Sunteți pe pagina 1din 10

SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI

STRUCTURA:G.P.N. ZOITA
COMUNA ZIDURI,JUD. BUZAU

PROIECT DE
ACTIVTATE
,,CE STIM DESPRE
ANIMALE?

PROFESOR INV. PRESC.,

HOIN

ARU MADALINA DANA

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 31.05.2013
UNITATEA DE INVATAMANT:G.P.N. Zoita
GRUPA:mijlocie
PROF.INV. PRESCOLAR: Hoinaru Madalina Dana
TEMA ANUALA DE INVATARE: ,,Cum este/a fost si va
fi pe pamant?
TEMA PROIECTULUI: ,,In lumea celor care nu
cuvanta
SUBTEMA: ,,La Zoo
DOMENIUL EXPERIENTIAL:Stiinte
CATEGORIA DE ACTIVITATE:Cunoasterea mediului
TEMA ACTIVITATII:,,Ce stim despre animale?
MIJLOC DE REALIZARE:joc didactic
TIPUL ACTIVITATII:evaluare a cunostintelor
SCOPUL JOCULUI: verificarea cunostintelor copiilor
despre animale domestice, animale salbatice,mediul lor
de viata,hrana,puii si adapostul lor.
OBIECTIVE OPERAIONALE:
O1-sa identifice pe baza unor ghicitori animale
domestice si salbatice;
O2-s recunoasca animalele domestice si salbatice si
sa aseze jetoanele

corespunzator pe plansa;
O3-s asocieze corect imaginea care reprezinta un
animal cu adapostul specific si cu hrana preferata a
acestuia ;
O4-sa gaseasca fiecare pui pe mama sa;
O5-sa imite sunetele scoase de animalele reprezentate
pe medalioane;
SARCINA DIDACTIC:
Rezolvarea sarcinilor
surpriza
prezentate
pe
parcursul
activitatii:denumirea
animalelor
domestice,salbatice, precizarea adapostului si a
hranei animalelor,asocierea puilor cu animalele
mama ;
REGULILE JOCULUI:
-copiii vor respecta cerintele educataorei;
-alternativ cate un copil din grupa va sparge un
balon ,insa nu se trece la urmatorul pana cand sarcina
nu este rezolvata;
-raspunsurile corecte vor fi recompensate cu
aplauze,iar la sfarsitul activitatii fiecare copil va primi
drept recompense cate un balon.

ELEMENTE DE JOC:baloane colorate cu


sarcini;aplauze ;intrecerea; miscarea;imitarea
animalelor recunoscute in imaginile de pe
medalioane,recompense .
STRATEGII DIDACTICE:

Metode si procedee:
expunerea,explicatia,conversatia, metoda
ghicitorilor, Diagrama
Venn,problematizarea,aprecierea verbala.
Mijloace de invatamant:plicuri
colorate,baloane,jetoane cu animale domestice si
salbatice,plansa cu diagram Venn,imagini cu
locuintele animalelor,tabla
magnetica,marker,medalioane cu animale si
pui,calculator,PPT cu ghicitori.
Forme de realizare a
invatarii:individual,frontal ,in pereche.
Durata activitatii:35

BIBLIOGRAFIE:
Antohe, G., Barna, I.: Psihologia jocului, ediia a II-a, Editura Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, 2006.
Antonovici, t., Nicu, G.: Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis Print, 2004
Breban, S., Fulga, M., Goncea, E., Ruiu, G.: Metode interactive de grup,
Editura Arves,
Preda, V., Dumitrana, M.: Programa activitilor instructiv-educative n
grdinia de copii, Editura V&I Integral, 2006

DESFASURAREA ACTIVITATII

MOMENTELE
ACTIVITATII
MOMENT
ORGANIZATO
RIC

CONTINUTUL
STIINTIFIC

STRATEG
II
EVALUA
DIDACTI
RE
CE

Se creeaza conditiile
Instructaj Observa
psiho-pedagogice
ul verbal
rea
necesare desfasurarii
comport
activitatii in bune
amentul
conditii: aranjarea
ui
scaunelelor in
semicerc,pregatirea
materialelor
didactice,aerisirea salii
de grupa,
intrarea ordonata a
copiilor in sala de
grupa.
REACTUALIZA
Pe baza unor
Conversat Orala
-REA
imagini,port o scurta
ia
CUNOSTINTEL conversatie cu copiii
OR
despre animale:de
cate feluri sunt ,unde
traiesc acestea ,cu ce
se hranesc ,ce foloase
avem de pe urma lor.
CAPTAREA
Se realizeaza printr-o
Metoda Raspuns
ATENTIEI
prezentare PPT cu
ghicitorilo
ul
ghicitori despre
r
corect
animale.
la
ghicitori
ANUNTAREA
Le spun copiilor ca
Expunere
TEMEI SI A
vom desfasura
a
OBIECTIVELO jocul :,,Ce stim despre
R
animale.Enunt
obiectivele pe intelesul

MOMENTELE
ACTIVITATII

PREZENTARE
A REGULILOR
JOCULUI

EXECUTAREA
JOCULUI DE
PROBA

DESFASURAR
EA PROPRIU

CONTINUTUL
STIINTIFIC

STRATEG
II
EVALUA
DIDACTI
RE
CE

acestora.
Se explica modul in
Explicatia
care se va desfasura
jocul. Pe rand cate un
copil din grupa va
sparge un balon in
ordinea cifrelor de pe
baloane ,iar
educatoarea va citi
sarcina din interiorul
balonului.Rezolvarea
cu bine a primei sarcini
va permite spargerea
urmatorului balon
pana la epuizarea
tuturor
baloanelor.Fiecare
raspuns corect va fi
aplaudat ,iar la
sfarsitul activitatii
fiecare copil va primi o
recompensa surpriza.
Deoarece fiecare
proba din concurs va fi
introdusa prin
spargerea balonului ,
sarcinile vor fi
explicate pe parcursul
desfasurarii jocului.
Se sparge primul balon
si se citeste sarcina.

MOMENTELE
ACTIVITATII
ZISA
A JOCULUI

CONTINUTUL
STIINTIFIC

PROBA 1:
PRIETEN AL OMULUI/
PRIETEN AL
PADURII
In cadrul acestei probe
copiii au ca sarcina sa
extraga pe rand dintrun bol un jeton,sa
denumeasca animalul
reprezentat pe jetonul
respectiv si sa il aseze
corespunzator pe
plansa cu Diagrama
Venn:in cercul rosu
animalele domestice,in
cercul verde animalele
salbatice,iar in cercul
galben animale care
pot fi si domestice si
salbatice.

STRATEG
II
EVALUA
DIDACTI
RE
CE

Explicati
a

Orala

Conversa
tia

Diagram
a Venn

Explicati
a

Individu
al

Orala

PROBA 2
ASEAZA-MA LA
Exercitiul
Individu
CASUTA MEA!
al
Pe un panou vor fi
Problema
afisate imagini cu
tizarea
diferite adaposturi ale
animalelor:cotet,grajd,
stana,vizuina,barlog,sc
orbura.Copiii aleg de
pe masuta o imagine

MOMENTELE
ACTIVITATII

CONTINUTUL
STIINTIFIC

cu un animal ,il
denumesc si il aseaza
la panou langa
adapostul specific
acestuia.

COMPLICARE
A JOCULUI

STRATEG
II
EVALUA
DIDACTI
RE
CE
Explicati
a
Conversa
tia

Orala
In
perechi

PROBA 3
PUISORII MERG LA
MAMA!
Impart tuturor copiilor
medalioane cu
imaginea unor animale
si a puilor acestora.
Fiecare ,,pui trebuie
sa isi gaseasca
mama,urmand ca
impreuna sa vina sa se
prezinte si sa imite
onomatopeic sunetele
reproduse de
animalele respective.
PROBA 4
ANIMALELE SI
Explicatia Orala
HRANA LOR
Pe tabla magnetica vor
fi expuse imagini cu
Problema Frontal
anumite animale
tizarea
(domestice,salbatice)
si mai multe tipuri de Exercitiul Individu
hrana.Copiii au ca
al
sarcina sa asocieze

MOMENTELE
ACTIVITATII

CONTINUTUL
STIINTIFIC

STRATEG
II
EVALUA
DIDACTI
RE
CE

corect prin sageti


fiecare animal cu
hrana sa preferata.
INCHEIEREA
ACTIVITATII

Fac aprecieri colective Expunerea Aprecier


si individuale asupra
i
modului de
verbale
desfasurare a
stimulat
activitatii si ofer
ive
fiecarui copil drept
recompensa cate un
balon.Copiii vor
incheia activitatea cu
cantecul :,,Graiul
animalelor.