Sunteți pe pagina 1din 11

II.4.6.

Bilanturi de materiale

Operaie
Filtrare
Precipitare i neutralizare
Filtrare
Acidulare
Decolorare si filtrare
Demineralizare i concentrare
Cristalizare
Filtrare
Uscare

Randamente
80%
90%
90%
100%
85%
100%
90%
90%
98%

Calcule preliminare
Productia=45 t/an=45000kg/an
FAT=330 zile

ns

FAT 24 7920

47,14 48 arje
ts
168

ts=tf+taux=156+12=168 ore
FAT fond anual de timp, ts durata unei sarje, tf durata fermentaiei, taux timpi
auxiliari (10 15 ore)
Productia pe arja, Ps:

Ps

Pan 45000

937,5 kg/arj
ns
48

Producia n fermentator, Pf:

Pf

Ps

937,5
2144, 2047 kg/arj
0, 43722504

Productivitatea microorganismului,P:
P=50 kg/m3

Volumul util, Vu:


Vu

Pf
P

2144, 2047
42,8841m3
50

Masa lichidului de fermentatie, M:


M Vu
densitatea apei la temperatura din fermentator

30C996 kg/m3
40C992 kg/m3

32 C

996 992
32 30 996 995, 2kg / m3
30 40

M Vu 995, 2 42,8841 42678, 2563kg

1. Pregtirea mediului de cultur:


3% zahr,melas cu concentraia n zahar 15%
0,3% fosfat monopotasic
4% extract de porumb
0,1% CaCO3
0,1% ZnSO4
0,3% MgSO4
Diferena pn la 100% este ap.
Melas:
100 kg Mdc...............3 kg zahr
42678,2563 kg Mdcx

42678, 2563 3
1280,3477 kg/arj zahr
100

100 kg melas15 kg zahr


y..1280,3477 kg/arj zahr

1280,3477 100
8535, 6513 kg/arj melas
15

Melasa: 20% din masa mediului de cultur.

Extract de porumb:

100 kg Mdc.................4g extract de porumb


42678,2563 kg............x1

x1

42678, 2563 4
1707,1303 kg/arj extract de porumb
100

Fosfat monopotasic:

100 kg Mdc.......................0,3 kg KH2PO4


42678,2563 kg..................x2

x2

42678, 2563 0,3


128, 0347 kg/arj KH2PO4
100

Carbonat de calciu:

100 kg Mdc......................0,1 kg CaCO3


42678,2563 kg.................x3

x3

42678, 2563 0,1


42, 6783 kg/arj CaCO3
100

Sulfat de zinc:

100 kg Mdc....................0,1 kg ZnSO4


42678,2563 kg...............x4

x4

42678, 2563 0,1


42, 6783 kg/arj ZnSO4
100

Sulfat de magneziu:
100 kg Mdc...................0,1 MgSO4
42678,2563 kg..............x5

x5

42678, 2563 0,3


128, 0347 kg/arj MgSO4
100

Ap:
100 kg Mdc...................75,2 kg ap
42678,2563 kg..............z

z
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

42678, 2563 75, 2


32094, 0487 kg/arj ap
100

Mrimi intrate
Melas
Extract de porumb
KH2PO4
CaCO3
ZnSO4
Mg SO4
Apa
Total

%
20
4
0,3
0,1
0,1
0,3
75,2
100

Kg/arj
8535,6513
1707,1303
128,0347
42,6783
42,6783
128,0347
32094,0487
42678,2563

Mrimi ieite
Melas
Extract de porumb
KH2PO4
CaCO3
ZnSO4
Mg SO4
Apa
Total

%
20
4
0,3
0,1
0,1
0,3
75,2
100

Kg/arj
8535,6513
1707,1303
128,0347
42,6783
42,6783
128,0347
32094,0487
42678,2563

Deoarece n procesul de sterilizare o parte din componenii mediului de cultur se


degradeaz urmtorii compui se iau n exces de 10%: melas, extract de porumb.
Melas: 8535,6513 1,1 9389, 2164 kg/arj (22%)
Extract de porumb: 1707,1303 1,1 1877,8433 kg/arj (4,4%)
Redeterminarea cantitii de ap necesar:
100 kg Mdc...................72,8 kg ap
42678,2563 kg..............w

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

42678, 2563 72,8


31069, 7706 kg/arj ap
100

Mrimi intrate
Melas
Extract de porumb
KH2PO4
CaCO3
ZnSO4
Mg SO4
Apa
Total

%
22
4,4
0,3
0,1
0,1
0,3
72,8
100

Kg/arj
9389,2164
1877,8433
128,0347
42,6783
42,6783
128,0347
31069,7706
42678,2563

Mrimi ieite
Melas
Extract de porumb
KH2PO4
CaCO3
ZnSO4
Mg SO4
Apa
Total

%
22
4,4
0,3
0,1
0,1
0,3
72,8
100

Kg/arj
9389,2164
1877,8433
128,0347
42,6783
42,6783
128,0347
31069,7706
42678,2563

2. Sterilizarea mediului de cultur:

Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Mrimi intrate
Melas
Extract de porumb
KH2PO4
CaCO3
ZnSO4
Mg SO4
Ap
Total

%
22
4,4
0,3
0,1
0,1
0,3
72,8
100

Kg/arj
9389,2164
1877,8433
128,0347
42,6783
42,6783
128,0347
31069,7706
42678,2563

Mrimi ieite
Melas
Extract de porumb
KH2PO4
CaCO3
ZnSO4
Mg SO4
Apa
Total

3. Fermentaie:
a) Necesarul de aer : 1L aer/1L Mdc min
10-3 m3 Mdc..................... 10-3 m3aer
42,8841 m3 Mdc....................................x m3aer
x = 42,8841 m3/arj aer
1 min ................................................... 42,8841 m3 aer
9360 min ...............................................Vaer m3
Vaer = 401395,176 m3/arj aer
=
aer = 0

Maer = 1,2731 401395,176= 511016,1986 Kg/arj aer


b) Biomasa
Concentraia biomasei n proces CX = 20 g s.u. / L Mdc
Celulele vii: 20 % s.u. , 80 % ap.
100 g celule ............................................... 20 g s.u.
x = 100 g celule .......................................... 20 g s.u.
10-3 m3 Mdc.................................... 100 g celule
42,8841 m3 Mdc...............................cx g celule
cx = 4288410 g celule = 4288,41 Kg celule/arj biomas

%
20
4
0,3
0,1
0,1
0,3
75,2
100

Kg/arj
8535,6513
1707,1303
128,0347
42,6783
42,6783
128,0347
32094,0487
42678,2563

c) Apa evaporat
1 Kg aer .... 0,01 Kg ap
511016,1986 Kg aer .................y Kg/arj ap evaporat
y = 5110,1619 Kg/arj ap evaporat.
Minocul = 0,1 MMdc
Minocul= 4267,8256 Kg/arj inocul
Mmediu = 0,9 MMdc
Mmediu = 38410,4307 Kg/arj mediu
MLdf = Minocul + Mmediu- Mapa evap - Mbiomasa
MLdf=4267,8256+38410,43075110,1619-4288,41=33279,6844 Kg/arj Ldf

Nr. Mrimi intrate


crt.
1
Mediu de cultur
2
3
4

Kg/arj
38410,4307

Inocul
Aer

4267,8256
511016,1986

Total

553694,4549

Mrimi ieite
Lichid de fermentaie
(Acid citric)
Biomas
Aer
Ap evaporat
Total

Kg/arj
33279,6844
(2144,2047)
4288,41
511016,1986
5110,1619
553694,4549

4. Filtrare

80%
Precipitatul reine 20% din lichidul de fementaie

M pp M biomasa 0, 2 M pp
M pp
M filtrat

M biomasa 4288, 41

5360,5125kg / sarja
0,8
0,8
M ldf 0, 2 M pp 33279, 6844 0, 2 5360,5125 32207,5819kg / sarja

a Pf 0,8 2144, 2047 0,8 1715,3638kg / sarja

Nr. Mrimi intrate


crt.
1
Lichid de fermentaie

Kg/arj

Mrimi ieite

Kg/arj

33279,6844

Precipitat

5360,5125

(Acid citric)
Biomas

(2144,2047)
4288,41

Total

37568,0944

Filtrat
(Acid citric)
Total

32207,5819
(1715,3638)
37568,0944

5. Precipitare i neutralizare
a

2C6H8O7 + 3Ca(OH)2 (C6H5O7)2Ca3 + 6H2O


2192

374

498

618

a = Pf
=2144,2047
a=1715,3638
x = 991,6947 Kg/arj Ca(OH)2
y = 2224,6124 Kg/arj citrat de Ca
z = 482,4461 Kg/arj ap
y = y
z = z

Kg/arj
Kg/arj

Ca(OH)2, conc = 20 %, 5 % exces


MCa(OH)2, exces = 0,05
Kg/arj
MCa(OH)2, nereact= 0,1
Kg/arj
Macid citric p=0,9

kg/arj

C=
md = 1,05
ms = 5206,397 Kg/arj
Mapa din Ca(OH)2 = ms md =

Kg/arj

4165,1176 Kg/arj

Mape rezid = Mfiltrat Macid citric p+z + MCa(OH)2, exces + MCa(OH)2, nereact+ Mapa din Ca(OH)2
= 32207,5819-1543,8274+434,2015+49,5847+99,1695+4165,1176=35411,8278
Kg/arj

Mrimi intrate

Kg/arj

Mrimi ieite

Kg/arj

32207,5819
(a=1715,3638)
5206,397

Ape reziduale

35411,8278

Filtrat
(A.C)
Ca(OH)2, 20%

Citrat de Ca
(A.C)

Total

37413,979

Total

2002,1512
(b=0,9
1543,8274)
37413,979

Nr.
crt.
1

6. Filtrare
= 90 %
Precipitatul retine 20 % umiditate
Mpp = Mcitrat + 0,2Mpp
Mpp =

Kg/arj (x)

Datorit randamentului, Mpp = 0,9 x = 2252,4201 Kg/arj


Mcitrat pierdut = 0,1 Mcitrat = 200,2151 Kg/arj
Mfiltrat= Mape reziduale 0,2 Mpp + Mcitrat p
Mfiltrat= 35411,8278 0,22252,4201+200,2151 = 35161,5589 Kg/arj
Nr. Mrimi intrate
crt.
1
Ape reziduale

Kg/arj

Citrat precipitat (A.C)

Total

2002,1512
(b=1543,8274)
37412,979

7. Acidulare

35411,8278

Mrimi ieite

Kg/arj

Precipitat
(A.C)
Filtrat

2252,4201
(c=0,9b=1389,4447)
35161,5589

Total

37413,979

c= 1389,4447

(C6H5O7)2Ca3 + 3H2SO4 2C6H8O7 + 3CaSO4


498

398

2192

3136

x = 820,2746 Kg/arj
y = 1071,3790 Kg/arj
z = 1138,3402 Kg/arj
H2SO4, c=20 %, exces 5 %
MH2SO4, exces= 0,05 x = 41,0137 Kg/arj
md = 1,05 x = 861,2883 Kg/arj
ms =
Kg/arj
Mapa din H2SO2 = ms md = 3445,1532 Kg/arj
Msol acide= Mapa din H2SO2 + MH2SO4, exces +y+ Mumid. pp =
=3445,1532 + 41,0137+1071,3790+862,9754 = 5420,5213 Kg/arj
Mumid. pp = M pp -c =2252,4201-1389,4447 =862,9754 kg/arj
Nr. Mrimi intrate
crt.
1
Precipitat
(A.C.)
2
Sol H2SO4
Total

Kg/arj

Mrimi ieite

Kg/arj

2252,4201
(c=1389,4447)
4306,4415
6558,8616

Solutie acid
(A.C)
CaSO4
Total

5420,5213
(d=c=1389,4447)
1138,3402
6558,8615

8. Decolorare si filtrare
=85 %
Masa carbunelui activ reprezint 20 % din masa soluiei acide.
Mcarb activ = 0,2Msol acida = 1084,1043 Kg/arj
Mpp =
= 3794,4034 Kg/arj
Mfiltrat = Msol acida 0,15Msol acida 0,2 Mpp =5420,5213-813,0782-758,8807
=3848,5624 Kg/arj

Nr.
crt.
1
2
3

Mrimi intrate

Kg/arj

Mrimi ieite

Kg/arj

Solutii acide
(A.C)
CaSO4

5420,5213
(d=1389,4447)
1138,3402

Precipitat

3794,4034

Filtrat
(A.C)

3848,5624
(e=0,85d=1181,028)

Crbune activ
Total

1084,1043
7642,9658

Total

7642,9658

9. Cristalizarea
= 90 %
Mape rezid = Mfiltrat- Macid citric
Macid citric =0,9 e = 0,91181,028=1062,9252 Kg/arj (f)
Mape rezid = 3848,5624 1062,9252= 2785,6372 Kg/arj

Nr.
crt.
1

Mrimi intrate

Kg/arj

Mrimi ieite

Kg/arj

Filtrat
(A.C.)

3848,5624
(e =1181,028)

A.C cristalizat

1062,9252

Ape reziduale
Total

2785,6372
3848,5624

2
Total

3848,5624

10. Filtrare
=90 %
Precipitatul reine 10% din umiditate.
Mpp =
Mfiltrat= Mape rezid + 0,1Macid citric - 0,1 Macid citric = 2785,6372+0,11062,9252-0,11062,9252
=2785,6372 kg/arj

Nr.
crt.
1
2

Mrimi intrate

Kg/arj

Mrimi iesite

Kg/arj

Acid citric
(f)
Ape reziduale
Total

1062,9252

Precipitat
(A.C)
Filtrat
Total

1062,9252 (g)
(h=0,9f=956,6327)
2785,6372
3848,5624

2785,6372
3848,5624

11. Uscare
= 98 %
Mapaevap = 0,1 g + 0,02 h =0,11062,9252 +0,02956,6327=106,2952+19,1327
= 125,4252 Kg/arj
Macid citric = 0,98 h = 0,98 956,6327 =937,5000 Kg/arj

Nr.
crt.
1

Mrimi intrate

Kg/arj

Mrimi iesite

Kg/arj

Precipitat

1062,9252

Acid citric

937,5000

1062,9252

Apa evaporat
Total

125,4252
1062,9252

2
Total

S-ar putea să vă placă și