Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAINAL DIN MLDVA

FACULTATEA TIINE ECNMICE


CATEDRA BA, REI, TURISM

MAFTEI MARIA

TURISMULUI RURAL VITI-VINICOL: AVANTAJE I


DEZAVANTAJE

PRIECT DE LICEN
812.1 Turism

Autr:
student gr. E41RmT,
nvmnt cu frecven redus
MAFTEI Maria
________________
(semntura)
Cnductr tiinific:
GRIBINCEA Alexandru, Dr. hab., prf.univ.
________________
(semntura)

Admis la susinere
ef catedr BA, REI, Turism
(denumirea catedrei)

BURLACU Natalia, Dr. hab., prf.univ.


(numele, prenumele, gradul tiinific)

__________________________
(semntura)
____ _________ 2015

Chiinu, 2015

CUPRINS:

ABSTRACT
ANNTATIN ...
LISTA ABREVIERILR ..
LISTA FIGURILR ..
LISTA TABELELR
INTRDUCERE
CAPITLUL 1. CONCEPTUL TURISMULUI VITI-VINICOL .
1.1. Conceptul istoric al turismul viti-vinicol ...
1.2. Cultura i arta vinului .
1.3. Turismul viti-vinicol n Republica Moldova .
CAPITLUL 2. PERSPECTIVE N DEZVOLTAREA TURISMULUI VITI-

3
4
5
6
7
8
10
10
12
15

VINICOL .
CNCLUZII I RECMANDRI ..
BIBLIGRAFIE
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII
GRAFICUL CALENDARISTIC DE EXECUTARE A PRIECTULUI DE

18
34
36

LICEN
FIA DE EVALUARE A PRIECTULUI DE LICEN

ABSTRACT
biectivele: Obiectivele propuse pentru sustinere serveste elaborarea unor instrumente
teoretico-practice care sa poata impulsiona valorificarea potentialului natural i antropic pentru
sporirea eficientei economice i asigurarea unei dezvoltari stabile i durabile a ramurii turistice,
ele constau n identificarea cailor de dezvoltare i promovare a turismului n Republica Moldova
prin fundamentarea strategiilor de dezvoltare i elaborarea politicii de promovare a turismului,
mecanisme ce pot fi implementate n planificarea i dezvoltarea turismului n Republica
Moldova.
Rezultatele cercetrii: A fst elabrat analiz a dezvoltrii turismului vitivinicol n Republica
Moldova. Recomandrile metodologice i practice expuse n prezenta lucrare se utilizeaz la
unele ntreprinderi vinicole din RM.
Cncluzii i recmandri: Ameliorarea bazei tehnico-materiale pentru prestatia turistica. n
vederea realizarii acestui obiectiv este necesara i implicarea administratiei publice locale pentru
promovarea i initierea unor proiecte de reconstructie i dezvoltare prin atragerea de investitii i
suport financiar. Perfectionarea sistemului de evidenta statistica n domeniul turismului
vitivinicol prin elaborarea normelor privind sistemul de indicatori statistici, precum i celor de
implementare.
Nume de familie, prenumele: Maftei Maria
Titlul priectului de licen: Turismul rural viti-vininicol: avantaje i dezavantaje
Lcalitate: Chiinu
Anul perfectrii priectului de licen: 2015
Structura priectului de licen: Intrducere, du capitle, cncluzii i recmandri,
bibligrafie din 20 surse, 35 pagini de text de baz (pn la Bibligrafie), 4 figuri, 1 tabel.
Cuvinte cheie: Turism, vin, viti-vinicol, strategie, gestiune, priect, management, turism rural.

ANNTATIN
bjectives: The objectives to support the development of tools serves theoretical and practical
that can boost the exploitation of natural and anthropogenic potential to enhance economic
efficiency and to ensure a stable and sustainable development of the tourism industry, they
consist n identifying ways to develop and promote tourism n Republic Moldova by
substantiating development strategies and promote tourism policy development mechanisms that
can be implemented n the planning and development of tourism n Moldova.
The research: Was created an analysis of wine tourism development n Moldova.
Methodological and practical recommendations outlined n this paper is used n some wineries n
Moldova.
Cnclusins and recmmendatins: Improving the performance of material and technical base
for tourism. In order to achieve this goal is necessary and involvement of local government to
promote and initiate reconstruction and development projects by attracting investment and
financial support. Improving the statistical system n the field of wine tourism by developing
rules on the system of statistical indicators and the implementation.
Last name, first name: Maftei Maria
Prject Title License: Tourism wine-growing areas: advantages and disadvantages
Lcatin: Chisinau
Year perfecting Prject License: 2015
Structure prjected as license: Intrductin, tw chapters, cnclusins and recmmendatins,
bibligraphy f 20 surces, 35 pages f main text (befre References), 4 figures, 1 table.
Keywrds: tourism, wine, wine-growing, strategy, management, priect, management, rural
tourism.

LISTA ABREVIERILR
CSP Controlul Statistic al Procesului
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, nsemnnd Puncte tari, Puncte slabe,
Oportuniti, Ameninri
UE Uniunea European
RM Republica Moldova

LISTA FIGURILR
Fig. 2.1. Muzee sub cerul liber, Muzee - n subterane . 30
Fig. 2.2. Un divin divin. Catre nordul republicii . 31
Fig. 2.3. Roua Codrilor Moldovei 32
Fig. 2.4. Aurul bobitelor. Ctre sudul republicii .. 33

LISTA TABELELR
Tabelul 2.1. Expoziii internaionale i sli de degustare 27

INTRDUCERE
Actualitatea i imprtana temei: n aceasta lucrare este stabilit caracterul traseelor
vinicole pentru utilizarea valorii teritoriului zonei viti-vinicole n toate dimensiunile sale
(naturale, sociale i de patrimoniu). Dac n teorie, termenul traseu vinicol renate o imagine
de recreare, din punct de vedere economic, acesta poate fi considerat ca un sistem integrat de
relaii dintre ntreprinderi prin care productorii se pot conecta la consumatori. Eficiena unui
sistem economic i a capacitii sale de a activa endogen cu o dezvoltare durabil la nivel
local, este, prin urmare, strict legat de prezena i valoarea unei structuri, cu capaciti de
stabilire relaiilor ntre ntreprinderi.
n lucrare a fost estimat dinamica dezvoltrii sectorului viti-vinicol i nivelul eficienei
acestuia. Sunt elucidate cauzele ce mpiedic dezvoltarea prosper a sectorului dat. Se propune o
nou metodic de evaluare a eficienei economice integrale a producerii strugurilor, prelucrrii
lor, fabricrii produciei vinicole i comercializrii acesteia.
Reieind din analiza strategic a sectorului viti-vinicol, n lucrare au fost recomandate
direciile principale de cretere a performanelor ntreprinderilor vinicole din care fac parte:
elaborarea i argumentarea strategiilor pe termen scurt i mediu pentru ntreprinderile vinicole
din Republica Moldova n scopul mbuntirii situaiei economico-financiare curente i a
sporirii performanelor acestora; argumentarea cilor de integrare pe vertical a ntreprinderilor
vinicole cu furnizorii de materie prim i etapa comercializrii produciei; argumentarea
sugestiilor de eficientizare a Programului de restabilire i dezvoltare a viticulturii i vinificaiei
n anii 2002-2020.
Scpul priecului de licen: Prezentul proiect are ca scop cercetarea problemelor
dezvoltrii sectorului viti-vinicol i elaborarea msurilor de cretere a performanelor
ntreprinderilor vinicole prin implementarea managementului strategic. n acest scop n lucrare a
fost abordat baza teoretic a managementului strategic i determinate cele mai potrivite strategii
pentru dezvoltarea ntreprinderilor vinicole.
biectivele prpuse: Obiectivele propuse pentru sustinere serveste elaborarea unor
instrumente teoretico-practice care sa poata impulsiona valorificarea potentialului natural i
antropic pentru sporirea eficientei economice i asigurarea unei dezvoltari stabile i durabile a
ramurii turistice, ele constau n identificarea cailor de dezvoltare i promovare a turismului n
Republica Moldova prin fundamentarea strategiilor de dezvoltare i elaborarea politicii de
promovare a turismului, mecanisme ce pot fi implementate n planificarea i dezvoltarea
turismului n Republica Moldova.
8

Metdlgia cercetrii: Acest priectul de licen presupune un md de cercetare,


cunatere, utilizare i de psibil transfrmare a realitilr, n cncrdan cu nevile
scietii. Sub acest aspect, priectul cnstituie cercetare nzestrat cu un ansamblu de
principii, prcedee i tehnici de investigare.
Revista literaturii de specialitate: Mtivele care stau la baz studierii acestei teme au
fst n nenumrate rnduri prezentate n lucrrile de specialitate, numerase article tiinifice
din sfera ecnmic. Sursele principale din literatura de specialitate au fst: Gribincea A.,
Rca P., Potaru E. .a.

CAPITLUL 1. CONCEPTUL TURISMULUI VITI-VINICOL


1.1. Conceptul istoric al turismul viti-vinicol
Vinul a fst inttdeauna cnsiderat licarea zeilr. Mldva l-au numit vinum, denumire
care s-a i pastrat, iar Alexandru cel Mare spunea despre vin ca este "sangele vitei-de-vie, puterea
pamantului i eternitatea sarelui".
Cultivarea vitei-de-vie dateaza din timpuri stravechi. Prima atestare scrisa n ceea ce
priveste viticultura apare n Vechiul Testament, unde se pvesteste despre Ne, care avea
pdgrie i facea vin [10, p. 38]. Se presupune ca vita-de-vie a fst adusa din Asia Mica, n urma
cu 8.000 de ani i a fst cultivata intens de greci i fenicieni, care erau recunscuti n regiunea
mediteraneana ca fiind mari prducatri de vin, iar numerasele fresce descperite n mrmintele
din Valea Nilului cnfirma ca i egiptenii s-au cupat de cultivarea vitei-de-vie. Mldvenii au
fst, insa, cei care au raspindit aceasta practica n tata Eurpa.
Cel mai vechi vin a fst descperit de arhelgi, n germania, n anul 1867, intr-un
sarcfag rmanic. Amfra din sticla galben-verzuie datata 325 d.Hr., avand manerele sub frma
unr delfini, este singura care si-a pastrat cntinutul. Vinul avea farte mult sedimente, n plus,
cntinea i ulei de masline, pe care rmanii il flseau pentru a preveni xidarea.
Mldvenii au invatat pparele cucerite arta vinificatiei, iar siuri diverse de vin, cum ar
fi Riesling, Pint Nir, Chardnnay i Cabernet au fst binute din struguri care deja creteau pe
teritriul Frantei sau Germaniei de astazi.
n ceea ce priveste Mldva, prima mentiune scrisa despre viticultura dacica avem de la
gegraful antic Strab (66 i.Hr. - 24 i.Hr.). Ea se refera la masura adptata de regele Burebista
(82 i.Hr. - 44 i.Hr.), fauritrul statului dac centralizat, privind desfiintarea viilr [4, p. 237]. Se
banuieste ca decizia luata de Burebista, n urma sfatului marelui pret Deceneu, nu a avut
neaparat ca scp curmarea exceselr ppulatiei, n ceea ce priveste cnsumul de vin, cat mai ales
desfiintarea tentatiei pe care viile din Dacia exercitau asupra pparelr straine, care veneau
aici, mai cu seama din rasarit, atrase de radele viilr din Dacia.
n cea mai veche scriere medicala, farmacpee sumeriana descperita n Nipur, n anul
1910, gasim recmandari de utilizare a vinului, n tratarea diferitelr bli. Este mentinata
bautura "tabatu", bautura medicala babilniana pe baza de vin amestecat cu apa. Primele
aplicatii medicale ale vinului au fst legate de capacitatea sa antiseptica i antiinflamatare, fiind
indicat n tratarea ranilr i a infectiilr.
10

In antichitate, vinul se lasa mult la pastrare. Vinurile grecesti i rmane, sigilate n vase
din lut (amfre) erau ingrpate n pamant, se pastrau 15-20 ani i dar dupa aceea puteau fi
cnsiderate bune pentru cnsum. Pastrarea vinului n butaie de lemn era practicata de catre gali,
iar rmanii flseau butaiele pentru a transprta vinul pe cale maritima, iar pentru pastrare,
cntinuau sa flseasca amfrele, care erau astupate cu dpuri i ceara, pentru a preveni
cntactul vinului cu aerul.
La mijlcul seclului XVIII, Pierre Prignn, calugar la abatia Hautvillers, amplasata pe
malul raului Marna, n centrul regiunii Champagne, este primul care a studiat prcesul
fermentarii secundare a unr siuri de vin imbuteliat. Interesant este faptul ca Prignn era rb.
Ttusi, avea un gust extrardinar de fin i memrie impresinanta cand venea vrba despre
vinuri. Cunstea n detaliu nu dar pdgriile care apartineau manastirii Hautvillers, dar i pe
cele din imprejurimi [8, p. 142]. Ptrivit unei legende, Prignn ar fi fst luat prin surprindere de
pcnitura puternica, atunci cand a destupat sticla de vin [17, p. 431]. Parintele si-a dat repede
seama ca vinul, care din anumite mtive nu a fermentat suficient pana la imbuteliere, data cu
ssirea primaverii a inceput sa fermenteze din nu n sticla deja astupata si, din aceasta cauza, a
devenit spums.
Un mment de ctitura n industria de vinificatie a Eurpei il reprezinta marea invazie a
filxerei, din a dua jumatate a seclului XIX. Phyllxera vastatrix este insecta, ce prvine din
America de Nrd i care ataca radacinile i frunzele vitei-de-vie, planta uscandu-se n timp. Intre
anii 1860 - 1890, din America a fst adusa din greseala aceasta insecta, care a facut ravagii n
pdgriile din Eurpa. La acea vreme, viile nrd-americane erau adaptate la atacul acestei
insecte, pentru ca aveau scarta radacinii mai grasa, iar insecta nu putea strapunge. Astfel ca,
slutia a fst aceea de a aduce din America butasi imuni la filxera, care au fst altiti cu siurile
eurpene. Asa au rezultat primele siuri hibride de struguri, cum le stim astazi, unele mai putin
valrase n privinta calitatii strugurilr, dar mult mai rezistente la daunatri i cu
prductivitate mult mai ridicata.
Tehnlgia btinerii vinului a ramas aprape neschimbata, de-a lungul timpului, ea
implicand parcurgerea anumitr etape. Mai intai, strugurii sunt zdrbiti intr-un zdrbitr, iar timp
de 9-15 zile ei se afla n prcesul de fermentare, astfel incat, zaharul se descmpune n alcl i
dixid de carbn. Deci, taria bauturii depinde de cntinutul de zahar din struguri. Dupa
fermentare, strugurii zdrbiti se scurg, fara a fi supusi presiunii, iar prcesul se numeste chiar
scurgere. Partea ramasa se preseaza, astfel se btine "prima tarie". Structura vinului cnsta
practic n amestecarea "scurgerii" cu "prima tarie". Api, vinul astfel btinut este filtrat i
imbuteliat.
11

Vinul recent imbuteliat este numit "tanar", de aceea, pretul este mai scazut. Vinurile vechi
sunt farte scumpe, dearece, prcesul de invechire este unul indelungat i grei. Invechirea unui
vin presupune multa munca, atentie i cunstinte aprfundate n dmeniu. Pentru a fi invechit,
vinul trebuie sa fie neaparat sanats. El va fi depzitat n butaie de stejar sau n sticle cu dpuri
sterile [20, p. 59]. Inclinatia sticlei trebuie sa fie la un anumit unghi, n asa fel, incat, dpul sa
ramana umed n interir. Altfel, intra aerul n sticla i vinul se strica. Este farte imprtant ca
temperatura la care se pastreaza vinul sa fie cnstanta, de 10 - 12 grade Celsius. rice fluctuatie
de temperatura pate altera vinul.
Vinul a fst flsit din ttdeauna ca prdus alimentar, chiar i curativ, cu efecte benefice
asupra rganismului i cu rezultate farte bune n tratarea unr bli cardiace i ale sistemului
circulatr. Vinul rsu ajuta la mentinerea sanatatii vaselr de sange, stimuland circulatia
periferica, iar vinurile albe sunt diuretice, bune pentru rinichi.
La nivelul aparatului digestiv, un vin bun favrizeaza digestia i mentine starea de cnfrt
digestiv. Fara dar i pate, un pahar de vin baut la masa, tine medicul la distanta.
1.2. Cultura i arta vinului
Pentru multe ri din lume, turismul a devenit una din cele mai imprtante, prfitabile i
prspere ramuri ale ecnmiei. Dezvltarea turismului internainal este cndiinat de scpul
pe care i-l prpune turistul, drind vizitarea unei anumite ri sau a unei anumite destinaii
turistice. Din acest cnsiderent, rile de destinaie turistic prmveaz acele biective turistice
sau acele valri culturalturistice, care sunt recunscute pe plan mndial i reprezint cartea de
vizit a rii respective [18, p. 36]. Astzi, turismul este unul dintre sectare cu cea mai rapid
cretere a ecnmiei mndiale. Din cauza acestei creteri, acest sectr a fst numit fenmenul
ecnmic al seclului.
Prima dvada a existentei strugurilr reprezinta niste pdgrii fsilizate de acum 60
miliane de ani; iar prima atestare scrisa avand legatura cu viticultura apare n Vechiul Testament
unde se pvesteste despre Ne care avea pdgrie i facea vin.
veche fabula persana acrda unei damne de la curte meritul descperirii vinului.
Printesa, care pierduse favarea Regelui, a incercat sa se sinucida mancand niste struguri care
fermentasera intr-un brcan. Rezultatul a fst intxicatie urmata de un smn adanc [2, p.135].
Cand s-a trezit, si-a dat seama ca se simte mai bine i a recastigat favarea Regelui aratandu-I
riginala "metda", care a fst prezentata intregii curti.
Este stiut ca prin anii 4000 BC incepuse deja cultivarea strugurilr i prducerea vinului.
Primele pdgrii se crede ca au existat pe langa Marea Caspica i n Mesptamia, n zna
12

Iranului de astazi. Papirusuri din mrminte atesta existenta vinului n Egipt n jur de 2700-2500
BC. Pretii i regii aveau acces la vin, n timp ce clasele inferiare beau bere. n Egipt s-au
descperit primele recipiente n care vinul era pastrat, i s-a bservat ca amenii aveau deja
cunstinte despre efectul temperaturii asupra fermentarii vinului.
Vinul a ajuns n Eurpa data cu extinderea civilizatiei grecesti din jurul anului 1600
BC; n diseea i Iliada ale lui Hmer se gasesc pasaje n care se descrie n md detaliat mdul
de preparare al vinului [7, p. 261]. Vinul era un articl imprtant n cmertul grecilr, iar medici
vestiti, printre care i Hippcrate bisnuiau sa il prescrie farte des. Tt grecii au fst primii care
au invatat sa adauge ierburi i cndimente, pentru a-i da diferite arme.
In vestul Eurpei, dezvltarea viticulturii s-a datrat n mare parte influentei rmanilr
care au inceput sa clasifice varietatile de vinuri i de struguri, identificand i blile care atacau
vita de vie precum i tipurile de sl unde aceasta se dezvlta cel mai bine.
Cea mai veche sticla de vin a fst descperita n Germania, intr-un sarcfag; sticla data
de la 325 AD i a fst descperita n 1867. Era amfra de sticla galben-verzuie, iar manerele
aveau frma unr delfini. Dintre tate sticlele descperite aceasta este singura care si-a pastrat
cntinutul [1, p. 293]. Lichidul antic avea farte mult sediment i cntinea i ulei de masline, pe
care rmanii il flseau pentru a preveni xidarea vinului.
Pe la inceputul primului mileniu, vinul era exprtat din Imperiu catre Spania, Anglia i
Franta. Dar n curand i aceste zne si-au dezvltat prpriile pdgrii iar Imparatul rman a
interzis imprtul de vin din Franta, pentru a elimina aceasta cmpetitie straina. n seclele
urmatare, Franta a ajuns as dmine piata vinului n intreaga lume. La ineput era flsit n
scpuri sacre i n spiritul traditiei n timpul Evului Mediu.
Pana n 1152, n timpul dmniei lui Henric II, Anglia a devenit prinicpalul client al
regiunii Brdeaux.
Explrarile gegrafice au adus vinul i n Mexic, Argentina i Africa de Sud n anii 15001600. Desi n aceasta periada au existat multe incercari de a planta vita de vie de-a lungul
castei Atlanticului i n Nrdul Americii i n Bazinul Fluviului Mississippi, nici una nu a avut
succes. Vita de vie plantata murea dupa dua sau trei sezane [12, p. 82]. Cu tate acestea, n
Mexic i Califrnia nu au existat prbleme.
Hernand Crtez, guvernatr al Mexicului n 1525, a rdnat plantarea vitei de vie; acest
fapt a avut asa un succes ca regele Spaniei a interzis extinderea plantatiilr, dearece se temea ca
nu cumva clnia sa sa isi asigure singura tt necesarul de vin [14, p. 100]. Aceasta lege a
impiedicat dezvltarea industriei vinului n zna.

13

In Eurpa, pdgriile au supravietuit sub auspiciile bisericii i ale misiunilr. n 1769,


parintele Juniper Serra, franciscan, a plantat prima pdgrie n Califrnia, n San Dieg.
Parintele Serra a mai pus bazele a inca 8 misiuni n Califrnia, dezvltand i plantatiile de vita de
vie, primindu-si numele de "Parintele vinului Califrnian".Varietatea cultivata de el isi avea
riginea n Mexic i a ramas cunscuta ca "struguri de la Misiune", dminand prductia vinului
n Califrnia pana n 1880.
rile eurpene, Lumea Veche, cu tradiie ndelungat n ceea ce privete viticultura, au
neles, c vinul nu este dar licare ntr- sticl, dar este pveste, este istrie i civilizaie,
este tradiie rural i farmec urban [15, p. 9]. Turism viti-vinicl s-a frmat la htarele viticulturii
tradiinale i a industriei turismului ca frm ppular de dihn, ca frm specializat de
cltrie, care devine una dintre cele mai prmitare direcii de dezvltare a pieei turismului
mndial [16, p. 33]. n ultimele decenii, vinul s-a pziinat ca parte cmpnent a culturii,
regiunii la nivel glbal i individual.
Cnexiunea dintre cultura viei de vie, vin i m, cu rdcini adnci n istrie, a dat
permanent satisfacia generaiilr de a releva i dezlega semnificaia acesteia. Pe baza acestei
cnexiuni s-a nscut un tip de turism turism desfurat pe baza viticulturii, turism viti-vinicl
sau enturism.
Turismul viti-vinicl sau turismul vinului este frm de turism de interes special, cu
un rl n cntinu cretere, devenind cmpnent imprtant a turismului, pentru multe regiuni
prductare de vin. Dezvltarea turismului vinului a devenit, precupare esenial att
pentru cei implicai n turism ct i pentru cei din industria vinului.
Turism vinicl sau cum mai este numit de specialiti enturism este varietate
gastrnmic i mai larg, turism educainal-cultural. Ca varietate a turismului educainal
cultural, turismul vinicl este strns legat de anumit regiune, de istrie i cultura nainal. Iar
cnfrm unr dicinare, turismul viticl, cmbin descperirea de peisaje ni cu vizitarea
cramelr i experimentarea de senzaii ni pentru plcerea simurilr: vz, mirs, gust.
Cuvntul enturism este alctuit din du cuvinte, nis (din limba greac), ceea ce
nseamn vin i en (din latin) turism.
Scpul principal al turismului viti-vinicl este de a face cuntin cu mdul de
prducere a vinului i, ttdat, s descpere tradiinalul znei sau arealului respectiv. El
include n sine vizitarea lcurilr unde are lc prducerea vinului, degustarea i n final
prcurarea lui [19]. Din punct de vede istric, putem spune c via de vie crete n lcurile cu
cultur i istrie bgat.

14

n Frana, nc din periada interbelic, existau mugurii unui turism viticl n special
datrit faptului c multe pdgrii erau asciate unr dmenii nbiliare imprtante [6, p. 197]. n
1953, n Alsacia, a aprut primul drum al vinului. Acest drum al vinului nc mai exist i
astzi, are lungime de 170 km i strbate inutul clinar dintre lcalitile Marlenheim i
Thann. Evident, Alsacia nu a strlucit farte mult, dearece n scurt timp, n Brdeaux, pe Valea
Lirei, pe Valea Rnului i n Burgundia apreau zeci de drumuri ale vinului [9, p. 73].
Germania, Italia sau Spania au urmat imediat exemplul i au trasat ni rute turistice pe valea
Rinului, n Tscana sau n Castilia. Lumea Nu s-a aliniat i ea acestui trend, iar n cele din
urm drumurile vinului au devenit destinaii turistice prpriu zise i n Eurpa de Est n
Ungaria sau Slvenia.
Cnceptul a fst dezvltat n timp, att n lumea veche (Frana, Italia, Spania), ct i n
lumea nu (Califrnia Napa Valley, Chile, Australia). Vinurile sunt caracterizate prin
riginalitate i autenticitate, att datrit respectrii unr tradiii strmeti, dar i prin utilizarea
metdelr mderne de viticultur i vinificaie.
n Califrnia (SUA) turismul vitivinicl a aprut n anii 1970-80, mai trziu n Australia
i cu timpul a nceput s se dezvlte n tate regiunile viti-vinicle din lume.
Drumul vinului reprezint de fapt un traseu turistic bine marcat i delimitat ntr- zn cu
ptenial viticl i cu suficiente atracii turistice naturale i antrpice ce pate fi urmat de ctre
turiti, n md rganizat sau individual, n anumite periade ale anului. Aceste drumuri, n
funcie de lungimea lr dar i de densitatea biectivelr, pt fi parcurse pe js, cu bicicleta cu
autturismul i chiar cu trsura.
Astzi, iubitrii i experii n vin, cu ajutrul ageniilr de turism, pt selecta acelea ri i
regiuni, care au evaluat cu vinuri de calitate [5, p. 39]. Tur de vin binuit dureaz aprximativ
sptmn, i pe lng vizitarea evenimentelr vinicle, include n sine i vizitarea biectelr
turistice lcale.
Turismul viti-vinicl face cuntin cu metdele i biceiurile de prducere i de
cnsum a vinului. Turitii pt fi atrai nu numai de frumuseea peisajului viti-vinicl, farte
diversificat, ci i de raprturile excelente calitate/pre ale serviciilr i prduselr, precum i
stimularea interesului pentru lcuri mai puin cunscute, mai nebinuite, prin strbaterea unr
drumuri ale vinului i cunaterea unr biective mai ni i interesante, mai puin slicitate n
turism, mai aprpiate de natura primar.
1.3. Turismul viti-vinicl n Republica Mldva

15

Turismul viti-vinicl n RM reprezint una dintre ramurile principale ale ecnmiei rii,
astfel n 2013 vinurile au reprezentat 6,2% din ttalul exprturilr efectuate de republic 90 95% din tt vlumul vinului prdus merge la exprt, cnstituind astfel imprtant surs de
venit pentru bugetul statului. Viile cup suprafa de 148.500 hectare de vii, din care 107.800
de hectare sunt flsite pentru prducia cmercial [11, p. 78]. Restul de 40.700 de hectare sunt
viile cultivate n sate, pe terenurile de lng case, flsit pentru a face vin de cas.
Creterea viei de vie i vinificaia pe teritriul actual al Mldvei a nceput cu 4 - 5 mii
ani n urm, cnd Dacii au descperit prducerea vinului din struguri.
Mldva este recunscuta pe plan mndial ca tara vitivinicla dezvltata. Cultura vitei de
vie pe meleagul mldav cunaste istrie de veacuri. Amprentele frunzelr de Vitus Teutnica
gasite linga Naslavcea au virsta ce variaza intre 6 i 25 miliane ani.
Cultivarea vitei de vie isi are inceputul inca din anul 2800 i.e.n. Prducerea vinului n
Mldva a acumulat experienta de veacuri venita de la traci, daci, greci, rmani, francezi s.a.
Actualmente, n tara nastra viile cupa suprafata ttala de 107 mii ha. Cnditiile
climaterice caracteristice i relieful ei specific creeaza cnditii unice de cultivare a vitei de vie.
Cnfrm cnditiilr climaterice Mldva este impartita n 4 zne vitivinicle: Centrala, SudEstica, Sudica i Nrdica. Mldva este printre primele zece state din lume exprtatare de
vinuri. Capacitatea frigiderelr destinate pastrarii strugurilr se estimeaza la circa 5 mii tne
anual [3, p. 26]. Cu un ptential glbal de 350-500 mii tne struguri-marfa, Mldva prduce
23-33 miliane decalitri de vinuri din cele mai prestigiase siuri, eurpene i authtne.
Valarea exprtului anual al prductiei vinicle se estimeaza la cca. 230 mil. dlari SUA. n
ansamblu pe tara functineaza peste 180 de intreprinderi vinicle. n anul 2003 s-au prdus 29
mil. decalitri de vin i s-au imbuteliat cca. 17,7 mil. decalitri de vin de struguri, 11 mil. sticle
vinuri spumante i spumase, 630 mii decalitri divin (cniac) i 2,1 mil. decalitri bauturi
spirtase. Peste 90 % din vlumul prdus a fst exprtat.
Prdusele vitivinicle au faima binemeritata i sint apreciate n multe tari ale lumii.
adevarata carte de vizita a tarii sint vinurile ce au btinut distinctii inalte la prestigiase
cncursuri internatinale.
In statiunile climaterice se aplica pe larg tratamentul cu struguri i sucuri din struguri
(uvterapia).
Centrele expzitinale, salile de degustare cu arhitectura exceptinala, rasele i
cavernele subterane, diversitatea prductiei, magazinele specializate - reprezinta un ptential
desebit pentru prmvarea turismului vitivinicl n Mldva, prezinta mtivatii apte sa plaseze

16

la justa valare prdusul turistic vitivinicl al republicii n circuitul turistic internatinal [13, p.
200].
n martie 2006 Rusia a impus un embargu la imprtul de vinuri din Republica Mldva.
Mtivul invcat atunci a fst calitatea prast a buturilr alclice mldveneti. Embargul
care a fst valabil aprape di ani de zile a dus la pierderea de ctre vinificatrii mldveni a
accesului la piaa ruseasc a vinului, spre care luau calea circa 80% din buturile alclice
mldveneti. Pagubele directe de pe urma interdiciei au fst estimatee la circa 300 miliane de
dlari. Interdicia privind imprturile de vinuri a parvenit ntr-un mment al divergenei de
pziii ntre Rusia i Republica Mldva privind viitrul Transnistriei. Un an mai devreme,
Duma rus a cerut interdicie asupra imprturilr de vinuri mldveneti, dearece Republica
Mldva a fst cnsiderat de a prmva plitici anti-ruseti.
Acelai scenariu la fel cu tent plitic a fst repetat n septembrie 2013 cnd iari a fst
interzis exprtul ctre Mscva de aceasta dat pagubele fiind mai mici dup ce prductrii
authtni i-au diversificar cile de exprt spre Belarus, Kazahstan, Ucraina, UE, Asia.
n Republica Mldva exist patru regiuni imprtante prductare de vin:
Bli (nrd) = Zn nrdic nu dispune de semnificative plantaii industriale de vi-devie. Acl strugurii se cultiv n perspectiv prelucrrii n materiale primare pentru prducerea
cniacurilr, c baz a vinurilr speciale alclizate i, parial, pentru cnsum n stare praspt.
n nrdul Republicii Mldva viile sunt plantate n special cu siuri albe de struguri: Aligte,
Pint, Feteasc, Traminer.
Cdru (centru) = Zn central n Mldva este cea mai puternic dezvltat sub aspect
ecnmic. Aici se afl masivul principal al plantaiilr de vi-de-vie (circa 60%) i majritatea
ntreprinderilr specializate att n vinificaia primar, ct i n prducerea i mbutelierea tuturr
varietilr de vin. Diversitatea teritrial permite prducerea n zn Cdrilr a unr vinuri
unice, cntrlabile sub aspectul prvenienei. Anume aici rdesc plantaiile renumitei gspdarii
Rmneti, fst mie a dinastiei imperiale ruseti a Rmanvilr. n micrzn Hnceti de
peste un secl se prduc, din siurile de struguri Cabernet-Sauvignn i Merlt, vinuri r ii, a
crr varieti de tp nu cedeaz renumitului Chteau brdlez.
Nistrean (sud-est) = include i faimasa zn Purcari cu cndiii climaterice sunt
favrabile cultivrii siurilr rii de struguri, Merlt, Cabernet-Sauvignn i Rar neagr, n
baz crra se prduc vinuri mturate cu gust armnis, cmplet i buchet bgat n tnaliti de
marchin, cacz neag, virele i stejar nbil.
Cmrat (sud) = Perimetrul ei cuprinde stepa Bugeacului i extremitatea sudic prpriuzis. Aceste du teritrii sunt la fel de aride, dar slurile i cndiiile lr climaterice au diferite
17

caracteristici. Teritriul aflat mai spre miaz-zi este favrabil prducerii de vinuri rii i
varieti de deert. Cele mai cunscute centre vinicle din zn respectiv sunt Cmratul,
Taraclia, Ciumaiul i Trifetii.

18

CAPITLUL 2. PERSPECTIVE N DEZVOLTAREA TURISMULUI VITIVINICOL


I. Sporirea productivitii
n scpul spririi prductivitii plantaiilr viticle n anul 2005 a demarat
implementarea irigrii prin picurare. n trei ani au fst instalate sisteme de irigare prin picurare n
vii pe suprafa de cca 150 ha.
Aplicarea pe scar larg a tehnlgiilr avansate de cultivare a viei de vie, bazate pe
irigarea prin picurare i metdelr eficiente de prtecie a plantelr cntra blilr i duntrilr,
se va slda cu majrarea prductivitii plantaiilr viticle pn la 15 tne la un ha, sau de 3,3
ri mai nalt fa de cea nregistrat n prezent.
Un lc imprtat n ecnmia nainal cup industria de fabricare a buturilr alclice
care a asigurat n anii 2005-2007 cca 43 la sut din vlumul prduciei industriei alimentare i a
buturilr.
Interzicerea de ctre Federaia Rus a imprtului prduciei alclice mldveneti a
cauzat diminuare esenial a vlumului de fabricare a buturilr i reducerea pnderii ramurii
n vlumul ttal al prduciei industriale a republicii de la 30 la sut n anul 2005 la 15 la sut n
10 luni curent.
Aciunea nminalizat a generat sistarea temprar, de unele ntreprinderi, a fabricrii
prduciei alclice.
Ca urmare, n anul 2009 82 la sut din ntreprinderile cu gen de activitate fabricarea
vinului i buturilr alclice distilate au redus fa de anul precedent vlumul de prducie, iar
n 10 luni curent pnderea acestra a cnstituit 64 la sut.
Ttdat ntreprinderile cu gen de activitate fabricarea berii au accelerat, n 10 luni
curent, cu cca 14 la sut ritmul de fabricare a prduciei, iar cele cu gen de activitate fabricarea
apei minerale i a buturilr rcritare cu 24 la sut.
Creterea nminalizat a avut un impact benefic asupra indicatrilr de activitate a
ramurii de fabricare a buturilr n ansamblu, dar cu pndere nesemnificativ n structura
ramurii nu au acperit diminurile celr du ramuri, ca rezultat fabricarea buturilr n
ansamblu s-a redus cu 20 la sut.
Evaluat la preuri curente, prducia fabricat de ramura de fabricare a buturilr, a
cnstituit n anul 2006 cca 3,2 mlrd. lei, rmnnd practic la nivelul anului 2009. n 10 luni
curent prducia ramurii de fabricare a buturilr a cnstituit 2,3 mlrd. lei, sau cu cca 14 la sut
19

sub nivelul nregistrat n periada respectiv a anului precedent.


Fiind cea mai reprezentativ activitate n cadrul industriei prelucrtare, ramura
mnitrizat a influenat negativ asupra vlumului prduciei industriale al republicii n
ansamblu.
Gradul de influen asupra vlumului prduciei industriale, fabricate de ntreprinderile
mari a cnstituit:

la preuri curente descretere cu 2,7 la sut, inclusiv fabricarea vinului cu 3,2

la sut;

la preuri medii ale anului precedent descretere cu 3,6 la sut, inclusiv

fabricarea vinului cu 3,4 la sut.


n structura valrii buturilr fabricate predmin prducia alclic, creia i revine n
anii 2006- 2013 (10 luni) cca 78 la sut, fa de 89 la sut atestat n anul 2007.
II. Agenia are urmtarele sarcini de baz:

elabrarea i determinarea strategiei statului n dmeniul dezvltrii viticulturii i

industriei vinicle, alclului i buturilr, mnitrizarea i prgnzarea dezvltrii lr;

realizarea prevederilr Strategiei de Cretere Ecnmic i Reducere a Srciei,

Prgramului de restabilire i dezvltare a viticulturii i vinificaiei n anii 2002-2020,


Prgramului Nainal "Satul Mldvenesc" i Prgramului Nainal "Drumul vinului n
Mldva" n partea ce ine de dmeniul viti-vinicl;

ajustarea legislaiei nainale n dmeniul viticulturii, vinificaiei, fabricrii i

circulaiei alclului etilic, prduciei alclice i nealclice i a berii la cerinele Uniunii


Eurpene;

dezvltarea pieei de prducie alclic i buturi nealclice, adecvate

cndiiilr actuale ale ecnmiei nainale, prin reglementarea relaiilr dintre participanii la
prcesul de fabricare i cmercializare a prduciei, elabrarea i implementarea unr nrmative
ecnmice care ar asigura sprirea calitii prduciei;

crearea sistemului de cntrl al calitii prduciei i crdnarea temelr de

cercetri tiinifice, cu implementarea ulteriar a rezultatelr acestr cercetri;

gestinarea, n mdul stabilit, a patrimniului statului la ntreprinderile de prfil

cu capital integral sau parial de stat;

dezvltarea relaiilr internainale n dmeniul viticulturii, vinificaiei, alclului

i altr buturi.
20

Funciile Ageniei

n cnfrmitate cu sarcinile ce i revin, Agenia exercit urmtarele funcii:

prmvarea pliticii statului n dmeniul viticulturii, fabricrii i circulaiei

prduciei alclice i nealclice;

revitalizarea ramurii viti-vinicle n crespundere cu cerinele pieei i pliticii

statului n dmeniu;

elabrarea i realizarea prgramelr de dezvltare a sectrului viti-vinicl;

rganizarea de expziii, seminare, cnferine i simpziane tematice n

dmeniile sale de activitate;

crearea i implementarea mecanismelr de atragere a mijlacelr financiare

interne i strine pentru sluinarea prblemelr cardinale ale ramurii;

studierea, mnitrizarea i prgnzarea pieei interne i a celei externe de prduse

alclice, prmvarea intereselr prductrului authtn pe aceste piee;

crearea cndiiilr de integrare pe vertical i rizntal a prductrilr i

prelucrtrilr, structurilr cmerciale i financiare, cnstituirea hldingurilr, frmarea


grupurilr agrindustriale, financiar-agrare n ramura viticulturii, vinificaiei i alclului;

prmvarea unei plitici investiinale eficiente, asigurarea gestinrii judiciase

a surselr adiinale ramurii i a patrimniului de stat, aflat la dispziia i n subrdinea


Ageniei;

asigurarea, prin mijlacele respective, a cercetrilr tiinifice priritare i

implementarea lr, pregtirea cadrelr pentru necesitile sectrului viti-vinicl;

elabrarea i aprbarea dcumentaiei tehnlgice i nrmative aferente

prduciei viti-vinicle i alclice, crdnarea dcumentaiei tehnlgice i nrmative aferente


prduciei berii, buturilr nealclice i apei minerale;

prmvarea pliticii statului n dmeniul preurilr, imprtului-exprtului

alclului etilic i prduciei alclice, prtejrii pieei interne de cncurena nelial i de ali
factri ncivi;

gestinarea mrcilr - prprietate a statului i a fndurilr de dezvltare a

sectrului viti-vinicl, n cnfrmitate cu actele legislative i nrmative n vigare;

elabrarea i, dup caz, aprbarea reglementrilr tehnice pentru prducia

vinicl i alclic, pentru bere i buturile nealclice;


21

cnstituirea i gestinarea fndului de reglementri tehnice nainale i ale altr

ri n scpul familiarizrii agenilr ecnmici i facilitrii activitii de exprt al prduciei


alclice i altr prduse viti-vinicle;

participarea la elabrarea prcedurilr de evaluare a cnfrmitii prduciei

alclice, berii i altr prduse viti-vinicle;

efectuarea cntrlului calitii prduciei alclice, berii i altr buturi;

participarea la implementarea sistemelr de analiz a riscurilr i la cntrlul

punctelr critice (HACCP) la fabricarea prduciei vinicle i alclice, a berii i altr buturi.
III. Dezvltarea viei de vie
Reieind din biectivul de plantare precnizat pentru anul 2008 de 10,0 mii ha de vi de
vie, Republica Mldva va fi asigurat cu material sditr viticl authtn la nivel de 74 %. n
acest caz imprtul materialului sditr viticl va cnstitui cca 6,2 mil. vie. Ttdat tendinele
dezvltrii pepinieritului viticl atest faptul c ncepnd cu anul 2010, plantarea viilr va fi
realizat, prepnderent (peste 90 %), cu material sditr viticl authtn.
Pe parcursul anilr 2008-2010 au fst imprtate 9,1 mil. buc. vie altite.
De 10 ri fa de anul 2010 a crescut ritmul de nfiinare a plantaiilr viticle (de la 530
ha n 2010 pn la 5200 ha n 2013). n cretere a fst, de asemenea, i ritmul de plantare a viilr
cu material sditr devirzat, care n anul 2013 a cnstituit 80 la sut.
Dezvltarea pepinieritului viticl s-a caracterizat prin trecerea la un nivel calitativ nu
prducerea materialului de nmulire i sditr viticl de categrii bilgice ridicate clne
libere de bli virtice i cancer bacterian, precum i de alte bli restrictive pentru via de vie. n
acest scp Institutul Nainal pentru Viticultur i Vinificaie n anul 2006-2013 a elabrat 14
clne fitsanitare de siuri de selecie mldveneasc.
n Registrul siurilr de plante au fst intrduse (n anii 2009- 2013) 29 de siuri ni,
inclusiv: 17 - pentru mas, din care 10 fr semine, 10 pentru vin i 2 - cu destinaie mixt
pentru extinderea viticulturii n regiunea vitivinicl Nrd.
n pepinieriile viticle se utilizeaz tehnlgiile avansate de prducere a materialului
sditr cu aplicarea irigrii prin picurare.
Ttdat, baza tehnic-material existent a pepinierilr viticle, ct i structura
srtimental a plantaiilr alti nu permit satisfacerea integral a necesarului republicii n
material sditr, insuficiena fiind asigurat din cntul imprtului acestuia.
Msurile realizate n periada analizat viznd restabilirea i cnslidarea bazei de
22

prducere a materialului sditr viticl, s-au materializat att prin extinderea suprafeelr
plantaiilr mam devirzate, ct i prin majrarea randamentului clilr de vie i a vlumului
de material sditr, inclusiv devirzat.
Numrul pepinierilr viticle a crescut de la 24 n anul 2007 pn la 61 n anul 2012.
Suprafeele plantaiilr mam prtalti i alti devitzate s-au extins de la 280 ha i
respectiv 470 ha n 2007 pn la 930 i respectiv 2100 ha n 2012.
Prducerea butailr altii s-a majrat fa de anul 2006 de 2,4 ri, cnstituind n anul
2011 25 mil. buc, iar a vielr altite de 3,6 ri, nregistrnd n anul 2011 vlumul de 12,5 mil.
buc.
Sprirea vlumului de prducere a materialului sditr se datreaz n primul rnd
creterii randamentului clilr de vie de 1,5 ri (de la 33 la sut n 2008 la 50 la sut n
2012).
90 la sut din vlumul vielr altite prdus n anul 2009 le cnstituie cele devirzate,
fa de 20 la sut atestat n anul 2008.
Din anul 2012 s-a trecut, practic integral (cu excepia siurilr ni i deficitare de selecie
mldveneasc) la prducerea materialului sditr devirzat. Aceast aciune ce se va slda pe
viitr cu sprirea calitii i prductivitii plantaiilr viticle.
Pnderea plantaiilr nfiinate cu material devirzat n anii 2009-2012 a cnstituit 72 la
sut (10,7 mii ha).
n structura plantaiilr viticle ni au predminat siurile pentru vin, acestra revenindule cca 90 la sut, iar n cadrul acestra celr rii (cca 70 la sut). Treptat se reduce pnderea
siurilr rii pentru vin i respectiv se majreaz pnderea celr albe, urmnd a reveni la
structura ptim, recmandat de tiin, i anume siuri albe 60 la sut, rii 40 la sut.
S-au extins de cca 4,0 ri i suprafeele plantaiilr viticle nfiinate cu siuri pentru
mas (de la 200 ha n 2006 pn la 800 ha n 2009). Ritmul de nfiinare a acestei categrii de
plantaii urmeaz a fi majrat pn la cta ptim de 15 la sut din suprafaa ttal.
E de meninat c suprafeele nfiinate sunt valrificate cu siuri att tehnice, ct i de
mas nbile, nalt prductive, de calitate superiar, menite s asigure un nivel mai nalt de
calitate a prduciei vinicle authtne, crend, n acelai timp, premise pentru diversificarea
pieelr de desfacere a acesteia.
Un interes desebit acrd restabilirii bazei de materie prim ntreprinderile vinicle,
crra n periada de raprt le revine 44 la sut din suprafeele de vii nfiinate.
Sprirea ritmurilr de nfiinare a plantaiilr viticle a fst cndiinat de creterea
intereselr ecnmice fa de cultivarea strugurilr, precum i de aprtul statului la cmpensarea
23

parial a cheltuielilr de plantare a viilr. ncepnd cu anul 2006 este creat Fndul pentru
susinerea nfiinrii plantaiilr viticle.
Pentru plantaiile viticle nfiinate n anii 2006-2009 au fst acrdate subvenii n sum
de pete 265 mil. lei. Dar pe parcursul anului curent au fst alcate n acest scp 101 mil. lei.
IV. Puncte tari
fauna i flra bgata cu specii i ecsisteme unicate n Eurpa, specii disparute n tarile
eurpene, existente n prezent numai n areale din Mldva;
factri naturali i resurse minerale recmandate n cura balneara cmplexa;
apa ptabila de calitate desebita i mare varietate de ape minerale;
diversitatea prduselr agr-alimentare eclgice, la preturi farte mici;
bucatarie traditinala i specialitati reginale;
spitalitate influentata de caracteristica etnica latina;
pluare inexistenta sau farte redusa n majritatea znelr rurale;
diversitatea resurselr turistice naturale i antrpice usr accesibile i armnis
repartizate pe intreg teritriul tarii;
clima temperat cntinentala favrabila practicarii turismului n tt cursul anului;
varietatea flclrului i a traditiilr mstenite bine pastrate i practicate n viata de zi cu
zi;
calendar bgat de targuri traditinale i manifestari flclrice pe tt parcursul anului i
n tate znele;
patrimniul culturalistric i arhitectural inclus n patrimniul UNESC care se
incadreaza n categria destinatiilr turistice atractiile mndiale i eurpene;
existenta unei vaste retele de lcalitati rurale partenere cu lcalitati eurpene;
cultura eurpeana;
cadru legislativ turistic aliniat la cerintele i standardele eurpene;
sustinerea de catre autritatea administratiei publice centrale de turism a prmvarii la
targurile internatinale de turism;
existenta unui sistem adecvat de cntrl al calitatii serviciilr turistice;
existenta cadrului general legislativ pentru cnstructiile, dtarile i clasificarea bazei
materiale turistice.
V. Puncte slabe
perceptia slaba a unei dezvltarii durabile a turismului i implicit a imp rtantei
24

prtectiei mediului i a patrimniului cultural-istric i arhitectural specific;


degradarea incipienta a mediului i inexistenta unui sistem perfrmant de clectare a
deseurilr n mediu rural;
degradarea rapida a patrimniului arhitectural rural prin deppularea lcalitatilr i a
cmunitatilr rurale;
sisteme de infrmare i semnalizare turistica insuficient dezvltate i necrelate cu
nivelul de dezvltare al turismului rural;
lipsa retelei natinale de centre lcale de infrmare i prmvare turistica;
fnduri alcate pentru prmvarea turismului rural neacperitare, insuficiente i
subdimensinate;
ferta de servicii turistice putin diversificata i necrbrata cu pretul i calitatea
serviciilr turistice prestate;
niveluri de castig nemtivate pentru atragerea/retinerea ppulatiei rurale la tara i n
tara;
cadru institutinal la nivel reginal i lcal pentru dezvltarea turismului rural slab
dezvltat.
VI. Oportunitati
relansarea rapida i durabila a turismului cu ac rdarea unei atentii speciale lcului
turismului n dezvltarea ecnmiei natinale;
dezvltarea i prmvarea de prgrame turistice n dmeniul turismului rural (pdgrii
i vinuri celebre tipice, bucatarie traditinala cu prduse agr-alimentare de tip eclgic,
pelerinaje, ecturism specializat - speturism, fauna i flra rara, ecsistemul Delta Dunarii,
cmunitati care intretin i practica vechi traditii etnflclrice, medicina naturista);
realizarea de priecte care pun n valare turistica elementele patrimniului natinal
cultural-istric i de arhitectura tipica rurala;
sustinerea priectelr care pun n valare turistica biective i evenimente
culturalspirituale i traditinale rmanesti;
diversificarea fertei turistice prin derularea i prmvarea unr micr-prgrame care
raspund tendintelr actuale de agrement i vacante active de tipul circuite de cicl turism,
muntainbike, mtciclism, deltaplan, rafting, parapanta, circuite pentru practicarea turismului
ecvestru, etc.
prmvarea i intrducerea n circuitele ecturistice a parcurilr i rezervatiilr naturale;
declansarea unr actiuni prmtinale de amplare prin includerea fertei turistice
25

rmanesti n catalagele marilr firme turperatare;

dezvltarea

turismului

rural

pensiuni

turistice

agrturistice

prin

reintrducerea/extinderea de subventii i facilitati;


Intrducerea sistemului de management al calitatii i n turismul rural.
VII. Amenintari
imbunatatirea mai rapida a standardelr de calitate a fertelr turistice ale tarilr vecine
direct cncurente ale Rmaniei i crbrarea nivelurilr tarifelr cu calitatea serviciilr;
rerientarea unei parti a cererii turistice interne catre alte destinatii externe;
firme de turism din tarile eurpene i central-est eurpene recent intrate n Uniunea
Eurpeana mai eficiente care valrifica resurse turistice asemanatare celr din Rmania;
existenta unei piete rmanesti faramitate n cntradictie cu cncentrarea excesiva a
pietei turistice internatinale pe un numar redus de piete i turperatri;
cnslidarea, n lumea turistica, a perceptiei de ferta ieftina n dauna calitatii;
lipsa cunstintelr minime de management turistic, n dmeniu;
necnstientizarea rlului intrducerii sistemului de management al calitatii;
nerespectarea principiilr dezvltarii durabile n evlutia turismului rmanesc;
amanarea crearii structurilr institutinale administrative de turism, la nivel reginal i
lcal;
micsrarea puterii de cumparare a ppulatiei, cu efect n evlutia i planificarea
evlutiei cererii de servicii turistice;
influentele celrlalte sectare de activitate asupra turismului - activitate ecnmica de
cnsecinta;
lipsa unei sustineri tehnice i financiare pentru pr mvare turistica, din partea statului,
cel putin de nivelul celei din statele vecine cncurente;
cnstrangeri financiare;
lipsa unui sistem de creditare a investitiilr n turism i restaurarea patrimniului
natinal cultural; fnduri alcate pentru dezvltarea turistica, insuficiente;
existenta unr dtari edilitar-gspdaresti subdimensinate i neadaptate cererilr
determinate de dezvltarea turismului rural;
infrastructura generala pentru transprt, la nivel natinal i mai ales lcal, insufficient
dezvltata i mdernizata;
aerprturi reginale nemdernizate i neadaptate pentru cursele de tip charter n znele
de mare circulatie turistica;
26

necrelarea furnizarii de pregatire minima precum i a invatamantului turistic n


structura, cu dezvltarea actuala a turismului.
VIII. Vinuri aromatizate. Balsamuri. Heres-uri
Desi patria vinurilr armatizate este Italia, cele prduse n Republica Mldva sint inalt
apreciate de specialisti i cnsumatri, care le cnsidera pe alcuri superiare prin
individualitatea acestra, care cnsta din flsirea cmpnentelr unr flri, ierburi i radacini a
variatelr plante sau a unr diversi arbri care cresc n Cdrii mldavi, n luncile Prutului sau
Nistrului, cultivati special la Dubasari, Telenesti, Screni, Crnesti sau Pirlita.
Baza vinurilr armatizate cnstituie vinurile albe de masa din siurile clasice albe:
Feteasca alba, Aligte, Riesling de Rhin i rsii: Rara neagra, Merlt, Pint Nir tate tratate
cu carbune activ pentru a permite amplificarea armelr de ingredienti.
De reputatie bine meritata se bucura vinurile mldave "Buchetul Mldvei", "Rua
Diminetii", "Rmanita" i "Tamna", prduse la Dubasari n valea batrinului Nistru i exprtate
cu succes n Rusia, Tarile Baltice, Ucraina, Kazahstan, Belrusia, Plnia, Germania.
Alaturi de aceste bauturi cu un grad igienic sprit, care se servesc cu succes atit ca
aperitive cit i ca digestive, care permit a prepara cctailuri bgate n arme i gusturi, n tara
nastra se prduc i balsamuri inalt apreciate de expertii n dmeniu. De cnsistenta inalta,
avind cularea murelr, prunelr, prumbrelelr cu arme de rasini fructe-flri, cu gust picant
astringent i n masura amarui, cu nuante de faguri sint balsamurile mldvenesti: "Stejar",
"Legenda Haiducului", "Bucuria", "Amar-Amar" s.a.
Heresul mldav, sau asa zisul vin pelicular, cu nuanta de nuca sau migdal, cu picanta
amertura, abia simtit, saratel la gust, vine sa-i bucure pe admiratrii acestei bauturi. La Ialveni e
situata intreprinderea cea mai mare din Eurpa de Est cu capacitate de prducere de un milin
decalitri i cu clectie unicala n lume de vinuri tip Heres. Zeci de medalii de aur, argint i
brnz, zeci de diplme de nare acestea sunt distinctiile meritate ale vinului de rigine
spanila ce si-a gasit n Mldva a dua patrie.
Marele apreciatr al vinurilr de tip Heres, batrinul William Shakespeare zicea: "Un vin
bun este prezenta familiala atunci cind este bine flsit".
Va puteti cnvinge de acest adevar pasind pragurile vinariilr mldave.
IX. Vinoteci, caverne i orase subterane
Vintecile Mldvei sunt adevarata bgatie a tarii, prezentind n md special istria
nastra exprimata prin istria vitei de vie i a prduselr ei. Semnificativ e faptul ca generatiile
27

se schimba, iar vinurile ramin sa vrbeasca despre bgatia, calitatile i istria meleagului. Anume
aceste "bibliteci" ale vinurilr pastreaza crngrafia unui ppr harnic i pastratr de datini.
Amplasate n beciuri vechi, n caverne i hrube, n galerii subterane vinurile i divin-urile de
clectie btin prin pastrare lenta (la temperaturi scazute, fara accesul xigenului i luminii)
calitati rganleptice de finete rara: culri aurii la vinurile albe i rubinii-caramizii la cele rsii,
arme de piine capta n cuptr cu lemne, de fructe uscate, stafide, un gust de marar intr-un
Traminer vechi sau Muscat sec, un gust de fagure de miere de albina n vinurile de desert,
precum Gratiesti, Nectar, Trifesti, Trandafirul Mldvei, Auriu, Muscat mldvenesc. Un Cahr
vechi parta arme i gusturi de ciclata, de cafea, de prune afumate-uscate, de dulceata din
cirese negre.
Turistii i aspetii vr putea alege 15 vinteci. Printre cele mai valrase i cunscute se
recmanda Cricva, Milestii-Mici, Cjusna, Stauceni (Clegiul Natinal de Viticultura i
Vinificatie), Chisinau (Institutul Natinal al Viei i Vinului, "VISMS", "Arma"), Ialveni,
Balti, Peresecina, Hincesti, Taraclia, Cmrat, Brceag, Ciumai, Tiraspl s.a.
Cantitatile stcate aici variaza de la 10-50 de mii la 1 mln. de sticle de vinuri i divin-uri
alese. La Cricva, spre exemplu, se afla intr- vecinatate unica: clectia de vinuri tinere cu cea
de vinuri vechi, intre care sticle de vin religis evreiesc din 1902.
Tt la Cricva vizitatrii vr vedea parte din clectia lui Ghering, vinuri de pina la cel
de-al II-lea Razbi mndial, din anii 50 s.a.
Clectinarii vr putea, de asemenea, prcura multe din alte vinuri rare ca amintire. La
Cricva i Milestii Mici vizitatrii au psibilitatea de a se plimba pe strazile unr adevarate rase
subterane, situate la adincime variind intre 150 i 30 de metri, unde lungimea strazil r
cavernicle este de peste 100 km si, respectiv, 50 km.
Similar unr urbe cntemprane strazile acestr "rase" parta denumiri, ce crespund
unr tipuri de vinuri riginare din Mldva: "Cabernet", "Aligte", "Feteasca".
Tabelul 2.1. Expoziii internaionale i sli de degustare [elaborat de autor]
Expoziii

Chiinaul, capitala Republicii Mldva, a devenit n ultimul deceniu un centru


expzitinal internatinal recunscut. De reputatie desebita se bucura expzitiile
internatinale Vin Mldva (are lc anual, n luna februarie), Festivalul Vinului
(anual, ctmbrie), vizitate de zeci de mii de vizitatri din republica i de peste
htare. n cadrul acestr expzitii au lc cncursuri de vinuri, sampanii, cgnacuri,
vdca, lichiruri, cu participari ale unr prducatri din Franta, Ungaria, Germania,
Italia, Cehia, Slvacia, Rmnia, Rusia, Ucraina, Azerbaijan, Gergia, Armenia s.a.
28

Cele mai apreciate bauturi sint ferite spre degustare publicului larg, caruia i se
fera psibilitatea de a prcura bauturile cistigatare la cncurs.
Pentru aspetii straini sint rganizate excursii n pdgrii i vinarii celebre, la
manastiri i cetati medievale.
Aceste expzitii prezinta adevarata carte de vizita a republicii. Daca driti sa
descperiti farmecul bauturilr mldvenesti, nu pierdeti cazia de a participa la
Sli

aceste manifestari de suflet.


de Fiecare lcuitr al satelr Mldvei are "sala sa de degustare", care e "garliciul"

degustare beciului, unde acesta isi pastreaza vinul.


Vinariile din republica sint celebre prin salile lr de degustare, amenajate cu gust i
pricepere, ele insasi fiind pere de arta.
Dupa ce a vizitat salile de degustare de la Cricva, primul csmnaut al lumii Iu.
Gagarin a spus: "E mai greu a te desparti de Cricva decit de Pamint".
Vinaria de la Cjusna are dua sali amenajate n stil gtic, cea de la Milestii Mici
cntine trei sali fastuase n stil bizantin, cele de la Chisinau "VISMS",
"Arma", de la Institutul Natinal al Viei i Vinului sau de la Stauceni au multiple
sali executate n stil rman sau cu design tipic vremurilr marilr dmnitri ai Tarii
Mldvei Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir.
Sali cu arhitectura impresinanta, cu clectii de vinuri rare, cu expzitii-vinzare
veti putea admira i la Ial veni, Cricva - Acrex, Branesti, rhei, Balti, Calarasi,
Hncesti, Bardar, Carpineni, Tiraspl, Dubasari, Cmrat, Taraclia, Ceadr-Lunga,
Basarabeasca, Cimislia, Cahul, Trifesti, Vulcanesti, Slbzia i multe altele.
n tate aceste lcuri puteti participa i la degustari de initiere, care va p t ajuta sa
capatati deprinderi de apreciere calificata a licrilr divine.
X. Sarbatoarea vinului n Moldova
n spatiul dintre Prut i pina dinc l de Nistru biceiul de a sarbatri sfirsitul recltarii
strugurilr i nasterea vinului tinar e cunscut din vechime.
Aceste sarbatri sint celebrate n fiecare familie care creste vita de vie. Cind vine tamna,
fiecare curte de gspdar e mini-fabrica de prducere a vinului: strugurii culesi sint pusi n
teasc, sint striviti, mustul scurs ravacul e pus n butaie pregatite din timp.
Fiecare lcuitr de la tara isi mai are pe linga casa sa un beci n care pastreaza un
butidua de vin: pentru aspeti, pentru sarbatrile anului, pentru buna dispzitie, pentru nunta,
cumatrie, jubileu.
29

La anumite datini degustarea mustului dulce, sarbatarea vinului nu, numit "tulburel"
rice aspete e binevenit. Gspdarul il invita n grada lui si-l serveste cu rdul pdgriei sale.
n Republica Mldva a fst instituita Sarbatarea Natinala a Vinului (in fiecare a dua
duminica a lunii ctmbrie). E ficializarea unei traditii vechi: pentru ca n Mldva, atunci cind
vinul tinar se preste din fiert, pdgreanul isi invita prietenii, rudele sa-i aprecieze calitatea i
gustul.
Va asteptam s v prindeti n hra la sarbatrile vinului alaturi de pdgrenii meleagului
mldav.
Numai acl veti intelege pe deplin urarea nastra traditinala: "Nrc!" (care aduna mai
multe sensuri ntr-un singur cuvint: buna ziua, sa va mearga n viata, sa fiti fericiti, sa vi se
implineasca drintele, la revedere).
XI. Drumul vinului
n Mldva, cultivarea vitei de vie este una dintre cele mai stravechi indeletniciri. De pe
pdgriile mldvenesti se btin rade bgate de struguri de masa, cu valrase calitati curativdietetice, precum i vinuri naturale pentru cele mai rafinate gusturi. Fiecare aspete pate
aprecia, pe linga vinuri din siuri eurpene recunscute, cum sint Chardnnay, Pint, Riesling,
Cabernet, Aligte, i vinuri de calitate aut htne, din struguri de Rara Neagra, Feteasca, Plavai.
Denumirile acestr bauturi cu nerv prvin fie de la siurile de vita de vie, fie de la numele unr
vinarii vestite de pe harta tarii: Purcari, Cricva, Ciumai, Rmanesti, Cjusna, Milestii Mici.
Vinurile Mldvei s-au facut cunscute pe numerase meridiane, fiind deptriva pretuite la
mesele regale, n salanele de lux i la expzitii.
La Cricva se gaseste cel mai mare beci din lume unde calatrul se pate plimba pe
strazile unui adevarat ras subteran al vinificatrilr. Lungimea ttala a strazilr cavernicle
numara peste 100 km. Aici se gaseste una dintre cele mai impunatare clectii de vinuri de
rigine din tara (de peste 3000000 dal.) i sali spatiase de degustare. "Calitatea este traditie",
sustin vinificatrii de aici, ajutind pe fiecare aspete sa inteleaga rstul minunatei bauturi. Si, rar
turist n Mldva care sa nu fi vizitat cramele de la Cricva... Vizitatrul va fi intimpinat cu
bunavinta i spitalitate n fiecare din cele citeva zeci de vinarii incluse n Drumul mldvenesc
al vinului. Astfel, fiecare are psibilitatea de a aprecia, intr- atmsfera dinisiaca, vinul care i se
ptriveste cel mai bine. Pentru ca, n Mldva, nici un vin nu il repeta pe altul. De exemplu,
vinurile din Milestii Mici, pe parcursul anilr, btin n subteranele de piatra de circa 50 km
lungime un gust innbilat.
La Cjusna, cunscatrii vr descperi un buchet de vinuri care aminteste de tandretea i
30

dinamismul unui jc mldvenesc. La Purcari sau Ciumai degustarile devin adevarata


sezatare pentru cel care a incercat macar clipa sa patrunda n tainele acestr bauturi
dumnezeiesti... n Mldva bautura tare se numeste divin avind un gust i buchet
nemaipmenit. Acesta este pastrat mai multa vreme n butaie de stejar, pina cind btine
cularea chihlimbarului, prspetimea licarului din rua matinala, puritatea naturala, vigarea
slului bgat i arma implinita. Divinurile mldvenesti de la Chisinau, Calarasi, Bardar,
Balti, Tiraspl sau de la alte vinarii cnfirma maiestria vinificatrilr din Mldva.
Drumul Vinului va va ajuta sa cunasteti cel mai bine Mldva - unica tara de pe harta
lumii care seamana cu un strugure de vita de vie!
XII. Traseul I "Muzee sub cerul liber, Muzee - n subterane"
Traseul incepe cu vizitarea Clegiului Natinal de Viticultura i Vinifi catie din c.
Stauceni, unde viitrii viticultri patrund n tainele acestei prfesii nbile. Nu departe de aici, la
Ivancea, veti admira un exceptinal Muzeu al Mestesugurilr ppulare din Mldva, situat n
incinta unui minunat mnument de arhitectura din sec. XIX - Cnacul Baliz. La Branesti aveti
un bun prilej de a va remedia n labirinturile de galerii subterane i sala de degustare a cun scutei
intreprinderi "Pivnitele din Branesti". Api drumul cntinua spre una dintre perlele turistice ale
Mldvei, faimsul Cmplex muzeal "0rheiul Vechi" - cnsiderat un adevarat Muzeu sub cerul
liber (manastiri rupestre, ruine a trei rase din diferite epci istrice: sec. V-III i.e.n.; sec. XIII;
sec-XV., casa etngrafi ca, muzee cu clectie de peste 4 mii bunuri culturale etc). Pe parcursul
traseului veti putea admira i renumitele fl ri din piatra, elemente arhitecturale traditinale ale
satelr din zna rheiului. La Cricva va veti putea plimba pe strazile care se intind pe zeci de
kilmetri ale unui adevarat ras subteran al vinifi catrilr. Cramele de aici va vr ajuta sa
intelegeti ca n Mldva calitatea este traditie i realitate.

31

Fig. 2.1. Muzee sub cerul liber, Muzee - n subterane [elaborat de autor]
XIII. Traseul II "Un divin divin. Catre nordul republicii"
Cmuna Peresecina va permite de a descperi mediul rural traditinal al Mldvei i
vinarie cu un specifi c carei dar al ei. Traseul va cntinua spre lcurile istrice din Nrdul
Mldvei: manastirile rupestre, cetatile antice i medievale, landsafturile pit resti, cascadele mai
multr riuri, cturile batrinului Nistru care fascineaza inimile fi ecarui vizitatr. Astfel la Tipva,
Saharna, Japca, Rudi (la alegere) veti fi impresinati de stilul mnahal cnservat, bucataria
multiseculara, ce va fera i psibilitatea de a servi bauturi i bucate pregatite dupa tehn lgii
vechi calugaresti. n cntinuare aveti sansa de a admira enigmatica frtareata Cetatea Srca
(1490), care a jucat un rl imprtant n sistemul defensiv al Mldvei i care, ca i Cetatile
Castel del Mnte, Queenbrugh, Walmer, Deal apartin epcii Renasterii. Armele i
chihlimbarul divinurilr din Mldva le veti putea aprecia vizitind renumitele intreprinderi
"Barza alba" (Balti), "Calarasi" (Calarasi), "Arma" (Chisinau). La Bahmut va spune "bine ati
venit" Rezervatia stiintifi ca "Plaiul Fagului", unde veti putea admira speciile de plante afl ate
sub prtectia statului, cit i neasemuita frumusete a padurilr seculare din Mldva.

32

Fig. 2.2. Un divin divin. Catre nordul republicii [elaborat de autor]


XIV. Traseul III "Roua Codrilor Moldovei"
Pentru inceput veti vizita Fabrica de vin Cojusna, unde veti face cunostinta cu procesele
tehnologice de prelucrare a strugurilor, iar stilul arhitectural deosebit al salilor de degustare va va
indemna sa savurati vinurile propuse de viticultorii din partea locului pentru degustare. Traseul
va ofera posibilitatea de a vizita cele mai vechi manastiri ale Moldovei Capriana (1427),
Varzaresti (1420) i Hincu (sec. XVII). Lozova va descopera renumita rezervatie stiintifi ca
"Codrii" cu un impresionant Muzeu al Naturii, iar Dolna va ofera posibilitatea de a admira
imprejurimile pline de farmec i Conacul Ralli-Arbore, vizitat adesea de poetul rus A.S.Puskin.
Nu departe de aici se gaseste un alt centru vinicol Nisporeni cunoscut prin producerea
vinului, bauturilor tari i a spumantelor. La dorinta Dvs. puteti vizita aditional i centrele unor
mestesuguri populare din zona (Nisporeni - icoane; Lozova - broderii, covoare, prosoape; Iurceni
- obiecte impletite din lozie, olarit). Licorile inmiresmate ale unui adevarat Heres fabricat n
Moldova, le veti putea recunoaste oricind i oriunde dupa ce veti vizita intreprinderea "Vinuri
Ialoveni".
33

Fig. 2.3. Roua Codrilor Moldovei [elaborat de autor]


XV. Traseul IV "Aurul bobitelor. Catre sudul republicii"
n lcalitatea Hincesti, veti descperi "Castelul de vinatare" a lui Manuc Bei (arhitect
A.Bernardazzi). Tt aici va asteapta una dintre vestitele intreprinderi vinicle "Vitis-Hincesti".
Aceasta zna gazduieste mai multe intreprinderi reprezentative care pt fi selectate pentru a fi
vizitate pe traseu cnfrm exigentelr Dvs.: Cmrat (prducerea vinurilr albe i rsii de desert);
Chirsva (prducerea spumantelr); Cazaclia i Taraclia (renumitele vinuri Cabernet i Pin t
nir). Sunteti asteptati i la Muzeul de Ist rie i Etngrafi e "D. Cara-Cibanu" din Besalma, ce
dispune de bgata clectie de mstre ale culturii gagauzilr. Cmplexul turistic din Albta va
fera psibilitati de cazare, agrement aditinal (calatrii ecvestre, tenis, cunastere a flclrului
natinal, psibilitati de participare la prcesele de cnfectinare ale unr biecte de mestesugarit
i lucrari agricle, etc.). Traseul cntinua spre Vulcanesti unde va deschide usile una din cele mai
mderne intreprinderi vinicle "Aur-vin". La Valeni veti admira clectie exceptinala de vita
de vie, cit i renumita rezervatie stiintifi ca "Prutul de J s". Acest paradis al naturii cu gingasia
cimpurilr de nuferi albi i galbeni va da un c lrit fascinant calatriei Dvs. "Nufarul alb" a
imprumutat denumirea i celei mai renumite statiuni balneclimaterice de la Cahul unde se
aplica pe larg ca tratament uvterapia. Centrul vinicl din Leva se prezinta cu frumasa
clectie de vinuri. Reintrcindu-va spre Chisinau veti ramine adinc impresinati de spitalitatea
ferita de una dintre faimasele intreprinderi vinicle ale Mldvei - Milestii Mici, dtata i ea
cu un adevarat rasel ascuns sub pamint, unde veti putea degusta vinuri unice. Aici ca i la multe
alte intreprinderi incluse n Drumul Vinului veti fi intimpinati ca cei mai dragi i asteptati
prieteni.

34

Fig. 2.4. Aurul bobitelor. Ctre sudul republicii [elaborat de autor]

35

CNCLUZII I RECMANDRI
Turismul caracterizat pe scurt a aparut ca un fenmen ecnmic-scial specific
civilizaiei mderne, puternic ancrat n viaa scietaii i ca atare, influenat de evluia ei.
Adresandu-se unr segmente sciale largi i raspunzand pe deplin nevilr acestra, turismul se
detaeaza printr-un inalt dinamism atat la nivel nainal cat i internainal. De asemenea prin
caracterul sau de masa i prin cninutul cmplex, turismul antreneaza un vast ptenial material
i uman, cu implicaii imprtante asupra ecnmiei i scietaii, asupra relaiilr interumane
nainale i internainale.
Republica Mldva, tara mica din sud-estul Eurpei, dispune de un ptential turistic
destul de insemnat din punctul de vedere al varietatii mnumentelr naturale i valrii istricculturale i estetice, care permit dezvltarea cu succes a turismului vitivinicl. Pe teritriul R.
Mldva, se afla cateva sute de amplasamente, puncte sau cncentrari de mnumente, de
imprtanta turistica i stiintifica, precum lantul de stanci calcarase de recife cu defileuri
pitresti, care se intind n lunca Prutului de la satul Tetcani pana aprape de lcalitatea Balatina sistem desebit de interesant, n care se regasesc stancile i grtele de la Crjeuti, Trinca,
Buzdujeni, Branzeni, Duruitarea, Butesti i Cbani.
Fndul natural frmat din biectivele btanice: padurile i rezervatiile silvice, parcurile
din lcalitati, gradinile btanice i parcurile-dendrarii, cpacii seculari (situati n paduri, parcuri,
pe marginea strazilr), sectarele de padure sau de fasii frestiere cu cpaci meliferi, parcelele cu
flra de stepa i altele reprezinta resurse turistice impunatare n desfasurarea activitatii de
turism. Panramele unr lcalitati, specifice datrita cntrastului amplitudinilr de inaltimi i
frmelr de relief, cnstituie valare turistica de unicat pentru Republica Mldva. Fructele,
strugurii, vinul, mustul de vin i de fructe, mierea de albine, prduse deliciase cu calitati
gustative de exceptie, necesare pentru ducerea unui md sanats de viata fiind prduse
eclgic pure, pt fi cu adevarat apreciate de catre turistii straini. Din cele mentinate mai sus, R.
Mldva pate fi cnsiderata destinatie de refugiu pentru turistii din tarile emitatare din
Eurpa, cu un grad sprit de urbanizare.
Republica Mldva dispune de un imprtant ptential turistic desebit, din pacate, n
mare parte, nevalrificat. Atragerea unui numar sprit de turisti straini, din Vest i Est, pate
cntribui substantial la majrarea vlumului de incasari valutare i la realizarea unei eficiente
ecnmice sprite a activitatii turistice n tara. n acest sens, este necesara clabrare intre
actrii industriei turistice privind frmarea, prmvarea i cmercializarea prduselr turistice.
Initierea dezvltarii turismului vitivinicl n R. Mldva necesita rganizarea, planificarea i
36

dirijarea, la nivel de stat, a activitatii turistice ce nu pate fi realizata decat prin intermediul
structurilr rganizatrice respective. Un rl aparte, n prmvarea prdusului turistic, il detin
agentiile de turism, care realizeaza functii de prmvare i cmercializare a fertelr turistice,
intretinerea relatiilr cu cnsumatrii turistici i actiuni de fidelizare a acestra, rganizarea
viajelr la vinrii i crame, transmiterea fluxului de infrmatii de la cnsumatri la
prestatri/turperatri.
In scpul valrificarii cadrului natural, precum i al dezvltarii i prmvarii turismului
vitivinicl n Republica Mldva, prpunem urmatarele recmandari:
Instruirea i perfectinarea persnalului implicat n prestarea muncii n activitatile de
turism;
Crearea cnditiilr favrabile pentru dezvltarea micului business n cadrul mediului
rural;
Amelirarea bazei tehnic-materiale pentru prestatia turistica. n vederea realizarii
acestui biectiv este necesara i implicarea administratiei publice lcale pentru prmvarea i
initierea unr priecte de recnstructie i dezvltare prin atragerea de investitii i suprt
financiar;
Perfectinarea sistemului de evidenta statistica n dmeniul turismului vitivinicl prin
elabrarea nrmelr privind sistemul de indicatri statistici, precum i celr de implementare;
Actualizarea i cmpletarea sistemului infrmatinal existent privind dispnibilitatea
resurselr natinale ale tarii nastre pe site-ul specializat www. turism.md. Prin implementarea
acestui biectiv putem cntribui la diversificarea fertei turistice i imbunatatitea calitatii ei,
extinderea ptentialului turistic rural, eclgic i cultural, precum i cunasterea i cnservarea
istriei i a traditiilr natinale.
Recmandrile metdlgice i practice expuse n prezenta lucrare se utilizeaz la unele
ntreprinderi vinicle din Republica Mldva.

37

BIBLIGRAFIE
1. Btez M. Cercetarea viitrului n perspectiv sistematic. n: Prgnza scilgic. UTM,
2008, p. 293-297.
2. Galben I. Firma i mediul su. n: Revista tiinific Studii Economice, ULIM, 2008, nr.12, p. 135-152.
3. Gribincea A. Dezvltarea turismului n sec. XXI. Chiinu: ULIM, 2010. 97 p.
4. Gribincea A. Impactul crizei mndiale asupra turismului. n: Materialele Cnferinei
Dezvltarea turismului n sec. XXI. Chiinu: ULIM, 2011, p. 237-244.
5. Gribincea A. .a. Managementul calitii. Iai: Editura Pim, 2011. 253 p.
6. Hussain A. Managing peratinal Risk. In: Financial Markets. Butterwryh-Heinemann,
2007, p. 197-201.
7. Kotler P. Marketing Management. Englwood Cliffs. NewYork: Prentice Hall, 1991. 768 p.
8. Lankar R. Tourism marketing. London: Cassell, 1991. 365 p.
9. Medlik S. Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality. Oxford: Butterworth-Heinemann,
1996. 360 p.
10. Morrison A. n Search of Hospitality: theoretical perspectives and debates. Oxford:
Butterworth-Heinemann, 2000. 300 p.
11. Nedelea A. Plitici de marketing n turism. Bucureti: Ecnmica, 2003. 183 p.
12. Potaru E. Cercetarea tiinific inovarea i rolul lor n dezvoltarea economic. n: Analele
ULIM, 2007, nr. 5, p. 8290.
13. Roca L. Managementul calitii produciei i a serviciilor. n: Revista tiinific Studii
Economice, ULIM, 2010, nr. 3-4, p. 200-210.
14. Roca P. Factoringul segment al businessului internaional. n: Revista tiinific Studii
economice, ULIM, 2011, nr. 3/4, p. 100-107.
15. Roca P. Planificarea activitii firmei. n: Materialele Simpozionului internaional "Impactul
relaiilor economice internaionale asupra economiilor naionale". Chiinu: ULIM, 2004, p.9
-17.
16. Roca P. Procesul inovaional de cercetare factor al creterii eficienei economice. n:
Analele ULIM, 2004, nr. 3, p. 33-37.
17. Roca P. Rolul marketingului n crearea infrastructurii industriei turismului. n: Revista
tiinific Studii Economice, ULIM, 2009, nr. 3-4, p. 431-433.
18. Stati G. Strategii i politici de firm. n: Revista tiinific Studii Economice, ULIM, 2007,
nr. 1-2, p. 36-45.
19. Strategia de dezvoltare durabil a turismului n Republica Moldova n anii 2003-2015.
http://www.turism.md/ROM/section (vizitat 15.04.2015)
20. Turcov E. Coordonarea Turismului. Chiinu: ASEM, 2006. 209 p.

38

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII


Subsemntatul(a) __________________________________________________________
abslvent()

al

(a)

Universitii

Libere

Internainale

din

Mldva,

Facultatea

_______________________________________ specialitatea____________________________
____________________________ prmia ___________________________, declar pe prpria
rspundere, c lucrarea de licen cu titlul: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
elabrat sub ndrumarea dlui/dnei _________________________________________________,
pe care urmeaz s susin n faa cmisiei, este riginal, mi aparine i mi asum cninutul
acesteia n ntregime.
Declar c nu am plagiat alt lucrare de licen, mngrafii, lucrri de specialitate, article
etc., publicate sau pstate pe internet, tate sursele bibligrafice flsite la elabrarea lucrrii de
licen fiind meninate n cninutul acesteia.
De asemenea, declar c sunt de acrd ca lucrarea mea de licen s fie verificat prin
rice mdalitate legal pentru cnfirmarea riginalitii, cnsimnd inclusiv la intrducerea
cninutului acesteia ntr- baz de date n acest scp.
Data ________________________

Semntur student

____________________
* Declaraia se va cmpleta de abslvent cu pix sau stilu cu cerneal albastr i se nsereaz
n lucrarea de licen a studentului la sfritul acesteia ca parte integrant.

39

GRAFICUL CALENDARISTIC DE EXECUTARE A PRIECTULUI DE LICEN


________________________________________________________
(numele i prenumele studentului/ei)
1. Tema priectului de licen ___________________________________________
______________________________________________________________________
2. Termenul limit de prezentare a priectului de licen la catedr ______________
3. Etapele executrii priectului de licen:
Nr.

2
3
4
5
6
7
8
9

Etapele executrii

Termen de realizare

Stabilirea biectivelr i aprbarea


planului prvizriu al priectului de
licen
Studierea surselr bibligrafice
Aprbarea planului
Culegerea materialelr practice
Elabrarea i prezentarea capitlului
1
Elabrarea i prezentarea capitului 2
Prezentarea variantei finale a
priectului de licen
Prezentarea priectului de licen la
catedr
Susinerea public a priectului de
licen

Student (a)_______________________________
(semntura)
Cnductr tiinific ______________________________
(semntura)

40

Viza de executare
(semntura
cnductrului
tiinific)

S-ar putea să vă placă și