Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de Activitate Integrat

Data:10.12.2013
Profesor Mentor: Rotari Mioara
Profesor coordonator: Catalano Cristina
Student racticant: Scuturici Dorin
!nitatea de "nv #$nt: %rdini a cu rogra# relungit &r. 1 &sud
%rua: #i'locie
(e#a anuala ))Cu# este) a fost i va fi e P#$nt *
(e#a st#$nii: ))Mo Crciun e dru# *
(e#a activit ii integrate: ))Pe cine a'ut Mo Crciun*
Categoria de activitate de "nv are: A+A1,AD-.D-C/,A+A2
(iul de activitate: Activitate integrat
Categorii de activit i a0ordate.
1.Activitate de de1voltare ersonal.ADP/
Rutine :2ri#irea coiilor3
2#icul de'un3
2"nt$lnirea de di#inea .salutul de di#inea )sta0ilirea re1en ei
calendarul naturii etc./3
(ran1i ii: C $ntecel: ))&inge)ninge*4
))5ulg de nea*4

2.Activit i li0er alese.A+A1/
6i0liotec: ))7reau s # a'ute i e #ine Mo Crciun i "i sun oe1ia
de la ser0are*3
Construc ii: ))Ieslea "n care s2a nscut Isus 8ristos*3
Art: ))Cadouri t. coii nevoia i*2desen3
3.Activit i e do#enii e9erien iale .AD-/
D-C: C$ntecul))Mo &icolae :reetare
));urglii t. Mo Crciun :'oc cu c$nt
< Activit i li0er alese .A+A2/
A+A22))Recit#) c$nt# i dans# t. Mo Crciun*
=0iective generale:
S
1
:de1voltarea senti#entelor de resect)re uire fa de Mo Crciun3
S
2
:de1voltarea aten iei)creativit ii i #e#oriei "n ur#a activit ilor
desf urate3
S
3
:

"#0og irea cuno tiin elor legate de sr0torile de iarn3
=0iective oera ionale:
ADP2"nt$lnirea de di#inea :
=
1
2s utili1e1e for#ule de salut adecvate #o#entelor 1ilei3
A+A12activit i li0er alese:
Art: =
2
:s colore1e cadourile resect$nd indica iile ri#ite3
=
3
2s lucre1e corect i "ngri'it3
6i0liotec:=
<
: s rsund la "ntre0rile legate de Mo Crciun3
=
>
2s recite coerent)e9resiv oe1ia3
Construc ii: =
?
: s a e1e coresun1tor iesele lego su0 for#a unei ))iesle*3
=
@
2s e9licite1e rolul i func ia ))ieslei* construite 3
D-C2do#eniul estetic i creativ:
=
A
2 s intone1e corect)e9resiv c$ntecele3
=
B
2 s e9ecute #i crile secifice 'ocului cu c$nt));urglii* 3
A+A2: =
10
:s i#ite #i crile de dans secific 'ocului c$ntecel re1entat e
PC3
Strategii didactice:
Metode i roced. de "nv #$nt:
e9lica ia)conversa ia)e9unerea)de#onstra ia
5or#e de organi1are a activit ii e grue)frontal3
Mi'loace de "nv #$nt: culori)fi de lucru)carte cu oe1ii i c$ntece de sr02
torile de iarn)'ocuri lego)PC3
Metode de evaluare: o0servare curent)anali1a roduselor)cCestionare orala3
5or# de evaluare: -valuare for#ativ3
Durata: o 1i3
6i0liografie: Curriculu# t. Dnv #$ntul re colar.32?E@ ani/3
FFF.didactic.ro.
Scenariul 1ilei

+a "nt$lnirea de di#inea le voi cere coila ilor s for#e1e un se#icerc) s
se salute reciroc i s fie aten i la ce le voi sune.+e voi une "ntre0ri "n leg2
tur cu starea vre#ii) cu# se si#t ast1i)"n ce 1i sunte#) "n ce anoti#
sunte# )cu ce tre0uie s ne "#0rc# t. acest anoti# etc. Aoi le voi sune o
oves2 tioar desre un coil neasculttor care din cau1a fatului c nu si2a
resectat rin ii n2a ri#it ni#ic de la Mo Crciun.Di voi "ntre0a ce rere au
desre acest coil )dac a avut un co#orta#ent adecvat)corect) cu# ar fi
tre0uit s se co#orte i nu "n ulti#ul r$nd cu# se co#ort ei acas cu
rin ii.
&outatea 1ilei: Du aceast scurt conversa ie "i voi "ntre0a e cine anu2
#e a'ut Mo Crciun) ca #ai aoi s afl# "n detaliu)rin inter#ediul centre2
lor)rolul i calit ile lui Mo Crciun.
&e vo# delasa )cu o arte din re colari)#ai "nt$i la centrul Art unde le
voi cere acestora s colore1e "n culori vesele cadourile lui Mo Crciun t. co2
iii nevoia i.
+a centrul Construc ii le voi ovesti c$te ceva desre Isus) cine este -l)
cu# este -l.calit ile +ui/)fatul c -l iu0e te coila ii) "i a'ut la coal i c
Acesta a fost nscut "ntr2o iesle.voi e9lica acest ter#en/ "n anoti#ul iarna. Di
voi ruga s2 i i#agine1e o iesle i s o reali1e1e cu a'utorul ieselor lego.
+a 6i0liotec a# s le ovestesc coila ilor fatul c lui Mo Crciun "i
lac foarte #ult oe1iile i la ser0are vor tre0ui s recite fru#os i e9resiv
oe1ia deoarece #o ul va veni i el) i ne va vedea) i "n func ie de resta ia
voastr v va oferi sau nu cadouri.
Du ce va e9ira ti#ul alocat activit ilor li0er2alese) vo# face turul
galeriei unde vo# arecia desenele reali1ate la centrul Art i ))ieslea* de la
centrul Construc ii.
D-C: Revenind la locurile lor )du o scurt au1)"i voi infor#a asura
fatului c) deoarece au ri#it #ulte cadouri de la Mo &icolae ace tia vor
tre0ui s2i #ul u#easc Mo ului reet$nd un c$ntecel t. ser0are .7o# efectua
c$teva e9erci ii de "ncl1ire a vocii t. ca s ute# "ncee reeti ia celor < stro2
fe)e r$nd fiecare)$n c$nd nu vor #ai avea nevoie de a'utorul #eu.
2Mi2a lcut c a i fost Carnici i a i "nv at reede oe1ioara.
2Acu# vo# c$nta i vo# dansa e #u1ica) c$ntecelului ));urglii*.
7o# "ncerca s e9ecut# cu c$t #ai #ult acurate e #i crile secific aces2
tui 'oc2c$ntecel)e un rit# #u1ical otrivit.
A+A2: Dn cadrul acestei activit i vo# ur#ri la PC #i crile lui Mo
Crciun i a iticilor i ne vo# strdui s e9ecut# #i crile de dans secifice.


De#ersul Didactic
ETAPELE
ACTIVITII
OBIECTIVE
CONINUT INFORMAIONAL
STRATEGIA DIDACTIC
Metode i
procedee
Mijo!ce
did!ctice
For"e de
or#!$i%!re
E&!'!re
()Mo"e$t
Or#!$i%!toric
*+ "i$,
Se asigur condiGiile necesare desfHurrii oti#e a
activitGii Hi a "nt$lnirii de di#ineaG:
2aerisirea slii de gru
2regtirea #aterialelor necesare
2aran'area #o0ilierului
2salutul
2re1enGa
2co#letarea calendarului naturii.
conversaGia Calendarul
naturii
5rontal -valuare oral
-)C!pt!re!
Ate$.iei
*(/ "i$,

+e voi sune o ovestioar desre un coil neasculttor
care din cau1a fatului c nu si2a resectat rin ii n2a
ri#it ni#ic de la Mo Crciun.Di voi "ntre0a ce rere au
desre acest coil) cu# ar fi tre0uit s se co#orte i nu "n
ulti#ul r$nd cu# se co#ort ei acas cu rin ii.
conversa ia
frontal cCestionare
oral
0)A$'$.!re!
te"ei i !
o1iecti&eor
!cti&it2.ii
*3 "i$,


Du aceast scurt conversa ie "i voi "ntre0a e cine anu2
#e a'ut Mo Crciun) ca #ai aoi s afl# "n detaliu)rin
inter#ediul centrelor)rolul i calit ile lui Mo Crciun. e9licaGia
frontal
ETAPELE
ACTIVITII
CONINUT INFORMAIONAL
STRATEGIA DIDACTIC
Metode i
procedee
Mijo!ce
did!ctice
For"e de
or#!$i%!re
E&!'!re
4)Dirij!re!
5$&2 !rii
*++ "i$,
&e vo# delasa )cu o arte din re colari)#ai "nt$i la
centrul Art unde le voi cere acestora s colore1e "n culori
vesele cadourile lui Mo Crciun t. coiii nevoia i.
+a centrul Construc ii le voi ovesti c$te ceva desre Isus)
cine este -l) cu# este -l.calit ile +ui/)fatul c -l iu0e te
coila ii) "i a'ut la coal i c Acesta a fost nscut "ntr2o
iesle "n anoti#ul iarna. Di voi ruga s2 i i#agine1e o iesle i
s o reali1e1e cu a'utorul ieselor lego.
+a 6i0liotec a# s le ovestesc coila ilor fatul c lui Mo
Crciun "i lac foarte #ult oe1iile i la ser0are vor tre0ui s
recite fru#os i e9resiv oe1ia deoarece #o ul va veni i el)
i ne va vedea) i "n func ie de resta ia voastr v va oferi
sau nu cadouri.
Du ce va e9ira ti#ul alocat activit ilor li0er2alese) vo#
face turul galeriei unde vo# arecia desenele reali1ate la
centrul Art i ))ieslea* de la centrul Construc ii.
conversa ia
e9erci iul
e9lica ia
conversa ia
Munca
indeendent
conversa ia
e9lica ia
(urul galeriei
creioane
colorate
iese lego
carte cu oe1ii

e gruuri
#ici
=0servarea
co#orta#entului
anali1a
roduselor
activit ii
arecieri ver0ale
ETAPELE
ACTIVITII
CONINUT INFORMAIONAL
STRATEGIA DIDACTIC
Metode i
procedee
Mijo!ce
did!ctice
For"e de
or#!$i%!re
E&!'!re
4)Dirij!re!
5$&2 !rii
.D-C/ Revenind la locurile lor )du o scurt au1)"i voi
infor#a asura fatului c) deoarece au ri#it #ulte cadouri de
la Mo &icolae ace tia vor tre0ui s2i #ul u#easc Mo ului
reet$nd un c$ntecel t. ser0are .7o# efectua c$teva e9erci ii
de "ncl1ire a vocii t. ca s ute# "ncee reeti ia celor <
strofe)e r$nd fiecare)$n c$nd nu vor #ai avea nevoie de
a'utorul #eu.
Aoi vo# c$nta i vo# dansa e #u1ica)c$ntecelului
));urglii*.-9ecut# cu c$t #ai #ult acurate e #i crile
secific acestui 'oc2c$ntecel)e un rit# #u1ical otrivit.
.A+A2/ Dn cadrul acestei activit i vo# ur#ri la PC #i crile
lui Mo Crciun i a iticilor i ne vo# strdui s e9ecut#
#i crile de dans secifice.

Munca
individual
e9erci iul
e9erci iul
Crticele
cu c$ntece
t
sr0torile
de iarn
PC


frontal

=0servare curent
+)E&!'!re!
*6 "i$,
.7o# urta discu ii desre tot cea ce a# lucrat astI1i. Di voi
"ntre0a dac le2au lcut c$ntecele) i2i voi une s2 i e9ri#e
oinia cu rivire la acestea:de ce v2au lcutJce senti#ente le2a
rovocat interretarea i dansul e #u1ica acestor c$nteceJetc.
conversaGia -valuare oral
CCestionare oral
3) 7$c8eiere!
Acti&it2.ii
*+ "i$,
7oi arecia co#orta#entul Hi i#licarea coiilor "n cadrul
activitGilor)le voi sune ce #i2a lcut "n ansa#0lu i care "n
#od secial. +e voi #ul u#i t. ti#ul acordat i le voi sugera
s "nve e c$ntecele foarte 0ine ca s2l i#resione1e e Mo
Crciun la ser0are.

conversa ia

frontal
Arecieri ver0ale
indiv. Hi colective