Sunteți pe pagina 1din 21

LISTA LUCRRI DE LICEN - MEDICIN

1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara Asigurarea rezistentei mecanice prin conformarea infrastructurii metalice a puntilor dentare mixte Recuperarea morfo-functionalitatii sistemului stomatognat prin proteza provizorie Echilibrarea statica si dinamica a protezei totale prin montari atipice a dintilor artificiali Posibilitati tehnologice de conformare igieno/profilactice a corpului de punte metalo-polimeric Parametrii tehnologici de placare a infrastructurilor metalice cu compozit de tip SR ADORO Erori in turnarea componentei metalice a protezelor conjuncte mixte Particularizarea traseului tehnologic in realizarea restaurarilor metalo-ceramice Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte Reabilitarea orala moderna prin punti dentare din materiale compozite si ceramice Etape clinice si tehnice in realizarea mentinatorului de spatiu fix Studiu comparativ privind modalitati de realizare a scheletului protezei conjucte ceramice Studiul efectelor iatrogene ale protezarii conjuncte asupra parodontului profund prin utilizarea metodei elementului finit Tehnologia de realizare a protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie Realizarea infrastructurilor din zirconiu pentru proteze unidentare cu placaj ceramic Design-ul protezelor scheletizate in raport de tendintele lor de dizlocare Tehnologia reabilitarii orale prin punti metalo-ceramice Forme particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali Aspecte tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata Exigente biologice ale utilizarii placajului ceramic in protezele fixe Aspecte privind aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in realizarea clinico tehnologica a protezelor totale Restabilirea relatiei de ocluzie prin montarea dintilor artificiali in protezele total amovibile Particularitati tehnologice in realizarea protezelor unidentare cu cape sinterizate Biocompatibilitatea materialelor dentare utilizate in realizarea puntilor ceramice Posibilitati tehnologice de indeplinire a obiectivelor biomecanice in protezarea total amovibila Studiu privind efectele aplicarii protezelor acrilice fixe sau mobile asupra suportului muco-parodontal Puntea de colaj Maryland - tehnologie minim invaziva in tratamentul protetic fix Consolidarea refiefului ocluzal prin protezare conjuncta Factori tehnologici cu rol in mentinerea protezelor partial amovibile Ameliorarea esteticii in zona frontala prin fatete integral ceramice Reproducerea elementelor morfo-structurale coronare in aplicarea placajului ceramic Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Particularitati tehnologice in realizarea protezarii compozite Indeplinirea obiectivelor principiului curativ prin protezarea total amovibila Aspecte clinico-tehnologice privind refacerea relifului ocluzal in scopul cresterii eficientei masticatorii la edentatul total protezat Parametrii tehnologici de realizare a protezelor partial mobilizabile din materiale termoplastice Interventii tehnologice de crestere a eficientei functionale a protezei partiale acrilice Avantaje in realizarea protezelor unidentare metalo-ceramice cu cape sinterizate Clasic si modern in chirurgia endodontica Studiu privind influenta curburilor radiculare asupra modelarii canalare Durerea in urgentele endodontice - proceduri diagnostice si management terapeutic Importanta protezarii provizorii in realizarea puntii dentare metalo-ceramice Manopere tehnologice cu rol profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilo-palatine bilaterale complete Aspecte tehnologice in executia protezei scheletizate Particularitati tehnologice in realizarea puntilor dentare cu extensie meziala Studiu privind importanta montarii corecte in artuculatorul partial sau total programabil in protezarea edentatiei partiale Modelarea endodontica intre clasic si modern Particularitati clinico-tehnologice in protezarea integral ceramica Particularitati tehnologice in placarea cu rasini diacrilice compozite modificate - tip artglass Tehnologia reabilitarii orale prin punti ceramice pe structura de Zr Utilizarea metodei elementului finit in studiu efectelor protezarii conjuncte asupra parodontiului profund Solutii terapeutice in leziunile carioase cavitare pe fetele aproximale ale dintilor frontali Studiu clinic si terapeutic al cariilor de smalt necavitare sin santuri si fosete Obiective profilactico-biologice in utilizarea protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse Tehnoligia de realizare a protezelor partiale mobilizabile din materiale termoplastice Alegerea axei de insertie in vederea stabilirii protezei mobilizabile Restabilirea si mentinerea nivelului planului de ocluzie prin protezarea conjuncta Exigente in tehnologia reabilitarii orale prin metode clasice in raport de forma clinica de edentatie Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte Influenta caracteristicilor aliajelor metalice dentare asupra tesuturilor orale Particularitati clinico-tehnologice in realizarea coroanelor integral ceramice Rolul aplicarii bonding-urilor in realizarea si imbunatatirea legaturii metalo-ceramice Rationalizarea scheletului metalic in proteza compozita Posibilitati tehnologice actuale de refacere morfofunctionala ocluzala prin proteza fixa pentru protectia parodontala Studiu privind refacerea morfofunctionala a arcadei dentare prin protezarea compozita

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Particularitatile tratamentului afectiunilor stomatologice in sarcina Aspecte privind tratamentul edentatiei subtotale prin proteza overlay Proteza overlay - varianta terapeutica moderna in tratamentul edentatiei subtotale Posibilitati tehnologice de stabilizare a protezelor totale pe campuri protetice deficitare Importanta montarii corecte in articulator in tratamentul protetic al edentatiei partiale Utilizarea modelului cu bont mobil - etapa initiala importanta in conformarea parodontala functionala Dificultati de mentinere, sprijin si stabilitate a protezelor totale la varstnici Aspecte etiopatogene ale stomatopatiei paraprotetice la pacientii varstnici Etape clinice si tehnice in realizarea aparatelor de contentie Etape clinice si tehnice in realizarea arcurilor quad-helix Extractia dentara in tratamentul anomaliilor dento-maxilare Aspecte tehnologice in realizarea puntii totale mandibulare metalo-ceramice Tehnologia reabilitarii orale protetice in edentatia partiala intinsa terminala Studiu comparativ al unor solutii clasice si alternative in reabilitarea edentatiei partiale Exigente in tratamentul protetic conjunct prin puntea de colaj Maryland Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic in realizarea protezei totale maxilare clasa I Sangiolo Particularitati tehnologice in realizarea coroanei metalo-ceramice Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilo-palatine unilaterale complete intre 0-3 ani Premizele realizarii corecte in laborator a joint-ului dento-protetic Individualizarea rapoartelor interarcadice in realizarea protezelor totale la edentatul bimaxilar Utilizarea puntii oarbe metalo-ceramice in reabilitarea morfo-functionala a grupului incisiv maxilar Implicarea calitatilor biologico-profilactice ale placajului ceramic in constructia protezelor conjucte Studiu privind efectele biomaterialelor metalice dentare asupra tesuturilor orale Rolul insertiei protezelor acrilice fixe sau mobile asupra tesuturilor moi muco-parodontale Axa de insertie a protezelor scheletizate si alegerea elementelor de mentinere si stabilizare Studiu privind identificarea florei microbiene din canalele infectate Efectele clinice si microbiologice ale detartrajului si surfasajului in conjunctie cu aplicarea subgingivala a gelului cu clorhexidina Diagnostic clinic si investigatii paraclinice in parodontitele apicale cronice Studiu clinico-statistic privind conditia parodontala la pacientii cu aparate de imobilizare Reabilitarea planului de ocluzie in protezarea conjuncta metalo-ceramica Realizarea unei punti dentare metalo-compozite utilizand sistemul SR Adoro Valoarea examenului anatomopatologic in esecul tratamentului conservator al parodontitelor apicale cronice Redarea aspectului fizionomic prin alegerea dintilor artificiali Studiul privind influenta biomaterialelor dentare protetice asupra mucoasei orale

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Tipuri de analgezice utilizate in stomatologie Particularitati tehnologice in executia protezelor amovibile la edentatul total bimaxilar Managementul traumatismelor dintilor permanenti la copil Aplicarea principiilor profilactice si curative in parcurgerea etapelor clinico-tehnologice Particularitati tehnologice in tratamentul edentatiei subtotale - proteza Overlay Aspecte clinico-tehnologice privind amprentarea functionala si obtinerea modelului de lucru in edentatia totala Tehnologia ramforsarii protezelor acrilice totale cu plase metalice Caracteristicile retentiei mecanice si chimice in placerea infrastructurilor metalice cu materiale polimerice Refacerea parametrilor intrarcadici orin protezarea fixa metalo-compozita Rolul explorarilor imagistice in diagnosticul si managementul terapeutic al bolii parodontale Importanta parametrilor tehnologice de turnare a aliajelor dentare asupra calitatilor infrastructurii metalice Restaurarea estetica cu ajutorul protezei unitare metalo-compozite total fizionomice Manopere tehnologice de potentare a activitatii mijloacelor naturale in stabilitatea protezei total amovibile Particularitati tehnologice ale infrastructurii metalice a corpurilor de punte semifizionomice Particularitati tehnologice in utilizarea reconstituirilor corono-radiculare ca elemente de agregare a protezelor conjuncte Lip Bumper - algoritm clinico-tehnologic Protezarea mixta - solutie terapeutica de restabilire a relatiilor cranio-mandibulare si ocluzale Etape clinice si tehnice in realizarea pendulului Refacerea spatiului inerproximal in protezarea mixta metalo-acrilica Tehnologia realibitarii orale prin aparate conjuncte ceramice pe schelet de zirconiu Principiile esteticii dento-somato-faciale in reabilitarea sistemului stomatognat Ameliorarea legaturii metalo-ceramice prin utilizarea bonding-ului Conduite tehnologice in aplicarea maselor ceramice pentru reabilitarea morfologiei coronare Individualizarea machetarii si conditionari infrastructurii metalice pentru placarea cu mase ceramice Arcul transpalatinal Particularitati clinico-tehnologice de realizare a protezarii mixte Aspecte tehnologice privind realizarea modelului de lucru in terapia edentatiei totale Studiul asupra caracteristicilor sabloanelor de ocluzie in edentatia partiala intinsa si edentatia totala Obiective profilactice in utilizarea protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse Particularitati clinic-tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice amovibile acrilice Importanta protezei partiale acrilice ca solutie terapeutica cu caracter provizoriu Factori care influenteaza estetica maselor ceramice de placare Exigente in reabilitarea orala prin metode clasice in raport de forma clinica de edentatie Realizarea componentei fizionomice a aparatelor gnatoprotetice metalo-ceramice

135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

Studiul biomecanicii aparatelor gnato protetice conjuncte si a efectelor acestora asupra parodontiului profund Tratamentul de urgenta in traumatismele dento parodontale Avantajele biologice si estetice ale realizarii aparatelor gnatoprotetice conjuncte pe structura de zirconiu Respectarea principiului biologic in realizarea protezei metalo-ceramice Aspecte privind dificultatilor de realizare a igienei orale la varstnicul protezat amovibil Individualizarea tehnologiei coroanelor de zirconiu aplicate pe implante prin frezaj manual Contributii la studiul tratamentului ortopedic prechirurgical la copii cu despicaturi labio-maxilo-palatine Solutii terapeutice minim invazive in protezarea conjuncta Coroana telescopata, mijloc eficient de mentinere si stabilizare a protezelor scheletizate Tehnologii moderne de realizare a protezelor partial mobilizabile Asigurarea fenomenelor optice de transparenta, reflexie si refractie prin stratificarea placajului ceramic Particularitati tehnologice in executia componentei conjuncte a protezarii mixte Importanta detaliilor estetice in definitivarea machetei protezei total amovibile Posibilitati particulare de transfer a relatiei ocluzale in protezarea conjuncta Constructia unei punti oarbe in zona laterala mandibulara Importanta utilizarii protezei tranzitorii in algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice Etape clinice si tehnologice de realizare a aparatelor de deconditionare a deglutitiei atipice Tehnici moderne de albire a dintilor - studiu comparativ Aspecte clinice si terapeutice ale discromiilor dentare Rolul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare in combaterea bascularii protezei scheletizate Etape clinice si tehnologice de realizare a arcului vestibular Noi antifungice utilizate in stomatologie Tehnici de individualizare a efectelor cromatice la masele ceramice de placare Studiul anatomo-clinic al leziunilor albe din cavitatea orala Asigurarea maximului de eficienta in executia unei restaurari metalo-polimerice Aspecte tehnologice in realizarea protezarii compozite Aspecte clinice si terapeutice in edentatia tranzitorie la copii Probleme practice in tehnologia protezarii metalo-ceramice cu sistemul IPS Design Obiective profilactice si biologice in realizarea puntilor dentare metalo-compozite Evaluarea clinico-tehnologica a machetelor in ceara cu dinti ale protezelor total amovibile Modelul duplicat - faza tehnologica in algoritmul de realizare al aparatelor gnato-protetice scheletate Tehnici moderne de realizare a punctului de contact in restaurarile directe cu rasini compozite Refacerea functiei masticatorii prin proteza conjuncta Stabilirea protezelor totale pe campurile protetice deficitare

169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202.

Restaurarea protetica bimaxilara in edentatia totala Managementul actual in traumatismele rino sinuzale Etape clinice si tehnice in realizarea butonului lui Nance Reabilitarea orala protetica a edentatiei partiale intinse prin protezare compozita Puntea dentara cu extensie meziala Reabilitarea morfologica si functionala in protezarea total amovibila Reabilitarea relatiilor ocluzale prin tratament gnatoprotetic conjunct Aspecte clinico tehnologice privind realizarea conectorului principal al protezei scheletizate maxilare Posibilitati clinico-tehnologice de refacere a functiei fizionomice prin realizare de aparate gnatoprotetice total amovibile Individualizarea rapoartelor interarcadice in protezarea total amovibila Tehnologia de realizare a unei punti metalo compozite-sistem estenia Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice metalo-ceramice Corp de punte in contact tangetial cu creasta edentata Particularitati ale algoritmului clinico-tehnologic in realizarea protezei scheletizate Mentinerea si stabilizarea protezei partiale acrilice in edentatia subtotala maxilara Particularitatile morfo-fiziopatologice ale campului protetic edentat total Studiu privind efectul antimicrobian al unor iriganti utilizati in tratamentul conservator al gangrenei pulpare Particularitati tehnologice in realizarea puntilor dentare mixte Terapia medicamentoasa locala in boala parodontala - studiu comparativ Etape clinice si tehnice in realizarea disjunctorului Haas Particularitati tehnologice in realizarea protezarea acrilica provizorie a edentatiei clasei I Kennedy Puntea metalo-compozita ca mijloc terapeutic de reabilitare morfologica de hemiarcada maxilara Vindecarea leziunilor periapicale - modalitati de evaluare clinico-radiologice Interventia manoperelor tehnologice in indeplinirea principiilor de tratament amovibil Refacerea functiei fizionomice prin realizarea de aparate gnatoprotetice acrilice partial si total amovibile Restaurari protetice fixe prin lucrari metalo-ceramice cu puncte de fixare din sticla atractiva Obiective profilactice in realizarea puntii oarbe Implicatii gerontologice in tratamentele protetice Aspecte clinico-tehnologice de realizare a mijloacelor naturale de mentinere, sprijin si stabilizare a aparatelor gnato-protetice Clinica si terapia sindromului molarului limita Indeplinirea obiectivelor principiului profilactic pe parcursul derularii algoritmului tehnologic de realizare a protezelor conjucte Biomecanica protezelor totale Rolul protezarii immediate in refacerea continuitatii arcadei dento-anveolare Aspecte privind mijloacele de mentinere si stabilizare a aparatelor gnatoprotetice total amovibile mandibulare

203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

Aspecte profilactice in constructia coroanei metalo-ceramice Asigurarea rezistentei mecanice a bazelor protetice polimerice Consideratii parodontale in terapia restaurativa Protezarea total amovibila in asimetria de creasta alveolara Particularitati tehnologice in executia puntii dentare totale metalo-acrilice Principiile de tratament conservator Realizarea corpului de punte in conditiile modificarii spatiului protetic potential Particularitati tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice Terapia invaziva versus noninvaziva a cariilor de smalt Managementul hipercresterilor gingivale la copii Aspecte privind tratamentul edentatiei subtotale prin proteza overlay Aspecte privind implicarea factorilor generalisi locali in accelerarea resorbtiei Posibilitati de ameliorare a campului protetic edentat partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi Managementul clinic si terapeutic in pulpita purulenta a dintilor temporari Managementul medicamentos al afectiunilor parondontale - corelatii clinico-microbiologice Principiile reabilitarii orale complexe la pacientii dizabilitati Obiceiurile vicioase, factor de risc in dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare Principii de reabilitare orala a pacientilor edentati partial intins prin proteza scheletizata Metode de profilaxie a complicatiilor extractiei molarului de minte Reglatorul functional Frankel - etape clinico-tehnice de realizare Exigente in reabilitarea orala complexa prin metode clasice Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa Influenta bolii parodontale asupra diabetului zaharat HIV/SIDA - factori de risc pentru sanatatea orala a copilului si adolescentului Studiu privind preventia micozelor orale cu ajutorul apelor de gura Posibilitati de remediere a accidentelor de la nivelul interfetei metalo-ceramica Rolul protezei tranzitorii in refacerea morfo-functionala a integritatii sistemului stomatognat Exigente fizionomice in zona frontala si rezolvarea lor prin puntea metalo-ceramica Conformarea functionala parodontala in puntea integral ceramica pe structura de Zr Protezarea overlay - alternativa viabila la proteza totala clasica Alegerea elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarea compozita in raport de indicii clinico-biologici locali Sistemul CAD-CAM in realizarea puntilor integral ceramice pe structura de Zr Tipare microbiene in infectiile endodontice Exigente in reabilitarea orala a pacientilor edentati partial intins

237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270.

Eficienta utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc Studiu comparativ privind flora microbiana perimplantara in situatii de succes si esec implantar Investigatia radioimagistica in patologia molarului 3 Remedierea accidentelor de la nivelul interfetei metal-ceramica Metode de apreciere a vindecarii leziunilor endodontice periapicale Ameliorarea campului protetic edentat intins si subtotal cu ajutorul implantelor Axa de insertie a protezelor scheletizate si alegerea elementelor de mentinere si stabilizare Rolul determinarilor microbiene in diagnosticul si tratamentul bolii parondontale Consideratii privind particularitatile tratamentului restaurativ la pacientii HIV pozitiv Valoarea si limitele tehnicilor de detartraj/surfasaj in terapia antimicrobiana locala a bolii parodontale Explorari clinico-paraclinice in boala parodontala Studiu privind impactul infectiei parodontale asupra markerilor serici ai inflamatiei sistemice Studiu privind utilizarea indicilor clinico-biologici in evaluarea rezultatelor terapiei antimicrobiene in boala parodontala Patologia sinusala de cauza dento-parodontala Conformarea parodontala si conditionarea tisulara in terapia protetica fixa Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa Aspecte epidemiologice si clinice ale infectiei HIV-SIDA la copil Posibilitati clinico-tehnologice de realizare a bazei protezei acrilice totale Montarea dintilor artificiali in zona frontala la aparatele gnatoprotetice total amovibile Principiile reabilitarii orale complexe prin proteza clasica Algoritmul clinico-tehnologic in realizarea protezei tranzitorii si rolul acesteia in refacerea morfo-functionala a integritatii sistemului stomatognat Algoritm clinico-tehnologic comparativ in reabilitarea orala prin proteza clasica si pe implanturi Tehnici moderne de realizare a scheletului metalic al puntii metalo-ceramice Tratamentul ortopedic prechirurgical la nou-nascuti cu despicaturi labio-maxilo-palatine Etapele clinice si tehnice de realizare a aparatului twin-block Individualizarea tehnologiei de realizare a telescoparii in protezarea partial mobilizabila Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic de realizare a puntilor metalo-ceramice maxilare Importanta inchiderii marginale distale la zona AH, in mentinerea si stabilizarea protezei totale Aspecte clinico-tehnologice privind realizarea machetei in ceara cu dinti a protezei totale Modelul definitiv in proteza totala Protezarea tranzitorie in algoritmul clinico-tehnologic de realizare a puntii dentare Aplicarea elementelor de mentinere si stabilizare in raport de axa de insertie a protezei scheletizate Variante terapeutice in protezarea compozita in raport de indicii clinico-biologici locali Modalitati clinico tehnologice de mentinere si stabilizare a protezelor totale

271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304.

Posibilitati clinico-tehnologice de ameliorare a functiei fizionomice prin realizarea de aparate gnatoprotetice acrilice partial amovibile Realizarea portamprentelor individuale in edentatia totala si partiala intinsa Studiu longitudinal privind reducerea nivelelor markerilor inflamatori la pacientii cu risc aterosclerotic si boala parodontala Studiu longitudinal privind reducerea nivelelor markerilor inflamatori la pacientii cu risc aterosclerotic si boala parodontala Diabetul zaharat - factor de risc genetic si inflamator in afectiunile stomatologice Criteriu diagnostic in succesul si esecul implantar - flora microbiana periimplantara Studiu clinico-statistic privind monitorizarea parametrilor de evaluare a eficacitatii terapiei antimicrobiene in boala parodontala Metode reconstructive osoase in tratamentul parodontitelor marginale cronice Flora microbiana parodontopatogena si antibioterapia la speciile implicate Identificarea bacililor gram negativi anaerobi izolati din pungile parodontale de la nivelul dintilor stalpi Managementul clinic si terapeutic in pulpita purulenta a dintilor temporari SIDA - factor de risc pentru sanatatea orala a copilului Studiu privind efectul antimicrobian al aplicatiilor subgingivale in tratamentul bolii parodontale Studiu privind afectarea parodontiului marginal prin trauma chimico-toxica Studiul interrelatiei dintre microbismul oral, caria dentara si boala parodontala la copilul cu diabet insulino-dependent de tip I Particularitati tehnologice in realizarea corpului de punte in zona frontala Posibilitati de remediere a accidentelor de la nivelul placajului ceramic al protezelor conjuncte Individualizari tehnologice in realizarea puntilor totale metalo-ceramice mandibulare Interventia factorilor tehnologici in biomecanica protezei partiale acrilice Interventii tehnologice in reabilitarea orala complexa utilizand ESMS-uri Ameliorarea conectorului principal palatinal acrilic Particularitati estetice de realizare a puntilor mixte metalo-ceramice Dificultati clinico tehnologice privind aplicarea si constructia puntii oarbe Particularitati tehnologice in realizarea unei proteze conjuncte pe implante Cresterea potentialului profilactico-curativ al protezei totale prin conditionare tisulara Exigente fizionomice in zona frontala si rezolvarea lor prin puntea metalo-ceramica Aplicarea elementelor de mentinere si stabilizare in proteza scheletizata in functie de axa de insertie Indeplinirea obiectivelor curativo-profilactice in realizarea tehnologica a protezei totale Coroana metalica turnata Realizarea tehnologica a puntilor dentare cu extensie meziala Importanta calitatilor machetelor de ocluzie in determinarea relatiilor intermaxilare la edentatul total Restaurari conjuncte metalo-ceramice Proteza scheletizata compozita din titan Aspecte clinice, epidemiologice si terapeutice a anomaliilor dento maxilare de clasa a II/1 a angle

305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338.

Mentinerea sanatatii tesuturilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa Studiu comparativ asupra utilizarii articulatorului partial si total programabil in terapia edentatiei partiale Studiu privind influenta tehnicii de modelare endodontica asupra modificarilor de traiectorie canalara Evaluarea eficientei utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc Rezolvarea exigentelor fizionomice in zona frontala prin puntea metalo-ceramica Sigilarea - metoda de profilaxie a cariei dentare Erori si accidente la interfata metalo-ceramica si posibilitati de remediere ale acestora Studiu comparativ privind reabilitarea orala a pacientilor edentat partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi Iatrogenia in practica parodontala Molarul de 6 ani - factor de echilibru in evolutia sistemului stomatognat Sigilarea in contextul restaurarilor preventive in caria dentara la dintii permanenti tineri Placa bacteriana - factor de risc major pentru sanatatea orala a copilului Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte Consideratii tehnice privind realizarea bionatorului Balters Interventii tehnologice de evitare a contactului polimerilor cu mucoasa gingivala in protezarea conjuncya Particularitati algoritmului clinico-tehnologic in rezolvarea edentatiei totala maxilare Utilizarea efectului antiinflamator al laserului in tratamentul bolii parodontale Exigente fizionomice in rezolvarea edentatiei partiale reduse Miorelaxantele in disfunctiile stomatologice Studiu epidemiologic privind instalarea ocluziei habituala la pacientul varstnic cu protezare fixa laterala Aspecte profilactice ale interventiei precoce prin protezare provizorie conjuncta Adaptarea realizarii tehnologice a protezei partiale acrilice cu caracter provizoriu si de urgenta Prelucrarea infrastructurilor metalice in functie de natura materialului de placare Particularitati clinico-tehnologice in realizarea microprotezelor de substitutie prin dubla piesa protetica Realizarea unui aparat gnato protetic conjunct metalo-polimeric mandibular lateral Asigurarea rezistentei mecanice a placajului polimeric prin conformarea infrastructurii metalice Subordonarea interventiilor tehnologice terapiei conjuncte provizorii Studiu comparativ privind utilizarea sistemelor metalo-ceramice si metalo-compozite in tratamentul edentatiei partiale Avantajele utilizarii elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarile compozite Mijloace de mentinere si stabilizare a protezei totale mandibulare Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor palatine Restaurari protetice cu ceramica presata Modalitati de realizare a protezei tranzitorii in terapia protetica fixa Obiective tehnologice in refacerea reliefului ocluzal cu scopul cresterii eficientei masticatorii la edentatul total protezat

339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372.

Adaptarea tehnologica de realizare a protezei totale la tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie Ipostazele utilizarii protezelor partiale acrilice in tratamentul edentatiei partiale intinse Adaptarea constructiei scheletului metalic la conditiile create de protezarea compozita Particularitati tehnologice de realizare a legaturii metalo-ceramice Posibilitati tehnologice de reabilitare ocluzala in protezarea conjuncta Individualizarea inregistrarii relatiei ocluzale si cranio-mandibulare in realizarea puntii speciale totale Aspecte privind alegerea axei de insertie si aplicarea crosetelor in proteza scheletizata Asigurarea stabilitatii dimensionale la infrastructurile metalice turnate de mare amplitudine Posibilitati de evitare a erorilor in executia infrastructurilor metalice turnate Adaptarea conformarii profilactice a corpului de punte in zona laterala mandibulara Subordonarea executiei tehnologice a machetei protezei totale maxilare situatiilor clinice Particularitatile algoritmului clinico-tehnologic de realizare a microprotezelor de acoperire in zona laterala maxilara Modalitati practice de realizare a legaturii metalo-diacrilice in functie de calitatile fizico-chimice ale RDC Puntea dentara si rolul ei in prevenirea imbolnavirilor parodonto-mucozale Studiu comparativ asupra utilizarii articulatorului partial si total programabil in tratamentul protetic al edentatiei partiale Particularitati clinico-tehnologice in realizarea protezei total amovibile mandibulare Posibilitati tehnologice de realizare a mentinerii, sprijinului si stabilizarii protezei partiale acrilice Refacerea morfo-functionala a arcadei edentate partial intins si subtotal prin proteza clasica si pe implanturi Studiu privind corelatia dintre bolile cardio-vasculare si markerii inflamatori sistemici la patientii cu boala parodontala Dificultati in abordarea chirurgicala a incluziei molarului 3 mandibular Implicarea calitatilor profilactice-biologico ale placajului ceramic in constructia protezelor conjucte Evaluarea eficientei utilizarii unor ape de gura in preventia micozelor orale la pacienti cu risc Aspecte etiopatogenice in stomatopatiile paraprotetice Managementul leziunilor orale si limitarea transmiterii HIV in cabinetul de medicina dentara Accidente la nivelul placajului ceramic al protezelor conjuncte Necesarul terapeutic in solutii clasice si alternative in vederea reabilitarii orale complexe a edentatiei partiale Tehnici moderne in tratamentul protetic conjunct Consideratii privind modelul diagnostic in boala parodontala Rolul unor solutii antiseptice in preventia si terapia micozelor orale Investigatii anatomopatologice in parodontitele apicale cronice Particularitatile relatiei medic dentist - pacient la bolnavii cu dizabilitati Aplicarea principiilor tratamentului gnatoprotetic la pacientii cu dizabilitati Efectul hidroxidului de Ca in patologia periapicala de natura endodontica Materiale de amprentare dentara

373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406.

Exigente in reabilitarea orala prin metode clasice Cercetari biostatice cu privire la afectarea sistemului stomatognat prin edentatie partiala Modelul infectios in boala parodontala - rolul determinarilor microbiene in diagnostic si stabilirea tratamentului Cancerul buzei inferioare Antibioterapia moderna in stomatologie Consideratii privind tratamentul restaurativ la pacientii HIV pozitiv Studiu epidemiologic, clinic si genetic al despicaturilor labio-maxilo-palatine in judetul Iasi Managementul clinic si terapeutic in sinuzitele maxilare odontogene Manopere tehnologice cu rol cario-profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice Modificari de traiectorie canalara induse instrumental Criterii tehnologice in refacerea parametrilor dimensionali si morfologici coronari la aparatele gnatoprotetice conjucte metalo-compozite Studiu clinico-statistic privind monitorizarea parametrilor de evaluare a eficacitatii terapiei etiotrope in boala parodontala Obturatia radiculara etapa finala de tratament endodontic Indeplinirea obiectivelor profilactice in realizarea protezei partiale acrilice Design-ul protezelor scheletizate in functie de forma clinica de edentatie Rolul protezei provizorii in protectia parodonto-mucozala Criterii anatomo-clinice si tehnologice de realizare a inlay-onlay-ului de subtitutie Consideratii privind diagnosticul si managementul terapeutic in urgentele pulpo-periapicale Profilaxia imbolnavirilor parodonto-mucozale in terapia protetica fixa Contributii la studiul clinic, epidemiologic si terapeutic al despicaturilor labio-maxilare-palatine unilaterale complete Studiu privind flora microbiana periimplantara in situatii de succes si esec implantar Importanta alimentatiei rationale a copilului in prevenirea aparitiei anomaliilor dento-faciale Rolul unor solutii antiseptice in preventia si terapia micozelor orale Atitudini si orientari in aplicarea principiilor de tratament gnatoprotetic in edentatia partiala intercalata redusa Corelatii clinico-microbiologice in managementul medicamentos al afectiunilor parodontale Rolul implantelor in ameliorarea campului protetic edentat subtotal Studiu privind efectele traumei chimico-toxice produse de acrilate asupra parodontiului Aplicarea principiului parodontoprofilactic in fazele de realizare a aparatelor gnatoprotetice conjuncte Criterii si parametrii tehnologici de realizare a corpului de punte metalo-acrilic Posibilitati de ameliorare a legaturii metalo-polimerice la aparatele gnatoprotetice conjuncte Testarea sensibilitatii la antibiotice a bacililor gram negativi anaerobi izolati din pungile parodontale Factori de aparare antibacteriana salivari Studii privind efecetele terapiei antimicrobiene asupra echilibrului microbiotei orale Studii privind markerilor patogeni parodontali prin utilizarea testelor AND

407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440.

Studii privind izolarea si identificarea speciilor microbiene parodontopatogene si susceptibilitatea la antibioterapie Conformarea parodontala functionala in tratamentul prin mijloace conjuncte Mentinerea implantelor prin igienizare Studiu privind monitorizarea microbiotei canalare in gangrena pulpara simpla si complicata Rolul protezei provizorii in protectia parodonto-mucozala Studiu privind evaluarea efectului antimicrobian a doua solutii de irigare subgingivala asupra florei microbiene Influenta statusului parodontal in realizarea designului protezelor scheletizate Contributii la studiul clinic al anomaliilor dentare de numar Sigilarea in contextul restaurarilor preventive in caria dentara la dintii permanenti tineri Studiu privind manifestarile orale la pacientii cu diabet zaharat Repere tehnologice necesare integrarii aparatului gnatoprotetic Studiu experimental privind rolul factorilor nutritionali in sanatatea orala Interventia factorilor tehnologici in biomecanica protezei partiale acrilice Precautii tehnologice in dimensionarea componentelor restaurarilor conjucte metalo-ceramice Individualizari in realizarea rapoartelor interarcadice in protezarea total amovibila Consideratii privind tratamentul anomaliilor dento-maxilare Studiu privind modalitati de rezolvare a exigentelor fizionomice Studiu privind manifestarile bolii postoperatorii in cabinetul de medicina dentara Sigilarea - metoda de profilaxie a cariei dentare Placa bacteriana - factor de risc major pentru sanatatea orala a copilului Surse de erori in realizarea componentei metalice Puntea dentara metalo-ceramica in edentatia frontala maxiliara Studiu privind valoarea si semnificatia clinica a examenului radiografic Tehnologia realizarii aparatelor de imobilizare in chirurgia buco-maxilo-faciala Tehnologia confectionarii aparatelor ortodontice functionale Modalitati tehnologice de realizare a tiparului in proteza partiala scheletizata Posibilitati de ameliorare ale conectorului principal in realizarea protezelor partiale acrilice Realizarea aparatelor gnato-protetice conjuncte pe implanturi Sedativ tranchilizante utilizate in practica stomatologica Metode de evaluare a preciziei de turnare a aliajelor nenobile folosite in protezarea conjuncta Rolul mediului psiho-socio-familial in determinarea comportamentului copilului fata de sanatatea buco-dentara Notiuni despre biocompatibilitatea unor cementuri dentare Tehnologii moderne in realizarea microprotezelor de invelis turnate Probleme de radioprotectie in radiografia dentara

441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474.

Proteza chirurgicala cu obturator Instalatie pentru prelucrari electrochimice Placa bacteriana in etiopatogenia parodontopatiei Posibilitati de testare a proprietatilor fizico-chimice a cementurilor dentare cu ajutorul aparatului I.S.O. Scolarul cu tetanie Riscul si prevenirea infectiei in cabinetul de stomatologie Pregatirea microprotezei in vederea fixarii definitive Arcadele dentare artificiale in realizarea aparatelor gnato-protetice adjuncte totale Unele criterii morfologice si clinice in alegerea si montarea dintilor frontali in edentatia totala Tehnica de realizare a modelului definitiv a protezelor dentare Realizarea unei portamprente individuale intr-o edentatie totala maxilara din acrilat termopolimerizabil Tehnica de realizare a aparatului functional Bionator Balters tip II Rolul asistentei in etapa fixarii definitive a aparatelor gnatoprotetice conjuncte Formele particulare ale conectorilor principali acrilici palatinali Posibilitati tehnice de reabilitare a functiei fizionomice cu proteze mobile totale acrilice Realizarea protezei totale maxilare cu inchidere distala prin tehnica Hubermann Confectionarea unei coroane mixte total fizionomica, metalo-acrilica Realizarea microprotezei de substitutie prin metoda clavetarii Izodromia indirecta in realizarea puturilor dentinare paralele in cazul unei incrustatii Tehnologia ambalarii verticale si orizontale a coroanei fizionomice din acrilat Corpul de punte semifizionomic in semisea frontal maxilar Contributii la folosirea tehnicii Twin-Arch in rezolvarea anomaliilor dento-maxilare Terapia initiala in tratamentul paradontopatiilor Turnarea unui model din amalgam de argint, dupa o amprenta cu inel de cupru si masa termoplastica Corpul de punte semifizionomic in semisea frontal maxilar Proteza partiala acrilica mandibulara cu crosete cervico-ocluzale deschise dental Exigente estetice in restaurarea protetica prin rasini compozite Inchiderea marginala - factor important in mentinerea aparatului gnatoprotetic total amovibil Eficienta masticatorie la edentatul protezat total Realizarea unui inlay de reconstituire coronara in clasa a II-a black pe un molar Aspecte patologice ale parodontiului marginal la bolnavii purtatori de aparat gnatoprotetic conjunct evidentiate prin teste imunologice Mijloace de combatere a durerii dentare cu ajutorul auriculoterapiei Realizarea unei atele de imobilizare din sarma rotunda de 1,2-1,5 mm diametru Proteza partiala acrilica mandibulara cu crosete cervico-ocluzale orientate edental

475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507.

Interrelatii radiculo-canaliculare la nivelul mandibulei Diagnosticul diferential si tratamentul algiilor cranio-faciale Factorul de risc alimentar in imbolnaviri orale Prevenirea accidentelor tratamentului stomatologic la bolnavii cu cardiopatie ischemica Studiul manifestarilor stomatologice in bolile cromozomiale Studiu privind tratamentul antimicrobian in gangrena pulpara simpla si complicata Sigilarea santurilor si fosetelor, metoda de prevenire a cariei dentare Terapii neconventionale in tratamentul antiiinflamator in boala parodontala Particularitati tehnologice in realizarea tiparelor utilizate la confectionarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte Posibilitati tehnologice actuale in realizarea aparatelor gnatoprotetice provizorii polimerice Analiza dimensionala a formei preparatiei endodontice realizata prin trei tehnici de modelare canalara Cimenturile glassionomere - principii moderne in terapia odontala restaurativa Principii tehnologice in realizarea microprotezelor de subtitutie prin metoda dublei piese protetice Tehnologia de realizare a aparatului gnatoprotetic scheletizat prin metoda telescoparii Studiu privind unele particularitati ale aplicarii sigilantului in cursul obturatiei radiculare Mijloace psiho-protective in stomatologia infantila Studiu comparativ a trei tehnici de obturatie radiculara Implicatii endo-parodontale in traumatismele dentare Interventia conectorului principal sub forma de placuta in biomecanica aparatelor gnatoprotetice scheletizate Consideratii privind stabilizarea ocluzo-articulara a protezelor partiale mobile Indeplinirea obiectivului parodonto-profilactic pe parcursul executiei tehnice a aparatului gnatoprotetic partial acrilic Particularitati tehnologice in realizarea aparatelor gnatoprotetice scheletizate cu sisteme speciale tip culise Modificari ale articulatiei temporo-mandibulare la edentatul total Tratamentul anomaliilor dento-maxilare de clasa a II-a cu aparatul Twin Block Aspecte privind obtinerea efectului fizionomic corelat cu biomecanica aparatelor gnatoprotetice conjuncte mixte Exigente estetice in terapia de restaurare protetica Repere tehnologice in dirijarea procesului de placare cu mase ceramice Posibilitati de evitare a erorilor in executia infrastructurii metalice a aparatelor gnatoprotetice conjuncte Studiu comparativ privind utilizarea articulatorului total si partial programabil in tratamentul edentatiei partiale Posibilitati tehnologice de solutionare a insertiei puntii dentare de mare amplitudine pe campul protetic Criterii de selectie a tehnicilor de machetare a corpurilor de punte Coroana mixta metalo-polimerica Repere tehnologice in realizarea componentei metalice a coroanei mixte metalo-compozite

508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541.

Indeplinirea obiectivelor biomecanice in realizarea tehnologica a aparatelor gnatoprotetice partial amovibile acrilice Avantajele utilizarii elementelor speciale de mentinere si stabilizare in protezarile compozite Particularitati terapeutice in edentatia subtotala Evaluarea modificarilor de traiectorie canalara prin tehnici de modelare manuale si mecanice Consecinte ale protezarii amovibile acrilice totale: stomatopatiile paraprotetice Modificari ale articulatiei temporo-mandibulare la edentatul total Coordonarea parametrilor tehnologici in stratificarea maselor ceramice de placare Interventii tehnologice de optimizare a calitatilor aparatelor gnatoprotetice conjuncte metalo-compozite Obiceiurile vicioase, factor de risc in dezvoltarea anomaliilor dento-maxilare Particularitati ale algoritmului tehnologic de realizare a aparatului gnatoprotetic scheletizat cu sisteme de culisare Particularitati tehnologice in executia unei proteze conjuncte speciale Interventii tehnologice in armonizarea liniei coletelor in protezarea conjuncta metalo-ceramica Protezarea compozita in edentatia terminala bilaterala maxilara Tehnologia de realizare a puntilor ceramice pe suport de zirconiu Profilaxia afectiunilor parodontale - obiectiv major in constructia protezelor conjuncte Modificarea parametrilor parodontali prin utilizarea mijloacelor auxiliare de control al placii Mijloace de mentinere, sprijin si stabilizare la proteza scheletata. Studiul privind sistemele speciale Posibilitati tehnologice de realizare a unei punti dentare atipice Asigurarea rezistentei mecanice a placajului ceramic la proteza conjuncta Particularizarea tehnologiei de executie a unei punti dentare totale metalo-ceramice maxilare Integrarea protezei totale in biomecanica sistemului stomatognat Aspecte privind parametrii constructivi de realizare a mijloacelor naturale de mentinere si stabilizare ale aparatelor gnatoprotetice total amovibile Refacerea parametrilor intrarcadici orin protezarea fixa metalo-compozita Utilizarea elementelor de sustinere, mentinere si stabilizare sub forma de capse laterale la realizarea protezei scheletate Studiul tehnicilor si tehnologiilor de realizare a puntilor maxilare metalo-ceramice Coroana metalo-compozita; aspecte tehnologice Determinarea axei de insertie-dezinsertie a protezei partiale mobile acrilice Coroana metalo-acrilica Realizarea componentei conjuncte metalo-acrilice in cazul unei protezari mixte Corelarea tehnicii de montare a dintilor la proteza totala cu situaltii clinice particulare Importanta executiei componentei conjucte a protezarii mixte Particularitati tehnologice ale infrastructurii metalice a corpurilor de punte semifizionomice Reabilitarea implantara in edentatia unidentara Aplicarea principiilor de tratament gnato-protetic in edentatia frontala

542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574.

Refacerea fizionomiei prin aparate conjuncte ceramice Modificari posturale dupa frenulotomie Necesitatea protezarii imediate in dirijarea cicatrizarii postextractionale Candidoza bucala. Studiu epidemiologic de culturi mixte Consideratii privind utilizarea ceramicii presate in zona frontala Reabilitarea orala estetica a edentatiei partiale intinse si subtotale prin proteza clasica si pe implanturi Individualizarea machetarii si conditionarii infrastructurii metalice pentru placarea cu mase ceramice Tehnologia aparatului gnatoprotetic partial amovibil Masuri de protectie a paradontiului de acoperire in realizarea coroanei metalo-ceramice Asigurarea esteticii in protezarea amovibila polimerica Morfologia dentara si ocluzia functionala exprimate prin modelajul aditiv Studiul privind tehnica de realizare a protezelor partial acrilice Aspecte tehnologice privind turnarea aliajelor dentare Reabilitatea parametrilor ocluzali printr-o punte totala maxilara metalo-acrilica Particularitati pentru realizarea machetei de ocluzie Etape clinice si tehnice in realizarea rapid palatinal expander Consideratii parodontale in realizarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte Influenta materialelor dentare pe baza de cupru asupra parodontiului Consideratii privind realizarea sprijinului dento-parodontal in terapia restaurativa Etape clinice si tehnice in realizarea Spring-ului de contentie Consideratii estetice parodontale si rezolvarea lor restaurativa Consideratii privitoare la realizarea parametrilor constructivi ce asigura mentinerea, sprijinul si stabilizarea aparatului gnatoprotetic acrilic total si partial amovibil Realizarea protezei scheletate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere si stabilizare Utilizarea incrustatiilor ca alternativa terapeutica in distructiile coronare intinse Influenta restaurarilor indirecte tip inlay asupra starii de sanatate pulpo-parodontala analiza prin model finit Profilaxia parodontala in realizarea inlay-urilor Influenta realizarii punctului de contact asupra sanatatii parodontale Implicatii parodontale in terapia protetica Implicatii parodontale in refacerea functiei fizionomice la pacientul varstnic Principii si materiale utilizate in tratamentele restaurative si implicatii parodontale Corelatii intre designul aparatelor gnatoprotetice conjuncte si starea parodontala Exigente clinico-tehnologice in obtinerea modelului de lucru in edentatia totala Edificarea, definitivarea si transformarea machetei aparatului gnatoprotetic total amovibil in piesa protetica finita

575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608.

Armonizarea realizarii aparatului gnatoprotetic total amovibil maxilar cu aparatul gnatoprotetic total amovibil existent mandibular Criterii privind alegerea si montarea dintilor artificiali din zona frontala la aparatele gnatoprotetice total amovibile Restabilirea relatiilor mandibulo-craniene in cazul protezarii mixte Particularitati tehnologice in executia protezelor amovibile la edentatul total bimaxilar Refacerea protetica a zonei laterale mandibulare prin aplicarea unei punti dentare metalo-compozite Definitivarea machetei protezei total amovibile Importanta indeplinirii obiectivelor principiului profilactic in executia protezei conjuncte metalo-ceramice Proteza totala acrilica Factorii tehnologici care dirijeaza placarea infrastructurii metalice cu mase ceramice Aspecte tehnologice in realizarea protezarii compozite Aplicarea protezarii amovibile in cazul unui camp protetic deficitar Asigurarea fenomenelor optice de transparenta, reflexie si refractie prin stratificarea placajului ceramic Tehnologia realibitarii ocluzale printr-o proteza conjuncta metalo-ceramica Interventii profilactice in realizarea puntilor dentare metalo-compozite Ranforsarea bazei protetice acrilice cu plasa de sarma Puntea dentara cu extensie distala Tehnologia de realizare a protezei scheletate cu culise in edentatia bilaterala intinsa terminala de clasa I Kennedy Indeplinirea principiilor de tratament conjunct in cazul unei punti oarbe metalo-ceramice Utilizarea puntii oarbe metalo-ceramice in reabilitarea morfo-functionala a grupului incisiv maxilar Respiratia orala si algoritmul tehnologic de realizare a aparatelor de deconditionare Reglatorul Frankel - etape clinico-tehnice de realizare Influenta tipului de material asupra starii de sanatate pulpo-parodontala - analiza gradientului termic la restaurarile indirecte tip inlay Actualitati tehnologice de realizare a legaturii metalo-ceramice Principii de imobilizare in boala parodontala Particularitatile realizarii aparatului gnatoprotetic partial mobilizabil acrilic provizoriu Evaluarea clinica si radiologica a efectelor terapiei protetice conjuncte asupra parodontiului marginal Reabilitarea orala in diverse forme clinice de edentatie Refacerea functiei fizionomice la edentatul total Evaluarea clinica a puntilor dentare din ceramica pe zirconiu aplicate pe stalpi: dinti si implante Terapii minim invazive in restaurari protetice fixe Importanta diagnosticului in anomaliile de impingere linguala Consideratii clinice asupra discromiilor dentare Adaptarea reliefului ocluzal artificial la arcada dentara antagonista Realizarea stabilitatii protezei scheletizate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare

609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

Consideratii privind parametrii constructivi clinico-tehnologici de realizare a machetelor de ocluzie in edentatia totala si partiala intinsa Algoritmul clinico-tehnologic de realizare a aparatelor gnatoprotetice conjuncte metalo-compozite Algoritmul tehnologic modern in protezarea conjuncta metalo-ceramica Consideratii asupra etapelor clinico-tehnice de realizare a protezarilor mixte maxilare Armarea aparatelor gnatoprotetice total amovibile cu inserturi metalice Influenta legaturii metalo-ceramice in realizarea functiei fizionomice Tehnologia realizarii puntilor ceramice pe structura de zirconiu Realizarea corpului de punte in conditiile modificarii spatiului protetic potential Metode de crestere a rezistentei la rupere a bazelor aparatelor gnatoprotetice total amovibile Parametrii tehnologici de realizare a tiparului si ai derularii procesului de polimerizare in vederea obtinerii aparatelor gnatoprotetice total amovibile Aplicarea principiilor profilactic, curativ si biologic in realizarea aparatelor gnatoprotetice partiale acrilice si elastice Aspecte privind derularea etapelor clinico-tehnologice de realizare a aparatelor gnato-protetice partial amovibile mandibulare din materiale termoplastice Consideratii clinico-tehnologice privind realizarea bazei aparatelor gnatoprotetice total amovibile Etape clinice si tehnice de realizare a bionatorului Balters Corelatii intre conturul marginilor coronare si starea parodontala Contributii la analiza de ortopantomografie a incluziei dentare Sindromul endo-parodontal - consideratii clinico-terapeutice Utilizarea reconstituirilor corono-radiculare ca elemente de agregare Aspecte privind retentia mecanica si chimica la placarea cu materiale polimerice Particularitati practice de realizare a corpului de punte mixt in zona frontala maxilara si mandibulara Studiu privind potentialul agresiv al detartrajului si surfasajului in managementul bolii parodontale Consideratii privind iatrogenia in boala parodontala Modelul infectios in boala parodontala Aspecte terapeutice originale in deconditionarea obiceiului vicios de sugere a degetelor Tehnologii moderne de realizare a protezelor partial mobilizabile Restaurarea edentatiei laterale cu ajutorul puntilor metalo-ceramice Realizarea puntii metalo-ceramice in zona laterala Asigurarea rezistentei mecanice a bazei protezei partiale acrilice Utilizarea ceramicii in laboratorul de tehnica dentara Consideratii clinico-tehnologice privind tratamentul edentatiei totale maxilare si subtotale mandibulare Respectarea principiilor de tratament gnato-protetic in edentatia frontala Utilizarea parametrilor constructivi ai arcadelor dentare artificiale pentru realizarea acestora in protezarea total amovibila Realizarea stabilitatii protezei scheletizate cu ajutorul elementelor speciale de mentinere, sprijin si stabilizare Implicarea procesului tehnologic in inducerea patologiei parodontale

643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676.

Indeplinirea dezideratelor biologico-profilactice in realizarea protezei metalo-ceramice Rolul bondig-ului in optimizarea legaturii metalo-ceramice Reabilitarea orala estetica a edentatiei partiale intinse Refacerea functiei fizionomice prin terapii protetice minim invazive Miorelaxantele folosite in disfunctiile aparatului stomatognat Rolul examenelor paraclinice actuale in depistarea complicatiiilor edentatiei partiale la pacientii cu afectiuni generale Prognosticul protezei over-lay la pacientii cu igiena orala corespunzatoare Aspecte tehnologice in executia protezei scheletizate Eficientizarea activitatii mijloacelor naturale de mentinere si stabilizare in protezarea total amovibila Reabilitatrea spatiului iterproximal in protezarea conjuncta metalo-ceramica Repere necesare realizarii arcadei dentare artificiale identificabile pe modelul functional Posibilitati de realizare a corpului de punte semifizionomic la arcada superioara Potentialul materialului de placare in refacerea morfologiei functionale dentare la coroanele mixte metalo-diacrilice Refacerea simetriei arcadelor dentare in edentatia partiala Realizarea protezei totale prin tehnica prelucrarii acrilatelor prin injectie Pregatirea modelului unitar si realizarea capei din zirconiu pentru placaj ceramic Consideratii estetice parodontale in realizarea aparatelor gnatoprotetice Managementul afectiunilor gingivale la copilul cu diabet insulino-dependent tip I Influenta indicilor clinico-biologici in selectarea solutiei terapeutice in edentatia partial intinsa Consideratii privind factorii etiologici si predispozanti ai stomatopatiilor paraprotetice Caracteristicile retentiei materialelor polimerice de placare la infrastructura metalica Metodologia tehnologica de extindere a conectorului principal la nivel dento-parodontal Aspecte privind modificarile involutive si patologia mucoasei orale la pacientii varstnici Studiu privind biocompatibilitatea restaurarilor ceramice Posibilitati de ameliorare a campului protetic edentat partial intins si subtotal prin proteza pe implanturi Particularitati privind algoritmul clinico-tehnologic de realizare a protezarii compozite utilizand culisele extracoronare Aspecte clinico-tehnologice privind refacerea esteticii dento-faciale la edentatul total Particularitati de administrare a formelor medicamentoase folosite in medicina dentara Utilizarea parametrilor de arhitectonica dentara in integrarea morfo-functionala a aparatelor gnatoprotetice conjuncte Supraprotezarea mobila stabilizabila prin cape telescopate in edentatia subtotala mandibulara Placarea infrastructurii metalice cu material compozit de tip artglass Interventia crosetelor simple din sarma in mentinerea si stabilizarea protezei partiale acrilice Etape clinice si tehnologice de realizare a aparatelor de deconditionare a obiceiurilor vicioase la copii Rolul tehnicianului dentar in profilaxia parodontala

677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701.

Utilizarea modelului cu falsa gingie in protectia parodontala Efectele protezei elastice asupra parodontiului marginal Aspecte privind utilizarea MTA in tratamentele endodontice Reabilitarea ocluziei in implantologia dentara Coroziunea aliajelor dentare - factor de influenta a sanatatii parodontale Respectarea principiului bio-compatibil in realizarea coroanei metalice turnate Managementul urgentelor O.R.L. in cabinetul stomatologic Aspecte clinice, epidemiologice si experimentale in hipercresterile gingivale induse medicamentos la copii Chirurgia endodontica intre clasic si modern Studiu comparativ privind diferite tehnici de albire ale dintilor devitali Indeplinirea obiectivelor biomecanice in executia tehnologica a protezei totale Modificari ale markerilor inflamatori parodontali in unele boli sistemice Particularitati tehnologice de realizare a corpului de punte in contact tangential cu creasta edentata Manopere tehnologice de imbunatatire a stabilitatii statice si dinamice a protezei total amovibile Diferentieri constructive intre protezarea mobila si mobilizabila pe implante Conformarea infrastructurii metalice in vederea refacerii curburii vestibulare maxilare printr-o restaurare protetica metalo-ceramica Cresterea eficientei amprentarii functionale la edentatul total Consideratii parodontale in tratamentul clasei I Kennedy Metode de profilaxie si management al complicatiilor consecutive extractiei molarului de minte