Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA SWOT A SPITALULUI MUNICIPAL GAVRIL CURTEANU

PUNCTE TARI :
- existenta autorizatiei sanitare de functionare
- personal medical superior si mediu calificat si competent
- structura sectiilor clinice corespunde nevoilor de servicii medicale ale populatiei
- inexistenta infectiilor nosocomiale
- dezvoltarea serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi
- calitate adecvata a actului medical
- servicii diversificate
- baza universitara puternica (nucleu formator)
- existenta unei baze materiale moderne
- pacientiii asigurati nu trebuie sa achite tarifele pentru serv iciile medicale, acestea fiind
decontate de C.A.S.
- bloc operator nou ultital la standarde de calitate
- are specialitati unice la nivelul judetului: chirurgie si ortopedie pediatrica, neurologie si
psihiatrie pediatrica.
PUNCTE SLABE :
- dotare insuficienta cu aparatura medicala
- personal medical insuficient
- costuri ridicate la utilitati
- conditiile hoteliere care nu sunt la standardele clinicilor private
- neincrederea in randul pacientilor in serviciile medicale oferite de catre spital
- lipsa sectiei/compartimentului specializat pe chirurgie oncologica
- suprasolicitarea personalului medical prin cresterea volumului de munca in detrimentul
calitatii serviciilor medicale si cresterea timpului de asteptare
- nu are strategii de promovare bine definite i nici fonduri pentru publicitate
- lipsa motivatiei in efectuarea actului medical raportat la salariile nesatisfacatoare.
OPORTUNITATI :
- situarea spitalului intr-o zona intens populata, usor accesibila pentru pacienti
-colaborarea eficienta cu autoritatile locale
- colaborare eficienta cu medicii de familie
- in judet, Spitalul municipal este al doilea ca structura a serviciilor medicale
-sponsorizari, fonduri nerambursabile
AMENINTARI :
- inexistenta unor centre de asistenta medico-sociala
- finantare insuficienta fata de serviciile furnizate
- populatie relativ imbatrnita
- competitia cu policlinicile private
- modificarea indicilor demografici prin cresterea ponderii polulatiei varstnice li a patologiei
specifice acestei varste.
- cresterea costurilor pentru patologii rare
- migratia personalului mediacal in alte tari
- labilitate legislativa ceea ce impiedica implementarea unei strategii coerente.

S-ar putea să vă placă și