Sunteți pe pagina 1din 2

Balanta de verificare

Nr. cont
112
113
121
123
124
141
211
213
214
215
216
221
225
226
231
234
241
242
243
251
261
311
321
322
323
332
411
511
521
523

Denumirea contului
Imobilizari necorporale
Amortizarea imobilizari necorporale
Imobilizari corporale in curs de executie
Mijloace fixe
Amortizarea mijloacelor fixe
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate
Materiale
Obiecte de mic valoare i scurt durat
Amortizarea obiectelor de mic valoare i scurt durat
Producie n curs de execuie
Produse finite
Creane comerciale
Creane ale bugetului
Creane ale personalului
Creante privind veniturile din utilizarea de catre terti a activ.entit
Alte creante curente
Casa
Conturi curente n valut naional
Conturi curente n valut strin
Investitii financiare curente in parti neafiliate
Cheltuieli anticipate curente
Capital social
Capital de rezerva
Rezerve statutare
Alte rezerve
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni
Credite barncare pe termen lung
Credite bancare pe termen scurt
Datorii comerciale curente
Avansuri primite curente

Sold initial
Debit
Credit

Rulaj
Debit

Credit

Sold final
Debit
Credit

531
533
534
611
612
621
622
711
712
713
714
721
722
811
821
351
333

Datorii fa de personal privind retribuirea muncii


Datorii privind asigurarile sociale si medicale
Datorii fata de buget
Venituri din vinzari
Alte venituri din activitatea operationala
Venituri din operatiuni cu active imobilizate
Venituri financiare
Costul vinzarilor
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli ale activitatii operationale
Cheltuieli cu active imobilizate
Cheltuieli financiare
Activitati de baza
Consumuri indirecte de productie
Rezultat financiar total
Profit net al perioadei de gestiune

Total