomii 5.6.4.2.5.1. Terminarea sintezei catenei polipeptidice 6.3.1.2. Primarea replicării 5.7. Rolul actinei şi miozinei în citokineza 4.3. Actina şi miozina în celule nemusculare 4.4. Tipuri de filamente intermediare şi semnificatia lor funcţională 4. Matricea nucleului 5. Transcripţia ADN sau sinteza ARN 5.

kinazele dependente de cicline 164 7.kinazele dependente de cicline (cdk) 165 7. Ciclinelor şi protein . Ciclul celular 161 7.6.2.6. Meioza (diviziunea meiotică) 181 8.1.2. Molecule cu rol esenţial în cadrul sistemului imunitar 203 10. Mecanismele de producere a apoptozei 187 8. Noţiuni generale despre imunitate şi sistem imunitar 201 10.1.6.10.1.3.2.8. Interacţiunea cicline.1. 193 9. Reproducerea celulară 161 7. Frecvenţa procesului de apoptoză 188 8.8. Sinteza şi secreţia polizaharidelor 154 6.1. Apoptoză – îmbătrânire – senescenţă 192 8.1.3. Peroxizomii 158 6. Necroza.6. Procesul de îmbatrînire-senescenţa 195 9. Aspecte de reglare a apoptozei 190 8. Factori implicaţi în reglarea apoptozei 190 8.1. Citokinele 205 10.7. Răspunsul imunitar 201 10.1. Gene letale 189 8.proteina Rb .7.1.1.1.2.1. Antigeni de histocompatibilitate 205 10.1.2.8. 188 8.6.5.5. Apoptoza 187 8. Ciclul celular la plante 161 7.1.3. Apoptoza şi starea de boală.1.8. Corelaţia particularităţilor structurale şi funcţionale ale reticulului 151 endoplasmatic neted cu heterogenitatea funcţională a celulelor 6. Celule T 205 10.2.5.1. 204 10. Organizarea sistemului imunitar 202 10.2.9.1.3.1. Protein .8. Proteinele chaperone 158 7. Antigenii 203 10.3.3.2.4.3. Principalele mecanisme (ipotetice) implicate în senescenţă 196 10.2.4.7. Competiţia celulelor pentru factorii de creştere 173 7.1. Gene implicate în procesul apoptotic 189 8. Ciclul cromozomial şi creşterea celulară 170 7.2.1. Ciclul celular la animale 161 7.1.2.4.3.1. Relaţii de cooperare între componentele sistemului imun 210 .3. Implicarea factorilor de creştere în reglarea diviziunii celulare 171 7. Reglarea ciclului celular prin mecanisme feed-back 168 7. Lizozomii 155 6.5. Influenţa adeziunii celulare asupra proliferării 173 7. Gene implicate în controlul senescenţei 195 9.9. Ciclinele 165 7.1.mecanism de reglare pozitivă a 168 ciclului celular 7. Genele supravieţuirii (gene antiapoptotice) 189 8.4.3.4.4. Alţi factori responsabili de controlul proliferării celulare în 170 organismele pluricelulare 7.1. Mitoza (diviziunea mitotică) 175 7.3. Anticorpii. Rolul apoptozei în embriogeneză şi dezvoltare 190 8. Segregarea şi concentrarea proteinelor 153 6. Diviziunea celulară 175 7. Funcţiile lizozomilor 155 6.

Tipuri de efect citopatic 10. Prezentarea antigenilor 10.1. Hibridarea 12. Relaţiile virusuri-membrane celulare 10. Aplicarea metodelor de biotehnologie în agricultură în vederea obţinerii de organisme transgenice 11. Reglarea normală. Procesul inflamator 10. Ingineria genetică utilizată în prepararea de noi conservanţi alimentari 11.13.11.8.1.6.2. Alte categorii celulare implicate în imunitate 10. Alte aspecte ale biotehnologiei moderne şi perspectivele secolului XXI 12. Funcţia directă a anticorpilor 10.9. Principiu 12. Enzimele de restricţie 12.2.3.2.2.11. Biotehnologia 11.3. Procese artificiale de recombinare ADN (Genetic Engineering) 12.11. Reglarea imunologică 10.2.1.4.5. Imunodeficienţa dobandită 10. Interacţiunea între peptidele sistemului imun şi peptidele sistemului nervos şi endocrin 10.1.5.1.4.1.13.2.3.5.9. Elemente de lucru utilizate în tehnologia ADN recombinat 12. Principiul recombinării 12.1.1.1.7. ADN-ligazele (polinucleoid-ligazele) 12.10. Genetica sistemului imunitar 10.1.8.ului 12. Denaturarea 213 214 214 215 216 218 218 218 219 219 219 219 220 220 221 221 221 222 222 222 222 223 224 225 227 227 228 229 229 230 233 235 235 235 238 241 245 245 245 252 252 252 253 254 254 255 256 266 266 266 .2. Grupele sanguine 10.2.2.1.7. Mijloace de apărare imună mediată celular 10.1. Funcţia indirectă a anticorpilor 10. Recombinarea ADN .13. Metode şi tehnici moderne molecular . Răspunsul imunitar mediat de celule 10.1. Natura şi funcţia unor structuri virus-like: prionii 10.10. Reglarea alterată 10. Controlul prin reacţie inversă 10.2.13.10. Penetrarea virusului în celulă 10. Tipuri de transfer de gene 11. Sistemul complement 10.5.1.10. Leziuni cromozomale determinate de virusuri 10.4. Receptorii virali 10.3. Finalitatea răspunsurilor imune 10.1.1. Unele mecanisme de apărare imună în infecţiile bacteriene 10.2.10.5.1.13. 10.7.9.1.8. Terapie cu gene ţintă (Gene Targeting) 11.5. Vectorii 12.1.2.1.3.14.biologice şi aplicaţiile lor 12.2. Relaţiile bacterii-celulele gazdei 11. Intensificarea răspunsului imun 10. Ingineria genetică şi rezolvarea unor probleme de ecologie 11. Producerea de anticorpi 10. Ingineria genetică 11. Interacţiuni celulare în răspunsul imun 10. Baza umorală a răspunsului imun 10.1.2.1. Relaţiile virusuri-celule gazdă.10.10.1.1.7. Uciderea celulelor ţintă 10.1.13. Mijloace de apărare imună mediate umoral 10.1.1.3.3.2.3.12.

4.2.ului 12. Importanţa reacţiei de hibridare pentru medicină şi biologie 12.3.4.6.3. Aparatura de măsurare 13.2. Sonde genetice 12. Impactul informaţional al biosenzorilor 13.12. 6.1. 5. Clonarea ADN – ului 12. Metodologia de cercetare a proprietăţilor senzorilor biologici 13. Biosenzorii – sisteme de coantificare a informaţiilor viului 13. Factorul stringent 12.3.4.2.2. Hibridizare in situ 12. Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) 12. Posibilităţi de folosire a biosenzorilor în biotehnologie Bibliografia 267 267 267 272 273 274 279 282 285 286 288 288 289 290 291 292 296 .2.7. Biosenzorii 13.2. Tipuri de hibridări 12.7. Renaturarea (annealing/reannealing) 12.5. Secvenţierea ADN.5. Fingerprinting genomic (amprente de ADN) 13.

greşeala cea mai mare a oamenilor este aceea de a se supraestima şi de a se considera exceptaţi de la legile generale ale evoluţiei. manipularea genetică. face parte dintre ştiinţele „nerestrictive” deoarece nici un fenomen biologic nu poate fi studiat separat. cu proprietăţile lor emergente. cercetările de biologie moleculară se află în faza clasificării mecanismelor care stau la baza formării şi asamblării structurilor din organismele vii. care studiază fenomenele vieţii la acest nivel de organizare. Tocmai din cauza acestei mari erori comise de oameni. al proceselor de reînnoire celulară. astfel că biologia celulară. Biologia celulară a evoluat în ultimii zece ani datorită progreselor realizate în cercetări de biochimie. al producerii de substanţe energetice celulare. când de fapt ei nu reprezintă decât un element în circuitul evolutiv al vieţii în natură. care au folosit metode şi tehnici diferite. al transportului intracelular la nivelul organitelor. sursele de energie. accidentele de laborator soldate cu moartea experimentatorilor. Progresele ultrarapide ale biologiei celulare şi moleculare au dus la dezvoltarea biotehnologiei moderne care se anunţă a devenii marea forţă industrială a secolului al XXI-lea şi în care se pune speranţa că va reuşi să rezolve problemele cele mai spinoase ale societăţii omeneşti (alimentaţia. procesul respiraţiei celulare. tehnologia ADNului recombinat. industrie alimentară. microorganisme scăpate de sub control etc. După cum arată Lederberg (de două ori laureat al premiului Nobel pentru descoperiri fundamentale în domeniul geneticii bacteriene). cuceririle ştiinţei şi civilizaţiei umane s-au întors de foarte multe ori. atenţia fiind concentrată asupra momentului când se produce tranziţia informaţiei de la nivelul molecular către nivelul diferitelor sisteme şi structuri intermediare ale acestor organisme. În contextul revoluţiei ştiinţelor biologice pe care o trăim astăzi.celula. fără a se lua în consideraţie complexitatea lui. este o ştiinţă fundamentală. În acelaşi timp. astăzi când trăim o adevărată explozie a cunoştinţelor ştiinţifice cunoscut unei revoluţii ştiinţifice. Viaţa se manifestă numai în cadrul organizării celulare a materiei vii. Tehnicile avansate de microscopie electonică. istoria societăţii omeneşti a demonstrat deja că impactul noilor tehnologii şi cel al dezvoltării ştiinţelor în general nu a fost totdeauna benefic pentru războaiele atomice şi bacteriologice. starea de sănătate. ea devenind cu atât mai necesară în domeniul ştiinţelor biologice.INTRODUCERE Informaţia a fost întotdeauna preţioasă în orice domeniu de activitate. poluarea ) la nivelul Terrei. agricultură. ştiinţele ecologice. folosirea culturilor celulare. până astăzi. este vorba de o etapă de analiză a funcţiilor celulare la nivel molecular (de ex. se impune tot mai mult o reconsiderare a concepţiei şi comportării cercetătorului ştiinţific în raport cu poziţia omului în ciclul evolutiv al naturii. genetică şi biologie moleculară. Într-adevăr. Cercetările de biologie celulară şi moleculară au acumulat deja un bagaj de date care au permis progrese uriaşe în medicină. La ora actuală. al fenomenelor de adaptabilitate). îngustarea stratului de ozon atmosferic 11 . a substratului molecular şi a terminologiei în biologia celulară. Alte consecinţe nefaste ale tehnologiilor moderne asupra ecosistemelor în general şi stării de sănătate a oamenilor în particular sunt: creşterea radioactivităţii mediului înconjurător (în urma accidentelor de la termocentralele nucleare). periclitând viaţa pe Terra. realizarea anticorpilor monoclinali. împotriva omului. interacţiunile cu alte structuri precum şi diversitatea sistemelor de ordin superior. pentru investigarea unui substrat comun. sunt numai cateva din aceste tehnici care şi-au dovedit puterea analitică şi au permis unificarea experimentului biologic. lăsând să se întrevadă pentru viitor noi perspective fascinante de cercetare în diferite alte ramuri.

De asemenea. în natură. pentru un grad tot mai înalt de civilizaţie în societatea umană. pe lângă dezechilibrele grave (prin scăderea spaţiului verde). difteria) prin creşterea aglomeraţiei în centrele urbane şi prin deplasările rapide şi masive de populaţie datorită mijloacelor ultrarapide de transport. adus pentru întâia oară din Africa în Europa (la Marburg în 1967). modificări majore ale acestor condiţii de mediu pot declanşa potenţiale nebănuite ale ecosistemelor cu influenţe posibil nocive. pulmon). virusul imunodeficienţei umane (HIV – transmis la om foarte probabil de la primatele junglei africane). trebuie să militeze ca în viitor cuceririle ştiinţifice să fie folosite cu mai mult discernământ. diversitatea foarte mare de specii este tributară în mare măsură condiţiilor de mediu extern.un adevărat om de ştiinţă. virusul Ebola (agentul febrei hemoragice). defrişarea unor zone de pe glob (păduri tropicale) în scopul creării de mari aşezări umane şi centre industriale a determinat.(prin folosirea în exces a freonilor). ochi. Conştient de toate aceste posibilităţi. neintuite încă astăzi. doar în slujba binelui. meningita meningococică. 12 . asupra echilibrului vieţii pe Terra. au apărut astfel şi sau răspândit pe glob: virusul febrei galbene. expunerea concomitentă a populaţiei la noi agenţi patogeni. Omul de ştiinţă trebuie să ţină cont de faptul că. creşterea riscului de răspândire ultrarapidă a unor boli infecţioase (holera. care a favorizat creşterea cantităţilor de radiaţii ultraviolete în atmosfera terestră şi implicit a frecvenţei cancerelor (de piele.

molecule etc) nu sunt considerate „vii”. Viaţa începe de la celulă. echilibrul dinamic. prelucrează şi transmit informaţii de tot felul. sistemele biologice au capacitatea de a compensa creşterea entropiei şi de a o depăşi pe seama surselor de energie exterioare sistemului. care asigură persistenţa celulelor. ficat. În ierarhia nivelurilor de organizare a materiei vii. aceasta nu este niciodată într-un adevărat echilibru. individ pluricelular). organe. ce-i conferă capacitatea de creştere. care asigură existenţa sistemului superior. Caracterul informaţional constă în aceea că în orice moment celulele recepţionează. adică programele subsistemelor componente. Programul este o trăsătură legată de capacităţile structurale şi funcţionale ale sistemului. în schimb dispare programul superior ce reflectă specificul celulei în cadrul ţesutului şi al organismului. Organismele vii evită creşterea entropiei prin preluarea din mediu a unei entropii negative.. în cazul celulei acestea sunt programele organitelor. care se diferenţiază devenind asemănătoare indiferent de sursa din care provin (piele. aflată în relaţii de echilibru cu mediul înconjurător (Diculescu şi colab. ci într-un schimb continuu de materie şi energie cu mediul exterior. în care este integrat sistemul considerat (ţesuturi. adică un sistem care schimbă atât energie cât şi substanţă cu mediul înconjurător. c) programe superioare. dezvoltare şi reproducere. os.rinichi etc). precum şi cu organizare dinamică. Orice manifestare vitală are loc pe fundamentul organizării celulare. care asigură autoconservare sistemului dat. ale complexelor moleculare. tinzând mereu spre un regim constant de activitate numit stare staţionară sau echilibru dinamic. Celula poate fi definită şi ca unitate elementară a lumii vii. care contracarează acţiunile mediului reglându-şi permanent procesele interne într-un sens favorabil persistenţei sale în timp şi spaţii. b) programe inferioare. În orice sistem (deci şi cel celular) putem distinge trei categorii de programe: a) programe “pentru sine”. 13 . Definiţie şi caracteristici BIOLOGIA CELULARĂ este o ramură a ştiinţelor biologice care studiază structurile funcţionale şi fenomenele biologice generale comune tuturor celulelor. celula este considerată primul sistem biologic. deci în sensul creşterii dezordinii lor şi al realizării echilibrului termodinamic. În timp ce sistemele nebiologice evoluează întotdeauna în sensul creşterii entropiei . cu o ordine internă complexă. O ilustrare a ierarhiei programelor o constituie modificările celulelor scoase dintr-un ţesut (sistem superior) şi cultivate în mod izolat. În cultură se menţin programele “pentru sine”. Se mai poate spune că biologia celulară are ca obiect studiul legilor generale de desfăşurare a proceselor vitale la nivelul de organizare celulară. Autoreglarea este caracteristica sistemelor biologice prin care acestea îşi controlează procesele interne în funcţie de relaţiile cu mediul. sistemul celular i se pot descrie mai multe caracteristici : caracterul informaţional. deci şi celulei.Capitolul 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DOMENIUL DE STUDIU AL BIOLOGIEI CELULARE ŞI MOLECULARE 1. autoreglarea şi integralitate. deoarece nivelurile inferioare (atomi. programul. Echilibrul dinamic sau starea staţionară este caracteristică sistemelor biologice. deci au un comportament antientropic. Ca oricărui alt sistem biologic. Influenţele mediului tind permanent să dezechilibreze sistemul. 1983). celula este un sistem deschis. negentropia. acumulează. Din punct de vedere termodinamic.1.

microchirurgia (Kite. la începutul secolului XX. 14 . menţinerea stabilităţii stării diferenţiate.1911). Scurt istoric Începând cu secolul XX. 1909). 1908) şi se fac primele încercări de a le localiza în particule citoplasmatice. ulterior a culturilor de celule. o nouă comparaţie. un nou răspuns. Dacă răspunsul nu corespunde necesităţilor sistemului. Autoreglarea presupune existenţa a minimum două elemente: unul care comandă (centrul de comandă) şi unul efector. adaptarea. Warburg. a detaliilor fine de organizare submicroscopică. valoarea răspunsului trebuie comparată cu comanda. cât şi sub raport conceptual. se înregistrează progrese însemnate în studiul celulei. prezintă însuşiri structurale şi funcţionale noi. posedă mecanisme de autoreglare de tipul celor descrise în cibernetică. Integralitatea constă în faptul că un sistem nu se reduce la suma însuşirilor părţilor sale componente. fiziologie celulară şi genetică moleculară. se dă o nouă comandă. aduce descoperirea şi descifrarea oxidărilor celulare (Wieland.Celula. ceea ce justifică denumirea actuală de biologie celulară şi moleculară. celula nu poate supravieţui după distrugerea mitocondriilor etc. Pentru ca răspunsul să fie corespunzător cu necesităţile sistemului. astfel că funcţionarea sa se realizează cu o mare eficienţă. care permit studierea comportării celulelor prin microscopia cu contrast de fază. activitatea acestui microcosmos este determinată şi reglată genetic. Printre progresele metodologice sunt de menţionat: introducerea tehnicii culturilor de ţesuturi “ în vitro “ (Harrison. reproducerea.în care structurile şi funcţiile se îmbină armonios. Aceasta a marcat şi trecerea de la citologia clasică la citologia modernă. Prin centrifugare diferenţială s-a realizat separarea componentelor citoplasmatice. Ea concepe celula ca un adevărat microcosmos . precum şi legăturilor de comunicare dintre ele. care a devenit una dintre cele mai noi şi de perspectivă ramuri ale biologiei. 1903. Biologia celulară s-a conturat ca o disciplină nouă mai cu seamă în ultimii 50 de ani ca urmare a progreselor revoluţionare înregistrate în studiul celulei. prin care se introduc micropipete fine în interiorul celulelor şi se studiază la microscopul optic proprietăţile fizico-chimice ale citoplasmei. Autonomia celulelor ce compun organismele pluricelulare nu este absolută şi se poate spune că sănătatea organismului depinde în mare măsură de sistemele de comunicaţie şi de mecanismele de coordonare dintre celule. pentru a avea loc compararea cu comanda primită de efector. atât sub raport metodologic. ca orice sistem biologic. dar utilizat în biologie după 1954) a dus la descoperirea unei noi lumi a organizării celulare. În acest fel s-au putut localiza precis anumite căi metasolice în celulă (de pildă ciclul Krebs. Conexiunea inversă este obligatorie pentru orice sistem de autoreglare şi oferă posibilitatea sistemului să fie informat despre valoarea răspunsului. Dezvoltarea impetuoasă a biochimiei. Această linie de cercetare a fost iniţiată în 1934 de Bensley şi Hoerr şi apoi dezvoltată cu succes de Claude. Răspunsul dat de efector trebuie comunicat receptorului pe o cale inversă conexiunea inversă (feed-back). introducerea microscopul electronic (inventat în 1937. Nucleul sau citoplasma nu trăiesc izolate. pe care nu le au părţile lui componente luate izolat. când s-a produs fuziunea dintre citologie. descifrarea ultrastructurii celulei.2. biochimie celulară. urmată de studiul ultrastructurii şi a proprietăţilor metabolice ale acestora. Datorită integralităţii sunt posibile funcţiile biologice fundamentale: metabolismul. În ultimii 20 de ani s-a accentuat tendinţa de interpretare a tuturor proceselor celulare la nivel molecular. Punctul de convergenţă între citologie şi biochimie îl constituie dezvoltarea tehnicilor biochimice de fracţionare a celulei prin centrifugare diferenţială. pe plan metodologic şi conceptual. sistemul privit ca un întreg. spre deosebire de legătura de la receptor la efector care poartă numele de conexiune directă. coloraţie vitală şi microvitală şi microcinematografie. Hogeboom şi alţii în deceniul al V-lea. 1.

s-au aprofundat aspectele funcţionale ca urmare a progreselor înregistrate în fiziologia celulară. Studiul celulei a progresat şi în măsura perfecţionării tehnicilor de citochimie şi histochimie. se succed. ecologie etc). tot în aceste ţări s-a dezvoltat şi biotehnologia modernă. George Palade. T. De asemenea. cu metodologie complexă de cercetare. Prin anii ’60 exista deja o disciplină formată. Dar progresele spectaculare în studiul celulei au continuat cu repeziciune şi în scurta vreme s-a înregistrat o nouă schimbare radicală. agricultură. Japonia şi Germania. lăsând să se întrevadă.3. majoritatea cercetărilor şi descoperirilor epocale din biologia moleculară au fost făcute în SUA. a elucidării mecanismului replicării ADN. biochimie celulară. fiziologie celulară. După cum se ştie. Progresele ultrarapide ale biologiei moleculare au dus la dezvoltarea biotehnologiei moderne care se anunţă a deveni marea forţă industrială a secolului al XX -lea şi în care se pune speranţa că va reuşi să rezolve problemele cele mai spinoase ale societăţii omeneşti (alimentaţia şi starea de sănătate). în curs de circa 100 de ani. I. Niculescu.oxidările celulare şi sinteza de ATP în mitocondtii) şi s-au descoperit şi caracterizat noi organite celulare (lizozomii şi peroxizomii de către Christian de Dure). prin care se decelează anumite componente ale celulei (acizii nucleici. Cercetările de biologie moleculară au acumulat deja un bagaj de care au permis progrese uriaşe în diferite domenii. Contribuţiile lui Gheorghe Marinescu în neurocitologie sunt sintetizate în cartea “Celulă nervoasă” (publicată la Paris în 15 . Gheorghe Marinescu ( 18631939). reprezentat succesiv de Ludovic Fiala. pornind de la structurile nucleare s-a ajuns la interpretarea şi explicarea fenomenelor eredităţii. 1983). în SUA există 1000 de firme specializate în probleme de biotehnologie. glucide. Aceste metode se pot utiliza la microscopul optic sau la microscopul electronic. când ia fiinţă o catedră independentă de histologie. reprezentanţi de seamă ca: Mihail Petrini-Galaţi. Christian de Duve. Ştefan Besnea.. al cărui scop este interpretarea fenomenelor biologice la nivel molecular. La această catedră. a biosintezei proteinelor. deci a transmiterii informaţiei genetice şi a expresiei genei s-a născut biologia moleculară. laureaţi ai Premiului Nobel în 1974. 1938). iar în Germania 36. La ora actuală. ducând la apariţia unei noi ramuri a ştiinţelor biologice şi anume biologia celulară. genetică moleculară. ilustrată de savanţi de renume mondial dintre care Albert Claude. Polizu şi Mihail Obedenaru. citologie şi tehnică microscopică. Odată cu realizările excepţionale înregistrate în descifrarea structurii proteinelor şi acizilor nucleici prin folosirea în special a difracţiei cu raze X. Contribuţii româneşti în studiul celulei În secolul al XIX-lea s-a impus şcoala de microscopie de la Facultatea de medicină din Bucureşti (Diculescu şi colab. pentru viitor. Un punct de referinţă la constituit citofotometria acizilor nucleici (Caspersson. Ion Bruckner. 1. Introducerea microscopiei electronice şi a fracţionării celulei prin centrifugare sunt cele două tehnici majore care au revoluţionat studiul celulei. Gh. Pe de altă parte. Încă din 1839 Nicolae Kretzulescu publică la Paris rezultatele cercetărilor sale asupra structurii microscopice a dinţilor şi a mediilor transparente ale globului ocular. care predau histologia şi citologia până în anul 1897. noi perspective fascinante de cercetare (medicină. industrie alimentară. Victor Babeş (1854-1926) şi Ion Cantacuzino (1863-1934). care lucrează produse pentru laboratoarele de genetică şi biologie moleculară din întreaga lume. Învăţământul disciplinelor microscopice apare la şcoala de medicină din Bucureşti în anul 1859. în Japonia există 300 de firme. proteine. după acela din Franţa. Pe plan internaţional se impun în mod cu totul deosebit. Keith Porter şi alţii. lipide) se localizează enzime în celulă sau în organite. printre primele de acest fel din Europa. Sub raport conceptual biologia celulară a rezultat din fuziunea disciplinelor de citologie. Alexandru Obredja.

. Mureş. Scriban. Pasteur” (microscopie electronică cu baleiaj – dr. concepţie confirmată ulterior prin antibiotice. iar cea de la Cluj de către I. Petrovici. S. dr. În perioada dintre cele două războaie mondiale şcoala de citologie de la Facultatea de Ştiinţe naturale din Bucureşti este reprezentată strălucit de Dimitrie Voinov (şi continuată de Theodor Dornescu şi I. Voiculeţ). N. 1982) şi un manual unic ( Diculescu şi colab. corpusculii Babeş-Erust în bacilul difteric. Institutul “Ştefan S. N. Institutul Oncologic Bucureşti ( biologie moleculară – dr. I. Frăsinel la Timişoara şi Gh.) şi altele. unele constituind clasa Babesia (Babesiozele sunt cele mai răspândite parazite ale animalelor). Gancevici). pe lângă contribuţiile sale de imunologie comparată. Steopoe). Aprecierile de “principal cartograf al celulei” sau “cel mai mare biolog al secolului XX” (Blobel. 1981). biologie celulară – dr. conducând şcoala de histologie şi citologie de la Facultatea de medicină din Cluj a efectuat cercetări deosebit de valoroase privind rolul presiunii osmotice asupra diviziunii celulare. L. Popa. Ionescu – Varo iniţiază la Facultatea de biologie din Bucureşti primele cursuri şi lucrări practice de biologie celulară.U. Şcoala de citofiziologie a lui Ioan Athanasiu şi Ion Drăgoi de la facultăţile de ştiinţe naturale şi medicină veterinară din Bucureşti aduc valoroase contribuţii de citofiziologie musculară. Antohi). În aceeaşi perioadă Ion Drăgoi. lucrări publicate încă înainte de primul război mondial. publicat la Paris în 1886) a descoperit peste 40 de microorganisme. A. Benga la Cluj-Napoca. Nicolau” (biologie moleculară – dr. H. 1981. Se redactează cursuri litografiate pentru studenţii de la medicină (Benga. Institutul de ştiinţe biologice. Babeş ” (biologie celulară – dr. Cantacuzino “ (microscopie electronică – dr. Sunt. a descoperit factorul stimulator al secreţiei celulare în diferite lichide biologice (de exemplu. cu posibilităţi de aplicare a fenomenului în terapie. Silvia Andreicuţ la Tg. O.A (profesor George Emil Palade). 1980) sunt justificate nu numai de multiplele sale descoperiri. V. Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din România au depus eforturi de reorganizare în concordanţă cu evoluţia biologiei celulare în ultimele decenii. Palade este 16 .. Începând cu anul 1969 M. Bucureşti ( microscopie electronică – dr. 1983 ). C. de asemenea. I. disciplinele de profil fiind conduse de I. I. Institutul “ Dr. Institutul “L. Diculescu şi colab. Victor Babeş a mai descoperit corpii Babeş-Negri în neuron în turbare. Încă din 1885 a prevăzut că între microorganisme se pot stabili relaţii antagoniste. Începând cu anul universitar 1978-1979 se introduce biologia celulară ca materie obligatorie în planul de învăţământ la facultăţile de medicină. descoperirile de o valoare inestimabilă a lui G. G. E. S. Diculescu şi colaboratorii de la catedra de histologie şi citologie a Facultăţii de medicină din Bucureşti publică prima monografie de biologie celulară din literatura română (Diculescu şi colab. Cotrutz la Iaşi. de menţionat laboratoarele de microscopie electronică şi biologie celulară şi moleculară din cadrul unor institute de învăţământ superior (Universitatea din ClujNapoca – dr. Tiţu şi colab. ci şi de orizonturile noi deschise în biologia celulară. 1980. Cornil al primului tratat de microbiologie din lume. Gh. laboratorul de microscopie electronică ) şi de cercetare: Institutul “ Dr.1909) care a rămas mai multe decenii o carte de bază a domeniului. de microbiologie şi de medicină experimentală. Dragomir). 1971). C. Crăciun. care s-au impus prin descoperiri legate de aparatul Golgi şi lucrări de citologie animală (Ionescu-Varo şi colab. V.. precum şi asupra respiraţiei ovicitelor de mamifere. dintre care se remarcă descoperirea tubilor transverşi din celulele musculare cardiace şi cele striate. primul român laureat al Premiului Nobel. Chita la Craiova. Victor Babeş (coautor împreună cu francezul A. Ion Cantacuzino. Diculescu la Bucureşti. lacrimile). Andreicuţ. Merită subliniat în acest context. aflat în legătură permanentă cu secţia de biologie celulară a Facultăţii de medicină din Yale. Manolescu). Palade. publicând totodată şi primul manual de profil din ţară. Din 1979 a luat fiinţă “Institutul de Biologie şi Patologie Celulară” din Bucureşti.

a descoperit transportul pe calea veziculelor prin endoteliul capilar şi reciclarea membranelor celulare. a studiat biogeneza membranelor. pe care le-a denumit „celule” (de la lat. Biologia celulară şi moleculară reprezintă nu numai unul din cele mai dinamice domenii în care avansează frontierele cunoaşterii umane. de la primele vietăţi unicelulare. pe care o trăim în prezent. stă celula. În aceeaşi perioadă Leuwenhoeck (1674). Acumularea de date şi cunoştinţe a permis şi fundamentarea unor teorii care au condus la modul actual de gândire despre natura materiei vii. mai afirmă că speciile de plante auevoluat de la forme unicelulare până la plantele cu flori şi că acest proces evolutiv s-a desfăşurat pe cale naturală. 17 . epoca de invenţie a primelor microscoape. cu implicaţii de maximă importanţă economică. 1. Hooke (1665) observă că pluta este alcătuită din numeroase „cămăruţe”. filozofică. ce i-a permis observarea pentru prima dată a multor structuri celulare) şi de centrifugare diferenţială ( a introdus zaharoza ca mediu de fracţionare). care consideră că viul este constituit din materia moleculară (ca şi neviul). care a stabilit că la baza structurii ţesuturilor. dispunând de microscoape mai perfecţionate. Teoria celulară La sfârşitul secolului al XVIII-lea. Puţin câte puţin. în miliarde de ani. 1. Teoria cromozomială a eredităţii. a elucidat calea secţiei celulare. Teoria moleculară. se desprinde ideea că toate fiinţele sunt alcătuite din celule şi din substanţe ce provin din activitatea lor. superior organizată (biostructura). Macovschi şi care consideră viul materie biostructurată. printre care: Teoria celulară. ipoteză care afirmă că toate speciile de animale s-au transformat unele în altele. asemănătoare unor faguri de albine. Schleiden (1838) şi apoi Schwann (1839). până la maimuţă şi om. organelor şi a întregului organism.4. descoperă celulele libere şi identifică şi nucleul în eritrocite. R. conduc pe Virchow (1855) să enunţe o nouă idee: omnis cellula e cellula (toate celulele provin dintr-o celulă preexistentă). care reprezintă o sinteză fundamentală a cunoştinţelor despre celulă până la acea dată şi care este încă una dintre concepţiile de bază ale biologiei actuale. prin factori întâmplători. formă cu totul specială a materiei. cellula – cameră mică). de dată mai recentă (sec XX-lea) ce aparţine academicianului E. vegetal şi animal. Teoria evoluţionistă. purtătoarea însuşirilor biologice pe care le imprimă viului şi care include materia moleculară. ecologică şi în ultimă analiză. şi aici fiind un deschizător de drumuri.unul din pionierii elaborării tehnicilor de microscopie electronică (a pus la punct metoda de fixare şi secţionare ultrafină. numeroşi cercetători descriu celulele în diferite organisme vii. Principalele teorii care au condus la modul actual de gândire despre natura materiei vii Secolul al XIX-lea a reprezentat un salt în cunoaşterea organizării materiei vii. ci şi pilonul fundamental ce stă la baza revoluţiei ştiinţifice. exprimă această concepţie. medicală. care consideră că la baza controlului şi transmiterii caracterelor ereditare stau cromozomii (şi în ultimul timp ADN). A descoperit ribozomii (numiţi şi “granulele lui Palade”) şi a precizat rolul lor în sinteza proteinelor. La începutul secolului al XIX-lea. Observarea şi studiul diviziunii celulare de către mulţi autori. Importanţa acestor noţiuni nu a fost înţeleasă decât mai târziu. Teoria biostructurală.4.1.

sunt constituite dintr-un număr foarte limitat de materiale. referitoare la generalizarea teoriei celulare. se ataşează de suprafaţa de secţiune şi se lasă întinsă asemănător unui mucus” (Dujardin. ele funcţionează după aceleaşi legi şi sunt constituite din molecule. Teoria cromozomială a eredităţii Caracterul esenţial al unei celule vii constă în capacitatea de a transmite în mod ereditar trăsăturile sale de la o generaţie la alta. De la o generaţie la alta. Această substanţă reprezintă protoplasma (Purkinje. diafană. în timpul căreia cromozomii se repartizează în mod egal între celulele-fiice. Un material biologic adecvat acestui scop este mazărea (Pisum sativum).2. Sub denumirea de „legea purităţii gameţilor ” sunt unite de fapt două legi sau două principii: a uniformităţii hibrizilor din prima generaţie şi cea a segregării. el nu a putut fi descifrat decât spre sfârşitul secolului XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. După A Lwoff (1962). 1831). Totuşi.Fiecare celulă posedă un nucleu (Brown. Descoperirile recente pot provoca unele dificultăţi. ele au o continuitate genetică. Indivizii folosiţi în încrucişări trebuie să manifeste o mare constanţă a caracterelor ereditare. În scopul de a descifra mecanismele ce determină exprimarea anumitor caractere. Meritul îi revine naturalistului ceh Gregor Mendel care elaborează (1866) două importante legi ale geneticii. În urma acestei încrucişări s-a obţinut prima generaţie hibridă F1. teoria celulară se evidenţiază ca fiind extrem de aplicabilă. 1835). Schneider (1873). 1.4. dar de asemenea o unitate de funcţionare şi o unitate de compoziţie. Deşi fenomenul a fost remarcat cu foarte mult timp în urmă. bine conturate şi analiza descendenţilor obţinuţi. Schneider (1878) adaugă termenul de cariochineză. Studiul creşterii şi dezvoltării organismului. Această lege se bazează pe rezultatele unui experiment de monohibridare (indivizii încrucişaţi se deosebesc printr-o singură pereche de caractere ereditare) Mendel a încrucişat un soi de mazăre cu boabe de culoare galbenă (G) cu un alt soi ale cărui boabe erau verzi (v). Oul (celula-ou) dă naştere unui nou organism. Fleming (1880)o observă în celulele animale şi o numeşte mitoza. a maladiilor sale. 1840). Este cazul virusurilor care au o organizare foarte particulară. cum sunt cromozomii. 1875). teoria celulară implică o unitate de plan de organizare. 18 . insolubilă în apă. care cu toată marea lor diversitate. moştenind caracterul ereditar al unui singur genitor. Nu numai celulele. care se contractă într-o masă globuloasă. dar şi organitele. Caracterul alternativ (culoare verde) nu a fost exprimat de nici unul din indivizii primei generaţii. Mendel utilizează metoda analizei genetice (hibridologică). plantă folosită în experimentele efectuate de Mendel. În cursul fecundării ovulului de către spermatozoid cei doi pronuclei fuzionează în oul fecundat (Hertwig.. Celulele sunt organizate după un plan foarte general comun. 1876). Prima lege mendeliană este legea purităţii gameţilor. viaţa se caracterizează printr-o succesiune neîntreruptă de celule. Von Mohl. Celula conţine o substanţă „gelatinoasă. Principiul acestei metode constă în încrucişarea unor indivizi ai aceleaşi specii care se deosebesc între ei prin una sau mai multe caractere (trăsături) individuale. Cel mai important factor ce poate influenţa rezultatele furnizate prin metoda analizei genetice îl constituie puritatea genetică a genitorilor. sunt în raport cu structura şi funcţia celulelor sale. cunoscute sub numele de legile lui Mendel. care derivă tot dintr-un nucleu preexistent (Strasburger. sau moleculele ca cele de ADN (acid dezoxiribonucleic) preced structuri preexistente analoge. Toţi hibrizii din F1 prezentau boabe de culoare galbenă. cât şi transmiterea lor de-a lungul generaţiilor. a reproducerii şi a fenomenelor de transmitere ereditară. apoi Strasburger (1876) descoperă diviziunea indirectă în celulele vegetale.

gameţii se combină în moduri diferite ceea ce explică fenomenul de segregare manifestat în F2. Caracterul ce se manifestă la descendenţii din prima generaţie a fost numit dominant. 2). sunt cunoscuţi azi sun numele de gene (termen introdus în 1909 de către Wolhelm Johanerson). Din plantele cu boabe galbene doar o treime exprimă constant caracterul ereditar. Diferenţiere caracterelor parentale la indivizii din a doua generaţie a fost numită segregare. a două cupluri identice cu cele ale genitorilor şi altor două similare hibrizilor din F1. Mendel a obţinut raportul de 3:1 între caracterul dominant şi cel recesiv (fig. la hibrizii din F1. în a doua generaţie.Mendel introduce termenul de dominanţă pentru a definii fenomenul de exprimare. Aceşti factori.1. Factorii sunt transmişi descendenţilor prin intermediul gameţilor parentali (matern şi patern) ce conţin câte unul din factorii ce alcătuiesc cuplul(sunt puri din punct de vedere genetic). G = gena dominantă. În cazul experimentului de monohibridare se constată existenţa unei duble segregări. În urma autopolenizării (sau încrucişării) hibrizilor din F1 s-a obţinut a doua generaţie de descendenţi . În toate organismele. Mendel explică rezultatele obţinute lansând ipoteza factorială care are drept suport presupunerea existenţei unor factori interni materiali ce stau la baza exprimării caracterelor ereditare. raportul de segregare este de 3:1 (dominant/recesiv). El a remarcat faptul că plantele cu boabe verzi au descendenţi identici. Astfel de cupluri au primit ulterior numele de perechi alele. intuiţi de Mendel. Unii dintre aceştia prezentau caracterul dominant. se constată formarea. factorii se găsesc în pereche. stabilit fiind de 1:2:1 (fig. restul de două treimi manifestând o segregare similară generaţiei F2 (3 dominant : 1 recesiv) ♂ G GG gG g Gg gg Gameţi F1 ♀ G G Fig. 1). Mendel şi-a extins cercetările şi asupra generaţiilor următoare. în timp ce caracterul alternativ. Analizând diagrama lui Punnett. nemanifestat i s-a atribuit termenul de recesiv. în timp ce alţii manifestau caracterul recesiv. F2. 19 . fiecare conţinând un factor dominant şi altul recesiv. În urma unui studiu statistic al segregării. g = gena recesivă. Se poate observa că în generaţie F2 raportul fenotipului dominant şi cel recesiv este de 3/1. Segregarea genotipică constă în redistribuirea factorilor în cupluri diferite. atât fenotipică. – Schema care reprezintă prima lege a lui Mendel ( legea purităţii gameţilor ). numai a unuia dintre caracterele parentale alternative. În urma fecundării. cât şi genotipică. în generaţia F2. Din punct de vedere fenotipic (al aspectului exterior al individului).

două tipuri de organisme: homozigote (la care factorii ce alcătuiesc cuplul sunt identici) şi heterozigoze sau hibride (la care factorii ereditari pereche sunt diferiţi).Fig. Mendel a încrucişat un soi de mazăre cu boabe galbene şi netede (GN) cu un alt soi cu boabe verzi şi zbârcite (vr) Experienţele preliminare au demonstrat că atât culoarea galbenă. Ea este fundamentată pe un experiment de dihibridare (genitorii se deosebesc între ei prin două perechi de caractere constante). G = caracterul dominant (culoarea galbenă). astfel. 2. = genitorul parental masculin. Legea segregării (disjuncţiei) independente a perechilor de factori ereditari respectiv a perechilor de caractere este a doua lege elaborată de Mendel. F1. P = generaţie parentală. F3 = generaţiile filiale (hibrizii). = genitorul parental femel. în care manifestate erau doar caracterele dominante. 20 . cât şi aspectul neted al boabelor sunt dominante asupra caracterelor alternative. g = caracterul recesiv (culoarea verde). Se disting. F2 . În urma încrucişării celor doi genitori s-a obţinut prima generaţie de descendenţi F1. Studiul posibilităţilor de combinare a factorilor ereditari în cupluri stă la baza unei noi clasificări a organismelor. Diagrama factorilor ereditari aleloformi în experimentul de monohibridare.

se pot încadra în patru clase genotipice. Schema dihibridării şi a segregării factorilor în F1. Din modul de segregare a fiecărui caracter în parte. Fecundarea produce un număr egal de 4 x 4 = 16 combinaţii prezentate în pătratele figurii (generaţia F2 ). Aceste 16 combinaţii se găsesc în 4 clase de genitori. 3. se constată că fiecare pereche de caractere.3) Fig.Cei 16 descendenţi din a doua generaţie F2 rezultaţi prin autopolenizarea (sau încrucişarea) hibrizilor din F1. Š 3 plante exprimau al doilea caracter dominant (boabe verzi şi netede). Generaţia F1 este uniformă pentru caracterele dominante. cât şi exprimarea fenotipurilor noi se explică admiţând prezenţa în genomul hibrizilor din F1 a tuturor genelor parentale (fig. segregă independent într-un raport de 3:1. sunt numiţi recombinanţi. diferite de cele ale genotipurilor. Cel de-al doilea părinte este homozigot pentru alelele recesive gg şi rr. Š 3 plante manifestau primul caracter dominant (boabe galbene şi zbârcite). reprezentând cea de-a doua lege a lui Mendel. 21 . Atât raportul se segregare fenotipică. Un părinte este homozigot pentru două gene dominante: GG care determină culoarea şi RR care determină forma. Š 1 plantă nu prezenta nici unul din caracterele dominate (boabe verzi şi zbârcite). raportul de segregare fiind de 9:3:3:1 astfel: Š 9 plante prezentau ambele caractere dominante (boabe galbene şi netede). Cei şase (3+3) indivizi ce exprimă genotipuri noi.

Boveri (1904) ajung la concluzia că factorii ereditari (genele) sunt localizaţi în cromozomi. Corelaţia rezultatelor cercetării fenomenului ereditar s-a finalizat prin elaborarea. 1968. sinteza genelor şi altele. studiile citologice subliniau implicarea cromozomilor în procesul transmiterii ereditare a caracterelor. Tamaş . (Bauley. numite moleculare. teorie publicată în diverse articole şi cărţi. între anii 1958-1976. tendinţă de „chimizare” a diferitelor ramuri ale biologiei şi apariţia disciplinelor biologice noi. Watson 1974). a Teoriei cromozomiale a eredităţii. Orten. în 1920.Anterior experimentelor mendeliene.4. Astfel asistăm la un adevărat triumf al „molecularismului” în biologie. făcute la nivel molecular ca şi cele ce privesc codul genetic. Watson. Punerea în discuţie. S-a ajuns la convingerea că acest mod de gândire reflectă natura vie aşa cum este ea. cum sunt biologia moleculară.S. hărţi genetice) teorie susţinută azi de informaţiile furnizate de biologia moleculară. în totalitatea ei. 1. 1967. iar descifrarea fenomenelor biologice. Deci numărul factorilor ce segregă. Teoria biostructurală a materiei vii Plecând de la unele deficienţe de ordin teoretic. deci întru-totul realităţii. teorie preluată şi dusă la apogeu de Thomas Morgan (Drosophila melanogaster. are natură moleculară. cunoaşterea sistemelor vii (Karlson. natura materiei vii şi natura materiei moarte sunt calitativ identice (Haas. Deci. a universalităţii legilor mendeliene a condus la concluzia că libera combinare a factorilor ereditari are loc numai când factorii ce determină exprimarea perechilor de caractere sunt localizaţi în perechi de cromozomi omologi diferiţi. autoreglarea şi coordonarea reacţiilor enzimatice. cât şi deplasarea lor spre polii celulei sunt fenomene ce se desfăşoară la întâmplare. Manta.3.Sutton (1903)şi T.1975). demonstrând valabilitatea lui. Corelând datele genetice cu cele furnizate de citologie. 1974). W. Teoria moleculară a materiei vii Conform modului actual de gândire despre natura viului. poate fi cel mult egal cu numărul de perechi de cromozomi omologi prezenţi într-un organism dat. 1960. De aici abordarea tot mai frecventă a fenomenelor biologice în termeni moleculari. moartea este consecinţa încetării metabolismului. 1970. 1964).4. Acest lucru explică de ce gameţii rezultaţi în urma meiozei pot conţine orice combinaţie a factorilor ereditari parentali. mecanismul de biosinteză a proteinelor. viul este constituit din materie moleculară. independent între ei. patologia moleculară şi chiar biochimia moleculară. 22 . român Eugen Macovschi elaborează o nouă teorie despre natura şi structura viului. Se mai consideră ca numeroasele descoperiri de mare importanţă pentru biologie. genetica moleculară. În timpul meiozei atât ataşarea cromozomilor de fibrele fusului de diviziune. Neuhaus. la nivel molecular va permite cunoaşterea vieţii. într-un heterozigot. analiza genetică. segregarea perechilor alele. vin în sprijinul actualului mod de gândire despre natura materiei vii. 1975. însuşirile biologice sunt condiţionate de metabolism (Oparin. conform modului actual de gândire. din perspectiva citologică. Orice tip de celulă diploidă conţine cromozomi de provenienţă maternă şi paternă ce formează cupluri de cromozomi omologi. materia vie.4. experimental şi filosofic ale teoriei moleculare acad. oglindit în cercetare şi în programul de învăţământ. Datorită acestei situaţii cercetarea viului se orientează tot mai mult spre aspecte legate de structura chimică a substanţelor din organisme şi de interrelaţiile chimice şi fizice dintre moleculele acestor substanţe. explicându-se prin segregarea cromozomilor ce conţin genele în procesul de formare a celulelor sexuale (gametogeneza). 1.

specifică viului. prezintă particularităţi dependente de specie. Modificările componentelor se deosebesc profund de transformările chimice obişnuite. vârstă etc. Prin alcătuirea. dar nici nu exclud. manifestările însuşirilor biologice ale materiei vii se reduc la chimismul obişnuit este greu de înţeles. Se ştie doar că încetarea manifestării unor însuşiri este condiţionată de transformarea materiei purtătoare a însuşirilor respective şi nicidecum de încetarea desfăşurării sau coordonării unor reacţii chimice. ale combinaţiilor chimice adecvate. Datorită stării speciale. Afirmaţia că fenomenele biologice. şi consumuri de energie. cuantificabil. ce depăşeşte posibilităţile de înţelegere şi de investigaţie de pe poziţiile moleculare. bioritmice. are însuşiri de semiconductor şi de corp solid şi se comportă ca un sistem informaţional. ţesut.Materia vie şi materia moartă sunt calitativ identice. individ. natura şi funcţiile sale speciale. dar nu se arată cum anume se realizează această coordonare a reacţiilor chimice şi nu se indică modul cum. au totuşi însuşiri atât de diferite. Prin acumulări. 1969).Materia biostructurală este alcătuită din componente. se reduc şi se deduc din fenomene şi legi chimice şi fizice. Materia biostructurală este o formă cu totul specială a materiei. cvadridimensional. Conform teoriei biostructurale. materia biostructurală se prezintă ca un întreg continuu în care o modificare provocată în starea unei componente se transmite şi se repercutează asupra stării celorlalte. . realizabil numai în condiţiile viului. de la chimismul obişnuit coordonat. dar nu se precizează cum se ajunge la încetarea metabolismului. materia vie (viul) constă din materie biostructurală şi din materie moleculară coexistentă. principalele idei deficiente ale teoriei moleculare sunt următoarele: . cedări. componentele materiei biostructurale nu se mai comportă ca molecule. organ.. iar datorită surplusului de energie ele exercită în cadrul materiei biostructurate anumite funcţii elementare (biologice. vie şi moartă. . Componentele materiei biostructurale se leagă prin anumite forţe corelative.Moartea este consecinţa încetării metabolismului adică a încetării coordonării reacţiilor chimice. Se ştie doar că însuşirile sunt ale materiei şi depind de natura. manifestarea structurii chimice a componentelor respective. Acestea provin din molecule normale. manifestarea vieţii. componentele pot suferi modificări care nu implică obligatoriu. care printr-un schimb de energie. Datorită acestor forţe şi stării speciale a componentelor.În materia vie toate reacţiile chimice sunt coordonate şi constituie metabolismul. materia biostructurală reprezintă o structură biologică dinamică. . purtător al bioplasmei şi programului genetic. Părerea că odată cu moartea manifestarea însuşirilor biologice ale materiei vii încetează datorită încetării metabolismului este greu de înţeles. care acţionează numai în viul. de calitatea ei şi nu sunt ale reacţiilor chimice care se desfăşoară în materie. totalitatea cărora constituie biostructurismul materiei vii. obişnuite. iar. indiferent dacă sunt sau nu coordonate. cibernetic. Exercitarea funcţiilor duce la manifestarea anumitor microfenomene. cibernetice. genetice. prin alcătuirea sa specifică. nu pot fi înţelese şi cercetate de pe poziţiile chimice şi reprezintă modificări sau reacţii biostructurale. viaţa. biovalenţele. ca simple molecule. care reflectă stadiul superior de dezvoltare şi organizare a materiei. se ştie doar că formele materiei identice calitativ trebuie să aibă şi însuşiri de aceeaşi natură. este purtătoarea însuşirilor biologice pe care le imprimă viului din care face parte. integrându-se în biostructură. . fiind forma chimică de mişcare a materiei.Conform concepţiei lui Macovschi.) pe care nu le pot exercita atunci când se află în afara acestei materii. informaţionale etc. se ajunge la manifestările vieţii. se încarcă cu energie şi trec într-o stare specială. dar nu explică în ce constă şi cum se realizează (Macovschi.Fenomenele şi legile biologice derivă. ea se deosebeşte de materia moleculară obişnuită. dar nu se explică de ce cele două forme ale materiei. în continuă dezvoltare. din a căror însumare derivă fenomenele biologice. prin structură. 23 .

Conform acestei teorii. despre care se afirmă că ar fi provenit dintr-o specie de maimuţă. prin fenomenele care se desfăşoară la nivelul ei. ipoteza evoluţiei rămâca o simplă ipoteză. În anul 1859 cercetătorul britanic. până în prezent. deşi au trecut 18 ani de la căderea comunismului. cu aspect de membrane. materia biostructurală. de la primele vietăţi unicelulare până la maimuţă şi om. dar că este rezultatul lucrarii directe a lui Dumnezeu. ceea ce duce nu numai la eliberarea unora din componentele ei sub formă de molecule. prin factori întâmplători. dar care deschide noi căi de cercetare ce vor confirma. de la forme simple la forme mai complexe şi astfel ar fi luat naştere toate vieţuitoarele existente astăzi. modifica sau chiar abandona unele dintre aceste aspecte. originea vieţii şi a omului Pentru omul de cultură. atunci suntem liberi să ne purtăm ca animalele ). Biochimismul care se desfăşoară în materia moleculară coexistentă furnizează energia necesară atât schimbării moleculelor în componente. Aici sunt de facut două precizări. Š Evoluţionismul teist este ipoteza care afirmă că evoluţia speciilor este un fapt real. dar participă la manifestarea acesteia în carul coexistenţei cu materia biostructurală. contribuie atât la coordonarea biochimismului din materia moleculară coexistentă. 1. Nimeni nu îşi pune problema originii omului decât din această unică perspectivă. care includ enzime şi alţi compuşi chimici. nu preexistă ca atare în biostructură ci se formează ca artefacte pe măsura destrămării acesteia. în momentul în care este inclusă în învăţătura de credinţă. cât şi menţinerea integrităţii şi stării funcţionale normale a materiei biostructurale. biostructurată şi moleculară coexistă şi formează acea unitate morfo-funcţională care constituie însăşi materia vie. biostructura se destramă. Charles Darwin lansa o teorie care încerca să explice originea speciilor de plante şi animale altfel decât prin creaţie. în miliarde de ani. 24 . subiectul evoluţionismului este încă încărcat de reacţii emoţionale. au preluat ideea şi au reuşit să o impună ca teorie oficială. cât rămâne în domeniul ştiinţie. la toate nivele continuă să se predea teoria evoluţionistă. Astfel s-a ajuns ca în toate ţările guvernate de asemenea partide să se înveţe că omul se trage din maimuţă. că ea a parcurs etapele prezenate de evoluţionismul ateist. cât şi la asigurarea compoziţiei chimice normale a acesteia. mai întâi. nu există nici o dovadă a evoluţiei speciilor. Iată care sunt în prezent concepţiile cu privire la originea vieţii şi a omului: Š Evoluţionismul ateist este ipoteza care afirmă că speciile de animale s-au transformat unele în altele.5. formează materia nevie şi ca atare nu este purtătoarea însuşirilor biologice. Aceste fragmente.4.Odată cu moartea. Materia moleculară coexistă. nu a fost demonstrată niciodată şi au existat numeroase dicuţii chiar în timpul lui Darwin. ceea ce face ca o mulţime de oameni să nu dorească să-l discute. Teoria biostructurală reprezintă un mod de gândire despre natura materiei vii care prezintă o serie de aspecte ipotetice. inclusiv omu.Teoria susţine că Dumnezeu a creat doar două vietăţi unicelulare pe care le-a ajutat apoi să evolueze până la maimuţă şi om. cele două forme ale materiei. Din nefericire. La rândul ei.Şi în şcolile din România. în mai multe miliarde de ani. evoluţionismul a devenit o certitudine. Teoria evoluţionistă. Astfel. fiind interesate mai ales de aspectul moral al problemei (dacă omul se trage din maimuţă. dar şi la apariţia unor fragmente polinucleare mai mari sau mai mici. Dar. Acestă teorie. mai mult. dar unele partide politice. ipoteza devine o erezie. mai afirmă că speciile de plante au evoluat de la forma unicelulară până la plantele cu flori şi că acest proces evolutiv s-a desfăşurat pe cale naturală. speciile ar evolua în mod naural unele din altele. raţionamentele evoluţioniste conţin erori de logică şi ştiinţa actuală respinge ipoteza evoluţiei. cea a lui Darwin. însă.

ce oferă o critică sistematică a modelului evoluţionist actual din perspectiva mai multor discipline ştiinţifice. rase şi soiuri noi de plante şi animale în cadrul aceleiaşi specii (indivizii deci. de o alegere iniţială. îşi încheie cartea sa Ľ Évolution du vivant (Evoluţia organismelor vii. ceea ce este departe de realitate. fenomen ipotetic care încearcă să explice originea speciilor de plante şi animale conform teoriei lui Darwin. fără a depăşi graniţile speciei. transformându-se una în alta. geneticii. Evolution: A Theory in Crisis (Evoluţia: criza unei teorii). rase şi soiuri.Š Creaţionismul fixist. Ea prinde rădăcini în chiar miezul biologiei. astronomiei. Unii caută un nou model. Unul dintre cei mai mari biologi. tot mai mulţi savanţi necreaţionişti au făcut cunoscut că teoria neodarwinistă (modelul evoluţionist actual). Michael Behe. paleontologiei.1973) cu acest nimicitor rechizitoriu al evoluţiei darwiniste: „ Prin uzul şi abuzul unor postulate ascunse. astfel că până în prezent a apărut o mare cantitate de literatură ştiinţifică extrem de critică la adresa teoriei evoluţioniste. cercetător australian în domeniul biologiei moleculare. În 1997 o altă carte ce dădea de gândit a constituit o puternică lovitură împotriva darwinismului: Not By Chance !( Nu întâmplător !) de Dr. ce cred în mod sincer că acurateţea conceptelor fundamentale a fost demonstrată. în care se arată că uimitoarele descoperiri ale biochimiei nu se împacă deloc cu nici un fel de darwinism. ci oferă şi noi căi ştiinţifice de investigare a felului cum are loc variaţia în limitele genetice ale fiecărui fel de organism. Din această imposibilitate rezultă că speciile au fost create de un Creator. Grassé. s-a creat o pseudo – ştiinţă. Prin extensia acestui fenomen evolutiv – microevoluţie – desfăşurat la nivelul speciilor (care se pot încrucişa între ele) s-a ajuns la macroevoluţie. fizicii. În ultimii ani. Piere P. Š Creaţionismul ştiinţific este teoria ştiinţifică(bazată pe genetică. nu poate explica noile date din domeniul geologiei. În anul 1996 apare cartea renumitului profesor de biochimie de la Berkeley University din California. întrucât. au fost create de Dumnezeu. nici creaţia. pornind de la populaţii. Darwin's Black Box (Cutia neagră a lui Darwin). savanţi reputaţi au început să ridice serioase îndoieli asupra evoluţiei. darwiniste. inclusiv omul. nici evoluţia nu pot fi dovedite în chip definitiv: de fapt. în anul 1985 a apărut cartea lui Michael Denton. Denton arată că descoperirile specialiştilor în biologie moleculară aruncă din ce în ce mai multe îndoieli asupra pretenţiilor darwiniste.Din punctul de vedere al propriei discipline. biochimiei şi a altor ştiinţe. deşi nu prea ştiu unde să-l găsească.Lee Spetner. se pot încrucişa între ei dând naştere la urmaşi fertili). prin care. 25 . prin mutaţii genetice pot să apară populaţii. al unor îndrăzneţe şi adesea neîntemeiate extrapolări. pe teoria probabilităţilor şi pe teoria informaţiei) ce demonstrează că este imposibil ca speciile să apară spontan (din întâmplare) şi să evolueze. făcând să rătăcească numeroşi biochimişti şi biologi. Biofizician evreu.” Începând cu anii optzeci. specializat în codul genetic. amândouă ţin de credinţă şi filozofie. fost preşedinte al Academiei Franceze de Ştiinţe. care afirmă că speciile de plante şi animale. Realitatea arată că în cadrul speciilor pot apărea rase sau soiuri. este doctrina conform căreia speciile nu suferă nici o schimbare. Referitor la fenomenul „evoluţiei” se acceptă un proces evolutiv numit microvoluţie. Ar fi desigur prea mult să socotim că toţi aceştia se vor întoarce către „modelul creaţionist”. ci rămân exact cum au fost create. teorie aflată în contradicţie cu creaţionismul. El arată nu numai de ce mutaţiile întâmplătoare nu vor produce niciodată schimbările pretinse de evoluţionişti. Astfel. Spetner şi-a petrecut 30 de ani cercetând posibilitatea evoluţiei la nivel genetic.

structura fizico-chimică a moleculelor mediului de o parte şi de cealaltă a membranei. Prin urmare. Orice pătrundere din mediul exterior în interiorul organismului implică un schimb transmembranar. în această categorie încadrându-se: teaca de mielină. reticul endoplasmatic. cu ocazia unui simpozion desfăşurat în Germania. delimitează organitele celulare (nucleu. plasmalema) este o structură bidimensională continuă (grosimea 6-10 nm). la Karlsruhe. Š controlul fluxului de informaţie dintre celulă şi mediul înconjurător prin recunoaşterea. legarea şi transmiterea moleculelor-semnal. a reuşit să se contureze prin colaborarea interdisciplinară a unui număr foarte mare de specialişti în domeniul biologiei. Š realizarea conexiunilor intercelulare şi a ancorării celulelor în matricea extracelulară. defineşte modul de organizare al lipidelor şi se comportă ca o barieră impenetrabilă pentru majoritatea moleculelor hidrofile (aqua-solubile). asigură funcţionalitatea membranelor. biochimiei. mitocondrii. care se ocupă cu studiul membranelor celulare. Elementul structural fundamental al membranelor celulare. Grefarea seturilor distincte de proteine în dublul strat lipidic. dublul strat lipidic. Arhitectura tuturor membranelor celulare (membrana plasmatică şi membranele organitelor) prezintă drept caracteristică comună asamblarea prin legături necovalente a biomoleculelor componente (lipide şi proteine) într-o structură dinamică şi fluidă. Definiţia şi clasificarea membranelor celulare Membranele celulare reprezintă structuri complexe ce delimitează şi compartimentează conţinutul celular. Această nouă ramură a biologiei. ce conferă individualitate celulei. au putut fi evidenţiate şi studiate în detaliu un număr tot mai mare de structuri membranare (tip organite permanente celulare: reticul endoplasmatic. complex Golgi. aparat Golgi. cât şi structuri cu viaţă limitată. cât şi stabilirea unui anumit raport între principalele molecule componente conduc la clasificarea membranelor celulare în trei tipuri: Membrana citoplasmatică (membrana plasmatică. asociate dublului strat lipidic. În 1950 erau descrise doar două membrane: cea plasmatică şi cea nucleară. Membranele speciale prezintă particularităţi structurale. Š desfăşurarea reacţiilor enzimatice asociate structurilor membranare.Capitolul 2 MEMBRANELE CELULARE O ramură aparte a biologiei moleculare – biomembranologia .a fost oficializată în anul 1977. Membranele interne ale celulelor eucariote – endomembranele . ele fiind implicate în multiple procese: Š transportul molecular şi ionic transmembranar. tip vezicule de condensare şi lipozomi). separând-o de mediul înconjurător. biofizicii. proprietăţile fizico-chimice ale substanţei. În cursul anilor 60. Proteinele membranare. creând astfel spaţii adecvate reacţiilor enzimatice celulare. medicinii. mitocondrii. datorită posibilităţilor de investigaţie oferite de microscopia electronică.(grosimea 6 nm) compartimentează spaţiul intracelular. substanţele exogene trebuie să traverseze una sau mai multe membrane biologice înainte de a ajunge la centrii activi. peroxizomi).1. o structură multimembranară derivată din membrana 26 . Š imunitatea celulară. cu proprietăţi caracteristice de permeabilitate selectivă. lizozomi. Traversarea membranelor este condiţionată de: natura chimică şi organizarea moleculelor constitutive ale membranei. 2.

discurile suprapuse localizate în regiunea externă a celulelor fotoreceptoare din retină. 7-centrul celular. 4. Structura inframicroscopică a celulei 1-membrana celulară. 10-nucleol. apa şi o serie de ioni. fibroblaşti. 5).plasmatică a celulelor Schwann ce înconjoară şi izolează axonul celulelor nervoase. relativ libere prezintă mobilitate în planul membranei executând mişcări de difuziune şi rotaţie în jurul propriilor axe. d-pori în membrana nucleului. 12-mitocondrii 2. Elementele care l-au impus constau pe de o parte. La componentele de bază ale membranelor .se adaugă constant carbohidraţii. 4-filamente intracelulare (descoperite în celule epiteliale. 3ergastoplasmă. 2endoplasma (hialoplasma). 5-vacuolă. Lipidele şi proteinele membranare. 9-nucleu. a-reţea endoplasmatică (membrane cu dublu contur).lipidele şi proteinele . 8centrosferă. b-granulaţii fine (microzomi). Pe partea citoplasmatică membrana este susţinută (în numeroase cazuri) de o reţea de proteine fibrilare ce constituie un citoschelet. Fig. în celule nervoase). în definirea modului de asamblare a proteinelor în dublul strat lipidic. 6-granule lipidice. în confirmarea dublului strat lipidic ca element fundamental al structurii membranelor şi pe de altă parte. c-membrana nucleului. 27 . 2. Organizarea membranelor celulare În prezent se bucură de acceptare unanimă modelul în „mozaic fluid” lipido-proteic elaborat în 1971-1972 de către Singer şi Nicolson care satisface condiţiile de stabilitate termodinamică ale sistemelor membranare. 11-aparatul Golgi. Autorii concep membrana celulară ca pe un fluid structurat alcătuit dintr-un bistrat lipidic aflat într-o stare de cristal lichid şi care este penetrat local sau parţial de proteine globulare cu caracter insular (fig.

S-a dovedit că toate moleculele proteice din structurile de membrane vegetale sau animale au viaţă relativ scurtă. proteinele şi lipidele din structura membranelor sunt înlocuite cu altele noi. dar nu şi continuitate de substanţă. Lipidele sunt molecule insolubile în apă. Deşi compoziţia lipidică a diferitelor membrane variază mult. Membranele biologice au structuri fluide dinamice în continuă modificare. Într-un µm2 de dublu strat lipidic se găsesc 5 x 106 molecule lipidice.Fig.1. c = proteină de membrană (tip lecitinic): traversează bistratul lipidic. 1991) a şi b = proteine periferice de membrană. fosfolipidele. Caracterizarea componentelor lipidice ale membranelor celulare Lipidele membranare formează un dublu strat cu grosimea de 4-5 nm: un strat extern. Această moştenire a pattern-urilor de membrană de către celulele fiice de la celula mamă reprezintă un aspect al continuităţii în timp şi spaţiu a sistemului de membrane. orientat spre faţa internă citoplasmatică a membranei. le înzestrează cu capacitatea de a se îndrepta spre anumite ţinte.2. orientat spre faţa externă a membranei şi un strat intern. Aceste aspecte de continuitate asigură de fapt continuitatea de funcţionare a celulei şi implicit. toxine etc. colesterolul şi glicolipidele reprezintă clasele de lipide cel mai frecvent întâlnite în structura membranelor biologice (tabelul 1). când celula mamă transmite celor două celule fiice o dată cu zestrea celulară şi o anumită zestre de membrană. cât şi a plasticităţii conformaţionale a celulelor. dar înalt solubile în solvenţi organici (cloroform). 28 . sinteza de membrane se face prin extensia membranelor preexistente (pattern-uri de membrană) în cursul procesului de multiplicare celulară (mitoza sau meioza). 2. către anumite sedii celulare (transport vectorial). mediatori chimici. care sintetizează aceste proteine de membrană. a proceselor imunologice şi a efectelor produse asupra membranelor de diferiţi agenţi chimici (hormoni. Din acest aspect reiese că orice tip de membrană biologică are o continuitate de organizare. În celula vie.). fiind înlocuite mai rapid (rapid turnover) sau mai puţin rapid (slow turnover). deoarece din stratul proteic sunt înlocuite în permanenţă un număr de molecule de aminoacizi vechi cu molecule noi corespunzătoare. deşi funcţia respectivei proteine rămâne în permanenţă nemodificată. în fiecare moment. medicamente. Ribozomii şi reticulul endoplasmatic. d = proteină de membrană (tip Ig): traversează bistratul lipidic Modelul „mozaicului fluid” oferă cadrul conceptual adecvat pentru explicarea atât a funcţiilor de transport. Structura unei membrane biologice (Stryr. 5. desfăşurarea normală a metabolismului celular.

formată din 12-24 atomi de carbon. vârsta.şi glicolipide. cu atât fluiditatea structurilor membranare este mai mare. fig. Aceste lipide de membrană sunt amfipatice. Fig. Cele trei forme pe care le pot lua moleculele de lipide în mediu lichid datorită proprietăţilor lor amfipatice În acest strat dublu. proporţia fosfolipide/colesterol în membrana plasmatică este de 1/1. lipsită de sarcini electrice şi cu o mare varietate de structură care se datorează unor acizi graşi deosebiţi. care traversează foarte rapid această membrană). deşi straturile sunt aproape fluide. pot forma: micelii (fig. rolul major avându-l forţa de interacţiune hidrofobă (interacţiune necovalentă). bistratificat. în acest fel asigurând fluiditate de membrană. 6c). ei diferă cantitativ şi calitativ în raport cu specia. 6b). Cu cât gradul de nesaturare al acizilor este mai mare. în mediu lichid. Straturile bilipidice sunt înalt impermeabile pentru ioni şi pentru cele mai multe molecule polare (cu excepţia apei. La eucariote. Datorită acestui caracter amfipatic. Moleculele de lipide se deplasează foarte rapid rotindu-se în jurul propriului lor ax şi difuzând lateral. 6. colesterolul aflându-se la extremitatea hidrofilă. capul hidrofilic este orientat spre exterior. 29 . iar coada hidrofobă este orientată spre interior. 6a). Procent din greutatea moleculară totală a lipidelor membranare Membrana plasmatică a celulei hepatice (%) 17 54 7 22 Membrana plasmatică a eritrocitului (%) 23 60 3 13 Teaca de mielină (%) 22 42 28 8 Membrana externă şi internă a mitocondriei (%) 3 76 urme 21 Membrana reticulului endoplasmatic (%) 6 67 urme 27 Lipide Colesterol Fosfolipide Glicolipide Alte lipide Bistraturile lipidice membranare sunt formate din fosfo. strat dublu circular (lipozomi. Pentru traversarea stratului bilipidic. ele reprezentând bariere de permeabilitate pentru moleculele hidrosolubile. strat dublu linear (fig.Tabelul 1. care are o varietate de structură relativ mică şi poartă sarcini electrice şi o coadă hidrofobă. Acizii graşi pot fi saturaţi sau nesaturaţi. conţin un cap hidrofilic. prevenind scăderea fluidităţii membranelor. condiţiile de viaţă etc. Fluiditatea este asigurată de prezenţa acizilor graşi şi a colesterolului. Procesul de formare a acestui bistrat lipidic în mediu apos este un proces de autoasamblare. o moleculă necesită o cantitate foarte mare de energie. lipidele.

proteinele mediază aproape toate funcţiile. Se produce o rotaţie la câteva ore (de exemplu. Este un proces foarte lent.2.3.2. Componenta proteică a membranelor celulare În stratul lipidic plutesc proteine rigide hidrofobe.flop). 2. constituie principalele elemente ce stau la baza caracterului dinamic al membranelor celulare. proteinele de membrană conţin predominant regiuni hidrofobe cu structură secundară tip α-helix şi structuri terţiare şi cvaternare compacte. ceea ce face ca o membrană biologică să nu fie o structură rigidă. În regiunea transmembranară. realizând o asimetrie funcţională. iar altele pot fi ataşate doar covalent (adsorbite) la extremitatea polară hidrofilă a lipidelor şi se numesc periferice sau extrinseci. Unele proteine de membrană difuzează în timp de un minut la distanţă de câţiva microni. proteinele din membrana plasmatică au rol de pompe în transportul transmembranar. Lipidele prezintă difuziune laterală . enzime. urmărite prin tehnica de rezonanţă magnetică). iar proteinele din membrana internă a mitocondriilor şi cloroplastelor au rol de transductori de energie. receptori. În acest fel cele două suprafeţe de membrană diferă între ele prin cantitatea de lipide şi proteine. Proteinele pot fi inserate în dublul strat lipidic în diferite moduri. rămânând fixe în plan orizontal (formând agregate care se ancorează de alte structuri ale citosolului sau de proteine din membranele celulare vecine). având o mişcare laterală constantă. Proteinele integrale (intrinseci) interacţionează strâns cu hidrocarbonaţii din lipidele de membrană şi nu pot fi disociate decât în prezenţa detergenţilor şi a solvenţilor organici. Proteinele de membrană pot forma pete difuze. În timp ce lipidele au rol de barieră de permeabilitate şi de delimitare a componentelor biologice. sau actina. Proteinele reprezintă 50% din volumul de membrană. adică rotaţie spontană a moleculei lipidice de pe o faţă a membranei pe cealaltă. cât şi liberă deplasare a lipidelor şi proteinelor în structurile membranare. acestea pătrund adânc sau chiar traversează stratul de lipide al membranei. alte proteine (rodopsina) sunt la fel de mobile ca şi lipidele. antigene de membrană.2. Proteinele periferice (extrinseci) pot fi eliberate prin simpla spălare cu soluţii saline sau prin modificări de pH (de exemplu. Proteinele sunt amfipatice. fosfolipide.mişcare paralelă cu planul bistratului (difuziune în planul membranei) sau transversă (tip fleep . conţinând o regiune hidrofobă care reacţionează cu regiunea hidrofilă lipidică (din interiorul stratului lipidic) şi o regiune hidrofilă situată la suprafaţa internă şi respectiv externă a membranei. se pot deplasa spre polii celulei unde sunt eliminate sau pot fi blocate în mişcarea lor laterală. lipsa difuziei transverse face posibilă păstrarea timp îndelungat a asimetriei de membrană.2. O moleculă lipidică poate călători de la un capăt la altul al celulei bacteriene în timp de o secundă. Membranele care îndeplinesc funcţii diferite conţin în structura lor şi proteine diferite. numindu-se proteine integrale sau intrinseci (tip Ig). Proteinele prezintă numai difuziune laterală. de exemplu. Mobilitatea lipidelor şi proteinelor de membrană Lipidele şi proteinele de membrană difuzează rapid în planul membranar. altele pot fi implantate la nivelul unui singur strat din cele două ale membranei lipidice (tip lecitinic). altele sunt virtual imobile (fibronectina). Pe baza datelor prezentate se poate considera că atât fluiditatea dublului strat lipidic. cu rol în contracţia musculară). localizată pe suprafaţa citoplasmei eritrocitelor. spectrina. 30 .

ele preferă să se orienteze spre suprafaţa apoasă a membranei (şi nu spre miezul hidrofob).şi poliglucidice ale glicolipidelor şi glioproteinelor membranare. Carbohidraţii. De asemenea. glicolipidele. Dacă majoritate proteinelor aflate pe suprafaţa celulară sunt glicoproteine.2. 7).2.şi polizaharidelor se leagă covalent de proteine şi lipide formând glicoproteinele şi respectiv.5. membrana plasmatică şi glicocalixul. Zaharurile sunt foarte hidrolitice. molecule membranare integrale alcătuite din lanţuri polizaharidice lungi legate de un miez proteic. Glicocalixul reprezintă zona periferică a suprafeţei celulei animale.2. în cazul celulelor animale. etc). În structura sa intră atât lanţurile oligo. Glicocalixul Suprafaţa celulară este alcătuită din trei elemente: cortexul celular (zona periferică citoplasmei). datorită încărcării electrice negative. deci absenţa respectivei cantităţi de energie reprezintă o barieră puternică în calea rotirii de tip fleep-flop a moleculei de hidrocarbonat. Concentraţia mare de oligozaharide complexe la suprafaţa celulară poate sprijini ipoteza implicării acestei structuri în procese de recunoaştere celulă-celulă sau celulă-matrice. deoarece orientarea inversă ar cere un consum foarte mare de energie. Glicocalixul realizează deci. 2. Rolul glicocalixului nu este pe deplin elucidat. 7. constituind parte componentă a matrixului extracelular. numai una din 10 molecule lipidice ale monostratului extern conţine carbohidraţi. majoritatea lanţurilor oligozaharidice conţin unul sau mai multe reziduuri de acid sialic. care au drept consecinţă modificări ale activităţii celulare (activitatea secretorie. în timp ce lanţurile polizaharidice rămân în afara celulei. ele primesc informaţia din mediul extern şi o transmit spre interiorul celulei sub forma unor cascade de reacţii biochimice.4. Carbohidraţii se întâlnesc şi în structura proteoglicanilor. distribuţia sarcinilor electrice pe suprafaţa celulei. Faptul că cele două componente ale glicocalixului sunt în acelaşi timp şi elemente ale matricei extracelulare face dificilă stabilirea unei linii clare de demarcaţie între suprafaţa celulară şi matrice. moleculă cu sarcină electrică negativă. Proteina din structura proteoglicanilor traversează dublul strat lipidic. cât şi glicoproteine sintetizate de celulă şi apoi absorbite pe suprafaţa celulară (Fig. de multiplicare. Structurile de glicoproteine au funcţie de receptori. Fig. sub forma oligo. glicocalixul poate funcţiona ca depozit de cationi (Ca2+) ce sunt mobilizaţi în celulă în funcţie de necesităţile exprimate la un moment dat. În plus. Hidrocarbonaţii de pe suprafaţa celulară au o mare densitate de structură şi au rol în recunoaşterea intercelulară (faţă de celulele sistemului imunitar). Componenta glucidică membranară Carbohidraţii se întâlnesc pe suprafaţa tuturor membranelor plasmatice ale celulelor eucariote şi reprezintă 2-10% din greutatea componentelor membranare. Prezentarea schematică a glicocalixului 31 .

Singurul fosfolipid cu sarcină electrică negativă. Este posibil ca activitatea diferitelor proteine membranare să fie dependentă de microclimatul creat prin prezenţa fosfolipidelor specifice.7. este localizat în monostratul intern al membranei eritrocitare. Acest lucru se realizează prin intermediul joncţiunilor strânse ce funcţionează ca o barieră între cele două domenii membranare. ceea ce. grupările sulfhidril ale cisteinei formează punţi disulfurice inter şi/sau intra-catenare. fosfatidilserina. apa joacă un rol precumpănitor în procesele de organizare moleculară a membranei.6. Distribuţia asimetrică a compartimentului lipidic pe cele două feţe ale dublului strat lipidic a fost pusă în evidenţă pentru prima dată în membranele eritrocitelor. Localizarea glicolipidelor în monostratul extern al membranelor plasmatice. fie sub formă foarte ordonată. membrana celulelor epiteliale este împărţită în domenii distincte: apical şi latero-bazal. Deosebirile dintre aceste lipide nu se limitează doar la natura grupărilor polare. cât şi caracterul lor special sugerează implicarea acestor molecule ca receptori în procesele de comunicare intercelulară.2. Asimetria distribuţiei componentelor membranare Imaginea membranei celulare ca o „soluţie lipidică” în care plutesc moleculele proteice pare astăzi simplistă. Modificările de permeabilitate determinate de procesul de excitaţie poate fi consecinţa „topirii” structurii hidrice în anumite regiuni. structural asemănătoare gheţii (apa legată chimic). Într-o astfel de stare. Moleculele proteice transmembranare ce conţin cisteină cunosc şi ele o orientare strictă. distribuţia asimetrică a lipidelor şi proteinelor conduce la delimitarea unor domenii specifice în membranele plasmatice. Apa Apa deţine un loc important în structura membranară alături de celelalte componente chimice. stratul intern conţine fosfotidiletanolamina şi fosfatidilserina drept componente lipidice majore. în membranele organitelor celulare (reticul endoplasmatic. De asemenea. În anumite celule. celulele epiteliale sunt capabile să împiedice difuzia moleculelor membranare. Astfel. în timp ce în monostratul extern al membranei predomină fosfatidilcolina şi sfingomielina. 2. Permeabilitatea selectivă poate fi privită ca fiind în raport cu apa structuralizată din membrană. determină o fluiditate diferită a celor două straturi lipidice. Implicaţiile asimetriei lipidelor la nivel funcţional nu sunt încă pe deplin cunoscute. În acelaşi timp. Ca urmare. în timp ce. doar pe faţă externă a membranei. În acest context este de remarcat faptul că există şi o distribuţie asimetrică a sarcinilor electrice. activitatea enzimatică a proteinelor asociate structurilor membranare poate fi condiţionată de sarcina electrică a fosfolipidelor. intervenind în stabilitatea structurilor proteice şi fosfolipidice bistratificate. Astfel. Mai mult. proteinele transmembranare sunt în majoritate molecule glicolizate. În multe celule proteinele şi lipidele sunt menţinute în regiuni bine delimitate ale membranelor.2. În membranele plasmatice lanţurile oligozaharidice marchează faţa exoplasmatică. aparat Golgi) ele se găsesc pe faţa citoplasmatică. Distribuţia asimetrică a moleculelor membranare joacă un rol esenţial în realizarea funcţiilor celulare. ca un liant. 32 .2. ambele având un conţinut proteic şi lipidic diferit. în planul membranei. Stricta orientare a glicoproteinelor este corelată cu funcţiile celor două feţe ale membranelor celulare. ea se referă şi la gradul de nesaturare a lanţurilor hidrocarbonate. Se găseşte în proporţie de 30-50 % asociată intim fie structurilor de la suprafaţă. În plus. toate proteinele membranare integrale au o orientare strictă în raport cu faţa citoplasmatică şi cea externă a membranei celulare.

uree). ƒ continuarea difuziei în startul hidrofob nu reclamă energie de activare suplimentară pentru că trebuie să se desfacă legături de hidrogen (fig. Abordând această problemă din perspectiva schimbului de substanţe pe care celula îl realizează cu mediul extern. porţiunea c). de unde trece prin acelaşi fenomen. fenomen facilitat de formarea legăturilor de hidrogen cu moleculele de apă din stratul membranar proteic hidrofil interior. În momentul când molecula atinge stratul hidrofil al membranei. ƒ în etapa următoare. porţiunea a). din punct de vedere termodinamic. porţiunea b). ƒ în fine.3. Agitaţia termică a moleculelor asigură moleculei energia de activare necesară ruperii unor legături de hidrogen. atât prin menţinerea în spaţiul intracelular a unei concentraţii relativ constante de substanţe organice. ƒ În raport cu caracteristicile moleculare. permite continuarea mişcării libere a moleculei. 8. 8. cât şi a celor rezultaţi ca „deşeuri” în urma metabolismului celular (CO2. cu refacerea lor spontană şi imediată. În paralel cu asigurarea continuităţii acestor schimburi. 3. hormoni). cât şi în sens invers. acesta având conţinut de apă apropiat de cel al mediului.1.2. Traficul de substanţe ce se desfăşoară atât prin membrana plasmatică cât şi prin membranele interne ce delimitează organitele celulare antrenează diferite mecanisme de transport. în citoplasmă (fig. lipide) şi eliminarea atât a produşilor fiziologic activi (enzime. permeabilitatea selectivă. molecula trebuie să se desprindă de stratul hidrofil şi să treacă în stratul lipofil. Prin urmare. 2. săruri de amoniu. 8. Aceasta face posibilă alimentarea celulei cu molecule esenţiale (glucoză. 33 . ceea ce necesită o energie de activare moleculară (fig. Deci. Procesul calitativ al traversării membranelor Se consideră că au loc următoarele etape (fig. Selectivitatea diferenţiată se manifestă atât la trecerea substanţelor din exterior în celulă. molecula părăseşte stratul hidrofob (fig. metaboliţi şi electroliţi. cât şi prin reglarea volumului celular ca rezultat al relaţiilor osmotice celulă-mediu. Această caracteristică a membranelor celulare prezintă particularităţi în raport cu diferenţierea funcţională a celulelor. Permeabilitatea selectivă se modifică dinamic aflându-se sub influenţa modificărilor mediului extracelular şi a metabolismului celulei. aminoacizi. existenţa sa fiind condiţionată de stabilirea unei permanente comunicări cu mediul înconjurător. traversarea stratului exterior hidrofil se realizează fără consum de energie (fig. porţiunea e). permeabilitatea selectivă creează cadrul favorabil desfăşurării unei activităţi metabolice stabile. un rol major revine membranei plasmatice datorită caracteristicii sale fundamentale. este un sistem deschis. 8. Mecanismele de transport prin membranele celulare Celula. ceea ce se realizează după legile difuziei simple în mediu apos. variază şi intensitatea energiei necesare pentru intrarea moleculei în stratul hidrofob. la baza noţiunii de permeabilitate selectivă stă conceptul de membrană ca barieră a schimburilor celulare. 8): ƒ molecula trebuie să avanseze în zona apoasă (mediu şi zona periferică a membranei). 8. Fiecare moleculă formează legături de hidrogen cu apa din interiorul celulei. porţiunea d).

Din acest punct de vedere se disting două tipuri de transport: pasiv şi activ. de compoziţia chimică a membranelor. deci este mai liposolubilă şi pătrunde mai repede în celulă. formă. fie facilitat. dimpotrivă. 2. Viteza cu care se desfăşoară etapa trecerii moleculelor din mediul apos extracelular/intracelular în interiorul hidrofob al membranei este dependentă de coeficientul de partiţie (K) al moleculei. Na+. K+.Transportul pasiv Traversarea membranelor celulare de către molecule şi ioni în sensul gradientului de concentraţie sau electrochimic (compus din gradientul de concentraţie şi gradientul electric) poartă numele de transport pasiv. Se constată existenţa unei relaţii de directă proporţionalitate între coeficientul de partiţie al unei molecule şi 34 . fie activ. cu cât valoarea sa este mai mare. grad de hidratare (grad de ionizare) iar pe de altă parte. în timp ce ionii şi moleculele mici traversează dublul strat lipidic prin difuziune sau implicând proteinele membranare.2. cu atât molecula are un mai pronunţat caracter hidrofob. când particulele de substanţă sunt înglobate de membrana celulară prin mişcări de invaginare şi transfer astfel spre interior. 2. Un alt criteriu de clasificare este consumul de energie metabolică sub formă de ATP. CO2) şi unele molecule mici cu caracter hidrofob sunt capabile să străbată dublul strat lipidic membranar prin difuziune simplă. Modificările energetice care însoţesc traversarea unei molecule hidrosolubile printr-o membrană biologică (după Maziliak).1. Se descriu următoarele posibilităţi de traversare a unei membrane: ƒ proces pasiv: transfer pasiv. inclusiv apa. el decurge cu pierdere de energie liberă. ƒ proces biologic: endocitoză. Acesta măsoară afinitatea relativă a moleculei pentru mediul lipidic în raport cu apa.2. care asigură trecerea moleculelor mici hidrosolubile. Transportul moleculelor solubile în apă (glucoză. Acest tip de transport este denumit difuziune facilitată. a. Principalul criteriu de clasificare a tipurilor de transport îl reprezintă dimensiunile substanţelor ce străbat membrana. În difuzia simplă moleculele nu sunt modificate chimic sau asociate altor specii moleculare în timpul trecerii lor prin membrană. dimensiuni. Difuzia simplă Cel mai simplu tip de transport pasiv constă în difuzia fizică a moleculelor determinată de gradientul lor de concentraţie sau electrochimic. Ca2+) nu poate fi realizat în aceeaşi manieră. prin simpla filtrare prin pori (filtrarea) şi a moleculelor mari liposolubile prin dizolvare în membrană (difuzia simplă). 3 .3.Fig. necesitând participarea unor proteine membranare specifice. ƒ proces biochimic: transport specializat. transportul macromoleculelor şi al particulelor necesită sechestrarea lor în vezicule delimitate de membrane. nucleotide. ilustrând gradul de hidrofobicitate al moleculei. Astfel. Transportul ionilor şi moleculelor mici prin membranele celulare Maniera în care substanţele trec prin membranele celulare este determinată pe de o parte de caracteristicile substanţelor (greutate moleculară. Astfel. amonoacizi) şi al unor ioni (H+. Unele gaze (O2. 8. Procesul nu implică consum de energie (ATP).

000 Da. Cea mai bine caracterizată permează.sunt concentraţiile mediilor apoase separate de membrana celulară. viteza de difuziune a moleculei prin interiorul membranei este mult inferioară vitezei sale de difuziune printr-un mediu apos. transportul pasiv al moleculelor prin membrană este mediat de proteine membranare numite permeaze.reprezintă suprafaţa membranei P este coeficientul de permeabilitate al membranei. Spre deosebire de difuzia simplă. Are o greutate moleculară de 45. 6). procesul fiind exclusiv determinat de gradientul electrochimic.constanta de permeabilitate (P) a membranei celulare.359 kcal/mol. permeabilitatea selectivă a membranelor plasmatice poate fi explicită prin existenţa proteinelor canal. C1aq. În cazul transportului prin difuzie simplă a moleculelor fără sarcini electrice. transportul ionului de K+ de către valinomicină). 9. suprafaţa (S) şi coeficientul de permeabilitate (P). disociindu-se pe cealaltă faţă a membranei cu eliberarea moleculei transportate. D-glucopermeaza este o proteină transmembranară alcătuită de 12 α-helixuri care au în majoritate un caracter hidrofob. Aceste proteine transmembranare. iar rotirea unei molecule proteice în planul membranei este defavorizată din punct de vedere energetic. Difuzia simplă prin membranele celulare se realizează cu pierdere de energie liberă.1M (la 250C) sistemul pierde o energie liberă de 1. Difuzia facilitată În procesul de difuziune facilitată. În urma legăturii ce are loc pe o faţă a membranei se formează un complex moleculă-permează ce traversează dublul strat lipidic. Deci. formează porii membranari. difuzia facilitată se caracterizează prin specificitate faţă de molecula transportată. În difuzia moleculelor încărcate electric legea lui Fick nu mai are aplicabilitate. În acest model se consideră că transportorul exercită o mişcare de navetare sau rotaţie în dublul strat lipidic. modelul „carrier” rămâne aplicabil numai pentru transportul anumitor ioni de către polipeptide antibiotice (de exemplu. Proteinele canal specializate în transportul selectiv al diferitelor specii ionice se 35 . (dn/dt)= PxS (C1aq – C2aq) Fig. de la o concentraţie de 1M la o concentraţie de 0. Permeaza leagă reversibil şi complementar la un situs activ o singură specie moleculară sau molecule aparţinând unei singure familii. Deoarece difuzia facilitată este un tip de transport pasiv. catalizează difuzia facilitată a glucozei prin membrana eritrocitelor (Fig. străbătute de un canal delimitat de aminoacizi hidrofili. Aceasta enunţă că viteza de difuziune (dn/dt) a unei molecule este proporţională cu diferenţa de concentraţie. Calculele termodinamice demonstrează că la deplasarea unui mol de substanţă fără sarcină electrică. fiind astfel capabil să treacă molecula transportată de pe o faţă pe alta a membranei celulare. Mecanismul transportului mediat de Dgluco-permează În parte. Datorită vâscozităţii dublului strat lipidic. se respectă legea lui Fick. Unul din modelele care au încercat să explice maniera în care se desfăşoară difuzia facilitată este modelul transportorilor cărăuşi (carrier model). viteza de difuziune a unei molecule prin membrană conform legii lui Fick este: unde: S . b. D-gluco-permează (sau D-hexozo-permează). C2aq .

ƒ cu poartă comandată de voltaj (dependente de valoarea potenţialului de membrană) (Fig.3. Modificarea conformaţională a receptorului acetilcolinic . Transportul mediat de aceste proteine nu necesită consum de energie. ƒ cu poartă comandată de liganzi. se deosebesc trei tipuri de proteine canal: ƒ cu poartă comandată de stimuli mecanici.starea activată Fig. A . ionii difuzând cu viteze diferite prin membrană în sensul gradientelor de concentraţie. dispariţia potenţialului 36 . În acest caz canalele se deschid în urma legării la un receptor a unei molecule semnal ce poate fi un mediator extracelular (neurotransmiţător) sau un mediator intracelular (ion. Schema joncţiunii neuromusculare şi principalele proteine canal de ioni implicate de declanşarea contracţiei musculare sub acţiunea impulsului nervos.proteină canal de Na+ cu poartă comandată de ligand.2. B . În funcţie de factorii ce comandă deschiderea porţilor. proteină de legare a GTP) (Fig. Transportul activ Deplasarea moleculelor şi ionilor prin transport pasiv evoluează spre egalarea concentraţiilor de o parte şi de alta a membranei şi. 12). implicit.starea de repaus.numesc proteine canal de ioni. 11). Proteinele canal de ioni se deschid tranzitoriu. A Fig. 12. Structura canalului de Na+ cu poartă comandată de voltaj 2. B Fig.2. nucleotid. 10. 11. 10. deschiderea canalelor reprezintă un răspuns celular la diferite semnale recepţionate de membrana plasmatică. caracteristică ce a sugerat denumirea lor de proteine canal cu poartă (gate channels). De regulă.

fiind implicată în transportul ionilor de Ca2+ din citosol în acest organit celular. Plusul de independenţă faţă de compoziţia mediului înconjurător. are la bază modificarea conformaţională a enzimei. Este localizată în membranele plasmatice asigurând menţinerea unei concentraţii intracelulare scăzute a ionilor de Ca2+.membranar. activitatea catalitică a unor enzime (piruvat-kinaza) şi menţinerea potenţialului de membrană a celulelor excitabile. Primul reprezentant al acestei clase şi cel mai răspândit . Energia ce asigură conversia conformaţiei enzimei (E1 → E2) cât şi pomparea ionilor împotriva gradientului lor de concentraţie este furnizată de hidroliza moleculelor de ATP (Fig. Mecanismul de acţiune Na+-K+-ATP-aza. molecula transportoare are funcţie ATP-azică. 13). În celulele musculare enzima este prezentă în membrana reticulului sarcoplasmic. Proteina numită calmodulină este alcătuită dintr-un singur lanţ polipeptidic şi are o funcţie reglatoare modificând viteza de pompare a ionilor de Ca2+ în raport cu concentraţia citosolică a acestora. Na+ K+-ATP-aza pompează Na+ în mediul extracelular şi introduce K+ cu sarcină în celulă. Pompele ionice Se cunosc trei clase de proteine ce cuplează direct transportul ionilor împotriva gradietelor lor electrochimice cu desfacerea legăturilor fosfodiesterice din molecula de ATP şi formarea de ADP (adenozin difosfat) şi fosfor anorganic (P): clasa ATP-azelor P. Pentru a menţine homeostazia mediului intracelular. deşi insuficient cunoscut. fiind capabilă să utilizeze direct energia rezultată în urma hidrolizei ATP în procesul de transport (pompele ionice). este posibilă formarea unor canale în proteina transportoare ce permite trecerea ionilor de Na+ şi K+ prin membrana plasmatică. În funcţie de modul în care este utilizată energia se deosebesc două tipuri de transport activ. energia moleculelor de ATP este utilizată indirect prin intermediul gradientelor ionice. pe care transportul activ îl oferă celulei. Ultimul constituient al ATP-azelor P transportă ionii de H+. mediat de Ca2+ATP-aza. eritrocitele utilizează 50% din energia stocată în moleculele de ATP pentru a menţine o concentraţie ionică relativ constantă a mediului intracelular. implică consum de energie metabolică. celula şi-a creat mecanisme de transport activ capabile să deplaseze moleculele şi ionii în sens invers gradientelor lor de concentraţie şi electrochimic.Na -K+-ATP-aza (pompa de Na+-K+) prezentă în membranele plasmatice ale tuturor celulelor animale este unul dintre cele mai studiate sisteme de transport activ. Al doilea reprezentat al clasei de ATP-azei P este Ca2+-ATP-aza (pompa de Ca2+). 37 . Astfel. Astfel. a. Pomparea ionilor din reticulul sarcoplasmic în citosol determină contracţia musculară. Funcţionarea Na+-K+-ATP-aza asigură menţinerea unei concentraţii intracelulare relativ ridicată a ionilor de K+ ce condiţionează desfăşurarea normală a unor procese celulare vitale cum sunt: biosinteza proteică. Acest tip de transport este mediat de proteine specifice şi prezintă toate caracteristicile cinetice ale difuziei facilitate. În transportul activ propriu-zis. Al doilea tip de transport activ poartă numele de cotransport. În unele cazuri de cotransport. este esenţial în procesul de contracţie – relaxare musculară. În cadrul acestui transport moleculele şi ionii sunt deplasaţi împotriva gradientelor lor de concentraţie pe seama energiei eliberate în transportul pasiv al altor molecule şi ioni. clasa ATP-azelor F. O proteină capabilă să lege specific ionii de Ca2+ a fost identificată şi în citosol. Clasa ATP-azelor P conţine trei reprezentanţi. în timp ce înlăturarea ionilor din citosol permite relaxarea musculară. în unele cazuri împreună cu K+. Traficul Ca2+ prin membrana reticulului sarcoplasmic în celulele musculare. clasa ATPazelor V (H+-ATP-aze).

f. defosforilarea proteinei transportoare conduce la modificarea conformaţiei (E2). ci transportul lor prin membrană este facilitat de gradientul de concentraţie scăzută şi catalizat de o proteină de import numită importer (fig.defineşte procesul de cotransport.numiţi ioni cotransportaţi . 14 a). a unei singure specii moleculare sau ionice. fără a fi cuplată cu mişcarea altei specii moleculare. d. proteina aflată în conformaţie E1 leagă Na+ la situsurile aflate pe faţa citoplasmatică a subunităţii α. În acest transport activ. ionii de Na+ au un rol important în transportul zaharurilor şi aminoacizilor în celulă. 38 . În acest caz.K ATP-azei a. K+ se leagă la situsurile de pe faţa exoplasmatică ale subunităţii α. H+-ATP-aza este prezentă în membranele plasmatice ale celulelor ce secretă produşi acizi (membrana apicală a celulelor epiteliale ce mărginesc lumenul vezicii urinare) şi în membranele lizozomale. Clasa ATP-azelor V (H+ . Cotransportul activ al ionilor şi al moleculelor prin membrana plasmatică nu utilizează în toate cazurile direct energia eliberată prin hidroliza ATP. Schema funcţionării Na+ . localizate în membrana mitocondrială. transportul K+ prin membrana plasmatică şi eliberarea lui în citosol are loc simultan cu revenirea proteinei transportoare la conformaţia iniţială (E1). ca şi cele ale clasei V sunt responsabile de transportul protonilor. 3) antiport. este faptul că acţionează în sensul cuplării-deplasării H+ de la o concentraţie mai mare la una mică cu sinteza ATP din ADP şi P.5-5) în interiorul acestui organit celular. 13. b.ATP-aze) este reprezentată de proteine transportoare ce realizează deplasarea protonilor în sens invers gradientului lor de concentraţie. c. e. Folosirea energiei gradientelor ionice în transportul transmembranelor activ constituie o cale indirectă de utilizare a energiei stocate în ATP. b. la un moment dat. 2) sinport. Clasa ATP-azelor F. energia legăturii macroenergice E1~P asigură modificarea conformaţională a proteinei (E1-P) şi transportul Na+ în spaţiul extracelular. Pompa de H+ dependentă de ATP din membranele lizozomale are rolul de a menţine un pH scăzut (4. moleculele neutre nu se acumulează împotriva gradienţilor de concentraţie.Fig. Transportul uniport reprezintă trecerea prin membrană. Deplasarea ionilor şi moleculelor împotriva gradientelor lor de concentraţie cuplată obligatoriu cu transportul pasiv al altor ioni . Sunt descrise trei aspecte ale cotransportului: 1) uniport. legarea ATP este urmată de hidroliza acestuia şi fosforilarea unui rest de Asp din structura proteinei (E1~P). Ceea ce caracterizează ATP-azele din clasa F.

14. Cooperarea celor două proteine transportoare face posibilă preluarea continuă a glucozei din lumenul intestinal. Pătrunderea acestor molecule în celulele epiteliale este cuplată obligatoriu cu intrarea ionilor de Na+.Na+ asigură acumularea glucozei.Fig. 14. Antrenarea în circulaţie sanguină a glucozei absorbită din lumenul intestinal şi deplasarea aminoacizilor din tubii renali în sânge reprezintă procese cu o desfăşurare similară. 15). Dintre toate sistemele de simport cel mai bine cunoscut este simportul de lactoză în celula bacteriană (Escherichia coli) (fig. Proteina ce realizează simportul glucoză . Mecanisme de cotransport Fig. în celulele epiteliale ce delimitează lumenul intestinal. 39 . în care un rol important îl joacă celulele epiteliale intestinale şi respectiv. purtaţi fiind de către o proteină porter (fig. tubulare. b1). 15. 14. Simportul este asigurat de proteine specifice localizate în regiunea apicală (cu microvili) a membranei plasmatice (fig. b2). împotriva gradientului de concentraţie. Tipul simport reprezintă cotransportul a două specii deosebite (o structură chimică solvită şi union încărcat H+) în aceeaşi direcţie. Na+K+-ATP-aza menţine gradientul electrochimic al Na+ prin pomparea ionilor în afara celulei epiteliale.

K+-ATP-ază. Speciile ionice exportate în mediul extracelular (H+ şi HCO3-) sunt generate în celulă ca rezultat al acţiunii anhidrazei carbonice asupra produsului final al metabolismului celular CO2. Reglarea volumului celular şi a presiunii osmotice interne În anumite limite. Transportul apei şi reglarea volumului celular Presiunea osmotică . plante. Introducerea unei celule într-un mediu hipertonic (cu o concentraţie salină superioară conţinutului celular) este urmată de scăderea pH-ului citosolic. generaţi. sau Cl. Are loc schimbarea unei specii moleculare cu alta. Proteinele uniporter.25 M NaCl) 40 . de exemplu Na+ în locul ionului de H+. 14. Prin acest tip de transport activ. Al doilea sistem acţionează în sensul deplasării Cl. simporter şi antiporter au structuri asemănătoare şi funcţionează prin mecanisme similare. iar concomitent Ca2+ este scos în spaţiul extracelular. 16). uniport. Na+ este transportat intracelular. la rândul lor. Fig. transport catalizat de o proteină antiporter. Majoritatea acestor tipuri de transport activ simport/antiport.în locul grupării HCO3-. ulterior dovedindu-şi valabilitatea în toate celulele organismelor vii (fungi. c. în celulele animale.în celulă şi exportul de HCO3-. 16. Primul sistem asigură intrarea în celulă a Na+ în schimbul ieşirii H+. sunt declanşate de gradienţi de Na+. celulele sunt capabile de a-şi modula tensiunea osmotică internă şi prin aceasta îşi pot menţine volumul relativ constant. acest antiport reuşeşte să menţină scăzut nivelul citosolic al calciului în multe celule.factor critic în transportul molecular de apă Deplasare moleculelor de apă prin membrana plasmatică sau printr-un strat de celule este rezultatul acţiunii diferenţei de concentraţie a celor două soluţii separate de membrană (stratul de celule) şi /sau gradientul de presiune hidrostatică. simport şi antiport au fost descrise întâi la bacterii (Escherichia coli). Mecanismul transportului molecular de apă prin dublul strat lipidic nu este încă cunoscut.Sistemul antiport reprezintă transportul de interschimb (fig. de pompe ionice de Na+. c) între două substraturi solubizante în două direcţii opuse. în condiţiile în care celula se găseşte într-un mediu hiperton (0. Cele trei tipuri de transport . fapt ce determină activarea sistemului antiport Na+-H+ şi Cl-HCO3-. Studii recente sugerează posibilitatea existenţei unor proteine canal de apă la nivelul membranelor plasmatice. Principalele proteine transportoare implicate în reglarea volumului celular. animale). Influxul de Na+ şi Clconduce la creşterea concentraţiei saline şi a tensiunii osmotice celulare ce fac posibilă intrarea moleculelor de apă în celulă şi în unele cazuri restabilirea volumului celular iniţial (fig.

Endocitoza este implicată în transportul în celulă a diverselor molecule. molecule mici şi apă. Transportul macromoleculelor şi particulelor prin membrana plasmatică Schimbul de substanţe pe care îl realizează celula cu mediul înconjurător nu este limitat numai la ioni. ƒ rolul critic al procesului de fuziune membranară. 17. Se disting două tipuri de transport: exocitoza şi endocitoza. Diferitele macromolecule (proteine.3. Fig. Studiul transportului macromoleculelor din celulă în mediul extracelular sugerează existenţa a două tipuri de exocitoză: constitutivă şi reglată (fig. Materialele ce pătrund în celulă prin endocitoză sunt fie supuse acţiunii enzimelor hidrolitice lizozomale. De cele mai multe ori macromoleculele de secreţie sunt eliberate din celulă prin aceeaşi regiune a membranei plasmatice prin care ele au pătruns.2. neurotransmiţători şi enzime digestive este realizată prin exocitoză reglată. Prin exocitoză macromoleculele sintetizate în celulă sunt excretate în spaţiul extracelular. În acest caz moleculele sunt împachetate în vezicule de secreţii. poliglucide) şi particule traversează membrana plasmatică prin mecanisme de transport mediate de vezicule. 17). Există însă situaţii în care macromoleculele traversează spaţiul celular fiind secretate printr-o altă regiune membranară. Acest ultim tip de transport poartă numele de transcitoză. cât şi a fracţiunilor din fluidul interstiţial (pinocitoza). Exocitoza constitutivă este comună tuturor celulelor şi asigură eliminarea continuă a macromoleculelor sintetizate în spaţiul extracelular. de cele mai multe ori. polinucleotide. cele două procese de transport menţionate prezintă unele caracteristici comune: ƒ sechestrarea moleculelor şi a particulelor transportate în vezicule.3. ƒ asigurarea unui transport strict direcţionat. iar fuziunea lor cu membrana plasmatică este comandată de un semnal extracelular. Calea clasică de transport a moleculelor de secreţie în spaţiul extracelular 41 . fie eliberate din nou în mediul extracelular. Deşi decurg după mecanisme diferite. Procesul de exocitoză stă la baza desfăşurării secreţiei celulare (fig. Secreţia celulară de hormoni. un mesager chimic. 18).

De exemplu. macromoleculele intră în celule sub forma complexului de ligand-receptor. Endocitoza mediată de receptori. În urma recunoaşteri şi legării lor la receptori de membrană. Fig. 20). Calea urmată de particulele ce au pătruns în celulă prin endocitoză Fig. colesterolul circulă în sânge legat de o proteină cu care formează complexe numite lipoproteine cu densitate scăzută (LDL) (fig. 20. 19. fără a fi însoţite de fluidul extracelular. În funcţie de mecanismul procesului de endocitoză distingem: endocitoza mediată de receptori şi pinocitoza. Endocitoza mediată de receptori pentru LDL 42 .Fig. Prezentarea schematică a exocitozei constitutive şi reglate Endocitoza defineşte transportul mediat de vezicule din mediul extracelular în celulă al unor macromolecule. 18. reprezintă un tip de transport specific şi eficient al macromoleculelor. 19). cât şi a substanţelor dizolvate în lichidul interstiţial (fig.

microorganisme.Caracteristic pentru endozomi este pH-ul acid care determină disocierea celor mai multe complexe receptor – proteine. resturi celulare etc. care ulterior invaginându-se vor forma cavele (coate pita). Majoritatea receptorilor de pe suprafaţa celulelor care mediază endocitoza sunt glicoproteine transmembranare. prin scăderea numărului de receptori celulari. Partea citosolică a acestor zone. Acidifierea endozomilor prin acţiunilor unor pompe protonice (activate de ATP) duce la disocierea complexelor receptor-proteine. ƒ mică regiune citosolică. Mulţi dintre aceşti receptori sunt localizaţi în anumite regiuni ale membranei plasmatice. a ionilor de fier. temporar. Legarea particulelor de fagocit . Fagocitoza (gr. Dacă la organismele unicelulare fagocitoza reprezintă principala cale de nutriţie. 43 .Procesul de endocitoză mediată de receptoriare o semnificaţie biologică foarte largă. Endozomii fuzionează şi formează vezicule mai mari cu diametrul de 2000-6000Aº (în circa 20 de secunde). la mamifere procesul joacă un rol important în apărarea organismului. fiind fixaţi şi importaţi intracelular.prima etapă a fagocitozei . Aceşti receptori au: ƒ un domeniu extracelular. fragmente de celule eucariote sau chiar celule întregi). etc). pinocitoza: endocitarea moleculelor solubile (toxinele bacteriene). În raport cu mărimea şi complexitatea particulelor endocitate. Vezicule prinde rapid clatrina şi devine endozom (receptozom). corpusculare (virusuri. Eliberarea clatrinei din vezicule reprezintă un moment cheie în endocitoză deoarece prezenţa acestei mantale proteice în jurul veziculei ar împiedica transmiterea proteinelor importate şi a receptorilor către destinaţiile lor. Endocitoza îndepărtează aceşti hormoni din circulaţie şi fie celula.implică participarea receptorilor de membrană ce recunosc specific liganzii aflaţi pe suprafaţa particulei ţintă. prezentând câteva aspecte particulare deosebit de importante şi anume: eliberarea metaboliţilor esenţiali către celule a colesterolului. Mecanismul endocitozei Endocitoza începe cu invaginarea unei asemenea regiuni din membrana plasmatică. mai puţin receptivă la aceştia. se disting două variante particulare ale endocitozei şi anume: fagocitoza: endocitoza macromoleculelor sau a particulelor mici. bacterii. ƒ 1-2. etapă absolut necesară pentru sortarea proteinelor şi dirijarea lor către destinaţii specifice. captarea proteinelor ţintite pentru distrugere şi eliberarea acestora către lizozomi(de ex celulele hepatice captează şi distrug glicoproteinele plasmatice senescente). factorul de creştere epidermic. Clatrina este reciclată de către o enzimă activată de ATP. celule îmbătrânite şi maligne. Celule specializate numite fagocite sunt capabile să înglobeze şi să distrugă substanţe străine. fagiere=a mânca) este un proces de transport mediat de vezicule prin care celulele sunt capabile să ingere diverse particule din spaţiul extracelular. cu formarea unei caveole. constituie un strat gros de clatrină (proteină ce va forma o reţea în jurul veziculelor membranare). care sunt recunoscuţi de către receptorii de suprafaţă ai celulelor. rezultă deci că soarta substratului este decisivă la acest nivel. a complexelor vitaminice B12. helixuri transmembranare. Caveolele reprezină 2% din suprafaţa unei celule animale. clatrina formează o reţea în jurul acesteia pe care apoi o închide rezultând în final o veziculă cu manta de clatrină(diametrul de 800Aº). modularea răspunsului la mulşi hormoni de natură proteică şi factori de creştere (de ex insulina. În organismele animale se disting două tipuri de celule sanguine ce acţionează ca fagocite: monocitele (ce migrează în ţesuturi dând naştere macrofagelor şi ele celule cu funcţie fagocitară) şi neutrofilele.

numită regiune Fc. 44 . Al doilea mesager declanşează un lanţ de reacţii intracelulare care provoacă în ultimă instanţă răspunsul celulei ţintă la ligantul fiziologic în cauză (fig. Unii dintre aceşti liganzi sunt numiţi mesageri de ordinul I.) prin legarea cărora se induc răspunsuri celulare caracteristice.ţintă face posibilă fagocitarea acesteia B – procesul de „capping” împiedică fagocitarea celulei-ţintă Pinocitoza este un fenomen observat la macrofage şi reprezentat de invaginarea unei părţi a membranei celulare. anticorpii se deplasează spre un pol al celulei-ţintă generând o structură de tip calotă ce împiedică fagocitarea celulei ţintă (fig 21). de obicei cAMP (adenozin-monofosfatul ciclic). 2. 21). După un scurt timp de la formarea cluster-ilor. anticorpi primiţi odată cu laptele matern. În interiorul plasmalemei. neurotransmiţători. receptorul activat interacţionează apoi cu un sistem enzimatic care generează în citosol un mesager de ordin II. 23. sub influenţa unor particule mici. 24. Anticorpii se ataşează pe suprafaţa bacteriilor în aşa fel încât regiunea prin care aceştia se leagă la receptori. Un exemplu de transcitoză îl reprezintă transportul din stomac în circuitul sanguin al anticorpilor la nou-născut. al diferitelor microelemente. bacteriile sunt supuse unui proces de opsonizare (gr.4. Fagocitoza se realizează printr-un mecanism „membrane-zipper” A – distribuirea uniformă a anticorpilor pe suprafaţa celulei . etc. Această veziculă migrează de la membrana celulară spre regiunea perinucleară. prin formarea complexului ligandreceptor. Receptorul Fc din membrana plasmatică a fagocitelor interacţionează cu anticorpii legând cele două suprafeţe membranare printr-un mecanism tip fermoar (membrane-zippering-mechanism) ce face posibilă fagocitoza (fig. având funcţia de legare specifică şi cu afinitate mare a unor molecule extracelulare numite liganzi (hormoni. Fig. Există posibilitatea stabilirii unor legături încrucişate între anticorpii ataşaţi pe suprafaţa celulei ţintă cu formarea unor aglomerări (clusterii). Activarea receptorilor specifici de către anticorpi. 22. Procesul este întâlnit în celule (epiteliale) ale căror membrane plasmatice sunt împărţite în domenii distincte (apical şi latero-bazal) datorită pronunţatei asimetriei în distribuţia elementelor lipidice şi proteice componente. unde fuzionează cu lizozomii. solubile (picături). 21. conţinutul veziculei fiind hidrolizat. componente ale complementului sau diverse oligozaharide de pe suprafaţa microorganismelor. generează un semnal intracelular ce declanşează ingestia. Procesul de calotare (capping) este energo-dependent necesitând prezenţa moleculelor de ATP. RECEPTORII DIN MEMBRANĂ Receptorii membranari sunt glicoproteine transmembranare. opsonein=a pregăti pentru mâncare) ce constă în acoperirea suprafeţei bacteriene cu anticorpi şi/sau componente ale complementului. este expusă spre exterior.Pentru a putea fi fagocitate. 25). proces numit patching.cu formarea în final a unor vezicule citoplasmatice (cu dimensiuni de 1-2µm). Transcitoza defineşte un tip de transport specific transcelular.

4. ƒ receptori pentru antigene străine de organism ƒ receptori pentru toxine bacteriene ƒ receptori pentru medicamente ƒ receptori pentru lecitine Deşi conceptul de receptor a fost enunţat de mai bine de 100 de ani de către P Erlich şi M. Hangley. într-o zonă specifică din molecula receptorului. atunci Ca+2. datorită deschiderii canalelor de calciu ale membranelor celulare. deci având efecte de mediatori chimici locali. acid aspartic. adrenalină. datorită progreselor tehnicii. dopamină. Exemple de modificări ale plasmalemei pot fi: Redistribuirea receptorilor cu agregarea lor în anumite zone ale plasmalemei urmată de endocitoză. pentru a explica mecanismul de acţiune al medicamentelor şi toxinelor numai recent.legături de hidrogen). de ex calmodulina). adrenalină. Modificări de permeabilitate a membranei. serotonină. Prin legarea de receptor apar diferite modificări ale plasmalemei ce induc apoi efecte intracelulare. se produc la legarea neurotransmiţătorilor de membrana postsinaptică şi au rol în transmiterea şi generarea impulsului nervos Activarea unor enzime din plasmalemă (activarea adenilatciclazei de către hormonii polipeptidicihidrosolubili). peptide mici ca encefalina). receptori pentru anticorpi. parathormonul. Dimpotrivă. Ligantul de care se leagă de receptor prin forţe slabe (hidrofobe. receptorii pentru acetilcolină. glicină.În cazurile când interacţiunile moleculă semnal receptorul generează un nucleotid ciclic (adenozin sau guanozin. hormoni ai hipofizei. noradrenalină. Creşterea intracelulară a Ca+2 (prin deschiderea unor canale din plasmalemă care permit pătrunderea calciului extracelular ce se leagă în citosol de proteine specifice. este considerat ca un mesager de ordinul II. 45 .Unele dintre aceste molecule acţionează strict numai asupra unei celule postsinaptice. au putut fi vizualizaţi unii receptori în ţesuturi umane obţinute post-mortem.influenţând mai multe celule. c. acid glutamic. glucagon. el pătrunde uşor prin plasmalema celulei ţintă şi se leagă de receptorii intracelulari. b. musculare sau alte celule efectuare (de ex. a. Receptorii pentru substanţe exogene (vehiculate de obicei pe cale umorală) includ: ƒ receptori pentru virusuri. în matricea citoplasmatică. hormonii hidrofili se leagă de receptorii din plasmalemă şi aceşti receptori transmit celulei informaţia necesară spre a-şi modifica metabolismul. Receptori pentru hormoni sunt localizaţi diferit în celulă. Receptori implicaţi în reacţii imunitare sunt receptori pentru antigene endogene (foarte numeroşi în plasmalema unor limfocite).după cum hormonul este hidrofil sau hidrofos (cum este cazul hormonilor steroizi şi tiroidieni). În acesta categorie intră receptorii pentru insulină. 2. altele pot difuza local. De remarcat că folosirea mesagerilor de ordin I şi activarea multor proteine şi enzime prin legarea unei singure molecule de ligand au ca rezultat creşterea extrem de mare a eficienţei receptorilor al căror procent nu depăşeşte 1% din totalul proteinelor de membrană. acid gamma-amino-butiric. histamină.Tipuri de receptori Se pot distinge două categorii mari de receptori după originea ligandului pe care îl leagă: receptori pentru substanţe endogene şi receptori pentru substanţe exogene. receptori pentru complement.1.monofosfat ciclic) ci provoacă un influx rapid de ioni de calciu (Ca+2). Receptorii pentru neurotransmiţători sunt situaţi în membrana postsinaptică a celulei nervoase.

anticorpii şi antigenele. la distanţă. 2. 2. consecutiv eliberării unui mesager chimic în torentul circulator fiind adecvată transmiterii de informaţii generale. adaptată comunicării rapide şi selective a mesajelor şi.2. sensibil la muscarină cu antagonist atropina. când mesajele se transmit fără o difuziune semnificativă în spaţiile extracelulare pot fi: ƒ permanente ƒ tranzitorii ƒ episodice Contactul direct permanent se realizează de obicei prin intermediul joncţiunilor permeabile de tip „gap” care leagă direct compartimentele citoplasmatice ale celulelor ce se influenţează reciproc şi prin care trec molecule mici.continuând cu controlul creşterii şi diviziunii.4. β-adrenergic – 46 .mesaje care difuzează în spaţiul extracelular. Căile principale prin care se realizează schimbul mesajelor sunt: a) transmiterea indirectă la distanţă b) transmiterea directă între celulele aflate în contact. glicina. într-o serie de boli alterarea comunicării are un rol patogenic important.4. cazul reţelei nervoase dintre celulele senzoriale şi cele musculare). Receptorii celulelor nervoase Când informaţia circula rapid de la şi către anumite locuri. .2. α-adrenergic (fentolamina). glutamatul. tranzitoriu este exemplificat tipic de cooperarea celulelor sistemului imunitar a cărui organizare este astăzi comparată cu aceea a sistemului nervos elaborându-se conceptul de „reţea imunitară”. capătul nervului eliberează neurotransmiţătorii în spaţiul sinaptic de unde o parte sunt distruşi şi o alta se prinde de receptorii specifici.2. substanţa P (un decapeptid). Pe de altă parte.4. Dintre receptorii şi antigoniştii lor. etc. Comunicarea între celule este necesară începând cu dezvoltarea şi organizarea acestora în ţesuturi.transmiterea nervoasă.3. receptorul colinergic. ca şi pentru coordonarea diverselor activităţi ale celulelor mature. virusurile şi interferonii. neurohormonii şi neuromediatorii. De asemenea există şi cazul conjugării celor două posibilităţi de comunicare anterioară când mesajele se transmit la distanţă prin contacte interpuse (de exemplu. Pe plan celular. Principalele sisteme de mesageri şi semnale intercelulare sunt hormonii (care nu mai sunt consideraţi produşi exclusiv ai glandelor endocrine). de exemplu metabolice. sensibil la nicotină (α-bungarotoxina). Modalităţi de comunicare intercelulară Sistemele de comunicare intercelulară reprezintă cheia înţelegerii funcţionării armonioase a celor aproximativ1x 1015celule din organismul uman. mesajele sunt vehiculate printr-un mecanism electric de către nervi prin transmisie chimică între neuroni şi între aceştia şi celulele receptoare senzoriale sau efectuare. ionii şi nucleotidele. etc . noradrenalina. Contacul intercelular direct cu caracter efemer.4.Comunicarea intercelulară la distanţă Celulele pot schimba între ele.transmiterea umorală. În ambele cazuri membranele celulare au un rol principal îndeosebi prin existenţa receptorilor specifici 2. polinucleotidele şi ARN. Odată cu apariţia potenţialului de acţiune. Astfel de neurotransmiţători sunt: acetilcolina. dopamina.2.Contactul intracelular direct Contactul celular direct. fac parte: receptorul colinergic. Acesta este cazul a două mecanisme fundamentale de transmitere a informaţiei: . factorii de creştere. semnalele bioelectrice. legătura este stabilizată prin contacte sinaptice intercelulare de 15 nm dintre celulele care participă la transmiterea mesajelor.1.2. ATP.

23). acetilcolina se descărca prin impuls nervos (impulsul nervos este acela care deschide canalele proteice) şi realizează în membrana postsinaptică prin mediaţie chimica un potenţial de membrana cu ajutorul canalelor receptoare de acetilcolina care transporta K+ şi Na+. de fapt a potenţialului de acţiune (P. parcurgând câteva sute de micrometrii pe suprafaţa unui muşchi. Pătrunderea Na+. se accelerează. Fig. scade energia stadiului conformaţional deschis şi. într-o ms. În fiecare regiune presinaptică se găsesc vezicule presinaptice la capătul terminaţiei nervoase. Fiecare terminaţie conţine aproximativ 10000 molecule de acetilcolina.A. pana ce suprafaţa interna a membranei se pozitivează pe o unica porţiune. Ataşarea veziculelor cu acetilcolina de membrana presinaptica se face pe unele proteine intrinseci membranare. În mai puţin de 100ms conţinutul de circa 10000 molecule de acetil-colina iese prin exocitoza în spaţiul sinaptic. Fuziunea veziculelor cu acetilcolina cu membrana presinaptice este declanşată de o creştere rapidă şi trecătoare a concentraţiei Ca2+ în butonul terminal al axonului. transferând voltajul mai departe. Diferenţa de voltaj între K+ care iese în spaţiul sinaptic si Na+ care intra în celula este aproape 0 (zero). Axonul unui neuron motor de la broască.. Inversarea voltajului determină potenţialul de acţiune ce se propagă de-a lungul axonului (fig.) (fig. 22. formează câteva sute de contacte sinaptice la 1µm . sub influenţa Ca2+.(propanolul). Probabil că exocitoza se realizează prin filamentele mecanocontractile membranare. Deci. Asemenea apropiere de zero depinde de numărul canalelor deschise şi de durata acestui stadiu. Ieşirea ionilor de K+ restabileşte repede potenţialul negativ al membranei . Fig. dar imediat acest Ca2+ liber dispare în momentul contopirii veziculelor cu membrana presinaptica. Propagarea mai departe a influxului nervos depinde de existenta în membrana neuronului a unor canale ce se deschid pentru Na+ la o modificare a voltajului membranar şi a căror funcţionare de . Canalele de Na+ şi K+ (schemă) 47 . 23.poarta închisă şi deschisă” pentru Na+ este cauza. Influxul nervos (schemă) În momentul aplicării unui stimul are loc o depolarizare locala slabă caracterizată printr-o mică modificare de voltaj care deschide canalele pentru Na+. Receptorii membranari postsinaptici sunt concepuţi ca nişte canale proteice care se deschid la neurotransmiţător. Când doua molecule dintr-un neuro-transmitaţor (acetilcolina) se leagă de un receptor postsinaptic. 22). aşezate pe doua şiruri la fiecare sinapsa. aceasta se face la întâmplare. canalul proteic al respectivului receptor se va deschide. si alţii . legându-se de receptorii membranari postsinaptici. cele 10000 molecule de acetilcolina trecând prin cele circa 2000 de canale în acelaşi timp cu 20000 ioni de Na+ într-un sens si tot atâţia de potasiu (K+) în sens invers. în acest mod.

. fiind compus din 3-4 tipuri de polipeptide de 50000 daltoni. Receptorii care controlează permeabilitatea ionică Ţesuturile electrogene ale peştilor electrici au puţine joncţiuni neuromusculare. dipolii electrici ai proteinelor canalului Na+ se aliniază cu câmpul electric membranar. Este vorba de un complex de 3-4 polipeptide cu o greutate moleculară de 200000-300000 fiecare polipeptid având o GM=40000-65000 . experimental.închisă”.Canalul Na+ este o proteină de circa 300000 daltoni. este starea de inactivare ce apare mult mai lent ca procesul de activare. iar cele mari îl blochează . Deschiderea canalelor Na+ se face în modul .4-0. 2. ceea ce înseamnă un câmp electric mare membranar. care se găsesc şi în creierul mamiferelor. care variază în direcţie şi mărime de câte ori se schimbă conformaţia moleculară a canalului. Asemenea sarcini conferă canalului un moment dipol electric mare... 4 molecule de αbungarotoxina marcată. deoarece fiecare canal deschizându-se face să crească conductanţa membranei de 8x10-12ohmi (Ω). asistentă a 30000 molecule de toxina marcată pe un µm2. Canalele rămân în stare de inactivare câteva ms şi abia apoi se închid trecând în starea de repaus. determinându-i o stare conformaţională . prin scoaterea K+ de câtre canalele K+ în afara fibrei nervoase. Diferenţa de potenţial a membranei în repaus este.deschisă”. asupra canalului. Receptorul este relativ hidrofob şi glicolizat cu manoza şi galactoza. aşa fel încât canalele rămân deschise scurt timp. diferită de aceea din starea de repaus.4. după izolarea membranelor postsinaptice. spre deosebire de corpul neuronului care. Fiecare complex are 250000 daltoni. pentru ca apoi sa se închidă prin inactivare. hidrofobe şi glicolizate cu manoza şi galactoza. nu se mai poate realiza transmisia neuromusculara şi apare o maladie musculară degenerativă. Apoi.închisă” în . astfel că faţa internă (sau citoplasmatică) devine pozitivă prin pătrunderea Na+. 70mV între incarcatura pozitivă de la exterior şi cea negativă de la interior. Pe suprafaţa sa canalul are grupări încărcate electric în poziţii bine determinate. Cantităţile mici de nicotina sensibilizează receptorii. după cum se ştie. De un asemenea complex se pot lega. 48 . Un complex prezintă patru situsuri de legare pentru acetilcolina. în axon se generează un singur impuls care se propagă de-a lungul sau în urma unui singur stimul. se stabileşte incarcatura negativă a feţei citoplasmatice a membranei.. de aproximativ 100KV/cm. Aceşti receptori. sunt blocaţi când în sângele circulant apare un anticorp al sau datorită unei condiţii autoimunitare. cu un por de 0. produce o serie de impulsuri la diferite intensităţi ale aceluiaşi stimul. Este de remarcat că. constatându-se. să schimbe conformaţia proteinei canalului din . Modificările în intensitatea câmpului membranar pot. deci aproximativ 7500 receptori dispuşi în arii hexagonale la suprafaţa membranei. Diferenţa de voltaj transmembranar care deschide canalul Na+ acţionează de asemenea.6 nm prin care trec ioni de Na+ cu o moleculă de apă. În consecinţa.totul sau nimic”.4. după cum el se închide şi apoi se deschide. Membranele lor postsinaptice sunt foarte bogate însa într-un receptor colinergic reglat de nicotina . În acest caz. contracarând canalul Na+.

deschizând canalul Na+ ce pătrunde astfel înăuntru (Na+). Transmisia chimică prin sinapse O caracteristică a receptorilor este că prezintă întotdeauna trei stări conformaţionale ale proteinelor constitutive. 24. Şi invers sunt inhibitori ai 49 .. una de activitate marcată prin conductanţei Na+ şi alta de desensibilizare (sau un stadiu rezistent la activare).Fig. o stare de repaus. Receptorul acetilcolinei (antagonistul lui fiind bungarotoxina) acţionează când captează neurotransmitătorul. şi anume. Exista o multitudine de receptori a căror funcţionare este legată de canalele ionofore ale membranei celulare.porţi”care se deschid şi se închid sub influenţele chimice sau datorită variaţiilor de voltaj transmembranar. funcţionând cu .

care solidarizează celulele adiacente pe anumite porţiuni. de exemplu sunt canalele ce lasă să treacă Na+. Creşterea Ca2+ citoplasmatic de la 10-8 M la 10-6 M. etc) în celula ţinta. aceasta inversare a bătăii ciliare se realizează în prezenta unei soluţii de KCl datorită unui influx al Ca2+ în infuzor. De exemplu.4. creşterii cantităţii de c GMP etc. altele pentru ≈100 K+ lasă să treacă doar 7 Na+.neurotransmiţătorilor care au efecte de hiperpolarizare prin intermediul receptorilor specifici (ex. angiotensinici.. ca răspuns la presiune sau depolarizare. conductanţa electrică realizata la nivelul joncţiunilor . Aceste canale au fost confirmate de ME care a arătat că la nivelul acestor joncţiuni există nişte particule intramembranare care formează suprafeţe mozaicate în hexagoane şi care reprezintă proteinele cu canalele moleculare.cu gol” dintre celulele adiacente este de 106 ori mai mare ca în restul membranelor celulare nelegate între ele. Chiar cel mai mic influx de Ca2+ care trece prin canalele sale membranare produce perturbări în concentraţia sa intracelulară. glicogenolizei. Ca2+. orice cuplaj prin joncţiuni dintre celulele adiacente face posibilă ca o modificare a potenţialului de membrana într-o celula să se propage şi în celelalte. Calmodulina interacţionând ireversibil cu Ca2+ formează complexul proteina +4Ca2+ a cărui activitate este reglată de fluxul deschiderii canalelor de Ca2+. brusc se inversează bătaia cililor şi el înoată atunci înapoi. având un por de 0. atunci scade şi permeabilitatea joncţiunilor şi creşte iar când scade nivelul Ca2+.. Studiile electrofiziologice şi de microinjecţii au presupus existenţa unor canale la nivelul joncţiunilor. de 2nm diametru şi 20nm lungime. Trecerea diferitelor molecule prin joncţiunile cu gol depind de menţinerea în hialoplasma a unei concentraţii de Ca2+ sub 10-5 M. care sunt activate de către interacţiunea luminii cu rodopsina. Procesul acesta de control a permeabilităţii ionice prin receptori este foarte vechi. când un parameci înoată şi întâlneşte un obstacol. Cuplajul celular metabolic şi electric Cuplajul celular se realizează structural prin joncţiuni strânse (. cu modificările fiziologice corespunzătoare. deoarece Ca2+ intracelular este într-o mică cantitate (0. ca răspuns la lumina. după care reacţionează cu o apoenzima sau cu o proteina receptoare.porţi” ionice de Ca2+. Asemenea procese mediate de Ca2+ se realizează printr-o proteina ce leagă Ca intrat în celula. discurile membranare ale celulelor cu bastonaşe din retina conţin . α-adrenergici.10000µm2 (fig. Canalele K+ sunt mult mai mici şi au foarte puţina apă.5. 50 .şi K+ . ajuns în celule . denumită calmodulina. ca în fibra nervoasă.scalariforme”). β-glucozei. luând o noua conformaţie şi participând la tot felul de activităţi moleculare. 2. Ea se leagă cu patru ioni de Ca modificându-si conformaţia..01-1µ M). Astfel. Astfel.cooperează” la realizarea exocitozei. Experimental.. contracţiei musculare. faţă de cel extracelular (1m M). activarea unei serii de receptori produce mobilizarea Ca2+ (receptorii colinergici. inhiba mişcarea Na+ prin membrana. Modificările în conductanţa membranei pentru Na+ şi K+ se datoresc unor canale care se închid şi se deschid selectiv faţă de ioni. nu şi K+. Canalele prin care trec 100 K+ şi 85 Na+ sunt activate de acetilcolina. unele lasă pentru 100 ioni K+ să mai treacă şi 85 Na+. stricnina care sensibilizează specific receptorul pentru glicina).cu gol” şi . 24).. destul de apos. cu diferite răspunsuri fiziologice. creşte permeabilitatea pentru Cl. Când concentraţia Ca2+ creşte în celula. hiperpolarizand celula şi inhibând sinapsele de la baza celulei. cu toate că molecula de K+ este de 30 de ori mai mare decât Na+. Tot astfel. densitatea unor asemenea canale este cuprinsă între 0. altele care permit trecerea K+ nu şi a Na+ . Celulele sunt foarte sensibile la o variaţie citoplasmatică a Ca2+. datând de la infuzorii ciliaţi la care există receptori de presiune. Aşa.8nm diametru. Aşa de exemplu.

Astfel.5. Energia este utilizată în maniere foarte variate. dacă sistemul emite căldură. Înainte de a studia sistemele biologice care asigură transferul sau conversia energiei. Energia astfel recuperată poate. care funcţionează cu benzină sau electricitate. Energia nu se pierde. Astfel. sisteme capabile de a converti energie dintr-o formă în alta. Noţiuni generale de termodinamică Studiul energiei şi transformările sale reprezintă o ramură a fizicii denumită termodinamică. de asemenea. graţie unor dispozitive care asigură conversia necesară. motoarele. 2. Astfel.1. dacă nu chiar imposibil. presiunea atmosferică ). Această energie se prezintă sub mai multe forme: mecanică. suferind numeroase transformări în instrumente sau maşini pe care le utilizăm zilnic. Din contra. mai puţin lucrul mecanic ( travaliul ) pe care îl realizează. considerat la un stadiu dat. Într-o reacţie chimică ce se derulează sub presiune constantă ( de exemplu. un schimb de entalpie ∆H: ∆E = ∆H . ci suferă transformări. dacă sistemul consumă căldură (energie calorică ). NOTIUNEA DE ENTALPIE. energia totală a Universului rămâne constantă. produc energie mecanică. putem măsura destul de uşor schimburile energetice care afectează sistemul când acesta trece de la un stadiu la altul. Sistemul se caracterizează prin stadiul său iniţial şi stadiul său final. hidraulică.000 cal/mol. de a evalua energia care există într-un sistem izolat. Conform primului principiu al termodinamicii. el va fi exotermic. radiaţiile solare ( energia luminoasă ) sunt transformate în energie chimică. la 20 0 C. Invers.673.2. W: ∆E = Q – W Această relaţie demonstrează capacitatea de conservare a energiei.W Dacă sistemul nu produce nici un lucru mecanic. cu un volum constant. electrică. Aceste transformări au loc în sisteme constituite din ansambluri de molecule specifice.000 cal/mol 51 . atunci relaţia este: ∆E = ∆H Această relaţie permite evaluarea schimburilor energetice interne ale unei reacţii care se derulează sub presiune constantă. în continuare. Astfel. constituie. el este endotermic. la presiune atmosferică: ∆H = .5. Trecând de la stadiu iniţial la stadiul final. Noţiunile generale de termodinamică sunt aplicabile şi la sistemele vii. În celulele vii există. este util să ne amintim câteva noţiuni fundamentale de termodinamică. ca acela al unui fenomen fizic sau reacţie chimică. calorică. Schimburile energetice în celula vie Descoperirile ştiinţifice au permis omului să utilizeze cantităţi considerabile de energie. sistemul poate elibera energie în mediul său înconjurător. să servească la biosinteze sau activităţi fizice sau mecanice. schimburile de energie internă ∆E . Să considerăm un sistem. Pare dificil. pe care le suferă sistemul. preluată din mediul ambiant. Un receptor radio utilizează energia radiaţiilor electromagnetice şi transformă energia electrică în energie acustică. transformarea are loc în cloroplaste. Putem măsura schimburile de entalpie cu ajutorul unui calorimetru. schimbul caloric care afectează sistemul ( căldura de reacţie ). prin definiţie. nucleară etc. căldura de combustie a glucozei se ridică la 673. este egal cu cantitatea de căldură Q pe care o primeşte din mediul exterior. Astfel.

În toate sistemele se pot distinge două forme de energie. relativ scăzută. Când reacţia realizează un lucru mecanic. Dacă. de-o manieră reversibilă faţă de poziţia sa de echilibru. fizică. la o valoare pozitivă se exprimă în calorii/grad/mol. Totuşi. Enzima diminuează energia de activare. Variaţiei entalpiei libere este semnificativă prin posibilitatea de a şti dacă o reacţie are sau nu loc spontan. energia internă corespunde celei are este reprezentată de diferite legături chimice şi care poate fi convertită într-o altă formă de energie: mecanică. ∆S. variaţia entalpiei ∆H şi variaţia entropiei ∆S : ∆G = ∆H – T ∆S T. pentru a-şi obţine statutul de echilibru. Ea este foarte ridicată într-un gaz. numită şi energie liberă. Dacă o altă reacţie se va opune. în fotosinteză. Pentru a se putea realiza cuplarea cu o altă reacţie. În egalitatea : Keq = B [ ] /A [ ] 52 . Acest aport exterior de energie poate proveni din energia radiaţiilor luminoase sau din cuplajul cu o altă reacţie. VARIAŢIA ENTALPIEI LIBERE ŞI VARIAŢIA ENTROPIEI. Ea va avea loc foarte rapid în prezenţa unor enzime specifice. O scădere a schimbului de energie liberă este totdeauna asociată cu o creştere de entropie. pe de altă parte. După al doilea principiu al termodinamicii. Entropia creşte odată cu temperatura.Valoarea sa este negativă deoarece energia calorică produsă de sistem este cedată mediului înconjurător. Ea atinge nivelul său de echilibru când survin modificările reacţiei. în măsura în care se accentuează (creşte) caracterul dezordonat al moleculelor. Să considerăm o reacţie reversibilă în condiţii izoterme. Entropia reprezintă energia cinetică a atomilor şi moleculelor. este desemnată astăzi prin expresia entalpie liberă. Fie o reacţie chimică care evoluează spontan. prima va realiza un efort (lucru mecanic. Diminuarea entalpiei libere a sistemului reprezintă cantitatea maximă de energie disponibilă care ar putea fi transformată în energie chimică. în mod particular. una numită energie internă. reacţia se poate realiza spontan. în mod obligatoriu. variaţia entalpiei libere între stadiul iniţial şi stadiul final al reacţiei este negativă (∆F< 0). într-un solid. VARIAŢIA ENTALPIEI LIBERE. entropia totală a unui sistem trebuie să crească. pentru că ea are loc cu un aport exterior de energie care îi este necesară. variaţia entalpiei libere ( ∆G ) este negativă şi reacţia este exergonică. travaliu ). Energia cheltuită pentru acest efort reprezintă un potenţial chimic. Entropia este nulă într-un cristal perfect la 0 absolut şi. exergonică. Această energie ( potenţialul chimic ). În cazul unei variaţii de entalpie liberă pozitivă (∆F> 0 ). chimică.. entropia poate să scadă într-un sistem unde au loc reacţii de sinteză şi. la o temperatură şi presiune constantă. Reacţia următoare leagă variaţia entalpiei libere ∆G. alta numită entropie. care . este necesar ca diminuarea entalpiei libere a sistemului exergonic să fie mai ridicată decât consumul sistemului endergonic. rotaţii sau translaţii. unde dezordinea moleculară este foarte accentuată. Stadiul dezordonat al energiei componenţilor săi are totdeauna tendinţa de acreşte. reacţia nu se mai poate realiza spontan. Schimbul de entropie al sistemului. reprezintă temperatura absolută a reacţiei. Să considerăm următoarea reacţie chimică reversibilă: A ↔ B. În sistemul reprezentat de o reacţie chimică. RAPORTUL ÎNTRE VARIAŢIA ENTALPIEI LIBERE ŞI CONSTANŢA DE ECHILIBRU. nu depinde de variaţia entalpiei libere. energie care se exprimă sub formă de vibraţii. Această reacţie tinde să dobândească un statut de echilibru. Se spune că este o reacţie endergonică (endoergonică).

deci. Această valoare reprezintă schimbul de entalpie liberă (∆G) care aici este pozitiv. analiza chimică indică un echilibru între 0. Celula realizează şi activităţi chimice : sinteze de macromolecule ( glucide. deplasările. de la stânga la dreapta. reprezintă constanta de echilibru pentru o temperatură şi o presiune determinată. Compuşii care fac parte din această categorie îşi datorează numele de macroergici (bogaţi în energie) faptului că hidroliza lor se soldează totdeauna cu eliberarea unei importante cantităţi de energie. cum sunt mişcările intracitoplasmatice.RT In Keq Unde R este constanta gazelor perfecte ( 1. Ori. plecând de la analiza chimică.019 M de glucoză – 6 – fosfat. menţine un anumit echilibru osmotic etc.987 x 298 x In 19 = . de asemenea. Aceşti intermediari sunt derivaţi fosforilaţi ai nucleotidelor. Principalul izvor al energiei celulelor aerobe este procentul de respiraţie celulară: AH2+ 1/2O2→H 2 O + energie 53 . T este temperatura absolută.001 M de glucoză – 1 – fosfat şi 0. un rol aparte dintre aceşti compuşi îl are molecula de ATP ( adenozin trifosfatul sau acidul adenozin trifosforic). Constanta de echilibru este legată de schimburile entalpiei libere prin reacţia: ∆G0 = . Ea efectuează. Aceşti compuşi trebuie să poată îngloba o cantitate apreciabilă de energie şi să poată ceda acolo unde şi când este necesar. Keq este logaritmul cu semn schimbat al constantei de echilibru iar ∆G0 schimbul standard al entropiei libere. Un asemenea echilibru.001 M de glucoză – 1 – fosfat la stadiul iniţial.2. de la dreapta la stânga. soluţia are 0. pentru a construi o singură macromoleculă de proteină este necesar să se stabilească sute sau chiar mii de legături peptidice şi. Keq = 0. Să considerăm echilibrul: Glucoză – 1 – fosfat ↔ glucoză – 6 – fosfat. la pH = 7. activităţi fizice: absoarbe activ substanţe. de o mare cantitate de energie. protide. sunt necesare 4000 calorii/mol. să calculăm variaţia entropiei libere a sistemului ∆G0. De exemplu. lipide. determinând constanta de echilibru Keq. se efectuează spontan.019 / 0. Transformări de energie în celula vie (energetica celulară) Celula este sediul activităţilor mecanice. pentru a forma o singură legătură peptidică. 2. La stadiul final. doar un număr foarte redus din ele au o importanţă în stocarea şi vehicularea energiei chimice celulare. unde variaţia entalpiei libere este negativă. transportă molecule. plecând de la numeroase molecule mici. acizi nucleici ). Deşi orice molecula care participa la metabolismul celular conţine o anumită cantitate de energie. La 250 C. concentrează soluţii.5. În cazuri diferite se determină ∆G. Intre nevoia şi aportul de energie există intermediari capabili să efectueze multiple transformări. creşterea etc. în continuare. reacţia va avea loc spontan. Pentru a face faţă acestui necesar imens de energie celula dispune de mecanisme complexe proprii.987 cal/mol/grad ). Dacă ∆G este pozitiv.1.1745 cal / mol.001 = 19 ∆G = . deformările. catalizat de enzima fosfoglucomutază.Keq. reacţia efectuându-se la un pH = 7. putem. reacţia este exergonică.

5. Fig. 26. Fig. reprezentarea simbolică a proceselor cuplate generatoare şi recuperatoare de energie poate fi următoarea: AH2 + nADP + nPa + ½ O2 → A+ n ATP + H 2O Organismul utilizează în permanenţă mari cantităţi de energie atât pentru sinteza compuşilor cu structuri complexe (proteine. animale şi bacteriene depind de ATP. lipide. Întrucât această fosforilare este cuplată cu oxidările din cadrul respiraţiei procesul de recuperare a energiei respiratorii se numeşte fosforilare oxidativă: nADP + nPa+ energie→ n ATP Astfel.În care A simbolizează un substrat oarecare. Sistemul ATP↔ADP constituie intermediarul energetic comun în majoritatea reacţiilor cuplate. Materia vie conţine 0. Cuplarea celor două reacţii e redată în figura 25. care se formează prin fosforilarea moleculelor de ADP (adenozin difosfat sau acidul adenozindifosforic).2. 26). Molecula de ATP este alcătuită dintr-o bază azotată purinică – adenina. compus izolat în anul 1930. complexul ATP cu ionul de Mg 2+ (b). 2. vegetale. 25. din molecula ATP care scindează hidrolitic e reprezentat de energia G. În organism există numeroase reacţii cuplate prin intermediul acidului acetic a cărei formare întro reacţie puternic exergonică asigură desfăşurarea celei de-a doua. lipidelor şi protidelor către cale mai diverse reacţii consumatoare de energie. Recuperarea se face prin stocarea energiei în molecule de ATP (adenozin trifosfatul sau acidul adenozintrifosforic). Caracterul macroenergetic al legăturilor P≈O. iar AH2-substrat redus. 54 . excitaţia nervoasă. Energia degajată în cursul respiraţiei celulare este un mod normal parţial recuperată în cadrul unui proces biologic cuplat. De aceea. Poate fi obţinut în stare pură prin cromatografie pe schimbători de ioni.5 – 2. trebuie să se realizeze eficient.5 mg ATP/mol. cedează energiei determină desfăşurarea celeilalte care este endergonică (consumă energie). endergonică. un zahăr – pentoză – şi trei radicali fosfat (Fig. Schema unei reacţii cuplate Mecanismul acestui sistem de cuplaj asigură transferul energiei libere de la reacţiile degradative ale glucidelor. Constanţa temperaturii face ca transferul energiei în sistemele biologice să fie posibil numai prin reacţii cuplate: două reacţii sunt cuplate dacă energia liberă a uneia care este exergonică.1. transferul energiei libere rezultată din reacţiile exergonice ale căilor degradative către aceste procese. Structura moleculei de ATP (a). polizaharide) cât şi pentru susţinerea unor procese cum sunt: contracţia musculară. din extracte acide de muşchi. Molecula ATP şi proprietăţile sale Toate celulele. transportul activ şi altele.

dar şi în procesele de glicoliză sau de oxidare aerobă a glucidelor. dacă ea se desfăşoară spre stânga ATP e donator de Pa în sens opus. b).În celulă. 25oC) Putem spune că legătura fosfat este bogată în energie. de fapt.27). fosfatul terminal este stereochimic vecin cu un grup aminat al adeninei (fig. Grupările fosfat cedate de compuşii macroergici ajung la acceptori nu direct. În moleculă. glicerol). să se disocieze eliberând o cantitate de energie egală cu precedenta. ADP poate. Aceşti doi copuşi. Ea provine din hidroliza legăturii anhidrid fosforică. 3-diP-glicerat şi P-creatina) spre compuşi microergici (glucoza. Fig. AMP poate.modificat de Lippman) Sistemul ATP↔ADP ca donator de energie este implicat într-o serie de procese biochimice importante cum ar fi: contracţia musculară (sistemul creatinkinazic) al celui de-al doilea mesager implicat în pătrunderea unor hormoni prin membrana celulară (sistemul adenilatkinazic). ATP este un polifosfat puternic încărcat electric. ADP devine acceptor de Pa transformându-se în ATP. Fosfaţii poartă patru sarcini negative. Sistemul ATP↔ ADP funcţionează astfel ca o baterie de energie (dinam celular). cea mai mare parte a ATP. la rândul său să fie descompus. Energia considerabilă de aici nu corespunde celei de la legătura covalentă dintre P şi O. Ambii poartă încărcătură negativă. de asemenea. 30. compuşii cu fosfor pot fi donatori sau acceptori de fosfat după cum potenţialul lor de transfer e mai ridicat sau mai scăzut. ci prin intermediul sistemului ATP↔ADP. ATP şi ADP. 27.ului formează un complex cu ionul de Mg 2+. ceea ce este. Schema „dinamului celular” (Florkin. Compuşii formaţi prin hidroliză sunt AMP (adenozin monofosfatul sau acidul adenozinmonofosforic) şi acidul fosforic. Hidroloza produce o importantă scădere a energiei libere a sistemului: ∆G = . care se realizează în maniera în care nivelul de energie al moleculelor este cel mai scăzut posibil. Deci. dar hidroliza legăturii ester care reţine fosfatul generează mult mai puţină energie. apropiate unele de altele şi care se resping.7000 cal/mol (pH 7. 28). sunt sediul unor reanjamente ale atomilor. Prin hidroliză el se descompune în ADP şi acid fosforic. Magneziul stabileşte legătura cu adenina şi cu cei doi fosfaţi terminali.(fig. (fig. Reacţiile de transfer de fosfat (fosforilare →defosforilare) se fac totdeauna de la un compus cu potenţial de transfer ridicat către unul cu potenţial de transfer scăzut. Dacă luăm ecuaţia ATP ↔ADP +Pa. Acest sistem face legătura dintre compuşi macroergici (Penolpiruvat. o neconcordanţă. 55 .

Aceste substanţe posedă.ului. Alţi compuşi fosforilaţi Celula conţine o multitudine de compuşi fosforilaţi. pe Pământ. spre cel cu potenţial mai scăzut. derivaţi de nucleotide. 2. Este permanent necesar să se furnizeze energie pentru refacerea AMP. soarele. Sistemul ADP – ATP.7000 cal/mol). favorizând sinteza de ATP din ADP şi fosfaţi liberi. 2.6. Printre aceştia. există numeroşi compuşi intermediari . după potenţialul lor de transfer al grupului fosfat. Disocierea sau recombinarea unui compus fosforilat ca ATP se realizează în prezenţa enzimei adenozin trifosfataza (ATP-aza). Membrane care cuplează energie Membranele capabile de captarea şi conversia energiei aparţin cloroplastelor şi mitocondriilor. reglează transferul între cele două tipuri de compuşi. legături macroergice fosfat cu un înalt potenţial de energie.Fig. mult mai ridicată decât cea a ATP –ului (∆G = . . Între aceste două exemple extreme de potenţial energetic. ADP şi ATP. Un exemplu este glucozo -1-fosfat. Aceşti compuşi se formează în prezenţa ATP-ului care se descompune cedând energie şi o moleculă de acid fosforic. Acestea sunt capabile nu numai să capteze lumina solară ci să o şi prelucreze în „hrană”. citidintrifosfatul (CTP). PEP şi glucozo -1. Cloroplastele Viaţa pe Pământ depinde de energia produsă de steaua noastră apropiată. dar în cantităţi mult mai scăzute. analogi ATP ului. 56 . 2. lumina solară este captată de numeroasele frunze sau organe verzi ale plantelor. de asemenea. Aici. ∆G = 5000 cal/mol.2.6.Implicarea sistemului ATP↔ADP în unele procese biochimice celulare Aceste diverse reacţii sunt reversibile. Există şi compuşi fosfaraţi. Aceşti compuşi au tendinţa de a se descompune cedând o moleculă de acid fosforic şi energie. prezenţi în mediu.2. Grupul fosfat tinde să treacă de la compusul cu potenţial de transfer ridicat. Astfel sunt: uridintrifosfatul (UTP).5. Energia solară traversează spaţiul sub formă de lumină. guanozintrifosfatul (GTP) etc. Diferiţii compuşi fasfaraţi pot fi repartizaţi pe o scară.fosfat. PEP (fosfoenolpiruvatul) conţine o energie liberă de hidroliză considerabilă (∆G = . care are un potenţial de transfer de valoare medie.12 800 cal/mol). 28. Alţi compuşi au o energie liberă de hidroliză mult mai mică decât ATP-ul.1.

Sineza clorofilelor se face în interiorul cloroplastelor. b.1. pentru ca sinteza moleculelor organice înseamnă înmagazinarea de energie chimică provenită din conversia energiei solare. La plantele superioare. de culoare verde gălbui. derivaţi hidroxilaţi ai pigmenţilor carotenoidici sau oxicaroteni. xantofilele.Cloroplastele sau plastidele verzi. clorofila a. Un cuantosom este format. S-a stabilit că un cuantosom conţine: circa 160molecule de clorofila-a. Dintr-un extract brut de pigmenţi (extract in acetonă sau în alcool) poate fi separat prin cromatografie pe hârtie. conţin 12% pigmenţi de două categorii: clorofile 10% şi carotenoizi 2%. circa 9500 atomi de azot proteic. particule globulare cu dimensiuni de 100-200A0. Majoritatea moleculelor de clorofilă sunt asociate proteinelor membranare (cromoproteine). exista doua tipuri de reacţii: reacţii de lumina (faza de lumina. la plantele superioare. în timpul căruia se sintetizează. 70 molecule de clorofila-b. Culorea verde a frunzelor este dată de prezenţa clorofilelor care maschează culoarea galben portocalie a carotenoizilor.1. doisprezece atomi de fier şi sase atomi de cupru. Aceasta transformare de substanţă realizată în celula vegetală este dublată de conversia. se pare. Procesul general al fotosintezei Cloroplastele reprezintă suportul material. substanţe organice din CO2 şi apă. de culoare verde albastră. sute de molecule de lipide. Aceştia sunt: licopenul de culoare roşie şi carotenul de culoare portocalie. Studiile de microscopie electronică au evidenţiat pe suprafaţa lamelor stromatice şi granare. considerate unităţile funcţionale ale fotosintezei şi care au fost numite cuantosomi (Park şi Pon. Structura chimică a celor două clorofile este apropiată. Se disting două regiuni: o regiune porfirinică (inel porfirinic) cu un atom de magneziu în centru şi cu o coadă „fitol”alcool cu C20. prezente în toate organele verzi ale plantelor. a. S-a stabilit ca în procesul de fotosinteza.6. dintr-un strat de substanţe proteice îmbibate cu apă şi o componentă lipidică Molecula bipolară a clorofilei se orientează cu polul hidrofil (inelul porfirinic) spre stratul proteic. la fel de intensă de energie. 2. Pigmenţii clorofilieni Există două tipuri de clorofile a şi b. este mai frecventă decât clorofila b. 29). 48 molecule de carotenoizi. de unde sindromul de „cloroză”(îngălbenire) în cazul carenţei de fier sau lumină (etiolarea). 57 . Membranele tilacoidelor. în prezenţa luminii. sunt responsabile de conversia energiei luminoase în energie chimică. placă sau coloană fiecare pigment din amestec. precum şi doi atomi de mangan. în timp ce polul hidrofob (reprezentat de fitol) se îndreaptă spre lipoizii de structură ai lamelei granare. una dintre multiplele etape de sinteză necesită lumină şi fier.1963) . datorită clorofilei pe care o conţin. Pigmenţii carotenoidici Sunt pigmenţi lipofili derivaţi de la izopren. faza lui Hill) si faza de întuneric (faza obscura sau faza lui Blackman sau ciclul Calvin) (fig. adică sediul la nivelul căruia se desfăşoară grandiosul proces al fotosintezei.

Se pare ca pentru fiecare doi electroni transportaţi revin două (sau fracţiuni între 1 şi 2) molecule de ATP. Acest transfer este posibil graţie aportului de energie libera-energie luminoasa-. care se petrec în stroma cloroplastului. cu degajare de O2 în afara celulei. 1965) În reacţiile de lumina.reacţiile de întuneric (după P. Aceste reacţii sunt asociate cu o creştere în energia libera a sistemului celular. are loc convertirea energiei luminoase în energie chimică. provenită din descompunerea ATP rezultat în fotofaza. B . Reacţiile de întuneric pot fi sintetizate astfel: CO2 + 2NADPH2 → (CH2O) + H2O + 2NADP 3ATP → 3ADP + 3Pi Astfel. procesele generale ale fotosintezei pot fi reprezentate prin reacţia: lumină CO2 + H2O → (CH2O) + O Hv 58 . 29 . NADPH2 produc în reacţiile de lumina este folosit pentru reducerea CO2.Schema fotosintezei: A . 2ADP + Pi → 2 ATP În reacţiile de întuneric. prin reacţia de fotofosforilare.reacţiile de lumină. care au loc în tilacoidele cloroplastului. cu sinteza moleculei macroergice de ATP . Reacţiile de lumina pot fi sintetizate astfel: H2O + NADP → ½ O2 + NADPH2.Fig. care provoacă starea de excitaţie electronica a moleculei de clorofila. Concomitent cu acest transport de H2 (sau de electroni). hidrogenul este smuls de la moleculele de apă şi dus de o serie de transformări la NADP. Sitte.

30). Molecula de clorofila poate atinge trei niveluri de excitaţie electronica: 1. Procesul de absorbţie a energiei luminoase Posibilitatea de a utiliza radiaţiile luminoase de către celulele plantelor verzi se datorează faptului că ele conţin în cloroplaste molecule de clorofila capabile de aşa numitul efect fotoelectric.excitaţie electronica” (stare activa). 1974) 59 . totuşi încă insuficientă pentru inducerea reacţiei fotochimice.. molecula de clorofila intra în starea de . Aceasta reprezintă o stare de excitaţie singletică a moleculei de clorofila. b. se poate dezactiva prin inducerea unei reacţii fotochimice (fig. ce aduce revenirea la starea fundamentală a moleculei se face prin pierdere de căldura (24Kcal/ mol/gram) şi molecula cade la un alt nivel energetic de excitaţie singlatica. Astfel.care se caracterizează fata de starea fundamentală printr-un exces de energie. Adsorbind radiaţii cu lungimea de unda de 430nm (radiaţii albastre). având cel mai înalt nivel energetic faţa de starea fundamentala.2. Molecula ajunsă la acest nivel se dezactivează prin emisie de fluorescenta. care consta în emisiunea de electroni din atomul unei molecule. 2. Starea de excitaţie tripletica are o durata de viaţa mai lungă (10 -10 s) şi. ca urmare a duratei foarte scurte de viaţa (10-12 – 10-11s) este incapabilă să inducă reacţie fotochimică.2. -4 -2 3.6. un foton de lumină albastră cu o lungime mică a undei. Fiecare corpuscul sau foton. Când molecula de clorofila este bombardată cu fotoni de lumina roşie (cu lungimea undei 670nm). Dezactivarea. Fotonul Lumina este un fenomen de natură ondulatorie şi corpusculară. ν=c/χ. Cu aceasta ocazie se poate întâmpla să aibă loc şi răsturnarea spinului (care se face cu cheltuiala de energie de excitaţie) molecula cazând la un al treilea nivel energetic de excitaţie electronică. Astfel. sub acţiunea radiaţiilor luminoase cu lungimea de unda între 380770nm. deşi are cel mai scăzut nivel energetic (31Kcal/mol/gram).1. transportă mai multă energie decât un foton de lumină roşie cu lungime de undă înaltă. sau prin pierdere de căldură. h este o constantă. c-viteza luminii în vid. Fig. (constanta lui Planck) iar ν este frecvenţa undei(numărul de vibraţii /secundă). în valoare de 10Kcal/mol/gram. Energia înmagazinata în acest caz este egala cu 65Kcal/mol/gram. Stările de excitaţie electronică a unei molecule de clorofilă (după Libbert. Durata de viaţa a acestei stări de excitaţie electronica este puţin mai mare (10-9s). Reacţiile de lumină a. 30. cu 41Kcal/mol/gram. menţinându-şi sensul spinului. transportă o energie W(un quantum) care are o valoare dată de lungimea de undă asociată relaţiei W=hν. sub acţiunea luminii. ea atinge acelaşi nivel energetic (41Kcal/mol/gram) . numită stare tripletica (sau metastabila). un electron al moleculei este dizolvat şi trece pe orbita liberă. datorită ei.

. fiecare fiind responsabil pentru anumite reacţii fotochimice având fiecare câte un centru fotochimic. La bacteriile fotosintetizatoare nu exista decât un singur sistem pigmentar. carotenoizii. B. Rabinowith si colab.. Se pare ca pigmenţii β-carotenoizi sunt prezenţi în ambele fotosisteme . iar G. fiecărui sistem îi corespund reacţii fotochimice diferite. Se pare ca PS I nu conţine sau conţine o cantitate foarte mica de clorofila-b.efectul Emerson” si a dus la ideea ca fotosinteza implica doua reacţii fotochimice în care lumina este absorbita de pigmenţi diferiţi. încât provoacă reacţia fotochimica. dar sunt legate între ele prin intermediul lanţului transportorilor de electroni. în funcţie de molecula proteică cu care este complexată şi care nu sunt echivalente funcţional. cunoscuta sub denumirea de P680 sau clorofila-a II si care reprezintă pigmentul activ al acestui sistem. Fotosistemul II este reprezentat de particule mai mari. Alături de P680 sistemul mai conţine clorofila-b si pigmenţi accesorii (clorofila-c şi fucoxantina la algele brune.. sunt singurii pigmenţi specializaţi în transformarea energiei luminoase în energie chimica. De asemenea.înseriate”. Cele doua sisteme sunt individualizata funcţional si structural. Acest fenomen a fost denumit . (1969) că clorofila-a participa la ambele reacţii. Alături de P700 mai exista si clorofila cu maxim de absorbţie la 680nm si o molecula de citocrom f . Fotosistemul I este reprezentat de particule mai mici si conţine ca .. care reprezintă . c.. (1967) o altă formă activă a clorofilei-a. după unii . iar PS II de degajarea O2. Aceste forme au fost notate convenţional . Studii ulterioare au confirmat existenţa celor doua reacţii fotochimice.Există mai multe forme ale clorofilei-a.. El conţine clorofila-a cu maxim de absorbţie la 680nm (sau după alţii la 672). proteinele ficobilinice la algele roşii si albastre).P700” pentru fotosistemul I şi . De asemenea. Fotosistemul I si II Bazându-se pe observaţii începute din 1941 Emerson a arătat (în 1957) ca daca alga Chlorella este expusa la radiaţii roşii cu λ =680nm.P680” pentru fotosistemul II şi numai electronul dizlocat de pe aceste molecule este atât de bogat în energie. acest cercetător a mai stabilit ca daca radiaţiile de lungime de unda (λ) de 680nm sunt asociate cu radiaţiile de mai mica. dar contrar supoziţii originale a lui Emerson s-a stabilit de către E. energia având tendinţa să migreze spre molecule care absorb radiaţii cu lungime de unda mai mare. Cercetări mai recente au stabilit ca unitatea procesului fotosintetic este compusa din doua fotosisteme (fotosistemul I şi fotosistemul II). Hoch (1961) au descoperit o clorofila-a. cu maximum de absorbţie la 682nm. 60 . care absoarbe radiaţii cu lungime de unda de 700nm. Doring şi colab.centru fotochimic” molecule de P700 (clorofila-a cu maxim de absorbţie la 700nm) sau clorofila-a I. Atât clorofila-a I cât si clorofila-a II. Energia luminoasa pe care o absorb aceşti pigmenţi este mai mica sau egala 680nm si apoi transferata centrului fotochimic al sistemului I. Celelalte forme de clorofila-a şi clorofila-b. PS I fiind raspunzător de formarea NADPH2. procesul fotosintetic arata un efect global superior sumei celor doua efecte parţiale produse de cele doua lungimi de unda aplicate independent. ficoeritrina şi ficocianina (de la alge)transfera energia luminoasă pe care o absoarbe pigmentul P700. echivalent cu PS I. Kok si G. se constata ca procesul fotosintetic decurge mult mai slab decât atunci când este expusa acţiunii întregului spectru luminos.centrul fotochimic” al fotosistemului I. socotite ca sensibilizatori optici. reprezintă deci pigmentul fotochimic activ al acestui sistem. Pigmenţii care absorb lumina sunt distribuiţi între cele doua sisteme.

pentru P680 functioneaza molecule de apa. care este adusă de molecula clorofilei. Se presupune că radicalul OH. Electronul de la molecula de P680 este transferat unui acceptor cu natura chimica încă necunoscută. Migrarea protonilor de la H2O la CO2 nu se realizează spontan. Ca donator de e. din care O2 va fi eliberat de o peroxidoza (catalaza). care evoluează între un oxidant (CO2) cu potenţial redox –0.la citocromul b6 care.se fixează pe un acceptor organic care se izomerizează într-un peroxid. deci în sens invers gradientului de potenţial redox. denumit Q.42 volţi la un pH=7). cu potenţial redox scăzut şi un sistem mai puţin reducător. Q pierde electronul în favoarea unei molecule de plastochinona. molecula de plastochinona transfera e.4 V şi un reductant (H2O). cu potenţial redox ridicat. apoi a unui acceptor de H+ şi un radical (OH-) care va fi oxidat în prezenta unei enzime cu eliberare de O2. În procesul de fotosinteza potenţialul redox al sistemului O2/H2o este foarte ridicat (+0. Ea accepta fotoni incidenţi.+ OH 2OH → H2O ½ O2 Deci din fotoliza apei rezulta H+ legat (sau agentul reducător) pentru ca ea se efectuează cu intervenţia unui transportor. Reacţia a fost descoperită în anul 1973 de câtre R.) la NADP (acceptor final) implica o serie de transportori de e. la rândul sau. Mecanismul eliberării O2 este incomplet cunoscut . Hill şi ea se desfăşoară probabil în doua etapa: hv H2O → H+ + e. este etapa esenţiala a fazei de lumina. care se reduce .se poate face spontan dacă are loc între un sistem foarte reducător. Transferul de e. care absorb radiaţiile luminii mai mici sau egale cu 680nm . catalaza 4OH → 2H2O2 → 2H2O + O2 Rolul de acceptor pare să fie jucat de carotenoizi şi de acidul tioctic.8 V. Prin intermediul unei plastocianine. Secvenţa transferului de electroni Transferul de electroni de la moleculele de apă (donor de e. Fotoliza apei (oxidarea H2O) Provocată de molecula de clorofila excitată.d. Deci fotosinteza este un proces constituit dintr-o serie de reacţii de oxido-reducere.. în care funcţionează ca un centru de reacţii P680. Lanţul transferului de electroni Reacţia de oxidare a apei este legată direct de FS II.8 volţi la pH=7) iar cel al sistemului CO2/CH2O este foarte scăzut (-0. 61 . pentru a reveni la starea fundamentală. cu potenţial redox +0.cu o secvenţa specifică. f. îl cedează citocromului f. e. ci cu aport de energie liberă. Aceste radiaţii produc excitarea moleculelor de clorofila-a care cedează energie sub forma de e-. La rândul său. induce oxidarea apei şi transporta H+ (respectiv electroni) între cele două sisteme redox .

32. Arnon şi colab. Schema fosforilării lineare (I) şi ciclice (II) . necunoscut denumit X. (1954).primit moleculei de NADP. Membrana tilacoidală fiind impermeabilă pentru protoni. la fiecare treapta a transportului se pierde energie. 31. care se adaugă protonilor rezultaţi din fotoliza apei. Electronul pierdut de P700 este imediat preluat de un acceptor de e-. Fotofosforilarea Capacitatea de fosforilare a cloroplastelor a fost descoperită de D.descărcat de energie” la molecula de clorofila P700 şi aceasta se dezactivează trecând în starea ei fundamentala. Încărcătura pozitivă se acumulează deci în spaţiul tilacoidal. 62 Fig. reacţia fiind catalizată de o ferredoxin – NADP – reductoza.. printr-o reacţie de fotofosforilare (fig. este posibilă sinteza de ATP (rezervorul energetic celular). de la apă la NDAP este însoţit de expulsia a doi protoni H+(la nivelul plastochinonei) din stroma cloroplastului. pe care o reduce şi căreia îi transfera energie. electronul pe care acesta l-a pierdut sub acţiunea radiaţiilor luminoase cu λ = 680nm. astfel încât electronul ajunge .Electronul eliberat de citocromul f furnizează clorofilei P700 (centrul de reacţie al PS I). se crează un gradient electrochimic de protoni care va permite funcţionarea ATP-azei membranare. Ferredoxina redusă transferă e. Transportul de e-.31). către spaţiul intratilacoidal. Fig. Pe parcursul transferului de e . care apoi este redusă la NADPH2. adică există o cădere a nivelului energetic al electronului cu fiecare nou acceptor al său. de la care apoi este cedat ferredoxinei. Datorita cedării de energie pe parcursul transportului de e-. Schema transferului de electroni în fotosinteză g.

deci şi fotoliza apei. izotopul radioactiv a fost găsit în proporţie de 87% în acid fosfogliceric. de unde este dus înapoi la molecula de clorofila-a din fotosistemul I.S-a precizat ca fosforilarea se poate realiza pe două căi: fotofosforilarea ciclica şi aciclica (lineară). poate fi transportat enzimatic pe citocromi. Imediat după formarea acidului fosfogliceric apar trioze fosforilate.difosfat. cu 6 atomi de C. 2. energia pentru sinteza ATP fiind eliberată între citocromul-b6 şi citocromul (fig. 33). energia de asimilaţie” (ATP) leagă cele două faze ale procesului de fotosinteză. energia necesară sintezei moleculelor de ATP se eliberează între citocromul-b şi citocromul-f. Pentru ambele căi există locuri de fosforilare situate pe lanţurile transportoare între citocromi . După numai 5 sec.1. Electronul trasferat de P700 ferredoxinei. Deci. bazate pe studiul spectrelor de absorbţie a luminii. ci el este încorporat mai întâi în ribulozo. Ribuloza – difosfatul adiţionând CO2 formează un compus intermediar instabil. Fosforilarea ciclica. în loc sa fie cedat în final. reacţia fiind catalizată de carboxidismutaza. Fosforilarea aciclica. implică în fosforilarea lineară citocromul b559 asociat cu plastochinona. precum şi pe determinarea potenţialului redox al sistemelor transportoare de e-. care se descompune hidrolitic. locul fosforilarii fiind sistemul între citocromul-b559-plastochinona şi citocromul-f + plastochinona. sub acţiunea NADPH2 şi a energiei sincronizate în molecula de ATP. 10% în acid fosfopiruvic şi 3% în acid malic. Are loc în prezenţa unor sisteme redox şi a luminii . Ciclul Calvin (calea C3 de reducerea CO2) NADPH2 şi ATP produşi în faza de lumina sunt utilizaţi în stroma cloroplastului. NADP. la încorporarea CO2 în compuşi organici (fig.agentul reducator” (NADPH2) şi .. furnizat Ca14CO2 unei culturi de Chlorella.5 – difosfatul (RIDP).6. 32). Încorporarea moleculei de CO2 se face prin carboxilarea unui acceptor al său. Reacţia de reducere a funcţiei carboxilice din molecula de acid fosfogliceric se petrece în două etape. care s-a găsit că este un ester fosforic al unei pentoze: ribulozo -1. În transferul electronilor proveniţi de la apă. marcate la funcţia aldehidica. În aceasta reacţie formarea ATP este asociată cu reducerea NADP şi este implicat şi fotosistemul II. marcat în funcţia sa carboxilică. reducerea CO2 nu se face în mod direct.. Reacţiile de întuneric a. Cu ajutorul izotopului marcat 14C. apoi în acid fosfogliceric. Calvin şi Benson (1949-1950) au reuşit să elucideze calea urmată de CO2 în cloroplaste. rezultând două molecule de acid fosfogliceric. Deci primul produs după absorbţia CO2 este acidul fosfogliceric (APG). 63 . Cercetări recente. care se reduce formând aldehida fosfoglicerică.3. Astfel .

1968) 64 . 33. Localizarea activităţii biochimice în cloroplast (după Binet şi Brunel.Fig.

34 Schema reducerii CO2 Triozele obţinute sunt antrenate într-o serie de transformări. iar celelalte cinci molecule ajung. capabile să accepte noi molecule de CO2 (fig. 65 . CO2 ajunge pe ribulozo-difosfat intermediat de fosfoenol piruvat. Din totalul moleculelor de trioze.piruvat (PEP) rezultând acizii tetracarbonici : malic şi aspartic. prin faze intermediare la regenerarea moleculelor de ribozo-difosfat. 34). în urma unor serii de condensări.Fig. Există însa plante la care celulele mezofilului foliar sunt incapabile să fixeze CO2 în hidraţii de C. dar el se încorporează activ în fosfoenol. numai a VI-a parte parcurge această cale. se formează hexozele şi în final. prin transcarboxilare. amidonul. desfăşurate într-o secvenţa ciclica (ciclul Calvin) pe parcursul căruia. Astfel.

Grupa plantelor . conţin atât specii C3 cât şi C4. Fixarea CO2 pe calea C4: A . Grupa . Triticum sp. Fig. au cloroplaste mai mărunte cu ultrastructura normală. Atriplex spongiosa). fată de plantele C3. Calea C4 s-a găsit la specii aparţinând mai multor familii de plante. desfăşurarea ciclului diferă la cele trei tipuri de plante. iar acesta este translocat în celulele tecii perifasciculare. Astfel. ca de exemplu Atriplex. notate prescurtat cu C3fotosintetizante şi respectiv C4. eliberându-se CO2 care parcurge ciclul Calvin.După acest criteriu.NAD-ME” în care este activată enzima malica dependenţa de NAD (de ex. în care activează o fosfoenolpiruvat-carboxikinaza (de ex. în majoritate tropicale şi subtropicale. B . în trei grupe. Grupa plantelor . Cloroplastele celulelor tecii fasciculare furnizează ATP în ele având loc fosforilarea. În desfăşurarea ciclului Calvin.de reducere a CO2 În structura frunzei la speciile de plante tropicale şi subtropicale. Astfel este momentul fixării CO2 pe oxalocetat.plante "NAD-ME". în care intervine enzima malica. oxalatul este redus la malat în cloroplastele celulelor mezofilului. pentru fiecare moleculă de CO2 fixata de hidraţi de carbon (fig. Unele genuri.ciclul fotosintetic de reducere a CO2 66 . Panicum maximum). Între aceste două tipuri de celule existând un schimb intens de substanţe . A. dependenţa de NADP (de ex.ME". Mai departe. Este de notat faptul că plantele C4 utilizează o moleculă de ATP în plus. b. plantele se împart în două grupe mari. ciclul FRC . în ele desfasurându-se ciclul Hatch – Stac (Calvin).. după reacţiile particulare care duc la eliberarea CO2. care sunt singurele capabile sa reducă CO2 pe calea ciclului Calvin. reacţie catalizată de fosfoenol-piruvat carboxilaza şi care se petrece în citoplasma celulelor mezofilului frunzelor. Restul celulelor din mezofil sunt mai mici. C .PCK”.plante "PCK". în jurul nervurilor se formează o teacă de celule parenchimatice mari. apar unele particularitaţi anatomice şi de ultrastructură. adesea lipsite de grana.. amidonul. Agentul reducător îl constituie NADPH2. Calea C4 . În plantele din grupa NADP-ME. 35A). format din malat prin intervenţia enzimei malice dependenţa de NADP .).fotosintetizante . 35. unde este descompus (în cloroplastul acestora).plante "NADP .. la toate cele trei tipuri există momente comune. formându-se în final.NADP-ME”. Speciile de plante C4 fotosintetizante au fost împărţite la rândul lor.

la aspartat.6.centrul respiraţiei celulare” funcţia principală constă în înglobarea energiei sub forma de legături macroergice de ATP. procesul de degradare anaerobă a glucozei se desfasoară astfel: ATP fosforilare ADP glucoza fosfokinaza izomerizare glucoza-6-fosfat hexozoizomeraza ATP fosforilare ADP fructoza-6-fosfat fosfofructokinaza dihidroizi-acetona 3-fosfat aldehida-3-fosfoglicerina aldolaza acid piruvic (2 molecule) piruvatkinaza 67 NADH→H+NAD acid-3-fosfogliceric ambele sunt reduse de NADH fructoza-1. unde din nou. faza anaeroba a oxidării glucozei sau calea formării piruvatului. este convertit prin transaminare înapoi la oxalacetat.. sunt sediul efectuării ciclului Krebs şi al lanţului respirator ce derivă din acest ciclu.6-difosfat fructoza-6-fosfat . este convertit prin transaminare. care este apoi convertit la piruvat (fig. iar la tipul de plante . apoi suferă în aceleaşi organite o decarboxilare oxidativă prin intervenţia enzimei malice. 35 B). intercelular are loc. Mitocondriile. datorită echipamentului lor enzimatic. În linii mari. dependentă de NAD. în afara cloroplastului.2. care migrează apoi în teaca perifasciculara de celule. se crede prin plasmodesmele din pereţii celor două tipuri de celule. iar alanina se întoarce în celulele mezofilului unde este transaminată din nou producându-se piruvat.6. 2.PCK” oxalatul este decarboxilat de o PEP-carboxilaza citoplasmatică formându-se acid PEP.1. calea C4 se caracterizează prin transportul unor mari cantitaţi de malat sau aspartat din celulele mezofilului în celulele tecii perifasciculare şi cantitaţi corespunzătoare de piruvat sau alanina în direcţie opusă. este convertit în alanina prin transformare.. 35 C). Piruvatul eliberat la ambele tipuri de plante. în primul moment al fixării CO2.PCK” în citoplasma celulelor perifasciculare. Astfel. localizat atât în membrane.În celelalte două tipuri de plante C4 (PCK si NAD-ME) oxalatul format de fosfoenolpiruvat-carboxilaza. că degradarea glucozei are loc în două etape: una extramitocondriala. Acest flux. care este reconvertit în cloroplaste la PEP (fig. cât şi în matrice.Degradarea glucozei de către mitocondrii Se admite în general. care ia sfârşit cu formarea a două molecule de acid piruvic dintr-o molecula de glucoza şi alta intramitocondrială în care are loc oxidarea totală a acidului piruvic în CO2 si H2O. 2. În plantele NAD-ME. În plantele . calea EmdenMeyerhof. Aceasta noua transaminare este localizată la tipul de plante .. oxalatul este mai întâi redus de către NAD-malat dehidrogenază în mitocondrii. Prima serie de reacţii este cunoscută sub denumirea de glicoliza.. Mitocondriile Mitocondria este considerată . îndeplinesc în biologia celulei următoarele roluri: asigură în parte degradarea glucozei.NAD-ME” în mitocondriile lor.2. asigura efectuarea ciclului glicoxalatului şi sunt sediul unor sinteze şi degradări de substanţe.

în etapa extramitocondriala dintr-o moleculă de glucoza rezultă două molecule de acid piruvic (glicoliza). a acizilor graşi şi a majorităţii aminoacizilor până la CO2 şi H2O. aconitic. Fazele de desfăşurare a acestui ciclu. la care participă NAD+ ca acceptor de H+ şi enzima piruvatdecarboxilaza. în CO2 si H2O să aibă loc intramitocondrial. urmând ca oxidarea completă a acidului piruvic. Ciclul Krebs Denumit şi ciclul citric sau ciclul tricarboxilic (deoarece în desfăşurarea lui intervin acizi cu trei grupări –COOH). 36). reluând ciclul Krebs (fig. considerată cea mai importantă. stabilite de Krebs încă din 1930. reacţiile fiecărei etape fiind catalizate de câte o enzimă. Aceasta oxidare este realizată numai dacă în mediu se găseşte în exces altă substanţă– acidul oxalacetic. rezultat din transformarea altei molecule de acid piruvic (provenit dintr-o nouă molecula de glucoza). când are loc o reacţie complexă de decarboxilare oxidativa. cetoglutaric. malic. au putut fi urmărite şi controlate în ultimele decenii cu ajutorul suspensiilor de mitocondrii. bazându-se pe date experimentale. acid oxalacetic Dacă în legătura cu producerea glucolizei mai există încă deosebire de vederi în ceea ce priveşte nivelul celular la care are loc. aceasta va da naştere acidului citric. în schimb toţi biochimiştii.Deci. fumaric. iar acidul oxalacetic activat. iar reacţia lui fundamentală este oxidarea completa a grupării acetil a acetil-Co-A. Acid oxalacetc + acetil . în urma unor izomerizări şi decarboxilari dă naştere la o serie de acizi tri şi dicarboxilici ca acizii: izocitric. în ciclul Krebs. acid citric + HS – Co-A 68 . care ia naştere în urma carboxilarii în hialoplasma a acidului piruvic. se desfăşoară în exclusivitate în matrice. acizi cu 6. cu punerea în libertate a unei importante cantitaţi de energie. Prima etapă. sunt de acord ca ciclul Krebs se desfăşoară exclusiv în mitocondrie şi constitue cea mai importantă cale catabolica aeroba a oxidării hidraţilor de C. acidul acetic provenit din acidul piruvic iniţial. pătrundere înlesnită de acetil-Co-A-sintetaza. Acest ciclu are loc în mai multe etape. reacţie catalizată de citrat-sintetaza. prin condensare cu acetil-Co-A. succinic. identificată recent în membrană mitocondriala externă.5 şi 4 atomi de carbon şi. s-a degradat în CO2 si H2O. În acest scop acidul piruvic este convertit în prezenţa coenzimei-A (Co-A) în acetil-Co-A. în prezenta oxalacetalcarboxilazei şi a ionilor de Mn2+. în sfârşit acidul oxalacetic de la care s-a plecat în tot acest timp. cofactor: Mn2+ acidul piruvic oxalacetal-carboxilaza.Co-A Citrat-sintetaza Mg2+ Acidul citric astfel format. constă în pătrunderea acidului oxalacetic în matricea mitocondriei.

Ciclul Krebs 69 . 36.Fig.

În afara de oxidarea completa a radicalului acetil şi de stocarea energiei. care intervine în sinteza zaharurilor şi proteinelor ce apar în mediul de cultură.6. cum sunt: α-cetogentaratul. treoninei. Acizii graşi sunt oxidaţi la nivelul mitocondriei.Co-A care intra în combinaţie cu acidul oxalacetic. metioninei. împreună eliberează 216Kcal. intervin sisteme enzimatice în frunte cu HS-Co-A.În cadrul ciclului Krebs se disting opt grupe. care poate da prin aminare glutamat. prolinei şi hidroxiprolinei.2. în urma cărora rezultă două molecule de CO2 (reacţiile III şi IV) şi opt atomi de H+. ca atare. cu formare de acid citric care trece în ciclul Krebs unde va fi complet degradat în apă şi CO2. că prezenţa acestuia în mediul de cultură determină producerea de zahăr şi de proteine prin intermediul ciclului glicoxalatului datorită izocitrazei şi malat-sintetazei. s-a constatat printre altele.2.2. totul are loc ca şi când două molecule de acetat au dat naştere prin convertire unei molecule de succinat. cercetările au arătat ca acizii aminati rezultaţi din hidroliza proteidelor în urma unui proces de dezaminare oxidativă dau naştere la acizi cetonici. acidul oxalacetic dă prin transformare acid aspartic care este precursorul β-alaninei. 37).Ciclul glioxalatului Studiile efectuate în special în ultimele decenii au demonstrat că numeroşi mutanţi de bacterii şi ciuperci cresc şi se dezvoltă mult mai bine pe mediile de cultură cărora li s-a adăugat acetat . Căutându-se explicarea acţiunii ionului acetat. ci se combină imediat cu SH-Co-A. β oxidarea acizilor graşi Lipidele se metabolizează direct sub acţiunea lipazei în glicerol şi acizi graşi. acidul succinic este precursorul nucleelor tetrapirolice care intra în constituia citocromilor. dă naştere la malat. Formarea fiecărei molecule de acetil-Co-A reprezentată în urma acestei β oxidări este însoţită de reducerea unei molecule de NAD la NADH2 şi a unei molecule de FAD la FADH2. De asemenea. cât şi în cea vegetală (fig. dând acetil. din care 191 provin din lanţul respirator . În felul acesta. ciclul Krebs asigură formarea a numeroase substanţe. Molecula de CH3-COOH rezultată nu rămâne liberă. care pot intra în diverse etape ale ciclului Krebs atât în mitocondria animală. în urma condensării acidului glicoxalic cu o moleculă de acetat. enzime care lipsesc din celulele animale. Izocitraza descompune acidul izocitric în acizii glicoxalic şi succinic. bacteriile şi ciupercile întrerup ciclul Krebs la nivelul acizilor izocitric şi malic.3. În prezenţa ATP. 2. producând treptat pierderea unui acid gras cu doi atomi de carbon mai puţin . 2. lizinei. care la rândul său este precursorul argininei. 70 .6. Energia chimică rezultată este stocată în ATP (38 de molecule). iar malat-sintetaza. Schema procesului de oxidare a acizilor graşi a fost elaborată de Lynen şi este reprezentată de o elice în care fiecare spiră corespunde formării unui acetil-Co-A. Ciclul Krebs este conectat cu lanţul respirator şi. întregul lanţ lung al acidului gras este transformat integral în CO2 şi H2O şi energie .

6. oxigenul astfel activat devine acceptor de protoni (H+). ca FAD sunt în realitate coenzimele hidrogenazelor şi anume NADH2-dehidrogenazei şi succin-dehidrogenazei.Fig. β. b. fie Fe3+. c. dând naştere la H2O. Aceste dehidrogenaze cu coenzime flavinice. derivaţi ai hematinei.oxidarea acizilor graşi 2. prin care electronii pierduţi de substanţe (glucide. în timpul dehidrogenarii lor în matrice sunt transportaţi până la oxigen acţionându-l. NADP.. colorate în galben. de asemenea s-a mai precizat că citocromii mitocondriali a şi b sunt insolubili în apa şi sunt activi numai asociaţi cu fosfolipide. în care fierul poate exista fie sub forma de Fe2+. lipide sau protide). Studiile biochimice . FAD. 37. Unele din aceste nucleotide.4. Din mitocondrii au fost izolaţi mai mulţi citocromi care aparţin claselor a.în vitro” au demonstrat că acceptorii de H+ eliberat de substrat sunt NAD. reprezintă ansamblul de reacţii care au loc în mitocondrie. Sistemul transportor de electroni (lanţul respirator) Lanţul respirator denumit şi lanţul citocromic sau sistemul transportor de electroni. iar cei de electroni sunt citocromii.2.în situ” şi . iar citocromul c este foarte solubil în apa. 71 . sunt denumite flavo-proteine.. Transportul protonilor (H+) şi electronilor ⎯e până la O2 se face prin intermediul nucleotidelor şi citocromului.

iar complexul IV.Cercetările biochimice din ultimele decenii au dus la concluzia că în procesul de trecere al H+ pe NAD şi NADP. materializată printro eliberare de energie. 2. intervine ubichinona sau coenzima Q. care la rândul lor îl transportă pe FAD. în oxizomi. I şi II sunt dehidrogenaze şi sunt localizate la baza oxizomului. catalizează reacţiile ce au loc de la coenzima Q până la citocromul C. Conceptul fosforilării oxidative 72 . adică transferul electronilor de la citocromul că la O2. catalizează reacţiile terminale ale lanţului respirator.6. care are loc în etape şi care serveşte pentru regenerarea moleculelor de Fig. denumite convenţional I . în vederea activării lui. Fosforilarea oxidativă Electronii în lungul lanţului respirator suferă o scădere de potenţial. Green (1964) a reuşit să izoleze din oxizomi patru complexe enzimatice. Două din acestea. Din punct de vedere structural coenzima Q este o chinona cu un lanţ lateral poliizoprenic. localizat în regiunea mediana. activitatea lui fiind în funcţie de integrarea structurală a oxizomilor. 38.2.5. Studiile de chimie ultrastructurală şi tehnicile de fragmentare a mitocondriei. au stabilit ca întregul lanţ respirator se afla localizat în membrana mitocondriei interne. care se găseşte la vârful oxizomului. III si IV . complexul III. II.

Reacţiile enzimatice care transformă substratul organic sunt cele de la glicoliză (localizate în citoplasma citoplasma celulară). centrală energetică” a celulei care se dă mitocondriei.6. care nu pot trăi decât în prezenţa oxigenului (animalele.. astfel că plantele cresc în greutate. care nu pot trăi decât în absenţa oxigenului liber. Fosforilarea oxidativă. care pot trăi atât în prezenţa cât şi în absenţa oxigenului din mediu.3. Substratul este deci degradat până la acid piruvic.6. Astfel se disting următoarele trei grupe: Organismele strict aerobe. din punct de vedere metabolic. levurile aparţin acestei categorii dar şi unele plante superioare care sunt capabile să reziste la asfixie. faţă de 45% cât este pentru respiraţie.6. lactică. 38). Fermentaţia este oxidarea incompletă a unui substrat organic în absenţa oxigenului (metabolism anaerob). în timp ce în cursul oxidării complete dintr-o moleculă de glucoză rezultă 38 molecule de ATP. Energia astfel stocată sub forma de ATP serveşte în majoritatea cazurilor la biosinteza unor substanţe de mare importanţă.. NADH2 format – neoxidat de oxigenul atmosferică din mitocondrie. Fermentaţiile Exigenţa organismelor faţă de oxigen nu sunt identice. care le este nociv (numeroase microorganisme. transformându-l întrun „produs rezidual” produs ultim rezidual din procesul fermentaţiei. Organismele care îşi obţin energia din fermentaţie trebuie să descompună cantităţi considerabile de substrat. fotosinteza transformă energia luminoasă în energie chimic. decât respiraţia. acest substrat organic este transformat într-un produs rezidual organic. o a doua oxidarea citocromului b de către citocromul c şi a treia. plantele. După natura acestui produs rezidual şi a echipamentului enzimatic al organismului fermentativ. de ex Clostridium) Organisme aerobe facultative. unele microorganisme) Organismele strict anaerobe. deoarece fermentaţia nu utilizează în totalitate energia substratului degradat pentru sinteza ATP. Oxidarea completă a unei molecule de glucoză (glicoliză + ciclul Krebs) permite sinteza a 38 de molecule de ATP.ATP prin fosforilarea ADP cu fosfat anorganic (Pi) existent în matricea mitocondriei (fig. adoptând o activitate metabolică diferită de respiraţie. de la o moleculă de glucoză fermentată se formează doar două molecule de ATP. pot exista mai multe tipuri de fermentaţie (alcoolică. fotosinteza construieşte materie organică prin fixarea şi reducerea carbonului mineral. va reduce acidul piruvic. 2. oxidarea citocromului a. numită fermentaţie. Ansamblul acestor reacţii de oxidare şi fosforilare a fost denumit fosforilare oxidativa.Comparaţie între fotosinteză şi respiraţie Fotosinteza şi respiraţia sunt două procese antagonice dar complementare: din punct de vedere energetic. are un rol deosebit de important în reglarea numeroaselor etape ale metabolismului celular şi justificş denumirea de . Ecuaţia globală a respiraţiei unei molecule de glucoză se poate scrie astfel: C 6 H 12O 6 + 6O2 + 6 H2O→ 6CO2+ 12H2O + 38 ATP 2. respiraţia rupe această legătură şi eliberează energie. acetică etc). Astfel. denumită şi fosforilare cuplată. Metabolismul anaerob este mult mai puţin eficace în ceea ce priveşte producerea de energie. Formarea ATP are loc în trei etape si anume: o prima etapa o constitue oxidarea NADH2 de câtre FAD. rezultând în final trei molecule de ATP. acumulată în legăturile carbon-hidrogen.2. Dar respiraţia 73 . Randamentul fermentaţiei este de 2%. aceste organisme se numesc .descompunători”.

dar numai plantele autotrofe sunt capabile să capteze energia solară şi să o transforme în „hrană” . Oxigenul fotosintetic degajat în biosferă asigură viaţa organismelor superioare (eucariote) care respiră acest oxigen. respiraţia eliberând energia captată (de la soare) de fotosinteză.degradează rezervele organice (derivaţi de carbon) prin oxidare şi greutatea plantelor scade prin pierderea carbon mineral. degajând CO2 şi apă. permite transportul electronilor de la apă la NADH2. mecanismele biochimice sunt antagonice: lanţurile transportorilor de electroni funcţionează în sens opus. energia. schimburile gazoase sunt în sens invers: fotosinteza absoarbe CO2 şi apă şi degajă O2. aceste reacţii sunt exact în opoziţie una cu alta. electronii sunt transportaţi de la NADH2 la oxigen. ceea ce reflectă şi funcţii asemănătoare (transformatori de energie). dar. lanţul respirator invers. hidrogenare şi condensare. Lanţul fotosintetic. glucoza construită în cursul ciclului Calvin (faza de întuneric a fotosintezei) prin carboxilare. fotosinteza se manifestă numai în prezenţa luminii. Lanţul transportatorilor de electroni. Respiraţia şi fotosinteza sunt procese care se opun reciproc. este „tăiată” de glicoliză. În respiraţie. se datorează aranjamentului membranelor interne. (lumina) solară este convertită în energie chimică. energia chimică este convertită în ATP. Intensitatea respiraţiei este identică atât în condiţii de obscuritate cât şi de lumină. dehidrogenată şi decarboxilată de ciclul Krebs. În ambele procese energia electronilor ce se deplasează de-a lungul unui lanţ este folosită pentru sinteza ATP-ului. Toate organismele scindează molecule organice pentru a-şi asigura „combustibilul” necesar proceselor vitale. rezultând apă. care este foarte asemănător. 74 . prezent atât în mitocondrie cât şi în cloroplast. Cele două procese au şi etape similare. Formula generală pentru fotosinteză este următoarea: Energie (lumina) + 6CO2 + 6H2O →C6 H 12O6 + 6 O2 Formula generală pentru respiraţie conţine aceeaşi compuşi : C 6H 12 O 6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H 2 O + energie (ATP) După cum se observă din formulele generale ale fotosintezei şi respiraţiei celulare. în aceste două organite. ambele implică conversia energiei dintr-o formă în alta. În fotosinteză. Conversia energiei este procesul de bază de care depind toate fiinţele vii. ambele participă la menţinerea vieţii şi creşterea organismelor vegetale sau animale. Atât cloroplastul cât şi mitocondria au o ultrastructură asemănătoare. Astfel.

Pentru procesul invaziei neutrofilelor sunt necesare integrine (proteine receptori membranari de recunoaştere). care se aşează pe faţa internă a membranei plasmatice. Selectinele recunosc şi leagă formaţiuni specifice de oligozaharide care aparţin altei celulei. Legarea selectinelor la carbohidraţi este Ca2+ dependentă.1. 3. elementele componente ale matricei asigură stabilitatea tisulară preluând aproape în totalitate stress-ul mecanic. regiuni specializate din membrana plasmatică. dacă moleculele suprafeţei celulare sunt diferite dar complementare şi c) prin moleculă linker. unde se formează joncţiuni specializate cu suprafaţa altor celule sau cu matricea extracelulară. 75 . Acest domeniu terminal leagă lectine. În ţesutul conjunctiv.1. recunoaşterea şi aderarea intercelulară este posibilă datorită moleculelor de pe suprafaţa celulară. Suprafaţa celulară poate media trei tipuri de aderare: a) homofilică. dacă moleculele suprafeţei celulară care interacţionează sunt identice. variază funcţie de tipul celular. În ţesutul epitelial. Sunt implicate în medierea interacţiunii limfocitelor cu peretele venulelor sau cu nodulii limfatici. numite organe. celulele sunt strâns unite între ele. o reţea complexă de macromolecule prezentă în spaţiile interstiţiale şi care se află într-o permanentă interrelaţie cu celulele. manifestând specificitate celulară. Implicarea joncţiunilor intercelulare şi a matricei. domeniile imunoglobulinice şi caderinele. care prin asociere dau naştere unităţilor funcţionale. În acest caz. celulele sunt dispersate în matricea extracelulară. 3. care ocupă cea mai mare parte a volumului tisular. în adeziunea celulară. Ele mediază legarea neutrofilelor de peretele vasului de sânge. Interacţiunea dintre celule poate fi joncţională ( prin intermediul unor structuri specializate numite joncţiuni celulare) sau non-jonctională ( prin intermediul moleculelor suprafeţei celulare). Astfel. Ele posedă un domeniu citoplasmatic care traversează membrana plasmatică şi un segment extracelular de lungimi variabile care se termină cu un domeniu pentru lectină. b) heterofilică. Rezistenţa ţesutului epitelial la forţele la forţele mecanice ce acţionează asupra sa este conferită de proteine fibrilare intracelulare (elemente de citoschelet).1. celulelor endoteliale. iar matricea extracelulară este slab reprezentată.Capitolul 3 ADEZIUNEA CELULARĂ. proteine de legare care recunosc şi leagă specific moleculele de carbohidraţi de la suprafaţa celulei învecinate. Ancorarea celulelor în matricea extracelulară se realizează prin joncţiunile celulămatrice. JONCŢIUNILE CELULARE ŞI MATRICEA EXTRACELULARĂ În organismele pluricelulare. care pot fi diferite calitativ şi cantitativ. Un rol important în stabilirea structurilor tisulare îl are matricea extracelulară. celulele specializate în realizarea unei anumite funcţii se recunosc şi interacţionează specific formând ţesuturi. moleculă extracelulară. plachetelor sanguine. fapt pentru care se numesc şi proteine transmembranare limfocitare. Selectinele Sunt proteine identificate pe suprafaţa membranară a leucocitelor. ce nu aparţine suprafeţei celulare. favorizând invazia neutrofilelor prin peretele vasului la locul infecţiei sau leziunii. Selectinele sunt importante în răspunsul inflamator. Molecule implicate în aderarea celulă-celulă Din categoria moleculelor suprafeţei celulare implicate în aderarea celulară nonjoncţională fac parte: selectinele.

3. 3.1. Proteinele care conţin domenii imunoglobulinice aparţin IgSF (superfamiliei imunoglobulinelor). Din punct de vedere funcţional se deosebesc trei categorii principale de joncţiuni: ƒ Joncţiunile de ocluzie sudează membranele plasmatice ale celulelor epiteliale. Alţi doi reprezentanţi al IgSF sunt NCAMs (neural cell. stare necesară legării unei caderine de caderina celulei alăturate. aderarea şi menţinerea lor într-un ţesut.2. Caderinele au fost identificate în diferite părţi ale corpului (N-caderina în sistemul nervos.caderina în placentă. eliberarea celulelor oncogene din ţesut şi migrarea lor. Un domeniu Ig conţine proteine de suprafaţă ale unei celule care pot interacţiona cu o moleculă de integrină ale altei celule (de exemplu. structuri specializate şi stabile. P. Domeniul citoplasmatic interacţionează cu proteine din citosol care fixează caderine ce aparţin citoscheletului şi transmit informaţii în citoplasmă. Joncţiunea celulară Joncţiunile celulare (joncţiunile intercelulare şi joncţiunile celulă-matrice extracelulară). Ele mediază interacţiuni celulare homotipice non-joncţionale şi joncţionale şi transmit semnale din matrixul extracelular în citoplasmă. ambii foarte importanţi în dezvoltarea sistemului nervos la embrion. deci şi caderine de acelaşi tip. blocând fluxul de molecule şi ioni dintre lumenul organelor cavitare şi spaţiile interstiţiale.3. Caderinele Sunt reprezentate de o largă familie de glicoproteine de adeziune.2. aderarea neutrofilului la peretele vascular. În cancer.adhesion molecules) – factorul de adeziune vasculară – este important în dezvoltarea sistemului circulator la embrion şi în legarea neutrofilelor de peretele vascular înainte de invazie. interacţiune mediată de NCAMs celulelor endoteliale şi integrinele neutrofilelor). E. Domenii imunoglobulinice Unele domenii imunoglobulinice care nu aparţin structurii unui anticorp pot media interacţiuni non-joncţionale celulă-celulă Ca2+ dependete. numit VCAMs (vascular cell. homosau heterofilică. cu posibilitatea iniţierii metastazelor. Unul dintre aceştia. Membrii numeroşi ai IgSF mediază interacţiunea celulară în elaborarea răspunsului imun. 76 . Caderinele de pe aceeaşi suprafaţă celulară se asociază formând dimeri. iar L1 mediază alungirea conului de creştere în timpul dezvoltării neuronilor.3. Caderinele sunt alcătuite dintr-un segment lung extracelular ce conţine 5 domenii de legare. NCAMs mediază interacţiunea celulă-celulă. Caracteristic acestui tip de glicoproteine este faptul că ele leagă intre ele celule de acelaşi tip şi. respectiv alcătuirea unui ţesut la embrion şi menţinerea integrităţii unui ţesut la adult. se produc modificări conformaţionale ale caderinelor care duc la scăderea adezivităţii celulare. Aderarea celor două celule adiacente se realizează prin suprapunerea domeniului Ig al unei celule cu domeniul Ig al celulei vecine.adhesion molecules) sau factorul de adeziune neurală şi L1.1. permit sau împiedică schimburile intercelulare şi mediază contactele celulă-celulă şi celulă-matrice. un segment transmembranar şi un mic domeniu citoplasmatic. Ca2+ leagă segmentele în tandem menţinându-le într-o stare rigidă. Caderinele sunt molecule implicate în recunoaşterea celulelor de acelaşi tip.caderina în ţesutul epitelial). Segmentele extracelulare ce aparţin la două celule adiacente pot interacţiona prin juxtapoziţia porţiunilor terminale sau a segmentului în totalitate. Interacţiunea heterofilică presupune prezenţa integrinelor. Ca2+ dependente.

în ansamblu.1. Deşi proteinele nu au fost încă izolate. transportă activ glucoza pompând-o din lumen în celulele epiteliale. 3. substratul molecular proteic al joncţiunilor de ocluzie este sugerat de acţiunea denaturantă pe care proteazele o au asupra acestor structuri. 40). Proteinele joncţionale sunt ordonat depuse în mai multe şiruri ce înconjoară celula în regiunea apicală. imaginea unei centuri situate imediat sub suprafaţa cu microvili a celulei epiteliale (fig. proces care implică două tipuri de proteine cu o strictă localizare membranară. În celulele epiteliale sunt pompate selectiv substanţe nutritive care. este condiţionat de distribuirea asimetrică a componentelor membranare. Prezenţa joncţiunilor de ocluzie la polul apical al celulelor face imposibilă retrodifuziunea glucozei din interstiţii în lumenul intestinal. sunt rezultatul anastomozei proteinelor joncţionale prezente în membranele plasmatice ale celulelor învecinate. în urma unui transport transcelular. difuzează în ţesutul conjunctiv de unde sunt preluate. se sugerează existenţa unei relaţii logaritmice între numărul şirurilor de proteine joncţionale şi gradul de impermeabilitate al joncţiunilor pentru diferite specii ionice. separate de mici spaţii interstiţiale. Aceste puncte de „sudură”.2. Joncţiunile de ocluzie se formează în urma stabilirii contactului între şirurile de proteine aparţinând celulelor alăturate. Aceste structuri joncţionale împiedică deplasarea moleculelor şi a ionilor din lumenul organelor cavitare în spaţiile interstiţiale. (fig. Joncţiunile de comunicare sunt implicate în cuplarea electrică şi metabolică a celulelor ce îndeplinesc aceeaşi funcţie. Observarea la microscopul electronic a unei secţiuni prin joncţiunile de ocluzie oferă imaginea a două membrane plasmatice adiacente care din loc în loc se găsesc în contact direct. Joncţiuni sinaptice conectează partea terminală a unui axon neuronal ( butonul terminal) cu celula – ţintă. Capacitatea de ocluzie variază funcţie de tipul de ţesut epitelial. Proteinele din domeniul apical (faţa luminală a membranei). Joncţiunile de ocluzie Joncţiunile de ocluzie („zonulae occludens” – numite şi joncţiuni strânse sau impermeabile (tight jonction) sunt reprezentate la polul apical al celulelor epiteliale ce delimitează lumenul unor cavităţi. În plus.ƒ ƒ ƒ Joncţiunile de ancorare asigură legarea strânsă a celulelor unele de altele şi a acestora cu matricea extracelulară. din lumen prin celulele epiteliale în sânge. 77 . 39 – Joncţiunile strânse sunt formate din mai multe şiruri de perechi de proteine joncţionale situate în regiunea apicală a membranei plasmatice. Eliberarea glucozei în spaţiile interstiţiale se realizează prin difuziune mediată de un set de permeaze. care determină apariţia unor domenii distincte – apical şi laterobazal – în membrana plasmatică a celulelor epiteliale. Acest flux unidirecţional al moleculelor.39) Fig. Un exemplu concret îl constituie absorbţia glucozei din lumenul intestinal. prezent în domeniul laterobazal. în circulaţia sangvină. oferind.

iar prin cele extracelulare cu glicoproteine transmembranare din celulele adiacente. 3.2.1 Joncţiunile de adeziune intercelulară În celulele epiteliale. Orientate paralel cu membrana plasmatică mănunchiurile de filamente de actină înconjoară polul apical al celulei formând o bandă de adeziune continuă („zonulae adherens”). desmozomi şi hemidesmozomi. contactul acestora fiind mediat de structurile joncţionale de adeziune intercelulară.2 Joncţiunile de ancorare Joncţiunile de ancorare asigură contactul celulă-celulă şi celulă-matrice extracelulă. Un argument în favoarea acestei afirmaţii este pierderea polarităţii celulare. Din punct de vedere structural. Atât prin împiedicarea schimburilor lumen-interstiţiu. Ţinând cont de tipul elementelor de citoschelet asociate . joncţiunile de ocluzie permit ţesutului epitelial să se comporte ca o barieră cu o permeabilitate selectivă.2. 40 – Transportul glucozei în celulele epiteliale ce delimitează lumenul intestinal.filamente de actină sau filamente intermediare – joncţiunile de ancorare se clasifică în joncţiuni de adeziune şi structuri desmozomale. cât şi structurile desmozomale se subdivid în joncţiuni de adeziune intercelulare şi joncţiuni de adeziune celulă-matrice şi respectiv. joncţiunile de adeziune intercelulară sunt localizate la polul apical. Acest tip de joncţiune antrenează elementele de citoschelet creând structuri de rezistenţă în celulele supuse stress-ului mecanic (epitelii. aceste joncţiuni au fost numite desmozomi în 78 . funcţie de tipul de contact pe care îl mediază. Proteinele de ataşare intracelulară leagă elementele de citoschelet de complexul joncţional. joncţiunile de ancorare sunt alcătuite din două clase de proteine: proteine de ataşare intracelulară şi glicoproteine transmembranare de legare. Joncţiunile strânse sunt implicate în menţinerea priorităţii celulelor epiteliale împiedicând difuzia proteinelor transportoare în planul membranei plasmatice Menţinerea polarităţii celulelor epiteliale constituie a doua funcţie a joncţiunilor de ocluzie. Benzile de adeziune aparţinând celulelor învecinate se găsesc în opoziţie directă.Fig. Acestea acţionează în sensul împiedicării difuziei prin dublul strat lipidic al moleculelor ce compun domeniile membranare. ca urmare a scăderii concentraţiei Ca2+ în mediul extracelular. element esenţial în menţinerea integrităţii joncţiunilor de ocluzie. imediat sub joncţiunile de ocluzie. miocard. Toate cele patru tipuri de joncţiuni de ancorare coexistă în celulele ţesutului epitelial.2. miometru etc). glicoproteinele transmembranare interacţionează prin domeniile lor intracelulare cu proteinele de ataşare. în timp ce. cât şi prin menţinerea stabilităţii domeniilor membranare. datorită migrării lipidelor din stratul exoplasmatic şi al proteinelor în membrana plasmatică. Atât joncţiunile de adeziune. Datorită aspectului lor. 3. Aceste structuri constituie situsuri de ancorare ale filamentelor de actină dispuse în mănunchiuri.

Conectarea reţelelor transcelulare de filamente de actină asigură adeziunea celulelor epiteliale conferind totodată rigiditate structurii tisulare. în urma cărora se formează o reţea transtisulară continuă. deoarece din punct de vedere chimic cele două structuri joncţionale sunt deosebite. membranele plasmatice adiacente sunt menţinute la o distanţă de 15-20 nm una de cealălantă (fig. ce au la bază un mecanism Ca2+ dependent. filamentele de desmină. 41). prin intermediul unei glicoproteine transmembranare. Aderarea celulelor la matrice implică regiuni specializate ale membranei plasmatice. în celulele mezenchimale.bandă (belt desmosomes). Glicoproteina (uvomorulina) este un membru al familiei moleculelor de adeziune intracelulară calciu dependente. numite caderine. structurile desmozomale le sunt asociate filamentele de cheratină. 3. ce aparţine familiei integrinelor. Filamentele de actină interacţionează cu complexul joncţional printr-un set de proteine de ataşare dintre care cel mai bine caracterizate sunt vinculina şi α-actinina. numite contacte focale sau plăci de adeziune. elementul matriceal este fibronectina. Tipul filamentelor intermediare antrenate de desmozomii în adeziunea intercelulară diferă funcţie de tipul celular.2 Joncţiunile de adeziune celulă-matrice extracelulară Joncţiunile de adeziune celulă-matrice asigură contactul dintre celulă şi matricea extracelulară prin conectarea filamentelor de actină.2. 42). cu elemente componente ale matricei. filamentele de vimentină etc. Vizualizarea la microscopul electronic a desmozomilor oferă imaginea a două discuri dense (15-20 nm grosime). ce alcătuiesc citoscheletul. În celulele epiteliale. denumire eronată. vinculina şi talina. ancorând astfel filamentele de actină în embrana plasmatică. Aceste structuri joncţionale realizează contactul dintre filamentele intermediare ale celulelor adiacente. 79 . Ca rezultat al acestor interacţii.3 Desmozomii Dependent (fig. în celulele musculare ale inimii. Proteinele de ataşare se leagă de domeniul intracelular al unei glicoproteine transmembranare. 41 – Distribuţia proteinelor de legare a actinei şi uvomorulinei la nivelul joncţiunilor de adeziune intercelulară din celulele epiteliale 3. De cele mai multe ori.2.2. fiind mediată de cel puţin pentru tipuri de proteine de ataşare: o proteină ce leagă capul filamentelor de actină („actin-filament-capping protein”). Domeniul extracelular al glicoproteinei interacţionează cu domeniile extracelulare ale glicoproteinelor din membrana plasmatică a celulelor învecinate. Legarea filamentelor de actină de domeniul intracelular al receptorului este indirectă. iar glicoproteina transmembranară este receptorul pentru fibrobnectină. La nivelul plăcilor de adeziune se stabileşte contactul dintre mănunchiurile de filamente de actină şi un element al matricei.2. situate pe faţa citoplasmatică a membranelor celulelor adiacente. desmozomii (desmozomii în pată) constituie regiuni de cimentare intercelulară. Fig. α-actinina.

fapt ce conferă pielii un aspect vezicular.numite plăci citoplasmatice. Filamentele intermediare se ataşează tangenţial de plăcile citoplasmatice. Cele două plăci citoplasmatice din membranele adiacente sunt conectate ca urmare a interacţiunii domeniilor extracelulare ale desmoglinelor printr-un mecanism Ca2+ Fig. acestea sunt implicate atât în asigurarea adeziunii celulare. (a) Desmozomul este alcătuit din două plăci citoplasmatice situate pe feţele citoplasmatice ale plasmalemelor celor două celule adiacente. (b) Hemidesmozomul asigură ancorarea celulelor în matricea extracelulară. Legarea plăcii citoplasmatice de lamina bazală este mediată de o glicoproteină transmembranară. 3. Studiul desmozomilor a pus în evidenţă implicaţiile funcţionale pe care aceste structuri le au în alte ţesuturi decât cel epitelial. „gap junction”) au o largă răspândire. cât şi în distribuirea forţelor mecanice în întregul ţesut epitelial şi ţesutul conjunctiv adiacent. Astfel.3 Joncţiunile de comunicare Joncţiunile de comunicare (permeabile. În ţesuturile epiteliale. Moleculele aflate în soluţie difuzează printre celulele epiteliale spre exterior. iar în muşchii netezi desmozomii sunt consideraţi echivalenţi funcţionali ai discurilor „Z” din muşchii scheletici. Glicoproteinele transmembranare interacţionează prin domeniile lor extracelulare. ţesutul epitelial este incapabil de a mai funcţiona ca barieră.4 Hemidesmozomii Hemidesmozomii. în celulele ce alcătuiesc ţesutul muscular cardiac.2. unde de regulă se semnalează prezenţa ambelor structuri desmozomale (desmozomi în pată şi hemidesmozomi).2. asigură contactul dintre regiunea bazală a membranei celulelor epiteliale şi o structură specializată a matricei extracelulare. 80 .2. consolidând structura desmozomală. similari desmozomilor din punct de vedere morfologic. În boala Penfigus se sintetizează anticorpi împotriva propriilor glicoproteine transmembranare. Este alcătuit dintr-o singură placă citoplasmaticăde care filamentele intermediare sunt legate prin capete. Placa citoplasmatică constituie situsul de ancorare a filamentelor de cheratină ce intră în alcătuirea citoscheletului celulei epiteliale. În regiunea joncţiunilor de comunicare. numită lamina bazală. Devenit lax. regăsinduse în toate ţesuturile organismelor animale. 3. Placa citoplasmatică este alcătuită dintr-un complex de proteine de ataşare – desmoplachine – ce leagă tangenţial filamentele intermediare şi o glicoproteină transmembranară – desmoglina-care interacţionează prin domeniul său intracelular cu proteine de ataşare. Legarea anticorpilor de desmoglină afectează structura desmozomilor responsabili de aderarea intercelulară a celulelor ţesutului epitelial din piele. De vreme ce anticorpii afectează doar desmozomii din piele se presupune existenţa unor deosebiri biochimice între aceştia şi cei prezenţi în alte ţesuturi. 42 – Structuri desmozomale în ţesutul epitelial. filamentele de desmină asociate desmozomilor constituie o cale de transmitere a forţei de contracţie.

dând naştere unor canale de comunicare intercelulară. complexe proteice prezente în membranele plasmatice sunt poziţionaţi cap la cap. În regiunea membranară implicată în joncţiunile de comunicare. permite trecerea liberă. Joncţiunile de comunicare au un rol important în procesul de embriogeneză. prin canalele joncţiunilor de comunicare pot trece mediatori intracelulari (ioni de Ca. nucleotide. Prin asocierea a şase molecule de conexină ia naştere o structură conexon. Cuplarea electrică mediată de joncţiunile de comunicare asigură: ƒ sincronizarea contracţiilor celulelor ce alcătuiesc ţesutul muscular. joncţiunile permeabile constituie elementul-cheie al cuplării electrice şi metabolice celulare. Prin cuplarea metabolică. ale fiecărei proteine componente delimitează un canal ce străbate membrana plasmatică (fig.2. a unor inhibitori ai joncţiunilor de comunicare sprijină această ipoteză.). Canalul.5-2nm. În interiorul conexonului. implicaţi în reglarea numeroaselor procese metabolice celulare. 3. 43 – a) Joncţiunile de comunicare. hormoni etc.3. dintr-o celulă în alta. cu un diametru de 1. Deplasarea mediatorilor intracelulari de la o celulă la alta prin joncţiunile de comunicare. Pe parcursul proceselor de diferenţiere.)şi a diferitelor specii ionice. sute de conexoni se aglomerează formând cluster-i (mănunchiuri) Conexonii din membranele celulelor învecinate se aşează cap la cap formând un canal de comunicare continuu între citoplasmele celor celule. Se presupune că primele etape ce urmează fecundării majoritatea celulelor sunt cuplate electric.membranele plasmatice adiacente sunt separate de un spaţiu îngust (2-4 nm grosime) întrerupt din loc în loc de particule cilindrice. aminoacizi. Conexonii. în etapele timpurii ale embriogenezei.3. proces. Aceste particule sunt străbătute de un canal ce face posibil contactul dintre citoplasmele celulelor cuplate prin joncţiunile de comunicare.43). Apariţia defectelor în dezvoltarea embrionului ca urmare a injectării. Cele patru domenii membranare prezintă o conformaţie αhelix.2). b) Poziţionarea în membrana plasmatică a conexinei-subunitate a conexonului. Prin stabilirea acestui tip de comunicare intercelulară. ƒ peristaltismul intestinal. numită conexină (280000-320000Da). AMP-ciclicetc.3. Fig.1 Structura joncţiunilor de comunicare În alcătuirea joncţiunilor de comunicare intră un singur tip de proteină transmembranară. ce stă la baza coordonării activităţii celulelor într-un ţesut.2. 3. ƒ propagarea potenţialului de acţiune de la un neuron la altul. domeniile αhelix amfipatice. grupuri de celule cu o entitate distinctă se decuplează de restul celulelor urmând o cale comună de dezvoltare. permeabilitatea lor fiind dependentă de diverşi factori: 81 . Al treilea domeniu α-helix al conexinei are un caracter amfipatic. a moleculelor cu greutăţi moleculare sub 1500 -2000 Dar (glucide.1. Lanţul polipeptidic (280 aminoacizi) străbate de patru ori membrana plasmatică.2 Reglarea permeabilităţii joncţiunilor de comunicare Joncţiunile de comunicare sunt structuri cu caracter dinamic. De asemenea. celulele sunt capabile să transfere diferite molecule celulelor învecinate incapabile să le sintetizeze. explică activarea diferiţilor stimuli hormonali (vezi subcap.

) este însoţită de pierderea unor cantităţii însemnate de metaboliţi celulari. 3. Numărul mare de protocaderine asociate în diferite combinaţii dau specificitatea sinaptică. conţin 6 domenii extracelulare de legare în tandem).4. proliferarea. Activarea acestora nu necesită contactul direct cu hormonul. numită lamină bazală. semnale chimice extracelulare etc. în prezenţa unui semnal chimic extracelular. ca o structură dinamică ce joacă un rol esenţial în dezvoltarea. Prin această decuplare. Există mai mult de 50 de gene ce controlează sinteza diferitelor protocaderine. 44 – Schema modificării conformaţionale a conexonilor Existenţa unui mecanism de reglare a permeabilităţii structurilor joncţionale dependentă de concentraţia de Ca2+din citosol are o importanţă vitală pentru funcţionarea normală a celulelor asociate din ţesuturi. matricea extracelulară se relevă. 44) Fig. ceea ce permite trecerea AMP-c din celula activată în celulele învecinate. care mediază contactul 82 . ƒ ƒ ƒ ƒ 3. valoarea potenţialului de membrană la nivelul joncţiunilor.Scăderea pH-ului citosolic. moarte celulară etc. Fosforilarea conexinei impune adoptarea conformaţiei deschisă de către joncţiuni. se află o structură specializată a matricei extracelulare. care activează protein kinazele AMP-c dependente. azi. transmiterea semnalului realizându-se prin AMP-c. creşterea concentraţiei Ca2+ liber în citosol. Ele fosforilează atât enzimele. În celulele hepatice stimulate de glucagon. Prin joncţiunea sinaptică. stă la baza activităţii celulare în cascadă. La interfaţa dintre ţesutul epitelial şi ţesutul conjunctiv subadiacent. pentru a facilita transmiterea sinaptică. Modificarea permeabilităţii are la bază capacitatea joncţiunilor de comunicare de a adoptă două conformaţii distincte: închisă şi deschisă (fig. În acest caz.2. elementele componente. Arhitectura. 3. cât şi rolul matricei extracelulare diferă funcţie de tipul tisular. ceea ce face posibilă funcţionarea normală a celulelor în restul ţesutului. Joncţiunile sinaptice Sunt structuri specializate de legătură între neuroni. Rolul protocaderinelor este acela de a ţine la distanţa optimă cele două componenete membranare ale sinapsei – membrana presinaptică şi cea postsinaptică. concentraţia mare a ionilor de Ca impune închiderea joncţiunilor de comunicare dintre celulele deteriorate şi cele şi cele normale. Considerată un suport inert ce oferă doar stabilitate fizică ţesuturilor. un axon în creştere se ataşează la celula-ţintă Acest tip de joncţiune este mediat de protocaderine (glicoproteine ce aparţin familiei caderinelor. Un exemplu concret îl constituie răspunsul celular la acţiunea hormonului glucagon. Alterarea gravă a structurii celulare (ruperea membranei plasmatice. Creştere permeabilităţii joncţiunilor de comunicare. sunt izolate regiunile tisulare afectate. în paralel cu creşterea influxului de ioni de Na şi Ca. Matricea extracelulară Matricea extracelulară reprezintă o reţea complexă de carbohidraţi şi proteine ce ocupă spaţiile interstiţiale. migrarea. cât şi conexina din structura joncţiunilor de comunicare. ce comandă oprirea sintezei de glicogen în celulele hepatice şi eliberarea glucozei în sânge. are loc creşterea concentraţiei de AMP-c. forma şi funcţiile metabolice ale celulelor cu care se află într-un contact permanent.

sunt responsabile de organizarea matricei. Atât lanţul poliglucidic lung (câteva sute de reziduuri glucidice). Specii ionice osmotice active. lamina bazală se comportă ca un filtru permiţând trecerea apei. definesc acidul hialuronic drept un reprezentant atipic al glicozaminoglicanilor. se disting patru clase de glicozaminoglicani: 1. cationii cresc gradul de hidratare al matricei. Proteinele fibrilare. Proteinele fibrilare constituie cea de-a doua componentă a matricei.1 Componentele matricei extracelulare Macromoleculele ce alcătuiesc matricea extracelulară sunt secretate de către celulele ce se găsesc dispersate în matrice şi care aparţin clasei fibroblastelor. În ţesutul conjunctiv dens. a legăturilor ce se stabilesc între acestea. În ţesutul conjunctiv ce înconjoară capilarele sangvine. al doilea rest glucidic este. moleculele leagă diferiţi cationi (în special Na+). ƒ sunt molecule scurte (mai puţin de 300 reziduuri glucidice) ƒ formează proteoglicani. reţeaua intricată de macromolecule din spaţiile interstiţiale permite difuzia liberă a nutrienţilor şi a oxigenului din sânge în celulele ţesuturilor periferice. ƒ conţin unităţi diglucidice diferite dispuse într-o secvenţă complexă. a numărului şi a localizării grupărilor sulfat. sunt legate covalent de moleculele proteice. ce se repetă regulat. În mod obligatoriu. Cu excepţia acidului hialuronic. Faza apoasă a gelului permite difuzia metaboliţilor. cât şi grupările carboxil ale acidului uronic conferă glicozaminoglicanilor încărcare electrică negativă. În glomerulii renali.1 Glicozaminoglicanii Glicozaminoglicanii reprezintă lanţuri poliglucidice lineare a căror unitate structurală este un diglucid. acidul hialuronic. toate celelalte clase ale glicozaminoglicanilor prezintă caracteristici comune: ƒ conţin grupări sulfat legate de reziduuri glucidice. dispuse în reţea. tendoane şi oase. formând proteoglicani. Funcţie de tipul de reziduuri glucidice. 2. 3. conferindu-i totodată rezistenţă mecanică. Atât grupările sulfat. prezent în cartilaje. 83 . condroitin sulfat şi dermatan sulfat. pe care se sprijină ţesutul epitelial şi diferitele glande. În ţesutul conjunctiv lax. aceste molecule ocupă cea mai mare parte a spaţiului interstiţial. Aceasta determină creşterea turgescenţei matricei extracelulare. Deşi glicozaminoglicanii reprezintă 10% din masa proteinelor fibrilare. cât şi unităţile diglucidice nesulfatate. în spaţiul dintre celule şi în capilarele sangvine. Această reţea proteică este înglobată în gelul hidrat de polizaharide. factor ce conferă structurii rezistenţă la forţele de compresie. Ca rezultat al acţiunii forţelor de electrostatică. Se disting două tipuri de proteine fibrilare: proteine structurale (colagenul şi elastina) şi proteine de adeziune (fibronectina şi laminina). Aminoglucidul din unitatea diglucidică poartă grupări sulfat. adoptă o conformaţie de tip „random coil” („încolăcire aleatorie”). datorită conformaţiei adoptate. ionilor şi a moleculelor mici din sânge în spaţiul urinar. Lanţurile poliglucidice hidrofile. 3.3.dintre cele două ţesuturi. matricea extracelulară este responsabilă de elasticitatea şi rezistenţa mecanică ale acestor structuri. cheratan sulfat. de cele mai multe ori.3.1. unul din componentele diglucidului este un amino-glucid de tipul N-acetilglucozaminei. heparan sulfat şi heparină. 3. acidul uronic. 4. hormonilor etc. În matricea extracelulară sunt prezente polizaharide de tipul glicozaminoglicanilor (GAG) care. de regulă.

Componenta centrală a acestor agregate o constituie acidul hialuronic. 46).acoperindule ca o „haina”. Moleculele de acid hialuronic se leagă de suprafaţa celulelor care migrează. Fig. Structuri heterogene. Cercetări în acest sens au pus în evidenţă capacitatea proteoglicanilor de a lega molecule semnal (ex. proteoglicanii formează agregate ce pot atinge o lungime de 4µm şi o masă moleculară de aproximativ 2 x 108 Da. reacţii de sulfatare şi epimerizare. Lanţurile sunt stabilizate de proteine de legare (fig. Organizarea acestor molecule în matricea extracelulară este încă un subiect controversat. Prin acest mecanism. aranjarea grupărilor hidroxil. 3. din el derivând celelalte clase. factorul de creştere al fibroblaştilor – FGF).1. La această secvenţă ce serveşte drept „primer” se leagă unul câte unul reziduurile glucidice printr-o reacţie catalizată de glicozil-transferaza. 3. În prima etapă a sintezei proteglicanilor. cu densităţi diferite şi pori de mărime variabilă. prezenţa şi implicarea sa în fazele timpurii ale embriogenezei sugerează faptul că acidul hialuronic este primul reprezentant al glicozaminoglicanilor. proteoglicanii formează geluri hidratate. 45 . Componenta proteică a proteoglicanilor este sintetizată la nivelul ribozomilor ataşaţi de RE rugos. necovalent de acidul hialuronic. făcând posibilă deplasarea liberă a celulelor şi favorizând proliferarea lor. Simultan cu elongarea lanţurilor poliglucidice are loc în aparatul Golgi procesarea acestora. unde X poate fi oricare aminoacid. Aceste molecule conţin un miez proteic (core) în care sunt ancorate lanţuri de glicozaminoglicani. de care sunt ataşate multiple lanţuri condroitin sulfat şi cheratan sulfat se leagă. acidul hialuronic joacă un rol important în migrarea celulelor pe parcursul morfogenezei şi al reparării structurilor tisulare. proteoglicanii diferă prin greutatea moleculară. Restul de Ser este frecvent localizat în interiorul unei secvenţe specifice de aminoacizi: Asp(Glu)-Asp(Gky)-X-Ser-GlyX-Gly. Glicozaminoglicanii se leagă prin intermediul unei secvenţe triglucidice de un rest de Ser prezent în structura componentei proteice a proteoglicanilor. ce reglează traficul molecular şi deplasarea celulelor funcţie de mărimea sau/şi sarcina lor electrică. sulfat şi carboxil în lanţurile poliglucidice. Eliminaţi în spaţiul interstiţial. 45). Miezul proteic al proteoglicanilor.2 Proteoglicanii Proteoglicanii sunt reprezentaţi în toate ţesuturile conjunctive şi matricele extracelulare.Structura proteoglicanilor. componenta proteică. împiedică adeziunea intracelulară.Structura simplă a acestei molecule. Acest fapt. Concomitent cu procesul de translaţie proteică are loc translocarea proteinei în aparatul Golgi unde este asamblată în proteoglicani. 84 . numărul şi tipul lanţurilor de glicozaminoglicani. Structura heterogenă a proteoglicanilor sugerează faptul că aceasta nu constituie unica lor funcţie. o secvenţă tricglucidică se leagă covalent de un rest de serină din molecula proteică (fig. În cartilaje.

Fig. 46 – Proteoglicanii din cartilagii conţin şi acid hialuronic legat necovalent, prin intermediul unor proteine liker de miezul proteic. Pe o singură moleculă de acid hialuronic se pot lega o sută de monomeri de proteoglicani. Acest tip de organizare a proteoglicanilor conferă elasticitate cartilajelor. Proteoglicanii sunt prezenţi şi la nivelul membranelor plasmatice ale multor tipuri celulare. De miezul integrat în membrana plasmatică şi care proemină în spaţiul extracelular este ataşat un număr mic de lanţuri de glicozaminoglicani (fig. 47).

Fig. 47 – a) Proteoglicani prezenţi la nivel la nivelul membranelor plasmatice. Miezul proteic de care sunt ataşate patru lanţuri de heparan sulfat şi două de condroitin sulfat traversează integral membrana plasmatică; b) Legarea lanţurilor de condroitin sulfat la miezul proteic al proteoglicanilor din membrană. În acest caz proteoglicanii sunt implicaţi în legarea celulelor de matricea extracelulară şi în organizarea acromoleculelor ce compun matricea.

85

3.3.1.3 Colagenul Colagenul reprezintă o familie de proteine fibrilare insolubile, sintetizate în fibroblaste şi reprezentate în toate organismele animale la nivelul matricei extracelulare şi a ţesutului conjunctiv. Este principala componentă a matricei extracelulare. Se cunosc poate 12 tipuri de colagen. Dintre acestea tipurile I, II, şi III întâlnite în special în ţesutul conjunctiv, au capacitate de autoasamblare, formând polimeri ce poartă numele de fibrile de colagen. Tipul IV constituie comportamentul principal al laminei bazale, unde formează o reţea bidimensională. a. Structura moleculelor de colagen Unitatea structurală fundamentală a colagenului este o moleculă proteică cu o lungime de 300nm şi un diametru de 1,5 nm, alcătuită din trei subunităţi: două lanţuri α1 şi un lanţ α2. Celelalte trei tipuri polipeptidice, ce conţin fiecare 1050 aminoacizi, se înfăşoară unul în jurul celorlalte, de la stânga spre dreapta, formând o structură de tipul triplu helix. Fiecare rotaţie completă (tur) a helixuluide faptul că conţine trei aminoacizi (fig. 48) Fig. 48 - a) Modelul lanţului polipeptidic alfa din molecula de colagen. Gly ocupă a treia poziţie în secvenţa repetitivă: Gly-X-Y, unde X şi Y reprezintă oricare alt aminoacid. b) Modelul moleculei de colagen. Cele trei lanţuri alfa formează un tripluhelix. Repetiţia glicinei (Gly) la fiecare a treia poziţie, este justificată de faptul că aceasta este singurul aminoacid suficient de mic pentru a ocupa spaţiul din interiorul triplu-helixului. Molecula de colagen este bogată în prolină, lizină, aminoacizi ce apar de cele mai multe ori sub formă hidroxilată. Grupările hidroxil ale hidroxiprolinei participă la formarea legăturilor de hidrogen ce stabilizează triplu-helixul. În boala numită scorbut, datorat deficienţei de vitamina C, este inhibată reacţia de hidroxilare a prolinei, ceea ce împiedică organizarea lanţurilor polipeptidice în triplu-helix. Acestea sunt rapid degradate sub acţiunea unei enzime, numită colagenază. În consecinţă, matricea extracelulară şi vasele sangvine devin extrem de fragile, iar dinţii se desprind din alveolele dentare. Grupările hidroxil ale hidroxilizinei sunt implicate într-o reacţie de glicozilare. Glicozilarea colagenului conferă acestei molecule capacitatea de a se autoasambla în spaţiul extracelular.

86

b. Sinteza colagenului Prezenţa secvenţei repetitive – Gly-X-Y (unde X,Y reprezintă diferiţi aminoacizi cu excepţia glicinei)în structura colagenului, reflectă organizarea genelor ce îl codifică, sugerând faptul că evoluţia acestor gene are la bază fenomenul de duplicare genică. Gena ce codifică lanţul α1 conţine 41 de exoni. Cea mai mare parte a exonilor este alcătuită din 54 perechi de baze (pb) sau multipli de doi sau trei ai acestui număr, sintetizând 1,2 sau 3 unităţi primordiale. O unitate primordială conţine 6 secvenţe repetitive Gly-X-Y. Un număr mic de exoni din structura genei au pierdut, pe parcursul evoluţiei 9pb, unităţile primordiale codificate de către aceştia fiind mai scurte cu o secvenţă Gly-X-Y. Locul de sinteză al lanţurilor polipeptidice ce formează colagenul îl constituie ribozomii ataşaţi de RE rugos. Ca rezultat al translaţiei la nivel ribozomal sunt sintetizate lanţurile pro-α. Acestea sunt introduse în lumenul RE rugos, datorită prezenţei în structura lor a secvenţei semnal („signal peptide”). În regiunile carboxil- şi amino- terminale lanţurile pro-α conţin alte două secvenţe, numite propeptide. Aceste două secvenţe formează domenii globulare, în timp ce restul lanţului adoptă o conformaţie de tip helix. În lumenul RE reziduurile de lizină şi prolină sunt hidroxilate, iar între secvenţele propeptidice a trei lanţuri pro-α se stabilesc punţi disulfurice intercatenare. Ulterior formării legăturilor disulfurice, lanţurile se unesc (direcţia C - N), generând molecula de procolagen. Din RE, procolagenul este transportat în aparatul Golgi, unde se desfăşoară mai multe runde de procesare ce constau, în principal, în adaosul de reziduuri glucidice la hidroxilizină. Moleculele de procolagen sunt eliminate din aparatul Golgi în spaţiul extracelular. Sub acţiunea procolagen peptidazelor, secvenţele sunt clivate proteolitic, molecula de procolagen fiind convertită în colagen. Proteoliza secvenţelor propeptidice în spaţiul extracelular împiedică autoasamblarea colagenului în interiorul celulei,ceea ce ar avea drept consecinţă distrugerea celulară. c. Asamblarea moleculelor de colagen în spaţiul extracelular În spaţiul extracelular, moleculele de colagen (numit şi tropocolagen) de tip I, II şi III se asociază spontan formând polimeri ordonaţi ce poartă numele de fibrile de colagen (50nm în diametru). În fibrile, moleculele sunt dispuse în şiruri longitudinale. Între moleculele învecinate ale aceluiaşi şir există o distanţă („gap”) de 35 nm. Moleculele de colagen din şirurile adiacente sunt deplasate unele faţă de altele cu 67 nm, ceea ce reprezintă mai puţin de o pătrime din lungimea totală a moleculei. Se constată că din cinci în cinci molecule de colagen sunt aliniate identic (fig. 49). Spaţierea colagenului în fibrile conferă aceştia o maximă elasticitate. În regiunile amino-şi carboxil-terminale ale colagenului există segmente scurte ce au o conformaţie triplu-helix. Resturile de lizină sau/şi hidroxilizină din aceste regiuni participă la legături covalente încrucişate ce se stabilesc între extremitatea carboxilică a unei molecule adiacente. Aceste legături au rolul de a stabiliza asamblarea colagenului în fibrile. Organizarea fibrilelor diferă de la ţesut la altul. În piele, acestea se întretaie creând o reţea laxă. În oase şi în cornee, fibrilele de colagen sunt dispuse în plăci ordonat aranjate; fibrilele aceleiaşi plăci sunt paralele între ele şi perpendiculare pe cale ale plăcilor adiacente. În tendoane fibrilelor formează mănunchiuri, numite fibre. Fibrele sunt dispuse paralel şi orientate pe direcţia forţei ce acţionează asupra tendonului.

87

Fig. 49 – a) Sinteza colagenului şi asamblarea sa în fibre în spaţiul extracelular. 3.3.1.4. Elastina Elastina este o proteină neglicozilată, puternic hidrofobă, a cărei secvenţă de aminoacizi (830) este bogată în glicină şi prolină. Este proteina majoră a reţelelor de fibre elastice din matricea extracelulară. Spre deosebire de colagen, are un conţinut scăzut de lizină. În matricea extracelulară, resturile de lizină ale moleculei proteice participă la formarea legăturilor covalente încrucişate ce stabilizează elastina într-o reţea (filamente sau foiţe) ale cărei ochiuri îşi modifică forma în raport cu direcţia forţei ce acţionează asupra sa. Elasticitatea reţelei se datorează capacitaţii moleculelor de elastină de a adopta mai multe conformaţii random-coil. Oscilarea între conformaţii caracterizate de diferite grade de relaxare a moleculelor de elastină asamblate în reţea, conferă acestei proteine proprietăţi elastice similare cauciucului. Filamentele de elastină reprezintă constituenţi principali ai reţelei de fibre elastice prezente în matricea extracelulară din piele, vase sangvine sau plămâni. Componentul minor al fibrelor elastice este o glicoproteină. Dispusă pe suprafaţa fibrelor, glicoproteina intervine în organizarea moleculelor de elastină.

88

3.3.1.5. Fibronectinele Fibronectinele aparţin clasei glicoproteinelor de adeziune, a căror funcţie principală este de a media adeziunea celulă-matrice extracelulară. Fibronectinele au un rol important în menţinerea formei celulelor, în organizarea citoscheletului, iar pe parcursul embriogenezei sunt implicate în migrarea şi diferenţierea celulară. În organismele animale, fibronectinele sunt întâlnite în: ƒ sânge şi alte fluide, sub formă de dimeri solubili, favorizând fagocitoza, migrarea celulelor imune (în special macrofage), ataşarea trombocitelor de regiunile alterate ale vaselor sangvine; ƒ ataşate tranzitoriu pe suprafaţa celulară, ca oligomeri de fibronectină; ƒ în matricea extracelulară, unde formează fibre insolubile. a) Structura fibronectinelor Se cunosc mai multe tipuri de fibronectine. Codificate de către o unică genă (70 kb), fibronectinele sunt rezultatul splicing-ului alternativ al moleculei de ARN-m. Funcţie de tipul celular, pot fi generate una până la 20 molecule diferite de ARN-m pentru fibronectină ce dau naştere unui număr echivalent de lanţuri polipeptidice. Din punct de vedere structural, fibronectina este un dimer alcătuit din două subunităţi identice. Regiunile carboxiterminale ale celor două lanţuri polipeptidice (2500 aminoacizi fiecare) ce formează dimerul sunt legate printr-o pereche de punţi disulfurice. Fiecare subunitate prezintă şase domenii globulare, unite prin regiuni flexibile ale lanţului polipeptidic. Fiecare domeniu globular asigură legarea specifică a fibronectinei la receptori celulari, colagen, fibrină şi proteoglicani sulfataţi (figura 50). Identificarea, izolarea şi secvenţializarea domeniului prin care fibronectina se leagă la suprafaţa celulară au condus la evidenţierea unei secvenţe tetrapeptidice-Arg-Gly-Asp-Ser(RGDS). Secvenţa RGD este comună mai multor proteine extracelulare de adeziune. Ea permite recunoaşterea şi legarea proteinelor de către integrine, o familie de receptori de membrană omologi. Dată fiind specificitatea recunoaşterii receptor-ligand, se sugerează implicarea, în acest proces, şi a altor secvenţe din structura proteinelor de adeziune. Fig. 50 – a) Structura fibronectinei. Cele două lanţuri polipeptidice sunt legate prin punţi disulfurice. Fiecare lanţ prezintă domenii globulare ce leagă specific molecule din matricea extracelulară sau receptori de membrană; b) domeniile de legare specifică au fost puse în evidenţă prin digestie cu proteaze. Se cunosc şase domenii: • două pentru heparan sulfat; • două pentru fibrină; • unul pentru colagen; • unul pentru receptorul fibronectinei.

89

Pe de altă parte. din spaţiul extracelular şi mănunchiurile de fibre de actină. receptorul pentru colagen este reprezentat de o glicoproteină transmembranară cu o structură diferită de cea a integrinelor. Ambele lanţuri polipeptidice ale receptorului sunt glicozilate (figura 51). Din această familie mai fac parte receptorul pentru laminină. pe parcursul migrării fibroblastelor. Segmentele sunt legate între ele printr-o punte disulfurică . 51 – Structura receptorului pentru fibronectină Rolul moleculei receptor este de a media contactul dintre fibronectină (recunoaşte secvenţa RGDS) şi elementele din structura citoscheletului (filamentele de actină). la rândul săau. o parte din receptorii pentru colagen. în anumite celule. migrarea celulară este un fenomen rar întâlnit. Fig. fiind implicate în legarea componentelor matriceale de elementele citoscheletului. Toate aceste molecule au o structură similară. interacţionează cu alte elemente ale matricei extracelulare (colagen. 52). imobilizându-l în membrana plasmatică (fig. Lanţul α (140. Nu toţi receptorii pentru constituenţii matricei extracelulare aparţin familiei integrinelor.000 Da) este scindat în două segmente. Fibrele de actină se ataşează prin intermediul vinculinei şi a talinei de receptorul pentru fibronectină. Aceste celule traversează cheagurile sangvine al căror element constituent principal este fibrina. Contactul dintre fibronectine. În momentul în care deplasarea încetează. O excepţie o constituie procesul de reparare a leziunilor. mediat de receptorul pentru fibronectină. c) Migrarea şi aderarea fibroblastelor în matricea extracelulară – proces ce implică recunoaşterea fibronectină – receptor În organismele animale adulte. 90 . Datorită mobilităţii laterale a receptorului în membrana plasmatică. se stabilesc şi se desfac succesiv contactele celulă-matrice. secretată de către fibroblaşti se leagă printr-unul din domeniile sale globulare la fibrină. Receptorul leagă fibronectina care. prezentând secvenţa specifică RGD. din interiorul celulei. asociate prin legături necovalente. Aceste fibre se leagă de receptor prin intermediul proteinelor de ataşare intracelulare (vinculina şi talină). proteoglicani). fibronectina este recunoscută şi legată de receptorul pentru fibronectină din membrana plasmatică a fibroblastelor. 52 – Modelul regiunii de contact fibroblast-substrat. Lanţul β conţine secvenţe repetitive bogate în cisteină.α şi β. Fibronectina. Mai mult. în citoplasmă se organizează fibrele de stres bogate în actină. Receptorul pentru fibronectină este un membru al familiei integrinelor. unul transmembranar şi altul extracelular. etc. în care fibroblaştii şi celulele sistemului imun migrează spre zona afectată. Fig. asigură aderarea celulei la matricea extracelulară.b) Receptorul pentru fibronectină-reprezentant al familiei integrinelor Receptorul pentru fibronectină este un heteromer alcătuit din două lanţuri polipeptidice .

3. un lanţ lung A şi două lanţuri mai scurte B. Structura laminei bazale Moleculele componente ale lamilei bazale sunt sintetizate sunt sintetizate de către celulele epiteliate.2. delimitează suprafaţa bazală a celulelor epiteliate şi endoteliale. Similar moleculelor de colagen fibrilar. secvenţele propeptidice amino-şi carboxi-terminale ale colagenului IV nu sunt scindate proteolitic după eliberarea sa în mediul extracelular.3.3. ƒ un strat electrono-dens (lamina densa). celule Schwann) sau se află interpusă între două straturi unicelulare în glomerulii renali şi în alveolele pulmonare. adipoase. Deşi compoziţia lamilei bazale variază de la un ţesut la altul. lanţurile sunt unite prin punţi disulfurice într-o structură 91 . colagenul de tip IV este alcătuit din trei lanţuri polipeptidice ce formează un truplu helix (40 nm lungime). Existenţa zonelor de discontinuitate conferă întregii molecule o mai mare flexibilitate. Dimerii se asociază lateral prin regiunile cu conformaţie triplu-helix dând naştere unei reţele plane cu ochiuri hexagonale. Secvenţa repetitivă Gly-X-Y. Molecula (850. 3. moleculele de colagen sunt stabilizate prin legături covalente încrucişate şi punţi disulfurice. a) Colagenul de tip IV Moleculele de colagen de tip IV sunt prezentate în exclusivitate în lamila bazală. Fig. este întreruptă de aproximativ 20 de ori în molecula de tip IV. La microscopul electronic.000 Da) este alcătuită din trei lanţuri polipeptidice. Regiunile amino terminale ce predomină de o parte şi de alta a planului reţelei se asociază prin legături covalente generând o reţea multistratificată (figura 53). În această reţea. ceea ce justifică apariţia unor discontinuităţi în structura truplu-helixului. Ele reprezintă elementul constituient major al lamilei densa ce compune lamila bazală. structură specializată a matricei extracelulare. separând aceste celule de ţesutul conjunctiv subadiacent. Lamina bazală Lamina bazală. lamila bazală apare din trei straturi: ƒ un strat electrono-transparent (lamina lucida sau lamina rara) situat în imediata vecinătate a membranei plastice a celulelor ce se sprijină pe lamila bazală.1. b) Laminina-glicoproteină majoră a lamilei bazale Laminina este localizată pe faţa dinspre membrana plasmatică a lamilei densa mediind legarea lamilei bazale de suprafaţa celulară. Ea înconjoară celule individuale (musculare. colagenul de tip IV. proteoglicanii (heparan sulfat) şi laminina sunt elemente comune tuturor acestor structuri. 53 – Modelul asocierii moleculelor de colagen de tip IV şi formarea reţelei multistratificate. Spre deosebire de moleculele de colagen interstiţial. endoteliale şi mezenchimale.2. caracteristică tuturor moleculelor de colagen. ƒ un strat cu aspect reticular (lamina reticularis) alcătuit din colagen şi care are rolul de a lega lamila bazală de ţesutul conjunctiv. Secvenţele propeptidice carboxi-terminale formează domenii prin intermediul cărora monomerii interacţionează formând dimeri lineari.

3. iar braţul scurt are un singur domeniu (figura 54).2. Reglarea funcţiilor celulare vitale: adeziunea. Receptorii pentru laminină diferă funcţie de tipul celular. Ca şi fibrotectina. lamina bazală constituie eşafodul pe care celulele migrează îndreptându-se spre zona afectată. B1 şi B2) şi conţine mai multe domenii funcţionale: . 92 . rolul laminei bazale constă în reglarea traficului de molecule din sânge în urină.cruciformă. dar cel puţin o parte a acestora aparţin familiei integrinelor. laminina conţine mai multe domenii funcţionale: câte un domeniu leagă colagenul IV şi heparan sulfatul. . Cele trei braţe scurte ale moleculei de laminină prezintă câte o pereche de domenii globulare. Interpusă între ţesutul epitelial şi ţesutul conjunctiv subadiacent. În glomerii renali. 54 – Structura lamininei Proteina prezintă trei lanţuri polipeptidice (A. Funcţiile laminei bazale Lamina bazală se caracterizează printr-o pronunţată heterogenitate funcţională determinată de necesităţile fiziologice ale diferitelor ţesuturi. La nivelul joncţiunilor neuromusculare.3.un situs de legare a colagenului IV.2.două sau mai multe situsuri de legare la receptori de membrană. creşterea şi diferenţierea celulară sunt independente de legarea receptorilor celulari la elementele componente ale laminei bazale. lamina bazală prezintă o compoziţie chimică particulară ceea ce-i permite exercitarea funcţiei de coordonare a organizării spaţiale a componentelor joncţionale de o parte şi de alta a sinapsei. . În regenerarea tisulară.un situs de legare a proteoglicanilor sulfataţi. lamina bazală susţine celulele epiteliale şi totodată funcţionează ca un filtru molecular şi celular între cele două compartimente tisulare. Fig. iar unul sau mai multe domenii sunt implicate în legarea receptorului prin laminină.

ƒ contracţia musculară. Se apreciază că realizarea acestora funcţii constituie rezultatul cooperării citoscheletului cu reţeaua microtrabeculară. aceste structuri coordonând motilitatea celulară. la nivelul structurilor joncţionale. ei se găsesc fie izolaţi – microtubuli citoplasmatici. care a introdus şi termenul de microtubul. Principalele mişcări celulare asigurate de elementele de citoschelet sunt: ƒ mişcarea cililor şi a flagelilor. ƒ deplasarea celulelor ce prezintă un tip de locomoţie ameboidal. dând naştere unor formaţiuni cu caracter efemer – fibrele fusului de diviziune.are la baza reacţiile de polimerizare şi depolimerizare ale microfilamentelor şi ale microtubuliilor. vezicule de transport şi organite celulare.1. Interacţiunea elementelor de citoschelet cu membrana plasmatică. Microtubulii – semnificaţia biologică Microtubulii sunt substructuri celulare omniprezente în citoplasma celulelor eucariote. Citoscheletul este o structură dinamică.axoni). Microtubulii îndeplinesc în celulă un rol structural. ƒ transportul intracelular de particule materiale. prin intermediul proteinelor de adeziune intracelulară. intervenind ca parte componentă a citoscheletului. şi un rol dinamic. sau permanent – centrioli. În citoplasmă. 4. corpusculi bazali şi axonemele organitelor locomotorii (cili. cu ajutorul microscopului electronic. filamente de actină. ƒ transportul intracelular de particule. filamente intermediare. Proteinele asociate au rol de a regla procesele de polimerizare şi depolimerizare ale filamentelor. o reţea microtrabeculară şi din proteine asociate. Implicat în inducerea şi menţinerea formei celulei şi a prelungirilor celulare (cili. în celulele animale de către d. Microtubulii Au fost evidenţiaţi pentru prima dată.1. vezicule şi organite celulare (nucleu. mobile. Studiul comparativ al microtululilor din diferite compartimente celulare a arătat că tratamentul cu colchicină. dar nu afectează 93 . Slauttersack (1963). fie fasciculaţi. mitocondrii) ƒ translocarea anafazică a cromozomilor.1. în inducerea şi menţinerea geometria spaţială a celulelor. 4.citoscheletul are în principal o funcţie de susţinere. funcţie de necesitaţile celulare. Principalele mişcări asociate microtubulilor sunt: ƒ mişcările cililor şi flagelilor ce asigură deplasarea celulelor libere. ƒ translocarea cromozomilor în timpul diviziunii celulare.microvili. ƒ desfaşurarea citokinezei. solidarizează celule în ţesuturi. Acesteia i se adaugă o funcţie motilă.Capitolul 4 CITOSCHELETUL Citoscheletul este alcătuit din microtubuli. Capacitatea sa de a-şi modifica structura. temperaturile scăzute şi presiune hidrostatică mare determină degradarea microtubulilor citoplasmatici şi a celor ce alcătuiesc fusul mitotic.flageli.de a interconecta elementele de citoschelet în reţea şi de a le lega de organitele celular şi/sau membrana plasmatică. flageli). plastide. conferind acestora rezistenţă.

În preparatele pure de microtubuli. a condus la concluzia că proteinele sunt asociate specific tubulinelor. 94 . 55). 55 – Modelul structurii tridimensionale a microtubulilor. aşezaţi cap la coadă. Dar raportul cantitativ constant dintre proteine şi subunităţile de tubulină. (fig. Codificate de o unică genă. microtubuli din organitele locomotorii). Protofilamentele sunt rezultatul asocierii cap la coadă a unui număr variabil de heterodimeri. sunt rezultatul unui proces de splicing (combinare) alternativ. Alte proteine asociate prezente în celulele nervoase sunt MAP1-MAP2. s-a considerat că acestea sunt proteine de contaminare. Majoritatea proteinelor asociate sunt fosforilate.structurile microtubulare stabile (cetrioli.2. ce este conservant în toate structurile microtubulare. motiv pentru care au fost numite proteine asociate microtubulilor (microtubule associated proteins . Orientarea dimerilor. Ciclurile de fosforilare şi defosforilare ale acestora pot constitui o etapă importantă în reglarea asamblării microtubulilor.1. MAP1 este asociată microtubulilor din axoni şi dendrite. s-a observat prezenţa unor proteine cu mase moleculare diferite. Structura microtubulilor În imaginile electronomicroscopice. este alcătuită din două proteine distincte: alfa şi beta tubulina (fiecare 50. corpusculi bazali. 4. Cele mai bine caracterizate proteine asociate sunt proteinele tau.MAP). conferă microtubulilor un caracter polar. tubulina. Unitatea fundamentală a microtubulilor. ce poartă numele de tubulină (100. în timp ce MAP2 este întâlnită doar în structurile microtubulare din dendrite. (Fiecare din cele 13 protofilamente ce alcătuiesc peretele microtubulului este formată din heterodimeri de tubulină α şi β. Aceste rezultate demonstrează existenţa unei populaţii heterogene de microtubuli.azică şi care acţionează în sensul accelerării polimerizării microtubulilor. iniţial. Cele două componente proteice ce compun heterodimerul sunt dispune heicoidal în peretele microtubulului. Fig.000 Da). de tubulină în protofilamente. Proteinele asociate au rol de a consolida structurile microtubulare prin interconectarea microtubulilor adiacenţi şi de a stabiliza edificiul arhitectural al citoscheletului prin legarea filamentelor intermediare. microtubulii se disting ca structuri cilindroide de lungimi variabile (până la zeci de nm) şi cu un diametru relativ constant de 24 nm. observat pe parcursul mai multor cicluri de polimerizare şi depolimerizare. cele cinci proteine tau cunoscute astăzi. Deoarece. Această presupunere este confirmată în cazul proteinei tau ce prezintă activitatea ATP . localizate exclusiv în structurile microtubulare din axonii celulelor nervoase. în afara heterodimerilor de tubulină. Fiecare microtubul este alcătuit din 13 protofilamente dispuse paralel cu axul longitudinal şi care delimitează un lumen.000 Da). diversele structuri microtubulare conţin diferite tipuri de molecule proteice.

polimerizarea microtubulilor este favorizată. sub concentraţia critică. are ca rezultat depolimerizarea microtubulilor. Această concentraţie a fost numită concentraţie critică (Cc). la o anumită concentraţie a dimerilor liberi de tubulină se atinge o stare de echilibru (steady state). alungirea microtubulului. Dacă. Polaritatea şi dinamica microtubulilor Geneza microtubulilor este un proces de autoasamblare a tubulului. Capătul opus a fost notat cu minus (-). Prezenţa structurii GDP este asociată cu instabilitatea microtubulilor. concentraţia dimerilor liberi reprezintă principalul factor implicat în reglarea polimerizării şi depolimerizării microtubulilor. Pe parcursul polimerizării sau în etapa imediat următoare încorporării dimerului (preferenţial la capătul +). se constată că. Expunerea unei soluţii de microtubuli la temperaturi scăzute (0ºC) are un rezultat contrar. observaţiile electrono-microscopice subliniază funcţionalitatea diferită a extremităţilor acestor structuri. determinând depolimerizarea cu eliberarea dimerilor αβ stabili. Se demonstrează astfel caracterul dinamic al microtubulilor. la 37ºC. ceea ce conduce la formare GDP. se desfăşoară lent. Microtubulii care au o strucrură cap GTP. Fiecare dimer de tubulină conţine două molecule de GTP. în timp ce unii microtubuli se alungesc. a evidenţiat aspecte surprinzătoare şi aparent contrare rezultatelor. alţii suferă un proces de depolimerizare. experimentelor in vitro. prin adăugarea de noi dimeri de tubulină. Viteza reacţiilor de polimerizare şi depolimerizare este de două ori mai mare la unul din capete.4. Manifestarea simultană a fenomenelor de creştere şi descreştere în lungime a microtubulior este explicată prin modelul dinamic (dynamic instability model). în prezenţa GTP (guanozin trifosfat) şi a ionilor bivalenţi. în timp ce. Modelul susţine că variaţiile locale ale celor doi factori pot determina evoluţia diferită a microtubulilor dintr-o celulă. simbolizat cu plus (+). Stabilitatea microtubulului apare reglată de doi factori concentraţia de tubulină liberă şi viteza reacţiei de hidroliză a GTP.3. asupra stabilităţii microtubulilor. In vitro. viteza de disociere a dimerilor depăşeşte viteza de polimerizare. cu cât viteza de hidroliză a GTP este mai mică. 95 . Se constată astfel. Deşi adăugarea sau pierderea subunităţilor de tubulină poate avea loc în oricare din capetele microtubului. Când concentraţia dimerilor liberi depăşeşte valoarea critică predomină procesul de polimerizare. sunt stabili şi pot servi ca primer-i în procesul de polimerizare. în timp ce unii microtubuli sunt subiectul unor repetate şi rapide procese de polimerizare şi depolimerizare. structuri ce-şi modifică lungimea ca rezultatul a reacţiilor de polimerizare şi depolimerizare. Sinteza microtubului primer. În consecinţă. scăderea concentraţiei de tubulină. Studiul dinamicii microtubulilor. numărul dimerilor adăugaţi fiind egal cu cel al subunităţilor disociate de microtubuli. Acest model sugerează că o anumită structură a extremităţilor microtubulilor de determină adăugarea sau disocierea subunităţilor proteice. În consecinţă. La o concentraţie scăzută a tubulinei libere (C < C C ). că. determinând o accelerare a depolimerizării.1. Creşterea temperaturii la 37ºC este însoţită de reasamblarea microtubulilor. cu atât este mai favorizată formarea unui cap GTP şi deci. GTP este hidrolizat la GDP (guanozin difosfat). În ceea ce priveşte influenţa celui de-al doilea factor. în culturi de celule. se pot alungi. la extremitatea + se formează un cap GTP. prima etapă a polimerizării. concentraţia dimerilor liberi este superioară valorii critice. iar viteza acestei reacţii este mai mare decât cea a hidrolizei GTP. în aceeaşi celulă (la aceeaşi concentraţie a dimerilor liberi) alţi microtubuli se alungesc continuu sau rămân la o lungime constantă pe parcursul perioadei de observaţie. dar alungirea primer-ului. Viteza mare a hidrolizei GTP are un efect contrar. Studiile în vitro au demonstrat formarea microtubulilor într-o soluţie pură de dimeri. este un proces mult mai rapid.

s-a demonstrat că heterogenitatea subunităţilor de tubulină nu poate explica diversitatea structurilor microtubulare. 4.Microtubulii ce intră în structura axonemei au capătul poziţionat proximal faţă de corpusculul bazal. în mare parte. 56). chiar şi în cadrul aceleiaşi celule.5. tubulinele alfa sunt antrenate într-o reacţie de acetilare a unui rest de lizină şi suferă adiţia sau deleţia unei tirozine carboxi-terminale. particularităţile acestor structuri fiind dictate de tipul proteinelor asociate ce copolimerizează cu tubulinele sau se leagă de microtubuli ulterior polimerizării.Microtubulii citopasmatici au capătul (-) ancorat în regiunea pericentriolară. Secvenţele de aminoacizi ale izotipurilor de alfa şi beta tubulină sunt aproape identice la păsări şi rozătoare. Bazele diversităţii structurilor microtubulilor Deşi toţi microtubulii prezintă o organizare fundamentală comună. C – Celulă aflată în mitoză.1. 96 . diferenţierea şi dispunerea acestor formaţiuni celulare. Aceste proteine sunt codificate de aceleaşi gene sau de gene diferite.4.4. Aceşti factori a căror existenţă a fost demonstrată prin cercetări experimentale poartă numele de centrii organizatori ai microtubulilor (MTOC) sau centrii de nucleaţie. Recent. caz în care poartă numele de izotipuri. a subtipurilor de alfa şi beta tubulină. B – Celulă nervoasă. la organismele eucariote. Astăzi. diversitatea structurilor microtubulare a fost pusă pe seama existenţei. 56 – Orientarea microtubulilor în raport cu centrele de nucleaţie: A – Celulă ciliată aflată în interfază. La tubulinele beta se remarcă modificări ale segmentelor carboxi –terminale. Fig.Microtubulii fasciculaţi dau naştere fibrelor fusului de diviziune ce se diferenţiază între cei doi centrii celulari prezenţi la polii opuşi ai celulei. Este posibil că aceste modificări structurale să condiţioneze încorporarea subunităţilor în diferite structuri microtubulare şi legarea lor la proteinele asociate. dispunem de numeroase argumente ce atestă faptul că cel puţin centriolii şi corpusculii bazali acţionează ca centrii organizatorici ai micritubulilor. Microtubuli au o orientare strictă în raport cu centrele de nucleaţie (fig. structurile rezultate prin asocierea acestora sunt foarte diferite.1.Microtubulii din dendrite nu au o orientare fixă. Iniţial. Cercetări efectuate pe structurile microtubulare din neuron au condus la concluzia că fiecare microtubul conţine subunităţi alfa şi beta echivalente funcţional. Centrii organizatorici ai microtubulilor Distribuţia nealeatorie a microtubulilor în celulă a condus la ipoteza existenţei unor factori ce controlează nucleaţia. Astfel.Microtubulii din axon sunt orientaţi cu capătul spre corpusculul bazal. Diferenţele dintre subtipuri sunt. deoarece modificările posttranslaţionale nu afectează semnificativ funcţionalitatea microtuburilor. rezultatul modificărilor posttranslaţionale.

numită centrozom sau regiune pericentriolară. 97 . În formarea microtubulilor ce alcătuiesc axonemele cililor şi flagelilor sunt implicate alte structuri microtubulare. fie cu capătul (-) spre corpul celular. la rândul său. localizate la baza organitelor locomotorii şi care poartă numele de corpusculi bazali. asemănătoare unei roţi cu spiţe. interconectat cu fibrilele periferice. Ambele structuri microtubulare au forma unui cilindru ( 0. De la această orientate fac excepţie microtubulii din dendritele şi axonii neuronilor. în favoarea rolului de centru organizator al centrozomului.2. capetele (+) distale sunt libere. dar nu toţi microtubulii radiază din aceasta. Un argument în plus. din care lipsesc centriolii. înconjuraţi de o zonă citoplasmatică amorfă. coordonează mişcările cililor şi flagelilor. în axon toţi microtubulii au aceeaşi polaritate. Subfibrilele din fiecare triplet sunt notate cu A. La capătul proximal al centriolilor şi corpusculilor bazali se constantă prezenţa unui miez cilindric central. microtubulii nu păstrează aceeaşi polaritate.1. 4. ea constând dintr-o pereche de centrioli situaţi central. îl constituie păstrarea capacităţii de organizare a microtubulilor în celulele eucariote. capătul (-) este orientat spre corpul celular. centrosfera. Centriolii şi corpusculii bazali În coordonare asamblării microtubulilor şi a motilităţi celulare un rol-cheie îl joacă structurile microtubulare specializate.4 µm lungime ). de o zonă mai puţin densă şi relativ omogenă. (fig.5.1. Fibrilele sunt imobilizate într-o matrice amorfă ce înconjoară cilindrul. format din 13 protofilamente. în timp ce subfibrilele B şi C sunt incomplete (10-11 protofilamente).1.5. Microtubulii din celulele aflate în interfaza şi cei care alcătuiesc fibrele fusului mitotic îşi au originea într-o regiune perinucleară. 4. 57).Capetele (-) sunt inserate în centrul organizator şi stabilizate de proteinele asociate. Fiecare fibrilă este formată din 3 subfibrile reprezentate de trei microtubuli. Sechestrarea şi stabilizarea capetelor explică de ce în vivo adăugarea şi disocierea dimerilor are loc doar la capetele (+) libere. Ultrastructura centriolilor şi a corpusculilor bazali Studiile de microscopie electronică au condus la elucidare ultrastructurii centriolilor şi corpusculilor bazali.2 µm diametru şi 0. centriolii stau la baza fenomenelor de motilitate manifestate în timpul diviziuni celulare. Datorită absenţei centrului organizator în dendrite.B şi C dinspre lumenul cilindrului spre exterior. Pereţi cilindrului sunt constituiţi din 9 fibrile dispuse circular. numită centrul celular. ei radiind din regiunea pericentriolară. este absentă în regiune distală a celor două structuri microtubulare. Se presupune că în celulele în care atât centriolii. Microtubulii ce au ca punct de plecare centrul de nucleaţie prezintă o orientare obişnuită (capătul (+) liber). ei sunt dispuşi fie cu capătul (+). în timp ce. Cercetările experimentale au demonstrat faptul că centriolii izolaţi sau însoţiţi de materialul pericentriolar sun capabili să iniţieze polimerizarea tubulinei in vitro şi să coordoneze nucleaţia microtubulilor in vivo. Această structură. iar corpusculii bazali. echidistant şi înclinate la un unghi de 30-40˚. Este posibil ca aceştia să dicteze şi poziţionarea microtubulilor liberi de vreme ce. La baza axonului se remarcă prezenţa unui centru organizator. cât şi centrozomul sunt prezenţi ambele structuri coordonează formarea microtubulilor din celulele aflate în interfază şi acelor din fibrele fusului mitotic. delimitată. În imaginile electronomicroscopice se observă însă că microtubulii nu au ca punct de plecare centriolii. Structura centrului celular este complexă. Pe lângă rolul de centri organizatori ai microtubulilor. Subfibrila A este un microtubul complex.

În interfază. În momentul în care ajunge la maturitate. Cercetări recente au demonstrat existenţa la nivelul corpusculilor bazali a unei molecule mici (6-9 milioane pb ) de ADN linear. el se separă de corpusculul parental. numit procentriol. La începutul profazei. iar cele două perechi de centrioli.B. Replicarea centriolilor şi a corpusculilor bazali Replicarea centriolilor are loc la un anumit moment al ciclului celular. Fiecare procentriol este orientat perpendicular pe centriolul din care a provenit. Corpusculul nou format se diferenţiază din cel preexistent şi se orientează perpendicular pe aceasta. centrul celular se divide. Fiecare fibrilă este un triplet de microtubuli (A. Se presupune că translaţia are loc în ribozomii citoplasmatici. orientaţi perpendicular unul pe celălalt şi înconjuraţi de materialul pericetriol.3.C). Fibrilele sunt legate între ele prin proteine conectoare. atingând dezvoltarea maximă în metafază. Fig. prezenţi în centrul celular. (fig. cei doi centrioli. Iniţial. Acest ADN conţine informaţia necesară codificării majorităţii proteinelor existente în corpusculi. centriolii se separă.5. 57 – Structura corpusculilor bazali şi a centriolilor. fiecare constituie dintr-un centriol matur şi altul în creştere. 58).Cele 9 fibrile periferice formează peretele unui element de formă cilindrică. sunt situaţi unul lângă altul cu axele lungi în unghi drept. Replicarea centriolilor şi a corpusculilor bazali nu este pe deplin elucidată. pentru ca în perioada sintetică ( S ) din fiecare centriol prexistent să se diferenţieze câte un centriolfiu. Un fenomen replicativ similar este întâlnit şi la corpusculii bazali. 58 – Schema replicării centriolilor. În momentul separări celulelor-fiice rezultate în urma diviziunii celulare fiecare. se separă. la începutul perioadei G1.Fig. procentriolii se alungesc continuu. Perechile de centrioli migrează spre polii celulei unde în metafază alcătuiesc polii fusului de diviziune. La sfârşitul perioadei G1. va conţine câte un cuplu de centrioli maturi.1. proteinele sintetizate fiind apoi transportate şi integrate în corpusculii bazali. generând apariţia unui nou flagel sau a unui nou cil. 98 . Prezenţa ADN la nivelul corpusculilor bazali explică capacitatea lor de autoreplicare. 4. mai mici decât centrioli parentali.

prezente în multe celule eucariote animale şi vegetale. energia necesară fiind furnizată prin hidroliza ATP. faringe şi trahee. 59 – Schema mişcărilor cililor.6. Fiecare ciclu durează 0. Mişcarea cililor.inclusiv la om.1.1-0. mişcările se propagă de la baza organitului către capătul său opus. molecula este activă. Interconvertibilitatea demonstrată a centriolilor şi corpusculilori bazali. 99 . Fig. Curbarea se propagă de-a lungul cilului determinând revenirea organitului la poziţia iniţială (fig. Capacitatea celulei de a coordona modificările morfologice şi funcţionale ce însoţesc procesele de creştere şi diferenţiere celulară se pot explica prin activarea şi dezactivarea centrelor de nucleaţie. În majoritatea cazurilor.2 secunde. asemănările structurale şi funcţionale dintre aceştia şi nu în ultimul rând prezenţa ADN au condus la concluzia că centrii organizatorici ai microtubulilor sunt componente ale unui sistem citoplasmatic. moment ce marchează începutul mişcării de întoarcere. Aproape concomitent are loc curbarea cilului în regiunea bazală. ca rezultat al cooperării dintre unitatea genetică nucleară şi cea proprie sistemului citoplasmatic. Spermatozoidul este singura celulă flagelată din organismele mamifere. diferenţa de fază între mişcările a doi cili consecutivi fiind constantă. ei sunt consideraţi variante ale acelaşi organit. La mamifere.Există date experimentale ce confirmă presupunerea prezenţei în centrioli a unui ADN propriu. cât şi a flagelilor sunt procese energo-dependente. celulele ciliate se găsesc în mucoasa tractului respirator. Flageli execută mişcări ondulatorii. Ele sunt prezente şi în mucoasa oviductului. Uneori mişcarea sub forma unei unde plane este înlocuită de o altă helicoidală. Cilii execută mişcări ciclice. 59). iar în urma translocării sale în centriol. Se sugerează că ADN centriolar se găseşte în nucleu într-o formă inactivă. ce formează o suprafaţă ciliată este defazată. în acelaşi plan. cilii asigurând deplasare ovulului. Bătaia constă în înclinarea sub un unghi larg a cilului aflat în extensie. Deşi între cili şi flageli există unele deosebiri. cu amplitudine constantă. în doi timpi: o bătaie activă şi o alta de întorcere.având rolul de a îndepărta particulele materiale ce pătrund în momentul inspirului în cavităţile nazale. Mişcările cililor şi flagelilor Cilii şi flagelii sunt prelungiri celulare cu caracter permanent. Atât mişcarea cililor. 4.

fiecare formată din două subfibrile (A şi B ). notate cu C1 şi C2 . sunt ancorate 2 braţe orientate în direcţia acelor ceasornicului şi alcătuite dintr-o proteină ce poartă numele de dineină. numită axonemă. Fibrele periferice sunt dublete subfibrilare ce se extind din corpusculul bazal în flagel (cil). subfibrila B este un microtubul incomplet (10 – 11 protofilamente). Rolul-cheie în interconectarea microtubulilor revine unei proteine numită tectină. (fig. Fig. iar distanţa dintre braţele interne succesive este de 32 nm. Tot din subfibrile A pleacă spre centrul axonemei braţe radiale ce se termină în aproprierea tecii interne. Braţele dineinei şi elementele radiale sunt ataşate pe subfibrila A. Cele 2 subfibrile sunt notate cu A şi B. la baza structurii lor aflându-se microtubulii.6.1. În lumenul axonemei se găsesc singletele centrale. 60). corpusculul bazal şi rădăcinile. Braţele externe ale dineinei apar de-a lungul microtubulilor la intervale regulate de 24 nm. 60 – A. Subfibrila A este un microtubul complet (13protofilamente). Axonema este alcătuită din 9 fibre periferice şi 2 centrale. În regiunea centrală a lumenului axonemei sunt localizate cele 2 fibre centrale. B.1. în timp ce subfibrila B este incompletă (10-11 protofilamente). înconjurată de hialoplasmă şi protejată la exterior de o membrană celulară simplă. Structura axonemei. Structura cililor şi a flagelilor Cilii şi flagelii celulelor eucariote au un plan de organizare comun. interconectate prin punţi transversale şi înconjurate de teaca internă. Cele 2 fibre centrale sunt interconectate prin punţi transversale şi înconjurate de o structură fibrilară numită teaca internă. prin regiuni regulare şi care creează imaginea unei roţi cu spiţe. 100 . Fibra periferică este un dublet de microtubuli. Peretele axonemei este alcătuit din 9 fibre periferice. Fiecare este alcătuită dintr-un unic microtubul 1 (singlet). în partea opusă subfibrilei b. De subfibrila A. generată prin expansiunea plasmalemei. Cilul sau flagelul propriu-zis constă dintr-o structură microtubulară complexă. Ambele organite sunt alcătuite din trei părţi: cilul sau flagelul propriu-zis.4. Subfibrila A este un microtubul complet (13 protofilamente).

7.1. 61). La extremitatea fiecărui braţ de dineină există 2-3 regiuni globulare. Intrarea celulei în diviziune este anticipată de autoreplicarea centriolilor. 4. dintr-un dublet. Elementele radiale şi teaca internă au rolul de a coordona intrarea în acţiune a dineinei.1. scindarea materialului pericentriolar şi formare celui de-al doilea centru celular.000 Da) cu activitatea ATP azică. sunt dispuse de jur-împrejurul fiecărui centrozom şi poartă numele de fibre asteriene (“stelare”). cu capătul (-) inserat în centrozom şi capătul (+) distal. împiedică disocierea dubletelor în momentul glisării. ƒ translocarea cromozomilori anafazici. Totalitatea fibrelor asteriene ce radiază dintr-un singur centrozom alcătuieşte asterul. Implicarea microtubulilor în diviziunea celulară Microtubulii joacă un rol-cheie în trei procese importante ce se desfăşoară în cadrul diviziuni celulare: ƒ formarea fusului de diviziune. Cilul sau flagelul propriu-zis este ancorat în corpul celular prin rădăcini cu o structură variată. microtubulii citoplasmatici radiază din centrozomul centrului celular. (fig. Nexina. energia eliberată prin hidroliza ATP este utilizată în scopul desfacerii şi refacerii succesive a legăturilor dintre dineinile ataşate de subfibrila A a unui dublet şi subfibrila B a dubletului adiacent. ƒ deplasarea cromozomilori în planul ecuatorial şi celulei şi alinierea în ƒ placa metafazică. 101 . flageli se mişcă în acelaşi plan.6. liber. Formarea fusului de diviziune În celulele aflate în interfază. cu mase moleculare variate.1. 4. este legată de subfibrile B a dubletului adiacent prin intermediul unei proteine contractile numită nexină. proteina contractilă ce leagă fibrele periferice adiacente. având o orientare unipolară. Spre deosebire de cili. Această limitare a mişcări este impusă pe de o parte de existenţa unei legături rigide. reprezentate de un polipeptid (400.1.2. Subfibrila A. 4. În timpul mişcării cililor şi flagelilor. unde vor constitui polii fusului de diviziune. o proteină alcătuită din mai multe polipeptide. Fibrele din cei doi asteri ce se găsesc în contact se alungesc prin polimerizarea tubulinei. Fibrele. iar pe de altă parte de diferenţele morfologice dintre fibrele centrale. cu caracter permanent între dubletele externe. Cei doi centrozomi coordonează nucleaţia microtubulilor care prin asociere generează fibre. Mecanismul molecular al mişcări cililor şi flagelilor În mişcările cililor şi flagelilor un rol important îl joacă dineina. Această deplasare a punţilor laterale dintre fibrele determină alunecarea dubletelor unul faţă de altul şi în consecinţă înclinarea cilului (flagelului).7. convertind glisarea dubletelor într-o mişcare de înclinare a axonemei. de la baza cilului (flagelului) spre vârful acestuia. determinând depărtarea centrilor celulari şi deplasarea lor spre polii celulei.Axonema este stabilizată prin interconectarea fibrelor periferice.

alcătuieşte fusul mitotic sau fusul de diviziune. 102 . Fibrele ce pleacă din centrozom spre planul ecuator al celulei poartă numele de fibre polare. În momentul dezorganizării membranei nucleare. 61 – Formarea fusului de diviziune: a) – fibrele asteriene radiază din regiunea pericentriolară. fibrele polare pătrund în spaţiul nuclear şi ancorează prin capetele (+) kinetocorii cromozomilor. Fusul de diviziune este format din două semifusuri. polare şi kinetocorice ce radiază din cei doi centrozomi. Kinetocorii sunt complexe multiproteice cu structura trilamelară. d) – ancorarea cromozomilor la polii fusului de diviziune prin fibrele kinetocorice. c) – diferenţierea fibrelor polare ale fusului de diviziune între cei doi centrii celulari. Secvenţele au capacitatea de a lega proteine specifice ce iniţiază formarea complexului multiproteic. ce se dezvoltă pe cele două feţe opuse ale centromerului (constricţie primare) la nivelul căruia sunt unite cele două cromatide ale cromozomului metafazic. Caracterul polar al fusului de diviziune poate explica prin existenţa unui proces de stabilizare selectivă a fibrelor polare. fiecare conţinând fibrele ce pleacă de la un singur centrozom. b) – replicarea centriolilor are drept consecinţă apariţia celui de-al doilea centru celular. împiedicând depolimerizarea acestora. Alungirea fibrelor asteriene şi deplasarea celor doi centrii celulari spre polii opuşi ai celulei. Totalitatea fibrelor asteriene.Fig. Formarea acestei structuri specializate în interconectarea cromozomilor cu polii fusului de diviziune este controlată de secvenţe de ADN. În acest proces sunt implicate proteine asociate microtubulilor ce interconectează în plan ecuatorial fibrele polare învecinate antiparalele. numite ADN centromeric. Fibrele ce leagă kinetocorii de polii fusului de diviziune se numesc fibre kinetocorice. Acestea se alungesc prin adăugarea dimerilor de tubulină la capetele (+) libere.

1. S-a observat că. nu se datorează ancorării sale la fibrele fusului de diviziune. În timpul acestor mişcări.7. În anafază au loc două evenimente distincte cu o desfăşurare simultană în timp. Ruperea experimentală a fibrelor kinetocorice ce leagă cromozomul de unul din polii fusului de diviziune este precedată de rapidă deplasare a cromozomului spre polul de care a rămas ataşat. s-a constatat că dimeri sunt incorporaţi la capătul (+) al fibrelor kinetocorice. lipsit de kinetocor. împiedicându-le depolimerizarea. spre unul din cei doi poli. aceasta se depărtează spre polul fusului de diviziune cel mai apropiat. în urma exciziei kinetocorului. Pe parcursul anafazei A. Aceasta sugerează că kinetocorul protejează capetele (+) ale fibrelor kinetocorice. Având ambele capete protejate. anafaza. Polimerizarea fibrelor kinetocorice nu reprezintă singurul proces ce explică deplasarea cromozomilor şi alinierea lor în placa ecuatorială.4. într-o celulă aflată în metafază. acţionează asupra cromozomilor şi după alinierea lor în placa metafazică. 4. Forţa este direct proporţională cu lungimea fibrelor kinetocorice. fibrele kinetocorice se scurtează prin disocierea de tubulină de la capetele (+) (fig. Translocarea cromozomilor anafazici Desăvârşirea replicării centromerilor şi separarea cromatidelor surori ale cromozomilor metafazici marchează sfârşitul metafazei şi iniţiază o altă etapă a mitozei. un set de fibre polare capturează unul din cei doi kinotocori ai cromozomului. Injectând tubulină marcată. spre polii celulei. 62). după care şi celălalt kinetocor este ancorat de fibrele polare ce pleacă din centrozomul opus. prezentând kinetocorii spre cei doi poli ai celulei.2. Deplasarea cromozomilor spre regiune ecuatorială a celulei şi alinierea lor în placa metafazică În prometafază. ancoraţi în fibrele de diviziune. Cele două forţe de respingere şi atracţie. Fig. Mecanismul prin care cromatidele ascensionează spre polii fusului de diviziune nu este încă elucidat. Mişcarea braţului. i se opune o forţă ce atrage cromozomii spre polul opus. Deplasării cromozomilor. Aceasta demonstrează caracterul elastic al fibrelor kinetocorice. Deplasarea cromozomilor spre planul ecuatorial al celulei este determinată în parte de polimerizare fibrelor kinetocorice. ceea ce justifică permanenta reajustare a poziţiei lor prin mişcarea oscilatorii de mică amplitudine. O explicaţie a acestui fenomen ar putea-o constitui rapida polimerizare a fibrelor fusului de diviziuni ce generează un curent care respinge structurile neataşate spre regiunea ecuatorială a celulei. Aceste fibre au capătul (-) inserat în controzom şi capătul (+) legat de kinetocor şi stabilizat prin proteine. Primul eveniment constă în deplasarea cromatidelor surori spre polii opuşi ai fusului de diviziune şi constituie anafaza A.7. Fiecare cromozom va avea astfel o orientare strictă în raport cu fusul diviziuni. 62 – Deplasarea cromozomilor spre polii opuşi ai celulei în anafază.3. 103 .1. prin kinetocor şi centrozom. prin microchirurgie cu raze laser de pe un braţ cromozomial. fibrele kinetocorice au o stabilitate mult superioară celorlalte fibre ce alcătuiesc fusul de diviziune. Până în prezent au fost elaborate trei modele teoretice alternative ale acestui mecanism. În timp ce detaşarea prin micromanipulare a fibrelor kinetocorice de cromozomi declanşează un proces rapid de depolimerizare a acestor fibre. oscilând între cei doi poli ai fusului de diviziune. cromozomii se mişcă dezordonat.

104 . Elementul central al celulei de-al doilea model îl constituie depolimerizarea fibrelor kinetocorice.1. Fibrele antiparalele sunt împinse spre centrii celulari determinând. care antrenează în această mişcare întreaga cromatidă. 4. ca sistem experimental. Al doilea eveniment îl constituie anafaza B şi este reprezentat de alungirea fusului mitotic şi depărtarea centrilori celulari. Forţa ce determină acest proces este generată de interacţiunea fibrelor polare antiparalele (din cele două semifusuri) ce se întrepătrund în regiunea ecuatorială a fusului de diviziune. unde vor fi degradate de către enzimele lizozomale. Nu este exclusă posibilitatea ca prin interacţiile cu cortica celulară microtubulii din fibrele asteriene să participe la deplasarea în direcţii opuse a polilor fusului. Cu cea mai mare viteză (3mm/sec) sunt deplasate particulele şi veziculele mici. În cel de-al treilea model. veziculele şi particulele proteice nu se deplasează haotic în spaţiul intracelular.8. fibrele kinetocorice au numai rolul de a direcţiona deplasarea cromatidelor. prezenţa proteinelor şi a organitelor celulare fiind rezultatul unui proces de transport de la situsurile de sinteză. pe direcţi şi cu viteze caracteristice. Ele sunt transportate în anumite situsuri. Prin deplasarea proteinelor sun expuse capetelor (+) ale fibrelor kinetocorice care suferă depolimerizarea. Aceste proteine manifestă probabil o afinitate crescută pentru tubulina polimerizată. studiul implicării acestor elemente de citoschelet în transportul intracelular a folosit. diviziune în timpul anafazei B. prin metode autoradiografice. din corpul celular. rolul-cheie îl joacă anumite proteine kinetocorice cu activitate ATPazică similare dineinei şi kinezinei. veziculelor şi a organitelor nu are loc cu aceeaşi viteză. Energia eliberată prin hidroliză ATP asigură deplasarea de-a lungul fibrelor a proteinelor kinetocorice cu funcţie ATP-azică.în final. Procesul poartă numele de transport axonal anterograd. similare dineinei sau kinezinei. Transportul axonal anterograd a fost pus în evidenţă prin injectarea aminoacizilor marcaţi radioactiv şi urmărirea. Forţa ce determină această mişcare este generată de alte structuri. celulele nervoase. Modelul se bazează pe două elemente: polimerizarea fibrelor polare şi presupunerea axistenţei unor proteine cu activitate ATP-azică. cum ar fi un sistem de filamente elastice ce interconecteză kinetocorii şi polii fusului de diviziune. Acestea se deplasează dinspre terminaţiile sinaptice spre corpul celular. Experimentul a demonstrat că deplasarea proteinelor. depărtarea lor. spre regiunea sinaptică. În stricta orientare a transportului intracelular un rol-cheie îl joacă microtubulii. în axon are loc şi un transport retrograd în care sunt antrnate vezicule ce conţin fragmente de membrană şi proteine citosolice.În primul model. Disocierea dimerilor de tubulină este însoţită de ruperea şi refacerea ciclică a legăturilor dintre proteinele kinetocorice (ce nu prezintă activitatea ATP – azică) şi microtubulii ce alcătuiesc fibrele kinetocorice. În paralele. Energia eliberată prin hidroliza ATP permite deplasarea proteinelor de-a lungul fibrelor polare ce alcătuiesc al doilea semifus. Iniţial.Transportul intracelular mediat de microtubuli Organitele. Prin adăugarea dimerilor de tubulină la capetele (+) libere ale fibrelor polare antiparalele acestea se alungesc şi se suprapun în regiunea ecuatorială a fusului de diviziune. Rezultatele cercetărilor efectuate au condus la elaborarea unui model al mecanismului elongarii fusului de diviziune. în timp ce proteinele ce intră în alcătuirea citoscheletului se deplasează foarte incet (fracţiuni de mm/zi). Se presupune că proteinele cu activitate ATP . Această alegere se baza pe faptul că ribozomii sunt absenţi din axoni neuronilor. Proteinele leaga capetele (+) ale fibrelor kinetocorice şi le stabilizează. a proteinelor libere sau incorporate în organitele celulare ce îi conţineau.azică sunt ataşate de fibrele polare ale unui semifus.

microtubulul. În mod similar kinezinei. Aceasta indică faptul că fiecare filament transportor conţine mai multe “benzi de transport “ pentru organitele celulare. în direcţi opuse. Proteina asigură transportul anterograd al veziculelor. de fapt. Tehnica microscopiei computerizate în contras de fază a permis vizualizarea asocierii organitelor cu structuri celulare filamentoase şi deplasarea lor de-a lungul axonului. 105 . Modul în care kinezina utilizează energia eliberată prin hidroliza ATP pentru a asigura transportul veziculelor de-a lungul microtubulului este încă neelucidat (fig. iar prin celălalt capăt. 63 a) Transportul anterograd al veziculelor de-a lungul microtubulilor mediat de kinezină.O valoare intermediară o are viteza de transport a mitocondriilor. În citoplasma tuturor celulelor. numită miozină. proteina MAPIC este capabilă să lege microtubulul şi vezicula de transport. vezicula transportată. s-a realizat un sistem experimental ce conţinea microtubuli obţinuţi prin autopolimerizarea dimerilor necontaminaţi cu proteine asociate sau citosolice şi vezicule sinaptice izolate din diferite tipuri celulare. kinezina de deplasează de-a lungul microtubulului împreună cu vezicula pe care a legat-o. printr-unul din capete. b) Imobilizate pe suprafaţa unei plăci de sticlă. În prezenţa ATP. moleculele de kinezină deplasează microtubulul asociat spre capătul său (-). Responsabilă de transportul retrograd al veziculelor este o proteină asociată cu microtubulii plasmatici numită MAPIC (1. pe parcursul mitozei. Fig. folosind energia rezultată din hidroliza ATP. Atât în celulele musculare. cât şi în alte tipuri celulare ele sunt asociate cu o proteină fibrilară. Microfilamentele Microfilamentele de actina sunt componente citoplasmatice prezente în toate celulele eucariote. cât şi deplasarea veziculelor necesită prezenţa în sistem a ATP şi a unor proteine specifice cu funcţia ATP-azcă.000 Da) sau dineină citoplasmatică. 63). cu excepţia celor musculare. Pentru a înţelege mecanismul transportului intracelular asociat microtubulilor. deoarece ea se deplasează întotdeauna de la capătul (-) al microtubulului spre capătul (+) al acestuia.000. Încercările de a caracteriza aceste filamente au condus la concluzia că ele reprezintă. dar ea se deplasează dinspre capătul (+) spre capătul (-) al microtubulului. şi reagregarea lor în interfaza ciclului celular. fără a intra în coliziune. 4. microtubuli plasmatici. În unele cazuri. studiul efectuat pe culturi de fibroblaste a demonstrat implicarea microtubulilor în dispersarea veziculelor rezultate prin fragmentarea aparatului Golgi. se pot observa două organite deplasându-se de-a lungul aceluiaşi filament. 2. Una dintre aceste proteine este kinezina (380. întâlnim microfilamentele izolate cu o distribuţie relativ difuză şi dinamică. Molecula alcătuită din patru lanţuri polipeptidice este capabilă să lege.000 Da). S-a observat că atât legarea. În plus.

numite actină fibrilară sau actină F. Pe fiecare tur de helix se găsesc două molecule de actină. au mase moleculare. 64). fiind implicate în mişcările celulare ce au la bază mecanismul actină – miozină. Din cele 6 proteină. izolate din diferite organisme şi tipuri celulare. miocard. La o concentraţie ionică similară cele existente în spaţiu intracelular actina G polimerizează. având caracter polar. muşchii netezi ce delimitează vasele sangvine sau muşchii enterici ce mărginesc lumenul intestinal). Acest lucru ar explica funcţiile diferite ale microfilamentelor. se asociază cap la coadă formând un helix monocateran cu o grosime aproximativ de 7 nm.Acestea participă alături de microtubulii citoplasmatici şi filamentele inermediare la organizarea stucturii complexe a citoscheletului.Actina este un polipeptid cu o masă moleculară de 42.azică a miozinei. generând filamente de actină. metilarea unui rest de histidină) sunt responsabile de apariţia unui număr atât de mare de specii moleculare. Aceste forme diferite de organizare a microfilamentelor. Microfilamentele de actină Actina reprezintă principala componentă a microfilamentelor. cât şi un rol dinamic. cât şi funcţiile asociate lor sunt determinate de tipul proteinelor ce leagă specific actina. La păsări şi mamifere există cel puţin 6 gene diferite ce codifică actina. Filamentele de actină obţinute în vitro sunt identice cu microfilamentele izolate din celule. Aspectul globular al proteinei justifică denumirea de actină globulară sau actină G. Aceste proteine se numesc alfa actine. cât şi stricta orientare a acestora în structura helicoidală conferă polaritate filamentului de actină. 4. Celelalte 2 specii moleculare de actină notate cu beta şi gama au un grad de omologie mai scăzut şi sunt prezente în citoplasma tuturor tipurilor celulare. Adăugarea monomerilor sau disocierea lor pot avea loc la oricare din capetele microfilamentului. nedemonstrat experimental. 106 . Atât polaritatea subunităţilor componente. Încercările de izolare şi caracterizare a acestor proteine au evidenţiat faptul că numărul tipurilor de actine este mai mare decât cel al genelor care le codifică.1. conformaţie şi secvenţă de aminoacizi similare. Actinele. în vitro. 64 – Modelul molecular al actinei fibrilare (actina F). dar viteza cu care se desfăşoară reacţiile de polimerizare şi depolimerizare la capătul (+) este de 5-10 ori mai mare decât la capătul (-). Fiecare specie moleculară de alfa actină este prezentă exclusiv într-un singur tip de celulă musculară (din muşchii striaţi. În filament moleculele de actină G. Dinamica microfilamentelor aminteşte de cea a microtubulilor.Experimentele in vitro au demonstrat că moleculele de actina purificate din diverse surse sunt capabile să copolimerizeze şi că toate stimulează activitatea ATP .2. În celulele musculare microfilamentele participă la realizarea contracţiei musculare. 4 prezintă un grad înalt de omologie (din cei 375 de aminoacizi doar 6 sunt diferiţi). În fibrele de stress. Deşi. ele îndeplinind atât un rol structural. de susţinere. Fig. Se apreciază că modificările posttranslaţionale (acetilarea aminoacizilor din segmentul amino-terminal. încă.000 Da. microfilamentele sunt fasciculate (asociate în mănunchiuri). Acest fapt sugerează că genele codanate au evoluat dintr-o genă ancestrală comună. inelele contractile şi microvili. este posibil ca speciile moleculare de actină să manifeste o afinitate diferită faţă de proteinele citoplasmatice cu care se asociază. Fiecare monomer este orientat perpendicular pe axa helixului stabilind interacţii puternice cu cei doi monomeri situaţi în imediata vecinătate şi interacţii slabe cu moleculele de actină G dispuse la dreapta şi la stânga sa de-a lungul helixului (fig.

ce au la bază mecanismul actină. ce conţin câte un cap globular şi perechea de lanţuri uşoare asociate acestuia. concentraţia intracelulară a monomerilor liberi este mult mai mare decât concentraţia critică. Molecula este alcătuită din două lanţuri grele şi două perechi de lanţuri uşoare. Miozina de tip II (470. Miozina Miozina este o proteină cu largă răspândire în celulele organismelor eucariote. carboxi – terminală. numită cap. Fig.15M. Primul punct de flexiune este situat în regiunea alfa hericoidală. monomeri de actină leagă strâns ATP.000 Da/lanţ) şi 2 perechi de lanţuri uşoare (20. Lanţurile grele sunt identice.65). cu diametrul de 4 nm. Fragmentele S1. Regiunile alfa helicoidale ale celor 2 lanţuri grele sunt răsucite una în jurul celeilalte.000 Da/lanţ). Prin tratarea domeniului HMM cu papaină segmentul de coadă este degradat şi sunt eliberate fragmentele S1. numită coadă şi o regiune globulară carboxi – terminală. Hidroliza ATP are loc imediat după încorporarea actinei G în microfilament. prezintă activitate ATP – azică. sunt localizate atât situsurile de legare ale ATP cât şi cele pentru actină. dar diferite de lanţurile celeilalte perechi. din celulele musculare.miozină. Fiecare este format dintr-o regiune alfa heicoidală cu o lungime de 30 nm. îl joacă în contracţia musculară. Această stabilitate este accentuată prin ataşarea de microfilamente a proteinelor asociate. numită coadă. Până în prezent se cunosc 2 specii moleculare ale acestei proteine. Lanţurile uşoare ce alcătuiesc o pereche sunt identice între ele. Posibilele structuri cap ATP sau ADP nu influenţează polimerizarea monomerilor şi aceasta se datorează. Molecula prezintă două puncte de flexiune. microfilamentele sunt structuri mult mai stabile decât micro tubulii. Miozina de tip II se găseşte atât în celulele musculare din muşchii striaţi şi netezi. 65 – Modelul molecular al miozinei. cât şi în alte tipuri celulare. faptului că la concentrarea ionică intracelulară (0.KCI) este favorizată polimerizarea actinei. Lanţurile grele prezintă câte o regiune amino – terminală globulară. Miozina poate fi scindată la nivelul punctelor de flexiune sub acţiunea unor enzime cu activitate proteazică. în mare parte. Chimotripsina scindează miozina în două domenii.2. în timp ce al doilea separă capul bilobat de coada moleculei. Datorită rolului pe care miozina de tip II. 107 .2.000 Da) este alcătuită din 6 lanţuri polipeptidice dintre care 2 lanţuri grele (230. Pe regiunea globulară ce formează capul lanţurilor grele ale miozinei.Similar dimerilor de tubulină ce stabilesc interacţii puternice cu GTP. Miozina tip I este absentă în celulele musculare. Primul domeniu. 4. În consecinţă. meromiozina grea (HMM) conţine capul bilobat şi un segment din coada lanţurilor grele. iar al doilea domeniu meromiozina uşoară (LMM). ea fiind implicată în fenomenele de motilitate celulară. În structura de miozină II se remarcă existenţa a două puncte de flexiune ce marchează domeniile structurale ale prote (fig. ea a constituit subiectul numeroaselor cercetări experimentale. Perechile de lanţuri uşoare sunt ataşate celor două regiuni globulare. cuprinde segmentul aminoterminal al cozilor. în timp ce regiunile globulare rămân separate. Pe de altă parte. numită cap şi o regiune α – helicoidală.

polimerizarea putând avea loc doar la capatul (+) al acestuia. profilina este eliberată creând posibilitatea adăugării unui alt complex şi alungirii filamentului. Deoarece profilina blochează etapa de nucleaţie. sângele este pompat în circuitul sanguin. determinând îngroşarea acestuia. capetele moleculelor de miozină se ataşează de jur-împrejurul filamentului. este profilina. Proteina se leagă de monomerii de actină formând un complex numit profilin-actină. În plus modul de legare a profilinei la monomer face imposibilă legarea complexului la capătul (-) al unui filament de actină preexistent. În acest caz. profilina blochează complet polimerizarea actinei (fig. După legarea profilin-actinei la capatul (+) al filamentului de actină. 4.2. Prin contracţia lor. Musculatura netedă prezintă o inervaţie vegetativă. Muşchii netezi înconjoară organele interne. În cele 2 regiuni terminale. tensiunea dezvoltată fiind menţinută pe o durată mai mare de timp.Studiile biochimice au evidenţiat faptul că în prezenţa filamentelor de actină activitatea ATP – azică a miozinei este stimulată. Filamentele groase (diametru 150-200 Å) conţin 500-600 molecule de miozină. cei netezi se contractă mai lent. Organizarea în filamente a miozinei a fost pusă în evidenţă. Moleculele de miozină polimerizează generând filamente de miozină. în aceste celule. complexul este incapabil să polimerizeze spontan. realizată de structuri specializate din muşchii striaţii. ceea ce face dificilă vizualizarea lor la microscopul electronic.4. dar se află ca şi muşchii netezi sub controlul inervaţiei vegetative. pentru prima oară. Polimerizarea implică agregarea cozilor moleculelor de miozină. în celulele musculare unde ele au o structură particulară şi sunt numite filamente groase.2. Orientarea moleculelor în filament imprimă acestuia un caracter bipolar. 108 . Actina şi miozina în celule nemusculare Filamentele de actină din celulele nemusculare au un pronunţat caracter tranzitoriu. Formarea reţelei de microfilamente este reglată de factori proteici şi concentraţia ionilor de Ca. filamentele de miozină au dimensiuni mici (diametru 60 Å) şi caracter tranzitoriu. Muşchii cardiaci se aseamănă din punct de vedere structural cu cei striaţi. Rolul actinei şi miozinei în contracţia musculară Mecanismul actină – miozină stă la baza unui tip particular de mişcare celulară. Fiecare filament este alcătuit dintr-o regiune centrală şi 2 regiuni terminale. 66). În celulele nemusculare. capetele (+) ale filamentelor de actină sunt ancorate în membrana plasmatică şi/sau stabilizate prin proteine asociate. fiind prezenţi la nivelul intestinului gros şi subţire al vezici biliare şi al vaselor sangvine. Datorită inserţiilor osoase ei asigură deplasarea şi păstrarea poziţiei corpului. viteza de hidroliză a ATP creşte de 200 de ori. Contracţia şi relaxarea muşchilor netezi asigură deplasarea alimentelor de-a lungul tractului digestiv şi controlează diametrul vaselor sangvine. Spre deosebire de muşchii striaţi. Muşchii striaţi primesc o inervaţie motorie somatică. 4. În mod obişnuit. netezi şi cardiaci şi care poartă numele de contracţie musculară. Una dintre cele mai importante proteine ce influenţează procesul de polimerizare a actinei. Regiunea centrală are un caracter exclusiv fibrilar fiind formată prin suprapunerea cozilor antiparalele ale moleculelor de miozină.3.

Rolul profilinei în polimerizarea actinei. 67).2. proteinele rup filamentele lungi de actină. dintre care : tropomiozina şi alfa-actinina. Prezenţa calmodulinei. explică absenţa complexului troponinic din celulele nemusculare.1. microvilii sunt alcătuiţi dintr-o regiune centrală şi o reţea terminală (fig. interconectând filamentele de actină în mănunchiuri. Molecula de miozină se aseamană cu cea din muşchii netezi. Structuri necontractile. în celulele nemusculare. O dată cu scăderea concentraţiei Ca2+. vilina (nu şi gelsolina) este capabilă să accelereze procesul de polimerizare al actinei.Fig. Ele indeplinesc un rol structural. Regiunea centrală este reprezentată de un manunchi de filamente de actină dispuse paralel. Filamentele de miozină din celulele nemusculare sunt mult mai mici (10-20 molecule) decât cele din celulele musculare. 4. rămânând ataşate la capătul (+) al fiecărui fragment. 66. Microvilii Microvilii sunt expansiuni ale celulelor epiteliale ce delimitează lumenul intestinal şi al tubului contort proximal în rinichi. Activarea funcţiei sale ATP-azice necesită fosforilarea lanţurilor uşoare şi este reglată de complexul calmodulină – Ca2+. La o concentraţie citosolică mare a ionilor de Ca. împiedicând astfel reasamblarea filamentelor. menţinând forma microvilului. 109 . Capetele (+) sunt indreptate spre vârful microvilului. ca proteină reglatoare. Filamentele prezintă aceeaşi polaritate. Reglarea procesului de polimerizare şi depolimerizare a actinei prin ionii de Ca este mediată de cel putin două proteine similare ca structură şi funcţie: vilina şi gelsolina. Ambele proteine joacă şi un rol structural. Ei contribuie la mărirea cu 25% a suprafeţei de absorbţie a celulelor epiteliale.4. Din celulele nemusculare au fost izolate şi proteine asociate intalnite în celulele musculare.

2. Din regiunea centrală lipsesc miozina. Inelul se contractă prin mecanismul actină-miozina. este o proteină similară miozinei de tip I.Elementul central îl reprezintă mănunchiul de filamente de actină. proteina leagă filamentele de actină de la exteriorul manunchiului de membrana ce delimitează microvilul. separarea toatală a celor 2 celule fiice rezultate prin diviziunea celulară. Filamentele din reţeaua terminală interconectează filamentele de actină din manunchi şi leagă mănunchiurile între ele. dintre care fimbrina şi vilina.). Ambele proteine au rolul de a stabiliza filamentele în mănunchiuri. 67. flamentele scurte bipolare de miozina şi filamentele de actină sunt organizate în microsarcomere similare celor din muşchii striaţi.2. Cea mai interesantă proteină. La polul bazal. Simultan are loc un proces de depolimerizare a filamentelor de actină. au fost izolate alte proteine asociate filamentelor de actină. localizat imediat sub membrana plasmatică la nivelul şantului de clivare. Filamentele de actină şi minisarcomerele adiacente sunt legate prin alfaactinina şi probabil şi alte proteine asociate. principală proteina asociată. regiunea centrală este ancorată într-o reţea terminală. Rolul actinei şi miozinei în citokineza Filamentele de actină şi miozina joacă un rol in desfaşurarea citokinezei la celulele animale. În inelul contractil . in final. Acelaşi rol îl joacă şi fodrina. spectrina etc. din care lipsesc discurile Z. Se apreciază ca tensiunea generată de proteina similară miozinei de tip I asigură menţinerea în poziţie centrală a mănunchiului de filamente. dar mult mai mici. tropomiozina şi alfa actinina.Filamentele de actină fasciculate se extind din corpul microvilului în reţeaua terminală unde sunt stabilizate prin intermediul unor proteineconectoare (fodrina. Ele alcătuiesc o structura contractila. ceea ce determină micşorarea continuă a diametrului inelului contractil şi.Filamentele sunt interconectate prin proteine de legare şi ancorate în membrana plasmatică ce delimitează microvilul prin proteina 110 Kda şi calmodulina. cu caracter tranzitoriu.Structura microvililor. 110 . asociată filamentelor de actină din microvili. proteina 110.Fig. Impreună cu calmodulina. cu activitate ATP-azică. În schimb.4. numita inel contractil. alcătuită din filamente scurte de actină şi proteine asociate. prezentă în reţeaua terminală. 4.

Alte proteine asociate filamentelor de actină din ectoplasma sunt alfa actinina şi gelsolina (fig. ectoplasma conţine o reţea tridimensionala de filamente de actină. Acţiunea conjugată a acestor 2 forţe conduce la elongarea fibrei retractile. fiind supusă în acelaşi timp tensiunii generate de ondulatiile de suprafata. prin intermediul unor structuri specializate. în care un rol important par să-l aibă proteinele asociate. În final.2. numite lamelipode. imediat sub membrana plasmatică. cele mai bine studiate sunt fibroblastele. Pe parcursul formarii pseudopodelor.4. 111 . numită endoplasmă. efectuate iniţial pe protozoare şi ulterior extinse la celulele din organismul uman ce prezintă acest tip de locomoţie.3. Filamina şi alfa actinina. O dată cu creşterea concentraţiei intracelulară a ionilor de Ca. Fig. Regiunea centrală. Fibroblastul emite continuu. În regiunea distală a prelungirilor celulare. numite placi de adeziune sau contacte focale. prezentă în nodurile reţelei. unele lamelipode aderă la substrat . 69). asigură probabil tranziţia hialoplasmei în starea de gel. 68). Alte lamelipode se întorc spre partea dorsală a corpului celular. Dintre celulele din organismul uman ce se deplaseaza prin miscarile ameboidale. dar comuna şi altor tipuri celulare dintre care şi celulelor ce intra în alcatuirea organismului uman : macrofage. este localizată ectoplasma. corpul celular lasa în urmă o coadă numită fibră retractilă. fibroblaste. Mişcarea ameboidala Mişcarea ameboidala este un tip particular de locomoţie întalnită frecvent la protozoare. reţeaua se dezorganizează şi hialoplasma trece în stare de sol. are loc deplasarea endoplasmei din centrul celulei în prelungirile celulare. Lipsită de organite celulare. conţine particule şi organite celulare aflate intro permanenta mişcare. Filamentele sunt interconectate prin proteine ascociate.4. limfocite. Procesele inverse au loc în momentul retractarii pseudopodelor. Studiile electronomicrodcopice.Fibra rămâne aderentă la substratul pe care se realizeaza mişcarea fibroblastului . Miscarea ameboidala se realizează prin emiterea şi retracţia continuă a unor prelungiri celulare şi are la baza tranzitia reversibila a hialoplasmei din stare de gel în stare fluidă (sol). Una dintre acestea este filamina. forţa ce asigură înaintarea fibroblastului determină fie detaşarea fibrei de substrat. au pus in evidenţa existenţa a 2 regiuni diferite ale citoplasmei. În această regiune hialoplasma se găseşte în starea de sol. favorizând formarea unei reţele tridimensionale. 68 – Filamina leagă filamentele de actină. În regiunea distala a pesudopodului endoplasma se transformă în ectoplasma prin tranziţia sol-gel a hialoplasmei. la protozoare a demonstrat interconvertibilitatea celor 2 regiuni ceitoplasmatice. fie ruperea ei şi ulterior retracţia cozii în corpul celular (fig. filamentele de actină sunt scindate de gelsolina. Se apreciază ca treansformarea reversibilă a endoplasmei în ectoplasma este controlată de celula şi reglată prin concentraţia intracelulară a ionilor de Ca şi pH. proteine implicate în formarea şi stabilizarea reţelei filamentelor de actină . o molecula flexibilă alcatuită din 2 lanţuri polipeptidice. Studiul emiterii şi retractiei prelungirilor celulare numite pesudopode. Aceşti doi factori afectează organizarea filamentelor de actină în cele 2 regiuni citoplasmatice printr-un mecanism încă suficient elucidat. În timpul deplasării. pe direcţia miscării m prelungirii celulare.Pe parcursul deplasării.

4. 112 . În celule. NFm 150 000 Da. Iniţial. tropomiozina şi proteina reglatoare miozin-LC kinaza. ƒ desmina (55 000 Da) .3. Se sugereaza ca filamentele de actină şi miozina sunt organizate în microsarcomere.1. Reintroducerea fibroblastelor în cultura este urmată la cateva ore de reorganizarea fibrelor de stress. Proteine ce alcătuiesc filamentele intermediare Ca şi microfilamentele de actină şi microtubulii. filamentele de actină apr a fi inserate în membrana plasmatică. NFh 210 000 Da). tenşiunea generata prin mecanismul actină –miozina determinand aplatizarea fibroblastelor în culturi. mezenchimale şi neuroni). Alaturi de actină în fibrele de stress sunt prezente : miozina.Fibrele de stress În ataşarea de substrat a fibroblastelor cultivate in vitro rolul principal revine fibrelor de stress. unde formeaza o matrice ce înconjoară şi interconecteaza discurile Z. Filamente intermediare Filamentele intermediare sunt elemente de citoschelet mai groase decât microfilamentele de actină şi mai subţiri decât microtubulii. Cercetarile experimentale au confirmat această ipoteză.2. alfa-actinina. 69 – Schema deplasării fibroblaştilor. ataşarea celulelor de suport şi aplatizarea lor. filamentele intermediare se pot gasi în ectoplasma. ƒ neurofilamentele (trei specii moleculare : NF1 70 000 Da . localizate în regiunea citoplasmatica aflată în proximitatea plasmalemei aflată în contact cu substratul. Ulterior.3. filamentele intermediare sunt rezultatul polimerizarii subunitaţilor proteice. proteinele ce formeaza filamentele intermediare sunt specifice pentru un anumit tip celular. au fost identificate şi în alte tipuri celulare (celule epiteliale.4. ancorate în structuri periferice (desmozomi) sau situate în prelungirile celulare (axoni). Fibrele de stress sunt manunchiuri paralele de filamente de actină. 4. Îndepartarea celulelor de pe substrat este însoţită de înlocuirea fibrelor de stress cu o reţea de filamente de actină şi revenirea celulei la forma sferică. Spre deosebire de actină G şi tubulina. 4. ele au fost puse în evidenţa în celulele muschilor striaţi .4. ƒ proteina gliala fibrilara acida( GFAP 50 000 Da) . În zonele de contact.Fig. La vertebratele superioare s-au identificat 5 tipuri de molecule proteice distincte ce intra în constituţia filamentelor intermediare : ƒ vimentina (57 000 Da) . ƒ citocheratinele (peste 30 de specii moleculare).

70 – Nivele de asamblare ale filamentelor intermediare. spre deosebire de microfilamentele de actină şi microtubuli. În filamentele de keratina raportul dintre citocheratine de tip I şi cele de tip II este de 1 :1. În celulele în care genele ce codifică vimentina şi desmina se coexprima. Fig. Aceleaşi regiuni centrale par a fi responsabile de asocierea dimerilor în tetrameri dar la acest nivel de agregare dimerii sunt antiparaleli. proteina gliala fibrilara acidă şi NF1 formează homopolimeri. În dimeri. de mărimi variabile. fiind formate dintr-o regiune centrală alfa helicoidala şi 2 domenii globulare. filamentele intermediare au capete echivalente funcţional.şi amino. Cele cinci tipuri de proteine prezintă caracteristici structurale comune. 113 . 1% din proteine ce formează filamentele intermediare se găsesc sub formă de monomeri liberi. 70). polimerizarea şi depolimerizarea se desfaşoară cu aceeaşi viteza la ambele extremitaţi. Raportul dintre subunităţile libere şi polimerizate exprimă caracterul mult mai stabil al filamentelor intermediare comparativ cu microfilamentele de actină şi microtubulii. în timp ce 99 % dintre acestea sunt asociate în filamente. Studiul polimerizarii în vitro a monomerilor ce alcatuiesc filamente intermediare a demonstrat că acest proces nu necesită consum de energie metabolică. Prin legarea cap la cap a tetramerilor se formează protofilamentul. proteinele copolimerizează. în regiunile carboxi. subunităţile sunt orientate paralel.Diversitatea proteinelor ce alcătuiesc filamentele intermediare nu constituie singurul aspect ce le diferenţiază de subunitaţile proteice ale microfilamentelor de actină şi microtubulilor. Subunitatile proteice formează dimeri prin înfaşurarea stransă una în jurul celeilalte.terminale. Deci. iar 8 protofilamente generează filamentul intermediar. Cercetările experimentale au demonstrat că în condiţii fiziologice. S-a constatat că vimentina. în timp ce capetele globulare rămân separate. Cele 30 de tipuri de citocheratine sunt împarţite în 2 clase distincte : acide şi bazice /neutre. Modul de ordonare al subunitaţilor proteice în filamente imprimă acestora un caracter apolar. Deosebirile există şi în maniera în care proteinele se asociază în filamente (fig. a regiunilor centrale. desmina.

Sunt bine cunoscute în prezent circa 14 proteine asociate cu actina (acrinogelina. brevina. desmina. de membrana plasmatică şi.000x în citoplasma celulelor examinate la microscopul de înalt voltaj (peste 1. înca neidentificate.5. împiedicandu-le să fuzioneze între ele sau cu membranele celulare.000. ankirina. acumentina. 4. dimpotrivă. vilina.4. fiind probabil implicate în coordonarea spaţială a nucleului celular. Se apreciază că filamentele de desmina joacă. Neurofilamentele sunt prezente exclusiv în axonii celulelor nervoase. În toate tipurile celulare filamentele de vimentina sunt fizic legate de membrana nucleară. În adipocite filamentele înconjoară picăturile lipidice. Filamentele din celulele muşchilor striaţi formează o reţea ce strabate întreaga miofibra şi care leagă discurile Z între ele. Complexele neurofilamentate-microtubuli se deplasează în axon. Tratarea acestor celule cu colchicina a condus la dezasamblarea microtubulilor urmată de deplasarea filamentelor de vimentina ce se organizează în manunchiuri în apropierea nucleului. microtubulii şi practic toate celelalte componente subcelulare sunt conectate de un sistem de microteabecule (mici bare). conferindu-i acestuia stabilitate. 9 proteine asociate cu filamentele intermediare (prekeratine.) prezente predominant în anumite celule şi având proprietăţi diverse. Filamentele de cheratină sunt întalnite în celulele epiteliale. Filamentele de desmina se întalnesc în toate tipurile de celule musculare. gelsolina. Proteinele asociate citoscheletului O serie de proteine sunt asociate citoscheletului. Ancorate în desmozomi. filamentele intermediare înconjoară manunchiurile de microtubuli ce formează fibrele fusului de diviziune. nexina. Se apreciază ca fiecare tip de celula epiteliala conţine un complement chitocheratinic specific. Se constată existenţa unei strânse asocieri între filamentele de vimentina şi microtubuli. Reţeaua microtrabeculară În celulă. 1958). Filamentele gliale sunt caracteristice celulei gliale. în principal. Reţeaua microtrabeculara a fost descrisă la mărimi de circa 300. În corpul celular cele trei polipeptide (NF1. 114 . vimentina) şi 7 proteine asociate cu microtubulii (clatrina. microfilamentele. MAP. În consecinţa unii autori contestă realitatea lor biologică considerandu-le un artefact. susţinand discurile Z şi miofibrele. filagrina. şinemina. Acest experiment sugerează rolul important pe care microtubulii îl au în organizarea filamentelor de vimentina. oferind una din cheile înţelegerii structurii şi funcţiunii acestuia. profilina. vinculina. le atribuie rol de suport al materiei biostructurale ( Eugen Macovschi. fragmina. Cele 2 tipuri de filamente sunt interconectate prin proteine. titina. calmodulina). MAP2.2. Microtrabeculele (4mm) pot fi expresia fenomenului de gelificare când filamentele de actină se leagă încrucişat unul de altul.000. filamentele de cheratina formează în celula epiteliala o reţea ce asigură rezistenţa epiteliilor la factori mecanici. filamina. Studiile efectuate de fibroblasti cultivaţi in vitro au demonstrat ca în celulele aflate în mitoza. Tipuri de filamente intermediare şi semnificatia lor funcţională Filamentele de vimentina sunt prezente în celulele mezenchimale ( celule endoteliale ale vaselor sangvine) şi unele celule epiteliale. alţii. proteină fibrilară acidă glială. proteinele neurofilamentelor.4. un rol structural. plactină. contribuind la creşterea rigidităţii ţesutului epitelial. posibil .. În celulele epiteliale filamentele de vimentina sunt ancorate în desmozomi. de volţi) care generează electroni rapizi ce pot penetra secţiuni relativ groase.3. 4. fimbrina. de unele organite celulare(mitocondrii). dineina. MAP1. NFm şi NFh) se asamblează în filamente şi se asociază cu microtubulii. caldesmona. fodrina.

funcţiile fundamentale ale nucleului se rezumă la două procese bazate pe existenţa în acest compartiment a genomului celular şi anume: replicarea ADN. trecând în citoplasmă. În esenţă. fie ca produs intermediar ARN mesager (ARNm). probabil. el îndeplineşte funcţiile de păstrare în condiţii de securitate a ADN-lui. prin care informaţia conţinută în secvenţa ADN. El există la toate celule organismelor eucariote. 5. mai puţin la eritrocitele vertebratelor superioare. ce vor fi transmise celulelor fiice. Transcripţia ADN se desfăşoară pe toată perioada interfazei şi este blocată în faza M (mitoza). În situaţia aceasta. unde este eliminat printr-o exocitoză în cursul eritropoezei.Capitolul 5 ORGANIZAREA NUCLEULUI ŞI EXPRESIA ACTIVITĂŢII GENELOR Nucleul reprezintă compartimentul care încorporează genomul nuclear. prin semnale ce sunt recepţionate de molecula de ADN. proces complex prin care molecula de ADN se autoreproduce şi dă naştere la copii identice. de reglare şi control a activităţii celulei. 71). Secvenţele de baze purinice şi pirimidinice se păstrează de-a lungul generaţiilor de celule datorită replicării semiconservative a ADN cromozomial.1. de transmitere nealterată a acestei informaţii descendenţilor. proces la fel de complex. ARN apare fie ca produs finit cum ARN ribozomal (ARNr) şi ARN de transport (ARNt). constituie aşa numitul aparat de biosinteză proteică (fig. este realizată prin sinteza moleculelor de ARN. cealaltă parte a ADN-ului cromozomial are. Nucleul este constituentul esenţial al celulelor eucariote fără de care existenţa lor ar fi compromisă. anvelopa nucleară). replicarea are loc în faza S (de sinteză) a ciclului celular. deci el conţine aproape întreaga informaţie genetică. Morfologia şi structura nucleului Nucleul este constituit dintr-un înveliş (nucleolema. transcripţia ADN. ADN-ul cromozomilor este astfel organizat. cromatina şi unul sau mai mulţi nucleoli care se găsesc în substanţa de fond. rol în reglarea activităţii transcripţionale. necesare funcţiilor vitale ale celulei. 115 . o materie internă. nucleoplasma (matricea). Tot în nucleu au loc sintezele diferitelor ADN-uri care. încât o parte din secvenţele de baze purinice şi pirimidinice reprezintă cadrul după care sunt transcrise diferite mesaje sub formă de ARN. care urmează să transmită mesajul de la ADN în sinteza proteinelor.

Fig. 71. Diagrama structurii nucleului.

5.1.1. Învelişul nuclear
Pe faţa internă a membranei nucleare se distribuie, la nucleul vertebratelor, o împâslire de fibre fine, groasă de circa 200 - 600 Ả, care menţine rigiditatea nucleelor. Studiind raporturile învelişului nuclear, se observă că membrana externă, citoplasmatică, dezvoltă prelungiri scurte sau chiar tubuli care fac legătura cu reticulul endoplasmatic. Aria externă a nucleului este acoperită cu ribozomi; în plus, în multe cazuri apar aglomerări juxtanucleare de mitocondrii furnizoare de energie. Datorită grosimii sale, membrana nucleului este invizibilă la microscopul fotonic. Însă o parte din cromatină este dispusă sub membrana nucleului, astfel că pe secţiunile de ţesuturi colorate, liziera de cromatină perinucleară apare colorată, indicând şi limita externă a nucleului. La microscopul electronic se observă bine că membrana nucleului este dublă, prezentând pe faţa sa internă din loc în loc, îngroşări de care se prind fibrile cromatinei. Cromatină se mai ancorează şi la exteriorul inelelor şi chiar la granulul central. Totalitatea acestor fibre de cromatină constituie cromatină perinucleară . O funcţie importantă a învelişului nuclear constă în schimburile nucleoplasmatice, chiar dacă nu toate categoriile de molecule îl străbat . Astfel, prin învelişul nucleilor izolaţi nu trec glicogenul şi ovalbumina, în schimb trec tripsina, ribomeleaza, DNA-aza, histonele, polianionii ca heparina şi Hb şi bineînţeles, nucleotidele şi aminoacizii, „în vivo", ionii străbat în ambele sensuri învelişul nuclear, astfel că înăuntrul nucleelor se acumulează o cantitate dublă de Na+ şi K+ faţă de citoplasmă . Aminoacizii, monozaharidele şi dizaharidele (GM sub 500) pătrund prin dubla membrană nucleară, iar prin pori trec riboproteine sub formă de ribozomi, dar şi ribonuclează sau feritină. De regulă, calea de trecere transmembranară este urmată de molecule mici de tipul Fe coloidal, dar s-a observat că şi o serie de substanţe elaborate de reticulul endoplasmatic pot trece din el în spaţiul perinuclear (anticorpii antiperoxidazici ai hemocitoblaştilor). 116

Prin „înmugurirea" membranei exterioare a nucleului se formează lamele inela-te în citoplasmă, care sunt purtătoare de ribozomi sau ARN încorporat în membrane . La nucleele celulelor reproducătoare, atât de la plante cât şi de la animale, se pot observa înmuguriri ale învelişului nuclear care dau naştere la vezicule ce pătrund în citoplasmă unde, dezorganizându-se eliberează conţinutul de nucleoproteine. Prin granulul său central, polul opune totuşi o rezistenţă difuziei libere a diferitelor molecule în valoare de 1Ω/cm2. Moleculele cu sarcină electrică pozitivă trec uşor din citoplasmă în nucleu, însă cele încărcate negativ sunt oprite de inelele porilor de care se leagă . EM s-au observat ieşind helixuri de ribonucleoproteine prin porii nucleelor de amibe, iar prin porii nucleelor glandelor salivare de chironomide trec granule de 200 - 400 Å diametru, tot de ribonucleoproteine. Ribonucleoproteinele ajunse în citoplasmă reprezintă diferiţi ARN m, precum şi fracţiile 18 S, 25 S, 5 S ale ARN v asociate cu proteinele lor specifice. Însăşi ca numărul porilor poate creşte sau scade dă o indicaţie asupra rolului lor în reglajul transferului de informaţie care, în mare, se realizează de la nucleu către citoplasmă prin mesageri dar şi de la citoplasmă spre nucleu prin proteine histonice şi nonhistonice, printre nonhistonice figurând unele enzime. Este bine cunoscut faptul că, sub acţiunea fitohemaglutininei, limfocitele în cultură se transformă în limfoblaşti. Fitohemaglutinina acţionează asupra unor receptori membranari care activează AMP-cicloza, producând cAMP. Acest nucleotid ciclic stimulează o proteinkinaza, care produce o proteină ce pătrunde în nucleu. Acolo determină o puternică activitate transcripţională, sintetizându-se ARN m, ARN t şi ARN v care trec din nucleu în citoplasmă. Astfel se asigură o intensă activitate de biosinteze citoplasmatice, dar şi de mitoze ale limfoblaştilor. Învelişul nuclear mai are şi rol de formarea lamelelor inelate . în telofază, când are loc refacerea membranei nucleare pe seama reticulului endoplasmatic, rămâne un „surplus" de membrane endoplasmatice fie incluse în nucleu, fie în citoplasmă din jurul acestuia. Membranele respective se dispun paralel şi nu mai participă la reconstrucţia învelişului nuclear din cauza rapidităţii ciclului celular. Asemenea membrane inelate se întâlnesc, de obicei, în celule embrionare şi sexuale cu cicluri celulare scurte. În interfază, membrana exterioară a nucleului înmugureşte spre citoplasmă vezicule care ulterior se desprind şi, aşezându-se cap la cap, constituie lamele inelate. Prin contopirea acestora rezultă cisternele golgiene. În alte cazuri, membrana exterioară a nucleului, după ce pierde ribozomii, înmugureşte pe o porţiune anumită, dând naştere unei serii de vezicule. Acestea, cu timpul, se desprind şi depunându-se în şiraguri, se contopesc formând cisterne golgiene. În timp ce se formează o cisternă, pe faţa sa externă (uneori convexă) se dispune un alt şir de vezicule, şi aşa mai departe, în asemenea mod luând naştere un dictiozom. Porii Dubla membrană este străbătută de pori având un diametru de circa 700 Å care conţine fiecare câte un inel proteic ce limitează orificiul porului la 500 Å. Distanţa dintre centrele a doi pori alăturaţi este de circa 1300 Å, sau un multiplu al acestui număr, existând întotdeauna o legătură cu cromozomii interfazici, deoarece opt fibrile ale cromatinei se ataşează de marginile fiecărui por . De fiecare por sunt asociate o serie de structuri care fac parte din matricea nucleară . Fiecare por cuprinde un material inelar, o diafragmă, un granul central şi un material fibrilar. Materialul inelar cuprinde opt particule sferice proteice de circa 200 Å diametru aşezate pe fiecare faţă a porului; acest material îşi modifică structura în funcţie de metabolismul celular.

117

Dilatările şi contracţiile porilor se explică prin adiţia, respectiv pierderea proteinelor constitutive ale inelului. Diafragma este o substanţă densă, amorfă din interiorul porului, care se întinde spre centrul lui, unde se află un granul central riboproteic de 250 Å diametru. De el se leagă fibrilele de 50 Å diametru, care fac legătura cu particulele sferice interne şi externe ale porului. O fibrilă încercuieşte lumenul porului la interior, solidarizând astfel materialul său fibrilar ( fig. 72; fig. 73). Fig. 72. Structura porului nuclear: a( structura octogonală a complexului nuclear al porului în membrana nucleară; b) o secţiune verticală a complexului; granula centrală apare numai în anumiţi pori.

Fig. 73. Secţiune prin porul nuclear care prezintă schematic şi ipotetic sub formă de cilindru, tunelul care ar exista în structura porului şi prin care moleculele sunt transportate în interiorul sau exteriorul nucleului.

5.1.2.Matricea nucleului
Reprezintă o structură proteică formată dintr-o reţea de fibrile foarte strânse şi fine, care umplu complet spaţiile dintre blocurile mai mici sau mai mari de cromatină. Matricea nucleului poate fi văzută la microscopul fotonic prin tratarea celulelor cu alfaamanitină. Acest alcaloid produce în două ore contracţia cromatinei, iar după fixare şi colorare cu hemalaun-enzimă, la microscopul fotonic se observă cum matricea este separată de blocurile cromatinei contractată, prin conturări clare, necolorabile (deci spaţii goale). Matricea dintre blocurile cromatinei este Feulgen (-), deci nu conţine ADN şi se colorează slab cu albastru de toluidină, hemalaun sau verde luminos, deci nu conţine grupări fosfatice multe. Matricea rezistă bine la „digestia" cu RN-ază, dar poate fi uşor solubilizată cu pepsină, ceea ce indică un conţinut predominant proteic. Tratarea nucleilor izolaţi din culturi celulare (Hela - S3) cu tampoane bogate în săruri, DN-ază şi ditiotreitol a permis izolarea unei structuri de natură proteică asemănătoare ca aspect cu cea a nucleului, dar „golită" de cromatină care a fost digerată cu DN- ază. Analizele ultrastructurale şi biochimice indică faptul că matricea constă din elemente membranare şi fibrilare cu o compoziţie chimică de 87% proteine, 12% fosfolipide, 1% ADN, 0,1% ARN. Proteinele separate prin electroforeză în strat subţire de dodecil-sulfat de sodiu (SDS) în gel de poliacrilamidă s-au dispus în 30 - 35 de benzi cu GM între 14.000 - 20.000. Matricea este reprezentată prin două clase de peptide majore, cu o greutate maximă cuprinsă între 14.000 - 18.000 şi respectiv 45.000-75.000. 118

În celulele sincronizate (aduse la aceeaşi fază a ciclului celular) se constată că în toate fazele ciclului celular au loc sinteze de polipeptide matriceale, dar ele sunt mai reduse în faza S/G2 (divizibil). După diviziunea celulară, în lipsa biosintezei proteice, vechile polipeptide cu GM cuprinsă între 45.000 - 75.000 persistă după mitoză şi refac noua matrice a nucleului interfazic. Cercetările de histochimie EM, combinată cu analiza electroforetică a proteinelor matriceale, au permis fundamentarea teoriei fibrilare a matricei nucleare (D. Comings şi T. Okada, 1978). După extragerea cromatinei nucleelor hepatocitelor de şoarece cu soluţii saline concentrate şi tratate apoi cu DN-ază şi TRITON X-100 rămâne numai matricea, cu o structură fibrilară, care este reprezentată prin porii şi lamina fibrilară a învelişului nuclear, componenta fibrilară a nucleolilor şi matricea intranucleară propriu-zisă. E.M., matricea nucleară este compusă din fibrile proteice de 20 - 30 Å, denumite matrixină. Ele se asociază în fibre mai groase, de 100 - 300 Å. Separarea electroforetică a matrixinei evidenţiază trei benzi polipeptidice cu greutatea maximă 65.000, 67.000 şi 68.000. Peste tot matrixină se leagă de fibrile de cromatină, ea având un rol principal în organizarea acestor fibre în cromomerele cromozomilor mitotici şi meiotici.

5.1.3.Proteinele contractile nucleare
Au fost evidenţiate în diferite tipuri de nuclee din care s-au extras cromatină. Apoi din cromatină s-au izolat mai departe proteinele nonhistonice, prin electroforeză . În felul acesta sau putut separa: miozina (G.M. 200.000), actina (G.M. 45.000), tropomiozina (G.M. 34.000) şi subunităţile sale. Comparându-se conţinutul în miozina şi actină din cromatină hepatocitelor şi cea a neuronilor, se constată că în ficat miozina este în cantitate de 1,8 mai mare ca în creier şi actina de 2,3 ori. Este foarte probabil ca activitatea transcripţională a hepatocitelor în mesager (ARN m) ai actinei şi miozinei să fie de două ori mai mare ca în neuroni. Există deci un raport invers proporţional dintre conţinutul actinei cromozomale şi activitatea transcripţională. Probabil, actina exercită o represie asupra cromatinei, prin condensarea ei la maximum, făcând-o astfel netranscripţională. Se pare că actina nu se leagă direct cu ADM ci realizează un anumit tip de condensarea cromatinei.

5.1.4.Cromatina
Toţi nucleii prezintă în interfaţă regiuni extrem de împachetate ale fibrelor cromozomale . Nucleii interfazici fixaţi şi coloraţi cu coloranţi bazici (albastru de toluidină, de metilen, Azur A etc.), care colorează cromatina, o evidenţiază sub formă de particule mai mari sau mai mici şi împlântate în matrice, ca o pătură subţire cromatică pe faţa internă a învelişului nuclear şi una sau mai multe blocuri în jurul nucleonului. Aspectul general al cromatinei este asemănător la nucleii aceluiaşi tip celular, dar variază în anumite limite după fixarea folosită . Astfel, cromatina se poate prezenta sub formă de grămezi sau grămăjoare de granule fine şi prelverulente, până la o reţea cu unele noduri ceva mai groase. Aspectul variază după tipul de celulă şi gradul ei de activitate metabolică, dar şi ci specia considerată . Examenul electrono-microscopic al cromatinei arată ca ea este formată din fibre împachetate - filamente nucleoproteice - cu traiectorie spiralată şi cu diametrul variabil. In zonele mai groase fibrele au diametrul de 200 - 500 Å, pe când în zonele subţiri de numai 60 100 Å. între grămezile de cromatina se găsesc spaţii intercromatiniene, colorate slab cu coloranţi bazici, în care se mai află o serie de structuri: ƒ fibrile cromatiniene, distanţate unele de altele şi fără traiecte spiralate; ƒ fibrile pericromatice, de 30 - 50 Å diametru, care mărginesc blocurile de cromatina; ƒ granule intercromatiniene, de 250 Å diametru, formate din tasări de fibrile pericromatiniene. Asemenea granule sunt rezistente la DN-ază şi numai după tratare cu pronază 119

pot fi digerate după aceea cu DN-ază. Asemenea granule intercromatiniene par a fi trei forme succesive de ARN m şi ARN v care ies din nucleu în citoplasmă unde rămâne câtva timp inactive datorită proteinelor pe care le conţin ƒ granule pericromatiniene situate la periferia cromatinei, mari de 450 Å diametru şi înconjurate de un halou clar care le separă de masa fibrelor cromatinei. Asemenea granule sunt formate din fibrile de 30 Å diametru, foarte neregulate ca traseu, ce depăşesc uneori marginea granulelor . Ele sunt tot de natură ribonucleoproteică şi au rol în transmiterea unor informaţii în sens invers, adică de la ARN la ADN; ƒ corpii spiralaţi din regiunile intercromatiniene, care reprezintă împachetări de fibrile răsucite, de 400 - 600 Å diametru, asociate sub formă de agregate sferice de 0,5µ. Ele sunt tot de natură ribonucleoproteică şi mai conţine şi nişte fibrile subţiri, de 50 Å, care se înfăşoară în jurul axului lor. Cromatina se găseşte sub două forme: eucromatină, considerată ca fiind acea parte din cromatină cu fibre fine şi uniforme repartizate în nucleu, active în replicarea ADN şi în transcripţia ARN şi heterocromatina rezultată compactizarea cromatinei sub formă de granule şi grămezi de diferite mărimi. Este intens colorabilă în roşu prin reacţia Feulgen pentru ADN şi albastru când se tratează cu coloranţi bazici. Studiile comparative de ME efectuate la plante şi animale au arătat că structuralizarea cromatinei se prezintă, funcţional şi evolutiv, diferit la plante şi animale. Astfel, în nucleii de Arabidopis cromatină formează cromocentre (cromozomi heterocromatici sau porţiuni de cromozomi care rămân condensate şi astfel colorabile în interfază); la Viscum album heterocromatina este reprezentată tot prin cromocentre, în schimb eucromatină formează cromomere şi cromonemate mai subţiri decât heterocromatina, dar la fel de intens colorabile. La Hedera helix, nucleii meristematici prezintă blocuri mari de heterocromatina condensată printre eucromatină decondensată, sau nucleii adulţi, care printr-o subreplicare (replicare a numai unei părţi din genom) devin tetraploizi (4n), suferă o cădere apreciabilă a cantităţii de heterocromatina condensată . în acest caz, eucromatină nu mai este activă în replicarea ei, probabil, numai în transcripţie . Între speciile de plante există o variaţie a cantităţii de cromatină condensată prin faptul că atât heterocromatina, cât şi eucromatină se condensează. Condensarea eucromatinei este determinată la plante de cantitatea de ADN a speciei date, precum şi de compoziţia acesteia. Variaţia cantităţii de cromatină din nucleii unei specii de plante este expresia replicării diferenţiale a heterocromatinei, care este în întregime constitutivă şi nu se exprimă prin condensări şi decondensări funcţionale în raport cu activitatea fiziologică a celulelor . La mamifere, însă celulele cu o activitate mitotică intensă sunt complet eucromatice, adică cu cromatină decondensată. La aceeaşi cantitate de ADN în ţesutul considerat, coexistă nuclee cu cromatină decondensată, mase de cromatină şi nuclee cu aproape toată cromatină condensată. În toţi aceşti nuclei cromatină condensată este constitutivă, Giemsa + şi încorporează mai târziu timidină tritiată, deci are o replicare întârziată - expresie a inactivării diferenţiale a cromatinei. O stare de condensare completă a cromatinei se întâlneşte la eritrocitele nucleate ale nemamiferelor şi care este total nereplicativă, ca şi în nucleii spermatozoizilor. La animale, gradul condensării cromatinei este dependent de funcţia celulei, fiind specifică unei activităţi tisulare anumite. Heterocromatina transcrie o foarte mică cantitate de ARN. Dat fiind complexitatea problemei, este necesar de schiţat o clasificare a aspectelor pe care la prezintă condensarea şi decondensarea cromatinei: Termenul de „heterocromatina" se foloseşte pentru heterocromatina constitutivă, care ocupă o regiune permanent condensată din cromozom şi a cărei localizare este identică la cromozomii analogi. Aceasta conţine o mare cantitate de ADN respectiv (secvenţe de baze care se repetă), se replică după eucromatină, nu transcrie ARN şi se colorează diferit;

120

Organizarea moleculară a fibrelor de cromatina. într-un mod neîntrerupt. Klug) au dus la concluzia existenţei în nuclee a unor corpusculi numiţi nucleozimi.Termenul de „heterocromatina facultativă" exemplifică cromozomul X. Acest complex. astfel că genele de pe X au devenit semizigote la mascul. este înconjurat la exterior de două spire ale ADN-ului cromozomal. Miezul histonic al nucleozomilor este constituit din patru clase histonice: H4. Miezul nucleozomului este reprezentat printr-un set de opt molecule histonice. H2A şi H2B. Oudet şi Ada Olins. Această situaţie sugerează imaginea unor mărgele înşirate pe aţă.6% .D. Considerând că fiecare cromozom este format dintr-un singur dublu-helix de ADN. iar cromatina se decondensează şi ADN-ul poate sintetiza diferiţi ARN mesageri . deoarece caracterele localizate pe un singur cromozom X . O serie de cercetări din ultimii 10 ani (P. al eritrocitelor nucleate. ce constituie miezul nucleosomic.genele recesive . alanină şi valină. precum şi transcrierea diferitelor ARN etc. constituit din 166 nucleotide. cu un conţinut ridicat de lizină.6% sunt solubile în 0. în soluţii tampon cu o concentraţie ionică medie. în medie. şi anume.1. H3. Ei sunt compuşi dintr-un miez histonic.2 MH2SO4 . H4) sunt globulare (fig. deoarece este de două ori mai mare cu o bazicitate crescută la 37%. Moleculele histonice H4 şi H3 sunt identice la toate speciile. aceasta deoarece cromozomul Y la mamifere a suferit o inactivare genetică prin heterocromatinizare. Termenul de „cromatina condensată" semnifică eucromatina inactivată în mod specific de proteine. câte două din clasa H4. s-a putut calcula că lungimea totală a ADN tuturor cromozomilor complet despiralizaţi dintr-un nucleu este. spiralizat la rândul său însă de câteva ori. 5. Numai că în cazul structurii nucleozomale. de histone. al femelelor de mamifere. H2A. oricât ar fi el de subţire (20 Å). regiunile mijlocii şi carboxiterminale ale moleculelor celor 5 clase histonice (H1.5. din nucleii eritrocitelor de pasăre) este diferită de celelalte clase histonice.Kornberg. acestea se transformă în celule blastice (tinere). 121 . Dintre proteine. inactiv. R. într-un volum atât de mic? Mai mult chiar. cu toate că porţiunea fără caracter bazic a rămas nemodificată. Analiza cromatinei interfazice realizată prin metoda precipitării cu magneziu. H2B. H3. Când volumul nucleului respectiv este în jur de 15 µ3. La această întrebare s-a răspuns prin teoria structurii nucleozomale a cromozomilor. ARN 14% şi proteinele 66. Acest tip de heterocomatină se caracterizează prin prezenţa unor proteine care modifică ADN făcându-l total inactiv. existenţa ADN cromozomal în micul volum oferit de nucleu asigură o serie de funcţii şi roluri ale cromozomilor cum sunt replicarea şi reparaţia materialului genetic (ADN). (H. nonhistone foarte variate). al spermatoizilor etc.sunt singurele care se pot manifesta. care apare heteropicnotic în interfază. Legătura dintre doi nucleozomi succesivi se face printr-un segment de dublu helix ADN cu o lungime variabilă de câteva zeci de perechi de nucleotide care este asociat cu o moleculă de histonă H1. Nucleozomii Organizarea moleculară a fibrelor de cromatina este realizată prin dublu helix al ADN şi prin diferite proteine (histone. 74). se pune întrebarea cum este posibil să încapă un metru ADN. un octamer histonic. numit octamer. corpusculul nu este străbătut de helixul dublu al ADN. având un conţinut de 25% lizină. cum este cazul limfocitelor inactive. protamine. iar miezul histonic ar fi mărgelele. în jurul căruia se înfăşoară dublul helix al ADN . 30. A. s-a arătat că. H3. ci acesta se înfăşoară în jurul corpuscului. ADN ar reprezenta aţa. adică de la un capăt la celălalt al cromozomului. adică foarte condensat şi colorabil (cromatina sexuală). Prin stimularea celulelor cu lecitine. arginină şi histidină. La fel sunt şi cromozomii X sau Y din celulele sexuale ale unor insecte care se aglomerează în corpusculi Feulgen +. întregul dublu helix al ADN al fiecărui cromozom se înfăşoară pe un şir enorm de asemenea corpusculi hiostonici. arată că ADN este 19. Molecula H.4%. miezul este deci. H2A şi H2B. în schimb moleculele H2A şi H2B au o mai mică fidelitate. De un metru la mamifere .

H3 şi H4). nucleosonii sunt încă distribuiţi de-a lungul matrixului ADN la aproximativ 200 perechi de baze.74 . dar au un aspect mai puţin regulat şi ADN nu mai intră în şi iese din miezul nucleosomic la acelaşi punct. au condus la obţinerea unor date care confirmă aranjamentul stabilit de histonele în alcătuirea nucleosomilor. se angrenează spre a constitui partea centrală a octomerului. cu nucleoză. deci controlează starea conformaţională a complexului de molecule. Toate histonele. capetele N . care formează partea centrală şi vârful inferior al inimii şi asocierii sale cu cei doi dimeri (2H2A şi 2H2B) spre a forma cele două vârfuri superioare ale inimii. Moleculele histonice se pot separa una de alta şi apoi reasocia experimental. pe partea opusă fiind încă prezente repulsii de aceeaşi sarcină. cel mai puternic asociindu-se aceste histone bogate în arginină a căror secvenţă de aminoacizi a fost puternic conservată în decursul evoluţiei. toate sau o parte din ele.2H4. Nucleonii au formă sferică şi un diametru de 100 Å. Interacţiunile dintre moleculele H3 şi H4 sunt foarte puternice şi ele conferă miezului nucleosomal o formă specială de glugă. Studiile de reconstituire de cromatină în care s-au format cele patru fracţii histonice ce alcătuiesc miezul nucleosomic.Fig.Structura nucleozomilor. Cromatina lipsită de histona H1 nu prezintă o structură regulată. Dacă puterea ionică este ridicată peste 40mM NaCl. 146 pb.Prin hidroliză enzimatică nucleozomii se separă conţinând ADN de aprox. În urma digestiei prelungite a cromatinei. Variabilitatea lungimii de la 180 la 250 perechi de nucleotide este determinată în exclusivitate de variabilitatea lungimii segmentului internucleosomic. în diferite combinaţii. datorită aranjamentului sub formă de disc al tetramerului 2H3 . bogate în arginină şi lizină rămân la periferie sub forma unei cozi care interacţionează cu ADN ce se înfăşoară în jurul miezului sub forma aproape două (l şi 3/4) tururi super helicale negative.terminale. cu excepţia hi se leagă şi neutralizează sarcinile negative numai pe o parte ale dublului helix ADN. 122 .H2B. Octomerul histonicare formă de inimă. fiind globulare. Nucleozomii sunt formaţi din două spire de ADN (ture) care înfăşoară un miez („core”) format din 8 molecule de histone (câte 2 de fiecare tip de histonă (H2A. rezultă particule lipsite de histonă H1 care conţine 140 ± 10 perechi de baze de ADN. Localizarea şi asamblarea celor 8 molecule histonice în miezul nucleosomic sunt cu aproximaţie cunoscute. pentru a se cunoaşte rolul fiecăruia în ansamblul molecular nucleozomal. Partea centrală a octomerului histonic este formată dintr-o unitate tetramerică (2H3+2H4). urmată de purificare. Când din cromatină se extrage H1 şi este menţinută la puteri ionice scăzute. pe când. ci la puncte opuse. cromatina se condensează în aglomerări. nu în structuri helicale.terminale hidrofalse ale histonelor care. Nici o combinaţie de histone nu se poate realiza atunci când se omit histonele H3 şi H4. Octomerul este probabil stabilizat în urma interacţiunii capetelor C . permiţând astfel plierea ADN în jurul miezului histonic. Nucleozomii sunt legaţi între ei de un fragmant de ADN „linker” care nu este legat de proteine.

lanţul nucleosomal formează suprastructuri helicoidale cu ture de către şase nucleozomi. În cromozomii metafazici s-au evidenţiat (Back. Ierarhia de helixuri a fibrei de cromatina porneşte de la dublu helix ADN care se condensează de şapte ori în nucleosom.se vizualizează EM. Dacă din cromozomi sunt eliminate histonele şi asemenea . rezultând o structură suprasolenoidală care s-a numit fibra-unitară (unit-fiber). 1979) fibre ce circa 400 Å diametru care s-ar forma prin condensarea fibrelor de 250 . care împreună cu alte enzime (fosfoprotein-fosfatazele acide şi neutre. având diametru de 100 Å. Prin plierea acestei fibre rezultă morfologia cromozomului metafazic. Pornind de la ADN. Când se reasociază cu histone. orice sistem biologic realizând sinteza replicativă de ADN ca o precerinţă a reproducerii sale. fibra nucleosomală se spiralează la rândul ei de cinci ori în solenoid şi de 40 de ori ca suprasolenoid. O condensare ulterioară produce fibra de 100 Å.90. Sunt aşa numiţii solenoizi sau supersuperhelix. cromatina este ancorată la un schelet proteinic care formează partea centrală a întregii structuri cromozomale. sinteza ADN. mecanismul replicării este asemănător 123 . În cromozomi.000 . enzimele de restricţie şi reparaţie. cu ADN ce intră şi iese din direcţii opuse la un acelaşi punct.000 perechi de baze lungime.Aceste cercetări sugerează că histona H1 are un rol structural şi este esenţială pentru nivelele superioare de organizare a cromatinei. Prin „digestia" cromatinei cu eudonucleoza micrococală s-au obţinut particule nucleosomală monomerice de care sunt asociate ADN-polimerazele.000 de ori în cromozomul metafazic. Aşa cum a arătat Batson (1976). sinteza sa este unul dintre cele mai importante evenimente din viaţa acesteia . Această formă s-a numit filament nucleosomal. Studii biochimice au arătat că în nucleu. ADN-ul formează structuri moniliforme (structură nucleosomală). 5.170 cm (aproximativ 2 m) pot fi adăpostite la nivelul celor 46 de cromozomi a căror lungime totală este de până la 200 µm. proteazele etc) şi diferite proteine de structură. La fel se explică şi în cazul mamiferelor posibilitatea cuprinderii moleculei de ADN care alcătuieşte cromozomii într-un volum nuclear foarte mic. În prezenţa unor concentraţii saline apropiate de tonicitatea celulară. este o reacţie de tip selectiv. apoi fibra de 300 Å (solenoizii) care la rândul lor sunt organizate. RN-azele.000 ori. Constituenţii de bază ai cromozomului eucariot sunt fibrile de cromatina de 100 şi 300 Å diametru. diametru unei structuri supersuperhelix sau solenoid este de 250 . în fibre cu configuraţii helicale de ordin superior. aşa încât în cromozomul metafizic condensarea ajunge la un nivel mediu de 7. de asemenea.300 Å. Replicarea ADN la eucariote Deoarece ADN conţine informaţia genetică a celulei.000 . condensarea generală este de 5. reprezentând singurul caz din lumea biomoleculară în care o substanţă îşi dirijează propria sa sinteză . Realizată prin intervenţia unui complex aparat enzimatic. ca şi în mitocondrii şi cloroplaste. Aşa se explică cum moleculele de ADN extinse de la nivelul cromozomilor complementului cromozomal uman având o lungime totală de 164 .000 ori până la 250. care pot fi văzuţi la microscopul electronic. Aceasta se mai condensează încă de cinci ori. cu nucleosonii bine definiţi. Dacă cromatina intactă care conţine toate histonele este menţinută la o concentraţie scăzută de săruri (1mM NaCl). Complementaritatea celor două catene a dublului helix ADN a sugerat lui Naston şi Crik modelul semiconservativ de replicare. sunt clasate în aşa-numitele proteine nonhistonice. bucle care pornesc cu o ramură dintr-un punct al scheletului proteinic şi se întorc cu cealaltă ramură într-un punct adiacent acestuia. acestea se prezintă ca o structură destul de deschisă.8.300 Å diametru. 2. Replicarea acizilor nucleici stă la baza reproducerii vieţii. se găsesc o serie de ADN-polimeraze prin care se realizează replicarea semiconservativă a ADN. acest schelet proteinic împreună cu ADN formează un „halou" de circa 4.000 bucle de aproximativ 40.

drept matriţă. Continuitatea este asigurată de faptul că în moleculele nou formate intră şi câte o catenă din molecula iniţială. 75 . identice cu molecula preformată. 76. fiecare servind drept model. de la o singură origine (O) se formează două furci de replicare în direcţii opuse). fie eucariote. pentru sinteza unei noi catene complementare care se numeşte replică. 76).particulă virală naturală . fie procariote. prin acest sistem dual mecanic. unic în lumea macromoleculelor şi în lumea vie. Replicare acizilor nucleici virali nu poate avea loc în virion .ci numai în celula gazdă în care au pătruns în timpul infecţiei virale.Acest model asigură ca moleculele noi de ADN să fie identice cu cele vechi. Se asigură. Aceştia prezintă o structură uimitor de potrivită pentru realizarea replicării în care. Astfel. dintr-o moleculă iniţială iau naştere două molecule identice între ele şi totodată identice cu molecula iniţială. Replicarea este caracteristică doar acizilor nucleici. având loc formarea a două molecule fiice. Fig. b). vrând să sugereze. de asemenea. Bazele din cele două catene ADN (vechi sau noi) sunt complementare. sinteza replicativă a ADN implicând existenţa obligatorie a unei molecule preformate care participă direct în reacţie. replicarea acizilor nucleici nu poate avea loc decât în celule. remarcabil pentru lumea vie faptul că nu se poate crea „de -novo" nici o moleculă de ADN. complementaritatea structural-funcţională a celor două catene ADN. astfel că moleculele fiice vor avea o catenă veche 124 .Înlănţuirea bazelor într-o singură catenă de ADN. 75). Este. Schema simplificată a replicării semiconservative. Termenul de REPLICARE derivă de la cuvântul englezesc „to replicate" = a copia (fig. Fig. a). Sinteza unei noi molecule de ADN se realizează aşadar printr-un proces de copiere.sunt adăugate bazele complementare la catenele vechi pentru a forma catenele noi (fiice).Când ele se separă în cursul replicării.mecanismului cheie-broască. pe de o parte reproducerea fidelă şi continuitatea fenomenului ereditar de-a lungul generaţiilor (fig. În condiţiile vieţii actuale. Replicarea la eucariote (se realizează bidirecţional. proces care se numeşte replicare. molecula iniţială îşi „topeşte" identitatea în cele două molecule fizice care derivă din ea şi care sunt identice ei.

polimeraza II şi ADN .000 daltoni ce formează subunitatea heteropolimerică stimulatoare a regiunii catalitice sau cu funcţie stabilizatoare a complexului ADN-polimeraza.polimeraza III. Funcţia ADN .polimerazele prezintă specificitate de direcţie. ADN .000.) sinteza nucleotidelor propriu-zise care intră direct în alcătuirea macromoleculei acizilor nucleici: ƒ dezoxiadenozintrifosfat . ƒ dezoxitimidintrifosfat . fiind prezentă şi în mitocondrii. 125 . asociată cu 4 polipeptide de 54. ADN . Este prezentă la toate metazoarele.1.pol III este enzima polimerizatoare în replicare. Această proprietate aminteşte de transriptaza inversă virală.d ATP . 61.d CTP .GTP. pe când ADN . ƒ uridintrifosfat . este responsabilă de 80% din activitatea totală a enzimelor de replicare.000 şi 64. 58.pol I joacă rol esenţial în repararea leziunilor produse în ADN de către diferiţi agenţi mutageni fizici sau chimici.d GTP . deplasându-se pe ambele catene matriţă doar în direcţie dinspre 3' spre 5'.implicată în replicarea propriu .polimerizatoare: ADN -polimeraza I numită enzima lui Kornserg şi simbolizată Pol I.zisă. catenele complementare fiind deci antiparalele . La bacterii au fost descrise trei enzime ADN .ATP. ƒ dezoxicitidintrifosfat . nu numai în nucleu. ƒ citidintrifosfat .CTP. O caracteristică interesantă a β . dar ea nu joacă rol esenţial în replicare.UTP pentru ARN. iar nevertebratele una asemănătoare. S-ar părea că vertebratele au acelaşi fel de polimeraza. dar nu se întâlneşte la plante şi protezoare.Complexul de enzime polimerazice implicate în replicare În desfăşurarea reacţiei de polimerizare este necesară prezenţa tuturor celor patru tipuri de dezoxiribonucleide sub formă lor trifosfatică. c. implicată în reparare. ƒ guanozintrifosfat .pol II bacteriene nu este încă precizată. Deşi la început s-a crezut că ADN . ulterior sa dovedit că doar ADN . nu însă şi de secvenţă (nu recunosc o anumită secvenţă specifică de baze azotate din ADN).) sinteza precursorilor nucleotidelor purinice şi pirimidinice adică a acidului inozinic şi respectiv acidului uridilic .) polimerizarea ordonată a nucleotidelor într-o secvenţă complementară unei matriţe după modelul semiconservativ şi sub cataliza unor enzime polimerazice celulare. putând.ADN .palimerază este capacitatea de a folosi o matrice ribonucleotidică în prezenţa unei „amorse" ADN.pol I este implicată în reacţia de replicare.d TTP (pentru ADN) şi: ƒ adenoziritrifosfat . 5.polimeraza beta (β). . catalizând formarea punţilor fosfodiestenice (polimerizarea nucleotidelor) doar în direcţia 5' spre 3'.000 daltoni.2. ƒ dezoxigreananozintrifosfat . Polimeraza a este constituită dintr-o unitate catalitică de 150. Moleculele fizice de ADN moştenind doar una din cele două catene ale moleculeimamă. astfel că totdeauna polaritatea replicei este de sens opus polarităţii matricei. absenţa numai a uneia dintre ele blocând activitatea enzimei polimerizatoare. în timp ce a polimerază se află la toate celulele eucariate . care se pare a fi polimeraza mitocondrială. In vivo sinteza acizilor nucleici se desfăşoară în trei etape: a. de asemenea.cea care a funcţionat ca matriţă şi o catenă nouă sintetizată .replicarea complementară a matriţei. mecanismul de replicare se numeşte semiconservativ. La eucariote s-au descris mai multe tipuri de ADN polimeraze: ƒ polimeraza alfa (α) . ƒ polimeraza gama (γ). cu precizarea că enzima poate copia un ARN natural. b.000. fi implicată în procesele reparatorii sau de recombinare.

GIRAZĂ sau PROTEINĂ OMEGA (Ω) introducând tururi superhelicale în ADN nou sintetizat. refăcând starea superhelicală a moleculei fiice de ADN . Topoizomerazele introduc superspiralizări tranziente negative în ADN.OH şi alta 5' . macromoleculele ADN capătă forma literei „Y ". Acestea realizează separarea catenelor prin ruperea punţilor de H. ceea ce permite rotaţia liberă a unei catene. pentru a se permite înaintarea bifurcaţiei de replicare de-a lungul circumferinţei moleculei.în procesul de replicare se realizează progresiv.T are loc iniţierea separării celor două catene.enzima polimerizatoare.5'. astfel că. Topoizomeraza este alcătuită din două subunităţi luate de câte două ori. Această torsionare este înlăturată prin acţiunea unei enzime care are capacitatea de a introduce crestături monocatenare tranziente în duplexul ADN. în reacţiile „în vitro". în calitate de matriţă. una având gruparea 3' . enzima de relaxare pe ADN sau UNWINDAZĂ. helicaza descrisă sub denumirea de proteină reparatorie se deplasează pe monocatena ADN în direcţia 3' . La E. bifurcaţia sa numindu-se bifurcaţie de replicare şi reprezentând cele două catene . pot separa catenele dublului .polimeraza nu poate folosi ca matriţă ADN bicatenar. O asemenea secvenţă de origine se caracterizează (la toate sistemele biologice analizate) G . De aceea.matriţă ce-şi expun bazele în vederea împerecherii cu bazele azotate ale nucleotidelor libere.ce devin catene matriţă . ADN . Una din aceste subunităţi funcţionează ca topoizomerază propriu-zisă.polimeraza .Faptul că ADN . a primit în ultimul timp numele de TOPOIZOMERAZĂ . Iniţierea replicării Separarea celor două catene complementare . având o aceiaşi acţiune ca şi proteina reparatorie. La nivelul perechilor A . îndepărtând catena complementară.C care având trei punţi de H sunt mai stabile . constituind un tetramer. în care o superhelice pozitivă este direct convertită într-una negativă. 126 . recunoscând în mod specific secvenţa de nucleotide de la nivelul acestei origini.ADN „desfac şi fac nodurile din ADN". macromoleculele ADN se află sub formă de structuri terţiene sau cuaternare. datorită superspiralizării prezintă numeroase superrăsuciri. moment în care se ataşează ADN .helix ADN. ADN mitocondrial. enzima de creştere . printr-o creştere tranzientă monocatenară a ADN bicatenar într-un anumit punct.închidere. coli.2. Proteine neenzimatice denumite UNWINDAZE sau proteine destabilizatoare ale dublului helix (HDP). ADN-giraza superspiralizează ADN printr-un mecanism numit inversie de semn.3'. intervin în asigurarea stabilizării monocatenelor.ADN. cum sunt ADN bacterian. prin superspiralizare.2. O altă helicaza numită helicaza III se deplasează în direcţia 5' . aceste perechi având doar două punţi de H. folosind energia provenită prin defosforilarea ATP. intervin enzime numite HELICAZE .polimeraza nu are specificitate de secvenţă este dovedit de folosirea.ADN. metaforic s-a spus că topoizomerazele . pe când cea de-a doua subunitate a topoizomerazei acţionează ca ADN . Iniţierea replicării se face într-un punct de pe macromoleculă ADN numit originea replicării. În urma acestei „creşteri" rezultă 2 extremităţi. În celule. este necesară relaxarea macromoleculei torsionate. în desfăşurarea procesului. Energia liberă de la nivelul acestei „creşteri" este suficientă pentru a desface încă 2-3 punţi de H.fosfat. în jurul celeilalte. După intervenţia topoizomerazei care determină relaxarea ADN la nivelul originii replicării. a unei endonucleoze care. sunt mai uşor de separat comparativ cu perechile G . În vederea replicării.C. dar monocatene de ADN de orice proeminenţă ar fi ele. Această enzima numită iniţial pivotază. iar cele circulare. La eucariote s-a arătat că proteinele nonhistonice. Există şi alternativa ca primul eveniment în separarea catenelor dublului helix să fie intervenţia la punctul de iniţiere a replicării. La nivelul bifurcaţiei de replicare se desfăşoară procesele mecanismului semiconservativ de replicare prin intervenţia unui complex aparat enzimatic. produce o „tăiere" a uneia dintre cele două catene tăiere care nu este altceva decât desfacerea unei legături covalente fosfodiesterice. 5. respectiv proteine de topire a ADN. desemnate HMG1 şi HMG2.

polimeraze . a ridicat problema existenţei a două polimeraze care să catalizeze polimerizarea. în ciuda tuturor încercărilor.timidină este de foarte scurtă durată). replică a matriţei. 5.primer este îndepărtat prin excizie de către un ADN . S-a stabilit cu certitudine că în replicare intervine o singură enzimă polimerizatoare .4. Pentru aceasta.PRIMER. 77. Este posibil ca replicarea pe o catena să fie înaintată faţă de cea de-a doua catena sau unirea fragmentelor OKAZAKI să fie mai rapidă pe o catena.enzima care are capacitatea de a iniţia sinteza „de novo" de catene polinucleotidice. care se deplasează numai în direcţia 3' . astfel că acestea să poată funcţiona ca matriţă.3'. Dar. Primarea replicării Toate enzimele ADN . prin intervenţia primazei. alta în direcţia 5' . serveşte de fiecare dată drept primer pentru activitatea de polimerizare a ADN . determinând polimerizarea numai în direcţia 5' . Polaritatea opusă a catenelor .polimeraza I care are activitatea exonucleazică (de hidroliza legăturilor fosfodiesterice). având circa 1. După desfacerea structurii bicatenare în monocatenare şi stabilizarea monocatenelor la nivelul originii replicării.nepermiţând.2. rezultă din unirea acestora din urmă catena nou sintetizată.matriţă sunt sintetizate pe segmente mici. în desfăşurarea polimerizării de nucleotide din cadrul replicării ADN. Golul rămas în urma exciziei ARN primer va fi umplut prin activitatea tot ADN . Această intervenţie a ARN .5' pe una şi 5' . fig. folosind ca model o catena .2.polimerazice au capacitatea de a alungi catene polinucleotidice deja existente. Alungirea lanţului de ADN nou .matriţă . este necesară ca primă etapă intervenţia unui ARN .pol I care va realiza completarea printr-o reacţie de polimerizare regională.polimerazei.5'. În anul 1968. 127 . rezultând segmente mai lungi.polimerazei în procesul de replicare a ADN apare ca un element ajutător. După sinteza fragmentului Okazaki.000 nucleotide şi apoi aceste fragmente sunt unite prin punţi fosfodiesterice sub acţiunea unei enzime numite ADN . reasocierea monocatenelor complementare. una în direcţia 3' .3' pe cealaltă. Okazaki şi colaboratorii au demonstrat prin experienţe de marcare pulsatorie (contactul materialului biologic cu H . 78). intervine enzima PRIMAZA care determină sinteza unui scurt segment de ARN care s-a numit ARN-PRIMER. care sau numit fragmente OKAZAKI.3' . dar esenţial. pe când aceea cu sinteză încetinită se numeşte catena succesoare (lagging) (fig. În felul acesta fragmentele Okazaki sunt asamblate fără ARN -primer. Modelul de replicare discontinuă propus de OKAZAKI s-a dovedit a fi aplicabil la toate sistemele biologice .5' pe ambele catene matriţă. 3' . 5.000 .3.ligaza.matriţă. de un ARN . numită catena directoare (leading). odată ataşate la ele.pol III.sintetizat şi terminarea replicării Capătul 3'-OH al fiecărui nucleotid aliniat pe matriţă. nu au fost descoperite două ADN polimeraze care să polimerizeze în direcţii opuse. că noile catene complementare catenelor . nu însă şi de a iniţia sinteza „de novo" a unei catene.la bacterii ADN . Fiecare fragment Okazaki va fi primat. în ultimă instanţă. ARN .polimerazei în procesul de iniţiere a replicării ADN se sintetizează un scurt segment de ARN (primer). Prin activitatea ARN .2.

5. 78 .Schema generală a replicării în care fiecare enzimă sau proteină auxiliară sunt prezentate în mod individual. Fig. fagmentele Okazaki sunt unite de către ADN – ligază.3'. altfel desfăşurarea polimerizării este stopată (fig. La nivel molecular există mecanisme care asigură corecţia replicării şi care face ca un nucleotid liber. necesită ca produşii rezultaţi să fie copiaţi cu mare acurateţe.Fig. În aceste condiţii şi pe catena lagging sinteza are loc tot în direcţia 5' . 77 . care se desfăşoară cu mare viteză. greşit împerecheat cu nucleotidul de pe matriţă să fie excizat. Corectarea erorilor de replicare Replicarea ADN. fiind un proces complex.2. în mod accidental. 5. 79). 128 .Replicarea ADN. catena lagging se sintetizează în mod discontinuu. Se realizează în direcţia 5' .Ele acţionează la nivelul furcii de replicare. Catena leading se sintetizează în mod continuu.3'. iar în cazul când sau introdus erori. ele să fie corectate imediat.

fiind eliminate de la 10.Fig. fiind constituit din mai mulţi repliconi (unităţi de replicare). Unităţile de replicare Numite şi repliconi . legarea celor două capete de către ADN ligază. de către polimeraza I . iar ARN . ADN . adică esterificarea grupei 3'-OH a primerului ARN cu grupa 5' .2.Schema generală a sistemului de reparare postreplicativ la bacterii. până la 50 nucleotide . a replicei. completarea de către ADN-pol I a întreruperii create în monocatena de ADN.polimeraza realizează în cadrul acţiunii sale catalitice condensarea. 5.îndepărtarea secvenţei lezate de către nucleaze. ARN . complementar . îndepărtarea de către nucleaze a secvenţei lezate.recunoaşterea bazei incorecte introduse (deci a mutaţiei) . la eucariote reprezintă acele regiuni ale ADN unde se găsesc punctele de iniţiere (de origine) ale replicării. procesul în care are loc sinteza sa s-a numit PRIMARE. sub acţiunea ADN polimerazei care este eficientă în alungirea catenei polinucleotidice iniţiată prin sinteza primerului ARN. de către ADN – ligază (fig. Acest sistem de corectare postreplicativ. începe deci de la primerul ARN.polimerazei capătul său de 3'-OH.completarea regiunii excizate cu o secvenţă corectă. 80). reprezentaţi de cromozomul bacterian care funcţionează ca unitate de replicare.primer oferă ADN . Sinteza unei catene ADN.fosfat a primerului dezoxiribonucleotid trifosfat aliniat pe matriţă în virtutea complementarităţii sale cu baza azotată corespunzătoare din matriţă.polimeraza care catalizează asemenea sinteză s-a numit PRIMAZĂ.la procariote.matriţei ADN.Schema reparării ADN (înlocuirea dimerilor de timină).6. Spre deosebire de cromozomul viral şi bacterian. Acest segment de ARN s-a numit PRIMER. implică mai multe etape şi mai multe enzime de reparare: . 129 . care este liber şi care pătrunde într-un sit special al acestei enzime numit SIT PENTRU CAPĂTUL 3'-OH Ah PRIMERULUI. cromozomul eucariotelor este o structură multirepliconică. care cuprinde cel puţin 4 etape: recunoaşterea leziunii ADN. 79 . Fig.unirea fragmentelor pentru stabilirea continuităţii catenei. 81 .

când este activată. molecula de ARNm apare mult mai mică decât transcriptul primar – ARN heterolog. Mecanismul general Mecanismul prin care informaţia genetică. În acest caz. Se foloseşte termenul de expresie genică. Proteinele sunt componente celulare care.3. reprezentate de aprox. Indiferent din ce celulă provine ADN (procariote sau eucariote) conţine mii de gene a căror secvenţă corespunde. secvenţe care sunt transcrise în ARN precursor. 82). Spre deosebire de acestea. Numărul proteinelor este de aproximativ 109 – 1010 molecule/celulă. rezultă o moleculă de ARNm. genele din genomul celulelor eucariote sunt întrerupte de secvenţe care nu vor fi regăsite în secvenţa proteinelor.1. secvenţe din genă. se materializează în sinteza proteinelor a fost elucidat în ultimii 40 de ani. pentru că o regiune din molecula de ADN reprezentată de o genă. procesul fiind denumit reverstranscripţie şi astfel dogma centrală este contrazisă. după schema: Transcripţie Translaţie ADN ----------------→ ARN -------------→ PROTEINE Mesager de transport ribozomal Temin şi Baltimore au stabilit (1970) că este posibilă transmiterea informaţiei şi de la ARN la ADN. Acest proces de sinteză a ARN este denumit transcripţia ADN. de fapt. conţinută în molecula de ADN.Genă structurală care corespunde exact secvenţei ARNm şi proteinei sintetizate. în întregime sau parţial. 10. sunt conţinute de ARNm şi sunt regăsite în secvenţa aminoacizilor din proteină. transcrie un ARNm pentru o proteină dată. Transcripţia ADN sau sinteza ARN 5. Secvenţa genelor din genomul celulelor procariote corespunde în întregime secvenţei aminoacizilor din proteina pe care a codificat-o şi ele sunt numite gene coliniare (fig. ƒ introni. Intronii sunt eliminaţi din molecula de ARN precursor prin mecanisme speciale. Desfăşurarea acestui flux informaţional apare sub denumirea de dogmă centrală a biologiei moleculare ( 1960 – 1970 ). dar nu mai sunt conţinute în ARNm şi deci nu se mai găsesc în secvenţa aminoacizilor din proteinele transcrise (fig. Transmiterea informaţiei se face prin ARNm.5. ARNm reprezintă matricea (template) pentru molecula de ADN. care conţine numai exoni şi a căror secvenţă serveşte pentru sinteza proteinelor. o genă (sau mai bine zis unitatea transcriptibilă a genei) la eucariote este formată din două grupuri de secvenţe: ƒ exoni. Astfel. a cărei funcţie este de a translata mesajul genetic în proteine.3. secvenţei aminoacizilor din proteine. În urma acestui proces. care este un produs intermediar. gena este transcrisă în întregime într-o moleculă de ARN numită precursor (pre-mesager sau ARN nuclear heterolog).83). Din schema de mai sus. În prima etapă. 82 . se observă că ADN nu intervine direct în sinteza proteinelor. realizează toate activităţile ce au loc în celulă. Fig. 000 de tipuri diferite. Astfel. proces realizat de o enzimă (ce se găseşte de la virusuri până la eucariote) denumită reverstranscriptază. care sunt transcrise în ARN precursor. sinteza ARN sau expresia genică. Această dogmă consideră că ADN transmite informaţia la ARN şi de la ARN la proteine. 130 .

G. Chiar şi ADN mitocondrial conţine uneori introni în genele care codifică toate tipurile de ARN. temporar şi pe lungimi scurte. 83 . În acest scop. Majoritatea genelor pentru ARNt sau ARNr din genomul a numeroase eucariote conţin şi ele introni care sunt eliminaţi din transcriptul primar. genele pentru histone. cele două catene de ADN se vor separa. care prin translata proteina. ca şi ADN. în care secvenţele intronilor nu se mai regăsesc. interferoni şi retrogenele (genele provenite din revers. 84).Gene structurale eucariote intrerupte de introni. exonii sunt uniţi între ei (splicing) pentru a da naştere ARNm sau matur. Sunt însă gene care nu au introni. 131 . de exemplu.Fig. Elemente implicate în transcripţie Transcripţia implică sinteza unui lanţ polinucleotidic de ARN care preia mesajul de pe molecula de ADN.C) informaţia genetică a unei singure catene de ADN va fi transmisă la o secvenţă complementară de ARN. 84 . ARN este.2.U. pentru ca una să servească de matrice pentru ribonucleotidele ce vor fi aşezate complementar secvenţei catenei de ADN.3. Fig.sau retrotranscripţia ARNm). Deci ARNm (ca şi celelalte tipuri de ARN) sintetizat ca un lanţ monocatenar este complementar catenei de ADN care l-a transcris şi este identic cu cealaltă catenă de ADN netranscrisă (fig.Transcripţia ADN. un lanţ lung neramificat. Din ARN precursor intronii sunt îndepărtaţi. copiind mesajul de pe o singură catenă ADN. 5. ARN polimeraza sintetizează ARN. format din cele patru nucleotide (A. Opţiunea pentru catena ce va fi copiată este determinată de poziţia promotorului în secvenţa ADN.

ea reprezintă activitatea sintetică cea mai mare (aprox. desfăcând dublul helix pentru a expune un nou segment al matricei sub formă monocatenară.polimeraze nucleare. Ele ocupă poziţii distincte în spaţiu nuclear şi fiecare tip de enzimă prezintă o structură complexă.ARN. 480. Sinteza continuă şi polimeraza alunecă de-a lungul ADN.polimeraza II – este o enzimă nucleoplasmatică. ARNt) sunt transcrise. codificate de gene distincte şi care au funcţii diferite în procesul de transcripţie.polimerază a genei care trebuie transcrisă ( gena ţintă ). Enzima. a punctului de iniţiere unde are loc desfacerea helixului ADN pentru generarea unei regiuni monocatenare scurte şi încorporarea primelor nucleotide care formează lanţul de ARN. Fiecare celulă eucariotă conţine între 2 x 104 până la 2 x 107 molecule de ARNpolimeraze. locul la care primul nucleotid este încorporat se numeşte punct de iniţiere (start point şi se notează cu + 1). 1.ARN-polimeraza I – este o enzimă localizată în nucleol şi catalizează transcripţia ARNr. Transcripţia odată iniţiată este continuată de enzima core. responsabilă pentru transcripţia ARNm (activitate egală cu aprox. Aparatul enzimatic de transcripţie Transcripţia ADN implică producerea a trei specii de ARN: ARN mesager (ARNm). de către un tip de polimerază.polimeraze prezită trei etape importante. se separă. Enzima completă sau holoenzima are o greutate moleculară de aprox. 3. Procesul de transcripţie catalizat de ARN. se desprinde de complex şi se asociază la o altă ARN. pe lângă factorul σ. 2. La E. ARN ribozomal (ARNr) şi ARN de transfer sau de transport (ARNt). deoarece factorul σ nemaifiind necesar . în regiunea desfăşurată a helixului. 50 – 70 % din total).polimerază.coli numărul total de molecule de ARN polimerază/celulă este de aprox. . secvenţa ADN necesară pentru realizarea acestor reacţii este reprezentată de promotor. conţine alte patru componente. care va începe activitatea la un alt punct de iniţiere. La celulele eucariote. când are loc formarea hibridului molecular ADN-ARN.ARN. care necesită un aparat de transcripţie. La eucariote. aparatul de transcripţie este mult mai complex şi mai puţin cunoscut decât la procariote.3. 7000. Greutatea moleculară a factorului σ variază de la 32000 la 92000 da. Iniţierea transcripţiei se face prin holoenzimă (enzima completă). Angajate în transcripţie sunt probabil 2000-5000 de molecule. ADN se reface sub formă de dublu helix. şi anume: . ARNpolimeraza şi molecula de ARN sintetizată se desprind şi devin libere în mediu. etapa de elongaţie. 5. 132 . Procesul de transcripţie este realizat de enzima ARN polimeraza.3. factorul σ fiind componenta implicată numai în recunoaşterea şi fixarea corectă a punctului de iniţiere. care reprezintă punctul unde sinteza lanţului de ARN se termină iar hibridul ADN-ARN format. care include: recunoaşterea de către ARN. etapa de iniţiere. Într-o celulă eucariotă există trei tipuri de ARN.Transcripţia ADN este un mecanism coplicat. La procariote există un singur tip de ARN polimerază care este responsabilă pentru sinteza celor trei specii de ARN. 10 % din total ). ARNm. Bazele sunt adăugate succesiv la lanţul ARN. . 20 – 40 % din total).000 Da şi este formată din două componente: enzima core (de bază) şi factorul σ (sigma). etapa de terminare. cele trei specii de ARN (ARNr.polimeraza III – este o enzimă tot nucleoplasmatică care transcrie ARNt şi 5S ARNr activitate egală cu aprox. Pe lângă ARN polimeraza specifică fiecărui ARN sunt implicate în acest proces numeroase proteine auxiliare (factori de transcripţie) şi o serie de elemente de control existente în structura ADN. fiecare. reprezintă faza în care nucleotidele sunt legate covalent la capătul 3' al lanţului polinucleotidic.

Alţi factori de transcripţie (notaţi cu I.iniţierea transcripţiei ( a sintezei ARN). este factorul de transcripţie D (notat TFIID). D. În aceasta categorie de proteine intră receptorii hormonali steroidici.4. progesteron etc. III. 106). Pe lângă aceşti factori de transcripţie.obţinerea energiei necesare sintezei. care interacţionează cu secvenţe specifice de ADN şi care pot acţiona stimulator sau inhibitor asupra expresiei genice. o serie de factori de transcripţie. cât şi elementele (secvenţele) de control care reglează expresia genei. factorii de transcripţie sunt specifici pentru anumite ţesuturi.3. în sensul ca îl intensifică. Acest factor odată legat la ADN va atrage şi alţi factori de transcripţie. . care transportă hormoni (corticoizi. F. O genă conţine atât informaţia pentru structura proteinei.la nivelul ADN trebuie să existe de asemenea secvenţe nucleotidice specifice (de obicei 515) care să corespundă domeniilor (motif-elor) din proteinele reglatoare respective. TF de la transcription factor şi II de la ARN-polomeraza II. identice pentru toate ţesuturile şi celulele. 5. 5.polimeraza. care ca şi factorii de transcripţie au capacitatea de a se lega de ADN. pe lângă ARN-polimerază este necesar un mare număr de proteine auxiliare numite factori de transcripţie. specificând tipul de ARN-polimerază care se leagă) sunt notaţi cu litere: A (de ex: TFIA). Catena care se copiază asigură sinteza moleculei de ARN în direcţia 5'-3' (deci va fi întotdeauna catena ADN cu direcţia 3'-5'.menţinerea stării active a genei ţintă sub acţiunea altor factori transcripţionali şi legarea ARN-polimerazei. Aceste domenii sunt considerate ca elemente de recunoaştere a genelor ţintă şi de aceea se numesc şi capete de citire (Reading Head). implicat în: . implicaţi direct în sinteza ARN există şi proteine care reglează desfăşurarea procesului. nu blochează. Pentru acestea se impun cel puţin doua condiţii: . Pentru că el se leagă de secvenţa TATA-box a promotorului a fost denumit şi TBP (TATABinding Protein).) în nucleu şi interactionează cu secvenţele specifice ADN (elementele responsive) iniţiind. 20 de proteine. . Acestea sunt proteine reglatoare. din extractul nuclear. deci a sintezei ARN. unde ARN-polimeraza se leagă de ADN. reprezintă factorii de transcripţie care intră în aparatul transcripţional format din aprox. Primul care recunoaşte promotorul şi în special TATA-box.menţinerea duplexului ADN după legarea factorilor de transcripţie (FT). 133 . Ei joaca un rol important în diferneţierea celulară şi menţinerea tipurilor de celule. (fig. la eucariote ADN-polimeraza se leagă de proteine care au identificat promotorul genei ce va fi transcrisă.elongarea transcriptului. E. Factorii de transcripţie Spre deosebire de procariote. accelerând sau blocând transcrierea unor gene. . Dacă ARN-polimerazele sunt universale. cât şi ARN. prin hidroliza ATP. care copiază o singură catenă a moleculei de ADN. Aceste secvenţe sunt denumite elemente responsive (Responsive elements). Pentru realizarea procesului complex de transcripţie.Terminarea sintezei este realizată de o secvenţă specifică în structura genei care se numeşte terminator. B (TFIIB). .5.proteina trebuie sa conţină în structura ei o secvenţa specifică de aminoacizi (de obicei 10100) care reprezintă domeniul (sau motif-ul) de interacţiune cu ADN. Cercetări analitice au permis să se izoleze şi purifice. H. iar catena nouă va avea direcţia 5'-3'. estradiol.3. . G. II. atenuează. Aceste proteine. Elemente de control în expresia genetică Reglarea specifică a expresiei genice implică sinteza ARN.

în funcţie de orientarea în structura ADN. promotorul. ambele catene ale ADN pot servi drept matrice pentru sinteza ARNm. Promotor cu (TATA box). Fig. care nu se transcrie. 86). asigură legarea ARN polimerazei şi orientează “citirea” (sinteza) într-o direcţie sau alta. de exemplu la drojdii. adică primul nucleotid din molecula ARN). 85 . 5.secventa -27. În realitate. 134 . de unde îşi pot exercita efectul pozitiv asupra transcripţiei. Aceste secvente UAS care sunt localizate la distanţe diferite de promotor pot funcţiona în orice orientare. Ei pot creşte transcripţia unui promotor până la 1000 de ori. La bacterii promotorul conţine doua secvenţe caracteristice şi necesare pentru legarea ARN polimerazei si pozţionarea ei cu precizie faţă de punctul de iniţiere: ƒ secventa-10. iar la eucariote (mamifere) de factorii de transcripţie. Există şi alte elemente similare.4. Promotorul. Mecanismul transcripţiei În general. Promotorul este considerat o secvenţă esenţiala pentru reglarea ARN polimerazelor şi a factorilor de transcripţie. Regiunea reglatoare. sinteza ARN având loc numai in direcţia 5’ – 3’. În orice caz. TATA box situată la -27 pb este secvenţa indispensabilă pentru iniţierea corectă a transcripţiei de la punctul start (acelaşi rol îl are secvenţa -10 la procariote). care reprezinta TATA-box (sau HAGNESS BOX) . promotorul devenind mai accesibil factorilor de transcripţie. Abilitatea promotorului de a iniţia transcrierea unei gene poate fi foarte mult acentuată de prezenţa unui enhancer. va decide care catenă de ADN va fi copiată (fig. secvenţele activatoare –UAS şi enhancer-ii La eucariote promotorul conţine 2 secvenţe caracteristice: . Enhancerii şi aceste elemente UAS pot exista până la 3000-5000 pb distanţă de promotor. Ei determină acetilarea histonelor care determină o relaxare a miezului histonelor.Schema generala a elementelor de control. 85). aşa-numitele secvenţe activatoare(upstream activator sequences – UAS). în funcţie de poziţia lui în secvenţa ADN. Enhancer-ii sunt elemente reglatorii implicaţi în activarea ratei de transcripţie a unei gene. ƒ secvenţa -35 (minus indicând că aceste secvenţe se află la stânga faţă de punctul de iniţiere. adică upstream (fig.Gena din punct de vedere funcţional şi structural conţine 2 regiuni: regiunea reglatoare şi regiunea de transcripţie (sau unitatea transcriptibilă) care sunt separate de punctul de iniţiere a sintezei ARN (punctul start care se noteaza cu +1. care.care reprezintă TATA-box (sau PRINBOW BOX). Enhancer-ii pot fi situaţi în secvenţa de ADN „în susul” (upstram) promotorului său „în josul” lui (down stream) faţă de punctul de iniţiere a sintezei ARN(+1) (fig 85).secvenţa -84. numai o singură catenă a ADN este transcrisă. iar ARN sintetizat este echivalent în secvenţa nucleotidelor cu monocatena de ADN netranscrisă (catena opusă). are ca element principal promotorul: o secvenţă de nucleotide specifică fiecarei gene.

Factorii de elongaţie sunt de fapt proteine a căror structura este cunoscută. . 8 nucleotide ARN au fost ataşate pe matriţa ADN. În timpul elongaţiei. expunând catena matrice a ADN permiţând introducerea primelor ribonucleotide (necesare sintezei moleculei de ARN) pentru iniţierea sintezei (a transcripţiei). La E. fixarea polimerazei s-a constatat că are loc în două etape: .A-T.Figura 86 . La procariote legarea ARN polimerazei la promotor este determinată de două secvenţe scurte: secvenţa-35 şi secvenţa-10. Această secvenţă a fost denumită terminator.formată din baze de complementare T-A. aprox. Enzima core poate continua în aceste condiţii sinteza ARN. unde intervine un număr de factori de elongaţie. baze AT. direcţia de transcripţie (-35…-10…+1). iar hibridul format din moleculele ADN-ARN se desface. 135 . un polimer ARN de aprox. Prin urmare. După ce ARN-polimeraza s-a fixat şi aprox. la temperatura de 370 C. cu mai multă uşurinţă decât perechile GC (fig. Procesul de elongaţie a moleculei de ARN este oprit. care permit desfacerea dublei catene a ADN.Promotorul este orientat bine(in direcţia 3’-5’ a catenei ADN) si sinteza ARN se va face in direcţia 5’3’. se desfac. iar molecula ARN transcrisă este eliberată în mediu. Aceste două secvenţe împreună cu punctul de iniţiere (+1) determină de fapt promotorul şi aşezarea topografică. 5000 nucleotide. Secvenţa -10 conţine în general. 17 pb. Secveţa terminator reprezintă semnalul terminării sintezei şi la acest punct ARN-polimeraza se desprinde de catena ADN.ataşarea lejeră a enzimei complete.se desfac pentru a permite transcripţia unei catene de ADN. însă funcţia lor exactă nu a fost elucidată. coli. complexul “închis” este transformat într-un complex “deschis’. unde se formează un complex “închis”. La bacterii. duplexul ADN se reface.apoi. în momentul când enzima întâlneşte o altă secvenţă specială în regiunea transcriptibilă a ADN ( de obicei 6A ce vor fi reprezentate în ARN prin UUU…). factorul sigma (σ) are rol de recunoaştere a secvenţei promotorului şi de fixare corectă a punctului de iniţiere a sintezei. 3 minute. 30 nucleotide pe secundă. sinteza catenei de ARN se desfăşoară cu o viteză de aprox. este realizat în aprox. începând de la secvenţa -10. Modificări importante (mutaţii) produse la nivelul acestor secvenţe (numite secvenţe consens) au ca efect abolirea activităţii de promotor. când. 87). factorul sigma (σ) se desprinde de ARN-polimeraza. la secvenţa -35. Figura 87 – Secvenţa -10 (TATA box).

Procesarea. pentru a realiza molecula de ARN matur. 5. la nivelul promotorului genei ţintă. ARN având un timp de înjumătăţire biologic ( T1/2) relativ scurt. Acest factor împiedică terminarea prematură a sintezei ARN. numită ARN splising. nu pot produce perturbaţii de ordin genetic. . numit splisozom (spliceosome). care au fost transcrise în ARN precursor. (transmisibile) ca în cazul erorilor ADN. ARN splicing În procesul de transcripţie produşii sintetizaţi sunt reprezentaţi de fapt de precursorii ARNt. Moleculele de ARN precursor. poate conduce la un ARNm care nu mai poate translata o proteină funcţională. este TFIID (sau TBP). . Procesul trebuie să se realizeze cu mare acurateţe. . ARN-polimeraza I şi II formează complexe cu factori de transcripţie care se leagă upstream (înaintea punctului de iniţiere) pe când majoritatea factorilor de transcripţie pentru ARN+polimeraza II se leagă downstream (în mijlocul unităţii de transcripţie). Procesul pe etape. Iniţierea începe când s-a format complexul de iniţiere. Acest proces este necesar pentru ca intronii prezenţi în moleculele precursor să fie eliminaţi şi numai secvenţele exonice să fie unite. ARN+polimeraza nu recunoaşte direct promotorul. se pare că este asemănător şi pentru eucariote.self-splicing-ul ARN care a fost pus în evidenţă la nivelul pre-ARNm mitocondrial. pentru formarea complexului deschis (open). ca să devină funcţionale sunt supuse la o serie de modificări: tăiere. şi anume: . . Factorii de transcripţie formează complexe de transcripţie. relativ stabile. Cataliza este realizată de un complex ribonucleoproteic. cu excepţia că ARN sintetizat este reprezentat de molecule precursor. Sinteza (transcripţia) trebuie făcută cu acurateţe pentru ca la nivelul ARN nu există sisteme de corectare a erorilor. Dacă au apărut erori. care conţine ribonucleoproteine nucleare mici (U1.5. Cercetările experimentale au relevat două aspecte în splicing-ul ARN. care în mod selectiv atrag moleculele de ARN-polimerază la promotorul de care ei s-au legat.la acest complex se asociază alţi factori: TFIIE şi TFIIH. Factorii care iniţiază transcripţia se deosebesc se ceosebesc de factorul sigma pe care îl conţine ARN-polimeraza bacteriană. ci prin intermediul unuia dintre factorii de traanscripţie specifici procesului de sinteză a ARN. ordonare şi unire (splicing). care este factorul de elongaţie. ARN+polimeraza se va lega de factorul rspectiv şi nu de secvenţa de ADN.primul factor de transcripţie care recunoaşte promotorul.splicing-ul ARN nuclear ce are lor la nivelul pre-ARNm. . Viteza de sinteză a ARN este de 45 nucleotide/secundă. U5. înainte de a fi exportate în citoplasmă. prin introducerea unui singur nucleotid necorespunzător. Secvenţa desfăşurării procesului ar fi următoarea: .U6) plus alte componenete. 136 . prezentat în cazul procariotelor.La eucariote. ARNr şi ARNm (numit şi pre-ARNm). Acest factor are acţiune ATP-azică.acum. de acest complex se leagă ARN-polimeraza II şi în urma unui proces ATP-dependent începe iniţierea transcripţiei. Din această analiză a reieşit că intronii self-splicing pot fi împărţiţi în două clase: introni de grupa I şi introni de grupa II. Odată cu descoperirea intronilor self-splicing. este necesară pentru eliminarea secvenţelor intronice. care necesită a fi procesate. U2.la acest complex se asociază un alt factor: TFIIS.complexul ADN+TFIID acţionează ca un situs de legare pentru un alt factor: TGIIB care legându-se va stabiliza complexul. dar care nu vor mai fi regăsite în secvenţa aminoacizilor din proteinele corespunzătoare. eliberând energia necesară desfacerii catenelor de ADN. aceştia au putut fi comparaţi cu structura intronilor din pre-ARNm. în special TATA box. U4. O eroare produsă.

6. Aceste două procese nu sunt codificate în secvenţa ADN.ARNm este folosit de mai multe ori pentru sinteza proteinei respective. iar ARNm produce 1010 molecule de fibroină.urmată de codonul de iniţiere a translaţiei ( AUG). o grupare metil (– CH3) în poziţia 5'. În felul acesta toţi intronii din molecula de ARN precursor sunt eliminaţi. Asigurarea necesarului de ARNm Genele din genomul celulelor haploide se găsesc într-o singură copie. celula foloseşte două moduri de amplificare a ARNm. 200 Ǻ. Pentru asigurarea o cantitate suficientă de proteine pentru celulă sau organism. 80 până la 10. rupând molecula de pre-ARNm. situată aproape de situsul splice 3'. Aceste molecule sunt exportate în citoplasmă şi pe baza informaţiei pe care le conţin se face sinteza proteinelor funcţionale. fiind realizată de o enzimă numită poli(A) polimeraza.o adenină (A) din secvenţa intronului. UGA sau UAG (aceştia nu codifică nici un aminoacid). Exonii existenţi se unesc cap la cap şi realizează o moleculă matură de ARNm.La intronii din grupa I reacţia de splicing începe la o nucleotidă guanodinică (G). şi/sau . ARNm. de aceea ele sunt numite procese post-transcripţionale. unde molecula de pre-ARNm este clivată.în etapa a doua hidroxilul 3' al primului exon. Prin acest mecanism se explică cum gena fibroinei (2 copii/genom) produce în 4 zile 105 molecule de ARNm.000 nucleotide sau chiar mai mult.se adaugă o „coadă” de poli (A)+ la capul 31-OH terminal al moleculei. Genele celulelor de la mamifere conţin mai mulţi introni decât exoni. realizează un atac nucleofil (prin gruparea terminală 2-hidroxi . . . . şi anume: gena respectivă va fi transcrisă de mai multe ori şi va rezulta o cantitate mai mare de ARNm. Se pare că intronii reprezintă un „sac” de acumulare a mutaţiilor şi protejează în felul acesta ADN-ul de anumite leziuni. numită Ribosome Binding Sequence (secvenţă de legare la ribozomi). . . H2A. se unesc. Capătul 5' al intronului devenit liber se leagă covalent de adenina intronului formând o buclă. 137 . H3 şi H4. 5.de la riboză) la nivelul situsul splice 5'. Acesta este cazul genelor pentru histone: H1. se ataşează la capătul celui de-al doilea exon. Această cantitate formează firele necesare pentru o gogoaşă la viermele de mătase. Sunt gene care codifică un singur tip de proteină. unde are loc cel de-al doilea atac nucleofil. însă ele se găsesc în genomul celular în mai multe copii. H2B.secvenţa de nucleotide (codoni) pentru sinteza polipeptidului (proteinei).o secvenţă terminator (stop) reprezentată de unul din codonii stop sau terminatori: UAA.captarea ARNm în urma căruia se adaugă la prima guanidină (la capul moleculei). În acest caz el va avea un T1/2 mai mare şi nu se va degrada după ce a dat prima copie de proteină. Coada formează un polimer de aprox.o secvenţă specifică (5-10 nucleotide) care asigură legarea ARNm de subunitatea mică a ribozomului. Mărimea lor este de aprox. În urma acestui atac intronul este îndepărtat şi cei doi exoni care erau separaţi în molecula precursor. După transcripţie şi splicing (procesare) ARNm suferă două procese (posttranscripţionale) şi anume: . prin transcripţie conţine următoarele secvenţe importante: . iar intronii din grupa II la o nucleotidă adeninică (A). La ambele grupuri s-a constatat că splicingul are lor în urma a două reacţii de transesterificare ( transfer de grupări fosfat ) şi anume: . care s-a format în prima etapă. deci în cele diloide se găsesc în cel puţin două copii.

elemente ale reticulului constituind membranele saculilor golgieni. Astfel. prin îmbarcarea proteinelor în vezicule de transport (vezicule carriers) şi dirijarea lor spre complexul Golgi. studiind mecanismul sintezei zimogenului de către celulele acinoase pancreatice (celule specializate în sinteza şi exportul proteinelor). Jamieson. iar pe de altă parte diferitele tipuri de reticul endoplasmatic se pot transforma unul în altul. Diversitatea. între citomembranele sistemului vacuolar şi celelalte membrane celulare (plasmatică. proteinele sunt dirijate cu precizie şi cu maximum de eficienţă către circa 20-25 de destinaţii diferite: biomembrane. componentele reticulului endoplasmatic servesc transportului de materiale în celulă. segregare a proteinelor în cisternele reticului endoplasmatic(RE).de sinteză proteică la nivelul ribozomilor.Palade. Producţia de proteine în celule este concentrată într-un compartiment anumit denumit citozom (matrice celulară). cu o grosime variabilă între 50 – 70 Ǻ. există o relaţie directă cu zonele aparatului Golgi. 6. Tartecoff.E.1. Sheele şi Berger). .de concentrare a proteinelor în vezicule de condensare (la polul apical al celulei.Componenta membranară intracitoplasmatică are o structură trilaminară. un grup de cercetători de la Yale University (G. Astfel. elemente structurale. în contact cu mitocondriile. . Din acest compartiment celular de sinteză proteică. ca şi cu toate organitele celulare . pe de o parte.de transport intracelular. Este vorba despre un semnal specific al proteinei (o anumită structură chimică) pentru recunoaşterea respectivei proteine de către un anumit receptor de membrană (situs membranar).Capitolul 6 TRANSPORTUL INTRACELULAR În anul 1976.exportul (eliminarea) proteinelor în lumenul acinului pancreatic. cât şi prin comunicarea directă cu membrana nucleară. nucleară) există relaţii de continuitate. 138 . Prin legăturile contractate cu membrana celulară plasmatică. Aceste observaţii au acreditat ideea că. Tot elemente ale reticulului endoplasmatic sunt implicate în geneza lizozomilor. saci turtiţi sau cisterne . drumul complet al unei proteine (proteină de tip secretor) de la sinteză până la eliminarea sa din celulă. ceea ce sugerează o continuitate între aceste categorii de membrane. în jurul cărora formează tubuli orientaţi regulat. . vezicule. conţinutul unor compartimente celulare. Sistemul vacuolar intracitoplasmatic Folosirea microscopului electronic a arătat prezenţa intracitoplasmatică a unui sistem complex de membrane. complexitatea şi plasticitatea sistemului de citomembrane constituie un suport structural important în explicarea heterogenităţii funcţionale care caracterizează biologia celulei. sunt de asemenea. Dirijarea precisă a proteinelor non-sintetizate către o anumită destinaţie finală se datorează unei anumite informaţii pe care proteina o poartă în structura sa. care limitează tubuli. caracteristică. Componentele reticulului endoplasmatic păstrează strânse interrelaţii topografice şi funcţionale între ele. trabecule. astfel au putut fi diferenţiate fazele: . . au reuşit să demonstreze pentru întâia oară. Rezultatele acestor studii au deschis calea cercetărilor în problema transportului intracelular. acinul pancreatic). s-au constatat contacte între reticulul endoplasmatic şi membrana celulară. Treptat s-a dovedit că aproape toate proteinele membranare (cu excepţia unei părţi din proteinele membranelor mitocondriale şi cloroplastice) sunt sintetizate la nivelul ribozomilor.de concentrare.

nefrocite. spre deosebire de sinteza proteinelor structurale. au permis a se considera că spaţiul perinuclear este o extindere a sistemului vacuolar citoplasmatic. ribozomii sunt „situsul” sintezei proteinelor. O serie de factori de natură proteică ce au situsuri de fixare pe ribozomi. Sunt cazuri când membrana nucleară trimite prelungiri îndreptate către aparatul Golgi Corelaţia de acest tip a permis aprecierea că membrana nucleară poate contribuie la formarea membranelor golgiene. iar veziculele mici reprezintă structuri „de transport” care asigură legături funcţionale dintre reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi. În afara acestor corelaţii ale membranelor golgiene cu membranele nucleare şi citoplasmatice. După sinteză. prin sistemul de citomembrane. reticul endoplasmatic neted (agranular). Biosinteza proteinelor sau translaţia ARNm Prin microscopie electronică (Porter şi colab. care corespund la stări funcţionale distincte. de circa 90 minute. lanţului polipeptidic în creştere. pancreas exocrin.2. 1945) şi prin metode biochimice s-a demonstrat existenţa ribozomilor legaţi de membrana reticului endoplasmatic şi rolul major al reticulului endoplasmatic în biosinteza proteică. 139 . Rezultatul acestor studii este sintetizat în teoria lui Palade asupra mecanismului sintezei proteinelor secretate. spaţiul perinuclear este în comunicare cu toate regiunile celulei. cât şi asemănările ultrastructurale dintre acestea. proteinele secretate sunt transferate în cisterne. cu ajutorul codului său triplet nucleotidic. poartă mesajul ADN şi se fixează de ribozomi. ca o diferenţiere a sistemului vacuolar citoplasmatic şi structurile lizozomale. Astfel. După transferul în spaţiul intracisternal. epiteliul tiroidian. În mod simultan. iar la sfârşitul ei polipeptidul se eliberează de ARN-t. arătând că la nivelul reticulului endoplasmatic granular sunt sintetizate proteinele „de export”. relaţiile de continuitate între membrana nucleară externă şi membranele rugoase. În mod evident. Codul este tradus de ARN-m. În decursul acestui proces ARNm. moleculele de ARN-t se eliberează şi complexele noi de aminoacil-t-ARN se fixează pe ribozomi. După structura sa. cum sunt celulele glandelor salivare. O dezvoltare abundentă a sa se observă în celulele organului Corti.În acelaşi timp. ergastoplasma şi reticulul endoplasmatic nuclear fiind aspecte ale aceluiaşi sistem structural endocelular. 6. frecvent au fost observate continuităţi structurale şi funcţionale ale acestora cu reticulul endoplasmatic cu ribozomi. pierde ribozomii şi se transformă în membrane agranulare netede. într-un timp scurt (până la un minut). În apropierea zonelor Golgi. aduc precizări asupra modalităţii in care reticulul endoplasmatic participă la sinteza proteinelor intracelulare. sediul sintezei proteinelor secretate este reticulul endoplasmatic granular la nivelul ribozomilor ataşaţi de membrane. Studiile lui George Palade. În celula vie. aparatul Golgi. sistemul vacuolar citoplasmatic se împarte în reticul endoplasmatic granular (ergastoplasmă). Consecinţele acestor continuităţi sunt importante funcţional. unde se maturează în timp. pe calea cisternelor citomembranelor reticulare. Complexele aminoacizilor-t-ARNm (aminoacil-t-ARN) ”recunosc” acest cod triplet şi aminoacizii se adaugă pe rând. reticulul endoplasmatic capătă aspect vezicular. favorizează acestora „citire” a mesajelor venite de la ADN. Microscopul electronic a semnalat şi formarea membranelor golgiene netede pe seama membranei nucleare. după care. care se deplasează traversând ribozomul. s-a acreditat ideea unei modificări succesive. acesta în raport cu prezenţa sau absenţa la suprafaţa membranelor a poliribozomilor. 6. proteinele sunt transferate în zona golgiană. al cărui sediu este reprezentat de ceilalţi ribozomi şi se realizează într-un timp lung. 3. Rolul citomembranelor granulare în sinteza proteică O dezvoltare abundentă a citomembranelor granulare se observă în celule angajate activ în sinteza de proteine „de export” (secretorii).

la nivelul ribozomului.3. în această traducere este reprezentat de colecţia sa formată din cele 54 tipuri de ARNt.1. fie rol metabolic transportor (hemoglobina). respectiv decodificat. fie rol enzimatic. dar mai ales desfăşurarea celor două funcţii esenţiale ale materialului genetic – autocatalitică (replicare) şi heterocatalitică (dirijarea de sinteze specifice de proteine sau de alte biomolecule: ARNm. Decodificarea informaţiilor genetice În cadrul sintezei proteice se realizează ultima etapă a transferului informaţiei genetice conţinută în secvenţa de baze azotate din ADN.(fig. Însăşi structura. dintr-o secvenţă de codoni. Al treilea nivel de transfer informaţional (translaţia) condiţionează convertirea informaţiei din alfabetul cu 4 litere al ARNm (A-U. 88). la diferite sisteme biologice analizate. ARNt. Rolul proteinelor în desfăşurarea proceselor vieţii este esenţial. într-o secvenţă de aminoacizi. Fig. Până în prezent au fost identificate. Astfel informaţia genetică din stare potenţială aflată în structura ADN. fie rol în apărarea organismului (imunoglobulinele). Ea este transcrisă sub formă de mesaj genetic în ARNm şi acesta este tradus. 140 . ARNr) sunt dependente de proteine precum histonele. reprezintă cei 20 aminoacizi esenţiali ai proteinelor. C-G) în alfabetul de 20 litere. peste 100 000 de proteine diferite.Al treilea nivel informaţional (translaţia) Toate procesele metabolice ale celulei se bazează pe existenţa şi funcţionarea proteinelor care pot avea fie rol structural (colagenul). 88 . devine o „realitate” într-o secvenţă de aminoacizi de la nivelul catenelor polipeptidice.6. Dicţionarul folosit de celulă.

ligaze). În cadrul biosintezei proteinelor participă deopotrivă acizii nucleici ş i proteinele. intercatenare dintre grupările ceto (C = O) ş i imino (N = H) ale legăturilor peptidice. Pentru sinteza unei singure catene polipeptidice sunt mobilizate sute de alte molecule proteice cu rol structural şi enzimatic.NH2) a altui aminoacid cu eliminarea unei molecule de H2O.S . terţiar şi cuaternar. altele din mai multe catene polipeptidice identice sau diferite. Rolul ARN în decodificarea informaţiei genetice a fost evidenţiat după anul 1950 de către BRACHE T şi CASPERSSON. formată din 21 aminoacizi ş i o catenă B format ă din 30 aminoacizi. rezultând o configuraţie regulată a polipeptidului. La terminarea catenei polipeptidice. Când proteina este alcătuită din mai multe catene polipeptidice identice sau diferite.) ca şi catenele de insulină. o catenă A.S . catena polipeptidică capătă configuraţii spaţiale bidimensionale sau tridimensionale . prin intermediul unor asemenea legături şi acest caz proteina se prezintă sub formă de structură cuaternară. Proteinele sunt polimeri de aminoacizi. proteina trebuie să fie normală la toate nivelele sale structurale : primar. în cadrul cărora intră şi cele care au rol hotărâtor în replicarea ADN (polimeraze. în transcrierea (ARN polimeraze). cunoscută sub denumirea de configuraţia α . reprezentând secvenţe de aminoacizi care a fost determinată de mesajul genetic. realizată la nivelul ribozomilor. Această intervenţie a unui număr mare de proteine în diferite etape ale procesului decodifică rii este cerută de o traducere exactă a mesajului genetic. Este evident că fără participarea proteinelor. Catenă polipeptidică este apoi supusă prelucrării post translaţionale în cadrul căreia ea adoptă o structură secundară prin interacţiunea aminoacizilor săi. asocierea lor pentru a alcătui molecula proteică funcţională se realizează. în repararea leziunilor induse de ADN (excionaze. Unele proteine sunt alcătuite dintr-o singură catenă polipeptidică. hidrofile sau covalente. ARNt şi ARNr . Se înţelege de la sine că pentru îndeplinirea funcţiei sale normale. topoizomeraze. fiind deţinută de gene diferite. etc). Prin răsucirea catenelor polipeptidice asupra lor însele datorită acţiunii unor forţe de atracţie dintre diferite aminoacizi ai catenei polipeptidice rezultă structura terţiar ă a proteinei . structura primară fiind determinată pentru toate celelalte nivele structurale. 141 . molecula de insulina este formată din două catene polipeptidice. ADN.helix al cărui model a fost propus de Linus Pauling pentru care a primit premiul Nobel. Hemoglobina umană normală (HbA) este alcătuită din 2 catene α şi 2β. iar molecula de imunoglobulină anticorp are două catene grele (H) şi două uşoare (L) unite între ele prin punţi bisulfidice (. în translaţie (factori de iniţiere şi terminare). polimeraze. informaţia genetică pentru fiecare dintre aceste catene polipeptidice diferite. în anumite condiţii fiziologice. de t° sau pH. Structura şi funcţia proteinelor reprezintă expresia primară a informaţiei genetice.proteinele – enzime. Prin acestea. materialul genetic nu ar putea să îndeplinească nici una din funcţiile sale. electrostatice. prin intermediul unor punţi de H sau al unor punţi bisulfidice (. în urma formării punţilor de H. în ultimul caz. În decodificarea informa ţ iei genetice rolul primordial îl joac ă acizii ribonucleici celulari: ARNm. ADN-ligaze. Polimerizarea aminoacizi. Formarea de punţi peptidice succesive determină polimerizarea aminoacizi liberi. aceasta se prezintă sub forma structurii sale primare. în recombinare (recombinaze). de asemenea. adică includerea lor într-o catenă polipeptidică care reprezintă structura primară a proteinei . sinteza proteică fiind însoţită de o creştere considerabilă a cantităţii de ARN în celulă. secundar. implică formarea de legături sau punţi peptidice între gruparea carboxil (COOH) a unui aminoacid şi gruparea amino (.S S -). adică de secvenţa codonilor din ADN m . participante în alcătuirea aceleaşi proteine ( o genă – o catenă polipeptidică). Ea are la baz ă legături de H.

Integritatea structural . Dintre toate cele trei tipuri fundamentale de ARN celular. Astfel. ARNt şi ARNr îndeplinind însă roluri esenţiale în asigurarea traducerii mesajului genetic din ARNm. arginina şi histidina.000 de proteine naturale identificate până în prezent. Astfel. Ribozomii asigură interacţiunea ARNm -ARNt în cadrul căreia codonii din ARN m sunt recunoscuţi secvenţial de anticodonii din ARNt . leucina. valina. iar biosinteza proteică să fie stopată. iar traducerea ARN m corespunzător se face cu viteza de 21nucleotide/ secundă. la 370 C. ţesut. în structura celor circa 100. din cei aproximativ 100 de aminoacizi identificaţi numai 20 intră. 142 . De astfel. Viteza de transcriere a unei gene este variabil ă . arginina. Dacă celula vegetală poate să-şi sintetizeze toţi aminoacizi de care are nevoie. la bacteria E.urile corespunzătoare. metionina. Rezultă că această proteină ribozomală este esenţială în împerecherea codon anticodon de la nivelul ribozomului. deoarece nu este capabilă să-i sintetizeze singură: lizina. Mazia şi Prescott (1963) la alga verde unicelulară „Acetabularia mediterranea". în aceste condiţii durează atâta timp cât să fie sintetizată circa 1 0 2 0 molecule proteice. coli. adică trebuie să-i primească prin surse alogene (prin hrană. se poate realiza sinteza unui număr mare de catene polipeptidice.funcţională a ribozomilor condiţionează o citire corectă a mesajului genetic şi o traducere fidela a sa într-o secvenţă de aminoacizi. proteine care au specificitate de specie.20 catene polipeptidice o moleculă de ARN m este hidrolizată. Folosindu-se agenţi care blochează sinteza ARN m (actinomicina D) s-a demonstrat c ă sinteza proteică . De exemplu gena triptofansintetazei (enzimă ce intervine în sinteza triptofanului) este de 28 nucleotide pe secundă. Sinteza hemoglobinei umane se realizează cu o viteză de 4 aminoacizi/ secundă la aceeaşi temperatură. Aceasta înseamnă că după folosirea ca mesager pentru sinteza a 10 . Acest lucru nu se întâmplă îns ă ş i la mutan ţ ii rezisten ţ i la streptomicin ă . de exemplu). în condiţii normale. De exemplu. izoleucina. celulă şi chiar organit celular. în cadrul căruia există pe lângă genele structurale ce determină informaţia genetică pentru sinteza diferitelor proteine. asigurându-se astfel citirea mesajului genetic . şi gene pentru diferite tipuri de ARNt şi ARNr. Dependenţa sintezei proteice de informaţia genetică din nucleu şi de sinteza diferitelor categorii de ARN celular pe matriţa de ADN nuclear a fost determinată de Brodnet (1955). fenilalanina. următorii 10 aminoacizi sunt esenţiali sau indispensabili. are loc o „amplificare genetică" indirectă realizată nu prin mărirea numărului de copii ale genei ci prin transcrierea repetatată a informaţiei genetice conţinută de o genă cu sinteza unui număr mare de molecule ale unui ARNm.Toate tipurile de ARN celular sunt sintetizate pe matriţa de ADN. pentru ca sinteza proteică să poată continua . în celulă. doar ARNm este tradus în proteină. celula animală nu poate sintetiza decât o parte dintre ei. organ. triptofonul. în mod obişnuit. fiind necesară sinteza (sau adăugarea în cazul sistemului acelular de sinteză (in vitro) a unei noi molecule de ARN m. ace ş tia prezentând în catena polipeptidică a proteinei ribozomale Gi2 două substituţii de aminoacizi în poziţiile 42 şi 87. informaţie ce este transcrisă în ARN m care devine astfel purtător de mesaje genetic. antibioticul streptomicină interacţionează cu 2 situsuri ale proteinei ribozomale Gu asociată cu ARNr 16G din subunitatea ribozomală mică (30 S) ceea ce face ca ribozomul să nu mai fie funcţional. Pentru celula animală.

Ca orice reacţie de polimerizare şi biosinteza proteinelor se desfăşoară în trei etape ce se succed neîntrerupt: iniţierea. 143 . altul decât cel care este specific acelui ARN t va fi eliminată prin intervenţia aceleiaşi enzime aminoacil .terminal şi se termină cu un aminoacid . asparagina.2. 6. Este un lucru bine stabilit că deşi există mai multe tipuri de ARN t pentru un acelaşi aminoacid (fapt determinat de caracterul degenerat al codonului genetic). Aminoacilsintetazele sunt enzime cheie în „recunoaşterea" cifrului codului genetic.determinând includerea eronată a unui aminoacid în catena polipeptidică. Aminoacil ./mol cu eliberarea a 8 Kcal. care prezintă o activitate de corecţie.5 Kcal. pornind de la aminoacizii esenţiali. există doar o singură enzimă aminoacil ./mol Pentru formarea legăturii peptidice se folosesc 0. reacţia fiind catalizată de enzima aminoacilsintetaza (numită şi aminoacid ARN t . acidul aspartic.ARNt – sintetază pentru fiecare aminoacid. tirazina ş i prolina sunt neesenţiale. recunoscând această „eroare" şi hidrolizând legătura dintre aminoacidul greşit ataşat şi ARNt. Prima etapă în biosinteza proteică este activarea aminoacizilor cu ajutorul ATP.sintetaza. alanina.Aminoacizii: glicina. acidul glutamic.3. pentru că celula animală îi poate produce pe diferite căi metabolice. serina. Aminoacizii nu se pot lega direct la ARN m . alungirea (sau elongaţia) şi terminarea catenei polipeptidice./mol cu eliberarea a 6 Kcal. folosind energia rezultată din hidroliza ATP: ATP + H2O ATP + H2O ADP + H2O ADN + P AMP + PP AMP +P cu eliberarea a 7 Kcal.terminal. Ordinea includerii aminoacizilor în catena polipeptidică este stabilită de ordinea codonilor din ARNm.C .ligaza) şi care este specifică fiecărui aminoacid.Iniţierea catenei polipeptidice Sinteza unei catene polipeptidice începe cu un aminoacid -N ./mol. restul de energie liberă fiind necesară menţinerii echilibrului reacţiei spre a se realiza sinteza proteică şi nu a avea loc hidroliza proteinelor. ataşare realizată la gruparea CCA de la capătul 31 al ARNt şi care este catalizată de aceeaşi enzimă aminoacilsintetază. glutamina. Între restul de adenozină (A) de la capătul 31 al ARN t şi aminoacidul activat se formează o legătură covalentă macroergică a cărei energie va fi folosită în reacţia de polimerizare a aminoacizilor:+ AA1+ATP aminoacilsintetază AA1 ~ AMP + P + P AA1 ~ AMP + ARNt aminoacilsintetaza AA1 ~ ARNt + AMP Ataşarea eronată a unui aminoacid la ARN t. Este necesară o moleculă adaptatoare reprezentată de ARN t. cisteina. Mai are loc ataşarea aminoacidului activat de ARNt corespunzător lui (în etapa a doua). Aminoacilarea ARNt catalizat ă de aceste enzime este un proces riguros controlat deoarece o înc ărcare gre şit ă a unui ARNt cu un aminoacid necorespunză tor are aceeaşi consecinţă ca şi o mutaţie .sintetazele şi ARNt joacă deci rol esenţial în decodificarea informaţiei genetice.

situsul peptidil (P) şi situsul de ieşire . pentru ca ribozomul să recunoască în mod specific codonul de ini ţiere AUG este necesar un semnalul suplimentar de discriminare între AUG iniţiator şi AUG din interiorul mesajului genetic. denumiţi IF1. ARNt şi a catenei polipeptidice în creştere. cu constituirea unei asocieri tranzitorii prin intermediul punţilor de H. IF2 şi IF3.anticodon. coli) funcţionale în asigurarea sintezei catenei polipeptidice . De regulă situsul P acceptă complexul aminoacil ARNt numai dacă acesta a realizat recunoaşterea codon . Ca urmare. secvenţa leader nefiind tradusă.exit . constituindu-se particule ribozomale întregi (70 S la bacteria E. În situsul A pătrunde aminoacil ARN t corespunzător codonului din ARNm recunoscut de anticodonul din ARNt. pe principiul complementarităţii. 89 – Schema transmiterii informaţiei: codon (ARN m) – anticodon (ARN t) – aminoacid Proteina ribozomală S1 cu proprietăţi contractile joacă un rol important în realizarea opoziţiei mesagerului (ARNm) şi adaptorului (ARNt) ea asigurând deplierea ARNm atunci când acesta. Ribozomul asigură de aşa manieră asocierea acestor trei elemente. mai rar GUG. Iniţierea catenei polipeptidice este asigurată de intervenţia unor factori de iniţiere de natură proteică.Complexul aminoacil ARNt se asociază cu subunitatea ribozom 50 S care prezintă trei situsuri : situsul aminoacil (A).(E). interacţionează cu ribozomii şi legarea acestuia la subunitatea ribozomală mică 30 S.subunitatea ribozom de 30 S se ataşează subunităţii ribozomale de 50 S. Dar. încât să facă posibilă recunoaşterea codonului din ARNm de către anticodonul corespunzător din ARNt. Acceptarea se bazează pe unele posibile modificări conformaţionale pe care le-a suferit complexul aminoacil ARN t când a fost în situsul A. printr-o legătură chimică covalentă — legătura peptidică (fig. La acest complex ARNm . La nivelul ribozomului. Cu ajutorul unei secvenţe denumită secvenţă leader aflată la capătul S1 al ARNm. acesta se leagă la subunitatea ribozomală mică 30 S. asociere care durează până ce aminoacidul legat de ARN t este deconectat de la acesta şi înserat la catena polipeptidică unde rămâne ataşat de aminoacidul precedent. adică numai dacă a trecut prin situsul A şi apoi a fost translocat în situsul P. sinteza tuturor catenelor polipeptidice începe cu metionina. 144 . 89).Etapa a treia în iniţierea unei catene polipeptidice se desfăşoară la nivelul ribozomului care prezintă suprafeţe specifice de legare stereochimică a ARNm. în interiorul catenei polipeptidice metionina este specificată de acelaşi codon AUG . al cărui codon din ARNm este codonul de iniţiere AUG sau. Fig.

ARN t se leagă la ARNr 23 S cu o mai mare afinitate decât la orice alt ARNr.ARN t MET la eucariote . 1991). aceasta fiind unica excepţie.Dalgarno. fără al mai trece la nivelul situsului A.ARN t MET). Această interacţiune dintre capătul 3' al moleculei de ARNr 16 S şi secvenţa Shine .90). fiind complementare cu 3 .metionină ARN tMET la procariote şi i . prin eliminarea unei molecule de apă. Ca urmare formil . O altă particularitate a procesului de iniţiere este folosirea unui ARN t specific de iniţiere ce diferă de omologul său ce interacţionează cu codoni AUG interni pentru metionină . Formilarea metioninei determină blocarea grupării amino.Formarea legăturilor aminoacil – ARNt. o secvenţă în buclă (hairpird) adiacentă secvenţei Sherie .Met . Formilaza este întâlnită la procariote şi ca urmare doar la aceste organisme primul aminoacid al oricărei catene poliptidice este formilmetionină ARNt iniţiator încărcat cu formilmetianină este singurul ARN t care se leagă direct la situsul P al ribozomului cu ajutorul factorului de iniţiere IF2.7 baze dintr-o secvenţă de polinucleotide de la capătul 3' al moleculei de ARNr de 16 S din cadrul subunităţii ribozomale mici (30S) . Aceasta reprezintă o secvenţă de 7 .metionină . ceea ce face să aibă loc selecţia f -Met . va forma puntea legătură peptidică.Acest semnal discriminator este reprezentat de aşa numita secvenţă Shine . 145 . Fig. iar uneori este îndepărtată însăşi metionina (fig. În plus. formarea legăturilor peptidice.Dalgarno din ARN m selecţionează codonul AUG iniţiator şi-1 aduce la nivelul situsului P al ribozomului.Dalgarno are valoarea unui semnal suplimentar de iniţiere. După încărcarea ARN tMET iniţiator cu metionină el devine metionil ARN t MET şi este supus unei formulări prin ataşarea grupului formil sub acţiunea enzimei formilază la gruparea NH2 a metioninei aceasta devenind formilmetionină (f . descoperită de Shine şi Dalgrano în anul 1975. Acest ARN t iniţiator a fost denumit f .translocaţia (adaptat după Stryger.metionina ocupă poziţia unu a catenei polipeptidice dar oferă restul reactant COOH care unindu-se cu gruparea NH2 a următorului aminoacid. 90 . Acest f. După terminarea sintezei catenei polipeptidice grupa formil de la metianină este îndep ă rtat ă prin intervenţ ia unei enzime de deformilare.15 ribonucleotide bogate în purine şi aflată în amonte de codonul de iniţiere AUG. ceea ce face ca ea să nu mai poată participa în vreo reacţie de polimerizare. toţi ceilalţi codoni trebuind să treacă mai întâi la nivelul situsului P.Sinteza proteică: ciclul de elongare al lanţului peptidic.ARNt în situsul P.

ARNt -. ribozomul ajunge cu situsul său A în dreptul unui codon nonsens ( codon de stop sau codon terminal ) în acest situs nu mai pătrunde nici un complex aminoacil . selecţia complexului aminoacil ARNt din amestecul de aminoacil ARNt . codon după codon.R2 şi TF .ribozom. deoarece nu există anticodoni care să recunoască codonii nonsens . apoi un al treilea.Terminarea sintezei catenei polipeptidice Când. cât şi ARN t.T4 şi EF . aceeaşi moleculă de ARNm este asociată cu mai mulţi ribozomi. condiţionează desfăşurarea celei de-a doua etape în biosinteza catenei polipeptidice şi anume elongarea sau alungirea catenei . astfel că. Aceşti factori de elongaţie se fixează în subunitatea ribozomală mare (50 S) între proteinele h17 şi h12. al doilea ribozom se angajează în traducerea mesajului genetic spre a asigura sinteza unei a doua catene polipeptidice. După ce ribozomul a asigurat traducerea a circa 25 de codoni.Ts asigură fixarea aminoacil ARNt pe ribozom iar EF . al patrulea si aşa mai departe. capătul 5'al ARNm devine liber spre a forma cel de-al doilea complex de iniţiere şi astfel. rezultând un polisom sau poliribozom. 146 . în deplasarea sa pe macromolecula de ARNm.91.Ri.3.anticodon. Din interacţiunea codonilor nonsens cu factorul de terminare . Ca urmare.3. secvenţial prin situsul A al ribozomului. În alungirea catenei polipeptidice intervin aşa numiţii factori de elongaţie (alungire) care au fost denumiţi EF -Ts şi EF-G.Alungirea sau elongarea catenei polipeptidice O dată formată prima legătură peptidică.ARNt care a trecut în prealabil prin situsul A spre a se realiza recunoaşterea codon . Codonii UAA. Eliberat. de către anticodonii complexelor aminoacil . care nu sunt altceva decât proteine ribozomale care se ataşează particulei ribozomale în faza de funcţionare a acesteia în sinteza proteică . Funcţionarea unor asemenea factori de elongaţie este dependentă de energia eliberată prin hidroliza GTP. acesta va putea primi cel de-al doilea aminoacil .3. EF . TF . are loc încetarea sintezei catenei polipeptidice.4.6. părăseşte situsul P. de asemenea. acţionând enzimatic la nivelul situsului P.uri făcându-se în virtutea complementarităţii codon . separă grupul carboxil al aminoacidului C terminal de legătura sa cu ARN t printr-o hidroliza. având loc totodată disocierea" ribozomului în cele două subunităţi ale sale. Proteinele ribozomale h1 ş i h2 sunt implicate în terminarea sintezei catenei polipeptidice pe o cale neelucidată (fig. Translocarea succesivă din A în P. a întregului mesaj genetic conţinut în ARNm. ARNt iniţiator. 92). la un moment dat. 6.anticodon. UAG şi UGA sunt codoni nonsens sau terminatori care sunt recunoscuţi de factori de eliberare sau de terminare denumiţi TF .R3.R3 va rupe legătura esterificată a catenei polipeptidice cu ARNt final. aflat în situsul A şi astfel pot fi eliberaţi din ribozom atât catena polipeptidică. proces care este mediat de IF3.R3 din cadrul acestui complex.G determină deplasarea acestui complex la nivelul ribozomului. TF . Se formează cea de-a doua punte peptidică şi translocarea succesivă din A în P permite citirea secvenţială. însoţită de fiecare dată de formarea unei noi legături peptidice. rezult ă un complex de terminare care nu mai permite alungirea în continuare a catenei polipeptidice TF .ARNt ce pătrund. rămas fără aminoacid.

Fig. 91 – Schema sintezei proteinelor la procariote 147 .

Fig. 92 – Schema sintezei proteinelor la eucariote 148 .

Pe aceş ti ribozomii sunt sintetizate numai acele proteine care vor fi introduse în RE. deoarece înainte ca să fie terminată sinteza ARNm pe matriţa de ADN capătul său 5' poate să se asocieze cu ribozomii spre a forma complexul de iniţiere în traducerea sa într-o catenă polipeptidică. laminina.enzime lizozomale . nucleare. etc.5. Ambele tipuri de ribozomi sunt din punct de vedere structural şi funcţional echivalente. Diferenţierea este înscrisă în mesajul moleculei de ARNm. care sunt liberi în citosol (dar şi ei apar legaţi de fibre ce apar ţin citoscheletului). se realizează la nivelul porilor anvelopei nucleare.3. Mecanismul sintetizate compartimentării celulare a proteinelor nou- Ribozomii. proteine citoplasmatice solubile proteine ataşate pe suprafaţa externă a membranei celulare (actina. colagenul).glicoproteinele pentru membranele :plasmatice. Dup ă iniţ ierea translaţiei proteina cu această secven ţă va orienta ribozomul spre RE. care se va ataş a de membrana organitului. în celula eucariotă apar ca două popula ţii spaţ ial separate: ribozomii ataş aţ i de membrana RE ş i ribozomii neataşa ţi de membrană . reprezentând enzime diferite care intervin într-o aceeaş i cale metabolică . RE.proteine nucleare (histone.6. De exemplu. ARNm la procariote este policistronic. deoarece aceeaşi moleculă de ARNm poate transcrie mai multe gene structurale ale aceluiaşi operon. transcrierea mesajului genetic şi traducerea sa pot avea loc simultan.enzime ale aparatului Golgi . care nu necesită o prelucrare special ă (glicolizare. transcrierea are loc în nucleu.) prelucrare care are loc numai în RE şi aparatul Golgi.proteine ataşate pe suprafaţa externă a membranei celulare (fibronectina. La eucariote.) proteine mitocondriale codificate de ADN-ul nuclear proteine peroxizomale . Tabelul 2. acetilare. lamine) Ribozomii citoplasmatici legaţi de membranele RE Ribozomii citoplasmatici nelegaţi de membranele RE(ribozomii liberi ) 149 . Moleculele de ARNm care nu posedă această secvenţă în structura lor se leagă de ribozomii care vor ră mâne în citosol (ribozomii liberi). substratul molecular complex pe care se traduce mesajul ARNm în molecule proteice. Pe ei sunt sintetizate toate celelalte proteine. 6. modificate ş i care apoi. iar traducerea în citoplasmă unde se afl ă ribozomii. ARNm la eucariote este monocistronic . purtând mesajul genetic pentru mai multe catene polipeptidice. într-o secvenţă de nucleotide specială pe care o posedă ( secvenţ a semnal sau secvenţ a leader sau signal peptide ). Trecerea mesagerului ARNm din nucleu în citoplasmă . fiecare molecul ă de ARN purtând mesajul genetic pentru sinteza unei singure catene polipeptidice.proteine secretate .4. în cea mai mare parte vor fi secretate (exportate) sau transportate la diferite organite ş i la membrana plasmatică .enzime ale REG . Proteinele sintetizate de diferite clase de ribozomi Localizarea ribozomilor Clasa de proteine sintetizate . în sinteza histidinei intervin 10 enzime-10 gene.Particularităţile decodificării la procariote şi eurocariote La procariote. aparatul Golgi . Ei diferă numai prin tipul de proteine pe care le sintetizează (tabelul 2). spectrina.

Astfel peptidul semnal este separat de stratul bimolecular de fosfolipide şi prin tunelul membranar. tradus într-un peptid semnal (signal recognition particule SRP) compus din 15-25 aminoacizi. se dezorganizează tunelul membranar de care era legat ribozomul care. se desprinde şi se desface în cele două subunităţi (fig. proteine care migrează în nucleu şi proteine care sunt transferate prin membranele intracelulare sau se încorporează în membrane. Asemenea proteine membranare joacă rol de adevăraţi receptori ribozomali. face posibilă joncţiunea ribozomilor funcţionali cu membrana RE. o peptidază semnal membranară le secţionează de lanţul peptidic în formare. Apoi. prin difuzia în planul membranei reticului a receptorilor semnalului. Când peptidul semnal vine în contact cu receptorii membranari. Ca exemplu. Fig.Schema generală a transportului proteinei nou – sintetizate în lumenul reticulului endoplasmatic (RE): 150 . în peroxizomi. care permite tunelului său. în mitocondrii şi cloroplaste şi altele sunt încorporate de membrana celulară. va intra în interiorul cisternei RE. 93. În faza de compartimentare secundară. Într-o primă fază considerată a fi compartimentarea primară. 93). aceştia se mişcă în planul tangenţial al membranei şi se agregă într-un canal sau „tunel” membranar. un codon semnal care. să vină în prelungire cu tunelul membranar neoformat. se desprind vezicule pline cu proteinele de secreţie care sunt transportate la aparatul Golgi. vom analiza pătrunderea proteinelor de secreţie în cisternele RE. care fac parte din structura membranei RE. Din cisternele RE. după care va continua să intre restul lanţului polipeptidic. Acestă legătură se realizează datorită unor proteine receptoare (SRP-receptor). Cum se cunoaşte din experienţele lui G. Atunci peptidul va fi liber în întregime în spaţiul intercisternal. Asocierea receptorilor membranari stabileşte situsuri de fixare pentru subunitatea mare a ribozomului. proteinele de secreţie sunt sintetizate de ribozomii ataşaţi de membrana RE şi apoi transferate prin membrana acestuia în interiorul lui. unde suferă transformări şi se includ în granulele de secreţie al căror conţinut va fi exocitat. cu peptidul în formare.Palade. Dar. Sinteza se continuă şi polipeptidul propriu-zis trece în întregime prin tunelul membranar. proteinele nou sintetizate se împart în proteine care rămân în hialoplasmă. în momentul în care peptidul semnal ajunge în lumenul reticulului. în cisterna membranară. până la terminarea lanţului. ARNm al unor asemenea proteine „de export”conţine în afară de codonul iniţiator al translaţiei.Compartimentarea intercelulară a noilor proteine sintetizate în hialoplasmă are loc în faze separate în timp şi spaţiu. dintre proteinele ce se transferă prin membrane unele ies din reticulul endoplamatic şi trec în lizozomii primari.

reticulul prezintă numeroase vezicule fenestrate. Aşa se întâmplă cu proteina G a virusului Stomatitis vezicular. însă cele lizozomale.oxidaza mitocondrială este constituită din 7 subunităţi proteice. ceea ce le permit încorporarea lor în membrana internă mitocondrială. ele pătrund în anumite membrane ce conţin receptori pentru anumite secvenţe şi astfel iau naştere vacuolele cu enzimele lizozomale şi peroxizomale. lanţul polipeptidic în formare are o secvenţă „stop” (foarte hidrofobă) care. 6. care sunt acumulate în RE împreună cu proteinele peroxizomale şi cele secretoare. În unele cazuri. se consideră că proteinele lizozomale sunt „sortate” de celelalte proteine în cadrul regiunilor RE pregolgian şi anume. În citoplasmă. O formă specializată de organizare a reticulului endoplasmatic nuclear se întâlneşte la fibrele musculare striate. 4) Complexul ribozom – SRP se disociază şi ribozomul continuă translaţia. întins între două benzi Z(sarcomer). particularitatea structurală fiind legată de heterogenitatea funcţională a celulelor respective. jumătate din numărul lor) sunt reintroduse în celulă prin pinocitoză. fiind „recunoscute” de receptorii membranari (aprox. Spre deosebire de proteinele de secreţie. Pe de altă parte. Tubulii alungiţi ai reticulului endoplasmatic fuzionează în zona striei H. proteinele lizozomale şi cele peroxizomale au” secvenţe de sortare” în plus. prin secvenţa semnal este inserată în membrană şi translocată în lumen. care rămâne cu capătul carboxil în afară şi cu cel amino înăuntru. iar SRP este deplasat şi reciclat. dintre care 4 se sintetizează în citoplasmă şi 3 în mitocondrii. După pătrunderea celor 4 subunităţi. constituind un sistem perimiofibrilar numit reticul sarcoplasmic (sarcotubuli). Corelaţia particularităţilor structurale şi funcţionale ale reticulului endoplasmatic neted cu heterogenitatea funcţională a celulelor Reticulul endoplasmatic neted prezintă o dispoziţie a elementelor structurale. unde în jurul fiecărei miofibrile. diferenţa reprezentând tocmai suma unor secvenţe „semnal” cu care recunosc receptorii suprafeţei mitocondriale. Aceste proteine sunt eliminate din celule. În concepţia lui G Blobel.semnal de către peptidază şi segregarea finală a lanţului complet polipeptidic în spaţiul intracisternal al RE sunt considerate ca un program cotranslaţional. aceştia pierd oligopeptidele semnal. În celulele luteinice ale corpului progestativ din ovar. prin care. Citocrom C. în câte o cisternă. Astfel. scoaterea peptidului . Detaşarea ribozomului şi dispersarea proteinelor receptoare ale tunelului în membrană reprezintă fenomene post-translaţionale. formarea „tunelui” transmembranar din proteinele receptoare. care conţin în plus şi carbohidraţi. dispuşi într-o reţea complexă în toată citoplasma. aşa încât formează un fel de manşon continuu în jurul miofibrilei. caracteristică pentru fiecare tip de celulă. trecând prin membrană dezorganizează tunelul şi opreşte transferul lanţului. în strânsă vecinătate cu mitocondriile. turtite.5. 2) Complexul format se leagă de receptorul SRP din membrana RE. se sintetitizează o proteină precursoare peroximală mai mare decât suma celor patru subunităţi. ca şi în zona benzii Z. se găseşte un sistem de tubuli şi cisterne dispuse longitudinal. în zona proximă a complexului Golgi. o particulă semnal de recunoaştere (SRP) se leagă de secvenţa semnal a proteinei (signal peptide) şi de ribozom. Este interesant cazul proteinelor lizozomale ale fibroblaştilor.1) Proteina fiind în curs de sintetizare. celulele care sintetizează steroli prezintă un reticul endoplasmatic neted format din numeroşi tubuli ramificaţi şi bifurcaţi. 3) Proteina. 151 .

aceste formaţiuni au fost numite paranuclei endoplasmici. Formaţiuni asemănătoare au fost observate în hepatocite după administrarea de toxice sau după hepatectonie experimentală. asemănător unui bulb de ceapă secţionat. turtite numite cisternele de sub plasmalemă. Studiile lui Porter şi Palade asupra reticulului endoplasmatic la muşchii vertebratelor au arătat asocierea acestor cisterne cu anumite locuri de pe plasmalemă prin care stimulii pot ajunge în celule. cu două elemente (două cisterne) ale reticulului sarcoplasmic şi un tubul T (fig. care generează sau conduc variaţii de potenţial electric. Asocierea cisternelor cu mitocondriile sugerează că. atât ai vertebratelor cât şi ai nevertebratelor. deci. unde tubulii reticulari se dispun concentric. Cisternele stau. printre care se găseşte dispus. O altă formă particulară de organizare a reticulului endoplasmatic nuclear a fost observată în unele celule secretoare ale adenohipofizei. Manşonul din dreptul benzii A conţine cea mai mare cantitate de Ca2+ şi ATP. Ca2+ se acumulează în cisternele terminale ale reticulului sarcoplasmic şi.Reticulul endoplasmatic al fibrelor musculare striate (reticulul sarcoplasmic). din plasmă intră în reticulul sarcoplasmic ioni de Ca 2+ şi ATP. ionii specifici fiind absorbiţi la suprafaţa membranelor intracelulare ale cisternelor. 94). atât în sistemul nervos central cât şi cel periferic. 94 . difuzând uşor prin reticul şi permiţând contracţia musculară . Cisternele modifică mobilitatea şi concentraţia ionilor la suprafaţa internă a sarcolemei. Triada aceasta este foarte importantă funcţional şi anume prin tubulii T se transmite potenţialul de acţiune de la suprafaţă la elementele contractile. În felul acesta. la nivelul benzii Z se formează o triadă.La acest nivel (banda Z). de aici trece în tubulii transverşi (T) şi apoi în sarcoplasmă. Structuri asemănătoare se găsesc şi în unele celule senzoriale sau musculare. necesară tocmai în acest loc unde apare contracţia. Reticulul uşurează distribuţia rapidă a Ca2+ şi ATP la nivelul miofibrilelor. între două cisterne ale celor două manşoane ale reticulului sarcoplasmic pătrunde o invaginaţie a plasmalemei turtită în plan transversal al fibrilei (tubulul T). Aceste cisterne sunt numai în neuroni (nu şi în celulele Schwann sau celulele endoteliale). Sarcolema cu cisterne prezintă o permeabilitate selectivă. 152 . unde se găsesc vezicule mari. În timpul relaxării. în asemenea mod. Fig. permeabilitatea membranelor este modificată şi transferul de materiale uşurat. Aşezate lângă nucleu. datorită energiei rezultată din hidroliza ATP din mitocondrii. Tot prin tubulul T. O altă dispoziţie particulară a reticulului endoplasmatic nuclear este cea de pe faţa internă a membranei plasmatice la neuroni. la baza aşa-numitelor locuri senzitive („senzitive spots”).

unde ocupă aproximativ 50% din citoplasmă. 6. concomitent cu un intens schimb hidric. Conţinutul veziculelor trece apoi în vacuolele de condensare. 3) fuzionarea unor microvezicule Golgi formând o vacuolă multiveziculată la care membranele vor forma membrana limitantă a vacuolei de condensare. în hepatocitele de şobolan. în ziua a opta postnatală reticulul devine de tip neted. constricţiile fiind un stadiu în detaşarea de microvezicule libere. A fost atestată. care sunt identice cu acelea din vecinătatea dictiozomului. iar în unele cazuri produc chiar o amplificare genică a unor enzime implicate în apărarea organismului. Adesea corpii mieloizi sunt grupaţi câte 4 – 5 laolaltă. În vecinătatea aparatului Golgi ergastoplasma pierde ribozonii şi membrana devine netedă. sintetizate în reticulul endoplasmatic granular şi transferate apoi reticulului endoplasmatic neted. Dispoziţia spaţială a reticulului permite considerarea acestui sistem structural. Date experimentale sugerează sinteza la nivelul reticulului endoplasmatic neted a enzimelor detoxifiante. Pe numeroase tipuri de celule au fost evidenţiată o variaţie cantitativă şi calitativă a reticulului endoplasmatic în cursul desfăşurării procesului de diferenţiere celulară. în ziua a treia prenatală reticulul endoplasmatic neted lipseşte. Observaţiile au sugerat cel puţin trei căi: 1) fuzionarea veziculelor cu cisterne ale dictiozomilor. Faptul că celulele a căror funcţie principală este sinteza lipidelor sau sterolilor au un reticul neted dezvoltat au dus la concluzia localizării la nivelul acestuia a enzimelor de sinteză a sterolilor. capabile să anihileze acţiuni ale drogurilor (exemplu fenobarbital). deci. fiind prezent cel granular. care au un aspect lenticular biconvex. Această modificare a raportului este proporţională cu vârsta . Reticulul endoplasmatic intervine în schimburile ionice între citoplasmă şi nucleu. de 4 . Reticulul endoplasmatic neted astfel format se veziculeză. Pe lângă fosfolipide şi proteine. Segregarea şi concentrarea proteinelor Studii efectuate cu 3H – leucină în pancreas au stabilit că proteinele sintetizate în ribozomi (reticulul endoplasmatic granular) sunt trecute apoi în reticulul endoplasmatic neted. foarte mobil. S-a stabilit că în reticulul endoplasmatic granular se sintetizează două tipuri de proteine: o proteină „secundară”.6. de asemenea şi localizarea enzimelor care participă la sinteza glicogenului. printre care fenobarbitalul şi hidrocarburile polichimice declanşează in vivo un efect inductor asupra enzimelor microzomale (microzomi = fracţiuni heterogene cuprinzând fragmente din membranele reticulului endoplasmatic. găsindu-se situat la polul bazal al celulei şi în procesele care migrează între conuri şi bastonaşe. Asemănarea citomembranelor celulelor pigmentare cu structurile din complexul de fotorecepţie a luminii. alcătuiţi din săculeţe turtite. Modificările se reflectă în variaţiile raportului ARN/proteină. Astfel. 2) fuzionarea veziculelor cu vacuole de condensare. permit interpretarea că şi acestea intervenin în metabolismul vitaminei A şi conversia rodopsinei. ca un „sistem circular” endocelular. membrana plasmatică.5µ în axul lung. Noile membrane sunt. mecanismul intern fiind încă discutabil. într-un ritm scăzut şi o proteină „exportabilă”. ribozomi). citomembranele netede conţin şi enzime. 153 . cu un „turnover” foarte rapid. care scade în favoarea raportului fosfolipoproteic /proteină. la nivelul căruia se pot realiza schimburi de substanţe între mediul extracelular şi matricea nucleară. Un rol important al reticulului endoplasmatic este hidroxilarea medicamentelor Peste două sute de compusi chimice. membrana nucleară.Un tip special de reticul neted a fost descris în celulele stratului pigmentar al retinei. trigliceridelor şi a altor lipide . dispuse în stive. Structurile reticu-lului formează aşa-numiţii corpi mielinici.

la aparatul Golgi. se apreciază că această zonă posedă mecanisme speciale pentru formarea de entităţi macromoleculare. considerându-se neurosecreţia ca produs al lamelelor golgiene. hidraţi de C şi lipide. care asigură formarea proteinelor în vacuolele din concavitatea cisternelor şi în granulele de secreţie. rolul reticulului endoplasmatic in elaborarea unor vezicule care. folosind şi materialul sintetizat în reticulul endoplasmatic. înveliş celular. În schimb. prin fuzionare. Întrucât produşii secretaţi de aparatul Golgi au un caracter variat. Complexul golgian este. apa acumulându-se în săculeţii care se umflă). numai la nivelul zonei Golgi. manoza şi acidul sialic. Granule dense la fluxul de e. de asemenea. În cursul acestui flux membranar. furnizează cel puţin o parte din materialul acrozomal. fuzionând cu lamelele golgiene. acesta apărând mai întâi în dictiozomi şi apoi în granule de mucus. aparatul Golgi transferă şi concentrează proteinele.7. O localizare în timp în diferite formaţiuni ale aparatului Golgi a fost observată şi pentru sulful radioactiv 35S injectat ca SO4Na2. hormoni etc. neoformează materiale membranare. sinteza glicoproteinelor şi mucopolizaharidelor se efectuează în aparatul Golgi. se adiţionează galactoza. acrozomul suferă o serie de transformări variabile dar care includ eliberarea de substanţe litice care participă la liza structurilor rezistente ale ovulului faţă de pătrunderea spermatozoidului. structural şi funcţional. în circa 5 minute. Proteinele granulelor de zimogen sunt reprezentate de o serie de enzime condensate care se descarcă la exterior prin pinocitoză inversă. endomembranele se modifică într-un flux continuu de la reticul spre membrana celulară. S-a evidenţiat de asemenea. ci ca pe un compartiment la nivelul căruia are loc o activitate enzimatică mult diferită şi o complexare a moleculelor mici într-o moleculă mare. unde într-o a doua etapă. Detectarea mucopolizaharidelor acide s-a făcut. La nivelul spermatocitelor s-a evidenţiat apariţia unor granule proacrozomale în zona centrală a aparatului Golgi. aşa cum e arată polaritatea lui. care.În vacuola de concentrare proteinele suferă un proces de concentrare în granule de zimogen printr-un mecanism încă neclar (probabil printr-un proces de deshidratare. dau naştere acrozomului matur. sinteza iniţială este asociată cu reticulul endoplasmatic. Produsul care urmează să fie secretat va suporta apoi o remaniere suplimentară după detaşarea veziculelor din săculeţii golgieni. în reticulul endoplasmatic pătrund N – acetilgalactozomină şi monozohexozomină. Reacţia de sulfatare este interpretată tot ca o formă specială de complexare. fructoza. Vacuolele transportoare duc aceste proteine la care s-au adiţionat grupări glucidice. Sinteza şi secreţia polizaharidelor Sinteza zaharurilor complexe. sintetizează polizaharide şi 154 . datorită unei transferaze. membranele golgiene având rolul de a uni produşii separaţi (proteine – lipide) într-o moleculă mare – complexul lipoproteic. 6. În formarea granulelor de diferite glicoproteine a fost formulată părerea că există două etape: într-o primă etapă. mucus. are loc la nivelul citoplasmei fundamentale. care se leagă de lanţul polipeptidic sintetizat la acest nivel.). Un rol particular al aparatului Golgi este evidenţiat în formarea acrozomului din spermatozoid. Ca atare. legat de reticulul endoplasmatic şi. cum este glicogenul.(ME) au fost observate şi în zonele golgiene la numeroase tipuri de celule neurosecretoare. care are o poziţie supra nucleară. Aceste complexe macromoleculare specifice sunt formate din combinaţii între proteine. Produsul secretat se prezintă ca material diferit (enzime. La contactul cu ovulul şi sub influenţa acestuia. complexul de membrane al aparatului Golgi nu poate fi privit numai ca un compartiment de pasaj al unor tipuri de molecule. Se precizează ca la acest nivel membranele aparatului Golgi joacă rolul de „complexare”. În formarea lipoproteinelor.

la diferite alge unicelulare. ca în cazul diferitelor glande de la vertebrate (fig. S-a acreditat ideea unui circuit intracelular al subunităţilor membranare hialoplasmice care participa la formarea veziculelor transpoare ce se desprind din reticulul endoplasmatic. Ei se găsesc în hepatocite. limitate la o membrană. în realizarea unei „digestii externe”. De aici. Sinteza enzimelor lizozomale are loc în poliribozomii reticulului endoplasmatic. se formează lizozomii. reinoindu-le permanent. astăzi este dovedit că participă la formarea pereţilor celulozici ai plantelor prin sinteza celulozei. transformându-i în vacuole heterofagice. se deschid la exteriorul celulelor. granulocite. care. de Duve funcţionalităţile lizozomilor 155 .8. histiocite. ca de exemplu din glanda multifidă de melc. 6. 6. granulele vitelusului proteic (în faza când cristalizează proteinele sunt tot formatiuni lizozomale). Aceste vacuole se fragmenteaza dupa exocitoză in vezicule mici prin a caror dezorganizare se reface stocul subunitatilor membranare din hialoplasma. pe lângă canaliculii biliari şi abundă în macrofage. Aparatul Golgi îndeplineşte un rol şi în secreţiile solide şi anume.Clasificarea dată de Ch. care includ o serie de hidrolaze acide. Secreţiile solide.1. Tot o activitate litică au şi veziculele golgiene. prin înmugurirea acestora. Fig. Lizozomii Sunt structuri tranzitorii din multe celule.8. Funcţiile lizozomilor Rolul lizozomilor primari este de a aproviziona cu enzime fagozomii sau autofagozomii. in final. apoi imbogatesc membranele golgiene. fiind posibila formarea vacuolelor de secretie. 95). Participarea aparatului Golgi la formarea noilor membrane celulare a fost considerată de unii autori ca o funcţie principală a sa. 95 . respectiv autofagice sau să elimine la exterior conţinutul lor.glicoproteine. de unde trec pe faţa distală a aparatului Golgi formată din saculi şi tubuli anastomazaţi.

Circulând în citoplasmă se încarcă cu enzimele lizozomale. Fogozomul se poate deschide la exterior (regurgitare). crescând permeabilitatea Na+ care intră în celulă şi provoacă depolarizarea membranei. devenit interior. desfăşurarea procesului este figurată de la stânga la dreapta: sub acţiunea Ca++ filamentele contractile de sub membrana celulară realizează înglobarea unei particule care intră în citoplasmă. Glicocalixul ei. este separat de citoplasmă printr-o porţiune din membrana plasmatică. Vacuolele heterafagice pot acumula coloranţi şi medicamente din mediul extracelular. sub acţiunea Ca++. se depărtează de faţa internă a membranei şi uşurează astfel deschiderea vacuolei în exterior În prezenţa Ca2+ are loc reunirea actinei cu miozina şi formarea actomiozinei. proces care este însoţit de contracţia microfilamentelor respective in sensul invaginării membranei celulare. Fig. transformându-se în heterolizozomi. sau se asociază cu lizozomii primari devenind vacuole heterofagice. imobilizează proteinele acesteia. polizaharidică. a mică invaginare ce conţine o mică parte din mediul extern. nu mai are formă sferică. care apoi dispare. după care corpii reziduali pot fi excretaţi printr-un mecanism în care proteinele mecanocontractile. migrează prin căile microtubulare de-a lungul citoplasmei şi se fragmentează.Endocitoza diferitelor particule sau pinocitoza lichidului extracelular se face cu participarea filamentelor mecanocontracţiilor sub-membranare (fig. 96 . fagozomul iniţial.Dinamica endocitozei. Unda de depolarizare eliberează Ca2+ din reticulul endoplasmatic. Particulele care aderă la suprafaţa membranei celulare. 156 . Astfel. 96). înconjurată de membrana respectivă. După pierderea glicocalixului fagozomul suferă o deshidratare. se separă de membrană formând în interiorul fagozomului o masă amorfă.

rezultă din contopirea mai multor vacuole endocitare. Faptul că enzimele lizozomale nu digeră membrana lizozomilor s-ar putea datora rezistenţei învelişului propriu glicoproteic de pe faţa internă a membranei lizozomale. ceea ce înseamnă că într-o celulă o mitocondrie este distrusă la fiecare 15 minute. pigmenţi biliari. Enzimele lizozomale eliminate în afara celulelor permit unor celule să-şi croiască drum printre zone tisulare compacte şi greu de străbătut. Când organismul nu mai are nevoie de anumiţi hormoni atunci glandele care le elaborează distrug prin autofagie granulele de secreţie respectivă. hrănind celula. Autofagozomul ia naştere prin circumscrierea unei porţiuni de citoplasmă cu organitele respective de către membranele cisternelor reticulului endoplasmatic sau ale saculilor golgieni. autofagia unei structuri constituie un mecanism care influenţează integralitatea organelor. feritine. Fig. formarea rinichiului. acumulându-se în heterolizozomii plasmodiului malariei.Astfel. dispariţia cozii larvare la anure. în alte cazuri. Când autofagozomul s-a format. prin enzimele lizozomale care ies din lizozomii primari şi digeră structurile respective. 97 . În mod normal. prin autofagie. metabolismul celulelor refolosind în acelaşi timp materialele acestora în sinteze ulterioare. particulele captate prin fagocitoză sunt digerate în vacuole heterofagice şi componentele lor trec prin membrana lizozomală în citoplasmă. individualizarea falangelor.Funcţiile peroxizonilor 157 . lipofuxime etc. clorochina. Vacuola autofagică se constituie din contopirea unui autofagozom cu lizozomii primari. determină ruperea membranei şi enzimelor lizozomale distrug parazitul. curburile encefalului. Rezultă aşa-zişii „corpi reziduali” care pot să-şi elimine de foarte multe ori conţinutul afară. Se ştie că una din proprietăţile fundamentale ale celulelor este de a-şi reînnoi permanent structurile lor funcţionale. iar celulele moarte sunt lizate de enzimele lizozomale proprii. în el se varsă conţinutul enzimatic al lizozomilor primari. Tot prin autofagie se limitează extinderea unor procese degenerative (ale hepatocitelor şi celulelor pancreatice de actinomicină – inhibitor al sintezei ARN) etc. În cursul ontogeniei. etc. Celulele unui animal supus la inaniţie se nutresc prin autofagia propriului conţinut. prin aceasta detoxificându-se organismul. Autofagozomii care se formează în ficat şi rinichi distrug permanent organitele celulare în mod constant. Ceea ce rămâne nedigerat în hetero-fagozomi şi autofagozomi apare sub forma unor figuri mielinice. Acest proces are loc pe trei căi: prin hidrolazele nelizozomale din nucleu şi citoplasmă. În circa 300 de zile mitocondriile unui hepatocit se reînnoiesc de aproximativ 30 de ori. La fel sunt digerate bacteriile de către leucocitele neutrofile şi macrofage şi sunt degradate substanţele toxice şi medicamentoase.

intervenind şi în sinteza sterolilor (fig. iar uneori cu formaţiuni poli-şi multitubulare. iar la copii moartea rapidă. 97). fie când donorul de O2 este H2O2 . Dintre acestea cea mai cunoscută la bacterii este proteina de şoc termic hsp70k1. Zn – se produc lize ale membranei lizozomilor. 6. pe un număr mare tot mai mare de organisme procariote şi eucariote. virusuri. ajută ca aceste proteine să fie translocate către diferite organite celulare (transport 1 kilodaltoni 158 . se acumulează in cantitate mare într-o serie de celule. fie.). permeabili ce produc scăderea rezistenţei organismului la infecţii. sfingomielinaze. scleroza parenchinului pulmonar) datorită inhalării de C.9.Datele acumulate pledează pentru existenţa unui număr foarte mare şi complex de proprietăţi funcţionale ale acestor proteine. Peroxizomii produc o cantitate mică de energie. fotofobie.5 µφ formaţi dintr-o membrană şi o matrice. reglează catabolismul glucozei. ale branhiilor. iar enzimele eliberate omoară celule. o serie de substanţe ce pătrund în lizozomi. ceea ce înseamnă „proteine de însoţire” deoarece intervin pe tot parcursul sintezei celorlalte proteine din organisme. Cunoaşterea acestei noi clase de proteine a permis în ultimii ani deschiderea unor noi căi în abordarea şi înţelegerea proceselor celulare survenite în condiţii de stres. fie prin oxidarea unui substrat redus. galactizidaze) astfel că. Be. senescenţă cât şi în fenomenele degenerative tip boli prionice . determinând conformaţia structurală normală. Cercetările efectuate în ultimii 25 de ani au demonstrat că există o uniformitate izbitoare în modul în care diferite organisme răspund la diferite forme de stres. fie membranele lizozomilor fuzionează dând lizozomi mari de 2 – 5 µφ. Si. Aceste proteine de stres ajută celulelor supuse stresului să-şi menţină proteinele într-o conformaţie corectă. În peroxizomi se întâlneşte catalaza care distruge H2O2 cu producere de H2O. existenţa unei clase speciale de proteine cu rol esenţial în viaţa celulei. Aceste proteine au fost denumite „proteine chaperone” sau „chaperoni moleculari”. Într-o serie de maladii genetice. Proteinele chaperone Studiile de specialitate şi biologie moleculară din ultimii ani au demonstrat. ele reactivează proteinele legate după stres şi au rol de catalizatori prin creşterea vitezei de înfăşurare a proteinelor. starea corectă de pliere şi agregare finală a acestora şi implicit. Răspunsul la stres implică alăturarea transcrierii unui set anumit de gene care codifică pentru proteinele de şoc termic (hsp) numite şi „proteine de stres”. Peroxizomii Sunt corpusculi de 0. spleno şi hepatomegalie. sintetizând glucoza din precursori neglucidici.10. jucând rol în gluconeogeneză. endotoxine. 6. praf de cărbune etc. anoxie. funcţionarea normală corespunzătoare. În maladii ca pneumoconiozele (leziuni pulmonare. sunt cazuri când nu se mai pot transcrie mesaje pentru o serie de enzime lizozomale (glucozidaze.Sunt cazuri când membrana lizozomală este distrusă prin diferiţi factori externi (şocuri traumatice. denumite nucleoizi sau o placă marginală mai densă la primate. cu diferite consecinţe chimice. ajutându-le astfel să-şi găsească o structură terţiară stabilă. albinism. negăsind enzima respectivă responsabilă de hidroliza lor. post-translaţional. Proteinele charperone au capacitatea comună de a-şi regla propria asamblare şi pliere (împăturire) motiv pentru care au fost numite şi autofoldaze.

creştere şi dezvoltare. Această proteină a fost deschisă atât la procariote cât şi la eucariote. traficul proteinelor (transport vectorial). având rol vital în sinteza. asamblare. proteinele semiîmpăturite din lumenul şi membrana RE. grp94 se redistribuie în aparatul Golgi. În aceste condiţii.declanşând procesul de transcriere/translaţie a proteinelor de stres nu este încă bine cunoscut. Modul în care celula este capabilă să sesizeze acumularea intracelulară de proteine anormal împăturite. Dintre proteinele de stres. est considerată drept „marker de stres”. cele mai cunoscute sunt proteinele de şoc termic hsp (heat shock protein). dar şi a anumitor proteine normale (cu viaţă scurtă) atât la procariote cât şi la eucariote. şi ghidează atât proteinele normale nou-sintetizate. activitatea factorilor de transcriere şi a activităţii kinazelor proteice. hsp70. la procariote s-a demonstrat existenţa unui sistem de proteine chaperone care acţionează succesiv. translocaţie. Proteinele de stres joacă un rol important şi în condiţii de nonstres.asamblare/dezasamblare a proteinelor non-sintetizate. - - 159 . Formează complexe mari citosolice cu numeroşi alţi chaperoni. sau o mare cantitate de proteine nascente neâmpăturite. În celula eucariotă.vectorial). într-o reacţie în lanţ. determinarea stării de împăturire. să atingă o conformaţie normală. cantitatea ei creşte în nucleu şi este secretată parţial în mediul extracelular. corespunzându-i în citoplasmă proteina chaperone hsp90. Proteina chaperone grp94 este cea mai abudentă dintre toţi chaperonii din RE (în proporţie de 50%) şi aparatul Golgi. plierea şi funcţionarea normală a proteinelor nou-sintetizate. hsp90 are rol în reglarea. translocaţia. La eucariote. Răspunsul la stres este reglat în principal la nivel de transcriere. Hsp90 protejează proteinele ţintă de proteoliză şi le asigură înmagazinarea. Se pare că grp94 este o glicoproteină transmembranară (hidrofobă şi cu afinitate pentru lipide). reticulul endoplasmatic (RE) se comportă ca nu senzor ce captează toate variaţiile în condiţii de stres (metabolismul calciului. în unele cazuri. deşi. potenţialul redox. Hsp90 constituie 1-2% din totalul proteinelor citoplasmatice. aceste stări declanşează imediat răspunsul „la stres”. hsp90. cât şi pe cele anormale. Proteinele hsp se diferenţiază între ele prin greutatea lor moleculară (exprimată în kda): hsp60. au fost deschise şi reglări la nivel de translaţie. stabilitate. Proteinelor chaperone li se atribuie multiple funcţii: protecţia celulară crescută în condiţii de stres. proteina chaperone hsp70 are rol în sortarea proteinelor anormale. anume în perioada de diferenţiere celulară. acordând termotoleranţă. Proteina chaperone hsp90 este de asemenea implică în protecţia microtubulilor şi a filamentoase citoplasmatice faţă de stres (şoc termic). Studiile asupra redistribuirii proteinei grp94 în condiţii de stres au adus lumină asupra înţelegerii patern-urilor de glicolizare ale grp94 modifică după stresul celular. asamblarea complexelor ribonucleoproteice a ribozomilor. Hsp90 se asociază cu fibrele de ribonucleoproteine modulând stuctura ARN-ului. În condiţii de stres pot să apară proteine împăturite. sugerând deci că o proteină anormal împăturită reprezintă componentă cheie a procesului de recunoaştere a stresului de către celulă. chaperonii hsp60 şi hsp70 au rol în împăturire.

Hsp90 este implicat în asamblarea diferitelor complexe virale (complex ARN reverstransciptaza).Hsp90. rearanjările majore în structurile nucleare în cursul oogenezei şi embriogenezei precoce. activitatea kinazei. Hsp90 şi grp94 intervin în ciclul celular şi diferenţierea celulară (hsp90 intervine dezvoltarea neurală.- biogeneza mitocondriilor şi peroxizomilor. prin legarea de receptorii pentru hormonii steroizi. cu fibrele de ribonuleoproteine ale pericromatinei . face ca acestora să se menţină în stare parţial despăturită capabilă de a fixa hormonul respectiv. - - - - - Hsp90 şi grp94 intervin în apoptoză şi în procesele de îmbătrânire celulară. clivajul proteolitic al proteinelor structurale şi prezenţa de radicali liberi mediaţi de denaturarea proteinelor. proteinele hsp60 şi hsp70 s-au dovedit a avea rol în biogeneza mitocondriilor. au rol şi în biogeneza unor structuri macromoleculare. menţinerea şi remodelarea arhitecturii celulare (citoscheletul). poate fi fosforilată în prezenţa unui înalt nivel de calciu. Unele observaţii sugerează că hsp exercită o acţiune de citoprotecţie asupra SNC ca urmare a răspunsului la stres. Hsp70 se leagă de ATP. fosfolipazele. Stresul excitator este mediat de scăderea cantităţii intracelulare de glucoză. ADN-ul poate fi uşor antrenat în activitatea de transcriere. replicarea ADN-ului la virusuri. Au fost deschise drept ţinte imune proteinele hsp10 de la Mycobacterium leprae şi proteinele hsp60 şi hsp70 de la Mycobacterium leprae şi M. prezenţi în toate organismele. răspunsul imun. Date recente (Cyermely şi Colab. rolul protector în SNC. 160 . a ARN-ului şi proteinelor . osoasă. proteina hsp face posibilă asamblarea centrozomilor. Hsp90 se asociază cu nucleolii. procariote şi eucariote. Aceste proteine hsp70 reprezintă o proteină asociată cu microtuburi şi implicată în transportul axonal lent. musculară). intervin în procesul de dezvoltare celulară. Proteinele hsp70 sunt prezente în ţesutul nervos şi în condiţii de nonstres. regenerează ADN-ul după şoc termic. asamblarea şi reglarea activităţii receptorilor pentru hormonii steroizi. modulează stuctura ADN-ului nuclear. rolul în imunogenitate. Dintre aceştia. având o slabă acţiune ATP-zica. în această stare. Se ataşează de ADN desfăşurând activitate de tip topoizomerază şi nuclează. aceşti caperonii oferă celulei protecţie faţă de factorii de necroză a tumorilor (TNF) şi faţă de leziunile oxidative. ar explica în mare măsură . kinazele sau receptării controlul transmiţătorilor. retiniană. Starea toxică este potenţată de eliberarea continuă de glutamat după producerea leziunii iniţiale. Chaperonii. Mecanismul protector al hsp se pare că este legat de combinarea acestora cu proteazele. având drept rezultat atenuarea efectelor distructive. Toate aceste procese sunt implicate în producerea răspunsului de tip proteine şoc termic (hsp). scăderea pH-ului intracelular. tuberculosis. 1998) arată că funcţia majoră a hsp90 pare a fi participarea acesteia la omogenizarea. Chaperonii au rolul în menţinerea stării de răsucire moderată a moleculelor de ADN. Într-un număr mare de infecţii (bacteriene şi parazitare cu protozoare şi helminţi) moleculele chaperone devin ţinte imune proeminente pentru celulele T. replicare. faptul că proteinele chapenare au potenţialul de a-şi creşte sinteza şi in condiţii de stres. din cursul mitozei. recombinare. Proteinele hsp70 au rol şi în stabilizarea citosolica a proteinelor peroxizemale.S-a demonstrat că insulina induce producerea de proteine hsp70. Cel mai mare rol protector îl au proteinele din familia hsp70. prin formarea complexelor ADN-hsp90-histone.

Iniţierea replicării genomului depinde de o sinteză proteică prealabilă. Funcţie de compartimentele celulare în care se desfăşoară aceste evenimente se disting două componente ale ciclului celular: ciclul cromozomial şi ciclul citoplasmatic.1. fiind posibile mitoze fără duplicarea cromozomilor sau duplicarea fără mitoze. adică a segmentului genomic ce transcrie ARNr (organizatorul nuclear). 7. La nivel celular. celula parentală se divide. în ciclul citoplasmatic are lor dublarea numărului de organite celulare şi citokineza. Mitoza este caracteristică celulelor somatice şi asigură o repartizare egală în celulele fiice a materialului genetic replicat. prin care se realizează duplicarea constituenţilor celulari şi distributive. ce asigură partiţia constituenţilor celulei în celulele fiice. cea mai mare parte a ciclului celular de la animale este reprezentată de interfază.2. Reproducerea celulelor eucariote are loc printr-un proces complex denumit diviziune celulară. Apariţia unor descendenţi celulari cu acelaşi potenţial genetic reclamă exercitarea unui riguros control asupra replicării şi distribuirii materialului genetic. Ciclul celular la plante La plantele superioare rata ciclurilor celulare este invers proporţională cu temperatura (5 – 30o). Ciclul celular la animale Ca şi la plante. reproducerea se realizează prin forme diferite. fiind necesară condensării cromozomilor profazici.1. Prin fuziunea gameţilor (spermatozoidul şi ovulul) ia naştere oul fecundat din care se dezvoltă ulterior întregul organism multicelular. Acest capitol îşi propune să prezinte principalele etape ale reproducerii celulare şi mecanismele de control implicate în desfăşurarea acestui complex proces.Capitolul 7 REPRODUCEREA CELULARĂ Creşterea organismelor şi transmiterea caracterelor ereditare de-a lungul generaţiilor au la bază o caracteristică fundamentală a materiei vii . Procesul distributiv al moleculelor ADN se realizează prin mecanisme specializate. ceea ce duce la endoploidii. Diviziunea celulară implică desfăşurarea unor evenimente celulare replicative. Sinteza care are loc chiar în profază este necesară desfăşurării mitozei şi dacă ea lipseşte celulele revin în interfază . 161 . fiecare prezentând o jumătate din informaţia genetică a celulei parentale.1. în urma acestui proces. 7. la fiecare interval de temperatură diferite faze ale ciclului rămânând constante ca cinetică.1. În ciclul cromozomial dublarea cantităţii de ADN alternează cu mitoza. în urma meiozei se formează 4 celule fiice (gameţii). adică de perioada de la sfârşitul unei diviziuni şi începutul următoarei. Duplicarea cromozomilor nu pare să fie în legătură cu distribuţia lor. dând naştere la două celule fiice. Meioza este întâlnită la celulele germinale. care este inductoare pentru nucleii cu capacitate de replicaţie.reproducerea. această capacitate pare a fi coordonată de prezenţa intranucleară a ADNr. Ciclul celular Reproducerea celulară implică evenimente multiple şi complexe ce se succed ciclic şi care constituie ciclul celular. la eucariote cele mai frecvent întâlnite fiind mitoza şi meioza. o 7. O altă sinteză proteică are loc la începutul fazei G2.

Durează 6 – 8 ore.Nucleul nu prezintă în interfază transformări vizibile la microscopul fotonic. Rata replicării helixului de ADN de la mamifere este de 0. dublarea a acestuia. formează în anumite locuri de-a lungul cromozomilor împachetări mai voluminoase. La om (46 cromozomi). citospectrofotometric. cantitatea de ADN a nucleilor diploizi este de 6. cantitate care rămâne constantă în decursul perioadei G1. 98). ca şi a histonelor (fig. în schimb. Fiecare lanţ serveşte ca model complementar al altuia nou care se sintetizează enzimatic . 98 . care elaborează diferiti mesageri sub formă de ARN m ce servesc după aceea în biosinteza proteică citoplasmatică . Faza S . raportul dintre lungimea cromatinei cu fibra unitară de 250 Å diametru şi lungimea ADN este la nucleii umani de 1 : 4. Fibra nucleozomală unitară. Această replicare necesită separarea celor două lanţuri de ADN în punctele de iniţiere. de aproximativ 250Å diametru. Urmează mitozei şi durează 5 – 10 ore la mamifere . Biosinteza proteică depinde de activitatea genică transcripţională din eucromatină.Ciclul celular şi mitoza celulei animale 162 . se poate detecta. În cursul ei nu se înregistrează noi sinteze de ADN şi celulele conţin cantitatea de ADN caracteristică speciei sa ţesutului respectiv . Fibrele de cromatină dintre blocurile heterocromatinice sunt mai puţin împachetate.8 x 10 –12g. după reacţia Feulgen pentru AND. Aglomerarea mai multor cromomere dă naştere blocurilor de heterocromatină. Marcajele cu 3H – timidină a unor culturi celulare sincronizate arată că încorporarea „marcajului” (3H timidină) are loc în primele 10 minute ale fazei şi apare pe autoradiografii la periferia nucleului şi nucleolului. denumite cromomere în raport cu proteinele matriceale. Fig.5 – 1 µ / minut. Interfaza Faza G1. constituind eucromatina. în cursul căreia cantitatea de ADN se dublează .

În această perioadă sintetică cantitatea de ADN creşte de la nivelul diploid 2n, trecând prin etape intermediare: 2,5C; 3C, 3,5C până ajunge la nivelul 4C, moment în care, prin mecanisme foarte exacte de reglaj celular, încă necunoscute, este încetată încorporarea de 3H timidină. Celula şi-a dublat cantitatea de ADN; iniţială în vederea repartizării aceleiaşi cantităţi 2C, de ADN în celulele fiice, respectiv aceleiaşi cantităţi de informaţie genetică. Prin ţinerea materialului biologic în contact cu 3H – timidină pentru durate diferite de timp presupuse a corespunde începutului, mijlocului şi sfârşitului perioadei S, se evidenţiază autoradiografic o replicare timpurie, mijlocie şi târzie (tardivă) a unor segmente cromozomale sau cromozomi întregi ai complementului unei celule sau specii. Când materialul biologic este ţinut mai puţin timp în contact cu izotopul, se constată că numai anumite părţi ale cromozomilor metafazici vor apare radiografic ca „grain-uri” (puncte) de încorporare a acestuia. Acestea sunt segmentele eucromatice ale cromozomilor; care au deci replicare precoce, la începutul perioadei S. Când materialul biologic stă mai mult timp în contact cu trasorul, corespunzând la 1 / 2 sau 2/3 din stadiul S, se constată că cea mai mare parte a cromozomului metafazici ca şi cei mai mulţi din cromozomii complementului prezintă marcaj radioactiv, puţine segmente, respectiv cromozomii, rămânând totuşi nemarcaţi. Acestea sunt segmente heterocromatice, respectiv cromozomi cu replicare tardivă. Când materialul biologic a stat în contact cu trasorul pentru un timp ce corespunde unei perioade S integrale, cromozomii metafazici, apar total marcaţi radioactiv. Faza G2. Este mai scurtă, durând 4 – 5 ore şi începe odată cu terminarea replicării heterocromatinei. Sintezele de ADN persistă, iar cantitatea de ADN este dublă faţă de G1. Faza M (sau mitotică). Reprezintă separarea duplexurilor de cromozomi (sau a cromatidelor – surori, după unii autori), împreună cu două loturi de citoplasmă care includ toţi constituenţii săi, în cele două celule fiice. Prin cinematografie cu contrast de fază s-a stabilit că profaza durează 10 – 15 minute, prometafaza şi metafaza 25 – 35 minute, anafaza 5 – 8 minute şi telofaza 20 minute . Derularea ciclului celular implică reglarea succesiunii evenimentelor ce se desfăşoară în cadrul acestuia Acurateţea proceselor de replicare şi segregare a ADN depinde de rezolvarea de către celulă a problemei succesiunii evenimentelor ciclului celular într-o ordine strictă, astfel încât, declanşarea unui nou eveniment să survină doar în urma încheierii complete a evenimentului precedent. Rezolvarea acestei probleme reclamă funcţionarea unor mecanisme de control şi existenţa la nivel celular a unor factori reglatori. Primele date privind existenţa unor factori implicaţi în reglarea ciclului celular au fost furnizate de experienţele de fuziune celulară Obţinerea populaţiilor de celule sincronizate (în care celulele se află în aceeaşi perioadă a ciclului celular) şi experienţele de fuziune celulară au sugerat existenţa unor factori reglatori ce controlează trei evenimente cheie ale ciclului celular: a) iniţierea sintezei ADN; b) derularea replicării materialului genetic nuclear; c) declanşarea procesului mitotic în care are loc segregarea materialului genetic. S-a constatat că în urma fuzionării unei celule aflate în perioada G1 cu o alta ce se găseşte în perioada S a ciclului celular, ADN celulei G1 începe să se replice. Experimentul a stat la baza presupunerii existenţei unui semnal capabil să activeze aparatul ADN replicativ. Acest semnal absent probabil din celulele G1, dar prezent în citoplasmă celulelor S a fost numit activator al perioadei S (S - phase activator). Deoarece în celulele hibride G2 x G1 nu s-a înregistrat iniţiera replicării ADN în nucleul G2, s-a considerat că activatorul fazei S este eliminat (sau blocat) din citoplasmă celulelor, la scurt timp după încheierea perioadei sintetice.

163

În urma fuziunii celulelor aflate în perioadele G2 şi S ale ciclului celular, sinteza ADN în nucleul celulelor din S continuă până în momentul replicării complete a materialului lor genetic, ceea ce indică absenţa unui inhibitor al sintezei ADN în citoplasmă celulelor G2. în acelaşi timp prezenţa activatorului perioadei S nu pare să afecteze nucleul G2 de vreme ce nu se înregistrează o reiniţiere a replicării ADN în acest nucleu, procesul replicativ fiind blocat până la trecerea celulei în perioada G1 a unui nou ciclu celular. Funcţionarea unui mecanism de blocare a sintezei ADN poate explica de ce într-o celulă nu are loc derularea repetată a procesului ADN replicativ. S-a constatat că atât replicarea incompletă a materialului genetic, cât şi existenţa unor erori în molecule ADN nou sintetizate ce reclamă intervenţia mecanismelor de reparare, determină întârzierea intrării celulei în mitoză. Deoarece procesul replicativ şi cel de reparare sunt asociate cu existenţa ADN monocatenar, se consideră că excesul de ADN monocatenar declanşează sinteza unui factor citoplasmatic, semnal ce împiedică intrarea celulelor în mitoză până în momentul desăvârşirii replicării sau reparăii erorilor. Acest factor ce controlează acurateţea procesului ADN replicativ a fost numit semnal de întârziere a perioadei mitotice (M - phase delaying signal). Intrarea celulelor în mitoză este determinată de dispariţia semnalului de întârziere a mitozei şi acumularea în citoplasmă a unui factor ce iniţiază mecanismul de segregare a materialului genetic, numit factor de activare a mitozei (M - phase promoting factor: MPF). Studiile bazate pe experienţele de fuziune celulară, în care s-au obţinut hibrizi g1 X M; G2 x M şi S x M, au demonstrat că prezenţa MPF (factor citoplasmatic prezent în celulele aflate în mitoză) declanşează în nucleul celulelor aflate în oricare perioadă a ciclului celular condensarea cromatinei, eveniment caracteristic mitozei. Se sugerează că factorul de întârziere a mitozei exercită un efect inhibitor asupra sintezei MPF. Acţiunea inhibitoare dispare în prezenţa MPF de vreme ce în celulele hibride, rezultate prin fuziunea celulelor G1, S sau G2 cu celulele M, în care factorii citoplasmatici coexistă, are loc condensarea cromatinei.

7.1.3. Ciclinele şi protein - kinazele dependente de cicline
Ciclinele şi protein - kinazele dependente de cicline constituie componentele motorului ciclului celular. Modificările apărute în statusul motorului, ca urmare a interacţiunilor dintre cele două componente, declanşează evenimentele ciclului celular (fig. 99). Aceste evenimente pot fi clasificate în patru grupe: a) evenimente declanşate de depăşirea punctului de START: - iniţierea replicării ADN; - replicarea centrilor organizatori ai microtubulilor (MTOC). b) evenimente ce au loc pe parcursul derulării replicării ADN. c) evenimente iniţiate în momentul intrării celulei în mitoză; - asamblarea fusului de diviziune; - condensarea cromatinei; - dezorganizarea membranei nucleare. d) evenimente ce marchează încheierea procesului mitotic; - dezasamblarea fusului de diviziune; - segregarea cromozomilor; - decondensarea cromatinei; - reorganizarea membranei nucleare; - citokineza.

164

Fig. 99 - Schema generală a funcţionării motorului ciclului celular. Interacţiunile ce se stabilesc între cicline şi protein kinaze dependente de cicline (cdk) au ca rezultat declanşarea evenimentelor caracteristice diviziunii celulare. 7.1.3.1. Protein - kinazele dependente de cicline (cdk) Prima protein kinază dependentă de cicline (34 KDa) a fost descoperită în 1988 ca produs al genei cdc2 din Saccharomices pompe şi al genei CDC 28 din Saccharomices cerevisiae. Ea a fost numită proteina p34 cdc2/CDC28 sau cdk1. Proteina cdk1 joacă un rol important în controlul ciclului celular, operând la nivelul punctelor de graniţă G1/S şi G2/M. Gene omologe cdc2/CDC28 au fost identificate şi în genomul uman. Introduse prin clonare în drojdii defective în cdc2/CDC28, genele umane au fost capabile să suplinească absenţa genelor corespondente din drojdii. Constatarea sugerează că proteina cdkl a fost conservată de-a lungul evoluţiei speciilor, acest element implicat în reglarea ciclului celular fiind comun tuturor celulelor eucariote. Descoperirea unei proteine, p33 (33KDa), numită cdk2 datorită asemănării structurale şi funcţionale cu cdk1, a demonstrat existenţa unei întregi familii de protein kinaze dependente de cicline. în prezent, şase membri ai acestei familii au fost identificaţi. 7.1.3.2. Ciclinele Ciclinele reprezintă un grup restrâns de proteine a căror sinteză se realizează într-o manieră dependentă de perioadele ciclului celular. Ele activează cdk formând cu acestea complexe ce prezintă activitate kinazică. Pe parcursul formării complexelor, ciclinele induc modificări conformaţionale şi de locaţie a cdk ceea ce conferă acestora specificitate în fosforilarea diferitelor substrate. Specificitatea activităţii catalititce a complexelor ciclină/cdk stă la baza parcurgerii de către celulă a ciclului celular.

165

Fig. 100 - Complexele ciclină/cdk implicate în diferitele perioade ale ciclului celular. Spre deosebire de cicline, care se acumulează în celulă într-o manieră dependentă de perioadele ciclului celular, cdk sunt prezente pe tot parcursul ciclului celular. Funcţie de omologia secvenţelor de aminoacizi şi implicarea lor în perioadele ciclului celular, ciclinele se clasifică în trei grupe (fig. 100): a) ciclinele perioadei G1 (ciclinele G1): ciclineie D şi E; b) ciclinele perioadei S: ciclina A; c) ciclinele perioadei M (cicline mitotice): ciclina B. Ciclinele G1 asigură traversarea de către celulă a perioadei G1 şi tranziţia G1/S. Din această grupă fac parte cele trei subtipuri ale ciclinei D (D1, D2, D3) şi ciclina E. Ciclinele D sunt sintetizate în faza timpurie a perioadei G1. Ele formează complexe cu diferite tipuri de cdk (cdk1 - cdk6). Se sugerează că complexele ciclina D/cdk constituie primele componente ale cascadei ciclinelor, ele acţionând în sensul activării ciclinelor E, care Ia rândul lor activează ciclinele A implicate în derularea perioadei sintetice a ciclului celular. Ciclinele E sunt sintetizate târziu în G1. Mai selective comparativ cu ciclinele D, ciclinele E se asociază doar cu cdk2 şi cdk3. Acţiunea celor două tipuri de complexe G1 se suprapune spre sfârşitul perioadei G1 având ca rezultat propulsarea celulei în perioada sintetică a ciclului celular. Ciclina A se asociază cu cdk2 la graniţa dintre perioadele G, şi S. Complexul favorizează derularea perioadei sintetice şi intrarea celulei în G2. În faza târzie a perioadei S se formează complexul ciclina A/cdk1 ce conduce celula de-a lungul perioadei G2 spre graniţa G/M. Ciclina B prin asociere cu cdk1 dă naştere unui complex cunoscut sub numele de factor de promovare a celulei în mitoză (MPF – Maturation Promotion Factor) ce operează în punctul de tranziţie G2/M. Studiile efectuate pe drojdii au furnizat informaţii interesante cu privire la modul în care complexul ciclină B/p34cdc2 acţionează în sensul propulsării celulei în perioada mitotică a ciclului celular (figura 101).

166

Fig. 101 - Ciclinele B se acumulează pe parcursul interfazei, formând prin asociere cu p34cdc2 complexul pre-MPF. Acesta este imediat fosforilat la nivelul Tyr 15 şi a Thr 160 din p34cdc2 de către tirozin/treonin kinaza (wee1), pierzându-şi activitatea kinazică. Sub acţiunea tirozin fosfatazei (cdc25) pre-MPF este defosforilat, transformându-se în MPF activ la începutul mitozei. în ultimele etape ale mitozei ciclinele B sunt rapid degradate de proteaze. Sinteza ciclinelor B este iniţiată în faza târzie a perioadei sintetice. Pe parcursul perioadei G2 ciclinele B se asociază cu p34cdc2 dând naştere unui complex pre-MPF, lipsit de activitate kinazică. Pierderea activităţii kinazice de către pre-MPF se datorează faptului că acest complex constituie unul dintre substratele unei tirozin/treonin kinaze. Enzima, produs al genei weel, fosforilează tirozina 15 şi treonina 160 din lanţul de aminoacizi ai proteinei p34cdc2. Fosforilarea tirozinei 15 este responsabilă de inhibarea funcţiei kinazice a proteinei p34cdc2. Defosforilarea tirozinei 15 are loc la sfârşitul perioadei G2 a ciclului celular, sub acţiunea unei tirozin fosfataze codificată de gena cdc25. Reacţia de defosforilare, transformă pre-MPF inactiv în MPF cu activitate protein kinazică (figura 102). MPF inhibă tirozin/treonin kinaza şi activează tirozin fosfataza, ceea ce conduce la acumularea masivă a MPF în citoplasmă şi, ulterior, declanşarea unei rapide şi ireversibile treceri a celulei în perioada mitotită a ciclului celular. Fig. 102 - Reacţiile de fosforilare şi defosforilare ale MPF Evenimentele ce marchează intrarea celulei în perioada mitotică sunt rezultatul fosforilării directe sau indirecte a unor proteine de către MPF. Prin fosforilarea laminelor nucleare, MPF declanşează dezorganizarea membranei nucleare. Fosforilarea histonei H1, proces ce iniţiază condensarea cromatinei, este cataliuzaqtă de proteinkinaza, enzimă activată prin fosforilare de către MPF. Se consideră că un mecanism indirect de fosforilare similar stă la baza asamblării fusului de diviziune. Dintre enzimele activate de MPF fac parte şi cele implicate în conjugarea ciclinelor cu molecula marker a proteolizei, numită ubiquitină.

167

ciclinele A menţin proteinele RB în stare hiperfosforilată pe parcursul perioadelor S.mecanism de reglare pozitivă a ciclului celular Proteina Rb transcrisă de antioncogena Rb1 este o proteină nucleară ce face parte dintrun mecanism de blocare a proliferării celulare sub acţiunea factorilor antimitotici (sau în absenţa factorilor mitotici). întârzierea sau oprirea depăşirii punctului de control de către celulă. Tot prin mecanisme feed-back celula este capabilă să detecteze şi să remedieze erori ce apar în desfăşurarea proceselor de replicare şi segregare a materialului genetic. Aceasta conduce inevitabil la alterare genetică şi moarte celulară.1. ceea ce determină menţinerea celulei în G1. Scăderea concentraţiei ciclinelor în celulă este urmată de disocierea complexelor ciclină/cdk. Un rol interesant în unele mecanisme feed-back îl au inhibitorii cdk (ICDK). c) un răspuns la nivelul motorului celular care permite progresia. În stare hipofosforilată proteina Rb leagă diferite proteine nucleare implicate în reglarea principalelor procese ce asigură creşterea celulară. Se sugerează că proteinele Rb funcţionează ca un comutator molecular în activarea în cascadă a ciclinelor prin reglarea sintezei ciclinei A. prin blocarea activării MPF în condiţiile unei replicări incomplete a ADN (fig.1.4. Existenţa unor mecanisme de control feed-back face posibilă încetinirea sau blocarea temporară a motorului ciclului celular în momentul în care desincronizarea a fost detectată. Un mecanism de control feed-back reclamă existenţa a cel puţin trei elemente: a) un senzor ce monitorizează desfăşurarea evenimentului.5. 7. b) un semnal generat de senzor. Reglarea ciclului celular prin mecanisme feed-back Apariţia unei desincronizări între durata necesară desfăşurării unui eveniment al ciclului celular şi funcţionarea motorului are ca rezultat iniţierea în celulă a unui nou eveniment înaintea încheierii celui precedent. Ciclinele D prezintă o secvenţă peptidică amino-terminală (Leu-X-Cys-X-Glu) prin care se pot lega la un domeniu specific (pocket region) al proteinei RB. 7. La rândul lor. Aceste proteine au drept ţintă cdk şi complexele ciclină/cdk. ciclinele sunt rapid degradate. când revine în starea hipofosforilată.proteina Rb . Interacţiunea cicline. Fig. 168 . complexele ciclina D/cdk determină trecerea proteinei Rb în stare hiperfosforilată. Sechestrarea factorului E2F blochează sinteza ciclinei A. Pe de altă parte. datorită activităţii kinazice. 104). G2 şi M ale ciclului celular (figura 103). în absenţa acţiunii efectorilor pozitiv (cicline) scade capacitatea catalitică a cdk ceea ce determină ieşirea celulelor din mitoză şi intrarea lor într-un nou ciclu celular. inclusiv factori de transcripţie. ceea ce conduce la eliberarea factorului E2F şi sinteza ciclinei A. Unul dintre aceştia este factorul E2F responsabil de exprimarea genei ce codifică ciclina A.Fosforilarea proteinei RB are loc la sfârşitul perioadei G1 sub acţiunea complexelor ciclină D/cdk. în special cele active în perioada G. blocându-l. Proteina este menţinută în stare hiperfosforilată până la ultimele etape ale mitozei.În urma ubiquitinării. Un exemplu în acest sens este oprirea intrării celulei în mitoză. 103 .

Sunt prezentate schematic trei situaţii: a) sincronizarea perfectă a replicării ADN cu activarea MPF ce declanşează mitoza. Această cale mai implică cel puţin doi participanţi: proteina codificată de gena AT (ataxie-telangiectazie) şi proteina p53 (figura 110). 104 . este blocată activarea complexelor ciclină G./cdk. 169 . Acest mecanism feed-back este inactivat la persoanele ce suferă de ataxietelangiectazie. o boală autozomală recesivă ce se manifestă prin hipersensibilitate la radiaţii. c) Desincronizarea conduce la moarte celulară. se remarcă acumularea proteinelor p53 în celulă. în acelaşi mod se consideră că ar acţiona şi proteina 16 (p 16).Un inhibitor cdk este produsul genei GADD45 (Specific Growth Arrest DNA Damage Inductible).Prin legarea proteinei p21 de diferiţi cdk ce acţionează în G. oferind timp celulei să repare leziunea înainte de a intra în perioada S a ciclului celular. Recent s-a descoperit un alt mecanism p53 dependent. proteina GADD. În urma detectării leziunii la nivel ADN. cum ar fi proteinele Rb. Proteina p53 funcţionează ca un factor de transcripţie ce induce exprimarea genei GADD45. El face parte dintr-o cale de transmitere a semnalelor ce controlează oprirea ciclului celular în urma lezării ADN sub acţiunea radiaţiilor ionizante. ataxie cerebrală progresivă şi deficienţe în sistemul imun. prin care celula este oprită în perioada G1 ca urmare a lezării ADN prin radiaţii ionizante sau alţi factori de stres celular. o incidenţă crescută a cancerelor. Prin acţiunea inhibitoare asupra complexelor cicline G. printr-un mecanism ce implică produsul genei AT. b) replicarea ADN nu este complet încheiată în momentul activării MPF. Fig.Mecanismele feedback sincronizează funcţionarea motorului ciclului celular cu derularea evenimentelor celulare. numit proteina p21 (WAF1 -Activated Fragment-1 sau CIP1 –cdk Interacting Protein-1). d) activarea MPF este blocată prin mecanism feed-back ceea ce permite finalizarea procesului replicativ. Proteina p53 induce exprimarea unei gene ce codifică un inhibitor cdk. prelugeşte perioada G./cdk ceea ce împiedică fosforilarea substratelor ţintă.

GADD45 şi p21 funcţionează ca inhibitori ai cdk activi în perioada G1 a ciclului celular. Ciclul cromozomial şi creşterea celulară Similar organismelor unicelulare. proliferarea este un proces rapid a cărui desfăşurare este influenţată în principal de aportul nutriţional şi viteza metabolismului celular. 105 . Diverşi factori ce reglează trecerea celulelor din G1 în S impun reguli stricte de depăşire a punctului de restricţie. celulele individuale ce le compun cooperează în scopul asigurării supravieţuirii acestora. Sunt prezentate două căi de control dependente de proteina p53. 170 . cât şi calea p53 .1. Atât calea AT p53 . În organismele pluricelulare. 7. depăşirea perioadei G1 de către celulele organismelor pluricelulare este condiţionată de atingerea dimensiunii standard. 7. ceea ce ilustrează semnificaţia sa deosebit de complexă la organismele pluricelulare. numit punct de restricţie (R). Alţi factori responsabili de controlul proliferării celulare în organismele pluricelulare În organismele unicelulare. în aceste condiţii. Există foarte puţini indici cu privire la modalitatea prin care celulele sunt capabile să-şi sesizeze propria dimensiune. Mecanismul prin care dimensiunea celulei influenţează ciclul cromozomial implică probabil sinteza unei molecule într-o manieră dependentă de cantitatea de ADN celular.p21 .7. Dat fiind relaţia de proporţionalitate dintre dimensiunea celulei şi gradul său de ploidie. Încălcarea acestor reguli determină grave modificări la nivel celular ce conduc la malignizare sau moarte celulară.6. s-a sugerat că raportul dintre volumul celular şi cantitatea totală de ADN sau numărul seturilor de gene din genomul celular ar constitui un factor critic.Fig. Menţinerea integrităţii structurale a organismului reclamă stabilirea unui permanent echilibru între proliferare şi moarte celulară (apoptoză). Majoritatea acestor factori acţionează asupra unui punct de control (check point) echivalent punctului start la drojdii. Diversitatea factorilor şi a mecanismelor prin care ei reglează trecerea din G1 în S a celulelor ce alcătuiesc organismele pluricelulare sugerează existenţa la sfârşitul perioadei G1 a mai multor puncte de restricţii. raportul dintre cantitatea totală a moleculei şi ADN celular rămâne constantă.GADD45.RB conduc la oprirea celulei în G1 ca urmare a detectării unei leziuni la nivel ADN.Mecanisme feed-back controlează replicarea ADN în celulele supuse acţiunii factorilor de stress (radiaţii ionizante).1. Acest echilibru este reglat prin numeroşi factori extra şi intracelulari.

fapt care determină depăşirea de către celulă a punctului de restricţie. În transmiterea semnalului un rol important îl are fosforilarea proteinelor antrenate în acest proces. Recunoaşterea şi legarea factorului de creştere de către receptorul specific declanşează evenimente ce se derulează în cascadă. Factorii de reglare operează la nivelul materialului genetic în sensul activării genelor ce transcriu proteinele implicate în iniţierea sintezei AND. proteine implicate în desfăşurarea sau reglarea acestui proces).1. se constată o intensificare a proteosintezei. (de exemplu neuronii) creşterea celulară nu reclamă replicarea ADN. ea evoluând paralel cu ciclul cromozomial. amplificare genetică sau inserţie mutatională) se pot activa. De asemenea. pentru unele celule aflate în G0. prin intermediul cărora semnalul este transmis de la nivelul membranei plasmatice la genele implicate în proliferarea celulară (procesul fiind denumit signal transduction). În organismele pluricelulare numeroase celule se găsesc în stadiul G0. Recunoaşterea lor de către celule prin intermediul receptorilor. rămânând viabilă. Formarea complexului receptor-factor de creştere determină autofosforilarea la nivelul tirozinei a regiunii intracitoplasmatice a receptorului. El stimulează proliferarea fibroblaştilor în culturi celulare şi a celulelor din ţesuturile conjunctiv şi muscular neted. Legătura dintre creşterea şi proliferarea celulară nu este rigidă. Atât aparatul proteosintetic (ribozomi. Implicarea factorilor de creştere în reglarea diviziunii celulare Factorii de creştere sunt proteine implicate specific în stimularea diviziunii celulare.Scăderea concentraţiei moleculei sub o valoare prag. care devine astfel capabila sa fosforileze alte proteine asociate membranei plasmatice. Celula îşi sintetizează proteinele de întreţinere. Afirmaţia se bazează pe rezultatele experienţelor pe culturi de celule în care s-a reuşit blocarea sintezei proteice fără ca ciclul cromozomial să fie afectat şi invers. capabile să inducă transformarea malignă a celulei (fig.8. în urma stimulării cu factori de creştere a celulelor aflate în G0. 7. Receptorul pentru factorul de creştere este o proteină cu activitate tirozinkinazică. În aceste celule raportul dintre sinteza şi degradarea proteinelor este modificat în comparaţie cu cel al celulelor proliferative aflate în perioada G1. dar nu mai creşte. reprezintă o primă etapă a unui mecanism complex finalizat prin inducerea replicării ADN. ARNm. 106). rearanjare cromozomială. Majoritatea proteinelor antrenate în răspunsul celular la factorii de creştere sunt codificate de proto-oncogene. devenind oncogene. Factorul de creştere derivat din trombocite (platelet-derivated growth factor-PDGF) este unul din cele aproximativ 30 de tipuri de factori de creştere identificaţi. Semnalul amplificat este preluat de proteine citoplasmatice cu activitate tirozin sau treonin/ serin-kinazica şi ulterior transmis în nucleu proteinelor ce joaca rolul de factori de reglare ai replicării şi ai transcripţiei AND. 171 . cât şi viteza sintezei proteice sunt mult diminuate. gene care prin diferite mecanisme (mutaţie punctiformă. determinată de creşterea volumului celular. prezenţi la nivelul membranei plasmatice. făcând astfel posibilă repararea leziunilor tisulare. Alţi factori de creştere sunt prezentaţi în tabelul 3. ar putea constitui un semnal de depăşire al punctului de restricţie şi de iniţiere a replicării ADN.

Factorul de creştere a fibroblastilor . . Factorii de creştere şi acţiunea lor asupra celulelor ţintă Factorii de creştere Factorul de creştere epidermal (EGF) Factori de creştere de tip insulinic (IGF-I. Stimulează proliferarea: .1.fibroblaştilor. IGF-II) Acţiunea asupra celulelor ţinta Stimulează proliferarea mai multor tipuri celulare. Celulele transformate se comportă ca şi cum complexul receptor-factor de creştere ar avea un caracter permanent. Competiţia celulelor pentru factorii de creştere Deoarece celulele conţin numeroase tipuri de receptori.Tabelul 3. În organismele pluricelulare.macrofagelor. proliferarea este dependentă de coexistenţa mai multor factori de creştere. Factori de stimulare a coloniilor de Stimulează proliferarea: macrofage (M-CSF) . granulocitare (G-CSF) . ramânând întro continuă stare proliferativă.8. Stimulează proliferarea celulelor stem şi a Interleukina 3 (IL3) majoritatii celulelor precursoare ale multor celule diferenţiate.celulelor endoteliale. (FGF) . Stimulează proliferarea: .neutrofilelor.celulelor precursoare ale macrofagelor şi Factori de stimulare a coloniilor granulocitelor. 172 .celulelor precursoare ale macrofagelor şi granulocitelor. Activitatea proto-oncogenelor în oncogene şi implicit codificarea unor proteine ce prezintă modificări calitative sau/şi cantitative conduce la pierderea capacităţii celulei de a răspumde corect faţă de factorii de creştere.Principalele proteine codificate de protooncogene ce intervin în transmiterea semnalului de proliferare celulară de la factorul de creştere la ADN. Stimulează proliferarea celulelor precur-soare ale Eritropoietina eritrocitelor. Fig. Interleukina 2 (IL2) Stimulează proliferarea limfocitelor T. Induce creşterea axonală si viabilitatea neuronilor Factorul de creştere neuronal (NGF) simpatici şi senzori. Stimulează proliferarea adipocitelor si a celulelor di tesutul conjunctiv. factorii de creştere prezenţi în combinaţii variate reglează selectiv diviziunea diferitelor tipuri celulare.1. 7. Factorii de creştere constituie elemente prin care celulele sunt capabile să controleze proliferarea altor celule (mecanisme paracrine) ce se încadrează în clase diferite sau aparţin aceleiaşi clase (mecanisme autocrine). 106 .mioblaştilor.

În culturile statice. până la încheierea mitozei. S-a observat că într-o cultură de fibroblaşti formarea monostratului induce inhibarea proliferării celulare. În momentul în care densitatea populaţiei celulare depaşeşte o valoare prag. conform experimentelor cu anticorpi monoclinali. devin sferice şi îşi pierd capacitatea proliferativă. care.1. Influenţa adeziunii celulare asupra proliferării S-a constatat ca celulele cultivate în suspensie. fapt ce sugerează existenta unui mecanism ce cuplează diviziunea celulara cu organizarea citoscheletului. prin intermediul contactelor focale ce reprezintă locuri de ancorare în matricea extracelulară a filamentelor de actină ce alcătuiesc citoscheletul.Celulele ce se găsesc în mitoză pierd legăturile ce le stabilizează în ţesut prin dezorganizarea contactelor focale Mecanismul ce stă la baza pierderii de către celule a adeziunii la substrat (in vitro) sau la matricea extracelulară (in vivo) este încă insuficient cunoscut. Ataşarea impune celulei adoptarea unei forme aplatizate şi favorizează proliferarea acesteia. fenomen numit dependenţa de ancorare a diviziunii celulare. 173 . celulele pierd parţial legăturile ce le stabilizează în ţesut şi se rotunjesc (fig. supuse unei permanente agitari. la care proliferarea este inhibata. Proteina cu activitate tirozin-kinazica. poate determina dezorganizarea contactelor focale pe doua căi. La majoritatea celulelor organismelor vertebrate.9. iar celulele ţintă conţin numeroşi receptori specifici (105 receptori pentru PDGF/ fibroblast). După intrarea în perioada sintetică. Un rol important în acest mecanism îl joacă proteina SRC. cooperarea intercelulară permite menţinerea unei anumite densitatea a populaţiei celulare. SRC. Fig. 7.107). depinde de concentraţia factorilor de creştere din mediu. celulele se ataşează de suportul solid. fenomen cunoscut sub numele de inhibiţie de contact sau inhibarea diviziunii celulare dependenta de densitate. Densitatea populaţiei celulare în monostrat. concentraţia factorilor de creştere scade şi în consecinţa diviziunea celulara este oprită. Afirmaţia se bazează pe rezultatele studiilor interprinse pe culturi celulare. pare a fi concentrate la nivelul contactelor focale. celulele ce alcătuiesc populaţia se găsesc într-o permanentă competiţie pentru factorii de creştere.În acest ultim caz. formarea adeziunilor intercelulare şi celula-matrice este o condiţie importantă în depăşirea punctului de restricţie . Deoarece factorii de creştere sunt prezenţi în mediu în concentraţii foarte mici (PDGF=10-10 M). 107 .

plasmina. Găsirea unui răspuns cu privire la modul prin care adeziunea celulară declanşează replicarea AND şi depăşirea punctului de restricţie se dovedeşte a fi foarte dificilă. Printre proteinele degradate de plasmină se numără şi proteinele matricei extracelulare. În urma fosforilării scade afinitatea receptorului pentru fibronectină (element al matricei extracelulare).Prima cale implică fosforilarea receptorului pentru fibronectină. numită activator de plasminogen. Acest fapt conduce la instabilizarea legăturilor dintre componentele contactului focal şi la eliberarea mănunchiurilor de filamente de actină. dezorganizarea structurii complexe de la nivelul contactelor focale nu este suficientă pentru inducerea replicării ea necesită şi prezenţa factorilor de creştere. Activarea SRC în celulele normale are loc în urma legării unui factor de creştere la receptorul specific (fig. 108 . căt şi pentru talină (proteină de adeziune intacelulară). ƒ dezasamblarea structurilor ce asigura adeziunile celulă-celulă şi celulă-matrice. într-o celulă normală. ƒ într-o primă etapă. ƒ activitatea acestei structuri prin factori de creştere şi eliberarea unui semnal ce dictează depăşirea punctului de restricţie. Ea este capabilă să activeze prin clivarea plasminogenului. inclusiv fibronectina. se consideră că pentru inducerea sintezei ADN. 174 .108). ƒ SRC este implicată în stimularea proliferării celulare prin factori de creştere. sunt necesare trei evenimente: ƒ ancorarea celulei la matricea extracelulară prin asamblarea într-o structură complexă a proteinelor intercelulare specializate şi a elementelor de citoschelet.Schema modificărilor ce apar la nivelul contactelor focale ca urmare a recunoaşterii şi legării factorilor de creştere de către receptori specifici Există cel puţin patru argumente ce stau la baza acestei afirmaţii: ƒ acţiunea SRC are caracter tranzitoriu. o alta enzima proteolitică. ca rezultat al eliberării semnalului. Fig. Până în prezent. stimularea unei celule prin factori de creştere determină pierderea de către celula a adeziunii la substrat. A doua cale constă în secreţia masivă a unei enzime proteolitice. ƒ in vivo.

7. Soluţia pe care celula a găsit-o. 2. condensarea cromatinei şi apariţia cromozomilor. Între cei doi poli ai celulei se formeaza fusul de diviziune ce are rolul de a ancora şi separa cromatidele surori ale cromozomului mitotic. pentru generarea semnalului de proliferare. Diviziunea celulară În cea de-a patra perioada a ciclului celular. Aceasta face posibilă ordonarea şi ulterior legarea în ţesut a celulelor rezultate în urma diviziunii celulare. au loc procese distributive. proces reglat direct de MPF. s-a impus rezolvarea problemei uşurării accesului fibrelor fusului de diviziune la cromozomi. în consecinţă. ci şi scindarea celulei parentale în celulele fiice (citokineza).1. Segregarea cromozomilor ar fi însa imposibilă în absenţa aparatului acromatic a cărui organizare implică fosforilarea indirectă a proteinelor asociate cu microtubulii de către MPF. Activarea protein kinazei H1 de către MPF face posibilă fosforilarea histonei H1 şi. Mitoza (diviziunea mitotică) Mitoza (greaca: mithos=aţă. Modificările la nivelul membranei nucleare se datorează fosforilării şi defosforilării laminelor. În funcţie de modul de desfăşurare. Desfasurarea diviziunii celulare indirecte necesită diferenţierea în spaţiul intracelular a aparatului mitotic. implicate în adeziunea celulă-celulă şi celulă-matrice. La celulelor. Ea este denumită şi diviziune ecvaţională. 7. Formarea aparatului mitotic este iniţiată de proteine activate prin fosforilare directă sau indirecta de catre MPF. perioada mitotică. În celulele maligne dezorganizarea structurilor implicate în adeziunea celulară este suficientă. Acesta este alcătuit din două componente: aparatul cromatic (cromozomii) şi aparatul acromatic (fusul de diviziune şi centrii celulari). Este posibil ca acest mecanism de reglare să se realizeze prin fosforilarea proteinelor asociate filamentelor de actină şi miozină ce intră în structura inelului contractil.Ciclurile de ataşare şi detaşare celulară permit probabil rearanjarea punctelor de contact. Acest eveniment fascinant al diviziunii mitotice constituie pentru celulă un mecanism eficient ce garantează repartizarea egală a materialului genetic în celulele fiice. Totalitatea acestor procese poarta numele de diviziune celulară indirectă. 175 . fir) constituie tipul de diviziune caracteristic celulelor somatice ale tuturor organismelor eucariote. Se apreciază că MPF nu reglează doar procesul distributiv al materialuilui genetic. se deosebesc două tipuri de diviziune celulară indirectă : Mitoza şi Meioza. celulele fiice prezentand acelaşi număr de cromozomi ca şi celula parentală. deoarece întâi are loc cariokineza. de repartizare în celulele fiice ale constituenţilor celulari implicaţi în interfază. cu un numar mare de cromozomi. constă în dezorganizarea şi reorganizarea membranei nucleare. respectiv separarea maselor de citoplasmă (diviziunea citoplasmei). deoarece în cadrul ei celula îşi conservă garnitura cromozomilală initială. Apariţia celui de al doilea centru celular conferă celulei un caracter bipolar.2. pentru aceasta problemă. denumirea fiind sugerată de schimbările majore ce au la nivelul nucleului celular şi apoi citokineza. care se comportă ca elemente pasive în procesul de segregare.

Fiecare conţine câte o pereche de centrioli din care unul matur şi altul în crestere. Condensrea cromatinei continuă pe intreaga durată a profazei conducând la scurtarea şi ingrosarea progresivă a filamentelor cromatidice. parte componentă a citoscheletului interfazic şi apariţia fusului de diviziune. Cea de-a şasea etapă a diviziunii mitotice.109). duble şi ataşate pe faţa exoplasmatică a membranei interne nucleare. Mitoza poate fi impărţită în cinci etape caracterizate prin modificări morfologice specifice : profaza. prometafaza.Profaza 176 . La începutul profazei centrul celular se divide generând doi centri celulari. Fig. Fusul de diviziune se asamblează iniţial în afara nucleului. diferenţierea fusului de diviziune şi dezorganizarea nucleolului (fig. Centrii celulari rezultati se deplaseaza spre polii opuşi ai celulei. anafaza şi telofaza. structura bipolară alcatuită din microtubuli şi proteine asociate. Cele doua cromatide ce alcatuiesc cromozomul sunt unite la nivelul centromerului şi sunt strâns răsucite una în jurul celeilalte (spiralizarea plactonemică). Profaza Profaza se caracterizeaza prin condensarea cromatinei şi individualizarea cromozomilor sub forma unor filamente. debutează în anafază şi se încheie la sfârşitul ciclului celular (fig. A. 109 . 110).Schema generală a mitozei.Fig. dispusă între cei doi centrii celulari. subţiri. metafaza. Profaza se caracterizeză prin condensarea cromatinei cu individualizarea cromozomilor bicromatidici. citokineza. Concomitent se înregistrează dezorganizarea microtubulilor citoplasmatici. Filamentele sunt intim asociate formând un spirem (ghem). 110 .

Scăderea gradată a procesului transcriptional determină iniţial micşorarea volumului nucleolar şi ulterior. 111). Principalele proteine sintetizate în profaza timpurie şi mijlocie sunt cele implicate în condensarea cromatinei şi edificarea aparatului acromatic. Cei doi kinetocori ai unui cromozom sunt capturaţi de fibre ale fusului de diviziune ce pleacă din centrii celulari opuşi. 111. Prometafaza Prometafaza debutează prin fragmentarea învelişului nuclear în vezicule delimitate de membrană ce staţionează pe întreaga duratî a mitozei în jurul fusului de diviziune. Prometafază În prometafaza pe cele doua feţe opuse ale centromerului se maturează complexe proteice specilizate în ancorarea cromozomilor de către fibrele fusoriale. Cromatidele surori ale cromozomului metafazic sunt situate una alături de cealaltă. de oscilare între cei doi poli celulari. poartă numele de fibre polare. fragmentarea şi completa sa dezorganizare ca rezultat al blocării sintezei ARN. Fibrele fusoriale libere. cromatina atingând condensarea maximă. carioplasma fuzionează cu hialoplasma formând mixoplasma. orientate spre planul ecuatorial al celulei. În urma acestui eveniment.Creşterea gradului de condensare a cromatinei este însoţită de o încetinire a proceselor de transcripţie şi sinteză proteică. numite kinetocori. 112). 177 . Alinierea cromozomilor în planul ecuatorial al fusului de diviziune constituie principalul eveniment al metafazei. Metafaza Metafaza este inertă din punct de vedere sintetic. localizat la jumatatea distanţei ce separă polii celulari. la sfârşitul profazei. Dezasamblarea membranei nucleare permite accesul fibrelor fusului de diviziune în regiunea nucleară (fig. Fibrele kinetocorice aliniază cromozomii într-un singur plan perpendicular pe axa fusului de diviziune. formand placa ecuatorială sau metafazică (fig. C. B. Acestea au fost numite fibre kinetocorice. Fig. Tensiunea exercitată de fibrele kinetocorice asupra cromozomilor imprimă acestora o mişcare agitată.

La trecerea celulei din metafază la anafază are loc defosforilarea unui număr mare de proteine. Observaţia sugerează ca iniţierea anafazei nu este dictate de aparatul acromatic. În anafaza. 178 . Acest eveniment ce constituie anafaza A este rezultatul depolimerizării fibrelor kinetocorice. creşterea experimentală a concentraţiei de Ca2+ în spaţiul intracelular conduce la iniţierea prematură a anafazei. Mai mult. cromozomii se afla grupaţi la cei doi poli ai celulei şi fibrele kinetocorice dispar (fig. monocromatici suferă de regulă un proces de decondesare. Cromozomii anafazici. Identificarea proteinelor antrenate în aceasta reacţie ar putea reprezenta o cale spre descoperirea semnalului ce iniţiază anafaza. inclusiv a celui detaşat se desfăşoară simultan. formând placa ecuatorială sau metafazică Mecanismul deplasării cromozomilor spre regiunea ecuatorială a celulei şi a alinierii lor în placa metafazică este prezentat pe larg în capitolul 4. a fibrelor kinetocorice ce ancorează unul din cromozomii metafazici nu interferă cu separarea cromatidelor surori. La sfârşitul metafazei are loc desăvarşirea replicării centromerilor. Anafaza Primul eveniment ce marchează începutul anafazei constă în segregarea kinetocorilor pereche din fiecare cromozom. determina eliberarea Ca2+ din veziculele delimitate de membrane ce înconjoară fusul de diviziune şi prin aceasta. cromatidele surori ale cromozomilor sunt deplasate spre poli opuşi ai celulei cu viteza de aproximativ 1mm/min. ceea ce are drept consecinţă separarea cromatidelor surori ale cromozomilor în anafază. pe cultura de celule. încă necunoscut. Mecanismele prin care se realizează translocarea cromozomilor anafazici şi îndepărtarea polilor celulari sunt prezentate în capitolul ce prezintă elementele componente al citoscheletului (capitolul 4). intrarea celulei în anafază. 113). Se consideră că un semnal. prin micromanipulare. însoţit de creşterea lor în lungime.Metafaza: alinierea cromozomilor în planul ecuatorial al fusului de diviziune. Segregarea cromatidelor tuturor cromozomilor.Fig. S-a constatat că detaşarea. au demonstrate ca declanşarea anafazei este însoţită de creşterea concentraţiei intercelulare a ionilor de calciu. inclusiv histonele H1 şi laminele. ca rezultat a replicării centromerilor şi separarea ulterioara a cromatidelor surori. 112 . La sfârşitul anafazei. ci de un semnal specific. eveniment ce marchează anafaza B. Concomitent are loc îndepărtarea polilor celulari prin alungirea fibrelor polare. Studiile întreprinse . D.

Fig. 113 . iar în citoplasmă procesul de proteosinteză se intensifică. Fig. reîncepe sinteza ARN. b) polimerizarea fibrelor polare.Telofaza Veziculele delimitate de membrană. din organizatorii nucleolari şi formarea subunităţilor ribonucleoproteice (RNP) prin asocierea ARNr cu proteinele specifice importate în nucleul din citoplasma. 114 . 179 . Decondensarea cromozomilor continuă. De regula aceştia fuzionează astfel încât în majoritatea celulelor interfazice nucleul celular prezintă un singur nucleol. alungite şi încolăcite unele în jurul altora formând câte un spirem. iar laminele defosforilate se reasociază formând lamina nucleară. Transcripţia genelor ARNr. La om. a) depolimerizarea fibrelor kinetocorice. la fiecare pol celular. Dacă la începutul telofazei ei au aspectul unor fibre fine. E. conduc la reapariţia nucleolului. ce înconjoară fusul de diviziune.Anafaza. 114). Un rol important în reorganizarea membranei nucleare îl are lamina B ce rămâne permanent ataşata de membranele veziculelor rezultate prin fragmentarea învelişului nuclear în prometafază. Telofaza În telofază se desfăşoară procese inverse celor ce au loc în profaza. Pe întreaga durata a telofazei are loc dezorganizarea aparatului acromatic. Porii nucleari se reasamblează. La nivel nuclear. cromatina îşi recapătă aspectul caracteristic interfazei (fig. spre sfârşitul ei. cele cinci perechi de organizatori nucleolari controlează formarea în telofază a cinci nucleoli. fuzionează delimitând doua spaţii nucleare situate la polii celulari opuşi.

Mitocondriile cresc şi se divid prin fisiune.În cazul celulelor animale citokineza se realizează prin clivare. aparatul Golgi şi reticulul endoplasmatic se fragmentează în vezicule din care se vor fi construite noile organite celulare. ataşate de fosa citoplasmatică a plasmalemei prin proteine încă necaracterizate. pe suprafaţa membranei plasmatice. ce conţine fibre polare ale fusului de diviziune parţial dezorganizate înconjurate de hialoplasma (fig. Rolul principal revine acum inelului contractil. mecanismul citokinezei devine independent de structurile microtubulare.miozină concomitent cu depolimerizarea filamentelor de actină ce-l alcătuiesc. totuşi procesul mitotic nu condiţionează strict declanşarea diviziunii citoplasmatice. El este situate in planul plăcii ecuatoriale. au avut drept rezultat invariabil schimbarea situsului de clivare. s-a constatat ca distrugerea fusului mitotic.F. Contracţia inelului prin mecanismul actină . în celula parentală are loc duplicarea constituenţilor celulari înaintea declanşării citokinezei. este posibil ca o anume orientare a fusului de diviziune să dicteze caracterul simetric sau asimetric al diviziuni celulare. Studiul primei etape a dezvoltării embrionale la Drosophila melanogaster ne oferă un exemplu concret. după momentul iniţierii clivării. transformându-se intr-o celula multinucleară. Citokineza Citokineza defineşte fenomenul de diviziune a citoplasmei. deoarece. La sfârşitul perioadei mitotice cele doua celule fiice sunt încă unite printr-o regiune centrală (“midbody”). Recent. moment ce marchează desavarşirea citokinezei. cu excepţia nucleului. 115). a fusului mitotic la începutul anafazei. Prima diviziune citoplasmatica are loc după cel de-al 13-lea ciclu mitotic si conduce la formarea aproximativ a 600 de celule uninucleate. perpendicular pe fusul de diviziune. Duplicarea organitelor celulare se realizează prin mecanisme diferite. Locul de clivare devine vizibil încă din anafaza. Aceasta demonstrează ca planul de scindare al citoplasmei este determinat spaţial de poziţia fusului de diviziune. Această structura alcătuită din filamente de actină şi miozină. Fiecare celulă fiică moşteneşte în urma citokinezei un set de componente celulare. Separarea completa a celulelor fiice. Deşi s-a constatat ca citokineza nu are loc niciodată înaintea diviziunii nucleare. în timp ce ribozomii se multiplică prin asamblarea elementelor constituente (ARNr şi proteine ribozomale). 115 . Fig. prin tratare cu colchicina. organitele celulare nu se pot duplica în absenţa unei copii preexistente. Deci. sub forma unei adâncituri (sunt). Deci. 180 . La celulele animale diviziunea citoplasmatica se realizează prin clivarea. în care s-a realizat deplasarea prin micromanipulare. in vitro. Experimentele efectuate. Oul fecundat al Drosophilei melanogaster parcurge 13 cicluri de diviziuni nucleare. după apariţia şanţului de clivare nu duce la blocarea diviziunii citoplasmice. se asamblează la începutul anafazei. are loc la începutul următoarei interfaze. conduc la continua micşorare a diametrului sau/şi implicit la adâncirea şanţului de clivare.

7. inclusiv cele germinale. fiecare pereche fiind alcătuită dintr-un cromozom matern şi altul patern. Meioza reprezintă un mecanism complex ce implică desfăşurarea succesivă a două diviziuni indirecte – meioza I şi meioza II (fig. fiecare cromozom fiind alcătuit din doua cromatide surori. nucleul conţine cu excepţia cromozomilor de sex (X şi Y). 116 . Fig. numită cromozom bivalent sau tetradă. 181 . În nucleul lor se găsesc câte un cromozom din fiecare pereche de omologi (autozomii) şi un singur cromozom ce determină sexul (heterozomii. Meioza I are loc imediat după încheierea interfazei premeiotice. X şi Y). se apreciază că celula nu dispune de un mecanism specializat de distribuire a organitelor celulare. Meioza (diviziunea meiotică) Meioza (geacă ”meiosis = micşorare”) este întâlnită în procesul de gametogeneză (formarea gameţilor) şi reprezintă un tip de diviziune nucleară caracteristic celulelor germinale. În celulele diploide (2n).2. Meioza se caracterizează prin înjumătăţirea numărului de cromozomi în celulele progene. perechi de cromozomi omologi. Prima diviziune a meiozei (meioza I) Meioza este o diviziune reducţională complet diferită de mitoza somatică. A. din care lipseşte perioada sintetica (replicarea AND).2. numită Interfaza meiotică. membrana plamatică a celulei ce se divide este insuficientă pentru celulele rezultate în urma citokinezei. Ea asigură înjumătăţirea numărului de cromozomi în celulele progene. Aceasta impune intensificarea biosintezei membranei plasmatice în celula parentalăp . Deci. anterior declanşării diviziunii celulare.Ţinând cont de numărul de copii ale organitelor celulare dintr-o celulă eucariotă şi de duplicarea lor înaintea diviziunii.116).Schema generală a meiozei Cele doua diviziuni ce au loc în cadrul meiozei sunt precedate de o interfaza premeitica (identică cu interfaza mitotică) şi separate de o interfază scurtă. Cromozomii bicromatidici omologi (matern şi patern) se grupează în perechi formând o structura tetracromatidică. astfel încât la începutul acestei diviziuni AND este complet replicat (celulele sunt tetraploide). Gameţii ( spermatozoidul şi ovulul) rezultaţi prin diviziunea celulelor germinale sunt celule haploide (n). S-a constatat că suprafaţa totală a celulelor fiice este mai mare decât cea a celulei parentale.

Recunoaşterea şi gruparea cromozomilor omologi în pereche se realizează prin intermediul proteinelor ce intră în alcătuirea axelor. în lungul fiecărui cromozom se diferenţiază o lama proteică (400-700 A grosime). Un rol în aceste evenimente il joaca şi învelişul nuclear de vreme ce. a) Profaza meiozei (profaza I) Profaza I se deosebeşte de profaza mitotică atât sub aspectul duratei (90-95% din desfăşurarea meiozei I). numita axă. diploten şi diachineza. face necesară prezentarea etapizată a acestui tip de diviziune Similar mitozei somatice. numiţi şi tetrade. Prin stabilirea interacţiilor se realizează alinierea cromozomilor. denumire sugerată de numărul cromatidelor ce-i alcătuiesc. astfel încat fiecare genă dintr-un cromozom este juxtapusă genei omologe din cromozomul pereche.Cromatidele nesurori ale bivalentului sunt antrenate în procese de remaniere cromozomială. Iniţierea conjugării implică interacţii între perechile de baze complementare ale ADN din regiuni cromozomiale specifice numite zigomere sau sinapsomere. Laptotenul se caracterizează prin condensarea cromatinei şi individualizarea cromozomilor sub forma unor filamente lungi şi subţiri. prometafaza. numit sinapsis (sinapsarea sau formarea sinapsei). Profaza I este împărţită în cinci stadii succesive: leptoten. pe o singura parte. Fiecare cromozom este alcătuit din două cromatide surori unite la nivelul centromerului şi intim asociate. Rezultatul desăvârşirii conjugării îl constituie formarea bivalenţilor. pachiten. celula în leptoten este tetraploidă (4N). metafaza. Separarea ulterioară a cromozomilor omologi . se disting cinci etape: profaza. Conjugarea cromozomilor omologi poate fi iniţiată de la o extremitate a acestora (proterminală) ori din una sau mai multe regiuni centrale (procentrică). cromozomi continuă să fie ataşaţi de membrana nucleară. translocarea acestora spre polii celulari opuşi şi citokineza conduc la formarea a două celule progene. în zigoten. Din punctele de iniţiere conjugarea se extinde progresiv. Conjugarea este anticipată de apropierea omologilor.117). materialul genetic al celulei parentale (2N) a fost replicat. pe faţa opusă axei (fig. cuprinzând integral cromozomii prealiniaţi într-o manieră zipper like (zipper = fermoar).Stadiul de leptoten Zigotenul reprezintă stadiul în care are loc conjugarea cromozomilor omologi. Fiecare progen conţine câte două copii ale unui singur cromozom din fiecare pereche de omologi ai celulei parentale (jumătate din numărul cromozomilor celulei mamă). anafaza şi telofaza. Copiile sunt asociate formând un cromozom bicromatidic . Meioza I se încheie cu procesul de citokineză. zigoten. 182 . ceea ce oferă cromozomului un aspect monocromatidic Cromozomi sunt ataşaţi cu ambele capete de învelişul nuclear prin intermediul unor structuri specializate numite placi de ataşare. 117 . Cromatina ce formează cromatidele surori proeminează sub forma unor bucle. La sfârşitul leptotenului. cât şi sub cel al evenimentelor ce au loc în această etapă. în cadrul meiozei I. Înţelegerea proceselor ce se desfăşoară pe parcursul meiozei. Deoarece in perioada S a interfazei. Fig.

Fiecare cromozom va conţine gene aparţinând ambilor genitori. complexul sinaptonemal joacă un rol important în stabilizarea cromozomilor omologi în tetradă. În meioza I.În momentul conjugării. pe parcursul meiozei I a celulelor germinale din indivizii masculi. Conjugarea cromozomilor X si Y. 118). Pachitenul începe în momentul desăvârşirii conjugării cromozomilor. Stadiul de zigoten. este posibilă datorită existenţei la cei doi cromozomi de sex a unei regiuni terminale omologe. Principalul eveniment ce caracterizează pachitenul este crossing-over-ul. Structura ce oferă premisele desfaşurării crossing-over-ului este reprezentată de complexul sinaptonemal. Aceştia se formează în interiorul complexului sinaptonemal ocupând aproape integral spaţiul ce separa cele două axe ale cromozomilor omologi (fig. numite noduli de recombinare. noua combinaţie de gene creată transmiţându-se generaţiilor următoare. Fig.119). 183 . Ea reprezintă cea de-a treia componentă a complexului sinaptonemal şi poarta numele de element central. Procesul de recombinare este catalizat de către complexe multiproteice a căror diametru este de 90 nm. Fig. reunirii încrucişate a fragmentelor cromatidice. Prin schimbul reciproc de fragmente între cromatidele surori se realizează recombinarea genetică. cele doua axe ale cromozomilor omologi sunt dispuse faţă în faţă. Stadiul de pachiten Deşi implicarea complexelor multiproteice în recombinarea genetică nu a fost demonstrată experimental. constituind elementele laterale ale unei structuri trilamelare. fenomenul ce implica ruperea în aceiaşi poziţie a extremităţii unei cromatide materne şi a alteia paterne şi reunirea încrucişată a fragmentelor. Ca rezultat al condensării progresive a cromatinei pe parcursul primelor doua stadii ale profazei I . la o distanta de 100 nm. se consideră că nodulii de recombinare conţin întregul echipament enzimatic necesar clivării cromatidelor surori. O lama proteică (200 Å grosime) este interpusă între cele doua axe. 119. 118. în pachiten cromozomii sunt mai groşi şi mai scurţi. numită complex sinaptinemal. Elementele laterale sunt conectate la elementul central prin intermediul unor benzi protice transversale dispuse în mod similar treptelor unei scări (fig.

Absenţa chiasmei într-un bivalent face imposibilă segregarea cromozomilor omologi în următoarele etape ale meiozei. în acest stadiu cromatina suferă un proces de uşoară decondensare ceea ce face ca sinteza ARN să fie reiniţiată. În meioza I. corelarea existentă între numărul nodulilor şi cel al chiasmelor evidenţiate în stadiul următor al profazei I. Aceste observaţii atestă rolul important pe care nodulii îl joacă în procesul de recombinare. Ambele evenimente sunt caracteristice stadiului diploten . aceste regiuni nu sunt antrenate în evenimente de crossing-over împiedică desfăşurarea unui eveniment similar în zonele imediat învecinate. la mutanţi de Drosophila melanogaster ce prezintă o diminuare şi o distribuţie anormală a crossing-over-ului. Ea a fost denumită distanţă de interferenţă . c. Cromozomii se detaşează de membrana nucleară. Diplotenul reprezintă stadiul profazei I în care are loc separarea parţială a omologilor prin dezorganizarea complexului sinaptonemal. Deci. ceea ce impune o anumită distanţă între chiasmele situate pe acelaşi braţ cromozomial . Cromozomi omologi rămân ataşaţi la nivelul situsurilor la care are loc crossing-over-ului. 184 .121). Bivalenţii pot prezenta una sau mai multe chiasme. În fiecare bivalent cromozomii omologi sunt uniţi la nivelul chiasmelor iar cromatidele surorii ale fiecărui cromozom din pereche sunt legate prin intermediul centromerului (fig. chiasmele se pot forma în orice zonă cromozomială s-a constatat absenţă lor în regiunile heterocromatidice. numărul lor ilustrând frecventa crossing-over-ului. doua din cele patru cromatide ale bivalentului se intersectează în spaţial delimitat de cromatidele omologe (fig. chiasma joacă un rol similar celui pe care îl are centromerul în mitoză. În acest caz. Deoarece în ocite. în timp ce alţii vor conţine o copie cromozomială în plus. 120 . Aceste puncte de ataşare poartă numele de chiasme. iar localizarea lor diferă de cea întâlnită la indivizii normali. diplotenul poate dura luni sau ani. Deşi încep să se formeze în pachiten. asigurând segregarea corectă a materialului genetic. 120). b.Stadiul de diploten Deşi teoretic. distribuţia spaţială similară a nodulilor de recombinare şi a evenimentelor de crossingover de-a lungul complexului sinaptonemal. numărul şi localizarea acestora în complexul sinaptonemal determinând frecvenţa şi situsul crossing-over-ului. Fig.Participarea acestor noduli în desfăşurarea crossing-over-ului a fost sugerată de următoarele constatări: a. o parte din gameţii rezultaţi vor avea un cromozom în minus. Concomitent cu desinapsarea omologilor are loc separarea cromatidelor surori ce rămân unite prin centromer. Diachineza debutează cu condensarea cromatinei şi blocarea transcripţiei. La nivelul fiecărei chiasme. fenomen cunoscut sub numele nondisjunctie. numărul nodulilor de recombinare este mai mic. chiasmele devin vizibile numai după desinapsarea cromozomilor ce alcătuiesc bivalentul.

123).Metafaza meiozei I. Concomitent începe procesul de decondensare a cromozomilor. În prometafaza l. Cei doi centromeri ai bivalentului sunt orientaţi spre polii celulari opuşi (fig. b) Prometafaza meioze I (prometafaza I). se dezorganizează învelişul nuclear şi se formează aparatul acromatic. Decondensarea cromozomilor continua fără ca aceştia să-şi piardă individualitatea.Anafaza meiozei I. 123 . 122 . 122). Kinetocorii de pe cromatidele surori sunt orientaţi spre acelaşi pol al fusului de diviziune. constituie evenimentele caracteristice metafazei I. 121 . Cei doi kinetocori ce se dezvoltă pe centromerul unui cromozom bivalent sunt ancoraţi de fibre kinetocorice ce pornesc de la acelaşi pol al fusului de diviziune. Kinetocorii de pe centromerul cromozomului omolog sunt legaţi prin fibre kinetocorice de polul opus. Cromozomii omologi sunt completseparaţi şi migrează spre polii opuşi ai celulei e) Telofaza meiozei I (telofaza I) În telofaza I. La nivelul centromerelor se diferenţiază kinetocorii. Fig. fenomen numit terminalizare. Relaxarea cromatinei face posibilă reînceperea sintezei ARN. Sfârşitul acestei etape este marcat de dispariţia chiasmelor şi eliberarea cromozomilor din bivalent. 185 . Spre deosebire de cromozomii monocromatidici din anafază mitotica. Migrarea la polii celulari ai cromozomilor bicromatidici conduce la reducerea la jumătate a numărului de cromozomi prezenţi iniţial în celuia parentală. d) Anafaza meiozei I (anafaza I) Odată eliberaţi din tetrada. c) Metafaza meiozei I (metafaza I) Mobilizarea bivalenţilor spre regiunea ecuatorială a celulei şi alinierea lor în placa metafazică.Fig. Chiasmele localizate terminal menţin cromozomii omologi uniţi pe toată durata metafazei I. Fig. cromozomii se găsesc la polii fusului de diviziune.cromozomii omologi sunt translocaţi spre polii celulari opuşi printr-un mecanism similar celui întâlnit în mitoză (depolimerizarea fibrelor kinetocorice şi alungirea fibrelor polare). Bivalenţii sunt aliniaţi în placa ecuatorială.Diachineza În timpul diachinezei chiasmele încep să se deplaseze spre extremităţile cromozomilor. cromozomii din anafaza mitozei I sunt bicromatidici (fig.

Fig. de fapt. În telofaza II decondensarea cromozomilor continuă astfel încât la sfârşitul meiozei II cromatina îşi recapătă aspectul caracteristic interfazei. În anafaza II cromatidele surori sunt translocate spre polii opuşi ai celulei. copiile nu sunt perfect identice (fig. 124). Fibrele kinetocorice ce radiază din polii opuşi ai fusului de diviziune ancorează kinetocorii de pe cele două cromatide ce alcătuiesc fiecare cromozom. Meioza II debutează cu profaza II. ecvaţională. Aceasta se explică prin existenţa în fiecare celulă a două copii ale aceluiaşi cromozom. A doua diviziune a meiozei (meioza II) În celulele progene.Celulele fiice rezultate în urma primei diviziuni meiotice Interfaza meiotică Mai scurtă decât interfaza mitotică. Interfaza meiotică nu este întâlnită la toate celulele eucariote. 124 . Reorientarea face posibilă segregarea materialului genetic pe parcursul celei de-a doua diviziuni meiotice. 186 . Se apreciază că acum are loc reorganizarea kinetocorilor. Meioza I se încheie cu procesul de citokineza prin care sunt separate celulele progene. are loc simultan. Fiecare progen conţine o jumătate din garnitură cromozomială a celulei parentale. etapă mult mai scurtă decât profaza mitotică. care se poziţionează pe feţele opuse ale centromerului fiecărui cromozom bicromatidic.Cromozomii monocromatidici anafazici se alungesc ca rezultat al relaxării cromatinei. interfaza meiotică. rezultate în urma meiozei I. ce asigură repartizarea egală a copiilor cromozomiale din cele două celule fiice şi în consecinţă formarea gameţilor. fiind posibilă derularea succesivă a celor două diviziuni. cromatidele surori sunt deplasate şi aliniate în planul ecuatorial al celulei formând în metafaza II placa metafazică. deşi cantitatea de ADN corespunde unei celule diploide. iniţierea celei de-a doua diviziuni meiotice.Unite prin intermediul centromerului. Sfârşitul acestei etape este marcat de replicarea centromerului şi separarea celor două cromatide. Meioza II reprezintă. o diviziune mitotică. Separarea celor patru celule haploide (gameţii) este consecinţa directă a procesului de diviziune citoplasmatică. ce separă cele două diviziuni meiotice se caracterizează prin absenţa perioadei S. La polii opuşi ai celulelor se reorganizează învelişul nuclear.Membrana nucleară se reorganizează delimitând cei doi nuclei rezultaţi în urma diviziunii. Pe parcursul interfazei meiotice se desfăşoară procese transcripţionale şi de proteosinteză ce pregătesc intrarea celulei în meioza II. Etapele şi evenimentele celulare caractzeristice acestora sunt similare celor întâlnite în cadrul diviziunii mitotice. în care are loc formarea unui nou aparat acromatic şi dezorganizarea înveluşului nuclear. Datorită recombinării genetice ce are loc în profaza I. B.

cromatina nucleară se condensează. cele mai multe organite citoplasmatice rămân însă intacte. Procesul apoptotic are loc în toate organismele vii. enclavate în ţesutul normal.1. atât în viaţa embrionară cât şi în cea adultă. ci chiar necesară pentru menţinerea normalităţii. Drept sinonime pentru apoptoza celulară se mai folosesc denumirile: moarte celulară normală sau moarte celulară fiziologică. pierd legăturile cu celulele vecine. în condiţii anormale.125). în vreme ce procesul de moarte celulară a fost considerat doar un proces haotic. pot deveni responsabile de dezvoltare de autoanticorpi (în lupusul eritematos sintetic). membrana celulară se zbârceşte. Celulele apoptotice sunt caracterizate printr-un proces de adunare şi redistribuire a cromatinei sub forma unei mase compacte care rămâne pe membrana nucleară. formându-se corpi apoptotici care conţin resturi nucleare. celulele vecine şi macrofagele fagocitează aceste fragmente până la completa lor degradare (fig. celulele se retractă din cauza pierderii de conţinut citoplasmic şi a condensării proteinei citoplasmatice. rezultând fragmentarea AND-ului celular. - - 187 . 8. Procesul de apoptoză se desfăşoară în trei timpi : în faza iniţială. iar celula apoptotică se rupe în corpusculi apoptotici. Apoptoza nu rezultă din leziune. în faza a doua. Astăzi se cunoaşte că procesul de apoptoză are rol în medierea proceselor de dezvoltare şi a efectelor nutriţionale care prelungesc cursul vieţii. organismele eliminând celulele nedorite. nu este reversibilă şi nici nocivă pentru organism.Capitolul 8 APOPTOZA Apoptoza reprezintă procesul fiziologic de moarte celulara programată (PCD = Programmed Cellular Death). în faza finală. ei sunt observaţi foarte rar chiar şi în timus. Deoarece aceşti corpusculi sunt rapid generaţi de celulele vecine şi fagocite. se găureşte şi se fragmentează. Mecanismele de producere a apoptozei În cursul procesului de apoptoză se elimină un număr mare de celule fără a se produce vreun proces inflamator. prin acest mecanism. care. acolo unde viteza apoptozei este foarte mare. nocive sau anormale din punct de vedere funcţional. celulele individuale. Arhitectura tisulară şi celulară adiacentă este păstrată intactă şi ea umple spaţiile lăsate goale de celula apoptotică. Organitele celulare şi in special mitocondriile sunt bine conservate. Timp îndelungat au fost studiate doar mecanismele de proliferare şi diferenţiere celulară. urmată de zbârcirea suprafeţei celulare. Descreşterea anormală a apoptozei poate avea rol în declanşarea bolilor autoimune şi a evenimentelor legate de senescenţă (tumorigeneză). Asemenea corpi apoptotici pot transporta antigene (incluzând fragmente de AND intacte).

apoptoza este un mecanism eficient de eliminare atât a anumitor celule în cursul dezvoltării embrionare cât şi a celulelor adulte normale. un exemplu este cel al celulelor neuronale care se produc în exces în 188 . organitele şi nucleul se dezintegrează. ingestia fagocitară de celule necrozate (în contrast cu cele apoptotice) este acompaniată de eliberarea de mediatori chimici ai inflamaţiei.) de pe celulele umflate. Frecvenţa procesului de apoptoză După cum s-a arătat mai sus. deoarece poate semnifica un semnal de activare a fagocitării celulelor apoptotice. tromboplastina etc. 125 . este un proces pasiv care apare sub acţiunea unor noxe celulare. 2.Aspecte de apoptoză Procesul de apoptoză este foarte rapid şi durează în total câteva ore. apar leziuni ultrastructurale ale organitelor celulare.3. Există de obicei un număr de celule normale care sunt depăşite la un moment dat dintr-o multitudine de cauze. în mod normal. necroza reprezintă o moarte celulară patologică. cât şi sinteză de ARN şi de proteine. proteazele dependente de prezenţa ionilor Ca²+ pot participa la degradarea citoscheletului corpusculilor apoptotici. care induc un răspuns de tip inflamator. flocularea cromatinei nucleare. care. Apoptoza ca proces active necesită atât energie în formă de ATP. în cazul necrozei procesul apare simultan într-un grup de celule în care s-a produs în prealabil o leziune în arhitectura celulară. având drept consecinţă leziuni grave. Formarea inozitolfosfaţilor care determină creşterea concentraţiei intracelulare de ioni Ca²+ este un eveniment precoce al apoptozei. în care procesul se produce într-o celulă solitară. ceea ce are drept consecinţă condensarea citoplasmei şi cromatinei şi formarea fragmentelor ADN. 8. printr-un dezechilibru osmotic. îşi are sediul pe partea internă a acesteia. creşterea volumului mitocondriilor. aspect ce trebuie luat în considerare. în comparaţie cu setul de semnale implicat în fagocitarea celulelor necrotice sau a agenţilor infecţioşi. membrane plasmatică. Corpusculii apoptotici conţin un schelet de proteine crosslinkate (anvelope) rezistente la proteoliză. în final. Necroza Spre deosebire de apoptoză (moarte celulară normală). În contrast cu apoptoza. umflarea celulelor urmată de ruperea. 8. iar resturile sunt digerate de către fagocitele infiltrate. Cromatina devine tot mai compactă şi nu apare distribuită pe membrana nucleară. În final. Aceste aspecte se explică prin existenţa unui set diferit de semnale. Recunoaşterea celulelor apoptotice şi fagocitarea lor de către celulele fagocite par a fi mediate de către numeroşi receptori (vitronectina. implicat în fagocitoza celulelor apoptotice. pe partea extremă a membranei plasmatice apare fosfatidilserina.Fig. a respectivelor celule. În cursul apoptozei. În cursul necrozei se produce dilatarea reticulului endoplasmatic. urmat de exportul rapid şi selective de ioni şi apă.

apoptozei. dar au încetat la un moment dat să mai fie necesare (au atins momentul de regresie a metamorfozei lor). Aceste celule neuronale au avut probabil o funcţie în timpul evoluţiei şi dezvoltării.sistemul nervos al vertebratelor. La organismul Caenorhabditis elegans. sau prin coexpresia simultană a mai multor gene. Astfel.gena Ced-9 s-a dovedit că acţionează drept antogonist al morţii apoptotice celulare. Astfel. totuşi acest mecanism rămâne încă neclarificat. Dacă aceste gene sunt inactivate printr-o mutaţie. 50% din diferitele tipuri de neuroni mor curând după ce au format conexiunile sinaptice cu celulele ţintă. În mod similar. în acest caz. când se inactivează gena Ced-9. Este posibil ca şi oncogenele nucleare cu activitate reglatorie transcripţională să aibă un rol în apoptoză. se pare că o creştere a concentraţiei ionilor de Ca2+ în citosul ar avea un rol important în funcţia de reglare a apoptozei. determină inhibarea apoptozei. S-a demonstrat că multe gene letale sunt activate în cursul apoptozei. care determină moartea precoce a respectivului organism. Aceste gene s-au dovedit esenţiale pentru moartea celulară apoptică. un număr de gene letale au fost evidenţiate la mamifere. apoptoza rezultând în cazul supra expresiei genelor c-myc sau p53.4. 8.1. 189 . După cum am arătat deja. acest proces este mediat de o cascadă de transducţii de semnale la suprafaţa celulară. care. nu mai survine moartea celulară. Aceste două gene acţionează autonom pentru a produce moartea celulară programată. este implicate şi în inducerea apoptozei. s-a observat cum creşterea nivelului proteinei p53 este asociată cu moartea celulară apoptotică. în mod normal. Se pare că acest calciu citosolic ar declanşa şi evenimentele secundare legate de activarea transglutaminazelor. la organismul nevertebrat Caenorhabditis elegans (nematode) au fost descrise două asemenea gene: Ced 3 şi Ced 4 cu acţiune letală. care în mod normal stimulează diviziunea celulară.4. Activarea anormală a acestei gene Ced-9 face ca moartea celulară să nu se mai producă. în acest caz.2. Enzimele de membrană şi citosolice (în particular proteinaza C) implicate în fosforilarea proteinelor au rol central în transducerea semnalelor apoptotice. acţionează ca o frână asupra mecanismului de moarte celulară normală. Astăzi se ştiu încă puţine lucruri despre căile acestei morţi celulare. Apoptoza are loc şi în celulele adulte somatice. în cazul în care una din aceste gene este inactiva prin mutaţie. Gene implicate în procesul apoptotic 8. 8.4. probabil printr-un program genetic îndreptat împotriva unei stări antiproliferative. În cazul contrar. la mamifere. Pornirea apoptozei necesită inducerea unui program genetic nou. celula intră sub influenţa genelor Ced-3 şi Ced-4. Astăzi este demonstrat faptul că asemenea gene de supravieţuire există şi în celulele mamiferelor. în condiţii de supraexprimare. sa arătat că gena protooncogenă c-myc. multe celule care ar trăi în mod normal mai departe sunt supuse. Apoptoza trebuie privită ca un proces fiziologic normal faţă de influenţele mediului extern. astfel. în cursul reînnoirii normale a ţesuturilor. s-a descris o proteină din constituţia membranei interne a mitocondriilor bcl-2. Gene letale În prezent există evidenţa unei gene sau a unui set de gene care codifică proteine cu efect letal (de sinucidere) asupra celulei purtătoare. În cazul genei supresoare de tumori p53. Genele supravieţuirii (gene antiapoptotice) Genele supravieţuirii sunt acelea care.

8. Trebuie menţionat cazul particular al blastomerelor. glucocorticoizii. Agenţi externi nefiziologici. prin scăderea nivelului apoptozei.6. şocul termic ester-forbolul. Aspecte de reglare a apoptozei De mare importanţă pentru un organism este menţinerea balanţei între genele letale şi genele de supravieţuire. Respectivele efecte tumorigene imprimate de dieta bogată în grăsimi din cursul embriogenezei au apărut abia la a doua generaţie. S-a dovedit că niveluri înalte ale proteinei corespunzătoare genei bcl-2 de la mamifere inhibă apoptoza. 190 . după cum sunt induse sau supresate respectivele gene. iar alte celule (tip celule hemotopoietice) necesită unul sau mai mulţi factori de stimulare (de exemplu. 8. Rolul apoptozei în embriogeneză şi dezvoltare În prezent se ştie că echilibrul apoptotic joacă un rol important în embriogeneză şi dezvoltare.5. Experienţa in vivo a demonstrat că. Pe modele animale s-a dovedit experimental existenţa unei tumorigeneze crescute în cazul în care respectivele animale au primit o dietă bogată în grăsimi în cursul embriogenezei. greutatea mai mare la naştere şi alăptare la sân micşorează riscul dezvoltării bolilor cardiace la vârstă adultă.Această proteină bcl-2 nu stimulează proliferarea celulară.1. ca radiaţiile ionizate. multe celule dependente de sistemul endocrin (de exemplu. în absenţa moleculelor semnal exogene.6. 8. acţionează ca inductori ai apoptozei. neuronii şi oligodendrocitele) necesită pentru dezvoltare factori neurotrofici şi citokine. în absenţa hormonilor specifici. La specia umană. Factori implicaţi în reglarea apoptozei • Factori inductori Printre factorii interni care declanşează şi controlează apoptoza se numără tiroxina. aceeaşi genă bcl-2 inhibă inducerea apoptozei de către gena c-myc şi face celulele mai puţin sensibile la radiaţii şi droguri citotoxice. S-a demonstrat. ionii de Ca++. Exprimarea fiziologică a genei bcl-2 (inhibitoare a apoptozei) este prezentată în ţesuturile fetale unde probabil joacă un rol în dezvoltarea şi morfogeneza normală. Se ştie că semnalele extracelulare pot rupe această balanţă. În general. Este demonstrat faptul că există un impact important al nutriţiei din cursul embriogenezei şi perioadei precoce de după naştere asupra dezvoltării nou-născutului şi evoluţiei individului în cursul vieţii adulte. atât supravieţuirea cât şi proliferarea sunt simulate prin semnale provenite de la alte celule. dar modul în care se menţine această balanţă este în prezent foarte puţin cunoscut. rezultatul fiind supravieţuirea sau moartea. de asemenea. blastomerele sunt unicele celule embrionare care necesită un minimum de comunicare. drogurile (agenţi antitumorali chemoterapeutici). se pare că există un control al mediului asupra vieţuirii şi morţii celulare. dar nu şi atunci când această dietă a fost administrată după naştere şi înţărcare. că un antigen de suprafaţă al timocitelor (antigenul Fas) este implicat în procesul de apoptoză. care supravieţuiesc şi se divid în cultură. iar cele ale proteinei corespunzătoare genei Ced-9 de la nematodul Caenorhabditis elegans au un efect similar. determinând activarea transcrierii genelor legate de inducerea apoptozei. limfocitele T necesită interleukina 2). retinoizii (molecule lipofile). ci favorizează supravieţuirea celulară într-o stare nonciclină. substanţele toxice (toxine). Aceştia interacţionează cu receptorii nucleari.

la vertebrate. cât şi faptul că reducerea raportului de colorii poate afecta semnificativ secreţia de adrenocorticoizi. ai sintezei proteice. Din cele prezentata mai sus reiese că sistemul imun incluzând timusul ar putea fi un focar important pentru dezvoltarea şi pentru efectele de maturare ale glucocorticoizilor. Prelungirea acestei capacităţi în cursul vieţii adulte ar putea fi întreţinută timp îndelungat printr-o dietă hipocalorică. prin modularea generală local de glucocorticoizi. dar şi nucleii pot declanşa modificări caracteristice de apoptoză în ADN-ul unor celule intacte. dar acest declin poate fi atenuat printr-o dietă hipocalorică. Hrănirea după o perioadă de post apare asociată cu o scădere a ratei de apoptoză. Celulele timice intrinseci exprimă enzime steroidogene şi produc pregnenolon şi dezoxicorticosteron. Nivelul crescut de corticoizi cu capacitate de a elimina selectiv. A fost evidenţiată existenţa unui timing (intrare în funcţie la un moment precis) al apoptozei. S-a avansat ipoteza conform căreia glucocorticoizii ar putea modula procesul de selecţie şi maturare.• Factori inhibitori Factorii de creştere. Pentru menţinerea unei funcţii normale a timusului este necesar un anumit nivel de bază al glucocorticoizilor circulanţi. în organele nonlimfoide. De asemenea. 191 . apoptoza este inhibată de către toţi inhibitorii sintezei ARN-ului. în cursul dezvoltării sistemului imun. întârzierea îmbătrânirii celulare şi a fenomenelor de tumorigeneză. fie local) ar putea avea un efect critic asupra proceselor timice şi de imprinting. Dieta hipocalorică favorizează. atingând vârful chiar înainte de ora prânzului. celule T autoreactive ale sistemului imunitar) caracterizează un sistem imunitar tânăr. nivelul de corticoizi şi răspunsul glucocorticoid la stres scade cu vârsta. Hrana hipocalorică cronică creşte atât nivelul diurn al corticoizilor plasmatici. ai transaminazelor şi ai proteazelor. deoarece citoplasma celulară şi nucleul celular sunt potenţial autonome în declanşarea procesului de apoptoză. La şoareci s-a demonstrat experimental că o dietă hipocalorică creşte nivelul glicocorticoizilor în cadrul ritmului circadian. scăderea nivelului de corticosteron are loc după administrarea hranei. cu începere înainte de miezul nopţii. ai proteinkinazei. Se pare că aceşti steroizi sintetizaţi local acţionează într-o manieră paracrină. • Glucocorticoizi – sistem imun – apoptoză Nelson (1992) emite ipoteza conform căreia ar exista o implicare neuroendocrină în întârzierea îmbătrânirii ca urmare a dietei hipocalorice. La un individ normal. în funcţie de modularea dietei alimentare. în special în cursul morfogenezei şi dezvoltării. Faptul că glucocorticoizii pot fi sintetizaţi local de organele aparatului imunitar (incluzând aici şi timusul) ridică posibilitatea ca o dietă hipocalorică să aibă efecte favorabile asupra bolii autoimune. Se pare că atât indigestia totală de calorii cât şi pattern-urile de alimentare (perioada de post cu hrănire intermitentă/acces continuu la hrană) ar putea influenţa viteza apoptozei şi a proliferării celulare. şi anume: celulele fără nucleu pot declanşa apoptoza. prin apoptoză. celulele limfoide în exces (de exemplu. acest rezultat demonstrează importanţa ritmului cardiac atunci când se urmăreşte măsurarea nivelelor circulatorii ale adrenocorticosteroizilor. ai tirozinfosforilării. ai endonucleazelor. apoptoza este foarte restrânsă şi foarte rară în comparaţie cu cea în sistemul imun. cât şi rata apoptozei. Sistemul imun produce un mare exces de limfocite care sunt programate să moară dacă nu sunt recrutate pentru răspunsul imun. Aceste aspecte sunt însă foarte greu de urmărit şi clarificat. incluzând selecţia pozitivă a celulelor CD4 şi CD8. Corticoizii (sintetizaţi fie sistemic. Se presupune că. factorii de activare a macrofagelor. factorii serici şi citokinele (aTNF) inhibă apoptoza. prin creşterea nivelului corticoizilor (cu rol important în modularea apoptozei).

Dereglarea apoptozei poate duce la alterarea funcţie imune.• Lipidele Ω . când celulele nu mai proliferează. care îndepărtează (mătură) radicalii liberi scad nivelul peroxizilor circulanţi. organismul fiind predispus la modificările legate de vârstă (degenerări. dereglări imune. boli cardiovasculare. leucotrienelor şi trumboxanului. 8. ceea ce ar putea explica unele rezultate nefavorabile (contradictorii) obţinute în studiile anterioare referitoare la efectele uleiurilor de peşte. în dieta alimentară. boli renale şi boli de piele. S-a dovedit că consumul crescut de lipide Ω-3 are la om efecte benefice în caz de artrită. ar putea scădea producerea de radicali liberi şi ar menţine un nivel normal de apoptoză.3 şi apoptoza Asocierea acizilor graşi saturaţi cu incidenţa crescută a bolilor cardiovasculare a determinat substituirea. Lipidele oxidate pot determina formarea de radicali liberi. O dată cu înaintarea în vârstă scade eficienţa apoptozei.221) În ultima vreme s-a trecut la utilizarea uleiurilor nesaturate Ω-3 extrase din peştele oceanic. Deci lipidele Ω-3. tumorigeneză). În prezent se ştie că o dietă hipocalorică (fără malnutriţie sau deficienţe de elemente esenţiale. 192 . ceea ce duce la îmbătrânire. se produce treptat o pierdere de masă celulară. dar cu condiţia îmbunătăţirii procesului tehnologic (cu adaos de antioxidanţi corespunzători). tiroidieni şi retinoizi. tumorigeneză).6). pentru a împiedica oxidarea şi reîncezeala în cursul perioadei de păstrare. constatându-se că acest tip de ulei a adus beneficii. Acidul eicosapentaenoic (EAP) scade proliferarea şi stimulează apoptoza. în plus Ω-3 au efect favorabil asupra funcţiei imune şi supresoare a tumorigenezei. Acidul arahidonic (care asigură fluiditatea membranelor celulare) poate activa receptorii nucleari pentru hormoni steroizi. întârziind îmbătrânirea. Substituirea grăsimilor saturate cu uleiuri vegetale reduce cantitatea de colesterol şi de lipide LDL. În SUA. dar cu scăderea aportului de carbohidraţi. această observaţie sugerează că acizii graşi polinesaturaţi ar putea avea efect direct asupra supresării genelor H-ras (p. şi nivelul apoptozei. diabet. consumul de grăsimi este 170 grame pe zi. dereglări imune. În prezent se recomandă o utilizare a uleiurilor de peşte Ω-3 ca supliment în dietă. reduc stresul oxidativ cronic. pe de o parte. la dezvoltarea bolii autoimune şi la tumorigeneză. Apoptoză – îmbătrânire – senescenţă Printr-un proces de apoptoză controlat genetic în cursul vieţii. 7. Procesul normal de îmbătrânire evoluează către stadiul final de senescenţă. ci ei mediază şi exprimarea genelor. Uleiurile nesaturate Ω-3 şi Ω-6 duc la scăderea bolii arteriosclerotice. administrate în cadrul dietei alimentare. grăsimi) duce la creşterea nivelului apoptozei. a grăsimilor saturate cu uleiuri vegetale nesaturate (Ω . Lipidele Ω-3 cresc exprimarea enzimelor de tip superoxiddismutaza şi catalaza. Efectul uleiurilor de peşte asupra apoptozei s-ar realiza prin exprimarea crescută a enzimelor antioxidante şi scăderea formării de radicali liberi. din care 90% sunt de origine vegetală. Esenţial este că acest ulei de peşte să fie conservat cu anti-oxidanţi potriviţi (vitamina E). ameliorând severitatea bolii autoimune şi prelungirea vieţii. proteine. pe de altă parte. prelungind perioada de viaţă şi întârziind momentul apariţiei modificărilor legate de vârstă (degenerări. devenind rezistente atât la proliferare cât şi la apoptoză. până în prezent sa dat totuşi prea puţină atenţie legăturii existente între prelungirea perioadei de viaţă (prin administrarea unei diete hipocalorice). Acizii graşi nesaturaţi şi metaboliţii lor servesc nu numai drept componenţi structurali ai celulelor şi ca substrat pentru sinteza prostaglandinelor.

ceea ce are drept consecinţă o dereglare a echilibrului apoptoză/proliferare celulară. 8. Administrarea de glucocorticoizi exogeni ameliorează boala autoimună (de exemplu. ƒ Apoptoza şi procesul de oncogeneză Procesul neoplazic este înţeles astăzi drept o dereglare a echilibrului apoptoză/proliferare celulară. Astfel. poate activa transcrierea genei c-myc. la a doua stimulare. virusul papilloma uman şi SV40 pot modula apoptoza. un retrovirus cu rol declanşator. ƒ Boala autoimună Boala autoimună reprezintă o altă consecinţă a dereglării apoptozei în sistemul imunologic. Apoptoza şi starea de boal㠃 Agenţii infecţioşi virali şi infecţia virală Agenţii virali patogeni dezvoltă strategii pentru inhibarea apoptozei. cât şi în patogeneza cancerului (de exemplu în limfoame). În acest context trebuie privită şi acţiunea genei protooncogene celulare c-myc.(precursoare ale celulelor timice T) rezistente la apoptoză. gena c-myc. Conform ipotezei lui Stryer (1991). Celulele CD4-CD8. moartea) lor. Supresia apoptozei joacă un rol important atât în bolile autoimune. confirmând astfel că ar exista o corelaţie între exprimarea genei bcl-2 şi rezistenţa la apoptoză. În condiţii normale. predispune la boala autoimună. în aceste condiţii de dereglare a 193 . În condiţii normale. exprimă o cantitate mai mare de proteină bcl-2 decât celulele CD4+ şi CD8+ sensibile la apoptoză. homeostazia celulară fiind menţinută şi asigurându-se prelungirea vieţii. menţine un echilibru între proliferarea celulară şi apoptoză. Un deficit în deleţia (dispariţia.Deşi mecanismele implicate în procesul de senescenţă şi tumorigeneză rămân insuficient clarificate. S-a observat de asemenea că o perioadă scurtă de post sau de regim hipocaloric are efecte evidente asupra sintezei de glucocorticoizi şi asupra creşterii apoptozei. Sindromul de Imunodeficienţă Acută la Om (SIDA) poate fi privit ca un dezechilibru între viteza morţii celulelor limfocite T CD4 şi procesul de reînnoire a acestor celule. se cunoaşte faptul că acumularea de radicali liberi derivaţi dintr-un metabolism oxidativ şi leziunile celulare rezultate din acţionarea radicalilor liberi joacă un rol important în aceste fenomene. a cărei viaţă este prelungită. S-a demonstrat că administrarea de uleiuri Ω-3 (din peşte oceanic) duce la supresia bolii autoimune şi la prelungirea vieţii. depleţia de limfocite este rezultatul unui proces complex. toate genele oncogene cunoscute până astăzi ar fi forme alterate ale genelor celulare normale. limfocitele (autoreactive) mor prin apoptoză. a căror prezenţă ar fi atât de necesară în cazul de mai sus. Printr-o dietă hipocalorică se poate reduce stresul oxidativ. lupusul eritematos) prin creşterea apoptozei. prin interacţiunea unei proteine virale cu proteina celulară p53. Apoptoza crescută peste normal poate fi deci nocivă prin pierderea unor celule CD4. permiţând astfel replicarea virală în celula gazdă. prin inserţie pe respectiva genă protooncogenă. Ţinând cont de acest aspect. s-a demonstrat că adenovirusurile. care contribuie la eradicarea celulelor autoreactive din boala autoimună in vivo.8. În condiţii anormale. În cazul infecţiei cu virusul HIV1. Aceste gene oncogene pot influenţa circuitele moleculare care controlează creşterea şi dezvoltarea. în care legătura glicoproteinei gp120 (de pe suprafaţa virusului HIV1) de antigenul CD4 al limfocitelor T CD4 face celula sensibilă la apoptoză.

Mutaţii ale genei supresoare ale tumorii gb53 reprezintă una din alterările genetice cel mai frecvent semnalate în cazul tumorilor umane. 194 . o asemenea genă ar fi protooncogenă bc1-2 (genă mitocondrială). Produsul genei gp53 normale a fost numit “poliţistul molecular“. supunând aceste celule transformate apoptozei. proporţia dintre diviziunea celulară şi moartea celulară determină viteza de dezvoltare a unui proces oncogen. gena protooncogenă c-myc devine oncogenă (implicată în geneza limfomului Burkitt). apare o deteriorare a funcţiei sistemului imun şi o creştere a riscului de tumorigeneză o dată cu înaintarea în vârstă. Genele codificatoare de proteine care conferă rezistenţă la apoptoză ar putea fi. În general. Unele celule canceroase se divid mult mai încet decât celulele normale. când se produce o acumulare anormală de celule cu mutaţie. Prin activarea produsă prin inserţia retrovirusului.apoptozei. Se admite astăzi că procesul de oncogeneză apare în urma unor modificări de replicare a ADN. de asemenea. Apoptoza trebuie privită ca o măsură de protecţie care previne transformarea malignă. incriminate în oncogeneză. În organisme au evoluat mecanisme eficiente pentru eliminarea celulelor cu leziuni genetice (rezultate dintr-o diviziune neprogramată). apariţia unei tumori necesită evenimente genetice secundare care să atrage calea apoptotică. dar procesul neoplazic se poate totuşi întinde din cauza perioadei de viaţă prelungite a respectivei celule. deoarece induce poptoza în celulele care au suferit leziuni ireversibile ale ADN. drept răspuns la semnalele adverse de creştere. care inhibă apoptoza într-un număr de tipuri celulare. Luvers. cel mai bun exemplu în acest sens sunt evenimentele mutaţionale suferite de gena gp53 supresoare de tumori.

care ulterior este modular (amplificat sau menţinut la nivel scăzut) prin acţiunea agenţilor din mediu extern. prin apoptoza controlată genetic. Pierderea celulelor premature sau excesive.1. După maturarea totală a unui organism. cât şi la apoptoză (celulele devin senescente în momentul în care telomerele devin brusc prea scurte şi nu mai pot suporta o nouă diviziune celulară). activitatea respectivelor gene menţine un nivel înalt de protecţie faţă de agenţii de stress intrinseci şi extrinseci. Senescenţa este stadiul final al îmbătrânirii când celulele nu mai proliferează.) Prin reglarea acestor procese. Gene implicate în controlul senescenţei Senescenţa este o caracteristică a organismelor superioare.). începe procesul îmbătrânirii. fiind implicate trei categorii de gene: ƒ Gene reglatoare pentru menţinerea integrităţii somatice şi a proceselor de reparare. şi anume: ƒ gene pentru replicarea corectă a ADN-ului. ƒ gene pentru reglarea activităţii sistemului inimi. Acest proces se află sub un control genetic activ. Aceste gene conferă avantaje în stadiile timpurii de viaţă. acesta reprezentând inexorabilul declin al capacitaţi de menţinere homeostaziei fiziologice. după ultimele date un ceas (un mecanism programator) reprezentat de telomere.Capitolul 9 PROCESUL DE ÎMBATRÎNIRE-SENESCENŢA Sedlow 1974 şi Curtis 1996 indică strânsa interrelaţie /eficenţa reparării ADN-ului (prin excizia leziunilor) şi durata de viaţa a speciilor. ele devenind rezistente atât la proliferare. ƒ Gene pleiotrope. în cursul unui proces de îmbătrânire precoce (de exemplu. în ADN-ul telomeric. secvenţele TTAGGG sunt orientate cu extremităţile bogate în G spre capul 3 OH 195 ƒ . 9. Acestea sunt secvenţe repetitive de ADN situate la extremităţile libere ale cromozomilor liniari. împiedicând acumularea de leziuni somatice responsabile de producerea senescenţei. La mamifere (inclusiv la om) perioada lungă de viaţa se găseşte sub controlul unui număr foarte mare de gene (control poligenic). având în consecinţă o serie de efecte negative asupra organismului. Procesul normal de îmbătrânire evoluează treptat către senescenţă. Factori genetici individuali. ƒ gene pentru repararea ADN-ului. (TTAGGG). Îmbătrânirea reprezintă pierderea treptată a masei celulare dintr-un organism. acţiunea enzimelor antioxidante) până la mecanismele de turnover celular (ale sistemului imun. un rol important are. Astfel la om capetele cromozomilor conţin 2-3kb de unităţi repetitive telomerice. dar ulterior suferă deleţii. ƒ gene pentru sinteza de factori antioxidanţi (enzime etc. sindromul Werner) poate duce la disfuncţie de organ sau boală. ale structurilor epidermice etc. În reglarea îmbătrânirii celulară şi a senescenţei. Aceste gene reglează sistemele intracelulare (mecanismul de reparare a ADN-ului. Aceşti factori determină fenotipurile procesului de îmbătrânire-senescenţă. ƒ gene pentru supresia de tumori. ƒ gene pentru sinteza corectă a proteinelor.

în condiţii normale. capetele celor două fire de ADN să rămână libere. se ştie doar că apoptoză întârzie îmbătrânirea şi supresează tumorigeneza. • Acumularea de leziuni oxidative. Rezultă o catenă fiică de aceeaşi lungime cu catena matrice dar cu secvenţe telomerice mai puţin numeroase. această catena fiică va juca rol de matriţă în runda următoare de replicare şi va da naştere unei noi catene fiice cu un număr şi mai mic de secvenţe telomerice astfel încât. 196 . după un număr de replici. Pe cele două fire de ADN telomerele sunt formate din secvenţe repetitive identice dar aşezate în tandem (5’-TTAGGG faţă de TTAGGG-3’-OH). Telomeraza (complex ribonucleioproteic) orientează capetele băgate în G ale respectivelor secvenţelor telomerice spre extremitatea 3’-OH a lanţului matriţă. ele împiedică fuziunea extremităţilor cromozomiale cât şi dezintegrarea ADN-ului fiind totodată şi responsabil de fixarea cromozomilor pe membrana nucleară. 9. catena fiică rezultată.al firului de ADN. acest fenomen fiind acompaniat atât de supresarea leziunilor celulare cumulative. 126 . apărând astfel. Telomerele au fost deja clonate şi secvenţiate (ADN-ul telomeric reprezentând 0. 2. în celule. Telomerele nu sunt codificatoare (nu conţin gene). • Acumularea de mutaţii în ADN-ul mitocondrial.. Sub acţiunea acesteia se adună mai întâi blocuri de oligonucleotide telomerice care se fixează la capul 3’-OH al lanţului ADN matriţa (fig 126). Fig. în final. orientate în tandem pe cele două fire ale dublului lanţ de ADN cromozomial cu capete libere. Principalele mecanisme (ipotetice) implicate în senescenţă Aceste mecanisme sunt: • Acumularea de mutaţi somatice. Telomelere sunt structuri importante ale arhitecturii cromozomiale. cât şi de ce a leziunilor ADN. probabil datorită acţiunii enzimei telomeraza. • Acumularea de proteine aberante.Terminalizarea cromozomilor sub acţiunea telomerazelor Nu se cunoaşte încă bine interrelaţia dintre apoptoză şi lungimea tolomerelor. ADN-ligaza ajută la fixarea acestor noi secvenţe telometrice la capătul 5’ al lanţului fiică iar apoi nick-aza clivează loop-ul la nivelul subsecventelor telomerice (secvenţe incomplet sintetizate) astfel încât. cu telomerul foarte scurt va deveni incapabilă de o nouă replicare.03% din totalul ADN-ului genomului uman). Această alungire a lanţului matrice duce la formarea unui loop astfel încât capătul 3’OH ajunge să servească drept primer pentru sinteza unor noi secvenţe nucleotidice telomerice în apropierea lanţului fiică. Ele nu se sintetizează în cadrul ciclului de replicare a lanţului ADN corespunzător ci separat sub acţiunea telomerazei. în final. ele au rol de a cronometra fiecare diviziune celulară. în cursul perioadei de îmbătrânire.

pe acest model s-a demonstrat că pentru respectivele celule. care îngreunează accesibilitatea enzimelor la nivelul cromatinei. O dată cu înaintarea în vârstă. după o perioadă de multiplicare activă. de asemenea.Reţeaua interacţiunilor dintre diferite mecanisme intracelulare ipotetice implicate în procesul de senescenţă (după Kingwood. un model experimental excelent pentru studiul fenomenelor de înbătrînire. care au o acţiune sinergică. Organismele care trăiesc mai mult timp fie acumulează în cursul vieţii cantităţi mai mari de ADN lezat decât organismele cu viaţă mai scurtă. această capacitate scăzând o dată cu creşterea numărului de pasaje. Fig. fie posedă sistem de reparare ADN mult mai eficient. tumorigeneza). 197 . concomitent apar modificări ale histonelor. eficenţa apoptozei scade. iar apoi mitoza încetează progresiv (perioadă de senescenţă).multe dintre aceste teorii postulează o relaţie între viaţa celulei şi apariţia leziunilor (erorilor) ADN. Culturile celulare de fibroblaste umane diploide au oferit. timpul de generaţie creşte. s-a ajuns la elaborarea unei teorii a reţelei prin care se încearcă ipotetic să se explice astăzi intrigarea şi interacţiunea la nivel molecular a mecanismelor implicate în procesul de senescenţă (fig. Un asemenea exemplu de mutaţii somatice apărut la un moment dat în cursul vieţii în organisme este apariţia unui spot bleu pe un iris brun. 1996). 127). George Martin de la Universitatea Washington din Seattle (1996) estimează că mutaţiile care ating 7% din genomul uman pot avea capacitatea de a modula apariţia unui fenotip al procesului de îmbătrânire la om. Multe teorii referitoare la îmbătrânirea celulară se bazează pe ipoteza leziunii genomului celular somatic. dereglări imune. 127 . Pînă în prezent mutaţiile somatice au fost studiate foarte puţin. organismul fiind mai predispus la modificările de vârstă (degenerări.Plecându-se de la studiul acestor patru mecanisme. În celulele vârstnice există o frecvenţă înaltă de ruperi de lanţuri ADN (probabil prin acumularea situs-uri labile la alcalii). în vederea acţiunii de reparare a ADN. A. potenţialul de creştere în cultură a acestor celule este invers proporţional cu vârsta donatorului de celule. Acumularea de mutaţii somatice În culturile de ţesuturi prenatale provenite de la rozătoare s-a demonstrat că celulele au capacitate foarte înaltă de reparare ADN.

s-a demonstrat că leziunile oxidative ale ADN-ului se acumulează o dată cu vârsta. Aceşti produşi oxidanţi contribuie la : . un şoarece devenind astfel bătrân în numai doi ani (când se acumulează circa un milion de leziuni ADN per celulă).producerea de boli degenerative (prin leziuni somatice celulare. se pare că în procesul de tumorigeneza radicalii liberi derivaţi dintr-un metabolism oxidativ au un rol important în provocarea leziunilor celulare. Ca şi în cazul senescenţei. boli cardiace. disfuncţii imunologice şi cerebrale. cu cît numărul este mai mare cu atât viaţa respectivului organism este mai scurtă. o dată cu îmbătrânirea: cancer. se consideră astăzi că biologi neoploziei este un aspect particular al îmbătrânirii precoce intrinsece (de exemplu. deoarece respectivele sisteme de apărare nu sunt perfecte. Acumulare de proteine aberante S-a arătat deja la capitolul referitor la acumularea de mutaţii somatice că o dată cu înaintarea în vârstă apar histone modificate. mai mult în ADN –ul mitocondrial decât în cel nuclear. Numărul loviturilor oxidante asupra ADN-ului per celulă şi per zi este de circa 100 000 la şoarece şi de zece ori mai mic la om. Acţiunea acestor produşi este echivalenta cu cea a radiaţiilor. George Martin de la Departamentul de Patologie şi Genetică al Universităţi Washington din Seattler arată că există o strânsă legătură între îmbătrânirea biologică intrinsecă şi biologia neoplozilor. 198 . Cel puţin pentru regnul animal. această interrelaţia dezvoltându-se pe baza unei instabilităţi genomice. Deşi organismele posedă factori de apărare cu acţiune antioxidantă (ascorbat tocoferoli. Strânsa interrelaţie dintre mutaţii şi îmbătrânire a fost demonstrată şi de constatarea existenţei unui grup semnificativ de patern-uri de mutaţii somatice specifice de specie în cursul procesului de îmbătrânire la mamifere . sistem enzimatic auto oxidant tip superooxiddismutaza). adenocarcinoamele de colon şi prostata). B. C. Acumulare de leziuni oxidative Produşii oxidanţi rezultaţi din metabolismul normal determină treptat o dată cu înaintarea în vârstă. Celulele se apără singure împotriva unui număr mare de leziuni printr-un turnover constant mitocondrial. Totuşi leziunile oxidative reuşesc să se acumuleze cu vârsta. dar nu reuşesc nici ele să le îndepărteze pe toate. prin care se îndepărtează. ADN-ul suferă efecte oxidante care se acumulează cu vârsta. Substanţele oxidante produc leziuni şi la nivelul proteinelor. În aceste două sindroame a fost evidenţiată o mutaţie tip deleţie pe braţul scurt al cromozomului 8 (Gotto şi colab 1982). cataracta). care îngreunează accesibilitatea enzimelor de reparare la nivelul cromatinei. în vederea reparării ADN. probabil.O singură mutaţie nu este suficientă pentru declanşarea unui proces de îmbătrânire. . ci sunt necesare cel puţin câteva mutaţii pentru a modula aspectele multiple ale unui fenotip de îmbătrânire (de exemplu sindromul Werner la adulţi sau sindromul Giolford la copii). leziuni ale ADN-ului proteinelor şi lipidelor. Mutaţiile se acumulează o dată cu vârsta prin multiplicarea respectivelor leziunilor ADN în cursul diviziunilor celulare.procesul de îmbătrânire. enzimele proteolitice protectoare care hidrolizează proteinele oxidante nu sunt suficiente pentru a împiedica acumularea de proteine oxidate o dată cu înaintarea în vârstă. Experimental. În cursul fosforilărilor oxidative se produc substanţe oxidante la nivelul mitocondriilor. mitocondriile alterate (care produc un număr mare de substanţe oxidante). carotenoizi. Enzimele de reparare a ADN-ului îndepărtează eficient un număr mare de leziuni. având drept consecinţă un nivel de zece ori mai mare al leziunilor oxidative la nivelul ADN-ului mitocondrial decât la nivelul ADN –ului nuclear.Tot la mamifere s-a constatat că frecvenţa unor mutaţii intragenice şi cromozomiale se află invers cu longevitatea respectivului organism.

Una dintre teoriile îmbătrâniri celulare (teoria lui Orgel) susţine că apariţia întâmplătoare a cromozomilor în genomul celular ar explica acumularea de anomalii în moleculele proteice esenţiale din organism. În aceste sindroame de îmbătrânire precoce la om se produce o pierdere celulară prematură şi excesivă. durata medie de viaţă de 47 de ani. Faptul că alterări în metilarea ADN-ului au fost observate la şoareci cu vârsta de 6 luni demonstrează că aceste modificări sunt determinate viitoarea dezvoltare şi adaptare. evoluează permanent. Acumularea de mutaţii în ADN-ul mitocondrial (ADNmt) Se consideră ca într-un organism normal (cel puţin teoretic) toate moleculele de ADNmt sunt identice. având drept consecinţă sinteza unor proteine deficitare şi scurtarea vieţii. atrofia musculară scheletică. În cazul unei boli mitocondriale cu mutaţii (de exemplu deleţie) respectivul organism conţine mai multe tipuri de ADNmt. Din punct de vedere teoretic. o 199 . celulele au fost incapabile să restaureze corect lanţurile de ADN. 1992). ca urmare a unor fenomene epigenice ce apar în cursul vieţii. care determină moartea pacienţilor în primii 20 de ani de viaţa. cu semn de senilitate evidentă deja la vârsta de 10 ani. Boala prezintă complicaţii de tip arterioscleroză coronariana. Cercetările din ultimii ani menţionează alterarea sintezei unor proteine reglatoare în perioada de creştere somatică. Epstein şi colaboratorii au evidenţiat o restaurare defectuoasă a ADN-ului. osteoporoza. În acest fenomen s-ar încadra reactivările (paradoxale) unor anumite locusu-uri de pe cromozom (de exemplu cromozomul x la şoarece) drept consecinţă a unor modificări ale stării de metilare a citozinei de pe lanţul ADN cromozomial. Sindromul Hutchinson Gilford (progeri) este o afecţiune autosomală cu transmisie recesivă. ulceraţii ale pielii în jumătate din cazuri apare diabetul zaharat. Sindromul Rothmund Thomson este o afecţiune congenitală transmisă recesiv. Din datele acumulate până în prezent s-a putut conchide că procesul de alterare a metilării ADN-ului. Sindromul Werner este o boală autosomală de tip recesiv caracterizată printr-un număr mare de degeneraţi tipice. Pe culturi celulare provenite de la persoane cu acest sindrom. Celulele nu au supravieţuit în cultură mai mult de 11 generaţii. În acest sindrom a fost evidenţiat un linkaj genetic constituit din 5 markeri pe cromozomul 8 (Gotto et al. fără apariţia unei modificări în senescenţa primară a nucleotidelor. o dată iniţiat. Un alt aspect al acumulării de proteine aberante este cel al acumulării cu mult peste nivelul normal admis de proteine oxidante în organism. această situaţie caracterizează starea de homoplasmie. hiprekeratoza căderea generalizată a părului. situaţia care caracterizează starea de heteroplasmie. prima manifestare este întârzierea creşteri urmată de albirea părului atrofia ţesutului subcutant şi a pielii. degenerescenţa gravă testiculară. D. Prin fenomene epigenice (epimutaţii) se înţeleg acele evenimente acumulate care pot duce la alternarea structurii şi funcţiei genelor. în 10% din cazuri apar neoplasme. considerată de unii autorii drept o variantă a sindromului Werner. având drept consecinţă disfuncţii de organe şi instalare unei stări de boală. această situaţie duce la declanşarea unuia dintre cele două sindroame de îmbătrânire prematură: sindromul Werner şi sindromul Hutchinson Gilford (progeria). ducând tardiv în cursul vieţii la efecte negative. o dată cu înaintare în vârstă. atunci când forţa de selecţie naturală a organismului scade evident. alte semne tipice arterioscleroza severă. care duce la deteriorarea mai mult sau mai puţin rapidă a mecanismelor de transcriere şi translaţie. Starea de heteroplasmie poate apărea şi la un individ normal. cataracta bilaterală. consecinţa acestor modificări fiind tulburarea sintezei unor proteine reglatoare în perioada de creştere somatică. În 1983 Wilson şi Jones arată că metilarea ADN-ului scade o dată cu vârsta (cu excepţia celulelor neopolizice). un asemenea fenomen s-ar explica prin acumularea treptată de ADN. după expunerea la raza y şi cobalt. subliniind rolul acestor fenomene în procesul de îmbătrînire. alterarea vocii.

în cadrul bolilor degenerative asociate procesului de îmbătrânire. o modificare a genotipului somatic şi totodată acumularea unor defecte care pot duce la un moment dat la conturarea unui anumit fenotip (de boală). întârzie îmbătrânirea aparatului mitocondrial din ţesutul muscular. predispunând astfel organism la unul din fenotipurile neurodegenerative tip boala Parkinson. boala Huntington sau boala Alzheimer. Constatările de până în prezent ne permit să afirmăm că există o relaţie directă între procesul de îmbătrânire şi boală. Modificări la nivelul anumitor organe apar în mod normal o dată cu vârsta. În contextul relaţiei mai sus amintite. nutriţia hipocalorică postnatală. Exerciţiul fizic. creier. proporţia de ADNmt. La om. Este foarte greu de afirmat că la o vârstă înaintată (de 90 ani sau mai mult). este dovedit că subnutriţia creşte ulterior în viaţă. îmbătrânirea-boală se poate afirma că există o relaţie fundamentală directă între îmbătrânire şi cancer. În cursul procesului normal de îmbătrânire la un individ sănătos. Astăzi sunt consideraţi factori care întârzie (protejează organismul de) senescenţă: dieta hipocalorică şi exerciţiul fizic. deoarece mecanismele cauzale necesită probabil un timp pentru ca efectele lor să devină evidente. într-un organism chiar aparent sănătos nu au apărut modificări patologice în corp. Leziunile oxidative continue ale ADN-ului sunt responsabile de scăderea capacitaţii de fosforilare oxidativă o dată cu înaintarea în vârsta. Referitor la exerciţiul fizic se consideră că acesta aplică cu regularitate la om poate ameliora modificările legate de vârstă la nivelul mitocondriilor din ţesutul muscular. În schimb. sistemul senzorial. căci senescenţa. deşi este un proces fiziologic normal. cu deleţie trebuie să reprezinte mai mult de 60% din ADNmt total pentru a putea fi exprimat fenotipic. 200 . treptat. Nivelele cele mai înalte de deleţie au fost evidenţiate postmitotic în ţesuturile aerobe muşchi scheletici. Se pare că acelaşi mecanism care protejează organismul împotriva acumulării unor leziuni responsabile de senescenţă protejează organismul şi împotriva unor mutaţii ce duc la declanşarea cancerului. Astfel în cursul senescenţei se produce. La om este astăzi dovedit statistic că o dată cu vârsta creşte şi incidenţa bolilor.1% din totalul ADNmt şi poate fi detectată numai prin reacţia polimerizării în lanţ.deleţie. riscul de hipertensiune şi boli cardiovasculare. o dată apărută pe ADNmt. Implicaţiile interacţiunii dintre dieta hipercalorică şi mecanismul fundamental care reglează senescenţa şi durata vieţii la om rămâne încă a fi investigat în detaliu. prin creşterea vitezei turnover-ului la nivelul mitocondriilor. Astfel acumularea de alterări somatice pot duce. chiar dacă acea persoană nu a fost diagnosticată cu o anumită boală specifică. la malignizarea într-o linie celulară. la rozătoare duce la creşterea evidentă a duratei de viaţă. deşi natura precisă a acestei relaţii nu este încă dovedită experimental din considerente etice. reiese deci că nu este încă clarificat dacă orice deficit funcţional poate fi legat de acest tip de mutaţie. se multiplică exponenţial cu vârsta. Unele boli apar cu frecvenţă mai mare la vârstă mai înaintată. proporţia de ADNmt cu deleţie este în foarte rare cazuri mai mare de 0. În schimb în bolile mitocondriale bazată pe selecţii ale ADNmt. Se pare că un proces similar ar fi implicat în pierderea de neuroni. implică apariţia unor aspecte anormale. muşchiul cardiac şi SNC). Aceste observaţii au crescut interesul cercetătorilor pentru rolul jucat de mutaţiile de la nivelul ADNmt în cursul procesului de îmbătrânire şi în cel al bolilor neurodegenerative.

a transplatelor tisulare şi infecţiilor (ciuperci sau fungi). care stimulate specific devin celule T efectoare. din cauză că au suferit anumite modificări. dacă sunt netratate. când s-a instalat ca urmare a contactului generaţiilor anterioare cu un anumit antigen şi se transmite ereditar. Răspunsul imunitar celular este dependent de starea timusului de aceea limfocitele respective poartă numele de celule T (timus dependente). Imunitatea poate fi dobândită şi artificial.Această capacitate de transfer a limfocitelor face ca ele să joace un rol cheie în apariţia răspunsurilor imunitare.de exemplu infiltrarea limfocitelor în pielea sau organul grefat. demonstrându-se că aceste celule pot transforma de la un organism la altul capacitatea de a produce anticorpi şi de a rejecta grefele . răspunsul specific la un anumit antigen. organ limfoid prezent la păsări. Limfocitele au un rol deosebit de important în cazul. în cadrul răspunsului imunitar umoral specific. Noţiuni generale despre imunitate şi sistem imunitar Imunitatea reprezintă capacitatea de a recunoaşte şi neutraliza macromolecule sau celule străine organismului şi care. cunoscute sub numele de imunoglobuline şi care sunt specifici unui anumit antigen. în afară de substanţele străine şi pe cele proprii organismului. Celulele T sunt de mai multe feluri în funcţie de natura reacţiei pe care o determină. Această comportare poartă numele de memorie imunitară. care sunt dependente de măduva osoasă poartă numele de celule B (de la bursa lui Fabricius. 1. persoanele cu deficienţe imunitare congenitale. Sistemul imunitar acţioneză deci ca un sistem defensiv în cazul apariţiilor unor infecţii. . şi este cea care asigură eficienţa ridicată a acţinii sistemului imunitar. . limfocitele producătoare de anticorpi.reducă răspunsul imunitar (celule T supresoare). Sistemul imunitar este un sistem responsabil cu apărarea organismului împotriva efectelor nocive ale corpurilor străine (antigeni). Răspunsul imunitar celular este generat de limfocitele T. Astfel. creştere nespecifică a efectului răspunsului. 2. Din această cauză. ambelor tipuri de răspuns imunitar. acesta este mai rapid şi cu o amploare mai mare în cazul în care reîntâlneşte un antigen particular. timus independente). Imunitatea înlătură.ce constau în generarea de anticorpi. (proteine cu structuri similare). Similar. celulele T pot să: .distrugă efectiv celelele ţintă (celule T citotoxice). pătrunse în mediul intern. Răspunsul imunitar umoral este important pentru infecţiile bacteriene. anticorpii sunt produşi pe calea stimulării limfotitelor B sau a celulelor plasmatice (plasmocite). sau prin administrarea unor seruri imune conţinând anticorpi specifici – imunitate pasivă. 2. Răspunsuri umorale . Răspunsurile imunitare sunt de două tipuri: 1. În cazul răspunsului imunitar specific. ca urmare a contactului prealabil al organismului cu un anumit antigen (imunitate consecutivă anumitor boli infecţioase). Imunitatea poate fi moştenită (naturală). sau poate fi dobândită. Principala funţie a sistemului imunitar este de a recunoaşte şi ataca antigenii străini.Capitolul 10 RĂSPUNSUL IMUNITAR 10. Un răspuns imunitar constă din două părţi: 1. prin vaccinuri care conţin germeni atenuaţi sau morţi – imunitate activă.amplifice răspunsul imunitar (celular T ajutătoare). nu pot supravieţui (fig. iar răspunsul imunitar celular pentru acţiunea organismului asupra celulelor maligne. Răspunsuri celulare . 201 . dar pe care acesta nu le mai recunoaşte ca proprii. 128). ar putea produce dereglări ale homeostaziei.

fungi. Organe limfocitare secundare: nodulii limfocitari. faţă de zona medulară. Celule libere. Diferite clone limfocitare au propria lor specificitate unică. virusuri. În timpul vieţii măduva osoasă produce celule susă care au printre descendenţii lor şi precursorii limfocitelor. Organizarea sistemului imunitar Celulele esenţiale pentru generarea răspunsului imunitar. Limfocitele T nu produc anticorpi circulanţi şi nu dau naştere la celule secretoare de anticorpi. bacterii patogene. limfocitele işi au originea în măduva oaselor. 2. limfocitele în număr redus sunt rezistente la cortizon. macrofagele. se divid lent şi conţin pe suprafaţă puţini antigeni.în care antigenul este recunoscut ca un corp străin. bazofilele.Fig. Celulele T şi B circulă prin organism pe un traseu bine stabilit prin organele limfocitare secundare. intră în organe limfoide secundare (ganglioni limfatici. 3. Din cadrul sismului imunitar fac parte două categorii de organe: 1. neutrofilele. splină şi măduvă osoasă. al căror ciclu complet durează aproximativ 24 de ore. Organe limfocitare primare: timusul şi măduva osoasă ce conţin celule care dezvoltă un proces de maturare a celulelor sensibile la antigeni. În zona corticală. fiecare receptor având o înaltă specificitate. aproximativ 90% din celulele T se divid rapid. respingerea alogrefelor. Aceste celule sunt capabile să se transforme în celule efectoare timice dacă sunt reexpuse la antigen. splină) şi se localizează în arii timodependente. faza de recunoaştere . Din această categorie fac parte limfocitele. organ limfoid întâlnit la păsări.2. conţin pe suprafaţă mulţi antigeni şi sunt sensibilile la liza prin acţiunea corticosteroizilor. splina şi ţesuturi limfocitare asociate mucoaselor care sunt cele ce conţin celule sensibile la antigeni aflate intr-un circuit de recirculare prin organism. imunitatea antitumorală. Limfocitele T. 2. Ele migrează încă din timpul vieţii fetale în timus unde se diferenţiază diferit în zona corticală. Ele acţionează prin receptorii de pe suprafaţa membranei. Dacă sunt expuse la antigen se maturizează în celule sensibilizate care sunt circulante şi au viaţă lungă. La mamifere precursorii limfocitelor apar în insule sanguine din sacul vitelin şi migrează prin placentă în ficat. Cele mai multe celule limfocite care sunt recirculate sunt cele de tip T. Limfocitele T sunt răspunzătoare de reactivitatea cutanată întârziată. apărarea împotriva anumitor microorganisme. faza activă în care aticorpii elimină antigenul 10. Studiul markerilor de pe suprafaţa limfocitară şi a activităţii lor funcţionale a permis identificarea celor două populaţii de limfocite T (timus dependente) şi B (bursodependente – de la bursa lui Fabricius. dar sunt recirculate şi celule B. timus independente). Există două categorii funcţionale de limfocite T: limfocite T 202 . În zona medulară. eozinofilele. 128 . Celulele care părăsesc timusul dobândesc receptorul pentru antigen. Limfocitele sunt componente celulare specifice pentru antigeni. Originea limfocitelor şi diferenţierea. Sunt derivate din timus sau influenţate de timus în timpul dezvoltării lor. Celula centrală in imunologie este limfocitul. circulante în fluxul sanguin. Aceste celule T au viaţă scurtă.Componentele sistemului imun Un răspuns are două faze: 1. inclusiv cele care au „memorie".

4 nucleoli.1. antigeni independenţi de timus: nu necesită celule T pentru producţia de anticorpi. mare). ca şi secvenţa de aminoacid este importantă pentru determinarea caracterului antigenic.purtător pentru a fi antigeni. O moleculă antigenică poate avea mai mulţi determinanţi antigenici (epitopi): fiecare epitop se poate lega cu un anticorp individual şi o singură moleculă care poate deci provoca mai multe molecule de anticorpi.3. ei stimulând direct limfocitele B pentru a produce anticorpi Ig. respingerea de grefe şi tumori. mărimea. Există şi alţi factori diferiţi de proprietăţile intrinseci ale antigenilor. Unele limfoblaste se diferenţiază în plasmocite. Aceste celule au viaţă scurtă ca şi celulele T şi necesită expunerea la antigen pentru a se maturiza în celule B sensibilizate. celulele B imunocompetente migrează în arii specifice din organe limfoide periferice. Structura terţiară. purtătorul poate fi o (auto)proteină gazdă. intravenoasă. Pentru anumite chimicale. care influenţează calitatea răspunsului imun. Limfocitele B şi celulele plasmatice produc anticorpi sau imunoglobuline (Ig). După activare. doza (mică. celulele cu memorie îl recunosc şi se transformă mai rapid în imunoblaste. 203 . pe cale orală. de exemplu adjuvante alţi antigeni etc. Antigenii sunt la rândul lor împărţiţi în mai multe categorii. limfocitele B se divid şi dau naştere la clone celulare B. adăugarea unor substanţe cu efect sinergetic. printre care se pot enumera: natura moleculelor (conţinutul de proteine. care eliberează limfokine (citokine). Asemenea molecule trebuie să se asocieze cu moleculele . pot însă să reacţioneze cu anticorpi existenţi şi cu celule T receptoare. Din această categorie fac parte limfocitele T citotoxice (celule killer). solubilitatea). astfel : a. care răspund la reexpunerea la antigen prin proliferare şi diferenţiere prin celule B de memorie şi plasmocite. Anumite molecule numite haptene deşi nu sunt capabile să provoace răspunsuri imunitare ele însele. Antigenii Antigenul (Ag) este capabil să provoace un răspuns imun. intramusculară. glicoproteine care mediază răspunsul inflamator. reţinând în memoria lor primul contact cu acelaşi antigen. recirculante. calea de intrare (injecţie intradermale. factorii genetici. cât şi cu anticorpii. iar altele devin circulante. asemenea antigeni sunt polizaharidele bacteriale (din pereţii celulari bacteriali) şi endotoxinele. Limfocitul se transformă în limfoblast (imunoblast) care are un nucleu palid cu o cantitate mare de eucromatină şi 2 . Rolul principal al limfocitelor B este în realizarea imunităţii rapide. Răspunsul imun primar are loc la primul contact al limfocitului cu antigenul. Limfocitele B. iar acizii nucleici sunt de asemenea slabi antigeni. proteine plasmatice circulante şi sunt răspunzătoare de imunitatea umorală.. în funcţie de factorii necesari a interveni pentru provocarea răspunsului imun.3. care participă ultimile la răspunsul imun şi limfocitele T de hipersensibilitate întârziată. Molecule cu rol esenţial în cadru sistemului imunitar 10. transformându-se în celule cu memorie. cum sunt: reacţiile de hipersensibilitate cutanată întârziată. El reacţionează atât cu receptorii celulelor T. celule care produc imunoglobuline. 10. Se dezvoltă astfel un răspuns imun secundar. moderată. După generarea lor în măduva osoasă. subcutanată. antigeni dependenţi de timus necesită participarea celulelor T pentru a provoca producerea de anticorpi (exemple de asemenea antigeni sunt serurile de proteine străine şi celulele roşii străine de corp). răspunzătoare de reacţii imune mediate celular. b. inhalare).reglatoare care pot amplifica (celule helper) sau pot suprima (celule supresoare) răspunsurile altor limfocite (T sau B) şi limfocite T efectoare. Lipidele pure nu sunt antigeni (nu provoacă un răspuns imun). prin care la un nou contact cu antigenul. cum ar fi medicamentele. eliminarea de celule infectate etc.

Învecinat cu regiunea variabilă a moleculei de anticorp se află regiunea constantă C. Ig reprezintă receptorul celulei B pentru Ag. . reprezintă 75 % din totalul imunoglobulinelor. dar cantităţi semnificative migrează şi spre zona betaglobulinică.IgG este o imunoglobulină mai mică.domeniul constant al lanţului uşor. ea este o secreţie a mucoaselor şi constă din două unităţi de bază unite printr-un lanţ de legătură. constituită dintr-un domeniu în cazul lanţurilor uşoare şi din trei domenii în cazul celor grele (fig. Domeniul terminal N al lanţurilor grele si al celor uşoare este foarte important pentru recunoaşterea antigenilor.3. reprezintă 0. La electroforeza serului. precum şi funcţia fiziologică a unei molecule particulare de anticorp.IgD este imunoglobina sccretată de limfocitele B şi probabil implicată în activarea acestor celule de către antigeni. reprezintă 15 % din totalul imunoglobulinelor. în sprecial a viruşilor. reprezintă 0. . . Secvenţa de aminoacid a acestor domenii terminale variază de la anticorp la anticorp.04 % din totalul imunoglobulinelor.2 % din totalul imunoglobulinelor. este singura imunoglobulină care penetrează placenta pentru a furniza protecţie imunologică fătului. Domeniile au aceeaşi structură de bază şi la compararea secvenţelor de aminoacizi se pot pune în evidenţă multe arii similare. Cu excepţia Ig naturale. 204 . în secreţii exocrine. molecula suferă o schimbare în conformaţia lanţurilor grele.două lanţuri identice grele (H). Imunoglbulinele reprezintă 20 % din totalul proteinelor plasmatice.domoniul constant al lanţului greu. Sunt produşi de celulele B şi plasmocite. de aceea sunt cunoscute sub numele de regiuni variabile V. pe suprafaţa limfocitelor. dar principalul ei rol fiziologic nu este încă cunoscut. Un anticorp în structura sa de bază este alcătuit din patru lanţuri: .2.10. Anticorpii Anticorpii (Ac) sau imunoglobulinele (Ig) sunt molecule proteice heterogene cu proprietatea de asociere specifică cu substanţa care a provocat formarea lor (antigenul). deoarece el cuprinde zona de legătură. provenite din celule B. Fig. majoritatea Ig migrează spre gamaglobuline. VL . Când un domeniu terminal N al unei molecule de imunoglobuline a reacţionat cu un anticorp.domeniul variabil al lanţului greu. anticorpii se formează ca răspuns la o substanţă străină (Ag). . reprezintă 10 % din totalul imunoglobulinelor. constituită din patru unităţi de bază menţinute într-o structură unitară de un lanţ de legătură. CH. Lanţurile grele determină clasa (isotipul) anticorpului.IgA este imunoglobulina cea mai importantă care apare în mucoase. în inflamaţii şi alergii.reprezintă domeniul variabil al lanţului uşor. deşi se bănuieşte că este implicată în expulzarea paraziţilor intestinali. VH. CL .IgM are o moleculă mare. diferite cantităţi de Ig se găsesc în lichidele extravasculare. 129 .Structura de bază a unui anticorp. rolul major al acestor imunoglobuline fiind neutralizarea vasculară a microorganismelor. . care poate uşor penetra ţesuturile. Principalele clase de imunoglobuline sunt următoarele: . Fiecare lanţ este alcătuit din domenii de aproximativ 110 aminoacizi.IgE este imunoglobina produsă de plasma celulelor. 129).două lanţuri identice usoare (L).

Structura probabilă a unei astfel de celule este prezentată în figura 130. adică variabilitate genetică între indivizi. ele pot fi de asemenea secretate de fagocitele mononucleare celulelor T stimulate antigenic deci ca parte a imunităţi specifice.Structura unor antigeni 10. alfa şi beta. Deşi monokinele pot fi induse direct de microbi.4.3. Au denumirea dc antigeni de histocompatibilitate din cauza reacţiilor foarte puternice pe care le provoacă în cazul nepotrivirii transplanturilor de organe. Antigeni de histocompatibilitate Aceşti antigeni nu sunt atât de bine definiţi.Structura celulei receptoare T La fel ca imunoglobulinele. ambele lanţuri de celule T receptoare au regiuni variabile.antigeni HLA de clasa I. deci este foarte dificilă obţinerea unei potriviri a acestor antigeni în cazul unor transplanturi de organe de la indivizi neînrudiţi. În imunitatea naturală citokinele efectuare sunt produse in special de fagocitele mononucleare şi astfel sunt numite monokine. 10. 131 . Sunt implicate în recunoaşterea antigenilor de către majoritatea celulelor T. Celulele receptoare T prezintă două lanţuri.130 . Aceste similarităţi au dus la presupunerea că genele pentru celulele T receptoare îşi au originea în aceleaşi gene părinte ca genele pentru imunogiobuline. ambele fiind membre ale familiei de „supergene".3. iar lanţurile sunt pliate.3. În figura 131 se prezintă structura acestor antigeni. 205 . sunt în mare parte mediate de hormoni proteinici numiţi citokine. Fig. adică în general. Majoritatea indivizilor care nu sunt înrudiţi prezintă antigeni HLA diferiţi. regiunile constante sunt alcătuite din domenii. de exemplu). Fig. Celule T Celulele T recunosc un antigen atunci când le este prezentat într-o formă adecvată.5.antigeni HLA de clasa II. dar au un rol important în răspunsul imun.3. Acestea sunt glucoproteine de la suprafaţa celulelor şi au un grad avansat de polimorfism genetic. . Antigenii de histocompatibilitate umani sunt cunoscuţi sub denumirea de antigeni HLA şi sunt la rândul lor de două tipuri: .10. după prelucrarea lor de către celulele de prezentare (macrofagele). Citokinele Fazele de desfăşurare ale imunităţii naturale şi specifice (împotriva virusurilor şi bacteriilor.

de exemplu). Citokinele nu sunt stocate ca moleculele pre-formate şi sinteza lor este iniţiată de o nouă transcripţie genică. .interleukina-6: . proprietate numită pleiotropism. având următoarele proprietăţi generale: . iar când o celulă este stimulată de la distanţă prin citokinele secretate în circulaţie.factorul de necroza tumoare. Limfocitele şi fagocitele mononucleare produc şi alte citokine numite factori stimulatori ai coloniei. ƒ stimulatori ai creşterii leucocitelor imature şi ai diferenţierii (produşi de limfocite stimulate şi alte celule). neutrofilele şi eozinofilele. responsabile pentru comunicaţiile dintre celulele sistemelor imune şi inflamatorii.secreţia citokinelor este un eveniment self-limitat scurt. combinaţia unei perioade scurte de transcripţie cu o durată de viaţă a ARNm pentru citokine determină caracterul tranzitoriu al sintezei citokinelor. acţiunea este endocrină. Prin urmare. Pentru multe celule ţintă. Citokinele produse deci de tipuri celulare diverse.interleuchina. Alte citokine.multe citokine sunt produse de diverse tipuri celulare. când o celula din apropriere secretă citokină. Expresia multor receptori ai citokinelor este reglată de semnale specifice (care pot fi alte citokine. . asupra multor tipuri de celule diferite. .De asemenea. Celulele T produc câteva citokine ce reglează activarea. ce stimulează creşterea şi diferenţierea leucocitelor imature in măduva oaselor. monokinele joacă roluri importante fiind continuatori ai activării limfocitelor. creşterii şi diferenţierii limfocitelor (induse în răspunsul recunoaşterii antigenului specific de limfocitele T).citokinele inflamatorii cu greutate moleculară joasă. ƒ regulatori ai activităţii. -1. majoritatea citokinelor sunt produse de limfocitele T activate şi se numesc limfokine. Activarea transcripţională este tranzitorie. după o perioadă de câteva ore şi necesită un nou ARNm şi sinteza proteică. moleculele de ARNm sunt instabile. . Citokinele ce mediază imunitatea naturală Citokinele ce mediază imunitatea naturală împotriva infecţiei virale şi pe cea care iniţiază reacţiile inflamatorii împotriva bacteriilor sunt următoarele:. amplificând astfel mecanismele pentru răspunsurile imune specifice. ca factori de creştere epiteliali şi mezenchimali în repararea tisulară). 206 . Aceste citokine sunt molecule efectuare ale imunităţii imediate celular şi sunt. citokinele sunt un grup divers de glicoproteine. acţionează de asemenea. citokinele acţionează ca regulatori ai diviziunii celulare. citokinele influenţează sinteza altor citokine. de asemenea. In imunitatea specifică. Odată sintetizate citokinele sunt rapid secretate. Majoritatea răspunsurilor celulare la citokine este lentă.citokinele. ca in cazul hormonilor adevăraţi.acţiunile citokinelor sunt deseori redundante. Când aceeaşi celulă ţintă secretă citadine acţiunea se numeşte autocrină. ca şi alţi hormoni polipeptidici iniţiază acţiunea lor prin legarea la receptorii specifici de pe suprafaţa celulelor ţintă. . ƒ activatori ai celulelor inflamatoare nespecifice (induse ca răspuns la recunoaşterea antigenului specific de limfocitele T). de fapt fiind implicate mai multe citokine diferite). acţiunea se numeşte paracrina. adică ca factori de creştere (de pildă.interferonii tip I. derivate din celulele T activează şi reglează celulele inflamatorii care sunt fagocitele mononucleare. Funcţiile citokinelor sunt clasificate astfel: ƒ mediatori ai imunităţii naturale (induse de agenţi infecţioşi din fagocitele mononucleare).ori sinergică-efect crescut ori adiţionale). . creşterea şi diferenţierea populaţiilor limfocitare variate. . citokinele influenţează acţiunea altor citokine (doua citokine pot avea acţiune antagonică.citokinele sunt produse în timpul fazelor efectuare ale imunităţii naturale şi specifice şi servesc medierii şi reglării răspunsurilor imune şi inflamatorii.

2. 207 . 6. 3. FNT stimulează fagocitele mononucleare şi alte celule Nn produc citokine. acţionează concertat eradicarea infecţiei virale. Acţiunea antivirală a IFN este de tip paracrin. etc având două acţiuni binecunoscutele hepatocite (care sintetizează fibrinogen ce contribuie la faza acută) şi pe celulele B. hepatocitele să sintetizeze anumite proteine serice. în special IL-1 Ni IL-6. Se spune că o celulă care a răspuns la IFN şi este rezistentă la infecţia virală se află intr-o stare antivirală. De asemenea JFNT exercită acţiuni sistematice diverse (este un hidrogen endogen. ca principal factor de creştere. în special neutrofilele dar şi eozinofilele mononucleare. astfel: 1. FNT exercită o acţiune protectoare împotriva viruşilor şi amprente expresia clase I de molecule ale complexului major de histocompatibilitate potenţând liza mediata de limfocite asupra celulelor infectate viral. Sursa celulară a IL-1 este fagocitul mononuclear activ. IFN inhibă proliferarea celulară. mărind eficienţa uciderii. în special a aminoacizilor esenţiali ca triptofanul. etc. 4. Acest factor. cauzează trombon intravasculară. etc.) Interleukina-1 (IL-1) Funcţia principală a IL-1 este acea de mediator al răspunsului inflamator în imunitatea naturală.Interferonul tip (IFN I) Include două grupe de proteine distincte serologic şi anume IFN-A (produse de fagocit molecular în principal) şi IFN-B (produse de fibroblast) având patru acţiuni biologice: 1. Local. 5. Interleukina-6 (IL-6) Este sintetizată de celule endoteliale. fibroblaste. reduce presiunea sanguina şi perfuzii. 2. Prin urmarea cele trei activităţi funcţiilor litice ale limfocitelor ucigaşe si creşterea in expresia moleculelor din clasa I a complexului major de histocompatibilitate. iar în concentraţii mari poate avea efecte letale (deprimă contractilitatea miocardului. FNT activează leucocitele inflamatori pentru a omorî. al concentraţiei scăzute (cea 10-9 M) acţionează local ca regulator paracrin şi autocrin al leucocitelor şi celulelor endoteliale. Sursa celulara majoră a acestui factor sunt fagocitele mononucleare activate de lipopolizaharidul (endotoxina) derivat din peretele celular al bacteriei.etc. 4. Factorul de necroză a tumori (FTN) Este principalul mediator al răspunsului gazdei la bacterii gram negative.în acelaşi timp. Această acţiune este datorită aceloraşi enzime care inhibă replicarea virală dar şi inducţiei altor enzime ce previne sinteza aminoacizilor. stimulează diferite celule în răspunsul imun. IFN modulează expresia moleculară autogenelor de histocompatibilitate. acest factor măreşte proliferarea celulelor T CD şi creşterea şi diferenţierea celulelor B. FNT induce sinteza CSF de către celule endoteliale şi fibroblaste. apoi pentru monocite care se acumulează la locurile inflamaţiei. IFN poate inhibă faza cognitiv a răspunsurilor imune. FNT este un costimulator al activităţii celulei T. prevenind activarea ajutătoare.). simulează fagocitele mononucleare să secrete IL-1 Ni IL 6. IFN creşte potenţialul letal al limfocitelor nativ ucigaşe. sinteza care interferă cu replicarea ADN ori ARN viral. ca 2-1oligoadenilat. adică celula infectată viral secretă IFN pentru protecţia celulelor vecine încă neinfectate. Acei interferoni cresc expresia moleculelor din clasa I şi inhibă expresia celor din clasa II. 3. IFN de tip I inhibă replicarea virală: IFN induce sinteza unui număr de enzime. 5. FNT permite celulelor endoteliale să devină adezive pentru leucocite iniţial pentru neutrofile. Deoarece majoritatea limfocitelor citolitice recunosc antigenele străine legate de clasa I de antigene ale complexului major de histocompatibilitate IFN ajută faza efectuare a răspunsurilor imune mediate celular.

Interleukina-2 (IL-2) IL-2 este principala citokină responsabilă pentru trecerea limfocitelor T de la fazi G la faza S a ciclului celular. sunt interleukina-2. Interleukina (IL-4) IL-4 este produsă de celule T CD Ni are efecte importante pe patru timpuri de celule: IL-4 este un factor de creştere şi diferenţiere pentru limfocitele B (putând fi necesară atât pentru proliferare cât şi pentru secreţia anticorpilor de celulele B ca răspuns la antigenele proteice). s-a sugerat recent că IL-4 poate contribui si la imunitatea mediată celular. celule T activate antigenic. deci ea funcţionează ca un factor de creştere endocrin.celule endoteliale. 2. IL-4 este singurul factor comutator cunoscut pentru producerea IgE. În timpul răspunsurilor imune fiziologice. 208 . IL-4 este de asemenea un factor de activare a macrofagelor (chiar dacă efectele de potenţare sunt mai reduse decât efectele gama-interferonului). în special din subsetul CD. Aceste celule T sunt utile atât pentru răspunsul imun mediat umoral. ce nu circula în sânge pentru a acţiona la distanţă şi de aceea nu este considerată un factor de creştere endocrin. fagocite mononucleare. Principalele ei acţiuni pe limfocite sunt: Interleukina-2 este factorul de creştere endocrin major pentru limfocitele T Ni cantitatea de IL-2 sintetizată de celulele T CD activate este un determinant important al magnitudinii răspunsurilor imune. gamainterferon şi limfotoxină. b. IL-4 este un factor de creştere pentru mastocite şi acţionează sinergic cu IL-3 Nn stimularea proliferării mastocitelor. menţionăm că în structura tridimensională a proteinei a fost identificat recent un helix necesar pentru folding-ul terţiar bioactiv—care este un mănunchi afla. Este produsă în special de celulele T. CD acţionează pe aceleaşi celule care o produc. 1. IL-2 acţionează pe celulele B umane ca un factor de creştere cât şi un stimul pentru sinteza anticorpilor. în mare parte prin secreţia citokinelor. 3. plachete. IL-2 stimulează creşterea celulelor nativ ucigaşe şi măreşte funcţia lor catalitica (sunt produse aşa numite celule killer-activate de limfokinază). De asemenea. Deoarece IL-2 este considerat in prezent o "cheie" în imunologia celulei T şi un agent terapeutic promiţător în lupta anticanceroasă. creşterea şi diferenţierea Aceste citokinele sunt produse în principal de limfocitele active antigenic. Ele servesc ca principali mediatori secundari ai inflamaţiei. fibroblaste sau celule epiteliale. Citokinele ce acţionează primar pentru a regla limfocitele. β factorul de transformare a creşterii (β -FTC). Citokinele ce reglează activarea limfocitelor. IL-4 este un factor de creştere autocrin pentru un subset de celule T CD clonate c secretă IL4JL-5 Ni IL-6 în contrast cu majoritatea clonelor cere produc IL-2.helical antiparalel (0. Acţionează de asemenea pe limfocitele T din apropiere (pe ambele substraturi CD şi CD) şi deci este totodată şi un factor de creştere endocrin. capătul C-terminal formând helixul ce se extinde de la poziţia 117 la 133 în secvenţele de aminoacizi. cât şi pentru acela mediat celular. c.3 nm). 4.Citokinele inflamatorii cu greutate moleculara joasă: familia interlekina-8 Aceste citokine inflamatorii derivă din: a. interleukina4.

FTC inhibă proliferarea celulelor T la miogen policlonali. Gama-IFN este un activator important al fagocitelor mononucleare. inhibă activarea macrofagelor. El induce direct sinteza enzimelor ce permit macrofagelor să omoare microbii fagocitaţi. în contrast cu IFN tip I care. β . Astfel. Gama-IFN activează neutrofilele (însă mai puţin decât FTN sau limfotoxină). 6. determină expresia moleculară din clasa 11 a acestui complex. 209 .FTC. anumite tumori pot scăpa de un răspuns imun secretând mari cantităţi de β . De exemplu. β . uneori însă poate fie să inhibe creşterea aceluiaşi tip celular în cultură. de asemenea un activator al celulelor endoteliale vasculare acuzând creşterea aderării leucocitelor la endoteliu. Interferonul imun sau gamma (gamma-IFN) Acest interferon (numit şi interferonul tip II) induce . El inhibă creşterea multor tipuri celulare şi stimulează creşterea altora.FC biologic activ.o stare antivirală şi antiproliferativă. Este produs atât de celulele T ajutătoare CD ce secretă IL-2 cât de celulele T CD.FTC determina creşterea de noi vase sanguine. la o varietate de tipuri celulare. producerea citokinelor şi modificări morfologice ce facilitează extravazarea leucocitelor.FTC cauzează sinteza proteinelor matrice extracelulare asemenea.FTC este potenţiala important deoarece antagonizează multe răspunsuri ale limfocitelor. Gama-IF acţionează direct pe limfocite T şi B pentru a promova diferenţierea. β . etc. însă are câteva proprietăţi legate de imunoreglare care ii separă funcţională de IFN tip I.Factorul β de transformare a creşterii ( β . În imunoreglare. În vivo. Gama-IFN creşte expresia moleculară din clasa I de antigene a complexului major de histocompatibilitate. Citokinele ce activează celulele inflamatorii Aceste citokine provin în principal din limfocite T CD şi CD şi servesc în special activării funcţiilor celulelor efectoare nespecifice. Acţiunile acestui factor sunt pleiotropice. Gama-IFN este un activator al celulelor endoteliale vasculare (promovând adeziunea limfocitelor CD şi alterează caracterele morfologice ce facilitează extravazarea limfocitelor).ca şi interferonul tip I . IL-5 este capacitatea de a stimula centra şi diferenţierea eozinofilelor şi de a activa eozinofilele mature ca acestea sa poată omorî helminţii. LT este. inhibă maturarea celulelor CTL1. 2. interleukina-5 şi factorul de inhibare a migrării. un proces numit angiogeneză. Citokinele care cauzează modificări funcţionale în favoritele mono nucleare au fost numite factori de activare a macrofagelor. Gama-IFN este un activator potent al celulelor nativ ucigaşe (mai mult decât IFN tip l). aceste citokine mediază faza efectoare a răspunsurilor imune mediate celulare şi ele includ gama-interferon. acest interferon are următoarele funcţii: 1. O acţiune importantă. 5.FTC) Celulele T activate antigenic cât şi macrofagele activate secretă β . 4. Ca o citokină. Interleukina-5 (IL-5 ) Este produsă de celulele T CD activate şi mastocitele activate. limfotoxină. 3. gama-IFN este principalul factor de activare a macrofagelor şi el furnizează mijloace prin care celulele T activează macrofagele. β . Limfotoxina Limfotoxina este sintetizată de celulele T şi de obicei acţionează local ca un factor paracrin şi nu ca mediator al injuriei sinteticele este un activator potent al neutrofilelor furnizând limfocitelor un mijloc de reglare a reacţiilor inflamatorii acute. Astfel.

210 . În plus. Ele servesc creşterii chiar şi a celulelor nemuritoare. Relaţii de cooperare între componentele sistemului imun Antigenele macromoleculare conţin epitopi multipli sau determinanţi.celule dendritice (celule de prezentare. astfel multe celule tumorale ce cresc autonom secretă IL 6 ca un factor de creştere autocrin. Moleculele de anticorpi secretaţi neutralizează antigenele. antigenul străin şi o moleculă MHC self. prezente pe suprafaţa celulelor accesorii sau celulelor ţintă. activează sistemul complement. Limfocitele T helper şi citolitice specifice pentru antigenele proteice străine recunosc deci simultan două structuri. respectiv macrofagele).4. Celulele accesorii cel mai bine definite pentru limfocite T helper includ: . în asociaţie cu produsul unei gene a self-ului. gama-IFN. factorul de stimulare a coloniei granulocite-macrofag. însă în cazul producerii lor excesive se poate instala dezordinea tisulară şi chiar moartea. 10. adică a "hibridoamelor"ce produc anticorpi monoclinali. FTC inhibă creşterea celulelor din măduva oaselor. În concluzie. măresc răspunsul la aceşti factori. Mai mult. fiecare din aceştia putând fi recunoscuţi de un anticorp. Mediatorii creşterii leucocitelor imature B ai diferenţierii lor sunt interleukina-3 de stimulare a coloniei macrofagelor. IL-6 acţionează ca factor de creştere pentru multe celule maligne plasmatice (plasmacitoame sau mieloame) B. diferite izotipuri de anticorpi se leagă la receptorii Fc pe eozinofile. recent descrisă. IL-6 promovează creşterea celulelor somatice hibride produse prin fuziunea celulelor B normale cu celule mielomului. Acest factor nu reprezintă o citokină unică. LT. fiind donate molecule cu această activitate. În timp ce interleukina-3 (cunoscută ca factor de multitudine) promovează expansiunea celulelor ce se diferenţiază în toate tipurile de celule mature cunoscute. . vizează progeniturii hematopoietice comutaţii la linia limfocitelor B. Citokine ce stimulează hematopoieza Reacţiile imune şi inflamatorii care consumă leucocitele induc producerea de noi leucocite care înlocuiesc celulele inflamatorii. acţiunea inteleukina-7. complex major de histocompatibilitate. mastocite şi celule native ucigaşe şi stimulează funcţiile acestor celule ca pe o consecinţă a legării antigenului. lg de la suprafaţa celulei B este receptorul celulei B pentru antigen.fagocitele mononucleare. Anticorpi sunt produşi in RER al celulei B. obsonizează antigenele şi amplifică fagocitoza lor de către diferite celule. Celulele T recunosc antigenul numai pe suprafaţa celulelor accesorii. De exemplu FNT. Acţiunile acestor citokine sunt influenţate de alte citokine. Se considera în prezent că reţinerea leucocitele în ţesuturi este controlată de exprimarea recepţionerilor specifici pentru moleculele matrice extracelulare. în timp ce IL-l.Factorul de inhibare a migrării Acumularea fagocitelor mononucleare în ţesuturi depinde de reţinere acestor celule ca răspuns la citokinele produse local ce inhibă motilitatea. adică celulelor canceroase. De exemplu. . în timp ce celulele B şi anticorpii secretaţi leagă antigenele solubile aflate în circulaţie sau în faza apoasă. citokinele exercită numeroase funcţii utile organismului. celulele T recunosc şi răspund la antigenele proteice străine numai când antigenul este ataşat de suprafaţa altor celule.limfocite B. cum sunt integrinele. Citokinele ce stimulează expansiunea şi diferenţierea progenitorilor din măduva oaselor sunt denumite factori de stimulare a coloanei (FSC). Prin urmare. factorul de stimulare a coloniei granulocitelor B. interleukina-7. Se ştie că maturarea unei leucocite implică comutarea la o linie particulară cu pierderea capacităţii de dezvoltare în alte tipuri de celule mature. IL-6. Alţi receptori Fc de pe celulele epiteliale mediază transportul transepitelial al anticorpilor IgA si IgG.

. CTL 1 recunosc antigenii în asociaţie cu produsele genice din clasa întâia complexului major de histocompatibilitate. . Genele complexului major de histocompatibilitate clasa I funcţionează ca gene ale răspunsului imun.. De exemplu. creşterea concentraţiei în calciul citoplasmatic. sindromul Sjogren cât şi o serie de boli autoimune (de exemplu lupusul sistemic eritomatos.anticorpi împotriva proteinelor de suprafaţă pot fi utilizaţi să localizeze şi să trateze tumori derivate din limfocitele Bd) unele proteine de suprafaţă sunt receptori pentru citokine. În plus la Ig şi clasa II ale complexului major de histocompatibilitate (cu rol în interacţiunea celulă T-B). În general celulele B în repaos exprimă un număr scăzut de receptori pentru citokine (de la câteva sute la 1. IL-5 şi IL-6. 211 . produsele lor se leagă selectiv şi prezintă unele antigene.ele pot fi de markeri fenotipici de maturitate şi ai liniei de celule B. Procesarea asigura ca porţiuni ale unei proteine (heptone imunodominante) se vor lega la moleculele clasei II a complexului major de histocompatibilitate şi vor forma complexe imunogenice. IL-4. Rezultatul legării antigen-complex major de histocompatibilitate la celulele T este o serie de evenimente intracelulare numite cu un termen comun activarea celulei T care începe cu generarea celui de al doilea mesager şi terminarea cu dezvoltarea funcţiilor efectuare şi proliferarea celulei T. Multe tipuri celulare au capacitatea de a prezenta antigenele celulelor T ajutătoare CD+4. apoi câteva proteine sunt fosforilate.celule Langerhans ale pielii.celulele endoteliale. Limfocitele T helper CD+4 recunosc antigenele în asociaţie cu produsele clasei a doua a complexului major de histocompatibilitate şi celulele CD+8. CD4 şi CD8 sunt glicoproteine de suprafaţa exprimate exclusiv pe sub seturi de celule T mature cu modele distincte de restricţie a complexului major de histocompatibilitate. răspunsurile anticorpului sunt iniţiate prin interacţiunea antigenului cu molecule Ig specifice de membrană de suprafaţa limfocitelor B. cu anticorp anti-lg sau prin alţi activatori policlonali. hemocromatoza idiopatică. dar nu altele. celulele B exprimă receptori de înaltă afinitate pentru câteva citokine incluzând IL-1. Pe limfocitele B se găsesc markeri fenotipici şi moleculari funcţionali de suprafaţă. care sunt procesate şi asociate cu moleculele complexului major de histocompatibilitate clasa I. Aceste complexe sunt exprimate pe suprafaţa celulelor accesorii. Proteinele exogene străine sunt internalizate în celulele accesorii unde suferă procesarea într-un compartiment vezicular acid. Aceşti mesageri secundari stimulează transcripţia genelor necesare pentru răspunsurile proliferative şi efectoare ale celulei T. Celulele T limitate la un complex de histocompatibilitate exprimă clonal receptori proteici heterodimerici (alfa. artrita reumatoidă. activitate crescută a proteinkinazei C. . Diviziunea mitotică a celulelor T are ca rezultat expansiunea clonelor de celule cu aceiaşi specificitate antigenică şi astfel amplifică răspunsurile imune la un antigen particular. Aceşti receptori leagă specific antigenul procesat complexat la moleculele complexului major de histocompatibilitate de suprafaţa celulelor (APC 1). Anomaliile antigenelor de histocompatibilitate asociate unor boli ca spondilita anchilozantă. Reglarea expresiei genelor complexului major de histocompatibilitate clasa II reprezintă un punct de control important pentru răspunsurile imune. astfel ca antigenele virale.ele pot funcţiona activând ori reglând celula B. Prin urmare.000 per celulă). IL-2. Aceste proteine de pe suprafaţa celulelor B sunt importante deoarece: . dermatita herpetiformă. Antigenele ţintă pentru CD+8 CTL sunt proteine sintetizate endogen. miastenia gravis. diabetul insulinodependent etc).beta) legaţi prin legături disulfidice ce sunt omologi moleculelor Ig. însă exprimarea acestora este crescută pe celulele B stimulate via Ig din membrană. unde sunt recunoscute de celulele T CD+4. Cele mai timpurii evenimente din această cascadă includ modificarea fosfolipidelor membranare. limfocitele B exprimă o varietate de proteine de suprafaţă cu semnificaţie funcţională (incluzând receptorul C3d pentru virusul Epstein Barr).

În plus. creşterea temperaturii locale). În plus. ƒ macrofagele produc citokine care recrutează alte celule inflamatorii. În plus. fiind efectori importanţi in reacţiile imune la antigenii ce induc nivelele ridicate de IgE. ƒ Macrofagele produc de asemenea factori de creştere pentru fibroblaste şi endoteliul vascular ce promovează repararea ţesuturilor vătămate. În acest fel. incluzând antigene şi chiar ţesuturi proprii vătămate ori moarte. de citokinele derivate din celula T şi fagocitează particule opsonizate. Diferite citokine induc proliferarea celulelor B. astfel ca paraziţi. ele distrug 212 . prezentând antigenele celulelor T şi secretând citokine ce promovează expansiunea şi diferenţierea ambelor feluri de limfocite. limfocitelor T ajutătoare. ca microbii.Această interacţiune stimulează celulele B să intre în ciclul celular. Ele sunt stimulate ca şi macrofagele. în faza efectuare a răspunsurilor imune umorale antigene străine. macrofage) în imunitatea naturală includ următoarele: ƒ macrofagele fagocitează particule străine (microbi. Ele fagocitează particule opsorizate şi funcţionează ca celule efectuare ale imunităţi umorale. macrofagele figurează printre principalele celule efectuare ale imunităţi medie celular. toate acestea omorând microbii. au şi funcţia de a elimina microbi şi celulele moarte. specii reactive de oxigen. ƒ în faza de efectuare a răspunsurilor imune mediate celular celulele T ajutătoare secretă citokine ce activează macrofagele. Astfel. secreţia anticorpilor şi alte trăsături ale răspunsului imun umoral la antigenele proteice. Deoarece macrofagele exprimă receptori de suprafaţă pentru anticorpi şi anumite proteine ale complementului. migrând şi acumulându-se la locuri de activare a complementului. degradative şi citolitice decât celulele nestimulate. ca prostagladinele. Interacţiunea limitată la complexul major de histocompatibilitate dintre celula B şi limfocitele T ajutătoare furnizează ea însăşi semnale activatoare celulelor B restante şi conduce la secreţia diverselor citokine de către celulele T. de activare şi efectuare a răspunsurilor imune specifice: ƒ Macrofagele dispun antigene străine pe suprafaţa lor intr-o formă ce poate fi recunoscută de limfocitele T antigene specifice. Ele secretă şi conţin în membrană proteine ce promovează activarea celulei T. macromolecule. aceste celule secretă enzime. Principalele funcţiuni ale fagocitelor mononucleare (monocite. în special neutrofile şi sunt responsabile pentru multe din efectele sistemice ale inflamaţiei ( febra. Capacitatea macrofagelor şi limfocitelor de a-şi stimula unele altora funcţiile dovedesc un mecanism de amplificare importantă pentru imunitatea specifică. eritemul. Ele posedă receptori pentru porţiunea Fc a anticorpilor şi pentru proteinele complementului. Eozinofilele exprima receptori Fc pentru o clasă de anticorpi IgE. Celulele accesorii (de exemplu macrofagele) pot juca un rol important în iniţierea răspunsului imun. mediatori derivaţi din lipide. de exemplu eritrocite senescenţe). numite şi celule inflamatorii. la limfocite şi fagocitele mononucleare. alte leucocite şi granulocite participă în faza efectuare a răspunsurilor imune specifice. substanţele fagocitate sunt degradate de enzimele lizozomale. antigenele proteice ale celulei T sunt procesate de către celulele B şi prezentate în asociaţie clasa II de molecule ale complexului major de histocompatibilitate. Fagocitele mononucleare joacă următoarele roluri în faza cognitivă. ele leagă şi fagocitează particulele opsonizate mult mai avid decât pe cele neînvelite (neopsonizate). tumefierea. Macrofagele astfel activate sunt mai eficiente in realizarea funcţiilor fagocitice. controlând întinderea infecţiei şi pot vătăma chiar ţesuturile normale în imediata vecinătate. devin învelite sau opsorizate de anticorpi şi proteine ale complementului. probabil via producere de mesageri secunzi intracelulari. Granulocitele. macrofagele participă la eliminarea antigenelor străine prin răspunsuri imune umorale. Neutrofilele răspund rapid la stimuli chemotactici putând fi iniţial activate de citokinele produse de macrofage. T şi B. deoarece joacă roluri importante în inflamaţie şi imunitatea naturală.

opsonizarea sau dizolvarea antigenilor. De pildă efectele antitumorale ale interleukinei-1 pot fi înregistrate prin 3 mecanisme: ƒ direct citolitic. celulele B produc anticorpi. Cum s-a spus anterior. citokinele asigură mecanisme de amplificare importante ce fac capabile limfocitele în număr scăzut. Creşterea şi diferenţierea eozinofilelor sunt stimulate de o citokină derivată din celula T helper numită interleukina-5. Imunopatia instalată în anumite cazuri poate conduce deci la cronicizare ori moarte. astfel încât activarea celulei T herper poate contribui la acumularea eozinofilelor la locurile cu reacţii de infestare parazită şi alergice. În sfârşit.celulele T efectoare – distrug antigenii sau determină inflamarea ca răspuns la acţiunea antigenului. deci implicit.5. când rezultă un defect în unul din efectorii sistemului imun (limfocitele T şi B.in alergie.celuleT supresoare – suspendă. 10. astfel: . responsabili cu neutralizarea. 213 . S-a stabilit că limfocitele sunt celule care iniţiază răspunsul imunitar specific şi care posedă memorie imunitară.celule T ajutătoare – actionează pentru pregătirea terenului de acţiune a celulelor T efectoare şi supresoare şi a celulelor B. să activeze o varietate de mecanisme efectuare pentru a elimina antigenul. Bazofilele şi mastocitele exprimă receptori de înaltă afinitate pentru IgE şi leagă astfel anticorpi IgE. acţiunea celulelor T ajutătoare. Administrarea citokinelor sau a inhibitorilor lor constituie o abordare potenţială pentru modificarea răspunsurilor biologice asociate cu boală. au acţiunea antivirală. ƒ activarea celulelor imune. acţiunea celulelor T efectoare şi a celulelor B. fagocite. proteinele complementului) se vorbeşte de imunocompromis. Eozinofilele sunt activate şi de alţi anticorpi ca formula secretată AigA. Interacţiunea antigenelor cu aceste molecule IgE stimulează bazofilele şi mastocitele de a excreta conţinutul granulelor lor. atunci când acest lucru este necesar. aceste granulocite sunt celule efectuare ale hipersensibilităţi imediate datorită IgE. producţia excesivă ori acţiunile citokinelor pot conduce la distrucţie tisulară şi chiar moarte. Unele dintre ele sunt responsabile cu recunoaşterea. producătoare de Ig. Eozinofilele sunt numeroase la locurile reacţiilor de hipersensibilitate imediată. Limfocitele efectoare sunt de două tipuri: celule B şi celule T. Baza umorală a răspunsului imun Este mediată de celulele B. în funcţe de natura lor. care sunt mediatori chimici ai hipersensibilităţi imediate. Prin urmare. Astfel. iar altele cu efectuarea acţiunii. citokinele servesc multor funcţiuni ce sunt critice în apărarea împotriva agenţilor patogeni şi furnizează legături între imunitate specifică şi naturală. . De asemenea.helminţi ce rezistă deseori enzimelor lizozomale ale neutrofilelor şi macrofagelor. specifice pentru oricare antigen. ƒ inducţia linfokinelor antitumorale sau facilitarea efectelor lor. antiproliferativă şi imuno modulatoare. Celulete T pot fi la rândul lor împărţite în trei categorii. de exemplu. datorate producerii de anticorpi IgE. Pe de altă parte. Este ştiut că interferonii. Citokinele reglează de asemenea amplitudinea şi natura răspunsurilor imune prin influenţarea creşterii şi diferenţierii limfocitelor. .

Ele au determinanţi antigenici şi repetabili şi determină un răspuns cu IgM. O parte din celulele B răspund direct la antigenii numiţi antigeni Tindependenţi. de accea sunt cunoscute sub denumirea de celule B policlonale mitogene. probabil.două tipuri ce celule T. Celulele B Anticorpii sunt produşi de către celulele B. Macrofagele au rol în concentrarea şi prezentarea unor antigene.Ciclul de dezvoltare al celulelor B. Calitatea răspunsului este îmbunătăţit de prezenţa celulelor macrofage datorită. producerii de factori solubilizanţi. Producerea de anticorpi Producerea de anticorpi implică cel puţin patru tipuri de celule: . C . în reglarea tipului de răspuns şi amploarea răspunsului imunitar. ajutătoare şi supresoare. 10. nu cu IgG. Această secvenţă de maturare se potriveşte cu cinetica răspunsului. răspunsul primar fiind preponderent IgM. Asemenea substanţe pot provoca proliferarea nespecifică a celulelor B de memorie (celule produse care prezintă aceleaşi imunoglobuline la suprafaţă).celulele macrofage ─care acţionează ca celule de prezentare . S . Prezentarea antigenilor Primul stadiu al răspunsului imun la acţiunea oricărui tip de antigen implică modificarea antigenului de către macrofagi.1.lanţ citoplasmatic. alţii decât epitopi.10. Din cauza tipului de acţiune desfăşurat de către macrofagi. în prelucrarea antigenelor. Acesta nu este un proces specific. pe măsură ce se maturizează. Tipul final de imunoglobulinăde la suprafaţă pare să prezinte natura anticorpului produs de celulă. IgA sau IgE.5. Pentru aceste acţiuni nespecifice pot fi responsabili şi alţi determinanţi. Antigenul purtat de către macrofag este apoi „prezentat" limfocitelor care sunt predeterminate să reacţioneze la antigen. inclusiv interleukine 1. de la producerea de IgM. Procesul ce are loc la nivelul celulelor macrofage este o parte esenţială a procesului de generare a răspunsului imun care implică celulele T. poate trece la producerea de IgM şi IgD pentru ca în final să producă IgG. Fig.celule B. . O astfel de celulă pare capabilă să producă mai multe tipuri de imunoglobuline. acestea sunt denumite celule de prezentare (sau auxiliare). IgA şi IgE.5. 214 . Astfel. care pot fi uşor recunoscute datorită prezenţei pe suprafaţa lor a imunoglobulinelor.lanţ de suprafaţă.2. iar cel secundar preponderant IgG (fig. 132 . 132).

Majoritatea celulelor B însă nu răspund direct în majoritatea antigenilor chiar când aceştia sunt prezentaţi de celulele ajutătoare adecvate. Unele din aceste glicoproteine se găsesc doar la celulele T. pe când capacitatea de răspuns la alţi antigeni rămâne nemodificată. Celulele T supresoare Efectele celulelor T ajutătoare sunt contrabalansate de celulele T supresoare. la animalele de experiment injectarea repetată a unor doze relativ mari de antigen poate duce la toleranţă în care nu este produs nici un anticorp specific ca răspuns la acţiunea antigenului. Celulele T pot să: dezintegreze antigenii specifici: citotoxicitate. Ele recunosc apoi aceeaşi combinaţie de antigen şi antigen de clasa II specific celulei B corespunzătoare. Recunoaşterea antigenului implică mai mulţi receptori la suprafaţa celulelor T ajutătoare. Ele par să fie capabile să lege direct antigenul. haptenele pot fi recunoscute ca antigeni de celulele T doar cuplate cu un purtător. De exemplu. chiar dacă celulele T singure nu sunt capabile să determine anticorpi. iar haptenele libere pot reacţiona cu anticorpii. elibereze substanţe solubile biologic active (limfokine) care stimulează inflamarea: hipersensibilitate întârziată. Deoarece semnalele sunt în mod normal generate de celulele T. Când o celulă ajutătoare T întâlneşte un antigen pentru prima dată. Este nevoie de încă un semnal de activare pentru stimularea acestor celule B. acţionând mai degrabă asupra celulelor ajutătoare T dect asupra celulelor B. Celulele T sunt de aceea denumite ajutătoare. Chiar dacă celulele T sunt separate de celulele B printr-o membrană. ele pot încă să stimuleze un răspuns la celulele B. 215 . Acestea au pe suprafaţă o glicoproteină specifică CDS. care recunosc antigenul prin imunoglobulinele de suprafaţă. de exemplu.6. Antigenii de clasa II joacă un rol important în activitatea celulelor ajutătoare T. iar funcţia lor nu este în totalitate cunoscute. Acţiunea celulelor T supresoare poate fi accentuată de anumite acţiuni de imunizare. Răspunsul imunitar la o expunere ulterioară va fi mai rapid şi mult mai viguros. Răspunsul imunitar mediat de celule Răspunsul specific antigenului mediat este generat de celule limfocitare T. antigenii sunt denumiţi antigeni T-dependenţi. 10. Celulele T de la un individ nu pot coopera cu celulele macrofage şi celulele B de la altul. celulele supresoare T sunt specifice unui anumit antigen. Celulele T au glicoproteine de suprafaţă specifice care acţionează ca marcatori care le diferenţiază. fără a necesita şi acţiunea celulelor de prezentare. iar pe de altă parte declanşează un proces de transformare şi proliferare care are ca efect o creştere a numărului de celele ajutătoare T specifice. Celulele ajutătoare T recunosc la celulele de prezentare antigenul şi antigenul HLA de clasa II ca un complex. Ele pot fi recunoscute de anticorpii monoclonali. văd acelaşi epitop diferenţiat. Celule B. sugerând faptul că factorul solubilizant eliberat de celulele T mediază efectul de ajutorare a celuleor B. ea ajută pe de o parte celulele B. disponibile atunci când individul va fi din nou supus acţiunii antigenului. Doar celulele ajutătoare T care au răspuns la antigenul prezentat de către celulele macrofage poate în continuare să ajute celulele B. Adăugarea celulelor T determină un răspuns. Celulele T ajutătoare Acţiunea celulelor T este specifică antigenului. Ca şi celulele T ajutătoare.

Limfokinele sunt substanţe solubile capabite să influenţeze cinetica altor celule inflamatoare.7. Interacţiuni celulare în răspunsul imun Mecanismele de declanşare şi control ale reacţiilor imune sunt complexe şi antrenează o cascadă de reacţii de stimulare sau inhibiţie între diversele populaţii celulare şi speciile moleculare. Inducerea este declanşată de antigenii de clasa I şi este reglată de celulele T supresoare. 216 . Clona respectivă începe să se multiplice activ. dând naştere la clone celulare B.celule secretoare de imunoglobuline. celulele citotoxice T sunt foarte importante în faza de refacere. Deoarece limfocitele cu receptori pentru antigenul în cauză părăsesc circulaţia şi se localizează în organele limfoide. amplificând şi mai mult reacţiile. hipersensibilitatea întârziată este determinată de celalele T de hipersensibilitate întârziată. Fracţiunile imunogene sunt proiectate pe membrane macrofagului. Macrofagele la rândul lor. distrugând celulele infectate înainte de producerea altor particule virale.Aceste două tipuri de răspunsuri ale celulelor T sunt mediate de populaţii specifice: citotoxicitatea este determinată de celulele citotoxice T. antigenul este captat de către macrofage şi degradat în fagolizozomi în material neantigenic şi în componente înalt imunogene. Sunt atrase la locul unde are loc reacţia de hipersensibilitate întârziatăcelule macrofage. neutrofile şi alte limfocite. Celulele citotoxice T sunt implicate în rejecţia grefelor. Celulele citotoxice T Celulele citotoxice T dizolvă celulele infectate cu virusuri. putând distruge doar celulele care prezintă acelaşi antigen HLA clasa I. limfocitele primesc informaţii referitoare la structura imunogenului. în primele momente ale stimulului antigenic proporţia lor in sângele periferic scade considerabil. Celulele efectuare de la nivelul organelor limfoide formează foliculi şi centri germinativi unde îşi vor exercita activitatea distructivă. În contact cu antigenii străini. Macrofagii pot fi de asemenea activaţi de linokine să distrugă paraziţii intracelulari ca microbacteriile. Când limfocitele B sunt stimulate antigenic ele se divid prin mitoze repetate. Limfokinele includ interferon. dar care activează de asemenea un tip de celule ucigaşe naturale NK (Natural Killer). Celulele T de hipersensibilitate întârziată Reacţia de tip hipersensibilitate întârziată este cunoscută de foarte mult timp. eliberează monokine. Inducerea celulelor citotoxice T necesită celule precursoare şi interleukine – 2 de la celulele T ajutătoare. Prin receptorii pentru antigen. prin reacţii de citotoxicitate . să elaboreze limfokine care vor acţiona asupra macrofagelor. În linii mari. celulele T de hipersensibilitate întârziată eliberează limfokine care mediază un răspuns imflamatoriu. celulele citotoxice T recunosc antigenii virali împreună cu antigenii HLA de clasa I. acestea sunt traduse şi transmise AND-ului care la rândul său v-a ordona diviziunea celulară. reacţia la injecţia intradermală cu tuberculină în cazul testului Hantoux este o reacţie de acest tip. Din acestea unele imunoblaste se diferenţiază în plasmocite . a unor limfocite încă nesensibilizate şi asupra altor celule accesorii. succesiunea evenimentelor care au loc după pătrunderea antigenului în organism este următoarea: în câteva minute. celulele sunt apoi imobilizate şi este declanşată inflamarea. care le transportă la nivelul organelor limfoide secundare. De vreme ce pe suprafaţa celulelor infectate apar proteinele specifice virusului înainte de producerea altor virusuri. În comparaţie cu celulele T ajutătoare. Această citotoxicitate este dependentă de virus şi doar celulele care prezintă proteine virale relevante la suprafaţa lor sunt distruse. De exemplu. Reacţiile determinate de vaccinuri sunt de acelaşi tip. fie indirect prin secreţie de imunoglobuline cu funcţii de anticorp. acţionând asupra antigenului fie direct. Ele prezintă specificitate pentru antigenii HLA. care este bine cunoscut pentru efectul său antiviral direct. 10.

unde patrulează un timp îndelungat. Prezentarea antigenului de către macrofag atât celulelor T. După ce complexele antigen-anticorp uşor fagocitabile sunt eliminate din organism. care trebuie "sfărâmate". Este un dimer constituit din două jumătăţi C-terminale ale lanţurilor H (grele) de Ig. celule T şi B) după cum cooperează s-ar putea realiza fără contact intercelular.Alte imunoblaste se reîntorc la forma de limfocit circulant.7. De asemenea poate interveni şi citotoxicitate anticorpodependentă (ADCC). aceiaşi celulă putând fagocita diferite molecule indiferent de structura lor. sunt folosite predominant mecanismele imunităţii mediate umoral împotriva speciilor care trăiesc în afara celulei şi cele alte imunităţii mediate celular contra celor adaptate la viaţa intercelulară. complexele se vor ataşa la FcR (receptorul Fc – fragment cristalizat). În această interacţiune guvernează aceleaşi restricţii genetice ca acele implicate în interacţiunea limfocite T . În declanşarea şi controlul răspunsului imun intervin numeroşi factori a căror apariţie şi dispariţie din scenă este ordonată de multiple semnale şi circuite de reglare şi control. De asemenea. a macrofagului (opsonizare). Astfel se asigură un permanent control homeostatic care menţine cadrul normal al reacţiilor imune. Unele mecanisme de apărare imună în infecţiile bacteriene În general. între toate 3 tipuri celulare (macrofag. cu viaţă lungă. declanşându-se imunitatea umorală rapidă. Legarea prin porţiune Fc a complexelor antigen-anticorp la FcR a macrofagului. cât şi celulelor B. 10. nu şi la pronază. Receptorii Fc sunt glicopreteine rezistente la tripsină. organul limfoid fiind astfel crescut în volum tumefiat şi edemaţiat. rămânând de veghe numai celulele de memorie. Antigenul formând complexe cu anticorpii. prin mediatori eliberaţi de limfocitul helper sau ajutător (TH) care ar activa macrofagul sau direct celula B. De exemplu. datorită proliferării clonale active. Interacţiunea celulară ar interesa succesiv câte două tipuri de celule legate prin punţi formate de către antigen: macrofag şi limfocit TH ( helper) şi ulterior limfocit TH şi limfocit B. Interacţiunea s-ar putea instala şi simultan. Spre deosebire de limfocitele diversificate clonal. fără a fi însă graniţe rigide între cele două tipuri de reacţii imune. Anticorpii sintetizaţi sunt exocitaţi şi depuşi fie la suprafaţa membranei celulare. 217 . celulele efectuare mor. Acestea reţin în memoria lor (în acizii nucleici) primul contact cu antigenul. fie trecuţi în sânge. induce şi formarea unor compuşi chimici simpli. pregătite să facă faţă unui nou atac. celula care reprezintă antigenul limfocitului T poate fi limfocitul B şi nu macrofagul. care ar stimula la rândul lor sinteza şi exprimarea pe membrana macrofagului a antigenelor I (asociate regiunii I din MHC – major histocompatibility complex class I). Fc este un receptor membranar care leagă Ig. în care macrofagul prezintă antigenul "prelucrat" limfocitelor T şi eventual cel "neprelucrat" limfocitelor B. cooperarea celulară se instalează atunci când limfocitele sunt expuse stimulilor mitogenici şi nu numai celor antigenici. macrofagul captează antigenul nespecific. În unele situaţii.macrofag. care asigură supravegherea imunologică. Celulele efectuare rămân la nivelul centrilor germinativi unde continuă prolifelarea şi secreţia de limfokine sau monokine.1. funcţiile fagocitare fiind mult activate. poate fi importantă în reacţiile imune faţă de antigene cu moleculă mare. Durata scurtă de viaţă a celulelor efectuare reprezintă un mijloc eficient de stingere a reacţiilor imune. adică mijloace de apărare celulară condiţionate insă de prezenţa anticorpilor specifici. devenind celule B cu memorie. După 24-48 de ore. operaţie de care sunt capabile numai celulele cu funcţii fagocitare. o populaţie de celule T ajutătoare (TH) activează multiplicarea şi transformarea unei clone de precursori B spre plasmocite secretoare de imunoglobina dar prin alte canale semnalizează şi celule T supresoare (TS) care vor controla atât proliferarea precursorilor B cât şi cea a limfocitelor TH. celulele de memorie încep să revină în circulaţie.

e. Prin mecanisme mediate celular. b. La rândul lor. ale germenilor gram-negativi (cei gram-pozitivi sunt practice rezistenţi). Inhibiţia aderenţei la seroase sau mucoase se realizează de asemenea. inhibiţia aderenţei. "Activarea" fagocitozei sau "opsonizarea" este mediată prin anticorpi din clasa IgG. după fagocitare. Imobilizarea germenilor ciliaţi sau flagelaţi poate fi realizată practic de către toate clasele imunoglobuline şi se dovedeşte eficientă în frânarea virulenţei unor germeni gram negative (Salmonella. neutralizarea toxinelor bacteriene. mai susceptibile la liză fiind formele SD. opsonizarea.2. ori în absenţa anticorpilor specifici.000 molecule de IgG pe suprafaţa bacteriei. celula fagocitată şi nu bacteria. natural şi de celule nativ-ucigaşe (NK). multiplicarea bacteriei. In ceea ce priveşte opsonizarea. Acest mijloc de apărare antimicrobiană nu este important deoarece subiecţii cu deficienţe congenitale în componentele complementului nu sunt mai semnificativ expuşi la infecţii în comparaţie cu cei normali. macrofagele. pentru a conferi condiţii favorabile opsonizării S. inhibă aderarea şi. d. bacterioliza dependentă de anticorpi. graţie anticorpilor (în special cei din clasa IgA). macrofagele activează funcţiile citotoxice ale limfocitelor T care apoi distruge eficient celulele infectate bacterian (sau viral). Bacterioliza dependentă de complement. se ştie că bacteriile au o serie de factori care le protejează de acţiunea fagocitară a macrofagelor.7. granulocitele şi macrofagele au receptori membranar pentru fragmentul Fc sau pentru fracţiuni ale complementului prin intermediul cărora bacteria este "prinsă" pe căi indirecte. sunt activate de limfokine eliberate în special din limfocite T. care interferând cu adezinele.). În cazul complementelor C3 sau C4. este omorâtă de regulă. care secretă exotoxine). prin factorii C3 sau C4 ai complementului.7. proprietăţilor hidrofile ale peretelui celulei bacteriene. fragmentul FC este fixat la FCR şi bacteria este fagocitată. Nefiind distruse.1. In schimb. imobilizarea germenilor ciliaţi sau flagelaţi. fiind inhibată fuziunea lizozomilor cu fagozomii. Proteus. are loc ataşarea la receptorul pentru complement. Staphylococcus etc. Mijloace de apărare imună mediată celular Unele bacterii (M . Prin urmare.tuberculosis. ca şi în cazul hemolizei prin complementare loc ca urmare a activării complementului de către anticorpii care s-au fixat pe bacterie. trebuie să fixeze cca 8.coli. 10. Bacteriile sau celulele infectate cu bacterii pot fi lizate spontan. În cazul complexelor antigen + anticorp. nu sunt atacate de enzimele lizozomale. chiar dacă sunt fagocitate de către macrofagele opsonizate. typhimurium. Astfel simpla opsonizare este total ineficientă deoarece. bacteria fiind "reţinută" la peretele celulei. neutralizarea toxinelor bacteriene (realizată aproape exclusive de către anticorpii din clasa IgG) este un mijloc important de apărare (în special în cazul germenilor din genurile Clostridium. Toxoplasma etc.10. etc). fie prin agregate de molecule de imunoglobulină fără funcţii specifice pentru bacteria respectivă. dar nu şi fagocitoza. Este cazul capsulei proteinei M la Streptococcus. dobândesc proprietăţi citotoxice şi bactericide şi proliferează la locul infecţiei sau inflamaţiei. iar în absenţa anticorpilor specifici opsonizarea se realizează fie prin activarea complementului pe cale alternativă. etc. bacteriile pot persista timp îndelungat în fagozomi sau distrug fagozomi. De exemplu. 218 . Împotriva acestor factori antifagocitari.1. în consecinţă. polizaharizilor capsulari. Mijloace de apărare imună mediate umoral Sunt cunoscute in infecţiile bacteriene: a. c. E. mecanismele opsonizării includ legarea complexului bacterie-anticorp prin receptorul pentru FC (FCR) sau legarea complexului bacterie-anticorp prin receptorul complement (CR). microvililor. şi ajung în citoplasmă.1.

Există bineînţeles. Sunt produşi anumiţi anticorpi anti-idiotip în cadrul unui răspuns imun normal. 219 .zona de pătrundere a antigenului.2.sistemul complementar care poate fi să distrugă un organism. Se pare că asemenea anticorpi anti-idiotip sunt implicaţi în cazul reglării unui răspuns imun normal. Reglarea normală Factorii care reglează un răspuns imun normal sunt multiplii. .concentraţia de antigeni.8. 10. Mecanismele implicate includ activarea celulelor T supresoare şi eliminarea celulelor ajutatoare T şi a celulelor B corespunzătoare. declanşând doar clonele care au receptori cu mare afinitate.8. toleranţa naturală la antigenii proprii.celulele fagocitare (macrofagii şi leucocitele poliformonucleare care indepărtează antigenii). Este esenţial ca un sistem imunitar să nu reacţioneze cu celulele gazdă.9. indiferent dacă aceştia sunt molecule inerte sau organisme. fagocitarea sa.viteza răspunsului imun. Stimulul de bază. . Inexistenţa auto-toleranţei duce la apariţia bolilor autoimune. Anticorpi anti-idiotip Structura zonei de legătură a antigenului este unică pentru fiecare anticorp şi poartă numele de idiotip. Disponibititatea antigenitor Răspunsul imun este declanşat în mod natural de antigeni. dar ei includ disponibilitatea antigenilor şi influenţa anticorpilor anti-idiotip. Rata în care antigenii declanşeză celulele B este probabil un factor important în limitarea producerii de anticorpi. Această stare de absenţă a răspunsului este cunoscută sub numele de toleranţă. fie să faciliteze. Principalii factori sunt: . 10. prin definiţie. asemenea anticorpi sunt. poate împiedica apariţia unui răspuns imun.1.disponitilitatea anticorpilor. Reglarea alterată Factorii care reglează răspunsul imun pot fi manipulaţi experimental. .10. Intensificarea răspunsului imun Rolul răspunsului imun este distrugerea antigenilor străini. deoarece orice dezordine poate cauza o boală autoimună sau o boală de imunodeficienţi. ca urmare a proceselor imune care au loc. autoanticorpi. Anumiţi factori nespecifici pot creşte efectele anticorpilor. 10. . Întepărtarea atigenilor este influenţată de mai mulţi factori printre care: .8. Reglarea imunologică Reglarea imunologica este de foarte mare importanţă mai ales în cazul maladiilor umane. Concentraţia de antigeni va scădea în urma metabolizării sau îndepărtării acestora. pentru răspunsul imun devine deci mai slab. Ajustarea adecvată a dozei şi a ratei de expunere la un anumit antigen.

în timp ce altele atrag neutrofilele şi macrofagele pentru fazele următoare de opsonizare şi fagocitare. Pentru a-şi putea îndeplini funcţia.10. o componentă complementară poate acţiona ca o enzimă care scindează mai multe molecule ale următoarei componente din secvenţă. 220 . 133 . Fragmentele minore generate prin scindare au proprietăţi biologice deosebit de importante în faza fluidă. indiferent dacă acesta devine sau nu învelit cu anticorpul. metabolism şi probabil în funcţie. Macrofagii au în interior nişte granule care conţin diferite enzime degradate cu care distrug materialul fagocitat. Fig. Rolul major al căii complementare este furnizarea unei posibilităţi de înlăturare şi distrugere a antigenului. cum ar fi. Fragmentele minore sunt generate la aproximativ fiecare etapă în cascadă şi contribuie la generarea răspunsului inflamator. microorganismele învelite (opsonizate) cu imunoglobuline şi/sau complement sunt mult mai uşor recunoscute de macrofagi şi mult mai repede fagocitate. Componentele există în mod normal ca şi precursori inactivi. aşa cum a fost prezentat anterior.9. Macrofagii sunt de asemenea importanţi pentru prezentarea antigenilor altor celule ale sistemului imunitar. activarea chemotactică.o zonă pentru scindarea enzimatică a componentei complementare următoare. macrofagii trebuie sa fie activaţi în această stare. devenind nediferenţiabile de macrofagi. Unele dintre ele cresc permeabilitatea vasculară. Alte categorii celulare implicate în imunitate Macrofagele Macrofagele sunt celule echivalente cu monocitele şi împreună cu monocitele.2.o zonă pentru legarea de membrană celulară. Funcţia de bază a sistemului complementar este probabil opsonizarea microorganismelor şi complexelor imune. celule moarte. Materialul distrus poate fi un organism viabil. ca în figura 133. Limfocitele şi mcrofagele provin din trunchiuri înrudite de celule din măduva spinării.Scindarea unei molecule precursoare sub acţiunea unei componenete complementare Fragmentul principal are două zone active biologic: . Ţesuturile macrofage sunt eterogene în aspect. un antigen sau un complex imun. O funcţie majoră sistemului de fagocite mononucleare este fagocitoza organismclor care invadează organismul gazdei şi a altor antigeni. . 10. Sistemul complement Sistemul complementar constă dintr-o serie de proteine activate pe rând. ei prezintă o potenţialitate distrugătoare crescută. unde trăiesc pentru câteva săptămâni sau luni.1. dar o dată activată. Fiecare precursor este scindat în două sau mai multe fragmente. 9. Monocitele circulă doar câteva ore înainte de a intra în ţesuturi. reprezintă sistemul mononuclear responsabil cu fagocitoza. de exemplu.

Neutrofilele.10. O dată neutralizate. Funcţia directă a anticorpilor Neutralizarea este unul din efectele directe ale anticorpilor. indiferent dacă răspunsul predominant a fost de natură umorală sau mediat de celule. Ele pot adera sau pot migra din vasele de sînge în ţesuturi. capabile să degradeze substanţele pe care le digeră. sunt. Ele nu pot distruge celule în absenţa anticorpului. Celule ucigaşe (killer) Celulele ucigase sunt celuule non. Aceste celule sunt considerate foarte importante pentru supravegherea apărării organismului împotriva tumorilor. aceste substanţe nu se mai pot lega de ţesuturile receptoare. Un mare număr de antigeni. Organismele care au un deficit de celule ucigaşe naturale au o incidenţă . Ele pot fi activate nespecific de agenţi mitogeni sau interferon şi deci pot fi recrutate de orice celulă T. Funcţia indirectă a anticorpilor Opsonizarea este procesul prin care un antigen devine învelit cu substanţe care îl face să fie mai uşor distrus de celulele fagocitare ( fig. Realizarea acestei degradări necesită o cantitate considerabilă de energie. complexul autigen-anticorp rezultat este în general îndepăttat din circulaţie şi distrus de macrofagi. ei par să fie implicaţi în expulzarea paraziţilor din tractul gastrointestinal.10. rezultatul final al acţiunii sale depinde de natura şi localizarea antigenului. Neutrofilele sunt celule fagocitare. responsabilă pentru citotoxicitatea dependentă de anticorp. 134).10. Finalitatea răspunsurilor imune O dată ce sistemul imun a fost iniţiat. mai mare a tumorilor. procesul de fagocitare este similar atât neutrofilelor cât şi fagocitelor mononucleare. iar IgG este în mod special remarcabil pentru aceasta. 221 . inclusiv toxina tetanusului. printr-un mecanism încă necunoscut. Aria lor potenţială în acţiune este foarte mare. De menţionat că celule ucigaşe naturale nu sunt celule ale sistemului imunitar în sens strict ca macrofagii de exemplu. Ele sunt capabile să recunoască celulele care au reacţionat sub acţiunea IgG şi le distrug. şi nu au memorie imunitară. 10. 10.Leucocite neutrofile polimorfonucleare Neutrofilele joacă un rol foarte important în apărarea organismului în cazul infecţiilor acute. difteriei şi mulţi viruşi. În absenţa anticorpului sau stimulării antigenice şi sunt diferite de celulele ucigaşe prezentate anterior. 10. în plus. un consum marit şi o producţie crescută de superoxid. Această migrare apare ca efect a acţiunii agenţilor chemotactici produşi la locul inflamaţiei. Desi rolul anticorpilor IgE nu este îincă cunoscut.fagocitare mononucleare cu morfologie limfoidă. Din punct de vedere morfo-fiziologic. Celule ucigaşe naturale (natural killer) Celulele ucigaşe naturale ( NK ) arată că limfocitele granulare mari pot distruge celule .1. pot fi neutralizaţi de anticorpi.2.

Creşterea permeabilităţii vasculare este determinată de un număr de agenţi specifici. Uciderea celulelor ţintă Celulele ţintă ucise ca urmare a unui răspuns imun includ organismele şi celule care conţin antigeni virali sau tumorali specifici la suprafaţă.11.10. 134 .Relaţia dintre opsonizare şi fagocitare. care sunt legate prin punţi. 10. Procesul inflamator Inflamarea este definit ca o creştere a permeabilităţii vasculare însoţită de infiltrarea celulelor „inflamatoare”. Controlul prin reacţie inversă O etapă importantă a răspunsului imun este declanşarea unui mecanism de autocontrol (feed-back).4. Genetica sistemului imunitar După cum a fost menţionat anterior.10. 10.3. printre care fragmente de complement.5.lanţ uşor de tip Lambda. după cum este prezentat în tabelul urmator: Clasele Ig G Ig M Ig A Ig D Ig E Greutatea moleculară 150000 900000 160000 185000 200000 222 Lanţ greu γ µ α ρ ε Lanţ uşor k/γ k/γ k/γ k/γ k/γ . 10. .10. Aceste celule ţintă pot fi distruse de mecanisme specifice. 10. mecanism care împiedică eventualele reacţii de autodistrugere a organismului.Fig. Există doua tipuri de lanţuri uşoare: .lanţ uşor de tip Kappa. fiecare moleculă de imunoglobulină este de fapt o proteină compusă din două lanţuri uşoare (L) identice şi două lanţuri grele (H) identice. Lanţurile uşoare sunt identice la toate clasele de imunoglobuline dar fiecare clasă are un lanţ greu caracteristic.

Receptorul celulelor T este foarte asemănător ca structură cu imunoglobulina şi constă din doua lanţuri: un lanţ alfa şi un lanţ beta. dar specificitatea antigenică rămîne neschimbată. iar amîndouă suferă o recombinare somatică pentru celulele T cu specificitaţii diferite. Aceste lanţuri sunt legate între ele prin punţi bisulfurice. o genă J şi o genă C sunt alaturate şi transcrise într-o moleculă unică continuă a ARN-ului mesager. Această abilitate a fiecărei gene cluster de a produce diferite polipeptide este o excepţie importantă a regulii: o genă .regiunea variabilă (V). 223 .Fiecare lanţ al imunoglobulinei conţine trei regiuni: . o celulă plasmatică care răspunde la diferiţi antigeni poate să exprime o combinaţie VDJC diferită. o genă D. printr-un proces de recombinare somatică o genă V. În fiecare celulă plasmatică. cu ajutorul ADN-t recombinat. Fiecare are o structură analoagă cu gena cluster pentru lanţtul usor al imunoglobulinei. Deşi combinaţia VDJ de obicei rămîne constantă pentru celulele plasmatice şi toţi descendenţii lor. Gena cluster pentru lanţul alfa al receptorului T este pe cromozomul 14. ceea ce are ca rezultat o mai mare diverisificare. circa 50 de gene diverse. Imunodeficienţa dobîndită Imunodeficienţa dobîndită poate apare în fiecare sau în amîndouă componentele răspunsului imun. se pot însera extranucleotide la nivelul joncţiunii şi aceste gene sunt predispuse să sufere mutaţii somatice după ce au fost obţinute. Genele cluster pentru lanţurile uşoare Kappa şi Lambda au o structură similară cu aproximativ 200 de gene variabile şi 4 gene de joncţiune. acestea ducînd la mai mult de 12000 de combinaţii posibile. de exemplu pentru IgM spre IgG.regiunea de joncţiune (J). Receptorul celulelor B este anticorp (de ebicei de tip IgM) şi astfel. iar gena cluster pentru lanţul beta este pe cromozomul T. Gena responsabilă cu crearea lanţului uşor Kappa se găseşte pe braţul scurt al cromozomului 2. 10. În lanţurile grele există o regiune diversificată (D). în timp ce gena pentru lanţul uşor Lambda este pe cromozomul 22. 6 gene de joncţiune ş una sau mai multe gene pentru regiunea constantă a fiecărei clase de imunoglobuline. Suplimentar. Locusul pentru gena lanţului greu este pe cromozomul 14. Gena cluster pentru lanţul greu conţine: aproximativ 200 de gene variabile. .11. Aceasta este realizată iniţial de diferitele fragmente ale ARN-ului lipite şi secvenţializate.regiunea constantă (C).1. Se poate produce orice combinaţie. dar în schimb au o genăconstantă şi nu au gene diferite. este posibilă o schimbare a genelor constante. aflată între regiunile variabile şi cea de joncţiune. . Fiecare din aceste gene este în realitate o genă cluster (ciorchine). fie lanţul Lambda.o polipeptidă. Fiecare celulă plasmatică produce lanţul uşor VJC într-o singură combinaţie şi produce fie lanţul Kappa. Restul de ADN al mănunchiului este excizat şi constituie marcatori pentru limfocitele de origine ale celulelor B. dar nu amîndouă. dar în general includ invaziile timpurii susceptibile faţă de infecţii. Simptomele şi semnele acesteia depind de mecanismele de apărare rămase intacte.

AR XR XR. 10.A. cei care au grupa B au antigeni B. Până acum au fost descrise aproximativ 400 de grupse sanguine. Boală Combinaţii imunodeficienţe severe Agammaglobulinemia Sindromul Wiskott-Aldrich Boli granulomatice cronice Sindromul Chediak-Higashi Sindromul DiGeorge Deficienţă Properdin Sindromul Limfoproliferativ Moduri de moştenire AR. 0 şi AB. cu grupa B auanti-A. aceste condiţii de apariţie arată o eterogenitate genetică. 224 . iar cei cu grupa 0 nu au nici un antigen. B. iar în 60/o din cazuri depinde de defectele sistemului complementar. Sistemul sanguin ABO Există 4 fenotipuri majore AB0: . iar dintre acestea cel mai bine cunoscute sunt ABO şi sistemele Rh ale grupelor sanguine. Indivizii care au grupa A au antigen A pe celulele lor roşii. inclusiv pe celulele sanguine. XR XR. iar mulţi din aceşti pacienţi sunt asimptomatici cu o frecvenţă de 1/1000 de combinaţii în cazul unor deficienţe ale sistemului fagocitar şi o frecvenţă de 1/70000 pentru combinaţii imunodeficiente severe. Cele mai previzibile defecte sunt deficienţele IgA-lor (1/570). Indivizii cu grupa A au în serul lor IgM anti-B (izo-glutine). care sunt determinate de reacţia celulelor roşii ale indivizilor cu anticorpii respectivi anti-A şi anti-B.11. iar – non-aglitinare . Antigenii AB0 sunt de asemenea prezenţi pe multe alte celule din organism. în 400% din cazuri ca urmare a defectelor de imunitate celulară. Grupele sanguine Grupe sanguine sunt determinate de proteinele de suprafaţă ale antigenilor de pe celulele roşii. conform tabelului de mai jos: Fenotipul celulelor roşii 0 A A AB Anti-A + + Anti-B + + - unde: + înseamnă aglutinare.AR AR deleţie cromozomială XR XR Imunodeficienţa moştenită este cauzată în 50% din cazuri de defectele anticopilor.Aşa cum sunt conturate tabelul de mai jos. cei cu grupa AB au ambele tipuri de antigeni. iar cei cu grupa 0 le au pe amândouă.2.

în timp ce 30% din populaţia bască sunt Rh. iar gena pentru grupa 0 este recesivă.04 0. Aproape toţi orientalii şi nord-americanii au Rh+ de asemenea.09 0. Anti-B Anti-B Anti-A Anti-A Anti-A nici unul Nu este posibil să distingem în grupele sanguine grupa AA de A0 sau BB de B0. neurohormoni endocrini sau neuropeptide şi vice-versa. Persoanele cu Rh + sunt hetero. Deşi sunt posibile genotipuri 00. A şi B sunt gene dominante.09 0. în timp ce persoanele cu Rh . Complexul genelor pentru Rh este pe cromozomul 1 cu 2 altele. Sistemul Rh sanguin Există 2 fenotipuri Rh: Rh + şi Rh Aceste fenotipuri sunt determinate de reacţia celulelor roşii ale indivizilor cu anticorpii anti-Rh. E. Interacţiunea între peptidele sistemului imun şi peptidele sistemului nervos şi endocrin Sistemul imun interacţionează cu sistemul nervos şi endocrin prin inervaţii ale ţesutului limfoid.32 0.03 Antigene ale celulor roşii nici unul A B B B AB Anticorpi serici Anti-A.Persoanele Rh + posedă antigeni Rh pe celulele lor roşii şi pe cele tisulare. A şi B.sau homozigote pentru alelele D (tabelul 4). BB. A0.14 0. c. Genotip cde/cde CDe/cde CDe/CDe cDE/ede cDe/cDE cDE/cDE altele (rare) 85% din populaţia Europei Occidentale. de exemplu. Tabelul 4.15 0.17 0. dar acest procent variază la alte popoare.13 0.42 0.05 Fenotip Rh + + + + + posibil + 10. fiecare având 3 locusuri strâns legate C.09 0. 225 .Gena pentru grupele AB0 este localizată lânga braţul lung al cromozomului 9 şi au fost identificate 3 alele majore: 0. În continuare este prezentat un tabel cu genotipurile şi fenotipurile locusurilor AB0: Genotip 00 AA A0 BB B0 AB Fenotip 0 A B B B AB UK frecvenţa 0. Notaţie prescurtată rr Rr RR Rr RR RR UK frecvenţa 0. Genotipurile şi fenotipurile Rh. AA. are Rh+. Organele limfoide primesc o extensivă inervaţie intraparenchimală simpatică. şi D sau non-D.46 0. B0 şi AB.nu au aceşti antigelii. dar acest lucru se poate face folosînd informaţii de ascendenţă.12.

sintetază eliberarea de prolactină. incluzând în reproducere (în acest cu hormonul luteinizant. LH şi foliculinstimulator. Alt efect important al IL-1 este capacitatea sa de a afecta homeostazia glucozei. De reţinut că atât interleukina-l-alfa ( IL-l ) cât şi factorul de necroză tumorală α . O altă citokină care posedă efecte pleiotropice este factorul de necroză (α-FTN) derivat din macrofag . Celulele imune stimulate pot creşte nivelele sanguine în hormonul adrenocorticotrop (ACTH) şi corticosteroidul şi scade conţinutul de norepinefrină al hipotalamusului. numărul receptorilor β2 -adrenergici creşte pe celule limfoide. Printre altele α -FTN este cunoscut ca un mediator al reţelei bidirecţionale neuro-endocrino-imune. în timp ce stresul psihologic induce secreţia interleukinei-6 (ce este mediată de sistemul nervos autonom).FTN pot induce.cum sunt catecolaminele. Modularea citokinonică a neuropeptidelor hipotalamice: interleukine ce reglează creşterea şi stresul. mimând astfel două din modificările neuroendocrine observate în timpul răspunsului imun. Se pare că interleukinele pleiotropice stimulează axa hipotalamo-hipofizaro-adrenală într-un loc situat probabil în nucleul paraventricular şi ar deprima creşterea prin stimularea predominată a somatostatinei comparativ cu factorul liberator al hormonului creşterii. cel puţin în vitro şi se ştie că conţinutul în norepinefrină din organele limfoide scade în timpul răspunsului imun. α -FTN exercită câteva efecte extraimunologice. 226 . Sistemul imun este capabil să producă factori.fără să afecteze marcat nivelele sanguin ale altor "hormoni ai stresului". antagoniştii-adrenergici cresc nivelul cAMP în celulei limfoide şi alterează funcţia. Citokinele interferează cu secreţia hormonilor. Atât IL-1 cât şi α .FTN împart cu hormonul liberator al corticotropinei unele efecte comportamentale ca mediatori ai sistemului. S-a relevat faptul că IL-1 şi IL-6 induc rapid eliberarea somatostatinei IL-1 induc încet dar semnificativ creşterea şi în alte neuropeptide hipotalamice. De asemenea. promovează mobilizarea grăsimilor corpului şi pierderea în greutate şi are proprietăţi anorexigene. care pe lângă rolul lor crucial în timp răspunsului imun servesc integrării circuitelor imuno-neuro-endocrine cu consecinţe imuno regulatoare şi metabolice pentru gazdă.adrenocorticotropină. Se consideră că stresul infecţiilor şi traumatismelor pot stimula macrofagele şi nevroglia să producă citokine IL-1.o simplă injectare a IL-1 poate normaliza nivelele sanguine în glucoză pentru o durată de cel puţin 6 ore la animale diabetice incluzând şoarecele diabetic insulino-rezistent. astfel: celule supresoare T > monocite > celule citotoxice T >celule helper. care nu se datorează acţiunilor secretagoge insulinice ale acestei citokine. FSN). Neuronii simpatici răspund direct la IL-1. Datele experimentale sugerează că sistemul nervos simpatic modulează răspunsurile imune şi că supraactivitatea sistemului nervos simpatic aşa cum este de aşteptat în stres scade responsivitatea imun.Celulele sistemului limfoid poartă receptori adrenergici. Reglarea centrală a sistemului imun este in prezent bine stabilit. prolactina.care în schimb reglează secreţia anumitor hormoni ce pot influenta evenimentele imune . sporind dovezile că peptidele legate de imunitate(adică citokinele) pot afecta profund sistemul nervos central. Efectul modulator al sistemului nervos simpatic este mediată în partea via neurotransmiţători şi în parte printr-o peptidă cu greutate moleculară mare ce inhibă marcat răspunsul limfocitar proliferativ şi reduce producţia de IL-l şi FNT de către macrofage. Mai mult .melanostimulator. După ablaţia sistemului nervos simpatic la animale. beta-endorfina .P Lângă aceste efecte. similar hormonului eliminator a corticotropinei. Numărul de receptori variază cu tipul celular.hormonul creşteri şi hormonul α. α -FTN stimulează secreţia IL-1 de către macrofagele activitatea. s-a arătat recent că IL-1 induce o rapid şi profunda creştere în ACTH şi corticosteroidul din sânge . Injectarea în vivo a acestei citokine are ca rezultat o profundă hipoglicemie.

Se ştie că factorul hipotalamic eliberator de corticotropină are rol pivot în reglarea axei hipotalamice-hipofizare-suprarenale, şi exercită efectele centrale inhibitorii pe funcţii reproducătoare (ce poate fi inhibată de stres). Aceste efecte au loc prin eliberarea de betaendorfina neuronală şi hipofizară şi sunt anatagonizate prin tratament cu antagoniştii opiacei. De asemenea IL-1, α -FTN şi hormonul eliberator de corticotropină induc o creştere a pragului nociceptiv. Hormonul eliberator de corticotropină şi citokinele diferă însă în ceea ce priveşte tipul de stres pe care îl recunosc, adică stresul cognitiv sau non-cognitiv. Alte studii recente sugerează creşterea producţiei de peptide neuroendocrine după stimularea celulelor cu IL-2. Astfel, prin metode imunohistochimice s-a detectat clonarea intensă a citoplasmei celulelor mononucleare (ACTH şi β endorfinice pozitive) din sângele periferic şi o creştere a dimensiunii celulare medii după stimularea cu interleukina -2. Alte studii sugerează, în plus, că una din moleculele de ACTH ce este sintetizat de celule imune stimulează direct migrarea monocitelor umane, sugerându-se astfel un rol posibil al peptidelor ACTH in răspunsul imun. In prezent, numeroase interacţiuni intre sistemele imune şi neuroendocrine sunt demonstrate şi se crede că numeroase peptide pot fi utile noilor strategii terapeutice.

10.13. Relaţiile virusuri-celule gazdă. Relaţiile virusuri-membrane celulare 10.13.1. Receptorii virali
Prezenţa sau absenta receptorilor celulari specifici influenţează nemijlocit spectrul de gazdă tropismul tisular şi celular al virusului;elementele respective pot interveni însă în etape ulterioare, de exemplu penetrare, decapsidare, antrenare a metabolismului celulei gazdă în producţia componentelor virale. Receptori celulari sunt, frecvent, de natură glicoproteică iar acidul sialic este considerat o componentă critică în interacţiunea virus-receptor. Virusul Sendai se leagă de o structură carbohidrat specifică ( NeuAc ) dar nu de alte gangliozide, conţinând unul sau mai multe reziduuri de acid neurinamic. Alte mixoviruri sunt mai puţin restrictive. Pentru virusul gripal toţi compuşii neurinamic pot acţiona ca receptori indiferent de modalitatea de legare a carbohidratului. Virusurile gripale A şi B au receptori (glicoforina) pe hematii; virusul rabic are receptori pentru acetilcolină la joncţiunea neuromusculară; virusul Epstein-Barr are receptori ( CR2 pentru C3d ) pe limfocite B iar HIV are receptori (molecula CD4 sau T4) pe limfocit T etc. Trei metode moderne au permis studiu receptorilor celulari cu acurateţe: a) sinteza anticorpilor monoclonali antireceptori; b) sinteza anticorpilor antiidiotip care mimează antigenele virale; c) utilizarea unor analogi peptidici ale situsurile de ancorare virală A fost introdus conceptul de receptor productiv, adică de receptor care conduce singur la infecţie, deosebit de alţii implicaţi în legarea nespecifică a virionilor. Ataşarea nespecifică a virionilor la unele substraturi (colagenul de exemplu), poate avea importanţă patogenică pentru că se realizează concentraţii mari de virusuri în zone unde există şi receptori productivi. În general, organele-ţintă ale infecţiei virale au astfel de receptori productivi care sunt similari cu receptorii cu afinitate înaltă. Receptorii cu afinitate înaltă la nivelul "butonilor" terminali ale axonilor explică neurotropismul unor virusuri. În ceea ce priveşte virusul gripal, care este bine cunoscut, datele de biologie moleculară precizează următoarele: acest virus este un orthomixovirus cu înveliş membranar; anvelopa constă dintr-un strat bilipidic cu proteina M asociată cu porţiunea internă a dublului strat şi două glicoproteine membranare, ai căror spiculi extramembranari se pot observa în microscopia
227

electronică. Una dintre proteinele transmembranare este hemaglutinina, iar cealaltă, naurominidaza. Aceste două proteine permit virusului să se lege de suprafaţa celulei gazdă şi să fuzioneze cu membrana celulară. A fost clonată gena pentru neuraminidază, proteina conţinând 454 aminoacizi cu greutatea moleculară 50.087 Da. Această proteină prezintă o zonă hidrofobă majoră, care o ancorează in membrana virală. Proteina prezintă 5 situsuri de glicozilare şi este incorporată in membrana virală sub forma unui trimer simetric cu laturile polipeptidice identice. Rolul neuraminidazei in infecţie nu este cunoscut,dar se ştie că ea clivează acidul N-acetilneuraminic(acid sialic) al lanţului hidrocarbonat glicoproteina. Substratul neuraminidazei poate fi glicoproteina celulei-gazdă sau glicoproteina-hemaglutinică a virusului. Activitatea enzimatică a neuraminidazei este necesară pentru producerea infecţiei, deoarece anticorpii antineuraminidază inhibă replicarea virală. Cealaltă glicoproteină transmembranară a virusului gripal, hemaglutinina, leagă virusul la acidul sialic conţinut de receptorii membranei celulei-gazdă. De asemenea,ea mediază fuziunea celulară a virusului. Hemaglutinina virusului gripal este un trimer de 224.640 Da. Fiecare trimer conţine un lanţ oligozaharidic. Glucidele sunt localizate la suprafaţa proteinei pe întreaga sa lungime si au rolul de a proteja hemaglutinina de degradarea proteolitica nespecifica. Pentru ca virusul gripal sa fuzioneze cu membrane celulei-gazda,hemaglutinina trebuie sa cliveze in doua fragmente , HA1 si HA2, prin hidroliza legăturii peptidice a argininei din poziţia 238. Clivarea hemaglutiniei în cele două fragmente creşte infecţiozitatea virusului de 100 ori, fără să afecteze activitatea hemaglutinică. Molecula de hemaglutinina provoacă fuziunea ăn absenţa oricăror alte componente virale.Tipul viral cel mai patogen al gripei - tipul A - conţine 13 subtipuri de hemaghetinine (HA) notate HA1 - HA 13 si 9 antigene de tip neuraminidaza (N) notate Nl-N9. Fiecare virus prezintă 300-600 spiculi de hemaglutina care explica ataşarea virionilor la celule. Intr-o prima etapă, hemaglutinidele virale se leagă pe reziduurile de acid sialic ale glicoforinelor A. Caracterizarea precisă a domeniilor de legare la nivelul proteinelor virale şi a receptorilor celulelor gazdă deschide o noua cale în terapia antivirală: experimentarea şi producerea unor agenţi care să acţioneze în competiţie cu virusurile în legarea pe receptor.

10.13.2. Penetrarea virusului în celulă
Procesul de internalizare a virionilor, declanşat de ataşarea lor ireversibilă la receptorii celulari este numit viropexie (enducitoza). În plus, virusurile cu anvelopa (ortho-si paramixovirusurile, rhabdo- si togavirusurile etc.) datorită includerii în structura externa a unei porţiuni lipidice pot penetra si printr-un proces de fuziune. Pătrunderea paramixovirusurilor în celulă prin fuziunea dintre anvelopa virală şi membrana celulară, perturbează permeabilitatea acesteia din urma, ceea ce poate avea urmări toxice ca hemoliza (la hematii), liza "din afară" (la celulele nucleate) şi chiar modificării nucleare şi alterări cromozomale. Studii electronomicroscopie combinate cu detectare a antigenului cu anticorpi marcaţi de peroxidază au lămurit în cazul virusurilor respirator sinciţial şi rujeolic, secvenţa evenimentelor timpurii ale infecţiei. Astfel, consecutive absorbţiei (la +37C) anvelopa virală şi membrana celulara fuzionează, apoi antigenele virale se dispersează în regiunile adiacente ale membranei, întreaga celulă devenind specific reactivă cu anticorpii antivirali marcaţi. Aceasta difuziune explică cel puţin două fenomene: - starea refractara a celulelor la fuziunea cu alte virusuri şi, - difuzarea infecţiei din aproape în aproape prin antrenarea celulelor vecine în procesul de sincitizare. În cazul papovavirusurilor, ca rezultat al absorbţiei se notează o creştere rapida a fluidităţii membranei celulare datorită activităţii unor enzime membranare, probabil declanşată de procesul endociotic.

228

Prin urmare, absorţia la suprafaţa celulei este urmată de penetraţia virusului în celulă, care se poate desfăşoară pe doua căi: a) fuziune directa cu membrane plasmatică; b) prin endocitoza (viropexie) simplă (absorptiva) sau mediată de receptori (clatrinică). Virusurile încapsulate pot urma ambele cai, în timp ce virusurile nude numai endocitoza. Endozomul (fagozomul) fuzionează apoi cu lizozomul a cărui aciditate favorizează fuziunea membranelor virale şi lizozomale ; procesul este foarte rapid, încât expulzarea nucleocapsidei în citoplasma se efectuează fără distrugerea ei de către enzimele lizozomale de degradare.

10.13.3. Tipuri de efect citopatic
Sunt descris mai multe tipuri morfologice de efecte citopatice viral - induse în culturi, de pildă: a. citotoxic (produs de infecţii masive, hiperacut, fără a exista timp pentru sinteza virusului progen; leziunile au fost asimilate cu fenomenul lizei "din afara" in cazul bacteriilor parazitate de fagi); b. citolitic (caracterizat prin alterări celulare acute-rotunjire,ratatinare-şi pierderea capacitaţii celulelor de a retine coloranţii vitali); c. sinciţial (indus de virusuri care poseda proteine structurale de "difuziune" ca herpesvirusuri, paramixovirusuri, retrovirusuri); d. incluziogen (caracteristic unei replicări virale relativ lente şi însoţit, în afara de apariţia incluziilor virale (noi particule de virus) de vacuolizari citoplasmice, citomegalie, sincitizare etc. De reţinut faptul ca relaţiilor virus-celula gazda, exprimate morfologic, le corespunde o proporţie semnificativ mai mare de interacţiuni neproductive, aşa cum infecţiile clinic aparente sunt amplificate epidemiologic de infecţiile subclinice.

10.13.4. Leziuni cromozomale determinate de virusuri
Virusurile induc diverse anomalii cromozomale ca: aberaţii cromozomale (fragmentări, pulverizaţii, rupturi, schimburi cromatiniene); anomalii ale aparatului mitotic (mitoze multipolare , mitoze colchicina-like); cariotip anormal cu complement instabil sau stabil; policariocite. În ceea ce priveşte patogeneza virala la nivel molecular, de notat ca datele actuale evidenţiază adaptarea continuă a genomului viral şi a gazdei, astfel încât să fie asigurată supravieţuirea ambilor parteneri. Temin a propus o serie de intermediari evolutivi între elementele genetice mobile şi retrovirusuri, trecând prin provirusuri. Însăşi retrovirusurile cuprind grupe evolutive si anume: retrovirusuri nononcogene, lent-oncogene şi rapid oncogene . Se ştie că un concept recent asupra oncogenezei virale susţine integrarea unui provirus retroviral adiacent la o genă celulară potenţial oncogenă (c-onc). Important din punct de vedere teoretic este deci faptul ca inserarea elementelor genetice mobile (sau a provirusurilor) într-un loc sau altul al genomului celular mobil este urmată de inactivarea sau activarea unor gene celulare. Astfel de activări, consecinţă a controlului exercitat de un nou promotor, pot fi la originea unor tumori canceroase. -

229

10.13.5. Natura şi funcţia unor structuri virus-like: prionii
Un capitol de patologie moleculară a celulei interesant în virusologie, genetică şi clinică priveşte în prezent natura, compoziţia chimica si funcţia unor structuri puse in evidentă prin diverse metode, ori demonstrate direct prin microscopie electronică. Astfel proteina prion (PrP) este una din proteinele majore produse in exces in encefalopatiile spongiforme subacute la om si animale de laborator. Natura exactă a agenţilor neconvenţionali care induc aceste boli este necunoscuta in prezent. Au fost evocate câteva ipoteze conform cărora agenţii ar prezenta: un virus convenţional, o noua clasa de agenţi numiţi virioni, o proteină autoreplicabilă (numita Prion), un retrovirus sau este vorba de o boala post-translatională , care implică dereglarea sintezei proteice. Acumularea PrP , ca şi a proteinei acidice fibrilare gliale (GFAP) în infecţiile experimentale la şoarece cu scrapie, în special în creier, implică aceste proteine în mecanismele lezionale ale sistemului nervos central (SNC). PrP (33-35 KD) este o sialoglicoproteină celulară localizată pe faţa externă a neuronilor în cultură, ancorată printr-un glicolipid fosfatidilinozitol. Nivelul expresiei genetice PrP este menţinut strict pe parcursul vieţii. Studii de cinetică a expresiei genetice PrP si GFAP pun în evidenţa faptul că ARNm GFAP şi PrP variază semnificativ în timpul dezvoltării normale postnatale a creierului de şoarece. ARNm pentru proteina prion a fost detectată imediat după naştere şi a crescut de patru ori în dezvoltarea ontogenetică. În prezent este investigată expresia genelor PrP si GFAP în creierul in dezvoltare infectat cu scabie pentru cunoaşterea mecanismelor de reglare şi/sau dereglare în astfel de infecţii. Toate encefalopatiile spongiforme transmisibile, incluzând scrapia, sindromul GerstmannStraussler-Scheingker şi encefalopatia spongiformă bovină conţin forma agregată, parţial rezistentă la proteaze, ca un marker specific pentru boala oferit de această proteină PrP. Se consideră în prezent că spre deosebire de PrP normală de la suprafaţa neuronilor, forma agregată PrP apare fie dintr-o infecţie , sau de la o genă mutantă PrP, care acţionează ca un catalizator în conversia proteinei normale endogene PrP în cea agregată şi abundentă, astfel incît funcţia normală a proteinei este abolită şi rezultă boala degenerativă. Conform altor opinii, proteina normală PrP acţionează ca receptor pentru un agent al scrapiei încă neidentificat; de asemenea este incriminat un mic acid nucleic care este un virus neconvenţional ( de aceea este dată denumirea de virus neconvenţional sau virină). Din alt punct de vedere este frapantă similitutidinea de patologie a scrapiei cu studii recente privind receptorul poliovirus (PVR).Unele studii recente transgenetice au arătat de exemplu că şoarecele transgenetic exprimând PVR uman devine susceptibil la poliovirus; şoarecele normal este rezistent. Pe măsură ce şoarecii transgenetici ce exprimă PVR au dezvoltat această boală, ei arată modificări patologice corespunzătoare. O variantă a PrP a fost implicată recent în producerea sindromului Gerstmann-StrausslerSchemgker, boală umană rară similară scrapiei, caracterizată prin patologie spongiformă, proteină PrP protează rezistentă si placi (depozite mari proteice). S-a arătat în cazul acestui sindrom, un linkaj între incidenţa bolii şi mutaţia proteinei PrP şi anume, o substituţie a proliniei cu leucina la codonul 103. Ar fi vorba deci de o leziune genetică care poate cauza neurodegenerarea spongiformă transmisibilă sau mutaţia produce o modificare în structura proteinei sau în stabilitate, care mimează efectul legării unui agent patogen. Termenul de prion a fost introdus în biologia moleculară în anul 1982 de către Harley Prusiner de la universitatea din San Francisco. Prionii (cunoscuţi şi sub numele de protovirine, virineos, virusuri latente) reprezintă o clasă de agenţi infecţioşi subvirali, cu greutatea de 27000-30000, unici în felul lor, fiind rezistenţi la toate procesele de inactivare care degradează acizii nucleici (căldura, razele u.v, radiaţii ionizante); prionii rămân o enigmă „o perplexitate” a biologiei moleculare, deoarece admiterea existenţei lor drept agenţi infecţioşi, lipsiţi de acid nucleic şi formaţi exclusiv din
230

proteine, ar pleda pentru dărmarea dogmei centrale a biologiei moleculare, prin acceptarea unei codificări şi multiplicări a acestei proteine prionice infecţioase, nu prin intermediul acidului nucleic al celulei gazdă. Pentru acelaşi motiv,bolile prionice sunt considerate astăzi „pseudoinfecţioase” în comparaţie cu bolile infecţioase clasice, ale căror agenţi etiologici sunt microorganisme (virusuri, bacterii) care conţin în structura lor acid nucleic. Caracteristicile principale ale bolilor prionice sunt: - afectează sistemul nervos central (SNC) provocând encefalopalii spongiforme; - au o perioadă foarte lungă de incubaţie: de la câteva luni la 37-40 de ani; - au o evoluţie lentă, progresivă, totdeauna letală. Pâna în prezent au fost deschise 12 boli priorice: şase la animale şi şase la om (tabelul 4). Dintre acestea, cele mai bine studiate sunt scrapie la animale şi boala Crentzfeldt-Jakobs (CJD) la om. Celelalte zece boli prezintă similarităţi de ordin clinic, anatomo-patologice şi hismitochimic cu aspectele din scrapie. În aceste boli, principala caracteristică moleculară o reprezintă acumularea masivă în SNS a unei proteine PrPc a gazdei, dar într-o izomorfă anormală tip PrPsc (tip proteină din scrapie) la animal respeciv PrPcjd (tip proteină din CJD la om). În prezent se admit trei posibilităţi de producere a bolilor prionice : infecţia lentă, infecţie sporadică şi alterare genetică (tabelul 5). Tabelul 5. Bolile prionice Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Scleroza multiplă 12. Boala lui Alper
231

Boala Scarpie Eucefalopatia transmisibilă curcilor (TME) Boala cronică devastatoare (CWD) Eucefalopatia spongiformă a copitatelor (EVE) Eucefalopatia spongiformă felină(FSE) Eucefalopatia spongiformă bovină(BSE) boala vacilor nebune Kuru Boala Crentyfeldt - Jakols Sindromul GertmannStröussler Insomnia fatală familială

Frecvenţa SUA, Anglia, Franţa, Elveţia Rară dar cu mortalitate >90% SUA(Colorado, Wyoming) Anglia Anglia(1989) Anglia Papua – Noua Guinee 1/1.000.000 pe tot globul <0,1milion/an Japonia Italia, Anglia, Franţa, America Insulele Faroe, Scoţia, Irlanda, Key West

Gazda naturală capre, oi curci elan, căprior Nyola şi antilopa africană pisici domestice bovine om om om om om, unele tulpini au produs scrapie la oi om

Data transmiterii exprerimentale 1936 1939 1983 1988 1966 1968 1981 1993

complexe proteice cu lipit-detergent (DhPCs) şi sub formă de lipozomi. fapt pentru care are consecinţe asupra replicării. ipoteza virină.000 (PrP= proteină prionică). lipsa de mişcare (agenţi ai unor boli cu incidenţă a mortalităţii extrem de mare pe glob) sunt total ignoraţi. acest miez este reprezentat de PrP 27-30 (GM= 30Kda). în toate aceste forme singura moleculă identificată este tot PrPsc. date recente pledează şi pentru modificări de ordin chimic. Structura exclusiv proteică. în timp ce viroizii sunt sensibili la nulează. Existenţa unor forme multiple cu grad înalt de infecţiozitate. fără precedent. care se găseşte în mod normal pe membrana celulei neuronale. Amiloidul reprezintă un derivat dintr-o glicoproteină celular normală (PrPc). În încercările de purificare a prionilor. fomând împreună o particulă infecţioasă. Ipoteza viroidului animal Viroizii sunt agenţi subvirali exclusiv din ARN fără înveliş (capsidă) proteic. Până în prezent nici una din ipoteze nu se bucură de adeziunea întregii comunităţi ştiinţifice. grupul ipotezelor de agenţi infecţioşi „fără geamăn” etc. Fibrele de amiloid reprezintă produse de degradare (de rupere) PrPsc infecţioase. Ipoteze referitoare la natura prionilor Referitor la natura prionilor s-au emis imens unele ipoteze (ipoteza viroidului animal. dar PrPc poate fi complet digerată „în vitro” de proteineaza K. Este de menţionat însă faptul că problema BSE (boala vacii nebune) şi cea a radioactivităţii ocupă în prezent aceeaşi nişă psihologică în societate. Spre deosebire însă de viroizii cunoscuţi (potato spindle tuber viroid).. în timp ce PrPsc este rezistentă.). Modificările posttranslaţionale care contribuie la transformarea PrPc în PrPsc au fost considerate un timp doar modificări conformaţionale de împăturire (substituirea α-helixurilor cu β-sheet-uri). ipoteza retrovirusului. În ţesutul cerebral al animalelor cu infecţie prionică plăci de amiloid şi fibre amiloide (SAF =fibre asociate scrapiei). PrPsc are o are o abilitate foarte mare de a determina modificări posttranslaţionale ale propriei molecule şi de a forma amiloid. în timp ce fumatul.000-30.Particularităţi de diferenţiere a prionilor de virusuri Prionii se diferenţiază de virusuri prin următoarele caracteristici majore: Absenţa ADN-ului. obezitatea. apar paradoxal în absenţa oricărui răspuns imun care a putea opune rezistenţă înaintării infecţiei. abuzul de alcool. dar nici un acid nucleic. prezenţa acestui acid nucleic nu a fost încă confirmată. capabilă de replicare. transmisibilităţii şi neuropatogenici bolii. PrPc şi PrPsc au aceeaşi greutate moleculară (33-35Kda). foarte rezistenţi la u. fiind doar parţial digerată lăsând un miez rezistent proteinoza K. prionii sunt rezistenţi. de agenţi infecţioşi fudamental diferiţi de virusuri şi viroizi. de asemenea. Prionii pot exista sub formă de bastonaşe. prin electroforeză în gel sarcosil şi sedimentare în gradient discontinuu de sucroza (proteină) cu greutatea moleculară de 27. Prionii rămân o clasă aparte. Ipoteza virină O moleculă de acid nucleic ce conţine informaţia biologică (prion) ar fi protejată de o moleculă de proteină a gazdei. Aceste forme sunt interconvertibile.Se ştie astăzi că în cursul infecţiei prionice se produce conversia unei cantităţi de proteină PrPc (prin modificări posttranslaţionale) în PrPsc reprezintă tocmai SAF (proteină înalt infecţioasă). Multe întrebări referitoare la prionii îşi aşteptă răspunsul în viitor. Spre deosebire de virusuri. care produc răspuns imun prionii nu sunt imunogeni. Plăcile amiloide sunt incluzii de prioni. Absenţa imunităţii.v. prionii sunt de 10 ori mai rezistenţi decât ARN-ul purificat al acestora. Bolile prionice sunt cu evoluţie lentă. 232 .

14. fie datorită unor mutaţii suferită de gena ce codifică PrPc. ar prezenta fie material celular alterat eliberat în circulaţii după răniri . Formaţiunile respective au circa 1. glomerulonferită. macrofagelor . s-au referit la incluziile "tubulare" (paramixovirus-like) dm citoplasmă celulelor endoteliale .5 um în diametru şi fiecare tubul măsoară circa 20-25 nm. se emit mai multe ipostaze prin care se încearcă explicarea modificării proteinei celulare normale PrPc în proteină izomorfă patologică PrPsc. fiind similar ca aspect general cu nucleocapsidele fără înveliş ale paramixovirusurilor. fibroblastelor. numeroase observaţii electronomicroscopice în boli ca lupusul eritematos . linii de şoarece cu modificări precise în gena PrP endogenă şi fără nici o extracopie. fie datorită unor perturbatori ce apar posttranslaţional în conformaţia spaţială a proteinei în diferite etape. Deşi problema acestor formaţiuni tubulare este şi ea grevată de necunoscute .ca un stadiu în morfogeneza virală. etc.Ipoteza retrovirusului Pentru asigurarea retrovirală a prionilor se aduc ca argumente tropismul pentru SNC şi modificările de membrană (induse foarte rar) fără răspuns inflamator major. s-a invocat capacitatea acestora de a perpetua în culturile de celule păstrându-se sensibilitatea la ribonucleaza cât si depozitarea complexelor imune virale de tip C în piele. rezistenţă foarte mare la formaldehidă şi glutaradeldehidă (retrovirusurile fiind sensibile la aceste doua substanţe). fie produse de regenerare celulară sau chiar complexe imune. limfocitelor.asemenea agregate tubulare larg răspândite la om şi la animale .dermatomiozită. 233 . S-a emis chiar ipoteza potrivit căreia etipatogenia aşa-ziselor colagenoze s-ar petrece mai întâi infecţia virală (acidul nucleic viral ar fii un timp în stare biofită )şi apoi imunocompromisul indus de virus. În sfârşit. 10. prin metodele actuale. De regulă RER apare anormal dilatat în celulele endoteliale ale vaselor sanguine din piele şi muşchiul scheletic la subiecţi cu astfel de boli. se acceptă încă folosirea lor ca elemente de diagnostic în unele boli ale ţesutului conjunctiv. Grupul ipotezelor de agenţi infecţioşi „fără genom” Plecând de la conceptul iniţial de prior respectiv „proteină autoreplicabilă”. Se speră ca în viitorul apropiat să se creeze prin recombinare omoloagă. Conform altor opinii. datorită factorilor de patogenitate determinaţi genetic. Modele viitoare Modelele transgenetice deşi au sporit cunoaşterea noastră în înţelegerea bolilor scrapielike nu au clarificat totuşi complet rolul proteinei PrP. etc. In secţiune transversală. în sindromul de imunodeficienţă dobândită (SIDA) unele limfocite conţin în citoplasmă particule sferice .În sprijinul naturii virale a "tubulilor" pe lângă trăsăturile morfologice în examinarea directă . apoi o zonă cu densitate medie şi o pătură periferică (probabil proteică). tubulii prezintă un mers dens (probabil acid nucleic). De asemenea. şoareci cu gene PrP nefuncţionale ar permite să se elucideze funcţia normală a PrP în sistemul nervos şi ar putea fi folosiţi să demonstreze dacă această proteină a gazdei este într-adevăr necesară pentru replicarea agentului scrapie. dispuse ordonat după un model paracristalin. De pildă. în diferite ţesuturi şi în diferite boli. Relaţiile bacterii-celulele gazdei Bacteriile sunt importante din punct de vedere teoretic şi practic prin rolul jucat în experienţele de recombinare a ADN (inginerie genetică) şi prin caracterul patogen al unor specii. conţinând tubulii caracteristici. Argumente contra originii retrovirale a prioinilor sunt următoarele: nu a putut fi pus în evidenţă nici un retrovirus. în bolile prioniei. În patogenia umană ele produc infecţii-boală.

O importanţă majoră pentru aderenţă şi colonizare o are doza infectantă. După depăşirea membranelor bazale (care acţionând ca un filtru le temporizează diseminarea). enzime) permit inhibarea ori ocolirea mecanismelor de apărare a gazdei.bacteriile ajung în ţesutul subepitelial de unde pe cale limfatică şi/sau sanguină. hepatorenale şi nervoase. Adezinele(glicoproteine. sau fagocitate. ele pot depăşi capacităţile de apărare al gazdei. pallidum sunt implicare în locomoţia bacteriei care se deplasează "înşurubându-se" în mediul lichid. în intestin numai o singură celulă bacteriană din câteva mii ajunge să adere şi să colonizeze. Penetrarea acestora este asigurată de enzime (histolitice şi citolitice) componente ale peretelui celular (peptidoglicani etc) şi de endocitoză de către celulele epiteliale care ulterior le exocitează. dipteriac. starea de imunitate a gazdei reprezintă factorul major de condiţionare a manifestării patogenităţii. singura zonă unde se găsesc şi adezine. factorii de virulenţă incluzând factorii de colonizare şi factorii care contribuie la multiplicare. Salmonella etc) pătrund în ţesuturile subepiteliale. 234 . de la suprafaţa bacteriei numite adezine şi receptorii corespunzători ai celulelor epiteliale. de către flora nazofaringiană normală. bronşitelor. pot difuza în tot organismul. Fibrele periplasmatice ale spirochetei Tr. În procesul de aderenţă participă anumite structuri macromoleculare antigenetice. De reţinut că bacteriile foarte mobile şi subţiri (spirochetele) pătrund prin epiteliile gazdei atât prin endocitoză cât şi prin mişcări active datorită aparatului locomotor. Sisteme enzimatice complexe situate la suprafaţa celulei bacteriene sau eliberate în mediu (care permit consumul elementelor nutritive ca atare sau modificate conform necesităţilor metabolice proprii) asigură multiplicarea lor. Prezenţa receptorilor celulari corespunzători diferitelor adezine determină în mare parte specificitate de specie sau de ţesut a aderenţei bacteriene. pneumoniilor. inhibă sinteza proteinelor. în cazul bacteriilor deficienţe ale aparatului mucociliar ale acestui tract favorizează producerea sinuzitelor. Dacă virusurile gripale sunt cantonate la epiteliul ciliar al tractului respirator superior. pyogenes. Agresinele de la suprafaţă (mucopeptide.liporoteine de 1000-125000 Da) sunt reprezentate în general de filamente (numite fimbrii la bacteriile gram-negative)şi de fibrile (la cele gram-pozitive). E. polipeptide. toxina difterică. Odată aderate şi înglobate în stratul de mucus secretat de celulele epiteliale. factori bactericizi serici etc. în timp ce altele (Str.Prin virulenţa lor. iar toxinele (proteice şi lipopolizaharidice) generează diverse efecte patologice. de pildă citotoxică. coli etc) întrucât nu pot trece de fagocitele subepiteliale anticorpi. unele bacterii se limitează la epitelii (C. producând leziuni predominant cardiace. Oricare ar fi gradul patogenecităţii bacteriei implicate şi severitatea căii de pătrundere în organism. formei spiralate şi extremităţilor ascuţite.

producerea de enzime. aşa cum se exprimă ele în realizările ingineriei genetice sunt strâns legate de înaintarea impresionantă a tehnicilor analitice. O importanţă deosebită au biotehnologiile moderne pentru manipularea genomului celulei vegetale şi animale în vederea creării de soiuri de plante şi rase de animale pe căi neconvenţionale. mult mai repede şi mai eficient. a însemnat un uriaş pas înainte în dezvoltarea cercetărilor de genetică şi inginerie genetică. sinteza de aditivi alimentari). electroforeză. determinarea structurii primare a unei proteine pornind de la numai 10 nanograme. sinteza unor aminoacizi esenţiali. electrofocalizarea bidimensională (permiţând analiza a 50 000 de proteine ale unei celule).. Tipuri de transfer de gene Prin această tehnologie se realizează noi combinaţii de ADN de la două organisme diferite.Capitolul 11 BIOTEHNOLOGIA Secolul XX şi în special perioada de după al doilea Război Mondial. mucegaiuri etc).1. vaccinuri. microanaliza (de ex. Folosindu-se un asemenea transfer s-a putut obţine prin tehnica de recombinare genetică un nou vaccin rabic cu o eficienţă mult crescută faţă de cele folosite în mod obişnuit. substanţe antivirale şi amtitumorale. în bioexploatarea petrolului şi minereurilor (creşterea gradului de recuperare cu ajutorul unor microorganisme). de biologie celulară şi moleculară. Până în prezent s-au obţinut următoarele tipuri de transfer de gene: a) Gene virale transferate la virusuri.1. b) Gene virale transferate la eucariote. în medicină (produse de interes medical utilizate în diagnostic. în ecologie ( valorificare biomasei. S-au creat astfel premizele apariţii biotehnologiilor moderne şi a bioindustriei. de biochimie şi microbiologie. animale şi microorganisme. obţinându-se în acest fel organisme transgenice. 235 . Biotehnologia este o ramură industrială complexă care utilizează drept materie primă microoganismele (bacterii. cromatografia de afinitate (de ex. ca ultracentrifugare. drojdii. precum şi a tehnicilor de culturi de celule vegetale. Gene virale transferate la virusuri. pentru obţinerea de organisme şi de substanţe utile economic. vitamine. Ingineria genetică Progresele spectaculoase ale biologiei. în industria farmaceutică (producerea de antibiotice. cum sunt lizina şi acidul glutonic. tratament sau cercetare fundamentală. preparate cu rol în purificarea apelor industriale şi menajere ). biotehnologiile moderne au mari implicaţii în industria alimentară ( producerea de proteine monocelulare neconvenţionale. c) Gene de la procariote transferate la procariote.1. e) Gene de la eucariote transferate la procariote. culturi de celule vegetale şi animale. 11. tehnica separării moleculelor complexe prin anticorpii monoclonali corespunzători). marcarea moleculelor prin izotopi radioactivi. dar şi a structurii altor macromolecule biologice). f) Gene de la eucariote transferate la eucariote. d) Gene de la procariote transferate la eucariote. hormoni. Astfel. prin transfer de gene de la un organism la altul.. anticorpi monoclonali etc). 11.

Rabia este o infecţie virală ce se transmite prin muşcătură (în cazuri speciale şi prin aer) de câine. în mod constant. din ADN viral a fost izolată gena S şi. Celulele de levură sunt apoi recoltate. pătrunde apoi în celula receptor şi se integrează prin recombinare în regiunea omologă a cromozomului receptor. • transpoziţia (translocarea sau recombinarea cu specificitate de situs). cu ajutorul unui vector. Pentru producerea vaccinului la scară industrială. Cu ajutorul retrovirusului recombinat Herpes simplex tip I a fost transportată gena timidinkinaza HSV-1TK de la acest virus în celule pulmonare canceroase de la om. 236 . vulpi polare. sunt cromozomi accesorii. Prin aplicarea unei tehnologii genetice. iar antigenul HBs este izolat şi înalt purificat. ADN-ul transformat se leagă de celula competentă. în secvenţa ADN a fost identificată gena S drept responsabilă se sinteza proteinei S (antigen HBs). Gene virale transferate la eucariote. Transformarea reprezintă prelucrarea unei molecule de ADN de la o tulpină donor de către o celulă receptoare competentă. lupi. ratoni. ci prin transferul de material genetic de la o tulpină donoare la una receptoare (diferită de prima). oprind diviziunea celulară şi propagarea celulelor neoplazice. S-au descris patru mecanisme diferite de transfer genetic: • transformarea. * Plasmidele = clasă majoră de elemente genetice mobile. Respectiva enzimă a indus în celulele canceroase sinteza de monofosfat de aciclovir şi ganciclovir şi apoi fosforilarea acestora până la forma de trifosfat. câini. proteina S este un antigen de suprafaţă al virusului (antigen prezent. Pentru prepararea vaccinului Engerix-B (ADN recombinat). În aceeaşi categorie de transfer de gene se încadrează metoda de preparare a vaccinului hepatitei B (vaccin Engerix-B). sunt folosite două tehnici. sconcşi. vulpe (Europa). broyate. Rezultă o celulă care conţine întreg genomul receptorului şi un fragment din genomul donorului. producând proteina-antigen HBs. în care levura se multiplică rapid. la nivelul unor situs-uri specifice ale învelişului celular. care a inhibat sinteza ADN celular din celulele canceroase. reasortarea materialului genetic nu se poate realiza prin recombinare în cadrul aceleaşi celule. în serul bolnavilor de hepatită virală tip B). a fost inserată în materialul genetic al unei celule gazdă eucariote ( o levură). Respectivul antigen nu este infecţios. • conjugarea. ci doar imunogen. lilieci (America). tulpina de levură pe care se realizează procesul de recombinare este însămânţată în cuve de fermentaţie (bioreactoare). din cadrul aceleiaşi specii sau între specii bacteriene înrudite. Biologia moleculară a permis determinarea cvasi-totală a materialului genetic al virusului hepatitei B. Deoarece bacteriile sunt organisme haploide. iar a doua în utilizarea bacteriofagilor. În 1995. înainte de a fi condiţionat în vaccin. Astfel. formate dintr-un duplex ADN. care prin multiplicare a permis ulterior exprimarea şi sinteza în cantitate mare a respectivei proteine a antigenului HBs. Gene de la procariote transferate la procariote Pentru a realiza introducerea ADN-ului (gena) bacterian într-o altă bacterie. Prima constă în utilizarea plasmidelor* ca vectori. Becker şi Darai arată că ingineria genetică cu viruşi vectoare reprezintă un subiect de primă importanţă pentru dezvoltarea protocoalelor de terapie genică la om. se pot replica autonom (replicon). În fiecare an se înregistrează 50000 de decese umane prin rabie pe glob (majoritatea în Asia) şi câteva milioane de decese la animale. • transducţia. a fost selecţionată levura Saccharomyces cerevisiae (1991) (Smith Kline-RIT).

cel mai cunoscut fiind gena “tox” responsabilă de toxinogeneza tulpinilor de bacil difteric. Deoarece endonucleazele se fixează pe plasmid doar la nivelul aceloraşi secvenţe de baze ca cele de pe fragmentul ADN. Transferul de material genetic este polarizat de la celula F+ (celula donatoare. Anumiţi fagi (convertizori) transportă gene cu alte funcţii decât cele virale. Această tehnologie generică este folosită cu rezultate foarte bune de mai bine de 30 de ani. În acest fel. începând cu capătul 5’ al ADN-ului. Acest aspect reprezintă condiţia esenţială pentru fuziunea fragmentului ADN cu plasmidul deschis. obţinându-se un lanţ ADN unic.(celula receptoare. folosite astăzi. Acest tip de combinaţie ADN in vitro. Genele din genomul eucariot sunt transferate cu ajutorul unui vehicul corespunzător în organismul procariot iar apoi aceste noi gene transferate se multiplică (cu rată foarte înaltă) în organismul procariot. având capacitatea de a se insera pe unul sau mai multe situs-uri specifice. urmată de clonarea genelor nou transferate. Plasmidul Ti provine de la bacteria Agrobacterium tumefaciens. celula receptoare F. lipsită de factorul F). prin intermediul factorului de fertilitate F (factor plasmidic = vector). Gene de la procariote transferate la eucariote S-a obţinut transferul unei gene (responsabilă de sinteza unei endotoxine care omoară insectele) de la Bacillus thuringiensis în celule vegetale (bumbac) cu ajutorul unui plasmid Ti asociat cu un retrovirus. rezultă locuri de tăiere cu secvenţe complementare. fagul P22 de la Salmeonella typhimurium). dar numai anumiţi fagi au proprietatea de a fi transductori (fagul λ de la E. plasmidul se închide. tumori cunoscute sub numele de “creasta cocoşului”. Conjugarea presupune un transfer de material genetic de la celula donatoare la celula receptoare. care conţine factorul de fertilitate F ) către celula F. bacterie care parazitează plantele. prin intermediul fagilor transductori. numit şi factor de fertilitate. incluzând şi gena eucariotă. deoarece prezintă frecvenţa înaltă de recombinare. Aceste plasmide Ti.devine Hfr (high frequeney recombination). fagul P1 de la E. formând deci un lanţ dublu ADN. Transpoziţia este fenomenul prin care copii (elemente transpozabile) ale unor secvenţe specifice de acid nucleic. îşi pierd capacitatea tumorigenă şi o păstrează doar pe cea de vector a unei gene străine (de ex. Gene de la eucariote transferate la procariote Acest transfer este practicat de 20 de ani. Pe baza capetelor ADN lanţ unic cu secvenţe complementare (sub influenţa ADN-ligazei) se pot lega cele două lanţuri ADN străine (plasmid + gena de la eucariot). drept vectori pentru manipulări genetice (transfer între o celulă procariotă şi o celulă eucariotă). care devine astfel o parte integrantă din sistemul genetic al procariotului. apoi tăiat de endonucleaze de restricţie.Transducţia reprezintă transferul de material genetic de la o bacterie la alta. ƒ se foloseşte un vehicul izolat dintr-o bacterie. plasmidul Ti poate trece spontan în celulele vegetale infectându-le. Plasmidul de formă circulară este deschis (cu ajutorul unei enzime de restricţie). coli. în acest ultim caz. Acest fenomen este practic posibil la toate speciile bacterine. gena de sinteză a endotoxinei bacteriene de mai sus). rezultatul fiind producerea unor tumori la plante.devine F+. se foloseşte astăzi pe scară industrială şi se realizeză după următoarele etape: ƒ ADN din cromozomul organismului eucariot este extras şi purificat. în asociere cu un retrovirus.. dintr-un genom bacterian. În acest fel. organismele procariote (microorganisme tip bacterii) cu rată foarte înaltă de multiplicare pot fi utilizate pentru sinteza anumitor gene din organismele superioare. Conversia. rezultând un plasmid 237 . sau se poate integra în cromozomul bacterian (cu frecvenţă de 105 per generaţie). Factorul F pătruns în celula receptoare Fpoate rămâne liber în citoplasmă şi atunci celula F. se deplasează de-a lungul aceluiaşi lanţ de acid nucleic sau pe cel al altui genom bacterian. coli.

Pentru a se facilita pătrunderea acestui plasmid hibrid în celula bacteriană se foloseşte soluţia de CaCl2. necesar în tratamentul hemofilicilor. Terapie cu gene ţintă (Gene Targeting) În condiţiile progresului actual al ştiinţelor biologice. Din punct de vedere teoretic. principiul acestei metode este recoltarea de la pacienţi de celule cu defect. Astăzi este însă interzis prin lege transferul de gene la nivelul celulelor sexuale umane. deci fiecare celulă bacteriană dintr-o colonie rezistentă la antibiotice conţine o genă eucariotă. Acest prim pas reprezintă “adiţia de gene“.interferon leucocitar de fibroblaşti (1980). terapia cu gene poate fi de două feluri: ƒ terapie cu gene somatice. în care celulele receptoare de genă intactă sunt celulele organismului. după integrarea în genomul lor a genelor umane. care creşte permeabilitatea membranei bacteriene.hibrid.somatotropina (hormon de creştere uman) (1979) . gena umană (de pe cromozomul 10) responsabilă de sinteza factorului VIII al coagulării a fost clonată şi transferată în celule renale de hamster. în acest caz influenţa tratamentului transmiţându-se progeniturii.1. Gene de la eucariote transferate la eucariote Gene umane (responsabile de sinteza unor produse metabolice) au fost transferate în celule de drojdii. ƒ selectarea celulelor bacteriene care conţin gena eucariotă se realizează cu ajutorul unui plasmid care poartă unul sau mai mulţi markeri de rezistenţă la antibiotice. celula de hamster începând să sintetizeze produsul acestei gene. infecţii HIV. Aceste celule bacteriene au fost transformate. Gene umane au fost inoculate şi în culturi de celule de mamifere.2. În prezent drojdiile se folosesc în acest scop pe scară largă în industria farmaceutică. terapia cu gene are drept scop introducerea unor gene intacte din punct de vedere funcţional în celulele cu genă defectă şi apoi exprimarea acestor gene nou introduse. se încearcă introducerea unei gene normale în genomul pacientului şi urmărirea acestei acţiuni în timp. în care celulele receptoare de genă intactă pot fi celulele sexuale sau celula ou fecundată. înlocuirea genei mutante printr-o alelă normală. acestea. În acest caz. vor fi omorâte. 11. determinând terminarea transferului de gene. Dacă cultura bacteriană cu plasmidul mai sus-menţionat este pusă în prezenţa antibioticelor respective. există premisele tratării într-un viitor foarte apropiat a unor boli genetice. dar rămâne fără efect asupra descendenţilor. bacteriile. Principiile de bază ale terapiei cu gene sunt următoarele: 238 . Prin tehnologia genetică de transfer de gene de la eucariote la procariote s-au obţinut următoarele sinteze: . Aceste celule bacteriene cresc pe respectivul mediu sub formă de colonii în care există un număr de ordinul a sute de milioane de celule bacteriene cu genă eucariotă. preţul acestui produs s-a dovedit a fi mult mai ieftin decât al factorului VIII extras din plasma de la om sănătos. boli neoplazice. apoi reinfuzarea respectivelor celule la pacient. tratamentul este restrâns doar la pacienţii trataţi. Pentru cele 4000 de boli genetice umane cunoscute astăzi ca nevindecabile se preconizează o terapie genetică prin: reperarea genelor mutante responsabile de defectul genetic şi ulterior. rămâne practicabilă doar terapia cu gene în celulele somatice. ƒ terapie cu gene sexuale.interleukina umană (1980) . O bacterie rezistentă posedă o genă (eucariotă) străină (cuplată cu plasmid cu markeri de rezistenţă). De pildă. Această terapie este încă la început. cu câteva excepţii. au putut sintetiza produse metabolice umane. adică factorul VIII de coagulare. În aceste boli. injectarea acestora cu gene sănătoase fixate pe un virus vector.

în acest caz. În prezent se studiază posibilităţile tratării. în condiţii speciale. Terapia cu gene în boli ereditare Majoritatea bolilor genetice la om sunt determinate de mutaţii punctiforme sau deleţii. se caracterizează prin creşterea consistenţei secreţiei pancreatice având drept consecinţă obturarea glandelor exocrine şi formarea de chisturi pancreatice cu distrugerea ţesutului pancreatic şi scăderea nivelului enzimelor pancreatice. Absenţa respectivei enzime determină scăderea capacităţii de apărare a organismului şi moartea copilului în primul an de viaţă. cultivarea şi multiplicarea celulelor ţintă în culturi celulare. reintroducerea acestor celule la pacienţi. Acest tratament va trebui repetat în cursul vieţii pacientului. Această boală este foarte rară. Cu referire specială la utilizarea retrovirusurilor drept vectori de gene. trebuie menţionat că Richard Mulligan de la Massachusetts Institute of Tehnology a imaginat o metodă eficace 239 . celulele ţintă pentru terapia cu gene sunt reprezentate. pe baza terapiei cu gene. aceste limfocite au fost cultivate şi multiplicate în culturi celulare. Acest ‘neo-organ’ (cu rol de ligand). şeful secţiei de Hematologie Moleculară de la Naţional Heart. a. Această inactivare este consecinţa inserţiei. Lung and Blood Institute al Universităţii Houston Texas. În această boală este prezent şi un deficit funcţional al enzimei mitocondriale NAD. până astăzi fiind descrise numai 50 de cazuri în literatura de specialitate. De la Univ. ƒ hipercolesterolemia familială. fiind apoi reinfuzate i. dacă va fi conectat printr-o reţea de vase sanguine cu ficatul. care îl va elimina. este o tulburare genetică a metabolismului grăsimilor. aceste celule T din culturi au fost inoculate cu gene pentru enzima adenozindezaminază. a următoarelor boli ereditare: ƒ boli sanguine de tip talasemie şi meniscocitoză (sickle cell anemia). de celulele stem pentru seria eritrocitară din măduva osoasă.dehidrogenaza cât şi o creştere intercelulară de ioni de Ca++. ƒ boala imunodeficienţei combinate severe (SCID) cu deficit funcţional al limfocitelor T (prin absenţa enzimei adenozindezaminaza A şi B). în care sunt introduse celule hepatice injectate cu gene care au capacitatea de a atrage colesterolul. multiplicarea celulelor dorite în culturi de celule. Apoi aceste limfocite inoculate au fost cultivate şi multiplicate mai departe în culturi celulare. va extrage excesul de colesterol din sistemul circulator (unde colesterolul poate determina tulburări cardiovasculare) şi îl va îndrepta prin reţeaua sanguină către ficat. se manifestă printr-o topire rapidă a masei musculare. selectarea celulelor care conţin gene sănătoase străine şi exprimarea lor. în aceste boli există o genă deficitară în sinteza subunităţii tip β-globină din structura hemoglobinei. Procedeul a constat în recoltarea de limfocite T de la copilul bolnav. introducerea în celulele ţintă cu ajutorul unor vectori corespunzători (retrovirusuri) a unor gene sănătoase. a unui retrotranspozon L1. şi medicii Michael Blaese şi Kenneth Culver de la Naţional Cancer Institute au efectuat prima terapie cu gene tocmai într-un caz cu deficit funcţional de limfocite T. în exonul 48 al respectivei gene. Cu ajutorul unui vector. bazat pe absenţa receptorilor LDL (lipoproteine cu densitatea scăzută) ai celulelor hepatice.v. clonarea genelor sănătoase. boala apare ca urmare a inactivării genei responsabilă de sinteza distrofinei. Houston din Texas preconizează pentru tratamentul acestei boli realizarea unor ‘neo-organe’ (structuri din materiale artificiale plasate în vecinătatea ficatului). ƒ distrofia musculară Duchenne. la acelaşi copil. ƒ mucoviscidoza (fibroza chistică) este o boală genetică recesivă care afectează pancreasul exocrin. Anderson şi colab.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ recoltarea de celule ţintă de la pacient. când Francis Anderson. Epoca terapiei cu gene a început în septembrie 1990 în SUA.

De aceea. Terapia cu gene în infecţia HIV Anderson şi colab. macrofagele extrase şi întreţinute pe culturi celulare au fost inoculate cu vector purtător de TNF şi apoi reinlocuite la cei doi pacienţi cu melanom. deposedat fiind de capacitatea infecţioasă. TNF nu se poate injecta direct în torentul circulator. fiind foarte greu de obţinut. nu ucid celulele pe care le contaminează. În acest fel. În 1991. dar aceste celule s-au dovedit a fi ţinte foarte dificile. proporţia acestor celule stem în ţesuturile medulare este mai mică de 1/10000 şi nu există nici o metodă adecvată de separare a celulelor stem de celelalte celule. Această prelucrare constă în eliminarea prealabilă a majorităţii genelor virale din structura acestuia şi combinarea ulterioară a segmentului de virus rămas cu genele care urmează să fi injectate în celulele umane. În prezenţa respectivei gene. alegerea celulelor ţintă este foarte importantă. la locul tumorii nemaifiind posibil să ajungă o concentraţie suficient de activă de TNF. se fixează pe această proteină de pe suprafaţa limfocitelor. or celulele stem. cel puţin parţial. două persoane cu forme avansate de melanom malign au fost supuse următorului tratament: li s-au extras o cantitate de macrofage pe care s-au grefat apoi vectorii (retrovirusuri) purtători de gene pentru sinteza de ‘factor de necroză a tumorilor ‘ (factor TNF). Terapia cu gene în boli neoplazice A fost utilizată întâia oară în melanomul malign. au fost preferate limfocitele drept celule ţintă pentru vectori. spre deosebire de acestea. în câteva ore virusul va pătrunde în majoritatea acestor limfocite. această proteină ar putea fixa virusul HIV. Pentru a fi ‘altoite’ cu retrovirusul transductor. În mod normal. un anumit nivel imunitar organismului. într-o cultură de celule. acesta nemaiputând să pătrundă în celulele sistemului imunitar. ciclul de multiplicare virală intracelulară fiind astfel oprit. o dată introdus într-o celulă. Iniţial s-a încercat folosirea celulelor stem (celule-tulpină) din măduva osoasă. Retrovirusurile sunt mai mici decât celelalte virusuri şi. Factorul TNF este o proteină formată din 157 de aminoacizi cu rol în captarea şi distrugerea celulelor tumorale şi a substanţelor străine organismului. Fenomenul prin care retrovirusul vector transportă şi fixează o anumită genă în nucleul unei celule ţintite poartă numele de transducţie. deşi celulele stem au o durată de viaţă infinită în comparaţie cu limfocitele ( cu viaţă doar de câteva luni). Retrovirusurile reprezintă astăzi uneltele cele mai larg utilizate în ingineria genetică. De aceea. se divid foarte rar. în cazul acestor doi pacienţi cu macrofage defectuoase. În cazul în care în sistemul sanguin ar putea exista şi circula o cantitate mare dintr-o proteină similară. 240 . în primul stadiu al pătrunderii sale în organism. fenomenul de transducţie poate avea loc doar în celule care se divid. Este posibil ca limfocitele corectate (prin injectare cu virus vector + gena pentru sinteza enzimatică) să asigure un timp. limfocitele ar fi capabile să sintetizeze o cantitate mare din această proteină. b. deci transducţia în aceste celule este practic imposibilă. Pentru terapia genică. într-o mixtură cu acesta. c. Virusul HIV. să-şi poată îngloba încărcătura genetică în aceasta. Împreună cu R. Gallo (National Cancer Institute) preconizează tratamentul cazurilor de SIDA prin terapie ţintită cu o genă pentru sinteza unei proteine receptoare CD4 pe suprafaţa limfocitului.de prelucrare prealabilă a acestui virus. În plus. păstrând însă capacitatea ca. acest factor TNF este sintetizat de macrofage şi eliberat în circulaţie. virusul lipsit de majoritatea genelor proprii devine inofensiv. care apoi vor fi infuzate pacientului. deoarece există pericolul diluţiei acestui factor. limfocitele sunt puse în contact.

Fig. fuzionare de protoplaşti (celule fără perete pectocelulozic) chiar de la două specii diferite.3. obţinerea primelor organisme transgenice a deschis noi perspective în ingineria genetică vegetală. Prin acest procedeu se obţine regenerarea unui număr mare de plante . au în vedere obţinerea de organisme modificate genetic (transgenice).1984). pentru analiza segregărilor* la descendenţii rezultaţi din hibridizări. în interesul omului.Etapele de izolare şi cultură a protoplaştilor (după CachiţăCosma.de asemenea. Aplicarea metodelor de biotehnologie în agricultură în vederea obţinerii de organisme transgenice Biotehnologiile moderne. 241 . ce se incorporează în genom şi se transmit descendenţilor.1. Posibilitatea de a utiliza elementele disociate (ţesuturi. Organismele transgenice (plante şi animale) sunt organisme care pe lângă înzestrarea lor genetică câştigă proprietăţi noi. 135 . aplicabile la plante şi animale. în vederea regenerării plantelor. celule) din organisme vegetale. Se obţin hibrizi în afara sexualităţii. care să prezinte caracteristici îmbunătăţite.figurile: 135.11. Biotehnologia de hibridare somatică Această procedură permite hibridări totale sau parţiale. a deschis primele căi de intervenţie genetică. cunoştinţele de genetică vegetală se foloseau doar pentru studiul eredităţii. 136 şi 137). a. La plante Până de curând. permutaţii de organite citoplasmatice. de a manipula şi cultiva in vitro.

1985). 242 .Prezentare schematică a principalelor posibilităţi de obţinere a unor noi varietăţi de plante (după Brezeanu şi Soran. cibrizi şi himere (după Badea şi Raicu. . 138).androgeneza = cultura şi regenerarea plantelor plecând de la microspori (fig.Prin fuziunea protoplaştilor se produc hibrizi somatici. 136 . Biotehnologie de haploidizare Ţesuturi care au suportat meioza (deci sunt haploide) sau celule rezultate din pseudofecundaţie provocată sunt introduse în culturi in vitro. Există 2 tipuri de haploidizare: .Fig. 1984). 137 .ginogeneza = cultura şi regenerarea plantelor plecând de la ovul sau de la celule haploide asociate. Fig.

linii izogene şi mutante la nivel haploid prin cultura in vitro a gametofiţilor. ƒ rezistenţa la infecţii virale.Diferite faze ale desfăşurării androgenezei la Datura innoxia: 1 – structuri embrionare diferenţiate direct din anteră. vegetale. În general se urmăresc obţinerea următoarelor proprietăţi în noile organisme transgenice: ƒ fixarea azotului din atmosferă. Primele organisme transgenice prin biotehnologie de transfer s-au obţinut la cereale: la orez în 1988.1987). 138 .Obţinerea de plante haploide. ƒ toleranţa la uscăciune. ierbicide.3 – plante complet diferenţiate din antere. metale grele. temperatură nefavorabilă. 4 – plantă androgenetică în tub. Fig. Prin aceste metode de haplodiploidizare se crează plante diploide perfect homozigote (linii izogene) şi de utilitate majoră în ameliorarea calităţii speciilor de plante (descendenţi absolut omogeni în anumite condiţii de reproducere) (fig. 139). la porumb în 1990. prin folosirea tehnologiei genetice. ƒ izolarea din plante a substanţelor cu proprietăţi farmaceutice. ƒ creşterea producţiei de substanţe nutritive. concentraţie crescută de Na în sol.Fig. 139 . Biotehnologie de transfer Un exemplu a fost menţionat la capitolul despre tipurile de transfer de gene procariote la eucariote în scopul obţinerii de specii de plante (bumbac) rezistente la insecte. Plantele regenerate au un singur set cromozomial (patern de androgeneză şi respectiv matern de ginogeneză) şi ar fi rămas sterile dacă n-ar fi fost puse la punct mecanismele de autodedublare a acestor cromozomi. la grâu în 1992. 5 – plantă androgenetică la ghiveci (după Badea şi colab. Spre aceste trei specii de cereale. care reprezintă circa jumătate din necesarul de substrat alimentar pentru alimentaţia populaţiei globului cu proprietăţi cât mai adecvate.. insecte. 2. bacteriene. 243 . creşterea cantităţii de acizi graşi nesaturaţi.

enzime. ƒ deşteptarea unor gene ancestrale nedorite. alcaloizi. grâu. prin aceasta. exprimarea proteinei de înveliş viral va asigura rezistenţa plantei la respectivul virus. neprevăzute în prezent. ƒ riscul dezvoltării explozive a unor ‘patotipuri’ adaptate în mod special. responsabilă de compunerea peretelui celular al tomatei. b. grad înalt de salinitate şi rezistente la insecticide. acest interval scade la şase ani. În 1994. cu o eficienţă înaltă de utilizare a hranei şi cu o creştere foarte rapidă. glucozide. metale grele. Prevenirea riscurilor menţionate mai sus cere multă prudenţă cât şi anticiparea remediilor posibile înainte de crearea noilor variante. În 1995. La porci au fost transferate gene responsabile de sinteza hormonului de creştere. în SUA se prevedea obţinerea de noi soiuri de plante transgenice rezistente la insecte. ƒ noi biosinteze. ƒ inhibarea replicării virale prin tehnica antisens (1992). 244 . în vederea obţinerii unor organisme transgenice cu metabolism activat. tutun şi petunii. ƒ dezechilibre nutriţionale. În timp ce pentru o cultivare de plante clasice sunt necesari zece ani. În 1993.Până în prezent au fost obţinute noi soiuri transgenice de roşii. pentru obţinerea unui nou caracter. Obţinerea de noi soiuri de plante rezistente la infecţiile virale se realizează prin: ƒ integrarea unei părţi din ADN viral în genomul plantei. ƒ restrângerea gamei de calităţi organoleptice naturale ale unor noi sorturi de legume şi fructe. trebuie luate în considerare anumite riscuri care apar drept consecinţă a apariţiei unor variante de specii vegetale. În anul 1992 erau raportate 40 de soiuri noi de plante transgenice. căldură. ƒ posibilităţi de biosinteze nedorite de acizi graşi. în SUA a fost proiectată crearea unor soiuri de plante transgenice rezistente la ierbicide. având drept consecinţă dezechilibrul ecosistemelor. rezistente la uscăciune. tomatele pot fi culese când se află la punctul favorabil al coacerii şi se pot păstra şase-opt săptămâni fără a fi puse la rece. care a oprit sinteza enzimei poligalacturonaza. în cazul utilizării tehnicilor genetice. aceste noi organisme transgenice au avut o viteză mult mai mare de creştere decât organismele noi organisme transgenice au avut oviteză mult mai mare de creştere decât organismele normale. Pentru viitor. În acest sens se recomandă: ƒ evitarea difuzărilor tipurilor omogene şi uniforme de vegetale pe suprafeţe foarte întinse. asupra varietăţilor nou-obţinute. care să fie livrate pe piaţă în următorii zece ani. La animale S-au obţinut crapi transgenici prin transfer de gene de creştere de la creştere de la păstrăvi. hormoni (produse vegetale). ƒ încheierea de acorduri internaţionale pentru înfiinţarea unei comisii de etică cu posibilităţi de control permanent. ƒ efectuarea detailată a analizelor de structură şi control în faza precoce a noilor variante ale unui sort vegetal. În aceste condiţii. se pot enumera: ƒ pierderea diversităţii lumii vegetale. etapă de etapă. Dintre riscurile posibile. în timp ce buruienile rămân sensibile la ierbicide. Pentru acest motiv oamenii de ştiinţă vor trebui să folosească cu multă grijă şi măsură aceste posibilităţi moderne ale biotehnologiei. în SUA au fost obţinute soiuri de roşii transgenice prin metoda de inhibare cu ARN antisens.

carne. aspect ce semnifică posibilitatea unei mai bune utilizări a petrolului brut natural.şi intracelulare. Multe tulpini bacteriene de Pseudomonas putida posedă un plasmid responsabil de descompunerea hidrocarburilor din petrol.11. neproducând nici o dereglare a florei intestinale gram-negative. fructe. nizina era utilizată drept conservant alimentar în peste 50 de ţări de pre glob.1. în comparaţie cu nitraţii şi nitriţii (folosiţi tot drept conservanţi). ducând în final la obţinerea unor arome naturale (lactone şi metilketone) cu utilizare largă în industria alimentară. substanţă din categoria lantibioticelor. cantitatea de nitraţi poate fi redusă considerabil.2. se încearcă în prezent obţinerea unei bacterii ‘ îmbunătăţite’. În acest sens.5. Această largă utilizare se datoreşte faptului că nizina prezintă marele avantaj de a nu avea efecte nocive asupra organismului viu. În perspectiva dezvoltării biotehnologice. 11. astfel. al cărei plasmid să crească eficienţa utilizării petrolului brut. prin studiile de micribiologie au fost identificate tulpini microbiene care printr-un proces de bioconversie microbiană/enzimatică acţionează asupra acizilor graşi (acid linoleic şi linolenic) şi esterilor. prin utilizarea lor asociată cu nizina. Pentru produsele în care nu se poate renunţa total la adaosul de nitraţi (nizina fiind ineficientă asupra florei gram-negative). 4 Lancefield. Ingineria genetică utilizată în prepararea de noi conservanţi alimentari Nizina. şi-a găsit o foarte largă aplicabilitate practică în industria alimentară. brânzeturi proaspete şi procesate. în concentraţie mai mică de 30 µl/ml inhibă dezvoltarea diferitelor specii de germeni gram-pozitive . se preconizează obţinerea prin procedee de inginerie genetică şi proteică a unor variante de nizină cu spectru larg de activitate. cacao. În ultimii ani. dar nu are nici un efect asupra majorităţii bacteriilor gram-negative şi nici asupra fungilor şi levurilor. variante ce vor putea fi utilizate drept conservante într-o gamă mult mai largă de produse alimentare. băuturi alcoolice (vinuri). Din 1951. de exemplu creşterea sintezei unor resurse naturale din mediu. Ingineria genetică şi rezolvarea unor probleme de ecologie Posibilităţile tehnologiei genetice au importanţă nu numai pentru dezvoltarea cercetării fundamentale. peşte.5. Nizina inhibă de asemenea sporularea la bacterii din genul Clostridium şi Bacillus. a dezvoltării ştiinţelor medicale şi agriculturii. în 1989. Totuşi în prezent se consideră că posibilităţile de utilizare ale nizinei drept conservant alimentar sunt încă limitate din cauza slabei ei solubilităţi şi a stabilităţii scăzute la pH neutru. care prin producerea de nitrozamine au acţiune carcinogenă asupra organismelor. ATTC 11454 GR. Alte aspecte ale biotehnologiei moderne şi perspectivele secolului XXI Progresele recente în cunoaşterea la nivel molecular a interacţiunilor extra. nizina este folosită în industria alimentară pe scară internaţională. 11.5. prezentând activitate inhibitorie maximă la un pH mai mic de 5. ci şi pentru rezolvarea în viitor a unor probleme ecologice. Nizina este produsă de tulpinile de Lactococcus lactis 6F3.4. în prezent ea poate fi utilizată drept conservant activ în alimente cu pH-ul mai mare de 6.1. ambele clase de substanţe derivate din uleiuri vegetale. mediate de clase specifice de molecule şi semnale au contribuit la construirea unui fundament pentru elaborarea viitoarelor strategii de sinteză a unor noi agenţi terapeutici cu următoarele calităţi: 245 . Nizina prezintă şi avantajul de a fi hidrolizată complet de către proteazele tractului digestiv uman. evitându-se astfel nocivitatea altor conservanţi alimentari asupra sănătăţii publice. drept conservant natural pentru vegetale.

împiedicând în consecinţă angiogeneza şi inhibând simultan adenoamele experimentale (de pancreas. c. Acesta s-a dovedit foarte eficace în asociaţie cu alte antimitotice curente. a fost sugerat un mecanism de blocare a receptorilor celulelor endoteliale cu ajutorul unor analogi ai heparinei. prezentând sinergie cu metotrexatul şi adriamicina. S-a constatat că acest factor bFGF are o acţiune de stimulare a proliferării celulelor endoteliale de activare a angiogenezei (neoformaţie de vase sanguine). alcaloizi care determină depolimerizarea tubulinei). prostată) de origine umană. pentru cisplatină şi carboplatină a fost demonstrată eficacitatea clinică. dintre acestea. Pornindu-se de la aceste elemente. Molecule active pe tubulină (antimitotice) Au acţiune antimitotică împiedicând diviziunea celulară prin stabilizarea microtubulilor (spre diferenţă de Vinca. Substanţe antiangiogenice S-a studiat rolul factorului de creştere fibroblastic (bFGF) asupra mecanismelor de angiogeneză (geneza vaselor sanguine) şi consecinţa acesteia asupra metastazării. în boli metabolice. sunt platine liposolubile care se pot administra cu ajutorul liposomilor. Ţinând seama de aceste considerente. taxolul a fost testat experimental prin administrare intratumorală în tumori vezicale la şoarece. cu aplicabilitate practică în domeniul terapiei: A. Pe modele experimentale s-a demonstrat şi eficacitatea ologozaharidelor sulfatate. suprimând superrăsucirile dublului helix. anticanceroase B. Dintre antimitotice. care. bazându-se pe achiziţiile cele mai recente ale biologiei moleculare. toxicitate hepatică şi renală etc. blocând receptorii celulelor endoteliale. A. În acest sens există deja o metodologie pentru obţinerea unor proteine-himere. înţelegând prin aceasta o acţiune cât mai ţintită asupra celulelor tumorale. anticorpi. Pentru contracararea acţiunii bFGF. Diaminociclohexanul şi axoliplatina sunt în curs de experimentare şi nu au atins încă faza de testare clinică. în cursul distribuţiei acestora în organismul bolnav. antivirale C. sân. Terapia anticanceroasă În prezent. peptide antagonice. terapia anticanceroasă cu citostatice este nesatisfăcătoare într-un număr mare de cazuri din cauza: ƒ dezvoltării rezistenţei la droguri ƒ efectelor secundare nocive (imunodepresie medulară. opresc fixarea bFGF pe respectivii receptori. cercetătorii şi-au propus: ƒ îmbunătăţirea gradului de acţiune selectivă a drogului. 246 . ƒ minimalizarea cât mai mult cu putinţă a efectelor toxice secundare ale drogurilor. cardiovasculare D.ƒ ƒ ƒ ƒ eliberarea ţintită (situs-specifică) în circulaţie prelungirea timpului de înjumătăţire efect prelungit la locul de acţiune efecte benefice mărite asupra organismului. Inhibitori ai topoizomerazelor Topoizomerazele sunt enzime destinate a modifica structura spaţială a ADN-ului înainte de replicare. Derivaţii de platină reprezintă astăzi o clasă foarte studiată de antimitotice.). şi anume: a. s-a încercat construirea unor noi molecule cu potenţial antiumoral. b.

acţiunea lor a fost urmărită până în prezent pe linii celulare. pentru a forma în final un triplu helix la nivelul căruia este blocată transcrierea (ceea ce reprezintă blocarea primei etape a expresiei genelor). Pentru a se înţelege mecanismul de acţiune (‘’controlul’’) al ciclului nucleic antisens asupra unui proces de oncogeneză (“expresie oncogenă“). Substanţe antisens Studiul acestor substanţe a fost posibil datorită cercetărilor de biologie moleculară. Majoritatea drogurilor existente în prezent acţionează la nivelul proteinelor. deci opresc neoformaţia şi. care să se lege selectiv de o secvenţă complementară a unui acid nucleic unic lanţ (un ARNm sau un ARN viral). inhibă autofosforilarea bFGF (via tirozinfosforilare). AACR 3154. este vorba de un oligonucleotid “capcană”. astăzi sunt urmărite următoarele obiective: ƒ descompunerea unor droguri care să poată inhiba selectiv efectele biologice ale produşilor oncogeni ƒ restabilirea funcţiei factorilor supresori de tumori şi a genelor pentru repararea ADN-ului. În prezent sunt studiate metodele de inoculare cele mai eficiente a acestor substanţe în organismul bolnav. AACR 3668). AACR 3668. AAXR 3155) ƒ proteinele p53 (pentru substanţele AACR 3630.Se pare că aceste substanţe antiangiogenice acţionează prin oprirea dezvoltării de noi vase sanguine şi nu prin distrugerea celor formate. metastazarea. pornindu-se de la această idee. Inhibitori de kinaze Sunt inhibitori ai tirozinkinazei proteinkinazelor. ca şi oligonucleotidul antisens. d. trebuie amintit mai întâi că transformarea celulelor normale în cellule maligne reprezintă un proces în mai multe etape: ƒ activarea protooncogenelor ƒ inactivarea genelor supresoare de tumori ƒ inactivarea genelor de reparare a ADN. AACR 3672. Oligonucleotidele antisens de tip oligofosfotioaţi se folosesc şi în tratamentul leucemiilor şi al infecţiilor cu HIV. folosit pentru a prinde “în cursă” un factor de transcriere (de expresie) care duce în final la alterarea expresiei tuturor genelor de pe respectivul fragment ADN. Rezultă că în comparaţie cu strategiile “antisens” (tip ribozim). Modul cel mai simplu de a corecta activitatea acidului nucleic este cel de a folosi tocmai acid nucleic. tioindolului. Strategia “ de sens” cu structuri oligonucleotidice În 1980 a apărut o nouă strategie şi anume cea a antigenelor în care oligonucleotidul are drept “ţintă” un ADN dublu helical. f. Totuşi oligonucleotidele “capcană” pot 247 . e. ţintele principale de acţiune a acestor substanţe dovedindu-se a fi: ƒ gena oncogenă c-myc (pentru substanţele AACR 1833. în consecinţă. Un oligoribonucleotid (ribozim) ARN se leagă de o secvenţă complementară a ARN ţintă. Oligonucleotidele pot fi folosite pentru controlul genelor în aşa-numita strategie de sens (sense approach). s-au preparat fragmente scurte de acid nucleic (oligonucleotide). translaţia sau respectiv reverstranscriptaza ARN-ului (viral) ţintă. prin inhibarea acţiunii bFGF este oprită proliferarea fibroblastelor. strategia de sens este mai piţin selectivă. Pornind de la aceste aspecte. dar poate include în plus şi clivajul catalitic al ARN ţintit. fiind astfel inhibată dezvoltarea metastazelor (prin inhibarea neoformaţiei de vase de sanguine). Oligonucleotidele antisens sunt fosfodiesteri naturali care au diferite mecanisme de acţiune. prin legarea lui de ARN-ul ţintă (target). căutându-se a se ameliora penetrabilitatea lor în celule. Acest oligonucleotid (antisens) blochează. AACR 3679) ƒ proteinele p120 (pentru substanţele AACR 1832. Chiar şi drogurile anticanceroase care interacţionează cu ADN îşi exercită acţiunea biologică prin inhibarea enzimelor (topoizomeraze) care procesează ADN.

aceste celule limfocitare vor fi foarte bune vehicule în organismul bolnav datorită capacităţii lor de a prolifera. prin combinarea capacităţii de ţintire unică a anticorpilor monoclonali cu activităţile multifuncţionale ale citokinelor. literatura de specialitate semnala existenţa a 19 cazuri clinice la om. activitatea şi migrarea celulelor inflamatoare. cu efect antitumoral mult mai înalt decât cel al celulelor LAK (celule killer activate de limfokine standard). direcţionează aceste citokine atunci când sunt introduşi în organismul bolnav către situs-urile celulelor tumorale corespunzătoare. Dar în 1981 apărea virusul HIV (Human Immunodeficiency Virus). se folosesc oligonucleotidele cu rol de liganzi pentru enzime. Observaţiile efectuate pe animale de experienţă au arătat că “o provizie locală” formată din diferite tipuri de citokine infuzate direct.interleukina IL2) Aceste proteine de fuziune au fost realizate prin tehnici de inginerie genetică. Proteine de fuziune (anticorpi monoclonali . Efectul acestor oligonucleotide de strategie de se3ns poate fi deci selectiv pe un virus sau parazit. Utilizarea anticorpilor monoclonali Dezvoltarea intensivă a noilor concepte molecular-biologice din imunologia ultimilor 20 de ani a deschis noi perspective în terapia cancerului. Principiul acestei terapii constă în implatarea în organismul bolnav a unor celule somatice (limfocite) modificate din punct de vedere genetic (limfocite pe care sau transferat în prealabil gene codificatoare de citokine). j. factori de creştere. Strategia aptamer Recent a fost elaborat un nou mod de utilizare a acestor oligonucleotide. Una din problemele dezbătute în prezent în această direcţie este obţinerea unor proteine de fuziune cu anticorpii monoclonali recombinaţi. (1995) au propus un protocol de terapie genică bazat pe utilizarea celulelor CIK (celule killer transfectate cu gena IL7) pentru inducere de citokine IL7. pe baza legărilor lor de o proteină a cărei funcţie normală nu implică creo interacţiune cu acidul nucleic.fi utilizate pentru a prinde “în cursă” exprimarea unui număr de gene din genomul unui virus sau al unui parazit. care. poartă fixate pe molecula lor citokine. Schmidt-Wolf şi colab. ca răspuns la administrarea de interleukina 2 (IL2) sau antigen. Aceste proteine de fuziune (anticorpi-IL2) sunt injectate în organismul bolnav. cât şi datorită faptului de a putea migra şi răspândi în tot organismul. g. În cadrul acestei strategii. supuse tratamentului cu citokine. Anticorpii monoclonali antitumorali (cu specificitate unică). poate induce o imunitate antitumorală puternică de lungă durată şi ocazional. în condiţii de recombinare. receptori. sau obţinută în urma unei terapii genice cu gene (sintetizatoare) de citokine. în scopul utilizării acestor noi preparate în imunoterapia cancerului. este vorba de strategia aptamer. Terapie genetică cu gene codificatoare pentru citokine S-a pornit de la observaţia că citokinele reglează reactivitatea imunologică. Construirea acestei proteine fuzionate recombinate se face în scopul obţinerii unei eficienţe biologice optime. maturaţia. i. h. Terapie antivirală Terapie anti-HIV La începutul anilor 1980 exista în întreaga lume opinia că datorită antibioticelor şi vaccinurilor va fi rezolvată problema infecţiilor bacteriene şi virale. Aceste celule CIK s-au dovedit a fi celule efectoare citotoxice foarte eficiente. poate determina chiar şi îndepărtarea unei tumori preexistente. B. deoarece aceste preparate terapeutice reuşiseră mai mult sau mai puţin să ducă la dispariţia acestor infecţii de pe glob. care se dovedeşte foarte 248 . În 1995.

din care un milion de copii. virusul ARN dispărând prin imposibilitatea multiplicării sale. în special la nivelul sistemului nervos central (SNC). având drept consecinţă apariţia simptomelor de boală. devenind deci agresiv. Substanţele anti-HIV utilizate până în prezent. Această mare variaţie genetică a virusului a constituit obstacolul major în prepararea unui vaccin HIV.acţionează la nivelul etapei I. Boala reprezintă starea organismului în momentul în care virusul HIV din “stare dormindă” se trezeşte.ARN viral se transcrie în ADN în prezenţa enzimei virale revers transcriptaza. În 1999. În decembrie 1994. creând o panică tot atât de gravă ca şi cea determinată de ciuma bubonică din Europa secolului al XIV-lea. cât şi cea a respectivului ARN viral nou format vor duce la formarea virusului matur care va fi capabil să invadeze alte celule. dideoxicitidin). Programul UNAIDS şi al OMS-ului raporta 50 de milioane de persoane infectate cu HIV de la declanşarea epidemiei de SIDA. din cauza marii variabilităţi a virusului HIV. Prezenţa acestor proteine scurte şi active. dintre care 2885 la copii şi 234 la adulţi. .urmează starea dormindă a virusului. Pentru a deveni activă. aceste substanţe au determinat şi dezvoltarea rezistenţei virusului HIV la drog. dar nu este încă bolnavă. 249 . În România. Dar aceste substanţe terapeutice s-au dovedit a avea efecte toxice foarte puternice. din care 16 milioane au decedat din cauza bolii. Trebuie remarcată diferenţa între infecţie şi boală. Infecţia înseamnă că virusul HIV. invadează organismul. Conform rapoartelor OMS. datele OMS estimau în lume: ƒ 4. se află în “stare dormindă” timp de luni de zile până la 5-20 de ani. pentru anul 2000 se prevăd pe Terra 30 de milioane de purtători HIV. numărul cazurilor noi de persoane infectate a fost de 5. Astăzi infevţia HIV reprezintă o criză majoră de sănătate publică. se resintetizează ARN viral şi proteina virală corespunzătoare. De asemenea. din care doar 1025073 cazuri înregistrate. În România s-au înregistrat între 1985-1994. o persoană poate fi infectată cu virus HIV fără a fi încă bolnavă. la 30 septembrie 1999 se înregistrau 10000 de persoane infectate cu HIV. III. . dintre care 6000 deja bolnave. ƒ 17 milioane de persoane infectate (purtătoare de virus) HIV. se multiplică. şi anume curgerea inversă a informaţiei genetice din direcţia ARN→ADN II.6 milioane de persoane pe glob. persoana este sero-pozitivă.6 milioane iar decesele au atins cifra record de 2. Studiile molecular-biologice au demonstrat că ciclul de viaţă a HIV în organismul uman cuprinde3 trei etape: I. fiind inhibitoare ale reverstranscriptazei şi împiedicând astfel conservarea virusului în copii. Virusul HIV face parte din categoria virusurilor ARN (retrovirusuri) care prezintă un aspect particular de multiplicare. La sfârşitul anului 1999.Etapa de transcriere: după tiparul (pattern-ul) ADN viral integrat. 3119 cazuri de boală SIDA.curând a declanşa mari epidemii SIDA (Syndrome d’Immuno-Deficience Acquise) pe glob.Acest ADN viral (copie după ARN) se integrează în genomul celulei gazdă sub influenţa enzimei virale integraza.5 milioane cazuri de boală SIDA declanşată. prezintă în organism dar ascuns în nucleul celulelor limfocitare. de tipul zidovudinului (analogi nucleozidici) şi derivaţi (dideoxiinozin. dar această proteină primară nou-sintetizată are lanţuri foarte lungi şi este inactivă. Pentru a se prepara substanţe terapeutice cu acţiune antivirală au fost necesare întâi studii de biologie moleculară în vederea determinării structurii virusului HIV şi a ciclului de viaţă al acestuia. această proteină foarte lungă trebuie secţionată (procesată) de nişte enzime virale numite proteaze.. acest aspect reprezintă particularitatea multiplicării acestui virus. Până în prezent oamenii de ştiinţă nu au reuşit să prepare încă un vaccin pentru această infecţie. în stare dormindă şi integrată în nucleul celulelor.

proteina rămânând sub formă de lanţ lung şi inactivă. Ele reprezintă liganzi pentru receptori specifici. Rămân încă de rezolvat probleme legate de: . Terapie ţintită cardiovasculară Se referă la tratamentul cu anticorpi monoclonali antitrombocite umane în cazul infarctelor. o îmbunătăţire a recanalizării arteriale coronariene. fibronectina. . S-a observat. aceşti receptori mediază mecanismele de adeziune (fixare) de fibrinogen. de asemenea. Studii in vitro pe câine au demonstrat capacitatea acestor anticorpi de a reduce leziunile ischemice miocardice postinfarct cu 46% în comparaţie cu animalul martor. trombospondin. D. prin injectarea de anticorpi monoclonali antireceptor trombocite umane (gpIIb şi gpIIIa) şi activarea reocluziei vasculare.eficacitatea substanţei prin administrare per os . cele cu agenţi microbieni omorâţi.substanţă cod 693541 ƒ firma Hoffmann-LaRoche . Vaccinuri recombinate În pragul mileniului al treilea. dar firmele păstrau secretul de fabricaţie. C. joacă un rol esenţial în transportul şi reglarea metabolismului colesterolului. Reducerea zonei de infarct s-a dovedit a fi independentă de severitatea ischimei. hepatocite) şi ţesuturi. prin liza cheagului sanguin. În cadrul tehnologiei vaccinurilor ADN.substanţă cod Ro-31-8959 ƒ firma Abbott . dispărând deci posibilitatea de invadare de către virus a altor celule ale organismului. să prevină apariţia trombilor vasculari.substanţă cod A-77003 Substratul de preparare a substanţei active părea a fi un material biologic. În cazul implantelor vasculare se preconizează învelirea acestor receptori în strat de celule injectate cu o genă sintetizatoare de un factor litic care.În prezent se experimentează o substanţă cu acţiune anti-HIV la nivelul etapei a III-a de dezvoltare a virusului. cercetările sunt aproape gata să introducă în practica medicală tehnologia unei noi vaccinări. Apolipoproteinele de densitate înaltă (HDL). S-au preparat anticorpi monoclonali (anti Mo-1) fată de receptorul de adeziune al trombocitelor. Se preconizează utilizarea lor în tratamentul hipercolesterolemiei familiale. virusul matur nu se mai poate forma. . E.acţiunile secundare farmacokinetice (toxice). împiedicând tăierea lanţurilor lungi de proteine inactive. ADN-ul care codifică o proteină specifică este cuplat cu elementele genetice de control pentru a se obţine plasmide care se vor replica atunci când vor fi introduse în bacterii corespunzătoare. şi anume o substanţă care să inhibe proteazele virale. În aceste condiţii. prin legarea lor de o mare varietate de celule (macrofage. şi anume: ƒ firma Merck. Sharp & Dohme . vitronectina.dezvoltarea rezistenţei la drog. 250 . ar fi al cincilea tip de vaccinare cunoscut în istoria medicinii după: vaccinurile vii atenuate. În 1997 trei companii mari farmaceutice lucrau la obţinerea unei asemenea substanţe de tip inhibitori ai proteazei virusului HIV. în scopul unei trombolize rapide şi al prevenirii reocluziei. Terapie în boli metabolice Prepararea de liganzi proteici tip lipoproteine Apolipoproteinelesunt proteine care datorită structurilor lor helicale amfipatice leagă lipide. factor Wilabrand. Metoda Anderson pentru liza trombilor vasculari se bazează pe receptorii gpIIb şi gpIIIa. sintetizaţi de gene din familia genelor “integrine”. cu componente purificate şi cele obţinute prin inginerie genetică. Creşterea bacteriilor va duce la producerea unui număr mare de copii plasmidice din care se separă ADN-ul imunizat pentru a fi folosit apoi drept vaccin. cea a imunizării directe cu ADN.

grad foarte ridicat de poluare a râurilor. fluviilor. industriale) cât ţi a contaminanţilor din mediul extern. distrugerea florei şi faunei marine etc. necesară pentru conservarea mediului înconjurător. a urbanizării şi industrializării. mai puţin costisitor şi mai uşor de administrat decât vaccinurile convenţionale. dar fără a exista pericolul recâştigării virulenţei de către virusul vaccinant. S-a demonstrat că aceste vaccinuri ADN induc celulele T de tip T1 helper cu efect împotriva virusului HIV. cât şi în cazurile de rezistenţă la chimioterapice. Se preconizează că acest tip nou de vaccin va avea o eficienţă enormă asupra bolilor infecţioase care astăzi dau încă o rată foarte înaltă de mortalitate. astăzi oamenii de ştiinţă pun tot mai acut problema refacerii cadrului natural şi a reciclării deşeurilor poluante. Pe viitor vor continua investigaţiile în vederea detectării unor microorganisme cu potenţial de degradare şi transformare a poluanţilor din diferite deşeuri materiale. cercetătorii încearcă să folosească agenţii microbieni (bacterii) în acţiunea de reducere a poluării solului (pentru dezintegrarea gunoiului şi a deşeurilor domestice. se trece la prelucrarea reziduurilor organice în vederea obţinerii unei producţii eficiente de compost care să aibă calităţi foarte apropiate de îngrăşământul natural pentru agricultură. bolile reemergente. motiv pentru care se pot transporta la temperatura mediului ambiant fără a fi necesară refrigerarea. Vaccinurile ADN stimulează atât imunitatea umorală cât şi cea celulară . consecutiv cu lipsa unei educaţii ecologice elementare a populaţiei. 251 . Astfel. în bolile emergente. ca şi vaccinurile cu virusuri atenuate. această vaccinare apare ca o terapie “multidrog”.În prezent se încearcă prepararea unor asemenea vaccinuri pentru administrare nazală sau per os. după îndepărtarea prealabilă a conţinutului toxic de metale grele (Cd. Cu) din gunoaiele menajere. în ultimii 30 de ani s-a ajuns la un dezechilibru ecologic major care astăzi ameninţă viaţa pe Terra (defrişări masive. În aceste condiţii . luându-se în considerare faptul că acest tip de vaccin este mult mai sigur.). În vederea progresului rapid în această direcţie se urmăreşte crearea şi aplicarea unei „tehnologii sensor” care să cuantifice activitatea fiziologică şi biochimică a microorganismelor. nefiind necesară de fiecare dată inventarierea unei noi tehnologii. F. Acţiunea de depoluare a ecosistemelor În condiţiile creşterii populaţiei globului. în funcţie de fiecare agent infecţios. municipale. Acest nou compost îmbunătăţeşte structura solului iar prin conţinutul său în microorganisme (care au capacitatea de a inhiba dezvoltarea unei flore microbiene fitopatogene de sol) contribuie la îmbunătăţirea calităţii plantelor şi a recoltelor. În acest context. Prin vaccinarea cu ADN existând posibilitatea de a vaccina pentru un număr mare mai mare de proteine specifice deodată. deşertificări întinse. potenţialul acestor vaccinuri de a stimula capacitatea citolitică a celulelor T reprezintă un punct de răscruce în vaccinologie. Aceste vaccinuri produc un răspuns imun persistent. Zn. Toate aceste vaccinuri ADN se prepară după acelaşi principiu al plasmidelor. Aceste vaccinuri sunt foarte stabile atât la temperatură scăzută cât şi foarte ridicată.

Watson şi Fr. Aceste tehnici vor avea implicatii majore şi în dezvoltarea agriculturii. în vederea creării unui organism nou cu proprietaţi prestabile (ţintite). Respectivele virusuri (vectoare de gene) cu aspect de . Concentrarea studiilor asupra ADN a fǎcut posibilǎ injectarea genelor cu ajutorul virusurilor vectoare in celule. Meioza are loc în celulele germinale şi duce la reducerea setului dublu de cromozomi (set diploid) în set haploid (simplu). Descrierea compoziţiei şi structurii spaţiale a ADN de către J. Crick din anii 1953 au reprezentat cunoştinţele fundamentale care au stat ulterior la baza noilor direcţii de cercetare.cât şi laborator. Aceastǎ metodǎ a dus la o revoluţie tehnico-ştiinţificǎ a cǎrei consecinţǎ a fost construirea de noi genotopuri.ului Teoria stabilitaţii genomului celular a fost zdruciunatǎ în anul 1951. existenţa acestor procese se explică apariţia unor noi specii. RECOMBINAREA ADN . 1. D.. organismele rezultate sunt organismele recombinate care formează astăzi obiectul unor studii cu implicaţii deosebite în dezvoltarea ştiinţifică şi economică pe scară internaţională. plante. Prima reuşită de recombinare a fost realizată în SUA în 1970. 252 . odatǎ cu descoperirea elementelor transpozabile. în scopul ameliorării diagnosticului şi terapiei medicale într-un număr mare de boli..ţinte celulare”. animale. 12. Procese naturale de recombinare ADN (recombinare genetică) Joacă un rol foarte important în natură. printr-un număr de metode ce formează tehnologia genetică.Capitolul 12 METODE ŞI TEHNICI MODERNE MOLECULAR . deschizînd perspectivele noii terapii cu gene (terapie geneticǎ = Gene Targeting).împuşcare” (shotgun) într-un numǎr foarte mare de . în vederea obţinerii de noi variante de microorganisme şi plante. iar acest material genetic poate fi izolat iar cele douǎ lanţuri ale dublului helix ADN separate şi apoi fiecare din cele douǎ lanţuri recombinate cu un alt lanţ de ADN străin complementar. cu mari perspective de viitor.1. Fenomenul destabilizării genomului celular a rǎmas inexplicabil până în momentul în care a fost posibil studiul moleculei de ADN.ace” sînt introduse ţintit prin . cunoscute la nivel internaţional sub numele de Genetic Engineering. care includ linii foarte variate de organisme.1.crossing-over”. la toate tipurile de bacterii. farmacologie şi în medicina viitorului.BIOLOGICE ŞI APLICAŢIILE LOR 12. dǎ posibilitatea creǎrii de noi organisme. reprezentând un factor evolutiv. ceea ce reprezintă un fenomen de recombinare genetică. Aceste tehnici încearcă pe cale artificială combinatrea informaţiei genetice (a genelor) de la două organisme diferite. atît în condiţii naturale. şi anume a tehnologiei genetice... Procese artificiale de recombinare ADN (tehnologia ADN-ului recombinat) Se realizează în condiţii de laborator. Principiul recombinării Un proces natural de recombinare genetică există la organismele eucariote (cu set diploid de cromozomi) în cursul meiozei (diviziune reducţională). În prima fază se produce un schimb de fragmente cromatidiene între cromozomi omologi (M/P=materni/paterni) alăturaţi printr-un fenomen de . în ceea ce priveşte crearea unur specii noi de plante cu o mare eficienţă economică. Faptul cǎ informaţia geneticǎ a organismelor vii se gǎseşte acumulatǎ pe helixul ADN. Aceste tehnici de recombinare genetică stau la baza cercetărilor fundamentale şi aplicare în biologia moleculară.

rezultând cromatide recombinate (molecule ADN recombinate). a respectivului fragment de ADN selecţionat şi fixat pe vector în celula gazdă (celula bacteriană avirulentă de Esch. un organism cu priorietăţi noi (de exemplu. astfel încât să fie obţinute în final fragmente ADN de lanţ unic. Prin încrucişarea cromatidelor (crossing-over) pe locul de încrucişare. Acest process poartă numele de clonare. aceste tehnici vizînd direct informaţia genetică a organismelor. să se obţină acelaşi tip de capete adezive: ƒ fragmentul de acid nucleic de cercetat. moleculele ADN cu greutate moleculară înalta sînt tăiate în molecule cu greutate moleculară mult mai mică. În faza a II-a a meiozei urmează separarea cromatidelor în patru celule germinative mature. Construirea unui genom nou prin introducerea unei secvenţe ADN străine în genomul unei celule gazdă (de exemplu. prin acţiunea enzimelor de restricţie. Aceste patru celule pot conţine: ƒ c1 = numai material matern ƒ c2 = numai material patern ƒ c2 şi c3 = material cromatidian recombinat (rezultat din fenomenul de crossing-over) matern şi patern. Tehnologia ADN recombinant presupune următoarele etape: ƒ tăierea lanţurilor duble ADN în fragmente specifice. cît şi cel al vectorului se leagă covalent (în cursul unui process de circularizare) în prezenţa ADN-ligazelor ƒ introducerea. Pe baza acestei tehnologii. pentru că. În cadrul acestui proces. încît nu se pierde nici un nucleoid. Tehnicile de recombinare ADN stau la baza progreselor biotehnologiei moderne.nou construită” (cu ADN recombinat) ƒ reprezintă celula cap de colonă. obţinerea de noi soiuri de plante cu rezistenţă crescută şi agenţi dăunători). După interschimburile între cromatidele cromozomilor omologi se produce separarea acestor cromozomi cu cromatidele interschimbate şi împarţirea lor între cele două celule fiice.1. prin introducerea unei informaţii genetice într-un organism. Apar în consecinţă un număr mare de celule purtătoare de copii identice de ADN recombinat. pe ambele lanţuri de acid nucleic (lanţ unic de cercetat şi lanţ unic al vectorului). bacteria. o data cu celula gazdă. a revoluţionat biochimia. utilizarea acestor metode putînd duce în viitor la înfrângerea barierei între specii. organisme multicelulare) reprezintă de fapt tehnica de inginerie genetică prin care se obţin genomuri modificate ce pot fi ulterior exprimate 253 . pe această cale. vectorul (virusul) este supus şi el acţiunii aceloraşi enzime de restricţie. fiecare cromozom în interfază apare format din cîte două cromatide (iar fiecare cromatiodă la rîndul ei dintr-o moleculă de ADN dublu helix). celula bacteriană astfel . La cromozomii umani există în medie două-trei asemenea fenomene de crossing-over şi interschimburi de fragmente ADN pe ambele cromatide ale unui cromozom. care a apărut în jurul anilor ’70. Prin procedeele de inginerie genetică se poate obţine. coli K12) ƒ multiplicarea sincronă. vor interschimba fragmente de ADN. Procese artificiale de recombinare ADN (Genetic Engineering) Cu ani în urmă era posibilă doar cercetarea indirectă a ADN-ului asupra produselor ARN şi proteice. lanţurile duble ADN ale celor două cromatide vor fi tăiate. oferind posibilitaţile cele mai eficiente pentru analizarea şi modificarea genelor (ADN) şi proteinelor din organismele vii. o data cu vectorul. Tehnologia ADNului recombinat.Într-un organism diploid cu un anumit număr de perechi de cromozomi omologi şi o singură pereche de cromozomi sexuali. a vectorului şi a fragmentului ADN străin încorparat în genomul celulei gazdă. în final. astăzi poate fi modificat într-un mod dinainte stabilit şi ţintit bagajul genetic al organismelor. 12.. iar apoi capetele tăiate se vor lega altfel. sau analiza genetică foarte laborioasă asupra funcţiei genelor prin cercetarea aspectelor fenotipice ale organismelor mutante şi ale progeniturii acestora. Aceste procese se produc atît de exact. Concomitent cu ADN-ul de cercetat.2.

1. Nucleazele bacteriene se clasifică în: 254 . 3. prin alegerea unei anumite secvenţe de control. Pentru creşterea acestei cantităţi de proteine se utilizează de regulă fragmente de ADNc (secvenţe codificatoare fără introni). a unei secvenţe străine de ADN cu autorul vectorului). 12. Dacă se urmăreşte introducerea şi exprimarea unor gene eucariote în bacterii şi drojdii. intr-o anumită celulă. care în cantităţi mari în calula nou construită. Metilarea reprezintă un mecanism de apărare al celulei bacteriene faţă de propriile endonucleaze. obţinându-se în final sinteza proteinei dorite. ƒ respectivul lanţ dublu ADN este clonat. în mod normal se găsesc în organism în cantităţi foarte mici (doar urme) şi ar scăpa astfel cercetării. drojdiile şi celulele de memifere să fie aduse în starea de a produce cantităţi mari de anumite proteine ţintă. din care rezultă un nou genom (prin introducerea. modificate şi interschimbate sau nou recombinate atît secvenţele codificatoare. ƒ fragmentul ADNc clonat este înglobat în vectorul de exprimare. ƒ în celula receptor se produce transcrierea şi translaţia fragmentului ADNc strain (introdus). În acest fel devine posibilă analiza proteinelor celulare. în genomul unei celule. ƒ se obţine o copie de ADNc (în prezenţa reverstranscriptazei). Pornindu-se de la aflarea expresiei anumitor gene s-a putut ajunge la descifrarea funcţiei unor proteine cu rol în procesele şi diviziune celulară. Termenul Genetic Engineering este adesea folosit drept similar celui de recombinare ADN. nefiind digerat de endonucleaze. Enzimele de restricţie Sunt endonucleaze de origine bacteriană. care. Elemente de lucru utilizate în tehnologia ADN recombinat Aceste elemente de lucru sunt reprezentate de: enzimele de restricţie. ƒ fragmentul ADNc înglobat în vector este introdus în celula receptor o dată cu vectorul. Folosind această metodă s-a reuşit ca celulele bacteriene. ADN-ligazele. deoarece ADN-ul bacterian poartă un semn de recunoaştere (un password ) care este reprezentat de nişte situs-uri specifice metilate. iar în timp metilaze converteşte treptat ADNhemimetilat în total metilat. celula respectivă cîştigă caractere noi. cît şi secvenţele de control ale unei gene. Metilazele recunosc pe lanţul ADN bacterian aceleaşi secvenţe ca şi endonucleazele. ele clivează moleculele de ADN strain (de exemplu.(transcrise şi translaţionate) de către celula gazdă. vectorii. ƒ se obţine un lanţ dublu ADN. Prin aceste metode genetice pot fi manipulate. Etapele metodei de inginerie genetică utilizată în vederea obţinerii unei anumite proteine în cantitate mare sînt următoarele: ƒ se porneşte de la matricea ADN. ADN viral pătruns în respectica celulă bacteriană) fără a cliva însă ADN-ul bacterian propriu. Este posibil să se facă noi combinaţii pentru secvenţele de control ale unei gene şi să se determine în acest fel exprimarea unei gene dorite. prin aceasta creîndu-se bazele pentru cercetarea şi găsirea cauzelor unor boli genetice. într-o celulă bacteriană. un dublu helix ADN nou-sintetizat şi metilat numai pe un lanţ este recunoscut ca propriu de către celula bacteriană. 12. 1. în acest context proteinele.1. prin sinteza de noi proteine (caractere noi cîştigate de celula gazdă). se poate reuşi exprimarea practice permanentă a unei gene altminteri slab activă. Proteinele sintetizate prin această metodă şi-au găsit utilizare în terapie şi profilaxie. Astfel.3. se folosesc tot fragmente ADNc deoarece aceste microorganisme nu sînt capabile să îndepărteze prin fenomene de splicing din ARNm transcris secvenţele de introni.

12. ci doar două lanţuri ADN ce aparţin aceleiaşi molecule ADN duble helix. pot recunoaşte situs-urile ţintă ale ADN ului palindronic. despicând-o (clivare prin hidroloza legăturii fosfodiesterice) îndepărtând astfel respectivul segment dublu de ADN. Endonucleazele de restricţie au acţiuni secvenţial-specifică. Procesul de legare (linkare) mediat de ADN-ligaze este esenţial pentru sinteza normală a ADN. dintre care: ƒ enzimele I şi II recunosc secvenţele specifice şi se fixează pe acestea cu următoarele particularitaţi: ƒ enzimele I taie nespecific 100-1000 de perechi de baze. Structurile acestor fragmente finale pot servi drept. 2. se fixează pe o anumită secvenţă nucleotidică. motiv pentru care sînt preferate în studiile de recombinare ADN. Endonuleozele de restricţie sunt denumite după microorganismele din care se izolează: ƒ enzime I Eco K şi B (izolate din E. ƒ enzime II Eci RI (izolate din E. foarfeci moleculari”. asimetric. Aceste enzime catalizează formarea unei legături fosfodiesterice între gruparea 3’-OH a unei extermităţi a unui lanţ ADN şi gruparea 5’-fosfat de la extermitatea celuilalt lanţ.exonuleaze care se fixează pe molecula de ADN numai la capătul ei. în mod: simetric. Un segment de ADN obţinut prin acţiunea unei enzime de restricţie poate fi clivat main departe în segmente mai mici de către alte enzime de restricţie. Secvenţele de baze recunoscute de către aceste enzime sînt palindromice (aceleaşi. coli). coli). procesul de reparare a ADN. În această categorie se încadrează şi endonucleazele de restricţie. dar în prealabil trebuie să fie rupte perechile de baze care ţin unite cele două lanţuri complementare ADN ƒ Bam HI (izolate din Bacillus amilolichefaciens) ƒ Hpa I (izolate din Haemophilus parainfluenzae) ƒ Hin + III (izolate din Haemophilus influenzae) Enzima II au fost supranumite şi. procesul de recombinare genetică. rezultând capete drepte. ADN-ligazele (polinucleoid-ligazele) ADN-ligazele nu pot lega două lanţuri unice de ADN. amprente” (fingerprints) ale unei molecule de ADN. ƒ ƒ 255 . în afara regiunii specifice în direcţia 5’ Æ 3’ pe lanţul ADN. fixare şi tăiere (4-6 nucleoide) de obicei constant deci au specificitate de secvenţă absolută. II şi III. dar poziţionate în sens invers pe cele două fire ale dublului helix ADN). Până în prezent s-au purificat peste 90 de enzime de restricţie. S-au descris enzimele de restricţie I. rezultând capete coezive. acestea recunosc aceleaşi secvenţe nucleotidice. unde produc ruptura (tăierea). 3.1. Cromozomii complecşi care conţin sute de milioane de bace pot fi astfel secţionaţi şi apoi cartaţi stabilindu-li-se harta genelor. ci se fixează în interiorul moleculei de ADN. însă în poziţii diferite pe respectivul lanţ ADN. Aceste endonucleaze se găsesc în număr mare la procariote. ƒ enzimele III taie nespecific 20-30 de perechi de bază în direcţia 5’ Æ 3’ pe lanţul ADN. deşi fiecare taie asemenea secvenţe localizate. endonucleaze care nu se fixează la extermităţile moleculei ADN.. fiind citite de aceste enzime la fel pe cele două lanţuri şi rezultând un clivaj poziţionat simetric pe ambele lanţuri. ele recunosc o secvenţă de 4-6 nucleotide şi pot tăia cele două lanţuri ale helixului ADN. prin folosirea enzimelor de restricţie. Descrierea enzimelor endonucleaze de restricţie a făcut posibilă revoluţia ştiinţifică biologică şi dezvoltarea tehnologiei ADN recombinat (modificări ţintite în structiura genelor şi proteinelor şi analiza acestora bazată pe enzimologia acizilor nucleici). Prin enzimele de restricţie s-a descris şi un grup special de enzime care au fost numite izoschizomeri. ƒ enzimele II au locul recunoaştere.

genomul celular este reprezentat de materialul genetic cromozomial genetic cromozomial şi extracromozomial (inconstant). incompatibilitatea). Greutatea moleculară a unui plasmid variază între 1. B. Vectorii Se deosebesc două categorii majore de vectori: A. În celula bacteriană.repliconi accesori” (neesenţiali). cît şi la eucariote. Plasmidele s-au dovedit a fi unelte foarte valoroase în cercetarile efectuate în scopul aprofundării unor procese fundamentale de biologie moleculară (replicarea ADN. Vectori de expresie. factorul R. Vectori folosiţi pentru sinteza unor cantitaţi mari de proteine. celulele bacteriene au fost înzestrate cu noi căi enzimatice în cursul evoluţiei. Dhillon şi Colob. Vectorii de expresie Vectorii folosiţi pentru sinteza unor cantităţi mari de proteine: . Sunt prezente atît celulele procariote (bacterii). În 1976. rezistenţă sau multirezistenţă la antibiotice). Zestrea plasmidică este un atribut de tulpină (şi nu de specie). .1.entităţi fundamentale ale celulei bacteriene”. În 1981. dar astăzi se ştie că aceşti repliconi joacă un rol important în procesele de selecţie şi de adaptare a celulelor bacteriene. determinînd potenţialul de adaptare al celulei gazdă la condiţiile de mediu. 256 . Prin cîştigarea plasmidelor.3.plasmid +2 φ promotori (SP6 ş T7) Vectori speciali: . Spre diferenţă de ADN-ul cromozomial. care imprimă o proprietate sau mai multe proprietăţi celulei bacteriene (de exemplu. reprezentînd o parte vitală a pool-ului de gene.repliconi stabili moşteniţi în stare extracromozomială. În unele celule pot exista simultan 1*20 copii ale unei plasmide.plasmide: factorul F. propun pentru plasmide termenul de .12. Astăzi plasmidele sunt considerate .. factorul Col.plasmid + φ promotor (SP6) .un segment care asigură transferul plasmidic de la o celulă la alta (factor de transfer).cosmide (fragmente de φ* λ+ plasmid ) . ADN-ul extracromozomial poate disparea la un moment dat din celulă. ca răspuns la modificarile din mediul extern. La procariote sunt molecule de ADN dublu helix circular din dimensiuni de la două la cîteva sute de kilobaze.5-200 x 10 6 daltoni (5% din greutatea cromozomială). esenţial pentru supravieţuirea celulei. Un plasmid este constituit dintr-un segment format din una sau mai multe gene.bacteriofagi: fagul λ.4 kb. reprezintă material genetic extracromozomial (cromozomi accesorii). φ80.3.retrovirusuri . Plasmidele Reprezintă o clasă majoră de elemente genetice mobile.. fără ca absenţa acestuia să afecteze viaţa celulara. capabili a se replica independent de cromozom”. Vectorispeciali.. plasmidele erau definite de Novick drept . fagul µ . Vectori de transcriere (pentru sinteza ARN): .secvenţe de inserţie (SI) 0.fragemide (φ+plasmid) . Vectori de expresie a1).8-1.retrovirus+plasmid Ti A.

se cunosc pînă în prezent următoarele tipuri de plasmide: ƒ de rezistenţă la agenţii microbieni. Una sau mai multe plasmide (neconjugative. hemolizine. ƒ cointegrate reprezintă elemente genetice compuse din doi sau mai mulţi repliconi aşezaţi într-o continuitate liniară. ƒ codificatoare de enzime ale unor căi metabolice. ƒ plasmide . ColV. Acest fenomen presupune un transfer de material genetic de la celula donoare. Col V).) se pierde doar factorul F. în cursul procesului de adaptare la noi condiţii de mediu. Col I. ƒ de rezistenţă la raze u. asincron şi mai frecvent decît ADN-ul cromozomial. Celula donoare conţine factorul F liber în citoplasmă este notată F+. Sînt sisteme economice pentru conservarea anumitor mesaje genetice care se transmit masei de celule dar în caz de nevoie. prin intermediul factorului F (factor plasmidic-vector). Se mai numesc şi autonome (de exemplu. ColB. inserate în cromozomul bacterian (de exemplu. aceste plasmide de replica autonom. Reiese de aici că trasnferul de material genetic este polarizat de la celula F+ sau Hfr către celula F-. În 1972.) Cointegratele sunt sisteme funcţionale mai eficiente decît cele ale agregatelor din punct de vedere al transferului şi stabilităţii caracterelor linkate. dar rămân factorii Col (linkaj reversibil). numit şi factor de fertilitate. adeziune. în care fiecare replicon îşi păstrează independenţa fizică a replicării deoarece fiecare replicon are propriul său replicator (de exemplu. Bacteriocinele se subdivid în două categorii: 257 . trp. toluenului (tulpina de Pseudomonas).v. celula receptoare (F-) este celula care primeşte factorul F. exclusiv de origine extracromozomială. libere în citoplasma celulei. în cazul tratamentului celulei receptor cu un factor curing (acridin oranj etc. din ele derivînd apoi cointegratele. ƒ pentru sinteza agenţilor antitumorali: de exemplu. factori chelatori de ioni de fier). sau inclus în cromozomi (Hfr). degradarea camforului. fixate de azot (de exemplu.criptice” ale unor caractere somatice (nu au putut fi încă indetinficate). în acest caz există 10-20 de copii per celulă. Clowes delimita două grupe majore de gene plasmidice (plasmid-borngenes): ƒ agregate. specii inrudite dar şi foarte îndepărtate. de exemplu factorul Col) se transmit 100% de la o celulă la alta cu ajutorul factorul F (plasmid conjugativ). cointegratul F. s-au dezvoltat primele. În general bacteriocinele sunt principii actici sintetizate de bacterii. factori de bacteriocinogenie pentru sinteza piocinelor). Factorul F Este plasmidul care induce conjugarea la bacterii. au potenţial de răspândire foarte larg a anumitor caractere printe bacterii. ƒ integrate (epizomi). În raport cu caracterele fenotipice exprimate.cys. ƒ pentru sinteza bacteriocinelor.. cu acţiune bactericidă asupra unor bacterii din aceeaşi specie.Plasmidele pot fi: ƒ neintegrate. factorii de bacteriocinogenie ColE1 Æ colE8. începând de la capătul 5’ al ADN-ului. De replica concomitent cu ADN cromozomial şi există în una-două copii per celulă. la tulpini de Klebsiella). Factorul Col Reprezintă plasmidul responsabil de sinteza colicinelor (bacteriocine produse de tulpinile bacteriene de Escherichia coli). (codifică enzime care intervin în mecanismele de reparare a ADN celular). agrocina 84 (sintetizată de tulpina bacteriană de Agrobacterium radiobacter) cu acţiune bactericidă asupra bacteriei abrobacter tumefaciens (agent de colonizare. la celula receptoare. enterotoxine.

ƒ cointegrate. Ruperea acestei imunităţi se produce doar în prezenţa unei concentraţii foarte înalte de bacteriocină.cys.colicinelor I-2. au o greutate moleculară joasă. s-au descris: ƒ agregate. K. de exempli. E3. Printre bacteriocinele cele mai studiate şi mai bine cunoscute astăzi se numără colocinele şi cloacina DF13. între (4. E7. de către celula bacteriană. CloDF13). Col E1.o genă responsabilă pentru sinteza proteinei de imunitate (evidenţiată la plasmidele Col E1. ƒ integrat în cromozom. Aceste aggregate au origine exclusiv extracromozomială şi posedă un potenţial foarte înalt de răspândire a proprietăţii de bacteriogenie în populaţia bacteriană.necorpusculare (nonparticulare) cu greutate moleculară mica. mare de gene funcţionale (100-200). E2. în ultimul agregat factorul Col Ib jucând rol de factor de transfer. au greutate moleculară (40-80)x10 6 megadaltoni. A. E3. În general. Acest grup de gene conţine circa 20% din SADN-ul plasmidic. E3. În funcţie de interrelaţiile de factorul Col cu alţi factori plasmidiali din celula bacteriană. ducînd astfel la creşterea virulenţei 258 ƒ . de obicei prezente în 1-2 copii per celulă (de exemplu. ƒ conjugative: se transmit singure prin conjugare. de obicei în număr mare de copii (15-60) per ADN cromozomial (de exemplu. Col V. Plasmidele nonintegrate se subdivid în: ƒ nonconjugate: se transmit numai cu ajutorul factorului F sau al unui fag transductant. dar este prevalentă în flora apelor menajere şi în populaţia de enterobacterii de la animalele domestice. . . analogi adenin-nucleozidici. Producerea de bacteriocine se datorează prezenţei plasmidului de bacteriocinogenie în respectivea celulă bacteriană. E6. EI. V.rep” esenţial pentru replicarea autonomă. de exemplu. trebuie menţionate următoarele: ƒ factorul Col v codifică sinteza unui sistem de chelare (fixate. ƒ corpusculară (particulară) cu greutate moleculară mare. legare şi transport) al fierului din mediul extern.şi ColDf 13. structuri de cozi goale sau pline. Col Ib. factorul pentru sinteza aeruginocinelor. celulele bacteriocinogene sunt immune la propria bacteriocină datorită prezenţei de imunitate mai sus mentionate. E2.o genă responsabilă de sinteza proteinei (colicină). combinaţia F. proteică dau de natură complexă glicoproteică. de exemplu linkajele: F. trp. componente fagice defective (capete goale de fagi. locus-ul de origine pentru replicarea plasmidului este prezent într-un punct pe această zonă. EV. Structura plasmidelor Col nonintegrate conjugative şi nonconjugative a fost studiată cu ajutorul endonucleozelor de restricţie. Plasmidul (factor genetic responsabil de sinteza de bacteriocină) poate fi: ƒ nonintegrat (replicon accesoriu). Cu referire specială la rolul plasmidelor de bacteriocinogenie în organismul uman şi animal.un grup de gene (cluster) . E1a. CloDf13). şi piocinelor.K94. factorii Col E1. de exemplu. Există însă şi cazuri particulare în care unele bacteriocine (welchicinele) sunt active chiar şi pe celulele producătoare (în acest caz explicaţia fiind absenţa genei de imunitate pe plasmidul de bacteriocinogenie). prezentînd aspecte omologe cu diferite. factorii Col. acest studiu a demonstrat că ambele tipuri de plasmide conţin în structura lor: . factorii Col E1. ColE2 şi Col Ib. Col V). Col IB. au un număr. acest fenomen purtând numele de fenomenul de rupere a imunităţii (break-down immunity). cozi fagice incomplete umplute cu un lanţ scurt de ADN). Plasmidele conjugative posedă în plus: un extra grup (extracluster) de gene (G – T) implicate transfer.. liber în citoplasmă.2-8) x 10 8 megadaltoni prezintă un număr mic de greutate moleculară joasă. Col I. Se pare că proprietatea de colicinogenie este mai rar răspândită la tulpinile bacteriene de origine umană. E2. de natură chimică enzimatică.

dar rămîne fără efect asupra celulelor normale din aceeaşi specie (datorită selectivităţii de membrană) prezintă agrocina (bacteriocină). pe de altă parte.studiul fenomenului de bacteriocinogenie a permis aprofundarea unor aspecte fundamentale de biologie moleculară (replicarea ADN-ului plasmidic. fenomenul de incompatibilitate plasmidială.. A fost dovedit rolul multiplu de copii plasmidice autonome/integrate per celulă. În acest sens. pe de o parte şi factorii plasmidiali F şi R. ƒ în culturi celulare s-a remarcat o acţiune de inactivare a toxinei tulpinilor de E coli enterotoxigene de către colicina sintetizată de alte tulpini de Myzobacterium smegmatis are o acţiune citocidă asupra celulelor eucariote tumorale (inhibă creşterea celulelor tumorale umane. ƒ factorul Col conferă capacitatea de adeziune celulelor bacteriene pe epiteliul intestinal (atribut al virulenţei celulei bacteriene). crescând rezistenţa acestora la efectul bactericid al serului. . îngreunîndu-le acestora implantarea. .de imunitate” în plasmide de bacteriocinogenie şi fagi pledeaza pentru o strînsă interrelaţie în cursul evoluţiei între aceşti determinanţi genetici. .datele prezente sugerează că fenomenul de bacteriocinogenie semnifică o cale enzimatică specifică cîstigată în cursul evoluţiei. interrelaţiile evolutive între celula gazdă şi factorul Col).fenomenul de bacteriocinogenie este considerat a fi un split-phenotype al răspunsului celular SOS la agenţi inductori (raze u. controlul replicării. factorul Col are rol protector determinând producerea de colocine cu acţiune îndreptată împotriva unor bacterii enterale patogene (de exemplu. Factorul R Fenomenul de rezistenţă la drog a fost descris de către Ehrlich în perioada anilor19101913. incluzînd aici şi fenomenul de bacteriocinogenie. Cele două posibilităţi de linkaj al plasmidelor de bacteriocinogenie (system aggregate şi cointegrate) pot fi considerate aspecte particulare ale potenţialului de adaptare în cursul evoluţiei.datele acumulate pîna în prezent pledează pentru o strînsă relaţie filogenetică între plasmidele de bacteriocinogenie (factorul Col). tulpinile bacteriene de Agrobacterium radiobacter produc bacteriocina agrocină 84. sistemul aerobactinei este considerat astăzi un mijloc crucial de supravieţuire şi proliferare a celulelor bacteriene invasive. care determină o stare canceroasă (boala cocoşului) la plante dicitiledonate. ƒ plasmidele Col sunt considerate a fi entităţi fundamentale pentru multe celule bacteriene ţinându-se cont de faptul că sunt implicate în multe activităţi celulare. coli enterale autohtone.bacteriilor. Se presupune că structuri nucleozidice analogigrocinei 84 cu acţiuni citocidă pe celulele canceroase ar fi mai răspândite în natură decît se cunoaşte astăzi. ƒ factorul Col V conferă tulpinilor bacteriene capacitate de supravieţuire în ser in vitro.. . capabilă să omoare tulpina bacteriană Agrobacteruim tumefaciens (purtătoare de plasmid Ti). Rezistenţa celulelor bacteriene la antibiotice prezintă două aspecte: ƒ rezistenţa naturală – proprietate intrinsecă a speciei.prezenţa şi similaritatea genelor ..v. 259 .kill” şi . Gradele diferite de complexitate prezente de diferitele sisteme de bacteriocinogenie pot imprima şi explica potenţialul de adaptabilitate al celulei gazdă la condiţiile permanent în schimbare din: . Shigella). de natură cromozomială. mitomicina C.Pe baza cunoştinţelor actuale despre plasmidele Col se poate aprecia că acestea reprezintă o parte vitală din poolul de gene al speciilor bacteriene. Genele celulare rec A şi lex A posedă o capacitate complexă de a regla diferite răspunsuri celulare SOS. în scopul asigurării supravieţuirii şi adaptării celulare la condiţiile de mediu extern. acid nalidixic). stabilă. ƒ la tulpinile de Esch.animale).

transfer clasic (conjugarea la bacili gram negativi. Acest ADN plasmadial codifică sinteza de proteine (enzime) prin intermediul unui ARNm. de exemplu prin conservarea tulpinilor bacteriene la +4 C câteva luni.lactamine (penicilina. conţinând numai replicatorul şi determinanţii de rezistenţă. mutaţie.5x106 până la 5. cu atât replicarea lor se produce mai lent (I -2 copii/celulă).. codifică rezistenţa la unul-două antibiotice. pe aceeaşi moleculă de ADN. Mecanismele de rearanjare a markerilor de rezistenţă plasmidici şi 260 ƒ . neomicină/kanamicină. ƒ determinanţii de rezistenţă la antibiotice de la 1 pâna la 20 de markeri. gentamicină/tobramicină. Plasmidele R (factori de rezistenţă multiplă la antibiotice) au fost descries atît la germeni gram-pozitivi cît şi gram-negativi.spontan. la nivelul acestor germeni microbieni are loc cel mai important schimb de plasmide R între specii. Au fost descrişi transpozomi care codifică rezistenţa la β. posedă un ADN circular. Factorii R sunt: . se pot pierde unul sau mai mulţi markeri de rezistenţă. replicarea este mai rapidă pe generaţie. bacilii Gram negative (Akiba. plasmid-cromozom) determină un schimb larg de determinanţii R intre specii. Au sisteme proprii de replicare şi pot exista în mai multe copii. Transferul plasmidelor R se face între celulele bacteriene. Au fost semnalate întîia oară în Japonia. sau în urma unui process de recombinare). proprietăţilor si sediului markerilor) se realizează prin elemente transpozabile tip transpozomi. Se pot integra în situs-uri diferite.1959). Acest fenomen de recombinare este foarte rar.conjugativi (autotransferabili). dublu catenar formând anse închise covalent autonome în citoplasma celulară bacteriană. codificând rezistenţa la un număr foarte mare de antibiotice. Se realizează prin mecanisme de: . gen şi chiar de familie. la trimetoprim/sulfametoxozol. şi anume: ƒ factorul RTF (factor de transfer de rezistenţă similar factorului F) care iniţiază transferul plasmidului de la celula donoare la celula receptoare. ampicilina). Au greutatea moleculară de 0.recombinare (pe baza omologiei ADN gazdă-ADN străin) prin crossing-over la nivelul cromozomului bacterian. se formează uşor copii multiple. ei se pot exciza dintr-un ADN şi autoinsera în altul (într-un plasmid sau cromozom).sub influenţa unor factori fizici (raze u.nonconjugativi (netransferabili). sunt alcătuiţi din trei secvenţe nucleotidice cointegrate. Plasmidele R pot fi pierdute: . Cu cât plastidele sunt mai mari. Reasortarea plasmidelor R (din punct de vedere al numărului. Factorii R sunt molecule de ADN. Transpozomii sunt elemente genetice mobile ce poartă gene determinate de rezistenţă la antibiotice.rezistenţa dobîndită – caracter cîştigat în urma unei terapii cu antibiotice (prin cîştigarea de plasmid R. . transducţie la stafilococi şi transformare) . au greutate moleculară de 20 x 106 Æ 2000 x 106 daltoni. Referitor la circuitul plasmidelor R în natură trebuie menţionat că flora intestinală comensală şi saprofîtă (oportunist patogenă) la om şi la animale este izvorul natural de bacili gram-negativi. Posedă unul sau mai mulţi determinanţi de rezistenţă (markeri).v. chimici (acridinoranj. . Unii trenspozomi au dimensiuni foarte mari.).5x106 daltoni. Se pot transfera: ƒ vertical la descendenţi (ereditate extracromozomială) ƒ orizontal între specii. ƒ factorul codificator al autoreplicării plasmidului (replicator). acriflavină). fără factorul RTF. depăşind barierele de specie. Prin mecanismele lor de translocare (cromozom-plasmid. eritomicină etc.

ea introduce genele celulei bacteriene de E coli. injectându-şi materialul genetic în celula bacteriană. Se fixează pe membrana celulei bacteriene. Virusurile împrumută aparatul metabolismului celular bacterian. Noii fagi sintetizaţi prin acest ciclu „litic" . sunt deci paraziţi obligatorii ai celulelor. Astfel fagul λ (ADN) se poate insera pe cromozomul celulei de E coli între genele gal şi bio. virusurile apar în general drept paraziţi obligatorii ai organismelor şi celulelor vii (bacterii. Cu ajutorul sistemului proteic reglator este capabil să aleagă între cele două posibilităţi de evoluţie mai sus prezentate. Membrana proteică a fagului are o capacitate limitată de acceptare de ADN. animale. Fagul λ Este foarte bine studiat şi utilizat ca vector. deci cantitatea de ADN străin ce poate fi înglobată este limitată. ce creează mari dificultăţi terapeutice. Fagii lizogeni pot media (ca şi factorii plasmidici F) schimburi de gene. se insera lângă operonul trp şi poate purta gena trp de la o celulă infectată la alta. genomul acestui fag este reprezentat de un lanţ dublu ADN. 261 .în urma lizei celulare. Infecţia cu asemenea fagi se numeşte λ gal sau λ bio. Bacteriofagii Sunt virusuri care infectează bacteriile. în acelaşi loc. excizia nu este totdeauna precisă. în formă liniară sau circulară închisă. multiplicându-se pe socoteala acestora. Datorită acestui aspect este posibil ca în fagul să poată fi introdus ADN străin. Materialul genetic viral. pentru propria replicare.poate fi integrat în genomul bacterian (cale lizogenă) . Când se formează virionii progeni. Fagul φ 80 Este înrudit cu fagul.transferul plasmidic explică formarea rapidă a rezervorului de bacterii multi-rezistente. coli. Epidemiile apar atunci când aceste plasmide R cu markeri multipli de rezistenţă ajung la bacterii înalt patogene şi cu înaltă contagiozitate. Alegerea căii de multiplicare este determinată de starea de nutriţie şi sănătate a celulei receptor (gazdă). În unul din 105 virioni. unde îşi abandonează învelişul proteic.. In natură. Materialul genetic ai virusurilor constă din ADN sau ARN. ADN-ul fagului λ conţine fie operonul gal. Gazda fagului λ este celula bacteriană de E. alături de genele fagului λ într-o nouă celulă infectată de respectivul fag. fie operonul bio. celule umane). condiţii ce determină selectarea şi vehicularea în cadrul infecţiilor intraspitaliceşti a unor tulpini bacteriene cu un spectru foarte larg de antibiorezistenţă. sunt eliberaţi în mediul extern. plante. Din ADN-ul fagului λ poate fi îndepărtată o cantitate de 40% fără ca funcţiile vitale ale acestui fag să fie evident influenţate. de unde pătrund şi parazitează alte celule bacteriene. Răspândirea plasmidelor R este favorizată de utilizarea necontrolată şi abuzivă a antibioticelor.poate trece imediat la multiplicare folosind aparatul enzimatic de sinteză al celulei bacteriene gazdă (receptoare). După introducerea ADN străin prin membrana proteică fagului λ se poate trece la injectarea acestui fag (în care este înglobat ADN-ul străin) în celulele bacteriene de E coli. după injectare în celula bacteriană. poate evolua pe una din cele două căi: . Bacteriofagii au un sistem propriu de transport pentru fragmentele ADN străine care pot fi astfel introduse pe cale naturală şi multiplicate în celula gazdă.

140). în spatele promotorului φ SP6 se găseşte o zonă formată dintr-un număr de secvenţe nucleotidice (zona MC S= muItiple cloning site). Secvenţe de inserţie (SI) Sunt elemente transpozabile. După tăierea zonei MCS în două.4 kilobaze (kilobaza (kb)=1000 perechi de baze). Transpoziţia este fenomenul prin care copii (elemente transpozabile) ale unor secvenţe specifice de ADN dmtr-un genom. Cosmide Sunt plasmide în care a fost introdus un anumit fragment de ADN din fagul λ . Se folosesc pentru sinteza ARN. cosmidul se replică apoi ca un plasmid. Prin infecţie fagică (pătrunderea fagului în celulă). promotor (SP6) sau chiar doi fagi promotori (fagii SP6 şi T7). 140 . S-au descris două tipuri de elemente transpozabile: secvenţe de inserţie (SI) cu dimensiuni de 0. coli. cosmidul este injectat în respectiva celulă gazdă. şi 262 . Fagemide Reprezintă o nouă clasă de vectori în care o parte din genomul unui fag cu lanţ unic ADN (de exemplu M13) este combinat cu un plasmid ADN. Reprezintă o clasă specială a vectorilor de expresie. accelerând în acest fel evoluţia bacteriană. se deplasează de-a lungul aceluiaşi lanţ de ADN sau pe cel al altui genom. Celula gazdă pentru φ SP6 este celula bacteriană de Salmonella typhimurium. Cosmidele sunt îmbrăcate în membrana proteică a acestui fag. transpozonii (Tn) cu dimensiuni de 3-20 kb (numiţi şi gene săritoare). Fagemidul se multiplică în celula gazdă ca un plasmid cu lanţ dublu ADN. Vectorul format din plasmid cu un fag promotor ( φ SP6) Acest vector poartă numele de SP6. având capacitatea de a se insera pe unul sau mai multe situs-uri specifice. Fig. Prototipul acestor vectori de transcriere este format dintr-un plasmid în care a fost înglobat un fag. de către o enzimă de restricţie. Aceşti fagi transductori (ca şi factorul plasmidic F) sunt elemente genetice mobile care declanşează interschimbul între genele bacteriene. Este de menţionat că zona MCS reprezintă porţiunea din sistemul vector unde pot fi înglobate de plasmid noi fragmente de ADN. În celula gazdă. promotorul φ SP6 reprezintă secvenţa start ADN de unde porneşte transcrierea (deci sinteza ARNm-ului). care oferă mai multe locuri de tăiere pentru multe enzime de restricţie (Fig. 2) Vectorii de transcriere. transportă totdeauna un fragment din acest cromozom. atunci famegidul se multiplică ca un fag cu lanţ unic ADN.Fagul µ Se insera în orice loc pe cromozomul celulei de E. Dacă în momentul introducerii fagului se injectează în celula gazdă şi un fag helper.8-1.Vector format din plasmid şi fag promotor SP6.

144).Vector format dintr-un plasmid şi doi fagi promotori Fig. Transcrierea cu ajutorul unui singur fag promotor este unidirecţională. Fig. zona MCS este tăiată din nou de către alte enzime ADNc de restricţie. 142 . Acest sistem cu doi promotori este vector bidirecţional.înglobarea unui fragment de ADN dublu lanţ (fragment ADN sau ADNc) în mijlocul zonei MCS (fig. 143 şi fig.Vector linearizat De obicei ADN-ul înglobat este cel care urmează a fi transcris în ARN. Vectorul format dintr-un plasmid şi doi fagi promotori (SP6 şi T7).141). deoarece cei doi promotori dirijează transcrierea în sensuri opuse (fig. Fig. vectorul linearizîndu-se (fig. 141 .Tăierea zonei MCS şi înglobarea unui nou fragment ADN Fig. 144 .134). 143 .Tăierea cu ajutorul enzimelor de restricţie a celor două zone MCS şi transcrierea în sens opus a celor două lanţuri ADN cu ajutorul fagilor SP6 şi T7 263 .

1 mb (megabaze) = 1 milion de baze (sau 500 000 perechi de baze). iar a doua enzimă taie al doilea fragment MCS între fagul T7 şi ADN-ul înglobat. Secvenţele de control nu sunt aceleaşi pentru diferitele tipuri de celule. aceste două enzime acţionează pe situs-uri diferite pe zona MCS. 145). Astfel prima enzimă taie primul fragment MCS între fagul SP6 şi ADN-ul înglobat. îşi împarte materialul ADN între cele două celule fiice. se numeşte vector bidirecţional. Alegerea vectorilor Se face după mărimea fragmentului ADN care urmează a fi înglobat într-o celulă. aceasta secvenţă de control (promotor) va porni apoi transcrierea secventei ADNc strain inglobat. transcrierea celuilalt lanţ ADN (al aceluiaşi ADN dublu lanţ nou-înglobat) în sens opus (fig. Cosmidele se folosesc drept vehicule pentru fragmente foarte mari de ADN (de 30-45 kb). Fiecare fragment de ADNc străin care va fi înglobat de către vector se va fixa pe acest vector tocmai în apropierea acestei secvenţe de control (cu rol de promotor).Pentru utilizarea acestui sistem de transcriere bidirecţională se aleg două enzime diferite de restricţie.Tăietura I – Vector linearizat. Utilizarea sistemului SP6 pentru transcrierea unuia din lanţurile ADN înglobate. Fig. Promotorii SP6 şi T7 sunt astfel orientaţi încât primul să conducă transcrierea unui lanţ din ADN dublu-lanţ înglobat într-un sens iar al doilea promotor.1 mb. Vectorii de expresie trebuie selectionaţi pentru fiecare tip de celulă în care urmează a fi introdusă o gena straină pentru a se obtine sinteza 264 . în cursul acestei diviziuni. de pildă vectori YAC (yeast artificial chromosome). Acest sistem vector cu doi promotori care acţionează în două sensuri opuse. Vectorii de expresie reprezintă vectori construiţi anume care conţin în structura lor multe secvente de control optim pentru transcrierea şi translaţia genelor. după tăierea prealabilă a acestei zone în două segmente între care a fost înglobat noul segment ADN. S-au construit un numar mare de vectori de expresie care să fie propice pentru diferite tipuri de celule. Lungimea fragmentului ADN sau ARN se stabileşte după numărul de perechi de baze: 1 kb (kilobază) = 1000 baze (sau 500 perechi de baze). Aceste cosmide ajută la studiul poziţiei genelor pe harta genetică a cromozomului sau pe fragmente lungi de ADN. În ultima vreme s-au putut construi cosmide-vectori în care s-au putut îngloba fragmente mari de ADN de 100 kb . numiţi şi minicromozomi. Un vector tip YAC se comportă în celulele de drojdii ca un cromozom care se dublează înainte de diviziunea celulară. 145 . permiţând transcrierea concomitentă a celor două lanţuri a ADN (dublu-lanţ) nou-înglobat. iar.

activator de plasminogen. dar vector de o gena (de gene) nouă. prin mecanismul de transcriere inversa. pe care a fixat-o şi pe care o introduce în celula ţintă (mecanismul de transductie). Aceasta replică ADN se integrează în cromozomul celulei gazdă. devine inofensiv. interferon. retrovirusul vector declansează actiunea reverstranscriptazei care determină sinteza ADN-ului corespunzator (replică a ARN-ului vector + gena fixată). Retrovirusurile sunt mai mici decat celelalte virusuri. b 2. anticorpi monoclonali. factori imunologici (factori de necroza a tumorilor. în prezenţa reverstranscriptazei. Celula poartă în acest fel. Multe retrovirusuri sunt oncogene. eritropoetina. Retrovirusurile ARN au capacitatea ca. Retrovirusurile Sunt virusuri ARN cu o treaptă ADN în replicare (de exemplu: HIV. somatotropina. plasmidele Ti ajunse în celulele vegetale determină apariţia unei tumori. deposedat de capacitatea lui infecţioasa. B. virusul leucemiei aviare). hiradin (antitrombotic). lipsit de majoritatea genelor sale. o transcriere inversă. adică de la ARN spre ADN.unei anumite proteine. Deci plasmidele Ti au efect tumorigen. VISNA). vaccinuri pentru boli bacteriene şi virale. motiv pentru care ele sunt folosite astăzi drept vectori în tehnicile de inginerie genetică şi de terapie genetică. Retrovirusuri şi plasmidul Ti Plasmidele Ti se găscsc în bacteriile Agrobacterium tumefaciens din sol. ele nu ucid (nu lezeaza) celulele pe care le contaminează. Vectori speciali b1. spre deosebire de virusurile ADN. Astfel. injectat în celula ţinta. retrovirusurile joacă rolul unor carcase pentru transportul respectivelor gene străine către o anumită celulă ţintă. putADN determina formarea unor tumori in organismul gazda (virusul sarcomului Rous. care este declansată însă doar în anumite condiţii. virusul. până de curând principiul activ se extragea direct din râme. Acest ADN dublu lanţ se integrează apoi în cromozomul celulei gazdă (umană sau animală). În aceste cazuri. conferind celulei gazdă o noua proprietate corespunzatoare noii gene fixate. În acest fel. integrată în cromozomul ei. A fost imaginată o metodă eficace de prelucrare prealabilă a retrovirusului vector (Richard Mulligan de la Massachusetts Institute of Technology USA). Retrovirusurile reprezintă astazi uneltele (vectorii) cele mai utilizate în ingineria genetică pentru transportul de gene către genomul unei celule tintă. s-a reuşit introducerea unor fragmente ADNc străin (de la eucariote) în celula bacteriană şi sinteza ulterioară a urmatoarelor proteine: insulina. prin alegerea unor vectori de expresie adecvaţi. iar segmentul de virus rămas este combinat apoi cu gene care urmează a fi injectate ţintit într-o anumită celulă. în scopul transferului unor gene străine în celula ţintă. 265 . informaţia pentru sinteza virusului ARN. o dată patrunse în organismul celulei gazdă să declanşeze. prin care se elimină în prealabil un număr de gene virale. Prin infectarea unor leziuni ale plantelor cu această bacterie. interleukine). determinând astfel sinteza unui ADN dublu lant (după paltern-ul respectivului ARN viral). factorul VIII de coagulare.

Introducerea acestor gene străine în organismul plantelor sau mamiferelor (animale.2. Denaturarea Dupa cum s-a aratat.Prin utilizarea unui vector special. pierde capacitatea de a mai produce tumori şi păstrează doar rolul de vector de gene către o celulă ţintă. mamifere) poartă numele de tranfecţie. Analiza acestei secvente necunoscute se face fata de o sonda genetica (proba de acid nucleic) marcata (radioactive sau prin alte metode) cu o secventa de baze cunoscute. Principiu Se analizeaza o secventa de acid nucleic unic lant (secventa tinta). separate. prin prelucrarea prealabila. 12. HIBRIDAREA Este o tehnica de recombinare de acizi nucleici. 2. Daca sonda si secventa tinta sunt total sau partial complementare din punct de vedere al secventelor de baze nucleotidice. Pentru lucru. om) se face cu ajutorul unor vectori speciali: plasmide Ti şi retrovirasuri. 12. Introducerea acestor gene străine în celule se mai poate face cu ajutorul particulelor de metal nobil (experienţe balistice biologice). introducerea unui ADN străin (gene) în celulele organismelor superioare (plante. Imperecherea de baze complementare se poate face intre: ADN . pentru analiza si identificarea secventelor nucleotidice ale unui acid nucleic tinta. pe baza complementaritatii bazelor azotate. Lantul unic va reprezenta apoi substratul pe care se va efectua hibridizarea cu sonda genetica. Se mai utilizează razele laser care produc orificii foarte fine în peretele celular rigid (la plante) prin care se injectează apoi molecula de ADN străin. 12. Denaturarea reprezinta modificarea structurii acidului nucleic prin tratament cu caldura (temperatura de 266 . acesta din urmă. Procesul de transfectie si vectori speciali În biologia molecularaâă. dar aceste metode produc leziuni grave celulei. se formeaza o molecula hibrid de acid nucleic in care se identified secventele nucleotidice pe secventa tinta. acesta trebuie intai adus la forma de lanturi unice prin denaturare.1.ADN ADN-ARN ARN-ARN Totdeauna hibridizarea are loc intre doua lanturi unice de acid nucleic. Hibridizarea se foloseste ori de cate ori se urmareste identificarea secventelor nucleotidice pe un acid nucleic (secventa tinta). care vizeaza construirea unei molecule de acid nucleic dublu lant din doua lanturi unice. retrovirusurile reprezintă astazi uneltele (vectorii) cele mai larg utilizate în ingineria genetică şi terapia genică.2. Dintre aceşti vectori. ADN dublu lant trebuie intai denaturat (supus actiunii caldurii sau substantelor chimice alcaline) pentru a fi disociat in lanturi unice. tratament prin care respectivele celule devin capabile (permeabile) să accepte macromoleculele din exterior. format dintr-un retrovirus şi un plasmid Ti. prin transport de gene către genomul unor celule ţintă.2. in raport cu bazele (complementare) de pe secventa nucleotidica cunoscuta a sondei genetice. Altă metodă constă în supunerea celulei unui câmp electric (electroporare).

.100"C) sau substante chimice.zona bogata în guanina-citozina. Denaturarea chimica Se face prin adaos de substante denaturante (formamida. .2. iaca temperatura insa scade brusc. Norhern Blotting (ARN Blotting) a. care prin renaturarea trece in dublu lant. Dacă pe cele două lanţuri de acid nucleic există doar zone parţiale cu baze complementare. Punctul de topire reprezinta temperatura la care 50% din respectivul acid nucleic dublu lant disociaza in unic lant. stringenta (intensitatea) reacţiei de ambinare este foarte puternică. Denaturarea prin caldura Reprezinta taierea lantului dublu ADN cu ajutorul temperaturii inalte. Folosind aceste metode se realizeaza desfacerea legaturii de hidrogen dintre bazele complementare. concentratia in NaCl a solutiei.concentratia moleculara a acidului nucleic din solutie.concentraţia de formamida. Cantitatea de acid nucleic unic lant. b). Southern Blotting (ADN Blotting) a.2.ADN. care cere totdeauna o temperatura mai inalta.4.5.3. o concentrate scazuta de NaCl determina destabilizarea moleculei de acid nucleic. Renaturarea (annealing/reannealing) Reprezinta o hibridizare.3. Dot Blotting 267 . uree) care determina scaderea punctului de topire. . deoarece aceste baze se leaga prin trei punti de hidrogen. 12. Reactiile de renaturare se produc de regula la temperaturi care corespund unei iferente de 20-30 C fata de temperatura punctului de topire al dublului lant de acid nucleic.lungimea moleculei de acid nucleic. in timp ce bazele adeninatimina se leaga doar prin doua punti de hidrogen. Tipuri de hibridări a.1. Factorul stringent Este un important factor de hibridizare. iar conditiile de reacţie sunt favorabile.2. 12. sau supunerea in mediu alcalin (pH>l 1).ARN sau ARN .2. aceasta necesitADN o temperatura de topire mai scazuta. 12. Western Blotting (Protein blotting) a. concentratia în NaCl. Dacă două lanţuri unice de acid nucleic sunt pe toată lungimea lor formate din baze implementare. concentratia cationilor.4. Acest punct de topire poate fi influentat de: o zona bogata in guanina-citozina. stringentă este mai scazută (această situaţie apare în special atunci cADN cele două lanţuri de acid nucleic provin din două organisme diferite). depinde de: . lanturile raman separate. Prin scaderea temperaturii sau a pH-ului este favorizata refacerea gaturilor intre bazele complementare de pe cele doua lanturi unice de ADN . Hibridare Blotting: a. Reprezintă intensitatea reactiei de hibridizare. a).

.deasupra ei.ADN este tăiat cu enzime de restricţie.1.a.acţionează şi scoate prin spălare moleculele ADN din gel şi le trage către şi pe hîrtia de fitru superioară (4). molecula-hibrid realizată va fi evidenţiată prin metoda autoradiografică sub formă de benzi. Etapele reacţiei: . .a unei lame de sticlă (4) şi a unei greutăţi (5).Evidenţiază secvenţele specifice ale unor fragmente de ADN separate prin gelelectroforeză. Acţiunea de "Blotting" reprezintă trecerea acidului nucleic pe filtru. a.5. Hibridarea acestui acid nucleic necunoscut are loc direct pe filtru cu ajutorul sondei genetice (acid nucleic cunoscut şi marcat).ţesuturi). Există mai multe variante de hibridare Blotting şi anume: a. ADN marcat cu 32P). Hibridizare Blotting Este o tehnică specială prin care acidul nucleic ţintă (de cercetat) este axtras din materialul de cercetat prin încălzire la 100 grade C şi răcire la gheaţă şi apoi depus pe o membrană(de nitroceluloză sau filtru de nylon) şi fixat.de la hîrtia de fitru umedă spre cea uscată. moleculahibrid realizată va fi evidenţiată prin metoda autoradiografică sub formă de benzi.de la hîrtia de fitru umedă spre cea uscată. Utilizarea practică a variantei Southern Blotting Gelul (2) este pus pe hărtie de fitru (1) umedă(care a absorbit prin capilaritatea lichid din vasul cu soluţie tampon). 268 . care se îngreunează prin aplicare.trecerea fragmentelor de lanţ unic ADN de pe gelul sensibil(de nitroceluloză) care fixează aceste fragmente de ADN.a unei lame de sticlă (4) şi a unei greutăţi (5). ADN marcat cu 32P).146). Fragmentele de lanţ unic ADN fixate pe hîrtia de fitru superioară prin acţiunea căldurii sînt tratate(hibridizate) cu sonde genetice ADN sau ARN (marcate radioactiv). care se îngreunează prin aplicare. peste gel (2) se pune altă hîrtie de filtru (3) uscată. Noţiunea de "Blot" reprezintă fitrul+acidul nucleic fixat(imobilizat).Slot Blotting b. Southern Blotting A fost imaginată de Southern în 1975.deasupra ei.dintre care una este cea prin transfer capilar (Fig.fragmente de ADN(de circa 1000 perechi de baze)sînt supuse electroforezei şi separate în funcţie de greutatea lor moleculară. Gelul (2) este pus pe hărtie de fitru (1) umedă(care a absorbit prin capilaritatea lichid din vasul cu soluţie tampon). Hibridizare in situ. Fragmentele de lanţ unic ADN fixate pe hîrtia de fitru superioară prin acţiunea căldurii sînt tratate(hibridizate) cu sonde genetice ADN sau ARN (marcate radioactiv).acţionează şi scoate prin spălare moleculele ADN din gel şi le trage către şi pe hîrtia de fitru superioară (4). Curentul de lichid care rezultă din soluţia tampon şi care se formează prin capilaritate.se extrage ADN dintr-un produs patologic lichid(ser sanguin care conţine acid nucleic viral) sau solid(celule. peste gel (2) se pune altă hîrtie de filtru (3) uscată. Curentul de lichid care rezultă din soluţia tampon şi care se formează prin capilaritate. Hibridizare Colonială. Pentru transferul respectivelor fragmente de ADN de pe gel pe fitru se folosesc diferite metode. Hibridizarea se realizează prin incubarea hîrtiei de fitru (3) într-o soluţie care conţine sonda genetică radioactivă (de exemplu.fragmentele ADN obţinute în gel sînt supuse denaturării. c. . . Hibridizarea se realizează prin incubarea hîrtiei de fitru (3) într-o soluţie care conţine sonda genetică radioactivă (de exemplu.

146 .Fig.Hibridarea Southern Blotting 269 .

De asemenea. Dimensiunea acestor clusteri este asemănătoare la om.ARN este supus separării electroforetice. cu ajutorul metodei de ribotipare s-a putut demonstra că profilul genetic al tulpinilor de Vibrio cholerae biotip eltor. este în mai mult de 70% din cazuri identic. . a. poate apare un nou situs specific de tăiere pentru aceste enzime.din contră.într-un cluster pe cromozomii umani 11 şi 16. prezente în Asia şi Europa. pot apărea în consecinţă noi tipare de fragmente ADN.evidenţierea moleculei hibrid construite. reprezintă o motodă foarte modernă şi utilă de cercetare pentru determinarea filiaţiei cazurilor în epidemii. .În epidemiologie. şi pe baza studiilor filogenetice s-a stabilit că aceasta reprezintă forma originară a tuturor speciilor de zebră. cu ajutorul metodei Southern Blotting. . În acest al doilea caz. dacă va fi supus acţiunii enzimelor de restricţie.va prezenta una din următoarele două ipostaze posibile: . care nu sînt transcriptibile) se poate face determinarea paternitaţii. Northern Blotting Această variantă a hibridizării Blot pune în evidenţă secvenţe specifice ale unor fragmente ARN departe prin gelelectroforeză.transferul moleculelor ARN pe filtru (nylon sau mitriceluloză). Astfel.deoarece enzimele de restricţie nu mai recunosc situs-ul specific. 2. Speciile de cimpanzeii sunt mult mai copiate de om decât alte specii de maimuţa.a putut aduce noi informaţii în cercetările efectuate asupra unor boli genetice şi în medicina judiciară. Studiul acestor fragmente şi a diferenţei dintre ele. aceste tipare RFLP sînt complet identice.Utilizarea practică a variantei Southern Blotting Prin apariţia unei mutaţii în genomul celulelor germinative (modificarea unei baze). . În Africa de Sud a fost studiată originea speciei Quagga (Equus quagga). care a dispărut în 1883. .lanţul ADN rămîne netăiat. în actuala a VII -a pandemie de horelă.la germenii univitelini. . pe baza aceloraşi pattern-uri RFLP se pot face identificări de persoane în criminalistică. pe baza pattern-urilor RFLP (ADN minisatelite=fragmente hipervariabile din genom.prezenţa unor modificări genetice în cazul unor procese tumorale.hibridizarea ARN de pe filtru cu o sondă genetică ARN sau ADN.ARN este extras din materialul de cercetat. Studiul genelor pentru globină la primate (responsabile pentru sinteza proteinei hemoglobină) a demonstrat că aceste gene sînt localizate la un loc. ADN de origine umană şi cel provenind de la cimpanzeu şi gorilă sînt omologate în proporţie de 97%(diferenţa constă în cromozomul X).pe baza tiparelor RFLP s-au putut clasifica microorganismele (virusuri şi bacterii) . care se moşteneşte. Etapele reacţiei sunt: . Aplicaţii practice ale variantei Northen Blotting .la rude. acest fragment a fost numit "polimorfism de lungime al fragmentelor de restricţie" (RFLP). respectiv ADN modificat.în boli genetice se evidenţiază prezenţa unor gene defecte (pe baza unor fragmente ADN cu un tipar individual). epidemiologice). 270 . . prin studiul unor probe de sânge sau spermă. . Astfel s-a putut demonstra că: . această metodă fiind mult mai sensibilă decât determinarea hizotipurilor de tulpini. .ARN este pus în prezenţa substanţei denaturatei (glicoxal dimetilsulfoxid formaidehidă sau metilmercur). . . gorilă şi gibon.în medicina judiciară.determinarea ribotipurilor tulpinilor bacteriene (în studii genetice. aceleaşi tipare RFLP sînt în mare parte identice.

.aplicarea deasupra membranei de nitroceluloză a unui film fotografic. Principiul metodei este identic cu cel de la Dot Blotting. extract celulare sau tisulare). . Aceste ultime două variante de hibridizare se folosesc atunci când se lucrează deodată cu un număr foarte mare de probe patologice nefracţionate (probe de ser. Reacţia foloseşte la evidenţierea unor cantităţi foarte mici de proteine prezente în lichidele sau celulele unui organism. Această variantă foloseşte doar principiul reacţiei de hibridizare.Tehnica Dot Bloptting a. substratul de cercetat nu este reprezentat de un acid nucleic ci de o proteină. Nu se face nici o separare electroforetică. .147).În acest caz de Western Blotting. 5. 271 .Această metodă este folosită pentru clonarea genelor. Proba de acid nucleic extrasă se depune într-unul din godeurile rotunde ale plăcii de plexiglas. şi anume desfaşurarea substratului de cercetat pe gel de electroforeză şi apoi trecerea acestuia pe o membrană de nitroceluloză. Apoi probele de acid nucleic denaturat de pe filtru sînt hibridizate cu sonde genetice. Este necesară extracţia prealabilă a acidului nucleic din probele de cercetatare(ser. Apoi respectiva placă se acoperă cu hîrtie de filtru.în total pe o placă depunînduse atîtea probe câte godeuri are placa.În fiecare godeu se depune altă probă de acid nucleic. Fig. . 147 . . Western Blotting (tehnica immunoassay) Această variantă a hibridizării Blot nu reprezintă o reacţie de hibridizare propriu-zisă (anume construirea unei molecule ADN dublu lanţ din două lanţuri separate de ADN).proteina este supusă electroforezei în gel SDS*-policrilamidă.adaos de anticorpi specifici marcarţi (cu enzime sau radionuclizi). probele de acid nucleic de pe hîrtia de filtru sînt supuse apoi denaturării (prin încălzire la 100 gradeC şi răcire la gheaţă). Avantajul metodei este acela de a pune în evidenţa prezenţa unei anumite proteine. . Etapele reacţiei sunt următoarele: . dintro mixtură complexă. prin cuplarea acestora cu anticorpi specifici corespunzători (marcaţi).citirea prin autoradiografie a benzilor de proteină cu ajutorul anticorpilor specifici marcaţi şi fixaţi.expunere şi developare. 4. 3.unde este apoi cuplat şi evidenţiat prin intermediul unor grupări chimice complementare.extracte celulare sau tisulare. Slot Blotting Se execută pe o placă de plexiglas cu godeuri de formă dreptunghiulară (Schlitz-uri = tăieturi sau Slot-uri).transferul spoturilor proteice (antigene) pe membrana de nitroceluloză.spălarea anticorpilor rămaşi nefixaţi.a. care absoarbe aventualele probe de acid nucleic prezent. Dot Blotting Se execută pe o placă de plexiglas cu godeuri rotunde (fig. a.

identificarea anormalităţilor cromozomiale (de exemplu: trisomia 21.Marcarea"). realizîndu-se o cameră umedă. sindromul Turner).Lama cu probă pentru denaturarea se acoperă cu o placă. În cazul hibridizării Blotting este necesară extracţia prealabilă a acidului nucleic din proba de cercetat. distrofia musculară Duchenne). virusul cito-megaliei. ultima slăbind şi desfăcând citoscheletul şi rezultînd molecula ţintă de acid nucleic unic. sindromul Langdon Down. stabilirea sexului la embrion. în cazul reuşitei hibridizării. Fixarea se face cu xilol. Reacţia de denaturare şi hibridizare se face pe lama obiectiv şi anume: după depunerea probei pe lama obiectiv. acest uracil se va împerechea în lanţul de acid nucleic ţintă cu o adenină. lama se spală (pentru îndepărtarea particulelor nelegate) şi abia apoi urmează hibridizarea cu sonda (ADN sau ARN) marcată.şi postnatal în boli genetice. în fibroza chistică. cercetarea relaţiilor virus-procese oncogene (de exemplu. amprente de celule. se pierde însă informaţia asupra sediului exact al respectivului acid nucleic (ADN sau ARN) din anumite structuri celulare. diagnosticul pre. cercetarea tiparelor de expresie genetică (stabilirea momentului activării anumitor gene). stabilirea hărţii genetice cromozomiale (stabilirea relativă a locus-ului fiecărei gene pe cromozom). Marcarea cu biotină este evidenţiată ulterior prin diferite variante de lucru (vezi "Sonde genetice. ADN este supus denaturării pentru obţinerea lanţurilor unice de ADN. virusul herpes simplex.după ce se produce această reacţie de hibridizare. Această informaţie se poate obţine numai cu ajutorul hibridizării in situ. După denaturare. relaţia virusul hepatitei virale tip B-carcinom hepatic).6. localizarea genelor defecte pe cromozom (de exemplu. Biotina din sondă a fost fixată de un necleotid cu uracil. Hibridizare in situ Se efectuează direct pe celule şi ţesuturi. Prin replica plating se obţine copii ale acestor colonii din cele două clone pe un filtru de nitroceluloză. se face o spălare cu o soluţie tampon.care îndepartează moleculele nelegate de acid nucleic din probă. Lanţul unic ADN este supus hibridizării cu probele ADN cunoscut şi marcat radioactiv. o clonă bacteriană cu ADN ţintă (cu plasmid+ fragmente de ADN ţintă). culturi celulare (prelucrate. aplicative şi fixate pe lame obiective). Pe plăci cu medii de cultură se însămînţează colonii bacteriene din două tipuri de clone: o clonă bacteriană de origine(cu plasmid). După fixarea probelor ADN radioactive(fixarea complementară)pe lanţul unic de ADN ţintă 272 . etanol (100% şi apoi 70%).12. Aceste copii de clone bacteriene (de pe fitru) sunt supuse lizei pentru a se obţine ADN. virusul Epstein-Barr.Prin această ultimă metodă se poate realiza evaluarea exactă a distribuţiei anumitor secvenţe ADN sau ARN direct in situ simultan cu determinări calitative şi semicantitative. HIV. virusul papilloma. Aplicaţiile practice in situ sunt: evidenţierea şi localizarea diferiţilor agenţi infecţioşi în diferite celule şi ţesuturi ale organismului: virusul hepatitei virale tip B. Se folosesc fragmente de ţesuturi. Lama obiectiv cu celule fixate corespunde filtrului cu acid nucleic legat prin hibridizare Blotting. secvenţele ţintă din acidul nucleic de cercetat (din ţesuturi) sînt evidenţiate la autoradiografie (prin cuplare cu secvenţele de acid nucleic complementare din probele marcate cu biotină).2. prin această extracţie. hibridarea colonială. pentru denaturarea probei se foloseşte o încălzire puternică sau tratarea cu proteaze şi digitonină.

ƒ aplicaţii în epidemiologia moleculară în vederea depistării unor noi markeri genetici (de exemplu. Prin compararea imaginii radiografice se identifică şi se diferenţiază clonele bacteriene care conţin fragmente de ADN ţintă faţă de clonele bacteriene de origine. determinarea numărului de copii dintr-o anumită secvenţă prezentă într-un dovedirea gradului de înrudire între diferite organisme în raport cu numărul de secvenţe ADN identice. ţesuturi).(de cercetat) se procedează la evidenţierea autoradiografică a marcării pe un film Roentgen. ƒ se precizează ca în viitor metoda hibridizării să ofere posibilităţi pentru elucidarea mecanismelor de reglare a activităţii genelor. 273 .cît şi la progresul diagnosticului medical într-un număr de boli. pulsotip). ƒ utilizarea metodelor ce folosesc sonde genetice pentru diagnosticarea infecţiilor virale ale arborilor fructiferi (cu o precizie de diagnostic pentru o cantitatea de antigen de 2x10 nanograme). 12. Această metodă reprezintă o unealtă foarte eficientă pentru cercetarea activităţii genelor oncogene prin evidenţierea indirectă imunohistochimică a produselor lor de translaţie (ARNm corespunzător). celule. evidenţierea acidului nucleic viral. Clonele bacteriene care poartă ADN ţintă recombinant (plasmid + ADN ţintă) vor fi multiplicate mai departe (sincron se vor multiplica şi fragmentele de ADN straniu). robotip. ƒ diagnosticul pre. evidenţierea secvenţelor specifice ADN şi ARN în material biologic de cercetat (sânge.7. în vederea elucidării diagnosticului unor infecţii virale cronice: evidenţierea acidului nucleic viral în aceste produse semnifică prezenţa particulei virale în organismul respectiv. LCR) sau în materialul citologic reprezintă o posibilitate de diagnostic rapid şi precoce. Astfel o reacţie de tip imunohistochimic a putut pune în evidenţă un produs de transcriere (ARNm) specific de ţesut (de exemplu. în vederea instituirii a unei terapii de urgenţă în special la persoanele bolnave de SIDA sau la cele imunosupresate (terapeutic) în urma unor transplante de organe. iar în cazul imunosupresaţilor după câteva luni sau chiar deloc. în serul sanguin LCR.2. Evidenţierea prezenţei acidului nucleic viral direct în produsele patologice (ser. ƒ determinarea defectelor metabolice. Importanţa reacţiei de hibridare pentru medicină şi biologie Această reacţie a pus bazele unui număr de tehnici care au ajutat la progresul cercetării biologice fundamentale. ƒ evidenţierea prezenţiei virale în tumori de origine virală. În aceste cazuri diagnosticul serologic de obicei nu poate fi de ajutor deoarece pozitivarea serului în cazul infecţiei cu HIV se produce abia după câteva săptămâni de infecţie. stabilirea activităţii genelor pentru care s-au pus în evidenţă moleculele de ARNm corespunzătoare. ƒ studiul efectuat asupra produsului de transcriere (ARNm) a unor secvenţe ADN celulare glucogene nevirale a ajutat la complectarea şi aprofundarea diagnosticului de tumoră. prezenţa unui anumit ARNm corespunzător unei munoglobuline prezente în caz de limfoane maligne sau prezenţa unui anumit ARNm hormonal în anumite tumori neuroendocrine.şi postnatal al bolilor ereditare (la femei care doresc copii sau la care se pune problema întreruperii sarcinii). Astfel s-a reuşit: stabilirea concentraţiei anumitor secvenţe ADN sau ARN într-o mixtură de secvenţe.

Principiul hibridizării în vitro a două ADN-uri complementare stă la baza metodei care foloseşte sondele moleculare(coduri de ADN cunoscute asociate cu un marker). a. Cu ajutorul unor asemenea sonde. Aceste sonde genetice (proba de ADN sau ARN) sunt marcate (radioactiv sau nonradioactiv) pe un singur nucleotid (cu o secvenţă de baze cunoscute). într-o moleculă finală de ADNc dublu lanţ doar un lanţ conţine secvenţe corespunzătoare moleculei matriţă ARNm. Pentru hibridizări sînt în special de preferat fragmentele ADNc clonat.Southern Blot) şi metoda hibridizării in situ. şi anume prin metodele Blot (Western Blot. la un individ dintr-o anumită specie se pot repera codurile complementare pe care sonda "le luminează" prin procesul de hibridizare moleculară. în vederea obţinerii unei bănci de gene (le vivant mondial). A. unde vectorul se multiplică rezultînd în final o cantitate mare de ADN clonat. Din fragmente ADN dublu lanţ clonate (în vederea obţinerii ulterioare de sonde genetice). a. Probele ADN dublu lanţ pot fi ulterior marcate în vederea obţinerii sondelor genetice (vezi „ Marcarea sondelor genetice”). ƒ sinteza de gene.2. unic lanţ. teoretic. În prezent sondele genetice pentru cercetare şi diagnostic se pot comADNa şi cumpăra de la casele producătoare. dar prin diferite metode sunt transformate în ADN dublu lanţ şi apoi introduse în vectori şi multiplicate o dată cu aceştia în celula gazdă. ƒ primeri pentru reacţii polimerazice în lanţ. într-o celulă gazdă. Prepararea probelor de acid nucleic(sonde genetice) pentru reacţiile de hibridizare Sondele genetice pot fi: probe de ADN şi probe de ARN. Aceste fragmente se obţin prin încorporarea de fragmente da ADN genomic(tăiate cu ajutorul enzimelor de restricţie) sau de fragmente ADNc (sintetizate cu ajutorul reverstranscriptazei după modelul unei matriceARNm) într-un vector şi prin introducerea lor. Sub forma de oligonucleotide ADN unic lanţ prin sinteza chimică în "maşini de gene". Aceste oligonucleotide ADN-unic lanţ reprezintă baza materială pentru: ƒ sonde genetice. Prepararea probelor de ADN: a. astăzi se pot izola. Sondele genetice se prepară prin aceleaşi metode de hibridizare utilizate şi pentru secvenţierea (sequencing) acidului nucleic. iar celălalt lanţ ADNc reprezintă secvenţele complementare respectivului lanţ matriţă ARNm. etichetarea. În acest caz. reperarea şi cartografierea genelor au devenit operaţii de rutină în marile laboratoare din lume. 274 .12. ceea ce va asigura în viitor progresul rapid al alcătuirii hărţilor cromozomiale complete ale genomului uman. Cu ajutorul ADN-polimerazelor s-a reuşit şi amplificarea ulterioară a acestor fragmente de ADN bine determinate şi deci clonarea genelor pentru a face şi mai uşoară (mai sensibilă) reperea lor. Moleculele ADNc sunt. o dată cu acest vector (recombinant). Sondele genetice (probe de acid nucleic tip ADN sau ARN marcate) reprezintă unealta esenţială de lucru în metoda de hibridizare pentru analiza secvenţelor nucleotidice din secvenţele "ţintă" ale ADN-ului de cercetat (genele). În aceste maşini se pot realiza concomitent sinteza şi marcarea sondelor genetice. 3.graţie sondelor genetice.1. toate genele tuturor organismelor vii. iniţial. deoarece reprezintă secvenţe de ADN fără introni şi fără altă secvenţă care ar putea reacţiona nespecific. Astăzi. SONDE GENETICE Cu ajutorul enzimelor de restricţie.

în ARN.1. 148 . ăn vederea obţinerii de probe ARN lanţ unic (sondă genetică). Această metodă de transcriere in vitro (sinteza ARNm după o matriţă ADN) se realizează cu ajutorul vectorilor de transcriere unudurecţionali şi bidirecţionali.ARN polimeraza . Prin metoda de transcriere in vitro cu ajutorul vectorilor de transcriere.2.b. ADNc între două segmente de MCS şi după linearizarea vectorului).polimeraza se va lega de promotorul SP6 pornind transcrierea genelor în direcţia SP6>fragment MCS>fragment ADN nou înglobat (fig. deci sinteza ARNm. care se utilizează ulterior în reacţiile de hibridare.1. După linearizare se adaugă în mediu SP6-ARN-polimeraza şi patru ribonucleotide (dintre care trei nucleotide marcate şi unul nemarcat). φ SP6. b. În sinteză. Vectorul bidirecţional este format din ADN plasmidic. ARN-ul respectiv putând fi marcat direct în cursul sintezei. Fiecare din cele două polimeraze necesare pentru transcrierea respectivului lanţ ARN şi anume. Vectorii de transcriere sunt formaţi dintr-un plasmid ADN. b. pentru formarea unei molecule ARNm conform matriţei ADN. Vectorii de transcriere (clasă aparte a vectorilor de expresie). În cazul vectorilor cu un fag promotor (SP6). ARN-polimeraza va folosi ribonucleotidele marcate şi nemarcate. Prin introducerea şi înglobarea într-un vector de transcriere bidirecţională a unui dublu lanţ ADN (de exemplu. nu se folosesc caşi ceilalţi vectori de expresie pentru sinteza de proteine. 137). în care au fost înglobaţi un fag promotor (SP6) sau doi fagi promotori (SP6 şi T7). Fig. b. ADN-ul străin este cel care urmează a fi transcris în ARN. Transcrierea unidirecţională cu ajutorul φ SP6 După înglobarea în sistemul SP6. Va fi transcris unul din cele două lanţuri de ADN nou înglobat. În " maşini de gene":ca şi probele ADN unic lanţ.Prepararea probelor ARN (sonde genetice) b. se va sintetiza ARN sau ARN antisens.ARN. zona MCS şi φ T7 (vezi fig. ADN este transcris în afara celulei. în funcţie de enzima de restricţie folosită.Transcrierea unidirecţională cu ajutorul φ SP6 Având în vedere că transcrierea începe la nivelul promotorului SP6 şi se termină la locul de tăiere a enzimei de restricţie.2. 275 . înseamnă că prin utilizarea diferitelor enzime de restricţie se poate prestabili lungimea lanţului transcris şi se pot obţine lanţuri ARNm transcrise de lungimi prestabilite. transcrierea in vitro va fi unidirecţională.2. Cei doi promotori dirijeajă transcrierea în două sensuri opuse. se leagă specific doar de promotorul corespunzător. SP6 – ARN polimeraza şi T7 . Promotorul reprezintă secvenţe de ADN de unde începe procesul de transcriere. ci pentru sinteza de ARN. 148).2.Prin această metodă. iar în cazul vectorilor cu doi fagi promotori.Transcrierea bidirecţională cu ajutorul vectorului bidirecţional cu doi promotori (φ SP6 şi φ T7). cât şi de ARN-polimeraza utilizată pentru transcriere. se poate stabili de la început care din cele două lanţuri ADNc va fi transcris în ARN. bidirecţională. După linearizare.

nu şi în ADN. bromdeoxiuridină.v. Prin transcrierea: .Într-un dublu helix ADN: . 35 S este de 87. În ultima vreme există tendinţa ca substanţele radioactive să fie abADNonate din cauza efectului lor nociv asupra organismului şi înlocuirea lor cu substanţe neradioactive. Marcarea neradioactivă Se face în două etape: Etapa I – marcarea probelor cu biotină (cel mai frecvent).La alegerea izotopului trebuie ţinut cont de timpul de înjumătăţire (timp necesar pentru ca substanţa radioactivă să se descompună în proporţie de 50%). Atomul radioactiv introdus în probă prin dezintegrare va emite radiaţii β care vor fi evidenţiate la autoradiografie (impresionarea plăcii Roentgen la iluminarea cu radiaţii u.3 zile. Marcarea radioactivă Se face cu radioizotopi 3H. pot fi marcate direct în soluţia de sinteză cu ajutorul nucleotidelor marcate (vezi „Marcarea”). b. 276 .4 ani. De exemplu: Bio – UTP. a. Acest braţ de legare va uşura şi legarea ulterioară a biotinei de proteinele avidină/streptovidină.primului lanţ ADN. 125I. Biotină – spacer – uracil – zahăr – trifosfat.pentru hibridarea Blotting se foloseşte proba marcată cu 32P. .v.legătura cu nucleozidul natural. digoxigenină. ATP-ul din nucleotidele ADN este transportor de energie pentru metabolismul celular.al doilea lanţ conţine aceleaşi secvenţe de nucleotide ca şi ARNm de origine.). 32 P este de 14. . antibiotina) marcaţi cu fluorocrom. rezultă ARNm antisens = complementar faţă de ARNm de origine: Acest ARN antisens se mai notwează ARNc (complementar) şi are sensul invers decât ARNm sens (normal). Biotină – spacer – uracil – zahăr – trifosfat Bio – dUTP. Etapa II – probele marcate sunt evidenţiate prin intermediul legării markerului de avidină (glicoproteină din ou)/streptovidină (sintetizată din ciuperca Streptomyces avidinii) şi anticorpi antimarker (de exemplu. dar în condiţii de laborator. Etapa I Markerul (biotina) se leagă printr-un lanţ de legare numit spacer de baza uracil din nucleotid. timpul de înjumătăţire pentru : 3 H este de 12. B. 125 I este de 60 de zile.legătura cu nucleozidul artificial. . Probele de lanţ unic ARN astfel obţinute şi marcate se utilizează ulterior în reacţii de hibridare. Marcarea Se face pe un sungur nucleotid.celui de-al doilea lanţ ADN. va fi diferit în funcţie de izotopul folosit: . cu o substanţă care îl face vizibil din punct de vedere biochimic sau imunohistochimic. rezultă ARN sens identic şi cu acelaşi sens ca şi ARNm de origine.pentru hibridarea in situ se foloseşte proba marcată cu 3H.35S. Probele de ARN obţinute în maşini de gene cât şi prin metoda transcrierii cu ajutorul vectorilor fagici. în etapa II.35 ani. 32P. Pentru aceste structuri se folosesc în laborator trifosfaţii nucleozidelor. . Timpul de expunere a filmului la u. În mod normal uracilul se înglobează numai în ARN. prin intermediul spacer-ului de la biotină se pot realiza două tipuri de legături: . ca sonde genetice. Astfel.un lanţ ADN este complementar cu ARNm de origine utilizat pentru sinteza ADNc.

Atât Bio – UTP. cât şi Bio – dUTP sunt derivate biotinate ale dezoxiuridin – trifosfstului şi . a. Din cauza unor reacţii nespecifice se preferă streptovividina în locul avidinei.Biotina prezintă o mare afinitate pentru avidină. 150 .Acţiunea 5 ' > 3' polimerazică a ADN. respecti în ARN. Fig.Acţinea ADN. Fig. această acţiune apare doar când în cursul sintezei unui ADN sunt introduse nucleotide false (fig. ea taie legăturile fosfodiesterice de ADN unic sau dublu lanţ. pentru a se evidenţia prezenţa complexului molecular hibrid biotină – avidină/streptovidină. Metode enzimatice Înglobarea nucleotidelor marcate radioactiv sau neradioactiv se face cu ajutorul unei reacţii enzimatice. În momentul hibridării cu segmente ADN ţintă. acesta este marcat prin diferite metode. nu atacă ARN şi acţionează în prezenţa ionilor de Mg++ şi Mn++ (fig. Legătura bitină + avidină este foarte puternică şi aproape ireversibilă. 151).azei I pe dublul lanţ ADN îm prezenţa ionilor de Mg++ şi Mn++ ADN. În această metodă se folosesc două enzime: ADN-aza I şi ADN – polimeraza I. C. Metode enzimatice b.polimeraza I (polimeraza Kornberg) este izolată din E. ADN. coli. în locul rbouridin – trifosfatului. 149).polimeraza I 277 . are acţiune polimerazică 5' > 3'.aza I este o enzimă de restricţie extrasă din pancreas de bou. În final. ADN – polimeraza I are şi o acţiune exonucleazică în ambele sensuri: 5 ' > 3' şi 3' > 5' . nucleotidele cu uracil se împerechează.translaţia Cea mai folosită metodă pentru marcarea sondelor este Nick-translaţia (translaţia prin tăiere). Nick . Înglobarea nucleotidelor marcate în sonda genetică Se realizează prin: a. Metode chimice. pe lanţul complementar de ADN ca şi pe lanţul ARN. respectiv ribouridin – trifosfatului şi vor fi înglobate în locul dezoxitimidin – trifosfatului şi. tot cu un nucleotid cu adenină. Etapa a II-a Probele de mai sus biotinate se evidenţiază prin legarea biotinei de avidină/streptovidină sau anticorpi antibiotină marcaţi cu fluorocrom. fixează nucleotidul ADN la capătul liber 3' (mai scurt) al moleculei ADN parţial dublu lanţ. în prezenţa ionilor de Mg++. I. 149 . 150). în funcţie de complementaritatea faţă de nucleotidele de pe lanţul matriţă corespunzător (fig.

Numele metodei de RADNom Priming derivă de la utilizarea drept primeri a hexanucleotidelor cu secvenţe întamplătoare (randomized primer). RADNom Priming Oligolabelling.152). si 3’. dublul lanţ ADN este denaturat (cele două lanţuri sunt separate). 152 .) cît şi nemarcate (o). aflate de obicei in proporţie de la 1 la 3. 151 . Klenow Polimeraza poseda activitate 5’ – 3’. Se foloseşte enzima Klenow Polimeraza care reprezinta un fragment de ADNpolimeraza. reprezentate de nucleotide ADN marcate (. ele sunt structuri formate fiecare sir cate sase nucleoide care contin practic toate combinaţiile de secvenţe nucleotidice posibile. II. Astfel.Fig. după încorporarea nucleotidelor marcate. Se mai utilizează un amestec de hexanucleotide (oligonucleotide sintetizate cu ajutorul unei maşini de gene ).Schema Nick – translaţiei (după Hermaun . in oligomarcare se folosesc drept matriţe lanturi unice de ADN rezultate dintr-o denaturare prealabila a unui lanţ ADN.Acţiunea exonucleazică în ambele sensuri ale ADN – polimerazei I.3’ exonucleazica). Oligomarcare (RADNom Priming. se vor obţine fragmente de lanţuri unice ADN marcate de diferite lungimi şi cu diferite secvenţe de baze (sonde genetice) (fig. 1991).FeinbergVogelstein Technik) Spre diferenţa de “nicktranslatie”. Fig. 278 .5’ exonucleazica (dar nu prezinta activitate 5’.

de asemenea. secvenţa proba. ƒ 1. lanţul cu coada de timina reprezinta secvenţa ţinta. Acest Bio-dUTP este legat prin acţiunea transferezei terminale de capetele 3’-OH ale unei molecule ADN dublu lanţ. ataşa. iar cel cu coada de adenine.Exista mai multe metode de marcare terminală. în cazul de faţă. de acidul nucleic. pe o grupare chimica activate in prezenţa luminii (iluminare foarte scurta). catalizează fixarea nucleotidului pe capatul 3’-OH liber al moleculei ADN unic (sau dublu lanţ). Lungimea acestei cozi este dependenta de concentraţia cationilor de Co++si de concentraţia nucleotidelor. prin care sunt marcate moleculele de ADN probe (sonde genetice). unei molecule dublu lanţ ADN . Marcarea cu acridin oraj. b) Metode chimice Reprezinta o marcare directa a acidului nucleic.Acest tip de marcare se efectueaza atat pe ADN unic lanţ cît şi dublu lanţ. această enzimă se foloseşte şi în experienţe de clonare pentru obţinerea capetelor franjurate ale fragmentelor ADN 279 . sensibilitatea moleculei de ADN rezultata prin această metoda este mult mai mică. Cu ajutorul enzimei transferaza terminala se poate. în cursul hibridizarii. care provin dintr-o singură celula bacteriană. la capetele 3’-OH formînd o coada cu acelaşi nucleotide pe ambele lanturi ale dublului lanţ ADN (dar la capetele opuse).III.. În aceasta metoda se foloseşte doar un singur nucleotide ADN marcat (de exemplu. o coada cu nucleotide nemarcate. Un asemenea tip de marcare este bazat pe legarea biotinei printr-un braţ de legare chimică. ƒ 2. clonarea semnifică obţinerea unei culture de celule dintr-o celulă unică. Pot fi marcate capetele 3’ si 5’ ale moleculei ADN şi ARN. În cazul acestei hibridizari. CLONAREA ADN – ului Clona bacteriana reprezinta un grup de celule bacteriene identice din punct de vedere genetic.Dupa denaturarea şi hibridicarea unei asemenea “probe marcate”. ================================================================== *Dezoximetil-nucleotid-terminal-transferaza. Marcarea cu fotobiotină. în aceasta a treia metoda marcare se face numai la capetele moleculei ADN-proba rezultata . Se formeaza o legatura stabile între biotina şi acidul nucleic (lanţ unic sau dublu). cu biotina): dezoxiribouridinbiotinat (Bio-dUTP). Spre diferenţa de primele doua metode (1 şi 2). astfel încat sa se obţină populaţie uniforma din punct de vedere genetic. Enzima nu are nevoie de nici o matriţa. va rezulta deci un ADN lanţ unic cu un capat 3’-OH liber (şi respectiv un ADN cu un capat format dintrun lanţ 3’-OH care atârna în afara).4. Marcare terminala a lanturilor ADN (Endlabelling). Această enzimă. Marcarea terminală 3’ a ADN:se face cu ajutorul enzimei transferaza terminala*.Clonarea se poate realiza prin încorporarea (printr-o tehnică de recombinare ADN) a unui fragment de ADN străin într-un vector care ulterior este introdus şi multiplicat într-o celula gazdă. 12.care conţin toata timina.de aceea. În biologia moleculară. această coada cu timina poate fi evidenţiată indirect prin fixarea. Prin cuplarea între acridinester şi acidul nucleic se produce o legatură de chemoluminiscenta care eliberează lumina. a unei cozi cu adenina marcata cu biotin ape lanţul ADN proba (adenine se va fixa prin complementaritate pe coada de timina). deci pe fiecare din cele două lanturi.

În acest sens. se vor lipi şi va rezulta lanţul ADN recombinant (fragmentul ADN a devenit inclus in vector). purtatorde gena pentru ampicilina (rezistenţa la ampicilina). b) pentru a permeabiliza membrane celulei bacteriene la respectivul plasmid vector. 3. Ţinând cont de faptul că atît plasmidul cît şi fragmentele ADN au locuri (situs-uri) de tăiere complementare. din zonele sticky. eliminADN markerul respective(de obicei se elimina gena tetra şi ramane cea pentru ampicilina in momentul taierii lanţului ADN de atre enzimele de restricţie. În majoritatea experimentelor de clonare.coli. sincron cu multiplicarea celulelor bacteriene. prin replica 280 . ƒ selectarea celulelor bacteriene care conţin vectorul recombinant. 2. În scopul eficienţei de clonare: a) pentru a împiedica circularizarea vectorului ADN străin. vectorul nu se va mai circulariza. ƒ introducerea fragmentului ADN într-un vector.Se folosesc enzime de restricţie de tip sticky* şi un plasmid care poarta doua gene (markeri de rezistenţa la doua antibiotice: ampicilina şi tetraciclina).coli. Aceasta testare se face cu scopul de a controla daca celula bacteriana a incorporate respectivul plasmid recombinant. Se lucreaza pe celule de Esch. cu ajutorul enzimelor de restricţie. prin taierea ADN genomic. atunci cînd vectorul deschis şi segmnetul ADN străin vor veni in contact. În soluţia nutritive în care se găsesc celulele bacteriene. ƒ introducerea vectorului recombinant (plasmid care a înglobat fragmentu ADN străin) în celula gazdă. Fosfataza alcalina se obţine din celule de Esch. se folosesc celule bacteriene de E. Din aceste bacterii cu vectori recombinant. bacteriile transformate (cele care au primit vector+ADN) se testeaza pe un mediu de cultura cu ampicilina. se produce şi multiplicarea vectorilor recombinanti incorporate. 4. trebuie îndepartate grupările fosfat de la extremitaţile 5’ ale moleculei deschise de ADN a vectorului. 1. din care fiecare va reprezenta o clonă. Selectarea acestor celule purtătoare de plasmid cu ADN străin încorporate şi diferenţierea lor de celule (clone) fără ADN străin se face prin însămînţare.coli sau celule de intestine de oaie. prin acceptarea plasmidului recombinant. Selectarea celulelor bacteriene purtătoare de vector recombinant.Testarea celulor bacteriene supuse procesului de transformare. Etapele principale ale metodei de clonare Sunt urmatoarele: ƒ extragerea unui fragment ADN. Clonarea ADN se recomADNă atunci cADN este necesară izolarea şi multiplicarea unui segment de ADN (dintr-un genom). se folosesc pentru clonari celule bacteriene mutante (celule cu system de apărare mult diminuat). celula bacteriana trebuie tratata cu soluţie CaCl2 pentru a devenit compententa. c) având in vedere faptul ca celulele bacteriene poseda sisteme care protejează celula de pătrunderea unui ADN străin. însămînţate pe mediu de cultura cu ampicilina vor creşte colonii bacteriene.În acest fel.Introducerea vectorului recombinant in celula gazda (competenta) Acest fenomen reprezinta procesul de trasformare. pe plasmidul iniţial care poarta rezistenţa la antibiotice (tetra şi ampicilina) se incorporeaza fragmentul ADN străin pe locul unuia din cei doi markeri. cu ajutorul fosfatzei alcaline. De obicei. vor supravieţui numai acele celule bacteriene care au caştigat rezistenţa la ampicilina.Extragerea unui fragment ADN.A.

Produsul acţiunii acestei enzime va fi o molecula mixta (hibrid): ARNm-ADNc. clonele ADNc sunt diferite pentru diferitele tipuri de celule ale aceluiaşi organism. a caror secvenţe nucleotidice trebuie cercetare şi identificate. În timp ce clonele de ADN genomic sunt identice pentru toate celulele aceluiaşi organism. Abia din acest moment se poate studia mai departe clona care conţine fragmentul ADN dorit. B. şi anume prin hidibridizare colonială. Biblioteca ADNc (ADN copie dupa matriţa de ARNm matur) Reprezintă doar o informaţie pură formată numai din secvenţe de exoni. biblioteca ADNc rezultata variaza de la un tip celular la altul. iar diferite fragmente de ADN sunt clonate (în celule bacteriene). ceea ce înseamnă ca în fiecare tip de celule poate apare un alt tip de ARNm matur. acestea vor fi folosite drept secvenţe ADN cu rol complementar (cu secvenţe ADN cunoscute). astfel încat. prin doua posibilităţi: în prezenta ADN-polimerazei (Klenow= ADN-polimeraza I extrasa din celula de Esch. Biblioteca genomica ADN (secvenţe de exoni+introni) Dacă genomul unui organism este secţionat cu enzime de restricţie. drept copie complementară (în prezenţa enzimei reverstranscriptaza). cît şi exoni. deoarece toate celulele aceluiaşi organism posedă o înzestrare genetică identical. . reprezinta tehnica “împuşcarii” (shotgun).Din aceasta biblioteca se obţin secvenţe ADN necesare pentru tehnica de hibridizare. Clonele din biblioteca genomica ADN se folosesc pentru: .coli). corespunzătoare genomului celulei respective de origine. in vederea identificarii unor fragmente ADN noi. Tip sticky=enzime care taie cele două lanţuri ale helixului dna în mod franjurat datorită faptului ca şi-au pastrat gena purtatoare de aceasta rezistenţă (este vorba de plasmidul “gol” fără ADN străin ataşat). Acest mod de clonare. Clonele din biblioteca ADNc se folosesc în special în scopul analizei directe a secvenţelor de baze care codifica un anumit aminoacid sau produsul proteuc final (codificat de respectivul fragment ADNc). care rezultă din clonarea de fragmente ADNc se sintetizează artificial în laborator. lanţul dublu ADNc se va forma din acest lanţ unic ADNc. Totalitatea acestor clone rezultate din genomul unui organism iniţial reprezintă biblioteca genomica ADN. se va obţine un numar de clone corespunzADN diferitelor amestecuri (vector plasmidic+segment ADN). pe acest mediu vor supravieţui doar clonele care nu conţin nici un fragment de ADN străin (celule rezistente la tetraciclina). Clonele genomice ADN vor conţine atat secvenţe de introni. în terapia bolilor tumorale se intrevede posibilitatea identificarii şi distrugerii tintite a anumitor molecule ARNm. nu cresc pe acest mediu.cercetarea secvenţelor reglatoare. vectorii recombinaţi(vector+ lanţ unic ADNc) vor determina ulterior formarea de clone bacteriene ADNc. care induc translaţia informaţiei pentru sinteza unor substanţe oncogene. printr-o tehnică de hibridizare speciala.În fiecare tip de celule.cercetarea structurii complete a genelor.cercetarea structurii exonilor şi intronilor. Astăzi. aceluiaşi organism. care duce la formarea unei biblioteci genomice ADN prin tăierea genomului (cu ajutorul enzimelor de restricţie) potrivit principiului întamplării şi prin unirea fragmentelor rezultate. aceluiaşi tip de ADN genomic îi corespund alte gene active (exoni). C. Din acest hibrid. prin formarea unui plasmid recombinant. Clona ADN genomica a unuia şi aceluiaşi organism este totdeauna identical şi independenţa de tipul celular. în vectori.plating. 281 . în timp ce clonele care au pierdut gena de rezistenţa la tetra (în momentul legării plasmidului de ADN STRĂIN). .Spre diferenţa de biblioteca genomica ADN. a coloniilor bacteriene pe un mediu cu tetraciclina. necunoscute. Secvenţa clonelor ADNc este studiată în special prin experimentele de hibridizare. pe o molecula de ARNm matur.

Cu ajutorul experientelor de clonare s-a reuşit citirea de secvenţe de ADN de pe lanţul ADN al genomului unui organism. al doilea primer este nucleotide-citozina. Etapele reacţiei. cu mijloace tehnice relative simple. câte unul corespunzator pentru fiecare lanţ ADN (rezultat din ADN-ul dublu lanţ denaturant). reacţia poate pune în evidenta chiar şi prezenţa unei singure molecule de ADN. într-o masina automata se desfaşoara 30 de cicluri într-un interval de 4 ore. unde aceste modificări urmeaza a se exprima. În condiţii de laborator în vitro. b. pe acest lanţ unic de ADN se poate sintetiza un lanţ complementar cu ajutorul ADN-polimerazei şi în prezenta unui oligonucleotid (15-20 nucleotide) primer (armorsa). La capatul 3’ al lanţului ADNc se ataşeaza o coada de nucleotide-guanina cu ajutorul enzimei trasferaza terminala. PCR este folosită pentru cercetarea unor cantităţi foarte mici de ADN dintr-un produs biologic. în 1993. Astăzi exista masini automate (Thermai Cycler) pentru realizarea unor asemenea reacţii repetate. ADN genomic dublu lanţ (de cercetat) izolat din celule şi tăiat în fragmente cu ajutorul enzimelor de restricţie corespunzătoare. Lanţ unic de ADNc. şi aceasta sa fie ulterior amplificata enzimatic. cu ajutorul unor tehnici de inginerie genetică (procese artificiale de recombinare ADN). diagnosticarea bolilor genetice pînă la “vanarea” şi identificarea de noi virusuri şi studii de ecologie şi arheologie (studiul ADN-ului) din fosile. Dintre cei doi primeri. Efectuarea reacţiei PCR poate porni de la punctul a sau b. cît şi introducerea acestor segmente astfel modificate de ADN în celule sau organisme. la acest capăt urmeaza a se fixa nucleptidele ADN care vor forma noul lanţ.Pasul urmator îl reprezintă obţinerea unor modificariale acestor segvente ADN. in probele de cercetat (produs biologic). Se foloseşte drept matriţa un ADN monocatenar. B. sintetizat în prealabil prin trascriere inverse a ARNm. primul primer este nucleotide-timina. reacţia permite chiar şi multiplicarea unei singure secvenţe de ADN. a. Spectrul de aplicabilitate al PCR este foarte larg: de la medicina judiciara.Acest ADN conţine secvenţe care urmeaza a fi multiplicate (amplificate). Primerul delimiteaza capatul iniţial al fiecarei din cele doua secvenţe ADN unic lanţ (rezultate din denaturarea ADN-ului dublu lanţ) de multiplicat. Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) A fost numită de Lederberg. ƒ denaturarea ADN-ului genomic (izolat din celule) dublu lanţ sau ADNc (sintetizat cu ajutorul unei molecule de ARNm) la temperature înalta (95 grade C). Avantajele acestei reacţii sunt urmatoarele: fiind foarte sensibilă. pentru a se obţine o hibridizare primer 282 . Pentru a porni sinteza noului lanţ ADN pe un lanţ ADN matriţa. A. o multiplicare suficienta de secvenţe de ADN este reprezentata de minimum 25 de cicluri de multiplicare.Urmeaza desfaşurarea PCR cu doi primeri diferiţi utilizaţi simultan. Principiul reacţiei.Această reacţie dă posibilitatea ca dintr-o mixture de ADN să poata fi “pescuită” o singura moleculara de ADN. deoarece reacţia ofera posibilitate multiplicarii (clonarii) ADN-ULUI chiar şi in afara celulei vii. În aceste condiţii fixarea primerului pe ADN-ul unic lanţ reprezintă un proces de hibridizare ce are loc la temperature scăzuta (36-65 grade C). “instrumental pentru democratizarea biologiei moleculară”. 12. ƒ dupa scăderea temperaturii se adaugă primerul în exces. ADN-polimeraza necesită prezenta pe matriţa a unui oligonucleotid primer cu capatul 3’-OH liber. 5. Adaosul de primer se face în exces.

în gelul de electroforeza. ƒ începe un nou ciclu cu denaturarea de aceasta dată a ADN-ului dublu lanţ nou sintetizat (în treapta anterior anterioara). Pentru o multiplicare sufienta de secvenţe ADN sunt necesare 2530 de cicluri de reacţii automatizate. La fiecare nou ciclu al PCR se adaugă Taq-polimeraza proaspătă.Optimum de activitate al acestei enzime este la 75-80 grade C. D. folosind drept matriţa segmentul ADN lanţ unic de amplificat. trebuie începuta o noua serie de cicluri. această enzima a fost apoi înlocuită cu o ADN-polimeraza ternostabilă. iar apoi benzile sunt făcute vizibile. un ciclu de PCR este terminat. Dacă pentru PCR denaturarea ADN-ului se face la 95 grade C. Produsele ADN obţinute prin PCR sunt separate electroforetic în funcţie de dimensiuni. distrofia musculara Duchenne. în prezenta celor 4 tipuri de nucleotide ADN (adenine/timin/guanine/citidin deoxi-nucleozid trifosfat) pornind de la locul de fixare a primerului. PCR este utilizat în: diagnosticul bolilor ereditare (fibroza chistica. ƒ reacţia de sinteza a noului lanţ ADN cu ajutorul ADN-polimerazei. izolată de la o bacterie termifila Thermus acquaticus. Aceasta ADN-polimeraza a fost numită Taq-polimeraza. În acest scop. se recomandă. Apoi se realizeaza hibridizarea ADN-ului cu sonde genetice specifice prin metoda Souther Blotting.Primerul va fi încorporate în noul lanţ de ADN format. se folosea ADN-polimeraza Klenow (fragment de ADN-polimeraza I de la e. cu ajutorul ADN-ului amplificat. PCR are un spectru de aplicabilitate foarte larg. noul adios de Taqpolimeraza declanşeaza de fiecare dată ciclu următor de sinteza ADN. ADN-polimeraza se leagă de capatul 3’ al primerului şi sintetizează noul lanţ în direcţia 5’->3’.lanţ unic de ADN şi nu o hibridizarea între lanţurile unice de ADN rezultate din denaturare. coli). acest nou ciclu si acest ADN nou-sintetizat (prin sinteza mijlocita de ADN-polimeraza). se poate obţine o amplificare de 109 a cantitaţii de ADN. prin tratarea prealabilă a gelului cu etidiumbromid. cu ajutorul Taq-polimerazei se pot efectua consecutive 40 de cicluri PCR. anemia Cooley. se poate efectua reacţia în care toţi reactivii se pun de la început în recipient I până la sfarşitul reacţiei nu mai trebuie adaugate noi cantităţi. în aproximativ 4 ore. obţinut şi diluat de 1000-10000 de ori. Taq-polimeraza este stabila până la 95 grade C. în făt.repetarea de mai multe ori a respectivei reacţii pentru aceeaşi probă. În anii 1980. în lumina U. obţinându-se o amplificare ADN de ordinal 10 la puterea 6-10 la puterea 7. graţie PCR-ului. care se efectuează. . prin determinarea ADN-ului din celulele trofoblastice. Utilizarea Taq-polimeraza a făcut posibilă automatizarea totala a acestei produceri în maşinile Thermal Cyclers. Dacă se urmareşte o amplificare ADN mai mare decât cea corespunzatoare la 40 de cicluri PCR. de controale negative. prin aceasta metoda se poate face 283 . cu ajutorul a doua serii câte 40 de cicluri PCR. o data cu acesta. a) În diagnosticul medical. ƒ cu fiecare nou ciclu ( de denaturare/sinteză a ADN-ului) va fi dublata cantitatea de ADN rezultata din ciclul anterior. Polimeraza utilizată în PCR. de fiecare dată. fenilcetonuria). C. se poate face şi prenatal. fiind termolabila. ADN-ul extrage din celule proaspat lizate şi din celule fixate şi inglobate în parafina. . mai departe. Diagnosticul bolilor ereditare. Pentru sesizarea eventualelor erori sau neajunsuri ale reacţiei PCR. această activitate scade cu 50% la 60 grade C şi cu 90% la 37 grade C.În acest fel lanţul de ADN este dublat şi. ADN-ul astfel extras este supus reacţiei polimerazei în lanţ şi apoi analizat cu ajutorul sondelor genetice prin reacţia de hibridizare. dupa cum am mai arătat. Amplicabilitatea practica a PCR-ului. În condiţii normale.V. sub forma de benzi. În acest fel. În acest fel.reacţia PCR sa fie însoţită.

Clostridium difficile. dureri abdominale. recoltarea de probe reprezinta un stres minim pentru bolnav. În urma recoltarii de lichid amniotic este supus determinarii cu ajutorul PCRului sau al anticorpilor monoclonali. b. virus Epstein-Barr. febra. probabil microbiană fără a fi însa posibilă evidenţierea vizuală. au fost analizate microorganisme care până astăzi nu au putut fi cultivate pe medii de cultură. prin identificarea prezentei acidului nucleic viral în sânge (şi anume acidul nucleic viral fixat în genomul celulei limfocitare umane). în special în investigarea donatorilor de sânge şi de organe. Pneumocistis carinii. pentru un diagnostic prin PCR. în 1992-1993. Mycobacterium tbc. probe uscate de sânge. S-au postulat apoi şi alte boli de etiologie posibil microbiana fara a fi însa posibilă evidenţierea prezenţei unor microorganisme. Noile metode îşi au rădăcinile în filogenetica moleculara. nu este necesara o proba de ţesut cerebral. concomitant cu inserţia unui segment nou de 35 kb. d. infecţia cu virus herpes simplex.determinarea prenatal pentru sexul copilului şi se poate pune şi diagnosticul unei eventuale boli genetice. este primul exemplu din partologia umană în care s-a emis ipoteza prezenţei posibile a unei bacterii necultivabile. pierderi în greutate. 284 . PCR mai este utilizat în diagnosticul urmatoarelor boli infecţioase: hepatita virala. c. În general. PCR este utilizat şi în identificarea unor germeni microbieni ramaşi până astăzi necultivabili. de pe ADN-ul cromozomial. de exemplu în boala Whipple. în acest caz se folosesc drept probe. pe glob. diaree. Diagnosticul infecţiei HIV cu ajutorul PCR-ului se poate face în stadiile prococe ale infecţiei.. a unui segment de 22 kb. cât şi microorganisme de sol care au suferit în timp modificări genetice. În medicina judiciară PRR este folosit pentru evidenţierea identităţii unui fir de părsau a unei cantităţi foarte mici de sânge sau spermă. atunci când toate celelalte reacţii serologice sunt înca negative. Introducerea diagnosticului rapid al infecţiei HIV prin PCR este astazi absolut necesara în practică. epitelii de fir de par. în aceste cazuri fiind necesare alte metode decât cultivarea pe medii de cultura. prin deletia. În arheologie PCR a fost utilizată până în prezent şi pentru analiza ADN provenit din mumii egiptene vechi de mai bine de 2400 de ani. În studii ecologice Cu ajutorul PCR s-a reuşit evidenţierea unui număr de microorganisme în probe de pământ şi apă. reuşind sa se demonstreze ca această tulpina ar reprezenta rezultatul unor modificări genetice suferite de tulpina Vibrio cholerae grup 01 biotip eltor. Recent. pentru detectarea şi identificarea agenţilor patogeni. apariţia în ganglionii mezenterici de infiltrate macrofagice proeminente. în acest fel fiind posibila determinarea de defecte genetice cromozomiale. metabolice (enzimopatii).PCR poate da un rezultat precoce pozitiv chiar şi în prezenţa unei singure celule infectate cu HIV ( din materialul de cercetat ). Pentru diagnosticarea infecţiei HIV într-o encefalita declanşată de acest virus. Boala whipple se manifesta clinic prin astralgii migratorii.virus papollima. spalatura bucala (cu celule epiteliale). imposibil de identificat prin posibilitaţile clasice cunoscute. Astăzi PCR poate fi folosită în combinaţie cu metoda fingerprinting în aceleaşi scopuri. în Bengal). depozite de grasime. Boala Whipple a fost semnalată pentru întâia oara în anul 1907. diagnosticul bolilor infecţioase. cu ajutorul reacţiei PCR au fost efectuate studii genetice asupra tulpinei de Vibro cholerae grup 0139 (izolata pentru întaia oara. Neisseria meningitides. ci este suficienta doar o proba de LCR.

În 1995 a fost terminată secvenţierea completă a primului genom bacterian. Acest lucru se poate realiza prin clonarea ADN sau prin metoda PCR. şi anume: .Gilbert ( de obicei combinată cu metoda Sanger). tehnica Maxam.12. restul de 97 % din genom reprezintă doar „balast genetic” a cărui semnificaţie este încă necunoscută. care pot tăia moleculele de ADN în fragmente de cîteva sute până la câteva mii de perechi de baze. indirect. Metoda chimică. Condiţia de baza pentru realizarea acestei secvenţieri este prezenţa unui număr suficient de copii ale moleculei de ADN. Primerul este stfel selectat încât capătul 3' să se 285 . Principiu Secvenţierea ADN (sequencing) înseamnă tăierea lanţului ADN în secvenţe şi analiza ulterioară a secvenţelor de baze nucleotidice din aceste fragmente. a. a unui fragment ARN.locul relativ al genelor pe cromozomi. Secvenţierea ADN este o variantă a tehnicii de recombinare ADN cu ajutorul căreia se poate stabili secvenţa de baze din molecula ADN. cu ajutorul metodei de secvenţiere ADN şi de analiză a secvenţelor nucleotidice din aceste structuri. Cu ajutorul acestei proceduri s-au obţinut informaţii şi asupra materialului genetic inclus în cele 23 de perechi de cromozomi umani. Ca urmare. cu ajutorul enzimelor de restricţie. tehnica Sanger (Chain Termination Tehnique).ului Analiza structurii ADN a început o dată cu anii '70. La drojdii (drojdia de bere – Saccharomyces cerevisiae). pe lanţul unic AN se fixează un primer (moleculă starter sau amorsă). Metode Pentru secvenţiere se folosesc două metode: a. dovedindu-se că conţine 315 357 perechi de nucleotide şi 200 de gene. . la această analiză s-a lucrat trei ani în 35 de laboratoare din lume. preparat semiautomat prin tăiere. Genomul multor virusuri a fost total secvenţiat. . În prezent este în curs de desfăşurare proiectul de cercetare asupra genomului uman. Metoda enzimatică. şi anume cromozomul III. Curând vor fi terminate şi secvenţierile complete ale genomurilor bacteriene Escherichia coli. analiza secvenţială a ADN-ului şi. Etapele reacţiei: lantul dublu de acid nucleic (AN) aste adus la forma de AN unic lanţ.identificarea unuio număr de gene. Bacillus subtilis. urmat la scurt timp de cel de Mycoplasma genitalium. A.cauzele unor boli genetice. genom care conţine circa trei miliarde de perechi de bze (50 000 – 100 000 de gene). SECVENŢIEREA ADN. funcţiei proteice. 6. B. Acest studiu a fost posibil datorită folosirii enzimelor de restricţie (endonucleaze). Aceste fragmente obţinute pot fi apoi separate electroforetic şi analizate. Acest primer ste un oligonucleotid scurt. cel de Haemophilus influenzae. La Los Angeles şi la Heidelberg există în prezent bănci de date în care au fost strânse toate secvenţele ADN cunoscute până în prezent. Methanobacterium thermoautotrophicum. cât şi asupra bolilor produse prin mutaţii. b. Prin descifrarea acestor secvenţe de baze se poate ajunge la delimitarea genelor şi la stabilirea secvenţelor de aminoacizi codificate de o singură genă. Metoda enzimatică Tehnica Sanger Principiu: se determină secvenţele de baze nucleotidice pe copia de acid nucleic şi prin complementaritate se deduce secvenţa de baze de pe lanţul de acid nucleic de origine. Astăzi se ştie că doar 3 % din genomul uman reprezintă gene funcţionale (exoni). a fost secvenţiat pentru prima dată un cromozom. înrudirii dintre proteine. cea a proteinelor corespunzătoare pot furniza date cu privire la conformaţia proteinei.

potrivească prin complementaritate.Tehnica RFLP Cu ajutorul acestei tehnici se pun în evidenţă zonele de ADN variabil de la individ la individ. Apoi se face citirea bazelor colorate de pe gelul de electroforeză prin autoradiografie. În ultimii ani.Fragmentele de ADN (dublu catenar) sunt supuse migrării bidimensionale într-un gel denaturat (conţinând un agent chimic denaturat ca ureea. netranscriptibilr.ADN-ul extras este supus acţiunii enzimelor de restricţie.ADN-uri satelite înalt repetitive.gene structurale pentru sinteza de ARNt. s-a demonstrat că fiecare individ este caracterizat printr-un fingerprinting genomic (un pattern individual al regiunilor hipervariabile din ADN-ul genomic. de pe molecula ADN. sânge.urilor minisatelizate). Pentru determinarea acestor tipare individuale. b. Genomul uman conţine trei miliarde de perechi de nucleotide. Acest primer este înglobat într-un vector sau secvenţă cunoscută. FINGERPRINTING GENOMIC (amprente de ADN) a. în S. Aceste reacţii au loc pe lanţul ADN originar. 12.înalt repetitive 7 – 10 %. Principiu Pe baza analizelor de secvenţiere a ADN-ului. dintre care unul este marcat. pe toată lungimea genomului. Metoda chimică Tehnica Maxam-Gilbert Spre deosebire de tehnica Sanger. b. în laboratoarele de Genetică ale Universităţii Berkeley. s-au realizat aparate automate pentru citirea secvenţelor de baze nucleotidice din acizii nucleici cu viteza de 7 000 – 8 000 secvenţe de baze pe zi. fiecare secvenţă cu câteva sute până la 6 000 de perechi de nucleotide se repetă în 20 – 30 000 de copii. se izolează ADN-ul genomic din celulele unui organism (diferite ţesuturi.U. .zona spacer ce conţine gene criptice (silenţioase). are loc sinteza lanţului ADN complementar (după modelul matriţei AN) în prezenţa celor patru dezoxinucleotid trifosfaţi (dNTP: dATP. ƒ 30 % reprezintă secvenţe repetitive. În acest punct se va opri reacţia polimerazei. aceeaşi secvenţă de 300 perechi de nucleotide se repetă de 30 000 – 1 milion de ori dispersat. în locul marcării radioactive. a unui didezoxinucleotid trifosfat (ddNTP) şi a ADN-polimerazei I sau reverstranscriptazei. 286 . cele patru molecule de ADN dublu lanţ obţinute sunt denaturatze prin căldură. Această reacţie de sinteză a ADN-ului se va desfăşura în patru variante.A. dTTP. ARNr şi histone. şi anume de pe zona ADN. rădăcini ale firului de păr. lanţul de acid nucleic nou sintetizat cu un nucleotid marcat este separat prin gel elecroforeză. . prin tehnica Maxam-Gilbert determinarea secvenţelor se face pe lanţul de acid nucleic de origine. . Aceste tipare de fragmente de ADN individual sunt reprezentate de o amprentă RFLP specifcă ( polimorfismul de lungime al fragmentelor de restricţie). salivă. fiecare bază este colorată cu altă substanţă fluorescentă. Tehnica RFLP cuprinde următoarele etape: . ƒ 20 – 30 % moderat repetitive.7. pe lanţul ADN de cercetat. spermă). dCTP). unde determinarea secvenţelor se face pe lanţul copie. sinteza lanţului ADN se va opri acolo unde în locul unui dNTP se va îngloba un ddNTP corespunzător. dGTP. şi anume: . . necodificatoare de proteine. Tehica se bazează pe o modificare chimicăaunei baze şi o tăiere specifică la nivelul altei baze (de exemplu adenina). concentraţie 5 %). într-un punct. în fiecare din variante fiind marcat altul din cele patru dNTP-uri. dintre care: ƒ 70 % reprezintă secvenţe unice identice la toţi indivizii.

detectează numai prezenţa sau absenţa fragmentelor de restricţie. . Această tehnică evidenţiază atât prezenţa/asenţa fragmentelor de restricţie.urmărirea epidimiologică a circulaţiei agenţilor infecţioşi pentru determinarea patternurilor RFLP la virusuri şi tulpini bacteriene.v. spermă. se potriveşte în mare parte la rude şi este identică la gemenii univitelini).se va putea analiza instabilitatea genomului şi a relaţiei acestuia cu senescenţa şi neoplazia. În arheologie .stabilirea interrelaţilor virale şi bacteriene pe bază de amprente ADN. animală sau umană. Dacă materialul genetic se află în cantitate foarte mică. .în criminalistică.stabilirea paternităţii unor păsări de pradă ale căror ouă au fost clocite de părinţi adoptivi. efectuat pe bază simplelor caractere morfologice. a informaţiei genetice parentale (prin compararea fringerprint. dar nu face şi analiza polimorfismului de lungime a fragmentelor. În cazul examinării singulare ( a informaţiei genetice per individ). în vederea încadrării taxonomice a unor noi agenţi infecţioşi. în analiza de likage şi determinarea instabilităţii genetice.s-a analizat ADN-ul provenit de la mumii egiptene vechi de mai bine de 2400 de ani (prin clonare şi secvenţierea unor fragmente ADN de circa 3400 de baze). având în vedere că variaţiile de ADN. În medicina clinică .- Benzile de ADN unic lanţ obţinute în gel sunt supuse colorării cu etidiumbromid. 287 . . vegetală. măsura frecvenţa mutaţiilor în genomul uman. se recurge la PCR pentru amplificarea cantităţii de ADN. păr. în mod deosebit. pentru diagnosticul midificărilor genetice din celulele tumorale de la persoane cu carcinom mamar (se prepară şi se compară amprente de ADN din celulele tumorale/elemente figurate sanguine cu condiţia ca în proba de sânge să nu existe celule modificate oncogen.urile minisatelite se moştenesc după legile mendeliene. heterozigoţii). Benzile ADN sunt vizualizate prin transiluminare la u. c. cât şi polimorfismul de lungime al respectivelor fragmente. metoda amprentelor ADN este utilă pentru dovedirea unei înrudiri (amprenta genetică diferă de la individ la individ.Tehnica AFLP Această tehnică ce combină principiul analizei RFLP cu cel al reacţiei PCR înalt specifică. d. se preferă metoda Southern Blotting a cărei capacitate discriminatorie este considerată mai bună. se va putea. în viitor. are semnificaţie. . inclusiv omul. Determinarea RFLP pentru organismele eucariote.urilor între generaţii).în boli genetice.stabilirea polimorfismului genetic în interiorul aceleiaşi specii (de exemplu.stabilirea de relaţii genetice între diferite specii pe baza structurii ADN-ului. în cazul urmăririi transmiterii la descendenţi.prin introducerea tehnicii de fracţionare a segmentelor de restricţie şi separării acestora în gel cu gradient denaturat. Tehnica este considerată astăzi metoda universală pentru determinarea prezenţei/absenţei unei anumite amprente de ADN în orice sursă de origine bacteriană. .pe baza existenţei RFLP-urilor au fost amplificate şi analizate secvenţe nucleotidice din fragmente ADN provenite de la specii dispărute. urmărirea criminalului poate fi condusă în funcţie de urmele găsite: amprente individuale prezente în resturi de piele. . se vor putea realiza analize de linkage şi cartare de noi gene implicate în boli genetice.Aplicaţii ale metodei amprentelor ADN În medicina judiciară: . acest criteriu fiind superior celui al sistematizării de până în prezent. . sânge. În biologie .diagnosticul paternităţii.în oncologie. .

datorită costurilor ridicate. Ţinând seama de complexitatea acestei problematici.analiza produselor alimentare. Dintre aplicaţiile biosenzorilor. cât şi pentru diferite ramuri ale economiei. electrochimici. precum şi de evidenta dezvoltare a domeniului biosenzorilor şi a aplicaţiilor acestora în biotehnologii. alcooli. Biosenzorii – sisteme de coantificare a informaţiilor viului Problema biosenzorilor este un capitol al biotehnicilor de cea mai mare importanţă –mai ales în ultimii ani—dar şi extrem de complicată şi vastă. precum şi alte ştiinţe antecesoare acestora. . în biotehnologie este necesară. coresterol.. . fenoli. aminoacizi etc.senzori piezoelectrici. biofizica şi biocibernetica. amine. pipăit etc. dezvoltarea măsurătorilor de investigaţie selective şi uşor de manevrat reprezintă o problemă cheie a analiticii. . atât pentru cercetare. În domeniul medical. senzori biologici – pentru sistemele naturale ale fiinţelor vii (organe de simţ: văz. potenţiometrici.) iar termenul de biosenzori să fie atribuit generic oricărui sistem simplu sau mixt (natural sau construit de om) care să înregistreze la nivel micro informaţia circulantă într-un sistem viu. enumerăm: . Domeniile de studiu primar pentru a cunoaşte sau a fabrica aceşti biosenzori sunt biochimia. a fost propusă o terminologie care să se refere la traductori pentru toate sistemele de înregistrare şi prelucrare a informaţiei ca utilizări şi în biologie. De curând. acizi nucleici.senzori care au la bază reacţii de tip imunitar: cu dispozitiv membranar.inregistrarea glucozei în sânge.şi multi strat): metabolici. 288 . cromatografia fluxului de lichid (fluidităţii) la presiuni ridicate. O dată cu progresele remarcabile din domeniul analiticii instrumentale. de exemplu cromatografia gazoasă.Capitolul 13 BIOSENZORII 13. . . imunosenzori optici.măsurarea de ureii din rinichiul artificial. .utilizarea biosenzorilor pentru laboratoare clinice şi chimice. această metodă este de neînlocuit în stabilirea diagnosticului bolnavilor. Aceste metode sunt. amperometrici. printre altele. De asemenea.monotorizarea permanentă a pacienţilor cu senzori implantaţi. lactat.controlul proceselor în industria microbiologică şi în protecţia mediului. auz.senzori enzimatici amperometrici (monoenzimatici şi dienzimatici. piruvat. pentru glucoză. în combinaţie cu microelectronica. mono.senzori cu receptori. inclusiv microtehnologiile speciale din domeniul micromecanicii şi microelectronicii. gluconat.1. cu pierdere de reacţii. ne-am propus enumerarea principalelor tipuri de biosenzori moderni şi tradiţionali: . pentru analiza componentelor mediilor de cultură. . s-a ajuns la obţinerea unei înalte selectivităţi în microanalitică. Astfel. . implementate doar în cadrul laboratoarelor. Determinarea selectivă şi cu sensibilitate mare a unui număr crescut de combinaţii are o deosebită importanţă. cercetătorii şi tehnicienii cu preocupări în acest domeniu au propus chiar o diferenţiere semantică a acestor sisteme de cuantificare a informaţiilor ce pot fi obţinute în diferitele funcţiuni ale lumii viului. galactoză. măsuri spectrometrice şi spectroscopia absorbţiei atomice. Cu toate acestea. de exemplu supravegherea producţiei în industia chimică şi alimentară.

senzorii îmbrăcau forma instrumentaţiei utilizată în laboratoare pentru cercetări experimentale. Iată succint. Se creează fireşte. Ne bazăm.Emiterea sau culegerea informaţiei este uniformă sau periodică? Acţiunea sa asupra receptorilor este ritmică sau continuă? . sistemul imunologic prelucrează şi utilizează informaţia. Senzorii optici bazaţi pe microcamere TV au fost suplimentaţi cu sisteme de recunoaştere a formelor şi imaginilor albnegru şi color precum şi cu analizori termici.Natura este mai bogată astăzi în informaţie liberă. o patologie specifică? . O altă serie de aparate au fost concepute pentru prevenirea incendiilor sau decelarea fenomenelor de poluare sau de toxicitate în mediul înconjurător. sistemul neuro-endocrin crează şi manipulează informaţia. se eliberează în proporţie geometrică informaţia care caracterizează dinamica atât a. în prezent aria preocupărilor în vederea obţinerii unor date dinamice în studiul proceselor a conturat în profunzime imaginea despre utilitatea şi importanţa senzorilor.Tot atît de firesc. Impactul informaţional al biosenzorilor Ştim din ce în ce mai exact felul în care sistemul genetic stochează şi distribuie informaţia. creează noi probleme? Lista acestor întrebări poate continua iar răspunsurile sunt departe de a fi complete. Sunt suport al informaţiei sau sunt catalizatori ai informaţiei cognoscibile? . Dacă cu mulţi ani în urmă. nevoia de a avea senzori sensibili şi fiabili pentru orice demers în domeniul cunoaşterii. spre exemplificare.Semnalele conţin informaţie.Raportul dintre cantitatea totală de informaţie existentă şi utilizată este constant? . apare interesul omului pentru abţinerea unor captatori cît mai fideli ai informaţiei primite de la diferite sisteme vii sau nevii.Într-o primă parte dorim să facem o analiză a unor probleme şi în acelaşi timp un studiu paralel care să. în domeniul cunoaşterii biologice şi medicale curiozitatea şi motivaţiile sunt din ce în ce mai puternice. Aceste preocupări. într-un cuvânt. pe măsură ce timpul se desfăşoară iar numărul populaţiilor biologice creşte. în vederea dotării roboţilor cu asemenea capacităţi de orientare şi de lucru. Ştiinţa şi industria computerelor a făcut un mare pas înainte când pe lângă hard-ware şi soft-ware a adăugat brain-ware. peste anumite limite. sistemelor vii cît şi a celor considerate neînsufleţite. au creat o serie de noi întrebări atât la nivelul utilizatorilor cât mai ales a specialiştilor.Impactul psihologic între necesitatea şi obligaţia de a consuma mereu mai multă informaţie şi nevoia de adaptare a omului la lumea informaţională.2. Cercetările de bionică au adus noi clarificări privind simularea şi extrapolarea senzorilor naturali (din organele de simţ) cu posibilităţi de utilizare nu numai în biomedicină dar şi în dirijarea unor procese industriale. necesitatea recepţionării cât mai complete şi mai exacte a acestei forme de existenţă a universului. recepţionată de om drept componentă a tetradei care descrie o formă de echilibru substanţă-energie-informaţie-timp. poate genera. 289 . . câteva din acestea. circulantă. pe experienţa didactică şi de cercetare dar şi pe o bogată bibliografie adunată în timp. ceea ce i-a făcut pe mulţi să afirme că secolul următor va fi secolul biologiei. Dezvoltarea roboticii a crescut şi mai pregnant importanţa senzorilor.Creşterea utilizării informaţiei şi necesitatea cuprinderii sale de către sistemul nervos uman. includă date ştiinţifice de activitate relatate de specialişti care au lucrat nemijlocit la această problemă. în realizarea calitativă a analizei şi sintezei propuse.Informaţia este delimitată strict şi poate creşte prin adiţionare sau este holografică? . cu precădere în ultimii 7-8 ani. decât acum 1 milion de ani? . 13. departe de a rezolva toate problemele. Dezvoltarea automaticii a solicitat intens crearea unor noi sisteme de culegere rapidă a informaţiei. Dacă în domeniul tehnologiilor se pare că eforturile pot fi suficient determinate.

în efortul de a depăşi experimentalul posibil şi în speranţa de a deschide noi ferestre în domeniul cunoaşterii. În aceste situaţii aparatura de măsurare întâmpină greutăţi din ce în ce mai mari începând cu selecţia semnalului din zgomotul de fond şi înlăturarea bruiajelor şi până la obţinerea unor valori individualizate care pot fi interpretabile sau pot constitui valori de referinţă.3. în timp a acestor fluxuri informaţionale constituie un impediment destul de serios al cunoaşterii reale. Tehnologia din momentul de faţă nu este însă suficientă pentru a ne oferi rezolvări concrete şi acest fapt face să considerăm că elaborarea şi cunoaşterea biosenzorilor se află încă în domeniul pionieratului. a electricităţii „chimice" a enzimelor de restricţie şi recombinare. Cu toate acestea. Fiabilitatea lor este relativ mare dar aproape în totalitate determinată de tehnologiile utilizate.) au intrat în competiţie cu o nouă clasă de traductoare. cantitatea de informaţie deşi aparent scade. gradul de diferenţiere a prelucrării şi utilizării semnalelor din mediul intern şi extern este diferit în funcţie de complexitatea organismului studiat. intensitatea semnalelor şi informaţiilor culese fiind în funcţie de capacitatea receptorilor de a vehicula pe canalele specifice fluxul informaţional. vizuali. a cunoaşterii algoritmului de modificare a raporturilor de electroliţi şi a pompelor ionice. biosenzorii . Variaţia rapidă. Dacă ne referim la achiziţiile dobândite în cadrul dezvoltării ontogenetice şi filogenetice. sunt întreprinse cercetări aprofundate privind reglarea schimburilor la nivelul membranelor celulare. Acum ele se perfecţionează rapid. utilizând probabilităţi neinvestigate încă. este mult mai densă. În acest context. traductoarele biologice. rezistive etc. Utilizarea unui organism viu sau a unei 290 . Condiţionarea genetică joacă un rol determinant în acest caz. Metodologia de cercetare a proprietăţilor senzorilor biologici Sensibilitatea oricărui sistem de măsură este condiţionată în mare măsură de calitatea traductoarelor utilizate. integrarea psiho-neuro-endocrino-imunologică complică procesul de înţelegere al mecanismului şi modului de acţiune selectiv a senzorilor biologici. dar diferenţiat. în timp util. Ca în orice domeniu. La om. Fără îndoială că natura a creat o multitudine de biosenzori care rezolvă pe plan biologic aceste probleme. pe scara biologică. În momentul de faţă. al modului de acţiune al microbiocurenţilor. apărând noi componente având ca suport materia vie. cercetarea ştiinţifică actuală încearcă să elucideze separat sau integrat modul de acţiune al circulaţiei pe canale informaţionale a vectorilor semnalelor stimulatori sau inhibitori la nivelul diferitelor verigi biocibernetice. auditivi etc. calitatea informaţiei prelucrate este dependentă de structura anatomo-fiziologică. 13. cuantificarea energeticoinformaţională este mai greu de realizat pentru cercetători. În ceea ce priveşte senzorii naturali biologici (tactili. senzorii construiţi de om se supun legilor naturale descrise de chimiafizică. Traductoarele clasice (cele inductive. S-a născut un nou domeniu.bioizi din ce în ce mai perfecţionaţi. Mintea umană încearcă un efort de autodepăşire în înţelegerea unor variante noi matematico-logice de utilizare de noi limbaje.Această triadă deschide de pe acum posibilităţi nebănuite puterii de calcul şi stocare în informatică. Modelul biologic pătrunde impetuos în tehnică. Pe măsură ce coborâm la nivele de organizare mai profunde. culegerea şi prelucrarea informaţiei se face etapizat pe mai multe nivele structural-energetice. Cu puţin timp în urmă au apărut primele biocipuri. a principalelor căi şi modele reale în care selecţia informaţională acţionează. capacitive. de sensibilitatea şi modelele fixate repetitiv pe sistemele de memorare ale organismelor vii. a efectelor de fineţe din interacţiunea macrocosmos şi microcosmos. a biocomunicării şi modificarea câmpurilor ce acţionează în sfera biologicului. fiind de fapt modele ale aplicaţiilor curent utilizate de cercetările biofizice.).

atât de considerente de ordin tehnologic. Deşi rezultatele obţinute au depăşit faza de laborator. majoritatea măsurătorilor implicând aplicarea. deşi beneficiază de avantajul selectivităţii specifice unui organ specializat. Aparatura de măsurare Cunoaşterea influenţei aparaturii de măsura asupra senzorului biologic este esenţială în sensul reproductibilităţii măsurătorilor efectuate. se cunoaşte că răspunsul electric al unei fibre nervoase este diferit la măsurătorile în vitro faţă de cele „in vivo”. dar a căpătat o dezvoltare explozivă doar în ultimii ani. Din acest motiv se consideră o variantă posibilă de utilizare ca senzor biologic a unui organism întreg. Tendinţa de abordare globală a interacţiunilor unui biosenzor cu mediul înconjurător. când tehnica de calcul şi progresele tehnologice au permis-o.4. Mergând mai spre concret. 291 .în sensul deschiderilor şi intra-deschiderilor pe care o manifestă. În momentul de faţă numeroase măsurători din domeniul chimiei beneficiază de aceasta categorie de traductoare. vizează îmbunătăţirea performanţelor aparatelor de măsură. 13. . Ea a apărut pe la începutul secolului. Dacă se ţine seama de necesitatea imobilizării pe durata măsurătorilor a organismului viu. asigurarea condiţiilor de viaţă pe durata cât mai lungă a porţiunii prelevate. Substratul biologic utilizat este de cele mai multe ori o parte specializată dintr-un sistem viu. în scopul obţinerii unor informaţii asupra mediului înconjurător nu este o idee nouă. Majoritatea studiilor efectuate asupra utilizării senzorilor biologici în măsurătorile fizice. prin cercetările efectuate de exemplu. de fizicianul C. fapt ce determină o reducere a interacţiunilor pe care partea o are în cadrul întregului. Tehnologia actuală permite izolarea unor enzime şi implementarea lor în sisteme de măsurare oferind acestora sensibilitate şi selectivitate ridicată. se loveşte de cele mai multe ori de o inconsecvenţă în metodologia experimentală în care metodele clasice nu sunt organic integrate cu cele noi apărute. Preluarea unor semnale electrice de la părţi ale unui organism viu. şi deci. răspuns la stimul uşor de recunoscut. extinderea pe scară largă a acestor senzori este încă limitată. în vederea reducerii perturbaţiilor în funcţionarea porţiunii prelevate.problema revenind în a se determina zona sau punctele de măsură şi metodologia de interpretare a rezultatelor în funcţie de tipul şi de natura interacţiunii urmărite a se măsura. ridică o serie de probleme. la un preţ de cost scăzut. cum ar fi tehnica de prelevare fără traume esenţiale. Caracteristica măsurată scoate în evidenţă două aspecte deosebite: asimetria (valorile curentului în cele două sensuri nu sunt egale pentru o aceeaşi tensiune aplicată). tehnica de implementare a electrozilor şi natura materialului din care se execută aceştia. cât şi de dificultăţile pe care aceşti senzori le pun în faţa cercetătorilor privind stabilitatea şi reproductibilitatea semnalelor preluate.pe suprafaţa organismului viu a unor electrozi şi conectarea acestora la un sistem electronic de măsurare. celulă. Ea trebuie judecată prin prisma caracteristicii puternic neliniare a interfeţei organism-mediu. se constată. în sensul creşterii-sensibilităţii şi selectivităţii faţă de mărimile măsurate. se poate aprecia că planta poate răspunde cel mai bine acestei cerinţe (imobilizare naturală).153). că membranele biologice (i) prezintă o caracteristică neliniară a curbelor tensiune-curent. prezenţa unor zone de rezistenţă negativă (fig. permite abordarea mai simplă a metodelor de interpretare. motiv pentru care răspunsul obţinut poate fi diferit sau deformat. de exemplu. De exemplu. enzimă). Chiar dacă se asigură toate condiţiile de mai sus partea prelevată nu va beneficia de interacţiunea sa cu întregul sistem.porţiuni din acesta (ţesut. Bose.

În biofermentoare folosirea biosenzorilor este dificilă din motivul c ă nu pot fi sterilizaţi termic ş i chimic. Prin metode chimice se realizează legătura covalentă între e n z i m a şi substrsatul solid. Imobilizarea este ireversibilă. Î n j u r de 500 sunt oxidoreducătoare. neidentificându-se o lege de amplasare. De asemenea. Spre deosebire de acestea ele sunt grupate în zone pe suprafaţa frunzei.Fig. Dacă practic mărimile fizice pot fi măsurate cu succes. dar pentru aceasta este necesară o reglare sigură a sistemelor folosind modele matematice adecvate şi o informaţie cât mai completă asupra lor. folosite în tandem cu electrodul Clark pentru măsurători amperometrice de concentraţii pentru diferite substanţe. Pot fi realizate noi industrii de înaltă eficienţă.imunosenzori (ca antigeni şi anticorpi). nici cu radiaţii şi n i c i printr-un alt procedeu. biodetectorii (biosenzorii) trebuie s ă rezolve această problemă. asemănătoare prin modul de identificare cu punctele de acupunctură. Senzorii enzimatici conţin o enzim ă determinată. nu sunt direct folosibili î n aceasta arie tehnologică. . catalizând reacţii c u cedare de electroni. Biosenzorul poate fi definit ca dispozitiv (de regulă electronic) ce foloseşte molecule de interes biologic pentru a detecta molecule specifice.senzori microbieni. Sunt folosite membranele semipermeabile.senzori enzimatici.5. Imobilizarea de enzime şi celule pe purtător s e face cu metode fizice şi chimice.senzori ca organite celulare. În cazul metodelor fizice imobilizarea este reversibilă. O primă clasificare a unor biosenzori: . . Poate consta dintr-un biocatalizator imobilizat şi dintr-un aparat fizico-chimic care transformă informaţia chimică într-un semnal electric. 153 Curba caracteristică tensiune – curent Cercetările efectuate asupra utilizării plantelor ca senzori biologici au scos în evidenţă o dinamică a acestor curbe. sunt cunoscute circa 50 de oxidaze. stabilitatea electrozilor enzimatici 292 . Stabilitatea enzimei este foarte importantă pentru realizarea măsurătorilor. în schimb parametrii chimici intercelulari sunt mai dificil de măsurat. măsurându-se astfel concentraţia de substrat. în special în sensul variaţiei zonei de rezistenţă negativă. De asemenea sa constatat existenţa pe suprafaţa frunzelor a unor puncte de rezistenţă electrică scăzute. Enzima reacţionează selectiv cu substratul său. Posibilităţi de folosire a biosenzorilor în biotehnologie Procesele biotehnologice sunt folosite tot mai des în practică pentru a obţine produse utile. numai 30 sunt de interes comercial. În prezent. care este imobilizată după o tehnică convenabilă şi un senzor fizico-chimic corespunzător. din circa 2000 de enzime. mai ales la construirea biosenzorilor electrochimici. . 13. Din aceste motive.

biosenzori bazaţi pe metode electrochimice. 154).biosenzori electromagnetici.nu este suficientă pentru măsurători de lungă durată. aceste microorganisme conţin enzime de interes.+ 02 + 2H20→4AgCl + 40H(4) β+ D-glucoza + 0 2 glucozooxidaza glucono-&-lactoză +H202 Substrat +enzimă ↔ produs+ enzimă oxidată Enzima oxidată + intermediar ↔ enzime + intermediar oxidat + profoni Reacţia la electrod este : Intermediar oxidat ↔intermediar + electroni Ex.biosenzori cu procese de combustie. Glucoza difuzează prin membrane (5) cu grosimea de 5 µm şi cu p o r i de 0. A treia pelicula este o membrană de acetat de celuloză c a r e lasă s ă treacă uşor H202 dar reţine reductori. Senzorii microbieni construiţi pe un principiu electrochimic pot fi împărţiţi astfel: . (HOOC C5H4)FeC5H5. Biosenzorii electrochimici au la bază un electrod chimic selectiv. . Dăm ca exemplu electrodul de glucoză (fig. Fig. H202 difuzează la anod şi acolo are l o c reacţia (1). 5 – membrană de policarbonat. O clasificare a biosenzorilor după metoda folosită în prelucrarea informaţiei prelevate de aparate fizico-chimice ar putea fi următoarea: . . 4 – membrană cu enzimă imobilizată. Inhibitorii din substratul de fermentaţie induc erori mari de măsurare.03 µm care blochează enzime ş i coloizi care ar deranja zone de reacţie. 3 – membrană de acetat de celuloză. Se determină selectiv o substanţă care apare în reacţia biochimică.senzori cu determinarea amperometrică a activităţii respiratorii. Sistemul de reacţii se poate schematiza astfel: (1) H202→2H+ +O2 + 2ē (2) 2AgCl + 2ē→2Ag + 2Cl(3) 4Ag + 4Cl. Curenţii de semnal obţinut de la traductor sunt proporţionali cu concentraţia de glucoză din probă. . Senzorii microbieni constau din microorganisme imobilizate într-un suport poros.biosenzori optici.biosenzori electronici. de intermediari : (C9H5)2Fe.Schema unui biosenzor electrochimic cu electrod de glucoză 1 – catod. 293 .senzori cu determinarea amperometrică sau potenţiometrică a metaboliţilor (substraturi electroactive). proporţional cu viteza de difuzie a glucozei. . . 154 . Când glucoza ajunge în stratul de mijloc se formează H202. 2 – anod. (OH3C5H4)2Fe.

Tranzistorii cu efect de câmp fac obiectul unor intense activităţi de investigare. 5 – enzimă imobilizată. Biosenzorii cu produs secundar de combustie se bazează pe măsurarea unei substanţe eliberate într-un proces biochimic enzimatic. intră în metabolismul bacteriei. uree. În figura 155 este prezentată schema unui electrod de glucoză microbian bazat pe determinarea amperometrică a activităţii respiratorii a celulelor imobilizate de Pseudomonas fluorescens. adusă cu o pompă peristaltică cu 0.Termistor enzimatic 1 – termostat. Fig.1-1 ml). Substanţa eliberată este proporţională cu cantitatea de reagent. zaharoză. Pentru acest tip de senzori a fost elaborată o metodă în impulsuri. 3 – membrană calogenică cu bacterie. poate fi dat termistorul enzimatic şi microbial (fig. au încă o aplicabilitate redusă (ex. Glucoza şi O2. Aceşti tranzistori absorb ioni din soluţie prin învelişul ionoselectiv modificând curentul prin tranzistor. Fig. glucoză. etanol. Corpul este prezentat de un calorimetru adiabatic în flux.5-4 ml/min. Biosenzorii electronici utilizează tehnici de imobilizare enzimatică şi microelectronică şi este o direcţie de perspectivă în ce priveşte crearea unor dispozitive de biosenzori miniaturali. în tubul de curgere cu enzima imobilizată sau microorganisme are loc reacţia biochimică. trigliceride. Metoda se foloseşte pentru măsurători continue. Biosenzorii electromagnetici au o înaltă sensibilitate şi siguranţă analitică. 1 – electrod de pO2. folosesc un electrod Clark pentru p02 p r i n c a r e se determină amperometric activitatea respiratorie a microorganismului folosit. L-aminoacizi). foarte sensibile şi multifuncţionale. 2 – membrană de teflon. 294 . 155 . Timpul de răspuns este destul de lung (circa 10 min). S-au construit termistori enzimatici pentru măsurători de concentraţii în cazul acidului ascorbic. Se măsoară consumul de oxigen care este direct legat de concentraţia de glucoză. 3 – termistori. nefiind supărătoare interferenţele cu alte glucide sau aminoacizi. Se obţine o diferenţă de temperatură t2 – t1 între temperatura iniţială constantă t1 ─ t2. Prin el trece o soluţie tampon. 2 – schimbători de căldură. Ca exemplu. Ca rezultat are loc o cedare de c ă ldură proporţională cu concentraţia de substanţă. lactoză. 156). ca urmare a procesului din tub.Schema unui electrod de glucoză microbian. penicilina. 4 – tub de curgere.Biosenzorii microbieni. Când într-o astfel de soluţie se adaugă şi proba (0. spectrometrie de masă cu enzime pentru glucoză. dar din cauza complexităţii. Precizia măsurării este bună. timpul de măsurare scăzând la circa 30 s. 156 . glutamat. Trecând prin schimbătorul de căldură aceasta se încălzeşte până la o temperatură dată.

independent de. Cu enzimă imibilizată pe stratul izolator de pe poarta tranzistorului cu efect de cîmp s-a realizat un biosenzor pentru măsurarea ureii.biocatalizatorii sunt greu de pregătit. glucozei etc. precum şi dependenţa curentului prin sursă în funcţie de pH.după datele fvrnizate de literatura de specialitate aceşti senzori se folosesc mai cu seama în laborator. sensibilitate şi selectivitatea. . C02. Pot fi folosiţi la reglarea proceselor de fermentaţie. semnalul de ieşire este electric.Senzor electronic cu enzimă cu structură de tranzistor cu efect de câmp Fig. Dezavantajele biosenzorilor pot fi rezumate astfel: . până în 1975 au apărut 120 de patente de biosenzori (50% electrochimici). Probleme importante pune structura capacitivă: membrana izolator .Schema de măsură cu senzorul electronic de măsură şi dependenţa curentului de pH-ul soluţiei. .apar erori din cauza inhibitorilor catalizatorilor. sunt uşor de indus. . În privinţa perspectivelor folosirii biosenzorilor în controlul şi reglarea proceselor de fermentaţie. O2. microorganismele au acţiuni selective. Avantajele biosenzorilor electronici sunt că pot fi combinaţi senzori pentru mai mulţi componenţii. . 1 – apă cu temperatura constantă. . au dimensiuni mici şi uşurinţa.enzimele imobilizate. bună sensibilitate. Spectroscopia convenţională nu este aplicabilă în acest caz. nici chimic. 157 . pot masura concentraţii foarte mici de substrat organic. nu au implicaţii asupra purit ăţ ii optice a probei măsurate.Ag Cl (pastă). 295 . 3 – electrodul Ag . 2 – probă. Se foloseşte semnalul optic ce apare în timpul reacţiei antigen─ anticorp. aceticolinei. 158 .nu sunt sterilizabili nici termic. Senzorii de acest tip au aplicaţii în medicină. Vor fi realizaţi în număr mare în viitor. 5 – înregistrator. 4 – tranzistor cu efect de câmp. aparatura nu este foarte complicată.poartă. .există problemele de preţ privind aparatura. potenţial redox şi glucoză. Avantajele se bazează pe: . faptul că încă nu s-a atins sensibilitatea determinarilor radioimunologice.au stabilitate scăzută (mai cu seamă pentru cei enzimatici). Se combină cu măsurătorile de pH.Biosenzorii optici s-au dezvoltat sub forma senzorilor ce au la baz ă reacţii imunitare. În figura 157 se arată schematic senzorul enzimatic electronic cu structura de tranzitor cu efect de cîmp iar în figura 158 este reprezentată schema pe măsură cu un astfel de senzor. Fig.cea mai mare problema este cea legată de sterilizare. de a fi legaţi la aparatura de măsură.

St.Biologie Celulara. ANDREICUT S.M. 201-206."Biologia celulară şi moleculară". 9.BIBLIOGRAFIE 1. BERCEANU ST. 21. MARIA PRISECARU. PĂUNESCU E. I.. Flammarion Médecine-Sciences. 7.S. diversitate. p. seria V. Ed. Bucureşti. 1987 – Metode in vitro la plantele de cultură. M.. Editura “Ion Ionescu de la Brad”.O. CÎRLAN V. Bucureşti. 1981 – Biologia şi patologia imunităţii. Philadelphia. U.. Anul L. Facultatea de Horticultură Iaşi. MARCELA FALTICEANU. 14... CORMARK H.. Iaşi..Ş.M. Editura “Ion Ionescu de la Brad ”. Bucureşti. Tehnică.N.S.. D. PRISECARU M. SILVICA AMBĂRUŞ. I. Emil Borcea. Lucrări ştiinţifice UŞAMV Bucureşti. GAVRILĂ L. 407 – 413..V. Ed.S. Române. HOPKIN K. Springer-Verlang. New York. vol. PRISECARU MARIA. BENGA G. 1999. Dacia. SILVICA AMBĂRUŞ. 1454 – 7376. BEHNKE H. 1985 . Ed.. Iaşi. Lucrări ştiinţifice. ALBERTS B.N. 296 .Biologie moléculaire de la cellule. p. Ed.Effect of „in vitro” plant growth regulators over the meristematic and mitotic activity at different genotypes of CAPSICUM ANUUM L. Ed. 10. General Publishing Inc. 17. p. Ceres.Capsicum anuum L.U.N. Biotehnologii moderne. Bucureşti. BUCUR GH. ED. LI. COTRUTZ C. 29 – 31 Mai 2008 Lucrări ştiinţifice. MARIA PRISECARU. .Variatia randamentului de micropropagare “in vitro”determinate de influenta genotipului la varza alba pentru capatana-Brassica oleracea L. armonie″. and col. Tg Mures.. Bacau.A. 12.A. ATANASIU L. Iaşi. 1988 . CHIRICUŢĂ. BOGDAN C. Medicală.M. 2001 – Clonarea animalelor şi consecinţele clonării.. 1983 – Progrese în genetica moleculară.Manual de Lucrari Practice de Biologie Celulara. 1989 – Molecular biology of the cell. CRISTEA TINA OANA.. Ed.forma alba. 2007 . BARABAS N. Bucureşti. BRAY D.. 3. AMBARUŞ SILVICA. Paris. 1993 – Progress in botany... ed. Bucureşti. CAJAL N.V.Ş.V.. Acad. 2008 . 2005. 150 p. Tehnica Chisinau. 1990 – Tratat de virusologie medicală. Vol.Elemente de geriatrie practică. 1994 .Iasi. 1999 . 18.. 11.. 16.I. 2008 Cytogenetic Effects Induced by „In Vitro” Cultivation of Shoot Tips at Capsicum Anuum L. p.M. Ed. 8. 1990 – Utilizarea fotosintezei ca sursă alternativă de energie. ANTOHI S..Lucr. Medicală. 20..N.. Bucureşti. CRISTEA TINA OANA.seria Horticultura.. Ed. Bucureşti. ALBERTS B. Medicală... (48). 6.. 2004 . BECUS. 15.S. 2. CRISTEA T. 13. 4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară. Seria Horticultură. 5..Studies concerning the utilisation of “in vitro” micropropagation in the conservation process of some valuable genotypes of pepper .. Litografia IMF. 1454 – 7376. Indrumator de Lucrari Practice si demonstratii. vol. Cluj-Napoca. GHICA M.. I. 1987 – Boli dermatovenerice. Ed. CACHIŢĂ-COSMA D. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1985 .. and col.anulXLVIII vol.191-196.. Ştiinţifică şi Pedagogică.. 1984 – Cancerologie generală. 439-444. Junimea. ISSN 1222-5312.Histologie vegetala.I. I (50) Seria Horticultură.S.S.A. U. 2003 . 19. Ed. 1454-7376. 50-55. Heidelberg. CRISTEA TINA OANA.Esential Histology and Citology. Simpozionul ştiinţific international ″Horticultura. Ed. Ed. stiinta. FALTICEANU MARCELA. MARIA PRISECARU. D.Ion Ionescu de la Brad.

Principii fundamentale de biologie moleculara. Nature.. DELIU C. 26.. ARDELEAN A. şi Ped. GHIORGHIŢĂ G.. ROGOZ I. A. DICULESCU I.. FRASINEL N.Biologie moléculaire de la cellule. Ed. îmbătrânirii. 257. Med..Am. DUDAN R.. NEACŞU C. II. 2002 . 1983 . Dunod.. Ed.Introducere în Biologie Celularã şi Molecularã. DARNELL J. Humanitas... 297 . 1981 . partea a III-a Biofizică celulară. 49. 38. Freeman & Co. DARNELL J. 2004 . 15. KREIS T. 24. 51..Biologie cellulaire. C. W. Dacia.. 45. 1990 . Sc."Biologie moleculară . 4ed. Junimea. De Boeck Université. Ed. PAIS V. Bucureşti. Bucureşti.prezent şi perspective" Ed.F. Craiova.. Şt. LODISH H. DICULESCU I. Did. Ed. BALTIMORE D.. Paris... ZIPURSKY S.. 48.. Şt. DIMOFTACHE C.22. Ed. POPESCU L. 2002 . 2005 .. DABALĂ I. 33. Iaşi.. şi Ped.. Bucureşti.. 1991 – Trends in Cell Biology.. 1989 – Citogenetică moleculară şi evoluţionistă. VERDES D. 93.Molecular Cell Biology. 41.. 15-19. ISRAIL A. 1994 . Bacău. DIMITRIU G.. Medicalã Universitarã. MATSUDAIRA P. Ed. Bucureşti. M. De Boeck Université. 1990 – Molecular cell biology. Ed. Bucureşti. 32. M. Ed.... KARP G. 1984 – Concepţia biostructurală şi teoriile moleculare ale materiei vii. Ştiinţ. 2005 – Biotehnologiile azi. 27.. MACOVSCHI E. HAENEY M."Biologie celulară". Aius Craiova. H. DUMITRU I.Biologie Celulara si Moleculara. POPESCU L. II. 29. 39. IOSOB. 31.... Did. 1972 – Biologie cellulaire. 1987 – Histologie medicală. New York.. 599-603... 1993 – Biofizică medicală. ONICESCU DOINA. Paris. MIXICH F.. R. GAVRILĂ L. KAPLAN J. 2008 . 887-888. GHEORGHE BENGA. Bucureşti. 40. pag. Bucureşti.. BERK A. AGRIPINA LUNGEANU. BENGA GH. Ed. Ed. p.. 34.. Universitatea Ecologică. Cerma. GAVRILĂ L. DĂNĂILĂ L.Biologie Moleculaire et medicine. 47. diferenţierii. 1999 . MURRAY A: W. VOICU. London &. 2002 . New York. tome I. 1. 1982 – Informaţia biologică. 1992 – Intermolecular interactions. 37. 1980 – Biochimie.. Observations on the embryonic development of Triturus/Lissotriton vulgaris L.. 359. IONESCU-VARO M.. LODISH H. Studii şi Cercet.56 – 67."Biologie celulară".. CRUCE M.Utilizarea biotehnologiilor vegetale în ameliorarea plantelor. Ed. CRISTEA TINA OANA. 46. Univ. ONICESCU D. Ştiinţifică şi Enciclopedică..seria Biologie animală.. GHERMAN I. Ed. Cluj-Napoca. 2008. I.. 35. Masson. KLEMPERER W. 1992 – Cell-cycle checkpoints and feedback controls. 1981 – Descifrând tainele eredităţii.. 2000 . Mirton. Cluj-Napoca. MAILLET M. Butterworths Update Publications. Paris. 50. Bucureşti. Science. 1985 – Introduction to Clinical Imunology.Biologie Celulara si Moleculara. 44. Flammarion. Ed.. Bucureşti. GENEVES L.. 25.. 43.. and col.Books. 23. Ed. Bucureşti. 30. 42. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Paris. M. 28. ISBN: 978-973-1902-09-8. BENGA G. şi Enciclop. Paris. Medicală. VIKI ALLAN. în: Curs de Biologie celulară. M. vol. JERMAN SONIA.. Bucureşti. Timisoara.. Vicovia. Ed.Biologie: cellulaire & moléculaire. 36. Did. şi Ped. PRISECARU... 2005 . degenerescenţei şi morţii celulare. PETRESCU NICUŢĂ D. Ed. 1994 – Bazele celulare ale creşterii. 1988 – Ateroscleroza cerebrală din sistemul carotidian. şi Enciclop..

1995 . Acad. PRISECARU M... 347. Bucureşti. 53.. vol.Biol.. 1994. 72.Bul..anuala. I.Genetics and evolutions.p.Cito-histo-embriologie vegetala.p. Elsevier SAS.. Did.Journal of General Virology. 2001. MIHU G.. 1975 – Science.vol. 68.Oradea. 54.S.Bul.223. Bucureşti.Bacau. GHIORGHITA G..Cell Biology. şi col. Elsevier SAS. 1994 .2002. 64. NICUTA D.Tipografia Univ. Cambridge. 67. UK. RAICU P.Cel. REPANOVICI R. CRISTEA O.Biol. „Alma Mater”. Ed. Citologie Clinica.1454. EARNSHAW W. 2004 . ISB 70..10. SASSON A. PRISECARU MARIA. PRISECARU M.81-84. 1991 – Biomembrane şi patologie. 1993 – Biotehnologii şi dezvoltare. 1980 – Genetica şi eredopatologie.V. M.GHIORGHITA G.-Production of haploid plants by in vitro anther and ovule culture of Brassica. PRISECARU MARIA. Timisoara. 56.Nat.A XIV-a Ses.-Obtaining the haploid plants to Lycopersicn esculentum L. şi Enciclop. Paris.St. GHIORGHITA G. 79-89. PRISECARU M.St.. 74. BRĂNIŞTEANU D. Bucureşti. 63.-The preservation of some valuable genotypes of Brassica –white cabbage-by “in vitro” microclonation. Ed. PRISECARU M.T.Bucuresti.CRISTEA O. Ed. p. Ed.p. Bucureşti. Române.si Med.2.Electronic Light Microscopy. 62.Studii si Cer... 60. Ed. Tehnică.1996.de Bio. 1992 – Acizii nucleici. PRISECARU M. PRISECARU M.-Studies concerning the behaviour of some tomato (Lycopersicon esculentum Mill. G.2000. POPESCU-VIFOR S.1995. anul XLIV.) obtinut prin culturile embrionilor imaturi “in vitro”.-Influenta tipului de explant asupra capacitatiide regenerare din embrioni somatici la Triticum aestivum L.XIV. Bucureşti.. 192p. RUSU V.Veget. 75. Bacau..CRISTEA O. p. 59. POLLARD Th.T. DICKINSON A.utilizand culturile de antere si ovare “in vitro”..de St. 57. 66. 69. Şi Ped. PRISECARU M.MIHU G... 55.p. Horticultura.68-74 61.”Simpozionul aniversar “50 de ani de la infiintarea Fac. 1982 – Tehnologia ADN recombinant (Inginerie genetică).-Studiul histologic in calusul de grau (Triticum aestivun L.CRISTEA O.-Studiu comparative privind iducerea plantelor haploide la Brassica oleracea L.Biologie cellulaire.. p.through “in vitro” androgenesis and gynogenesis. PĂIŞ V.. 225 p. POPA L.). Medicală.V.1996..Corson.Univ. Bucureşti..Sudii si Cercet. Did. Bacău. SLAYTER E. Biol.de Biol.Oradea...U.19-23. Citologie. 76. RAICA MARIUS.N..Univ.Soc.Ecotoxicologie – Curs universitar. Paris.2001. PRISECARU M. E.. PALADE G.anuala.-The stimulation of the gynogenetic development to Bete vulgaris L.Iasi. BARAN T. RĂDUCANU DUMITRA.D. 1987..Agron.. MIHU G.. 2008 .GHIORGHITA G.2001... PRISECARU MARIA. POPA L... 2002 – Haploidia experimentala in contextul biotehnologiilor moderne.. 71. Ed. D.2000.MIHU G..I.Iasi...23-27..Vol. ... Bacau.Cerc.Seria Biol. Ed.CRISTEA O.195-197."Biologie şi patologie celulară şi moleculară". 73...S. 2005. A XIV a Ses.. St. Romfel.Vet.M.GHICA M.Soc. PRUCE M. 68. VOICU ROXANA.Organogeneza indirecta la sfecla de zahar (Beta vulgaris L. Ed. 1991 – Genetica.169-178. Lucrari St. POLLARD T.)genotypes to “in vitro”anther and ovule culture.222.St. Şt. Editura Tehnica Bucuresti. 65.si Cerc.T. Bucureşti. 2002 .. 298 .T.52.de Biol. 189.by the pollination of the embryo sac with irradiated pollen. Ed..Nat.15-18. p. E. 1992 .. REPANOVICI R. De Horticultura Iasi..GHIORGHITA G.Cel. 58.CRISTEA O.T..A. seria V.p.vol IV. şi Ped... PRISECARU M..S. PRISECARU FLORIAN..

P. 2004 .Biologie moléculaire de la cellule: livre d'exercices.. 1999 . All.. 1987 – The cell membrane: esential element in the chemistry of life. 299 .. Flammarion Médecine-Sciences... BIOS Scientific Publishers Ltd. Ed. 78. UK. Paris. Oxford.1. 2ed.77.. LOPEZ g.Human Molecular Genetics. TOLEDANO A. VOICULEŢ N. HUNT T. WILSON J. Merck. 1997 ."Biologia moleculară a celulei".. 79. READ A. Current topics in Science an medicine vol. PUIU L. MARIA. 80. STRACHAN T. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful