Sunteți pe pagina 1din 2

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A PISTONULUI

5.1. Conditii tehnice, materiale, semifabricate


Conditiile tehnice privesc precizia dimensionala, a formei, a pozitiei reciproce a
suprafetelor si calitatii acestora.
Tolerantele impuse cotelor nominale ale suprafetelor existente si alezajului pentru bolt
sunt optimizate n procesul asamblarii, pe baza sortarii acestora pe grupe de dimensiuni sau
greutate.
mperecherea piston-bolt, piston-cilindru (segmenti) se evidentiaza prin marcajele
realizate prin vopsire sau prin codurile obtinute prin poansonare. Toleranta privind masa
pistonului se admite n limitele % din masa totala a pistonului.

n figura 5.1 se prezinta principalele conditii tehnice impuse unui piston, evidentiind n acest
exemplu tolerantele dimensiunilor, abaterile de forma si pozitie, rugozitatea suprafetelor,
excentricitatea axei alezaj 616h721g ului pentru bolt, profilul n sectiune longitudinala si
transversala, profilul capului pistonului, etc.
Conditiile tehnice sunt completate cu elemente ce privesc insertiile care asigura o
rezistenta suplimentara n zona canalului primului segment sau a cavitatii camerei de ardere din
capul pistonului. Se adauga prescriptiile despre acoperirea tribologica, treptele de reparatii, etc.
Materiale
Conditiile functionale impuse pistoanelor au promovat pentru motoarele autovehiculelor
aliaje de aluminiu (siluminuri pe baza de siliciu din grupa Al Si Cu Mg -Ni si aliaje Y pe
baza de cupru Al Cu Mg
Ni).
Conditii tehnice: Profilul lonfitudinal si transversal se vor efectua conform normei. Se aplica un tratament de stabilizare (205
C timp de 5 ore). Dupa finisarea completa, se aplica stanarea prin imersie ntr-o baie de stanat de sodiu. Se efectueaza
sortarea n functie de masa pistonului n clase de 5 g, n functie de diametrul suprafetei exterioare n clase de 40 m, n functie
se diametrul boltului n clase de 2 m.

Aliaje pe baza de siliciu poseda un coeficient de dilatare redus care se micsoreaza pe
masura cresterii continutului de siliciu. Jocul piston-cilindru, precum si cel dintre canal si
segment se poate realiza si mentine mai mic daca aliajele de siliciu sunt eutectice sau
hipereutectice, adaugnd calitati bune pentru rezistenta la uzura. Dificultatile de semifabricare
(aparitia fisurilor, turnabilitate, etc.) se reduc prin adaugarea de modificatori (sodiu). La m.a.s.
se utilizeaza aliaje eutectice, iar la m.a.c. (puternic solicitate) se utilizeaza aliaje hipereutectice.
Aliajele pe baza de cupru necesita jocuri mari de montaj ale pistonului n cilindru, din cauza
coeficientului de dilatare mai mare si se utilizeaza la executia pistoanelor pentru m.a.c. cu o
dfgdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddgputernica solicitare termica.