Sunteți pe pagina 1din 1

5.1. Studiu de caz. Relaţii management-sindicate la “PETRARCA” S.A.

5.1.1. Prezentarea cazului

Managerul general al Societăţii Comerciale”Petrarca” priveşte gânditor pe


fereastră. Din când în când aruncă câte o privire foii de hârtie pe care o ţine în mâna
stângă.
După un timp, uşa se deschide şi secretara intră păşind uşor, până în apropierea sa,
adresându-se:
- Directorul economic întreabă dacă vine doar cu directorul de producţie, întrucât
şeful biroului salarizare lipseşte astăzi toată ziua, fiindcă are un deces în familie.
- Sigur, să vină amândoi imediat! Nu putem să mai aşteptăm.
Peste câteva minute cei doi colaboratori intră în birou.
- Aţi auzit ce vrea sindicatul? ... îi întreabă directorul, cu o voce uşor iritată.
- Nu! răspund aproape concomitent cei doi.
- Am primit această hârtie acum un sfert de oră. Citiţi-o!
Directorul economic ia foaia întinsă de managerul general şi o parcurge rapid cu
privirea, după care o trece colegului său.
- Ei, ce ziceţi? li se adresează managerul general după terminarea citirii foii.
- Nu-i bine deloc! îi răspunde directorul de producţie. Nu putem continua aşa.
Disciplina nu se îmbunătăţeşte, iar producţia scade.
- Sindicatul declară foarte ferm. Dacă reducem personalul cu 7%, cum am stabilit
ieri în Consiliul de Administraţie, fac grevă. Nu-mi plac conflictele cu sindicatul.
Niciodată nu ştii ce iese.
- Bine, dar nici aşa nu putem continua; costurile pe produs sunt foarte ridicate.
Majoritatea clienţilor ne-au avertizat că nu mai pot cumpăra de la noi. Pierd exportul,
dacă mai cresc preţurile la subansamblele pe care le furnizăm. Nu avem decât o soluţie: -
să concediem cei 45 de muncitori, majoritatea sunt slab pregătiţi şi nedisciplinaţi, pe
câţiva dintre ei i-au prins furând anul trecut. În felul acesta câştigăm pe două planuri -
reducem cheltuielile cu salariile şi diminuăm costurile la materiale, datorită reducerii
risipei şi furturilor.
- Logic, aşa trebuie să procedăm, de aceea am şi decis astfel în Consiliul de
Administraţie. Dar dacă avem grevă?
- Ar mai fi o soluţie, interveni directorul de producţie. Propunem sindicatului să
accepte o diminuare a salariilor în medie cu 7%, dacă nu sunt de acord cu reducerea de
personal stabilită de noi.
- Nu-i bine, nedreptăţim pe muncitorii buni. Iar îi tratăm pe toţi la fel, indiferent cât
de bine muncesc. Nu ne mai desprindem odată de vechea concepţie egalitaristă?
- Haideţi, nu vă înfierbântaţi. Să cumpănim cum este mai bine. Luaţi loc şi să
chibzuim, că doar suntem ardeleni.

5.1.2. Subiecte pentru dezbatere:


1) Comentaţi poziţia celor trei conducători de societate comercială, din punct de
vedere al implicaţiilor motivaţionale.
2) Ce soluţie aţi adopta, dacă aţi fi în situaţia managerului general al societăţii
“Petrarca”?

S-ar putea să vă placă și