Sunteți pe pagina 1din 6

Cadrul legal actual al activ de asigurare: In prezent, acesta este dat de urm acte normative: - L.

136/1995 privind asig si reasig in Ro, modif de mai multe ori(dupa 2008) si actualizate. - L. 32/2000 privind active de asig si supravegherea asig - N. cod Civil art 2199-2241 + Comisia de supraveghere a asig(emite norme juridice). ASIGURAREA= acea operatiune prin care un asigurator constituie pe principiul mutualitatii un fond de asig prin contrib unui nr de asigurati ce sunt expusi la producerea anumitor riscuri, fond din care sunt indemnizati cei ce sufera un prejudiciu si fond din care este alcatuit din primele necesare platite de asigurati, precum si din celelalte venituri ca urmare a active. desfasurate. COASIGURAREA=tehnica juridical in temeiul careia un bun sau o valoare este in acelasi timp asigurat de 2 sau mai multi asig in cote egale sau diferite. REASIGURAREA=ne aflam in prezenta reasig atunci cand un asigurator se asigura la un altul numit reasigurator. RETROCESIUNEA=operatiune prin care reasiguratorul cedeaza la randul sau o parte din riscurile preluate de la asigurator. ASIGURATII=PF sau PJ care incheie contr de asig, platesc primele de asig si ivirea cazului asig(sinistru) incaseaza indemnizatia de asigurare. CONTRACTANTUL ASIGURARII=acea pers care incheie contr de asig pt asig unui risc privind o alta pers si se oblige fata de asigurator sa plateasca primele de asig, dar la ivirea cazului asig nu va primi indemnizatia de asig care se va plati beneficiarului stipulate in contract. BENEFICIARUL ASIGURARII=este cel desemnat sa incaseze indemnizatia fara sa semneze polita/sa plat primele stab. PERSOANA CUPRINSA IN ASIGURARE=intr-o asig de rasp civila pot fi prev si rasp civila a altor pers decat a celei care incheie contr. Aceasta nu treb confundata cu beneficiarul asig pt ca are si ea calitatea de asigurat, dar spre deosebire de beneficiarul asig nu incaseaza indemnizatia de asig. TERTUL PAGUBIT=cel caruia i se cauzeaza prejudicial de catre o pers cuprinsa in asigurare. PRIMA DE ASIGURARE=suma de bani pe care o plateste asiguratul sau contractantul asigurarii, asiguratorului. DESPAGUBIREA=suma de bani pe care asiguratorul o solicita asiguratilor la survenirea cazului asigurat.

OBIECTUL ASIGURARII=este dat de val patrimoniale sau dupa caz nepatrimoniale care s-au asigurat. (este dif de ob contr de asig) INTERESUL IN ASIGURARE=in asig de bunuri interesul consta in val economica care poate fi pierduta de catre asigurati ca urmare a procedurii riscului, la asig rasp civila este dorinta legitima a oricarei pers de a nu-si vedea micsorat propriul patrimoniu prin asig rasp sale fata de terti. Interesul asig treb sa se exercite pe toata durata contr de asig. RISCUL ASIGURAT=este un eveniment viitor posibil sau incert la care sunt expuse bunurile, patrim, viata sau sanatatea unei pers. CAZUL ASIGURAT(sinistru)=evenimentul asigurat produs. SUMA ASIGURATA=suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia la ivirea cazului asigurat. FRANSIZA=parte din prejudiciu suportata de pers pagubita ce este stab fie ca val fixa, fie ca procent din despagub totala prev in contract.

1.Functiile si principiile asigurarii 1.Fct de compensare financiara a pierderilor datorita fondului de asigurare constitute din primele de asigurare incasate de la asigurati. 2.Fct de prevenire a pagubelor-se realiz prin 2 modalitati si anume prin finantarea unor activitati de prevenire si prin stipularea unor clause in contractual de asigurare care il oblige pe asigurat sa aiba o conduit diligent si preventiva. 3.Fct financiara permite asiguratorului sa investeasca in fondul de asigurare sis a mareasca rezervele existente. 4,Fct de economisire se intalneste in cazul asigurarilor e viata care ii ofera asiguratului posibilitatea de a participa la profitul socitatii de asigurare. 5.Fct care sprijina statul in domeniul protectiei sociale prin despagubirile acordate in cazul accidentelelor de munca,pensii. PRINCIPII. 1.Pr unitatii asigurarilor suntem in prez uni abordari unitare a operatiunilor de asigurare dar la nivelul asiguratorilor cat si al intregului sistem 2.Pr universalitatii asigurarilor-se referire la gama variata de riscuri care pot fi cuprinse in asigurare in principiu nelimitata si la diversitatea obiectului asigurarii. 3.Pr individualizarii-consta in faptul ca asiguratorii nu acorda indemnizatii decat pt riscurile asugrate prev in contract si numai asiguratlor sau beneficiarilor acestora. 4.Pr despagubirii consta in aceea a in asigurarile de daune asiguratorii trb sa acopere un prejudiciu care se produce in mom sinistrului in patrimonial asiguratului sau unui tert.

5.Pr. realitatii asigurarilor-se manifesta in prezenta datelor pe care le are la baza asiguratorul in calculele sale statistice. 6.Pr mutualitatii-presupune existent comunitatii de risc si constituirea unui fond comun din primele de asigurare platite de membrii comunitatii din care vor fi despagubiti aceia ce vor suferi producerea riscului. 7.Pr bunei-credinte-guverneaza constractul de asigurare atat in mom incheierii sale cat si pe parcursul executarii si se refera la increderea si loialitatea de care trb sad ea dovada partile. 8.Pr eficientei economice-consta in faptul ca activitatea de asigurare trb organizata astfel incat prin eforturi material si umane minime sa se obtina rezultate cat mai bine,profit. 2.CLASIFICAREA DOCTRINARA A.dupa modul de realizare a rap jur de asigurare-asigurari obligatorii-impuse de lege/asigurari facultative-vointa partilor contractante. B.dupa domeniul de asigurare-asigurari de bunuri-acopera paguba cauzata de producerea sinistrului degradare pierirea bunului./asigurari de persoane=dr asiguratului sau beneficiarilor asigurarii la plata sumei asigurate./asigurari de credite si garantii-asigurari de pierderi financiare si ale asigurarii C.dupa teritoriul pe care se acorda acoperirea prin asigurare-asigurari interne-nu contin elem de extraneitate-obiectul asigurarii,partile riscul se afla sau se prod pe teritoriul aceluiasi stat/asigurari externe-un ele de extraneitate reprez prin aceea ca fie domiciliul asiguratului fie locul producerii riscului sau locul unde se afla bunul asigurat se gasesc intr-o alta tara decat cea in care s-a incheiat ontractul. D.dupa tipul raporturilor care se stabilesc intre asigurat si asigurator-asigurari directe(asigurati si asigurator)/asigurari indirect-prin intermediari.

3.AUTORIZAREA CA BROKER DE ASIGURARI a.Denumirea sa cuprinda obligatoriu sintagma broker de asigurarebroker de asigurare-reasigurare b.Sa aiba un capital social varsat integral in forma baneasca de cel putin 25000lei limita minima actualizata. c.Sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe intreg teritoriul al C.E si al spatiului Economic European-1000.000 euro/eveniment. d.Sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de intermediere om asogiraro/reasigurari e.Asocitatii sau actionarii seminificativi si persoanele semnificative sanu aiba cazier judiciar pt infractiuni contra patimoniului sau infr prev in legislatia financiar-fiscala. f.Conducatorii executive ai unui broker trb sa aiba studii superioare si o experienta de cel putin 3 ani intr-o fct de conducere operative in domeniul asigurarilor sau 5 ani in domeniul bancar, g.Sa prezinte un studiu de fazabilitate din care sa rezultate ca resurseele finanaciare si organizationale precum si bugetul estimate vor permite desf in bune conditii a activitatii.

4.PARTICIPANTII L A ASIGURATI Asiguratorii conf art 2 din legea 32/2000 sunt categoriile de entitati care pot devenit asigurator in Romania sunt: a.Persoane juridice autorizate de CSA societati pe actiuni si societati mutual. b.Asiguratori sau reasiguratori autorizati in statele member care desf activitate de asigurare sau de reasig pe teritoriul ROmaniei in conformitate cu dr de stabilire si libertatea de a presta servicii. c.Sucursalele sau filialele apartinand unor societati mame guvernante de legi dintr-un stat tert autorizate de CSA. d.Asiguratorii sau reasiguratori care adopta forma societatii Europene.Asiguratorii romani sunt bligati sa se constituie in forma unei soc comerciale pe actiuni fie sub forma unei societati mutuallleee ambellleee fct numai in baza unei duble autorizatii din partea CSA. CATEGORII DE ASGURATORI AUTORIZATI SA OPEREZE IN ROMANIA 1.Asiguratorii romani constitutiti in societati comerciale pe actiuni sau in societati mutual. 2.Asiguratorii straini-asiguratori straini cu sediul intr-un stat membru al UE pot fct in Romania in temeiul dr de stabilire si libertatii serviciilor. -Asiguratorii si reasiguratorii din state terte obligati sa-si inregistreze sucursalele si filialele in Romania si trb autorizati de CSA potrivit normelor romane.

5.DEOSEBIRI BROKER-AGENTI Borkerii sunt mandatari ai clientilor si mandatari far asigurare ai asiguratorilor. Agentii sunt mandatari cu reprezentare ai asiguratorilor. Activitatea de brokeraj are un character mai profesionalizat. Agentii functioneaza numai pe baza contractului incheiat cu asiguratorul. Borkerii sunt numai personae fizice pe cand agentii au o dubla calitate de personae fizica si pers juridical. Brokerii lucreaza cu mai multe societati de asigurare. Agentii sunt obligati ca pt aceeasi clasa de asigurati sa-si dedice activitatea unui singur asigurator. 6.CADRUL LEGAL AL ACTIVITATII DE ASIGURARE a.Legea 32/2000 privind activitatea si supravegherea asigurarilor(reglem organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare,asigurare-reasigurare,societati mutual intermediary,organizarea si functionarea CSA) b.Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania. c.Legea 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare. D,Normele emise de CSA in aplicarea L32/2000 E,Noul Cod Civil art 2199/2241 7.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CSA-ca organ administrative cometent in domeniu.

Principalul organism al statului e CSA autoritate administrative autonoma de specialitate cu personalitate juridical care are ca principal scop apararea dr asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii de asigurare in Romania. CSA e subordonata Parlamentului si e condsa de un COnsiliu alc din 7 membrii.REprezentantul de dr al CSA in raporturile de dr comun este presedintele.Presedintele si vicepresedintele numini in plec la propunerea comisiilor de buget si finante ale celor 2 Camere. Pt indeplinirea atributiilor sale CSA adopta avize norme obligatorii pt toti participantii la aceasta activitate-presedintele emite ORDINE. CSA lucreaza valabil in prezent 4 membrii din cei 7 membrii iar atunci cand este paritate votul pres sau vicepres e hotarator. PRINCIPALELE ASTRIBUTII ALE CSA A,Autorizarea asuguratorii reasiguratorii si brokerii de asig pt a putea desf activitea de asigurare in domeniu. B.Aproba actionarii directi sip e cei indirecti conform normelor emise in acest domeniu. C.Autorizeaza practicarea asigurarilor obligatorii ce sunt stabilite prin lege. D.Aproba divizarea sau fuziunea unor asiguratori reasiguratori sau brokeri de asigurare. E.LA cerere aproba incetarea activitatii acestor personae juridice. F.Supravegheaza sitautia finanaciara a asiguratorilor G.Desfasoara activitati de pregatire profesionala uniatara a celor care lucreaza in domeniu. H.Aplica sanctiuni operatorilor din domeniu pt incalcarea dispozitiilor legle aplicabile. I.Aproba trasferul de portofolii intre societatile de asigurari. J.Aproba actionarii semnificativi si conducatorii executive ai asigurarlor pt autorizarea prealabila a intreprinderilor.

8.AUTORIZAREA S.C. PE ACTIUNI IN DOMENIUL ASIGURARILOR. Procesul de autorizare potrivit L32/2000 cuprinde 2 etape.: 1.Avizarea prealabila in vederea constituirii ca asigurator este eobligatorie pt inregistrarea la Oficiul Registrul Comertului .Avizul de constituire il da CSA in baza unei documentatii ce se refera la capitalul social ce trb varsat si la onorabilitatea persoanei care compune acea societate.Avizarea prealalbila in vederea inregistrarii la Registrul Comertului nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare. 2.Autorizarea propriu-zisa pt a functiona ca asigurator conform normelor emise de SA limita capitalului social varsat integral in forma baneasca in valoarea de 8000000lei pt activitatea de asigurari generale exceptand asigurarile obligatorii,12000000lei pt activitatea de asigurari generale 12000000 lei pt activitatea de asigurari de viata. Cele mai importante documente si conditii pretense pt avizarea constituirii asigurarilor sunt: 1.Studiu de fezabilitate din care rezulta obligatoriu ca societatea dispune de resursele financiare suficiente pt a desf o activitate diligent. 2.Adaptarea unei denumiri care sa contina sintagma asigurari sau reasigurari.

3.Activitatea de asigurari sa constituie obiectul uni de activitate al societatii. 4.De onorabilitate actionarii principali sa nu fi fost condamnati pt infractiuni contra patrimoniului 5.Sa nu fi fist declarat falit sau conducerea ale unor societati si nu si-au respectat atributiile. 6.PF si PJ sa justifice veniturile cu character de continuitate. 7.PJ trebuie sa depuna situatia financiara la zi 8.Conducerea executive sa fie asigurata de cel putin 2 perosne care sa nu mai detint astfel de functii la un alt asigurator din tara sau straintate. 9.Persoanele demnficative ale asiguratorului sa dispuna de o reputatie si experineta de minim 3 ani sau 4 in domeniu.