Sunteți pe pagina 1din 46

Lector dr.

Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n


familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
_________________________________________________________
ncadrarea comportamentelor i atitudinilor n registrul violenei
__________________________________________________________
n literatura de specialitate nu eist! un consens al cercet!torilor asupra definirii "i m!sur!rii
conceptului de violen. De asemenea# la ni$el %lo&al# conceptul acoper!# at't n re%lement!rile (uridice#
c't "i n practic!# %rade diferite de $i)i&ilitate "i de ncadrare a comportamentelor considerate a%resi$e#
de la cele care afectea)! starea de s!n!tate# la cele care afectea)! situaia ei social! sau stima de sine. *
pri$ire de ansam&lu asupra percepiei "i ncadr!rii formale sau informale a comportamentelor "i
atitudinilor n re%istrul violenei asupra femeii n relaia de cuplu arat! o recunoa"tere difereniat!# de la
formele de $iolen! fi)ic! la formele de $iolen! seual! sau psi+olo%ic!# cum ar fi, i)olarea "i separarea
femeii de mediul social# refu)ul accesului acesteia la orice tip de resurse# ridiculi)area# +!ruirea $er&al!
"i poreclirea -folosite pentru a determina o femeie s! se aprecie)e ca f!r! $aloare personal!# astfel nc't
aceasta s! poat! fi inut! su& controlul a%resorului.# ameninarea $er&al! pri$ind a&u)ul sau tortura
direct! sau indirect! -asupra copiilor acesteia sau rudelor. -/ollin%stad "i col.# 0112..
3nconsistena n modul de ncadrare a comportamentelor "i atitudinilor n re%istrul $iolenei este
dat! de %radul diferit de percepie "i con"tienti)are la ni$el comunitar# at't a femeii "i raportului acesteia
cu partenerul de cuplu# c't "i a $iolenei.
Un prim aspect implicat l constituie percepia cultural!4 studiile reali)ate pe %rupuri delimitate
cultural arat! c! ncadrarea comportamentelor n definirea $iolenei# la ni$el comunitar# este f!cut! su&
aspect cultural. /iecare comunitate define"te $iolena n cuplu n raport cu propriile cadre culturale de
identificare "i ierar+i)are a %radelor de $iolen!. Studiile reali)ate n comunit!ile afro-americane# spre
eemplu# arat! c! aspectele socio-culturale au un impact mai mare asupra ni$elului de con"tienti)are a
$iolenei asupra femeii "i de ncadrare a comportamentelor n re%istrul $iolenei dec't pro%ramele
pu&lice de informare "i coninutul re%lement!rilor (uridice. Dat fiind faptul c! pro%ramele care au fost
derulate ntr-o comunitate afro-american!# cu focali)are asupra a%resorilor# au a$ut un impact minor
asupra reducerii $iolenei n cuplu# 5illiams 6 7ec8er -0111. au reali)at dou! focus %rupuri pentru a
identifica modalitatea n care mem&rii comunit!ii ncadrea)! anumite comportamente a%resi$e n
re%istrul $iolenei "i identific! modalit!ile de pre$enire a $iolenei. Cei doi cercet!tori au a(uns la
conclu)ia c! elementele cadrului cultural sunt eseniale pentru modul n care o comunitate nele%e#
define"te "i de)$olt! aciuni pentru com&aterea $iolena asupra femeii n relaia de cuplu4 o alt!
conclu)ie a studiului a fost aceea c! ncercarea de a com&ate $iolena la ni$el comunitar prin intermediul
implement!rii m!surilor le%islati$e nu este o soluie n reducerea $iolenei4 la ni$elul relaiilor
0
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
interpersonale nu este asumat! definiia le%islati$! a $iolenei atunci c'nd aceasta este impus! ca un
mecanism etern de re%lementare. Este imperati$ ca mem&rii comunit!ii s! con"tienti)e)e $iolena "i
s!-"i asume responsa&ilitatea confrunt!rii cu pro&lema $iolenei.
Studiile comparati$e reali)ate n mai multe comunit!i# di$ersificate su& aspect cultural# arat! c!
definirea $iolenei asupra femeii depinde# de asemenea# de ni$elul de $alori)are a femeii# copilului "i
persnei $arstnice. Un studiul comparati$# reali)at de Lester -0192. asupra unor comunit!i diferite su&
aspect cultural# a rele$at c! num!rul femeilor &!tute este crescut n societ!ile n care statutul femeii este
considerat inferior statutului &!r&atului. La aceea"i conclu)ie a a(uns "i :ello -019;.4 ea a studiat situaia
femeilor &!tute din mai multe state# compar'nd datele din patru sfere ale $ieii, le%islaiei# politicii#
educaiei "i economic. Ea a descoperit c! statele n care statutul femeii era apreciat ca fiind inferior# n
raport cu ceea ce se a"tepta din punctul de $edere socio-cultural# pre)entau o cre"tere a $iolenei asupra
femeii. n !rile Est-mediteraneene# spre eemplu# a&u)ului fi)ic asupra femeii nu este perceput social ca
fiind $iolen! "i nu este definit ca form! de $iolen! la ni$elul (uridic. /emeia este $alori)at! prin
raportare la castitate# "i de aceea# n ca)ul relaiilor seuale etramaritale sau n ca)ul n care este
$ictima unui $iol# femeia poate fi omor't!.
Lipsa de consens pri$ind definiia $iolenei asupra femeii# nt'lnit! la ni$el socio-cultural# este re%!sit!
"i n a&ord!rile cercet!torilor "i speciali"tilor n domeniu. n literatura de specialitate nu eist! o definiie
care s! acopere pro&lematica $iolenei "i care s! fie &a)at! pe consensul cercet!torilor. /iecare cercet!tor
sau specialist a definit $iolena# sau a creat re%istre de ncadrare a comportamentelor "i atitudinilor care
s! delimite)e formele $iolenei# n raport cu domeniul de speciali)are "i cu necesit!ile de lucru4
definiiile $iolenei depind de domeniul de apartenen! al cercet!torului "i de scopul pentru care sunt
ela&orate. Astfel# definiia $iolenei ela&orat! cu scopul de a fi utili)at! n procedurile penale $a fi
diferit! de definiia utili)at! de c!tre ser$iciile de asisten! a $ictimelor $iolenei. De asemenea# definiia
utili)at! de c!tre ser$iciile de s!n!tate pu&lic! difer! de definiiile folosite de c!tre psi+olo%i n cadrul
pro%ramelor de terapie a $ictimei sau a%resorului.
_________________________________________________
Formele violenei i ncadrarea lor n definirea violenei
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Dac! speciali"tii n sociolo%ie# criminolo%ie# psi+olo%ie# medicin! "i asisten! social! susin ca
fiind %ra$e consecinele "i mari costurile sociale
1
ale $iolenei asupra femeii "i copiilor acesteia# n
0
n lucarea Strategii ale dezvoltrii sociale -011=.# p. 02=-021# C. >amfir define"te costul social din dou! perspecti$e,
pe de-o parte din perspecti$a costurilor economice -resursele financiare necesare pentru ac+i)iionarea resurselor
cerute de desf!"urarea unei acti$it!i# n ca)ul $iolenei resursele financiare fiind necesare pentru de)$oltarea
?
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
con"tiina pu&lic! eiste %rade diferite de acceptare a $iolenei n raport cu moti$aia care st! la &a)a
manifest!rii acesteia "i cu comportamentul $ictimei.
n Rom'nia# potri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc
situaia n care o femeie este &!tut! de c!tre partenerul ei este apreciat! ca fiind @nu prea %ra$!A de ?B
din e"antionul de femei "i ?B din e"antionul de $ictime# ?B din e"antionul naional aprecia)! c! @femeia
ar tre&ui &!tut!A atunci c'nd @n mod frec$ent nu %!te"teA sau @n mod frec$ent nu-i tace %uraA# iar ;B
aprecia)! c! &!taia este necesar! atunci c'nd femeia @nu are %ri(! de copiiA. Datele sunt susinute de
faptul c! 0=#9B din e"antionul de femei au indicat cel puin o form! de a&u) -Centrul Carteneriat pentru
E%alitate# ?22;.
Su& aspectul pre$alenei# statisticile arat! c! forma fi)ic! a $iolenei este cea mai r!sp'ndit! "i cea
mai %ra$! prin limitele etreme pe care poate s! le atin%!. ntr-un studiu reali)at n D9 de !ri# ntre 019?-
0111 -5E*# ?22?.# s-a constat c! ntre 02B "i F2B dintre femei au declarat c! au suferit# pe parcursul
$ieii# forme de $iolen! fi)ic! din partea partenerului de cuplu. ntre femeile care declar! a&u)ul fi)ic#
=2B dintre ele declar! forme se$ere de a&u) fi)ic -5E*# ?22?..
n demersul de operaionali)are a conceptului de violen fizic eist! un de)acord al speciali"tilor
"i al (uri"tilor4 din prisma ncadr!rii comportamentelor n re%istrul $iolenei fi)ice# se discut! nc!
includerea p!lmuirii al!turi de acte# cum ar fi folosirea unui cuit sau pistol. n ca)urile de $iolen! sau
a&u) fi)ic s-a constatat c! este asociat! n ma(oritatea ca)urilor forma de $iolen! $er&al!4 cele mai
nt'lnite forme sunt poreclele care transform! femeia n o&iect# astfel c!# $iolena asupra partenerei este
perceput! de c!tre a%resor ca $iolen! asupra o&iectului creat -Lam&ert 6 /irestone# ?222.. De
asemenea# de%radarea personalit!ii femeii prin utili)area $iolenei $er&ale# n ca)ul a&u)ului fi)ic# face
ca femeia s! (ustifice aciunile partenerului $iolent prin %re"eli personale sau prin incapacitate de a-"i
eercita rolurile n cuplu.
ser$iciilor pentru asistarea $ictimelor $iolenei# ser$icii pentru a%resori "i ad!posturi# precum "i asi%urarea personalului
necesar desf!"ur!rii aci$it!ii n aceste ser$icii.# pe de alt! parte din perspecti$a costurilor sociale "i umane -care se
refer! la consecinele colaterale ale $iolenei asupra femeii cum ar fi, efectele asupra de)$olt!rii copiilor#
funcionalitatea cuplului "i efectele asupra capacit!ii femeii de a-"i menine locul de munc! sau de a-"i menine
performanele de lucru.
;
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Studiul panel reali)at de Gational Researc+ Council ca "i Raportului Hondial al S!n!t!ii arat! c!
de"i studiile reali)ate p'n! acum# pri$ind $iolena asupra femeii# au fost focali)ate cu prec!dere asupra
$iolenei fi)ice# continu! s! eiste lipsa unui acord al speciali"tilor asupra definiiei "i modalit!ilor de
m!surare a $iolenei fi)ice. De)$oltarea unor instrumente de m!surare a $iolenei fi)ice se impun n
special din cau)a de)acordului asupra coninutului definiiei $iolenei4 multe dintre definiiile utili)ate de
c!tre cercet!tori# ca "i definiiile nt'lnite n le%islaie# cuprind o %am! lar%! de comportamente4 $iolena
fi)ic! poate fi ncadrat! de la forme relati$e minore# cum ar fi p!lmuirea# la forme etreme care produc
moartea. De asemenea# ncadrarea cultural! a $iolenei impune claritate asupra actelor $iolente
accidentale sau intenionate.
n ceea ce pri$e"te forma violenei psihologice asupra femeii n relaia de cuplu# putem spune c!#
datorit! $i)i&ilit!ii sc!)ute a modului de manifestare dar "i a posi&ilit!ilor de a identifica consecinele
asociate# puini cercet!torii au reali)at studii pentru nele%erea mecanismelor $iolenei psi+olo%ice#
comparati$ cu interesul pentru studiile pri$ind $iolena fi)ic!. Cercet!rile asupra tipurilor de $iolen! cel
mai des semnalate de c!tre $ictime sau de c!tre persoane din antura(ul $ictimei au ar!tat c! nu eist!
ca)uri de semnalare a $iolenei psi+olo%ice n relaia de cuplu4 formele de $iolen! psi+olo%ic! sunt
adesea identificate n ca)urile semnalate de $iolen! fi)ic! sau seual!.
n ultimii ani# $iolena psi+olo%ic! a intrat n atenia speciali"tilor "i o serie de cercet!ri au fost
orientate spre definirea "i identificarea efectelor acestei forme de $iolen! asupra $ictimelor# apreciindu-
se c+iar c! $iolena $er&al! "i psi+ic! este mult mai d!un!toare dec't $iolena fi)ic!. Violena
psi+olo%ic! a fost definit! ca inclu)'nd acele acte care pro$oac! suferina psi+ic! ns! nu a fost ela&orat
un re%istru al conduitelor care s! conture)e forma $iolenei psi+olo%icice -HcIee "i 5olf# 0110..
Cercet!torii n domeniul psi+olo%iei "i s!n!t!ii mentale aprecia)! c! $iolena acoper! o %am! lar%!
de comportamente# care include n multe situaii formele de $iolen! $er&al! "i psi+ic!. J+e Gational
Committee on /amilK Violence of t+e Gational 3nstitut of Hental Eelt+ -011?.# n urma inter$iurilor cu
$ictimele $iolenei pri$ind eperienele pe care acestea le-au tr!it# au inclus n definiia $iolenei orice
aciune care poate d!una fi)ic "i psi+ic# cum ar fi, constr'n%erea seual!# intimidarea fi)ic!# restr'n%erea
acti$it!ilor normale sau a li&ert!ii "i mpiedicarea accesului la resurse.
Crin in+i&area capacit!ii $ictimei de a se ap!ra# $iolena psi+olo%ic! pare s! fie mai eficient! n
meninerea controlului asupra $ictimei dec't $iolena fi)ic!. n ca)ul $iolenei fi)ice $ictima percepe
clar forma de atac din partea partenerului $iolent "i se ap!r! prin diferite strate%ii# pe c'nd $ictimele
a&u)ului psi+olo%ic percep mai %reu forma de $iolen! din actele partenerului "i deseori nu reacionea)!.
D
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Centru a menine controlul asupra femeii# deseori actele de $iolen! psi+olo%ic! sunt mpletite cu aciuni
de iu&ire# ceea ce creea)! o confu)ie a femeii asupra propriei persoane "i asupra capacit!ii ei de a
anali)a aciunile partenerului -/ollin%stad 6 DeEart# ?222..
Violena psi+olo%ic! este pre)ent! pe tot parcursul de)$olt!rii "i manifest!rii $iolenei asupra femeii
n relaia de cuplu "i afectea)! at't modul n care femeia percepe $iolena "i se percepe pe sine# c't "i
capacitatea femeii de a r!spunde la $iolen! sau de a se separa de partenerul $iolent. Studiile au ar!tat
c!, -0. $iolena psi+olo%ic! precede deseori alte forme de $iolen!4 istoria multor ca)uri arat! c! n
primii ani dup! c!s!torie este de)$oltat! mai nt'i forma psi+olo%ic! a $iolenei dup! care $iolena
escaladea)! n forma fi)ic! sau seual! -*LLearK# Halone 6 JKree# 011D.. Studiile au ar!tat ns! c!
$iolena psi+olo%ic! poate fi pre)ent! "i independent de alte forme de $iolen!. /ollin%stad "i col.
-0112. aprecia c! cea mai nt'lnit! form! de $iolen! psi+olo%ic! este ridiculi)area femeii ceea ce duce
la de$alori)are personal! "i la capacitatea redus! de a face fa! ulterior a&u)ului fi)ic sau seual
2
4 -?.
$iolena psi+olo%ic! nsoe"te alte forme de $iolen!4 diferite forme de manifestare a $iolenei
psi+olo%ice sunt semnalate n ca)urile de $iolen! fi)ic! sau seual! -/ollin%stad "i col.# 01124
/ollin%stad 6 DeEart# ?2224 5al8er# 01=14 7roMne# 019=4 Eart and 7rassard# 01104 Sa&ourin "i col.#
011;.4 -;. $iolena psi+olo%ic! continu! "i dup! ce alte forme de $iolen! au ncetat n ca)ul separ!rii
femeii de partenerul $iolent# iar consecinele $iolenei psi+olo%ice sunt pre)ente pe termen lun% afect'nd
starea de s!n!tate "i funcionalitatea psi+osocial! a femeii -Lauer# 011N..
Centru $iolena psi+olo%ic! au fost de)$oltate scale de m!surarea doar n Statele Unite. Scalele de
m!surare a $iolenei au fost de)$oltate fie pe &a)a unor teorii referitoare la $iolen!# fie pe &a)a
m!rturiilor $ictimelor care au fost identificate de c!tre ser$iciile de specialitate. Cea mai cunoscut!
scal! de m!surare a $iolenei psi+olo%ice folosit! n Statele Unite este J+e Csic+olo%ical Haltreatment
of 5omen 3n$entorK ela&orat! de Jolman -0199.4 scala este &a)at! pe dou! cate%orii de factori,
$er&aliOemoionali "i dominareOi)olare. Au fost aduse mai multe critici acestei scale, speciali"tii au
?
7a)'ndu-se pe declaraiile $ictimelor $iolenei n cuplu# /ollin%stad "i cola&oratorii s!i au ncadrat urm!toarele
cate%orii de comportamente n a&u)ul psi+olo%ic, atacul $er&al cum ar fi ridiculi)area# +!ruirea $er&al! "i poreclirea#
care sunt folosite pentru a determina o femeie s! se aprecie)e ca f!r! $aloare personal!# astfel nc't aceasta s! poat! fi
inut! su& controlul a%resorului4 i)olarea "i separarea femeii de mediul social sau refu)ul accesului acesteia la orice tip
de resurse# fapt ce i limitea)! independena4 %elo)ia etrem! sau posesi$! cum ar fi controlul ecesi$ asupra
comportamentului femeii# acu)area repetat! referitoare la infidelitate sau controlul relaiilor sociale ale acesteia4
ameninarea $er&al! c! $a fi a&u)at!# tortura indirect! asupra femeii ns!"i sau asupra copiilor acesteia sau rudelor4
ameninarea repetat! pri$ind di$oul sau ameninarea cu relaii etracon(u%ale n ca)ul n care soia nu respect!
dorinele soului4 afectarea sau distru%erea &unurilor femeii
N
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
apreciat fie c! scala m!soar! un comportament ca f!c'nd parte din re%istrul $iolenei numai dac!
aciunea de control "i dominare a $ictimei a a$ut succes# fie c! itemii nu fac referire clar! la distincia
dintre formele $iolenei psi+olo%ice "i un comportament interpersonal pro&lematic# fie c! nu face clar
distincia ntre percepia partenerului "i percepia comportamentului partenerului -/ollin%stad 6 DeEart#
?222..
Cercet!torii sunt de p!rere c! n m!surarea $iolenei psi+olo%ice ar tre&ui considerate $aria&ilele
circumstaniale# ntruc't anali)a su&iecti$! a $iolenei este limitat! de faptul c! un comportament poate
a$ea conotaii diferite pentru partenerii unui cuplu -/ollin%stad 6 DeEart# ?222.. ntruc't impactul pe
care un comportament $iolent poate s!-l ai&! asupra unei persoane depinde de caracteristicile personale#
cercet!torii consider! c! posi&ilitatea de m!surare standardi)at! a $iolenei psi+olo%ice este necesar!.
Cercet!rile arat! c! se impune standardi)area m!sur!rii $iolenei psi+olo%ice# at't pentru c! $ictima nu
ncadrea)! deseori atitudinile "i comportamentele n re%istrul $iolenei psi+olo%ice# dar "i pentru c!
speciali"tii pot utili)a definiii diferite ale $iolenei psi+olo%ice -/ollin%stad 6 DeEart# ?222..
n ceea ce pri$e"te violena sexual# s-au f!cut modific!ri numeroase n ultimii ani asupra definiiei
"i coninutului formelor a&u)ului seual4 p'n! acum nu eist! un consens al cercet!torilor n aceast!
pro&lematic!. La ni$elul accept!rii "i aprecierii $iolenei seuale Euro&arometrul arat! c! 12B dintre
europeni aprecia)! $iolena seual! asupra femeii n relaia de cuplu ca fiind o pro&lem! foarte serioas!.
n Rom'nia# potri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc# 0DB din
e"antionul de femei "i FB din e"antionul de $ictime au declarat c! @...o femeie forat! de partenerul ei s!
ai&! relaii seualeA nu este prea %ra$ -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;..
Su& impactul con$eniilor internaionale# ma(oritatea le%islaiilor care recunosc $iolena asupra
femeii n relaia de cuplu# includ n definiia $iolenei forma de $iolen! seual!# ns! eist! puine !ri
care au mecanisme de identificare "i m!surare a a&u)ului seual n relaia de cuplu. De aceea# o
dificultate ma(or! n semnalarea ca)urilor este dat! de definiia "i nele%erea $iolenei# at't de c!tre
$ictim!# c't "i de c!tre speciali"ti# din perspecti$a cultural! "i social!.
Gu se cunoa"te num!rul real al ca)urilor de $iolen! seual! "i sunt foarte puine studii care
tratea)! tema $iolenei seuale n relaia de cuplu. Cercet!torii s-au confruntat cu o du&l! pro&lem! n
cercetarea a&u)ului seual, pe de-o parte eist! o semnalare redus! a ca)urilor de a&u) seual# marea
ma(oritate a a&u)ului seual fiind identificat accidental n consult!rile medicale sau constatat de c!tre
speciali"ti n urma semnal!rii a&u)ului fi)ic4 pe de alt! parte# delimitarea lotului de persoane care le%al
F
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
erau $ictime ale a&u)ului seual# de"i ele nu se considerau n acest fel. n Statele Unite "i Heic# spre
eemplu# se estimea)! c! D2-N?B dintre femeile $ictime ale a&u)ului fi)ic au fost# de asemenea# $ictime
ale a&u)ului seual -5E*# ?22?.. Violena seual! apare# ns!# "i independent de alte forme de $iolen!4
astfel# n 3ndia# un sonda( care a inclus un num!r de F222 de &!r&ai ar!ta c! ??B dintre ei au declarat c!
folosesc $iolena seual! asupra partenerei# iar n An%lia -Londra de Gord.# ?;B dintre femei au declarat
c! au fost $ictime ale $iolului n relaia de cuplu4 pre$alena ca)urilor de $iolen! seual! n relaia de
cuplu arat! c! n Canada 9#2B dintre femei sunt $ictime ale $iolenei seuale# n An%lia -5ales "i
Scotland. 0D#?B# n /inlanda N#1B# iar n El$eia 00#FB -5E*# ?22?..
Al!turi de $iolena fi)ic!# psi+olo%ic! "i seual! apare n re%istrul $iolenei# at't n estim!rile
speciali"tilor# c't "i n opinia pu&lic!# ameninarea cu violena. N9B dintre cet!enii statelor mem&re
ale Uniunii Europene aprecia)! ameninarea cu $iolena ca fiind o pro&lem! @foarte serioas!A4 numai FB
dintre ei nu o aprecia)! ca form! de $iolen!. Cu ;.=F din D puncte maim# suede)ii au scorul cel mai
nalt n aprecierea amenin!rii cu $iolena ca fiind o pro&lem! @foarte serioas!A# urmai de irlande)i cu
un scor de ;.=D -Euro&arometrul N0.2.
* alt! form! de $iolen! des nt'lnit! este violena verbal aceasta const! n utili)area unor
epresii (i%nitoare# porecle "i insulte care induc o de$alori)are a femeii4 femeia este acu)at! de
incompeten!# este declarat! inferioar! "i lipsit! de atracti$itate. n raport cu %radul de persisten! "i
frec$en!# $iolena $er&al! distru%e ncrederea femeii n ea ns!"i "i i afectea)! stima de sine.
Ameninarea# spre eemplu# este o form! de $iolen! $er&al! folosit! cu scopul de a sta&ili controlul
asupra femeii. Unii cercet!tori susin c!# datorit! lipsei clarit!ii "i capacit!ii femeii asupra relaiei dintre
aciune "i r!spuns# $iolena $er&al! ar a$ea ca efect# n timp# nvarea neputinei de a aciona mpotri$a
$iolenei -Lam&ert 6 /irestone# ?222..
3)olarea social! "i reducerea accesului la resurse sunt forme de $iolen! re%!site n studiile
naionale n procente ridicate4 aceste forme de $iolen! contri&uie "i fa$ori)ea)! de)$oltarea "i
perpetuarea altor forme de $iolen!. n 3srael# spre eemplu# mai mult de NFB dintre femeile care s-au
declarat $ictime ale formei de a&u) fi)ic au declarat# de asemenea# c! sunt urm!rite n afara locuinei "i
le sunt limitate li&ert!ile de interaciune cu prietenii sau $ecinii -Eisi8o$its# 5insto8# 6 /is+man# ?22D..
Cotri$it Euro&arometrului -0111.# restricionarea li&ert!ii este apreciat! de FDB dintre europenii din
!rile mem&re ale Uniunii Europene ca fiind o pro&lem! @foarte %ra$!A# ?9B o aprecia)! ca o pro&lem!
@n mare m!sur! serioas!A# NB consider! c! @nuA este o pro&lem! serioas!# iar 0B ca fiind o pro&lem!
@deloc serioas!A.
=
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Diferenele n aprecierea restricion!rii li&ert!ii ca fiind o pro&lem! @foarte serioas!A apar n
r!spunsurile date de c!tre &!r&ai -N1#9B. "i femei -F=#;B.# precum "i ntre persoanele care au un loc de
munc! -F?#=B. "i persoanele care nu au un loc de munc! -N9#FB.. n Rom'nia# i)olarea social! este
apreciat! de D?B dintre femeile din e"antionul naional "i ;=B dintre femeile din e"antionul de $ictime
ca fiind o pro&lem! @foarte %ra$!A4 N0B dintre femeile $ictime ale $iolenei au apreciat i)olarea social!
ca fiind @destul de %ra$!A# n timp ce DNB dintre femeile din e"antionul naional au r!spuns c! este
@destul de %ra$! -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;.
A&u)ul economic este o form! de $iolen! nt'lnit! n tipolo%ia formelor $iolenei dar cu o
pre)en! mai redus!. Violena economic! implic! controlul partenerului asupra deinerii "i folosirii
resurselor financiare de c!tre femeie. Deseori a&u)ul economic se manifest! prin controlul $eniturilor
financiare# limitarea particip!rii la deci)iile pri$ind utili)area &anilor "i refu)ul de a-i pune la dispo)iie
resursele financiare necesare pentru acoperirea c+eltuielilor de &a)! -Lam&ert 6 /irestone# ?222..
Violena economic! nu apare n euro&arometru# dar Cercetarea Naional privind Violena n Familie i
la Locul de Munc o aprecia)! ntre formele de $iolen! nt'lnite n Rom'nia. Astfel# $iolena
economic! este declarat! de =?#NB dintre femei comparati$ cu ?=#NB declarat! de c!tre &!r&ai. Cotri$it
Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc femeile $ictime au apreciat
situaia n care @...un &!r&at nu-i d! $oie partenerei s! foloseasc! &anii familieiA ca fiind foarte @foarte
%ra$!A n ?1B din ca)uri# "i @destul de %ra$!A n N1B din ca)uri4 nici una dintre femei nu a considerat
aceast! pro&lem! ca fiind @deloc %ra$!A. ;9B dintre acestea au r!spuns c! aceast! form! de $iolen! ar
tre&ui pedepsit! prin le%e -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;.
n ma(oritatea ca)urilor de $iolen!# ns!# patternul a&u)ului include formele asociate ale
$iolenei fi)ice# seuale# psi+olo%ice# economice "i i)ol!rii sociale. Dup! ce primul episod de $iolen! s-
a produs# indiferent c! este un episod de $iolen! fi)ic!# psi+olo%ic!# sau seual!# $iolena se repet! "i
escaladea)! ca frec$en! "i se$eritate. -Ioo8ind# Sulli$an 6 7K&ee# ?22D.. Deseori a&u)ul se desf!"oar!
pe perioade lun%i de con$ieuire a partenerilor de cuplu# f!c'nd posi&il! di$ersificarea "i amplificarea
formelor de $iolen!.
Spre eemplu# potri$it anali)ei panel reali)ate de c!tre J+e Gational Researc+ Council -GRC.
$iolena psi+olo%ic! apare frec$ent n relaie cu episoadele de $iolen! fi)ic!. n cadrul inter$iurilor
reali)ate cu femeile $ictime ale $iolenei# cercet!torii au conclu)ionat c! $iolena psi+olo%ic! este
deseori asociat! $iolenei fi)ice sau a&u)ului seual -5al8er# 01=14 7roMne# 019=4 Eart and 7rassard#
01104 Sa&ourin "i col.# 011;.. Un studiu reali)at de Paponia ar!ta c! femeile sufer!# n ma(oritatea
9
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
ca)urilor de a&u)# forme multiple de $iolen!4 astfel# din F0; femei $ictime ale a&u)ului 02B au suferit
numai a&u) fi)ic# pe c'nd N=B au suferit a&u) fi)ic# psi+olo%ic "i seual -:os+i+ama 6 Sorenson# 011D..
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
!xplicaiile teoretice asupra dezvoltrii violenei
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Eplicaiile pri$ind utili)area $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu# cuprinse n literatura de
specialitate pot fi %rupate n patru cate%orii,
Explicaii focalizate pe individ i experienele copilriei -R. Dallas 6 E. Hclau%+lin# 019;.
Eplicaiile focali)ate pe n$!area comportamentelor $iolente ca urmare a eperienelor
copil!riei au la &a)! ideea c! o persoan! care a eperimentat $iolena n copil!rie este incapa&il! s!-"i
controle)e emoiile "i s! de)$olte relaii interpersonale &a)ate pe comunicare "i ncredere -Eolt)Mort+-
Hunroe# A.# Stuart# I.L.# 6 Eutc+inson# I.# 011=..
Eist! suport din partea cercet!torilor pentru ideea c! $iolena n %eneral# "i $iolena familial! n
special# este corelat! cu impactul factorilor psi+olo%ici %enerai din eperienele copil!riei. Huli
cercet!tori au e$ideniat prin cercet!rile lor o relaie direct! ntre eperienele $iolenei n familie# n
perioada copil!riei# "i rata criminalit!ii4 copiii $ictime ale a&u)ului au un risc si%ur de de)$oltare a unei
rute delinc$ente la maturitate. -7olton# Reic+ 6 Iutierres# 011=4 Alfaro# 01904 Ieller 6 /ord-Somma#
019D..
HcHa+on 6 ClaK5erner -?22?.# f!c'nd o anali)! a acestor studii care susin relaia dintre
eperienele copil!riei "i comportamentul delic$ent la maturitate# afirm! c! la &a)a eplicaiilor este
teoria de)$olt!rii ata"amentului la copil. De)$oltarea conduitei $iolente la maturitate# "i la etrem!
criminalitatea# sunt puse pe seama e"u!rii de)$olt!rii copilului ntr-o relaie de ata"ament cu p!rinii#
corelat! po)iti$ cu percepia unei st!ri de ncredere "i armonie4 n situaiile n care aceast! relaie nu se
de)$olt! din cau)a comportamentelor "i atitudinilor a%resi$e ale p!rinilor# sentimentul de ata"ament "i
si%uran! a copilului este afectat "i ca re)ultat copilul poate de$eni ostil "i a%resi$. Acceptarea acestui
model eplicati$ al cau)elor de)ec+ili&rului n de)$oltarea ata"amentului ne o&li%!# susin cei doi autori#
s! anali)!m $iolena nu doar n raport cu situaiile de a&u) asupra copilului# ci "i cu situaiile n care
copilul tr!ie"te eperiena ruperii de p!rini fiind plasat ntr-un centru de plasament sau atunci c'nd
1
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
copilul este mutat des de la un asistent maternal la altul# precum "i cu situaiile cre"terii copilului n
familii de)or%ani)ate.
Eplicarea $iolenei pe &a)a disfunciilor familiale n perioada copil!riei nu este susinut! unanim de
c!tre cercet!tori4 sunt# spre eemplu# cercet!tori care au eplorat de)$oltarea copilului n situaia de
di$or a p!rinilor# de separare sau deces "i care susin c! n aceste tipuri de familii sunt pre)eni factori
care contri&uie semnificati$ la de)ec+ili&re n de)$oltarea sentimentului de ata"ament# precum "i la
a&u)ul sau ne%li(area copilului -5olfner 6 Ielles# 011;.. Ce de alt! parte# sunt cercet!ri care infirm!
teoria relaiei dintre eperienele copil!riei "i de)$oltarea conduitei $iolente la maturitate -5idom#
0110.. Straus
"
# spre eemplu# n urma studiilor a(un%e la conclu)ia c! pro&lemele psi+olo%ice n
familiile cu un %rad crescut de $iolen! nu sunt mai complee dec't n familiile @normaleA.
Aceasta nu nseamn! ns! c! putem eclude pro&lemele psi+olo%ice ap!rute ca urmare a
eperienelor copil!riei din cadrul cau)alit!ii $iolenei# ci doar tre&uie s! a$em n $edere compleitatea
fenomenului. n studiul asupra efectelor pedepsirii copilului prin forme de $iolen! fi)ic! asupra
adultului de m'ine# spre eemplu# Straus descoper! patru consecine relaionate cu construcia "i
meninerea atitudinii copilului fa! de $iolen!,
0. n$a! s! asocieze iu&irea cu $iolena at'ta $reme c't p!rinii care i spun c!-l iu&esc l "i &at4
?. n$a! c! este normal s! comii acte de $iolen! asupra celorlali mem&rii ai familiei4
;. n$a! c! o persoan! poate utili)a $iolena ustificat n anumite circumstane4
D. n$a! c! $iolena este# n anumite circumstane# neleas "i acceptat!.
Straus spune ns!# c! ar fi o %re"eal! s! punem ntrea%a cau)alitate a $iolenei pe &a)a a ceea ce s-a
n$!at sau eperimentat n familie n perioada copil!riei. Hulte persoane care comit acte de $iolen!
pro$in din familii care au eperimentat forme "i %rade diferite de $iolen!# dar multe persoane care au
eperimentat $iolena n copil!rie nu sunt $iolente.
Studiile pu&licate "i modelele eplicati$e ela&orate de c!tre cercet!tori cu pri$ire la eperiena
$iolenei n copil!rie# precum "i influena acesteia asupra $iitorului adult sunt deseori neconcordante. *
anali)! asupra acestor studii arat!# pe de-o parte# limitarea compleit!ii pro&lemei copilului epus la
$iolen!
#
la c'te$a aspecte care de$in ae ale eplicaiilor teoretice# iar pe de alt! parte de$ieri de la
;
Straus citat de I. Rit)er# @Social pro&lemsA# Random Eouse# G.:.# 01=N# p. ;N-D0
D
Literatura de specialitate utili)ea)! concepte diferite pentru copilul care este martor la $iolen! "i copilul $ictim! a
$iolenei. Jermenul de martor la $iolen! se refer! la situaiile n care copilul a asistat la episoade de $iolen!# iar
02
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
respectarea metodolo%iei de cercetare# fapt ce afectea)! acurateea datelor. /antu))o 6 Ho+r -011;. au
pre)entat o anali)! a studiile pu&licate ntre 01F= Q 0119# pri$ind efectele epunerii copilului la $iolen!#
prin compararea %rupurilor de copii care au tr!it n medii familiale $iolente cu copiii care au tr!it n
medii f!r! $iolen!. Conclu)ia lor a fost c! cercet!rile nu respect! deseori metodolo%ia de cercetare "i nu
sunt $i)uali)ate "i con"tienti)ate limitele cercet!rilor
$
4 cercet!rile nu in seama de corelarea stadiului de
de)$oltare al copilului cu tipul "i %radul de epunere la $iolen! n familie. Gu eist! date care s!
pre)inte modul n care este afectat un copil# martor sau $ictim!# prin forme diferite de $iolen! -$iolen!
fi)ic!# seual! sau psi+olo%ic!. cu stadiile de de)$oltare a copilului.
Cu toate acestea# putem considera c! eist! suficiente ar%umente pentru a accepta efectele ne%ati$e
ale $iolenei n copil!rie asupra $iitorului adult. Efectele sunt ns! diferite n funcie de mai multe
$aria&ile# cum ar fi, $'rsta copilului# tipul de $iolen! la care este epus# eistena altor factori de risc#
statutul de martor sau $ictim! a $iolenei "i relaia dintre copil "i a%resor -/antu))o 6 Ho+r# 0111..
Efectele $iolenei asupra copilului pot fi urm!rite prin intermediul a cinci tipuri de indicatori, -0.
comportamentul# -?. starea psi+olo%ic! -depresii# stima de sine# anietate.# -;. ni$elul intelectual "i
performana "colar!# -D. de)$oltarea social! -de)$oltarea competenelor sociale.# -N. s!n!tatea mental! "i
de)$oltarea psi+ic!. Re)ultatele cercet!rilor pu&licate ntre 01F=-0119 au ar!tat c!# n ceea ce pri$esc
efectele $iolenei asupra copilului# acei copii care tr!iau ntr-un mediu $iolent a$eau un comportament
a%resi$ "i pro&leme de inte%rare "colar!# depresii# ticuri# stima de sine sc!)ut!# dificult!i de concentrare#
a&ilit!i reduse de comunicare# tul&ur!ri de somn. Studiile pu&licate n 0191 au ar!tat c! at't fetiele c't
"i &!ieii care pro$eneau din medii familiale $iolente a$eau competene sociale sc!)ute# capacit!i reduse
de re)ol$are a conflictelor# incapacitate de empati)are. De asemenea# s-a constatat c! efectele ne%ati$e
erau mai puternice pentru copiii care a$eau un du&lu statut, de martor "i $ictim! a $iolenei. Studiile au
scos n e$iden! faptul c! efectele $iolenei asupra copilului au o du&l! dependen!, pre)ena factoriilor
de risc "i situaia de martor sau $ictim! a copilului n episoade de $iolen!. n ceea ce pri$esc efectele
termenul de $ictim! se refer! %ama lar%! de eperiene pe care copilul poate s! le ai&! at't ca martor dar "i ca int! a
$iolenei -Edleson# P# L.# 0111.
N
Limitele studiilor, studiile nu au inclus frec$ena "i formele $iolenei sau anali)e lon%itudinale pentru a se $edea
efectul asupra $iitorului adult4 copii inclu"i n aceste studii au fost numai din r'ndul celor care locuiau n ad!posturi -
populaia poate s! nu fie repre)entati$! pentru cate%oria de copii epu"i $iolenei n familie. Hulte studii nu au
considerat $'rsta ca o $aria&il!. Studiile nu au urm!rit n comparare# unitatea caracteristicilor ntre cele dou! %rupe de
copii pentru a fi m!surat! cu acuratee $aria&ila de $iolen!. Doar (um!tate dintre studii au urm!rit ca $aria&il!
num!rul mem&rilor familiei.
00
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
difereniate ale statutului de martor sau $ictim! a $iolenei asupra fetielor "i &!ieilor# nu sunt date
disponi&ile p'n! acum -/antu))o 6 Ho+r# 011;..
Centru a a$ea o confirmare "tiinific! a relaiei dintre eperienele copil!riei "i de)$oltarea unor
comportamente $iolente sau a unei rute delinc$ente la maturitate# direciile de cercetare ar tre&ui s!
urm!reasc! -*sofs8K# 0111.,
diferenierea efectelor n funcie de po)iia de martor sau de $ictim! a copilului "i reali)area
unor studii lon%itudinale care s! e$idenie)e efectele asupra $iitorului adult4
diferenierea ntre efectele epunerii copilului la $iolena n comunitate "i $iolena n familie4
claritate asupra aciunii factorilor de risc care inter$in n ca)urile de $iolen!4
a&ilitatea copilului de a reali)a tran)iia de la copil!rie la adolescen! "i maturitate4
modul n care caracteristicile indi$iduale ale copilului "i temperamentul au impact asupra
de)$olt!rii conduitelor $iolente la $'rsta maturit!ii4
Explicaii focalizate pe problemele interne familiei i modul de alocare a puterii n cuplu
Aceste a&ord!ri eplic! $iolena n cuplu prin intermediul patternurilor interacionale "i a rolurilor pe
care mem&rii familiei le adopt!. Eplicaiile corelea)! $iolena fie cu sc+im&!rile social-economice# care
au a$ut loc n trecutul apropiat "i care au a$ut consecine asupra dinamicii rolurilor mem&rilor cuplului#
fie cu incapacitatea de interaciune a cuplului.
* parte a eplicaiilor $i)'nd $iolena de cuplu ca model interacional includ ideea c! am&ii
parteneri contri&uie la de)$oltarea $iolenei. Spre eemplu# partenerii din cuplurile care nu "i-au
de)$oltate te+nici de comunicare sunt $!)ui ca responsa&ili n e%al! m!sur! pentru $iolen! ntruc't nu
sunt capa&ili s! discute "i s! ne%ocie)e. Cot fi menionate aici "i cuplurile n care soul este impulsi$ sau
cuplurile n care soia "i acu)! permanent soul de infidelitate sau de lipsa de asumare a
responsa&ilit!ilor n familie. n aceste situaii $iolena se instalea)! ca re)ultat al com&inaiei
structurilor personalit!ilor "i a formelor de comunicare a celor doi parteneri de cuplu -Dallos 6
HcLau%+lin# 011;.
n cadrul aceluia"i set de eplicaii este susinut! perpetuarea $iolenei prin intermediul @cercului
$ioleneiA, soul poate iniia acte de $iolen! nsoit! de ar%umente mpotri$a soiei# dup! care ncearc!
s! fie @ama&ilA aduc'ndu-i flori -o ntoarcere la @luna de miereA.. Hulte studii au ar!tat c! n aceast!
situaie relaia de putere n cuplu# cel puin temporar# este sc+im&at!# femeia adopt'nd rolul mamei care
0?
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
iart!# iar &!r&atul de$enind copil n cererea iert!rii. Dallos "i HcLau%+lin -011;. apreciau c!# n acest
pattern comportamental# am&ii parteneri "i mplinesc anumite ne$oi "i de aceea at't cuplul c't "i
ciclicitatea acestor momente sunt meninute. Ce de o parte# n aceast! relaie de $iolen! &!r&atul poate fi
$!)ut totodat! puternic "i sla&# acesta de)$olt'nd un comportament $iolent du&lat de cererea iert!rii# iar
pe de alt! parte soia este sla&! din punctul de $edere al puterii fi)ice# dar puternic! din punctul de
$edere al @drept!ii moraleA.
n aceste ca)uri $iolena este n mare m!sur! un re)ultat al comportamentelor mem&rilor cuplului
dec't un comportament strict indi$idual determinat de eperienele copil!riei sau structura indi$idual!.
Comportamentul unui mem&ru al familiei este determinat# influenat "i meninut de comportamentul
celorlali. Aceasta implic! faptul c! "i $ictima prin atitudinea "i comportamentul ei poate pro$oca sau
menine unele comportamente $iolente. -7ento$im#019=.. Aceast! idee a fost preluat! "i de)$oltat! n
pro%ramele de lucru cu $ictima prin care femeia este n$!at! s! pre$in! conflictele $iolente "i prin
aceasta manifest!rile $iolente ale partenerului.
Alte eplicaii pri$ind de)$oltarea $iolenei asupra femeii sunt cele &a)ate pe teoria puterii. n relaia
de cuplu# termenul @putereA pare s! implice o lupt! ntre cine domin! pe cine# cine ia deci)ii "i cine d!
ordine. n fapt# aceasta este o descriere a familiei tradiionale "i pare s! nu mai corespund! multor familii
de ast!)i. 3deea ca un sin%ur mem&ru al familiei s! decid! pentru ceilali nu mai este considerat! o
practic! funcional! a familiilor moderne.
n familiile care p!strea)! nc! elemente ale modelului tradiional# distri&uia puterii ntre partenerii
de cuplu este disproporionat!. Cercet!rile au ar!tat c! n mediile rurale# unde modelul patriar+al al
distri&uiei puterii se p!strea)! ntr-o proporie mai mare# sunt constatate mai multe ca)uri de $iolen!
$er&al! "i fi)ic! %enerat! de plasarea femeii ntr-o situaie $ulnera&il! -social# financiar etc.. Acest tip de
putere are ori%ine social! "i cultural! "i se refer! la norme "i epectaii care %+idea)! nele%erea noastr!
despre cum anume puterea tre&uie alocat! n relaia de cuplu. Cuterea social! a fost tradiional fa$ora&il!
&!r&ailor# conferindu-le un statut superior "i autoritate n comparaie cu femeile. Credina cultural!
predominant!# potri$it c!reia soul tre&uie s! fie capul familiei# a dat &!r&atului un a$anta( de putere.
De)ec+ili&rul puterii n relaia de cuplu este influenat!# pe de-o parte# de implicarea social! "i de
resursele disponi&ile fiec!rui partener# iar pe de alt! parte de interdependena dintre cei doi parteneri.
Spre eemplu# femeile sunt sociali)ate s!-"i defineasc! "i susin! conceptul de sine prin intermediul
relaiilor de familie# a"a c! au tendina de a in$esti mai mult timp n alternati$e "i suport fa! de cuplu# n
0;
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
timp ce &!r&aii se identific! cu rolurile sociale "i economice asociate conceptului de putere -7ird# I. 6
Hel$ille# R..
Eplicarea $iolenei n &a)a ideii de superioritate a &!r&atului fa! de femeie a constituit iniial te)a
de &a)! a a&ord!rilor feministe care considerau $iolena ca un re)ultat al distri&uiei ine%ale a puterii n
relaia de cuplu. Centru a ar%umenta folosirea $iolenei de c!tre femeie n relaia de cuplu# susin!torii
feminismului in$ocau diferena ntre moti$ele pentru care &!r&atul "i femeia folosesc $iolena n relaia
de cuplu4 &!r&atul folose"te $iolena atunci c'nd simte c! pierde controlul asupra partenerei de cuplu sau
pierde din autoritate# n timp ce femeia utili)ea)! $iolena pentru a se ap!ra sau riposta atunci c'nd este
atacat!. Criticai pentru limitarea teoriei la aspectele de %en "i i%norarea ca)urilor de utili)are a $iolenei
de c!tre femei# at't n relaiile +eteroseuale c't "i n relaiile les&iene# susin!torii feminismului s-au
orientat tot mai mult spre includerea unor determinani sociali "i culturali n ecuaia $iolenei#
consider'nd $iolena ca o pro&lem! uman! -Cerilla# /rnda8# Lillard 6 East# ?22;.. n ultimii ani#
teoreticienii de orientare feminist! au a&andonat ideea $iolenei &a)at! pe diferenele de %en "i s-au
orientat mai mult spre fundamentarea eplicaiilor pri$ind $iolena pe conceptul de putere. Cuterea# n
acest# ca) nu mai este considerat! un re)ultat al dominanei fi)ice a &!r&atului sau re)ultatul diferenelor
de %en# ci puterea apare ca o re)ultant! a caracteristicilor personale "i circumstaniale.
At't teoreticienii a&ord!rii feministe# c't "i cei ai teoriei sistemului familiei au descoperit# n ultimii
ani# e$idene care arat! c! $iolena femeii "i $iolena &!r&atului asupra partenerului de cuplu este
cantitati$ "i calitati$ diferit!# fiind determinat! de modul de interaciune al caracteristicilor indi$iduale "i
a impactului factorilor pre)eni n mediul social n care persoana s-a de)$oltat -Cerilla# /rnda8# Lillard
6 East# ?22;.
Cuterea social! se &a)ea)! pe modele culturale diferite fa! de modul n care femeia "i &!r&atul se
percep pe sine "i relaia de cuplu. 7ird "i /reeman -011;. au descoperit c! atunci c'nd femeile au fost
an%a(ate pe piaa muncii "i-au de)$oltat ncrederea "i capacitatea de influen! n relaia de cuplu.
/emeile care a$eau un loc de munc! manifestau# ntr-o mai mare m!sur!# stima de sine "i foloseau
te+nici manipulati$e n luarea deci)iilor mai mult dec't celelalte femei. Acest aspect este determinat#
ns!# de raportul dintre statutul femeii "i puterea pe care ea accept! s! o dein! "i manifest!# dar "i de
modul n care femeia aprecia)! puterea ei ca fiind le%itim! "i decide s! acione)e n aceast! &a)!. Dac!
femeia menine o atitudine tradiional! fa! de familie "i rolul s!u n familie "i nu accept! resursele
po)iiei sociale# atunci ea $a eercita o influen! mai mic! n relaia de cuplu# f!r! a-"i utili)a resursele n
direcia influenei n partenerului "i a modelului de interaciune.
0D
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Explicaii focalizate pe structura socio-cultural i circumstanele sociale n care oamenii triesc.
Eplicaiile focali)ate pe de)$oltarea conduitelor $iolente su& influena circumstanelor n care
oamenii tr!iesc "i a patternurilor socio-culturale au la &a)! teoria nvrii prin modelare social! acest
model eplicati$ susine c! acei copii care i-au $!)ut pe aduli acion'nd $iolent au tendina de a aciona
$iolent n situaii similare -7andura "i 5alters 01F;! EmerK 6 Laumann-7llin%s# 0119.. Sut+erland
-01D=. a de)$oltat teoria pri$ind nvarea comportamentului criminal. El a su%erat c!# n interaciunile
sociale# oamenii preiau patternul comportamental $iolent n acela"i mod n care n$a! orice al
comportament4 astfel# oamenii n$a! te+nici de utili)are a $iolenei# moti$aiile utili)!rii $iolenei#
atitudinea fa! de $iolen! n %eneral "i fa! de cei care utili)ea)! $iolena.
Cel mai lar% r!sp'ndit cadru de eplicare a $iolenei este modelul ecolo%ic n concepia lui
7rofen&renner -019F.# n cadrul c!ruia au fost de)$oltate di$erse construcii teoretice pri$ind $iolena n
cuplu. Hodelul ecolo%ic eplic! comportamentul ca fiind re)ultat din interaciunea dintre personalitatea
indi$idului "i mediul social. Conturarea sau sc+im&area unui comportament depinde de tipul de
interaciuni cu familia# prietenii# $ecinii# precum "i de impactul credinelor "i modelelor social "i
culturale. Hodelul ecolo%ic de a&ordare a $iolenei este re%!sit n special n domeniul pro%ramelor de
pre$enie# furni)'nd puncte de spri(in n identificarea factorilor de risc "i n crearea cadrelor de suport n
$ecin!tatea $ictimei.
Aceast! idee a de)$olt!rii $iolenei prin intermediul tipurilor de interaciune social! este re%!sit! "i
n teoria lui 5ofl%an% -01ND. pri$ind su"structura violenei! 5ofl%an% susine c! tinerii care cresc ntr-o
su&cultur! a $iolenei n$a! s! fie $ioleni "i n$a! c! $iolena este un r!spuns potri$it pentru multe
pro&leme ale $ieii.
Cotri$it acestor teorii eplicati$e ar tre&ui s! ne a"tept!m s! nt'lnim o pre$alen! mai mare a
comportamentelor $iolente la &!r&ai# n raport cu femeile# "i mai mult n familiile cu un ni$el crescut de
s!r!cie# dec't n familiile cu un ni$el de trai ridicat. Dac! statisticile au confirmat c! &!r&aii sunt mai
mult implicai n acte de $iolen! dect femeile "i a fost sta&ilit! o rat! mai mare a $iolenei &!r&atului
asupra femeii n relaia de cuplu# relaia dintre diferenele de clas! "i rata $iolenei nu a fost confirmat!.
Diferenele de clas! au fost in$ocate frec$ent n studiile pri$ind pre$alena ca)urilor de $iolen! asupra
femeii# dar statisticile n-au re$elat o str'ns! le%!tur! ntre cele dou!. Studiile au ar!tat c! cele mai multe
0N
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
femei s!race au apelat la ad!posturi# dar acest fapt nu este rele$ant pentru a susine corelarea limitati$! a
$iolenei cu un ni$el crescut de s!r!cie deoarece se poate considera c! femeile cu un statut socio-
economic ridicat dispun de mai multe alternati$e de a se separa de un partener $iolent# cum ar fi,
posi&ilit!i financiare pentru ac+i)iionarea unei locuine# consilieri# a$ocai etc. -7ird 6 Hel$ile# 011D..
* a&ordare similar! a $iolenei este f!cut! de Dur8+eim4 el corela rata $iolenei cu %radul de
inte%rare socio-economic al indi$idului. Cotri$it teoriei lui Dur8+eim ar tre&ui s! ne a"tept!m ca $iolena
s! fie pre)ent! mai mult n %rupurile anomice "i utili)at! mai mult de c!tre persoanele din mediul s!rac#
apreciate ca fiind mai puin inte%rate social. Aici apare ntre&area de ce &!r&aii sunt mai $ioleni dec't
femeile# c'nd ei au un succes financiar mai mare "i sunt mai &ine inte%rai n $iaa social! "i pe piaa
forei de munc!. Eenslim -0112. eplic! aceast! situaie prin faptul c! &!r&aii eperimentea)! mai mult
stres n ncercarea de a se inte%ra social "i economic "i prin urmare comit mai multe acte de $iolen!.
/!r! intenia de a (ustifica utili)area $iolenei# Dur8+eim nume"te acest tip de $iolen! drept violen
normal deoarece# n raport cu %radul de anomie pe care l eperimentea)! indi$idul "i cu presiunea
eercitat! asupra lui pentru a se inte%ra# $iolena de$ine un r!spuns normal la multe situaii.
5.C. Rec8less -01=;.
F
a eplorat ntre&area de ce anumite persoane sunt $iolente "i altele nu# de"i
mpart acela"i spaiu socio-cultural. n acest demers el de)$olt! teoria coninutului care operea)! n dou!
direcii,
- prima se refer! la capacitatea indi$idului de a face fa! presiunii interne "i eterne de se
comporta $iolent4
- cea de-a doua se refer! la normele "i $alorile de)$oltate de un %rup n direcia non-$iolenei.
5.C. Rec8less afirma c! %radul de $iolen! al unei persoane depinde de capacitatea acestor dou!
sisteme de a-l apropia sau dep!rta pe indi$id de utili)area $iolenei.
Explicaii focalizate pe influena mass-mediei.
Hulte studii n psi+olo%ia social! aduc n discuie aceast! cate%orie de factori implicai n formarea
comportamentului $iolent, informaia mass-media. Ast!)i este de(a cunoscut c! o persoan! care
$i)ionea)! un pro%ram JV sau cite"te un )iar "i sc+im&! ntr-un anumit %rad modul de relaionare sau
F
Rec8less citat de P. H. Eenslin# @Social Cro&lemsA# Crentice Eall# 0112# p. 1-09
0F
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
natura relaiei cu ceilali. Cercet!rile au ar!tat clar c! efectele informaiei mass-media se re%!sesc n
modul n care indi$idul se plasea)! n structura social! "i r!spunde relaiei cu ceilali.
Efectele ne%ati$e ale e$enimentelor $iolente pre)entate de c!tre media asupra comportamentelor
copiilor au fost semnalate nc! din anii SF2 -5eiss# 01F1# Rat) 6 /eldman# 01F?.. Studiile au rele$at
faptul c! epunerea copiilor la scene de $iolen! i face poteniali aduli $ioleni.
/aptul c! adulii sau copiii n$!a acte $iolente prin urm!rirea pro%ramelor JV# nu nseamn! c! le $or
"i aplica. 7er8oMit) -01FN#01=2. a condus o serie de in$esti%aii pri$ind de)$oltarea comportamentelor
$iolente prin intermediul informaiei media. El a descoperit c! $iolena poate fi eprimat! de o persoan!
care $i)ionea)! scene $iolente numai atunci c'nd sunt ndeplinite un num!r de condiii,
0. $iolena repre)entat! de media este (ustificat! de contet4
?. persoana care $i)ionea)! se afl! ntr-o situaie frustrant! %enerat! de o situaie similar! celei
pre)entate n mass-media4
;. persoana care i produce frustrare poate fi asociat! ntr-un fel cu persona(ele din pre)entarea
media4
D. &arierele interne "i eterne fa! de $iolen! sunt minime.
Joate studiile au e$ideniat c! scenele $iolente media dau martorilor impresia nu doar c! $iolena
este permis!# dar este "i ncura(at!. n ceea ce pri$e"te insti%area la $iolen!# studiile au confirmat faptul
c! persoanele care adopt! o conduit! $iolent! au ne$oia de a $i)iona scene $iolente.
__________________________________________________________
Factorii de risc care faciliteaz dezvoltarea violenei asupra femeii
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Cunoa"terea factorilor de risc care fa$ori)ea)! de)$oltarea $iolenei n cuplu este necesar! pentru
identificarea femeilor aflate n situaii de risc sau care sunt $ictime ale $iolenei -Iil%un# ?22?. "i pentru
sta&ilirea tipurilor de pro%rame de pre$enire primar! sau secundar! "i de inter$enie pentru fiecare
comunitate.
/actorii care facilitea)! de)$oltarea comportamentului $iolent pot locali)ai la ni$elul sistemului
indi$idual "i comunitar# la ni$elul modelului structural al relaiilor interpersonale sau n structura
credinelor "i atitudinilor sociale. Gu eist! p'n! acum un consens al cercet!torii asupra relaiilor directe
ntre anumii factori de risc "i pre)ena $iolenei. Literatura de specialitate nu cuprinde o tipolo%ie a
0=
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
factorilor de risc4 %radul de s!r!cie# "oma(ul "i $'rsta partenerilor de cuplu sunt factorii de risc re%!sii
adesea n cercet!rile ultimilor ani -Hic+als8i# ?22D..
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
/actori asociai cu riscul de a de)$olta o conduit! $iolent!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<
/actori indi$iduali /actori relaionali /actori comunitari /actori sociali
$'rsta
consumul de alcool
depresia
tul&ur!rile de
personalitate
ni$elul de "colaritate
$eniturile mici
statutul de martor
sau $ictim! a
$iolenei n copil!rie
conflictul con(u%al
insta&ilitatea
marital!
dominana
&!r&atului n cuplu
stresul economic
funcionalitatea
redus! a familiei
sanciuni comunitare
sla&e a $iolenei n
familie
s!r!cia
capital social redus
normele tradiionale
pri$ind rolurile
social "i familiale de
%en
$alorile sociale
susin $iolena n
familie
Sursa, 5orld Eelt+ *r%anisation# ?22?# p. 19
Cel mai important factor de risc apreciat n literatura de specialitate este statutul de martor sau de
$ictim! a $iolenei n perioada copil!riei &!r&atului4 cercet!torii estimea)! c! eist! un risc mare ca
femeia s! fie $ictim! a $iolenei n cuplu atunci c'nd# at't femeia# c't "i partenerul s!u au fost martori
sau victime ale abuzului n copilrie. De asemenea# speciali"tii aprecia)! c! eist! un risc crescut ca
&!ieii care au fost martori la $iolen! s! de)$olte la maturitate comportamente $iolente# iar fetele s!
de$in! $ictime ale $iolenei n cuplu. Aceast! relaie r!m'ne ns! su& semnul multor ntre&!ri# ntruc't
teoria transmiterii trans%eneraionale nu este confirmat! prin studii lon%itudinale. Cotri$it Cercetrii
Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc ?FB dintre $ictime au declarat c! pro$in din
familii n care p!rinii se certau des sau foarte des -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;.
ntr-un studiu asupra transmiterii trans%eneraionale a $iolenei# Cur$in -?22;. susine c! eist!
un risc ma(or ca $iolena s! se de)$olte la %eneraiile $iitoare atunci c'nd# pe l'n%! statutul de martor
09
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
sau $ictim! a $iolenei n copil!rie# este pre)ent un alt factor de risc ma(or, s!r!cia. Speciali"tii susin c!#
de"i n practic! sunt nt'lnite ca)uri care confirm! faptul c! $iolena asociat! s!r!ciei fa$ori)ea)!
transmiterea trans%eneraional! a modelului $iolenei# la ni$el teoretic nu a putut fi demonstrat! nc!
relaia direct! dintre $iolena asupra femeii "i statutul de martor la $iolen! al acesteia n perioada
copil!riei.
Cercet!rile arat! c! pe l'n%! ace"ti doi factori ma(ori# s!r!cia "i asistarea la episoade de $iolen!
n copil!rie# sunt asociai ali factori ai contetului de $ia!# care pot fa$ori)a de)$oltarea $iolenei sau o
pot in+i&a. Astfel# eistena ser$iciilor de asistare a $ictimelor $iolenei n apropierea $ictimei "i un
contet socio-cultural acti$ mpotri$a $iolenei pot in+i&a factorii care fa$ori)ea)! de)$oltarea $iolenei.
Un alt factor re%!sit deseori n studii ca fiind un factor de risc ma(or pentru de)$oltarea unor
conduite $iolente n familie este consumul de alcool. Centru a putea urm!rii relaia dintre consumul de
alcool "i utili)area $iolenei n relaia de cuplu tre&uie# ns!# s! a$em n $edere o serie de $aria&ile cum
ar fi, cantitatea de alcool consumat!# frec$ena consumului# patternul comportamental# contetul
utili)!rii alcoolului# disponi&ilitatea alcoolului# importana alcoolului n $iaa indi$idului# eperiena
consumului "i istoria familiei consumatorului. n urma studiilor care s-au f!cut p'n! ast!)i nu eist! nici
o ndoial! pri$ind consecinele consumului de alcool asupra cre"terii incidenei conduitelor $iolente. n
studiile reali)ate de Cernanen -0110.
=
pri$ind efectele alcoolului asupra comportamentului# s-a constatat
c! a%resorul consum! alcool n (um!tate din ca)urile de $iolen! asupra femeii. * conclu)ie
asem!n!toare nt'lnim "i la 7ennett -011F. care# f!c'nd o comparaie a statisticilor din SUA pri$ind
relaia dintre a&u)ul de alcool "i $iolena asupra femeii n relaia de cuplu# a(un%e la conclu)ia c!
alcoolul este primul factor de risc n de)$oltarea conduitei $iolente. Cotri$it Cercetrii Naionale privind
Violena n Familie i la Locul de Munc# n F1 dintre ca)uri a%resorul era &!ut n momentul a%resiunii
-Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;.
Alcoolul este considerat un factor de risc ma(or atunci c'nd sunt asociai "i ali factori. Riscul ca
o femeie s! fie a&u)at! de partenerul care a consumat alcool este mare atunci c'nd anterior au mai a$ut
lor situaii de a&u). ntr-o anali)! comparati$! a datelor pu&licate n dou! studii naionale# unul n
=
Carnanen citat de LarrK 5. 7ennett# Su&stance a&use and t+e Domestic assault of 5omen# Social 5or8# Pournal of Gational association of
Social 5or8ers# FO011F# p. D0?
01
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Canada -J+e Canadian Violence A%ainst 5omen Sur$eK.# iar cel!lalt n Statele Unite -Gational Violence
A%ainst 5omen Sur$eK in t+e United States. pri$ind factorii de risc n de)$oltarea $iolenei asupra
femeii n relaia de cuplu# s-a constat c! dup! cinci sau "ase episoade de $iolen!# n situaiile n care
&!r&atul consum! alcool eist! un risc maim de a-"i a&u)a soia -J+ompson# Salt)man# Po+nson# ?22;..
Rolul consumului de alcool n de)$oltarea "i meninerea $iolenei asupra femeii n relaia de
cuplu este nc! contro$ersat. Consumul de alcool a fost asociat de c!tre muli cercet!tori mai de%ra&! cu
perioadele de separare a cuplului "i cu pierderea locului de munc!. n aceste situaii consumul de alcool
ar a$ea efecte numai indirect asupra de)$olt!rii $iolenei -Rodri%ue)# Lasc+# C+andra# 6 Lee# ?220..
De"i nu toate cercet!rile confirm! -Hic+als8i# ?22D.# s!r!cia sau $enitul mic par s! fie factorii cu
cel mai mare risc n facilitarea de)$olt!rii comportamentului $iolent4 cercet!tori susin c! manifest!rile
$iolente sunt mult mai frec$ente n familiile cu un nivel socio%economic redus -Eotalin% 6 Su%arman#
0112.. Studiile efectuate de Ielles 6 Cornell -0112. au ar!tat c! $iolena este pre)ent! n familiile n
care soul a intrat recent n perioada de "oma( sau n familiile n care este un stres puternic datorat
s!r!ciei. Cotri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc# numai ??B
dintre femei pro$in din familiile n care cine$a a intrat recent n perioada de "oma( "i doar ?#NB dintre
a%resori sunt "omeri -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;..
Disfuncionalit!ile sociale %enerate de perioadele de tranziie social i economic sunt
apreciate de >amfir "i >amfir -?222# p. 02N. ca factor de risc principal n de)$oltarea conduitelor
$iolente asupra femeii n relaia de cuplu4 stresul %enerat de modific!rile pri$ind accesul la locurile de
munc! n contetul dinamicii pieei muncii# precum "i modific!rile n structura $alorilor "i normelor
sociale fa$ori)ea)! de)$oltarea comportamentelor $iolente n spaiul familiei. Euntin%ton considera c!
$iolena# manifestat! n special n perioadele de tran)iie social!# nu este determinat! de s!r!cie# ci de
st!rile de frustrare ap!rute fa! de ineistena sau incapacitatea instituiilor de a satisface noile a"tept!ri
ale indi$idului. n acest ca)# nu doar &!r&aii se afl! n riscul de a de$eni $ioleni# relaia dintre $iolen!
"i apartenena la se fiind eclus!4 cercet!rile arat! c! femeile pot fi $iolente n aceea"i m!sur! ca "i
&!r&aii# ns! manifestarea $iolenei este determinat! de %radul de acceptare socio-cultural! -Hi+!ilescu#
?22;..
La ntre&area de ce nu toi &!r&aii# care mp!rt!"esc acelea"i condiii ale perioadei de tran)iie
socio-economic! sau care tr!iesc n s!r!cie sunt $ioleni# Dutton -011D. ar%umenta c! pre)ena
com&inat! a factorilor ce in de patolo%ia indi$idual! "i ni$elul socio-economic redus facilitea)!
de)$oltarea $iolenei. Cotri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc#
?2
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
influena s!r!ciei apare ca indicator rele$ant de influen! a de)$olt!rii $iolenei4 astfel# D9B dintre
ca)urile de $iolen! pro$in din familiile n care $enitul nu asi%ur! nici strictul necesar# iar ;;B dintre
femeile $ictime au declarat o mic"orare a $enitului n ultimul an -Centrul Carteneriat pentru E%alitate#
?22;..
Dac! relaia dintre pierderea locului de munc! "i de)$oltarea unor comportamente disfuncionale
ntre parteneri a fost confirmat!# relaia dintre lipsa an%a(!rii pe piaa muncii "i de)$oltarea consumului
de alcool sau $iolen! nu a fost confirmat! de c!tre toi cercet!torii. An%a(area pe piaa muncii a
&!r&atului nu a fost relaionat! direct cu lipsa $iolenei n cuplu4 de eemplu# stresul datorat condiiilor
de lucru a fost asociat cu episoade de $iolen! n cuplu. Ce de alt! parte# an%a(area femeii pe piaa
muncii "i tran)iia spre distri&uia rolurilor# precum "i modific!rile ap!rute n modul de relaionare au
fost asociate cu de)$oltarea unor forme de $iolen! asupra femeii n relaia de cuplu -Rodri%ue)# Lasc+#
C+andra# 6 Lee# ?220.. Relaionarea manifest!rii $iolenei cu situaiile n care femeia are un loc de
munc! pare s! fie# ns!# tot mai puin rele$ant! dat fiind faptul c! tot mai mult femeile au un loc de
munc! c+iar nainte de de)$oltarea unei relaii de cuplu.
n relaie cu a&ord!rile culturale apare ca factor de risc# at't pentru de)$oltarea $iolenei# dar "i
pentru ca)urile de $iolen! etrem!# respectarea onoarei familiei i a puritii sexuale. Studiile arat!
c! sunt culturi n care femeia este &lamat!# f!r! ca &!r&atul s! fie condamnat -social sau (uridic.# n
ca)urile de $iol4 n aceste situaii familia prime"te tot suportul social necesar# c+iar participarea la
ucidere# pentru a "ter%e ru"inea familiei asociat! cu $iolul. n 3ordania# spre eemplu# F2B dintre femeile
ucise# n 011N# erau $ictime ale respect!rii onoarei familiei4 multe dintre ele erau omor'te de frai#
ace"tia fiind ac+itai sau primind o sentin! minim! -5E*# ?22?..
Studiile au e$ideniat un procent ridicat al ca)urilor de $iolen! n familiile care p!strea)!
concepiile tradiionale privind statutul superior al brbatului "i le%itimitatea folosirii $iolenei
asupra femeii n &a)a acestui statut. Violena asupra femeii care are la &a)! principiul superiorit!ii
&!r&atului fa! de femeie face parte dintr-o sfer! mai lar%! a manifest!rii $iolenei n familie pe care
literatura de specialitate o ncadrea)! n conceptul de $iolen! patriar+al! -Cerilla# /rnda8# Lillard 6
East# ?22;.4 aceasta include $iolena asupra femeii "i copilului eercitat! n &a)a po)iiei de lider a
&!r&atului. Jema $iolenei asupra femeii eplicat! prin intermediul concepiei pri$ind superioritatea
&!r&atului asupra femeii a constituit te)a de &a)! a a&ord!rilor feministe# de"i nu doar a&ord!rile
feministe au inclus concepiile tradiionaliste n cadrul factorilor de risc n de)$oltarea $iolenei n
familie.
?0
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Anali)'nd datele Euro&arometrului# Iarcia -?22;. aprecia)! c! ntre factorii care determin! o
cre"tere a pre$alenei $iolenei se num!r! "i acei factori care creea)! un climat de acceptare a violenei.
Lipsa $i)i&ilit!ii sociale a $iolenei n familie# &lamarea $ictimei# tolerana social! fa! de &!r&atul
$iolent sunt aspecte care reduc in+i&iia fa! de $iolen! "i fac dificile demersurile $ictimei de p!r!sire a
relaiei de a&u) sau aciunile de diminuare a $iolenei. ntr-un contet de pasi$itate social! fa! de
$iolena n familie cre"te riscul de)$olt!rii "i perpetu!rii unor modele de interaciune $iolent! "i totodat!
scade posi&ilitatea semnal!rii ca)urilor.
Riscurile %enerate de c!tre unii dintre factorii sociali n de)$oltarea $iolenei n cuplu primesc tot
mai mult atenie din partea speciali"tilor# de"i p'n! acum nu a fost ela&orat un model teoretic eplicati$.
Spre eemplu# n 01=F# 7lac8 aducea n discuie un factor pe care l considera c! fa$ori)ea)!# ntr-un
%rad ridicat# de)$oltarea comportamentelor $iolente, distana social. 7lac8 definea distana social! ca
fiind modul n care mem&rii unei comunit!i particip! unii la $iaa altora4 n acest sens# este de a"teptat
ca $iolena s! apar! mai mult n comunit!ile n care distana social! ntre mem&rii comunit!ii este
mare# ntruc't familiile p!strea)! un %rad mare de intimitate asupra pro&lemelor $ieii pri$ate. ntr-o
perspecti$! similar!# izolarea social a femeii este considerat! totodat! form! de $iolen! "i factor de
risc ce facilitea)! manifestarea "i meninerea comportamentelor $iolente n cuplu. Cercet!rile au ar!tat
eistena unei relaii de determinare puternice ntre i)olarea social! a femeii "i lipsa suportului social
-Ells&er%# ?222.. Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc -?22;. arat! c!
$iolena este mai r!sp'ndit! ntre femeile casnice -0;B.. Dintr-o perspecti$! opus!# 7aum%artner -011;.
a anali)at mai multe ca)uri din culturi diferite -Etiopia# U%anda# America de Sud. n care soul locuie"te
i)olat de mediul s!u de suport n utili)area $iolenei# de cele mai multe ori n satul soiei4 conclu)iile lui
7aum%artner arat! c!# cu c't cre"te suportul social fa! de femeie cu at't scade riscul de producere a
$iolenei. Reelele formale sau informale de suport pentru femeie "i lipsa i)ol!rii sociale n condiiile
unui mediu social care descura(ea)! utili)area $iolenei au ca re)ultat in+i&area manifest!rii atitudinilor
a%resi$e ale &!r&atului n relaia de cuplu.
Reducerea accesului femeii la resurse i servicii este alt factor care facilitea)! manifestarea
$iolenei asupra femeii n relaia de cuplu. Jema accesului la resurse a fost utili)at! n special de
a&ord!rile feministe# eplic'ndu-se $iolena prin discrimin!rile de %en. Le$inson -0191. susinea c! n
societ!ile n care nu este un acces e%al al femeii "i &!r&atului la resursele economice "i politice cre"te
riscul de a&u) asupra femeii n relaia de cuplu. * ar%umentaie similar! este f!cut! de Ha+a(an -011N.4
studiind a&u)ul femeii n 3ndia# Ha+a(an a a(uns la conclu)ia c! dependena economic! fa! de so "i
??
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
lipsa suportului formal "i informal fa! de femeie fa$ori)ea)! $iolena asupra femeii. Rata $iolenei este
apreciat! de muli cercet!tori direct proporional! cu atitudinea social! fa! e%alitatea de %en "i fa! de
accesul femeii la resursele economice4 sc!derea in+i&iiei fa! de $iolen! "i lipsa resurselor financiare
limitea)! posi&ilitatea femeii de a lupta mpotri$a $iolenei sau de a p!r!si relaia a&u)i$!. Smit+eK 6
Straus -?22;. ar%umentau c! atunci c'nd# la ni$el social# nu este susinut! e%alitatea dintre &!r&at "i
femeie n relaia de cuplu "i c'nd piaa muncii nu ncura(ea)! accesul femeii la locurile de munc!# iar
sistemul de protecie nu furni)ea)! resurse financiare femeii# femeile pot face foarte puin pentru a stopa
$iolena n cuplu sau a p!r!si o relaie a&u)i$!.
Studiile reali)ate n ultimii ani au ar!tat c! este %reu de sta&ilit aciunea unui sin%ur factor de risc
asupra de)$olt!rii comportamentelor $iolente. De)$oltarea $iolenei n relaia de cuplu se afl! su&
incidena asociat! a factorilor de risc. ntr-un studiu panel reali)at de Rodri%ue)# Lasc+# C+andra 6 Lee
-?220. n Statele Unite asupra factorilor de risc n de)$oltarea $iolenei n familie a fost constatat c!
persoanele care au declarat forme de $iolena n familie pre)entau ca indicatori consum de alcool# un
num!r mare de copii "i "oma( de lun%! durat!. Asocierea dintre num!rul mare de copii "i consumului de
alcool n familie a fost apreciat! ca factor cu risc crescut n special pentru cei care nu au un loc de
munc!. Alcoolul "i lipsa unui loc de munc! constituie un factor de risc pentru de)$oltarea $iolenei# ns!
nu au fost identificate caracteristicile personale "i sociale asociate consumului de alcool. n cadrul
factorilor care reduc riscul de producere a e$enimentelor $iolente au fost identificai $'rsta# satisfacia
pentru $iaa de familie -alta dec't relaia con(u%al!. "i relaia cu prietenii.
n ceea ce pri$e"te situaia din Rom'nia# datele sonda(ului de opinie reali)at n 7ucure"ti de Iallup arat!
c! lipsa &anilor este factorul principal care fa$ori)ea)! de)$oltarea $iolenei asupra femeii n cuplu
-Sur$eK on Violence a%ainst 5omen in 7uc+arest# Iallup *r%anisation# ?22;..
Datele statistice pre)entate n Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de
Munc -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;. ne a(ut! s! identific!m "i ali factori de risc care pot
facilita de)$oltarea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu cum ar fi,
- condamnarea penal a partenerului. Datele arat! c! ;NB dintre femeile al c!ror partener a fost
condamnat penal declar! c! sunt sau au fost $ictimele $iolenei fi)ice "i o femeie din )ece# care se
declar! $ictim! a $iolenei fi)ice a partenerului# afirm! c! partenerul a fost condamnat cel puin o dat!4
de asemenea# ;NB dintre femeile care au un partener care a fost condamnat penal afirm! c! se confrunt!
cu forme de $iolen! economic!4
?;
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
- num!rul de c!s!torii apare n statistici ca fiind asociat cu forme de $iolen!, 01B dintre femeile care
au fost cstorite de mai multe ori au declarat c! s-au confruntat cu situaii de $iolen! fi)ic!4
% tulburrile psihice ale a%resorului pot contri&ui la de)$oltarea unor forme de $iolen! psi+olo%ic!,
una din )ece femei care au fost $ictimele $iolenei psi+olo%ice declar! c! partenerul a fost internat ntr-
un spital de psi+iatrie# iar ;DB dintre femeile al c!ror partener a fost internat n psi+iatrie declar! c! le
sunt limitate relaiile sociale.
Datele eistente nu ne permit identificarea $aria&ilelor indi$iduale sau sociale asociate acestor
factori n de)$oltarea $iolenei.
________________________________________
&e ce rm'n femeile ntr%o relaie abuziv(
_______________________________________
Eplor'nd $arietatea r!spunsurilor femeii la $iolen!# ntre&area des utili)at! de c!tre cercet!tori
este, de ce femeile au doar rspunsuri limitate la aceast situaie i rm#n ntr$o relaie periculoas%.
Cei mai muli cercet!tori consider! c! at'ta $reme c't societatea nu creea)! un r!spuns protecti$# le%al "i
practic# la pro&lematica femeii n relaia de cuplu# nu ar tre&ui s! presupunem sau s! su%er!m c! a
r!m'ne al!turi de partenerul $iolent este un r!spuns preferat al femeii. De asemenea# nu ar tre&ui s!
facem (udec!i asupra deci)iei femeilor de a r!m'ne ntr-o relaie# p'n! nu nele%em dinamica "i felul n
care ele fac fa! )ilnic $iolenei.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<
De ce r!m'n femeile ntr-o relaie de $iolen!
T celule cu mai puin de cinci ca)uri# G-99 ca)uri
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<
Gu putei pleca pentru c!... Crocent
-B.
Vrei s! stai# pentru c!.... Crocent
-B.
Gu a$ei &anii necesari ?N Sperai c! se $a sc+im&a 0=
Gu a$ei unde mer%e ?N nc! l mai iu&ii 09
Gu $rei s! ai&! copiii de
suferit
?? Gu m! deran(ea)!# m-am
o&i"nuit
9
V-ai pierde ser$iciul T Centru c! acestea sunt
pro&leme pe care le %!se"ti
n orice familie
0=
?D
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Copiii ar tre&ui s! sc+im&e
"coala
T
V-ai pierde prietenii T
V! e team! s! nu fii
atacat!
9
V! e team! c! ar fi r!pii
copiii
T
V! amenin! c! s-ar
sinucide
T
V! este team! de ce ar )ice
lumea
00
Sursa, Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc
Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;
n literatura de specialitate sunt pre)entate mai multe eplicaii pri$ind incapacitatea femeii de a
p!r!si o relaie a&u)i$!, datorit! traumei psi+olo%ice femeia de$ine incapa&il! s! %!seasc! soluii de
ie"ire din relaia de $ictimi)are4 femeia are o personalitate dependent! de partenerul $iolent4 n multe
ca)uri femeia continu! s! r!m'n! n relaia a&u)i$! consider'nd c! sin%ura cau)! a $iolenei este
incapacitatea ei de a construi "i menine o relaie4 femeia are o personalitate patolo%ic! %!sind n relaia
de $iolen! mplinirea unor @ne$oiA de natur! patolo%ic!# n special n ca)ul femeilor care au fost
a&u)ate n copil!rie.
Dintre teoriile eplicati$e ale modului de r!spuns al femeii la $iolen!# de)$oltate pe parcursul
timpului# dou! teorii sunt predominante. Crima este teoria neputinei nvate! teoria de)$oltat! de
5al8er -01=1. eplic!# prin intermediul factorilor psi+olo%ici# atitudinea pasi$! a femeii n faa $iolenei
"i deci)ia femeii de a r!m'ne ntr-o relaie a&u)i$!. ntr-un studiu reali)at pe un lot de D2; femei $ictime
ale $iolenei# 5al8er a descoperit c! atunci c'nd femeia $ede c! nici una dintre aciunile ntreprinse nu
sc+im&! comportamentul $iolent al partenerului ea a(un%e s!-"i perceap! aciunile ca ineficiente4 aceast!
neputin! n$!at! este transferat! "i la alte situaii# ceea ce conduce la depresie "i anietate. Cercepia
neputinei este eacer&at! atunci c'nd persoanele din spaiul social apropiat consider! femeia
responsa&il! de $iolen!. Hodelul terapeutic de eplicare a neputinei n$!ate este apreciat de c!tre
muli cercet!tori ca fiind limitat# deoarece nu include factorii sociali# culturali sau economici care pot
influena deci)ia femeii de a r!m'ne n relaia a&u)i$! -Do&as+ 6 Do&as+# 011?.. Jeoria neputinei
n$!ate a fost infirmat! de c!tre muli cercet!tori "i# mai t'r)iu# c+iar de c!tre 5al8er4 studiile ulterioare
?N
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
au confirmat c! n orice situaie de $iolen! femeia nu este inacti$!# ci ela&orea)! di$erse strate%ii de
sal$are4 aplicarea "i consecinele aplic!rii acestor strate%ii depind# ns!# de factorii pre)eni n fiecare
situaie -Ioodman# Dutton# 5einfurt# 6 Coo8# ?22;.. Cu toate acestea# ideea femeii inacti$e "i
incapa&ile s! acione)e pentru a se a(uta a fost preluat! de c!tre terapeui "i este de)$oltat! n cadrul
te+nicilor de lucru cu $ictima# n special n Statele Unite -Do&as+ 6 Do&as+# 011?..
Conceptul de neputina nvat a fost utili)at "i ca sindromul femeii "tute. Hai recent termenul
apare su& denumirea de tul"urri postraumatice de stres -CJSD. formul! conceptual! folosit! pentru a
indica condiiile psi+olo%ice re)ultate din epunerea la traume se$ere. Deseori conceptele sindromul
femeii "tute sau tul"urri postraumatice de stres sunt folosite n Statele Unite n (ustiie. n timp au fost
aduse numeroase critici utili)!rii acestor concepte n special pentru c! se consider! c! termenul de
sindromul femeii "tute nu reflect! realitatea eperienei femeii $ictime a $iolenei n cuplu. Speciali"tii
susin c!, -0. nu eist! un sin%ur model al femeii care se confrunt! cu $iolena n cuplu# iar termenul este
un stereotip care nu mai acoper! realitatea situaiei femeii potri$it re)ultatelor cercet!rii care au fost
pu&licate n ultimii ani4 -?. termenul este $a% ntruc't nu eist! un set de criterii care s! defineasc!
sindromul femeii "tute! -;. termenul de tul"urri postraumatice de stres nu este rele$ant pentru toate
c+estiunile le%ale pri$ind situaia femeii $ictime a $iolenei n cuplu4 -D. termenul de sindromul femeii
"tute creea)! ima%inea unei patolo%ii# femeia fiind $!)ut! ntr-o condiie anormal!# patolo%ic! -Dutton#
011F..
n opo)iie cu teoria neputinei n$!ate este teoria supravieuirii. Jeoria# de)$oltat! n 0199 de c!tre
Iondolf 6 /is+er# susine c!# n toate situaiile de $iolen!# femeia caut! suport formal "i informal pentru
a se sal$a# c+iar dac! aciunile ei nu au ntotdeauna finalitate po)iti$! n demersul de protecie. Studiul a
fost reali)at de Iondolf 6 /is+er pe un num!r de F.F0? $ictime al $iolenei n cuplu# aflate n
ad!posturile din Jeas. Jeoria eplic! mai multe tipuri de r!spunsuri ale femeii pentru a se sal$a din
relaia de a&u) inclu)'nd indicatori personali "i sociali care pot inter$eni. Crin includerea factorilor
contetuali n modelul eplicati$# teoria aduce o contri&uie ma(or! la nele%erea r!spunsului contetual
al femeii la $iolen! -Dutton# 011F4 Ioodman# Dutton# 5einfurt# 6 Coo8# ?22;..
n ultimii ani# cercet!torii au a&andonat limitarea eplicaiilor# pri$ind r!spunsul femeii la
$iolen!# la aciunile indi$iduale ale femeii. Cercet!torii ale% tot mai mult modelul ecologic de eplicare
a r!spunsului la $iolen!# care este &a)at pe anali)a contetual! a $iolenei "i care include deopotri$!
factorii sociali "i indi$iduali care inter$in. Dutton -011F. ar!ta c! a&ordarea contetual! a r!spunsului
femeii la $iolen! nu este nou! n sfera $iolenei. n literatura de specialitate eist! suport teoretic pentru
?F
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
eplicarea $iolenei prin intermediul factorilor sociali "i indi$iduali, modelul interacionist# teoria
n$!!rii sociale sau teoria sistemului familiei.
Studiile reali)ate dup! 0112 de c!tre Centrul Hinnesota# Minnesota Center &gainst Violence ' &"uz
din cadrul Uni$erit!ii Hinnesota# n cadrul proiectelor finanate de c!tre Violence A%ainst 5omen
*ffice# *ffice of Pustice Cro%rams# U. S. Department of Pustice pri$ind strate%ia de protecie a femeii "i
eficiena pro%ramelor de inter$enie asupra femeilor a&u)ate# au ar!tat c! ntre&area @de ce r!m'n
femeile ntr-o relaie a&u)i$!UA este limitati$! "i nu reflect! realitatea situaiei "i toat! %ama de pro&leme
pe care o femeie a&u)at! le nt'mpin!. Eperiena intim! a a&u)ului este doar o parte a eperienei
femeii a&u)ate n relaia de cuplu. n ca)ul a&u)ului inter$in o serie de factori culturali# sociali#
psi+olo%ici "i economici de risc care afectea)! r!spunsul femeii "i deci)ia ei de a se sal$a dintr-o relaie
a&u)i$!. /emeia a&u)at! este supus! unui set de riscuri de a&u) dac! r!m'ne mpreun! cu partenerul
a&u)i$# dar# de asemenea# este supus! unor riscuri mari dac! p!r!se"te relaia.
Cractica a ar!tat c! relaia dintre $iolen! "i separare este comple!. Hulte femei nu-"i p!r!sesc
partenerul $iolent pentru c! au fost ameninate cu forme mai %ra$e de $iolen!. Sunt femei care se tem
pentru si%urana lor "i a copiilor sau prietenilor. Hulte femei r!m'n ntr-o relaie a&u)i$! pentru c! sper!
s!-"i poat! a(uta partenerul s! se sc+im&e -/leurK# Sulli$an# 7K&ee# ?222.. n unele ca)uri p!r!sirea unei
relaii duce la nc+eierea episoadelor de $iolen!# ns! n alte ca)uri separarea poate constitui nceputul
formelor etreme de $iolen!. /inali)area $iolenei n urma separ!rii de partenerul $iolent nu este
confirmat! n toate ca)urile4 cele mai multe ca)uri confirm! cre"terea frec$enei "i se$erit!ii $iolenei
dup! separare. 5orld Eealt+ *r%ani)ation -5E*# ?22?. arat! c! ?2-=2B dintre femeile $ictime ale
$iolenei nu au spus nim!nui despre a&u)# p'n! la inter$iurile reali)ate pentru studiu.
R!spunsul femeii la $iolen! este direct determinat de atitudinea social fa de violen "i de
existena suportului formal i informal pe care femeia l poate solicita pentru a se sal$a din relaia
a&u)i$!. Anali)a ca)urilor de $iolen! n cuplu au ar!tat c! aspectele pe care femeia le e$aluea)! nainte
de p!r!sirea relaiei sunt, posi&ilitatea de a %!si o locuin! care s! i ofere protecie fa! de partenerul
$iolent4 necesitatea resurselor financiare pentru asi%urarea $ieii )ilnice pentru ea "i copii# inclu)'nd
%!sirea sau meninerea unui loc de munc!4 cre"terea riscurilor de a&u) dup! separare4 suportul emoional
"i financiar necesar pentru cre"terea copiilor. Un aspect important aici este informaia pe care femeia o
deine despre suportul formal "i modul n care poate s%l solicite)
*sirea unei locuine este un indicator puternic n e$aluarea posi&ilit!ii de separare "i
meninere a si%uranei femeii "i copiilor acesteia. Din cau)a $eniturilor mici# femeile $ictime ale
?=
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
$iolenei n cuplu nu-"i pot cump!ra o cas! dup! separare4 cele mai multe femei# n ncercarea de a se
sal$a din relaia a&u)i$!# se ndreapt! spre suportul informal c!ut'nd ad!post la familie sau prieteni.
Cuine femei decid iniial s! se ndrepte spre ad!posturi -c'nd acestea sunt accesi&ile. "i aceasta
deoarece ad!posturile nu ofer! o soluie pe termen lun%4 cele mai multe ad!posturi ofer! un timp
determinat de %!)duire. C'nd suportul sistemului formal sau informal ncetea)! sau e"uea)!# femeia se
ntoarce acas! sau ale%e s! tr!iasc! pe strad!. Relaia dintre $iolena n familie "i cre"terea num!rului
populaiei str!)ii a fost confirmat! n anali)a structurii populaiei str!)ii care solicit! ser$iciile centrelor
de )i "i de noapte. Astfel# ntr-o cercetare n Statele Unite# s-a constat c! o cate%orie important! de
persoane care tr!iesc pe strad! sunt femeile care au p!r!sit locuina datorit! $iolenei partenerului4 cele
mai multe femei sunt nsoite de copii. /emeile din aceast! cate%orie se confrunt! cu pro&leme
economice# nu au a$ut niciodat! un loc de munc! "i multe dintre ele locuiau# nainte de separare#
mpreun! cu copiii "i partenerul $iolent la prieteni sau la unul dintre mem&rii familiei l!r%ite -Hetrau 6
Cul+ane# 0111..
Riscul de a a(un%e s! tr!iasc! pe strad! pentru femeia $ictim! a $iolenei n cuplu nu este
considerat de c!tre toi cercet!torii ca fiind %enerat direct de $iolen!# ci de o a&ordare eronat! a femeii
n demersul de a p!r!si relaia a&u)i$!. Sunt cercet!tori care consider! c! pierderea locuinei de c!tre
$ictimele $iolenei domestice se datorea)! unei administr!ri necorespun)!toare a pro&lemei din partea
$ictimei4 cele mai multe persoane care au semnalat pro&leme de pierdere a locuinei sunt cele care au
apelat la sistemul informal -prieteni# familie# ndrum!tori spirituali. pentru a se sal$a din relaia a&u)i$!
-7a8er# Coo8# 6 Gorris# ?22;.. Aceste consideraii sunt &a)ate ns! pe capacitatea sistemului de
protecie de a asi%ura asistena femeii p'n! c'nd pro&lemele le%ate de situaia de a&u)# inclu)'nd %!sirea
sau meninerea unei locuine# sunt re)ol$ate.
+reterea riscurilor de abuz dup separare) Cercet!rile reali)ate de Irupul Gaional de Lucru
@5elfare and Domestic Violence Jec+nical Assistance 3nitiati$eA n cadrul Gational Resource Center on
Domestic Violence au e$ideniat c! p!r!sirea unei relaii a&u)i$e nu %arantea)! reducerea sau eliminarea
riscurilor femeii de a fi a&u)at!. Cercet!torii aprecia)! c! o perioad! cu risc crescut de $iolen! este
aceea n care femeia p!r!se"te cuplul. n cele mai multe ca)uri de separare femeile au semnalat faptul c!
partenerii au de$enit mai a%resi$i. n aceast! situaie capacitatea speciali"tilor de a asi%ura protecie
femeii este etrem de important! -Ellis# 019=4 /eld 6 Straus# 0112.. Cercet!torii au confirmat c! femeile
care s-au separat de partenerii $ioleni s-au aflat ntr-un risc mai mare de a fi ucise dec't femeile care
?9
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
r!m'neau n relaia a&u)i$!. Uciderea femeii n aceste ca)uri este o form! ultim! de meninere sau de
restaurare a controlului din partea partenerului -/leurK# Sulli$an# 7K&ee# ?222..
Cercet!rile au ar!tat c! %radul n care $iolena asupra femeii continu! dup! separare depinde de
perioada pe care cuplul a parcurs-o de la nceputul relaiei cuplului p'n! la primul episod de $iolen!.
Astfel# n ca)ul n care perioada de la nceputul relaiei cuplului p'n! la primul episod de $iolen! a fost
mare# partenerul este mai moti$at s! menin! controlul asupra partenerei prin intermediul unei forme de
$iolen!. n ca) contrar# dac! relaia a fost scurt! p'n! la nceperea episoadelor $iolente# partenerul
$iolent se simte mult mai conforta&il s! termine relaia4 el a in$estit puin n relaia de cuplu "i de aceea
ne$oia de a menine controlul asupra femeii nu este mare -/leurK# Sulli$an# 7K&ee# ?222..
Centru multe femei p!r!sirea relaiei a&u)i$e poate s! cree)e noi riscuri sau s! le amplifice pe
cele care eist! de(a. * situaie cu risc crescut este aceea n care femeia continu! s! r!m'n!# dup!
separare# n aceea"i localitate cu a%resorul. n cele mai multe situaii femeile r!m'n# dup! separare# n
aceea"i localitate# fapt ce spore"te riscul de a rec!dea $ictim! a a&u)urilor partenerului. Sunt cercet!tori
care susin c! riscurile ar fi mai mici dac! s-ar reduce posi&ilit!ile femeii de a reintra n contact cu
partenerul $iolent. Acesta nu confirm!# ns!# ipote)a c! femeile sunt n si%uran! dac!# dup! separare#
p!r!sesc localitatea. Huli &!r&ai care "i-au a&u)at partenera de cuplu sunt dispu"i s! c!l!toreasc! la
distane mari pentru a-"i menine n continuare controlul asupra femeii -/leurK# Sulli$an# 7K&ee# ?222.
,ncapacitatea gsirii sau meninerii locului de munc) Studiile focali)ate pe nele%erea situaiei
femeii dup! p!r!sirea relaiei a&u)i$e arat! c! deseori femeile au o capacitate sc!)ut! de a-"i menine
locul de munc! sau de a c!uta un loc de munc!. n ceea ce pri$e"te situaia femeilor care au un loc de
munc!# studiile au ar!tat c! dup! p!r!sirea relaiei a&u)i$e femeile se confrunt! cu pro&leme de s!n!tate#
tul&ur!ri emoionale sau consum de alcool# ceea ce afectea)! performanele la locul de munc! sau c+iar
capacitatea de a menine locul de munc! -7roMne# Salomon# 6 7assu8# 0111.. Un studiu reali)at n
Gicara%ua arat! c!# din cau)a performanelor "i a eficienei reduse# DFB dintre femeile $ictime ale
$iolenei n cuplu a$eau un $enit mai mic dec't celelalte femei -5E*# ?22?.. Hulte femei "i pierd
locul de munc!# fie pentru c! au o capacitate sc!)ut! de a face fa! cerinelor locului de munc! -din
cau)a sensi&ilit!ii "i ec+ili&rului emoional.# fie din cau)a situaiilor n care partenerul "i continu!
formele de a&u) la locul de munc! al femeii -7ell# ?22;.. Un studiu reali)at n 3ndia -Ga%pur. arat! c!
0;B dintre femeile $ictime ale $iolenei n cuplu au fost o&li%ate s! renune la locul de munc! deoarece
au lipsit# n medie# = )ile la fiecare incident de $iolen! -5E*# ?22?..
?1
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
* a doua cate%orie o constituie femeile care# datorit! traumelor re)ultate din eperiena a&u)ului# "i
pierd a&ilitatea de a tr!i independent n comunitate4 anali)a ca)urilor femeilor $ictime ale $iolenei care
au a(uns s! tr!iasc! pe str!)i a ar!tat c!# din cau)a lipsei eperienei de a c!uta sau a$ea un loc de
munc!# dependenei economice fa! de partenerul $iolent "i i)ol!rii sociale# femeile nu a$eau a&ilit!i
care s! le permit! administrarea eficient! a &anilor# c!utarea unei locuine sau c!utarea unui loc de
munc! -Iorde# Eelfric+ 6 /inlaKson# ?22D.. Studiile reali)ate n Canada arat! c! D;B dintre femeile
$ictime ale $iolenei au primit n%ri(iri medicale "i N2B au fost ne$oite s! solicite )ile li&ere de la
ser$iciu -5E*# ?22?.
-uportul financiar i emoional necesar n creterea copiilor. Un alt aspect e$aluat de c!tre
femeie naintea p!r!sirii relaiei a&u)i$e este asi%urarea eistenei n situaia n care tre&uie s! plece
mpreun! cu copiii. Cercet!torii au a(uns la conclu)ia c! este mult mai u"or pentru o femeie s!
p!r!seasc! o relaie a&u)i$! cu un partener cu care nu a a$ut copii. /emeile care au copii aprecia)! mai
nt'i ne$oile de protecie "i suportul financiar "i emoional necesar n cre"terea copiilor. ntr-un studiu
pri$ind eforturile femeii de a-"i prote(a copii# Edleson -011F. aprecia c! o treime dintre femeile
in$esti%ate n Statele Unite au r!mas cu partenerul $iolent datorit! n%ri(or!rilor le%ate de cre"terea
copiilor4 de asemenea# s-a constatat c! femeile r!m'n cu partenerul $iolent pentru a a$ea suportul
financiar necesar n cre"terea copiilor# din cau)a amenin!rilor cu a&u)ul copiilor sau din teama de a nu
pierde custodia copiilor.
Anali)a riscurilor imediate# care pot apare determin! deseori femeia s! nu p!r!seasc! relaia sau s!
se ntoarc! acas!# renun'nd la ideea de a a$ea o relaie romantic! cu partenerul# dar de a a$ea un tat!
pentru copii -7ell# ?22;.. Acest model al femeii care nu p!r!se"te relaia datorit! interesului pentru
cre"terea copiilor este specific relaiilor n care copii nu sunt $ictime ale a&u)ului tat!lui. /emeia
e$aluea)! n aceast! situaie calitatea de tat! pentru copii "i nu pe cea de partener de cuplu. n aceast!
situaie speciali"tii consider! c!# dup! repetarea ciclurilor p!r!sirii locuinei "i rentoarcerilor la
partenerul $iolent# cei doi parteneri se ndreapt! spre relaii etracon(u%ale# continu'ndu-"i
responsa&ilit!ile de p!rini pentru copii. Speciali"ti nu pot confirma nc! dac! aceast! n%ri(ire a
copiilor# de c!tre partenerul $iolent# nu este un mod de control asupra femeii. Anali)a ca)urilor de
$iolen! au ar!tat c! multe femei au p!r!sit relaia a&u)i$! atunci c'nd au primit un suport etern minim
pentru n%ri(irea copiilor -7ell# ?22;..


;2
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
.pelarea serviciilor
_____________________________________________________
Cum anume percepe "i acionea)! o femeie c'nd este $ictim! n relaia con(u%al!U C'nd anume
$iolena este apreciat! ca fiind o pro&lem! de c!tre $ictim! "i care sunt aciunile ntreprinseU
Anali)a ca)urilor arat! c!# n situaie de a&u)# femeile de)$olt! diferite scenarii strate%ice care s!-i
asi%ure protecie. Cea mai mare parte dintre femei acionea)! dup! un model propriu de supra$ieuire "i
interacionea)! cu partenerul ntr-un mod prin care s! diminue)e frec$ena "i se$eritatea e$enimentelor
$iolente. /emeile sunt n situaia de a se adapta tot timpul la pericolele %enerate de escaladarea $iolenei
partenerului# modific'nd permanent aciunile planului de si%uran!4 fiecare femeie a&u)at! este epus!
la riscuri diferite "i are opiuni "i resurse diferite de a aciona potri$it contetului socio-economic "i
cultural n care tr!ie"te. Speciali"tii aprecia)! c! apelarea suportului formal n ca)ul a&u)ului -anunarea
poliiei# contactarea consilierilor maritali# apelarea la ser$iciile de specialitate# di$orul. este un r!spuns
eficient la situaiile de $iolen!# ns! num!rul femeilor care decid s! alea%! aceast! rut! de r!spuns este
diminuat# deseori# datorit! atitudinii sociale de &lamare a $ictimei "i accesi&ilit!ii reduse a ser$iciilor de
suport.
n literatura de specialitate sunt puine ncerc!ri de tipolo%i)are a strate%iilor create de c!tre femei
pentru a e$ita sau a se prote(a n episoadele de $iolen!. De"i muli dintre cercet!tori recunosc c! este
a&solut necesar s! fie cunoscute aciunile pe care le ntreprinde femeia $ictim! a $iolenei n cuplu#
puine cercet!ri au fost orientate# p'n! acum# spre identificarea unor patternuri comune ale r!spunsului
femeii la $iolen! "i spre cunoa"terea impactului pe care l au anumite $aria&ile# cum ar fi, se$eritatea
a&u)ului# situaia economic!# starea social! "i s!n!tatea mental! sau suportul social.
Speciali"tii susin c!# nainte de separarea permanent! de partenerul $iolent# femeile urmea)! o
ciclicitate a perioadelor n care p!r!sesc relaia. Hulte dintre femei# fie din cau)a a&u)urilor# fie din
cau)a i)ol!rii sociale# nu "i-au de)$oltat a&ilit!i necesare pentru a tr!i independent din punct de $edere
financiar# nu au capacitatea de a c!uta sau menine un loc de munc! sau de a-"i eercita rolurile
parentale. Centru a r!spunde acestor ne$oi# ser$iciile de asisten! a femeilor $ictime ale $iolenei au
de)$oltat# n special n cadrul pro%ramelor din cadrul ad!posturilor# ateliere pentru de)$oltarea
competenelor "i a&ilit!ilor necesare desf!"ur!rii unei $iei independente. Cu toate acestea# puine
femei# dintre cele care &eneficia)! de aceste pro%rame# au capacitatea de asimilare a informaiei "i de
de)$oltare a capacit!ilor personale pe durata unei perioade le%ale de %!)duire n ad!posturi. Astfel# n
;0
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
e"uarea %!sirii unui loc de munc! "i a unei locuine# femeile au de ales ntre a se ntoarce la partenerul
$iolent sau a tr!i pe strad!. Cercet!rile arat! c!# n raport cu se$eritatea $iolenei unele femei ale% s!
tr!iasc! pe strad!# ns! ma(oritatea femeile se rentorc acas! repet'nd ciclul $iolenei -Iorde# Eelfric+ 6
/inlaKson# ?22D..
Studiile reali)ate asupra ca)urilor de separare permanent! arat! c!# din cau)a amenin!rilor# a
cre"terii %radului de $iolen! "i a posi&ilit!ilor limitate de a %!si o locuin! "i a-"i asi%ura necesarul de
trai pentru ea "i copii# o femeie are ne$oie# n medie# de opt ani pentru a p!r!si definiti$ relaia -7ell#
?22;.. Datele pre)entate n Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc arat!
c! n Rom'nia femeile $ictime ale a&u)ului fi)ic au ne$oie de aproimati$ 02#= ani pentru a p!r!si
relaia4 femeile cu un ni$el de educaie "colar! de cel mult opt clase suport! $iolena pe o perioad! mult
mai mare de timp -n medie 0N ani.# n comparaie cu femeile care au a&sol$it liceul -n medie ;#N ani..
Diferenele apar "i n ceea ce pri$e"te $'rsta, tinerele au suportat a&u)uri pe perioade mai mici -2#9 ani
n medie. comparati$ cu femeile n $'rst! de N2 de ani -0N#N ani n medie.. Vi mediul de pro$enien!
determin! perioada de care femeia are ne$oie pentru a se separa permanent de soul $iolent4 femeile din
mediul rural au suportat $iolena fi)ic! pe o perioad! mai mare -0D ani n medie. comparati$ cu femeile
din mediul ur&an -9 ani n medie. -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;..
Ioo8ind# Sulli$an 6 7K&ee -?22D. au reali)at un studiu focali)at pe tipurile de strate%ii de
protecie utili)ate de c!tre femei pentru si%urana personal! "i a copiilor4 autorii studiului au utili)at
pentru e$aluare cinci su&scale ale patternului r!spunsului la $iolen!, acceptarea# re)istena acti$!#
c!utarea suportului formal# c!utarea suportului informal "i planul de p!r!sire a relaiei. Re)ultatele
cercet!rii au ar!tat c! deci)ia femeii de a ale%e una din cele cinci forme de r!spuns era luat! n funcie
de, -a. se$eritatea a&u)ului, femeile care sufereau forme se$ere de a&u) erau mult mai interesate de
solicitarea suportului formal sau informal "i de %!sirea unor soluii pentru p!r!sirea relaiei. *rientarea
spre suportul formal a fost constatat! n special la femeile care se confruntau cu forme se$ere ale
a&u)ului psi+olo%ic. La etrema cealalt!# femeile cel mai puin interesate de soluia p!r!sirii relaiei erau
cele care sufereau forme u"oare de $iolen! fi)ic! "i psi+olo%ic!4 -&. relaia femeii cu partenerul $iolent,
femeile care locuiau mpreun! cu partenerul $iolent n perioada a&u)ului# dar planificau p!r!sirea
relaiei# erau mult mai ec+ili&rate psi+ic dec't femeile care nu considerau o asemenea strate%ie. De
asemenea# femeile care deciseser! sf'r"irea relaiei cu partenerul $iolent erau mult mai dispuse spre
%!sirea unui planul de sal$are4 -c. eistena ad!posturilor4 cercetarea nu a rele$at o diferen!
;?
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
semnificati$! n deci)ia de a p!r!si relaia "i a locui temporar n ad!post ntre femeile care mai fuseser!
anterior n ad!post "i femeile care apelase p'n! la acel moment doar la suportul informal.
De asemenea# cercetarea a mai scos n e$iden! faptul c! r!spunsul la $iolen! este influenat de
factorii contetului social n care femeia tr!ie"te. n practic! nu eist! @cea mai &un! strate%ieA de
r!spuns la $iolen!4 aceea"i strate%ie a a$ut consecine diferite asupra fiec!rei femei# n funcie de
particularit!ile personale "i sociale. Cercet!torii au a(uns la conclu)ia c!# dac! o anumit! strate%ie poate
s! reduc! $iolena pentru o femeie# pentru o alt! femeie acela"i tip de strate%ie poate s! creasc! riscurile
de a fi a&u)at!.
Hodul n care femeia r!spunde la $iolen! are consecine asupra &un!st!rii personale "i asupra
capacit!ii ei de a r!spunde la episoade $iolente ulterioare. Astfel# Ioo8ind# Sulli$an 6 7K&ee -?22D.
arat! c! strate%ia n care femeia ncearc! s! menin! lini"tea n familie# ndeplinind cererile partenerului#
este eficient! n anumite ca)uri pentru si%urana femeii# ns!# pe termen lun% are efecte asupra s!n!t!ii
mentale "i psi+ice a acesteia. /emeia care adopt! o asemenea strate%ie are un ni$el sc!)ut al calit!ii
$ieii "i este mai dispus! la depresii.
n urma in$esti%aiilor asupra modului n care femeile au r!spuns la $iolen! "i a re)ultatelor
inter$iurilor cu personalul implicat n ser$iciile de inter$enie# Ioodman at al. -?22;. a ela&orat un
inde al strate%iilor# denumit 3ntimate Cartener Violence Strate%ies 3nde. Re)ultatele cercet!rii au ar!tat
c! femeile sunt orientate n primul r'nd spre aciuni private de rezisten la violen# de"i# su&
aspectul eficienei strate%iilor# cercetarea a rele$at un impact sc!)ut al acestor strate%ii asupra sc!derii
se$erit!ii $iolenei "i a &un!st!rii indi$iduale a femeii. Crin contrast# puine dintre femeile $ictime ale
$iolenei s-au ndreptat spre suport formal -apelarea poliiei# instanei de (udecat! sau a ser$iciilor de
suport n comunitate.# de"i strate%iile &a)ate pe utili)area suportului formal au fost considerate cele mai
eficiente. Strate%iile care se &a)au pe suportul informal -familie# prieteni. par s! fie# de asemenea#
eficiente "i sunt preferate ca a doua alternati$! de r!spuns la $iolen!.
Ale%erea aciunilor de re)isten! la $iolen! sunt nt'lnite n special atunci c'nd femeia,
accept! a&u)ul n ideea c! l $a sal$a pe so din pro&lemele care %enerea)! acest comportament4
deseori $iolena este pus! pe seama unor surse eterne -cum ar fi "oma(ul. "i de aceea soul este a&sol$it
de responsa&ilitate4
n special datorit! credinelor "i $alorilor reli%ioase le%ate de familie# femeia refu)! s! accepte c!
are dreptul s!-"i p!r!seasc! soul4 femeile ndur! $iolena datorit! unor nalte con$in%eri reli%ioase4
;;
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
se acu)! pe sine# cel puin n parte# ca pro$oc'nd aciunile $iolente ale soului4 deseori aceste
situaii sunt nt'lnite c'nd a&u)ul fi)ic sau seual este asociat cu a&u)ul psi+olo%ic.
* a&ordare diferit! a eplicaiei raionali)!rilor "i t!cerii femeii asupra $iolenei partenerului este
dat! de JoMns 6 Adams -?222.. Autorii susin c! aceste tipuri de raionali)!ri pot a$ea la &a)! o relaie
paradoal! perceput! de c!tre femeie ntre iu&irea declarat! "i $iolena manifestat!# precum "i modul n
care femeia creea)! profilul iu&irii partenerului4 de"i aceast! perspecti$! a fost ar%umentat! de c!tre cei
doi autori n urma cercet!rilor pri$ind modul n care femeile descriu partenerul "i stilul de m&inare a
iu&irii cu $iolena manifestat!# continu! s! r!m'n! o speculaie ntruc't nu sunt anali)ate toate
$aria&ilele directe "i indirecte care pot inter$eni. *ricare ar fi# ns! &a)a acestor raionali)!ri# JoMns 6
Adams susin c! n aceast! situaie femeia decide s! acione)e sin%ur! pentru stoparea $iolenei
partenerului4 orice inter$enie din eterior este respins! de c!tre femeie. Deseori femeia se afl! ea ns!"i
ntr-un conflict n nele%erea sc+im&!rilor care au inter$enit n comportamentul partenerului# pe care l
iu&e"te# precum "i n %!sirea identit!ii personale "i a partenerului n aceast! nou! situaie4 toate acestea
contri&uind la p!strarea t!cerii femeii asupra $iolenei.
Statisticile "i studiile reali)ate n multe din !rile europene arat! c!# de"i speciali"tii "i populaia
aprecia)! suportul formal ca fiind cel mai eficient n reducerea $iolenei# acesta este adesea %reu
accesi&il femeii $ictime a $iolenei n cuplu. Ser$iciile de specialitate# spre eemplu# nu sunt# n
con"tiina femeii# un suport pe care ea poate s!-l apele)e n ca)urile de $iolen!.
;D
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Crima pro&lem! ine de faptul c! n cele mai multe comunit!i nu sunt create aceste ser$icii4
eplicaia pentru aceast! situaie poate fi aceea c!# pe de-o parte# puine comunit!i recunosc $iolena
asupra femeii ca fiind o pro&lem! social! "i decid de)$oltarea ser$iciilor de asistare a cuplului sau de
protecie a femeii# iar pe de alt! parte puine comunit!i dispun de fonduri sau au capacitatea de a atra%e
fonduri pentru de)$oltarea ser$iciilor.
A doua pro&lem! $i)ea)! incapacitatea femeii de a apela ser$iciile4 multe dintre studii arat! c!
femeile nu dein ntotdeauna informaii despre modalitatea de apelare sau locali)area ser$iciilor de
asisten! "i protecie. Deseori ser$iciile nu sunt accesi&ile deoarece necesit! deplasarea femeii pe
distane lun%i4 cele mai multe femei nu pot face aceste deplas!ri# fie pentru c! nu dispun de resurse
financiare pentru acoperirea c+eltuielilor de deplasare# fie pentru c! nu sunt capa&ile s! se deplase)e n
afara localit!ii din cau)a sensi&ilit!ii emoionale "i a suferinelor fi)ice sau psi+ice re)ultate din
eperiena $iolenei.
A treia pro&lem! ine de faptul c! puine dintre ser$icii au capacitatea de asistare a femeii n cadrul
familiei# iar ad!posturile nu pot oferi asisten! pentru toate femeile care sufer! de pe urma $iolenei n
cuplu.
Ser$iciile sociale de)$oltate de c!tre or%ani)aiile non%u$ernamentale dup! 0191# n Rom'nia# nu au
reu"it s! r!spund! adec$at pro&lematicii $iolenei asupra femeii din mai multe moti$e. Ce de-o parte
lipsa $i)i&ilit!ii pro&lemei $iolenei asupra femeii "i a unui mesa( social clar mpotri$a $iolenei n
familie# "i asupra femeii n mod special# nu a permis circulaia informaiei pri$ind suportul oferit de
c!tre aceste ser$icii# precum "i a ncura(!rii femeii s! acione)e pentru ncetarea $iolenei prin solicitarea
suportului etern. Ce de alt! parte# n lipsa unei dia%no)e pri$ind factorii de risc "i tipul de suport social
care poate fi solicitat pentru pre$enirea "i protecia persoanelor $ulnera&ile n familie a f!cut ca mesa(ul
pri$ind pre$enirea "i descura(area social! a conduitei $iolente fa! de femeie n relaia de cuplu s! nu
ai&! un impact $i)i&il la ni$el comunitar. n de)$oltarea ser$iciilor pentru $ictimele $iolenei n familie#
or%ani)aiile non%u$ernamentale s-au confruntat cu pro&leme %enerate de,
- lipsa resurselor necesare pentru demararea sau continuarea pro%ramelor4
- lipsa unui cadru le%al pri$ind $iolena n familie4
- incapacitatea de)$olt!rii unui sistem de ser$icii speciali)ate care s! r!spund! unui cadru mai lar%
de pre$enire a $iolenei "i de asistare a $ictimei.
Gici apelarea poliiei nu este o alternati$! preferat! de c!tre femei. Studiile reali)ate asupra acestei
teme nu aduc multe elemente noi n clarificarea apel!rii reduse a poliiei. Re)ultatele studiilor pri$ind
;N
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
percepia contact!rii poliiei n situaii de a&u) arat! c! n con"tiina femeilor $ictime ale $iolenei poliia
apare ca punct de contact pentru inter$enia sistemului (uridic "i de sanciuni.
Din perspecti$a eficienei inter$eniei n diminuarea sau ncetarea $iolenei# poliia este apreciat! pe
o scar! de la foarte puin eficient! sau care c+iar nr!ut!e"te situaia la o apreciere etrem de eficient!
care duce la sc!derea $iolenei. Re)ultatele studiului reali)at de Apsler# Cummins 6 Carls -?22;. arat!
c! poliia era apreciat! n mai mult de (um!tate din ca)uri ca fiind foarte eficient! n aciuni cum ar fi,
informarea $ictimei asupra ordinului de restricie# arestarea partenerului $iolent "i suport n %!sirea unui
pro%ram de consiliere.
ntruc't statistica "i studiile arat! c! femeile nu ale% apelarea poliiei ntre soluiile de r!spuns la
$iolen!# speciali"tii se ntrea&! care sunt a"tept!rile femeii de la inter$enia poliiei. Este a"teptat ca
poliia s! areste)e soul n ca)ul $iolenei sau doar s! inter$in! pentru stoparea $iolenei n momentul
escalad!rii eiU Cercet!torii care au a&ordat relaia dintre $iolen! "i apelarea sistemului formal de c!tre
$ictim! au descoperit c! moti$ele pentru care femeile nu apelea)! poliia n ca)ul $iolenei# sau nu
consider! aceast! opiune# erau le%ate de percepia poliiei "i a a"tept!rilor inter$eniei acesteia# precum
"i consecinele inter$eniei asupra $iitorului familiei. n ca)urile n care femeile a$eau o percepie
po)iti$! a poliiei dar n urma apelului poliia a decis arestarea soului mpotri$a dorinei femeilor#
studiul arat! c! un sfert din populaia in$esti%at! a r!spuns c! si%ur nu $a mai c+ema poliia la urm!torul
episod $iolent# iar trei sferturi a r!spuns c! pro&a&il sau si%ur $a mai c+ema poliia -Apsler# Cummins 6
Carls# ?22;..
Studiile reali)ate asupra relaiei dintre atitudinea social! fa! de $iolen! "i aciunile ntreprinse de
femei n ca)ul $iolenei partenerului aduc ca noutate# n considerarea apel!rii poliiei de c!tre $ictimele
$iolenei# influena percepiei socio-culturale a $iolenei "i $ictimei. Studiile reali)ate n comunit!ile
din Africa -Renia.# spre eemplu# arat! c!# n ca)ul apel!rii poliiei# femeile sunt ridiculi)ate de c!tre
a%enii de poliie "i nu sunt ntreprinse aciuni n direcia prote(!rii femeii -*ndic+o# ?222..
Ser$iciile medicale# parte a sistemului formal de inter$enie# au a$ut un rol important n identificare
"i asistarea ca)urilor de a&u) fi)ic "i seual. Deseori# n !rile n care nu au fost de)$oltate ser$iciile de
asisten! a $ictimelor $iolenei# femeile sunt asistate numai de c!tre ser$iciile medicale. n multe ca)uri
ser$iciile medicale sunt cele care identific! ca)urile de $iolen! asupra femeii "i le orientea)! spre
ser$iciile de asisten!. Jeama speciali"tilor n asistena social! este c! monopoli)area asist!rii $ictimelor
$iolenei de c!tre ser$iciile medicale $a duce la medicali)area pro&lematicii $iolenei n familie "i $a
transforma o pro&lem! social! ntr-o pro&lem! medical! -Eeise# 011F..
;F
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Sistemul (uridic# de"i dispune de m!suri pentru protecia femeii fa! de $iolen!# pare s! fie
incapa&il s! r!spund! ne$oilor de protecie a femeii. 3ncapacitatea sistemului (uridic de a prote(a
$ictimele $iolenei n familie a fost deseori confirmat! de c!tre studiile reali)ate n ultimii ani -7a8er#
Coo8# 6 Gorris# ?22;.. Capacitatea sistemului (uridic de a a(uta $ictima $iolenei este determinat! de
percepia social! a $iolenei# capacitatea poliiei de a respecta sanciunile sta&ilite de (ustiie "i eistena
pro%ramelor de asisten! a $ictimei "i a%resorului.
/emeile care apelea)! la sistemul (uridic pentru ca)urile de $iolen! se mai confrunt! cu o pro&lem!,
sti%mati)area social!. n multe comunit!i# din cau)a percepiilor culturale ale familiei "i $alori)!rii
sociale a femeii# n ca)ul n care femeia apelea)! la sistemul (uridic pentru a cere protecie n ca)ul
$iolenei n cuplu# ea este sti%mati)at! social ntruc't se consider! c! aciunile ei afectea)! statutul social
al &!r&atului "i ima%inea unui maria( reu"it. n aceste condiii femeia renun! la apelarea sistemului
formal de inter$enie c+iar dac! eist! m!suri le%ale de inter$enie pentru suportul femeii -*ndic+o#
?222..
Din cau)a lipsei suportului ser$iciilor speciali)ate "i a eistenei unui contet socio-cultural pasi$
fa! de $iolen! sau care &lamea)! $ictima# multe dintre femei ncearc! s! raionali)e)e comportamentul
$iolent al partenerului# p!str'nd t!cerea asupra $iolenei. Cotri$it Cercetrii Naionale privind Violena
n Familie i la Locul de Munc# o treime dintre femei au apelat la poliie pentru a depune o pl'n%ere dar
(um!tate dintre acestea au fost nemulumite sau foarte nemulumite de modul n care poliia a tratat
ca)ul4 ?B dintre femei au apelat pentru spri(in la alt! instituie dec't poliia n principal pentru c! @nu
cunosc o astfel de instituieA sau @nu "tiau c! eist! a"a ce$aA4 din ru"ine sau fric! se a(un%e la situaia ca
?9B dintre femei s! nu reacione)e# aproape o cincime tac "i pl'n%# iar 0=B @fu% de acas!AOse refu%ia)!
la p!rini -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;..
Studiul reali)at de Iallup n 7ucure"ti arat! c! o treime -;NB. din femeile care au eperimentat
o form! de $iolen! domestic! au $or&it cu cine$a despre acest lucru "i doar 0=B au mers la poliie sau
au c+emat poliia pentru a face o pl'n%ere ultima dat! c'nd au fost a%resate -Violena asupra femeii n
(ucureti) Iallup *r%anisation# ?22;.

;=
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
,mpactul mediului social asupra violenei n cuplu
Ce m!sur! ce au crescut semnal!rile ca)urilor de $iolen! "i tot mai multe pro%rame au fost
de)$oltate n domeniul pre$enirii "i com&aterii $iolenei# au ap!rut "i discuiile pri$ind contri&uia
fiec!rei componente sociale -formale "i informale. la diminuarea sau stoparea $iolenei n cuplu.
Concepia c! ser$iciile de asistare a $ictimelor $iolenei nu sunt ntotdeauna pre%!tite pentru a asista
num!rul mare de femei care au ne$oie de asisten! a mutat centrul de interes al discuiei asupra
r!spunsului comunit!ii fa! de $iolen! "i $ictimele acesteia# precum "i asupra modului n care
comunitatea# prin pro%ramele de pre$enie "i inter$enie susine "i promo$ea)! $alori "i norme care
susin conduitele non-$iolente "i l a(ut! pe a%resor s! renune la $iolen!. De"i cele mai multe aciuni n
domeniul $iolenei sunt centrate pe reducerea $iolenei prin de)$oltarea ser$iciilorOad!posturilor "i
solicitarea poliiei pentru a inter$eni# n literatura de specialitate "i n datele pu&licate nt'lnim un
puternic suport pentru ideea pre$enirii "i com&aterii $iolenei prin intermediul re%'ndirii relaiilor
interpersonale "i patternurilor interacionale.
Speciali"tii aprecia)! c! $iolena asupra femeii n relaia de cuplu persist!# n ciuda de)$olt!rii
pro%ramelor "i ser$iciilor de inter$enie# ntruc't structura social! a relaiilor interpersonale continu! s!
furni)e)e condiii propice pentru $iolen!. Catternul $iolenei este at't de profund fundamentat n
structura relaiilor interpersonale c! $iolena poate fi eprimat! c+iar prin culturi "i n condiii socio-
economice diferite. De altfel# n multe !ri# cum ar fi, Canada# Europa# State Unite "i Australia# condiiile
socio-culturale s-au modificat n ultimii ani ns! comportamentele $iolente n familie persist!
-Hic+als8i# ?22D..
Structurarea relaiilor sociale "i familiale n direcia i)ol!rii femeii de mediul social "i limit!rii
accesului acesteia la resurse %enerea)! un mediu propice pentru de)$oltarea "i meninerea $iolenei. n
&a)a acestei structur!ri sociale a relaiilor interpersonale se aprecia)! c! dac! o sin%ur! caracteristic! a
sistemului social al relaiilor interpersonale s-ar modifica# pro&a&il conflictul ar fi soluionat diferit dec't
prin $iolen!4 sc+im&area aspectelor socio-culturale care determin! $iolena "i modificarea credinelor "i
$alorilor celor care susin $iolena sunt modalit!i care ar tre&ui a&ordate pentru reducerea $iolenei
-Hic+als8i# ?22D.. Concepia pri$ind modificarea patternului social al $iolenei prin nt!rirea normelor
"i $alorilor care stau la &a)a conduitelor non-$iolente nu este nou!# aceasta fiind esena postulatelor
teoriilor sociale precum "i a su%estiilor f!cute de c!tre speciali"ti n implicarea comunit!ii pentru
reducerea $iolenei -/amilK Cre$ention /und.
;9
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
3nteraciunile sociale sunt tot mai mult n atenia speciali"tilor# fie pentru sc+im&area
comportamentului a%resorului# fie pentru suportul $ictimei. Studiile focali)ate asupra e$alu!rii
eficienei inter$eniei au rele$at faptul c! matricea relaiilor interpersonale# ntr-un spaiu socio-cultural#
poate constitui factor de risc ma(or sau factor in+i&itor pentru $iolen! -Edleson# P.L# ?222.4 n practica
de pre$enire "i inter$enie# sistemul relaiilor interpersonale este considerat deopotri$! r!spun)!tor
pentru %enerarea factorilor de risc# care fa$ori)ea)! de)$oltarea "i manifestarea comportamentelor "i
atitudinilor $iolente "i a factorilor de suport social pentru protecia $ictimelor $iolenei.
Atitudinea comunit!ii sau a mem&rilor reelelor sociale fa! de $iolen! poate fi un factor de risc
atunci c'nd &lamea)! $ictima $iolenei sau un factor de suport atunci c'nd promo$ea)!
comportamentele non-$iolente n cadrul familiei# susin $ictima "i de)apro&! social comportamentul
a%resorului. Comunitatea este apreciat! r!spun)!toare pentru modul n care este susinut! de)$oltarea
ser$iciilor pentru protecia $ictimelor $iolenei# este ncura(at! semnalarea ca)urilor "i sancionat! social
conduita a%resorului. * anali)! a datelor pu&licate de Euro&arometru arat! c! la ntre&area Cunoatei o
femeie care a fost victima unor forme de violen n familie%) un procent su&stanial a r!spuns cu da.
Huli inter$ie$ai au r!spuns c! "tiu cel puin o persoan! care i este $ecin!# prieten! sau din cadrul
familiei care a fost $ictim! a $iolenei -00B# 09B# 01B.. Iarcia -?22;.# aprecia)! c! r!spunsurile din
Euro&arometru arat! c! multe ca)uri care nu sunt raportate sunt cunoscute mediului social eist'nd o
anumit! toleran! social! fa! de partenerul $iolent. Vi Cercetarea Naional privind Violena n Familie
i la Locul de Munc arat! c! F9B dintre femeile care au declarat c! au suferit cel puin o form! de
$iolen! declar! c! n momentul n care a fost $ictim! a $iolenei au fost de fa! rude# prieteni sau
cuno"tine -Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;.
Edleson "i Jolman -011?. su%erau c! comunitatea -mem&rii familiei l!r%ite# prietenii# $ecinii#
%rupurile reli%ioase# poliia# personalul medical# "coala etc.. este cel mai important spaiu care poate fi
utili)at pentru a e$ita i)olarea cuplului "i a femeii# precum "i pentru sancionarea conduitei persoanelor
$iolente# promo$area suportului pentru $ictim! "i sc+im&area atitudinilor "i credinelor sociale pri$ind
$iolena. De altfel# pro%ramele de suport sau de com&atere a $iolenei sunt n %eneral focali)ate pe
concepia de sc+im&are a comportamentului "i sunt locali)ate n apropierea mediului de $ia! al $ictimei
sau a persoanelor cu risc crescut de a a(un%e $ictime ale $iolenei.
Rolul suportului social n meninerea st!rii de s!n!tate a $ictimei $iolenei n cuplu a constituit tema
multor cercet!ri fie c! acestea au fost centrate pe eficiena mediului social n suportul oferit $ictimei# fie
c! erau centrate pe eficiena pro%ramelor de inter$enie. Studiile au ar!tat c! pre)ena suportului social
;1
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
are un impact po)iti$ asupra modului n care $ictima "i administrea)! situaia "i %!se"te modalit!i de
remediere "i in+i&are a $iolenei partenerului. Cersoanele care au a$ut suport emoional "i resurse din
partea prietenilor sau $ecinilor au f!cut fa! mai &ine situaiilor de $iolen! -Co+en and 5ills# 019N..
Studiile arat! c! $ictimele $iolenei apelea)! la prieteni sau rude nu doar pentru suport emoional dar "i
n ca)urile n care decid s! se separe de partenerul $iolent pentru a-"i prote(a $iaa "i copiii. n acest sens
studiile reali)ate de Hitc+ell 6 Eodson -011;. sunt apreciate ca primele studii care au rele$at clar relaia
dintre suportul social "i meninerea st!rii de s!n!tate a $ictimelor $iolenei n cuplu -Iood8ind# P. R#
Iillum# J.L.# 7K&ee# D.3.# Sulli$an# C.H.# ?22;..
Considerarea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu ca o pro&lem! pri$at! ca "i $i)i&ilitatea
sc!)ut! a efectelor asupra copilului "i a s!n!t!ii pu&lice au dus la perpetuarea unor modele $iolente de
con$ieuire n cuplu "i la a%ra$area formelor de $iolen!. Studiile reali)ate de /amilK Cre$ention /und
au punctat urm!toarele moti$e pentru care comunitatea poate fi considerat! &a)a suportului $ictimelor
$iolenei "i tre&uie s! fie parte a pro%ramelor de inter$enie "i pre$enie,
femeile a&u)ate apelea)! pentru a(utor n primul r'nd la rude# $ecini# prieteni nainte de a apela
la autorit!i4
ser$iciile nu sunt accesi&ile $ictimelor $iolenei sau $ictimele sunt deseori i)olate de
comunitate# relaion'nd numai cu persoanele din cercul apropiat4
mem&rii comunit!ii cunosc ca)urile epuse riscului de $ictimi)are sau care au pro&leme ce pot
%enera forme de $iolen!4
mem&rii comunit!ii au acces la normele "i practicile care susin comportamentele $iolente dar
"i la cele care pot fi folosite pentru in+i&area lor.
_______________________________________
/iolena ntre vizibilitate i contientizare social
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Speciali"tii susin c! o condiie pentru ca orice comunitate s! r!spund! unei pro&leme este
con"tienti)area pro&lemei. Atunci c'nd mem&rii unei comunit!i nu cunosc ca)urile de $iolen! n
familiile din cadrul comunit!ii "i nu nele% impactul pe care $iolena l are asupra de)$olt!rii personale
"i sociale ei nu $or putea aciona pentru a inter$eni sau a pre$eni $iolena. n lucrarea Strategii ale
dezvoltrii sociale# C!t!lin >amfir a ela&orat un model eplicati$ detaliat pri$ind definirea "i
soluionarea pro&lemelor sociale# model care poate fi utili)at "i n nele%erea r!spunsului comunit!ii la
pro&lema $iolenei. Datele pre)entate at't n sonda(ele europene -Euro&aormetru N2.0. c't "i n
D2
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
sonda(ele rom'ne"ti -de"i sonda(ele nu au urm!rit tema con"tienti)!rii "i a relaiei dintre $i)i&ilitatea
pro&lemei $iolenei "i com&aterea $iolenei. furni)ea)! suficiente date care s! confirme ipote)a conform
c!reia atunci c'nd pro&lema $iolenei nu este con"tienti)at! la ni$elul comunit!ii nu este de)$oltat un
r!spuns puternic de descura(are a $iolenei nici la ni$elul cadrelor informale ale comunit!ii# dar nici la
ni$elul ser$iciilor comunitare.
C!t!lin >amfir susine c! o dificultate care afectea)! $iaa mem&rilor comunit!ii este
conceptuali)at! ca pro&lem! social! atunci c'nd sunt ndeplinite dou! condiii, pe de-o parte eist! o
dificultate real!# iar pe de alt! parte aceast! dificultate este con"tienti)at! ca pro&lematic!. C+iar atunci
c'nd eist! o pro&lem! social!# condiia pentru ca aceasta s! fie asumat! ca pro&lem! la ni$elul
comunit!ii este con"tienti)area ei. n acest sens $iolena asupra femeii c+iar dac! este definit! la ni$el
teoretic "i la ni$el structural ca fiind o pro&lem!# ea nu $a fi asumat! de c!tre comunitate dec't dac! este
con"tienti)at! ca pro&lem!. Lipsa de con"tienti)are nu reduce efectele pro&lemei ntruc't pro&lema
eist! la ni$elul comunit!ii ntr-o form! latent!. C. >amfir susine c! @trecerea din latent n manifest a
unei pro&leme este un proces etrem de important# ntruc't soluionarea ei depinde fundamental de
aceastaA
9
.
Con"tienti)area unei pro&leme este similar! cu asumarea ei de c!tre comunitate "i cu implicarea
mem&rilor comunit!ii n direcia soluion!rii ei. Aceast! concepie asupra a&ord!rii pro&lemei sociale
$ine s! confirme concepia re)ultat! din anali)a datelor pri$ind $iolena n Rom'nia potri$it c!reia
cre"terea $i)i&ilit!ii unei pro&leme nu duce la diminuarea pro&lemei at'ta $reme c't pro&lema nu este
con"tienti)at! "i deci asumat! de c!tre comunitate. R!spunsul comunit!ii la $iolen! este asociat
ni$elului de con"tienti)are "i nu de $i)i&ilitate.
Datele pre)entate de Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc
arat! c! la ntre&area, De o&icei c'nd ai fost .... -forma de $iolen!.# $-a s!rit cine$a n a(utorU# ;FB au
r!spuns, @niciodat!A# ?FB au r!spuns, @da# de c'te$a oriA# iar DB au r!spuns, @da# o dat!A -Centrul
Carteneriat pentru E%alitate# ?22;.. Dac! ar fi s! consider!m "i r!spunsul formal de)$oltat de c!tre
comunit!i la pro&lema $iolenei asupra femeii $edem c! nu au fost de)$oltate ser$icii speciali)ate de
asistare a familiilor care se confrunt! cu $iolena "i de protecie a $ictimelor $iolenei# poliia fiind
sin%ura component! a sistemului formal care poate inter$eni p'n! acum n ca)urile de $iolen! n
9
>amfir# C# -01==.# Strate%ii ale de)$olt!rii sociale# Ed Colitic!# 7ucure"ti# p. D9
D0
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Rom'nia4 poliia nu este# ns!# este orientat! special asupra acestui tip de pro&leme "i nici nu este
pre%!tit! pentru a r!spunde situaiilor de $iolen! asupra femeii n relaia de cuplu.
n perspecti$a modelului eplicati$ de)$oltat de C. >amfir pri$ind con"tienti)area pro&lemei
sociale poate fi eplicat! "i a&ordarea difereniat! a pro&lemei $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu
la ni$el structural "i la ni$el comunitar. Astfel# recunoa"terea pro&lemei $iolenei asupra femeii n relaia
de cuplu este re%!sit!# n Rom'nia# la ni$elul or%ani)aiilor %u$ernamentale# iar pro&lema $iolenei apare
re%lementat! la ni$el le%islati$# ns! aceast! recunoa"tere nu a fost preluat! automat la ni$elul
comunit!ilor. Su& influena tendinelor structurale Rom'nia a semnat con$eniile internaionale pri$ind
com&aterea $iolenei asupra femeii "i a de)$oltat n timp m!suri le%islati$e "i aciuni strate%ice ns! nu
eist! sustena&ilitatea social! pentru aplicarea acestor m!suri. Hem&rii comunit!ii nu "i-au asumat
$iolena asupra femeii ca pro&lem! social! a comunit!ii lor datorit! unor &loca(e su&iecti$e sau
o&iecti$e.
Rolul pe care or%ani)aiile %u$ernamentale l au este de a furni)a suport comunit!ilor n
$ederea @con"tienti)!rii -formul!rii. ca pro&lem! de soluionatA a $iolenei. Acest suport tre&uie ns!
conceput n raport de %radul difereniat n care fiecare comunitate a(un%e s! nelea%! pro&lematica
$iolenei. Ce de alt! parte# @simpla con"tienti)are a unei pro&leme la ni$elul unui participant# al unui
%rup sau c+iar al tuturor participanilor unui sistem poate s! nu ai&! nici o influen! asupra acti$it!ii
respecti$ului sistem dac! nu este nsoit! "i de o nre%istrare formal!A. Atunci c'nd recunoa"terea
structural! a $iolenei nu este completat! de formul!rile teoretice "i "tiinifice asupra pro&lemei
$iolenei# suportul creat de c!tre structurile formale poate doar crea confu)ie la ni$el comunitar n
demersul de con"tienti)are a pro&lemei.
Asumarea $iolenei asupra femeii ca pro&lem! social! s-a f!cut la ni$el structural ns! lipsa
implic!rii speciali"tilor n formularea acesteia a creat confu)ii asupra nele%erii $iolenei "i a formelor
acesteia la ni$el comunitar. Apare aici o discrepan! ntre modul de nele%ere a $iolenei la ni$elul
or%ani)aiilor %u$ernamentale "i mem&rii comunit!ii. Dac! &!taia este considerat! o form! de $iolen!#
p!lmuirea# insulta sau ameninarea nu sunt uni$ersal acceptate ca forme de $iolen! at't de c!tre femei
c't "i de c!tre &!r&ai. Diferenele statistice apar n estimarea pri$ind pedepsirea prin le%e a acestor
forme de $iolen!. Astfel# numai DDB din 99B din e"antionul de $ictime consider! c! @un &!r&at care nu
permite partenerei lui s! ias! din cas!A tre&uie pedepsit prin le%e -Cercetarea Naional privind Violena
n familie i la locul de munc) Centrul Carteneriat pentru E%alitate# ?22;..
D?
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Crocesul de con"tienti)are a unei pro&leme "i transferul ei n planul aciunilor comunit!ii
necesit! parcur%erea unui anumit timp. C. >amfir arat! c! m!rimea timpului de con"tienti)are a unei
pro&leme depinde de urm!torii factori ->amfir# 01==.,
- amploarea i tipul procesului pertur"ator
Cu c't amploarea unei dificult!i este perceput! ca sc!)ut!# fiind locali)at! n (urul pra%ului de
accepta&ilitate# cu at't scad "ansele ca dificultatea s! fie con"tienti)at! ca pro&lem! social!. n ca)ul
$iolenei amploarea fenomenului este perceput! n raport de ca)urile n care conduita $iolent! dep!"e"te
%ardul de accepta&ilitate a $iolenei. Un factor care diminuea)! amploarea $iolenei este modul de
ncadrare a atitudinilor "i comportamentelor $iolente n re%istrul $iolenei. Cro&lema ncadr!rii $iolenei
la ni$el comunitar este accentuat! de lipsa clarit!ii formelor $iolenei "i a ar%umentaiilor "tiinifice
pri$ind consecinele $iolenei n contetul socio-economic al Rom'niei# la care este asociat! dinamica
influenei culturale.

- factorii cognitivi
Un aspect esenial n cadrul acestui factor este posi&ilitatea de cunoa"tere a pro&lematicii $iolenei la
ni$elul unui contet socio-economic "i cultural mai lar%# precum "i identificarea dinamicii $iolenei n
cadrul fiec!rei comunit!i. Jimpul de con"tienti)are a $iolenei ar fi redus n situaia n care ar eista
posi&ilitatea anali)ei dinamicii $iolenei n cadrul fiec!rei comunit!i "i ar putea fi identificate
consecinele asupra de)$olt!rii indi$idului "i a comunit!ii# dar "i costurile sociale ale $iolenei. Aceast!
posi&ilitate nu eist! n Rom'nia# "i nici n multe din statele europene.
C. >amfir ar%umentea)! c! nu este suficient s! reduci timpul de con"tienti)are a unei pro&leme# ci "i
s! poi estima pro&lemele care pot fi de)$oltate n $iitor. Aceasta presupune pe de-o parte# s! poi estima
factorii de risc care por ap!rea# iar pe de alt! parte s! urm!re"ti modul n care se de)$olt! o comunitate
astfel nc't s! poi adapta m!surile de pre$enire "i inter$enie stadiului n care se afl! comunitatea la un
moment dat4 acesta este un aspect foarte important n domeniul inter$eniei "i pre$enirii $iolenei n
familie "i pentru modul n care $iolena s-ar putea de)$olta su& influena factorilor interni "i eterni care
pot apare la un moment dat n $iaa indi$idului. De altfel# anali)a factorilor de risc at't de c!tre femeie#
dar "i de c!tre comunitate de$ine tot mai mult tema central! a teoriilor pri$ind pre$enirea $iolenei "i
prent'mpinarea de)$olt!rii conduitei $iolenei.

- e*istena unor soluii posi"ile
D;
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
n domeniul $iolenei n cuplu identificarea soluiilor posi&ile de inter$enie este etrem de
important! pentru diminuarea sau stoparea $iolenei. /ocali)area eronat! asupra factorilor de risc ficti$i
sau care eist! n comunitate dar nu sunt specifici pentru conduita $iolent! ntr-un anumit cuplu duce la
e"ec. 3dentificarea soluiilor posi&ile are un rol important n meninerea moti$aiei comunit!ii de
com&atere a $iolenei. Din perspecti$a ar%umentaiilor lui C. >amfir putem spune c! n ca)ul n care nu
sunt %!site soluii posi&ile satisf!c!toare eist! riscul s! apar! o stare de o&oseal! "i neputin! n stoparea
$iolenei care duce la de$contientizarea pro&lemei "i trecerea ei ntr-o stare latent! nsoit! de o cre"tere
a toleranei fa! de $iolen!.
Aceast! ar%umentaie poate fi aplicat! "i n anali)a r!spunsului sistemului informal la ca)urile de
$iolen!. Am ar!tat de(a n capitolul anterior c! n cercet!rile reali)ate n Statele Unite s-a constat c!
r!spunsul familiei sau prietenilor este condiionat de situaia n care suportul oferit este utili)at de c!tre
femeie n direcia p!r!sirii partenerului sau diminu!rii $iolenei.
- e*istena resurselor
* pro&lem! nt'lnit! oriunde n lume n domeniul $iolenei este eistena resurselor financiare "i
umane. Centru ca o comunitate s! poat! nele%e "i aciona n direcia com&aterii $iolenei tre&uie s!
eiste resurse financiare pe care comunitatea s! le poat! utili)a n direcia de)$olt!rii m!surilor necesare
pentru con"tienti)area de c!tre mem&rii s!i a pro&lemei $iolenei# dar s! eiste "i resurse umane
-speciali"ti. care s! e$alue)e factorii de risc "i factorii in+i&itori ai $iolenei# precum "i s! identifice
consecinele $iolenei.
- restricii n utilizarea resurselor
Acest factor se refer! la efectele colaterale ale soluiilor posi&ile care n%r!desc aplicarea lor sau la
o&stacolele culturaleOcontetuale.
- lipsa consensului n interiorul respectivului sistem sau ntre acesta i alte sisteme
n domeniul $iolenei lipsa consensului este pre)ent! de la definirea $iolenei p'n! la identificarea
soluiilor posi&ile de pre$enire "i inter$enie. Lipsa consensului este nt'lnit! at't n definirea formelor
$iolenei# c't "i asupra r!spunsului pe care comunitatea ar tre&ui s!-l ai&! fa! de ca)urile de $iolen!.
Deseori consensul lipse"te "i n a"tept!rile pe care femeile $ictime le au de la poliie "i ser$iciile pu&lice
"i ntre ne$oile de suport ale $ictimei "i posi&ilitatea mediului social de a r!spunde.
DD
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
- inerii instituionale
Cro&lemele cu care se confrunt! componentele sistemului formal n asistarea sau inter$enia
pentru protecia femeii $ictime a $iolenei au fost tratate n alte p!ri ale acestei lucr!ri. Aici nu $reau
dec't s! puncte) c! n de)$oltarea suportului formal pentru asistarea $ictimelor $iolenei apar deseori
o&stacole su&iecti$e "i o&iecti$e ale liderilor comunit!ii fa! de pro&lema $iolenei. Acest fapt poate fi
constatat din raportul pri$ind num!rul de ca)uri de $iolen! "i aprecierea %radului de prioritate a
pro&lemei n comunitate.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
.cceptarea social a anumitor grade de violen i 0ustificarea contextual a violenei
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hodul n care o societate percepe "i clasific! conduitele $iolente determin! manifestarea sau
in+i&area $iolenei. A"a cum am ar!tat n capitolul adresat ncadr!rii comportamentelor n re%istrul
$iolenei# at't la ni$elul re)ultatelor cercet!rilor# c't "i la ni$elul asum!rilor sociale apar neconcordane
le%ate de tipul de comportamente "i atitudini care constituie $iolen! "i %radele de toleran! socio-
cultural! fa! de manifestarea $iolenei. 3nter$enia comunit!ii pentru a oferi suport femeii $ictime a
$iolenei n cuplu "i pentru a sanciona $iolena este str'ns le%at! de percepia socio-cultural! a femeii "i
a familiei. n Africa "i Asia# de eemplu# este practica )estrei miresei sau cump!rarea miresei# practic!
prin care soia de$ine proprietatea soului. ntr-un studiu recent reali)at n Africa de Sud# 9?B dintre
femei au afirmat c! atunci c'nd &!r&atul pl!te"te preul miresei el de$ine proprietarul femeii "i =?B
dintre femei erau de acord cu aceast! practic!. n 3ndia p!rinii inter)ic fetei s! se ntoarc! acas! atunci
c'nd este $ictima a&u)ului soului# din teama de a nu pl!ti o a doua )estre soului. n aceste concepii
tolerana fa! de formele $iolenei fi)ice poate fi etins! p'n! la acceptarea formelor se$ere de $iolen!
sau omor'rea femeii de c!tre partener n ca)ul adulterului.
Cuinele studii focali)ate pe identificarea factorilor care au impact asupra percepiilor "i
r!spunsului mediului social fa! de $ictime arat! c! un aspect important n inter$enia mem&rilor
comunit!ii n ca)ul $iolenei este %radul n care ei e$aluea)! pe de-o parte# (ustificarea utili)!rii
$iolenei n acord cu comportamentul femeii "i cu respectarea normelor sociale "i familiale# iar pe de
alt! parte# riscurile n care se afl! $ictima.
DN
Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs - Violena n
familie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Studiile arat! c! eist! o relaie str'ns! ntre $alorile sociale referitoare la familie "i r!spunsul
comunit!ii fa! de $iolena n familie. n comunit!ile n care eist! atitudini sociale le%ate de prote(area
familiei "i a copiilor# spre eemplu# este semnalat! inter$enia mem&rilor comunit!ii n direcia
prote(!rii femeii "i copiilor4 n situaia n care $ictima "i a%resorul sunt c!s!torii "i au copii minori# iar
$iolena pune n pericol $iaa $ictimelor# mem&rii comunit!ii inter$in prin oferirea %!)duirii pro$i)orii#
de)apro&area comportamentului a%resorului "i mar%inali)area a%resorului. -Iood8ind# P. R# Iillum#
J.L.# 7K&ee# D.3.# Sulli$an# C.H.# ?22;..
Aciunea $ictimei influenea)!# de asemenea# r!spunsul celor din (ur. De)$oltarea reelelor
informale de suport n cadrul comunit!ii este puternic asociat! cu e$aluarea capacit!ii $ictimei de a
a$ea sau nu controlul asupra situaiei n care se afl!. C'nd aciunile $iolente ale a%resorului sunt
apreciate ca posi&il de controlat sau e$itat de c!tre femeie# apare &lamarea $ictimei "i diminuarea
suportului social. Dac! sunt atri&uii factori necontrola&ili de c!tre $ictim!# atunci apare o simpatie "i
suport fa! de aceasta -5alster# 011F..
Ce de alt! parte# multe dintre femeile $ictime nu &eneficia)! de suport deoarece prietenii sau
rudele le consider! $ino$ate de $ictimi)are prin faptul c! nu p!r!sesc relaia. Eist! situaii n care
anumite reele sociale ofer! iniial suport $ictimelor# dar renun! n timp deoarece $ictima este perceput!
ca i%nor'nd recomand!rile de a p!r!si relaia# sau dup! ce p!r!sesc relaia# se rentorc la partenerul
$iolent de"i sunt con"tiente de riscurile repet!rii $iolenei -Iood8ind# Iillum# 7K&ee 6 Sulli$an# ?22;..
n multe comunit!i datorit! normelor culturale "i sociale pri$ind familia# $iolena nu este
acceptat. n familiile tradiionale sau n cele care p!strea)! patternuri tradiionale# cu o toleran! mare
la $iolen!# $iolena asupra femeii este o parte din $iaa de familie# dar este p!strat secretul asupra
acesteia. Aici pot fi nt'lnite dou! tipuri de situaii, fie $iolena "i a&u)ul asupra femeii sunt apreciate ca
fiind situaii normale de $ia! "i de aceea nu poate fi $or&a de semnalarea ca)urilor deoarece mem&rii
reelelor familiale "i comunitare nu percep aceste practici ca fiind rele tratamente4 fie n anumite culturi
$iolena nu este acceptat "i n acest ca) $ictimele in secret "i nu cer a(utor pentru a nu afecta onoarea
familiei.
DF