Sunteți pe pagina 1din 53

LAV

de STEFAN LINDBERG
n romnete de CARMEN VIOREANU
Varianta 2003 (pentru premiera din Suedia)
Can't I see how we're all maniestations o lo!e"
Chuck Palahniuk, FIGHT CLUB
#$L%#I
&'(A) &'(A)S$) *+ ani
,',,A -
A,.L -
(/#S0I) -
1ASS2 -
S$#A .13ICAL4 de !rst5 mi6lo7ie
89#A):1.#8;0$#%L -
A31I)IS0#A0$#%L -
3$C0$#%L -
IIS%S 33
1$#C$V%L *+
Sora medi7al5< 8=ran:1er>5torul< Administratorul i 3o7torul pot i
6u7a?i de a7elai a7tor@ 1or7o!ul treAuie 6u7at de o at5 de *+:20 de ani@
1uBi75 ori>inal5 semnat5 0he Cus6Dins
ACTUL 1
Versiunea pentru s7ena * martie
1. APARTENENA LA RAS
Sora medical st n faa lui H!kan H!kanson "i fumea#$ H!kan are o
min%e de &aschet su& &ra$ 'chi(ament de s(ort$
SORA MEDICAL: Ei7i 75 te sim?i nasol 7u tine Fnsu?i< F"
HKAN HKANSON: Am o 7arte@
SORA MEDICAL: )asol@ Continu5@
HKAN HKANSON: La ruAri7a &omo Sapiens din 7artea asta<
&omo Sapiens 7are eti tu< rasa ta< toat5 7oala i toat5 lumea< a7olo am
7itit despre !oi< despre 7omportamentul !ostru< dar n:am 7itit despre
mine@
SORA MEDICAL: Gi"
HKAN HKANSON: -$ 7ara7teristi75 a oamenilor-< s7ria< pentru
!oi< -e 5urirea oAie7telor de art5-< desena?i 7hestii Fn peteri< 7are le pla7
7opiilor !otri< dar noi nu< noi nu a7em l5n7i di!ine de ar>int< noi lu5m
pur i simplu prima piatr5 Aun5 7are ne iese Fn 7ale i le:o tra>em< aa<
dire7t Fn 7ap< la mas5@
SORA MEDICAL: ):am putea s5 rn5m pu?in ai7i@ 3e7i eti Fn
7lasa H3< Bi7eaiI ()sistenta se uit n h*rtii+ &JDan &JDanson< aa te
7heam5" 3a75 te Fn?ele> 7ore7t< &JDanI
HKAN HKANSON: .rau poBe@ Ceterile@ Krun?ile lor erau runtea
mea@ $7hii@
SORA MEDICAL: I:auBiL 3e7i 7reBiI CreBi 75 etiI
HKAN HKANSON: Sunt om de )eandertal@
SORA MEDICAL: Cred 75 treAuie s5 deB!ol?i aspe7tul 5sta@
HKAN HKANSON: Am pri7eput 7hestia asta 7nd am 7itit 7artea@
)u m:am mai sim?it 7a un om de 7nd am terminat 7lasa a patra@ Sunt un
supra!ie?uitor< &omo )eandertalensis< pri7epi"
SORA MEDICAL: 3e7i aaM .u nu 7red 75 eNist5 oameni de
)eandertal< tii< iind75 sunt mor?i@ Au murit demult< i:au mn7at de6a
!iermii sau 7e:o mai i ostI 7u mult Fnainte de a i 7onstruit5 7oala
asta< 7u mult Fnainte deI
HKAN HKANSON: #etra>e 7e:ai spus@
)sistenta nu nele%e$
HKAN HKANSON: #etra>e imediat aBa aia 7um 75 eu n:a eNista@
SORA MEDICAL: 3ar eNiti@ Stai ai7i< Fn a?a mea@
HKAN HKANSON: #etra>e aBa aia 7um 75 eu a i mort demult@
)sistenta d din ca(, ia o foaie, scrie ce,a$
SORA MEDICAL: )asol s5 ii tn5r Fn Biua de aBi@
H!kan H!kanson i arunc min%ea n frunte, ca "i cum ar arunca ntr-
un (erete, (rse"te camera "i se duce n sala de s(ort$
2. SITUAIA N SALA DE SPORT
2
Versiunea pentru s7ena * martie
B.BB) intr n sala de s(ort$ Toat lumea e m&rcat cu echi(ament
de s(ort$ /oac &aschet$
BBBA: n?ele> 7e !rea s5 Bi75 &JDan &JDanson< iind75 el 7hiar 75 n:
are ni7i o Fn7lina?ie pentru art5@ Suntem 7ole>i de Aan75 din unu:patru< i
7nd eu le desenam pe prin?esele mele 7are 7ontemplau apusurile de
soare din spatele 7astelului< &JDan re7a 7reta neinteresat Fn sus Fntr:un
7ol?@
Intr )&el$
ABEL: Kie7are treAuie s5 ne du7em 7ru7ea@
HKAN HKANSON: 0Ctre )&el+1 A?i auBit de 7e:i Bi7e luO aia de la
K 1or7o!ul"
ABEL: A adormit Fn 7ad5 la o petre7ere i o >a75 Fntrea>5 din ora a
masturAat:o 7u de>etul@
HKAN HKANSON: 3e atun7i i se Bi7e 1or7o!ul@
ABEL: Asta i:a dat numele@
BBBA: A7uma s5 nu te pun5 dra7uO s5:mi Bi7i iar 75 i 1assP a ost
a7olo@ Are luni eNamenul de teorie pentru 7arnetul de tra7torist de luni<
aa 75 a ost s5 to7eas75 la mine@ I:am s7ris poeBii@ QK5r5 tine sunt 7a
proprietarul unui ma>aBin de pianuri< 7are nu poate 7nta@R
Intr 23rstin$ 4"i m*nuie"te min%ea de &aschet (lictisit, dar si%ur$
KRSTIN:Iat5:m5 i pe mine< dar ori7um nim5nui nu:i pas5@
)&el arat cu de%etul la 23rstin$
ABEL: Suntem Fmpreun5 la ran7eB5@
HKAN HKANSON: Salutare (Srstin@
ABEL: Te mOappelle AAelL
HKAN HKANSON: Cum mer>e 7u Aas7hetul" Cu !ia?a" Ai >5sit
7e!a pe internet ieri"
KRSTIN:Am intrat pe o pa>in5@ A unui do7tor< i treAuia s5
7ompleteBi Fn dierite erestre 7e nu e Fn ordine 7u tine@ R)u m5 pot
Fndr5>ostiR< am s7ris@ Cin>< a 57ut o dat5< i s:a des7his o ereastr5 Fn
7are s7ria 75 proAaAil am o 7hestie 7u hipoiBa@
BBBA: Stai linitit5< (Srstin< o s5:?i ar5t eu iuAirea@
Intr 5ass6$
MASSY: 0Ctre B.BB)+1$ s5:?i dai limAi 7a lesAienele sau F"
BBBA: 1assPL
KRSTIN:Atun7i nu te po?i Fndr5>osti@
3
Versiunea pentru s7ena * martie
BBBA: 1a>aBinul meu de pianuriL
MASSY:$ s5:?i dai limAi 7a lesAienele sau F< te:am FntreAat@ Car75
treAuia s5:i ar5?i dra>ostea ran?uBeas75 a lui AAel@
HKAN HKANSON: Iar !ine iin?a aia nemerni75@
MASSY:LesAienele sunt poponari 7are sunt >a>i7i@
5ass6 arunc cu min%ea n fruntea lui H!kan H!kanson$
KRSTIN:Ce urm5 am intrat pe site:ul >rupului 7olar 7retin i a7olo
s7ria@@@
ABEL: Ce aia eu am 7on7eput:o@
KRSTIN:S7ria 75 lumea 7olar5 e aa pn5 !ine el< i 7nd o s5 !in5<
o s5:l re7unoatem i:o s5 l5s5m totul 7a s5:l urm5m@
)&el "i urmre"te te7tul de (e Internet cu de%etul$
ABEL: $ mi75 neFnsemn5tate a stiloului meu@
KRSTIN:3ar pn5 atun7i mul?umes7 Aas7hetului pentru un soi de lo7
de reu>iu aseNuat@
MASSY:.u de apt sunt un tip teroriBat@
HKAN HKANSON: CosiAil@
MASSY:%n tip al dra7uUde teroriBat< 7u proAleme@
HKAN HKANSON: .i na< daUtu ni7iodat5 n:ai ost teroriBat@ Centru
7e:ai ost teroriBat"
MASSY:Centru 75 am o pul5 aa de mare< 7e pula mea@
B.BB) r*de$
BBBA: 1assP< F?i adu7i aminte 7e:ai Bis ieri" Alo< !oi ti?i 7e Bi7e"
Ei7e 75 e aa de mare< 75 7u >reu reuete s5 i:o Aa>e Fntr:un 7ola7 de
!e7eu@
HKAN HKANSON: $" Ce anume"
MASSY:,arosuO lui@
B.BB) r*de$
ABEL: Ce s5 a75 7u aia"
KRSTIN:,JAAaL 0Pau#+ . haos pe Internet@ Am dat un sear7h la
tinere?e i mi:a dat miliarde de reBultate@ Am 7li7at pe una din ele i:a
ap5rut o re?et5 la o li7oare pe 7are ?i:o po?i prepara da75 ta7:tu are
7amer5 de re7rea?ie@
HKAN HKANSON: Ce el de li7oare"
KRSTIN:$ Aei i s7api de tinere?e@ 3e!ii adult@ 3a75 a i 7ool< a
a7e li7oarea aia@
MASSY:3aO nu eti@
ABEL: 0Ctre cer$+13oamne< 5:l s5:i Fn?epeneas75 penisul Fn 7ola7ul
!e7euluiL
BBBA: 0Ctre 23rstin+1S5 nu 7reBi 75 e din 7auBa tinere?ii@ 3oar
iind75 tu nu ?i:ai >5sit pe nimeni@
HKAN HKANSON: Crimete un pun7t< totui@
MASSY:Crimete un pun7t iind75 e o piBd5 7omunist5 7are n:are
V
Versiunea pentru s7ena * martie
ne!oie de7t de 7e!a par Fn !ene de la alt7ine!a@
HKAN HKANSON: Crimete un pun7t iind75 tinere?ea e o in!en?ie
nenoro7it5 a oamenilor@ )oi< neandertalienii< ne Fntlneam peste
>rani?ele de >enera?ii< sau 7um Fi Bi7e@ Coate 75 57eam o7ul Fmpreun5@
St5team i 7iopleam Fn >rupuri@
ABEL: Sida a intrat Fn !ia?a mea 7nd am Fn7eput s5 a7 eNer7i?ii sado:
maso la toaletele 7olii@
23rstin ine n m*n reetea &uturii$
KRSTIN:Ai7i e re?eta< da75 nu m5 7rede?i@ Ammonium sulate<
metPlparaAen@@@ da@@@
ABEL: Sau 7a s:o spunem 7u alte 7u!inte@ Ta> drar en sDinntarBan rJn
>Jn> till annan@ 3ar am >ri65 s5 nu atin> !reo parte nesp5lat5 din
a77esorii sau 7e!a de >enul 5sta@ 3up5 7are m5 ro>M 0Ctre cer+
1ul?umes7 75 m5 prote6eBi de sida 7are se r5spndete de la ut5l5ii de la
,@ Se r5spndete i r5mne pe 7lan?e de ui i roAinete@ K5 astel Fn7t
s5 nu uit ni7iodat5 s5 m5 sp5l< s5 nu m5 interse7teB ni7iodat5 7u o7arele
de ine7?ie de la inidelii 7are au sodomiBat:o pe 1or7o!ul@
KRSTIN:)u pri7ep de 7e !re?i s5 i?i tineri< e oriAil< i a7i 7an7er de
la 7al7ulatorul tatei@ La Fntoar7erea din me7iul Fn deplasare< eti sin>ur Fn
autoAuB i plou5@
BBBA: 0inere?ea Fnseamn5 iuAire@ 3at 7u motorul i s7uterul@
ABEL: Simptom asem5n5tor 7u ami>dalita< >lande limati7e inlamate
i spermatoBoiBi ne!ino!a?i 7are Fn7ep s5 moar5@ #e7torul a7e un test de
A3) 7are du7e la mine@ .u stau Fn rndul din a?5< Fn ne>reala de
eAruarie a adun5rilor de diminea?5< to?i arat5 7u de>etul la mine i spunM
. 5la 7u sida@ LaAa>iul 7retin@
1ASS2M$< CristoaseL
ABEL: 3a< Anti7rist< 7e e"
MASSY:?i adu7i aminte la Aiolo>ie 7nd era >en utai Fnainte de
75s5torie i toat5 Au7ata aia i tu@@@
ABEL: 3a< adi75 7e"
MASSY:Gi tu ai Bis 75 n:ai a7e:o@ 1ai Aine te ?ii< F?i adu7i aminte"
ABEL: 3e 7e totul e att de urt< de 7e totul e att de@@@"
MASSY:)u Aa>i i Fn asta pu?in5 neFnsemn5tate"
ABEL: L:a?i uitat pe 3umneBeu@
MASSY:Ce weAsite@
)&el (leac$ Sun de ie"ire$ Toi (leac, n afar de 23rstin "i B.BB)$
KRSTIN:S:a sup5rat@
BBBA: 0reAuie s5 rupi sin>ur5tatea din a?a 7al7ulatorului tat5lui t5u@
KRSTIN:Are un 6o7 nou< 7u pun7ta6 la super maNim@
+
Versiunea pentru s7ena * martie
BBBA: Ei7i 75 nu te po?i Fndr5>osti< i 75 e napa r5u< nu a7em mai
Aine 7e!a Fn sensul 5sta" Gtiu eu o 7hestie pe 7are n:ai Fn7er7at:o@
KRSTIN:S5:mi rup sin>ur5tatea din a?a 7al7ulatorului tatei@
BBBA: Ia pe 7ine!a@ Ale>e pe 7ine!a de 7are te:ai putea Fndr5>osti@
KRSTIN:AAel@
BBBA: Crea imAe7il@ Ia:l pe &JDan@
B.BB) scoate o carte cu (oe#ii$
BBBA: 0continu+1 3e7i a7em aaM ne du7em la el a7as5 Fntr:o sear5
i Fi 7iteti din poeBiile mele@
KRSTIN:$D@
BBBA: Centru 75 n:ai ni7i una s7ris5 de tine< nu"
W
Versiunea pentru s7ena * martie
. STRADA SERII
' sear$ )&el a (l*ns$ 4n s(atele lui )&el st Iisus "i-l ine de umeri, dar
)&el nu "tie c el e acolo$ Intr 5ass6$
MASSY: 0at5l meu are 0V*000@
)&el tresare$
ABEL: 0u nu lo7uieti ai7i@
MASSY: 3a75 !rei< putem s5 !erii75m@
ABEL: 0u lo7uieti Fn p5dure@
MASSY: Aha@ Gi" Lo7uies7 unde !reau< nu"
Pau#$
ABEL: Cum a?i putut"
MASSY: Ce anume"
ABEL: Cum i:a?i putut a7e aa 7e!a 1or7o!ului"
MASSY: K5r5 7omentarii@
ABEL: Am !5But:o la Ailiard@ Are pri!irea >oal5< de par75 ar 75dea de
pe un B>rie:nori@ Se uit5 spre par7area de Ai7i7lete< 5r5 s5 !ad5@
Pau#$
MASSY: Ai 7e!a pe >ea75@
)&el se uit n 8os$
ABEL: %nde"
MASSY: .!ident@ Arat5 de par75 ar i p5mnt@
5ass6 l lo,e"te (e )&el n stomac, astfel nc*t acesta cade (e 8os$ Iisus
l urmea#$
MASSY: K57ut de rs@ 0Pau# scurt+ ntoar7em 7el5lalt oAraB mine@
5ass6 (leac$
X
Versiunea pentru s7ena * martie
!. SCENA DE LA BALCON
0$0AL ).A)3.#0AL4 (&'(A) &)
CY)3 0. ZI)
3. 1Y)4
S. #I3IC; #ASA
) 1I).
CY)3 14 #I3IC
ACZI$).AE4 #ASA
S. #AS.AE; ACZI%).A
) 1I).
34:I )C$L$
EIC. 3$C0$#%L
KII)3C4 )%:I V$#,A
3. 0I).
34:L )C$L$ 3. 3$C0$#
0$0 C. EIC.
KII)3C4 )%:I V$#,A
3. 1I).
.[IS04 CI).VA CA#. . CA 1I). CA#. . CA .A CA#. . CA
1I).
.A . S$CI.0A0.A 1.A C. ACZI%)I
I)V.S0IZIA 1.A ) )$AC0.< .[CL$EIA 3I) SCA0.L.
V$LA)%L%I
. AL.8.#.A 1.A C#I1A#4
. 0$0AL ).A)3.#0AL4
0$0AL ).A)3.#0AL4
%#4G0. CL$AIA
%#4G0. VIAZA
$C#.G0. S4#%0%L
C$#).G0.:14 C. 1I).
$C#.G0. CL$AIA
$C#.G0. VIAZA
C$#).G0. S4#%0%L
I%,.G0.:14
\
Versiunea pentru s7ena * martie
.[IS04 CI).VA CA#. . CA 1I). CA#. . CA .A CA#. . CA
1I).
.A . CACI0AL%L 1.% I)IZIAL
CIA)%#A 1.A 3. C$0ASI% 3I) )$AC0.
0#A)3AKI# 1$#0 ) S0#A0%L 3. KL$#I
.A . SCAZI%L 1.% 3. 1A).V#4 8#.GI0
. 0$0AL ).A)3.#0AL4
0$0AL ).A)3.#0AL4
et7@
H!kan st la &alconul lui, i se (are c a au#it ce,a$ 23rstin e o(timist,
dar ner,oas, B!&&a o m(iedic s aler%e "i s ncea($
HKAN HKANSON: Cine:i a7olo" %n supra!ie?uitor"
23rstin sare n lumin$
HKAN HKANSON: 0continu+1 Salutare"
KRSTIN: Se anun?5 (Srstin@
HKAN HKANSON: Ce !rei de la mine"
KRSTIN: Ce !reau de la tine"
BBBA 0"o(te"te+1 Vreau s5 7ites7 o poeBie despre dra>oste@
HKAN HKANSON: Ce !rei de la mine" am Bis@ Gi tu eti neeri7it5<
i un >hinion rar !ine sin>ur@
KRSTIN: Vreau s5 7ites7 o poeBie
HKAN HKANSON: (Srstin< tu tii 75 eu apre7ieB 7eea 7e a7i tu<
pe teren i Fn !ia?5< dar@@@
KRSTIN: 3e dra>oste@
HKAN HKANSON: Sunt un neandertalian sin>urati7 i nu mor
dup5 poeBiile i dra>ostea oamenilor@
KRSTIN: 1da< dar mda< n:ai !rea s5@@@ treAuie s5:?i rupi sin>ur5tateaL
HKAN HKANSON: Voi< oamenii< 7hiar sunte?i amuBan?i@ ,un5
seara@
H!kan H!kanson se ntoarce "i deschide u"a de la &alcon$
KRSTIN: 0cite"te dintr-o (a%in (e care a ru(t-o B.BB) din cartea
ei de (oe#ii+ 1 0e iuAes7 7u oroarea uni!ersului@
H!kan se ntoarce$$
KRSTIN 0continu s citeasc de (e &ileel+1 Crin?ul meu i e7lips5 a
anilor luminoi< al neAuloasei@@@
HKAN HKANSON: Ce Bi7eai 75"
KRSTIN: Creator@
HKAN HKANSON: ,la Ala@ C57a?ii dra7uO de oameni !e7hi 7e
sunte?i@ 3o!ad5 dup5 do!ad5 75 sunt ultimul pe linia unei amilii moarte@
23rstin se ntoarce ctre B!&&a, dis(erat$ B!&&a rsfoie"te cartea de
H
Versiunea pentru s7ena * martie
(oe#ii$ 9idic din umeri c*nd nele%e c (oe#ia n-o s-l atin% (e
H!kan H!kanson$ 23rstin se %*nde"te$
KRSTIN: 3ar atun7i aaM
23rstin arunc foaia cu (oe#ia$ B.BB) nele%e c 23rstin se %*nde"te
s ncerce sin%ur$ :rea s-o m(iedice$
KRSTIN: ,as7het< Aas7het< ?ar5 natal5@ $ noapte solitar5 Fn a?a
Internetului i un s5rut suA un 7o oensi!@ ,lo7heBi@@@ ooh@@@ e7hipa 7are
6oa75 Fn deplasare"
H!kan H!kanson o ,ede (e B!&&a$
HKAN HKANSON: ,JAAaL"
BBBA: &JDan@ Salut@ 1ar5@
KRSTIN: . i ,JAAa ai7i@
HKAN HKANSON: 3aO nu to7eai teorie 7u 1assP pentru tra7tor
de7i" Sau< 7e a7i Fn a?a 7asei mele" Credeam 75:?i Aa>i pi7ioarele Fn
petera mea@
BBBA: 3a< da eram pe drum< dar@@@ daO !:am !5But pe !oi< nu< i@@@
Sunte?i Fmpreun5< sau 7e"
H!kan H!kanson se uit la 23rstin$ 23rstin co&oar (ri,irea$
BBBA: V5 potri!i?i napa de Aine amndoi@ )u:i aa< (Srstin" C57i
dra>ostea@@@ eNist5@ 3ar unde" &aha@
H!kan H!kanson arat cu de%etul la inima lui "i a(roa(e c o ntreru(e
(e B!&&a$
HKAN HKANSON: Ai7i eNist5 dra>oste@
BBBA: Sunte?i super dul7i@
HKAN HKANSON: &ai s5 a7em 7e!aL
BBBA: 15 ateapt5 1assP@ 3ar !oi@ Cute?i oarte Aine@@@
KRSTIN: 3ar dra>ostea"
HKAN HKANSON: .Na7t@
KRSTIN: Cu ea 7um r5mne"
B.BB) dis(are n noa(te$
HKAN HKANSON: Ai Bis 7e!a"
KRSTIN: .u" )uu@
HKAN HKANSON: ,5>a:mi:a< 7e poeBie napa 7u min>ea aia de
Aas7het< unde a!eai@@@"
23rstin arat cu de%etul la inima ei, a(roa(e c-l ntreru(e (e H!kan
H!kanson$
KRSTIN: Ai7i eNist5 dra>oste@
H!kan H!kanson nu nele%e la ce se refer 23rstin$
KRSTIN: 0continu+1 Sau" )uu"
HKAN HKANSON: 3ar par75 tu nu puteai s5 sim?i dra>ostea@ Aa
Bi7eai@ Internet i do7torul 5la 7u hipoiBa@
KRSTIN: Cam aa e@
HKAN HKANSON: Sau nu tiu@ Sin>urul lu7ru pe 7are Fl tiu e 75
*0
Versiunea pentru s7ena * martie
sunt oAosit i 75 Fn patul meu am de !isat un !is 7u o at5 de neandertal@
KRSTIN: )u po?i s5 !ii o dat5 s5 te ui?i la un me7i"
HKAN HKANSON: ,as7het"
KRSTIN: Vrei"
HKAN HKANSON: 3u:te a7as5 a7um i 7ul75:te@
23rstin (leac$
HKAN HKANSON: 3a75 a i ost om< ,JAAa ar i Fn?eles 7e simt
pentru ea@ 3ar nu eNist5 ni7i ra?i< ni7i surori pe p5mnt@ 0o?i 7ei 7are m:
ar i putut iuAi sunt mor?i@ Sunt !remuri >rele pentru un tn5r A5rAat@
Vremuri >rele pentru un A5rAat oarte tn5r 7are nu e om@
**
Versiunea pentru s7ena * martie
". SADOMASOCHISMUL
; nou #i$ )&el se mastur&ea# n toaleta "colii$ 5ass6 st la u" "i
ascult$
ABEL: 1ul?umes7< iuAite Iisuse< 75 eNiti< mul?umes7 75 7ontriAui 7u
7e!a mai m5re? i din7olo de a7este mi7i smu7ituri disperate< a7east5
mi75 moarte< mul?umes7 75 ier?i pn>5rirea i a7i 7a eu< 7u penisul meu<
s5 nu atin> Fn trea75t !reo parte ru>init5 a >arniturilor< pentru 7a< Fn elul
a7esta< s5 m5 7ontamineB 7u siiiiiid@@@
5ass6 ciocne la u" n acela"i moment n care )&el e8aculea#$
MASSY: AloL C5mntul 75tre Adoles7entul:Iisus< e !reo 7onerin?5
7retin5 a7olo Fn5untru sau pot i eu s5 m5 7a7 !reodat5"
)&el se ridic, ,rea s se s(ele (e m*ini, ncearc s-"i fereasc se7ul
de focarul de &acterii, dar alunec "i ia sida de la cei de la B care se fut,
e7act n acest moment$
ABEL: )u@ )%< nu pe@@@ pe penisL
)&el ncearc s-"i "tear% (enisul cu (roso(ul, dar "i d seama c
tocmai m(r"tie "i mai mult (e el$
ABEL 0continu+1 C57at< 757at< 757at< a7um o am@@@ e sida< a7um o am@@@
IIS%S.LLL
23rstin l-a au#it (e 5ass6 "i sose"te$ )&el "i ridic (antalonii$ 5ass6
ciocne din nou$
MASSY 0Ctre )&el, la toalet+1 . >en Fmpotri!a le>ii lui 1ose s5
lanseBi la ap5 un 757at< F" Ce pula mea< atrn5 Fn re7t 7a un 7ilindru de
7in7i de>ete FmAiAat Fn ulei< o7upi spa?iul 7olii< 7e pula mea@@@
)&el iese, (anicat "i ro"u ca focul la fa$
MASSY: Ce a7i a7olo Fn5untru tot timpul"
ABEL: Salutare@
MASSY: .ti de7i tot timpul la !e7eu@
KRSTIN: Gtiu@
ABEL: Ce@@@ 7e tii"
KRSTIN: .ti att de des la !e7eu< a7i 7e!a a7olo sau 7e"
ABEL: Ce anume" &aha< a7 7e!a< 7lar 75 mereu a7em 7te 7e!a@ . 7a
i >nditul< te >ndeti tot timpul la 7e!a< nu< iind75 atun7i 7nd nu te
>ndeti la nimi7< te >ndeti la nimi7< 7hiar i 7hestia asta e 7e!a@
KRSTIN: Ka7e el 7e!a@
MASSY: Gi eu m5 7a7 pe mine< Fn pula mea< !alea de:ai7iL
)&el o a(uc (e 23rstin de m*ini$
ABEL: (Srstin< s:a terminat 7u mine@ ):o s5 pot ni7iodat5 s5@@@
KRSTIN: 15 atin>i@
ABEL: .u n:o s5 pot ni7iodat5 s5 iu 7u o at5@
MASSY 0Ctre )&el+1 ]hat"
*2
Versiunea pentru s7ena * martie
KRSTIN: %n A5iat m5 atin>e@
ABEL 0Pentru sine+1 La 7e olos a7um< s5 iu 7u 7ine!a< stau Fntins Fn
pat i 7amera e 7enuie< e sear5< dar n:am !oie s5 m5 s5rut< iind75 e Fn
sali!5 i@@@
)&el i d drumul lui 23rstin la m*n$
ABEL 0continu+1 S:a terminat 7u mine@
)&el face c*i,a (a"i na(oi$
KRSTIN: Ce@@@ 7e:ai Bis< n:am auBit@
4n ntuneric e Iisus < dar )&el nu-l ,ede < care i (une m*inile (e umeri,
de la s(ate$ )&el ncearc s-"i aduc aminte n ce direcie s-o ia$ )&el
"i Iisus ies$ 23rstin l a(uc (e 5ass6 de m*n$
KRSTIN: Aa a 57ut@
)cum 5ass6 chiar tre&uie s mear% la toalet$
MASSY: Si>ur< sure< dar eu treAuie@@@
KRSTIN: Aa a ost@
MASSY: . petre7erea de luni la ,',,A Fn seara asta< tat5l t5u are
t5rie"
KRSTIN: Ce"
MASSY: 0at5l t5u< are Aar 7u A5utur5"
KRSTIN: Cu 7e"
5ass6 o m(in%e (e 23rstin la o (arte$
MASSY: 3u:te a7as5 i !erii75@
5ass6 intr la toalet$ Se face sear$
*3
Versiunea pentru s7ena * martie
#. STIMULANIA
4n camera lui B.BB)$ H!kan H!kanson "i B.BB)$
&'(A) &'(A)S$)M 8lumeti" Sau aa a Bis< a 57ut:o"
,',,AM Si>ur 75 te superi< nu"
&'(A) &'(A)S$)M 3e7i ai@@@ sau< eu@@@ da@ 3a75 mi:ar i Bis 7ine!a
75 to7mai a7um< permisul de tra7torist e mai important de7t rela?ia de7i<
atun7i a i@@@
,',,AM . >reu s5:?i eNpli7 ?ie aa 7e!a< ?ie 7are nu sim?i 7eea 7e simt
eu< dar@@@ el e aa de@@@
&'(A) &'(A)S$)M 0reAuie s:o termini@
,',,AM .ti tmpit la 7ap sau 7e:ai"
&'(A) &'(A)S$)M AAsolut@ 8ndete:te< 7e:ar i da75 ai spuneM
Asta a ost@ 1ul?umes7 pentru 7aea@
Bate la u"$
,',,AM 0u 7hiar nu te sim?i Aine@ Intr5L
23rstin intr cu o saco" cu sticle$
(/#S0I)M A7um m5 simt iar aa i:aa@
,',,AM A!eai 7e!a"
23rstin i d saco"a lui B!&&a$ H!kan H!kanson "i B!&&a e7aminea#
coninutul$
(/#S0I)M Am stat la 7al7ulatorul tatei i s:a des7his o ereastr5 7um 75
6u7asem 2*+WV de 6o7uri< i atun7i mi:a !enit r5u< i am ieit< Fn sear5< i
am !enit ai7i@ Am stat la o 7aenea< asta oarte pu?in@ $Ainuies7 s5 m5
aeB unde!a i s5 7ites7 7te!a pa>ini de literatur5 de spe7ialitate ^
Aas7het ^< dar@@@ a7olo e tot 7e a!ea@
,',,AM #osita@ Gi@@@ mumsilliAaAAaM
&'(A) &'(A)S$)M ,ine lu7rat< (Srstin@
Ciocne la u"$
,',,AM Cura_ao !erde@ 3a< e des7his@
Intr )&el$ Toi se uit la el$ Se las tcerea$
A,.LM n?ele> 75 ?i se pare 7iudat 75 !in doar aa< 7a s5 am 7ompania de
dup5:amiaB5< dar sunt 7retin< 7um se tie< i m5 simt nasol 7u aa Biii
mei 7amaraBi 7retini@ Gi iind75 tu eti 7ea mai popular5 din 7oal5< mi:
am Fn7er7at noro7ul la SDansen pur i simplu@
23rstin i face cu m*na lui )&el$
,',,AM AAel@ Ceea 7e ai 57ut e i matur i puterni7@
A,.LM 1ul?umes7@
(/#S0I)M 1ito 75 sunt ai7i< nu"
,',,AM Ai rupt una din 7ele mai r5u amate sin>ur5t5?i ale 7olii@
A,.LM 1ul?umes7< mul?umes7@ n plus< am auBit 75 e petre7ere< i dei
eu nu Aeau i nu mai mer> ni7i m57ar la partP:uri de 7uplare pe us7at<
*V
Versiunea pentru s7ena * martie
moti!ul iind 7redin?a mea Fn Iisus Cristos i@@@ da@@@ am ne!oie de
persoane 7are sunt 7a mine@
(/#S0I)M ?i adu7i aminte aBi< AAel"
A,.LM Ei7e mama@
(/#S0I)M ?i adu7i aminte mna"
A,.LM mi adu7 aminte 75 ne:am !5But Fn a?a toaletelor< i< printre
altele< episoade din astea sunt uitate Fn antura6ul de prieteni< Bi7e ea@ .u
nu m5 >ndes7 la o >r5mad5 de lu7ruri 7nd m5 Fntlnes7 7u prietenii@
.!ident@
(/#S0I)M 0e:ai !edea Fntlnindu:te 7u mine" Cutem s5 na!i>5m pe
7al7ulatorul tatei< putem@@@
A,.LM Vai@ $erte@
(/#S0I)M Sau !ino la un me7i@
A,.L 0Se nclin+1 A!e7 plaisir@
(/#S0I) 0= din ca(+1 3e rien@
B.BB) scoate ultimele sticle$
&'(A) &'(A)S$)M Gti?i 7e i:a Bis nenoro7itul 5la de 1assP lui
,',,A" C5 testul lui de teorie@@@
,',,AM &JDan< termin5< eti >elos iind75 n:ai pe 7ine iuAi@ 3ar seara
asta e seara uit5rii@ . petre7ere i:o s5 Aem@ $ s5 im Ae?i i tineri i:o s5
tr5im la maNim i:o s5 ?ip5m@
A,.LM )u eti Fn toate min?ile< omule"
&'(A) &'(A)S$)M .l n:a A5ut ni7iodat5@
A,.LM 3a75 Aei< F?i mor neuronii i nu se mai Fntor7 ni7iodat5@ %nuO de
la C< 7are e oarte reli>ios< Bi7e 75 nu ateapt5 de7t un sin>ur lu7ruM 7a
A5ie?ii de la >rupa de mate 7are Aeau s5 se Fne7e@ St5 i ateapt5
urmarea@
&'(A) &'(A)S$) i ,',,AM Cropa>and5 de >u!ern@
A,.LM Gi:a 57ut o dia>ram5 Fn 7al7ulator@ ntr:o 7oloan5< Fi noteaB5 7t
Aeau Fn weeD:enduri< i Fntr:alt5 7oloan5< reBultatelele lor la mate@
(/#S0I)M Gi tata are pro>ramul 5la@
A,.LM 3oar o proAlem5 de timp pn5 o s5 se Fne7e< aa Bi7e el@
(/#S0I)M .N7el +@0
,',,A 0Ctre )&el+1 )u te oAli>5 nimeni@
A,.LM &JDan@ Corpul t5u e un templu@ $ 7as5 Fn 7are s5l5luies7 spiritul
i suletul@ Atun7i< tu< &SDan &JDanson< o s5 distru>i tu a7est templu 7u
stimulan?ia i AooBe"
(/#S0I)M 3a75 7ine!a !rea s5:mi distru>5 templul Fn seara asta< atun7i
oarte Aine@
23rstin ia sticla cu Cura>ao :erde$ B.BB), sticla de 9osita$
&'(A) &'(A)S$) 0Ctre )&el+1 0u 7hiar nu te sim?i Aine@
(/#S0I)M 3oar s:o a75 rumos@
Intr 5ass6 cu un &idon de rachiu distilat la domiciliu$ C*nt hitul lui
*+
Versiunea pentru s7ena * martie
S,en-In%,ars$
1ASS2M S%S C. C.#L 3A3A3A3A3A S%SC. C.....#L
5ass6 &ea direct din &idon$
1ASS2M CartP partP@
)&el ia sticla de 9osita de la B.BB) "i se uit s(re cer$
1ASS2M (Srstin< 7e pula mea< nu ?i:am Bis ni7iodat5< Fn pula mea< dar
eti C.A 1AI ,%)4 to!ar55 a mea@
A,.L 0S(re cer+1 Iertare anti7ipat@
&'(A) &'(A)S$)M Gi mie@
A,.LM Cump5r5:?i sin>ur@
)&el &ea$ 5ass6 se arunc n &raele lui 23rstin$
A,.LM A7olo a ars templul@
B!&&a o tra%e la o (arte (e 23rstin "i nce(e s se (u(e cu 5ass6$
H!kan H!kanson ridic o sticl$
&'(A) &'(A)S$)M $ 7hestie Fmi pla7e la !oi< oamenii@ #estul e un
me>a 757at< dar a?i ost detep?i 7:a?i in!entat al7oolul@
(/#S0I)M ,5i< pri7epe?i< am utit de la tata< se du7e 7u tot elul de
!apoare pn5 la (iel i se Fntlnete 7u ne7unos7u?i@ Cump5r5 7hestii
ietine din Auti7ul de pe !apor@
A,.L 0=es(re alcoolul din &urt+1 Vai@
(/#S0I)M Crede?i 75 mer>e la 7ur!e"
B.BB) ia sticla de la 23rstin$
,',,AM $ 1assP< 1assP al meu< !ino< iind75 !reau s5 danseB@ Sau
!reau s5 m5 a7 a7tri?5 i s5 6o7 Fntr:un ilm 7u din 5ia Fndr5>osti?i pe un
!apor@
A,.LM 3ar e 7a Fn 0A,4#A 3. C$)KI#1A#.L
,',,AM Sau !reau o 7as5 a mea 7u un me>a Aal7on< de7t s5 m5nn7
Krost KlaDes 7u TAV#A 3. 1AIC4:1.AL
(/#S0I)M 1ai !reau din aia !erde< la 7are e aia !erde"
5ass6 se retra%e de l*n% B.BB), dar ea l tra%e na(oi$
,',,AM %nde putem i@
A,.LM A7um simt 75 nu mai am pi7ioare< e normal"
(/#S0I)M Vreau s5 de!in !erde@
A,.LM Coate 7are!a s5 !erii7e da75 am pi7ioare"
)&el o ,ede (e 23rstin$
1ASS2M Cine a sustras Aidonul"
A,.LM Salutare (Srstin@ VorAim despre 7e!a pi7ioare" Sau 7um mer>e
7u ran7eBa"
23rstin nu (are s se simt? &ine$
&'(A) &'(A)S$) 0Ctre 23rstin+1 Cum e"
(/#S0I)M .i< na@
A,.LM Comment !ous:alleB le ran_ais Fn preBent"
(/#S0I)M .ram mi75 i mama 57ea sand!iuri 7alde i m5 ri>eau
*W
Versiunea pentru s7ena * martie
Au75?ile de ananas@ 0ata< 7a un str5in< pe hol< dup5 75l5toriile la (iel@
Crimul 7al7ulator@ 2\W i nop?ile@ Intri pentru prima oar5 la ran7eB5 i te
ui?i dup5 tipi mito@ 0eI
&'(A) &'(A)S$)M Cred 75 lui (Srstin Fi e r5u@
23rstin d &ucuroas din ca( "i ridic de%etul mare$ )&el l d la o
(arte (e H!kan H!kanson din faa lui 23rstin$
A,.LM 3ar termin5 7u (Srstin< iind75 to7mai !reau s5 !orAes7 7u
(Srstin< iind75 !reau s5 !orAes7 7u ea despre 7hestii adn7i< iind75
!reau s5 !orAes7 despre VIAZ4L
23rstin ,omit ,erde (e )&el$
,',,AM )u m5 iuAete@
A,.L 0Ctre 23rstin+1 Cred 75 ai !omitat@
&'(A) &'(A)S$)M ,JAAa< 7e:ai Bis" Ce e"
1ASS2 0Ctre H!kan H!kanson+1 )imi7< 7a de oAi7ei@
(/#S0I)M Chiar am ost surprins5@
,',,AM 3oar administratorul m5 !ede@
(/#S0I)M Credeam 75 doar o s5 r>i@
5ass6 se uit n%ri8orat la )&el, care (are c se simte ru$ 23rstin
nce(e s sar "i s aler%e de colo-colo$ S dri&le#e ca la &aschet "i s
danse#e "i s tra% de )&el$
,',,AM Ce emeie tn5r5 i inteli>ent5 eti< 7u talente mari< Bi7e el@
A6ut5:m5 s5 AieB s7aunele de pe rampa de Fn75r7are< Bi7e el@ Co?i s5
de!ii 7e !rei< Fmi Bi7e el@
1ASS2M Cred 75 lui AAel Fi e r5u@
)&el ridic de%etul mare$ = din ca($
(/#S0I)M Cui !inerea e tot 7e !reau@ CuiI atun7i 7nt5< 7retinuO
dra7uO minunat 7e eti@ Cui !inerea< i sunt al dra7uO de eri7it5@
)&el ,omit ro#-ro"u (e 5ass6, care a(uc s se a(lece ca s e,ite, "i
,oma a8un%e (e 23rstin$
1ASS2M ,5>a:mi:a< e mar5 s5 te distreBiL
,',,AM 3e apt nu e delo7 amuBant s5 !5 distra?i eNa>erat i s5 !5
7opil5ri?i@ 3e apt eI
B!&&a alunec (e ,om$ 23rstin l ia (e )&el "i nce(e s danse#e$
=ansea# n ,om, cu mari (ro&leme din cau#a (archetului alunecos$
B!&&a nce(e s se (u(e cu H!kan H!kanson, care ncearc s imite
iu&irea oamenilor$ B!&&a se smul%e, fu%e de l*n% H!kan H!kanson
care "i ntinde m*inile du( ea, (lin de iu&ire$ B!&&a "i ia a,*nt$
,',,AM Sunt aa de:al dra7uO de tn5r5@
B!&&a se arunc n ,om$
,',,AM 3e 7e sunt aa de:al dra7uO de tn5r5"
1ASS2M Ai dra7uO raperi >an>steri@ Ai dra7uO 7omuniti@ Ai dra7uO
pu75riai i 75757ioii dra7uO de pan7hiti 7e sunte?i@ Ale dra7uO mame@
Ai dra7uO poli?ai@ Al dra7uO 7e sunt eu@
*X
Versiunea pentru s7ena * martie
,',,AM 1assPL
1ASS2M Sau de 7e pula mea al dra7uO de mine" 3oar sunt 7el mai Aun@
Ce ln>` S!en In>!ars@
23rstin "i )&el "i iau a,*nt "i (atinea# (rin ,om$
(/#S0I)M LimAist de 7ururiL
A,.LM AsemeneaL
1ASS2M S!en In>!ars e the (in>L
,',,AM 1asPPPLLL
1ASS2M S%S C. C.#L
23rstin se ridic "i l (lesne"te (e 5ass6$
,',,AM K5r5 !iolen?5L
A,.LM Ca7e@
,',,AM 3aO atun7i d5:l Fn piBda m5:siiL
A,.LM Violen?5L
5ass6 se ridic n fund$
1ASS2M ,un5 petre7ere@ )u"
H!kan H!kanson l (lesne"te (e 5ass6$ Pe urm o a(uc (e B!&&a "i-o
srut$ 5ass6 se ridic, l (lesne"te (e H!kan H!kanson "i o srut (e
B!&&a$ H!kan H!kanson nce(e s se (u(e cu 23rstin$ B!&&a nce(e s
se (u(e cu )&el$ 5ass6 l tra%e (e )&el de l*n% B!&&a, dar nce(e, din
%re"eal, s se (u(e cu )&el$ 4l arunc la o (arte (e )&el "i se "ter%e
sc*r&it la %ur$ H!kan H!kanson se smul%e de l*n% 23rstin$ 23rstin
nce(e s se (u(e cu B!&&a$ H!kan H!kanson i (u( (icioarele lui
B!&&a$ )&el ,rea s se mai (u(e cu 5ass6, care e foarte ocu(at, se (u(
cu B!&&a "i 23rstin$ Brusc, B!&&a i n%hionte"te (e toi$ St n
(icioare, n lumina reflectoarelor$
C$NTECUL LUI BBBA
8I11. L$V.
8I11. L$V. 8I11. L$V.
8I11. S$1 1$33AK%C(I) L$V
8I11. 0&IS 8I11. 0&A0
C$S 12 ,#AI) IS )$] KA0
12 C$a$ I)0.#)A0I$)AL
]AL( 0&. S0#..0S
3$C. I) V.I)
S0..L $). &$#S.
K%C( $). ,#AI)
AI1.E V$%S
AI1.E 1$I
*\
Versiunea pentru s7ena * martie
#I3. 12 CA#
K%C( CI8A#
8I11. L$V. 8I11. L$V.
8I11. S$1 1$33AK%C(I) L9V
8I11. ]A# 8I11. C.AC.
C$#b%. 2$ )$ b%I.#$ 2$%
12 C$a$ I)0.#)A0I$)AL
K#.%3. SCI0E
LI.,LI)8 TA
,cSA1. I) 0&. #AI)
3$)0 ]A)0 2$%
3$)0 ]A)0 1.
3.A3 AS S&..C
K%C( 12 ,#AI)
=u( ce s-a terminat c*ntecul, 5orco,ul a(are dans*nd (e scen$ 4i e
%reu s danse#e, fiindc e m&rcat n morco,$ Pe r*nd, fiecare n
(arte "i d seama de (re#ena ei "i termin ceea ce fac n momentul
res(ecti,$ )cum e lini"te$ =oar sunetele 5orco,ului se aud$ Pa"ii de
dans %reoi$
*H
Versiunea pentru s7ena * martie
\@ 3I. 1A%.#
; nou #i$ 5ass6 doarme la ,estiarul &ieilor$ H!kan H!kanson tocmai
se tre#e"te$ )&el are ochelari de (rotecie (e frunte "i o &orma"in n
m*n$ )&el nce(e s %ureasc (eretele care d la ,estiarul fetelor, "i
B!&&a n (eretele care d la &iei$ 5ass6 se tre#e"te$
1ASS2M Al dra7uO administrator< treAuie el s5 a75 >5uri toat5 Biua< 7e
dra7uO e a7um"
&'(A) &'(A)S$)M . AAel@
1ASS2M ):o s5 dea >5uri aBi< pentru 75 aBi primes7< Fn pula mea<
reBultatele testului teoreti7 i:o s5 ie aa de:al dra7uO de mito s5 am
C.#1IS 3. 0#AC0$#IS0L
&'(A) &'(A)S$)M A ost 7e!a un 7onli7t la 8rupul G7olar Cretin
i pe urm5 mai e i alt7e!a despre 7are nu !rea s5 !orAeas75@ 3espre
Aa7ili sau 75 am A5ut sau toate astea< nu tiu@ 0emplul 7orpului sau nu
tiu 7e Aate el 7mpii a7olo@
1ASS2 0Ctre )&el+1 AuBiL Ce dra7uO a7i a7olo"
)&el se o(re"te din %urit "i sufl a(atic resturi din %aur$
A,.LM .i< salutare >oril5< te:ai treBit" ABi nu lu7reBi la 3es7his
dumini7a"
1ASS2M $ s5 a6un>i la re7tor@
A,.LM Gi"
&'(A) &'(A)S$)M AAel< are dreptate@
A,.LM Gi" Gi< i< i" La 7t de ospitalier e re7torul" mp5ratul #omei@
%n Fmp5rat ospitalier 7are n:ar Fndr5Bni s5 se simt5 ni7i m57ar un
mili>ram aa de DeDDonen 7um m5 simt eu a7um@
1ASS2 0Ctre H!kan H!kanson+1 Ce a7em"
A,.LM Clea75@ $ri7um !oi nu pri7epe?i@ #e7torul@ &a@ %n 7rpa7i din
7arne i paie@ Gi a?i !5But 7e am !5But eu< a?i sim?it 7e am sim?it eu< Fn
taA5ra de 7onirmare< ar treAui s5 pri7epe?i 7e proAleme am 7u p5rin?ii
7retini@ Am Bis 75< alo< am A5ut ieri< nu:mi adu7 aminte nimi7< nu
pri7epe?i" 0oat5 seara de ieriM un 7alendar de ad!ent nedes7his 7u moarte
Fn spatele erestrelor@ 1i:e ri75 de mor< am Bis< plus toate despre 7are nu
pot !orAi< dar ei doarM R3aO nu e ni7i o proAlem5@ .l te iart5@Q Aha< am
Bis eu atun7i@ #adi7alism raBeolo>i7< am Bis eu atun7i@
1ASS2 0Ctre H!kan H!kanson+1 Asistenta e super o7upat5 7u 0,C:uO
la 5ia de:a opta@
A,.LM .i nu iau 7redin?a Fn serios@
&'(A) &'(A)S$) 0Ctre 5ass6+1 Clus 75 ea nu pri7epe nada@
A,.LM Gi mama dup5 aiaM
&'(A) &'(A)S$) 0Ctre 5ass6+1 S:a pus s5 turuie o >r5mad5
despre stru7tura so7ial5< 75 eu nu eNist i din astea@
20
Versiunea pentru s7ena * martie
A,.LM -0re7e@ Asta nu e de7t o aB5 din !ia?a ta@ AAel e 7retin 7a s5 se
re!olte Fmpotri!a atitudinii noastre materialiste asupra !ie?ii@ RAha" Asta
nu de lo7 o aB5 din !ia?a mea@ Via?a ei e doar o aB5@ $ mi75 aB5
s7rAoas5 Fnaintea mor?ii@
1ASS2M AAel< re!ino:?i< 7e dra7uOL
Se face %aur n (erete$ B!&&a a %urit (eretele care d la ,estiarul
&ieilor$ 23rstin se tre#e"te$ 5ass6, H!kan H!kanson "i )&el se duc
acolo "i (ri,esc$ Stau n faa %urii$ Cine,a sufl resturile$
A,.LM %n r5spuns@
&'(A) &'(A)S$)M 1ai mul?i r5u575tori@
A,.LM %n r5spuns la dorin?a mea@
&'(A) &'(A)S$)M A7olo Fn5untru e la ete@
1ASS2M Se pare 75 umAl5 B!onul 7um 7:a i >ol i atun7i ele !or s5:mi
!ad5 pula@ 0Ctre )&el$+ 1i75:te@
A,.L 04n %aur+1 Cine:i a7olo"
:ocea lui B!&&a se aude din %aur$
,',,AM Alo< 1assP< m5 auBi"
A,.LM Cine 7aut5 7ompanie Fntr:o lume dur5" A7east5 ?ar5 plin5 de
esuri neroditoare< Fn7on6urat5 de oriBonturi ateiste@
1ASS2 0Ctre B!&&a+1 Cula te aude@
&'(A) &'(A)S$)M . ,',,A@
,',,AM 1assP< a7um 7hestia e 57ut5@ 3a75 ne !ine !reo idee 7nd ne
s7himA5m< nu treAuie de7t s5 ne du7em la >aur5 i:l >5sim pe 7el5lalt
a7olo@ 1assP< tu Fn?ele>i 7e spun" Sunt oarte 7urat5 i pre>5tit5 a7um<
dep5im >rani?a dintre !estiarul etelor i 7el al A5ie?ilor pentru 75 a7um<
a7est Bid al ,erlinului n:o s5 mai stea Fntre noi@
&'(A) &'(A)S$)M Cutem s:o lu5m de sor5@
A,.LM ,',,A@ 3a75 m5 auBi< atun7i as7ult5@ Gi eu m5 o7up 7u o
opera?iune asem5n5toare ai7i Fn5untru< iind75 m5 simt DeDDonen din
7auBa unui 7onli7t de la 8rupul G7olar Cretin@
1ASS2M Atun7i Fl lu5m i pe el@
A,.LM 3e natur5 teolo>i75@
1ASS2M 35:?i 5ia 6os< s5 ne du7em la Asistenta@
5ass6 "i scoate ochelarii de (rotecie$
A,.LM 0reAuie s5 im uni?i< noi >5uritorii@
,',,AM 1assPL
H!kan H!kanson l ia (e )&el "i-l duce la )sistenta$
A,.LM .a e 7a mine@
&'(A) &'(A)S$)M Si>ur@ &aide a7um@
23rstin intr la ,estiarul &ieilor$
(/#S0I)M Cred 75 treAuie s5 m5 a6uta?i 7u ,JAAa@
A,.LM 0oat` Biua ,JAAa i ,JAAa@ 3ar eu"
&'(A) &'(A)S$) 0Ctre 23rstin+1 A a!ut un 7onli7t@
2*
Versiunea pentru s7ena * martie
1ASS2M ,5>a:mi:a< 7e stresa?i sunt to?i@
A,.LM #eormiti Alestema?iL
B.BB) iese de la fete$
A,.L 0continu+1 Via?5 7olar5 Alestemat5@ Lapsusuri i Aa7terii
Alestemate@ &JDan 7are suer5 i (Srstin 7are nu poate iuAi@ Gi ,JAAa
7are:i !inde trupul lui 1assP Cap de Cretin i numete asta dra>oste@
,',,AM Ce dra7uO Bi7i a7olo"
A,.LM Ade!5rul@
&'(A) &'(A)S$)M Cotoli?i:!5 a7um@
A,.LM )u te iuAete< nu pri7epi"
,',,AM ,a si>ur 75 m5 iuAete@
1ASS2M Cot s5 parti7ip i eu la dis7u?ia asta sauI"
A,.LM )u eNist5 iuAire Fn 7oala asta@
(/#S0I)M AAel are dreptate@
A,.LM &a@
(/#S0I)M .l spune ade!5rul@
5ass6 (are s fac un (as nainte ca s-l (ocneasc (e )&el$
1ASS2M $ s5:?i Aa> 7ru7ea Alestemat5 drept Fn 7ur@
H!kan H!kanson l o(re"te (e 5ass6$
&'(A) &'(A)S$)M 1assP< 7alm down@
5ass6 l d la o (arte (e H!kan H!kanson$ Se ntoarce "i (leac de
acolo$
1ASS2M Cretinii dra7uO@
,',,AM 1assP< nu< plea75@@@ ,ine lu7rat< AAel@ .Ntrem de Aun5 apt5@
Ce dra7uO< tu pri7epi o pul5< AAel@
A,.LM I:auBi tu@ 3e7i te iuAete< Bi7i tu" $ iuAete i pe 1or7o! sau< F"
,',,AM Ce dra7uO< tu nu pri7epi 7e e dra>ostea normal5@ 3ar s5 tii 75
a7um a !enit timpul< iind75 Fn seara asta ne !om iuAi< i:o s5 ie pe
Aune< i:o s5 ie preludiu i postludiu iI
&'(A) &'(A)S$)M Cine se !a iuAi"
23rstin "i (une m*na la urechi$
(/#S0I)M ,JAAa< a6ut5:m5< !reau s5 ple7@
,',,AM ,5i< 7e dra7uO< !oi nu pri7epe?i nimi7L
&'(A) &'(A)S$)M Cine o s5 se iuAeas75"
A,.LM &JDan< tu 7e a7i Fn seara asta< am ne!oie de un prieten@
&'(A) &'(A)S$)M Las5:m5 Fn pa7e@
,',,A 0Ctre H!kan H!kanson+1 0e sun da75 e 7e!a@
&'(A) &'(A)S$)M )u sunt a7as5@
A,.LM . la mine@
(/#S0I)M Atun7i eu 7e:o s5 a7"
,',,A 0Ctre H!kan H!kanson+1 A< tu eti@
(/#S0I)M 1:am s5turat de 7al7ulatoare@ 1:am s5turat deI AAel< nu
po?i s5 tre7i pe la mine o dat5@
22
Versiunea pentru s7ena * martie
B.BB) (leac$
(/#S0I)M &JDan< 7e a7i a7um"
H!kan H!kanson (leac$
&'(A) &'(A)S$)M Las5:m5 Fn pa7e@
A,.LM Las5:l Fn pa7e@
)&el "i 23rstin au rmas sin%uri n (icioare$
(/#S0I) M La 7e te holAeBi"
A,.LM La tine@
(/#S0I)M ,ine@
Pau#$
A,.LM 3e7i 7nd 6u7a?i"
(/#S0I)M Las5< ori7um nu !rei@
A,.LM )uu" 0u eti 7ea 7are nu !rei@ Zi:e ruine s5 !in5 un 7retin la
Aas7het@ %ite:l< 7h< s7rAosuO< aa Bi7e?i@
23rstin nu rs(unde$
A,.L 0continu+1 0u nu !rei@
(/#S0I)M )u< darI adi75 7e< tu !rei"
A,.LM (Srstin@
(/#S0I)M 3a"
A,.LM )e sim?im DeDDonen@
23
Versiunea pentru s7ena * martie
H@ 3.,%0
' sear?$ H!kan H!kanson &ate la usa camerei lui B!&&a$ @u e nimeni
acolo, si se furisea#? n?untru$ 5ai nt*i st? nemiscat (e (at, se uit? n
8urul lui, imediat nce(e s? se salte n sus si n 8os, (atul e moale,
m*n%*ie co,ertura, (une o&ra#ul (e ea si &a%? nasul n (?tur?1
4ncearc? s?-i simt? mirosul$ Se &a%? n (at, se (une n (o#itie de f?t, si
miroase m?na, o (u(?, o duce de-a lun%ul cor(ului, c*nd aude sunete$
:ine cine,a$ Se ascunde n %ardero&?$ 4n?untru n?,?leste B!&&a, care
tra%e de 5ass6$
1ASS2M .ei@ Ce a7i" 3e7i eu de7iI
,',,AM K` dra>oste 7u trupul a7esta@
1ASS2M 3a" $D@ 3ar@@@ din p`7ate< stii< treAuie s` m` sune `stia 7u
permisul si:atun7i treAuie s:o tai s` mi:l ridi7< nu< siI
,',,AM Arat`:mi tot 7e mi:ai Bis 7` poti< arat`:mi@
5ass6 nu r?s(unde$ B!&&a e confu#?$
,',,AM ):ai `7ut:o ni7iodat`< nu"
1ASS2 0A*m&este+1 0ermin`@
,',,AM 1assP< n:ai `7ut:o ni7iodat`@
1ASS2M )uuu" Asa 7reBi< nu" %ite:ai7i< asa se a7e@
5ass6 si &a%? ca(ul ntre (icioarele lui B!&&a$
,',,AM 3arI nu la Fn7eput@
1ASS2M S:o 7reBi tu@
,',,AM .u n:am mai `7ut:o ni7iodat`@
1ASS2M .i< na@
5ass6 o arunc? (e (at$
,',,AM Ce:ai de >nd s` a7i"
1ASS2M Asa se a7e< stii@ " Asa ai mai `7ut:o pn` a7um< nu" Asa am
!`But eu 7u tata la 0V*000@
,',,AM $D< `:o 7u mine@ K` mai multe@ Vreau@ 1ai multe@
=is(ar n (at$ ' dificil$ =u(? o lu(t? de c*te,a secunde, 5ass6
e8aculea#?$ Se las? t?cere total?$
,',,AM AuBi"
5ass6 %eme ce,a$
,',,AM Ce a7i"
1ASS2M Klean7a@
,',,AM 3ar hai odat`@
1ASS2M A7um e postludiul@
,',,AM )u e delo7@ 3a7` tot aiI a!ut or>asmI nu putem s` !orAim
putin"
1ASS2M Ka7 preludiu@
0Sun? mo&ilul lui 5ass6$+
2V
Versiunea pentru s7ena * martie
,',,AM Asa 7e!a n:am 7itit@
1ASS2 0la telefon+1 3a@ d@s 3a< eu sunt@ d@@@s Ce" ):am primit permisul
de tra7torist" d@s )uuu@ Sau 7e" d@@@@@@s 3aU7te treAuie s` am" dI@@@s
)unu@ Ati 7al7ulat >resit< asta ati `7ut< poate 7`@@@ d@@@@@@s Si@@@ aha@@@ si
7te am a!ut@@@" d@s Sunteti si>uri 7`@@@" d@@@s Aha" $D@ d@s 3ar@@@ nuu@ d@s
)uu@
5ass6 nchide$ Pe fundal, B!&&a (l*n%e cu m*inile (e fat?$ 5ass6 se
ridic?$ @u ndr?#neste s-o (ri,easc?$ 4si adun? hainele si (leac?$
*0@ SC$#0 S I 0I1C LI,.#
4n fata s?lii de &aschet$ )&el st? ,is-B-,is de 23rstin, care are (?rul ud$
(/#S0I)M 1ultumes7 7` ai !enit@ Super dr`>ut@
A,.LM (Srstin@ Cl`7erea e 7omplet de partea mea@
(/#S0I)M C`7at doar 7` am primit attea lo!ituri@
A,.LM Au ost Auni@ Koarte 7apaAili@ 3estepte >a>i7i@
(/#S0I)M )ormal 7` antrenorul e7hipei t`rii suAdeB!oltate a ost Fn
inspe7tie si to7mai Fn seara aia< eu nu m` tin pe poBitie@
A,.LM ntreAare s7urt`@
(/#S0I)M 0ipi7 pentru mine@
A,.LM Cnd 7elelalte au A`>at la 7osI
(/#S0I)M Cun7t@
A,.LM Cun7t@ Voi nu treAuieI de7i< nu aler>ati Fnapoi spre 7osul !ostru
atun7iI oarte repede"
(/#S0I)M Stiu@
A,.LM Ati Fn7etinit< nu" n e7hipa aia si tu ai ost< 7a si 7elelalte< putin
lent`@
(/#S0I)M $ s` m` las@
Pau#?$
A,.LM Ce"
(/#S0I)M Chestia asta n:are ni7i un !iitor@
A,.LM ,a da@ ,a da< dar< da@
(/#S0I)M Am 7itit site:ul !ostru unde s7rii 7` treAuie s` urm`m< altel
r`mnem Fn 7orpurile noastre< 7hestia aia pe 7are o s7rii despre adepti@
3e7i da7` !ine 7ine!a si m` ia de:ai7i< o s:o iau 7a pe un semn@ Asa m:
am hot`rt@
A,.LM 3arI de7i< nu 7hiar la asta se reer`@ Ce des7riu eu a7olo e
7`l`toria lui Saul spre 3amas7 siI
(/#S0I)M .Na7t asa@ Crimul 7are Fmi apare Fn 7ale si m` !rea Fn ori7e
el< pe el Fl urmeB< si 7nd m` Fntor7 o s` iu o alta@
A,.LM 3ar nu potiI nu poti doarI Cum ar ar`ta da7` toti s:ar l`sa de
2+
Versiunea pentru s7ena * martie
lu7ruri asa" "
(/#S0I)M $ s` iu 7a tine< AAel@ @
A,.LM )u@ 0u esti speranta 7luAului< toat` lumea stie< se !ede< adi7`<
!iBiunea ta asupra 6o7uluiI 0Pau#?+
(/#S0I)M $ s` iu 7a tine< auBi@ )u pri7epi" Ai dreptate pe site@ ):
a!em !oie s` r`mnem ai7i Fn trupurile noastre@
A,.LM )uu@ 3ar nuu@
(/#S0I)M 1ultumes7 7` m:ai `7ut s` Fntele> asta@
A,.LM 3arI
23rstin l atin%e (e )&el (e &rat (entru a-l face atent c? 5ass6 e de
fat?$
1ASS2M .ra !orAa s` !` du7 a7as` 7u tra7torul@
(/#S0I)M Aha"
1ASS2M %rma s` iu soerul Fn stare de eArietate@ Voi s` stati pe
platorma Aas7ulant`@ Si p`rul s` !` luture 7nd tre7em prin orase si e
noapteI luminile !oastreI
A,.L 0C?tre 23rstin$+1 Ce s:a Fntmplat ai7i"
23rstin d? din umeri$ 4nce(e melodia lui 5ass6$
1ASS2M Cnd se lumineaB` !edem oriBontul@ Apa !oastr` si 3umneBeul
!ostru@ Cine!a si:a uitat slipul< dar se reBol!`@
C.#1IS 3. 0#AC0$# (1ASS2)
)% AS0.C0 3.CY0 EI%A
CY)3 $ S; C$)3%C
CY)3 C#I) L.8. 1:A% 3A0 T$S
C$1%)IS0II< )0#:%) C%C
C. 0$A0. S0#;EIL. .#A% KL;C;#I CY); S%S
CY)3 ) 1Y); C&.IA 1I S:A C%S
.L A EIS C; S$KA0%L 1I:. C.#K.C0
3A# )%1AI C$1%)IS0II $ KAC S.L.C0
0A0;< 0% A0%)CI %)3. .#AI"
1I:.#A ASA 3. 3$#
3. C. 3. 1Y); )% 1; tI).AI"
%).$#I $ K;C.AI
3A# ):A1 L%A0 C.#1IS%L 3. 0#AC0$#
KII)3C; C$1%)IS0II:S )IS0. C$#CI
A1 S$KA0 LI) SI %S$#
3AO LA 0.$#I. 1:A1 K;C%0 1%CI
0A0;< 0% %)3. .#AII
2W
Versiunea pentru s7ena * martie
et7@
**@ 3.,%0 (C$)0I)%A#.)
B!&&a (l*n%e n (atul ei$ H!kan H!kanson deschide ncet usa de la
%ardero&?$ Se asea#? n s(atele ei si o (ri,este$ Pe urm? ,or&este$
&'(A) &'(A)S$)M Sunt oarte 7urat si pre>`tit a7um@
B.BB) tresare$
,',,AM 3oamne< 7e m:ai speriat@
H!kan H!kanson se asea#? (e (atul lui B.BB)$ 4ncearc? s? se uite unul
la cel?lalt, la care B.BB) si fereste (ri,irea$
&'(A) &'(A)S$) M 3a7` (Srstin ar a7e li7oarea de pe Internet si
a6un>em adulti si s7`p`m de tot< as !rea s:o Aeau a7um@ As >oli toat`
epruAeta< pe urm` as dormi si pe urm` m:as treBi< si atun7i as a!ea 7asa
mea@
B!&&a se uit? la H!kan H!kanson$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 Si as a!ea Aal7on@
,',,AM mi pla7 Aal7oanele@
&'(A) &'(A)S$)M Stiu@
B!&&a nce(e s? (l*n%?$
,',,AM Koarte mult@
&'(A) &'(A)S$)M As sta 7omplet adult pe Aal7onul `la si m:as
uita Fn 6os si te:as !edea pe tine !enind pe strad`@
,',,AM As !eni de la ilm`ri< un ilm 7u staruri@ As sta a7olo si m:as
uita Fn sus la tine@
B!&&a se uit? n sus$
,',,A 0continu?+1 Asa@
&'(A) &'(A)S$)M ti adu7i aminte de mine" as tipa eu@
,',,A 0Stri%?, n sus, s(re H!kan cel de la &alcon+1 Si>ur 7` da@ 0u
esti &JDan &J@@@
&'(A) &'(A)S$)M 0e iuAes7 de atun7i< din 7lasele *:V< 7nd ne:au
lipit A`n7ile una de alta@
B!&&a l (ri,este (e H!kan H!kanson$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 n 7omparatie 7u desenele tale< ale
mele erau neFnsemnate@ Cnd nu m` !edeai si preerai s` te dai 7u
motorul 7u 1assP@ Atun7i am ost ne!oit s` 7red 7` sunt un om de
neandertal@
Pau#?$
,',,AM )u esti@
&'(A) &'(A)S$)M Stiu@
,',,AM 0ineretea asta ne transorm` Fn niste idioti< eu eram al dra7uO
2X
Versiunea pentru s7ena * martie
de Aun`< dar aBi nu e prea trBiu pentru aI
H!kan i se adresea#? lui B!&&a$
&'(A) &'(A)S$)M A7um< Fn srsit nu te mai iuAes7@
B!&&a nu r?s(unde$
&'(A) &'(A)S$)M &JDan )eandertal a murit@
,',,AM Cole>ul meu de Aan7`@
&'(A) &'(A)S$)M S:a terminat pauBa@
*2@ ,$#'S
; nou? #i$ Un &?r&at su&tire, n salo(et? de anii CDE intr? (e scen?, cu
un mers ciudat$ =u(? el1 5ass6, 23rstin, B.BB), )&el si H!kan
H!kanson, si ei cu acelasi mers, n haine de s(ort$
89#A):1.#8;0$#%LM 8=ran SansDrit e numele meu< !in de la ,(
1ersul din ,orJs< si am !enit ai7i s`:l iau pe tn`rul 7are st`pneste 7el
mai Aine pro!o7`rile spe7ii7e mersului sporti!@ Cel 7are a7e asta o s`
mear>` 7u mine la ,orJs si Campionatul 0ineretului S7olar< si pe urm`<
seara< a!em herin> si pes7uit de 7adouri si pe urm` pan> Fnapoi la
7antonament@
1ASS2 0C?tre B.BB)+1 $ s` 7read` 7` suntem poponari@
,',,A 0C?tre 5ass6+1 1is7`:te@
89#A):1.#8;0$#%LM 1ulti tineri 7red 7` arat` eNtrem de peniAil
7hestia asta 7u mersul< dar atun7i n:a!em de7t s` ne >ndim la
su77esele de la olimpi7e ale lui ,osse 8ustasson< iind7` el Fl 7unostea
pe &errePs si a!ea totusi o >r`mad` de >a>i7i la ater:partP:uri@
5ass6 arat? cu de%etul la el si B.BB)$
1ASS2 0C?tre GFran-5er%?torul+1 )e:am tras:o@
A,.LM 3a7` Iisus eNist`@@@
89#A):1.#8;0$#%LM 0a7iL
&'(A) &'(A)S$)M Stiu@ L:ar 7uunda pe 1assP Fn a7id 7orosi!@
A,.LM Ce urm`< din masa ars` oAtinut` din el< s:ar a7e 7io7ane din alea
de lipit 7u 7are se a7 pl`7utele la ateliere si pe 7are s7rie ai7i lo7uieste
amilia mea s7rAoas`@
(/#S0I)M Voi sunteti amilia mea@
89#A):1.#8;0$#%L 0C?tre 23rstin+1 $ lun>ime de pas oarte
in`< (Srstin< se !ede 7` ai `7ut sportL
,',,AM 1aestre< sau 1osmer>`torule 8=ran sau 7um dra7uO te
7heam`< a7um mi:a !enit 7i7lul de7i@
(/#S0I)M Sportul era as7unB`toarea mea@
89#A):1.#8;0$#%L 0C?tre B!&&a+1 Atun7i< ni7i un ,orJs pentru
tine@
2\
Versiunea pentru s7ena * martie
,',,AM ]ho 7ares"
B.BB) se o(reste din mers$
(/#S0I)M Credeti 7` sunteti 7`7ati de ele!i de stadiu superior@
,',,AM %r`s7 ,orJs:ul@
(/#S0I)M 3ar o s` le po!estes7 7elor pe 7are:i Fntlnes7 7` st`team
sin>ur` Fn ata 7al7ulatorului tatei< dar 7` de apt a!eam prieteni de
7alitatea *A@
A,.LM (Srstin mi:a interpretat >resit teNtul de pe Internet@
(/#S0I)M Asta e ultima mea Bi@
1ASS2M A7um 1assP se retra>e din sportul de poponari@
5ass6 se asea#? (e un scaun$ 23rstin mer%e din ce n ce mai re(ede$
)cum se o(resc chiar si )&el si H!kan H!kanson$ =oar 23rstin si
GFran-5er%?torul mai mer%$
,',,AM (Srstin< mer>i mai prost< 7e dra7uO@
89#A):1.#8;0$#%LM Sinte Cetru< 7e 7hestieL
,',,AM 3ar te ia la ,orJs< tmpita dra7uO@
&'(A) &'(A)S$)M (SrstinL
A,.LM 3espre asta !orAea@
1ASS2M )i7i o proAlem`< e poponar< e inoensi!@
GFran-5er%?torul se o(reste cu o smucitur? si o a(uc? (e 23rstin de
&rat$
89#A):1.#8;0$#%LM Am duAa a7olo@
&'(A) &'(A)S$)M Ce dra7uO"
89#A):1.#8;0$#%LM 0u stii despre 7e e !orAa@
,',,AM $ ia pe (Srstin@
GFran-5er%?torul o ia (e 23rstin (este scen?$ C?tre Bor!s$
1ASS2M Ce pula< o ia pe (Srstin@
A,.LM )u@
GFran-5er%?torul se o(reste$ )&el face c*ti,a (asi n fat?$ GFran-
5er%?torul se uit? la el cu su(erioritate$
A,.L 0continu?+1 Sau da@ AAel este numele meu< si 7a repreBentant al
%niunii S7olare Crestine< as dori< pentru moti!e speBiale< s` depun un
!eto puterni7 sau 7e!a de >enul `sta Fmpotri!a aptului 7` o r`pesti pe
(Srstin 7a s:o du7i la ,orJs@
89#A):1.#8;0$#%LM SorrP 1ate@
GFran-5er%?torul ncearc? s-o tra%? (e 23rstin$
(/#S0I)M AAel@
)&el cade n %enunchi$
A,.L M 3ar@@@ 3a7` te iau 7u mine@
(/#S0I)M . prea trBiuL
A,.LM 0e iau 7u mine@ Ce 7oast`< sau Fn Israel@ La mormntul lui Iisus
sau Fn alt` parte@
89#A):1.#8;0$#%L M 0Tra%e de 23rstin+ &ai odat`@
2H
Versiunea pentru s7ena * martie
23rstin reuseste (entru o secund? s?-l m(iedice (e GFran-5er%?torul$
(/#S0I) 0C?tre )&el+1 1ultumes7 7` ai !enit la Aas7het@
GFran-5er%?torul o tra%e du(? el (e 23rstin, str*n%*nd-o tare de &rat$
'a nu se ntoarce$ )&el se ridic? n #&or, ntr-o tentati,? de-a aler%a
du(? ea, dar e m(iedicat de H!kan H!kanson, B!&&a si 5ass6$ )&el i
ti(? numele c*t (oate de tare$

30
Versiunea pentru s7ena * martie
ACTUL 2
*3@ C$I)0 $K )$ #.0%#)
S%)0.1 3. C;CA0 (A,.L)
VA#A S:A .VAC$#A0
)0#:$ LIC;#I#. .L.C0#IC;
SI )ICI %)%L 3I)0#. )$I ):A AC%CA0
S;:L A0I)8; C. C.L;LAL0
1I:A% EIS C; 1I:. I)I1A %) CY1C 3. L%C0;
%) CA#A3IS C.)0#% ).,%)I
.% A1 EISM AC$L$ )% I)0#; )I1.)I
K;#; S;:1I 3#$8&.E. LAC#I1IL.
S%)0.1 3. C;CA0
(S%)0.1 K#AtI)
S%)0.1 3. C;CA0
(S%#$#I< K#AtI)
S%)0.1 3. C;CA0
S%)0.1 3. C;CA0
VII0$#%L S:A .VAC$#A0
) V.C.%#IL. L%I SA0A)
3A# 3$%; LAC#I1I CA#. S. SC%#8.A% K$#tA0
)0#:%) S;#%0 S:A% )C%)%)A0
8$L SI C;#;SI0 1I:. CI.C0%O
CA %) 0.#.) 3. &$C&.I C. 8&.At; C#I1;VA#A
CA $ 1Y); 3. AC%1 %) 1IL.)I%
S. 0$C.S0. E;CA3A< )8&.At; LAC#I1A
#.K et7@
Intr? 23rstin$ Tocmai de la Bor!s$ 4i (ri,este$ B.BB) o ,ede$
,',,AM (SrstinL
A,.LM Ce:au `7ut 7u tine"
(/#S0I)M n7er7ati s` !` ima>inati urm`torul lu7ruM n duA` erau altii
de la alte s7oli 7are merseser` 7el mai Aine@ .ram mii si am in!adat
Aule!ardele din ,orJs< masele de oameni ne stri>au numele si la ater:
partP am preBentat numere muBi7ale pe a7ompaniament propriu< pe
urm` am dansat< si 7nd a !enit dimineata< am Fnteles@
3*
Versiunea pentru s7ena * martie
1ASS2M Ai Fnteles 7e"
(/#S0I)M %n tip din 9desh=> 7u ata plin` de pistrui mi:a po!estit
despre sin>ur`tatea lui@ Si el intrase pe weAsite:ul 7u do7torul si:am
plns unul Fn Aratele 7eluilalt@ Au !enit mai multi 7u a7eeasi po!esteM
de!otamentul sporti!< serialele de tele!iBiune si serile din ata
7al7ulatoarelor tatilor< si atun7i am Fnteles@
1ASS2M AI )t.L.S C.L"
(/#S0I)M AAel@ Suntem plini de iuAire@ .Nist` Fn noi< Fn tesutul nostru<
eNist` Fn sn>ele nostrue dar nu eNist` Fn lumee si inormatia aia o
interpretasem noi >resit@
,',,AM (Srstin< termin`@ A!eai dreptate 7u li7oarea< o s:o a7em 7a s`
s7`p`m de 7hestia asta@ Credeam Fn romantismul Alestemat si &JDan
&JDanson 7redea 7` e omul 7a!ernelor< a7um Antuie pe 7oridoare 7a o
antom` osndit`< !neaB` pe 7ine!a Fn 7are s` se reFn7arneBe@
Intr? H!kan H!kansson$ 4m&r?cat n &iolo% de teren$
&'(A) &'(A)SS$)M Ia uitati:!` la mineL
1ASS2 0C?tre H!kan H!kanson+1 Ce dra7uO a7i a7olo"
&'(A) &'(A)S$)M Ia uitati:!` la mine< am BisL )u eram om de
)eandertal< si a7um totul o s` ie altel@ $ s` intru Fn >rupul de Aiolo>i
de teren< o s` a!em o 7as` Fn aara orasului si uneori o s` ne ridi7`m
7ortul si o s` dormim Fn sa7i de dormit@ )oaptea m` r`su7es7 si nimeres7
peste o >a>i7` 7are e se` la ni!el lo7al si ne:o punem putin@
,',,AM )u sunt de7t !ise@
(/#S0I)M 3ar si 7e !ise@
H!kan H!kanson se uit? la hainele lui noi, se ncurc? (utin n mincio%$
&'(A) &'(A)S$)M Asta nu mer>e@
(/#S0I)M ,a da< &JDan@ Kata aia eNist`@ #`su7irea aia Fn noapte Fn
sa7ul `la de dormit@
&'(A) &'(A)S$)M Shit@
H!kan H!kanson iese$
(/#S0I) 0C?tre )&el+1 0e !reau@ S`rut`:m`@
Pau#?$
A,.LM Cotim"
(/#S0I)M Vreau s` !`d mormntul lui Iisus@
A,.LM 3a@ 3ar@@@
(/#S0I)M St`team a7olo Fn seara aia de dup` me7i@ Lumea era 7ea 7are
nu iuAea< dar eu iuAeam< pentru 7` lumea n:a intrat ni7iodat` Fn mine<
AAel@
1ASS2 M A7um 7hiar 7` nu pri7ep nada@
23rstin se (une n fata lui )&el, i (une m*inile (e umeri$
(/#S0I)M S`rut`:m` a7um@
4si a(leac? fata usor s(re fata lui )&el$
A,.LM )uL
32
Versiunea pentru s7ena * martie
23rstin nu stie ce s? fac?$
A,.LM )u mer>e@
(/#S0I)M 1:ai luat de mn` Fn ata toaletelor< te iuAeam de6a de
atun7i< doar 7` nu Fntele>eamI ai7i sunt AuBele mele< ia:le@
A,.LM (Srstin< nu mer>e@ 1:am ru>at serile tre7ute< m:am ru>at si:am
7itit Kaptele Apostolilor@ .l nu r`spunde de aptul 7` eu amI $ >r`mad`
de lu7ruri nu pot i spuse@ Cred 7` 3umneBeu e mort@ Cum as putea s:o
spun"
(/#S0I)M 0u nu simti 7eea 7e simt eu"
A,.LM )u@ Sau Aa da@ 3e7i nu 7a 7e!a de >enulM simt o >r`mad` de
7hestii pentru tine< dar eu@@@
(/#S0I)M 0u n:ai simtit ni7iodat` nimi7@ 3e:aia nu:ti adu7i aminte de
mna din at` de la toaletele A`ietilor@
23rstin iese$ H!kan H!kanson intr?$ ' m&r?cat ca un hi(-ho(er$
&'(A) &'(A)S$)M Ai7i se m`nn7` 7`7at"
A,.LM )u se simte Aine@
&'(A) &'(A)S$)M Salutare A`ietasi< 7e 7hestie naspa@ 0u n:o
7unosti pe mama@
A,.LM Cine" .u"
&'(A) &'(A)S$)M Ce anume< o 7unosti pe mama" " $ 7unosti sau
7um"
A,.LM )u< nu 7red 7:am a!ut onoarea@ 3ar n:au lipsit o7aBiile Fn 7are
m:ai in!itat a7as` la o 7eas7` 7a s`I
&'(A) &'(A)S$)M ,`< rate< 7hilleaB` 7e!a@ Kiind7` a7um m` 7ar
de la nasoleala asta@ .u si 7omitetul ne tir`m la un 7ole7ti! de hip:hop si
tra>em olds7hool 7u niste 1C< to!ar`si >rei< apropiati de:ai mei@ Si pe
urm`I pe urm`< noapteaM o >a>i7` se Fntinde u7Din> 7lose si m`
toasteaB` ai7i< la ure7he@ SiI nuu< dar< ni7i asta nu mer>e@
H!kan H!kanson iese$
,',,AM )u se simte Aine@
A,.LM 3aO 7ine dra7uO se simte"
Totul de,ine ne%ru$ Sirene$ =oar )&el se #?reste$ Cade n %enunchi si si
m(reunea#? m*inile$
A,.LM Iart`:m`< 3oamne< n:o s` Fn6ur ni7iodat`< n:o s` Alestem
ni7iodat`< prin asta 7omitnd sin>urul p`7at lipsit de iertare< n:o s`
pronunt ni7i unul din numele lui< ni7i ,aal< ni7i ,elBeAut< ni7i s` arBi Fn
8heena< dar nu:ti mai simt preBenta si treAuie s` te ar`ti< nu !reau s`
morI
Totul se luminea#? iar$ Intr? 23rstin$
(/#S0I) 0C?tre )&el+1 .sti 7um eram eu Fnainte de a m` du7e la
,orJs@ Coate 7reBi 7` nu iuAesti< darI poate o a7i< nu 7reBi"
A,.LM (Srstin@ 3a7` am Bis@ 1:a p`r`sit< asta iind7`I am 7hestia asta
Fn >t si >landele limati7e umlate si totul se potri!este@
33
Versiunea pentru s7ena * martie
A,.L 0C?tre 23rstin+1 Cred 7` am luat@@@
Intr? H!kan H!kanson$ ' dotat cu echi(ament de ca,aler$ 4ntr-o m*n?
are o lance %i%antic?$
1ASS2 0continu?+1 3ar@@@ termin` a7umL
&'(A) &'(A)S$)M #`mneti 7u Aine@
,',,AM Cred 7` treAuie s` mear>` iar la asistent` s` a7` o 7onsultatie@
&'(A) &'(A)S$)M #`mneti 7u Aine< simati 6unDeri< r`mneti 7u
Aine< rumoase tre si pri7eputi mestesu>ari< r`mneti 7u Aine<
7`lu>`ritelor si tot >hen>ul< 7`7i a7um m` du7 Fntr:un lai! Fn SmJland si
a7olo m` r`su7es7 Fn sa7ul meu de loden peste o silid` 7are s:a r`t`7it@ i
mn>i loAurile as7utite ale ure7hilor siI
0$tI ) AKA#; 3. &'(A) &'(A)S$)M $ noL
&'(A) &'(A)S$)M 3oar ne:o tra>em putin a7olo@
1ASS2M &JDan s:a `7ut lai!`rL
&'(A) &'(A)S$)M 0a7i< neispr`!ite< altminteri m` !`d ne!oit s`
trimit plea!a asupra !oastr`@
5ass6 (are s(eriat$ Ia (o#itie de carate$
1ASS2M Cum asa< plea!a< 7ine:s `stia" $ >as7` de la alt` s7oal`"
&'(A) &'(A)S$)M 3ar nu mer>e< a7um ni7i asta nu mer>e@
(/#S0I)M ,a da< &JDan< Aa da< si>ur 7` mer>e@ Stri>oii stau Fn Valea
Apei si Valea Apei arde< totul nu e de7t antasP< si Fntr:o sear` rul`m 7a
Fn ,orJs@
H!kan si scoate casca$
&'(A) &'(A)S$)M ,`>a:mi:as pula@
(/#S0I)M #urururrurrul`l`m@
&'(A) &'(A)S$)M )u pot s` iu de7t &JDan &JDanson@
,',,AM ,ea 7u mine< &JDan< si o s` de!ii adult si se si or>aniBator
pentru tot lai!ul@
&'(A) &'(A)S$)M 3ar 7ine e &JDan &JDanson"
,',,AM Asa nu se poate< e tineretea asta Alestemat`< si a7um o s` Aem
li7oarea lui (Srstin si o s` ie 7a pe 3is7o!erP< 7nd 7er7et`torii
ameri7ani stau Fn laAorator si !`d pe e7rane de tele!iBor 7um ateriBeaB`
astronautii@ Cnd li7oarea si:a `7ut ee7tul< noi iesim din na!et`< a7em
pasul din tinerete si iesim pe noua planet`@ Ve7hile noastre e>o:uri sunt
Fn laAorator@ Vor pln>e si se !or FmAr`tisa 7nd ne !or !edea 7um
ridi7`m drapelul@
23rstin i d? lui B!&&a reteta$
1ASS2 M 3AO ,;8A:1I:ASLLL
Se face t?cere$
,',,AM Ce anume"
1ASS2M )e>rii dra7uOL 0Pau#?+ )e>rii dra7uO 7e sunteti@
@imeni nu r?s(unde$
1ASS2M 1ai Aine de!eniti 7e !reti Fn iad< A`>a:mi:as pula:n !oi@ .u
3V
Versiunea pentru s7ena * martie
sunt 7ool r`u de tot si:mi asum 7hestia@ %it`:te la tine< AAel@ Crimesti o
oert` !alaAil` de la (Srstin si:o reuBi< sauI s`:l lu`m pe &JDan@ Ar i
putut s` ie un tip olrait< dar alear>` de 7olo:7olo de un an de Bile si
7rede 7` e un spiridus din epo7a de piatr` Fn lo7 s` ias` 7u mine Fn oras
s` s7an`m masinile@ Si a7uma panarama asta 7u SmJland si 7`7at@
A,.LM S7uB` un adoles7ent< darI
1ASS2M S`:ti tii lean7a aia israelian`L Altel m` apu7 s` spe7uleB pe
at` preo7up`rile tale de la !e7eu@ SiM Ceilalti 7u 7are ies si 7are sunt
prietenii mei ade!`rati si au ultimul S!en:In>!ars si nu sunt 7ioroi< eiI
&'(A) &'(A)S$)M A7um Fn7epem s` ne s7rAim pe Aune de
7`7aturile alea idioate pe 7are le !orAesti@ A7um Fn7epem s` ne ener!`m
7a dra7uO pe tine@
1ASS2 0I-o taie+1 AuBi< A`@
H!kan H!kanson nu r?s(unde$ 5ass6 arat? cu de%etul la armura de
#ale a lui H!kan H!kanson$
1ASS2M Ce:ai a7olo"
H!kan H!kanson ncearc?, cu (ri,iri fu%are, ca s? nu fie (?c?lit, s?
,ad? ce ,rea 5ass6 s? s(un?$
&'(A) &'(A)S$)M %nde"
A,.LM 0ermin` 7u &JDan@
5ass6 i tra%e un sut ntre (icioare, H!kan H!kanson cade n %enunchi,
#?n%?nind, n armura lui$
1ASS2M K`7ut de rs@ L:ati !`But< sau"
5ass6 si re(et? modelul de atac$
1ASS2 0continu?+1 Asa pa7 si:asa pa7 si pe urm` pa7 si pe urm` pa7@
0C?tre B.BB)+ Si ,',,A@
&'(A) &'(A)S$)M Ce ea d`:o dra7uOL
1ASS2 M 0rei mi7i 7u!inte pentru tine@
B.BB) (are s(eriat?$
1ASS2M )u pri7epi 7` din astea 7a tine a6un> 7ur!e< 7` te lasi utut`
oarte usor@
B.BB) res(ir? ad*nc$
,',,AM Stiu@
1ASS2M .Na7t@
,',,AM A7um o stiu@
1ASS2M ,ine@
,',,AM 3ar< auBi@
1ASS2M Ce !rei"
,',,AM Stii 7e mai stiu"
&'(A) &'(A)S$)M 3ar ,',,A< termin` odat`< ,',,A@ )u te
distru>e si mai tare pentru el< nu te distru>e si mai tare pentru nimi7@
1ASS2M Ce stii mai mult"
,',,AM . o 7hestie Aun` la noi< 7ur!ele@ C` Fti spunem Fn at` 7e:a!em
3+
Versiunea pentru s7ena * martie
de spus< 1assP@
1ASS2M Ce anume"
,',,AM %nde!a Fn`untru< Fn minus7ulul t`u 7reier naBist< tu stii 7` da7`
n:ar i eNistat muBi7a nea>r`< ni7i S!en:In>!ars n:ar i eNistat< si da7` ei
n:ar i eNistat< m`:ta nu l:ar i Fntlnit pe >rasuO de ta7O:tu Fntr:o sear`
trBie Fn par7ul de a>rement< siI
1ASS2 0C?tre ceilalti+1 0ipi7 pentru o 7ur!`< nu" )u"
,',,AM 1` >ndeam 7` as putea s` m` 6o7 putin 7u tine< dar pe urm`
am realiBat 7` nu eNisti< eNe7raAilul t`u de tra7tor .CA nu eNist`< ni7i
lo7ul din at` si mirosul `la nenoro7it de wunderAaum< Fn 7are tu< asta Fn
7aBul Fn 7are o s` ai !reodat` atta 7reier s` tre7i de teorie< Fti !ei tr`i Fn
7ontinuare !iata ta lipsit` de !aloare< Fn tinuturile tale natale lipsite de
!aloare@
5ass6 nu stie ce s? #ic?$ Ceilalti ,?d asta si se (re%?tesc s? (lece$ )&el
l a8ut? (e H!kan H!kanson s? se ridice$
1ASS2M %nde !` du7eti"
'i (leac?$
1ASS2M &a@ $ri7um nu e asa@ Asa nu e@ 0at`l meuI S!en:In>!ar
eNist`< si>ur@ 0Pau#?+ Si>ur 7` ei eNist`@
5ass6 ncearc? s? ias? de (e scen? (rin alt? (arte dec*t ceilalti, dar nu
se (oate, atunci i urmea#?$
*V@ I)8#.3I.)0.L.
B!&&a intr? n &iroul administratorului$ Sun? de (arc? n-ar crede ceea
ce s(une$
,',,AM AuBi@
A31I)IS0#A0$#%LM ,JAAa@
,',,AM 3au la Li7eul de 0eatru din VSN6=< am !erii7at un pi7 s` !`d
7um e 7u Fns7rierea< sunt autoAuBe pn` a7olo< si pe urm` se d` un test<
!orAesti Fn ata unui 6uriu 7ompus din a7tori ade!`rati@
A31I)IS0#A0$#%LM $< !ai@ Ce mistoI 3ar atun7i o s`I
,',,AM 1` mut a7olo si:o s` lo7uies7 sin>ur`@
A31I)IS0#A0$#%LM 3a@ . 7lar 7` unii treAuie s` a6un>` pe 7ulmile
7ele mai Fnalte ale muntelui@
,',,AM Ce anume< 7e !rei s` spui"
A31I)IS0#A0$#%LM 3e 7e s` te eNpui la asa 7e!a" 3e7eptiile !in
asa de usor si pe urm`I par7` d`deai la pro>ramul so7ial< nu" 3` si la
so7ial< da7` !rei satul meu< asa< pentru mai mult` si>urant`< e un
domeniu !ast si rumosI si ai si matemati7`@ 3oar 7opiii de a7tori intr`
la 7hestii din alea@
3W
Versiunea pentru s7ena * martie
,',,AM 3a7` e asa de >reu de intrat< atun7i de 7e m:ai Fn7ura6at atuni7<
pe rampa de Fn7`r7are" 3e 7e te:ai tinut de 7hestii 7aM Rpoti s` de!ii 7eea
7e !reiR< da7` e asa" Cum adi7` Qnu te Fmpotmoli ai7iR si Qai mari
talenteR si toate despre 7te !orAeai"
A31I)IS0#A0$#%LM Chiar nu Fntele> 7are e proAlema 7u pro>ramul
so7ial@ S` ai diploma de Aa7 Fn AuBunar si s` te Au7uri de tinerete siI
0cli(este din ochi+ @@@ sunt o >r`mad` de A`ieti rumosi a7olo< din 7te am
auBit< 7areI
)dministratorul ,ede c? B.BB) s-a su(?rat$
A31I)IS0#A0$#%LM ,',,A< 7e e"
B.BB) scoate reteta$
A31I)IS0#A0$#%L 0continu?+1 Ce:i aia"
)dministratorul ia reteta$
,',,AM Cum dra7uO am putut s` iu asa de proast`" Am ost proast`
proast` sau 7e" 0=es(re retet?+ . o 7hestie pentru 7himie@
)dministratorul ridic? sticlele$
A31I)IS0#A0$#%LM Aha" Chimie" 3ada< s` sper`m 7` sunt si
pentru 7himieI stii 7` 7ondu7erea s7olii e 7u o7hii pe mine de 7nd ati
urat Aormasinile@
)dministratorul i d? sticlele lui B!&&a$
A31I)IS0#A0$#%L 0continu?+1 Alea sunt suAstante peri7uloase@
B!&&a iese$ Se o(reste n us?$
,',,AM 0u ne Fntele>i proAlemele@
*+@ S.#IL. LA (/#S0I)
23rstin si H!kan H!kanson au &?ut cantit?ti enorme de &ere$ 23rstin
si-a tras am&ala8ul de carton de sase &eri (este ca(, e ca o casc?$
5?n*nc? chifle cu casca,al$
&'(A) &'(A)S$)M 0e simti mai Aine" S`:ti po!estes7 7e!a" Ce
super din partea ta si doarI ai 7ump`rat toat` Aerea aia din ,orJs< `ia
de:a7olo Fsi Aa>` pi7ioarele Fn Auletin< sau 7e" Cum e"
(/#S0I)M Co!esteste 7e!a@
&'(A) &'(A)S$)M $D@ Ce" $@ 09idic? o chifl? cu casca,al+ 1da@
1assP mi:a po!estit o 7hestie total naspa< Fntr:a sasea@ 0a7O:su Fi spusese
de7i 7` da7` stai Fntins super mult< pe Aratul 7u 7areI da< da7`:ti a7i
laAa pur si simplu< si da7`:ti Aa>i 7te o 7hil` 7u 7as7a!al Fn ie7are
nar`I da< si a7i 7hestia asta si:atun7i o s` simti 7` nu ti:o a7i tu@
(/#S0I)M Ce 7hestie Aolna!`@
&'(A) &'(A)S$)M 0e simti mai Aine"
(/#S0I)M Sunt multe 7hestii Aolna!e la &JDan@
3X
Versiunea pentru s7ena * martie
&'(A) &'(A)S$)M Am ost prost 7a dra7uO pe Aal7on< mi:am 7erut
s7uBe" Coate 7` da@ ,`>a:mi:as< 7e mult !orAes7@ ,un` Aere@ Ce e
Aolna!" .u sunt Aolna!@ Ei@
(/#S0I)M %ite< ,JAAa< de eNemplu@ Sau o serie de ete 7u sni de la K@
)u pri7ep@ Se tie peste tot 7u AuBele asaI
23rstin si str*n%e &u#ele foarte tare$
(/#S0I) 0continu?+ 1 @@@ mer> tantos peste tot 7a niste din asteaI
dra7e< 7um le Bi7e la alea 7are:i pla7 tatei" 0Pau#? scurt?+ Co7oriL
Co7ori le Bi7eL Se tie 7a niste 7o7ori 7u 6umate de 7ur >ol si un 7`7`tel
mi7 de tri7ou pe ele< 7` mor de ri> si 7u sr7urile iesite tot timpul<
darI
&'(A) &'(A)S$)M ):am putea s` !orAim toat` seara"
(/#S0I)M Cri7epi"
&'(A) &'(A)S$)M A7um pri7ep@
(/#S0I)M 3ar nu suntI 7um s` Bi7"
&'(A) &'(A)S$)M n 7`lduri@
(/#S0I)M .Na7t@
&'(A) &'(A)S$)M )u sunt Fn 7`lduri@
(/#S0I)M Sau Aa da< poate 7` sunt< darI par7` n:ar putea s` ie@ 3e 7e
etele nu pot i Fn 7`lduri" Asta mi se pare o 7hestie Aolna!`@
&'(A) &'(A)S$)M Atun7i de!in 7ur!e@
(/#S0I)M 3a< dar asta e@
&'(A) &'(A)S$)M 3e!in 7ur!e@
(/#S0I)M )u< dar< nu sunt@ Asa li se spune< darI nu sunt 7ur!e@
&'(A) &'(A)S$)M )uu" 3aL 3ada< la asta te reeri@ Clar 7` nu
sunt@ . doarI nu dar< e o 7hestie asa de Aolna!`@ 3in `stia 7a 1assP iau
hot`r`ri pentru ele< de7i@ )u" 8en strin> si nimi7 mai mult< daO 7e m`:sa<
da7` esti eN7itat`< atun7i a6un>i 7a 1or7o!ul@
(/#S0I)M CreBi 7` toti A`ietii ar putea s` a7` asa 7e!a"
&'(A) &'(A)S$)M $< da@
(/#S0I)M Asa e"
&'(A) &'(A)S$)M Sau nuu@ 3e7i< eu nu pot s` r`spund pentru 7um
era 7nd eram disperat 7u 7hestia 7u )eandertalul< darI te >ndesti la
7ine!a anume"
23rstin se uit? n 8os$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 AAel"
23rstin si ridic? (ri,irea$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 S` Bi7em asaM Ia o 7`mil` si Aa>:o
Fntr:un 7ar 7u n@ Asa de >reu e pentru AAel s`I ni7iodat`@ ):ar a7e:o
ni7iodat`@
(/#S0I)M %n a7< nu"
&'(A) &'(A)S$)M Ce"
(/#S0I)M )u eI 7`mil`@ . un ac< `sta treAuie %?sit@
3\
Versiunea pentru s7ena * martie
H!kan H!kanson a(ro&? din ca( ad*nc si con,ins$
&'(A) &'(A)S$)M .Na7t@
(/#S0I)M 1` >ndeam eu@
&'(A) &'(A)S$)M 0reAuie s` >`sesti a7ul `la@
23rstin oftea#?, ncearc? s? (ar? ,esel?$ @u mer%e$
&'(A) &'(A)S$)M ,`>a:mi:as< (Srstin< 7red 7` asa e s` ii adult@
Ln7eBesti a7as` la 7ine!a si halesti 7hile 7u 7as7a!al si dispui de
7el`lalt@
(/#S0I)M )e pup`m"
&'(A) &'(A)S$) 0Foarte re(ede+1 $D@
4nce( s? se m&r?tise#e cu o smucitur?$ H!kan H!kanson chiar ,rea,
dar 23rstin nu ,rea$ Se smul%e din a(uc?tur?$ Pl*n%e$ H!kan H!kanson
are ru8 (e fat?$
&'(A) &'(A)S$)M Iart`:m`@
(/#S0I)M )u poti s` ple7i"
&'(A) &'(A)S$)M ):am !rut@
(/#S0I)M Clea7`@
H!kan se ridic?, ,rea s? se ase#e din nou si s? fie cuminte$
(/#S0I)M 0e ro>< plea7`@
H!kan H!kanson (leac?$ )re ru8 (e fat?$ C*nd iese, l ,ede (e )&el (e
aco(erisul scolii$
0$tI V$# )$AC0.A LA .I ACAS; ((/#S0I))
$#AS%L 3$A#1. K;#; VIS.
S%, C.# SI 1A#.
$ S0.A CA3. 8#.% SI SIL.)tI$S
3I) )$AC0.< I)0#; ) EI
3$A# 0.V.%L V; ALI); C% C;L3%#A %)%I 3#$8
CL;0I0$#II 3. LIC.)t. SI C$CIII
3A# ) )$I< C.I C&I)%ItI L.)0
S%I. SY)8.< SI )% S.V;
C;CI
)I1.)I )% I%,.S0. C. )I1.)I< 3#A8 C#I.0.)
C.S0. $ 1I. 3. A)I 0$0%L VA C;#.A A0Y0 3. 3.CA#0.
SI )I1.)I )% .S0. C.L 1AI ,%) C#I.0.) C% )I1.)I
KII)3C; 0$tI V$# )$AC0.A LA .I ACAS;
K;#; S;#%0%#I C. ASKAL0
K;#; #I1.L ).8#%
A1 3.EA1;8I0 KI.CA#. C$Lt 3. S0#A3;
ALII)3%:). C% V$I
3H
Versiunea pentru s7ena * martie
) ,L$C%L 8#.% AL )$CtII
S. AC#I)3 C;0#A0. AE%#II
A#3. 0$0%L< V#.A% S; V;3 AC%1
):$ S; 1AI C.# )ICI$3A0; )I1IC
C;CI
)I1.)I )% I%,.S0. C. )I1.)I< 3#A8 C#I.0.)
C.S0. $ 1I. 3. A)I 0$0%L VA C;#.A A0Y0 3. 3.CA#0.
SI )I1.)I )% .S0. C.L 1AI ,%) C#I.0.) C% )I1.)I
KII)3C; 0$tI V$# )$AC0.A LA .I ACAS;
)I1.)I )% I%,.S0. C. )I1.)I SI 3%C; AIA"
C.S0. $ 1I. 3. A)I 0$0%L VA C;#.A A0Y0 3. )3.C;#0A0
CY) C&IA# SI %L0I1A )$AS0#; 3.C.CtI. S. VA 3%C.
ACAS;
C.)0#% C; 0$tI V$# )$AC0.A LA .I ACAS;
et7@
*W@ S%ICI3
)&el st? n (icioare (e aco(erisul scolii$
A,.LM 3a7` ni7iodat` n:o s`:i s`rut AuBele lui (Srstin< atun7i de 7e s`
mai tr`ies7" 3ar stiu 7e se Fntmpl` 7u sinu7i>asii@ 0u ai de7is asta" 0u<
t`7utule@ La initiati!a ta s:a s7ris Fn ,iAlie 7` sinu7i>asii nu:si >`ses7
linistea" 0otul se potri!este@ Lim` umlat` si ine7tie Fn >t dup`
aproape o s`pt`mn`@
Silueta lui H!kan H!kanson se #?reste &rusc n s(atele lui )&el (e
aco(eris$ )&el si m(reunea#? m*inile si se adresea#? cerului$ ti(?
&rusc$
A,.L 0continu?+1 Iisuse< de 7e nu te ar`ti" 3e 7e nu te ar`ti< 7a s` te !`d
7u o7hii mei< Fnainte 7a totul s` se srseas7`"
Se uit? re(ede n 8os si ,or&este (e ton normal$
A,.L 0continu?+1 )u las multe Fn urma mea@ %n teNt pe Internet pline
de >reseli Fn spalt< 7in7iBe7i de 7entimetri de rat de AiAliote7` 7u
literatur` spiritual` si o mam` la o mas` de Au7`t`rie@ Ce (Srstin@ . o
s`pt`mn` de 7nd am alune7at pe Aa7teriile ut`l`ilor de la ,@ 0otul se
potri!este@
)&el face un ultim (as s(re mar%inea aco(eriosului$ 4si m(reunea#?
m*inile si se roa%? ncet$
A,.L 0continu?+1 Amin@ 0Pau#?+ %n trup de A`iat ine7tat Fntr:o s7oal`@
$ ima>ine stears` Fn Biarul lo7al@
V0
Versiunea pentru s7ena * martie
)&el si ia a,*nt ca s? sar?$
&'(A) &'(A)S$)M Salutare@
)&el m(ietreste$
&'(A) &'(A)S$)M ):a!em !oie s` st`m ai7i@
A,.L M Atun7i tu de 7e:ai !enit"
&'(A) &'(A)S$)M ):a!em !oie s` st`m ai7i< o stii@ Si 7um adi7` ai
alune7at pe Aa7teriile ut`l`ilor" Cum asa trup de A`iat ine7tat"
A,.LM Am un lapsus de la petre7ere@ Si e oriAil< dar Fn7ep s`:mi !in` Fn
minte un soi de ima>ini de la petre7ere< 7um 7` ne:am pip`it unul pe
7el`lalt siI
&'(A) &'(A)S$)M Cum asa"
A,.LM 3a dar@@@ nu poti doar s` spui 7` eu m:amI pupat si m:am
pip`it@ C` m:am s`rutat 7u sali!` si Fn 7aBul `sta 7u 7ine@ Kiind7` da7`
am luat o7arul de ine7tie de la toaletele de la ,< Fn Biua aia< asta ar
FnsemnaI oriAileI
&'(A) &'(A)S$)M Ce" )uu@ ):ai `7ut nimi7@
)&el nu #ice nimic$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 0uI ai stat ma6oritatea timpului
sin>ur Fntr:un 7olt@ Ai !orAit@
A,.LM Chiar asa"
&'(A) &'(A)S$)M CroAleme sprirituale< si din astea< Fn ma6oritate@
Silueta lui 5ass6 se #?reste (e aco(eris$
A,.LM 0ipi7 pentru mine@ Sin>ur`tatea asta@ A7east` uni7`< ultim`I
&'(A) &'(A)S$)M AAel< 7reBi 7` ai@@@
1ASS2M @@@ o Au7`ti7` mi7ut` de sida@ 3ureros@
A,.LM 0reAuie s` m` du7 a7as`@
1ASS2 0=u(? )&el+1 Ce" A7as` s` !orAesti 7u m`:ta< nu" AuBi< mam`<
7red 7:o s` sl`Aes7 oarte tare@ Al drea7uO de dureros@
)&el iese$
A,.LM 0reAuie s` m` du7 a7as`@
&'(A) &'(A)S$) 0C?tre 5ass6+1 0ermin`@
1ASS2M )asol srsit al stadiului superior@
&'(A) &'(A)S$)M 3e 7e esti asa de 7iuut de nasol tot timpul"
,a>i 7hestii 7` AAel a luat sida si de:astea@ .u 7red 7` ar treAui s` sar`<
pri7epi"
1ASS2M AuBi< A`@
&'(A) &'(A)S$)M Crede 7:o s` moar`@ ):o s` se poat` Au7ura
ni7iodat` de li7eu si de dra>oste@ Si pri!irile de pe 7oridoare9 uite:l pe
`la< uite:l pe `la< s7rAosuO 7u sida
1ASS2M Apropo de asta@
&'(A) &'(A)S$)M )u pri7epi"
1ASS2M Apropo de li7eu@ Adineauri ai Bis de li7eu@ 3ai la li7eu< F"
&'(A) &'(A)S$)M Ce< daO toti dauL
V*
Versiunea pentru s7ena * martie
1ASS2M 3a< dar@@@ stii< A`utura aia@ Stai 7u un o7hi pe 7hestie< s` !eBi
da7:asa e< da7` o Aem 7u totii< da7:a6un>em Fn a7elasi lo7 Fn !iitor< 7um
se Bi7e@ 8en s` de!enim adultiI Fmpreun` de7i@
&'(A) &'(A)S$)M ntreaA:o pe ,JAAa@
1ASS2M A ost nasoal` 7u mine< p`rerea mea@
Silueta 5orco,ului se ,ede (e aco(eris$
&'(A) &'(A)S$)M Ce dra7uO< s` iei Fn 7al7ul si asta 7nd a7i
anumite lu7ruri@ Ai auBit< A`" %neori mi:as dori s` eNiste Iisusul lui AAel
si s` !in` pe p`mnt si s`:l pedepseas7` si 7`7atul din tine@
1ASS2M ,`>a:mi:as< 7e naspa esti@
&'(A) &'(A)S$)M Cum ati putut s`:i a7eti asa 7e!a 1or7o!ului"
1ASS2M K`r` 7omentarii@ 1` tireB@
5ass6 iese$
1ASS2 0continu?+1 IdiotuO drea7uO@
&'(A) &'(A)S$)M . 7a Fn7`perea aia din undul apartamentului<
7`nd eram mi7@ %nde lo7uia 3ia!olul@ A7olo sunt a7um >rupurile de
!iolatori@ A7olo nu sunt 7reBute >a>i7ile 7`rora li se Bi7e 7ur!e la
triAunal@ Si numai >loAul p`mntes7 e de !in` Si tineretea@ ;sta e >loAul
p`mntes7"
5;9C;:UL ,or&este$ ' al&? la fat?, are costumul de morco, (e ea$
:or&este ncet si de de(arte$ Ca dintr-un canal$ 4n m*n? are c?masa
al&? a lui Iisus si o &ar&? fals?$
1$#C$V%LM ):a!em !oie s` st`m ai7i@
H!kan H!kanson tresare$
&'(A) &'(A)S$)M 3oamne< 7eI Aun`@
1$#C$V%LM ,un`@
&'(A) &'(A)S$)M CeI 7e mai a7i"
1$#C$V%LM ,un`@
&'(A) &'(A)S$)M 0r`iesti" Sau< se poate tr`i" Cum se spune"
1$#C$V%LM . Aine@
&'(A) &'(A)S$)M 1i se pare oriAil 7` tuI
1$#C$V%LM 3estul de Aine@
&'(A) &'(A)S$)M S` nu:ti mai spui 1or7o!ul@ )u e !ina ta 7`
eiI
1$#C$V%LM 1` mut la alt` s7oal` si a7olo o s` mi se dea alt nume@
%n alt nume 7are s` se potri!eas7`@ ntr:o Bi< dup` s7oal`< o s` m` du7
a7as` la o at` pe 7are Fn7` n:o 7unos7< si o s` !orAim despre sentimente@
&'(A) &'(A)S$)M Asa o s` ie@ .Na7t asa o s` ie@ 3arI
1$#C$V%LM Atun7i n:o s` mai iu 1or7o!ul@
&'(A) &'(A)S$)M 0reAuie s` te r`BAuni@
5;9C;:UL si (une un de%et (e &u#e$
&'(A) &'(A)S$)M Voi@ )oi@ )u putemI )u poti s` ta7i@ 0reAuie
s` 7eremI !oi 7ere r`BAunare pentru tine@
V2
Versiunea pentru s7ena * martie
5orco,ul i d? lui H!kan H!kanson c?masa lui Iisus si &ar&a fals?$
1$#C$V%LM Stii 7e ai de `7ut@ 0Pau#? scurt?+ #`mi 7u Aine@
&'(A) &'(A)S$)M 3e 7e:mi dai astea"
1$#C$V%LM 0e:am !`But pe 7oridoare uneori@ 8`sesti un prieten pe
7are:l iuAesti@
5;9C;:UL (leac?$
&'(A) &'(A)S$)M )u@ Alo< 1or7o!uleL SauI nu< tu@ 3e 7eI"
H!kan H!kanson se uit? la costumul de Iisus$ Si-l (une (e el$
*X@ V/[T9
$ V$C. 3I)0#:%) 3IK%E$#
Candidatul 7u num`rul 2V2X< ,JAAa .riDsson< potim@
B.BB) st? sin%ur? (e scen?$
,',,AM La 7e !` holAati" ,aAele dra7uOL 0ati:a7tori si mame:a7trite
siI !oi nu pri7epeti n:i:m:i:7 despre mine@ )imi7@ VSN6o:ul dra7uO de
tot 7`7atul@ S` po!estes7 despre mine sau 7e" " Cot s` spun 7` am ost
Fndr`>ostit` de un A`iat pe 7are:l 7heam` 1assP< si:a iesit de 7`7at<
ireste< si de apt eu ni7i n:am ost Fndr`>ostit`< am ost Fndr`>ostit` de
dra>oste< dar a7um o s` a7 o A`utur` 7are m` a7e adult` dintr:o dat` si
o s` !` distru> somnul de noapte< o s` stau ln>` posturile !oastre si o s`
rn6es7 plin` de dispret< o s` dau de A`rAatii !ostri Fn Au7`t`riile noptilor
si n:o s`:l las pe ni7i un nenoro7it Fn pa7e pn` nu spunetiM Aia@ Kata aia@
Ce dra7uO< era ,JAAa .riDsson si Fn6ura asa de:al dra7uO< A`>a:mi:as
pula< 7e 7ool@
B!&&a a terminat$ 9es(ir? ad*nc, fericit?$
,',,A 0continu?+1 1ultumes7@
B.BB) iese$
*\@ A3.V;#A0%L IIS%S
H!kan H!kanson intr? (e scen?, n costumul de Iisus, (entru a se
r?#&una (e 5ass6 < asa cum crede el < n numele 5orco,ului, c*nd i
,ede (e 5ass6 si (e Iisus urc*nd (e scen?, fiecare din directia lui$
H!kan H!kanson se ascunde$ Lui Iisus i e %reu s? ,or&easc? n alt?
lim&? dec*t armeneasc?, si de aceea dialectul lui sun? ca suede#a
imi%rantilor$
1ASS2M Cine esti"
IIS%SM Stii 7ine sunt@
1ASS2M Ce !rei de la mine" )u eu am ost< eu n:am ost A`>at Fn
V3
Versiunea pentru s7ena * martie
7hestia aia@
IIS%SM Stii 7ine sunt si stii 7` am mers ln>` tine@ Am !`But nasterea@
1ama ta a stat toat` noaptea si A`tea !ntul@
1ASS2M 3e la 7e 7las` esti< 7ioara dra7uO" .sti de la transporturi" ):am
`7ut nimi7@
IIS%SM Cnd ti:a iesit 7apul la supraat`< era ora 7in7i dimineata@ 0e:au
pus ln>` snul mamei tale< te tineau FnI
1ASS2M ):am ost euL Am Bis asta doar iind7`I
IIS%SM 1assP@
1ASS2M 3e unde dra7uO stii 7um m` 7heam`"
IIS%SM .sti pe 7ale s` ii pierdut pentru mine@
1ASS2M Am Bis asta doar iind7` mi s:au p`rut tari `ia de la , 7are:au
`7ut:o@ Credeam Fn 0V*000@ Si a7um totul o s` se srseas7` Fn 7urnd<
nu pri7epi"
IIS%SM Stiu 7` ti:e oarte ri7` de !iata de dup` stadiul superior< dar n:o
s`I
1ASS2M $ s` se srseas7` Fn 7urnd< iind7` se termin` s7oala< si
7eilalti dau la s7oli ade!`rate@ Ce urm` tre7 o >r`mad` de ani si te
Fntlnesti 7u ei Fn oras si eu sunt >ras si sin>ur si 7eilalti au studii
ade!`rate si masini@
IIS%SM 3`:mi mna@
1ASS2M Iisuse< a6ut`:m`@ 0reAuie s` m` a6uti@ ):o lua pe ,',,A de
ln>` mine< ni7i pe &JDan si ni7i pe AAel si ni7i pe (Srstin< pentru 7` ei
sunt tot 7e am@
Iisus l ia (e 5ass6 de m*n?$
IIS%SM Stii e ai de `7ut@
1ASS2M 1` >ndeam 7` da7` am Aea li7oarea lui ,JAAa@ )e:am a7e
mari Fmpreun`< am putea s` st`m Fn a7elasi lo7 si s` r`mnem prieteni
!esni7@
IIS%SM Stii 7e ai de `7ut@ 0Pau#?+ Clea7` a7um@
5ass6 se ridic? n (icioare$ Se uit? la Iisus$ Pe urm? (leac? de acolo$
Iisus se duce direct la H!kan H!kanson$ C*nd Iisus se a(ro(ie de
H!kan H!kanson, care st? cu &ar&a fals? n m*n?$
IIS%S 0C?tre H!kan H!kanson+1 ,un`< &JDan@
Iisus iese$ H!kan H!kanson face ochii mari, se uit? n diferite directii$
4ntele%e foarte (utin$
*H@ KALS%L IIS%S
)&el intr? m(leticindu-se$ H!kan H!kanson se uit? du(? Iisus, (e urm?
la )&el$ H!kan H!kanson si (une &ar&a fals? si face un (as (e scen?$
C*nd )&el l ,ede, se asea#? foarte ncet n %enunchi$
VV
Versiunea pentru s7ena * martie
A,.LM 3oamne@
IIS%S:&'(A)M Salutare@
A,.LM 1i:ai auBit ru>ile si:ai !enit@
IIS%S:&'(A)M .eei@ Sau Aa da@ .Na7t@
A,.LM Spune:mi 7um e moartea@ nseamn` 7`derile alea de pe 7l`diri"
. rumoas`"
IIS%S:&'(A)M .l n:a ost a7olo@
A,.LM Cine"
IIS%S:&'(A)M 1assP@ .l doarI de7i el e asa de:al dra7uO de@@@
Totul se ntunec?$ :uiesc sirene$ Iisus-H!kan amenint? cu (umnul s(re
sirene, care se o(resc$
A,.LM Cot s` atin>I doar s`:ti atin> mantia putin" nainte s` ple7i@ Si
spune:mi 7um se !a srsi< tu 7are !eBi !iitorul si stai la dreapta tat`lui
t`u@ Asa 7um stii< eu am sida@ %mAl` B!onul prin 7eruri" 1i se s7rie
sentinta pe per>ament" Vor 7`dea Fn>erii< 7a ai7i< de pe 7ase" $ s`I
IIS%S:&'(A)M )u:i ni7i o proAlem`< 7red< iind7` ,',,A te !a sal!a@
A,.LM Cotim"
IIS%S:&'(A)M ;``@@@ treAuie s`:i Aei li7oarea@
Lui )&el nu-i ,ine s? cread?$
IIS%S:&'(A)M . oarte 7rud@
A,.LM Ce spui a7olo"
IIS%S:&'(A)M Si pe urm` poti s` te re7ule>i putin< de7i@ )u mer>e
da7` o s`I
A,.LM 3oamne< iartare@
IIS%S:&'(A)M )u spune iertare tot timpul@
A,.LM Iertare pentru toate iertare@
)&el se arunc? (este Iisus-H!kan si-l s?rut? (e %ur?, astfel nc*t i cade
&ar&a$ Iisus-H!kan ncearc? s? se eli&ere#e, )&el a8un%e naintea lui$
4ntele%e ce-a f?cut$
A,.LM Iertare@
IIS%S:&'(A)M Ctiu@
A,.LM SidaL 3oamne< iart`:m`@
IIS%S:&'(A)M Ce anume"
A,.LM 0e:am atins@ S`rutul si m`retia 0a< esti ine7tat 7u sidaL
IIS%S:&'(A)M Ce" 3ar@@@ 0Se nfurie su&it+ A7um 7hiar 7` o s`:ti dau o
le7tieL Ce" Aler>i 7a un maimutoi pe 7oridoare si te 7opil`resti 7u o
>r`mad` deI
A,.LM 3oamne< iertare@
IIS%S:&'(A)M 3a< atun7i ia putin` mantie@ Si pe urm` du:te@ C`7i !ei
Aea din li7oarea lui ,JAAa@ Asta mi:e porun7a@
)&el atin%e mantia$
A,.LM Cum spui 0u< 3oamne@
IIS%S:&'(A)M Vinde7` ori7e< s` stii@
V+
Versiunea pentru s7ena * martie
A,.LM $ri7e"
Iisus-H!kan si smul%e mantia$
IIS%S:&'(A)M Asa@
A,.LM $ri7e"
IIS%S:&'(A)M Si auBi@ Chestia aia 7u >rupul s7olar 7restin@ .I e asa
7um ai spus tu@ Ceilalti >reses7@ 3e7i< Aea Fn 7ontinuare@
A,.LM 1ultumes7@
Iisus-H!kan iese$
A,.LM Iisuse< multumes7@
)&el iese n directia cealalt?$
20@ VII0$#%L
23rstin intr? n la&oratorul de chimie, fardat? cu ne%ru la ochi, cu
haine de &aschet, tr?%*nd de PC-ul tat?lui ei de un ca&lu, o cutie %oal?
de &ere n m*n? si trei cartoane de &ere (e ca($
(/#S0I)M Stai suA 6a!ra asta de lun` si nimeni nu:ti maseaB` Aratul<
nimeni nu 7io7`ne seara s`:ti spun`M salut< hai s` tr`im Fmpreun`< pe
urm` esti r`pit` si dus` la ,orJs si Fntele>i 7` poti s` iuAesti< si 7nd
iuAesti< Fl iuAesti pe 7el 7are nu te iuAeste@
Intr? B.BB)$ 4m(in%e o mas? (e care se afl? cinci e(ru&ete cu licoarea
rosie$
,',,AM (Srstin< s:a terminat a7um< Fn7eteaB`@
(/#S0I)M 0=? din umeri+ 0ipi7 pentru mine@ Asa sunt eu@ 0ralala@
,',,AM 0ermin`@
(/#S0I) 0Brusc ener,at?+ M Se moare de la 6o7urile tatei< e noapte si
primesti o !iat` nou`< dar ai7i< suA nenoro7ita de lun`< nu primesti de7t
o lun` nou` si o min7iun` Fn ,orJs@
Intr? )&el$
A,.LM (SrstinL
23rstin nu r?s(unde$ )&el e cu sufletul la %ur? si trece ce,a tim( (*n?
s(une ce are de s(us$
A,.L 0continu?+1 (Srstin@ .l Bi7e 7`I 3oamne@ Cum as putea s`:ti
eNpli7" 3e7iI A7um eu te iau 7u mine pe 7oast`@
H!kan H!kanson si 5ass6 intr?, fiecare din alt? directie$
(/#S0I)M Ce anume< te:ai r`B>ndit"
A,.LM Centru 7` a7um e 7oasta@ Suntem tu si 7u mine si< deiniti!<
mormntul lui Iisus@
(/#S0I)M Alo< A`i 7`7`tel 7restin min7inos< n:ai `7ut destule daune Fn
Aas7hetul suedeB" 0ineretul suedeB al 7al7ulatoarelor si tineretul Aerii
poporului to7mai se pr`Auseste< doar iind7` tu uiti mini si reuBi s`
VW
Versiunea pentru s7ena * martie
s`ruti si !orAesti despre 7oast` si 3#AC%OLLL
)&el d? (e %*t o e(ru&et?$
A,.LM $ s`:ti dau s`rutul `la@ 0Pau#? scurt?+ ti dau 7u!ntul meu@
(/#S0I)M 1inti@ 3oar Fti 6o7i 6o7urile si m` minti drept Fn at`@ )u
eNist` pi7 de iuAire Fn tine< nu eNist`I 09e(ede, furioas?+ Arun7 7u
7al7ulatorul tatei Fn tine< te su>rum 7u 7aAlul< pri7epi< euI
)&el n,eleste licoarea$
A,.LM Arun7` 7e !rei@ Arun7`:m` din 7as`@ 3a7` sunt mort la p`mntM
te s`rut Fn toateI
;chii lui )&el se al&esc, cade$ 23rstin sca(? ce are n m*ini si se
arunc? n %enunchi s? ,ad? ce e cu )&el$ H!kan H!kanson si B.BB) i
urmea#? e7em(lul$ =oar 5ass6 a r?mas la masa cu licori, cu ochii la o
e(ru&et?$
,',,AM ,`>a:mi:asL
&'(A) &'(A)S$)M #espir`"
23rstin l #%*lt*ie si 5ass6 ia o e(ru&et?$
(/#S0I)M AAelL
,',,AM Va>@
(/#S0I)M 1oare@
1ASS2M 3`:l Fn pul`@
,',,AM Ce piBda m`:tii< esti temAel sau 7eI"
1ASS2M 3`:l Fn pul`< am Bis@ Centru 7` `la nu e el< e !e7hiul lui eu< e
7arapa7ea@
H!kan H!kanson ,ede c? 5ass6 are de %*nd s? &ea$
&'(A) &'(A)S$)M )u< nu lua< doar ai !`But 7e s:a Fntmplat< 7e!a
nu e Fn ordine< Fn7eteaB`L
1ASS2M ):ati pri7eput" AAel e de6a a7olo@ Ce !edeti a7olo e doar 7e
r`mne din noi@ .l e Fn !iitor@ . adult a7um@ 3ar asteapt` si se simte
sin>ur@
5ass6 se uit? la licoare$
1ASS2 0continu?+1 ):am de >nd s` permit asta@
5ass6 ridic? e(ro&eta ca naintea unui toast$
,',,AM )uL
5ass6 se uit? s(re cer$
1ASS2M #eBist`< prietene@ Vin@
5ass6 %oleste e(ru&eta$
1ASS2M 3a7` nu m` Fntor7 Fntr:o or`M sunati sal!area@ 3a7` ni7i atun7i
nu m` Fntor7"I Atun7i .CA e a !oastr`@ . 7am Fn7et da7` Aa>i Fntr:a
doua< dar altel e superI
Lui 5ass6 i se al&esc ochii si se (r?&useste l*n%? )&el$
&'(A) &'(A)S$)M Ce dra7uO am `7ut"
,',,AM 3in 7auBa mea< eu !:am A`tut la 7ap< totul e din 7auBa mea<
VX
Versiunea pentru s7ena * martie
treAuie s` sun`m pe 7ine!a@
&'(A) &'(A)S$) 0=es(re )&el+1 .u i:am Bis s:o iaI eu@ ,`>a:
mi:asL
23rstin ia o e(ru&et?$
,',,AM (Srstin< )%L
23rstin e (e cale s? &ea$
,',,AM )%L am Bis@ )u mer>e< e peri7ulos< pune 6os epruAeta@
23rstin co&oar? e(ru&eta$
(/#S0I)M )u Fndr`Bnes7@
&'(A) &'(A)S$)M Asa< da@ Cune:o 6os< sun`m sal!area< aler> s`
!`d da7`I
(/#S0I)M 8nditi:!`< da7` 1assP are dreptate@ C` el se al` a7um
a7olo< Fn !iitor< poate la 7oltul unei str`Bi< 7u AAel@ 1assP Fn7ear7` s`:l
7onsoleBe@ i spuneM AAel< nu pln>e@ %it:o pe (Srstin Cetterson@ ):a
a!ut pur si simplu 7ura6ul@
23rstin se uit? la B.BB)$
(/#S0I) M Si atun7i AAel FntreaA`@ l FntreaA` pe 1assP< 7are are
pieptul 7`m`sii plin de la7rimile lui AAelM 3ar dra>ostea atun7i"
&'(A) &'(A)S$) 0Cu (ri,irea atintit? (e &?utur?+1 Cromite:mi un
lu7ru@
(/#S0I)M Cu ea 7um r`mne"
&'(A) &'(A)S$)M 3a7` ne r`t`7im unii de altii a7olo< Fn !iitor< s`
7auti Fn 7artea de teleon la &JDanson@
H!kan H!kanson ia o e(ru&et?$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 )u eNist` prea multi &JDan
&JDanson@
B!&&a se hol&ea#? la H!kan H!kanson, (e urm? la &?utur?$
,',,AM .riDssoni eNist` o >r`mad`@
23rstin o ia n &rate$
(/#S0I)M 3ar eNist` doar o ,JAAa@
B!&&a ridic? si ea o e(ru&et?, i tremur? m*na$ H!kan H!kanson o ia n
&rate (e B!&&a$ Stau m&r?tisati, fiecare cu c*te o e(ru&et? n m*ini$
,',,AM Centru !iitor@
&'(A) &'(A)S$)M Centru noi@
(/#S0I)M Centru 7oast` si mormntul lui Iisus@
,',,AM Venim@
Beau$ Se uit? (utin uimiti unii la altii$ Pare c? B!&&a ,a da din umeri si
,a comenta %ustul, c*nd ochii li se al&esc si cad$ Toti stau lati la
(?m*nt$ Lumina se schim&?$ :or&esc ca n trans?$
1ASS2M V`d un o7@
(/#S0I)M Cine!a arde 7e!a@
A,.LM . &JDan@
H!kan H!kanson se ridic?$
V\
Versiunea pentru s7ena * martie
1ASS2M Car7` treAuia s` a6un>em adulti< 7e dra7uO e asta"
(/#S0I)M %ite ,',,A< aia esti tu@
B.BB) se ridic?$
A,.LM Cred 7` Fntele>@
1ASS2M 3a< A`>a:mi:as< e ,JAAa@
A,.LM Vedem Fn !iitor@
(/#S0I)M Ei7e 7e!a@
B!&&a st? n fata lui H!kan H!kanson$ 'l d? foc la c?rti$ ' #iua
dinaintea a&sol,irii scolii$ Se afl? ntr-o &ul? de tim($
,',,AM Ce a7i"
1ASS2 0C?tre )&el si 23rstin+1 Cri7epeti< !edem Fn !iitorL
)&el si 23rstin i fac semne s? tac?$
&'(A) &'(A)S$)M 3au o7@
B!&&a nu r?s(unde$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 AAsol!irea mine< nu"
,',,AM La 7e dai o7"
&'(A) &'(A)S$)M La din astea 7are nu:mi treAuie@ ,`>a:mi:as@
1ai mult 7`rti@
Pau#?$
,',,AM Ai intrat la prima optiune"
&'(A) &'(A)S$)M Ale dra7uO 7`rti 7u )eandertalul@ %ite@ Le
a!eam pe toate@ AiaM 0he )eanderthal .N7a!ationsM A SummarP@ S` arBi@
Viata Fn 7a!ern`@ ,urn@
,',,AM Chiar o s` le dai o7"
&'(A) &'(A)S$)M ,urn AaAP Aurn@
,',,AM ):ar i mai Aine s` le dai 7ui!a" %nui !`r mai mi7 sau 7e!a de
>enul `sta"
&'(A) &'(A)S$)M Ce< nu< pe dra7uO< nu@ )i7iodat`@ $ s`I
H!kan H!kanson r*de (e nfundate de trecutul lui, de ,remea stadiului
su(erior, de ,iat?$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 Ar putea s` oAtin` 7hestii< stii tu@
Pau#?$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 3ar tu" 0u la 7e:ai intrat"
B!&&a (are m*ndr?$ H!kan H!kanson se uit? la ea, nu ntele%e$ =ac?
,ede c? B!&&a e m*ndr? n continuare, e7(resia de (e chi(ul lui se
schim&?$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 0ermin`L
B!&&a nu r?s(unde$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 8lumesti@
H!kan se ener,ea#?$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 0ermin` a7um< ,JAAa@ S` stii 7` nu
e delo7 misto@ 0uI
B!&&a scoate un (lic deschis din &u#unar$ H!kan H!kanson tra%e de
VH
Versiunea pentru s7ena * martie
B!&&a$
,',,AM Si o lo7uint` proprie@
H!kan H!kanson uit? de foc, o ridic? (e B!&&a si nce(e s-o n,*rt? n
aer$
,',,A 0continu?+1 0reAuie s` !ii s`:mi a7i o !iBit`@
&'(A) &'(A)S$)M 3oar da7` e Aal7on@
,',,AM 0reAuie s` !ii mereu s`:mi a7i 7te o !iBit`@
Brusc, 5ass6 ti(? de %roa#?$ ) ,?#ut ce,a$
1ASS2M 1er> sin>ur pe 7oridoareL
H!kan H!kanson o (une 8os (e B!&&a$ ;chii li se al&esc iar, se ntind
(e 8os$
A,.LM l !`d pe 1assP@
5ass6 se ridic?$
(/#S0I)M . ultima Bi la s7oal` si e sin>ur@
A,.LM Intri Fn Airoul administratorului@
)dministratorul e (e scen?$
A31I)IS0#A0$#%LM 1assP< 7e e"
1ASS2M 1i se pare 7` lu7rurile nu mer> ai7i 6os la tine@ )u apu7i s` le
a7i pe toate< iind7` esti sin>ur@ ,ateriile de la 7hiu!ete treAuie
s7himAate< pe urm`I AormasinileL %ite< Aormasinile< de eNemplu< 7nd
AAel si ,JAAa le:au urat< lips` de supra!e>here< VVS et7et7 et7 et7@ Ca
s` nu mai !orAim deI
A31I)IS0#A0$#%LM Ei 7e e< 1assP@
1ASS2M Imediat o s` ie mine< nu pri7epi"
A31I)IS0#A0$#%LM 3ar mine terminati@
1ASS2M AAel< ,',,A< (Srstin< &JDan@
A31I)IS0#A0$#%LM Ta"
1ASS2M 3isp`ruti Arus7 si de tot@
A31I)IS0#A0$#%LM Car7` ai dat la pro>ramul de transporturi< nu"
A7um s:a terminat 7u stadiul superior si m` l`sati ai7i si 7ontinuati 7u
li7eul< nu e asa de 7iudat< nu"
1ASS2M )uu< dar nu asa< tu 7hiar nu pri7epi nimi7" $ s`:mi Bi7i s` m`
tund si s`:mi a7 rost de:un 6oA@ C` o s` mer> 7u un !apor din `la 7u
7are mer> 7ei mai nasoi< si 7` treAuie s` stau Fn p`dure 7u alti tipi
nesi>uri@ )u pri7epi< m` FmAoln`!es7 psihi7< nu pot s` >ndes7< n:am pe
nimenf si ,JAAa Bi7e 7` sunt un rasist din `la nenoro7it sau 7um Fi Bi7e si
7e pula mea< nu sunt asa< pentru 7` auBi< A`i< nenoro7itule< tu nu pri7epi
nimi7< Fn pula meaI
)dministratorul l m&r?tisea#? (e 5ass6$ 5ass6 nu se mai m(otri,este$
Pare c? oftea#?, desi n-ar ar?ta-o niciodat?$
A31I)IS0#A0$#%LM Cnd am ost la s7oala asta< eram prost si
spuneam 7hestii@ L:am A`tut pe un tip@ Ve7hiul administrator< 7are a7um
e mort< a !`But 7` 7u mine nu tinea siI de a7eea te FntreAM %ndeI"
+0
Versiunea pentru s7ena * martie
1ASS2M 3a< dar ei sunt< >enul `la de administratori< la ei m` reer< unde
sunt ei ast`Bi"
A31I)IS0#A0$#%LM %nde Bi7eai 7` treAuie s7himAate Aateriile"
1ASS2M 0u nu stii 7um e s` te ur`sti pe tine Fnsuti< tu nu stii 7um eI
0Pau#?$+ Ce anume"
5ass6 se smul%e din m&r?tisare$ Se (ri,esc$
A31I)IS0#A0$#%LM %nde@@@"
1ASS2M n apripa de lin>!isti7`@
)dministratorul scoate o cheie$
A31I)IS0#A0$#%LM n7epem la sapte si 6um`tate si mn7`m 7u
proesorii@ Stiu 7` ti se par ultrase7i< sau 7um te:oi i eNprimnd tu< dar
asa o s` a7em@ Ce urm` as preera s` nu te 7upleBi 7u ni7i una din etele
de:a saptea@
1ASS2M Ad`:le:On7oa@
A31I)IS0#A0$#%LM 3e 7hestii de:astea te poti o7upa Fn !iitor@
B.BB) a ,?#ut ce,a$
,',,AM )u !` aud@
)dministratorul iese$ Lui 5ass6 i se al&esc ochii, se ntinde (e 8os$
&'(A) &'(A)S$)M V`d marea@
)&el si 23rstin se ridic? ncet$
,',,AM %ite !alurile@ Cred 7` sunt pe 7oast`@ &JDan< uite:iI
23rstin st? ,is-a-,is de )&el$ 'l si tine m*inile n sus$
(/#S0I) M 3e 7e tremuri"
A,.LM %ite< eu tremur@
(/#S0I) M 1i:e ri7`@
A,.LM 1i:a ost ri7` la spital< darI a7um@@ de 7e suntI
)&el o ia de m*n?$
A,.LM @@@ 7e se@@@"
Tresar insesi#a&il de la atin%ere$ Se uit? la m*inile cu care se tin$ )rat?
ca atunci n fata toaletelor, dar acum e altfel$ Se (ri,esc$
(/#S0I)M 1` atin>e un A`iat@
A,.LM $ tin de mn` pe (Srstin Cetterson@
(/#S0I)M A7um ni se Fntmpl` toate< AAel@
A,.LM Cnd ai ost la ,orJs< am stat treaB toat` noaptea@ .uI
23rstin si (une un de%et (e &u#e$
A,.LM Credeam 7` ni7iodat` n:o s` am@@@
23rstin l s?rut? (e )&el$ Se tin n &rate$ ' un s?rut ade,?rat$ @u stiu
cum s? fac?$ Se s?rut? at*t de mult nc*t 5ass6, B!&&a si H!kan
H!kanson se ridic?, si dre% %lasurile si fluier? discret, cine,a s(une
cui,a ce,a ncet$ Totul se ntunec?$
2*@ )0#:%) SAL$) LA SCI0AL
+*
Versiunea pentru s7ena * martie
Prietenii nostri stau ntinsi n cinci (aturi de s(ital$ )rat? foarte sl?&iti$
Un doctor m&r?cat n al& st? la (atul lui B!&&a$ B!&&a are n m*n? o
foaie$
3$C0$#%LM Coti s` 7onirmi 7` n:ai olosit alt7e!a Fn aar` de
suAstantele de pe lista asta"
,',,A 04i d? h*rtia+1 Conirm@
3$C0$#%LM )u stiu da7` realiBati amploarea imprudentei !oastree 7`
tr`iti< punem pe seama pro!identei< sau a unei stele noro7oase de !reun
el@ 3ar treAuie s` !:o spunM ati ost oarte oarte departe timp de o
noapte@
A,.LM 3o7tore< e peri7ulos s` tr`iesti< dar a7um !reau@
(/#S0I)M Si eu@
5ass6 si dre%e ,ocea$
1ASS2M 3o7tore< tu 7reBi Fn Iisus"
B!&&a, )&el si 23rstin se uit? sce(tici la 5ass6$
3$C0$#%LM )u@ )u eu@ 3ar nopti 7a asteaI nu stiu@
&'(A) &'(A)S$)M 3o7tore< po!esteste:i< ar treAui s` stie@
=octorul nu aude$ 9?sfoieste foi de o&ser,atie si h*rtii$
1ASS2 M Ce anume"
&'(A) &'(A)S$)M 1assP@ 3e la otr`!uri ti s:a adunat oarte mult
sn>e Fn or>anul seNual< siI 7u otr`!urile si tot 7e stiiI ne pare r`u@
1ASS2M 3o7tore< 7e !rea s` spun`" I"
&'(A) &'(A)S$)M .7hipa de medi7i a lu7rat ore Fn sir@ mi pare
r`u< 1assP@
5ass6 ridic? (?tura si se uit?$ Se hol&ea#? (lin de %roa#?$
&'(A) &'(A)S$) 0continu?+1 3in p`7ate n:au reusit s` ti:o
sal!eBe@
5ass6 res(ir? si se ntinde din nou n (at$
1ASS2 M ,`>a:mi:as< &JDanL
H!kan H!kanson se ntinde multumit la loc n (at$
3$C0$#%LM Care dintre !oi e ,JAAa"
,',,AM Ce:i asta" Spune:o pe at`< o s` mor"
3$C0$#%LM 1ama ta m:a ru>at s`:ti dau asta@
=octorul scoate scrisoarea (e care B!&&a i-a ar?tat-o lui H!kan atunci
c*nd au ,?#ut ,iitorul$
3$C0$#%L 0continu?+1 . despre admiterea la li7eu< 7red@
B.BB) ascunde scrisoarea su& (ern?$ 4n tim(ul urm?toarei re(lici a
=octorului, cei cinci (rieteni se ridic? (e (icioare, foarte sl?&iti, si iau
instrumentele$ )&el si 23rstin se nimeresc fat? n fat?, dar stiu c? nc?
nu e tim(ul$
3$C0$#%LM Asa@ #idi7ati:!` si Fn7er7ati:!` pi7ioarele@ )u stiti 7te
+2
Versiunea pentru s7ena * martie
prim`!eri din astea !:au mai r`mas@ Cte nopti din astea@ 3e7i olositi:
le< si iesiti Fn lume< 7um a7 eu 7nd stampileB de iesire si:mi atrn Fn
7ui halatul `sta@
=octorul iese$
=u(? c*ntecul de final, (rietenii nostri se asea#? n s(atele chit?rilor,
dar s?-i l?s?m acolo$ Fac cu m*na la (u&lic n sunetele de la
microfonie$ Co&oar? de (e scen? ca o tru(? de hard-rock din GHIJ$
+3