Sunteți pe pagina 1din 2

IFRS 5: Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte

Acest Standard International de Raportare Financiara (IFRS 5) cuprinde prevederi referitoare la amortizarea si deprecierea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. Astfel, activele care indeplinesc criteriile de clasificare ca active detinute in vederea vanzarii trebuie evaluate la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila si valoarea justa minus costurile de vanzare, iar amortizarea acestor active trebuie sa inceteze. In masura in care se estimeaza ca un activ imobilizat va genera flu uri de beneficii catre societate in urma cedarii acestuia mai degraba decat in urma utilizarii sale continua, acesta trebuie clasificat ca activ detinut in vederea vanzarii. !lasificarea activelor in vederea vanzarii implica din punct de vedere contabil " # Incetarea amortizarii$ # %eterminarea la data bilantului a valorii recuperabile ca valoare de vanzare minus costurile aferente cedarii$ # Inregistrarea ajustarilor de valoare aferente atunci cand valoarea recuperabila astfel determinate este mai mica decat valoarea contabila$ # &rezentarea separata in situatiile financiare anuale. 'a momentul incetarii recunoasterii unui activ sau grup de active ca fiind clasificat in vederea vanzarii si recunoasterea acestuia ca fiind detinut pentru activitatea proprie activul trebuie evaluat la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila inaintea clasificarii in vederea vanzarii ajustata cu amortizarea care ar fi fost inregistrata daca activul nu ar fi fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii si valoarea sa recuperabila. (odificarea clasificarii activului genereaza urmatoarele operatiuni contabile" # Inregistrarea amortizarii aferente perioadei cat activul a fost clasificat ca detinut in vederea vanzarii Atentie) Aceasta c*eltuiala inregistrata este nedeductibila la calculul profitului impozabil. # Ajustarea deprecierii in vederea recunoasterii activului la cea mai mica valoare dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila$

Atentie) Aceasta c*eltuiala inregistrata este nedeductibila la calculul profitului impozabil. # %eterminarea valorii recuperabile ca fiind cea mai mare valoare dintre valoarea de utilizare si pretul de vanzare minus costurile aferente cedarii. !onform prevederilor art. +, alin (-) lit. s.-) din 'egea nr. 5/,0+112 cu modificarile si completarile ulterioare, c*eltuielile reprezentand deprecierea0amortizarea mijloacelor fi e, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie sunt c*eltuieli nedeductibile. In ceea ce priveste deducerile de amortizare acestea se determina potrivit art. +alin (+2), din legea mentionata tinand seama de urmatoarele reguli fiscale" # 3aloarea fiscala ramasa neamortizata in cazul activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii si reclasificate ulterior in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, este valoarea fiscala dinaintea reclasificarii ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. # %urata de amortizare este durata normala de utilizare initiala, conform catalogului # durata in care a fost clasificat in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. # Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care a avut loc reclasificarea.