Sunteți pe pagina 1din 20

CARACTERIZAREA PSIHOLOGIC

A VRSTELOR COLARE
Citind capitolul 2 ve i lua cuno tin de
modul cum decurge dezvoltarea psihic , sub
impactul ac iunilor educa ionale, de la intrarea
copilului n coal pn la absolvirea liceului. Ve i
afla c
educatorul nu- i poate desf ura
activitatea instructiv educativ (adic clasele I-a
i a IV-a) dect cunoscnd i innd seama de
particularit ile psihice ale elevului aflat la vrsta
colar mic , la vrsta colar mijlocie sau la
frumoasa vrst colar a adolescen ei.
2.1 Vrsta colar mic
2.1.1 Preg tirea pentru coal
2.1.1.1 Premisele intr rii n coal
Vrsta colar mic (sau a treia copil rie) cuprinde elevii din clasele I i a
IV-a care au vrsta ntre ase / apte zece / unsprezece ani.
Intrarea n coal reprezint un moment important pentru copil. Mai nti,
el trebuie s treac de la mediul familial bazat pe c ldur i afec iune p rinteasc
(un climat apropiat) la un mediu mai distant (climatul oficial, mai rece), cum este
cel colar. Apoi, este necesar s renun e la joc, ca activitate dominant pentru el i
s se dedice nv rii, noua lui activitate fundamental . Se relev c aceste treceri
pot crea unele conflicte, pe care ns nv torii le cunosc i, cu n elepciune i tact
pedagogic, le nl tur nainte ca ele s ajung la forme nedorite.
n jurul vrstei de ase ani, momentul intr rii n coal , copilul are n
general dezvoltate premisele psihologice pentru nceperea noii sale activit i:
nv area. Cele mai importante dintre aceste premise sunt: trecerea gndirii la
stadiul opera iilor concrete, cnd copilul este capabil s desf oare ac iuni nu
numai cu obiectele (ac iuni materiale, externe), ci i ac iuni intelectuale (ac iuni
interne, mentale), gndirea devenind astfel operatorie; dezvoltarea limbajului este o
condi ie pentru nv are dar i pentru nsu irea unor no iuni cum este cea de
num r; evolu ia suficient a sistemului nervos, necesar pentru nv area citirii;
nt rirea osaturii minilor i a mu chilor corespunz tori, care s fac posibil
asimilarea scrisului (cf. M. Farka , 1979, p. 305); un anumit moment al st rii de
preg tire cognitiv (dezvoltarea suficient a proceselor de cunoa tere i prezen a

Curs de psihologie colar

unui anumit nivel de cuno tin e nsu ite n familie i n gr dini ) (D.B. Ausubel
i F.G. Robinson, 1981, p. 208); o anumit dezvoltare a motiva iei (sus in tor
energetic al nv rii); un suficient echilibru afectiv i, mai ales, dorin a i pl cerea
copilului de a merge la coal .
n literatura de specialitate se arat c la intrarea n coal , cnd are loc
investirea cu statutul i rolul de elev, de obicei se constat dou categorii de copii:
una la care premisele trecerii la activitatea de nv are este structurat i alta la care
cristalizarea acestor premise se afl abia la nceput. Sarcinile colare fiind acelea i
pentru to i elevii (conforme noului statut i rol), cei din prima categorie nu vor
putea tr i un sentiment de satisfac ie ntruct aceste sarcini li se vor p rea prea
u oare (se simt ca avnd nc statutul i rolul de pre colar), cei din categoria a
doua, de asemenea, nu vor avea satisfac ii, ei nefiind suficient de preg ti i pentru
temele colare. Aceast situa ie conflictual este generatoare de disconfort psihic
pentru ambele categorii de copii, ceea ce se va reflecta i n comportamentul lor:
primii vor fi mai agita i i g l gio i, ceilal i vor fi mai mult bosumfla i i
plng cio i. De aceea, adaptarea copilului la exigen ele nv mntului este o
problem delicat , c reia este necesar s i se acorde o aten ie deosebit .
Vrsta colar mic este perioada cnd copilul se afl n deplin
cre tere. Se remarc o cre tere n n l ime la b ie i ntre 111 - 113 cm, iar la fete
ntre 111-135 cm/an. Cre terea n greutate este de la 2 la 4 kg/an. De asemenea,
denti ia provizorie este nlocuit cu cea permanent . O dat cu nt rirea denti iei,
continu procesul de osificare a coloanei vertebrale, a toracelui, claviculelor,
bazinului. Acest proces de maturizare fizic presupune din partea adul ilor o
deosebit aten ie i grij fa de copil. O pozi ie incorect (banc prea nalt , mas
de lucru i scaun nepotrivite), o greutate prea mare a ghiozdanului (supranc rcat
cu abecedarul, rechizite) pot duce la deformarea i deplasarea coloanei vertebrale.
Se impune o revizuire mai atent i o reproiectare ergonomic a mobilierului
colar.
2.1.1.2 Evolu ia senzorial-cognitiv
O serie de muta ii se produc n procesele cognitive senzoriale. ncepnd cu
vrsta de opt ani cre te cmpul vizual: att pentru vederea central , ct i pentru
vederea periferic . n jurul vrstei de zece ani se cristalizeaz cmpul vizual al
citirii, ceea ce faciliteaz asimilarea cuno tin elor. Sensibilitatea auditiv este
legat de nsu irea citit-scrisului, care stimuleaz auzul fonematic. Cre te
capacitatea de autocontrol a emisiunilor vocale. Auzul i permite copilului s
aprecieze distan a pn la diferite obiecte dup semnalele sonore pe care acestea le
emit.
n ceea ce prive te percep ia, vom men iona mai nti c micul colar
ncepe s se orienteze corect spa ial. Parcurgerea distan elor (de exemplu, de acas
la coal sau la magazin) i dezvolt percep ia spa ial . Activitatea de zi cu zi l
ajut s diferen ieze, f r prea multe erori, direc ia spa ial (la dreapta, la stnga, la
nord etc.) Percep ia spa ial este stimulat n acela i timp de citire i scriere,
care presupun evalu ri corecte privind forma, m rimea, distan ele dintre litere,

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

precum i de lec iile de geometrie, tiin ele naturii care, de asemenea, permit
cunoa terea m rimilor, formelor, reliefurilor.
Percep ia timpului evolueaz prin aprecierea duratei lec iilor, a pauzelor, a
preg tirii temelor pentru acas .
Transform ri importante se produc n reprezent rile copilului. Aceste
transform ri se refer att la con inutul reprezent rilor, ct i la capacitatea
copilului de a opera cu ele. Mai nti, vom observa c micul colar posed
reprezent ri despre obiecte cunoscute (animale, fructe), despre colegii lui i alte
persoane. Treptat, reprezent rile vor fi mai diferen iate i mai bine organizate. De
asemenea, se dezvolt capacitatea copilului de a opera liber i activ cu ele
(de exemplu, n desene sau n povestiri). Capacitatea de a combina imaginile va
facilita desf urarea proceselor memoriei i imagina iei, condi ie a unei nv ri
inteligibile i durabile. Datorit reprezent rilor, copiii i pot nsu i cuno tin e
despre numeroase obiecte, evenimente i situa ii la care nu au fost martori.
2.1.2 Dezvoltarea proceselor cognitive ra ionale
2.1.2.1 Progresele gndirii
La vrsta colar mic are loc i o dezvoltare a proceselor cognitive
ra ionale, n primul rnd a gndirii. Apar i se dezvolt construc ii logice sub form
de judec i i ra ionamente care le nlocuiesc pe cele empirice i intuitive,
dominante la vrsta pre colar . Astfel copilul s sesizeze ceea ce este esen ial n
obiecte i fenomene. La vrsta de apte-opt ani, el n elege no iunea de conservare
a materiei, de exemplu, nu mai afirm ca n etapa de vrst anterioar , c s-a
schimbat doar forma, ci c a r mas aceea i cantitate i c din pl cint sau
crn cior (din plastilin ) se poate reface gr m joara respectiv de plastilin de la
nceput. Spre vrsta de nou ani copiii recunosc conservarea greut ii, iar n jurul
vrstei de 11-12 ani ei n eleg i conservarea volumului.
Invarian ii sunt caracteristici inaccesibile sim urilor. Surprinderea lor de
c tre gndirea copilului constituie un salt spre abstract, ceea ce denot capacitatea
lui de a coordona ntre ele opera iile gndirii i de a le grupa n sisteme coerente.
n elegerea conserv rii cantit ii se explic prin aceast capacitate de a
reveni (pe plan mental) la punctul de plecare, f r ca executarea ac iunii externe cu
obiectele s mai fie necesar , gndirea dep ind astfel barierele perceptive. Tocmai
inversarea opera iilor, adic ntoarcerea pe planul gndirii la punctul de plecare,
ceea ce Piaget a denumit reversibilitate, constituie fenomenul psihologic pentru
n elegerea invaria iei. Copilul devine astfel capabil s explice, s argumenteze i
s demonstreze judec ile pe care le formuleaz . De aici nainte, el i va asimila
cuno tin ele preponderent pe baza gndirii.
Reversibilitatea opera iilor gndirii constituie noutatea fa de perioada de
vrst anterioar , cnd copilul nu era capabil s - i coordoneze ac iunile
intelectuale.
Gndirea copilului face posibile opera iile de seriere i clasificare. La
rndul lor, serierea i clasificarea permit trecerea la numera ie n planul conceptual,

Curs de psihologie colar

cu alte cuvinte, elevul poate acum s desprind rela iile cantitative n seria
numeric , fiecare num r devenind element articulat al seriei. Num rul se desprinde
de a ezarea obiectelor n spa iu i devine o entitate independent . ntruct acum
n elege ordonarea cresc toare, copilului i devine accesibil construc ia mental a
numerelor prin ad ugarea succesiv a unei unit i.
Cu toate aceste c tiguri, la vrsta colar mic gndirea copilului se
desprinde dificil i de multe ori nu se desprinde de impresiile perceptive, de lumea
obiectelor palpabile. Adeseori elevul nu se poate lipsi de informa iile i lucrurile
prezente, de experien a imediat . Generaliz rile lui sunt s race, nguste, limitate.
Ra ionamentele pe care le efectueaz nu pot dep i concretul imediat dect din
aproape n aproape. (vezi I. Radu, 1974, p.27).
2.1.2.2 Dezvoltarea limbajului
La intrarea n coal , copilul posed aproximativ 2500 de cuvinte, dar n
vocabularul lui activ se reg sesc cam 800. La sfr itul vrstei colare mici,
vocabularul activ al copilului va avea ntre 1500-1600 de cuvinte.
Limbajul copilului prezint i o serie de erori: dislalia (pronun area gre it
a unor sunete, silabe sau cuvinte); disgrafia (scrierea ilizibil , cu linii torsionate,
l b r ate); dislexia (dificult i de citire); blbiala (alterarea ritmului vorbirii, mai
frecvent la b ie i dect la fete) . a. Erorile de vorbire trebuie tratate din timp de
c tre psihologul logoped i medicul colii.
2.1.2.3 Evolu ia memoriei
Cnd vin la coal , memoria copiilor este bine cristalizat , ceea ce este
demonstrat de faptul c memoreaz cu o anumit u urin i rapiditate materialul
de studiu. O prim caracteristic a memoriei copiilor de vrst colar mic este
cre terea vizibil a caracterului ei voluntar sau inten ional. Noile sarcini de
nv are, care nu mai sunt benevole, ci obligatorii, impun preg tirea cu
responsabilitate pentru lec ii, efectuarea f r gre eli a temelor pentru acas ,
capacitatea de a reactualiza (de a recupera) cele nv ate la cererea nv torului. n
mod gradat, copilul ajunge s n eleag c devine absolut necesar un efort propriu,
independent pentru asimilarea cuno tin elor. Aceste condi ii ale activit ii de
nv are impun o mai bun autoreglare a proceselor memoriei, o cre tere a
capacit ii de memorare i a celei de recuperare.
Activitatea de nv are necesit utilizarea unor procedee cum este repeti ia.
Aceasta este solicitat mai ales n nv area poeziilor, a datelor, termenilor,
regulilor etc., dar nu mai este productiv n asimilarea textelor literare, a lec iilor de
tiin ele naturii sau a modalit ilor de rezolvare a problemelor. De aceea, trebuie
folosit n mod ra ional.
O alt particularitate, care este recomandabil s fie luat n aten ie, este c ,
la aceast vrst , de i memoria inten ional este relativ structurat , predomin nc
memorarea textual i, implicit, reproducerea textual . Aceasta se datoreaz unor
factori cunoscu i: o bun capacitate de p strare a informa iilor (datorat marii

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

plasticit i a creierului), absen a deprinderii copilului de a nv a (care se afl n


curs de elaborare), frecven a prea mare a temelor care necesit memorarea textual
(n special a poeziilor). O dat cu dezvoltarea gndirii ns acest tip de memorare i
reproducere cedeaz locul proceselor mnezice abstracte.
n sfr it, re ine aten ia o alt particularitate a memoriei: caracterul ei
concret-intuitiv. Copiii de vrst colar mic memoreaz , mai bine, imaginile
obiectelor i fenomenelor concrete; chiar i din materialele verbale ei fixeaz mai
bine con inutul povestirilor i al descrierilor care au o expresie concret i produc
efecte emo ionale mai pronun ate. Desigur, este important ca nv torul s
stimuleze memorarea materialului concret-intuitiv, care mbog e te experien a
senzorial a copilului; n acela i timp, ns , el are datoria de a cultiva dezvoltarea
memoriei inten ionale, logice, esen ial pentru o nv are aprofundat .
2.1.2.4 Noi progrese n imagina ie
La vrsta colar mic i procesele imaginative sunt solicitate. Este
antrenat , mai ales, imagina ia reproductiv , copilul fiind pus adeseori n situa ia
de a reconstitui imaginea unor obiecte, animale, plante, evenimente istorice
ndep rtate pe care le-a cunoscut, n mod nemijlocit. n primele dou clase,
imaginile sunt nc confuze, vagi, schematice. De exemplu, n desene copiii redau
conturul obiectelor doar aproximativ. De asemenea, nu folosesc nuan ele
cromatice, umbrele i luminile. De abia n clasa a III-a i a IV-a copilul reu e te s
redea coloritul natural al obiectelor. Treptat, sub influen a activit ii de nv are, se
cristalizeaz i imagina ia creatoare. Copilul ncepe s introduc transform ri n
povestirile auzite, ceea ce dovede te leg tura mai strns dintre imagina ie, gndire
i memoria inten ional . Formele creative ale imagina iei sunt stimulate prin joc,
povestiri, compuneri, desene etc.
2.1.3 Evolu ia afectiv - motiva ional , procesul nv
personalitatea

rii,

2.1.3.1 Tr irile emo ionale


Intrarea ntr-un mediu cu totul nou, necunoscut i creeaz copilului multe
griji i fr mnt ri suflete ti. Tr irile lui emo ionale sunt foarte intense, dar
obi nuirea cu noua activitate i cu noii colegi tempereaz aceast intensitate.
Activitatea colar , bine organizat i condus cu pricepere i tact pedagogic,
dezvolt emo ii i sentimente pozitive, cum sunt: pl cerea de a nv a, mul umirea
pentru rezultatele colare pozitive, bucuria pentru o not bun etc. Diferitele tipuri
de emo ii i sentimente se cultiv cu ajutorul povestirilor, poeziilor, muzicii,
desenului etc. Pe copiii de vrst colar mic i impresioneaz totul, i bucur , i
entuziasmeaz to i stimulii pozitivi, dup cum cei negativi i ntristeaz i le
provoac insatisfac ii.

10

Curs de psihologie colar

Copiii sunt sinceri i manifest ncredere n adul i, motiv pentru care


ace tia din urm au datoria de a le cultiva emo ii i sentimente pozitive:
receptivitatea fa de activitatea de nv are, sentimente de prietenie, de dragoste
fa de p rin i, de nv tor, de colegi etc.
2.1.3.2 Evolu ia motiva iei
n activitatea sa, nv torul utilizeaz recompensa i pedeapsa. O not
bun semnific o recompens . O not proast constituie o pedeaps . Toate acestea
in de motiva ia extrinsec . Curiozitatea vie a micului colar (dorin a de a ti, de a
poseda cuno tin e) precum i interesul pentru lectur dezvolt i nt resc motiva ia
intrinsec care, treptat, devine dominant i se constituie un principal sus in tor
energetic i un stimulent al activit ii de nv are. Astfel, mai ales, n ultimele clase
ncep s se afirme motive superioare, ntre care: atrac ia fa de sarcinile colare,
dorin a copilului de a le realiza ct mai bine, sentimentul de satisfac ie pentru
rezultatele la care a ajuns. Nota dobnde te i o semnifica ie nou : exprim spiritul
de responsabilitate al copilului i marcheaz locul pe care acesta l ocup n grupul
de elevi dup rezultatele n activitatea de nv are.
2.1.3.3 Procesul nv

rii

Dup Chircev (1960), la clasele mici procesul nv rii parcurge n general


urm toarele etape distincte: a) perceperea materialului de nv at; b) n elegerea
acestuia; c) memorarea sau fixarea lui; d) aplicarea cuno tin elor la diverse situa ii.
La aceast vrst , de obicei, copiii realizeaz o percepere fragmentar ,
nediferen iat a materialului nou predat, f r o leg tur prea strns ntre p r ile
acestuia. Pentru facilitarea perceperii este necesar implicarea opera iilor gndirii,
recuperarea sau reactualizarea cuno tin elor anterioare, stimularea capacit ii de
percepere i observare. n elegerea este posibil doar pe baza perceperii repetate.
La copilul de vrst colar mic , n elegerea necesit mult timp i presupune
regrup ri ale no iunilor, noi analize i sinteze, precum i generaliz ri noi.
Memorarea sau fixarea este necesar pentru recuperarea, reproducerea ct mai
fidel i este cu att mai productiv cu ct copilul realizeaz o leg tur mai solid a
cuno tin elor noi cu cele anterioare. n sfr it, aplicarea cuno tin elor la diverse
situa ii este mijlocul cel mai des utilizat pentru verificarea modului n care ele au
fost asimilate, constituind totodat un indicator al unei nv ri temeinice
(A. Chircev, 1960, p. 240).
La aceast vrst , esen ial, n procesul de nv are este citit-scrisul.
Asimilarea acestuia presupune un anumit nivel n dezvoltarea capacit ilor
intelectuale, precum i a celor perceptive i senzoriomotorii.
nv area citit-scrisului se realizeaz prin metoda fonetic analiticosintetic care include cele trei etape cunoscute: a) etapa preabecedar , cnd
accentul este pus pe fragmentarea propozi iei n cuvinte i a acestora din urm n
silabe i foneme (sunete); n aceast etap copiii fac i o necesar exersare motorie:
puncte, linii, crlige, bucle, cercule e etc. Care sunt de fapt componente ale

11

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

diferitelor litere, a c ror semnifica ie nc nu au cum s-o n eleag ; b) etapa


abecedar se refer la nsu irea propriu-zis a citirii i scrierii, prin identificarea i
realizarea grafic a fonemelor; c) n etapa postabecedar se consolideaz att
citirea, ct i scrierea.
2.1.3.4 Personalitatea
Activitatea de nv are i componenta ei principal citi-scrisul reflect
personalitatea n formare a copilului de vrst colar mic . Noua form de
activitate a copilului (nv area) i noul lui statut i rol de elev ridic pe o treapt
nou , superioar , procesul de cristalizare a personalit ii, ceea ce se exprim
printr-o serie de atitudini pozitive i prin manifest ri exterioare mai controlate.
La aceast vrst colar se constat o mare diversitate temperamental :
unii copii sunt vioi, comunicativi, veseli, optimi ti, al ii sunt mai retra i, calmi,
imperturbabili, lini ti i; o alt parte dintre ei sunt energici, nelini ti i, impetuo i,
uneori impulsivi; n sfr it, unii copii au disponibilit i energetice reduse, sunt
sensibili, puternic afecta i de notele mici, foarte exigen i cu ei n i i, dar lipsi i de
ncredere n for ele proprii. Prin ac iunea individualizat , diferen iat a
nv torului, copiii cu temperament sangvinic (vioii, optimi tii) vor fi mai intens
antrena i n sarcini colare, impulsivii (colericii) vor fi disciplina i, melancolicii vor
fi trata i cu grij i stimula i intelectual.
La micul colar se afl n proces de cristalizare i unele tr s turi pozitive
de caracter, cum sunt: sim ul de r spundere, con tiinciozitatea, srguin a,
punctualitatea. Este vrsta cnd se structureaz comportarea civilizat a copiilor: la
coal , acas , pe strad , n parc, n mijloacele de transport n comun etc., de
asemenea, cnd copiii i formeaz deprinderea de a saluta, de a fi respectuo i cu
p rin ii, nv torul, de a fi politico i n toate situa iile.

2.2 Vrsta colar mijlocie - pubertatea


2.2.1 Caracterizare general
Vrsta colar mijlocie sau, cu un termen foarte r spndit, pubertatea,
cuprinde copiii de 10/11 14/15 ani, adic elevii din clasele a V-a i a VIII-a.
Numero i autori numesc aceast perioad vrsta ingrat . Este vrsta cnd
se produc transform ri spectaculoase n organismul i n via a psihic a copiilor.
Rousseau considera pubertatea ca fiind perioada de r scruce n evolu ia psihic a
omului.
Transform rile profunde, puseul de cre tere i dezvoltare au ridicat
problema factorilor care le determin . Unii autori, ntre care Gesell (1943) i Zazzo
(1960), pun cre terea i evolu ia puberului pe seama condi iilor genetice. Chiar i
succesiunea transform rilor respective s-ar datora tot programului ereditar.
Al i autori afirm c dezvoltarea puberului se datoreaz factorilor externi,
ndeosebi de natur social i cultural . Mead (1928) este de p rere c n

12

Curs de psihologie colar

societ ile, mai pu in evoluate economic i cultural, tr s turile specifice pubert ii


par simple, i nu cunosc manifest rile amplificate care se constat la copiii din
societ ile dezvoltate.
n pubertate se modific , mai nti, locul pe care l ocup copilul n familie,
autoritatea acesteia fiind supus unui proces de relativ erodare. Datorit
intercunoa terii din cadrul grupului de elevi, copiii descoper i alte familii mai
tolerante, mai moderne. Propria familie este supus unei critici aspre i
permanente, ei dorind astfel s - i afirme independen a. Spre deosebire de colarul
mic, puberul prefer s - i petreac timpul liber cu colegii s i i refuz s mearg cu
p rin ii n vizite sau la plimbare.
La vrsta anterioar predarea lec iilor se realiza de c tre nv tor. n
pubertate cnd, ncepnd cu clasa a V-a, diferitele obiecte de nv mnt (limba
romn , matematica, fizica, istoria etc.) sunt predate de cadre didactice
specializate, puberul se afl sub influen a educa ional a mai multor profesori. El
va trebui s se adapteze la noua situa ie i s accepte s - i desf oare activitatea de
nv are n conformitate cu cerin ele colare pe care ace tia le formeaz fa de el.
nv area ns i suport restructur ri: con inutul ei se mbog e te prin
asimilarea cuno tin elor la mai multe materii, dar i dificult ile cresc, determinate
de complexitatea cuno tin elor. Puberului i se cere un efort de nv are mai mare, o
mai ra ional organizare a timpului de studiu, con tiinciozitate, responsabilitate i
seriozitate.
Aflat undeva la mijloc, pubertatea va p stra unele tr s turi psihologice ale
vrstei colare mici, dar va nregistra i altele noi care le vor prefigura pe cele
proprii vrstei colare mari. n aceast pendulare predominant r mne totu i
preocuparea pentru dep irea particularit ilor psihologice ale copilului de vrst
colar mic i pentru sedimentarea i fixarea tr s turilor proprii, specifice
pubert ii.
Crescnd brusc, copilul ncepe s n eleag c distan a dintre el i adult se
mic oreaz din ce n ce mai mult. El i compar n l imea nti cu mama i ziua
n care constat c este mai nalt dect ea are pentru el o importan capital : nu-i
mai este, n fapt, inferior! Fericit i nelini tit, totodat , el se va str dui s -i fac pe
adul i s admit , i s se conving pe sine de faptul c nu numai n l imea, dar i
judecata lui i voin a lui trebuie de acum ncolo luate n considera ie
(R. Vincent, 1972, p. 75).
Pe drept cuvnt se consider c pubertatea marcheaz ncheierea copil riei
i trecerea la perioada urm toare, care este vrsta colar mare sau adolescen a.
2.2.2 Evolu ia anatomofiziologic
n pubertate se produc numeroase transform ri biologice n organismul
copilului. ntre acestea intensificarea cre terii este cea mai evident . Cre terea
variaz de la copil la copil i este mai timpurie pentru fete, dar curbele de cre tere
sunt la fel: ncepnd de la 10 11 ani pentru fete i de la 12 13 ani pentru b ie i,
ele urc vertiginos. Mai repede decurge cre terea n n l ime: astfel, cresc mai nti
membrele superioare i cele inferioare, apoi segmentele trunchiului. Cre terea

13

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

n greutate este mai lent . Decalajul dintre n l ime i greutate d puberului un


aspect de irat, propriu vrstei ingrate.
Hainele devin i ele scurte, mai strmte, amplificnd aspectul de irat al
copilului. Toate acestea se asociaz cu unele tulbur ri fiziologice (oboseal ,
migrene) i cu alte st ri de disconfort psihic determinate de agita ie, nelini te.
Disconfortul psihic cre te, de asemenea, datorit i altor nepl ceri de ordin
biologic: acnee pronun at , transpira ie intens i resping tor mirositoare, apoi
eritemul de pudoare i ngro area vocii.
Unele modific ri biologice se refer la dezvoltarea p r ii faciale a
craniului, la ncheierea procesului de cre tere a danturii permanente i la
intensificarea celui de osificare la nivelul minii.
Masa creierului nu cre te prea mult, sistemul nervos se dezvolt , mai ales,
sub aspectul calitativ: evolueaz leg turile dintre diferite zone, cre te plasticitatea
lui i se poten eaz capacitatea de autoreglare cortical . n schimb s-a constatat o
dezvoltare insuficient a procesului de inhibi ie, ceea ce se traduce prin izbucnirile
necontrolate ale puberului.
n ceea ce prive te maturizarea sexual la fete, la unele dintre ele ciclul
menstrual ncepe la 11 ani, la altele la sfr itul celui de-al 12-lea an; la 14 ani
menstrele sunt nc neregulate. Func ia de reproducere se maturizeaz la fete ntre
12-14 ani, iar la b ie i ntre 14 16 ani. Posibilitatea de procreare exist cam dup
ase luni pn la doi ani dup prima menstr . Maturizarea sexual se manifest i
prin procesul de erotizare senzorial , prin care stimularea sim urilor este nso it de
pl cere erotic .
Mai nti, apare preocuparea copilului pentru propriul corp, iar interesul
pentru corpul de sex opus se manifest ceva mai trziu. ntre 10 14 ani pentru
fete i ntre 15 16 ani pentru b ie i, sexul opus este mai curnd obiectul unei
curiozit i dect al unei atrac ii. i fetele i b ie ii se observ reciproc, chiar se tem
pu in unii de al ii, motiv pentru care se in la distan . nainte de a manifesta
dorin a de a flirta, fetele i b ie ii parcurg o perioad de tachin ri, ceea ce denot o
dorin de apropiere nso it de agresivitate. Grupurile care se formeaz , mai ales,
n coal sunt toate compuse numai din fete sau numai din b ie i, cei de sex opus
fiind exclu i.
Modific rile anatomofiziologice se reflect n conduita puberului.
Transform rile corporale i traducerea lor n modific rile func ionale, subliniaz
Lafon (1969), conduc la o deosebit tensiune i preocupare, la hipersensibilitate i
instabilitate emo ional a tn rului, la nelini te, reac ii impulsive, dificult i de
concentrare i efort asociate adeseori cu fluctua ii sau oscila ii ale randamentului
colar.
Unii autori, ntre care psihologul american Stanley Hall (1844 1924), au
considerat aceast perioad din via a copilului ca fiind una de criz , exprimat
printr-o evolu ie furtunoas i prin transform ri psihologice eruptive. Prelund
ideea de criz , unii adep i ai lui Freud au explicat-o exclusiv prin maturizarea
sexual accelerat . n acest stadiu de dezvoltare s-ar produce un conflict la nivelul
subcon tientului ntre noile poten e sexuale i interdic iile morale, ntre faptul

14

Curs de psihologie colar

c tn rul posed un aparat sexual apt de a fi folosit i constrngerile sociale i


educative care nu-i permit acest lucru.
Dumitrescu (1990) arat c sensul cel mai frecvent acordat crizei pubert ii
este cel de dezechilibru. Dezecilibrul acesta nu poate fi explicat numai prin
dezvoltarea sexual . Mai nou dezechilibrul are alt sens, acela de alometrie, de
aritmie i discontinuitate n cre tere, de modific ri de vitez n evolu ia diferitelor
laturi ale personalit ii (somatic , intelectual , afectiv ), de decalaje ntre viteza de
dezvoltare a acestora i a ntregului organism.
Criza pubert ii este proprie trecerii de la copil rie la adolescen i nu o
ntlnim deci la toate vrstele. Autorul precizeaz c ntr-adev r, ntre cauzele de
natur biologic ale crizei pubert ii, maturizarea sexual ocup un loc important.
Dar modific rile biologice sunt multiple i vizeaz att aspectul somatic, ct i pe
cel fiziologic. La rndul lui, aspectul fiziologic se refer , n mod special, la
sistemul endocrin i la sistemul nervos. n acest context trebuie privit maturizarea
sexual
i atunci dimensiunile ei dobndesc propor iile adev rate,
supradimensionarea acestora trebuind s fie respins . Maturizarea sexual nu este
dect un reflex al transform rilor fiziologice din sistemul endocrin i cel nervos
(I. Dumitrescu, 1990, p. 54).
nc din 1958 Debesse ar ta c , de i la pubertate dezvoltarea este
accelerat , exist totu i, o relativ continuitate, o mi care ce se desf oar n
direc ii ncepute n anii copil riei. Cercet rile mai noi, de exemplu, cele apar innd
lui Offer (1975), parc confirmnd aceast idee, au demonstrat o evolu ie normal
a copiilor n limitele crizelor obi nuite ale vrstei - raportul celor care au parcurs
astfel de etape de dezechilibru fiind de la unu la cinci subiec i investiga i. Acest
raport are n vedere mai ales pe puberii ale c ror probleme s-au manifestat nc din
perioadele anterioare (L. Iacob, 1988, p. 48).
2.2.3 Dezvoltarea cognitiv
2.2.3.1 Percep iile i reprezent rile
Capacit ile perceptive ale copilului se structureaz sub influen a gndirii.
Percep ia se intelectualizeaz . Astfel, ea se transform n observa ie, care este
percep ie superioar , organizat , con tient i orientat n direc ia realiz rii unor
scopuri precise. De acum ncolo, puberul acord semnifica ii obiectelor i
fenomenelor percepute sau observate, ceea ce pentru colarul mic este mai dificil.
El posed i capacitatea de a judeca i interpreta cele percepute.
Datorit dezvolt rii intelectuale i reprezent rile copilului sunt mai bogate,
iar posibilitatea de a opera cu ele este mai mare. Este perioada cnd reprezent rile
devin generale, ele referindu-se la un mai mare num r de obiecte, fenomene,
situa ii i apropiindu-se mai mult de gndire.

15

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

2.2.3.2 Gndirea
La nceputul vrstei colare mijlocii, gndirea copilului este nc concret .
Puberul nu poate n elege o serie de no iuni. De exemplu, la 10 11 ani nu poate
aprecia corect viteza ca raport ntre spa iul parcurs i timp. A devenit celebru
urm torul exemplu: Un tren face 50 km pe or , un automobil 500 km n zece ore;
Care merge mai repede? Automobilul, pentru c face mai mul i kilometri,
r spunde copilul, el nefiind capabil s asimileze no iunea de vitez , ca raport ntre
timp i spa iu (R. Vincent, 1972, p. 86). Gndirea, fiind nc concret , copilul nu
poate s ra ioneze dect pe baz de date nemijlocit perceptibile.
Dup Piaget (1965), la pubertate are loc debutul opera iilor formale. Dup
vrsta de 12 ani, gndirea ncepe s se elibereze de situa iile concrete, ea fiind
fundat mai intens pe rigori logice i implicat mai mult n rezolvarea de probleme.
Treptat, puberul i afirm capacitatea de a combina idei, concepte, ipoteze folosind
opera ii propozi ionale. De asemenea, judec ile i ra ionamentele lui au o
exprimare mai variat i mai coerent .
2.2.3.3 Limbajul
Influen at de gndire, se dezvolt i limbajul. Sub aspect cantitativ debitul
verbal cre te de la 60 90 cuvinte pe minut, ct se constat la mica colaritate, la
60 120 cuvinte pe minut la puberi. Vorbirea se desf oar cu mai mult u urin
i este eliberat de stereotipurile i schemele rigide prezente la micul colar. Sub
aspect calitativ, n limbaj apar asocia ii mai bogate i se exprim semnifica ii cu o
mai mare facilitate i claritate. Limbajul se mbog e te prin asimilarea de cuvinte
tehnice i literare. Relat rile verbale devin mai consistente, iar exprimarea scris
este mai facil dect n etapa anterioar .
2.2.3.4 Memoria
n ceea ce prive te memoria, cre terea exigen elor colare va avea ca
rezultat diminuarea ponderii memor rii mecanice n favoarea memor rii logice.
Volumul i con inutul mai bogat al informa iilor care trebuie s fie asimilate
impun un randament crescut al memoriei, operarea n mai mare m sur , cu scheme
logice. Copilul ncepe s considere memorarea mecanic sau textual drept
toceal , ceea ce semnific acum pentru el un aspect negativ al activit ii
intelectuale. n nv are puberul folose te repeti ia, dar ntr-un mod mai ra ional, el
n elege c utilizarea abuziv a acesteia nu este productiv .
Pubertatea este vrsta cnd se acumuleaz numeroase cuno tin e. i n
etapa anterioar copiii i-au nsu it un mare volum de informa ii, dar n mod
disparat. ntre 9 i 13 ani, dup cum a stabilit Gesell (1959), puberul este preocupat
s clasifice i s - i ordoneze cuno tin ele, s le raporteze unele celorlalte i s le
integreze n sisteme mai vaste. Acest lucru este posibil datorit faptului c
dezvoltarea cognitiv a copilului a atins un nivel corespunz tor.

16

Curs de psihologie colar

2.2.4 Motiva ia i trebuin a de afec iune


2.2.4.1 Motiva ia
Motiva ia va trece treptat de la factorii stimulativi externi (notele,
recompensele etc.) la factorii stimulativi interni ai nv rii (atrac ia, pl cerea de a
nv a etc.). Trecerea se realizeaz n mod treptat, ea fiind un proces complex i de
durat . Acest proces este dependent de dezvoltarea intereselor i a atitudinilor
copilului, de formarea i dezvoltarea reprezent rilor i deprinderilor lui morale, de
nt rirea rela iilor lui sociale.
ntr-o serie de cercet ri s-a demonstrat c elevul de vrst colar mijlocie
nu are nc o motiva ie echilibrat pentru principalele tipuri de activitate n care
este implicat, la el dominnd nv area prin citit. n ceea ce prive te scrierea,
aceasta s-a dovedit nepl cut , respingerea ei crescnd spre etapa superioar a
vrstei. Motiva ia pentru activitatea practic , de i aceasta din urm este agreat de
copil, sl be te i ea spre clasele mari. De aceea, trebuie echilibrat orientarea
elevilor spre cele trei modalit i de nv are, ntruct fiecare dintre ele are valen e
pozitive pentru instruire i educare, pentru preg tirea lor pentru via .
(G., Dan Spnoiu, M., Mo escu, 1981, p. 42).
2.4.2.2 Trebuin a de afec iune
Pubertatea cunoa te momente de intens excitabilitate. Se constat treceri
bru te de la st ri nalt tensionate la st ri de calm i lini te. Aceea i feti care-i
spune mamei te ur sc, i va spune mine te ador, sufocnd-o cu s rut rile.
Aceste mari valuri de emo ie cople esc uneori pe feti e i le aduc la st ri depresive
trec toare: plng pentru o nimica toat , se simt nen elese. (R., Vincent, 1972,
p. 94).
Pn la pubertate tn rul a acceptat statutul de copil. De aici nainte ns
vrea s fie recunoscut aproape ca un adult. De aceea, solicit s i se acorde i
drepturi pe care acesta din urm le are. De aici apar primele conflicte n sfera
emo ional . Dup cum relev Mead (1928), adul ii tiu c un copil se afl nc
departe de maturitate, motiv pentru care i cer acestuia s manifeste aceea i
polite e, ascultare i respect fa de ei. Dar, vexat, puberul se afirm ca adult prin
opozi ie: dac anturajul nu vrea s recunoasc faptul c a crescut, va trebui totu i s
admit c exist i c are propria lui personalitate. n aceast situa ie el se
manifest printr-un comportament capricios, provocator care are menirea de a
atrage aten ia, de a sfida i de a produce iritarea celor din jur.
Pentru a se afirma, puberul supune unei critici necru toare pe oricine: pe
p rin i, pe profesori etc. El dore te s sparg vechile tipare n care a trebuit s
tr iasc i s - i desf oare activitatea pn acum i, cum spune Mucchielli (1962),
nu mai vrea s nve e, nu mai vrea s cread , vrea s ac ioneze.
Prima este criticat mama, care i-a petrecut mai mult timp cu el. El
dore te s se elibereze, n primul rnd, de ea. Ceea ce, binen eles provoac
suferin a mamei. Adeseori puberul tr ie te un sentiment de vinov ie i de

17

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

culpabilitate. El dore te s devin independent, n acela i timp vrea s p streze


afec iunea p rin ilor s i. Nu este criticat numai mama, ci ntreaga familie. Copiii
consider c p rin ii nu au dreptul s se amestece n via a lor. Secretele lor, pe care
le ap r cu str nicie, i irit pe p rin i, dar nt resc totodat nc p narea
puberilor de a nu le dezv lui.
Agresivitatea puberului se manifest i n coal . Uneori la observa iile
profesorilor el r spunde cu insolen
i afi eaz dispre fa de pedepse. Totu i,
manifest o mare sensibilitate: dac este sanc ionat, acest fapt l afecteaz profund.
Copilul lupt pentru independen , dar nu a ajuns nc la maturitatea
afectiv necesar acestei aspira ii.
E ecurile i decep iile produc st ri de depresie i melancolie pe care
puberul, fat sau b iat, le tr ie te cu o mare intensitate.
Prietenia i dezv luie noi fa ete. Ea presupune mult devotament i devine
un sentiment bazat pe ncredere total . Este vrsta cnd se manifest primii fiori ai
iubirii. Iubirea este legat de senzualitate, dar aceasta din urm nu se confund cu
dragostea. Leg tura dintre ele se produce mai trziu, n maturitatea deplin . La
pu in timp dup punctul maxim al pubert ii b ie ii manifest o anumit
impetuozitate i iritare sexual . Sexologii men ioneaz faptul c , n genere,
conduita fa de fete cap t un con inut mai agresiv i uneori impertinent. Evolu ia
sexualit ii este brutal i senzual (U., chiopu, 1967, p. 287).
Fetele adopt de obicei o pozi ie de protest fa de conduita b ie ilor. Ele
manifest un sentiment de nesiguran
i o dorin intens de afec iune, de a fi
respectate i iubite. n general i fetele i b ie ii tr iesc prima lor tain sentimental
n plan imaginar. Este vrsta, cum spunea Rousseau (1762) cnd apar i se
manifest primele pasiuni i furtuni afective.
2.2.4.3 Trebuin a de distrac ie i cultur
Este cunoscut nevoia de mi care a copilului, necesitatea pe care o resimte
de a consuma energie fizic pe care o posed datorit procesului intens de cre tere.
La vrsta anterioar aceast trebuin este satisf cut prin practicarea diferitelor
forme de joc: cu subiect, cu reguli sportive etc. La pubertate se structureaz treptat
o trebuin nou : aceea de relaxare, de distragere temporar de la ocupa ia
principal , de lini tire, bucurie, euforie, trebuin a de distrac ie. Satisfacerea ei se
realizeaz prin mijloace foarte variate: fotbalul (cu r spndire printre b ie i),
volei-ul (pentru fete), tenisul, ahul. De asemenea, aceast trebuin este satisf cut
prin uet , jocuri pe calculator, plimb ri, excursii, mersul pe biciclet , notul etc.
Tot mai evident este i trebuin a de cultur . Aceasta este satisf cut sub
dou forme principale: prin crearea de cultur i prin consumul de cultur . n
leg tur cu prima form se apreciaz c pubertatea este perioada cnd apar primele
versuri, primele ncerc ri de analiz literar , de compunere de povestiri, precum i
primele manifest ri de crea ie n muzic , pictur , tehnic etc.
n leg tur cu cea de-a doua form de satisfacere a trebuin ei de cultur se
men ioneaz dezvoltarea interesului pentru lectur , n special, pentru c r ile de
aventuri. Dup vrsta de 12 ani, mai ales, b ie ii ncep s citeasc i ziare, reviste

18

Curs de psihologie colar

care prezint tiri sportive sau evenimente interna ionale mai deosebite. Se
dezvolt , de asemenea, atrac ia pentru cinematograf. Puberul prefer n special
filme de ac iune, poli iste i de aventuri.
Lecturile, filmele, emisiunile televizate ofer copiilor adev rate modele,
unele demne de urmat. De i idealurile de conduit i modelele au la pubertate, o
mare instabilitate, ele fiind trec toare, totu i, copiii trebuie feri i de influen a celor
negative, a acelora care reprezint personaje sau scene de violen , de prost gust.

2.3 Vrsta colar mare - adolescen a


2.3.1 Ce este adolescen a?
Vrsta colar mare sau adolescen a este perioada cuprins ntre 14/15 i
18/19 ani. La ntrebarea: Ce este adolescen a?, N. Radu (1995) r spunde c
aceast etap de vrst apare, mai curnd, ca rezultat al modului de raportare a
celor mari i a celor mici i cte culturi exist attea moduri de raportare se
constat , ca s nu mai vorbim de varia iile din interiorul fiec rei culturi
(cf. N. Radu, 1995, p. 9).
Aprecierea este realist i corect . De fapt, adolescen a a constituit prilej de
abord ri foarte diversificate din partea speciali tilor. Considerarea ei ca fiind
vrsta integr rii sociale a ntrunit ns cele mai numeroase adeziuni.
Adolescen a nu semnific numai dep irea pubert ii, ci i, mai ales,
ie irea din societatea de tip totalitar familial i colar i integrarea n via a social ,
cu toate caracteristicile ei (U. chiopu, 1967, p. 294). Adolescentul devine
independent n modul de a gndi, a judeca, a interpreta, a face proiecte de viitor.
Influen ele crizei pubert ii se fac sim ite, n special, n primii ani ai
adolescen ei sub forma agita iei nelini tii a reac iilor impulsive, dar acestea vor fi
curnd nlocuite printr-un echilibru mai stabil i prin adoptarea unei conduite
apropiate de cea a adultului.
Se consider c adolescen a este o perioad de mare dinamism, tn rul
fiind intens preocupat de scopuri i idealuri sociale, de structurarea rapid a
intereselor sale profesionale, intelectuale i culturale, o etap de intens construc ie
interioar .
Vrsta colar mare este i perioada cnt tn rul manifest un nou mod de
a vedea lucrurile, noi preocup ri, originale, o nou etap de afirmare a eului, cu
convingerea c a ajuns adult. Aceast vrst , de asemenea contestat , a fost
denumit de c tre Debesse (1930), criz de originalitate juvenil . Adolescentul
se crede adult i revendic drepturi ce se cuvin adultului. ntruct dezvoltarea lui
fizic i intelectual nc nu ntrune te ntru totul atributele maturit ii sociale, care
s -i acorde statutul de persoan autonom , protestele i conflictele i vor domina i
de aici nainte conduita.
Trecerea la liceu nu modific tipul fundamental de activitate, care r mne
tot nv area. Dar nv area dobnde te o nou semnifica ie pentru adolescent: ea

19

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

devine autonv are sau autoinstruire. Se modific i raporturile sociale cu colegii:


ace tia l influen eaz pe adolescent, mai ales, n ceea ce prive te comportamentul
actual i indicii formali ai statusurilor, n timp ce, p rin ii l influen eaz , ntr-o mai
mare m sur , sub aspectul mutual (I. Iacob, 1998, p. 50).
Astfel adolescentul, prin nivelul de structurare a maturit ii lui sociale, prin
dezvoltarea i manifestarea capacit ilor i a aptitudinilor creatoare, devine treptat
apt pentru integrarea deplin n societate.
2.3.2 Evolu ia anatomofiziologic
Ritmul cre terii este mai lent, iar organismul iese din faza cre terii
de irate. Este stadiul cnd se ncheie puseul pubertar i se produce organizarea i
consolidarea echilibrului biologic.
Corpul cre te n n l ime cu 20 30 cm iar n greutate cu patru cinci
kilograme anual. Se dezvolt n continuare scheletul, iar la sfr itul adolescen ei
corpul dobnde te propor iile adulte, stabilindu-se. ntre 14 16 ani la b ie i
continu n ritm rapid maturizarea biologic . Curnd i aceasta se va stabiliza. De
asemenea, li se dezvolt n mod deosebit musculatura. La fete corpul dobnde te
forma specific feminin .
Continu i transform rile intime n echilibrul hormonal, motiv pentru care
adolescen ii manifest st ri de nelini te, team , insomnii. Se stabilizeaz , de
asemenea, inuta, expresia fe ei, stilul general de comportare. Astfel, evolu ia
biologic a tn rului este, n linii generale, ncheiat .
2.3.3 Dezvoltarea proceselor psihologice
2.3.3.1 Sensibilitatea
n adolescen se nregistreaz noi progrese n sensibilitatea vizual : cre te
vederea la distan
i pragul diferen ial, se stabilizeaz treptat cmpul vizual
(inclusiv cel cromatic). Un aspect negativ l constituie faptul c , din cauza oboselii
ocupare, se pot agrava miopiile. Se dezvolt , de asemenea, sensibilitatea auditiv :
acum tn rul reproduce cu mare u urin melodiile auzite i sesizeaz , mai facil,
sunetele false. Este perioada n care se constituie forma ii muzicale. Sensibilitatea
chimic (gust, miros) evolueaz i ea. Fetele agreeaz mai mult mirosurile de flori.
Totodat , cre te num rul de reprezent ri i se dezvolt capacitatea de operare
cu ele.

20

Curs de psihologie colar

2.3.3.2 Gndirea
n adolescen
este structurat gndirea, formal , se consolideaz
capacitatea tn rului de a opera mental cu con inuturi abstracte. Acum opera iile
gndirii sunt complet reversibile. Ra ionamentele formale sunt preponderent
ipotetico-deductive, ele dep ind limitele situa iilor perceptuale (concrete). La
adolescent vom constata o mare capacitate de interpretare, planificare i anticipare,
o dezvoltare deosebit a spiritului critic. Este vrsta cnd se pun ntreb ri
frontale i cnd se dau explica ii cauzale profunde diferitelor fenomene
(A. Turcu, 1980). Adolescentul este capabil de o abordare ampl , filosofic a lumii,
el posed o deosebit capacitate de argumentare i demonstrare.
2.3.3.3 Limbajul
Continu procesul de evolu ie a limbajului. Adolescentul i dezvolt
capacitatea de recep ie iar recep ia limbajului sau ascultarea nseamn nu doar
auzirea semnalelor sonore, ci i decodarea i interpretarea lor, integrndu-le n
propriul sistem cognitiv ( tefan, 2001, p. 219). Cre te debitul verbal (peste 200 de
cuvinte pe minut). Evolueaz i scrisul. Adolescen a este vrsta cnd apare modul
propriu de isc litur . Spore te exigen a fa de exprimare. n vorbire p trund n
continuare noi cuvinte tehnice, tiin ifice i literare. Totu i, n vorbirea adolescentului, mai
ales, cnd aceasta se desf oar ntre tineri, se observ i o serie de cuvinte
parazite, agramatisme, vulgarisme.
2.3.3.4 Memoria
Progrese nregistreaz i memoria. Adolescen a este vrsta cnd tn rul se
arat pasionat pentru lectur . El cite te intens i asimileaz numeroase cuno tin e.
nva multe poezii, re ine citate, aforisme, metafore, pasaje din autori celebri pe
care le reproduce cu mare precizie, pl cere i satisfac ie.
2.3.3.5 Imagina ia
De asemenea, se descifreaz noi aspecte n procesele imaginative. Mai
nti, men ion m c imagina ia reproductiv se dovede te nc de utilitate la
aceast vrst . Dar startul l constituie imagina ia creatoare implicat n activitatea
de crea ie. Sunt cunoscute numeroase capodopere literare, compozi ii muzicale i
lucr ri picturale celebre realizate la vrsta adolescen ei.

21

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

2.3.3.6 Afectivitatea
Datorit mbog irii vie ii emo ionale, adolescentul este capabil de
reciprocitate afectiv . El manifest sentimente superioare. A a este sentimentul de
dragoste cu rezonan e adnci, stimulatorii pentru via a tn rului. Amintim totodat
dezvoltarea sentimentului responsabilit ii, cu implicare mai direct n alegerile
voca ionale. De asemenea, adolescentul tr ie te din plin sentimentul maturit ii
sale (aceasta din urm statund i vrsta majoratului civil).
2.3.4 Cristalizarea personalit ii i a comportamentului
2.3.4.1 Personalitatea
Traiectoria construc iei personalit ii nu este lin , f r contradic ii, ci
cunoa te momente de puseu, de stagnare i chiar de discontinuitate. n aceast
construc ie exist etape critice, manifestate prin puternice contradic ii interne.
O astfel de etap critic , poate cea mai semnificativ , se constat la vrsta
colar mare. n adolescen se produce un salt n integrarea func iilor cognitive,
afective, motiva ionale, volitive i caracteriale. Se desf oar , a a cum observ
Rousselet (1969) i al i autori, un intens proces de autoanaliz i autoevaluare, de
raportare la un ideal de via i de integrare social .
Precump nitor n aceast etap este, cum subliniaz i Erikson (1959),
sentimentul identit ii, mai ales acela al identit ii voca ionale. Tn rul i pune
multe ntreb ri legate de via a sa, este r scolit de numeroase dileme referitoare la
propria lui devenire ca personalitate i la afirmarea i integrarea lui profesional i
social .
De aceea, n adolescen dezvoltarea psihic cunoa te cea mai ampl
dinamic . Personalitatea este, n aceast etap de vrst , n linii mari constituit
(aten ie, n linii mari, deci nu n totalitate, nu integral), ea dispunnd de toate
laturile i rela iile dintre ele, dezvoltate nu oricum, ci chiar maturizate
(M. Zlate, 1995, p. 162). Precizarea este corect pentru c , spre deosebire de
evolu ia biologic care poate fi considerat ca fiind ncheiat , dezvoltarea psihic i
psihosocial continu toat via a.
De asemenea, ceea ce re ine n mod deosebit aten ia este faptul c
adolescen ii ncep s se manifeste ca persoane responsabile, preocupate, n mare
m sur , de nota lor de originalitate i de care doresc s se foloseasc pentru a spori
valoarea integr rii lor sociale. Adolescen a este perioada cnd individul pare intens
preocupat de cunoa terea ct mai detaliat a propriilor posibilit i pentru a se
ncadra adecvat n via a profesional i social . Ea constituie vrsta ce se
caracterizeaz prin cristalizarea intereselor profesionale, dobndirea independen ei
i autonomiei personale, afirmarea puternic a valorii proprii.

22

Curs de psihologie colar

2.3.4.2 Evolu ia comportamentului


Rousselet, pe care l-am mai citat, a efectuat o analiz detaliat a evolu iei
personalit ii sub aspectul cristaliz rii i a comportamentului n adolescen . Astfel
el desprinde urm toarele etape:
1) etapa revoltei - cnd tn rul manifest un dispre afi at fa de
p rin i, coal , fa de via , n general;
2) etapa examenului de con tiin cnd adolescentul se izoleaz n
lumea lui l untric cu scopul de a se autoanaliza, de a se autocunoa te,
de a- i descoperi propriul eu;
3) etapa de afirmare cnd ncearc s - i manifeste deplin capacit ile
de care dispune. [J. Rousselet, 1969, p. 120-137 .
Cristalizarea tr s turilor de personalitate i evolu ia comportamentului n
adolescen le-am prezentat mai pe larg ntr-un volum [F. i A. Turcu, 1999,
p. 45-49 .
Probleme recapitulative
(vrstele colare)
1. Enumera i premisele psihologice ale intr rii copilului n coal .
2. ncerca i o prezentare general a vrstei colare mici.
3. Men iona i modific rile n conduita puberului produse de dezvoltarea lui
emo ional .
4. Argumenta i i compara i evolu ia ra ional-cognitiv la vrstele colare.
5. Explica i transform rile petrecute n personalitatea adolescentului.

23

Caracterizarea psihologic a vrstelor colare

Referin e bibliografice

AUSUBEL, D. P.,
ROBINSON, F. G.

nv area n coal . O introducere n psihologia


pedagogic , Bucure ti, Editura Didactic i Pedagogic ,
1981

CHIRCEV, A.

Jocul, nv area i munca, n Psihologia copilului


(red. Ro ca., Al., Chiriacev., A.), Bucure ti, Editura
Didactic i Pedagogic , 1960

DAN-SPNOIU, G.,
MO ESCU, M.

Motiva ia pentru nv tur la preadolescen i, n


Cunoa terea personalit ii elevului preadolescent
(coord. Georgeta Dan-Spnoiu), Bucure ti, Editura
Didactic i Pedagogic , 1981

DUMITRESCU, I.

Adolescen ii. Lumea lor spiritual i activitatea


educativ , Craiova, Editura Scrisul romnesc, 1990

FARKAS, M.

Premisele psihologice ale intr rii copilului n clasa I


n Studii de psihologie colar (coord. Zrg, B.,
RADU, I.), Bucure ti, Editura Didactic i Pedagogic ,
1979

IACOB, L.

Repere psihogenetice.Caracterizarea vrstelor


colare, n Psihologia colar
(coord. Cosmovici, A, Iacob, L), Ia i, Editura Polirom,
1998

RADU, I.

Psihologia colar , Bucure ti, Editura tiin ific , 1974

RADU,N.

Adolescen a: Schi de psihologie istoric , Bucure ti,


Editura Funda iei Romnia de Mine, 1995

ROUSELET, J.

Adolescentul, acest necunoscut, Bucure ti


Editura Politic , 1969

CHIOPU, U.

Psihologia copilului, Bucure ti,


Editura Didactic i Pedagogic , 1967

TEFAN, L.

Ascultarea activ , premis a unei comunic ri


manageriale eficace, n Educa ie i dezvoltare.
Educa ia economic i antreprenorial , Bucure ti,
Editura ASE, 2001

24

Curs de psihologie colar

TURCU, A.
TURCU, A.

Litera obiect de cunoa tere pentru pre colar


i colarul mic, n Revista de psihologie, nr. 4, 1971
Structurarea raporturilor de cauzalitate n gndirea
elevului, n Revista de psihologie, nr. 2, 1980

TURCU, F.,
TURCU, A.

Fundamente ale psihologiei colare, Bucure ti,


Editura Eficient, 1999

VINCENT, R.

Cunoa terea copilului, Bucure ti,


Editura Didactic i Pedagogic , 1972

25

S-ar putea să vă placă și