Sunteți pe pagina 1din 12

Determinarea cerinelor minime de capital pentru instituiile de credit

De ce trebuie s dein instituiile de credit un nivel minim al capitalurilor proprii? Pentru a rspunde la aceast ntrevare vom porni de la un bilan simplificat al unei instituii de credit: aceasta are resurse atrase (pasive) de 100 u.m. din acestea 0 u.m. sunt depo!ite" iar 10 u.m. capitaluri proprii. #ceste resurse sunt utili!ate n totalitate n credite 100 u.m. $redite Pasive Depo!ite 0 u.m. $apitaluri proprii 10 u.m. Presupunem c la un anumit moment din cele 100 u.m. credite" %0 u.m. repre!int pierdere c&iar dup e'ecutarea (araniilor aferente creditelor neperformante" instituia de credit constat c %0 u.m. nu mai pot fi recuperate. #ceste %0 u.m. trebuie recunoscute de instituia de credit drept pierdere" adic trebuie trecute pe c&eltuieli. )(nor*nd celelalte elemente de venituri +i c&eltuieli" banca nre(istrea! o pierdere de %0 u.m. $um pierderea e'erciiului curent face parte din capitalurile proprii" bilanul bncii va arta astfel: Pasive Depo!ite 0 u.m. $apitaluri proprii 10,%0-,10 u.m. ? /n aceast situaie banca este insolvabil +i dac nu va fi recapital!at va intra n stare de faliment. Pentru a preveni astfel de situaii" instituiilor de credit li se impune deinerea unor fonduri proprii minime considerate adecvate pentru riscurile pe care +i le asum fiecare banc comercial n parte. $onform le(islaiei n vi(oare (0e(ulamentul 120,$234 1561.6%007)" o instituie de credit trebuie s dispun de un nivel minim al fondurilor proprii care s in cont de urmtoarele riscuri asumate n activitatea sa de o instituie de credit: a) riscul de credit +i riscul de diminuare a valorii creanei aferente ntre(ii activiti" cu e'cepia operaiunilor din portofoliul de tran!acionare fondurile proprii minime aferente sunt determinate conform 0e(ulamentelor 120, $234 nr. 1861 6%007" 196106%007 +i %16%76%007: #ctive 100,%0-.0 u.m. #ctive 100 u.m.

$redite

b) riscul asociat operaiunilor din portofoliul de tran!acionare" respectiv riscul de po!iie" riscul de decontare +i riscul de decontare al contrapartidei fondurile proprii minime aferente sunt determinate conform 0e(ulamentului 120, $234 nr. %%6%;6%007: c) riscul valutar +i riscul de marf fondurile proprii minime aferente sunt determinate conform 0e(ulamentului 120, $234 nr. %%6%;6%007: d) riscul operaional fondurile proprii minime aferente sunt determinate conform 0e(ulamentului 120, $234 nr. %86% 6%007. /n ceea ce prive+te punctul a), fondurile proprii minime aferente riscul de credit i riscul de diminuare a valorii creanei aferente ntregii activiti " cu e'cepia operaiunilor din portofoliul de tran!acionare" repre!int 8% din totalul valorilor ponderate la risc ale expunerilor. 3aloarea ponderat la risc se poate determina utili!*nd una din urmtoarele 5 abordri: a) abordarea standard: b) abordarea ba!at pe modele de ratin( interne: c) abordarea ba!at pe modele de ratin( interne avansate. /n cele ce urmea!" vom detalia" pe etape" modul de calcul al valorii ponderate la risc a e'punerilor potrivit abordrii standard conform 0e(ulamentului 120, $234 nr. 1861 6%007. Etapa I Determinarea valorii expuse la risc 3aloarea e'pus la risc se determin separat pentru a) active bilaniere +i b) elemente din afara bilanului (active e'trabilaniere). 3aloarea e'pus la risc pentru un activ bilanier este repre!entat de valoarea sa bilanier" n timp ce valoarea e'pus la risc pentru un element din afara bilanului va fi repre!entat de urmtoarele procente din valoarea acestora: 100<" dac elementul este purttor de risc ma'im: 90<" dac elementul este purttor de risc mediu: %0<" dac elementul este purttor de risc moderat +i 0<" dac elementul este purttor de risc sc!ut. $onform le(islaiei n vi(oare" elementele e'trabilaniere sunt clasificate din punct de vedere al (radului de risc astfel: !)Elemente extra"ilaniere cu risc maxim# , (aranii av*nd caracter de substitut de credit: %

, instrumente financiare derivate de credit: , acceptri: , andosri de efecte care nu poart numele altei instituii de credit: , tran!acii cu recurs: , scrisori de credit standb= irevocabile av*nd caracter de substitut de credit: , an(a>amente ferme de cumprare la termen: , depo!ite for?ard for?ard: , partea nepltit a aciunilor +i titlurilor parial pltite: , tran!acii de rscumprare: , alte elemente purttoare de risc ma'im. $) Elemente extra"ilaniere cu risc mediu# , credite documentare emise +i confirmate: , (aranii cunoscute pe plan internaional sub denumirea de ?arranties"indemnities (inclusiv tender bonds" performance bonds" customs bonds +i ta' bonds) +i alte (aranii care nu au caracter de substitut de credit: , scrisori de credit stand,b= irevocabile care nu au caracter de substitut de credit: , faciliti de credit neutili!ate (an(a>amente de creditare" de ac&i!iionare de titluri sau an(a>amente de furni!are de faciliti de (arantare sau acceptare) cu o scaden iniial mai mare de un an: , faciliti de emisiune de efecte (2ote )ssuance @acilities , 2)@) +i faciliti rennoibile de preluare ferm (0evolvin( Ander?ritin( @acilities , 0A@): , alte elemente purttoare de risc mediu care sunt notificate $omisiei. %) Elemente extra"ilaniere cu risc moderat# ,credite documentare n care bunurile supuse livrrii repre!int (aranie real +i alte tran!acii care se lic&idea! de la sine: ,faciliti de credit neutili!ate (an(a>amente de creditare" de ac&i!iionare de titluri sau an(a>amente de furni!are de faciliti de (arantare sau acceptare) cu o scaden iniial mai mic sau e(al cu un an" care nu pot fi revocate necondiionat n orice moment fr notificare sau care nu atra( revocarea automat ca urmare a deteriorrii credibilitii debitorului: ,alte elemente purttoare de risc moderat. D) Elemente extra"ilaniere cu risc sc&ut# , faciliti de credit neutili!ate (an(a>amente de creditare" de ac&i!iionare de titluri sau an(a>amente de furni!are de faciliti de (arantare sau acceptare) care pot fi revocate necondiionat n orice moment fr notificare sau care atra( revocarea automat ca urmare a deteriorrii credibilitii debitorului. Biniile de credit retail pot fi considerate ca fiind revocabile necondiionat dac instituia de credit nu are" n limitele premise de prevederile le(islaiei privind protecia consumatorului sau a le(islaiei cone'e" nici un fel de restricie n ceea ce prive+te revocarea: , alte elemente cu risc sc!ut. E'# C facilitate de credit cu scadena de 7 luni cu o valoare de 1.000.000 0C2 este considerat un element e'trabilanier cu risc moderat +i va avea o valoare e'pus la risc de %00.000 0C2.

An credit documentar emis +i confirmat n valoare de 1.000.000 0C2 este considerat un element e'trabilanier cu risc mediu +i va avea o valoare e'pus la risc de 900.000 0C2. An contract for?ard n valoare de 1.000.000 0C2 este considerat un element e'trabilanier cu risc ma'im +i va avea o valoare e'pus la risc de 1.000.000 0C2. Etapa II Determinarea clasei de expuneri i determinarea valorii ponderate la risc a expunerii @iecare activ bilanier +i element e'trabilanier este ncadrat ntr,o anumit clas de e'puneri. Be(islaia n vi(oare stabile+te" pentru fiecare clas de e'puneri" un coeficient ce se aplic valorii e'puse la risc pentru a determina valoarea ponderat la risc a e'punerii.
3aloare ponderata la risc a e'punerii-3aloare e'pusa la risc a activului bilantier6e'trabilantier g Ponderea corespun!atoare cate(oriei de risc

Ba nivelul ntre(ii activiti a instituiei de credit" valoarea ponderat la risc a e'punerilor se determin nsum*nd valorile e'puse la risc corespun!toare tuturor elementelor de activ bilaniere +i e'trabilaniere. /n cele ce urmea!" vom pre!enta principalele clase de e'puneri. ( D'punerile fa de aministraiile centrale +i "ncile centrale , pondere de risc de ())%. Excepie fac e'punerile fa de 1anca $entral Duropean" e'punerilor fa de administraiile centrale +i fa de bncile centrale ale statelor membre" e'primate +i finanate n moneda naional a administraiei centrale +i a bncii centrale respective" care au o pondere de risc de )%. Atenie! /n ca!ul n care pentru o administraie sau banc central e'ist un ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului" se aplic o pondere de risc conform tabelului 1.

* +

D'punerile fa de or(anismele administrative" entitile fr scop lucrativ +i D'punerile fa de unele bnci multilaterale de de!voltare au ponderea de risc

entitile din sectorul public pondere de risc 100<. 0<. D': 1)0D" 1D0D" )@$" )D1 ()nteramerican Development 1anE)" #D1 (#sian

Development 1anE)" 1D) etc. Pentru toate celelalte bnci multilaterale de de!voltare se aplic tratamentul corespun!tor instituiilor (ve!i punctul 9). , D'punerile fa de $omunitatea Duropean" @ondul 4onetar )nternaional +i D'punerile fa de administraiile re(ionale" autoritile locale sau e'punerile 1anca 0e(lementelor )nternaionale, pondere de risc 0<. fa de instituii (adic instituii de credit +i firme de investiii) ponderea de risc max (ponderea de risc aferent administraiei centrale n >urisdicia cruia este nfiinat administraia re(ional" autoritatea local sau instituia : ponderea de risc determinat de evaluarea e'tern a calitii creditului: 90<) Atenie! /n ca!ul n care pentru administraiile re(ionale" autoritile locale sau instituii e'ist un ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului" se aplic o pondere de risc conform tabelului %. Fabelul nr. %

D'punerile fa de societi ponderea de risc - ma' (100<: ponderea de risc

aferent administraiei centrale a statului n care societatea este nfiinat). /n ca!ul n care e'ist pentru societate un ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului ponderea de risc se determin conform tabelului 5. Fabelul nr. 5

D'punerile de tip retail pondere de risc de ;9<. D'punerile de tip retail sunt

cele nre(istrate fa de persoane fi!ice +i entiti mici sau mi>locii (e'clusiv creanele (arantate cu proprieti imobiliare +i titlurile). 8 D'punerile (arantate cu ipotec de prim ran( asupra proprietilor imobiliare locative care sunt sau vor fi locuite ori date cu c&irie de ctre proprietari spre a fi locuite pondere de risc de 59<. Pentru alte e'puneri (arantate cu proprieti imobiliare ponderea de rsic este de 100<. 0 )mobili!rile corporale pondere de risc 100<

() Deinerilor de titluri de capital +i alte participaii" cu e'cepia celor deduse din fondurile proprii" li se aplic o pondere de risc de cel puin 100<. Etapa III Determinarea fondurilor proprii minime adecvate la riscul de credit i riscul de diminuare a valorii creanei aferente ntregii activiti @ondurile proprii minime pentru aceste dou riscuri se determin aplic*nd un procent de .< la valoarea ponderat la risc a e'punerilor (enerate de toate elementele bilaniere +i e'trabilaniere ale instituiei de credit. $onform le(islaiei n vi(oare (0e(ulamentul 120,$234 1.6%56%007)" fondurile proprii sunt constituite din urmtoarele elemente: #) fonduri proprii de nivel 1 (tier 1 capital) a) capitalul social su"scris i vrsat" cu e'cepia aciunilor prefereniale cumulative sau" dup ca!" capitalul de dotare pus la dispo!iia sucursalei din 0om*nia de ctre instituia de credit din statul ter: b) primele de capital" inte(ral ncasate" aferente capitalului social: c) re&ervele legale, statutare i alte re&erve " precum +i re&ultatul reportat po&itiv al e'erciiilor financiare anterioare" rmas dup distribuirea profitului: d) profitul net al ultimului e'erciiu financiar" reportat p*n la reparti!area sa conform destinaiilor stabilite de adunarea (eneral a acionarilor" n limita sumei ce se intenionea! a se reparti!a pe oricare dintre destinaiile prev!ute la lit.a) , lit.c). Din suma elementelor specificate mai sus se va deduce: e) valoarea de nre(istrare n contabilitate (cost de ac&i!iie) a aciunilor proprii deinute de instituia de credit: f) re!ultatul reportat" repre!ent*nd pierdere: () pierderea perioadei curente nre(istrat p*n la data determinrii fondurilor proprii: &) valoarea de nre(istrare n contabilitate a imobili!rilor necorporale. 1) fonduri proprii de nivel 2 (tier 2 capital) 1.1. 1onduri proprii de nivel * de "a& 2 re!ervele din reevaluarea imobili!rilor corporale" titlurile pe durat nedeterminat +i alte instrumente de aceea+i natur. 1.%. 1onduri proprii de nivel * suplimentar aciunile prefereniale cumulative pe durat determinat +i capitalul sub form de mprumut subordonat.

Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii deinute de o instituie de credit la un moment dat se au in vedere urmtoarele: , fondurile proprii de nivel % pot fi luate n considerare n proporie de ma'im 100< din valoarea fondurilor proprii de nivel 1: , nivelul cumulat al mprumuturilor subordonate +i al aciunilor prefereniale cumulative ce se ia in considerare la calculul fondurilor proprii nu poate dep+i 90< din valoarea fondurilor proprii de nivel 1. E'# dac o instituie de credit are la un moment dat fonduri proprii de nivel % de 10 miliarde 0C2 +i fonduri proprii de nivel 1 de . miliarde 0C2" n momentul n care se calculea! fondurile proprii totale se recunosc doar . mld 0C2 din fondurile proprii de nivel % ca fc*nd parte din fondurile proprii totale. /n consecin" fondurile proprii totale sunt e(ale cu: . mld (fonduri proprii de nivel 1)G . mld (fonduri proprii de nivel % recunoscute) - 17 mld.

3ro"leme re&olvate

( C instituie de credit din 0om*nia deine urmtoarele elemente de activ: , 2umerar +i disponibiliti la 120 100.000 u.m. , mprumuturi acordate altor instituii de credit re!idente 10.000 u.m. , credite ipotecare (arantate cu ipotec de prim ran( %00.000 u.m. , credite de retail %90.000 u.m. , credite acordate societilor comerciale re!idente 800.000 u.m. , imobili!ri corporale 50.000 u.m. /n ceea ce prive+te fondurile proprii ale instituiei de credit aceastea cuprind urmtoarele elemente: , capital propriu %0.000 u.m. , re!erve le(ale +i statutare 10.000 u.m. , pierdere reporat 9.000 u.m. , mprumuturi subordonate 90.000 u.m. , re!erve din reevaluarea patrimonului 10.000 u.m. H se stabileasc dac instituia de credit respect normele n vi(oare cu privire la capitalul minim adecvat riscului de credit.

Rezolvare: Deoarece nu se specific nimic despre e'istena unei evaluri din partea unei a(enii de ratin(" vom considera c ea nu e'ist pentru nici un element de activ. Dlement de activ 2umerar +i disponibiliti la 120 /mprumuturi acordate instituiilor de credit $redite ipotecare $redite de retail $redite acordate societilor comerciale )mobili!ri corporale Fotal 3aloare e'pus la Pondere de risc risc
100000 10000 200000 250000 400000 30000 990000 0% 50% 35% 75% 100% 100% -

3aloare ponderat la risc


0 5000 70000 187500 400000 30000 692500

Pentru ca instituia de credit s respecte normele n vi(oare cu privire la capitalul minim adecvat riscului de credit este necesar ca: @onduri proprii minime-3aloarea ponderat la risc totalI.<-7 %.900 u.m.I.<99.800 u.m. J@ondurile proprii constituite (1) $alculm fondurile proprii de>a constituite: @onduri proprii de nivel 1- capital propriu G re!erve le(ale +i statutare , pierdere reporat-%9.000 u.m. @onduri proprii de nivel % de ba!- re!erve din reevaluarea patrimonului 10.000 u.m. @onduri proprii de nivel % sumplimentar- mprumuturi subordonate 90.000 u.m. K se iau n considerare doar n proporie de 90< din fondurile proprii de nivel 1 adic 1%.900 u.m. @onduri proprii de nivel % - 10.000 u.m.G1%.900 u.m.-%%.900 u.m. K se iau n considerare doar n proporie de 100< din fondurile proprii de nivel 1 adic c&iar %%.900 u.m. @onduri proprii constituite - %9.000 u.m.G%%.900 u.m. - 8;.900 u.m. Dste evident c relaia (1) nu este respectat" deci banca nu respect normele n vi(oare cu privire la capitalul minim adecvat riscului de credit.

* C instituie de credit deine urmtoarele elemente de activ: a) credite de consum acordate persoanelor fi!ice n valoare de 100.000 u.m. .

b) depo!ite la o alt instituie de credit pentru care e'ist un ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului n valoare de 10.000 u.m. instituia de credit este apreciat ca nivel 1 pe scala de evaluare a calitii creditului c) obli(aiuni deinute cu titlu de investiie emise de o municipalitate din 0om*nia n valoare de %0.000 u.m. d) credite (arantate cu ipotec de prim ran( n valoare de 100.000 u.m. e) un mprumut n valoare de 9.000 u.m.acordat unei societi comerciale pentru care e'ist un ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului , societatea comercial este apreciat ca nivel % pe scala de evaluare a calitii creditului. f) credite de tre!orerie n valoare de 190.000 u.m.acordate unor societi comerciale din 0om*nia pentru care nu e'ist un ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului () credite (arantate cu ipotec de ran( )) n valoare de 10.000 u.m. 4n afara "ilanului, instituia de credit pre!int urmtoarele elemente: &) linii de credit neutili!ate acordate unor societi comerciale cu scadena iniial mai mic de un an n valoare de %9.000 u.m. i) linii de credit neutili!ate acordate unor societi comerciale cu scadena iniial mai mare de un an n valoare de 19.000 u.m. >) o (aranie n valoare de 9.000 u.m. acordat unei societi comerciale pentru care e'ist ratin( furni!at de o instituie e'tern de evaluare a creditului , societatea comercial este apreciat ca nivel 1 pe scala de evaluare a calitii creditului. Determinai fondurile proprii minime pe care trebuie s le dein instituia de credit pentru acoperirea riscului de credit +i calculai rata (eneral de risc. Rezolvare: 3om determina valoarea e'pus la risc (3D0) +i valoarea ponderat la risc a e'punerii (3P0D) pentru fiecare element de activ +i e'trabilanier n parte. a) creditele de consum se ncadrea! la e'puneri de retail +i au o pondere de risc de ;9<. K 3P0D-0";9L100.000-;9.000 u.m. b) nivelul 1 pe scala de evaluare a calitii creditului corespunde potrivit tabelului nr. % unei ponderi de risc de %0<. K 3P0D-0"%L10.000-%.000 u.m.

c) ponderea de risc atribuit municipalitii din 0om*nia se determin conform formulei: max (ponderea de risc aferent administraiei centrale rom*ne : ponderea de risc determinat de evaluarea e'tern a calitii creditului: 90<) - 90<" deoarece ponderea de risc aferent administraiei centrale rom*ne este e(al cu 0< +i nu e'ist nici o evaluare e'tern a calitii creditului. K 3P0D-0"9L%0.000-10.000 u.m. d) e'punerile (arantate cu ipoteci de prim ran( au o pondere de risc de 59<. K 3P0D-0"59L100.000-59.000 u.m. e) nivelul % pe scala de evaluare a calitii creditului corespunde potrivit tabelului nr. 5 unei ponderi de risc de 90<. K 3P0D-0"9L9.000-%.900 u.m. f) e'punerile fa de societi comerciale au o pondere de risc de 100<. K 3P0D-1L190.000 -190.000 u.m. () e'punerile (arantate cu ipoteci de ran( )) au o pondere de risc de 100< K 3P0D-1L10.000 -10.000 u.m. &) liniile de credit neutili!ate acordate unor societi comerciale cu scadena iniial mai mic de un an sunt ncadrate la e'puneri e'trabilaniere cu risc moderat" deci 3D0 se determin aplic*nd o pondere de %0< valorii aferente liniilor de credit K 3D0-0"%L%9.000 -9.000 u.m. #ceste linii de credit sunt acordate unor societi comerciale" ceea ce nseamn c ponderea de risc aferent e'punerii este 100< K 3P0D-1L9.000 -9.000 u.m. i) liniile de credit neutili!ate acordate unor societi comerciale cu scadena iniial mai mare de un an sunt ncadrate la e'puneri e'trabilaniere cu risc mediu" deci 3D0 se determin aplic*nd o pondere de 90< valorii aferente liniilor de credit K 3D0-0"9L19.000 -;.900 u.m. #ceste linii de credit sunt acordate unor societi comerciale" ceea ce nseamn c ponderea de risc aferent e'punerii este 100< K 3P0D-1L;.900 -;.900 u.m. >) (araniile sunt ncadrate la e'puneri e'trabilaniere cu risc ma'im" deci 3D0 se determin aplic*nd o pondere de 100< valorii aferente (araniilor K 3D0-1L9.000 -9.000 u.m. Hocietatea comercial este beneficiar a (araniei este apreciat ca nivel 1 pe scala de evaluare a calitii creditului" ceea ce nseamn c ponderea de risc aferent conform tabelului 5 este %0< K 3P0D-0"%L9.000 -1.000 u.m.

10

/nsum*nd valorile ponderate la risc ale e'punerilor a),>)" obinem o valoare ponderat la risc total e(al cu % ..000 u.m. @ondurile proprii minime se obin aplic*nd o pondere de .< 3P0D totale @onduri proprii minime-0"0.L% ..000-%5..80 u.m. 0ata (eneral de risc repre!int o msur sintetic a riscului de credit asumat de banca comercial +i se obine utili!*nd urmtoarea formul: VPRE M totala g 100 = Suma M elementelor M de M activ M si M extrabilantiere % ..000 = g 100 = 7;" ;%< 880.000 RGR = 5. C instituie de credit are activele (rupate pe urmtoarele cate(orii de risc:
$ate(orie de risc 3aloare active (u.m.)

0< 1000

%0< %0.000

59< ;0.000

90< %0.000

;9< 50.000

100< 90.000

He +tie c n pre!ent" instituia de credit are fonduri proprii alocate pentru riscul de credit n valoare de .900 u.m. Preci!ai dac banca respect normele cu privire la capitalul minim deinut pentru riscul de credit. /n ca!ul n care banca nu respect le(islaia n vi(oare propunei dou metode de restructurare a bilanului prin care instituia de credit poate re!olva problema privind adecvarea capitalului. Rezolvare: @ondurile proprii minime corespun!toare riscului de credit .< 1.000 + %0< %0.000 + 59< ;0.000 + 90< 90.000 + ;9< 50.000 + 100< 90.000 ) ( 0<
1%7.000 = 10.0.0 - .<

1anca are fonduri proprii alocate pentru riscul de credit de numai .900. /n aceste condiii are la dispo!iie % soluii: a) s constituie fonduri proprii adiionale de 10.0.0, .900-9.0 b) s +i restructure!e bilanul pe partea de activ astfel nc*t suma valorilor ponderate la risc ale e'punerii s fie e(al cu: .900 = 11..;90 .<

11

#cest lucru se poate reali!a transform*nd active cu pondere de risc 100< n active cu pondere de risc de ;9<. 2otm cu ' valoarea activelor ce vor fi transferate dintr,o cate(orie n alta:
$ate(orie de risc 3aloare active (u.m.)

0< 1000

%0< %0.000

59< ;0.000

90< %0.000

;9< 50.000G'

100< 90.000,'

Pentru acest bilan modificat fondurile proprii adecvate riscului de credit trebuie s fie cel puin e(ale cu .900" deci:
.< ( 0< 1.000 + %0< %0.000 + 59< ;0.000 + 90< 90.000 + ;9< ( 50.000 + x ) + 100< ( 90.000 x ) )

- .900 x = % .000

1%

S-ar putea să vă placă și