P. 1
re in Karate

re in Karate

|Views: 1,359|Likes:
Published by BogdanRotaru

More info:

Published by: BogdanRotaru on Nov 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI şi SPOPRTULUI al REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cu titlu de manuscris C.Z.U.: 796.853.26:615.8 SLĂVILĂ MIRCEA

STRATEGII DE RECUPERARE A TRAUMATISMELOR ÎN KARATE-DO SHOTOKAN

TEZĂ DE DOCTOR ÎN PEDAGOGIE Specialitatea: 13.00.04 Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare Conducător ştiinţific: ---------------------------------- DORGAN Viorel, Conf. universitar, doctor în pedagogie, INEFS Consultant ştiinţific: ---------------------------------- PINTILEI Sergiu, Conf. universitar, doctor în medicină, INEFS Autor------------------------------------------------------Slăvilă Mircea ©Slăvilă mircea

Chişinău, 2006

CUPRINS

Preliminarii .................................................................................................... CAPITOLUL 1 FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ŞI METODICĂ A PROCESULUI DE ANTRENAMENT ÎN KARATE-DO SHOTOKAN ASOCIAT CU METODE FIZICE ŞI PSIHOPEDAGOGICE DE RECUPERARE A TRAUMATISMELOR ................................................................................. 1.1. Repere epistimologice privind originea şi evoluţia artelor marţiale .... 1.2. Analiza metodicii de antrenament a sportivilor care practică karate-do Shotokan....................................................................................................... 1.3. Concepţii contemporane privind traumatismele sportive..................... 1.4. Metode fizice şi psihopedagogice de recuperare a traumatismelor apărute în practicarea karate-do Shotokan ................................................... 1.5. Concluziile capitolului ........................................................................... CAPITOLUL 2 METODE DE CERCETARE, ORGANIZAREA ŞI VALIDAREA CERCETĂRII ............................................................................................... 2.1. Metodele de cercetare ............................................................................ 2.2. Organizarea cercetării ............................................................................ 2.3. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării ................................................ CAPITOLUL 3 ELABOTAREA UNOR STRATEGII DE RECUPERARE A TRAUMATISMELOR ÎNTÂLNITE FRECVENT ÎN PRACTICAREA ARTELOR MARŢIALE .............................................................................. 3.1. Analiza viziunilor specialiştilor asupra apariţiei traumatismelor şi metodelor de recuperare în conformitate cu rezultatele anchetei-chestionar propuse …………………………………………………………………

4

11 11 22 33 37 53

54 54 69 71

73

85

2

3.2. Investigarea traumatismelor pe cele două loturi(experiment şi martor) în funcţie de vârstă, gen, vechime în practica karate-ului. 3.3. Testarea psihopedagogică a sportivilor prin scara de autoevaluare a depresiei (Zung) înaintea începerii programei de recuperare 3.4. Analiza şi interpretarea datelor pentru depistarea sportivilor predispuşi la stres în perioada premergătoare procedurii de recuperare medicală ......... 3.5. Elaborarea programei de recuperare fizică şi psihopedagogică............. 3.6. Concluziile capitolului ........................................................................... CAPITOLUL 4 ARGUMENTAREA APLICĂRII PROGRAMEI EXPERIMENTALE ÎN PROCESUL DE RECUPERARE FIZICĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ A TRAUMATISMELOR ÎN KARATE-DO SHOTOKAN ............... 4.1.Analiza rezultatelor testării articulare şi interpretarea datelor - entorsă cot .................................................................................................................. 4.3. Analiza rezultatelor testării articulare şi interpretarea datelor - entorsă gleznă ......................................................................................................... 4.4.Rezultatele şi interpretarea datelor privind zilele alocate recuperării sportivilor celor două loturi cuprinse în experimentul pedagogic .............. 4.5. Concluziile capitolului ........................................................................... CONCLUZIILE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICO-METODICE

97

104

107 111 138

140 140

4.2. Analiza rezultatelor testării şi interpretarea datelor - entorsă genunchi . 153 159

171 177 178

REZUMAT LUCRARE……………………………………………………. 183 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................... 187 ANEXE ......................................................................................................... 202

3

PRELIMINARII

Actualitatea temei. Orice proces şi metodă de practicare a exerciţiilor fizice (bilateral, în mod special sau independent) trebuie să aibă o eficienţă maximă, mai ales în raport cu "investiţiile" pe care le presupun (Gh. Cîrstea, 2000). În scopul realizării acestui obiectiv major, se impune ca organizarea şi desfăşurarea procesului respectiv să se efectueze în concordanţă cu anumite normative, reguli, directive pe care le impune obligatoriu, comanda socială. Artele marţiale constituie o alternativă şi o realitate, un fenomen social puternic ancorat în viaţa noastră contemporană şi în perspectiva apropiată de promovare a unui mod sănătos de viaţă. Prin complexitatea şi originalitatea sa, karate-do Shotokan polarizează atenţia şi interesul persoanelor ce tind spre o perfecţiune moral-ştiinţifică şi fizică. Karate-do Shotokan se adresează în aceeaşi măsură corpului şi spiritului, obiectivul său principal fiind realizarea echilibrului psiho-fizic perfect şi al complementarităţii acestora în scopul dezvoltării unei personalităţi umane armonioase, integre, orientate spre valorile eterne sociale. Funcţiile karate-do Shotokan sunt destinaţii constante ale unui fenomen şi ele derivă din ideal, în sensul că se subordonează acestuia. Cu alte cuvinte, prin funcţiile sale, Karate-do Shotokan realizează idealul, face "apropierea" de ideal. Acestea sunt importante şi îşi dovedesc eficienţa dacă sunt realizate în "sistem", completându-se şi influenţându-se reciproc. Astfel funcţiile karate-do Shotokan, şi anume cele de funcţia de perfecţionare a dezvoltării fizice; funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice; funcţia igienică;funcţia narativă;funcţia de emulaţie; Marţiale. Principiile fundamentale în karate-do Shotokan rezidă în respectarea funcţia educativă; funcţia psihică, demonstrează aspectul polifuncţional şi multipludimensional al procesului de practicarea Artelor

4

următoarelor reguli: armonie; nonviolenţa; dragostea şi modestia; respectarea adversarului; prietenia. În acest context menţionăm că, karate-do Shotokan este o posibilitate sigură de formare şi dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, făcând ca locul său să fie unic în tabloul artelor marţiale. În cadrul antrenamentelor şi competiţiilor sportive contemporane, tinerii practică karate-do Shotokan într-un număr din ce în ce mai mare, iar dorinţa lor de a realiza performanţe sportive competitive cât mai rapid, conduce la o creştere permanentă a numărului sportivilor accidentaţi. Aceste evenimente nedorite determină specialiştii să studieze evoluţia karate-do Shotokan, impactul pozitiv şi consecinţele negative obiectivate în diverse traumatisme. Între acestea se remarcă urmările suportate de sportivul accidentat, caracterizate prin suferinţe, întreruperi temporale ale activităţilor sportive, cotidiene, sechele de tip fizic şi psihic. De aceea sportivul necesită o reabilitare, reintegrare eficientă şi rapidă în activitatea sportivă şi socială.În această ordine de idei, reabilitarea devine nu numai o obligaţie medicală ci şi o obligaţie socială. "Reabilitarea reprezintă o formă de asistenţă medico-socială complexă, dar în acelaşi timp unitară în concepţie, care se desfăşoară continuu şi are ca scop final recuperarea deficienţelor în societatea productivă, mijloacele ei de acţiune urmărind obţinerea unor valori optimale ale tuturor celor patru parametri vitali ai oricărui individ: capacitatea morfo-funcţională, starea psihică, pregătirea profesională şi condiţia socială" (Cl. Baciu, 1981). Pentru o reabilitare cât mai bună a sportivului se acţionează prin anumite mijloace, şi anume: recuperarea fizică medicală, readaptarea psihică, educareareeducarea profesională şi readaptarea socială. Gradul de investigaţie al problemei şi premisele cercetării : Investigaţiile realizate în diferite ţări au vizat problematica dezvoltării Artelor Marţiale ca mijloc de formare a personalităţii( G.Funakoshi,J.Kano, M. Nakayama, J. Stevens, M. Anton, etc)

5

etc) Cercetarea de faţă pleacă de la premiza că accidentările dintr-un sport de luptă şi contact direct. aşa cum este cazul karate-do Shotokan nu pot fi eliminate în totalitate. Ipoteza de lucru a cercetării. F. J. Sbenghe. Macoveanu. Strategiile de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan vor contribui la diminuarea considerabilă a perioadei de recuperare a sportivilor şi optimizarea procesului vizat dacă: .vor fi analizate structura şi conţinutul aplicări strategiilor actuale de recuperare în procesul de instruire a sportivilor ce practică karate-do Shotokan. Drăgan. T.vor fi elaborate strategii complexe de recuperare aplicate sportivilor cu diverse traumatisme ale aparatului locomotor. Obiectul cercetării îl constituie procesul de recuperare a traumatismelor sportive. . Steevans) În ultimii ani au început Maru. D.vor fi conştientizate bazele teoretico-metodice privind aplicarea metodelor şi mijloacelor de recuperare în procesul antrenamentelor sportivilor din karate-do Shotokan. prin intermediul strategiilor complexe de recuperare a traumatismelor. ce survin în urma accidentărilor survenite în timpul antrenamentelor şi competiţiilor sportive în karate-do Shotokan . recuperare şi reducere a traumatismelor Situaţia dată generează problema cercetării: care sunt strategiile de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotoklan.Alte studii cu privire la karate-do Shotokan se adresează în aceeiaşi măsură cizelării corpului şi spiritului( N. 6 . Ifrim. să apară cercetări cu privire la factorii traumatizanţi în practicarea sporturilor de contact( I. Amălinei. însă cunoaşterea şi înţelegerea legităţilor de producere a acestora poate conduce la stabilirea unor strategii de pregătire şi conduită sportivă . Gichin. V. Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de recuperare funcţională a sportivilor traumatizaţi. M. ce practică karate-do Shotokan. .

Reperele epistimologice ale cercetării: cercetarea s-a pe idei. Analiza structurii şi conţinutului aplicării strategiilor actuale de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan. Analiza literaturi de specialitate.. teorii şi concepţii din domeniul filosofiei.T. A.Ribot.M.J. Filozofia orientală privind formarea personalităţii prin artele marţiale ( D.Sbenghe.Teoria proceselor psihice fundamentale (J. Metoda testelor. aplicate sportivilor cu traumatisme ale aparatului locomotor.Piaget. teoriei educaţiei fizice şi sportului: a).) d). Elaborarea bazelor teoretico-metodice privind aplicarea metodelor şi mijloacelor de recuperare în procesul antrenamentului sportivilor în karate-do Shotokan. Atingerea scopului şi verificarea ipotezei a necesitat realizarea următoarelor obiective: 1. 2. concepte. 2. teorii şi concepţii din domeniul filosofiei.V. psihologiei. teopriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului. G.Vigotski) c).Epuran. Elaborarea strategiilor noi. L.Drăgan . Teoriile fundamentale privind cultura fizică de recuperare (I.Ifrim.M.Funakoshi.G. I. Observaţia pedagigică. 3.Siclovan) Metodele de cercetare s-au conformat obiectului şi scopului: 1.Moraru. 3. complexe de recuperare.Cârstea. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului(V.Kano) b). I. Th.Manolachi.Dragnea.Izano.Taisen. pedagogiei.vor fi aprobate experimental strategiile complexe de recuperare în karatedo Shotokan.Marcu. V.A. N. Cercetarea s-a întemeiat pe idei. concepte.Holdevici.Platonov. pedagogiei. 7 . anchetă-chestionar.

-Substituirea unor termeni şi exerciţii exerciţii specifice karate-ului. datele au fost culese de la Spitalul Sf. traumatismelor întâlnite în artele marţiale. Experimentul pedagogic. Dinamo. cu vârste cuprinse între 14 şi 23 de ani. metodelor de recuperare clasice şi psihopedagogice. s-au folosit aparatul de fotografiat. taliometrul. Baza experimentală a lucrării este reprezentată de următoarele aparate şi instrumente: goniometrul. teste. Cercetarea de faţă s-a efectuat în trei etape. -Asocierea metodelor clasice de recuperare fizică cu cele psihopedagogice. după cum urmează: Etapa I (2001 . 5. Etapa a II-a (2002 . De asemenea. spirometrul.4. dinamometrul.2004) . Spitalul de Ortopedie. Universitatea de Drept Bucureşti. Etapele investigaţiei. România.prelucrarea şi interpretarea ştiinţifică a datelor obţinute în urma cercetării şi totodată verificarea eficienţei metodicii experimentale propuse. Spitalul Clinic Universitar. Etapa a III-a (2003 .2003) a constat în organizarea experimentului pedagogic. chestionare. banda metalică. 5. camera video. Metoda statistico-matematică de prelucrare şi interpretare a datelor. cântarul. Luca.2002) a cuprins studierea izvoarelor literaturii de specialitate pe problematica artelor marţiale. Bucureşti. Inovaţia ştiinţifică constă în elaborarea strategiilor de recuperare a traumatismelor sportivilor prancticanţi de karate-do Shotokan obiectivată în: -Testarea prealabilă a sportivilor pentru depistarea unor eventuale depresii sau stres înainte de începerea procesului de recuperare. componenţi ai echipelor Clubului Sportiv Şcolar nr. tija rigidă. În cadrul cercetării. -Elaborarea şi implementarea unor strategii: din cultura fizică medicală cu 8 . Eşantionul cercetării s-a constituit din 20 sportivi. fişe de evaluare şi tratament.

-Implementarea strategiilor şi a programului de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan. Valoarea practică a cercetării este determinată de: -Posibilitatea utilizării programei de recuperare a traumatismelor sportivilor în karate-do Shotokan. Rezultatele cercetării au fost publicate. Tezele de bază ale lucrării pentru susţinere: 1. examinate şi discutateîn 14 sesiuni de comunicări ştiinţifice din România. Canada şi SUA. Reperele epistemologice privind originea şi evoluţia artelor marţiale. • Strategia de recuperare prin implimentarea unei alimentaţii raţionale şi a vitaminizării adecvate. Recuperarea sportivilor traumatizaţi prin aplicarea metodelor şi mijloacelor de reabilitare funcţională a sportivilor ce practică karate-do 9 . • Strategia recuperării fizice medicale prin intermediul kinetoterapiei şi masajului. Aprobarea rezultatelor cercetării. -Rezultatele obţinute pot constitui baza perfecţionării sistemului de recuperare a traumatismelor sportive. Republica Moldova. analiza metodicii de antrenament în karate-do Shotokan au asigurat elaborarea strategiilor de recuperare a traumatismelor frecvent întâlnite în proba respectivă de sport. • Strategia de recuperare prin substituirea unor termeni şi exerciţii din kinetoterapie cu elemente din artele marţiale. -Concluziile lucrării oferă oportunităţi de organizare a activităţilor de profilaxie şi recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan prin asocierea metodelor fizice clasice de recuperare cu cele psihopedagogice. la indicaţia specialistului. 2. • Strategia de recuperare prin intermediul relaxării şi autosugestiei.• Strategia psiho-pedagogică de depistare a stresului şi depresiei. au fost publicate în cadrul a două reviste de specialitate şi culegeri de materiale ştiinţifice.

metode. antrenament sportiv. Teza a fost structurată în patru capitole. 3. Strategiile noi. recomandări practico-metodice. traumatism sportiv. Cuvinte cheie: fundamentarea teoretică. concluzii. complexe. karate-do Shotokan. constituind 286 pagini de text dactilografiat. 26 de grafice. strategii de reciperare. 98 tabele şi 27 de anexe. Bibliografia cuprinde un număr de 190 titluri. Structura şi volumul tezei. 10 . bibliografie şi anexe.Shotokan presupune din partea antrenorului cunoaşterea acordării primului ajutor medical. epistimologie. experimentate şi validate au facilitat posibilităţile de recioltare a informaţiilor cu privire la relaţia medic-sportivkinetoterapeut-antrenor şi au contribuit la optimizarea procesului de recuperare a sportivilor traumatizaţi în karate-do Shotokan. aparatul locomotor. kinetoterapie. Depistarea prematură a stresului şi a depresiei permite soluţionarea eficientă a problematicii recuperării funcţionale a sportivilor. recuperare fizică şi psihopedagogică. relaxare şi autosugestie.

în cea mai elaborată organizare socială. Petru. Trăim într-o lume imperfectă şi o agresiune asupra fiecăruia dintre noi oricând este posibilă. în codul genetic. legile naturii aduc la cunoştinţă pur şi simplu ce se întâmplă în nişte condiţii date. omul are toate trăsăturile codificate într-un limbaj chimic. care recepţionează.CAPITOLUL I. În opoziţie cu această stare de lucruri. datorită sistemului său nervos complex. 1993). Încă de la naştere. Prea multe fiinţe umane păşesc în viaţă fără să fi primit armele necesare pentru a reuşi să se integreze corespunzător în societate. devenită vulnerabilă. FUNDAMENAREA TEORETICĂ ŞI METODICĂ A PROCESULUI DE ANTRENAMENT ÎN KARATE-DO SHOTOKAN ASOCIAT CU METODE FIZICE DE RECUPERARE A FRECVENTELOR TRAUMATISME 1. de pregătire pentru orice 11 . adică lupta. obţinută în concordanţă cu spiritul de conservare. Fiinţa umană. În condiţiile date nu există decât două alternative: răspunsul activ.1. prescripţii despre ceea ce ai voie şi ce nu ai voie să faci. cu muşchi antrenaţi şi coordonat de un spirit deschis. este un produs al mediului. Desigur. un trup sănătos. Eliade şi C. Repere epistimologice privind originea şi evoluţia Artelor Marţiale Omul. în structurile cele mai intime ale organismului (gene). La acest nivel. îngrădindu-se la activităţi zilnice monotone. pentru desăvârşirea unui trup sănătos. artele marţiale reprezintă avuţia individului. Practicate în mod sistematic. această entitate complexă şi raţională. pus în slujba activităţilor conştiente. adică fuga sau tolerarea( M. sau răspunsul pasiv. transmite şi integrează informaţiile din mediul extern şi intern. este condamnat la o luptă continuă pentru realizarea celor mai înalte idei atât pe plan material cât mai ales în plan spiritual. perfect adaptat la spaţiul nostru existenţial este un lucru de dorit. se află cauza pornirilor noastre instinctuale şi imboldul spre mişcare. născând legi. care înăbuşe dorinţa şi voinţa de schimbare şi varietate.

trebuie susţinută ideea conform căreia apărarea motivată prin dreptate şi umanitarism nu trebuie neglijată niciodată de nimeni.106. apt de deconectare spirituală conştientă. originare în Extremul Orient. De aceea. care este. care selectează cu precizie formele de viaţă cele mai adaptate sau cu putere de adaptare mare şi reacţiile de adaptare cele mai potrivite. Practica artelor marţiale este şi o modalitate de luptă împotriva stresului. în care se încadrează şi preocupările pentru artele marţiale. 1994). împotriva unor potenţiali agresori. anulează complexul de inferioritate şi nesiguranţă al omului slab. Interesul actual pentru cultura orientală. o nouă evoluţie a omului în Univers. adoptând-o pe cea a celui mai potrivit. Artele marţiale. poate. sunt pe cale să devină un bun al întregii umanităţi. filosofia artelor marţiale(105. Eliade ca a doua Renaştere. dar şi .potenţială agresiune. atribuind o mare însemnătate considerentelor psihologice şi complicatelor interacţiuni biochimice (umorale). este o procedură fizioterapeutică specială ce are la bază stimularea dorinţei de a învinge. răspunzătoare pentru bolile de adaptare. sau poate. a omului antrenat. Anton. modul cel mai eficace în diminuarea stresului şi în reuşita vieţii actuale (M. nici de snobism. noi observăm că ea se ghidează după o filosofie a curăţeniei trupului şi spiritului. ea poate activa energia vitală şi circulaţia sangvină. Pornind de la observarea legilor naturii. ultimele 3 decenii înregistrând contribuţiile reprezentanţilor altor popoare la evoluţia lor. reânvierea credinţei în calitatea lui de fiinţă perfectibilă şi o reconsiderare a trupului ca mijloc al 12 . lucrând la refacerea funcţiilor şi structurilor afectate. Chiar dacă pentru un neavizat. filosofia şi religiile orientale au fost văzute de M. al femeii faţă de bărbat.119) înlătură concepţia celui mai puternic. Taisen. A fi preocupat astăzi de ele nu este o dovadă de cosmopolitism. implicat adânc în realităţile vieţii. virtuozitate şi execuţie. 1993). disciplina artelor marţiale pare a fi numai o modalitate de apărare bazată pe forţă. yoga. nici o manifestare atavică. având virtuţi fortificante în cazurile de astenie şi hipotonie (D.

. decât doar având credinţa împlinirii supreme prin aceasta. 1990). iar dacă nouă ne apar ca obiecte în echilibru. vom porni la definirea artelor marţiale ca o simbioză a fenomenelor războinice cu gesturi sacre.Lupta şi creaţia: elemente acceptate de marile sisteme de gândire ale omenirii. evidenţiind mai întâi rădăcinile. gândul şi cuvântul Budismul Zen: ca sinteză esenţializată a celor precedente. apoi sevele ce le hrănesc necontenit (N. care în orice alte împrejurări nu se manifestă. orientată către ataşarea spirituală de un plan sacru. Budismul tantric: uneşte gestul. drept consecinţă de oscilaţie a contrariilor.Ritualul: aspectul concret al unităţii credinţă-luptă reprezintă tehnica de mobilizare a fiinţei. motorul evoluţiei Universului. Shintoismul: aduce simplitatea credinţei. o contopire de vibraţii efemere. . a satisfăcut pe 13 . orice lucru nu este decât un fenomen energetic.Sacrul şi credinţa: spiritul religios se manifestă în chipul unui con de transcendere a aspectului dureros al luptei. Confucianismul: conferă valenţe importante ritualului. Am numit rădăcini 3 entităţi. sacrul este definit de religii în chipul desăvârşirii separate de lumea percepută.desăvârşirii spirituale şi nu ca o piedică în calea ei. nu acceptă pur şi simplu durerea şi moartea. Războinicul îşi adună forţele numai prin comportament impregnat de noţiunea sacrului. sperăm clar conturate. este doar un rezultat local şi momentan al confruntărilor energetice permanente. prin convingerea deplină că această comunicare conferă puteri deosebite. Izvoarele concrete din care se alimentează elementele descrise sunt: Daoismul: din principiile energetice fundamentale. Hidetaka. deci al vieţii. Pentru a înţelege mai bine legătura artelor marţiale cu doctrinele misticoreligioase şi filosofia orientală. care se vor a fi canale de receptare a principiilor propagate de sistemele morale: .

acest gest fizic capătă o semnificaţie reală şi reprezintă într-adevăr o marcă de respect atât în formă cât şi în fond. nici o schimbare nu se va produce în spiritul practicantului dacă din contra. Astfel. serioasă şi sinceră a artelor marţiale dezvoltă politeţea. Practica profundă. care nu poate fi neglijat în această lucrare este practicarea salutului. al ierarhiei. poeziei. • desăvârşirea se poate obţine "aici şi acum" şi nu în afara condiţiilor pământeşti. se transferă dincolo de Dojo. vigilenţa se dezvoltă gradat şi constant şi ea devine un element care. al obiectelor. În practica artelor marţiale. elevii mai vechi în grad decât el. artelor marţiale. partenerii şi aceasta se traduce prin practicarea salutului. Din acest motiv se pierde calitatea cea mai importantă pentru siguranţa personală: vigilenţa. înclinarea trupului. al lucrurilor. semn vizibil de respect. Practicantul de arte marţiale învaţă de la început să respecte Dojo (sala de antrenament). Salutul rămâne unul din obiectivele artelor marţiale şi el se repercutează atât în momentele cele mai dure ale luptei. dar fără semnificaţii interioare. voinţa. maestrul. 14 . atunci spiritul practicantului se va schimba în profunzime şi aceasta se va transfera şi dincolo de sala de antrenament. Un aspect foarte important. chiar dacă reprezintă practic o luptă în fiecare moment. datorită unor reforme îndrăzneţe: • sacrul şi ritualul nu mai implică o desprindere de lumea percepută. datorită antrenamentului cotidian. respectul individual. agresiunea nu se manifestă direct (sau dacă se manifestă. Rezultatul este echilibrul sufletesc de netulburat. astfel de situaţii sunt rare). Inazo. cât şi în viaţa de toate zilele (N. specifică populaţiei asiatice. din contră. 1990). În viaţa obişnuită. Dacă salutul rămâne un semn obligatoriu.de-antregul particularităţile artei marţiale. curajul. dar mai ales implicarea spirituală pe care aceasta o invocă. Aceste tehnici s-au potrivit minunat artelor plastice. fiecare situaţie de opoziţie se materializează fizic şi fiecare moment în care vigilenţa nu este prezentă se plăteşte foarte dur.

poziţiile corecte ale corpului.viaţă. prezenţa totală înaintea. Cu toate acestea. umilinţei.tehnicile KUATSU erau socotite ca un ultim nivel de pregătire a samurailor (T. . intuiţia. cât şi tehnica de acordare a primului ajutor în reanimarea kuatsu (kua . respiraţia corectă. făceau reducerea fracturii. Namikoshi. prudenţa. dar şi la necesitatea unei reintegrări rapide în cadrul procesului de antrenament. discernământul. Stevens. Astfel. în cazul accidentelor. spontaneitatea. inteligenţa. apoi imobilizarea între scândurele din lemn de dud.dorinţa de perfecţionare.autoapărare. În 1732. sensul ritmului. samuraii practicau sei-fuku. fără anestezie. concentrarea. În fracturile cu deplasare. sensul strategiei.performanţă sportivă. În luxaţii ei făceau rapid reducerea acestora. imediat după accident.tehnică) celor care au suferit pierderi de cunoştinţă. tsu . în tulburări respiratorii la înecaţi etc. 1995). a elementelor fizice şi psihice (J. apariţia şi dezvoltarea competiţiilor sportive au dus la apariţia a noi forme de traumatisme. spiritul ofensiv. calitatea diferitelor tipuri de percepţie. 15 . răbdării. logica. indivizii traumatizaţi în urma accidentelor survenite în practica artelor marţiale au beneficiat de un tratament corespunzător ortopedic. 1996). din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. . stăpânirea. fiind în strânsă legătură cu artele marţiale . prin inhibiţii reflexe. Această reanimare kuatsu face parte din traumatologia sei-fuku şi are o vechime de multe secole.condiţie fizică. arta de a restabili forma iniţială a accidentaţilor. Toate acestea s-ar putea grupa în: . atenţia. medicul japonez Akiyama Shinobu a plecat în China pentru a învăţa tehnica de luptă wu-shu (kung-fu). în timpul şi după desfăşurarea acţiunii Zanshin ( spirit treaz). competenţele fizice şi psihice ale opoziţiei. grija detaliului prin cântărirea formală şi estetică a situaţiilor de luptă studiate. . cunoştinţa totală de sine.armonie fizico-psihică. controlul spaţiului şi timpului. Astfel.

şi mai mult de performanţele individuale ale luptătorilor. Originea artelor marţiale Omenirea a cunoscut două mari imperii: cel al forţei fizice şi cel al banului. "boxul" la englezi. trebuie să se facă apel la toate posibilităţile de care dispune medicina modernă (în special kinetoterapie).în familie şi societate. zonale sau generale ale traumatismului. de curajul şi neînfricarea lor. foarte eficiente. tehnicile luptei corp la corp au căpătat un pregnant caracter militar. pentru menţinerea la o cotă cât mai ridicată a nivelului de pregătire sportivă. pentru realizarea unui tratament de recuperare funcţională eficient. Se cunoaşte din istorie că. în cazurile în care erau atacaţi de animalele sălbatice ori de triburi vrăşmaşe. "capoeira" la brazilieni. iar pe teritoriul ţării noastre "trânta". este important să se asigure continuitatea pregătirii sportive în limitele permise de contraindicaţiile locale. Acum suntem martorii naşterii celui de-al treilea imperiu: cel al informaţiei. căci forme asemănătoare găsim şi în alte părţi: "savate" la francezi. Apoi. "pancratiul" la vechii greci. Trebuie spus încă de la început că acele concepţii potrivit cărora metodele de luptă cu braţele şi picioarele ar fi "sută la sută" de origine chineză sau japoneză sunt complet greşite. Şi alte popoare au avut şi încă mai au în cultura lor sisteme de luptă specifice. Tot în acest scop tebuie să fie respectată conduita medicală ca ţel terapeutic şi recuperator de către sportiv şi antrenor. Ceea ce li se recunoaşte însă popoarelor orientale este aportul decisiv la elaborarea unor principii şi reguli tehnico-tactice care au mărit în mod 16 . La început ea a contribuit la pregătirea oamenilor primitivi pentru a-şi apăra viaţa. Lupta dură şi fără milă este cea mai veche formă de manifestare a omului şi aparţine cu siguranţă primului imperiu. De aceea. De asemenea. războaiele şi bătăliile erau decise mai puţin de calitatea şi superioritatea armelor. până la apariţia armelor de foc. realizându-se aşa-zisa recuperare multifuncţională.

probabil datorită îngemănării cu practicile religioase. Hiduismul a pus capăt unei epoci prospere. Din acest motiv. caracterizate pe plan spiritual de credinţa în budism. în anul 520 al erei creştine. 1990). Aşadar. Inazo. în jurul anului 1. stil numit vayamusthi. 1990). Începuturi chineze – orientul La cinci secole după moartea lui Iisus din Nazaret. Buşe şi S. considerat a fi cel care a propagat primul conceptul de arte marţiale. ulterior dezvoltarea fiind în India iar mai târziu în China. 17 .500 ÎH. fără de care o simplă tehnică de luptă nu ar fi cristalizat într-o artă marţială (N. iar argumentul ar fi imitarea mişcării corpului. Cei care şi-au păstrat credinţa budistă au ales calea exilului. în India. cât şi cu armele epocii. cea indo-europeană) şi subjugării autohtonilor dravidieni. mai precis o ramură a acesteia. cercetările actuale pot doar să intuiască originea comună a artelor marţiale. s-a construit o ierarhie militară foarte puternică. Astfel. credem în mod magistral. surprinse în confruntările animalelor. Mai multe teorii încearcă să aducă argumente viabile cu privire la originea fenomenului marţial. Există concepţia potrivit căreia. Se consideră a fi cel mai bun reper. dar nu o pot găsi în mod explicit. de şcolile de luptă orientale. Indiferent de origine. ritual şi filosofie. în China a sosit un călugăr numit Bodhidharma (Daruma în japoneză). care ar fi sintetizat un stil de luptă cu mâna goală. pe fondul invaziei ariene (popoare migratoare denumite astăzi indo-europene. un scurt istoric va porni de la viziunea conform căreia începutul artelor marţiale este legat de mănăstirea budistă shaolin. Zamfir. altele indică momentul apariţiei primelor forme de luptă acum aproximativ 5. situaţie care ne proiectează astăzi pe un teren nesigur în încercarea de a lămuri o evoluţie ordonată.substanţial eficacitatea metodelor de luptă fără arme (C. în India.000 de ani în China. conceptul de artă marţială a fost iniţiat şi fundamentat. Unele consideră Orientul Mijlociu sursa majoră.

motiv care întăreşte mai mult conceptul de artă. mai probabil este faptul că un sistem de luptă a fost creeat ulterior chiar de către chinezi. Astfel. continuând simbioza cu disciplinele "interne". Frederic. În secolul al XVI-lea. este recunoscut astăzi mai mult datorită conexiunii sale cu artele marţiale decât cu budismul (D. Viet Vo Dao şi Quan Qi Do în Vietnam. care nefiind slujbaşii vreunei armate. a născut arta Wu-shu. ansamblul acestora fiind cunoscut şi sub numele de Kemo sau Chuan-Fa (Calea pumnului). Daruma evitând epuizarea fraţilor. wu-shu a căpătat o sumedenie de ramuri sau forme derivate. Când a ajuns în provincia Henan din China. Taisen. Apare astfel învăţătura Ch'an. 1992). totuşi fără ascetism exagerat sau mortificări. După 1644. însă pe fundamentele ideologice ale maestrului. care se va muta mai târziu în Japonia. nici mercenari solitari. el a fondat imediat Templul Shaolin-su (Shorin-ji în japoneză) care. când luptele interne duc la distrugerea templului. Shaolinul. sub numele de Zen. dezvoltarea ştiinţei din Shaolin a determinat mai întâi redenumirea în "Cele 72 de mâini ale lui Lo Han". Te în Okinava (L. mai târziu s-a constituit în metoda "externă" Shaolin-su care. Nu se ştie exact dacă Daruma era un luptător dar. în timp şi-a câştigat reputaţia de lăcaş al unor luptători deosebiţi. sub titulatura "Cele 18 mâini ale lui Lo han". Se povesteşte că maestrul a pus chiar bazele unui sistem de disciplină călugărilor marcaţi de osteneala rugăciunilor. deşi probabil cel mai renumit templu budist din lume. călugării se răspândesc şi creează noi stiluri.Scopul său era să fondeze în China o mănăstire budistă şi să unească diferite şcoli taoiste şi de meditaţie existente la acea vreme în China. În comunitatea mănăstirii s-a instalat o severă disciplină. Shikarom în Filipine. 18 . Tang Su Do în Coreea. 1993). Influenţa acestora a determinat peste ani apariţia în Asia a altor şcoli de sine stătătoare: Bersilat în Malaisia. Muay-Tai în Thailanda. şi-au păstrat statutul de călugări independenţi.

Este vorba de Judo. Astfel. cu puternic caracter sportiv. iar puternicul spirit naţionalist le-a asimilat şi le-a modelat ca forme japoneze de karate.tehnici pentru uzul propriu-zis în confruntările luptătorilor inferiori – kachi. Succesul său a fost deplin după cucerirea conceptului Karate. În acest mod judo a devenit spor olimpic. cunoscând limba şi obiceiurile japoneze. Fiind un artist complet (mai practica pictura şi caligrafia) şi foarte dotat. întemeiată de Jigoro Kano. repede acceptat de localnici. Realizarea şcolii de Karate a fost posibilă 19 . timp în care a practicat diferite forme de arte marţiale.Ju-Jitsu . În 1882 apare o nouă şcoală. el a avut cele mai mari şanse de a realiza acest salt în afirmarea stilului de luptă okinawan. procedeele de eficienţă decisivă preluate din ju-jitsu au fost transformate în acţiuni care să nu pricinuiască vătămarea sau moartea adversarului.originalitate şi împrumut Începând din secolul al VIII-lea dH în Japonia se conturează discipline de luptă cu arme sau fără. Funakoshi avea nevoie de suportul cuiva cu notorietate în artele marţiale japoneze. Acestea din urmă s-au constituit în două forme: . Începutul secolului al XX-lea este caracterizat pe meridianul Yamato de o penetrare a formelor de luptă din Okinawa. răspândit în lumea întreagă. . Cu toate acestea. Misiunea de popularizare în exterior a revenit lui Gichin Funakoshi.Sumo – luptă cu puternic caracter ritual.Japonia. În 1925. Morihei-Ueshiba întemeiază şcoala Aikido după mai bine de 30 de ani de căutări. Gichin Funakoshi a făcut primele demonstraţii în 1917 la Kyoto şi în 1922 la Tokio. pentru a se impune cu adevărat. specialiştii sunt de acord că această formă de luptă tinde în cea mai mare măsură spre perfecţiune. Astăzi.

restul. În timp ce denumirile okinawană şi chineză au fost înlocuite cu cele japoneze. Inspirându-se din alte sporturi. Sensei (maestru) Gichin Funakoshi a avut un demn continuator în persoana lui M. luptătorii trebuie să atace liber şi în plină forţă. De asemenea. A. nefiind permise. 1994). s-a realizat 20 . O mişcare sportivă care dorea să aibă răsunet internaţional terbuie să convingă că nu propagă decât dezvoltarea corpului şi a spiritului. Funakoshi nu a putut rămâne rigid în faţa forţei lucrurilor. experimentând mult.numai prin ajutorul marelui maestru Jigoro Kano. Karate-do se răspândeşte cu repeziciune prin cluburile marilor universităţi. Pentru conservarea tehnicii originale. K. Nakayama s-a străduit să găsească soluţia unei competiţii care să se adapteze la noua situaţie politică a Japoniei. Potrivit acestui proiect. au creat Nipon Karate Kziokai sau Japan Karate Association. După război În 1949. care l-a invitat deseori la cursuri şi demonstraţii. ajungându-se la noţiunea naţionalistă a definit karate-do drept arta marţială japoneză. O echipă de arbitri decide dacă execuţia poate fi considerată eficace. care va fi timp de 40 de ani instructor şef la J. cele mai periculoase. dar abia în 1935. având în vedere că restul statelor păstrau încă reticenţe. Nakayama. pentru a nu răni adversarul. sensul ideogramelor se va schimba din "mâna chinezească" în "mâna goală". părintele acestui stil va avea propriul dojo: Shotokan (shoto – titlul unei opere caligrafice a marelui maestru. Muraru. vechii elevi care au supravieţuit. dar să oprească tehnica la timp. iar kan – sală de antrenament) (Anexa 1). devenită o ţară pacifistă. Sensul de "gol" se va finisa. fapt care a dus la învestirea lui Funakoshi cu calitatea oficială de a preda Karaté în câteva universităţi japoneze (A. se fixează un număr de tehnici competitive. S-a ajuns la concluzia că lupta liberă era necesară evoluţiei fiecărui practicant. nicidecum a violenţei. Nakayama a propus un cod de conduită şi un stil de competiţie. întemeietorul Judo-ului.

) În 1970 se organizează la Tokyo primul Campionat Mondial. K.) în 1974 care. C. U. K. s-a întâmplat la fel. A. Pe de altă parte. A. T. Nishiyama întemeiază o nouă federaţie internaţională: International Amator Karate Federation (I. O.. O. a devenit I. unde japonezii au dominat corpul de control şi decizie. în toate ţările lumii şi crearea a cât mai multe organizaţii.competiţia de Kato. A. (International Traditional Karate Federation) apoi ambele federaţii vor încerca să obţină separat recunoaşterea Comitetului Olimpic International.K. Iniţiatorii şcolii de cadre au fost Nakayama şi Nishiama. K. F. începe să controleze răspândirea Karate-ului în lume. la acea oră cei mai reprezentanţi elevi ai lui Funakoshi. K. iar în 1957 se organizează un campionat naţional. A. Astfel. Mai târziu I. cel creeat de J.O. U. Funakoshi a murit în aprilie. K. T. G. Prima încercare se face în 1953. F. ca să reprezinte Karate-do în lumea sportului. K. U. J. cu I. În 1972.). I. dar lupta politică continuă şi astăzi. F. cu câteva luni înaintea acestui eveniment.). imediat va avea o filială în Europa (E. are o filială europeană European Karate Union (E. A fost creată o şcoală de măiestrie pedagogică. Regulamentul competiţional era acelaşi. K. la Paris. propune unirea W. U. în vederea includerii în Programul Jocurilor Olimpice. modifică regulamentul competiţional şi separarea de 21 . Apare scindarea în organizaţie şi chiar între experţii japonezi. Noul Shiai (luptă liberă) are un succes enorm. de asemenea. K. Astfel s-a fondat World Union Karate Organization (W. K. W.. K. Ei au invitat maeştri din alte stiluri pentru ca viitorii profesori să înţeleagă unitatea de principii a artelor marţiale şi în activitatea lor să militeze pentru anularea tensiunilor dintre diverse şcoli. A. Cursul urmărea promovarea de către absolvenţii acestei arte marţiale. în care erau incluşi cei mai dotaţi practicanţi.U. În 1968 se înfiinţează o organizaţie unică. O. În 1982 W. F. K. astfel că Japonia devine campioană mondială. F. O.

este deschisă şi altor stiluri. devine şi mai accentuată. Hidetaka (Coach Manual. În alte arte marţiale. Karate-do Shotokan se conduce şi se bazează pe principii. F.I. iniţiere. "Karate începe prin muncă şi perseverenţă şi se termină prin respect şi umilinţă" (Funakoshi. al practicanţilor. ne exprimăm totuşi speranţa că toate aceste ramificări vor fi mai fertile decât un singur bloc. F. pe etape. 22 . Analiza metodicii de antrenament a sportivilor din karate-do Shotokan expuse în unele surse bibliografice actuale În literatura de specialitate s-a constatat că nu există un sistem suficient de bine argumentat ştiinţific în ceea ce priveşte planificarea şi organizarea antrenamentului sportiv în Karate-do Shotokan. În Karate-do Shotokan sunt încercări de planificare şi structurare a lecţiei de antrenament şi o clasificare a acestora de către N. Oare ar mai exista această libertate într-o unică organizaţie mondială? Ne mai amintim şi de credinţa lui sensei Funakoshi. este mai întâi de toate o metodă de împlinire spirituală. unul dintre principii este cel al creativităţii: fiecare luptător este liber să-şi urmeze propria cale. întemeietorul stilului Karate-do Shotokan). anuale şi plan de perspectivă. I. metode. care să subordoneze sub un mănunchi de reguli întreaga mişcare de karate. Fiecare încearcă să cuprindă cât mai multe organizaţii de Karate. Lipsa de unitate a aspectului competiţional de Karate este o confirmare a gândirii profunde a marelui Funakoshi (Funakoshi.Karate nu trebuie utilizat fără raţiune. conform căreia Karatedo nu poate fi redus la o mişcare sportivă.2. . chiar dacă în interiorul acestor organizaţii s-au petrecut şi se petrec numeroase scindări. perfecţionare. T.Karate începe cu Rei şi se termină cu Rei (salutul tradiţional japonez). pregătirea sportivilor pentru competiţii de nivel ridicat. spre exemplu. spirituale etc. În sprijinul acestei afirmaţii amintim că în Codul Bushido. perfecţionare şi analiză a aspectelor fizice. cum ar fi Judo. psihice. . Astfel. K. K. Există planuri de pregătire săptămânale. există programe de instruire. T. 1990). 1922). tehnici de învăţare. 1.

1996). • Utilizarea forţei de reacţie. Acestea sunt o mică parte din principiile morale care stau la baza Karate-do Shotokan. Principiile biomecanice • Mobilizarea energiei. Karate-ul. Eficienţa loviturilor de Karate rezidă în utilizarea corectă a timpilor de contracţie-decontracţie. prin care potenţialul energetic uman este mobilizat total. forţa de impact dezvoltată este cu atât mai mare. • Concentrarea energiei. privit din punct de vedere modern este o artă. iar contracţia permite conversia energiei cinetice dezvoltată în forţă utilă.Practica Karate-ului este o problemă rezervată pentru toată viaţa (D. • Alternanţa contracţiei musculare cu decontracţia musculară. Din acest punct acţionează factorul tehnic care intervine în ultimul moment al acţiunii (momentul impactului). Unul din principiile de bază ale Karate-ului este mobilizarea şi eliberarea acestei energii într-un mod asemănător unei explozii. trebuie evitat orice moment de dispersie a acesteia. realizându-se performanţe deosebite. • Durata de aplicare a forţei. în timp ce expiraţia favorizează contracţia musculară. în condiţii de forţă şi de viteză date.Karate nu se practică decât cu un sentiment de dreptate. ca rod al acestui potenţial într-o manieră inteligentă şi optimizată.Din tehnică se naşte intuiţia. cu cât timpul de aplicare este mai scurt. . Inspiraţia atrage după sine o relaxare musculară. Macovescu. Decontracţia musculară permite atingerea vitezei necesare. 23 .Eşecul naşte neglijenţă. În momentul impactului. . • Importanţa respiraţiei în tehnicile de Karate. Se cunoaşte din mecanică orice acţiune a unei forţe active determină o acţiune de sens invers a unei forţe de reacţiune.. . • Timpul scurt de mobilizare a energiei. o metodă. forţă-relaxare pe parcursul mişcării. Pentru ca mobilizarea energiei să fie totală.

ar fi stăpânită de practicant. Un spirit Zanshin înseamnă un spirit alert. măiestria tehnică. • Voinţa trebuie să intervină în momentul foarte precis în care este posibilă penetrarea apărării adversarului după vechiul principiu japonez "a învinge pentru a nu fi învins". "o aşteptare fără scop. pot fi asemănătoare manifestărilor de care se ocupă acum parapsihologia. Poziţiile pot îmbrăca forme variate. într-o stare de maximă tensiune". puţin accesibil marii majorităţi. să admitem. o concentrare completă a mentalului şi în special o păstrare mentală a vigilenţei. chiar dacă respiraţia este perfect stăpânită şi chiar dacă energia internă. Prin metodica de antrenament în Karate-do fac să lucreze în armonie şi simultan atât corpul cât şi mintea. Echilibrul mental se realizează dificil şi numai prin antrenamente speciale. Toate aceste aspecte mentale se numesc spiritul Karate-ului şi de la un anumit nivel. chiar dacă corpul este stăpânit. într-o stare de receptivitate totală. a spiritului. 1992). cu o durată relativ scurtă de timp (D. Macoveanu. Noţiunea de Kime înglobează focalizarea tuturor energiilor: fizică. dificil de tradus. şi anume: 24 . Spiritul nu tebuie să fie acaparat de nici o idee preconcepută. • Vidul mental. Poziţia este o atitudine predeterminată a corpului care conferă acestuia forţă şi o bază puternică de susţinere de pe care orice tehnică poate fi executată cu maximă eficienţă. • Noţiunea de Kime. gata de acţiuni fulgerătoare la orice stimul. • Unitatea corp-spirit. Kime este termen japonez specific Karate-ului. Fără Kime nu există Karate. psihică. • Stăpânirea de sine rezultă în bună măsură din controlul asupra corpului. aceasta nu înseamnă nimic fără stăpânirea mentalului. bioenergie într-un singur punct. Tehnicile de Karate-do Shotokan Poziţiile.Principiile psihologice ale Karate-ului În Karate. el este complet liber.

Cuprind numeroase procedee tehnice de lovit cu pumnul. apărare. Tehnici de pumn: Tehnici de lovire liniară.blocaj prin ridicarea braţului. indiferent de poziţia de luptă în care ne aflăm. ci se păstrează la acelaşi nivel. pivotarea. .Lovituri de picior lateral.Lovituri de picior în spate. cu braţul vertical şi şoldurile la acelaşi nivel. . centrul de greutate al corpului nu se ridică.Lovituri de picior în faţă. pentru a ne apăra în atacul adversarului (Anexele 7 şi 8). . .atac. Tehnici de picioare (Anexa 6): . Forme de luptă 25 .blocaj cu muchia palmei. Deplasările. Tehnicile de apărare Tehnicile cu antebraţul sau piciorul.blocaj jos.blocaj din interior şi exterior. ce se execută pe diferite traiectorii (Anexa 5). Blocajele de bază în Karate-do Shotokan sunt: . înaintarea. retragerea. Kumite este kata aplicat. aşteptare şi schimbarea direcţiei (Anexa 4). 1993). De obicei cotul este pivotul loviturii. Ungurean. Metode de antrenament Kata este o formă superioară de luptă şi antrenament cu adversari imaginari care ne permite să învăţăm singuri munca de formare a corpului şi ne obişnuieşte cu tehnici de atac şi apărare de o mare diversitate. secerarea dintr-o poziţie în alta se execută suplu şi continuu. Tehnici de lovire biciuite sunt tehnici de braţ care lovesc ţinta pe traiectorie circulară. practicându-se cu distanţă şi cu parteneri reali (M.Lovituri de picior circular. . .

. a călirii organismului. Karate-do Shotokan are reguli ce au fost instituite cu scopul de a asigura imparţialitatea şi uniformitatea. 26 . tot aşa cum în orice credinţă religioasă incinta sacră a templului purifică şi întăreşte credincioşii.kumite competiţional. Ungurean. Antrenamentele de karate-do Având în vedere faptul că prin antrenamentele de Karate-do corpul omenesc poate şi trebuie să ajungă la indici superiori de manifestare a calităţilor motrice de bază şi specifice. la menţinerea şi întărirea sănătăţii. .Khihon kumite.şcoala de bază a kumite-ului.Jiu ippon Kumite . artă a vieţii ■ Cultura fizică ■ Cultura conduitei şi acţiunii ■ Cultura spirituală ■ Performanţa sportivă ■ Autoapărarea Începătorii vor învăţa principiile de bază ale fiecărei tehnici: .cum să folosească puterea întregului corp. acestea se desfăşoară şi în aer liber. . .Jiu kumite .Shiai . Dojo are un rol esenţial în împlinirea cu succes a travaliului. Cu toate acestea. . cel mai mare număr de antrenamente se va desfăşura în Dojo. atât în metodele de arbitrare cât şi în cele de judecare a unei competiţii (M.. în orice condiţii geo-climaterice.cum să-şi controleze emoţiile. Prin antrenamente de Karate se urmăresc obiectivele: ■ Karate-do. 1995).kumite liber. Acest termen desemnează interiorul în care adepţii îşi unesc eforturile în practica fizică şi mentală a Karate-ului.cum să se relaxeze şi să-şi dezvolte viteza şi detenta.kumite semiliber.

Avansaţii vor învăţa: .Coach Manual. .cum să lupte împotriva agresorului înarmat. ■ mare: 85% din capacitate.cum să lupte împotriva mai multor agresori. c) partea de închidere dedicată revenirii la parametrii normali ai organismului.alinierea . Lecţii de învăţare . să nu depăşească 10% din şedinţa de antrenament. utilizând anumite strategii. .Nishiyama . Pentru o mai bună înţelegere a procesului de antrenament tebuie să spunem că lecţiile de antrenament sunt de mai multe tipuri: 1. . de relaxare. să nu depăşească 45% din şedinţa de antrenament.demonstrări repetate .mare .intensitate mică .cum să lupte împotriva unui agresor. -cum să simtă ritmul adversarului.studiu .număr mediu de repetări pe serie 27 . 1990): a) partea pregătitoare: . exerciţi de respiraţie.zarei (salutul) b) partea fundamentală: (lecţia propriu-zisă) Intensificare efortului: ■ mică: 40% din capacitate.cum să reacţioneze imediat. Structura lecţiei de antrenament este asemănătoare cu cea din alte sporturi şi cuprinde 3 părţi(H. astfel încât să fie capabili să reacţioneze oportun la încercarea acestuia de a ataca. să nu depăşească 15% din şedinţa de antrenament. ■ medie: 50-60% din capacitate.

supravegherea strictă din partea profesorului .precizie .eficacitate .număr mic de sarcini tehnice 3. Lecţii de perfecţionare .intensitate mică .intensitate mică 6.număr mare de serii 4.număr mare de repetări pe serie .o oră pe lună sau mai rar Tematica acestora cuprinde: istoric..selecţii pentru competiţie .anduranţă .dinamică . Lecţii de încheiere a ciclului de instruire .examene de grad . Lecţii de adaptare .maximă . Lecţii teoretice . Lecţii de verificare . Lecţii de consolidare .ocazionale .intensitate medie .număr mic de repetări pe serie . tradiţional (forma veche de practicare a 28 .intervenţii rare ale antrenorului .anticiparea următoarelor trepte de evoluţie 7.intensitate mare .intensitate maximă 5.număr mediu de serii 2.adaptarea tehnicii la dotarea nativă .diversificare tehnică în şcoala de bază .

Karate-ului). precum şi integrarea demnă în comunitate.Nishiyama - 29 . nenaturale. Pentru o înţelegere mai bună a competiţiei de Karate şi a acuzelor producerii accidentelor. Omul este singura fiinţă dăruită cu proprietatea de a se comporta în mod orientat spre realizarea unor performanţe psihomotorii mereu superioare. haotice. Artele marţiale sunt foarte concludente în sprijinirea ideii noastre. Manifestările extreme sunt aproape întotdeauna regăsite la oamenii needucaţi fizic şi psihic. Astăzi se vor a fi un mod de viaţă. alte informaţii. acesta este saltul reuşit de umanitate odată cu manifestarea sportivă. întrecerea sportivă captează atenţia. gravelor probleme sociale ale umanităţii şi direcţionarea individului spre autodepăşirea şi canalizarea energiei psiho-fizice în modelarea armonioasă. Excepţiile probabil nu sunt chiar puţine. energia nedirijată a acestui generator născând efecte imprevizibile. Nu se naşte cu această calitate. Lipsa unei astfel de educaţie determină ca dorinţa de posesiune să fie un veşnic izvor de convulsii sociale. exterior. ci educarea comportamentului are ca finalitate mutarea patimii de dominaţie într-un alt plan. este nevoie să prezentăm pe scurt câteva elemente ale regulamentului de desfăşurare şi probele specifice de concurs (H. De la arta de a ucide la cea de a trăi. Acolo unde legile politice nu au efecte (interdicţia generează reacţii sociale: poftele). voinţa şi puterea oamenilor. Oricine poate confirma comportamentul social adecvat al majorităţii sportivilor. reguli de competiţie. Tehnica şi tactica erau în trecut vocile nevoii de putere şi răspândeau moarte. noţiuni de medicină naturistă. orientându-le către acţiuni curate. însă ne exprimăm încrederea în rolul creativ pe plan social al întrecerii sportive. Din acest motiv ne exprimăm părerea că prima societate care a conceput întrecerile sportive în vremuri străvechi are marele merit de a fi promovat armonia. informaţii despre alte arte marţiale.

astfel: cei 2 sportivi execută simultan un Kato impus.Karate-gi (costumul) alb şi centura corespunzătoare.3) A. Tururile se desfăşoară astfel încât finala să se desfăşoare pe proba de Kumite. Participarea concurenţilor I. Kata: . . Fuguko: individual . Competiţia propriu-zisă 1.unghiile de la mâini şi de la picioare sunt tăiate scurt.întregul echipament este curat. în care alternează proba de Kata şi cea de Kumite. fiecare încercând să 30 .masculin .individual .centura înconjoară de două ori talia şi după strângerea nodului.feminin IV. unde va întâlni un alt concurent de la proba de Kumite.masculin . Kumite: .individual . învingătorul mergând în turul următor.echipe (sincron) III. capetele ei rămân lungi de 10-30 cm. Kumite Este vorba de lupta directă dintre 2 sportivi.feminin Fugoko este o probă nou introdusă.masculin . .poate fi expus însemnul clubului sau cel naţional. 1990). ..echipe .feminin .feminin . Probele de concurs I. B.feminin .feminin . 2.Coach Manual. Enbu: . .(Anexa 2. dar discret.masculin .masculin . fără cusături sau rupturi.masculin .echipe II. Ţinuta sportivului .

atac asupra organelor genitale (Gedan). în mod repetat. Un ippon pune capăt meciului. Arbitrii acordă un punct întreg (ippon) atunci când un atac îndreptat spre capul sau abdomenul adversarului este executat foarte corect. dar acţiunea nu este Penalizări: fi penalizat prin acordarea unui wazari (1/2 punct) adversarului său. se poate acorda Wazari (jumătate de punct). la a doua atenţionare se acordă hansoku-chui. − încălcările minore şi accidentale ale regulamentului vor fi sancţionate prin atenţionare. în paralel cu anihilarea atacului partenerului de întrecere. Lupta se desfăşoară fără protecţie. al doilea hansoku chui atrage după sine Hansoku. ignorarea deciziilor arbitrului. într-un moment în care partenerul de întrecere este surprins în imposibilitatea de a se apăra. se acordă avertisment (Hansoku chui). atac cu mâna deschisă. agăţarea. aruncarea. în sistem non-contact (loviturile trebuie oprite la mică distanţă de zona de ţintă) şi fără categorii de greutate. împingerea. comportament nesportiv între concurenţi. ignorarea etichetei. un sportiv care iese în afara spaţiului de luptă (Jio gai). 31 . Acţiuni interzise: − − − − − − − − − − − contactul ferm asupra ţintelor Jodan (capului) şi Chudan (abdomenului). va comiterea voită a unui act interzis are ca rezultat descalificarea dacă intenţia de încălcare a regulamentului este clară. simularea. izbirea adversarului. cu o mare degajare de energie. apucarea. (Hansoku).aplice procedeele preferate (selecţionate dintre cele admise de regulament). finalizată. în cazul în care o lovitură nu are suficientă forţă şi energie.

. meciul acestuia se încheie la limita de timp sau la obţinerea unui ippon. arbitrii urmărind. precizia sincronizării mişcărilor celor 3 coechipieri.echipa este formată din 4 sportivi. arbitrii urmăresc forma şi corectitudinea procedurilor tehnice.fiecare membru al echipei luptă individual în ordinea de concurs. II. . care simulează o luptă cu mai mulţi adversari imaginari.nesiguranţa. 32 . Ele apar ca o succesiune de tehnici şi deplasări pe mai multe direcţii.echipa care totalizează un număr mai mare de puncte în cele 3 meciuri este desemnată câştigătoare. pe lângă aspectele prezentate la Kata individual. utilizarea energiilor întregului corp în execuţia fiecărei Kata şi gradul de măiestrie atins în execuţia respectivă. al patrulea fiind de rezervă. .devierea poziţiei faţă de cea iniţială. în acest meci nu se iau în considerare rezultatele anterioare ale concurenţilor. . care le-au conceput astfel încât totalitatea Kata-surilor dintr-o anumită şcoală să reprezinte esenţa şcolii respective. În competiţie. . dintre care numai 3 vor lupta. rămase de la marii maeştri ai Karate-ului.ţinută devenită dezordonată.în caz de egalitate. tranziţia (uşurinţa deplasărilor). Arbitrii dau note separat pentru bunkai. . .pierderea stabilităţii. Penalizări: .Concursul pe echipe: . apreciind în primul rând concepţia acestuia. echipele îşi desemnează reprezentanşii pentru meciul decisiv.desincronizări. Kata pe echipe este proba în care o echipă formată din 3 sportivi execută un Kata sincron. precum şi realismul şi siguranţa execuţiei. Kata Sunt exerciţii (forme) de antrenament individual tradiţionale.

cum ar fi: agentul etiologic al agresiunii. starea generală – reactivitatea – organismului (care.. cele două fenomene nefiind decât sensuri ale aceluiaşi proces. Obrascu. Arbitrii urmăresc siguranţa execuţiei. la rândul ei ţine de un complex de factori). Sbenghe.ieşirea în afara spaţiului regulamentar. Enbu . 1. se iniţiază şi fenomenul de reparare locală. citologic. Dar. Traumatismele survenite în timpul practicării diferitelor discipline sportive pot fi favorizate sau provocate de o serie de factori (C. Concepţii privind apariţia traumatismelor sportive Orice agresiune asupra ţesuturilor organismului viu determină imediat o reacţie de apărare locală. odată cu reacţia de apărare. concepţia lor aparţinând celor 2 sportivi şi antrenorilor lor. ale cărei elemente se organizează într-un proces de timp inflamaţie.3.lovirea sau accidentarea unuia dintre parteneri. III. Aceste elemente sunt de tip vascular.depăşirea sau nerealizarea timpului regulamentar de execuţie.ignorarea etichetei şi deciziilor arbitrului. factori de mediu. 33 .lupta demonstrativă între 2 sportivi de acelaşi sex sau sexe diferite. originalitatea combinaţiilor de luptă prezentate. sangvin. Combinaţiile de luptă sunt prestabilite (incluzând şi câteva procedee tehnice impuse de regulament). Evoluţia procesului de apărare-vindecare este influenţată de foarte mulţi factori. pe baza unei scheme biologice nespecifice. . care cuprinde aceleaşi elemente. tipul şi calitatea intervenţiei "terapeutice" etc. . starea morfofuncţională preexistentă a zonei agresionate. Penalizări: . 1968): a. elementele declanşate în ţesuturi de agresiune reprezintă înseşi cărămizile cu care se va face repararea ţesutului (T. metabolic şi mecanic. transmise genetic. Cu alte cuvinte. a cărei durată este stabilită de regulament la 1 minut ± 5 secunde. 1981). atitudinea marţială şi spiritul de luptă al celor 2 "adversari". în urma execuţiei.

după structura temperamentală şi experienţa de viaţă. Teama influenţează. e. datorită dezvoltării însăşi a psihologiei sportului. factori datoraţi organizării defectuoase a activităţii de educaţie fizică şi sport. care este o sursă mai amplă de riscuri. de accidentări. Mecanismul psiho-fiziologic al riscului şi accidentării M. Teama reduce nivelul concentrării şi al încrederii în sine. precum şi a medicinii sportive.4. agresivităţii din partea adversarilor. datorită în mod deosebit dezvoltării sportului de performanţă. dar subconştientul îi va menţine prezenţa de teamă de accident sau de recidivă. d. El va face eforturi de a-şi dovedi capacitatea. devenind sensibil la durere. c.b. Cordun (1996) arată că sportivul îşi dă seama de stresul produs de accident. Problemele psihologice ale traumatismelor au devenit foarte importante în ultimele decenii. 1. Heil (1993) reprezintă teama de accident în felul următor: 34 . factori aparţinând pregătirii sportivului. mărind simultan tensiunea musculară şi activitatea nervoasă. materialelor sau echipamentului sportiv. şi aceasta cu atât mai mult în situaţia în care recuperarea durează mai mult decât spera. factori aparţinând terenului de sport necorespunzător. J. mai ales a celui de mare performanţă. într-o măsură mai mare sau mai mică .sistemul cognitiv şi afectiv al pacientului.

Selye. Acesta a observat că agenţii vătămători care acţionează asupra organismului produc atât efecte specifice stimulului respectiv. Selye (1970) realizează o schemă a factorilor care influenţează rezistenţa organismului la stres. cât şi efecte nespecifice (leziuni. conceptul de stres îşi are originea în cercetările de fiziologie întreprinse de H. După cum arată I.TEAMA DE ACCIDENT FIZIOLOGIC MUSCULAR Reacţii specifice de apărare PSIHOLOGIC DEPRINDERI Slăbirea concentrării Distrugere crescută SISTEMUL AUTONOM Creşterea frecvenţei cardiace INTERPRETARE Scăderea încrederii în sine MODIFICĂRI NEUROCHIMICE CREŞTEREA FRICII DE DURERE PERFORMANŢĂ J. uzură. Holdevici (1988). reacţii de apărare). 35 . Heil 1993 Stresul traumatismului – conceptul de stres. Holdevici (1988) realizează o schemă – Rezistenţa la stres: REZISTENŢĂ LA STRES Reacţia de alarmă Faza de rezistenţă Faza de epuizare H.

Se cunoaşte că traumatismul este un stresor puternic. care nu se regăseşte în alte specialităţi medicale şi se adresează tuturor.STIMUL FACTOR STRESANT EFECT SPECIFIC CONDIŢII INTERNE: . După cum considera M. tineri şi vârstnici. care la rândul lor. Holdevici (1988) arată că la aceste aspecte trebuie adăugaţi în mod obligatoriu factorii socioculturali. în deplinătatea capacităţii de efort sau handicapaţi din punct de vedere sportiv. care acţionează asupra personalităţii bolnavului din punct de vedere al intensităţii şi severităţii traumatismului şi al răspunsului psihologic. După I. Un rol important în prevenirea şi recuperarea traumatismelor îi revine medicinei sportive.preventive. Medicinei sportive îi revin următoarele sarcini: . în sfera activităţii de selecţie. de importanţă majoră pentru om. Cordun (1996).curative. au fost departajate în două categorii.MEDICAMENTE .ORGANISM CONDIŢII EXTERNE: . sportivi şi nesportivi. Drăgan (1994).CLIMĂ . tratând 36 .EXPERIENŢĂ INDIVIDUALĂ . "intervenţia psihologică" are totodată rolul de a grăbi şi de a face mai puţin stresantă recuperarea. în acelaşi timp ea trebuie să îl convingă pe pacient să accepte durerea şi regimul sever al terapiei.EREDITATE .ALIMENTE I. orientare şi supraveghere. medicina sportivă este o specialitate medicală cu un conţinut propriu. .

Tratamentul ortopedico-chirurgical Tratamentul traumatismelor membrelor se bazează pe două mari grupe de procedee – ortopedice şi chirurgicale – care se folosesc după caz.de cercetare ştiinţifică.diverse afecţiuni apărute la sportivi şi folosind activitatea fizică în scop şi mijloc terapeutic. psihologia sportivului s-a dezvoltat simultan cu medicina sportului. Noţiunea de asistenţă psihologică este deosebit de complexă. Aşa cum arată M. Epuran (1995). Epuran. psihologic şi social. Metode de recuperare medicală convenţională a. dar mai ales măsuri de formare a unor mecanisme (atitudini şi deprinderi) eficiente de autoconducere şi autocontrol ale activităţii sportivului (M. în strânsă legătură cu ştiinţa sportului. aspecte de protecţie şi sprijin. evitându-se toate cursele şi greşelile ce pot apărea pe parcurs. Orice chirurg care se ocupă şi cu tratamentul traumatismelor membrelor trebuie să cunoască şi să stăpânească în egală măsură atât procedeele ortopedice. 1. aplicându-le după indicaţie. Metode de recuperare a frecventelor traumatisme apărute în practicarea karate-do Shotokan A. cât şi pe cele chirurgicale. psihologia sportului s-a bazat pe concepţia triadică a determinării persoanei de trei factori: biologic. implicând măsuri de organizare. ştiind că succesele fiecărui procedeu depind de indicaţia justă şi măiestria cu care el este executat. stimulată de dezvoltarea sportului de performanţă. Depăşind punctul de vedere psihosomatic. în raport de leziune. 1994). ea însăşi în curs de constituire. 37 . coordonare şi control ale activităţii sportivului. cu spirit eclectic. . de ajutorare. a cărei dezvoltare determină evoluţia şi progresul celor precedente. de medicaţie şi de cunoştinţe. de instrumentar. conceptul modern de "asistenţă medico-sportivă" şi de "asistenţă psihologică" apropie şi mai mult aceste ştiinţe.4. prin ele însele interdisciplinare.

el trebuie să-şi pună următoarele întrebări: când operează. şi anume: precocitate în execuţia reducerii.Tratamentul ortopedic al fracturilor. execuţie tehnică corectă. Tratamentul chirurgical constă în reducerea fracturii pe cale sângerândă şi fixarea fragmentelor osoase cu ajutorul a diferite mijloace. cu ce operează. fiecare element legat de actul chirurgical necesită a fi bine fundamentat. tratamentul chirurgical este făcut abuziv. De multe ori însă. Niculescu). continuând cu intervenţia chirurgicală şi terminând cu urmărirea postoperatorie şi la distanţă. fără scăpări sau greşeli de execuţie ce pot contribui mai mult sau mai puţin la insuccesul final şi deci la deformaţii condamnabile. şi nicidecum o improvizaţie" (Al. Rădulescu). pe cine operează. indicaţie adecvată de reducere ortopedică medicală. fie dintr-un exces temperamental al chirurgului general. unde efectuează operaţia şi ce trebuie să facă postoperator. cum operează. etanşeitatea aparatului gipsat. cu precădere piese metalice. ca urmare a insuccesului metodelor ortopedice. sau poate fi făcută de la început ca o recunoaştere a ineficacităţii şi consecutiv a lipsei de indicaţie. înclinat să rezolve totul prin operaţie. Intervenţia chirurgicală se indică. supravegherea suficientă a aparatului gipsat în zilele următoare aplicării. kinetoterapia (gimnastica medicală) Kinetologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul mişcării organismelor vii şi 38 . confort şi condiţii de lucru satisfăcătoare. Ori de câte ori chirurgul general sau ortopedul se decide să efectueze o osteosinteză. fie dintr-o necunoaştere suficientă a procedeelor ortopedice. se uită adesea că "intervenţia operatorie trebuie să fie operă de tehnică şi de înaltă ţinută profesională. a celorlalte metode de tratament. cu cine operează. El poate fi grevat de unele greşeli. D. în cazul respectiv. b. controale radiografice periodice. pentru a avea succes. Începând cu indicaţia operatorie. Numai răspunzând afirmativ la fiecare din aceste întrebări îşi poate permite să procedeze la intervenţie chirurgicală (Gh. schimbarea la data stabilită a aparatului iniţial. De asemenea. de obicei. trebuie respectate nişte reguli.

.ameliorarea funcţiei segmentului sau segmentelor interesate direct în afecţiune.lipsa coordonării mişcărilor.prevenirea instalării deprinderilor compensatorii defectuoase şi stimularea stării psihice Formele kinetoterapiei Principalele forme de aplicare a kinetoterapiei sunt următoarele: . .reeducarea prehensiunii. 1997). kinetoterapia reprezintă un mijloc terapeutic de bază. . Scopurile kinetoterapiei: . .ameliorarea capacităţii generale de mişcare şi a marilor funcţiuni.redoare articulară.gimnastică medicală selectivă. .gimnastică generală şi respiratorie. Terapia prin mişcare intră în acţiune concomitent cu celelalte mijloace.scăderea forţei musculare (hipotonie). . creşterea forţei musculare (hipertonie) sau spasticitatea musculară (contractură).al structurilor care participă la aceste mişcări. . Limitarea activităţii motrice poate fi determinată de: . . preocupându-se totodată de înregistrarea. În cadrul reabilitării.reeducarea mersului. Kinetologia medicală studiază mecanismele neuromusculare şi articulare care asigură omului activităţile motrice normale. .sportul curativ. Sbenghe. ca proces medico-social complex.imitaţii şi jocuri. .hidroterapie .dansul curativ. în cadrul planului terapeutic unitar. analizarea şi corectarea mecanismelor neuromusculare deficitare (după T. 39 .

analgezic. O şedinţă de masaj trebuie să dureze 20 . Tao-inn.în profilaxia şi terapia hipotoniilor musculare. insistând 2’-3’ pe fiecare zonă. Masajul Este o cale de influenţare manuală. c. În funcţie de afecţiune. Medicina tradiţională orientală ne oferă alternative la masajul "clasic" prin micromasajul chinezesc (presopunctura). În China. prin inactivitatea după un traumatism.ngan-mo (cu efect sedativ). masajul se folosea fie ca metodă unică de tratament.terapia ocupaţională. Miostimulent . .vasodilataţie periferică activă.stimulare a metabolismului. .ergoterapia.30 de minute. Kuatsu etc. cu următoarele efecte: . . . Este contraindicată masarea zonelor care prezintă leziuni musculare sau leziuni traumatice.sedativ.îmbunătăţire a stării trofice locale.folosit în cazul contracturilor musculare..favorizează eliminarea produşilor toxici rezultaţi din arderile energetice şi acumulaţi în ţesuturi. pentru combaterea edemelor traumatice şi infiltratelor tisulare. . . 40 . fie ca adjuvant al altor tratamente.stimulare a circulaţiei limfatice. pe musculatura din apropierea zonelor traumatizate sau în afecţiuni reumatice.relaxarea musculară. . Masajul poate fi de două feluri: Miorelaxant .tonei-na (cu efect stimulent). . se foloseau una din aceste două metode: . Shiatsu. . mecanică sau instrumentală a diferitelor părţi ale corpului.

Alte metode de masaj ce pot fi utilizate în recuperarea sportivului sunt: . Electroterapia • Ionoforeza . prin îmbunătăţirea circulaţiei în zona tratată. luxaţii. Practicarea zilnică a acestei tehnici permite energiei blocate să circule din nou liber. contribuind la mobilizarea energiilor în organism. de fapt. pentru a induce ioni medicamentoşi în zona afectată. d. spre deosebire de aceasta. dând naştere unei relaxări complete. folosit în cadrul manevrelor de reanimare. 41 . ce sa asociază unor manevre corporale. de relaxare musculară şi efecte trofice. pe anumite zone reflexogene. • ultrasunetele . • ultravioletele .este o procedură ce foloseşte curentul cu impulsuri unidirecţionale de joasă frecvenţă şi cu acţiune analgezică în stadiul acut al afecţiunilor traumatice şi reumatice. Acesta este.procedură fizioterapeutică ce foloseşte curentul alternativ de înaltă frecvenţă. cunoscută în Japonia.Una dintre cele mai cunoscute tehnici de masaj este tao-inn. • curentul dinamic . potenţâmd astfel şi penetraţia în tegumente a unguentelor.procedură ce foloseşte curentul continuu. îmbunătăţire a circulaţiei sangvine şi a mobilităţii articulare în zona afectată.favorizează producţia de vitamina D în organism. poate fi practicată de oricine. Do-in se aseamănă ca principiu cu acupunctura dar. SUA şi Europa sub numele de do-in. realizează o "încălzire" a ţesuturilor în profunzime şi este un utilizator cu rol analgezic.shiatsu. contuzii. cu varianta sa modernă . fără a avea cunoştinţe deosebite despre traiectele meridianelor şi localizarea punctelor.presopunctura.Kuatsu. cu manevre asemănătoare presopuncturii. ca masaj de urgenţă. de îndepărtare a contracturii musculare. . care degajează ţesuturile din tensiunile acumulate în timpul efortului fizic.micromasajul chinezesc. leziuni musculare) şi bolilor reumatice. Are efect analgezic în cazul bolilor traumatice (entorse. cu acţiune la distanţă asupra inimii şi plămânilor. . un automasaj. • undele scurte .au efecte analgezice.

Datorită proprietăţilor sale electrice. Fl. într-o accepţiune convenţională.normalizează metabolismul calciului şi întăresc organismul în general. pe care milenii de observaţie minuţioasă o aduc zilelor noastre ca un adevăr. În sensul direct al cuvântului. Această denumire se conservă simbolic. este o realitate anatomo-funcţională care se manifestă. având o corespondenţă funcţională pentru fiecare structură organică. asupra unor puncte determinate pe suprafaţa învelişului cutanat. ci se întreţin într-o dialectică simbioză. aşa cum adesea se crede. ca agent terapeutic. punctul activ este denumit şi punct electrodermic. Ea este o concepţie despre interacţiunile funcţionale dintre structurile de înveliş şi cele interne. Circulaţia energiei în interiorul organismului viu nu este întâmplătoare. Dumitrescu). ea se realizează prin canale definite – meridianele – iar punctele active reprezintă căile de comunicaţie energetică ale organismului cu mediul înconjurător. distincte. totodată. e. şi ca organ efector în reflectarea fenomenelor funcţionale şi patologice din interiorul organismului. Acupunctura Istoria acupuncturii este o legendă a ştiinţei. ca organ receptor în actul terapeutic. cu toate că nu exprimă nici sensul istoric. pe un plan mai cuprinzător. Sunt folosite în special în cadrul helioterapiei. Numeroase argumente experimentale îndreptăţesc să-i fie atribuit un rol important în schimburile energetice organism 42 . tinde să devină anacronic în competiţie cu arsenalul modern al procedeelor de stimulare. care nu se exclud. se referă la acţiunea acului. nici cel contemporan. yang şi yng. există prin confruntarea permanentă a două principii antitetice. Omul este un produs al cosmosului – afirmau străvechii filosofi care fundamentau acupunctura – şi tot ce este conţinut în univers. ca şi organismul viu. Acupunctura nu este o metodă de tratament cu rezultate spectaculoase. punctul. Dacă acul. o concepţie despre relaţiile permanente ale organismului viu cu mediul înconjurător. somatice şi viscerale iar. în acord cu tot ce descoperim (I. ca agent terapeutic. al unei adevărate discipline ştiinţifice. reprezentând caracterele opsuse ale materiei (+ şi – ). acupunctura înseamnă înţepare şi.

precum şi în menţinerea homeostaziei electrice a organismului viu. şi aceasta îşi are aportul său la obţinerea vindecării bolnavului. f.hidroterapia. Dumitrescu. De fapt. În numeroase centre de cercetare care includ sau se întrepătrund cu cercetarea ştiinţifică în domeniul acupuncturii se descoperă sau se confirmă realităţi obiective ce fac ca străveche metodă de tratament extremorientală să rămână permanent în actualitate. o astfel de pregătire este în deplin acord cu spiritul disciplinei.nămolul terapeutic. Pregătirea psihologică a bolnavului înaintea începerii terapiei reprezintă o necesitate a cărei înţelegere şi respectare poate asigura o mai mare probabilitate şi chiar rezistenţă şi rapiditate a vindecării.Fl. În cadrul climatoterapiei pot fi utilizate următoarele metode: . biologic şi social. Pentru alte domenii ale intervenţiei medicale.talazoterapia. problema pregătirii psihologice a bolnavului a început să fie pusă cu tot mai multă seriozitate (Ionescu. asistăm la restructurarea vechilor concepţii. În acupunctura chineză. . . ca de exemplu în chirurgie.aero. Constantin). . fizic. .psamoterapia etc. Poate fi folosită în asociere cu balneoterapia sau alţi factori naturali.– mediu electric. 1975). Psihoterapia modernă este încadrată într-un sistem teoretic coerent de înţelegere a relaţiilor dintre psihic şi somatic şi tehnicile sale îl pot ajuta substanţial pe acupunctor în lupta pe care o duce împotriva disfuncţionalităţii. la precizarea unor sensuri noi. pregătirii psihologice a pacientului i se acordă un rol important.şi helioterapia. În acupunctură. la explicarea unor fenomene necunoscute pentru medicină (I. D. cu viziunea holistică asupra omului şi interacţiunilor sale cu mediul înconjurător. Climatoterapia este o metodă ce utilizează clima ca factor profilactic şi terapeutic în menţinerea sau ameliorarea stării de sănătate a organismului. 43 .

având ca efect activarea formaţiunilor neuromusculare şi deci creşterea eficienţei lucrului practic (M. ca accidentări. Argumentele în favoarea antrenamentului mental au fost aduse atât de către cercetători. Metode Psihopedagogice a. Toniţa). care pot fi înregistrate. de a le reactualiza gândul la ele. I. îl putem înlocui pe acesta cu rezultate deosebit de satisfăcătoare. Antrenamentul mental constă în repetări în reprezentare. au fost descrise fenomenele de exteriorizare a imaginii mişcării. influx sangvin. antrenamentul mental s-a impus în ultimele decenii ca un mijloc complementar şi deosebit de valoros al pregătirii tehnico-tactice a sportivilor. şi deci obiectivate. pneumogramei. electrodermogramei. întreruperi fortuite ale antrenamentului practic. Creierul nostru are şi capacitatea de a reactualiza prin cuvânt experienţa perceptivo-motrică dobândită prin exersare. cu tehnici fiziologice potrivite. inervaţie. Holdevici. Antrenamentul mental Parte a "antrenamentului total". Încă de la sfârşitul secolului trecut. este procesul de menţinere şi consolidare a reprezentărilor mişcărilor şi acţiunilor. cât şi de către sportivii care le-au utilizat. Cu ajutorul acestor tehnici s-au putut dovedi experimental efectele pozitive ale antrenamentului mental. al doilea. Fl. în muşchii săi se produc modificări de tonus. de fond.Epuran.B. dându-le numai exprimare 44 . retinogramei şi electroencefalogramei. pe care îl completează. Când cineva se gândeşte la o anumită mişcare. pletismogramei. s-au putut înregistra modificări de tipul electromiogramei. nu concret-practice şi se bazează pe capacitatea dobândită prin instruire şi exersare de a conştientiza propriile acţiuni. Practicarea acestui gen de antrenament este justificată din cel puţin 3 puncte de vedere: primul ar fi acela că orice mijloc care aduce un progres cât de mic în antrenament şi performanţă. După ce tehnicile de investigare au progresat. al treilea că în anumite situaţii. deplasări lungi. ca urmare a înregistrării unor mişcări. sau ideomotor. că este o continuitate nesolicitantă fizic a antrenamentului practic. Antrenamentul mental.

prin creşterea nivelului de conştientizare a activităţii. sportivul primind la început sarcina de a observa atent execuţiile colegului. să controleze în antrenamentul practic valoarea celor imaginate. a concentrării conştiente a propriei activităţi. a deplasărilor lungi etc. a unor îmbolnăviri. b. sugestia reprezintă existenţa alternativei de a nu reacţiona. deşi doar rareori subiectul supus influenţei sugestive realizează faptul că dispune de această alternativă în absenţa aceleia de a nu reacţiona se poate vorbi despre o situaţie cu caracter coercitiv. Practica antrenamentului mental are şi efecte educative asupra sportivilor. consolidare şi perfecţionare. în general. cât şi pentru îmbunătăţirea unui procedeu motric (37. prin disciplinarea gândirii. În afară de această utilitate. Sugestia şi autosugestia O caracteristică a situaţiei. la câteva ore după antrenamentul practic. să precizeze de fiecare dată asupra căror caracteristici sau detalii ale mişcărilor sau acţiunii se va opri într-o anumită şedinţă. Unii metodişti consideră că antrenamentul mental este util atât pentru învăţarea. de forţă.. Capacitatea de concentrare se educă progresiv. antrenamentul mental s-a dovedit deosebit de eficient în situaţiile în care sportivul nu a putut efectua antrenamentul practic din cauza unor accidentări şi imobilizări. apoi pe ale sale şi să relateze despre caracteristicile spaţiale. 60.verbală corespunzătoare. viteză şi coordonare ale acestora. Întrucât actul imaginat produce şi modificările corespunzătoare în sistemul neuromuscular este lesne de înţeles că acest gen de antrenament conduce la îmbunătăţirea indicilor funcţionali psihomotrici. Prima condiţie în efectuarea antrenamentului mental este ca sportivul să aibă un nivel satisfăcător de însuşire a mişcărilor şi acţiunilor. 81. 103). prin dezvoltarea autodeterminării. creşterea capacităţii de concentrare şi. să efectueze şedinţe de 10 minute zilnic. În literatura de specialitate se discută despre: 45 . celelalte condiţii sunt de ordin metodic: sportivul trebuie învăţat să se concentreze asupra execuţiei şi să şi-o reprezinte. de învăţare. în toate aceste situaţii el fiind un înlocuitor al antrenamentului real.

reacţii care potenţează adecvarea la realitate şi în consecinţă o mai bună adaptare la condiţiile existenţei (actualizarea disponibilităţilor latente ale psihicului uman este efectul sugestiilor pozitive). simţi şi acţiona în relaţiile cu ceilalţi.sugestibilitate sau disponibilitatea subiectului de a reacţiona la sugestie Situaţia sugestie este definită ( 81. distorsionări etc. .comportamentul sugerat. să nu fie prea lung. 84. şi anume un mod constructiv. Subconştientul nu raţionează. cum ar fi confundări. un anumit mod de a se "vedea" pe sine şi pe celilalţi. Informaţia trece de la nivelul conştientului în subconştient. El nu împarte informaţiile în corecte şi eronate.situaţia sugestie sau stimul sugestiv. (sugestii negative). în terapie sau în optimizarea comportamentului uman sugestiile trebuie să respecte următoarele condiţii: să fie acceptate de subiect.reacţii neadecvate ale subiectului. să concorde cu sistemul de valori al persoanei. orientare în raport cu un "obiect" şi înglobează credinţele. . De aceea am spus că gândirea "pozitivă" este o atitudine. c.reacţii neutre sub aspectul adecvării sau neadecvării la realitate (sugestii neutre) Practicienii domeniului au arătat că pentru a fi eficiente. eficient şi oportun ("pozitiv"). de a înţelege. în înţelepte şi prosteşti. să fie exprimate în termeni pozitivi. . să fie realiste. simţămintele şi tendinţa de a acţiona într-un anumit mod în raport cu "obiectul". Gândirea pozitivă Atitudinea este o anumită predispoziţie. Le stochează pe toate. adevărate şi false. să servească scopului propus. simple. cu situaţiile cu care este confruntat. Ea presupune o anumită structură comportamentală a persoanei în "faţa lumii". convingătoare.. susceptibil să declanşeze: . A gândi pozitiv înseamnă a ne folosi pozitiv de sugestibilitatea subconştientului nostru.) ca un stimul sau constelaţie de stimuli cu caracter provocativ. ca 46 . .

reducerea durerii. devenind capabili să-i influenţăm şi pe cei din jur. selectând gânduri noi. Gândurile negative. Gândurile acestea pozitive. administrate cu regularitate. creşterea autocontrolului voluntar. d. aşadar. Schultz (1967) arată că antrenamentul autogen ajută subiectul să obţină o serie de avantaje.un slujbaş credincios şi astfel. prin analogie cu tehnicile hipnotice. astfel că ele se vor materializa prin rezultate negative. cu care să ne alimentăm în mod repetat şi sistematic conştientul. Acesta definea antrenamentul autogen ca un exerciţiu generat (genos) din interiorul eului (autos). vor prinde rădăcini în subconştient. pozitive. H. autoreglarea funcţiilor autonome. fericit şi cu o atitudine pozitivă. Antrenamentul autogen este o metodă bine fundamentată ştiinţific. 47 . decontractură care. Schultz. ceea ce este lucrul cel mai important. verificată experimental şi clinic. dorinţe şi idei negative. se cristalizează mai târziu comportamentul. din datele înregistrate. generate de subconştient. repetate. dar vom şi face faţă mai bine evenimentelor. Dacă vrem să ne schimbăm comportamentul şi să devenim mai performanţi trebuie să intervenim asupra subconştientului. Construindu-ne o anumită stare de spirit pozitivă. în sensul că se învaţă uşor şi durează relativ puţin. autorelaxare. cum ar fi: odihnă şi recuperare după efort. nu numai că ne vom simţi mai bine în propria piele. Derivată din hipnoza medicală. metoda a fost elaborată în Germania anilor 1920 de către medicul psihiatru I. care poate fi considerat punct de plecare în elaborarea unei tehnici de relaxare mai comlexe. în inducerea prin exerciţii psihofiziologice a unei decontracturi generale a organismului. Principiul metodei constă. Relaxarea Cea mai cunoscută metodă de relaxare o constituie antrenamentul autogen. care la rândul lor se vor transforma în gânduri. care se caracterizează prin simplitate şi economicitate. Negativitatea aceasta trebuie "întoarsă" pentru a obţine rezultate comportamentale pozitive (125. Toată lumea preferă să se afle în preajma unui om relaxat. îl vor influenţa în rău. 129). permite comunicarea unor sugestii.

Schultz subliniază faptul că mai ales în faza de învăţare este necesară respectarea unor condiţii menite să faciliteze relaxarea prin reducerea stimulilor exteriori.experienţa căldurii. cu coloana vertebrală dreaptă. această 48 .Metoda include exerciţii în care decontractarea concentrativă vizează următoarele direcţii: musculară. organe abdominale şi zona capului. sistem respirator. e. 79. Un element important de care trebuie să ţinem cont în efectuarea unor exerciţii de gimnastică respiratorie este ritmarea acesteia. poziţia "birjarului" şi poziţia decubit dorsal (culcat pe spate). controlul deficitar al emoţiilor care contribuie la rândul lor la o respiraţie defectuoasă( 55. Respiraţie şi relaxare Omul civilizat şi-a pierdut capacitatea de a respira corect.reglarea funcţionării organelor abdominale prin concentrare asupra plexului solar. . Exerciţiile pe care le învaţă subiectul sunt următoarele: . . La aceasta se adaugă stresurile psihice. Se recomandă trei poziţii în care relaxarea se obţine mai uşor: poziţia şezând în fotoliu. practicarea insuficientă a educaţiei fizice şi a sportului modifică ritmul respirator normal. Respiraţia pe nas reprezintă o regulă de bază a respiraţiei corecte şi eficiente. Este indicat ca relaxarea să se realizeze în condiţii de linişte. Respiraţia ciclică cuprinde două etape importante: inspiraţia şi expiraţia. anxietatea. 144). Condiţiile vieţii urbanizate. Pentru însuşirea unei respiraţii ritmice este absolut necesară execuţia unei respiraţii ciclice. . . de temperatură normală şi de semiobscuritate.controlul respiraţiei pentru calmarea acesteia. Pentru însuşirea unei respiraţii ritmice este absolut necesară o poziţie comodă.concentrarea asupra cordului.experienţa greutăţii.perceperea unei vasoconstricţii în zona frunţii. perturbatori. sistem cardiovascular. . activităţile predominant sedentare. în vederea încetinirii ritmului cardiac.

Acest tip de respiraţie se întâlneşte la numeroşi sportivi şi în special la practicanţii artelor marţiale. depărtând coastele. În cadrul respiraţiei mijlocii. asigurând o hiperventilaţie secundară compensatorie. Datorită efectelor sale benefice asupra organismului. apneea măreşte rezistenţa centrilor respiratori la consumul de oxigen din sânge şi contribuie la creşterea cantităţii de bioxid de carbod eliminat. c) Respiraţia abdominală sau diafragmatică. şezând cu coloana dreaptă sau stând în picioare. coastele se depărtează uşor. În cadrul acestui tip de respiraţie se întrebuinţează numai partea superioară a plămânilor şi. Aerul este dirijat în special spre zonele mijlocii ale plămânilor. splinei. De asemenea. Respiraţia claviculară nu este utilă ca atare decât înglobată în cadrul respiraţiei complete. După o expiraţie se inspiră lent pe nas. 1958). b) Respiraţia mijlocie sau costală.poziţie putând fi culcat pe spate. în consecinţă.). Acest tip de respiraţie este mai eficient decât cele descrise anterior. Apneea contribuie la amplificarea mişcărilor respiratorii. stomacului. Antrenarea acesteia este deosebit de utilă în anumite ramuri şi probe sportive în cadrul cărora exerciţiile se realizează cu apnee prelungită (Karate-do Shotokan)(70. 169. dilatând cutia toracică. apneea voluntară a devenit un exerciţiu de educare a respiraţiei. Se realizează prin coborârea diafragmului şi 49 . Abdomenul şi umerii îşi menţin poziţia. Acest tip de inspiraţie contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei sângelui în zona ficatului. şezând sau stând cu spatele drept. Se poate practica în poziţie culcat. abdomenul se contractă. aerul pătrunde într-o cantitate foarte limitată. după încetarea acesteia. vezicii biliare şi intestinului (Yesudian şi Heich. Tipuri de respiraţie a) Respiraţia înaltă sau claviculară se realizează prin ridicarea uşoară a umerilor şi contractarea abdomenului. diafragma se ridică. În multe exerciţii de educare a respiraţiei sunt introduse faze de oprire a respiraţiei (apnee voluntară) care pot să urmeze deopotrivă după inspiraţie sau după expiraţie.

Respiraţia completă se realizează prin coborârea diafragmului. Se practică în poziţia culcat pe spate.umflarea abdomenului. . . Respiraţia completă se practică cel mai bine în poziţia stând. aerul se elimină în ordinea pătrunderii sale în plămâni. cât şi masajului 50 . şezând cu coloana dreaptă sau în ortostatism. se apropie coastele şi se coboară umerii.coborârea diafragmului. În expiraţie. . concomitent cu împingerea abdomenului spre înainte. Se produce astfel un efect considerabil asupra organismului. d) Respiraţia completă este cel mai eficient tip de respiraţie.creşte rezistenţa la răceli şi la alte tipuri de afecţiuni ale aparatului respirator. este odihnitoare pentru activitatea inimii. datorită oxigenării mai bune a sângelui care îl irigă. . După o expiraţie amplă urmează o inspiraţie care cuprinde trei segmente: . Efectele respiraţiei complete asupra organismului: .creşte capacitatea organismului de a rezista temperaturilor scăzute. . umflarea abdomenului trebuie executată fără a se manifesta intenţia de a inspira.ridicarea claviculelor. cu o cheltuială minimă de energie.dilatarea toracelui cu depărtarea coastelor. solicitând întregul aparat respirator şi musculatura respiratorie în totalitate.contribuie în mod indirect la o mai bună funcţionare a tuturor organelor interne. concomitent cu împingerea abdomenului spre înainte. Se constată că aerul pătrunde oarecum "de la sine" în partea inferioară a plămânilor. cu coloana dreaptă şi corpul relaxat. Acest tip de respiraţie prezintă următoarele efecte terapeutice: este o respiraţie relaxantă. contribuie la scăderea tensiunii arteriale. asigurând organismului o cantitate sporită de oxigen.amplifică vitalitatea generală a organismului. depărtarea coastelor şi ridicarea umerilor. Respiraţia completă îmbină cele trei tipuri descrise anterior. stimulează digestia prin masajul realizat asupra organelor abdominale. se contractă uşor abdomenul.

Calmarea. respiraţia devine tot mai lentă şi mai profundă. f. 51 . . 80. subiecţii sunt conştienţi de ceea ce se petrece în jurul lor şi pot recepţiona şi stimuli care acţionează în afara contextului hipnotic (Lynn.respiraţia completă contribuie şi la o mai bună funcţionare a sistemului nervos şi implicit a proceselor psihice. precum şi la istoria vieţii şi problemele sale psihologice. încetinirea voluntară a respiraţiei contribuie la rândul său la instalarea mai rapidă a stării de relaxare. Este necesar să obţinem informaţii cu privire la starea psihică (dacă este psihotic.hipnoza nu este acelaşi lucru cu somnul. . practicată de către specialişti calificaţi.hipnoza reprezintă o stare realizată într-o mai mare măsură cu concursul subiectului faţă de acela al psihoterapeutului. 81). În stările de destindere şi relaxare musculară. Weeks şi Milano. 1989). Aplicarea hipnoterapiei trebuie să fie precedată de o corectă evaluare a subiectului ce urmează să fie supus acestei intervenţii. structura. precum şi la atitudinea acestuia faţă de hipnoză (79. epileptic etc. Bazându-se pe rezultatele cercetării ştiinţifice. subiecţii îşi conservă capacitatea de a-şi autocontrola comportamentul (Lynn. . Rhue şi Weeks.în timpul hipnozei. . în sport etc.în timpul hipnozei. la nevoile. Deosebit de importante sunt informaţiile referitoare la motivaţia pentru tratament. terapeutul trebuie să precizeze următoarele aspecte: .exercitat de diafragm asupra organelor aflate în cavitatea abdominală. Hipnoza Hipnoza reprezintă o metodă acceptată în tratamentul medical.) a pacientului.. la nivelul său intelectual. 1990). caracterul. nevrotic. Rolul regulator şi autoregulator al gimnasticii respiratorii creşte şi mai mult dacă combinăm exerciţiile de gimnastică respiratorie cu exerciţiile de relaxare şi destindere psihică. Între respiraţie şi relaxare există o foarte strânsă legătură. psihologic.

memoria. tristeţe. Autohipnoza Pentru încurajarea independenţei şi autonomiei pacientului. asupra respiraţiei. cum ar fi consumul abuziv 52 .să ne relaxăm după o zi încordată şi agitată. asupra unei idei. Kirsch (1993) subliniază faptul că hipnoza reprezintă tehnica cea mai potrivită pentru a ajuta "mintea" să convingă "inima" de un lucru de care "mintea este deja convinsă". Astfel. voinţa. Ce se poate realiza prin autohipnoză?: . . vor submina forţa gândurilor disfuncţionale. asupra unei zone a corpului. de gânduri negative şi complexe de inferioritate. de asemenea. g. . dureri de cap. se poate sugera efectuarea unor mişcări monotone.să ne eliberăm. irascibilitate. . insomnii.Există numeroase tehnici de inducţie hipnotică utilizate de către specialişti. ci de a-i spori încrederea în sistemele alternative de gândire care. 1999). sub îndrumarea unui terapeut calificat. . în mod automat. prin utilizarea autosugestiilor. Hipnoterapia este aplicată cu succes în multe domenii. să fixeze un obiect strălucitor sau un punct fix. se recomandă cât mai mult practicarea autohipnozei. printre care şi sport (Holdevici. gândurile alternative se vor declanşa mai uşor. o dată întărite. să gândim mai lucid şi să ne autoprogramăm psihicul pentru o viaţă mai sănătoasă şi mai eficientă. Tot datorită hipnozei. Hipnoza nu reprezintă o metodă de a-l convinge pe subiect de faptul că gândurile sale negative n-au nici o bază reală. de anxietate. care are şi menirea de a-l învăţa pirncipiile şi tehnica autohipnozei.să ne cunoaştem mai bine şi mai profund.să ne îmbunătăţim capacitatea de concentrare a atenţiei. mai ales după ce subiectul a realizat câteva şedinţe de hipnoză.să ne debarasăm de unele deprinderi negative. se poate cere subiectului să se relaxeze cu ochii închişi. automate sau concentrarea asupra unor scenarii imaginare. în timp ce terapeutul administrează sugestii de relaxare. să se concentreze asupra unei imagini mentale.

imaginile să aibă un conţinut pozitiv. trebuie să respectăm câteva reguli elementare: . echilibrat!") . .60. acţiunilor de proiectare-cădere.autosugestiile se combină cu tehnica vizualizării. Autosugestiile sunt afirmaţii prin care subiectul îşi propune în gând cum doreşte el să fie sau ce doreşte el să realizeze. se impune îndeplinirea anumitor condiţii: . . 1. manifestarea capacităţilor de forţă. .5. Pentru construirea autosugestiilor şi ca acestea să fie eficiente.71). Vârsta pubertară este foarte antrenabilă. în special traumatisme prin contactul direct. h. structurile aparatului locomotor pasiv prezentând un risc mărit pentru traumatisme sau leziuni.după ce am practicat un timp autohipnoza sau relaxarea. în loc de "nu-mi va mai fi niciodată teamă" trebuie să spunem "sunt deja calm. putem utiliza şi autosugestia în stare de veghe. Concluziile capitolului Karate este un sport de luptă şi karate-ka sunt expuşi producerii de accidente.imaginea să fie asociată cu autosugestia şi cu starea afectivă corespunzătoare. Ea se deosebeşte de simpla reverie sau visare diurnă prin faptul că se realizează numai în stare de relaxare sau autohipnoză şi are un caracter dirijat şi planificat (58. precum şi alte manifestări complexe determinate de specificul luptei. Vizualizarea este o tehnică de autoprogramare a inconştientului ce constă în reprezentarea mentală a modului în care dorim să fim sau a situaţiei pe care dorim să o creăm.59.de alcool sau medicamente. Pentru ca vizualizarea să aibă efectul dorit. atunci când ne simţim nervoşi.70. vii. dar şi foarte sensibilă la sarcinile ce depăşesc toleranţa individuală la efort.61).să se utilizeze doar afirmaţii cu conţinut pozitiv (de exemplu. Accidentele grave din karate se produc asupra sistemului osos şi a celui articular(66. Pregătirea tehnică insuficientă este cea mai 53 . puternic.să se folosească imagini detailate.

Epuran M. încrederea în metodele psihopedagogice. Observaţiile pedagogice Observaţiile pedagogice au fost efectuate respectând cerinţele ştiinţifice prezentate pe larg de numeroşi cercetători. CAPITOLUL 2. J. (1981). confortul psihic. dar trebuie evitate pe cât posibil. recuperarea medicală convenţională aplicată corect ne ajută să redăm sportivul cât mai repede sportului şi vieţii sociale. optimismul.1. ajutându-l să elimine anxietatea provocată de accident. toate alcătuind bibliografia selectivă a acestei lucrări. (1992). (1972). ORGANIZAREA ŞI VALIDAREA CERCETĂRII 2. concretizate în peste 200 titluri de autori străini şi autohtoni (tratate. Holdevici I. articole din reviste de pedagogie şi psihologie. Metodele de cercetare Analiza literaturii de specialitate Pentru fundamentarea ştiinţifică a temei am selecţionat lucrările care tratează acest subiect. respectiv de metodele de recuperare fizice şi psihopedagogice a celor traumatizaţi. METODELE DE CERCETARE.). în interdependenţă cu ceilalţi factori ai antrenamentului sportiv. Obsevaţiile au vizat sportivii ce 54 . manuale etc. să-şi recapete starea de bine interioară. traduceri. referate. (1978). (1988). Rădulescu Al. printre care Piaget I. Autorii studiaţi au tratat în lucrările şi studiile lor probleme legate de traumatismele cele mai frecvente ce apar în timpul antrenamentelor sau competiţiilor de karate-do Shotokan. monografii. Heil (1993). Metodele psihopedagogice au un rol determinant în recuperarea psihică a sportivului. În acest context. cursuri.responsabilă de accidentele din karate. Hidetaka I. Eliminarea în totalitate a accidentărilor este imposibilă. (1990). dicţionare. Ionescu (1975). Sbenghe T.

alegerea celei mai potrivite metode de recuperare. tratamente de urgenţă acordate etc. .practică karate-do Shotokan cu o vechime cuprinsă între 4 şi 9 ani şi vârste cuprinse între 14 şi 23 de ani. Observaţiile pedagogice au fost efectuate în timpul imobilizării cu aparat gipsat. Testarea Această metodă de cercetare a urmărit obţinerea de date care. .înregistrarea datelor antropometrice. observaţii indirecte efectuate de antrenorii şi specialiştii din preajma sportivilor cercetaţi. (1990). (1992). Au fost folosite. au fost concentrate în fişa de evaluare şi tratament. cât şi după.metodele de recuperare fizice clasice (kinetoterapie şi masaj).testarea sportivilor înaintea începerii procesului de recuperare prin cele două teste: scala de autoevaluare a depresiei (Zung) şi testul pentru depistarea stresului. o dată analizate. după cerinţele ştiinţifice recomandate de Epuran M. . ne pot duce spre recuperare acceptată de sportiv. de asemenea.traumatismele cele mai frecvente care apar în timpul antrenamentelor şi al competiţiilor. testarea articulară. . lucru care ne-a permis să stabilim: . Sbenghe (1981). . 55 . genunchiului şi gleznei. . Anchetarea prin chestionar şi interviu a specialiştilor şi sportivilor Anchetarea specialiştilor şi sportivilor a fost efectuată în cadrul cercetărilor prealabile. ce au suferit diferite accidentări care s-au soldat cu entorse în zona cotului. date anamnestice.modul cum s-au desfăşurat testările.metodele de recuperare psihopedagogice (relaxarea şi autosugestia). eliminarea pe cât posibil a sechelelor posttraumatice. Holdevici I.metodele de recuperare fizice şi psihopedagogice utilizate în procesul de recuperare. o reducere a numărului de zile afectat recuperării.

data accidentării. între vertex şi planul plantar.concluzii – evaluarea recuperării. Subiectul este aşezat în ortostatism cu articulaţiile în extensie. profesor. neatenţiei. . 11 şi 12): Talia se măsoară cu ajutorul taliometrului. Subiectul va fi aşezat în ortostatism. medic. astfel încât tija verticală a taliometrului să atingă călcâiele. aşezate între punctele digitale. cu membrele superioare la orizontală şi cu toate articulaţiile în extensie. . Date anamnestice . Capul va fi aşezat astfel încât o linie imaginară ce uneşte unghiul extern al ochiului cu marginea superioară a conductului auditiv extern să fie paralelă cu planul plantar. .forma – întindere.. .kinetoterapie . Se măsoară în 56 . care cuprinde următoarele date: Testări medicale: În cadrul testărilor medicale am întocmit la fiecare sportiv accidentat o fişă de evaluare şi tratament care cuprinde următoarele date: 1.tratament de recuperare: . şanţul interfesier şi coloana vertebrală în dreptul omoplaţilor. ruptură.cauza – în urma încălzirii insuficiente. fractură etc.obiective: menţinerea tonică şi trofică musculară. antrenament sau competiţie. . 2. am întocmit fişa de evaluare şi tratament. 10. Se măsoară în kilograme şi grame.mişcări izometrice . Greutatea – măsurarea acestui parametru reprezintă măsurarea greutăţii corpului cu ajutorul cântarului de persoane.mijloace: . Date antropometrice (Anexele 9.tratament de urgenţă acordat de antrenor. esecuţiei incorecte a unei tehnici etc.. Cursorul taliometrului va fi sprijinit pe vertax şi se va citi şi consemna valoarea în centimetri.Pentru o testare completă şi complexă a sportivului accidentat. Anvergura – se măsoară cu ajutorul unei tije rigide gradate în centimetri.

centimetri. Perimetrul toracic – testarea a fost executată cu banda metrică şi s-a făcut măsurarea perimetrului toracic în inspiraţie şi expiraţie maximă.4 – 6 puncte. .0 – 3 puncte. Menţionăm faptul că nu se admite nici o sugestie sau influenţă de la examinator. Dinamometria s-a făcut cu ajutorul dinamometrului. Perimetrul braţ. Test pentru depistarea stresului Experimentul constă într-un sondaj efectuat pe un lot de 15 karate-ka prin testul intitulat "Cum răspundeţi la stres?" Scala de apreciere Interpretare . inversia şi eversia. Capacitatea vitală s-a executat cu ajutorul spirometrului. antebraţ. . Test de autoevaluare a depresiei (Zung): În cercetarea noastră am recurs la testul de autoevaluare a depresiei pentru depistarea la timp şi stoparea eventualelor depresii care pot apărea în perioada traumatică şi post-traumatică. întotdeauna.peste 7 puncte indică o discrepanţă serioasă între solicitări şi capacităţile personale. exprimarea făcându-se în centimetri cubi (cm3). Fiecare subiect a primit un formular cu 19 întrebări la care trebuia să răspundă cu: rar sau niciodată. uneori. adesea. Testarea articulară s-a executat cu ajutorul goniometrului şi s-a testat flexia dorsală şi plantară. gambă (bilateral) – testarea a fost executată cu banda metrică în contracţie şi relaxare. înseamnă că răspund normal la stres. Scala de apreciere: Interpretare 57 . În experiment am solicitat 15 sportivi cu diverse traumatisme ale aparatului locomotor. sunt la limita normalului. coapsă.

O altă trăsătură importantă a acestor metode psihopedagogice este construită de un sistem structurat integrat de pregătire psihologică.19.peste 70 – depresie gravă. legate de specializarea unor calităţi motrice specifice.. care însoţeşte succesul în recuperarea sportivilor. Din fişa de evaluare şi tratament întocmită fiecărui sportiv în parte reiese diagnosticul cu tratamentul kinetoterapeutic adecvat. metode folosite în cercetarea noastră. Cea mai importantă trăsătură distinctivă a acestor metode constă în exprimarea orientării psiho-pedagogice direcţionată spre formarea calităţilor şi deprinderilor psihice care condiţionează gândirea pozitivă şi încrederea în obţinerea unui procent cât mai ridicat în recuperarea propriu-zisă. În anexele (18. putem începe procesul de recuperare. Dacă rezultatele celor două teste psihologice sunt pozitive. care depăşeşte brusc toleranţa la stres a sportivului şi creează premisele unui model psihic elocvent pentru realizarea scopului propus. . În cercetarea noastră am utilizat următoarele metode de recuperare: Metode de recuperare funcţională: • Kinetoterapia sau "terapia prin mişcare" este principala armă a asistenţei de recuperare funcţională.între 60 – 70 – depresie medie. orientat spre antrenarea mecanismelor de bază ale creierului. Calculul indicelui de depresie = nota totală x 100 : 80 Trăsătura distinctivă a stării alternative a conştiinţei. antrenament mental.20) am alcătuit programe de recuperare mai complexe 58 . constă în îmbinarea schimbărilor perceptive cu formarea unei stări emoţionale pozitive.mai mic de 50 – nu este depresie.între 50 – 60 – depresie uşoară. . . Tocmai de aceea învăţarea de către sportivii traumatizaţi încă din prima etapă a procesului de recuperare a autoinducţiei stărilor alternative de conştiinţă constituie o etapă-cheie a tehnologiei de pregătire psihologică prin relaxare şi autosugestie.

ceea ce duce la creştere şi îmbunătăţirea procesului de recuperare. întrucât sunt mult mai bine cunoscute de către sportivi şi pot fi executate mult mai corect. • Masajul. genunchi gleznă aplicate celor două loturi de sportivi (martor şi experimental) cercetaţi. Tratamentul recuperator are două perioade distincte: . cu diverse traumatisme căpătate în timpul antrenamentelor şi competiţiilor. Masajul folosit este de tip miostimulent şi are aplicaţie în profilaxia şi terapia hipotoniilor musculare. exerciţii specifice însemnând executare de lovituri cu membrele inferioare şi superioare (anexa5 şi6). 59 . . care este o cale de influenţare manuală a diferitelor părţi ale corpului. psihologia este solicitată plenar.după scoaterea aparatului gipsat. În cercetare am urmărit 20 de sportivi practicanţi ai artelor marţiale stilul karate-do Shotokan. inactivitatea după un traumatism pentru combaterea edemelor traumatice. Am considerat util şi benefic de a introduce exerciţii specifice karate-ului. În cercetarea noastră am utilizat masajul.aplicarea principiilor umaniste psihologice şi pedagogice. Unele exerciţii utilizate în cadrul programelor kinetoterapeutice au fost subsituite cu exerciţii specifice din karate-do Shotokan (anexa4). din mai multe puncte de vedere. deoarece este principala armă a asistenţei de recuperare funcţională.în timpul imobilizării. Kinetoterapia este un mijloc al tratamentului de recuperare ce foloseşte un sistem de exerciţii fizice cu acţiune asupra întregului organism. În cercetarea de faţă am ales ca metodă de recuperare medicală kinetoterapia sau "terapia prin mişcare".pentru entorsele de cot. privind: . În perioada de imobilizare trebuie obligatoriu făcute exerciţii pentru păstrarea tonicităţii musculare. Metode de recuperare psihopedagogică În actul terapeutic.exerciţii de respiraţie (anexa23).

adaptarea actului terapeutic la personalitatea pacientului. Langer. Holdevici (1995). I.individualizarea procedurilor şi abordărilor psiho-medicale. . pe baza studiului bibliografic. Testarea psihologică a sportivilor traumatizaţi În cercetare am fost confruntaţi cu aspecte psihologice ale traumatismului. cu reacţiile specifice la acest gen de stres. Imediat după accident. H. 1989. Pentru realizarea cercetării. S. 1980. experimentul s-a desfăşurat pe acelaşi lot şi aceleaşi traumatisme. Experimentul pedagogic 60 . sportivul suferă nişte transformări somato-fiziologice-psihice. genunchi. I. cot. gr. După cum preciza I. De această metodă beneficiază numai lotul experimental format din 10 sportivi cu entorsă de gleznă. Investigaţiile pregătirii psihologice reprezintă un sector mult mai dificil decât cel al investigaţiilor somato-funcţionale şi motrice. 1990). Aceasta a fost materializată prin antrenamentul autogen. ca metodă psihopedagogică de recuperare a traumatismelor întâlnite în practica karate-do Shotokan. . faţă de medic. pe care le-am adaptat condiţiilor specifice în cazul nostru a sportivilor cu diferite traumatisme ale aparatului locomotor. pentru relaxare (M. am selectat un set de pregătire psihologică. Epuran. Putem exemplifica faptul că iritabilitatea şi gândurile obsesive le-am alăturat simptomelor de ordin somatic sau psiho-fiziologic. De asemenea. Epuran. Scultz. II. • Relaxarea.reînvăţarea actelor motrice. Holdevici. . ..întărirea eu-lui. am materializat-o prin antrenament autogen – I.comunicarea sau dialogul terapeut – pacient. III. cu trăirile subiective ale pacienţilor şi atitudinile lor faţă de procesul de recuperare. • Autosugestia este a doua metodă de recuperare utilizată în cercetare. stresant în viaţa individului. psiholog. privit ca eveniment deosebit. terapeut şi uneori chiar faţă de membrii familiei. nu se poate efectua nici măcar teoretic delimitarea dintre manifestările psihice şi cele somato-fiziologice. M.

Experimentul pedagogic a urmărit evoluţia a două loturi – experimental şi martor – formate din practicanţi ai stilului karate-do Shotokan cu o vechime între 4 şi 9 ani şi vârste cuprinse între 14 şi 23 de ani. .. 61 . De aceea am acţionat prin cele două teste. substituirea unor exerciţii din kinetoterapie cu unele din karate ne-a permis să verificăm dacă modul în care am aplicat testele şi metodele de recuperare propuse de noi şi parcurse de grupa experimentală a contribuit la îmbunătăţirea procesului de recuperare prin obţinerea unui procentaj ridicat şi diminuarea zilelor alocate recuperării. metodelor psihopedagogice. 1980.. ignorându-se partea de recuperare medicală (kinetoterapie. Holdevici I. . metodelor de recuperare medicală clasică. 1981). modul de reacţie al acestuia la durere.Recuperarea deficitară se produce datorită necunoaşterii suficiente a laturii psihice a sportivului în momentul accidentării. Programa experientală propusă de noi se referă doar la o modalitate de recuperare a traumatismelor întâlnite în karate-do Shotokan pentru a determina cât mai precis efectele aplicării ei. Kurt E. aprofundarea lor implică o pregătire fizică şi psihică ridicată. cele mai multe accidente se produc în timpul antrenamentelor – 74.De cele mai multe ori în recuperarea traumatismelor. . genunchi şi cot. Sbenghe T.Au fost selecţionate cele mai frecvente traumatisme ce se produc în antrenamente şi competiţii.44 %.. după cum reiese din cercetările preliminare. (stres şi depresie). Baciu C. Datorită complexităţii artelor marţiale.Cercetarea s-a făcut pe un lot de sportivi cu vârste cuprinse între 14 şi 23 de ani şi o vechime în practica karate-do Shotokan de 4 – 9 ani... Popescu V. Compararea rezultatelor testelor psihice. pe când în competiţii 24. 1979.. Gagea A. 1996. nu se recurge decât la imobilizarea în aparat gipsat.. în cazul nostru entorsele de gleznă. starea de anxietate pe care o capătă datorită imobilizării.. 1991. 1988. 1999. masaj). Alcătuirea programei experimentale a ţinut cont de indicaţiile specialiştilor din domeniu (Epuran M. Dragnea A. 1980.66%. .

exerciţii pentru recuperarea gleznei: executarea deplasărilor specifice karate-do Shotokan.exerciţii de respiraţie prin Kata (lupta cu adversar imaginar).Alimentaţia raţională. 2. 3. De asemenea. Exerciţii specifice karate-do Shotokan care au substituit exerciţiile de kinetoterapie: .complex de exerciţii pentru recuperarea genunchiului. . constituie suportul de bază în procesul de recuperare. 4.complex de exerciţii pentru recuperarea cotului.Substituirea unor termeni şi exerciţii de karate cu cele din programul de kinetoterapie are un impact pozitiv asupra subiectului. . . . vitaminizarea. 1.test pentru depistarea sportivilor predispuşi la stres. datorită faptului că mişcarea respectivă este cunoscută şi este executată cu uşurinţă.exerciţii pentru recuperarea genunchiului: executarea loviturilor de picior.Asocierea metodelor de recuperare medicale clasice cu cele psihopedagogice grăbeşte perioada de recuperare şi totodată se îmbunătăţeşte şi tonusul psihic al subiectului. 62 . Exerciţii specifice metodelor psihopedagogice: Relaxarea – tehnica lui Schultz .inducerea senzaţiei de greutate la nivelul braţului. . .. programa experimentală propusă conţine teste psihologice.exerciţii pentru recuperarea cotului: executarea loviturilor de braţ. Unsu. Teste psihologice aplicate: . Hangetsu.testarea prin scala de autoevaluare (Zung).generalizarea senzaţiei de greutate. . .complex de exerciţii pentru recuperarea gleznei. . Exerciţii de recuperare specifice kinetoterapiei: . exerciţii specifice karate-do Shotokan.

00 1.exerciţii pentru trăirea senzaţiei de căldură în regiunea plexului solar.exerciţii pentru calmarea respiraţiei.02 2.21 1. ..00 1.02 2.04 Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.inducerea senzaţiei de căldură la nivelul braţului drept. .19 0. .exerciţii de tensionare.00 1.07 0.06 2.27 1.exerciţii de relaxare.04 0. stâng.10 0.15 0.94 2.98 0. . .0%) SEMNIFICATIE INDICATORI 63 .generalizarea senzaţiei de căldură.18 0.04 T2 2. după cum urmează: INDICATORI STATISTICI (Semnificatie si interpretare) SARITURA IN LUNGIME DE PE LOC (Exemplificare) Indicatori statistici Saritura in lungime de pe loc T1 1. Metode statistico-matematică de prelucrare şi interpretare a datelor Pentru cercetarea şi interpretarea datelor s-a utilizat testul Student şi testul Anova.10 0.83 2.003 0.exerciţii pentru liniştirea bătăilor inimii.96 0. stâng.003 0. Autosugestia .07 0. membrului inferior drept.exerciţii pentru inducerea vasoconstricţiei în zona frunţii. .

Nivelul de incredere (95 %) – este o valoare cu ajutorul careia se obtine 64 . .se obtine ca diferenţă dintre maxim si minim. in valoare absolută.reprezinta raportul dintre abarerea standard si radicalul din numarul de subiecti. mediana este media aritmetica a valorilor aflate pe pozitiile n/2 si n/2 + 1..reprezinta tot un indicator al împrăştierii datelor si este egala cu valoarea obtinută prin ridicarea la pătrat a abaterii standard.reprezinta raportul dintre suma rezultatelor si numarul de subiecti. Abaterea standard (S sau s) . de la medie. Se obtine prin extragerea rădăcinii pătrate din fracţia care are la numărător suma pătratelor diferentelor dintre valorile observate ale populatiei si media lor aritmetica iar la numitor numarul n-1.Raportul dintre suma diferentelor in valoare absoluta (in modul) a abaterilor de la medie si numarul de subiecti. adica. Minim . n.este dat de raportul dintre abaterea standard si media artimetica.reprezinta valoarea (rezultatul) cu frecventa cea mai mare.este dat de rezultatul cu valoarea cea mai mare.m)) / n Coeficientul de variaţie . Amplitudinea . Modulul . CV = S / M Maxim . Reprezinta media aritmetica a abaterilor.reprezinta un indicator al imprastierii datelor care indica omogentiatea sau neomogenitatea populatiei studiate. mediana este valoarea aflata pe pozitia (n+1)/2. este par. A = (∑ABS(Xi . numarul de subiecti minus 1. n. Dispersia (S2 sau s2).este dat de rezultatul cu valoarea cea mai mica. Eroarea Standard Mediana . Abaterea medie . dupa cum valoarea sa este mai mica respectiv mai mare. Daca numarul de subiecti..reprezinta valoarea (rezultatul) situata la jumatatea sirului ordonat (crescator sau descrescator) al rezultatelor.Media aritmetica (M sau m). Daca numarul de subiecti. este impar.

Ipoteza nulă (H0) presupune că nu există nici o diferenţă între mediile rezultatelor (M1.00 1. 2.02) OBS. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val. la proba considerată.intervalul de incredere in care se gasesc 95 % din datele studiate. Restul indicatorilor sunt cunoscuti SEMNIFICATIE INDICATORI t – Test DEPENDENT (Exemplificare) Indicatori statistici Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. Intervalul de incredere se calculeazã astfel : (media aritmetica – nivelul de incredere . Daca P <= 0.05 atunci t Statistic (calculat) este mai mare in valoarea absolută (considerat pozitiv) decât t Critic (valoare ce se găseşte in tabelele pentru t – test) Diferenta mediilor – Ipoteza privind diferentele dintre mediile celor două grupe. 2.00 11 -7. 1. Experimentatorul este interesat de modificările apărute intre cele două testări.80 65 .20 Valori 0. la cele 0.94 . t – Test dependent se utilizeaza in cazul verificarii ipotezei nule pentru o grupa de subiecti testată de doua ori asupra aceleasi variabile. respectiv M2) obţinute de sportivi. din tabel) 1.98 – 0. media aritmetica + nivelul de incredere) Exemplu de calcul interval de incredere pentru T1.00 2.04) sau (1. (1.04.98 + 0.40 0.

H0 versus H1 ) P(T<=t) test unilateral – probabilitatea pentru cazul in care T obtinut din tabel este mai mic sau egal cu t calculat (t – Statistic) în cazul testului unilateral. m1 poate fi mai mic decât m2 sau m1 poate fi mai mare decât m2)) P(T<=t) test bilateral – probabilitatea pentru cazul în care T obtinut din tabel este mai mic sau egal cu t calculat (t – Statistic) în cazul testului bilateral In acest exemplu caşsiîin toate testele realizate în lucrare.025) si df grade de libertate. Ipoteza alternativa (HA). cu alte cuvinte. adica p = 0. H0: M1 = M2 versus HA: M1 > M2. t – Statistic – valoarea calculata pentru t – test. t Critic test bilateral .05 / 2. H0: M1 = M2 versus HA: M1 < M2. Ipoteza alternativa presupune m1 # m2. 3. presupune ca diferenţa mediilor este 0. INTERPRETARE t – test 66 .M 2 2 S12 S 2 + n1 n2 t Critic test unilateral . t= M1 . ipoteza nulă H0.valoarea ce se obtine din tabelul t-test pentru probabilitatea p propusa (de obicei. sau M1 = M2.valoarea ce se obtine din tabelul t-test pentru probabilitatea p propusa (de obicei p= 0. este cea care neagă ipoteza nula. H0: M1 = M2 versus HA: M1 # M2.05) si df grade de libertate. se considera in cazul 1 H0 versus HA. Numarul de grade de libertate df = (n – 1).Test bilateral. T2). se considera in cazurile 2 si 3. (testul bilateral. Cu alte cuvinte M1 – M2 = 0. (testul unilateral. Prin urmare suntem în cazul unui t. Exista trei cazuri: 1. 2. p = 0. unde n = nnumarul de subiecţi din grupa.doua testari (T1.

Daca valoarea lui P calculata este mai mare decât 0. Rezultatele obţiute vor fi prezentate astfel: ANOVA: .05).05 atunci acceptam ipoteza nulă (diferentele dintre mediile variabilei analizate in cele doua testari nu sunt semnificative) TESTUL ANOVA – Semnificatie si interpretare. daca valoarea lui P calculată este mai mică decât probabilitatea propusa (p = 0.(diferentele dintre mediile variabilei analizate in cele doua testari sunt semnificative). (Exemplificare) Cu ajutorul acestei metode de analiza studiem dacă exista sau nu diferenţe semnificative statistic între mediile rezultatelor obţinute de sportivii din cele doua grupe (sau loturi) la proba considerată. Grupa 1 vs Grupa 2 Groupe Grupa 1 Su biecti N1 I Su ma ∑X 1 M edia M Dispersia S12 S22 Grupa 2 N2 J ∑X 2 M Sursa Variatiei Intre Grupe SS CB AC AB df K-1 P-K P-1 B)/(K-1) MS MS1 = (CMS2 = (AC)/(P-K) F MS 1/MS2 P p In Grupe Total 67 .Se respinge ipoteza nulă .

05 / 0.B. ridicarea sumei la pătrat şi apoi impărţirea la numărul total de subiecti. F – Constanta Fisher rezultată din calcul. prin imparţirea valorii MS pentru sursa “intre grupe” la valoarea MS pentru sursa “in grupe”.În grupe: • Media pătratică .F .(∑ Xi)2/ Ni . va fi 0. La final se însumează toate rezultatele parţiale.MS se obţine. A-C.01).21 / 21 = 0.05) si numarul gradelor de libertate.SS – Suma patratelor unde: A = ∑ X2 . repetarea aceluiaşi procedeu pentru toate grupele. df – numarul gradelor de libertate : intre grupe df = numarul grupelor – 1 in grupe df = numarul total de rezultate – numărul grupelor Între grupe: Total C -B. . ridicarea la pătrat şi împărţirea la numărul de subiecti N1 din grupa 1.însumarea rezultatelor fiecărui subiect. prin impartirea valorii SS la df (Ex MS in cazul sursei de variatie “In Grupe”. Daca F este mai mare 68 .(In exemplul considerat F = 0.+. A .ridicarea la pătrat a rezultatului fiecărui subiect şi apoi însumarea tuturor valorilor rezultate indiferent de grupa din care fac parte B = (∑ X)2 / N . Se obtine. atât pentru "Intre grupe" cât şi pentru "In grupe" prin raportarea valorilor corespunzătoare SS la df.01 = 5. indiferent de grupa din care face parte.însumarea rezultatelor fiecărui subiect din grupa 1. C = (∑ X1)2/ N1 + (∑ X2)2/ N2 + ………….00) F crit – Constanta Fisher rezultata din tabele statistice pentru probabilitatea de risc fixata (p = 0. • Constanta Fisher .se obţine prin impartirea valorii MS pentru “Intre grupe” la valoarea MS pentru “In grupe” MS – Media patratica. pentru fiecare sursă a variaţiei.

Daca P calculat are o valoare mai mica decât 0.0 1 05 0.0 2 21. exista o diferenta intre mediile celor doua grupe. P – (P value) . SS df S 0.decât F crit. in cazul variabilei studiate.2 21 01 0. 0. Valoarea indicatorului P ne spune daca aceasta diferenta este statistic semnificativa sau nu. Valoarea lui P se obtine din calcul si se compara cu probabilitatea de risc fixata in momentul efectuarii testului ANOVA.00 Dispersia 69 . 5. si spunem ca nu exista diferente semnificative statistic intre cele doua grupe.00 38 0. in cazul variabilei studiate (in exemplul de mai sus Saritura in lungime de pe loc) In caz contrar (P calculat mai mare decât 0. 0.3 F ma 24.05 respingem ipoteza nula (acceptam ipoteza alternativa) si spunem ca intre cele doua grupe exista o diferenta semnificativa statistic.Reprezinta probabilitatea dupa care apreciem daca exista sau nu o diferenta semnificativa din punct de vedere statistic intre cele doua grupe.05) acceptam ipoteza nula. 04 1.02 Su M edia 2.Săritura în lungime de pe loc ANOVA: Grupe Grupa 1 Grupa 2 Su biecti 12 46 11 41 Sursa Variatiei Intre Grupe In Grupe 1 5 0. 95 M F P crit 4. Exemplu . In calculele efectuate s-a lucrat cu valoarea de 0.05.

genunchiului şi gleznei. Această activitate a condus la formarea unei impresii clare în ceea ce priveşte stadiul actual al cercetărilor şi cunoştinţelor din domeniu şi a permis deschiderea unor strategii noi de cercetare evidenţiate în etapele ulterioare ale prezentei cercetări.2 22 In exemplul de mai sus. c. Afirmatia se bazeaza pe valoarea lui P.038. d. Cum 0. legate de tema cercetată (a se vedea bibliografia). Observarea unui număr de 20 de sportivi ce au suferit entorse în zona cotului.Total 6 0. exista o diferenta statistic semnificativa intre cele doua grupe. medici. kinetoterapeuţi. 2. Etapa a II-a (2002 – 2003) a constat în organizarea cercetărilor prealabile. b.05 respingem ipoteza de nul care presupunea ca diferenta dintre mediile celor doua grupe este egala cu zero. Chestionarea specialiştilor – completarea cunoştinţelor privitoare la problema cercetată prin fructificarea experienţei practice a 25 de profesori.2. Testarea sportivilor prin cele două teste psihologice – depistarea stresului şi depresiei. f. Observarea subiecţilor accidentaţi în perioada de recuperare medicală clasică (kinetoterapie şi masaj). după cum urmează: Etapa I (2001 – 2002) a cuprins studierea izvoarelor literaturii de specialitate. Observarea subiecţilor ce au folosit exerciţii specifice karate-ului în locul 70 . Intervievarea sportivilor – abordarea problemei din unghiul subiecţilor accidentaţi. Organizarea cercetării Cercetarea de faţă s-a efectuat în trei etape. efectuate pe următoarele direcţii: a. în număr de circa 200. care este de 0. e.038 este mai mic decât 0.

precum şi analiza rezultatelor obţinute de sportivi după procesul de recuperare. Republica Moldova. Chişinău. Republica Moldova. h.Consideraţii asupra antrenamentelor în karate-do.Studiu privind dezvoltarea artelor marţiale de la origine până în perioada actuală.Metode de recuperare a diferitelor traumatisme ale aparatului locomotor folosite în artele marţiale. Aprobarea şi aplicarea datelor cercetării Rezultatele cercetării noastre au fost prezentate şi publicate : .3. . 2002. Observarea subiecţilor accidentaţi care au participat la recuperare prin metode psihopedagogice (relaxare şi autosugestie). 2003. 2002. 2002. Observarea modalităţilor optime de recuperare a traumatismelor cercetate a fost realizată prin fişa de evaluare şi tratament a fiecărui sportiv accidentat. . Târgu-Jiu. Montreal.Relaţiile psihopedagogice dintre Oradea. . Etapa a III-a (2003 – 2004) a constat în efectuarea experimentului pedagogic şi totodată verificarea eficienţei modelului experimental propus de noi. . 71 . Chişinău.Metode psihopedagogice şi medicale de recuperare a traumatismelor frecvent întâlnite în procesul de pregătire în artele marţiale (karate-do Shotokan). Chişinău. depistarea depresiei înainte de începerea programului de recuperare.Importanţa testării sportivilor accidentaţi prin scala de autoevaluare (Zung).celor de kinetoterapie. 2001 . . România. România. 2003. Canada. intermediare şi finale ale grupelor de cercetare. terapeut şi pacientul traumatizat. România. 2003. Republica Moldova. g. Bucureşti. 2.Forme de traumatisme întâlnite frecvent în practicarea artelor marţiale. prin compararea rezultatelor testărilor iniţiale.

metodă indispensabilă în recuperarea traumatismelor în Karate-do Shotokan// Galaţi.. România 2005 -Acordarea primului ajutor în cazul accidentărilor survenite în practicarea Artelor Marţiale// Bucureşti România. Rep. 2006. 2006 – Strategii de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan // Craiova. 2006 Toate aceste publicaţii servesc ca material metodico-ştiinţific atât pentru kinetoterapeuţi. 2005. 2004. Moldova. 2005 -Kinetoterapia. România. 72 . – Strategii de recuperare a traumatismelor aparatului locomotor întâlnite frecvent în practicarea Artelor Marţiale// Piteşti România. . -Frecvenţa traumatismelor ce apar în antrenamentele şi competiţiile de Arte Marţiale în funcţie de zona afectată şi locul de producere al accidentelor// Bucureşti România. antrenori. studenţi. Bucureşti. România. profesori. metodă psihopedagogică utilizată în recuperarea diferitelor traumatisme în artele marţiale// Chişinău.Rolul kinetoterapeutului în echipa multidisciplinară de îngrijire a bolnavului.Autosugestia.

cât şi de antrenorul de arte marţiale. Aceste accidente trebuie cunoscute atât de medic. tehnicii incorecte sau nerespectării indicaţiilor elementare date de antrenor sau medic.98. să solicite ajutor medical calificat. suprasolicitarea fizică şi psihică la antrenamente şi competiţii poate duce la apariţia unor accidente.100. ELABORAREA UNOR STRATEGII DE RECUPERARE A TRAUMATISMELOR ÎNTÂLNITE FRECVENT ÎN PRACTICAREA ARTELOR MARŢIALE În practicarea artelor marţiale. Noţiunea de traumatism al aparatului locomotor este foarte largă şi se 73 .105. altele au drept cauză diversele afecţiuni care forţează organismul. promptitudinea măsurilor luate condiţionează evoluţia bolnavului în ultimă instanţă. alteori punând în pericol viaţa sportivului.106). succesul sau insuccesul tratamentului. să acţioneze prompt în acordarea primului ajutor şi. antrenorul sau instructorul trebuie să fie în măsură să aprecieze gravitatea lui. efortul putând contribui la declanşarea unor afecţiuni patologice grave( 75. deoarece comportarea imediată sau ulterioară. uneori minore.76. Unele dintre ele sunt datorate durităţii efortului.99. Odată cu apariţia accidentului. după caz.CAPITOLUL 3. ca şi la sportivii de performanţă.

Acordarea primului ajutor la locul accidentului: . asistenţa medicală de urgenţă a traumatizaţilor este nu numai o problemă de competenţă medicală propriu-zisă.în cazul unei plăgi hemoragice. Riscurile mai sus amintite fac ca astăzi aplicarea garoului să fie limitată la cazurile cu hemoragii evidente.scoaterea rănitului de sub influenţa agentului traumatizant. prima grijă este hemostaza provizorie. indiferent de intensitatea şi localizarea lui să constituie o urgenţă care să solicite asistenţa medicală calificată cât mai precoce. În ceea ce priveşte noţiunea de asistenţă de urgenţă.161). Traumatismele sunt datorate tehnicii incorecte sau nerespectării indicaţiilor elementare date de antrenor sau de medic. Indiferent de etapele parcurse. . atât în primele 24 de ore. ci şi de organizare care presupune atât scurtarea timpului scurs de la acordarea primului ajutor la locul accidentului şi pînă la rezolvarea terapeutică calificată sau specializată. se comit încă multe greşeli în aplicarea lui: garoul nu este strâns suficient sau este strâns prea puternic. de asemenea menţinerea garoului nu trebuie să depăşească 45 de minute.întinde de la o simplă contuzie. renunţându- 74 . plagă a părţilor moi şi până la politraumatisme. 1. necunoaşterii suficiente a tehnicilor sau a regulamentului( 145. deoarece panica poate produce mai multe victime decât accidentul iniţial. cât şi de înlăturare a oricăror gesturi neadecvate şi greşeli de comportament medico-chirurgical. Este necesar ca orice traumatism. În general. entorsă.administrarea de lichide. Impunerea calmului. Deşi a intrat în practica curentă obiceiul de a aplica un garou deasupra plăgii sângerânde. sau datorate efortului. . ea cuprinde totalitatea măsurilor de ajutor medical. adică de la locul accidentului. asistenţa de urgenţă comportă 3 etape: asistenţă la locul accidentului sau primul ajutor propriu-zis. asistenţă pe timpul transportului şi aceea care se dă imediat în spital. până chiar imediat după sosirea accidentatului la spital.

pulsul. tensiunea arterială. antrenorul sau instructorul de arte marţiale trebuie să fie în măsură să aprecieze gravitatea accidentului. să solicite ajutor medical calificat. Tratamentul de urgenţă la sosirea în spital se acordă de medicul specialist Profesorul. Traumatismele capului şi gâtului Comoţia cerebrală . starea de conştienţă. se recurge la pansament.pierderea bruscă a cunoştinţei pe scurtă durată (de la câteva secunde la câteva minute). să acţioneze prompt în acordarea primului ajutor şi. Este recomandabil ca transportul să se facă cu mijloace sanitare specializate. . Pe timpul transportului este indicat ca accidentaţii să fie sub observaţie. autocamioane etc. Forme de traumatisme A. 2. după caz. este hemostatic şi poate preveni şocul. Asistenţa pe timpul transportării accidentatului este acordată de specialişti Prima greşeală se săvârşeşte în modul de transport a rănitului de la locul accidentului la vehicolul ce asigură deplasarea la spital. – să se evite pe cât posibil zdruncinăturile.la orice politraumatizat trebuie să se verifice respiraţia. total reversibilă. Nu este permisă ridicarea verticală şi cu atât mai mult mersul unui accidentat suspectat de o fractură sau luxaţie la nivelul membrelor pelvine . putând fi însoţită sau nu de 75 . controlul stării generale. . împreună cu manevrele de prim ajutor recomandate.se la obiceiul de a-l aplica sistematic pentru orice plagă superficială sângerândă. În cazul în care se folosesc mijloace improvizate – automobile. Acesta are rol de protecţie contra infecţiei.în cazul unei plăgi a părţilor moi. 3.177).de un traumatism vertebral sau purtarea de garou la nivelul membrelor inferioare. al tensiunii arteriale şi al pulsului(161. Pentru aceasta prezentăm în continuare cele mai frecvente accidente care pot apărea în practicarea artelor marţiale.

În cazurile mai grave. dar semnele lor trebuie cunoscute. producând mici sângerări. vărsăturilor.177). producându-se şi o rotaţie a capului în jurul artiuclaţiei occipito-atlatoidiene (cap . Prin aceasta.zile). Se poate întâlni la accidentele la sol. hemideficitului motor sau senzitiv. greţurilor. midriazei unilaterale. în Karate. scăderea sau abolirea reflexelor oculo-palpebrale şi miotatice.apariţia după un interval mai lung sau mai scurt de timp de la traumatism a cefaleei.pierderea cunoştinţei. 76 . paralizii. leziuni de nervi cranieni). după acordarea primului ajutor(165. mai profundă şi mai îndelungată (ore . aceasta se produce printr-un mecanism de "accelerare rotatorie".apar extrem de rar.gât). capul este împins brusc înapoi. dispneee. Sindromul de compresie cerebrală . Tratament: repaus total 5 . prin lovitura directă cu pumnul în bărbie. Contuzia cerebrală .puls tahicardic sau bradicardic. însoţită de fenomene vegetative (apnee. unde capul este compresat între două planuri (sol şi greutatea adversarului). cu ruperea vaselor sangvine cerebrale dintre meninge şi creier. Revenirea este completă. sub supraveghere medicală (control neurologic şi examinare electroencefalografică). fără tulburări tardive. apnee sau hipopnee. vomă alimentară. cianoză) şi de semne neurologice (reflexe modificate. Efectul vibrator al loviturii se transmite şi asupra creierului.6 zile. este expresia existenţei unui hematom intracranian sau a unui edem cerebral traumatic. pentru îndrumarea rapidă a bolnavului spre serviciul medical specializat. În comoţia cerebrală suferinţa este trecătoare şi nu produce leziuni în substanţa cerebrală. bradicardiei. vărsături. Fracturile craniene . pareze. Tratament: îndrumarea de urgenţă a pacientului către un sistem medical specializat. cât şi o întindere şi o rotaţie a trunchiului cerebral. Tratament: solicitare de urgenţă a ajutorului medical calificat. care poate duce brusc la stop cardiorespirator (moarte clinică).

. spălare simplă cu apă şi săpun. .evidenţiate de întreruperea continuităţii osoase. tumefacţii. .sindrom vestibular. Tratament: imobilizare cu un bandaj cu faşă numit "bandajul în căpăstru" 77 . Fracturi de maxilar . Accidentatul este transportat la o clinică de specialitate şi supus intervenţiei chirurgicale. atingând de multe ori doar pielea capului şi aponevroza epicraniană şi.edem.paralizie facială periferică.hipoacuzie. Evoluţia hematomului este foarte rapidă şi de aceea este de cea mai mare urgenţă. cu interesarea arterei meningo-temporale şi apariţia hematomului extradural. alcool. durere spontană sau provocată de mişcări ale mandibulei. uneori.hematomul sub scalp. echimoze. .pierdere de sânge şi lichid cefalorahidian prin orificiile nazale şi auriculare.strabism (în fracturile de stâncă temporală). . Cel mai grav accident în fracturile craniene este fractura osului temporal. Leziunile scalpului .în practica sportivă se întâlnesc deseori plăgi ale ţesuturilor moi epicraniene. hematoame.echimoze. tulburări ale raportului de ocluzie.denivelări.Semne indirecte: . Reluarea activităţii competiţionale după o fractură craniană necomplicată nu este posibilă înainte de 6 luni şi numai după "restitutio ad integrum". Tratament: în aceste condiţii trebuie efectuată dezinfecţia plăgii cu apă oxigenată. pansament şi în cazul iminenţei hematomului comprese reci aplicate pe locul loviturii. . . . favorizând apariţia hematomului epicranian.

Fracturi ale arcadei temporo-zigomatice se produc prin cădere directă în cap şi faţă. fotofobie. Traumatisme oculare . în direcţia înăuntru şi în sus. fractura interesează orbita înainte. K sau Adrenostazin. pleoape. dureri oculo-orbitale. tumefacţii. Traumatismele nazale . scăderea acuităţii vizuale. Epistaxisul (hemoragia nazală) apare frecvent în practica artelor marţiale şi de cele mai multe ori se opreşte spontan. . Tratament: oprirea hemoragiei. vit.masarea dosului mâinii în punctul situat la unirea policelui cu indexul. edeme.după intensitatea şi direcţia agentului vulnerant. după dezinfecţie se aplică comprese reci.compresiunea digitală a narinei. în loviturile directe pe tâmplă. iar înapoi arcada temporozigomatică. la 0. deplasări sau deformări. epistaxis. Prezenţa fracturii se manifestă printr-o vânătaie (echimoză) în jurul orbitei.culcarea accidentatului pe spate.sau cu benzi de leucoplast şi transportul la spital în poziţie şezând. un edem al obrazului şi deformarea lui. este bine să aplicăm câteva soluţii simple şi eficiente: . În artele marţiale. cu impact pe frunte şi tâmplă.tamponarea cu apă oxigenată sau antipirină 10%. dacă există plăgi bolnavul este 78 .aplicarea de comprese reci pe urechi şi pe coloana vertebrală. tumefacţii. Tratament: în cazul traumatismelor anexelor orbitale. . . sau pe amândouă. În cazurile mai grave.presopunctură pe ceafă. sprâncene) şi se manifestă prin echimoze. între omoplaţi. . pansamente sterile.apar mai rar la nivelul globului ocular şi mai frecvent la nivelul anexelor (orbită.5 cm deasupra marginii de inserţie a părului . unde hemoragia este abundentă. scurgeri de LCR (în cazul unei fracturi la nivelul lamei ciuruite a etmoidului). Semnele ce apar sunt dureri la nivelul piramidei nazale. ele pot interesa numai partea cartilaginoasă sau numai partea osoasă a piramidei nazale. dezinfecţia plăgii şi îndrumarea spre secţia ORL. Şi aceasta constituie o urgenţă medico-chirurgicală şi impune ajutor de specialitate.

de îndată ce se suspectează o astfel de leziune. scăderea acuităţii auditive. apar în urma loviturilor primite în hipocondrul drept şi sunt reprezentate de rupturi ale capsulei sau pediculului 79 . fără a mişca pacientul de la locul accidentului(144.145). în care apar dureri vii. Traumatismele laringelui . contractură musculară. paravertebral sau pe torace. frecvente în accidentele abdominale. şoc traumatic. durere. otoragie.C3) sau la apariţia paraplegiilor flasce. În acest caz trebuie solicitat ajutorul imediat al specialistului. disfonie.extrem de grave. constând în toaleta plăgii şi pansament steril. putând duce rapid la exitus (cele de C1 .îndrumat spre medicul de specialitate.manifestate prin dispnee. B. hematurie. leziuni tegumentare. comprese reci. cavitare sau parenchimatoase Traumatismele renale. C. Se manifestă clinic prin durere lombară. ceea ce generează o stare foarte gravă pentru accidentat. cu fracturi de coaste. pansament compresiv (în cazul hematomului). Tratament: după acordarea primului ajutor. care poate fi expresia unei fracturi de perete orbital. Acesta este motivul pentru care. constând în combaterea şocului prin metode de resuscitare. Traumatisme ale organelor interne. trebuie solicitată salvarea. oprirea hemoragiei se transportă bolnavul la secţia ORL. hematoame până la rupturi de timpan. Traumatisme ale pavilionului urechii . O atenţie deosebită trebuie dată hematomului masiv palpebral. se îndrumă pacientul spre serviciul medical de specialitate. Traumatisme vertebro. cu tendinţă de difuzie spre părţile învecinate. unde se va face profilaxia stenozelor laringiene. lateral. Traumatisme hepatice . Tratament: după primul ajutor. manifestate prin excoriaţii. Loviturile pe rinichi pot produce chiar rupturi renale cu vărsare de sânge şi urină în cavitatea abdominală.medulare Sunt rare dar extrem de grave.mai rare şi mai puţin grave. În Karate se produc prin lovituri în spate.

Tratament: în toate cazurile când se suspectează o leziune a unui organ intern. cu hematom intracapsular şi ruptură tardivă a capsulei organului respectiv. oferind prin presopunctură. cu respiraţie artificială şi masaj cardiac extern. sau se apasă cu unghia pe şanţul dintregingie şi buza superioară.hepatic. dar eficiente de reanimare. Sincopa Reprezintă oprirea bruscă a respiraţiilor şi bătăilor cordului şi apare în practicarea artelor marţiale accidental.în cazul sincopei datorată loviturii în plexul solar se adaugă masajul energic în centrul tălpii piciorului. se impune un consult de specialitate şi o supraveghere medicală timp de câteva zile. Se manifestă prin dureri abdominale mari. La locul accidentului se pot aplica analgezice. chiar dacă manifestările sunt minore. disurie. la unirea 1/3 superioare cu 2/3 inferioare. dată fiind posibilitatea apariţiei leziunilor în doi timpi. . sedative şi pungă cu gheaţă pe locul respectiv. falsă retenţie urinară (semne ale unei eventuale rupturi vezicale). slab perceptibil şi tahicardic. Medicina tradiţională orientală vine cu o alternativă la cea clasică. . paloare a feţei şi buzelor cu transpiraţii reci. . . ca urmare a unei lovituri într-una din zonele reflexogene ale capului. ca mijloc de prim ajutor. se execută percuţii pe 80 . pereţii abdominali sunt puternic contractaţi. Medicina clasică ne indică.tonifierea punctului situat pe şanţul nazo-labial. metode simple. Iată câteva soluţii: . resuscitarea cardiorespiratorie.în cazul sincopei datorată loviturilor la testicule.tonifierea punctului aflat pe pliul pumnului în afara arterei radiale. Se manifestă prin semnele clasice de şoc însoţit de hematurie.tonifierea punctului situat la unghiul unghial extern al degetului mic de la mână. puls rapid. Traumatisme vezicale .apărute în special la lovituri pe o vezică plină. D.

Tratament: aplicarea locală a unei pungi cu gheaţă sau clorură de etil spray şi aplicarea de pansament compresiv (dacă ruptura este parţială).134. sunt: blocarea membrului respectiv în plin efort fizic. pe lângă contractură. • Ruptura musculară se întâlneşte relativ frecvent. percuţii uşoare cu palma pe regiunea lombară şi cu vârful degetelor pe vertebra L3. iar tratamentul imediat constă în refrigeraţii şi pansament compresiv în cazul hematoamelor. echimoză. Ele sunt de diferite grade. hematom. Traumatismele aparatului locomotor Sunt cele mai frecvente la practicanţii de arte marţiale.marginea internă a tălpilor. Semnele întinderii musculare. crampe musculare. Ea constă din întreruperea continuităţii fibrelor musculare şi apariţia de mici hemoragii locale. a unor stări de oboseală sau în cazuri de supraantrenament. . Tratament: nu prezintă gravitate.135). În ruptura 81 . variind de la simple contuzii. E.în cazul loviturilor la cap . se execută percuţii uşoare cu vârful degetelor pe vertebra C7.în cazul loviturilor la gât. impotenţă funcţională şi durere vie. Se produce în urma unui efort intens sau a unei mişcări bruşte a unui muşchi care nu a fost suficient încălzit. Tratamentul constă în masaj şi presiuni cu policele de la baza muşchiului în sus. ca urmare a unei încălziri insuficiente. durere şi impotenţă funcţională. În ruptura totală a muşchiului. Apare mai frecvent la muşchii extensori ai coapsei. începând cu întinderile musculare până la rupturi de ligamente şi muşchi. la palpare se simte o depresiune şi uneori poate fi şi o colecţie sangvină locală. • Întinderea musculară este un accident frecvent în sport şi apare mai ales în urma unei încălziri neglijate şi insuficiente. cu pumnul. . la luxaţii şi fracturi complicate(132. Leziunile musculare apar în special prin suprasolicitare.masaj blând pe tâmple şi ceafă. Contuziile apărute în urma unor lovituri directe sau indirecte se fac simţite prin edem.

dureri la palpare şi. edem.ruperea totală a ligamentelor articulaţiei.genunchiului 82 .totală. unguente locale antiinflamatoare. După gravitatea leziunilor. semnele clinice se manifestă prin dureri. care se manifestă prin leziuni capsulo-ligamentare. de asemenea. rezultatul unor solicitări dinamice care depăşesc capacitatea de rezistenţă a componentelor articulaţiei respective. entorsele sunt de 3 grade: 1. se impune pansament compresiv. Nu se face masaj în primele 8 . creşterea temperaturii locale. Local se percepe o tumefiere. Tratament: refrigeraţia. sinovite. unguente antiinflamatoare. fizioterapie. Periostita traumatică . uneori. fără a fi rupte: 2.intervenţie chirurgicală. Leziuni tendinoase . edem. fizioterapie. echimoză. accidentatul necesitând internare pentru sutura muşchiului. crepitaţii. determinate de practica artelor marţiale. Articulaţiile cel mai frecvent lezate sunt: .întinderea ligamentelor articulare. iar în cazul rupturii de tendoane .12 zile. rupturi tendinoase şi se manifestă prin dureri localizate. 3. Entorsa uşoară (de gradul I) .apar de asemenea ca urmare a suprasolicitărilor şi sunt reprezentate de peritendinite. sunt cele mai frecvente afecţiuni ale aparatului locomotor. putând fi şi smulgeri parcelare de os. Entorsa moderată (de gradul II) . sedative.apărută prin contuzii ale crestelor sau feţelor osoase superficiale. Entorse gravă (de gradul III) . iar local apar echimoze. impotenţă funcţională. antiflogistice.ligamentele articulare sunt parţial rupte.gleznei . creşterea temperaturii locale. Entorsele După traumatismele directe (contuzii). În funcţie de gravitatea entorsei. Entorsa este o afecţiune articulară. Tratament: repaus.

Tratament: reducerea luxaţiei prin manevre ortopedice. iar tegumentul intact).metacarpo-falangiene . care constau în ruperea ligamentelor şi a capsulei articulare cu pierderea contactului normal dintre extremităţile osoase. Tratament: primul ajutor constă în imobilizarea provizorie. Aici se va practica reducerea sub anestezie generală.cotului . Diagnosticul sigur este pus prin examen radiologic. este mai bine ca bolnavul să fie transportat la cea mai apropiată clinică de ortopedie.1249. cu administrare de decontracturante musculare. impotenţă funcţională. durere.metatarso-falangiene Tratament: repaus. de preferat înainte de apariţia edemului dar. care are drept 83 . care să cunoască manevrele. în lipsa unui personal calificat. care acţionează cu violenţă. iar vârfurile osului ies prin plagă). . sedative. ele fiind: . Se manifestă prin: deformarea articulaţiei (caracteristică fiecărei articulaţii în parte). refrigeraţie. De cele mai multe ori agentul determinant este traumatismul direct sau indirect. Fracturile sunt accidente foarte grave. pentru a infirma posibilitatea existenţei unei fracturi sau rupturi ligamentare(86. iniţial invizibile radiologic şi confundate cu periostitele sau entorsele. imobilizare. Reducerea trebuie efectuată cât mai rapid după producerea accidentului. Luxaţiile sunt accidente ale articulaţiilor. unguente antiinflamatoare. edem.fracturi deschise (când pielea este perforată. mobilitate anormală.fracturi închise (când osul este rupt. apoi imobilizare.. La inspecţie se pot observa poziţii deformate. contractură musculară. Cele mai frecvente fracturi se produc la membrele superioare şi inferioare. durere vie din momentul accidentului. scurtarea tegumentului.scapulo-humerală . urmând un consult ortopedic şi radiologic. Există însă şi fracturi determinate prin suprasolicitare.

ca şi pentru cele de mai înainte prezentate. care dau naştere unor dureri aparent fără substrat fiziologic.masarea tălpii hemilaterale. În afara acestor cazuri "clasice".masarea în fosa spinoasă la nivelul apofizei spinoase T4. pe pliul posterior al pumnului.masarea punctului de unire a claviculei şi humerusului. 84 . după care se va transporta accidentatul la o clinică de ortopedie. Dureri de mâini . care pot fi uneori de mare ajutor în combaterea durerii.V. Dureri de umăr . microtraumatisme. cât şi împiedicarea transformării unei fracturi închise într-una deschisă. Pentru acestea. în zona situată între metatarsienele IV . apoi se imobilizează braţul sau segmentul respectiv. peste care se aplică compresă groasă de tifon steril. mai pot apărea leziuni microfibrilare.scop împiedicarea mişcărilor osului fracturat în timpul transportului. .masarea punctului situat pe marginea superioară a trapezului. . în vârful fosei formate prin ridicarea braţului înainte. pe marginea internă a tendonului bicipital. la baza degetului mic. Atelele trebuie să fie suficient de lungi încât să cuprindă şi articulaţiile (proximală şi distală). cu mari posibilităţi de sângerare şi infectare. analgezice. Se pot administra sedative. Pentru imobilizare se pot folosi atele sau bastoane căptuşite cu un strat gros de vată şi fixate prin legături improvizate. peste care se aplică vată şi se fixează totul cu o faşă circulară. la jumătatea distanţei dintre gât şi umăr.masajul punctului situat pe planul cotului.masarea punctului situat pe dosul mâinii în depresiunea dintre metacarpianul IV şi osul cu cârlig. . Dureri de cot . medicina tradiţională pune în ajutor o serie de tehnici de masaj şi stimulare prin puncte. .masarea punctelor situate la unirea degetelor şi a punctelor situate în apropierea primelor articulaţii interfalangiene. În cazul unei fracturi deschise se vor badijona marginile plăgii cu tinctură de iod sau alcool.

cu variante alese de noi. Nr crt 1 ÎNTREBĂRI ŞI VARIANTE DE RĂSPUNS Care sunt cele mai frecvente traumatisme întâlnite în Karate-do Shotokan? a. . Viziunea specialiştilor asupra apariţiei traumatismelor şi metodelor de recuperare în conformitate cu rezultatele anchetei-chestionar propuse.masaj în unghiul dintre tuberozitatea internă a tibiei şi marginea sa posterioară (spre genunchi). Altele PROCENTAJE RĂSPUNS 39.1. kinetoterapeuţi şi medici ortopezi care se ocupă cu recuperarea sportivilor.80 6.masajul muşchilor dureroşi şi masajul punctului situat pe faţa externă a gambei. Rezultatele chestionarului sunt detaliate în tabelul 3. Dureri musculare ("febra musculară") . REZULTATELE ANCHETEI . în dreapta maleolei externe.Dureri de genunchi . Membre inferioare c. . sub şi înaintea capului peroneului. în zona laterală. 3 medici. 10 antrenori. 7 kinetoterapeuţi. În acest sens am alcătuit un chestionar cu 10 întrebări.22 9. 3. lateral de ligamentul rotulian.62 43.1.masarea punctului situat în fosa de sub rotulă. Pentru elucidarea concepţiilor expuse în scopul şi sarcinile prezentei lucrări. Cap d.CHESTIONAR Tabel 3.1. Întrebările formulate în chestionar au avut răspunsurile de tip închis.masarea tălpii piciorului de aceeaşi parte. Trunchi e.55 0. La acest chestionar au avut amabilitatea să ne răspundă 15 profesori. Membre superioare b. noi am efectuat un sondaj în rândul profesorilor şi antrenorilor de arte marţiale.81 85 .

Profesorul / antrenorul c.80 10. Criterii de motricitate e. Altele Indicaţi cea mai frecventă metodă de recuperare medicală convenţională a.81 82. Altele Menţionaţi cine poate acorda primul ajutor în cazul unui traumatism cranio-cerebral a.5 7. Altele Indicaţi cea mai eficientă metodă de recuperare psihopedagogică a. Da b. Altele Care din criteriile enumerate mai jos consideraţi că trebuie să le posede practicanţii de Karate-do Shotokan a. Climatoterapie f. Altele Consideraţi benefică corelarea metodelor de recuperare clasice cu cele psihopedagogice a.60 3.80 0. Altele Ce pondere acordaţi antrenamentului mental în timpul imobilizării cu aparat gipsat în urma unui traumatism a. Criterii funcţionale b.88 32.88 14.80 0.55 0. Cadre specializate d. Altele Cum v-aţi propus să cunoaşteţi particularităţile psihice ale practicanţilor de Karate-do Shotokan a.10 3. Sugestia şi autosugestia c.10% c. Acupunctură e. 0% b.60 21. Teste psihice b.30 1.00 36. peste 10% d. Kinetoterapie( gimnastica medicală) b. Fizioterapie c. Nu c. Alte modalităţi e.şcoală d. Relaţia antrnor .45 22. Criterii psihologice c.80 17. Antrenamenul mental b. Relaxarea 74.44 0.70 5.10 11. Masaj d.80 86 . Gândirea pozitivă d. Medicul b.80 13.10 1.9 84.65 0.66 24.20 1.00 1. Hidroterapie g.45 66.75 21.2 3 4 5 6 7 8 9 Precizaţi unde se produc cele mai frecvente accidentări a. Relaţia antrenor .11 64.10 6.8 62.familie c.02 14. La antrenamente b. În competiţii c. Criterii somatice d.80 12.00 16.00 41. 5 .

75%. Nu c.10 2. Da b.55 77.10% 10. 1 Am observat din sondaj că ponderea foarte mare o are antrenamentul mental (41.75% 6. sugestie şi autosugestie 21.10 4. kinetoterapeut. dar procentajul ar trebui să fie mult mai mare. dar din păcate nu sunt folosite decât în cazuri foarte rare. Antrenamentul 87 . Hipnoza g.80%. gândire pozitivă 12. respiraţie şi relaxare 10.30 1. Din sondajul efectuat am constatat că în procentaj de 41.e.10%). Autohipnoza h. 1 Metode de recuperare psihopedagogice 0.1 Metodele de recuperare psihopedagogice constituie un element de bază în procesul de recuperare. medic. iar celelalte în procentaj destul de mic după cum reiese din fig.80% Fig.10%. psiholog? a.10% din specialişti apelează la antrenamentul mental.55% 4. Respiraţie şi relaxare f.80% 2. Altele 10 Consideraţi eficientă colaborarea dintre profesor (antrenor).60 21. Altele 10.80% 12. Antrenamentul mental poate fi practicat cu succes atât în cadrul antrenamentului sportivilor cât şi în perioada de recuperare.10% Antrenament mental Sugestie şi autosugestie Gândire pozitivă Relaxare Respiraţie şi relaxare Hipnoză Autohipnoză Alte metode 21.80 0.10% 41.

Epuran.mental sau ideomotor este procesul de menţinere şi consolidare a reprezentărilor mişcărilor şi acţiunilor. este un procent scăzut pentru această metodă importantă.75%) este o altă metodă care ar trebui utilizată atât în antrenamentul sportiv cât şi în procesul de recuperare. nu concret practice şi se bazează pe capacitatea dobândită prin instruire şi exersare de a conştientiza propriile acţiuni.Gândirea pozitivă (12. Sigur. Toniza). având ca efect activarea formaţiilor neuromusculare şi deci creşterea lucrului practitc (M. Gândurile pozitive administrate cu regularitate vor prinde rădăcini în subconştient. Introducerea antrenamentului mental în procesul de recuperare are o eficienţă deosebită pe de o parte înlocuieşte antrenamentul real. Trebuie pus accent pe metodele de recuperare psihopedagogice. cât şi în antrenamentul sportivilor. O altă metodă de recuperare psihopedagogică.80%). hipnoza şi autohipnoza sunt metode psihopedagogice de o reală importanţă. de a le reactualiza gândul la ele. dându-le numai exprimare verbală corespunzătoare. care a fost în "topul" preferinţelor în sondajul realizat este sugestia şi autosugestia (21. să-şi recapete starea de bine interioară. A gândi pozitiv înseamnă a ne folosi pozitiv de sugestibilitatea subconştientului nostru. Antrenamentul mental constă din repetări în reprezentare. Întrucât actul imaginat produce şi modificările corespunzătoare în sistemul neuromuscular este lesne de înţeles că acest gen de antrenament conduce la îmbunătăţirea indicilor funcţionali psihomotrici. cu un efect benefic asupra celor care practică în mod sistematic aceste metode. I. iar pe de altă parte ajută la recuperarea unor traumatisme suferite de către sportivi. Informaţia trece de la nivelul conştiinţei în subconştient. F. întrucât ajută foarte mult sportivii accidentaţi să îşi elimine anxietatea provocată de accident. relaxarea. Holdevici. Respiraţia. dar aplicate în foarte puţine situaţii. Consider important ca această metodă psihopedagogică să fie inclusă cu mai multă seriozitate şi într-un procentaj mai mare decât cel înregistrat de noi în procesul de recuperare. care le-a creat o stare de 88 . care ar trebui utilizată atât în antrenamentul sportiv cât şi în procesul de recuperare.

devenind cooperanţi.10% 21.psiholog. De asemenea. iar posibilitatea ca sportivul să rămână cu sechele posttraumatice este foarte mare.60% 89 . utilă şi benefică colaborarea specialiştilor pentru ridicarea procesului de instruire. dacă nu de 100% Colaborare profesor (antrenor). kinetoterapeut. În realitate. Această lipsă de colaborare între specialişti duce implicit la o mărire a duratei de recuperare.confort psihic. psiholog 1. 2.30% Da Nu Alte păreri 77. metodele psihopedagogice de recuperare au rolul de a grăbi şi de a face mai puţin stresantă recuperarea.30% dintre cei intervievaţi au considerat că nu este eficientă colaborarea dintre profesor (antrenor) . Consider de asemenea eficientă. medic.60% au considerat ca eficientă colaborarea profesor (antrenor) . optimişti şi mult mai încrezători. foarte puţini dintre specialişti colaborează între ei. ceea ce denotă o mare lipsă de informare a respectivilor şi implicaţiile acestora care se răsfrâng asupra sportivilor.medic .kinetoterapeut .medic .kinetoterapeut . 21.psiholog. şi de aici randamentul scăzut al sportivilor în activitatea următoare în ceea ce priveşte antrenamentele şi competiţiile. în acelaşi timp subiecţii trebuie să accepte durerea şi regimul sever al terapiei mult mai uşor utilizând metodele psihopedagogice de recuperare. Din sondajul efectuat în rândul specialiştilor exprimat prin fig. educare. perfecţionare a antrenamentului sportiv şi o recuperare medicală în procentaj cât mai aproape. desprindem următoarele: 77. iar calitatea actului recuperator este scăzută.

iar o parte din sportivii accidentaţi rămân cu sechele fizice şi psihice. 82% din cei intervievaţi sunt de acord cu corelarea metodelor de recuperare. autohipnoza etc. Foarte mulţi recurg la metodele clasice de recuperare . a concentrării conştiente a propriei activităţi. un mod de a menţine tonusul fizic şi psihic la un nivel ridicat. Antrenamentul mental este un înlocuitor al antrenamentului real.Fig. gândirea pozitivă. este o cale. hipnoza. creşterea capacităţii de concentrare şi în general prin dezvoltarea autodeterminării. 3) Păreri asupra corelării metodelor de recuperare 16. dar în realitate foarte puţini dintre specialişti apelează la metodele psihopedagogice (antrenamentul mental. Dar nu întotdeauna procentajul realizat este cel mai bun.55% Da 1.) în procesul de recuperare.45% 82% Nu Nehotărâţi Fig.(vezi fig. din 90 . 3 Antrenamentul mental nu ar trebuie să lipsească din procesul de recuperare şi mai ales în timpul imobilizării cu aparat gipsat. Practicarea antrenamentului mental are efecte educative asupra sportivilor prin creşterea nivelului de conştientizare al activităţii. Cu toate efectele pozitive pe care antrenamentul mental le are. relaxarea. masaj. Acesta este un aspect pozitiv. 2 În ceea ce îi priveşte pe specialişti. fizioterapie etc. prin disciplinarea gândirii.kinetoterapie.

.inexistenţa colaborării dintre subiect – specialist şi invers. cum ar fi acupunctura.8 21. .80% în sondajul nostru). 4). Din fig.10%). psihologică specifică şi atunci subiecţii nu răspund la tratament – antrenament mental.8 0.80%). 4 Din sondajul efectuat reiese faptul că o mică parte din metodele de recuperare medicale clasice sunt utilizate în procesul de recuperare. hidroterapia etc. Antrenamentul mental este o metodă şi o tehnică de imaginare prin care se pot determina efecte asupra stării psihice a individului şi mai ales efecte de învăţare şi de reglare a conduitei acestuia (M.60% nu practică antrenamentul mental (fig.subiecţii supuşi antrenamentului mental. masajul (17. şi anume cea mai mare pondere o are kinetoterapia (în procent de 62.aplicarea incorectă a metodei psihopedagogice. respectiv antrenamentul mental. 1997) Păreri privind ponderea antrenamentului mental 10. Epuran.8 0% 5 . fizioterapia (13.10% peste 10% 66.sondajul efectuat am constatat faptul că 66. nu au o pregătire teoretică.6 Alte păreri Fig. Insuccesele practicării antrenamentului mental are la bază anumite cauze. climatoterapia. şi anume: . 5 reiese un procentaj foarte scăzut în ceea ce priveşte utilizarea celorlalte metode de recuperare convenţională. 91 .

Scopul kinetoterapiei( gimnasticii medicale) este de a recupera la maximum posibil mobilitatea articulară. psihică sau senzorială a unui individ în vederea restabilirii 92 . atunci şi recuperarea s-ar realiza într-un procent mai mare.1% 1% 1. În acest fel. medicul de familie. nu numai din cel medical.20% 17.80% Fig. Recuperarea se efectuează printr-o activitate planificată a unui colectiv unde sunt implicaţi mulţi specialişti din diverse domenii de activitate. având în vedere că în orice ţară civilizată piramida asistenţei medicale are la bază medicul generalist.80% Hidroterapie Alte metode 13.145). Până în prezent în această "echipă" nu au fost incluşi medicul de medicină generală şi psihologul clinician. 5 Dacă s-ar apela şi la aceste metode de recuperare într-un procentaj mai mare. activă şi pasivă) şi întreţinerea ei prin reeducarea musculaturii atrofiate(144. Asistenţa de recuperare medicală are sarcina de a îndepărta sau de a ameliora cât mai mult posibil starea de infirmitate fizică. Considerăm o mare eroare. recuperarea ne apare ca multidisciplinară. printr-o mobilizare ("dulce". în strânsă legătură cu psihologul clinician.10% Metode de recuperare clasice Kinetoterapie Fizioterapie Masaj Acupunctură Climatoterapie 62. dar motivând a fi în acelaşi timp şi interdisciplinară.10% 3. Rezultă că analiza şi decizia pe linie de recuperare a unui caz aparţin unei echipe care să cuprindă pe toţi acei specialişti implicaţi în alcătuirea programului de recuperare pe termen lung a respectivului pacient. iar probabilitatea de a rămâne cu sechele este mult mai mică. ar scădea numărul zilelor alocate recuperării.

În acest context.177). . Traumatismele de acest gen au fost provocate de grăbirea reintrării în activitatea sportivă pe fond de 93 . Traumatismele produse din aceste cauze caracterizează situaţii diferite. pe fond de lipsă de concentrare. Din localizarea traumatismelor pe segmente corporale.Contactele dure specifice karate-ului.capacităţii acestuia de a trăi în manieră integrată pe un plan fizic. acupunctura. hidroterapia etc. trunchi (9. raportat la sondajul efectuat am identificat membrele inferioare (43. masajul. de la greşeli tehnice până la situaţii bizare (călcare greşită).62% Membre superioare Membre inferioare Cap Trunchi 43.80% Altele Fig. insist pe o recuperare medicală completă.21% 39. Din această cauză se pot produce accidente ale membrelor inferioare.80%) cu cel mai ridicat procent de accidente. climatoterapia. 6).55% 6.22% 0. adică asocierea kinetoterapiei cu fizioterapia.Neatenţia.62%).Refacerea incompletă sau traumatism cronicizat. iar o parte dintre ei au considerat că aceste evenimente nu s-ar fi produs dacă erau mai robuşti fizic. 6 Aceste accidentări s-au produs din mai multe cauze şi anume: . . Sportivii care au suferit astfel de traumatisme acceptă faptul că Shotokan-karate este un sport de luptă cu dese contacte. psihologic şi social(167. membrele superioare (39. cap (6. Frecvenţa traumatismelor în funcţie de zona afectată 9.22%).55%) (vezi fig.

cât şi în zona membrelor superioare.refacere incompletă. Asimilarea. . Aceste accidente pot fi uşor prevenite prin oprirea luptei şi reamenajarea spaţiului ori de câte ori se impune. Nefolosirea echipamentului de protecţie. au provocat instalarea cronicizată a unei afecţiuni musculare ori ligamentare.Greşelile metodice. duce la accidente în toate zonele corpului.Aplicarea de către adversari a unor procedee interzise. perfecţionarea. spaţii de siguranţă). Unii sportivi au reclamat dureri nu foarte intense. Acest lucru corespunde principiilor de antrenament numai în măsura în care diferenţa dintre cei doi sportiv nu este prea mare. unele accidente s-au produs în sala de antrenament pe fondul lipsei de control a antrenorului.Organizare defectuoasă a competiţiilor (saltele. Sportivii cercetaţi au suportat accidente datorate contactului cu podeaua la spaţii de luptă neasigurate regulamentar. fie ca greutate. Sportivii în cauză reclamă faptul că unii antrenori folosesc ca mijloc de antrenament lupta cu un adversar superior. dar de lungă durată. apariţia unor situaţii de accidentare ori efectuarea unor procedee periculoase în cadrul luptei. În caz contrar pot surveni accidentări în orice zonă a corpului. atât în zona membrelor inferioare. pe fondul lipsei de promptitudine a arbitrilor desemnaţi să conducă lupta.Echipament de protecţie. conştientizarea. prin măsuri adecvate. pentru care nu au întrerupt activitatea sportivă şi care. iar altele s-au produs chiar în competiţie. . în antrenamente şi competiţii. . În asemenea situaţii se pot produce foarte frecvent entorse în raza gleznei sau chiar a genunchiului.Încălzirea insuficientă este o cauză care poate produce accidentări cum ar fi întinderile musculare. fie ca valoare. atât la antrenament. Cu toate că regulamentul preîntâmpină. . analizarea serioasă a celor relatate mai sus duc spre o diminuare a numărului de accidente pe toate zonele corpului. ori în cazul depărtării saltelelor în timpul luptei. cât şi în timpul competiţiei. 94 . . în timp.

Explicaţia acestei responsabilităţi face trimitere la semnalarea din timp.66%) (vezi fig.165). La baza producerii accidentelor stau anumite cauze.pregătirea fizică insuficientă. ceea ce denotă o pregătire tehnică. motric etc( 2. Locuri de accidentare 0. . 95 . psihic. Competiţia este o formă superioară în care sportivul îşi poate etala cunoştinţele asimilate în perioada de pregătire şi deci pot accede numai sportivi bine pregătiţi din toate punctele de vedere: fizic. şi anume: . .Din sondajul efectuat reiese faptul că cea mai mare parte a accidentelor se produc în timpul antrenamentelor (74.50.44%).165). . tehnic. de către antrenori.pregătirea teoretică precară. teoretică şi fizică mult mai bună.24.condiţiile materiale necorespunzătoare.90% 24. 7). ci sunt implicaţi direct.pregătirea tehnică insuficientă. 7 La apariţia accidentelor sportive. Procentajul accidentărilor este mult mai mic în timpul competiţiilor (22.indisciplina. antrenorii sportivilor accidentaţi nu sunt doar spectatori. .44% Antrenament Competiţie Alte locuri 74. iar în privinţa factorilor declanşatori. . uneori fiind numiţi chiar răspunzători de producerea acestor evenimente. cu privire la starea de sănătate a sportivului şi calitatea echipamentului. cu trimitere directă la metodica pregătirii sportive(49. a factorilor care predispun la accidentare. teoretic.încălzirea insuficientă.66% Fig.

1. în general. 84. cea mai frecventă cauză a accidentării sportivilor în timpul competiţiilor o constituie încălzirea.88%. încălzirea se efectuează sub îndrumarea antrenorului. 3.88% relaţia antrenor . tehnică. necunoaşterea suficientă a regulamentului. execuţia defectuoasă a anumitor tehnici. 36. o slabă pregătire fizică. 22. un prcentaj scăzut. Sondajul efectuat în rândul specialiştilor în ceea ce priveşte locul unde se întâmplă cele mai frecvente accidente.45% au răspuns relaţia antrenor familie. 11. 5.30% din specialiştii chestionaţi au ales criteriile de motricitate. tactică.60% din specialişti au fost pentru intervenţia medicului în acordarea primului ajutor în cazul unui traumatism cranio-cerebral. motivând prin faptul că nu au o pregătire fizică. 2.şcoală şi numai 7% au răspuns teste psihice. procentaj mult mai scăzut decât la antrenamente.60% au considerat antrenamentele locul unde se produc cele mai multe accidentări. pe când în concursuri se conduce. Majoritatea specialiştilor (82%) consideră benefică corelarea metodelor 96 . 4. Explicaţia ar fi următoarea: în cadrul antrenamentelor.Totuşi.5. Consideraţii asupra anchetei specialiştilor Cercetarea ştiinţifică efectuată cu ajutorul chestionarului a confirmat opiniile specialiştilor din România care se ocupă cu antrenarea sportivilor ce practică artele marţiale şi a speciliştilor care se ocupă de recuperarea diferitelor traumatisme care apar în urma antrenamentelor şi competiţiilor.10% au optat pentru profesor/antrenor.44% au considerat competiţiile cauzatoare de accidente. 74. ceea ce dovedeşte o pregătire fizică. La întrebarea "Cum v-aţi propus să cunoaşteţi particularităţile psihice ale practicanţilor de karate-do Shotokan?". tehnică sau tactică destul de bună. ceea ce denotă un interes destul de mic pentru testarea psihică. 24. psihică mult mai bune.80% au răspuns "cadre specializate" şi numai 3. şi în acest sens criteriile psihologice au fost într-un procentaj mic . Se solicită astfel dezvoltarea capacităţilor de autoconducere şi autoorganizare. individual. 64.

practicanţi ai stilului karate-do Shotokan.2. din diverse motive. 7.80%.2. Majoritatea specialiştilor chestionaţi (62. hidroterapia (1%). Între 5 şi 10% dintre specialişti folosesc antrenamentul mental în proporţie de 24.6%) sunt pentru colaborare. 3. cu o vechime de 4 . lucru destul de grav. care sunt de o importanţă majoră în recuperare. 41.6% nu utilizează antrenamentul mental.de recuperare clasice cu cele psihopedagogice. psiholog?" majoritatea specialiştilor (77. 8. respiraţia şi relaxarea. kinetoterapeut.8%) sunt pentru utilizarea kinetoterapiei la polul opus aflându-se acupunctura (1. locul traumatismelor. Chestionarul după care s-a desfăşurat ancheta conţine 10 întrebări cu 2. Pentru o bună centralizare a datelor am întocmit un tabel (3. Acest procentaj ridicat este încurajator şi am obţine rezultate foarte bune în recuperare dacă şi aplicabilitatea ar fi la fel.1%). 97 .1%). dar şi în antrenamnet este indicată într-un procent destul de mic (2. ceea ce mă determină să trag un semnal de alarmă în sensul acesta.10% dintre specialişti sunt de acord că cea mai eficientă metodă de recuperare psihopedagogică este antrenementul mental. vechime în practica karate-ului Cercetarea noastră îşi propune observarea unui număr de 20 de sportivi pacienţi posttraumatici de vârste cuprinse între 14 şi 30 de ani. cât şi cele două loturi: experimental şi martor. 6. La întrebarea "Ce pondere acordaţi antrenamentului mental în timpul imobilizării cu aparat gipsat?" 66. nu se întâmplă aşa.9 ani. 21. Cercetarea şi repartiţia traumatismelor pe cele două loturi (experimental şi martor) în funcţie de vârstă.) din care reies: traumatismele cercetate. La întrebarea "Consideraţi eficientă colaborarea dintre profesor (antrenor). dar în realitate. 9. gen.30% nu sunt pentru colaborare.2. 4 variante de răspuns (vezi anexa 13) 3. medic. Tabel 3.

D.D. N.R.L. P. P. V.M.NR. E. B.D. M. Repartiţia traumatismelor în funcţie de locul unde s-au produs 20 numar cazuri 16 antrenament competitie 15 10 5 0 4 Aspectele fundamentale care deosebesc karate-ul de celelalte sporturi de 98 .crt .M.G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 subiecţi vârsta sex vechime în karate-do Shotokan 5 6 6 4 4 5 5 6 8 5 6 4 7 7 4 8 8 9 9 8 cond.D. N. P. N.C.N. M.A. faţă de competiţii (vezi fig.C.I. B.M. 1). accident antrenament antrenament competiţie competiţie antrenament antrenament antrenament antrenament antrenament antrenament antrenament antrenament competiţie antrenament antrenament antrenament antrenament competiţie antrenament antrenament diagnostic E/M C.C.M.O. P. B.A. D. I. B.N. 17 21 18 14 15 16 15 16 20 18 17 19 20 23 14 21 22 20 23 18 f m m m m m f f m f f f f f m m f m m f entorsă gleznă stg entorsă gleznă dr entorsă gleznă dr entorsă gleznă stg entorsă gleznă stg entorsă gleznă dr entorsă gleznă dr entorsagenunchidr entorsa genunchidr entorsa genunchi stg entorsa genunchi stg entorsa genunchi stg entorsa cot stg entorsa cot stg entorsa cot dr entorsa cot dr entorsa genunchi dr entorsa genunchi stg entorsa genunchi dr entorsă gleznă dr E E E E M M M E E E E M M E M E M M M M Legenda: E = lotul experimental M = lotul martor Din cercetarea datelor existente în tabelul de mai sus am constatat că o mare pondere de traumatisme se produc în timpul antrenamentelor. S.D.

iar în detaliu prin înţelegerea şi efectuarea unei absorbţii optime a impactului propriului corp cu solul. în special.100). Repartiţia traumatismelor în funcţie de vechimea sportivilor în practicarea artelor marţiale 10 9 8 uri 99 8 7 . cele mai multe accidentări se produc în perioada de iniţiere / învăţare.tehnica căderilor. În practicarea karate-ului. • un proces impulsiv-reactiv: absorbţia restului de energie cinetică (cea rămasă în urma scăderii energiei de impact) prin bătaia braţului în saltea. 2). provocând o reacţie de atenuare. luxaţii. prin două tipuri de faze: faze inconştiente (iniţiale) şi faze conştiente (ultima parte a zborului şi contactul cu solul). în timpul zborului. interesul studiului teoretic şi practic al căderilor este fundamental. Din cercetarea datelor am observat un număr mare de traumatisme ce se produc în perioada de iniţiere/învăţare şi scad pe măsură ce sportivul capătă vechime şi implicit experienţă (vezi fig. Făcând o analiză ştiinţifică a controlului căderilor ca urmare a proiectării. în principal pentru a evita traumele fizice. De aceea.8. (1989) observa că absorbţia energiei cinetice a corpului proiecţia se efectuează prin două procese: • un proces disipativ: absorbţia unei părţi a energiei cinetice (de impact) care se transferă în energie cinetică rotaţională. Am făcut această scurtă introducere în judo pentru a demonstra complexitatea pregătirii pe care trebuie să o parcurgă un karate-ka pentru a putea accede spre un nivel superior de pregătire. Sacripanti A. proiectărilor.99. în cadrul acţiunii ori intenţiei de proiectare a unui sportiv şi apărarea ori căderea efectuată de celălalt sportiv. Trebuie să menţionăm faptul că un karate-ka complet trebuie să stăpânească judo . disipându-se. Acelaşi autor arată că sportivul care urmează a fi proiectat trece. Legarea acţiunii adversarului de acţiunea proprie (proiectarea efectuată de unul din parteneri şi efectuarea căderii de către celălalt) prezintă toate însuşirile unei mişcări complexe(3.luptă se recunosc.69.

pregătirea teoretică precară. încălzirea insuficientă. iar consecinţele afectează într-o mare măsură procesul de instruire. Evitarea cauzelor expuse putem elimina riscul de accidentare într-un procent cât mai mare. pregătirea fizică insuficientă. condiţiile materiale necorespunzătoare. în perioada de perfecţionare a sportivilor. Dar. viteză. şi anume: pregătirea tehnică insuficientă. forţă. La baza producerii accidentelor stau anumite cauze. dar noi considerăm.106). lipsei formei sportive. că sunt foarte puţine studii îndreptate spre dezbaterea acestei probleme. procesul de pregătire devine mult mai complex şi implicit apariţia altor cauze provocatoare de accidente. rezistenţă. greşeli metodice. indisciplina. lucru care se rezolvă în timp şi pe fondul pregătirii multilaterale.Fig. perfecţionare a sportivilor. trebuie să luăm în calcul pregătirea psihologică pentru a putea depăşi stările stresante. La sportivii cu o vechime mai mare şi experienţă competiţională. 2 Problema prevenirii în karate a accidentelor este deosebit de importantă. un nivel scăzut al calităţilor motrice (îndemânare. şi anume: contacte dure specifice karate-ului. Aceste cauze le putem asocia cu încălzire insuficientă. lipsa unei pregătiri psihice corespunzătoare(105. aplicarea unor procedee interzise de către adversari. mobilitate). în urma cercetării noastre. 100 . refacerea incompletă sau traumatism cronicizat.

Poteinele sunt constituenţi fundamentali ai materiei vii. se impune şi datorită faptului că anumite substanţe hrănitoare nu se pot metaboliza decât în prezenţa catalitică a celorlalte substanţe. Un accent important trebuie pus pe alimentaţia raţională a sportivului deoarece constituie unul din factorii de bază care condiţionează succesul în pregătirea fizică. 4.1 calorii. în creşterea şi dezvoltarea celulei. legate de schimbul permanent de substanţe ale organismului cu mediul înconjurător. Lipidele sunt substanţe nutritive energetice. Regimul alimentar variat. complex. creşterea şi refacerea celulelor. competiţii.)(3. "Organismul se transformă în funcţie de ceea ce îl alimentează" (Paracelsus). ele intrând în compoziţia protoplasmei şi a nucleului şi participând la toate funcţiile celulei. posibilă fără proteine. eşecuri etc. La baza vieţii stau prefaceri biochimice multiple. Glucidele reprezintă o importantă sursă energetică. competiţională şi în procesul de recuperare. introdus în organism. anxioase cauzate de diverşi factori (antrenamnt îndelungat. au acţiune plastică şi de protecţie a unor organe interne. au o importanţă deosebită în procesele metabolice celulare. întăreşte şi regenerează tegumentele şi mucoasele respiratorii. accidentări. digestive şi 101 . cu alte cuvinte contribuie la menţinerea proceselor vitale. prin ardere. reducerea duratei de refacere. Vitamina A este indispensabilă unei bune funcţionări a aparatului vizual. Prin aliment se înţelege orice produs natural sau prelucrat care. Vitaminele înlesnesc diferitele reacţii chimice şi.depresive. Din aceste substanţe fac parte alimentele.8. deci. fiecare gram eliberând. dezvoltarea sistemului imunitar.15). asigură desfăşurarea activităţii acestuia în condiţii normale. prin urmare. O alimentaţie raţională trebuie asociată cu consumul de vitamine pentru creşterea rezistenţei la efort. Viaţa nu este.

Vitamina B1 joacă un rol important în metabolismul glucidelor. O cauză a producerii accidentelor în perioada de iniţiere o constituie lipsa unei alimentaţii corespunzătoare. lucru care conduce către o slabă rezistenţă fizică şi psihică şi implicit un randament scăzut în antrenamente şi competiţii. genunchi. contribuie la creşterea rezistenţei la oboseală. facilitează transmiterea influxului nervos. fosfor. fier). clorul şi potasiul controlează cantitatea şi repartiţia normală a apei în organism. contribuie la reglarea tuturor funcţiilor celulare şi la creşterea excitabilităţii neuromusculare şi a tonusului muscular. În cercetarea de faţă am investigat 20 de sportivi cu entorse de gleznă. Complexitatea karate-ului. diminuează oboseala nervoasă. au un rol plastic (sărurile de calciu. produse în timpul antrenamentelor şi competiţiilor de karate-do Shotokan. previne infecţiil şi formarea calculilor biliari şi renali. efortul extrem depus în timpul antrenamentelor şi competiţiilor. 102 . dinamica circulatorie. Ele sunt constituenţi esenţiali ai celulelor. lipidelor şi proteinelor. Sărurile minerale. iod. potasiu. cobalt. Aceste tipuri de traumatisme (vezi fig. elemente indispensabile vieţii. reglarea oxidărilor intracelulare şi funcţionarea normală a sistemului nervos şi a musculaturii. dar sunt şi cel mai des întâlnite în rândul celor ce practică karate-do Shotokan. intră în constituţia scheletului (în special cele de fosfor şi calciu). sodiu. reglează excitabilitatea nervoasă şi musculară. lipsa administrării vitaminelor şi a sărurilor minerale. fier) şi catalitic (sărurile de cupru. solicitarea până la limită a sistemelor muscular şi nervos se cer compensate printr-un echilibru alimentar asociat cu administrarea de vitamine. cot.urinare. Vitamina D deţine un rol însemnat în asigurarea creşterii tonusului muscular. 3) au fost alese de noi. Magneziul influenţează creşterea normală a corpului. Sodiul.

Lipsa echipamentului de protecţie. 103 . Pregătirea psihică insuficientă. genunchi. Încălzirea insuficientă specifică karate-ului (Jumbi-Undo) este una din cauzele cele mai des întâlnite în producerea traumatismelor. autosugestie. sugestie. Foarte puţini antrenori apelează la metode de pregătire psihopedagogică (antrenament mental. Neglijarea sau necunoaşterea elementelor de încălzire specifică duc la accidentări. lucru pentru care noi insistăm pe cauzele specifice traumatismelor din cercetarea noastră (gleznă. saltele necorespunzătoare sau fixate incorect. o altă cauză determinantă în producerea traumatismelor. Sportivii sunt solicitaţi de antrenor să execute tehnici pe care nu le stăpânesc suficient. şi aici facem trimitere la glezniere. apărători pentru protecţia tibiei. autohipnoză etc. Cauzele accidentărilor sunt multiple şi au fost prezentate în subcapitolul precedent. cot).). Greşeli metodice. locuri în care se produc cele mai frecvente accidentări. spaţii de luptă nesigure în raport cu pereţii apropiaţi. fapt ce provoacă accidentări. factor determinant în pregătirea sportivilor.Tipuri de traumatisme cercetate în experiment 9 8 7 numar cazuri 6 5 4 3 2 1 0 Entorsa glezna 8 8 4 Entorsa genunchi Entorsa cot Fig. hipnoză. antebraţului etc. relaxare. lucru care scade foarte mult pericolul accidentărilor. 3 Cele mai solicitate articulaţii în timpul antrenamentelor sunt articulaţiile gleznei şi genunchiului. genunchiere. De asemenea.

59. cum ar fi: . în cercetarea noastră am recurs la testarea a 15 sportivi cu diferite traumatisme prin "scala de autoevaluare a depresiei (Zung) (tabel 3. • bugetul precar al clubului. .3. din două motive: • necunoaştere. 79. În artele marţiale accidentările sunt foarte frecvente şi provoacă diverse traumatisme pe o perioadă în care sportivul este imobilizat cu aparat gipsat ori este supus unei intervenţii chirurgicale. vitaminizării.scăderea rezistenţei la efort. dar care nu este luată în calcul de către antrenori. apatia.o durată mai mare de refacere. depresia etc (58.scăderea tonusului muscular şi psihic. În toată această perioadă cât durează tratamentul. Fiecare subiect a primit un formular 104 .3). Lipsa unei alimentaţii raţionale. după care urmează recuperarea medicală. agresivitatea. Latura psihică suferă transformări negative. Testarea sportivilor ce practică karate-do Shotokan prin scala de autoevaluare a depresiei (Zung) înainte de începerea programului de recuperare.o scădere a rezultatelor sportive. Pentru depistarea şi stoparea la timp a acestora. .80). prin creşterea rezistenţei fizice şi psihice. rigiditatea. O cauză care provoacă foarte multe accidentări. nervozitatea. 3.rezistenţă scăzută a sistemului osos. Evitarea cauzelor expuse mai sus reduce riscul producerii accidentelor şi influenţează pozitiv rezultatele sportive. administrării de săruri minerale într-un mod ştiinţific şi sub un strict control poate conduce la diverse dezechilibre. .dezechilibre metabolice. .oboseală nervoasă. sportivul este supus unei solicitări fizice şi psihice. . . cum ar fi: agitaţia.Alimentaţia raţională şi vitaminizarea.

deoarece în lotul pe care s-a făcut experimentul nu au fost sportivi cu accidentări foarte grave.3 Se completează individual de către subiecţii din lotul experimental şi nu se admit 105 . după cum reiese din fig. întotdeauna. După calcularea indicelui de depresie s-au constatat următoarele. uneori.depresie uşoară 35% . SCALA DE AUTOEVALUARE A DEPRESIEI (ZUNG) sugestii sau influenţă externă. Menţionăm faptul că nu se admite nici o sugestie sau influenţă de la examinator.depresie medie 15% nu au depresie 55% 60 50 40 30 15% 20 10 0 depresie uşoară depresie medie lipsă depresie 30% Fig. Plâng sau îmi vine să plâng fără motiv 4. Întrebarea 1. 1 Depresie gravă nu s-a constatat. 1: 55% .cu 19 întrebări la care trebuia să raspundă cu: rar sau niciodată. Mă simt mai bine dimineaţa 3. Dorm rău noaptea rar sau niciodată 1 4 1 1 uneo ri 2 3 2 2 ades ea 3 2 3 3 totde auna 4 1 4 4 Total Tabel 3. Mă simt abătut şi trist 2. adesea.

să întâlnesc oameni interesanţi. Nu încerc nmici o greutate în a lua o hotărâre 16. Am sentimentul de a fi util 17. Am slăbit 8. presiunea publicului. În momentul accidentării. Viaţa mea este suficient de plină 18. conduite neadaptate. Îmi place să fiu într-o societate agreabilă. Am sentimentul că ar fi mai bine să fiu mort 19.5. dar de regulă repetate şi necompensate conduc în scurt timp la oboseală. Privesc viitorul cu încredere 14. să vorbesc cu ei 7. Mă simt obosit fără motiv. Totdeauna mi-a plăcut să fac lucrurile pe care le fac şi în prezent 4 4 1 1 1 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 TOTAL: Calculul indicelui de depresie = nota totală x 100:80 Indice de depresie: Mai mic de 50: nu este depresie Între 50 – 60: depresie uşoară Între 60 – 70: depresie medie Peste 70: depresie gravă Suprasolicitarea sportivilor este multiplă: efortul fizic al antrenamentelor numeroase şi dure. Am poftă de mâncare ca şi mai înainte 6. lucrurile se modifică din punct de vedere fizic 106 . atmosfera din stadioane. la care se adaugă firesc propriile aspiraţii şi anxietăţi. Acestea sunt generatoare de disconfort. ca şi mai înainte 11. Inima îmi bate mai repede 10. în cel mai bun caz. Lucrurile obişnuite le fac la fel de uşor ca şi în trecut 12. presiunea conducerii clubului şi chiar a familiei. Sunt agitat şi nu pot sta 13. la eşec. surmenaj. Sunt constipat 9. Sunt mai iritat în prezent 15. efortul psihic al concursurilor cu adversari puternici.

ghidare. . răbdării. perseverenţei. cum ar fi: anxietate.fiziologic: intensificarea pulsului şi respiraţiei. 80). a autoasigurării şi autoadaptării. agresivitate. 79. cum ar fi. . dar nu numai la solicitări fizice. slăbirea memoriei. sfătuire. reţinere. dar mai ales măsuri de formare a unor mecanisme eficiente de autoconducere şi autocontrol ale propriei activităţi. Trebuie să subliniem că asistenţa psihologică activă nu constă numai în îndrumare. Nedepistarea la timp a depresiei care poate apărea foarte uşor în perioada traumatică sau posttraumatică poate duce la anumite modificări din punct de vedere: . Durerea fizică datorată traumatismului poate genera probleme psihice. coordonare şi control a activităţii sportivului traumatizat. lipsa curajului. irascibilitate. presiune abdominală etc. nervozitate. creşterea tensiunii arteriale. indicaţii.volitiv: abţinere. Demersul pregătirii şi asistenţei psihologice a sportivilor are ca punct de plecare nevoia creşterii capacităţii psihice şi de adaptare a acestora la solicitările limită (cum este în cazul nostru traumatismul). iniţiativei. subiective ale sportivului în vederea autoasistenţei. recomandări sau dispoziţii (ordine) din partea antrenorului şi psihologului. ci şi în stimularea forţelor interne. Din aceste motive am hotărât această testare a sportivilor pentru a putea preântâmpina unele probleme mai grave.şi psihic. Asistenţa psihologică cuprinde un ansamblu de măsuri menite să-l sprijine pe sportiv de a trece peste punctele critice datorate traumatismului. depresie. depresia gravă. apatie etc( 78.. aspecte de protecţie şi sprijin. implicând măsuri de organizare. în cazul nostru. tremurul mâinilor şi picioarelor. 107 . iar ca punct final realizarea "deprinderilor" psihice care vor satisface aceste nevoi în condiţii de fiabilitate a sistemului psihocomportamental. Procesul pregătirii sportivului urmăreşte adaptarea acestuia la solicitări. agresivitate.psihic: agitaţie accentuată. nerviozitate. stare afectivă schimbătoare (de la veselie exagerată la plâns). agitaţie. ci şi psiho-sociale. Noţiunea de asistenţă psihologică este deosebit de complexă. neatenţie.

în cercetare am făcut un sondaj pe un lot de 15 karate-ka. Pentru fiecare din ceilalţi itemi primiţi câte 1 punct dacă aţi încercuit cifra 1. Analiza şi interpretarea datelor pentru depistarea sportivilor predispuşi la stres în perioada premergătoare procedurii de recuperare medicală Pentru echilibrarea. Calcularea scorului şi rezultatelor: Primiţi câte un punct dacă aţi încercuit răspunsul 3 sau 4 la itemul 3. S.). el a şi verificat scala sa de măsurare a stresului pe un număr de 1600 de adulţi din Manhattan (New York). Se impun măsuri de echilibrare psihică. prin chestionarul 3. incapacitate de stăpânire. ● 45% au obţinut între 4 – 6 puncte. ● 5% au obţinut un scor de peste 7 puncte. ceea ce indică o discrepanţă serioasă între solicitări şi capacităţile personale. (anexa 14). fracturi etc. 1): ● 60% au obţinut între 0 – 3 puncte. În urma chestionării celor 15 karate-ka. dezechilibru afectiv. Psihologul I. luxaţii. sunt la limita normalului. Longer a imaginat un test compus din 22 de întrebări. intitulat "Cum răspundeţi la stres?". întinderi. 5% 35% normal limita normalului 60% stres major 108 . ceea ce înseamnă că răspund normal la stres.4. lipsa controlului asupra emoţiilor negative.4. am obţinut următoarele rezultate (vezi fig. dacă aţi încercuit răspunsul 3 la itemul 11 şi 2 la itemul 14. reechilibrarea sau normalizarea stărilor psihice a sportivilor ce au suferit diverse traumatisme (entorse. Sondajul efectuat prin acest test ne conduce către rezultate superioare în procesul de recuperare. 3. trebuie consultat un specialist.afectiv: instabilitate afectivă..

modificări ale tensiunii arteriale. dezorganizarea coordonării motrice fine. . În cazul de faţă se apelează la asistenţă psihologică. în anumite privinţe. Termenul de asistenţă este bine cunoscut şi are. dezvoltarea unei motivaţii neadecvate. medic.Fig. sau chiar oprirea mişcării (blocaj motric).fiziologic: creşterea frecvenţei cardiace. creşterea gradului de sugestibilitate.psihici: reacţii comportamentale neadecvate. scăderea simţului critic. sensul de ajutor dat aceluia care are nevoie de el în vederea îmbunătăţirii stării sau situaţiei în care se află. scăderea amplitudinii. modificări respiratorii (de regulă accelerare). îngustarea câmpului conştiinţei.comportamentali. antrenor. 1 În cazurile cercetate. Asistenţa psihologică este un demers complex care cuprinde un întreg arsenal de metode şi tehnici. Echipa de asistenţă psihologică poate fi compusă din psiholog. kinetoterapeut. 1980). I. Holdevici. demers în care psihologul ajută sau îndrumă sportivul în vederea realizării cât mai bune a 109 . am depistat 5% din cei chestionaţi cu o discrepanţă serioasă între solicitări şi capacităţile personale. Epuran. structurate şi interconectate sistemic. În urma sondajului efectuat. motrici: tremurături. întărită pe baza principiilor dominaţiei. traumatismul constituie factorul stresant care atrage după sine o seamă de modificări din punct de vedere: . . Asistenţa psihologică cuprinde un ansamblu de măsuri menite să-l sprijine pe sportiv în vederea atingerii celui mai înalt nivel al performanţei de care este capabil (M.

cunoscute. Subliniez legătura pregătirii psihologice generale şi pentru concurs a sportivului cu asistenţa psihologică. Există însă şi asistenţă psihologică cu caracter mai pregnant curativ. în stările de stres care pot fi însoţite de fenomene de dezadaptare. dezvoltarea calităţilor psihice solicitate de activitatea specifică din antrenament şi concurs şi care constituie baza obţinerii succesului (performanţei).59). Aşadar. în care este deficitar sau generatoare de crize (dificultăţi) de adaptare.sarcinilor. în timp ce asistenţa urmăreşte reglarea sistemului psihocomportamental al sportivului în secvenţele impuse de evoluţia acestuia pe traiectoria performanţei. evidenţiate şi înscrise în fişa caracterizării psihologice a acestuia. pregătirea psihologică urmăreşte dezvoltarea capacităţii psihice a sportivului în vederea realizării optimale a finalităţilor sale individuale şi sociale. sau în cazurile de carenţe ale unor calităţi de ordin psihic. ci din cauze interne. asistenţa psihologică înseamnă întărirea şi stimularea unor calităţi sau funcţii psihice în direcţiile în care pentru moment sportivul manifestă lipsuri. subiective. Altfel spus. Acest fel de asistenţă urmăreşte. Un aspect particular al asistenţei psihologice. cum sunt cele în care se află sportivii hiperemotivi sau cu complexe de inferioritate. asistenţa psihologică a sportivului cuprinde măsurile şi mijloacele 110 . Am putea numi aceste funcţii ale asistenţei psihologice ca profilactice. Asistenţa psihologică se dă sportivilor în stare de limită (în cazul nostru – traumatism). depăşirea de către sportiv a momentelor de criză a situaţiilor critice. în care comportamentul sportivului nu este deplin adecvat sarcinilor şi situaţiilor. care se aplică în cazurile manifeste şi repetate de dezadaptare. deci. nu din cauza acestora. înrudit cu asistenţa medicală. cum ar fi traumatismul.(58. este constituit din tratamentul cu caracter psihologic sau psihiatric aplicat sportivului în caz de accident sau stări psihopatologice care pot apărea în viaţa acestuia. de comportament. Pregătirea psihologică a sportivului înseamnă educare.

Am recurs la această metodă de recuperare întrucât are o serie de efecte pozitive. făcându-l apt pentru a se integra progresiv în procesul de antrenament. reintegrarea cât mai repede a sportivului în activitate cu tonus fizic şi psihic ridicat. atât în timpul imobilizării. . dirijează comportamentul sportivului pentru o mai bună adaptare la sarcinile şi situaţiile specifice activităţii(80. recuperarea se realizează într-un interval mai mic de timp. stimulează. Elaborarea programei de recuperare fizică şi psihopedagogică A. ajută.readaptează bolnavul din punt de vedere funcţional. . În acest context. a. Depistarea stresului prematur este foarte importantă pentru specialişti de a recurge la cea mai eficientă metodă de tratament şi recuperare. .81. cât şi după scoaterea aparatului gipsat. medic.82).combate stazele şi edemele posttraumatice prin îmbunătăţirea circulaţiei periferice.5. Metode de recuperare fizice. cu rolul de a menţine într-o poziţie corectă diferite segmente ale 111 . antrenor) previn. 3. sportivul trece mult mai uşor peste traumă. kinetoterapeut. cum ar fi: . Ea are mare valoare în recuperarea completă sau parţială a deficienţelor de ordin morfologic şi funcţional apărute în afecţiunile traumatice ale aparatului locomotor. Gimnastica medicală este metoda pe care am utilizat-o în tratamentul de recuperare funcţională. .prin care persoane calificate (psiholog. Kinetoterapia ( gimnastica medicală) este un mijloc de recuperare ce foloseşte un sistem de exerciţii cu acţiuni asupra întregului organism.menţine diverse segmente ale corpului în poziţii corecte.posturale. Gimnastica medicală foloseşte exerciţii: . combătând atitudini vicioase.tonifică musculatura.menţine elasticitatea structurilor capsulo-ligamentarte şi mobilitatea articulară.

folosesc contracţii musculare izotonice. şi deci alcătuirea unui plan de acţiune pe întinderi variabile. Aceste tulburări sunt: edeme. 2.statice . Capacitatea fizică generală indică intensitatea programului de recuperare şi se determină cu ajutorul testelor asupra consumului de oxigen în efort. . Parametrii generali Tipul şi specificul deficienţei Diagnosticul medical complet al afecţiunii şi localizării trasează privind jaloane generale ale programului. comparativ cu al unui trăgător de tir. Vârsta deficientului dă. făcând profilaxia redorilor articulare şi atitudinilor vicioase.folosesc contracţii musculare izometrice. care pot contribui la încetinirea ritmului de vindecare. Profesiunea şi ramura de sport au un rol important. decât acela al unui atlet. Scopurile secundare ale reeducării sunt legate de prevenirea apariţiei tulburărilor posttraumatice sau postoperatorii locale. de asemenea. la adulţi şi adolescenţi gimnastică. asupra dinamometriei şi ergometriei.corpului. Organizarea programului de kinetoterapie ( gimnastică medicală) În alcătuirea programului de recuperare se iau în considerare o serie de parametri generali şi locali: 1. programul urmând să se alcătuiască în vederea restabilirii condiţiilor optime de muncă specifice. La copii se recomandă imitaţii şi jocuri.dinamice . de asemenea. Programul de recuperare al unui muncitor manual este mai îndelungat decât al unui intelectual. hipotrofia 112 . Durata bolii şi a recuperării. . Tipul afecţiunii impune durate diverse de recuperare. Scopul prim este acela de a ridica cât mai precoce deficientul în poziţie ortostatică şi de a-i oferi posibilitatea de mişcare în această poziţie. ergoterapie şi sport. indicaţii generale asupra naturii programului de recuperare. Parametrii locali Scopul reeducării.

este acela de a nu aplica un tratament decât cu siguranţa de a îmbunătăţi starea pacientului şi niciodată. impusă de necesitatea menajării segmentului în cauză. Caracteristicile morfo-funcţionale ale segmentului interesat – fiecare leziune şi fiecare segment au propriile caracteristici morfo-funcţionale. care antrenează participarea amplă a întregului tren superior.Programele sunt presărate cu numeroase exerciţii de respiraţie. Posibilităţile de percepţie joacă un rol important şi trebuie cunoscute. se datorează fie lipsei de forţă. . dintre care: .musculară şi redoarea articulară. principiul de bază al oricărui tratament medical.25 de minute partea fundamentală . 3. de a face rău. programul de recuperare. Suplinirea unor mişcări cu ajutorul segmentelor învecinate. Tratamentul trebuie început cu precocitate şi pentru a preveni apariţia şi fixarea diverselor compensări mai frecvente la mers şi ca atitudine corporală. în special ca durată a etapelor. Principiul precocităţii tratamentului. . expiraţiile făcându-se cu forţă şi zgomot. Caracteristici generale: . 113 . vechi cât ştiinţa medicală. sub nici o motivare.Programul zilnic al unui kinetoterapeut nu poate fi mai mare de 10 – 12 bolnavi Principiile kinetoterapiei "Primum non nocere".Durata unei şedinţe de kinetoterapie este de 40-45 de minute.10 minute încălzire . Tipul intervenţiei chirurgicale efectuate diferenţiază.Programele au un caracter individual şi cuprind exerciţii adaptate fiecărui caz în parte. de asemenea. fie durerilor. Tratamentul de recuperare funcţională trebuie început cât mai devreme cu putinţă.10 minute încheiere .

Instituirea tratamentului trebuie să ţină seama de o serie întreagă de factori.factori legaţi de personalitatea bolnavului. Posibilităţile intelectuale ale bolnavilor joacă. Tratamentul prin gimnastică medicală solicită organismul în totul lui. care este proporţional cu durata întreruperii. Mobilitatea se recapătă mult mai uşor la 114 . Efortul localizat la segmentul afectat trebuie să urmeze o curbă uşor ascendentă. chiar atunci când exerciţiile fizice folosite sunt analitice. fiecare de importanţă majoră. reprezintă reguli riguroase. având un aparat locomotor mai bine dezvoltat şi înţelegerea mai cuprinzătoare a mişcării şi a efectelor ei. Într-o măsură mai mare decât la oricare alt tratament medical. Principiul individualizării tratamentului. Principiul continuării tratamentului până la recuperarea integrală. atât în cadrul unei şedinţe. întreruperile au ca urmare nu numai prelungirea evoluţiei proceselor de vindecare. În gimnastica medicală recuperatorie. de la cunoscut la necunoscut. iar tratamentul individualizat pe baza datelor personale. Tratamentul prin gimnastică medicală este. în mod obişnuit. de la simplu la complex. varietatea afecţiunilor şi a intervenţiilor chirurgicale şi nenumăratele forme de reacţii ale organismului la tratamentul prin gimnastică medicală obligă la o strictă individualizare. gradarea efortului este obligatorie şi de importanţă hotărâtoare.Principiul gradării efortului. Sexul condiţionează durata tratamentului prin deosebirile specifice referitoare la calităţile fizice. de lungă durată. un rol important în succesul recuperării. ce se pot împărţi în următoarele categorii: . de asemenea. Înainte de orice. Trecerile de la uşor la greu. ci şi un important regres. bolnavul trebuie cunoscut temeinic. Bolnavii obişnuiţi cu practicarea exerciţiilor fizice în mod organizat participă incomparabil cu mai mult succes la tratamentul prin gimnastică medicală. cât şi de-a lungul întregii perioade de antrenament. Tratamentul prin gimnastică medicală trebuie continuat până la refacerea totală a calităţilor fizice (în primul rând forţa şi mobilitatea). Diversitatea localizării.

Exerciţii cu reducerea rezistenţei îşi găsesc aplicarea numai în gimnastica medicală. din ce în ce mai apropiată de normal. Numai prin practica exerciţiului fizic se pot recăpăta forma şi calităţile unui segment afectat de imobilizare prelungită sau de un tratament medical prea îndelungat. Atunci când intervenţia chirurgicală interesează numai sistemul osos. . Calitatea tratamentului medical aplicat este un factor determinant al duratei recuperării în sensul scurtării sau prelungirii timpului necesar. vindecarea este totală. localizarea. ligamente. Localizarea intervenţiei chirurgicale la nivelul articulaţiei (părţi moi. tehnica aleasă. fără urmări. sub multiplele lui forme. iar forţa la bărbaţi. Din punct de vedere terapeutic exerciţiile fizice se împart în două mari categorii: 1. imobillizarea pre. Această rezistenţă este formată din grupul unui segment anatomic şi a unui obiect oarecare sau dintr-o forţă cu acţiune contrară. cu influenţe apreciabile asupra duratei recuperării. Cea mai mare parte a mişcărilor omului sau a exerciţiilor fizice practicate constau în învingerea sau eliberarea unei rezistenţe. Mobilitatea unei articulaţii este recuperabilă numai prin mişcări cu amplitudine crescândă. iar recâştigarea calităţilor fizice pretinde o perioadă de timp relativ scurtă. Vârsta reprezintă un alt factor legat de bolnav.şi postoperatorie determină durata şi rezultatele recuperării funcţionale. după consolidarea leziunilor.femei. 3. capsulă sinovială) determină o recuperare mai anevoioasă şi uneori chiar incompletă(144. iar atonia şi atrofia musculară nu pot fi combătute decât prin exerciţii cu rezistenţă din ce în ce mai mare.145). Exerciţii cu scăderea rezistenţei.factori determinanţi de calitatea tratamentului. . Principalul mijloc al recuperării în afecţiunile aparatului locomotor este exerciţiul fizic. Mijloace folosite în kinetoterapie pentru recuperarea diferitelor afecţiuni al aparatului locomotor. şi anume atunci când forţa musculară este atât de redusă încât nu poate învinge nici rezistenţa 115 .factori generaţi de natura intervenţiei chirurgicale. Gradul acesteia.

exerciţii fizice care folosesc inerţia .exerciţii efectuate cu ajutorul aparatelor formate din scripeţi şi greutăţi . în funcţie de factorul care produce îngreuierea. Deplasarea centrului de greutate al unui segment sau al întregului corp se mai poate realiza şi cu ajutorul diverselor aparate portative cunoscute (bastoane. Posibilitatea de deplasare a centrelor de greutate ale segmentului şi implicit de creştere a rezistenţei este în raport direct proporţional cu oblicitatea segmentului şi cu greutatea lui. şi anume: .exerciţii combinate .exerciţii în care se foloseşte gravitaţia – forţa de gravitaţie poate fi mărită deplasând centrul de greutate al segmentului.exerciţii efectuate din poziţii favorabile din punct de vedere biomecanic .exerciţii în care se folosesc aparate sau sisteme de pârghii şi greutăţi . Exerciţiile astfel efectuate se pot adresa tuturor articulaţiilor şi axelor de mişcare. prin oblicizarea acestuia sau a întregului corp. mingi medicinale). ajungându-se la solicitări maximale. aceste exerciţii se utilizează numai în prima parte a tratamentului. În principiu.exerciţii efectuate în apă.exerciţii executate cu ajutorul corzii elastice . haltere. Exerciţiile bazate pe creşterea rezistenţei se împart în patru categorii. în muncă şi sport. Numai astfel segmentul afectat care a suferit o intervenţie chirurgicală se poate reintegra în complexul solicitărilor impuse de nevoile cotidiene de mişcare. Dintre exerciţiile cu diminuarea rezistenţei enumerăm pe cele mai frecvent folosite: . saci cu nisip.rezultată din greutatea segmentelor respective. 116 . Greutatea corpului poate fi şi ea folosită pentru îngreuierea exerciţiilor la care se poate adăuga şi o greutate suplimentară (minge medicinală.mişcări pasive . Exerciţii cu creşterea rezistenţei Rezistenţa este elementul principal al progresiei. măciuci. 2. până la reluarea integrală a mişcărilor active.

Autorezistenţa poate fi opusă şi de segmente sănătoase.). Modul de utilizare a exerciţiilor fizice statice în vederea recuperării 117 . mai adaptat scopului urmărit în activitatea cuplului recuperator – bolnav sau a unui cuplu de bolnavi. Pentru recuperarea funcţională după intervenţii chirurgicale. coardă elastică etc. Rapiditatea dezvoltării forţei este legată de numărul de unităţi neuromusculare mobilizate în efectuarea exerciţiilor fizice.staza circulatorie creată la nivelul muşchilor în acţiune scade mult aportul de substanţe energetice. Contracţia izometrică corespunde primei componente. Această blocare are drept consecinţă creşterea presiunii venoase intracraniene.sac cu nisip etc. Forţa se dezvoltă foarte bine cu ajutorul exerciţiilor izometrice. stânjeneşte procesele de eliminare şi tulbură procesele metabolice. Orice exerciţiu poate fi exerciţiu dinamic (izotonic) şi static (izometric). care constă în creşterea tensiunii fibrelor musculare ca urmare a excitaţiei nervoase şi o alta neobligatorie care constă în scurtarea sau lungirea fibrei musculare şi care duce la deplasarea unor segmente.rezistenţa realizată cu ajutorul diverselor obiecte portative (minge medicinală cu aruncări şi prinderi.blocarea toracelui şi abdomenului implicit a funcţiei respiratorii.exerciţii cu rezistenţă în perechi – constituie procedeul cel mai sigur. . pentru a oferi punct fix.exerciţii cu autorezistenţă .). exerciţiile izometrice au un rol important din prima până în ultima zi de tratament. . .sunt cele în care rezistenţa este opusă chiar de către executant prin contracţia concomitentă a muşchilor antagonişti. Exerciţii statice. intensitatea şi durata efortului se pot doza cu mai multă exactitate. . Lucrul muscular are două componente: una obligatorie. îndeosebi celor cu inserţii pe trunchi. Exerciţiile statice prezintă şi unele dezavantaje: . suficient de stabil muşchilor aflaţi în contracţie. 3.

dar nu numai al acestora(63. Pentru centralizarea datelor s-a întocmit următoarea fişă de evaluare şi tratament pentru fiecare sportiv în parte (anexa 15): În cercetarea de faţă am desfăşurat studiul pe două loturi. 16. exerciţiile izometrice nu pot fi utilizate după regulile clasice. 18.79. exerciţiul fizic este în multe cazuri factorul de risc traumatic şi în toate cazurile mijloc terapeutic (M. scurtându-se astfel la maximum perioada de convalescenţă a deficitelor locomotorii care au suferit intervenţii chirurgicale. 13. 15. dar trebuie folosite în cadrul tratamentului de recuperare a aparatului locomotor.domeniul kinetoterapiei are multe particularităţi care merită şi necesită să fie analizate din punct de vedere psihologic. De aceea am considerat important să menţionez amplitudinea fiziologică a fiecărei articulaţii 118 . spre deosebire de alte specialităţi medicale. îndeosebi în prima parte a acestuia. 6. 9. pentru creşterea eficienţei procesului de recuperare al sportivilor. şi anume: .84). 1994). 17. Strict analitic. cuprinse în anexa 13. 2. Menţionez faptul că am utilizat pentru lotul experimental. deci după accident. 4. 7. 11. punând deci în contracţie numai un număr mic de muşchi. un complex de exerciţii kinetoterapeutice pentru fiecare articulaţie cuprinse în anexele 18. În cadrul kinetpterapiei. În concluzie. . implicit.lotul experimental cuprinde fişele de evaluare şi tratament nr: 5. 14.poate diminua dezavantajele de mai sus. În fişele de evaluare şi tratament sunt trecute testările articulare în momentul în care sportivul este investigat la spital. 12. cuprinse în anexa 14. Numai astfel se poate realiza o încărcătură musculară mare într-o perioadă când aceeaşi încărcătură nu este posibilă prin exerciţii izotonice. 8. 20. exerciţiile izometrice nu impun blocarea toracelui şi abdomenului şi. nici creşterea presiunii intracraniene. Psihologia kinetoterapiei .lotul martor cuprinde fişele de evaluare şi tratament nr: 1. 19 şi 20. Epuran. 19. care sunt trecute în fişa de evaluare şi tratament. 3. 10. pe lângă exerciţiile kinetoterapeutice.

şi anume: Articulaţia gleznei prezintă următoarea amplitudine fiziologică: . II. .pronaţie: 0o → 90o Subliniez faptul că în fişele de evaluare şi tratament nu este trecută perioada de recuperare medicală. În karate-do 119 0o → 20o 0o → 50o 0o → 25o 0o → 45o Articulaţia genunchiului prezintă următoarea amplitudine fiziologică: . II.eversia: . Exerciţiile pentru membrele inferioare (anexa 25) .flexia: 0o → 145o Articulaţia cotului prezintă următoarea amplitudine fiziologică: . Pentru lotul experimental am utilizat. pe lângă exerciţiile de bază ale kinetoterapiei.supinaţie: 0o → 90o . 22.inversia: . II.45 – 60 de zile pentru entorsă de cot gr.flexia dorsală: .Pentru îmbinarea exerciţiilor pentru membrele superioare/inferioare şi respiraţie am considerat Kata Unsu (anexa 27) punctul forte în procesul de recuperare.flexia plantară: . membrele superioare (anexa 23) şi articulaţia cotului( anexa 24) au fost concretizate prin Kihon (şcoala de bază). 23. exerciţii specifice karate-ului. 24 şi 25). . Perioadele de recuperare medicală prin metodele clasice date de specialişti este de: .flexia: 0o → 140o . Exerciţiile de respiraţie au fost materializate prin exersarea Kata Hangetsu (anexa 26). Trebuie precizat că datele prezentate mai sus reprezintă perioada de când a fost scos aparatul gipsat şi până la recuperarea finală.30 – 45 de zile pentru entorsă de gleznă gr. dar cu accent pe respiraţie. Kata înseamnă lupta cu adversari imaginari şi este un complex de atacuri şi apărări. însumând exerciţii executate cu membrele inferioare şi superioare (anexele 21.60 de zile pentru entorsă de genunchi gr.cuprinsă în cercetare.

. .favorizează eliminarea produşilor toxici din arderile energetice şi acumulaţi în ţesuturi. .îmbunătăţirea stării trofice locale.vasodilataţie periferică activă. . De asemenea produce: .analgezic. Kata Unsu înseamnă chintesenţa stilului în ceea ce priveşte tehnicile de atac şi de apărare. . Am considerat necesar. Metode psihopedagogice Pornind de la ideea că ". .. . Masajul pe care l-am întrebuinţat în cercetare este de tip miostimulent. b.Shotokan. Întotdeauna şedinţa de masaj trebuie să aibă loc după cea de kinetoterapie. ceea ce duce la o îmbunătăţire şi uşurare a procesului de recuperare. . pentru combaterea edemelor traumatice(89. O şedinţă de masaj trebuie să dureze 20 – 30 de minute. Este contraindicată masarea zonelor care prezintă leziuni musculare sau leziuni traumatice.110). Am introdus masajul în cercetare deoarece exercită o influenţă pozitivă asupra zonei unde se acţionează. poziţiile superioare şi forţa explozivă a loviturilor. şi nu în ultimul rând inspiraţia şi expiraţia.sedativ. B. omul poate fi considerat ca fiind un sistem 120 . inactivitatea după un traumatism. care este folosit în profilaxia şi terapia hipotoniilor musculare. util şi important de a introduce exerciţii specifice karate-ului. întrucât sunt mult mai bine cunoscute de către sportivi şi pot fi executate mult mai corect.relaxare musculară.stimularea circulaţiei limfatice. o micşorare a timpului rezervat recuperării propriuzise.stimularea metabolismului. insistând de 2 – 3 ori pe fiecare zonă. benefic.

am utilizat ca metodă psihopedagogică relaxarea psihică. atât în plan teoretic-aplicativ. Prezint în continuare modelul tehnologiei de pregătire psihologică prin antrenament autogen a sportivilor ce au suferit diverse traumatisme. • controlul şi mobilizarea capacităţilor intelectuale.relaxare musculară combinată cu respiraţia . 1980). caracterizat prin capacitatea de autoreglare şi autoorganizare. dar şi practic-aplicativ" (M. Schultz – ce reprezintă o metodă prin care decontracţia musculară şi viscerală împreună cu o respiraţie adecvată devin mijloace de relaxare psihică. H. care au ca rezultat: • controlul emotivităţii şi implicit educaţia stabilităţii psihice. Epuran.încordare musculară combinată cu respiraţia 121 .contracţie musculară şi viscerală cu respiraţie adecvată Metode: . Pregătire Antrenament autogen Obiectiv: .cibernetic complex. Relaxarea În cercetare. probabilist. • mobilizarea motorie corespunzătoare sarcinilor stabilite. Reglarea şi autoreglarea stărilor psihice presupune o serie de procese complexe şi intercondi-ţionate. putem afirma că randamentul maxim şi comportamentul optim în activitatea sportivă nu pot exista fără o valorificare a resurselor fizice şi psihice. • mobilizarea motivaţională şi energetică generală a organismului pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor situaţiei. a. pe care am materializat-o prin antrenamentul autogen – I. • capacitatea de angajare voliţională maximă în activitate. iar mecanismele reglatorii ale stărilor psihice prezintă o importanţă deosebită.

cea mai uzitată cale de a ajunge la relaxare. El poate fi folosit în completarea tratamentului medicamentos al oricărei afecţiuni somatice. creşterea rezistenţei la stres a organismului şi diminuarea efectelor negative ale stersului deja instalat. Antrenamentul autogen Termenul de relaxare semnifică o deconectare generală a individului de activitatea sa cotidiană. începând cu odihna activă şi terminând cu modalităţile statice de deconectare. Acest proces îmbracă forme variate. Relaxarea este o tehnică psihoterapeutică şi autoinformativă. care urmăreşte realizarea unei decontracturi musculare şi nervoase. Mai recent. somn mai odihnitor. economisirea energiei fizice şi psihice. fundamentată ştiinţific. metoda a început să fie utilizată în medicina preventivă. Relaxarea este în acelaşi timp o metodă de autoreglare a stărilor psihice.Experimentul a fost efectuat pe un lot de 10 sportivi cu diferite traumatisme ale aparatului locomotor. contribuind la reducerea durerii şi întărirea eu-lui bolnavului. capacitate de concentrare mai mare şi memorie mai bună). În experiment am utilizat un complex de exerciţii ce aparţin ciclului inferior. Avantajele antrenamentului autogen sunt bine cunoscute în psihoterapia unor nevroze şi afecţiuni psihosomatice. Efectele acestui tip de antrenament pot fi observate de subiecţi încă din primele zile de practică (relaxare mai bună. Este un tip de antrenament complex care a fost demonstrat de Schultz în 1967. având ca efect un repaus cât mai eficient. Antrenamentul autogen. reducerea anxietăţii. precum şi în tratamentul unor afecţiuni de tip nevrotic sau psihosomatic. pentru creşterea rezistenţei la frustrare şi la 122 . utilizată în pregătirea sportivilor.

1999). picioarele sunt grele. mâinile. Antrenamentul autogen cuprinde două cicluri de exerciţii: A. braţul. mâna şi ajunge până la degete" "braţul meu drept este foarte greu" "braţul meu drept este greu ca de plumb" "simt linişte şi greutate" Formule asemănătoare se folosesc şi pentru inducerea progresivă a senzaţiei de greutate la nivelul braţului stâng. a membrului inferior drept şi a celui stâng. precum şi în pregătirea sportivilor de performanţă (Holdevici.alţi factori stresanţi. b) Generalizarea senzaţiei de greutate: "o linişte plăcută mă împresoară" "calmul mă inundă tot mai mult" "simt o linişte şi o pace interioare" "sunt complet calm" "întregul meu corp este destins şi relaxat" "umerii. Ciclul inferior: Voi prezenta în continuare un model de antrenament autogen. din ce în ce mai greu" "o greutate ca de plumb îmi cuprinde umărul. braţele. foarte grele" "întregul meu corp este foarte greu" 123 . ciclul inferior (model adaptat după tehnica lui Schultz): a) Inducerea senzaţiei de greutate la nivelul braţului: "sunt în întregime liniştit şi cu desăvârşire calm" "toţi muşchii îmi sunt destinşi şi relaxaţi" "o linişte plăcută mă înconjoară" "nimic nu-mi tulbură liniştea" "simt o pace şi o linişte interioară profundă" "sunt foarte calm şi liniştit" "braţul meu drept e greu.

d) Generalizarea senzaţiei de căldură: "întregul meu corp este relaxat. perfect liniştit" "o căldură plăcută îmi cuprinde umerii."întregul meu corp este cuprins de o greutate foarte mare" "corpul meu este greu. ca şi cum ar fi cufundat într-o baie caldă" "braţul meu drept este învăluit într-o căldură odihnitoare" "linişte. căldură" "liniştea şi echilibrul mă împresoară" Comenzi asemănătoare se folosesc şi pentru inducerea senzaţiei de căldură în braţul stâng şi în picioare. greutate. greu ca de plumb" "sunt foarte calm şi liniştit" c) Inducerea senzaţiei de căldură la nivelul braţului drept: "o căldură puternică îmi cuprinde braţul drept" "o căldură puternică îmi cuprinde braţul drept. braţele. relaxat. ca într-o baie caldă" "sunt liniştit şi relaxat" "liniştea şi echilibrul mă împresoară" "mă las cuprins de tihna senină şi necontenitul echilibru" "sunt în întregime liniştit" "sunt cu desăvârşire calm" "întregul meu corp este destins. mâna dreaptă şi ajunge până la degete" "vasele se dilată şi simt căldură în braţul drept" "o căldură plăcută îmi cuprinde braţul şi mâna dreaptă" "braţul meu drept devine cald. inert" "întregul meu corp este greu" "simt în tot corpul o greutate copleşitoare" 124 . mâinile. picioarele" "o căldură plăcută îmi cuprinde tot corpul" "întregul meu corp este învăluit într-o căldură plăcută" "întregul meu corp este învăluit într-o căldură plăcută.

foarte liniştit" "inima mea bate liniştit şi egal. orice tensiune dispare" "plexul solar este cuprins de o căldură plăcută" "plexul solar e cald şi relaxat" h) Exerciţiu pentru inducerea vasoconstricţiei în zona frunţii: "îmi simt capul liber şi uşor" "muşchii feţei sunt relaxaţi" "bărbia este destinsă şi relaxată" "fruntea devine rece şi tot mai destinsă" "simt cum aerul rece îmi împresoară tâmplele" "simt răcoare în zona frunţii" 125 . împrăştiind tot sângele în corp" "inima mea bate liniştit şi egal. calm şi egal" "sunt perfect liniştit şi relaxat" f) Exerciţiu pentru calmarea respiraţiei: "respiraţia mea devine liniştită şi rară" "respir liber şi aproape de la sine aerul din jurul meu" "respir calm şi liniştit. împrăştiind tot sângele în corp" "inima parcă lucrează de la sine" "inima bate liniştit. fără efort" "respir foarte calm şi liniştit" g) Exerciţiu pentru trăirea senzaţiei de căldură în zona plexului solar: "sunt perfect calm şi relaxat" "sunt perfect liniştit" "muşchii abdominali sunt destinşi."corpul este greu şi destins. ca un arc în repaus" "o căldură agreabilă îmi cuprinde tot corpul" "tot corpul meu este învăluit într-o căldură plăcută şi liniştitoare" "simt o căldură plăcută care îmi cuprinde tot corpul" e) Exerciţi pentru liniştirea bătăilor inimii: "inima mea bate liniştit.

. timp de 5-7 minute. Condiţiile în care se realizează antrenamentul autogen: Este indicat ca relaxarea să se realizeze în condiţii de: . medic). După însuşirea tehnicii se poate ajunge până la 15 minute.poziţia decubit dorsal (culcat pe spate). ceea ce înseamnă că.linişte .poziţia "birjarului": subiectul.temperatură normală . se recomandă utilizarea unei înregistrări audio a textului Tehnica de relaxare se aplică individual sau în grup (7 – 10 persoane).semiobscuritate Se recomandă trei poziţii în care relaxarea se obţine mai uşor: . cât şi preventiv. în pregătirea psihologică a sportivilor.poziţia şezând pe un fotoliu . În perioada de învăţare a tehnicii este indicată: . aşezat pe un scaun. În cercetare nu folosesc ciclul superior. acesta îşi creează o stare de detaşare de tip hipnoid care provoacă la rândul său o destindere musculară" B. apleacă uşor coloana din talie. Picioarele sunt depărtate. iar coatele sprijinite pe coapse . de 2-3 ori pe săptămână subiectul fiind instruit să continue exerciţiul acasă.în absenţa terapeutului. datorită 126 .practicarea poziţiei nr."creierul îmi este limpede ca un izvor de munte" "îmi simt capul foarte limpede" "sunt perfect liniştit şi relaxat" Exerciţiile din cadrul ciclului inferior al antrenamentului autogen au deci menirea să determine o "decontractură concentrativă" a subiecţilor. 3 sub îndrumarea unui specialist (psiholog. prin concentrarea pe formulele sugestive. Ciclul inferior al antrenamentului autogen poate fi utilizat cu succes atât în psihoterapie. deoarece este foarte greu de a ajunge la acest nivel. Ciclul superior – presupune un stagiu de 6 luni până la 2 ani de practicare a ciclului inferior.

►Obstacole care stau în calea practicării relaxării Foarte mulţi subiecţi sănătoşi sau cu tulburări neuropsihice ori psihosomatice încep să practice exerciţiile de relaxare cu entuziasm. Cele mai frecvente scuze sunt: 1. "Nu sunt suficient de disciplinat pentru a putea practica relaxarea". creşterea capacităţii de concentrare şi dominarea propriului organism. fără a conştientiza actul inspirator. Cu alte cuvinte. Ignoraţi inspiraţia. "a. "Nu am timp pentru relaxare". După părerea lui Scultz. "Exerciţiile de relaxare sunt foarte plictisitoare". reglarea circulaţiei periferice. De aici se desprinde concluzia că subiectul nu a perseverat suficient în practicarea relaxării. Persoanele care gândesc astfel sunt prea agitate şi trăiesc la un nivel prea ridicat de tensiune psihică. Observaţi ciclul respirator în mod pasiv. "Nu am un loc potrivit pentru relaxare". aceste formule trebuie să fie utilizate numai după însuşirea celor şase exerciţii standard din cadrul ciclului inferior al antrenamentului. subiectul nu plasează relaxarea pe lista priorităţilor zilnice. Lăsaţi corpul să respire de la sine. Respiraţi normal.contribuţiei sale la liniştirea generală a organismului. 3. Exerciţii de relaxare prin expiraţie Curtis (1987) dă câteva indicaţii metodice pentru intrarea subiectului într-o stare de relaxare utilizând tehnica respiratorie. În acest caz este recomandabil ca subiectul să-şi găsească un asemenea loc. Permiteţi organismului să inspire de la sine. autoobservându-vă calm respiraţia. b. Schultz a subliniat importanţa combinării exerciţiilor de relaxare cu forme sugestive. 127 . 4. aşa-numitele formule "intenţionale". 2. pe care le descrie ca pe nişte sugestii posthipnotice. amortizarea rezonanţei stărilor afective negative. astfel încât aceasta să se transforme într-o deprindere cu efecte benefice. după care le abandonează mai devreme sau mai târziu.

128 . Subiectul va rămâne un timp în stare de relaxare. Concentrţi-vă atenţia asupra expiraţiei. bătăile inimii se domolesc. subiectul se concentrează asupra fazei expiratorii. de pace interioară. se contopeşte cu mediul înconjurător. organismul se linişteşte tot mai mult. 1987): "a. b. picior) sau asupra părţii corporale imediat următoare. . se relaxează purtat de senzaţia de relaxare.în continuare. Indicaţii metodice (Curtis. După câteva cicluri respiratorii. gândiţi-vă şi vizualizaţi expiraţia. în cercetare am utilizat şi alte exerciţii de relaxare. de linişte. timp de câteva cicluri respiratorii (2-5) se va observa aerul care intră şi apoi părăseşte căile nazale.). respiraţia devine tot mai liniştită. c. se instalează o senzaţie de linişte. gleznele. Atunci când se doreşte ieşirea din această stare. Concentraţi-vă asupra unei anumite părţi a corpului (Este bine să porniţi de jos în sus: labele picioarelor. Simţiţi şi trăiţi senzaţiile specifice expiraţiei: senzaţia de scufundare.c. încercaţi să simţiţi relaxarea în acea parte a corpului.în timpul expiraţiei simte cum corpul se scufundă. cu fiecare expiraţie. concentraţi-vă asupra zonei simetrice (braţ. Se va observa cum. tot mai mult cu fiecare expiraţie. . percepe căldura aerului care părăseşte căile nazale. . cum ar fi: Exerciţii de relaxare în etape Şi acest exerciţiu se bazează pe utilizarea tehnicii expiraţiei. b. În timpul exerciţiului menţineţi o atenţie pasivă. pe parcursul altor câteva cicluri respiratorii. se va inspira adânc. Atunci când respiraţi. gambele etc. Pentru exerciţiile de relaxare prin expiraţie trebuie adoptată o poziţie comodă (culcat dorsal sau şezând cu capul şi braţele sprijinite.cu ochii închişi. se fac câteva mişcări de extensie şi flexie a membrelor şi se deschid ochii. De asemenea. de greutate".

E2. T1 – stând. Exerciţii pentru concentrarea atenţiei 129 ..C. 4 secunde expiraţia). Recomandare: Exerciţiile de respiraţie încep cu faza 0. .d. deschideţi ochii.. Expiraţia seamănă cu un uşor şuierat.E1.C... revenind de pe vârfuri. e. după care reveniţi realizând o inspiraţie profundă. "expir agitaţia. deschizând pumnii şi imaginând că aerul iese chiar prin vârfurile degetelor. R. inspiraţie apnee expiraţie apnee inspiraţie Indicaţie: Această respiraţie este bine să fie numai abdominală. adică cu expiraţia. toracele nu se mişcă de loc sau aproape de loc. Notă: Timpii respiratori: pentru calmarea emoţiilor este de preferat ca expiraţia să fie mai lungă decât inspiraţia (2 secunde inspiraţie. T2 – expiraţie lentă pe gură. Schemă: 4 secunde – 2 secunde – 4 secunde – 2 secunde – 4 secunde etc.stând (în ortostatism) expiraţie puternică pe gură de câteva ori.". câteva mişcări de flexie şi extensie a membrelor. Subiectul se va folosi de sugestia verbală: "inspir calmul. la expiraţie se retrage uşor. inspiraţie uşoară pe nas cu ridicare pe vârfuri şi strângând pumnii." – se vor pronunţa în gând. Rămâneţi un timp în stare de relaxare." Exerciţii de respiraşie pentru calmarea emoţiilor R. Parcurgeţi toate zonele corpului până când majoritatea acestora sunt relaxate. încordarea. la inspiraţie abdomenul se umflă uşor.

însă cu braţele de-a lungul corpului. C. T3 – aerul va trece în partea superioară a plămânilor. în gând. ridicând regiunea mijlocie a pieptului. – Respiraţia ritmică .în poziţie relaxată pe fotoliu. ridicând uşor peretele abdominal. – Conştientizarea ritmului . 130 . Numai la sfârşitul expiraţiei. .7). .C. Când subiecţii au perceput astfel ritmul. numărând tot până la opt. retragerea în acelaşi timp a abdomenului. înainte de a trece la exerciţiile următoare. El pronunţă în gând formula "sunt perfect stăpân pe forţele mele". fără efort şi autoimpunere.A1. ridicând abdomenul.expiraţia se face natural. Expiraţia are loc lent. va trebui să execute un efort cu muşchii abdominali. subiectul respiră de câteva ori. Formula se repetă de mai multe ori. Cutia toracică va fi lăsată să se relaxeze de la sine. încearcă să-l resimtă interior. subiectul îşi va simţi pulsul şi mental. numărând în gând după propriul ritm (idem C. în timp ce aerul se scurge uşor pe nas. continuând inspiraţia pentru a umple pieptul la maximum. numărând în gând acelaşi ritm sistolic.R.R9. policele dedesubt. Degetele pe dosul mâinii stângi. – Respiraţia completă în patru timpi T1 – inspiraţie uşoară pe nas. continuarea inspiraţiei pe nas. controlând periodic exactitatea ritmului. C. . T2 – fără oprire. în corp. se va încerca acelaşi lucru.poziţia relaxată.R8. numărând fiecare pulsaţie.se va învăţa şi exersa la început respiraţia lentă cu regularitate şi continuitate. inspiraţie uşoară pe nas.poziţia relaxată. Se admite că subiectul nu va putea inspira mai mult în momentul în care ajunge la cifra 8. pentru a putea elimina complet aerul viciat.R7. fără retragerea abdomenului. C. cu mâinile aşezate pe marginea inferioară a abdomenului. fără dilatarea părţii superioare a pieptului.

T4 – expiraţie uşoară pe nas, făcând un efort ca la sfârşitul acesteia să se golească aerul complet din plămâni. C.R4. – Respiraţia fragmentată -toracică T1 – în relaxare, inspiraţie lentă pe nas, ridicând lent cutia toracică, dar retrăgând abdomenul. Când pieptul este dilatat, subiecţii execută încă un efort de inspiraţie pentru ca aerul să intre şi în vârful plămânilor. T2 – expiraţie lentă, completă. C.R5 – Gimnastica şi controlul diafragmei T1 – în relaxare, inspiraţie lentă pe nas, ridicând uşor peretele abdominal, fără dilatarea părţii superioare a pieptului şi menţineţi aerul. T2 – în apnee, retragerea abdomenului repede, dar fără a-l brusca, menţinând apneea, împingerea din nou a abdomenului înainte, relaxând toracele. T3 – dilatarea abdomenului; toracele retras şi expiraţie lentă, pe nas, pentru golirea completă a plămânilor. C.R6 – Respiraţia completă T1 – mereu relaxat, inspiraţie uşoară pe nas, ridicând uşor peretele abdominal, fără dilatarea părţii superioare a pieptului. Când nu mai poate fi ridicat se continuă inspiraţia fără a retrage abdomenul. T2 – ridicarea coastelor. T3 – continuarea inspiraţiei, ceea ce determină ca aerul să ajungă în vârful plămânilor, printr-un efort intern care să ridice aerul mai mult în regiunea superioară. Indicaţie: - cei trei timpi nu sunt distincţi; cele trei faze se succed fără întrerupere. - numărul de repetări este mai mare pentru acest exerciţiu (10-20x), pentru ca respiraţia completă să decurgă uşor, uniform; executată fără grabă şi fără bruscare. Atingerea acestui stadiu reprezintă faptul că toracele a devenit suplu; plămânii se vor dilata cu uşurinţă.

131

►Caracterizarea psihofiziologică a stării de relaxare Analizând cu atenţie starea în care se găseşte subiectul în timpul relaxării, putem desprinde câteva caracteristici generale ale acesteia, valabile în primul rând pentru antrenamentul autogen, dar şi pentru alte tehnici de relaxare: 1. La subiectul în stare de relaxare se constată o limitare a motricităţii, o lipsă a nevoii de a acţiona. 2. În stare de relaxare, subiectul trăieşte în mod frecvent o senzaţie de greutate şi căldură în membre. 3. Se remarcă, de asemenea, o modificare a dinamicii atenţiei, în sensul unei orientări selective a acesteia asupra formulelor comandate şi, în acelaşi timp, o scădere a interesului manifestat de subiect faţă de stimulii exteriori. 4. În timpul relaxării, subiectul trăieşte o stare de pasivitate în raport cu ambianţa; pasivitatea se accentuează atunci când relaxarea este comandată din exterior de către terapeut şi scade pe măsură ce subiectul învaţă să-şi autocomande starea de relaxare. 5. Aproape toţi subiecţii remarcă instalarea în timpul relaxării a unei stări afective aparte, de nuanţă pozitivă; ei trăiesc o stare de linişte, de calm, de destindere. 6. Starea de relaxare este o modalitate de activare a disponibilităţilor latente ale fiinţei umane, fapt demonstrat de efectele favorabile ale relaxării asupra stării psihice şi fizice a subiecţilor. 7. Relaxarea poate fi considerată, aşadar, o metodă de autoreglare a stărilor psihice ale subiectului, de autoorganizare a eu-lui acestuia, fiind nu numai o tehnică de psihoterapie, ci şi una cu caracter autoinformativ. b. Autosugestia este o metodă psihopedagogică care se referă la influenţarea asupra unui element psihologic de care depinde obţinerea unui avantaj. Am folosit autosugestia în sens pozitiv, în ceea ce priveşte o mai bună funcţionare a organismului, o creştere a capacităţii de concentrare înlăturând

132

efectele negative ale emoţiilor şi nu în ultimul rând scurtarea perioadei de recuperare879,80,81,82). Pentru realizarea acestui lucru am acţionat prin antrenamentul psihoton. În continuare prezentăm modelul de pregătire psihologică prin antrenamentul psihoton pe un lot de 10 subiecţi cu diferite traumatisme ale aparatului locomotor.

ANTRENAMENT PSIHOTON Obiectiv: - relaxare progresivă

Metode: - relaxare - autocontrol - activare Mijloace: - grupe musculare tren superior - grupe musculare tren inferior - grupe musculare combinate

Antrenamentul psihoton este o formă prin care se realizează autosugestia, fiind o metodă de reglare şi autoreglare a stării psihice a sportivilor, de optimizare a mecanismelor de adaptare la situaţiile dificile ale perioadei traumatice şi posttraumatice. În cercetarea noastră, metoda antrenamentului psihoton a vizat crearea unor stări fizice şi psihice de relaxare. Scopul antrenamentului psihoton este reprezentat de obţinerea unui nivel optim de funcţionalitate neuropsihică. Metoda antrenamentului psihoton reprezintă o metodă eficientă pentru

133

liniştirea sportivului şi economisirea energiei sale nervoase în vederea obţinerii unui repaus cât mai eficient şi, implicit, a unei conservări a energiei psihice. Metoda folosită a cuprins două faze: una de relaxare şi una de activare. Pentru eficienţa practică a metodei, am alcătuit un sistem de relaxare progresivă, adaptat după procedeele de relaxare progresivă descrise de Bernstein şi Borkovec, pe care le-am utilizat în recuperarea traumatismelor. Relaxarea progresivă, după cum sugerează numele, cuprinde tensionarea şi relaxarea diferitelor grupe de muşchi. Deşi este o tehnică de relaxare, începem cu tensionarea, deoarece majoritatea indivizilor găsesc că este mai uşor să treci de la o stare de tensiune la o stare de relaxare, decât pur şi simplu să relaxezi muşchii. Prima şedinţă de antrenament de relaxare progresivă a durat 45 de minute. Pe măsură ce antrenamentul continuă, şedinţele au devenit din ce în ce mai scurte iar grupele de muşchi pot fi combinate, şi faza de tensionare poate fi atinsă. Scopul antrenamentului de relaxare progresivă este autocontrolul. În cercetare am aplicat acest sistem, cu scopul ca subiectul să poată să recunoască nivelurile de tensiune şi să relaxeze musculatura. Instrucţiuni generale Pe măsură ce înaintăm în cadrul acestui exerciţiu, diverse grupe musculare vor fi tensionate pentru un scurt timp, şi apoi relaxate la următoarele comenzi: - "Acum" – pentru tensionare; - "Relaxaţi" – pentru relaxare. La comanda "Acum", subiecţii trebuie să tensioneze muşchii şi să susţină încordarea până la comanda "Relaxaţi", şi atunci să elibereze încordarea dintr-o dată, şi nu treptat. Pe măsură ce traversăm stările de încordare şi relaxare subiecţii au dat atenţie senazaţiilor de tensiune şi relaxare. În timpul execuţiilor nu s-a vorbit, sunetele şi activităţile care distrag atenţia concentrată asupra senzaţiilor din muşchi au fost ignorate. De fiecare dată metoda de tensionare a fost dată la semnalul "Acum" pentru încordare, iar apoi semnalul "Relaxaţi". Am

134

traversat tensionarea şi relaxarea a doua oară şi apoi am trecut la următorul grup muscular. Cele 16 grupe musculare cu care s-a lucrat şi instrucţiunile generale care s-au urmat pentru încordarea acelor muşchi a inclus următoarele: 1. Mâna dreaptă şi antebraţul. Strânge pumnul. 2. Bicepsul şi braţul drept: împinge cotul în jos şi trage-l înapoi. 3. Mâna stângă şi antebraţul stâng. Strânge pumnul. 4. Bicepsul şi braţul stâng: împinge cotul şi trage-l înapoi. 5. Fruntea: ridică sprâncenele cât poţi de sus şi încruntă fruntea. 6. Centrul feţei: încreţeşte nasul. 7. Partea inferioară a feţei şi maxilarul: trage înapoi colţurile gurii. 8. Gâtul. Trage bărbia în faţă şi gâtul înapoi. 9. Pieptul, spatele şi umerii. Apropie omoplaţii şi respiră adânc în timpul încordării. Expiră uşor şi încet în timpul relaxării. 10. Stomac şi abdomen. Încordează stomacul. 11. Coapsa dreaptă. Contracţia muşchilor coapsei. 12. Muşchii gambei. Trageţi degetele de la picioare în sus. 13. Piciorul. Strâgerea degetelor spre interior. 14. Coapsa stângă. Contracţia muşchilor coapsei. 15. Muşchii gambei. Trageţi degetele de la picioare în sus. 16. Piciorul stâng. Strâgerea degetelor spre interior. Pentru şedinţele mai scurte, grupele musculare au fost combinate astfel: - mână, braţ, antebraţ (dreapta); - mână, braţ, antebraţ (stânga); - faţa, muşchii feţei; - gâtul; - zona trunchiului (piept, spate, umeri, stomac, abdomen); - coapsa, gamba, piciorul – stânga; - coapsa, gamba, piciorul – dreapta. Pentru buna desfăşurare a experimentului am considerat eficient să acţionez

135

Pentru relaxare: corpul relaxat – expiraţie mintea activă – inspiraţie b. Pentru concentrare: Mă concentrez asupra problemei de rezolvat – inspiraţie Dar sunt relaxat şi liniştit – expiraţie c. Pentru înviorare: Sunt treaz şi în stare de alertă – inspiraţie Elimin toată oboseala – expiraţie d. Pentru reducerea anxietăţii: Teama mă părăseşte – expiraţie Curajul pătrunde în mine – inspiraţie f. Respiraţia de reîncărcare a organismului 136 . Pentru creşterea rezistenţei organismului: Sunt ca un munte – inspiraţie De rezistenţă – expiraţie e.şi prin exerciţii de respiraţie cu autosugestie. Exerciţii de respiraţie cu autosugestie Jencks (1977) ne prezintă câteva modele de exerciţii respiratorii în cadrul cărora respiraţia se continuă cu formule autosugestive cu caracter reglator: a. Pentru a face faţă cu succes unor competiţii: Concurez cu toate forţele – inspiraţie Dar am controlul relaxat al corpului – expiraţie Concurez calm – expiraţie Rece – inspiraţie Adunat – expiraţie Combativ – inspiraţie Câteva exerciţii de respiraţie cu autosugestie pentru autoreglarea stării psihice: a.

Exerciţiu pentru calmarea durerii Culcat într-o poziţie relaxată sau şezând cu spatele drept. expirând. În timpul inspiraţiei vă închipuiţi că introduceţi o anumită cantitate de energie în organism. Inspiraţi imaginându-vă din nou că starea organismului se ameliorează. cu palmele la nivelul plexului solar.Culcat sau şezând cu coloana vertebrală dreaptă. Culcat într-o poziţie relaxată. Vă închipuiţi apoi că la fiecare inspiraţie energia se distribuie în tot organismul. Executaţi în 137 . Exerciţiu pentru dezvoltarea unor calităţi fizice sau psihice Culcat sau şezând într-o poziţie comodă. ajungând la fiecare organ al corpului. 4 timpi expiraţie). se respiră ritmic (4 – 2 – 4 – 2 sau 6 – 3 – 6 – 3 ). Exerciţiu de reglarea circulaţiei Culcat pe spate sau şezând cu coloana vertebrală dreaptă. vă închipuiţi că la fiecare inspiraţie se introduce în organism energie. vă imaginaţi că la fiecare inspiraţie se introduce în organism o mare cantitate de energie. cu coloana vertebrală dreaptă. Exerciţiu de respiraţie cu distribuirea energiei în organism. vă închipuiţi că daţi afară toate toxinele din organism. e. Exerciţiul este indicat pentru persoane cu circulaţia periferică deficitară. b. pe care o înmagazinaţi la nivelul plexului solar. vă închipuiţi că la fiecare expiraţie se trimite un curent de aer în zona dureroasă pentru a restabili circulaţia sângelui în regiunea respectivă. vă imaginaţi că posedaţi deja calitatea dorită şi că aceasta se dezvoltă. înviorând şi vitalizând întregul organism. se expiră ritmic. iar la o nouă expiraţie vă închipuiţi că senzaţia de durere dispare. imaginându-vă că aerul se scurge de-a lungul braţului până la zona dureroasă. d. se respiră ritmic. se respiră ritmic utilizând respiraţia abdominală (4 timpi inspiraţie. După ce v-aţi familiarizat cu ritmul respirator. c. În continuare. Apoi. imaginându-vă vasodilataţia în diverse zone ale capului. Pentru sporirea efectelor autosugestiei se poate aşeza palma pe regiunea dureroasă.

acelaşi timp o respiraţie ritmică. • creşterea capacităţii de concentrare. abdomenului. Inspiraţi din nou. • recuperarea rapidă şi eficientă după efort. menţinând cât mai mult timp imaginea mentală creată. concentrându-vă din nou asupra cifrei 1. În timpul următoarei respiraţii plasaţi cifra 2 lângă cifra 1 în abdomen. În aplicarea acestei metode psihopedagogice am urmărit obţinerea următoarelor efecte pozitive: • echilibrarea tensiunilor musculare. • recuperarea după diferite traumatisme într-un procent cât mai mare şi într-o perioadă cât mai scurtă. picioarelor. Exerciţiu de respiraţie pentru creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei (Jenckson 1977) Stând cu corpul relaxat. Faceţi câteva mişcări de scuturare a braţelor şi picioarelor. ca şi cum v-aţi elibera de tot ce este rău şi inutil în organism. În timpul pauzei respiratorii strângeţi pumnii încordaţi. • creşterea încrederii în sine. f. Imaginaţi-vă aerul care pătrunde prin căile respiratorii până în plămâni şi de acolo în zona abdominală. g. muşchii braţelor. Inspiraţi din nou lent. Repetaţi până la cifra 10. numărând "unu" şi imaginaţi-vă că cifra 1 se aşază odată cu expiraţia la nivelul abdomenului. concentrându-vă asupra cifrelor 1 şi 2. spatelui. • un control eficient al emotivităţii. Expiraţi lent. • creşterea rezistenţei la stres. 138 . bazinului. Vasilescu 1988) Inspiraţi profund ca pentru o respiraţie completă şi reţineţi aerul timp de 10 – 15 secunde. inspiraţi lent pe nas. Expiraţi vioi şi relaxaţi toţi muşchii corpului. • ameliorarea odihnei. Exerciţiu pentru reducerea rapidă a încordării emoţionale (Holdevici.

adaptabil. eficient. 139 . acordarea primului ajutor. vitaminizarea. administrarea de vitamine. respectarea programelor de refacere şi recuperare. s-a utilizat relaxarea şi autosugestia ca metode psihopedagogice. deoarece erau exerciţii cunoscute de către ei şi implicit rezultatele au fost mult mai bune.3. o problemă importantă în programul de recuperare o constitue alimentaţia raţională. nefolosirea drogurilor şi a dopingului conduc sportivul către rezultate pozitive nu numai în activitatea sportivă. • Substituirea unor termeni şi exerciţii din kinetoterapie cu exerciţii specifice karate-ului au fost acceptat foarte bine de către subiecţi. De asemenea. Concluziile capitolului Cunoaşterea frecventelor forme de traumatisme întâlnite în practica karateului ne îndreptăţeşte să alcătuim un program de recuperare util.Am considerat util şi necesar de a face aceste testări înaintea procesului de recuperare pentru a depista eventualele probleme legate de stres şi depresie pe care le-ar putea avea subiecţii datorită traumatismelor.6. metodele de recuperare fizice şi psihopedagogice. În procesul de cercetare am alcătuit un program de recuperare care cuprinde următoarele etape şi strategii: • Testarea sportivilor ce practică karate-do Shotokan prin scala de autoevaluare a depresiei (Zung). • Analiza şi interpretarea datelor pentru depistarea sportivilor predispuşi la stres. uşor de parcurs şi aplicabil subiecţilor noştri în funcţie de traumatism. dar şi în procesul de refacere -recuperare.Informarea sportivului în ceea ce priveşte alimentaţia raţională. De asemenea. Viziunea specialiştilor asupra apariţiei traumatismelor şi metodelor de recuperare utilizate în cercetare în conformitate cu rezultatele ancheteichestionar m-au determinat să trag o serie de concluzii asupra modului de gândire a specialiştilot în ceea ce priveşte frecvenţa traumatismelor. • În programul de recuperare fizică s-au utilizat kinetoterapia şi masajul. colaborarea factorilor de răspundere.

CAPITOLUL 4 ARGUMENTAREA APLICĂRII PROGRAMEI EXPERIMENTALE ÎN PROCESUL DE RECUPERARE MEDICALĂ CLASICĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ A DIFERITELOR TRAUMATISME CARE APAR ÎN PRACTICA KARATE-DO SHOTOKAN Prima etapă a cercetării a constat în testarea sportivilor prin scala de autoevaluare a depresiei (Zung). la indicaţia specialistului.Din sondajul efectuat s-au constatat următoarele:60% au răspuns normal.1. kinetoterapie cu elemente din artele marţiale. 15% nu au depresie. 35% depresie medie. 35% au fost în limita normalului şi 5% au avut un stres major. vitaminizării adecvate.lot martor În urma testării articulare efectuate pe lotul martor înainte şi după recuperare s-au obţinut rezultatele exprimate prin tabelele 1 şi 2. Strategia recuperării fizice medicale prin intermediul kinetoterapiei şi Strategia de recuperare prin intermediul relaxării şi autosugestiei. Amplitudinea 140 . lucru ce ne-a permis din punct de vedere psihologic să începem programul de recuperare.• • • • • Strategia psiho-pedagogică de depistare a stresului şi depresiei. unde s-au impus măsuri de echilibrare psihică. Din testarea efectuată s-au constatat următoarele: 55% depresie uşoară.entorsă cot Supinaţie . Rezultatele testării articulare şi interpretarea datelor .După ce m-am convins că nu sunt probleme majore din punct de vedere psihologic am început programul de recuperare medicală clasică şi psihopedagogică. Strategia de recuperare prin substituirea unor termeni şi exerciţii din Strategia de recuperare prin implimentarea unei alimentaţii raţionale şi a masajului. 4. Tot în această etapă s-au testat sportivii predispuşi la stres.

00 45.25o 1 B.00 52.87.00o 3. 50. P.P.86.(%) 90 90 Dupa 3. Inainte 30 . P.75 45.88.00 Din figura1 putem evidenţia rezultatele pozitive obţinute prin recuperarea fizică.00o 1 2 tabel 6 Nr.C.65o o Date Rec.90o.M.R.5 . Lotul martor tabel 1 Nr.(%) 85 85 Dupa 4.C. I. Fisa N.75 45.P. 1 2 Inainte 50. Inainte 30 . tabel 2 Nr.P.50 Centru interval o Dupã Normal 43.88.70o o Date Rec. după cum reiese din tabelele 5 şi 6.00 40.P.75 45. Fisa N. Fisa N.00o 4.R.37 45.M. B. Lotul experimental tabel 5 Nr.C.00 45.70 30 .00 1 Sportivi Inainte Dupã Normal 2 Normal Inainte 141 .65 35 . Fisa N.5 . P.00 .50 .C. I.00 47. 2 P. Rezultate (grade) SUPINATIE.fiziologică a articulaţiei cotului este de 0o .00 45. 1 2 Inainte 50.50 Centru interval o Dupã Normal 45.00 Supinaţie -Lot experimental Recuperarea prin metode fizice şi psihopedagogice a sportivilor testaţi s-a realizat în procent de 90%.

00 1 Sportivi Inainte 2 Normal Inainte Dupã Normal fig 2 Comparând cele două loturi.20.05.00 50.00 35.00 45. Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 3).D.00 1 3. Recuperarea sportivilor după programul de kinetoterapie şi masaj s-a efectuat în procent de 85%.00 40. . Testul STUDENT (t-TEST) tabel 3 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.10 6. 55. Din calculele efectuate s-a desprins P calculat cu o valoare mai mică decât 0. observăm un câştig de 5 procente obţinute de sportivii din lotul experimental. ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza nulă.01 0.fig1 Progresul obţinut în urma tratamentului de recuperare clasică şi psihopedagogică este exprimat şi în figura 2 Rezultate (grade) SUPINATIE.31 0. În acest caz P=0.71 142 .20 12. 0. din tabel) I. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.

tabel 8 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.25 48.02.07 0. 0.04 2.50 50.00 0.31 0.56 0.71 143 .00 1 26.75 1.13 1. tabel 4 Indicatori statistici Valori Inainte Dupa Testul STUDENT (t-TEST) tabel 7 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.25 1.Indicii statistici (tabel 4) exprimă valori pozitive obţinute după recuperare.00 43.88 45.50 47.77 3.03 2.56 0.00 52.88 44. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.25 1.27 0. din tabel) Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.38 45.50 50.75 1.01 0.75 45.D.01 6.50 15.75 2.0%) Valori Inainte Dupa 51.00 1.00 0.77 3.00 15. deoarece P = 0.75 1.75 12.19 0.37 45.41 2.25 0.25 51.13 1.03 2.41 Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 7) din care reiese că se respinge ipoteza nulă.25 0.00 44. De asemenea.02 12.0%) I.75 1. indicatorii statistici evidenţiază valori pozitive după programul de recuperare prin metode fizice şi psihopedagogice (tabel 8).19 45. .71 48.

I.00o 85 2.50 46.C.00 144 . Fisa N.30o 1 2 tabel 13 Nr.00 Pronaţie . Tabel 10 85 2.25 45. PRONATIE 45.00 45.88.88.50 37.P.15 45.87 45.00 Din figura 3 se observă o creştere a amplitudinii fiziologice în articulaţia cotului de la 42. P.25 .50 o Date Rec.P.lot experimental Asocierea metodelor de recuperare fizice cu metodele psihopedagogice a realizat un procent recuperator de 90% (tabel 12 şi 13).lot martor După efectuarea recuperării prin metode fizice s-a obţinut un procent recuperator de 85% (tabel 9 şi 10).C.00 40. 1 2 Inainte 47.R. Fisa N. Fisa 1 B.60o Inainte 42.C.00 Centru interval o Dupã Normal 45.70 15 .C.M.P.73o o Date Rec. I.70 20 .00 43. P. Lotul experimental tabel 12 Nr.P.50o Centru interval o Dupã Normal 44.62 (normal = 45.00o 2.50 . B. Inainte 15 . 2 P.(%) Dupa 1 2 Nr.25 . P.M. Lotul martor tabel 9 Nr. N. Fisa N.Pronaţie .00 35.R.00 .87.62 45.(%) 90 90 Dupa 2. Inainte 25 .00).50 la 44.85.

00 Inainte Dupã Normal 1 47.05.00 45.00 45.00 2 46. observăm o creştere cu 5 procente a lotului experimental faţă de lotul martor.00 43.31 145 .00 0.15 45.Fig3 Din figura 4 se desprinde progresul realizat de lotul experimental faţă de lotul martor în urma procesului de recuperare prin metode fizice şi psihopedagogice.00 fig 4 Făcând o comparaţie între cele două loturi.00 46. Din calculele efectuate s-a desprins P calculat cu o valoare mai mică de 0.00 47. adică 0. PRONATIE 48.D.30. din tabel) I.15 6. Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 11). deci respingem ipoteza nulă. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 11 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.00 1 -2.00 44.50 45. .25 45. 0.

75 43.D.00 1 2. ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza nulă.P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.27 12.25 0.50 40. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 14 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.00 37. 0.76 Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 14).25 0.50 31.09 5.75 0.71 Indicatorii statistici (tabel 15) evidenţiază valori pozitive înregistrate de lotul experimental faţă de lotul martor.71 Valori pozitive au înregistrat şi indicii statistici după programul de recuperare prin metode fizice (tabel 12).50 2.00 2.14 6. din tabel) 0.87 44.21 0. din care reiese P=0.54 12.01 0. .27.50 0.28 0.30 12.20 0. tabel 15 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Valori Inainte Dupa 46.38 0.00 3. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.31 0. tabel 12 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.75 45.38 44.05 146 .53 0.0%) Valori Inainte Dupa 40.77 44.62 4.50 42. din tabel) I.

Fisa N.75 -7. Fisa N.00 0.0 .00 0.R.00 47.0o 1 2 tabel 17 Nr.13 0. I.5 . Inainte (-)15 .C. B.25 .25 0.10 45.P.12 Extensie .05 0.0o 1 2 tabel 21 147 .P. Lotul martor tabel 16 Nr.75 1.C.0%) 46. B. P.R.0o (-)2. P. Inainte (-)10 . 1 2 Centru interval o Inainte Dupã -5. P.0 (-)15 . Fisa N.C. Lotul experimental tabel 20 Nr.07 0.0o o Date Rec.(%) 85 85 Dupa (-)1.00 -0.0 (-)10 .Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.20 0.(%) 90 90 Dupa (-)1.15 45.0o (-)1.50 .53 45.06 1.50 46.lot experimental Recuperarea prin metode fizice şi psihopedagogice a evidenţiat un procent de recuperare a sportivilor testaţi de 90% (tabel 20 şi 21).0o o Date Rec.50 9.02 1.M.50 -1.75 0.P.lot martor Recuperarea prin metode fizice a evidenţiat un procent recuperator de 85% (tabel 16 şi 17).64 Extensie .

00 -8.00 -4.13.50 Progresul obţinut în urma programului de recuperare prin metode fizice se poate observa din figura 5. din care reiese că se respinge ipoteza nulă.50 -1.00 -6.50 -0.C.50 Fig6 Comparând cele două loturi observăm o creştere a procentului de recuperare cu 5% la lotul experimental. 148 . întrucât P=0.75 2 -5.00 -2.75 2 -7.12 Fig5 Progresul obţinut de către lotul experimental în urma metodelor de recuperare prin metode fizice şi psihopedagogice este exprimat în figura 6.00 Inainte Dupã 1 -5.00 -8.75 -5.00 -0. EXTENSIE 0. I.M.Nr. Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 18). 1 2 Centru interval o Inainte Dupã -7. Fisa N.00 -2. P.00 -0.50 -0.00 Inainte Dupã 1 -7.P. EXTENSIE 0.00 -6.00 -4.00 -0.

37 -1. din care reiese P=0.71 149 .25 -0.D.94 0.26 0. ceea ce respinge ipoteza nulă.13.88 -0.71 De asemenea. din tabel) I.00 1 -5.25 1.19 -0. din tabel) I.0%) Valori Inainte Dupa -6.13 1.50 -7.19 -0.13 12.25 1. tabel 19 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.00 1 -4.06 6.94 0.31 0.31 0. 0.D.99 0.50 -5.13 12. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val. . .28 0.06 6.07 0.00 15. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.25 -6.Testul STUDENT (t-TEST) tabel 18 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. indicatorii statistici (tabel 19) ne evidenţiază valori pozitive înregistrate după programul de recuperare prin metode fizice.28 2. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 22 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.75 2. 0.00 0.35 Statistica matematică s-a efectuat prin testul Student (tabel 22).77 3.12 -0.

37 72.75o 6.R. Inainte 40 .P.25 -6.C.77 3.50 Centru interval o Dupã Normal 71.00 .03 0.Indicatorii statistici (tabel 23) ne evidenţiază valori pozitive înregistrate de lotul experimental în urma procesului de recuperare prin metode fizice şi psihopedagogice.50 1.50 Flexie .75 72.P.25 1.0%) Valori Inainte Dupa -6. Menţionez că amplitudinea fiziologică în flexia cotului este de 0o . Lotul martor tabel 24 Nr.00 67.90o o Date Rec.136. B. B.75 .13 -0. 1 2 Inainte 65.88 -0.lotul experimental Asocierea metodelor de recuperare fizice cu cele psihopedagogice a condus către o recuperare a sportivilor testaţi din lotul experimental la un 150 .C.R.59 Flexie . P.63 0.136.75 -0.50 -7.13 1.28 0.13 -0.28 2.25 -0. Fisa N. Fisa N.90 45 .25 1.50 71.75o 1 2 tabel 25 Nr.145o.50 -5.(%) 85 85 Dupa 6.lot martor Programul de recuperare prin metode fizice a evidenţiat o recuperare a sportivilor testaţi în proporţie de 85% (tabel 24 şi 25).18 0. tabel 23 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.63 0.00 15. P.25 -0.

P.P.37 72.50 71.00 Centru interval o Dupã Normal 71.00 50.00 71.M. P. FLEXIE 80. FLEXIE 75. Fisa N. 1 2 Inainte 61.50 Fig8 151 .00 60. Inainte 43 .(%) 90 90 Dupa 4.00 Inainte Dupã Normal 1 65.50 Fig7 Progresul obţinut în urma procesului de recuperare prin metode fizice şi psihopedagogice este evidenţiat în figura 8.30 .80 40 . I.75 72.procent de 90% (tabel 28 şi 29).00 60. Lotul experimental tabel 28 Nr. Fisa N.50 2 65.139.75 72.138.P.00 70.50 2 67.C.00 71.50 65.50 71.M.90o o Date Rec.50o 4.00 .50 71.40 72.00 70.00 65.C.75 72.50 Progresul obţinut de către sportivii din lotul martor în urma procesului de recuperare prin metode fizice este evidenţiat de figura 7.40 72.50o 1 2 tabel 29 Nr.00 Inainte Dupã Normal 1 61. I.

12 152 .13 1.29 0.12.38 71.06 6. din tabel) I. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 26 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.07 0.13 12.D. 0.88 71.50 65.37 71.25 1.25 1.D. 0.19 0.41 Statistica matematică a fost efectuată prin testul Student (tabel 30) care ne relevă P=0.56 0.06 6.31 0.27 0.00 67.25 0. tabel 27 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.03 2. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) I.00 1 -5. ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza nulă.13.Statistica matematică a fost efectuată prin testul Student (tabel 26).75 2. . .0%) Valori Inainte Dupa 66. ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza nulă.77 3.00 0.31 0.50 15.01 0.56 0. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 30 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.19 71.25 66.00 1 -5. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.71 Indicatorii statistici (tabel 27) ne arată valori pozitive înregistrate de sportivii din lotul martor după programul de recuperare prin metode fizice. din care reiese P=0.

18 71.00 1. adică kinetoterapie şi masaj.00 0. Rezultatele testării şi interpretarea datelor .00 9 -6. din tabel) 12. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.50 61.0%) Valori Inainte Dupa 63.145o.58 0.t Critic test bilateral (val.00 2.24 71.2.lot martor Amplitudinea fiziologică a articulaţiei genunchiului este de 0o .06 0.entorsă genunchi Extensie .43 0. din tabel) Valori 0.26 4.83 0. În urma tratamentului de recuperare aplicat.25 2.50 65. s-a 153 .71 Indicatorii statistici (tabel 31) au înregistrat valori pozitive după programul de recuperare prin metode fizice şi psihopedagogice de către sportivii din lotul experimental.04 3.22 Testul STUDENT (t-TEST) tabel 2 Indicatori Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.40 71.25 0.75 2. tabel 31 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.25 1.47 6.17 0.58 0.35 71.75 0.00 22.75 63.13 1.

D.0o o Date Rec.0 (-)8 . M.60 -6.75 -4.C. N.0o (-) 0.0 (-)10 .P.obţinut un procent recuperator de 85% (tabel 1 şi 2) Lotul Martor Tabel 1 Nr.0 -0.M.0o 1 2 3 4 Tabel 2 Nr.2 .0 -0. B.0.N. M.O.0o (-) 1.8 . Fisa N.40 -5.0 154 .0o (-) 1. Inainte (-)10 .M.A.(%) 85 85 85 85 Dupa (-) 1.0o (-)8 . P. D.0o o Date Rec.0 -0.0.0 -0. 1 2 3 4 Centru interval o Inainte Dupã -5.35 Dacă facem o comparaţie între lotul martor şi lotul experimental (vezi figurile 1 şi 2).0o (-)10 .I. 1 2 3 4 Centru interval o Inainte Dupã -5.0o (-)12 . Fisa N.35 -5. E.2 .0 -0.lot experimental În urma procesului de recuperare medicală şi psihopedagogică s-a obţinut un procent recuperator cuprins între 92% şi 95% (tabel 5 şi 6) Lotul experimental Tabel 5 Nr.0o (-) 0.0.I. observăm o creştere substanţială la subiecţii lotului experimental a amplitudinii articulaţiei genunchiului.A.0o 1 2 3 4 Tabel 6 Nr.0o (-)10 . Inainte (-)10 . N.5 . Fisa N.C.lot martor EXTENSIE 0.A.D.60 Extensie .0 -2.0.0.N.25 -5.0 -0.(%) 93 95 92 93 Dupa (-) 0. D.0 -0.7 .90 -4.D. P.O. B.0 -0.8 .0.A.7 .0o (-) 1. D.P. B. E.0. P. Fisa N.0o (-) 0. B.5 .0 -1. figura 1 .P.0.

00 la ambele loturi şi deci se respinge ipoteza nulă.0 -0.0 -3.0 -4.0 -5.35 2 -5. Testul STUDENT (t-TEST) Tabel 3 . de unde rezultă P=0.40 4 -5.lot martor 155 .figura 2 .0 Grade -2.25 Sportivi 3 -5.0 Inainte Dupã 1 -5.0 -0. care au înlocuit unele exerciţii şi termeni din programul kinetoterapeutic.0 -1.0 -0.lot experimental EXTENSIE 0.35 Creşterea amplitudinii articulaţiei genunchiului este justificată şi de prezenţa unor exerciţii specifice karate-ului. Metodele psihopedagogice (relaxarea şi autosugestia) au contribuit la îmbunătăţirea procentului recuperator. Statistica matematică a fost efectuată prin textul Student (tabel 3 şi 7).0 -0.

din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. .75 -0. 0.lot martor Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95. 0.20 0.35 -0.0%) Valori Inainte Dupã -4.00 3.34 0. Tabel 4 .03 -0.35 0.00 3.00 -4.92 0.52 -0.00 3 -9.90 -0. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.00 3 -148.11 -0.35 156 .00 2.75 0.00 2. .18 Analizând indicatorii statistici ai lotului martor (tabel 4) şi lotului experimental (tabel 8).07 -0.02 0.71 0.00 0.22 0.00 -0.20 2.60 0.00 -5. din tabel) I.14 0.lot experimental Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Valori Inainte Dupã -5.92 0.35 0. am constatat o creştere semnificativă în cadrul lotului experimental.60 0.23 Tabel 8 .D.00 0.lot experimental REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. din tabel) I.00 -5.96 0.50 -4.18 Testul STUDENT (t-TEST) Tabel 7 .48 -4.00 1.D.00 -6.68 -0.30 -0.

1 2 3 4 Inainte 75.00 0.90o 50 .137. B.5 71.Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.95o 50 . am obţinut un proces recuperator de 85% (tabel 9 şi 10).O.A.5 72. P. Fisa N.0 . B.100 60 . D.50o 9.137.10 Flexie .5 67.06 0.M.141.(%) 85 85 85 85 Dupa 7.138. Inainte 60 .00 0.25o 4.19 0.00 0.95o o Date Rec. D.141.20 . care a constat în aplicarea metodelor prin mijloace fizice (kinetoterapie şi masaj).90o 60 -100o 60 -100o Date Rec.0 77.C.50 .50o 7.lot martor Recuperarea efectuată pe lotul martor.50 .04 -0.00 0. P.O.00 0.25 .87 72.0 Centru interval o Dupã Normal 73.50o 1 2 3 4 Tabel 10 Nr. P. Fisa N.00 72. M.N.40 -0.I.0%) 0.85o 55 .136. Lotul Martor Tabel 9 Nr. E.D.A.00o 8.5 75.75 72.00 -5.00 0. D. N. Fisa N.20 .85o 1 2 3 4 157 .P.A.141. B.15o 2.P.25 72.80 .40o 4.15 -0.5 73.25 0. Lotul experimental Tabel 13 Nr.5 Recuperarea efectuată pe lotul experimental a condus către un procent recuperator de 92% .00 -5.142.95% (tabel 13 şi 14).M. N. Inainte 50 .50 .(%) 93 95 92 93 Dupa 4.C.00 0.

P.61 iar lotul experimental (tabel 15) P=0.0 76.0 80.5 72. Testul STUDENT (t-TEST) Tabel 11 .18 Testul STUDENT (t-TEST) Tabel 15 .31 2. Inainte 75.55 0.0 70.10 72.35 0.0 62. Rezultate (grade) 78.00 3 1. FLEXIE.67 72.D.5 Statistica matematică a fost efectuată prin testul Student pentru ambele loturi.D.11 2.N. Lotul martor (tabel 11) a înregistrat P=0.0 68. D. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.5 73.A.0 80.D. M. am observat o creştere evidentă a procentului de recuperare la cei din lotul experimental faţă de cei din lotul martor.61 3. din tabel) I.Tabel 14 Nr. .56 0. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.0 72.I.0 74.0 64. E. 0.lot experimental REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. B.35 0.5 73.00 3 0.37 72.0 70.18 Analizând figurile 3 şi 4.lot martor REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. din tabel) I.0 1 2 3 4 Centru interval o Dupã Normal 72.22.0 1 2 3 Normal Dupã Inainte 158 . 0.22 3. Fisa N. .02 72.0 66.

0 72.0 74. Rezultatele testării articulare şi interpretarea datelor .3.0 70.lot martor l FLEXIE. masaj) aplicată lotului martor a înregistrat un procent recuperator cuprins între 83% şi 87% (tabel 1 şi 2). Rezultate (grade) 80.0 78. 159 .lot martor Amplitudinea fiziologică a articulaţiei gleznei în flexie dorsală este de 0o 20o.0 68.0 66.entorsă gleznă Flexie dorsală .0 64. Recuperarea prin metode fizice (kinetoterapie.lot experimenta 4.0 76.fig 3 .0 1 2 Sportivi Inainte Dupã Normal 3 4 Normal Dupã Inainte fig 4 .

P.62 10. C. Inainte 0 . C.P. superior lotului martor (tabel 3 şi 4). P.15o o Date Rec.85 10.19.0 7.5 9.0 7.M.5 9.50o 0 .55o 1 2 3 4 tabel 4 Nr. N.77 10. N.0 9.Lotul Martor tabel 1 Nr. M. P.D. Inainte 0-15 0-10o 0-15o 0-15o o Date Rec.(%) 90 92 94 91 Dupa 0 .62 10.57 10.5 9.75 10.70o 0 .0 Flexie dorsală . Fisa N.19.19.19. ce reprezintă lotul martor şi cel experimental se evidenţiază o creştere vizibilă înregistrată de sportivii lotului experimental.L.5 9.(%) 85 83 85 87 Dupa 0 .19.P.19.19. B.5 9. Fisa N.D.15o 0 . 1 2 3 4 Centru interval o Inainte Dupã Normal 7. S. N. Lotul experimental tabel 3 Nr.15 0 .0 Comparând figurile 1 şi 2.5 9.G. M.0 5.15o 0 .M. N.25o 0 .N. Fisa N.D.D. S. Fisa N. V.15o 0 .lot experimental Asocierea metodelor fizice cu cele psihopedagogice au condus la obţinerea unui procent recuperator cuprins înter 90% şi 94%.5 9.20o 0 .D.60 10.0 7.M.N.87 10.0 7.P.L. V.M.0 7.25o 0 .G.D. B. 160 .35o 1 2 3 4 tabel 2 Nr.19. 1 2 3 4 Centru interval o Inainte Dupã Normal 7.

experimental şi martor (tabel 5 şi 6) am observat o creştere evidentă a sportivilor din lotul experimental faţă de cei din lotul martor.FLEXIE DORSALA.lot experimental Analizând indicatorii statistici ai celor două loturi . 161 .0 4.0 0.0 1 2 Sportivi Inainte Dupã Normal 3 4 Normal Dupã Inainte fig 1 . Rezultate (grade) 10.0 6.0 6.0 8.0 8.0 2.0 4.0 1 2 Sportivi Inainte Dupã Normal 3 4 Normal Dupã Inainte fig 2 .0 0. Rezultate (grade) 10.lot martor FLEXIE DORSALA.0 2.

00 0. 0.50 7.07 9.00 0.00 9.00 pentru lotul martor şi P=0. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.0%) Valori Inainte Dupã 7.35 0.07 9.00 0.67 0. deci se respinge ipoteza nulă în ambele situaţii.62 0.lot martor 162 .00 7.00 3.00 0.00 0.02 0.00 7.35 0.50 0.01 0.0%) Valori Inainte 7.00 tabel 6 .30 9.14 0.tabel 5 .50 0.50 0.00 7.57 9.87 0. din tabel) I.50 7.02 0.02 pentru lotul experimental.18 Testul STUDENT (t-TEST) REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.22 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.67 0.50 7.01 0.22 Testul Student (tabel 7 şi 8) aplicat celor două loturi au înregistrat P=0.05 0. D.10 0.00 0.96 0.00 3 -32.62 9. din tabel) tabel 8 I.62 0.50 0.10 0.50 7.00 3 -4.62 9.57 9. .18 Flexie plantară .00 0.00 2.D.50 0. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 7 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.50 0.87 0.01 2.lot experimental Dupã 9.30 9.00 7.lot martor ndicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie oeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim elul de incredere(95.14 0. 0.00 0.02 3.

D.00 25. care a cuprins kinetoterapia şi masajul. S.(%) Dupa 1 2 3 4 Nr. V.50.25 25. 3 V. Fisa N.0 . Lotul Martor tabel 9 Nr.9o Centru interval o Dupã Normal 27.(%) 85 83 85 87 Dupa 3.2 .50.80 25. Fisa N.N. C.0 50.20 25. P.M.D. P. 1 2 3 4 Inainte 35.0 45.G.0 Flexie plantară .N.D.51. Menţionăm faptul că amplitudinea fiziologică a flexiei plantare este de 0O 50o.94% (tabel 11 şi 12). B.M.0 42.0 38. 2 P. fapt ce a condus către un procent de recuperare superior faţă de lotul martor. Inainte 30-60 20-50o 30-60o 40-60o Inainte 45.0o 94 1.P. N.5 .51.0 45.0o 92 1.D.0 27.51.0 25.L.50.G.8 . adică 90% . autosugestie). Inainte 20-50 40-60o 30-60o 30-60o o Date Rec.5o 1 M.M.6 . B. metode psihopedagogice (relaxare.50 25.50. N.45 25.lot experimental Lotului experimental i s-a aplicat un program recuperator mult mai complex. care a constat din kinetoterapie. tabel 10 Nr. S. Lotul experimental tabel 11 Nr. Fisa 1 2 3 4 90 3.80 25.0 35. N. N.0 45. C. M.M. Fisa N.1 .P.51.6 . masaj.50 25.0 38.0o 33.7o 25.0 Centru interval o Dupã Normal 26.5o 26. s-au înregistrat următoarele date: lotul martor a obţinut un procent recuperator cuprins între 83% şi 87% (tabel 8 şi 9).0 .0 50.0 26.D.L.0 Acelaşi lucru poate fi observat şi din graficele 3 şi 4 care evidenţiază un real progres înregistrat de către sportivii lotului experimental în comparaţie cu cei 163 .D.6o 91 3.P.În urma procesului de recuperare prin metode fizice.0 o Date Rec. 4 N.

0 0.00 25. 164 .80 25.0 Grade 30.45 25.0 25.01 (lotul experimental.0 40.din lotul martor FLEXIE PLANTARA 50.lot martor FLEXIE PLANTARA 50.0 26. ceea ce înseamnă că se respinge ipoteza nulă.20 25.0 4 45.80 25.0 26.0 3 45.0 38.0 4 50.0 20.0 Sportivi fig 4 .00 (lotul martor) faţă de P=0. P=0.0 2 50.0 27.0 0.0 3 45. lot experimental Testul Student (tabel 13 şi 14) a evidenţiat o creştere vizibilă înregistrată de lotul experimental faţă de lotul martor.0 20.25 25.0 Inainte Dupã Normal 1 45.0 42.0 38.0 40.0 Grade 30.0 Sportivi fig 3 .0 2 35.0 27.0 Inainte Dupã Normal 1 35.50 25.0 10.0 10.50 25.

18 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.00 45. . 0.38 0. 01 0. din tabel) I.46 0.29 39.lot experimental Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Valori Inainte Dupã 43. 35 0. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.lot martor Testul STUDENT (t-TEST) tabel 14 . 00 3.70 0.58 4.60 0.68 0.94 48.00 10.38 26.50 42.56 165 .65 6.D.56 3.00 50.34 26.00 6. 18 Indicatorii statistici (tabel 15 şi 16) au evidenţiat valori pozitive înregistrate de lotul experimental în comparaţie cu lotul martor.75 3. .15 45.03 0.58 4. 0.D.01 36.Testul STUDENT (t-TEST) tabel 13 .45 11.00 6.95 26. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.29 39. 00 3 6.0%) Valori Inainte Dupã 43.00 35.56 0.lot martor Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.lot experimental REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.75 3. 00 3 1 3. 00 2.23 5. tabel 15 .15 45.05 tabel 16 . 35 0.14 15. 00 2.00 45.19 15.47 38. 01 3. din tabel) I.

24.80 27. N. autosugestie).24.D.75 12.0 11. Fisa N.05 12.0 11.20o (-)10 . Inainte (-)10 . M. Procentul recuperator înregistrat a fost cuprins între 83% şi 87% (tabel 17 şi 18).50 5.82 12.L.lot martor În cercetarea de faţă.90 12.03 1. o înţelegere mai rapidă a tehnicilor de recuperare şi o simplificare a programului de recuperare. metode psihopedagogice (relaxare.P. după cum reiese din tabelele 19 şi 20 166 .0%) 0.7 . Fisa N. masaj.P. Subliniem faptul că unii termeni şi exerciţii specifice kinetoterapiei.00 10.M.25o (-)1.M.14 15.01 0. P.L.15o (-)1. Lotul martor tabel 17 Nr. P.25o (-)1. lotul martor a parcurs un program de recuperare prin metode fizice. V. M.08 Inversie .5 .0 11. N.50 Inversie .0 12. au fost înlocuite cu exerciţii specifice karate-ului.(%) 85 83 85 87 Dupa (-)1.5 .24.00 35.24.00 50. Procentul recuperator a fost cuprins între 90% şi 94%.50 5. V.50 5.Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.M.20o o Date Rec.45 25.lot experimental Procesul recuperator aplicat lotului experimental este mult mai complex şi cuprinde kinetoterapie. compus din kinetoterapie şi masaj.20o (-)10 .20 (-)10 .25o.25 1. 1 2 3 4 Centru interval o Inainte Dupã Normal 5.M.3 .D.35o 1 2 3 4 tabel 18 Nr. fapt ce a condus la o îmbunătăţire a procesului de recuperare kinetoterapeutică. Menţionăm faptul că amplitudinea fiziologică în inversie gleznă este de 0o .

0 . am observat diferenţe majore obţinute de sportivii lotului experimental în comparaţie cu cei ai lotului martor.0 11.0 Normal 10.P.0 12.55o 1 C. Fisa N.50 12.24.7o (-)0.D. Inainte (-)10 . N.4 .D.90 5.0 4. 4 B. C. Fisa N. INVERSIE.2o (-)0.0 11.24.20 (-)5 .0 2. 3 S.24.G.Lotul experimental tabel 19 Nr. tabel 20 Nr.20o (-)10 .82 Normal 12.50 12.G.5o (-)0.N.20o o Date Rec. 4 3 Sportivi 2 1 0.D.75 5.P.50 Analizând cele două figurile (5 şi 6).05 5.D.6 .0 Inainte 6.0 Dupã 8. 1 2 3 4 Centru interval o Inainte Dupã 5.50 12.9 . B.0 11.N.lot martor 167 .15o (-)10 .0 fig 5 .0 14.0 12.24. S. 2 N.(%) 90 92 94 91 Dupa (-)1.

INVERSIE.35 0.00 3. 0.80 0. 0. din tabel) I. ceea ce respinge ipoteza nulă.0 2.00 2.80 0.00 2.0 12.00 3.00 3 -106.0 4. din tabel) I.0 Fig6 Testul Student (tabel 22 şi 23) aplicat celor două loturi evidenţiază P=0.lot experimental REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.35 0. 168 .0 Normal 10.0 14.00 3.D.0 Dupã 8.lot martor Testul STUDENT (t-TEST) tabel 23 .00 -106. 4 3 Sportivi 2 1 0. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.00 pentru ambele loturi. Testul STUDENT (t-TEST) tabel 22 .18 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.D. .18 Indicatorii statistici (tabel 24 şi 25 evidenţiază valori pozitive înregistrate de sportivii lotului experimental în comparaţie cu cei din lotul martor.0 Inainte 6. .

05 0.00 5. metode psihopedagogice (relaxare şi autosugestie).M.M. Lotul martor tabel 25 Nr.21 Eversie .44.06 11. 1 2 3 4 Inainte 25. M.21 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.13 0.lot experimental Valori Inainte Dupã 5.44.P. Menţionăm faptul că amplitudinea fiziologică în eversie gleznă este de 0o .50 Eversie .00 0.40o o Date Rec. V.0%) Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.0%) Valori Inainte Dupã 5.00 0.44.00 0.lot martor tabel 25 . N.00 5.00 5.05 0.50 22. P.75 12.(%) 85 83 85 87 Dupa 1.06 11.00 5.00 5.0 25.00 0.00 0.L.02 0.0 30.00 0.5 .75 12.0 25.00 0.00 11.00 0.00 0.D.77 22. pe lângă kinetoterapie şi masaj.00 0.M.3 . un program de recuperare prin metode fizice.00 0.00 0. P.25o 3.00 5.50 22.86 0.10 0. N.01 0.87 22.lot experimental Recuperarea prin metode fizice aplicată lotului experimental a cuprins.30 11.13 0.40o 10 .02 0.82 Normal 22.45o. compus din kinetoterapie şi masaj.00 11.01 0.P.88 0. în această cercetare.lot martor Lotul martor a parcurs.44. Fisa N.00 0.15o 1.00 5. M.tabel 24 .M. unele exerciţii kinetoterapeutice fiind substituite cu exerciţii specifice karate169 . V.88 0.25o 1.5 .00 0.30 11.87 23.10 0. Procentul recuperator obţinut a fost de 83% la 87%.4 .86 0.35o 1 2 3 4 tabel 26 Nr.00 5.40 20 . Inainte 10 .40o 10 . după cum reiese din tebelele 25 şi 26.50 22.0 Centru interval o Dupã 22. Fisa N.D.L.

80o 0. fapt ce a condus către o îmbunătăţire semnificativă a stării fizice şi psihice a sportivilor din lotul experimental.44.G. N. N.D.6 .40 10 .0 25.50 Analizând şi comparând cele două figurile(7 şi 8).D. Fisa N.P.72 Normal 22. EVERSIE 30.0 15. C.0 5. Fisa N.50 22. Lotul experimental tabel 27 Nr.40o 10 .9 .65 22.44.50 22.G. B.50o 0.0 25.8 .0 20.N. 1 2 3 4 Inainte 25.75 22.0 25.44. Inainte 10 . S.(%) 90 92 94 91 Dupa 1.55o 1 2 3 4 tabel 28 Nr.0 Inainte Dupã Normal 3 1 Fig 7 lot martor 170 .N. Tabelele 27 şi 28 ilustrează cele afirmate mai sus.D.0 Centru interval o Dupã 22.40o o Date Rec.0 0.0 . Procentul recuperator înregistrat de lotul experimental este cuprins între 90% şi 94%. B.70o 0.0 10.P.30o 10 .50 22.D. constatăm că lotul experimental a cunoscut o creştere semnificativă faţă de lotul martor. S. C.43.30 22.0 20.ului.

.35 0.00 3 3.00 2.00 3 -106. 171 . Ambele loturi resping ipoteza nulă.10 0.80 0.03 2.0 10. din tabel) I. din tabel) I.00 3.35 0.18 Indicatorii statistici înregistrează valori pozitive evidente la lotul experimental în comparaţie cu lotul martor (tabel 31 şi 32).0 15.lot experimental Testul Student (tabel 29 şi 30) a evidenţiat o creştere semnificativă a lotului experimental. REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.P=0.0 5. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.05 faţă de lotul martor . Testul STUDENT (t-TEST) tabel 29 Testul STUDENT (t-TEST) tabel 30 0.05 3.0 Inainte Dupã Normal 3 1 fig8 . 0. unde P=0.EVERSIE 25. .0 20.D. din tabel) P(T<=t) (test bilateral) t Critic test bilateral (val.18 REZULTATE Diferenta mediilor (Ipoteza nula) Grade de libertate t Statistic (calculat) P(T<=t) (test unilateral) t Critic test unilateral (val.0 0.00.D.

tabel 31 - lot martor

tabel 32 - lot experimental Valori Inainte Dupã 26,25 1,25 25,00 25,00 2,50 6,25 1,88 0,10 5,00 25,00 30,00 3,98 23,08 0,23 22,87 22,87 0,46 0,21 0,34 0,02 0,95 22,82 23,77 0,73

Indicatori statistici
Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.0%)

Indicatori statistici
Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.0%)

Valori Inainte Dupã 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 11,88 0,06 11,86 0,13 0,02 0,15 0,01 0,30 11,75 12,05 0,21

4.4. Rezultatele şi interpretarea datelor privind zilele alocate recuperării sportivilor celor două loturi. Entorsă gleznă Procesul de recuperare aplicat lotului martor, adică kinetoterapie şi masaj au condus la rezultatele exprimate în tabelul 1.

tabel 1
Nr. Crt.

1 2 3 4

Rezultate (Zile) Experiment Martor 35 40 32 42 27 44 28 45

Recuperarea aplicată lotului experimental a constat din kinetoterapie (s-au înlocuit unele exerciţii specifice kinetoterapie cu exerciţii specifice karate-ului), masaj, metode psihopedagogice (relaxare şi autosugestie). Aplicarea acestor metode de recuperare a condus la obţinerea unui număr mai mic de zile alocat recuperării în ceea ce priveşte lotul experimental în comparaţie cu lotul martor (tabel 1 şi figura 1).

172

ZILE DE RECUPERARE
1 45 40 35 30 25 20 15 10 4 5 0 2

Experiment Martor

Statistica matematică pentru compararea lotului experimental cu lotul martor s-a efectuat prin testul ANOVA (tabel 2), de unde reiese P=0,00 ceea ce respinge ipoteza nulă.
Testul ANOVA:
tabel 2 Lotul EXPERIMEN T MARTOR Subiec ti 4 4 Sum a 122,0 0 171,0 0 Medi a 30,50 42,75 Disp . 13,6 7 4,92 F Sursa Variatiei Intre Loturi In Loturi Total SS 300,13 55,75 355,88 df 1 6 7 MS 300,1 3 9,29 F 32,3 0 P 0,0 0 crit 5,99

De asemenea, indicatorii statistici (tabel 3) evidenţiază valori pozitive înregistrate de sportivii lotului experimental în comparaţie cu cei din lotul

173

martor.

tabel 3

Indicatori statistici
Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.0%)

Valori Exp. Martor 30,50 42,75 1,85 1,11 30,00 43,00 3,70 13,67 3,00 0,12 8,00 27,00 35,00 5,88 2,22 4,92 1,75 0,05 5,00 40,00 45,00 3,53

Entorsă genunchi În urma cercetării efectuate pe cele două loturi - martor şi experimental - sau desprins următoarele: Lotul martor a urmat un program de recuperare prin metode fizice, constând în kinetoterapie şi masaj, în urma căruia recuperarea s-a obţinut într-un număr de zile ce reiese din tabelul 4.

tabel 4
Nr. Crt.

1 2 3 4

Rezultate (Zile) Experiment Martor 45 58 43 59 44 60 46 58

Lotul experimental a parcurs un program de recuperare ce a constat din kinetoterapie, masaj, metode psihopedagogice (relaxare, autosugestie). Menţionez faptul că am substituit unele exerciţii din kinetoterapie cu exerciţii specifice karate-ului, ceea ce a constiuit pentru spotivii din lotul experimental o scurtare evidentă a perioadei de recuperare, în comparaţie cu cei din lotul martor
174

(tabel 4 şi figura 2).
ZILE DE RECUPERARE
1 60 50 40 30 20 10 4 0 2

Experiment Martor

fig 2 Pentru compararea celor două loturi - martor şi experimental - am utilizat testul ANOVA (tabel 5), de unde s-a desprins P=0,00 deci se respinge ipoteza nulă.

Testul ANOVA:
tabel 5 Lotul EXPERIMENT MARTOR Sursa Variatiei Intre Loturi In Loturi Total Subiecti Suma Media Disp. 4 178 44,50 1,67 4 235 58,75 0,92 SS 406,13 7,75 413,88 df 1 6 7 MS 406,13 1,29 F 314,42 P F crit 5,99 0,00

Indicatorii statistici (tabel 6) evidenţiază valori pozitive înregistrate de sportivii din lotul experimental în comparaţie cu cei din lotul martor.
tabel 6

Indicatori statistici

Valori

175

Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.0%)

Exp. 44,50 0,65 44,50 1,29 1,67 1,00 0,03 3,00 43,00 46,00 2,05

Martor 58,75 0,48 58,50 58,00 0,96 0,92 0,75 0,02 2,00 58,00 60,00 1,52

Entorsă cot Cercetare a evidenţiat următoarele aspecte în ceea ce priveşte procesul de recuperare aplicat celor două loturi. Lotul martor a beneficiat în cadrul procesului de recuperare de mijloace de kinetoterapie şi masaj, care au condus la rezultatele exprimate în tabelul 7.
tabel 7
Nr. Crt.

1 2

Rezultate (Zile) Experiment Martor 40 50 37 58

Lotului experimental i s-au aplicat în cadrul programului de recuperare kinetoterapie, masaj, metode psihopedagogice (relaxare, autosugestie). Menţionăm faptul că am substituit unii termeni şi exerciţii din kinetoterapie cu cele specifice karate-ului, fapt ce a simplificat mult, atât munca sportivului, cât şi cea a kinetoterapeutului. Aplicarea acestui program de recuperare a influenţat pozitiv, pe de o parte starea fizică şi psihică a sportivilor, iar pe de altă parte s-a obţinut un număr mai mic de zile alocate procesului de recuperare, ceea ce demonstrează tabelul 7 şi figura 3. fig 3

176

25 18.06 Indicatorii statistici (tabel 9) au înregistrat valori mai ridicate la lotul experimental în comparaţie cu lotul martor.75 Suma Media Disp.00 32.50 54.00 1. 77 38.50 276.ZILE DE RECUPERARE 60 50 40 30 20 10 0 Experiment Martor Compararea lotului martor cu cel experimental s-a efectuat prin testul ANOVA .00 2.50 4.16 P F crit 18.25 36.00 df 1 2 3 MS 240.25 F 13.tabel 8 . tabel 9 Indicatori statistici Media aritmetica Eroarea Standard Mediana Modulul Abaterea Standard Valori Exp.12 5.50 54.50 4.66 177 . Martor 38.06 deci se respinge ipoteza nulă.din care reiese P=0. Testul ANOVA: tabel 8 Lotul EXPERIMENT MARTOR Sursa Variatiei Intre Loturi In Loturi Total Subiecti 2 2 SS 240.50 108 54.00 38.51 0.

o recuperare mai rapidă în comparaţie cu subiecţii din lotul martor. Asocierea metodelor de recuperare medicale convenţionale (kinetoterapie. aceştia. la încheierea perioadei de tratament. dorind să le perfecţioneze..50 1.Dispersia Abaterea medie Coeficientul de variatie Amplitudinea Minim Maxim Nivelul de incredere(95.00 40.10 8.06 32. Având în vedere rezultatele bune obţinute de pacienţi în urma aplicării metodelor psihopedagogice. masaj) cu metodele psihopedagogice (relaxarea şi autosugestia) au condus spre o creştere a procentului de recuperare şi o scădere a numărului de zile alocat recuperării. metode de recuperare fizice. Înainte de a începe programul de recuperare. fapt care a condus la o parcurgere mai uşoară a programului de recuperare. şi-au exprimat dorinţa de a practica în continuare aceste metode.82 4.0%) 4.50 0.00 4. metode de recuperare psihopedagogice.06 3. substituirea unor termeni şi exerciţii specifice karate-ului în programul de kinetoterapie.00 50. întrucât starea lor fizică şi psihică este mult îmbunătăţită.00 0. Concluziile capitolului Programa experimentală propusă asigură însuşirea unor teste.00 50. Concluzii şi Recomandări practico-metodice Concluziile lucrării • În urma analizării datelor din literatura ştiinţifico-metodică reiese că stilul 178 .5. am efectuat testarea sportivilor prin două teste pentru a depista existenţa stresului şi a depresiei. Programul înregistrat de lotul experimental pe tot parcursul experimentului demonstrează veridicitatea programei de recuperare propuse .00 37.00 58. Substituirea unor termeni şi exerciţii specifice karate-ului cu cele din kinetoterapie a avut un impact pozitiv asupra subiecţilor.00 19.

karate-do Shotokan, ca sport de luptă, expune practicanţii la producerea de accidente, în special traumatice, prin contactul direct, manifestarea capacităţilor de forţă, viteză, îndemânare, mobilitate, precum şi a altor manifestări complexe determinate de specificul luptei. Pregătirea tehnică este cea mai responsabilă de producerea traumatismelor din karate, în interdependenţă cu ceilalţi factori ai antrenamentului sportiv. Practicanţii de karate depun un travaliu fizic şi psihic foarte mare, de aceea, atât în timpul antrenamentelor, cât şi al competiţiilor se produc accidente de gravitate diferită.Din cercetarea de faţă reiese faptul că cea mai mare parte a accidentelor( 74,66%) se produc în timpul antrenamentelor şi doar 24,44% din accidentări se produc în competiţii. • Cele mai frecvente traumatisme sunt contuziile, atât la nivelul feţei, dar mai ales la nivelul membrelor. Cu toate acestea, ele nu sunt şi cele mai grave sau cu impotenţă funcţională mare. Dintre traumatismele grave în urma cărora, de cele mai multe ori, rămân sechele, cele mai numeroase sunt entorsele la nivelul cotului, genunchiului şi gleznei.Din sondajul efectuat reiese că:cel mai ridicat procent de accidente(43,80%) apare la membrele inferioare, (39,62%) la membrele superioare, (6,22%) la cap,(9,55%) în zona trunchiului. • Tratamentul în aceste traumatisme trebuie să fie de urgenţă, ceea ce presupune din partea antrenorului cunoşterea şi acordarea primului ajutor. Primul ajutor, acordat în sala de antrenament sau în sala de desfăşurare a competiţiei sportive, este uneori decisiv în aplicarea cu succes a tratamentului chirurgical şi ortopedic. • Am constatat că traumatismul este un stresor puternic care a acţionat asupra sportivului din punct de vedere al intensităţii şi severităţii traumatismului şi al răspunsului psihologic pe care l-am putut realiza cu ajutorul celor două teste pentru depistarea stresului şi depresiei. După calcularea indicelui de depresie s-au constatat următoarele: 55% din subiecţi au avut depresie uşoară; 35% depresie medie;15% nu au avut depresie.În cercetare am efectuat, pe un lot

179

de 15 karate-ka un sondaj prin chestionarul” Cum răspundeţi la stres” la care am obţinut următorul rezultat: 60% dintre subiecţi s-au situatîn limita normalului; 35% sub limita normalului; iar 5% au manifestat stres major pentru care se impun măsuri speciale de echilibrare. Depistarea prematură a stresului şi/sau depresiei ne permite să putem interveni cu cadre specializate în vederea rezolvării problemelor în timp util. După cum consideră M. Cordun (1996), "intervenţia psihologică" are totodată rolul de a grăbi şi de a face mai puţin stresantă recuperarea; în acelaşi timp, ea trebuie să-l convingă pe pacient să accepte durerea şi regimul sever al terapiei. • Tratamentul recuperator are două perioade distincte: - în timpul imobilizării – timp în care trebuie obligatoriu făcute exerciţii pentru păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare; - după scoaterea aparatului gipsat – timp în care se recomandă efectuarea unor exerciţii specifice kinetoterapiei. • Asocierea metodelor de recuperare fizice (kinetoterapie şi masaj) cu metodele psihopedagogice (relaxarea şi autosugestia) au avut efect pozitiv asupra lotului experimental, fapt exprimat prin creşterea procentului recuperator cu 5-15% şi scăderea cu 16-28% a zilelor alocate recuperării. De asemenea din sondajele efectuate am observat că metodele de recuperare fizică şi anume kinetoterapia(62,80%), masajul(17,10%) şi fizioterapia(13,80%) sunt cele mai utilizate.Acupunctura (3,20%), climatoterapia (1,10%), hidroterapia (1%) sunt metode mai piţin uzitate. În ceea ce priveşte metodele psihopedagogice , antrenamentul mental (41,10%), relaxarea (21,80%). gîndirea pozitivă(12,75%) sunt cele mai folosite, iar celelalte metode psihopedagogice sunt folosite într-o mică măsură: respiraţia şi relaxarea(10,10%), sugestia şi autosugestia (6,80%), autohipnoza(4,80%), hipnoza(2,10%). .• Substituirea unor termeni şi exerciţii din programul de recuperare kinetoterapeutic cu exerciţii specifice karate-ului, a înlesnit foarte mult munca kinetoterapeutului pe de o parte, iar sportivul a suportat mult mai uşor

180

programul de recuperare, pe de altă parte. • Elaborarea şi implementarea unor raţii alimentare individuale administrate în mod sistematic de către un specialist produc o creştere a rezistenţei organismului la efort, o imunitate mult mai bună, întărirea sistemelor osos şi muscular. • Analiza rezultatelor obţinute în urma aplicării metodelor de recuperare fizice asociate cu metodele psihopedagogice ne dă posibilitatea recoltării unor informaţii cu privire la relaţiile dintre medic – sportiv – kinetoterapeut – antrenor, a înţelegerii mai bune a sensului şi semnificaţiei pentru bolnav a simptomelor şi afecţiunii sale, de unde rezultă necesitatea aplicării metodelor psihopedagogice corelate cu metodele fizice convenţionale. Din sondajul efectuat în rândul specialiştilor reiese că 77,60% au considerat eficientă şi necesară colaborarea interdepartamentală, în realitate însă foarte puţini dintre specialişti colaborează între ei, iar calitatea actului recuperator este scăzută. • Strategia psiho-pedagogică de depistare a stresului şi depresiei; • Strategia recuperării fizice medicale prin intermediul kinetoterapiei şi masajului; • Strategia de recuperare prin intermediul relaxării şi autosugestiei; • Strategia de recuperare prin substituirea unor termeni şi exerciţii din kinetoterapie cu elemente din artele marţiale; • Strategia de recuperare prin implimentarea unei alimentaţii raţionale şi a vitaminizării adecvate, la indicaţia specialistului.

Recomandări practico-metodice • Cercetarea de faţă demonstrează importanţa deosebită pe care o are recuperarea fizică şi psihică a sportivilor accidentaţi în timpul antrenamentelor sau competiţiilor de karate-do Shotokan. • Instruirea periodică a antrenorilor şi profesorilor în acordarea primului
181

ajutor este deosebit de importantă şi uneori decisivă în aplicarea cu succes a tratamentului chirurgical şi ortopedic. • Instruirea sportivilor pentru evitarea atât a accidentării proprii cât şi a partenerului de întrecere; educaţia în spiritul respectării "adversarilor", al acceptării deciziilor arbitrilor, al disciplinei şi seriozităţii în sala de antrenament şi în afara ei. • S-a dovedit necesar de a cerceta subiecţii traumatizaţi şi de a introduce înaintea programului de recuperare a unor teste pentru depistarea stresului şi depresiei şi a interveni în caz de nevoie cu cadre specializate. • Recomandăm o colaborare mult mai strânsă între profesor (antrenor), medic, kinetoterapeut, psiholog. • Asocierea metodelor de recuperare fizice cu cele psihopedagogice are un impact pozitiv asupra sportivului traumatizat şi se asociază în strategiile nominalizate. Programul de recuperare şi strategiile propuse trebuie să fie conceput în funcţie de vârstă, sex, posibilităţile fizice şi psihice ale subiectului. • "Actul medical este în acelaşi timp şi dintotdeauna un act ştiinţific, un act social şi un act psihologic" (G. Ionescu, 1973). Deci, se impun următoarele recomandări: - Dezideratul ştiinţific al medicinei nu poate face concesii, se impune reconsiderarea laturii subiective a actului medical, în vederea îndeplinirii dezideratului umanitar al medicinii. - Psihologia medicală îşi înscrie aceasta ca deviză: repunerea în drepturi a subiectivităţii insului aflat în situaţie de boală trebuie să constituie astăzi un postulat al medicinii. - Din punct de vedere al răspunsului psihologic se impune o aprofundare psihologică a pacienţilor prin completarea schemei anamnezei cu date concrete raportat la trăirea accidentatului, anxietăţii, încrederea în sine, kinetoterapeut, psiholog etc. - Comunicarea între cei trei participanţi la relaţia interpersonală – pacient,

182

medic şi kinetoterapeut – unde medicul şi kinetoterapeutul vor căuta o înţelegere mai amplă a reacţiilor psihice şi a atitudinilor specifice stării de stres de care pacientul nu duce lipsă. - În această perspectivă a înţelegerii sensului şi semnificaţiei pentru bolnav a simptomelor şi afecţiunii sale trebuie înscrisă relaţia psihopedagogică dintre kinetoterapeut şi pacientul traumatizat. • Recomandăm utilizarea unor exerciţii specifice karate-ului în programul kinetoterapeutic, fapt ce conduce pacientul către o înţelegere mai rapidă a mişcării respective, execuţie mult mai corectă, parcurgerea programului de recuperare cu un tonus fizic şi psihic mult mai ridicate. • Recomandăm introducerea alimentaţiei raţionaleşi a vitaminelor în programul de recuperare sub îndrumarea specialiştilor. • Continuarea practicării metodelor psihopedagogice învăţate şi după perioada de recuperare. • Recomandăm informarea sportivilor de către factorii răspunzători (familie, şcoală, antrenor) şi de către factorii specializaţi (medic, psiholog) de efectul nociv al folosirii drogurilor şi dopingului.

183

scăderea zilelor alocate recuperării şi asimilarea unor exerciţii ce au îmbunătăţit tonusul fizic şi psihic. Cuvinte cheie: Antrenament sportiv.14 – Teoria şi metodica educaţiei fizice .epistimologie. etc. etc)şi implementarea unei alimentaţii ştiinţifice. Aplicarea metodei experimentale propusă a contribuit la creşterea procentului recuperator. traumatism. Forma cea mai uzitată de recuperare este cea prin metode fizice ( kinetoterapia şi masajul). asociera metodelor fizice (kinetoterapia. relaxare şi autosugestie. Alternativa propusă şi demonstrată de prezenta cercetare este de a testa sportivii prin cele două teste psihologice de depistare a stresului şi depresiei. masajul. genunchiului şi gleznei sub formă de entorsă. substiutirea unor termeni şi exerciţii din kinetoterapie cu cele din karate-do Shotokan. kinetoterapie. Rezultatele cercetărilor pot fi folosite în procesul de recuperare al tuturor sportivilor accidentaţi şi din celelalte dişcipline sportive. karate-ka. autosugestia.00. 184 . recuperare fizică şi psihopedagogică. antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare Teza” Strategii de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan” este destinată procesului de recuperare prin argumentarea teoretică şi experimentală a unei programme de recuperare a traumatismelor ce apar în timpul antrenamentelor sau competiţiilor de karate-do Shotokan Cercetările prealabile demonstrează că majoritatea traumatismelor ce apar la sportivi ce practică karate-do Shotokan se produc în zona cotului.) cu metode psihopedagogice (relaxarea.ADNOTARE în pedagogie a domnului Slăvilă Mircea Tema: Strategii de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan Specialitatea:13.

relaxation and autosuggestion. 185 . Applying this experimental method suggested contributed to the raise of the recuperation percentage. massage) with the psycho-pedagogical methods (relaxation. karate-ka. the association of the physical methods (medical rehabilitation. the substitution of some of the terms and exercises from kinesitherapy with the ones from Karatedo Shotokan. The most effective way of recuperation is the one through physical methods (medical rehabilitation and massage). sports trening’s and physicals recuperation’s Theory and Methodical The thesis "Strategies of traumatism recuperation in Karate-do Shotokan" is meant to perfect the recuperation process by theoretical and experimental argumentation of a prevention program of macro-trauma which occur during the trainings of Karate-do Shotokan. kinesistherapy.The suggested and proved alternative by this research is to test the sportsmen by using the two psychological tests of tracking down stress and depression.ANNOTATION Dissertation for PhD s degree in pedagogy by Slăvilă Mircea The theme: Strategies of traumatism recuperation in karate-do Shotokan 13. Key words: sporting training.00. The research results can be used in the rehabilitation process of all sporting who suffered an accident. traumatism. the knee area and the ankle area by producing a wrench. The previous research proves that most sporting accidents in Karate-do Shotokan affect the elbow area . to the diminution of the number of days allocated to the rehabilitation and to the assimilation of some exercises which improved the physical and psychic tonus. physical and psychopedagogical recuperation .04 –Physical education’s. autosuggestion ) and the implementation of a scientific alimentation.

00. самовнушение и др. замену традиционных понятий и названий упражнений лечебной физической культуры.04 – Теория и методика физического воспитания. путем теоретической разработки и практического внедрения программы восстановительного лечения травм полученных во время тренировочных занятий. объединение и физических массаж). спорта упражнениями и понятиями специфичными данному виду каратэ-до Шотокан. в виде растяжений связочного аппарата. методов (лечебная физкультура психолого- восстановления педагогическими методами (релаксация. Традиционно. данные спортивные травмы восстанавливаются путем использования методов лечебной физической культуры (кинетотерапии) и массажа. Результаты предварительных исследований указывают на то. посвящена проблеме посттравматического восстановления спортсменов.АННОТАЦИЯ Диссертации Слэвилэ Мирчя на соискание ученой степени доктора педагогики Тема: Стратегии восстановительного лечения травм в каратэ-до Шотокан Специальность: 13. 186 . спортивной тренировки и востановительной физической культуры Диссертационная работа «Стратегии восстановительного лечения травм в каратэ-до Шотокан». которые включают: предварительное психологическое тестирование с целью определения состояний стресса и депрессии. Нами разработаны и внедрены в практику лечения стратегии спортсменов посттравматического восстановительного каратистов. что основное количество травм полученных спортсменами практикующих каратэ-до Шотокан приходится на зону локтевого. коленного и голеностопного суставов.) и внедрение системы научно обоснованного режима питания. а также соревнований.

кинетотерапия. опорно – двигательный аппарат 187 . епистемология. а также улучшению их физического и психического тонуса. снижению количества дней необходимых для полного восстановления спортсменов. спортивная тренировка. Ключевые слова: стратегии восстановительного лечения. каратэ-до Шотокан. теоритическое обоснование.Разработанные и использованные нами в практике стратегии. способствовали значительному росту процента восстановления травмированных спортсменов. практикующих и другие виды спорта. физические и психолого-педагогические методы восстановления. спортивная травма. Результаты исследований могут быть использованы в процессе восстановления травмированных спортсменов. методы. самовнушение и релаксация.

pag. 2003. un prieten preţios? .Stresul.Anatomia funcţională şi biomecanica aparatului locomotor. Edit. 193-205 14.Edit. 1995.Japonia un secol de istorie: 1853 . Baciu C.Elemente de biochimia efortului.21-37 Antonescu D.Bucureşti 1973 –pag. 8. Bîcov E.Arte marţiale. 188 . Teora. Bucureşti. Iaşi.Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului.BIBLIOGRAFIE 1.Alimentaţia sportivilor de performanţă . Iliescu.. Editis. Bucureşti. 1999. 45-52 10.Puterea în Judo. Bădescu L. Edit. Edit.. . Igiena şcolară – Medicală. Fiziologia educaţiei fizice şi sportului. 1993. . pag. 5. şi Zamfir S.. Edit. . Buga M... A92. Bucureşti. 1995 pag. 84 pag. . 101-105 6. 20-67 2002. 65 4. Bucureşti. . 11-45 Edit. Antal A. Edit.Teoria antrenamentului. Bucureşti. 1977. Manual de fiziologie – Medicală – Bucureşti 1957 – pag 98103 11. . Constantinescu I. Cârstea Gh. 36-39 12. Bren. Sport-turism.Shotokan Karate-do Kumite. pag. Bucureşti. Bocioacă L. 1996. Edit.Ergofiziologie – Antim Ivireanu –Bucureşti – 1997. 1990. U.pag 37 13.E. ANEFS. pag. pag.Îndrumar de lucrări practice pentru control medical Alexe N. Bucureşti. pag. şi prim ajutor medical în educaţie fizică şi sport. Bucureşti. Edit. Brovns F. . 26-29 15.B. 3. pag.Antrenament sportiv modern.1945. 466-530 calcul şi tehnici experimentale de analiza tensiunilor în biomecanică. N. 1986. Buşe C. Gemma Pres.Metode de Alexandrescu C. Bucureşti. Amălinei N. 7. pag. Bota C. 2. . 1998 Birkenbihl . Apostu M. . . Edit Humanitas. . 9. Tehnică.

Ştiinţifică şi Enciclopedică. Rodale Press.Psyching in sport. 2002.S. 168-179 27. pag. Celikovsky Şt.S. pag. pag. Edit. . 1975. . . Ciccozzi G. Bucureşti.N.S.pag. şi Lescenko S. 220 28.. şi Enescu M. 1982..T. . Coche R. Garell Publishing House. Cerbulescu C şi colab.O problemă de acţiune şi reacţie.J. 1971. Didactică. Bucureşti. pag. 98-99 26. Edit. pag. Bucureşti. De Hillerin P.Introducere în teoria probabilităţilor şi statistica matematică. I. Polirom. Cleland N. Bucureşti.Propunere asupra desfăşurării fazelor interacţiunilor biomotrice .Universul. Christina R. pag.T.consecinţe în optimizarea comenţilor şi a controlului neuro-muscular. .Cum putem scăpa de stres. 39-40. pag.S. Bucureşti. De Hillerin P. Robert Laffout. Craiu V. Sport de performanţă nr.P. Edit. . 76 20.Manualul antrenorilor pentru instruirea sportivilor. pag.Atlas de anatomie umană.W. 306-307.S. Dahnovschi V. 5-15 22. . Guidelines for coaches and athletes. pag. Emmaus.Raportul automatizare . New Jersey. C..Primul ajutor în accidentele din artele marţiale. . 1995..D.C.. vol 1. . vol I-II. 15-34 25.. Edit. Crişan V. Cratty B. Bucureşti. M.C.S. şi colab. Pretince Hall. 55-59 16. 1973 . . Bucureşti.P. 38 21. 41-50 23.J. Bucureşti. . Edit. Conferinţa naţională de psihologie. Cesnokov A.Teoria I Praktika Fiziceskoi Kulturî – Moscova. 1999.Judo.Future Youth. Bucureşti.1973 nr. .. Stretching. 83-115 19.Despre selecţia copiilor pentru practicarea sportului (traducere ) . 1993. Ciucu G. 2003. 1990. Corcos M. . 3 –pag 27-30 17.J.Pregătirea luptătorilor de mare performanţă.variabilitate în 189 . How to reverse the agineg process. 1989. M.P. Cungi Ch. pag. pag. 98 24. 73-94 18. 8488. Paris. Pennsylvania.

Bucureşti. 104-108 29. 1993.Effects of various warm-up procedures on 100 Zard times of competitive swimmers. pag. şi Chihai M. . . 1959. Unele aspecte de individualizare a instruirii în sport. Deshimaru T. 36 35. . . pag. . Universul. 1994. Research Quart. Diacicov V. Dorgan v.D. Leipzig.Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi sportului. Dorgan V. pag. . Conferinţa "Mutaţii în sportul de performanţă la sfârşitul secolului XX".nr 164 pag 19-23 38. Barth.sporturile cu adversitate directă. 30. Apimondia.J. şi colab.M. 141Devis J. Bucureşti. 43-46 34. 45-105 33. Demeter A. . Bucureşti. pag. pag.INEFS.Sportphysiologie. Dima M.calea perfecţiunii. 82. Troponwerke. Devries H. Edit. Sport-turism.Aikido. pag. 32-36 39. 1990. şi Ionescu C. Apimondia.Bucureşti 1978. 1994. pag.Zen adevărat. 1981. Koln Munhleim. Bucureşti.Bazele fiziologice şi biochimice ale calităţilor motrice.Sport im Wachtums und Entwicklungsalter. Antrenament şi refacere //Sportul de performanţăCNEFS. De Marcees H. Edit. pag. pag. 147. Edit.Serious sports injuries requiring hospitalisation seen in a pediatric emergency department. . Edit.Arta Marţială de la război la armonie. 1001-1004 32. A. Calea armoniei. 1981. 11-30 37. Axis Mundi.S. Bucureşti. 66 31. Derlogea Ş. şi colab.Chişinău 2003 pag 46-49 190 . Bucureşti. 43 30.INEFS – Chişinău 2003 pag 49-51 40. Demeter A.Taigiguan . Studiu privind corelaţia indicilor de realizare a activităţii tehnico-tactice ale sportivilor cu specificul stilului individual de conducere a luptei. Demeter A. 1977.D. nr. . . 1979. 1993. Edit. Sport-turism. 44 36. pag. Edit. Bucureşti. pag. Derlogea Ş. 1979.

pag. 171 54.Teoria sportului. . . 1977.Suferinţele musculare ale sportivilor. şi Teodorescu M. 1993. Dragnea D. Edit. Studiu privind dezvoltarea Artelor Marţiale de la origine până în perioada actuală INEFS – Chişinău. 1994.şi colaboratorii Medicină sportivă . Drăgan I. I. .2003 pag 51-55 42. Bucureşti.Acupunctura .Antrenamentul sportivilor. Edit. Drăgan I.F. Craiova. pag. 22 55. 29-33 48. pag. Bucureşti. Drăgan I. Edit.Bucureşti 1973 nr 6 pag 15-17 49. 2002.N. . 1993. Dumitrescu V. 1991. Drăgan I. pag. 79-107 44.S. şi Constantin D. pag. Bucureşti.F. Bucureşti. Eliade M. 1999. Dumitrescu I.A.Metode statistico-matematice în sport. .Antrenament sportiv .şi colaboratorii Selectia medico-biologică – Educaţie fizică şi sport. Sport-turism. Mondograf.E.. Edit. pag. . Constanţa. Sport-turism. 78 46.41. Edit.Edilis - 191 . pag..Yoga. Drăgan I. . 55-57 53. Edit. Modelarea conduitei sportive -Sport-Turism Bucureşti 1990 pag 135 47.teorie şi metodologie. Selecţia şi orient area medico-biologică în sport Educaţie fizică ş sport. Drăgan I. 1971. 282 43. Mariana. Fest. vol. .ştiinţă modernă. Dragnea A. pag. Dumitru G. pag. 1994. Dragnea A. Iaşi. şi colaboratorii Bucureşti 1994 pag 437 50. 55-58 45. Stadion.Medicină sportivă aplicată.Sport-Turism – Bucureşti 1989 pag 112-119 51. Junimea. . Dorgan V. Edit. Slăvilă M. Edit.Selecţia medico-biologică în sport. Bucureşti. Drăgan I. Editis. Bucureşti. 24-35 Medicina sportivă aplicată .Bucureşti 1989 pag 67-69 52.

56. . 1990.C. 1999. . I şi II.Metodologia cercetării activităţilor corporale. pag. 227-231 69. vol.S.Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport..Grunlagen der Sportmetiyin. . Bucureşti. 1980. trim. pag. Garell. Barth. 2001. . Modelarea conduitei sportive – Sport-Turism – Bucureşti 1990 pag 49-53 59. şi Holdevici I. şi Culianu P. Bucureşti. Frohner G. 114-148 60. I.ANEFS – 192 . 1975. Bucureşti.N.N. Edit. Bucureşti.Karate-do Shotokan calea mea în viaţă. . Humanitas. Findeisen D.Modelarea conduitei sportive. Epuran M. Fundaţia "România de mâine".. teorie şi practică. 2002. Epuran M. Bucureşti. 126. 34-64. pag. pag. A. pag. Bucureşti. . şi colab. Metodele cercetării activităţii corporale Bucureşti 1991 pag 33-37/ 59-63 63. Epuran M. Edit. Sport-turism.Dicţionar al religiilor. 1992. Forrisier G.S.Psihologia sportului de performanţă.Traumatologie de l'attaque on competitions de judo. II. 27 67. Leipzig. nr. Edit. 1993. Epuran M. 450-458 58. . Psihologia educaţiei fizice şi sportului .Compendiu de psihologie pentru antrenori. 262-293. Possibilités de prevention. 55 66. pag. nr 127. Epuran M. Sportul la copii şi luniori. Epuran M. Edit.T. Capacitatea de efort în sportul de mare performanţă la copii şi juniori.Dezvoltarea şi menţinerea capacităţii de efort la copii şi juniori. Epuran M. Fest. . Gichin F. Bucureşti. 89-98 57. M. Edit. Epuran M. pag.F. Sport-turism. 5-40 68. . 118-121 65. Eliade M.. 9. 68-72 64.Sport-TurismBucureşzi 1980 pag 83-86 61.P.S. pag. pag. şi colab . 1983.E. Kinesitherapie Scientifique. Ghid psihologic al antrenorului IEFS – Bucureşti 1982 pag 23-27 62. . Gagea A.

. 88-92 70. Edit. pag. Edit. şi colab. 1999. Pediatrics. pag. Holdevici I. . 239 77. Orizonturi. .S. 6 76. Handtu J. 683-689 78. 22-34 80. . Revue de chirurgie et orthopedie. 1992. Bucureşti.F. 1996. Tehnică. Paris. Hergenroeder A.Manual de judo. Groza P. . Edit.E. 66-78 79. . Edit. pag.Fiziologie medicală. pag. 210 71. .Bone mineralization. 1991.The radiologist's opportunity to teach bone 193 . 1993. Edit. 1993. 1996. IEFS. Victor. Handtu J. şi colab.Ghid practic de psihoterapie raţional-emoţională şi cognitiv-comportamentală. Houtson C. 1989.Bucureşti.Gândirea pozitivă . 1991. Bucureşti. 1.Ameliorarea performanţelor individuale prin tehnici de psihoterapie. pag. 1995. pag. Aldomars. Instruirea copiilor şi juniorilor. . 68-70 81. pag. Bucureşti. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Etude critique du traitement par la technique de Dewar et Barington. Edit.Judo curs opţional. Holdevici I. 186 73. .Luxation acromio-claviculaire. 49 74.Sugestiologie şi psihoterapie. Îndrumar pentru cadrele didactice. pag. Didactică şi Pedagogică. Holdevici I.Introducere în cercetarea pedagogică. Chişinău. Bucureşti. pag. . 66-78 83.Manual de Jodo. pag. 449-461 72. şi Vasilescu P. pag. 64-73 75. 3642 82. nr. Bucureşti. Holdevici I. . I. Glorion B. Edit. pag. Gugiuman A. Hantău I. Edit. Edit.Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului. Bucureşti.Judo.Psihologia succesului. 1995.C. . Hantău I. 1973. Holdevici I. pag.P. 1998.S. . Ştiinţă şi Tehnică. . Bucureşti. Ceres. Bucureşti. pag. hypotalamic amenorrhea and sex steroid therapy in female adolescents and young adults. . 1989.

192 85. 48 91. Bazele sistemice ale progrmului antrenamentelor sportive. 194 .Masaj. pag. Ionescu A. pag. Procedee tehnice. Edit. . 1989. pag. Bucureşti. Journal Canadian Assoc. Scaiul. pag. Johnson C. Edit.Arte marţiale aplicative. Bucureşti. aplicaţii în sport. . metode. 82-87 94. Kuntoff R. . 15-18 93. Ifrim M. I. 1978. 1969.S. Edit. . Ifrim M. Edit. Die Lehre der Leichathetik 27.E. Iordache E. Joch W.J. Bucureşti. Krestovnikov M. Bucureşti. pag. Lasinski G. Bucureşti. Kralovitz G.Anatomia şi biomecanica. Edit. 1995. Ifrim M.Calcium supplementation and increases in bone mineral density in children. Bucureşti. pag. Ifrim M.A. pag.Die Elastizitat der Gelenkknorpel. Bucureşti. 65 88. 327.Sport Lasinski G (traducere) – Wyczyhowz – Varşovia 1987 nr 8-9 pag 30-35 95. Ioffe L. . nr. 232-238 84. 1. Anat.Teoria I praktika fiziceskoi kulturî (traducere) 1988 nr 4 pag 23 89. nr. All.E. . 105-108 86. Kosendiak J. şi Darwish Z .Elemente und Gliederungstruktur der Motrik. . 1996. Bobcov G. Radiologist.A. pag. 1988. 113-119 96. . pag. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 28 87. Edit... pag.Wie erwarmen wir uns vor dem Wettkampf?. efecte. pag.dynamics. 1994. 1981.Ortopedie şi traumatologie pediatrică.A. Tradiţie. nr. 1992. N. Anz 124. . Aspecte de termoreglare a încălzirii.Actualităţi în antropologie cu aplicabilităţi în sport. şi Zamfir T. 29.F. Jianu M. 34 92. Ştiinţifică şi Pedagogică.Antropologie motrică.Criterii somatofiziologice în selecţia sportivă. şi colab. 36-45 90. Didactică şi Pedagogică. 1986.. Studii de fiziologie a exerciţiilor fizice – Cultură fizică şi sport – Bucureşti 1953 pag 63-65 97.. 1993.M. .

28. Malina R. Chişinău. şi Juvinen M.Exercise as an influence upon growth. 1986. Kurzgefastes Lehrbuch der Physiologie. Louis F. 2000. Lumina Lex.Judo competiţional. 1969. pag. 195 . . Garell. Edit. Luban-Plozza B. their healing process and treatment. Chişinău.Erregung und Erregungsleitung: Nervenphysiologie. Enciclopedică. .Jiu Jitsu. . pag. Clinic pediatric. pag.G. Laşcu V. 110.Convieţuirea cu stresul. Lullies H. 7172 100. Bucureşti. pag. 2000. 1992. 1981. Bucureşti. Manolachi Veaceslav – Selectarea incipientă a copiilor şi adolescenţilor pentru şcolile sportive specializate de luptă în baza aplicării programei informative. Sportturism.D. .. pag.Tehnici de luptă la sol.Muscle injuries. Macoveanu D. 5-8 98. pag. 56. . Chişinău. 1992. . 1975. 109. 38-43 107. Letho M. pag. 1999. pag. 250-252 99. pag. şi Goteleţ V. Thieme. Manolachi Veaceslav – Particularităţile de structurare şi verificare a pregătirii precompetiţionale a luptătorilor de performanţă // Lucrare metodică. 80-102 102. 16-26 108. 2001. . strategii de înfrânare a anxietăţii.Dicţionar de arte marţiale. 66 106.U. 14 105. 1991.Judo şi kata.G. 1972.Leichtathlet. pag. Medicală. 92 103. Edit. 1998. Bucureşti. nr. şi colab.G. 1997. Stutgart. Edit. Review and critique of current concepts.Karate Shotokan pentru avansaţi. Manolachi Veaceslav – Pregătirea fizică a judo-ka-nilor de performanţă// Manual pt. Laşcu V. 88. 123-125 104. //Îndrumar metodic.Judo . Sport-turism. Bucureşti. instituţiile de profil sportiv. 183-189 101. Edit. . Bucureşti. . Edit. Edit. Edit. Bucureşti. Koln. Ann Chir Gynecol. Laşcu V.J. pag. Macoveanu D. Keidel. Bucureşti. . W. Sport-turism. 37. 8.M.

instituţiile de profil sportiv. . . . 119. şi colab.S. Paris..Beobachtungen einiger osteoarticularer Veranderungen am Fus und den Sprunggelenken von Fusballspielern. preso. The Bulletin of European Postgraduate Centre of Acupunture and Homeopathy Nr 3. 2003 113. 1985.Ghid pentru elaborarea lucrării de diplomă. Univ. şi colab .D. 2001. Manolachi Veaceslav – Teoria şi metodica sporturilor de luptă ( judo. . şi Carton M. 2000. Oradea.şi vacuum. pag. Edit. 45 116. greco-romane. şi colab. 1994 P13 121. 1999.D. Edit. P439-443 123. 65-71 118. kinetoterapiei. ştiinţifico-practice în domeniul balneologiei şi fizioterapiei – Cahul. 114.111. Contribution a l'Etude de la psyhologie du sport. Bucureşti.Violenţa în sport.3. Manolachi Veaceslav – Structura şi realizarea ciclului anual de pregătire a tinerilor luptători în baza alegerii optime a influenţei de antrenament// Lucrare metodică. Milton S. Buletin informativ nr. . 1961.Chişinău. kinetoterapia şi terapia manuală în terapia durerii cervicale de origine degenerativă .Les femmes sportives de haute performance. 548. libere// Manual pt. Matveev L. 1991.G. 5-18 117. 100 p. Medved R. 112. pag. Materialele conf. Moraru Agafia – Studiul comparativ al eficienţei terapiei manuale. Institutul biblic "Emanuel". 1971. Didactică şi Pedagogică. C. P 19-21 122.C. Moraru Agafia .P. Bucureşti. pag. Novikov A. pag. şi Petrovic F.. 5-58 120. Medicală.terapie în fibromialgie// Analele ştiinţifice 196 . 2000. Mănescu S.P. Med u Sport 1. Missoum G. vol. Chişinău.Ghid simplificat de statistică pentru psihologie şi pedagogie.Igiena. Maroti Ş. Bucureşti. Mc Pherson B. 2000. 211 p.Kinetoterapia şi medicul kinetoterapeut. Teoria şi metodica educaţiei fizice Sport-Turism – Bucureşti 1980 pag 580 115. Moraru Agafia – Kinetoprofilaxia şi sanocreatologia// Analele ştiinţifice USMF”N. Testemiţaru”. Chişinău. Moraru Agafia – Acupunctura.

64-68 129. Edit. Polirom.S. 2001. 1972. 1998. .Isometric endurance in men who are overweight. Bucureşti. . 55-58 197 . 1980. . . Piaget J.Metode matematice în clinică.Kinetoterapie activă. . Psysiologist 16. Mureşan P. Paul B. pag. Petrofski J. Bucureşti.Bushido. 19. 75 130.Coach manual. 1995. Edit.Psihologie şi pedagogie. . Didactică şi Pedagogică. Ozolin N. Pfluger A. Hofman. pag. şi Cosma Th. Medicală. The soul of Japan. 70 137. 51-54 125. 86 131. Plas F.C. Peiffer V.G. Didactică şi Pedagogică.P. pag.Anatomia funcţională. Bucureşti. 136 138. Bucureşti. 1990. Med u Sport 3. pag. 54-78 127. Muraru A. C. P500-506 124. . pag. Nishiyama H.Cercetarea observaţională. şi Hagron E. biomecanica şi antropologia aparatului locomotor.USMF”N.2. . . 82-84 134. 67. pag.. Schorndorf. 126. vol. Metodica antrenamentului sportiv (traducere) – Stadion – Bucureşti 1972 pag 53-57 133. Berlin. pag. . Edit. 1979. Teora. . 1998. exerciţii terapeutice.Chişinău. Bucureşti. Edit. 1990. Garell. Nocker J. 183 p.S. Edit. Cum trebuie sa fie un bun antrenor – Stadion – Bucureşti 1972 pag 8-15 132. Nitobe I. pag. 98 128. 1983. 422 136. Testemiţaru”. 1990. şi Lind A. laboratoare şi ocrotirea sănătăţii. 200.Die Ernahrung des Sportlers. Bucureşti. pag.R. Edit. pag. 55 135. 46. şi colab. Ozolin N.Gândire pozitivă. .G.Judo . 1973. . pag. Piasenta J.Bazele performanţei. Niţescu V. . 139.Psihologie. Bucureşti.Chondro-synoviale Korelation im Anfangsstadium von degenerativen Gelenkveranderungen. pag. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. New York. 231 p.25 Shotokan-katas. Nicolau A. 1990. 66. 1994. Edit.

Edit. 48-56 141. 318 p. . Timişoara. Reginato M. .. C. pag.C. pag.B. Poenaru D. Militară. 9-23 143.Metode matematice în cercetarea biologică. Edit. Edit. pag. 2. 1987. Sandler R. . Facla. 1978. Ribisl P. 100-103 145. 1983. şi colab. Bucureşti. Edit. pag. pag. nr. nr. . 57 148. M. Suceava.Antrenorul. 153.Traumatologie şi recuperare funcţională la sportivi. Sportul de performanţă.Recuperarea sportivilor traumatizaţi.Un masaj la îndemâna oricui. atitudini în diagnosticul şi tratamentul traumatismelor aparatului locomotor. presopunctura. Edit.Danger Index or the Frequency of Accident in Sport. Săhleanu V. 49 198 . Edit.B. Rădulescu F şi colab. nr. 1974. Molda. Sabin I. Bucureşti. pag.Biomeccanica del Judo.S. 1991. medicală. 1991. şi colab.. Mediteranee.Arta masajului. Medicală. . . Physician und Sport Med.Biomecanica stilurilor de lupte. profilul. Poenaru D.M. 1979. 1985.P. 28-30 144. Rishi J. Roma. Sbenghe T. 1973. 1985. Radovici I. .When wrestlers shed pounds quikly. 207 146. Jurnalul Clinic Nutrition. 72 142. 270-274 152. Timişoara. 1985. . pag. . Popescu C.postmenopausal bone mineral density and milk consumation in childhood and adolescence. 321. Edit medicală. . 89-181 151. pag. Italian Journal of Sports traumatology. . şi San-Marina E.Dificultăţi. 1989. pag. terapeutică şi de recuperare. .S. Sport-turism. pag. Bucureşti. riscuri. 1980. şi colab. Stadion. 30 147. Sacripanti A. 57-75 150. Bucureşti. pag.Traumatologie şi recuperare funcţională la sportivi.V. Edit. pag. Bucureşti. 3. Edit.140. . pag. Sacripanti A. Bucureşti. . Facla. 1987.Kinetologie profilactică.T.V. personalitatea şi munca sa. 44-45 149. 42.

Rep. Universităţii din Piteşti. 38. Consideraţii asupra antrenamentelor în karate-do – INESF –Chişinău 2002 pag 101-104 163. . Canada. Relaţiile psihopedagogice dintre terapeut şi pacientul traumatizat// American-Romanian Academy of Arts adn Sciences. pag. 34 158. physical and performance measures of wrestlers.P. the 26-th annual ARA Congress.A.Metodologia cercetării activităţii omului în mişcare. Slăvilă M. Metode de recuperare a diferitelor traumatisme ale aparatului locomotor în artele marţiale//Bucureşti. 2001. şi Weiss S. . 1994.Civilizaţia japoneză tradiţională.Effect of Weight reduction in selected antropometric. pag. 2001.208-211 162.170-175 160. Q. Slăvilă M. .depistarea depresieiînainte de începerea programului de recuperare// American-Romanian Academy of Arts adn Sciences.M. Slăvilă M. Slăvilă M. 1968. pag. . Sbenghe T.Chişinău. Slăvilă M.22-26 161. Slăvilă M.2003. 1978. Simu O. ISBN-973652-563-5P. Importanţa testării sportivilor accidentaţilor prin scala de autoevaluare(Zung). ştiinţifică. şi Passer M. Montreal. România 2002. 5-115 157. P51-55 199 . 71 155. Canada. Bucureşti. medicală. Bucureşti. 361 159. the 26-th annual ARA Congress. Edit. Forme de traumatisme întâlnite frecvent în artele marţiale – C-tin Brîncuşi – Tg. Simion Gh. Medicine and Science in Sports. pag. Singer R. 1998.Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor. Studiu privind dezvoltarea artelor marţiale de la origine până în perioada actuală . pag. 10.154. . 103-108 156. Edit.Jiu – 2003 pag 44 164.K. Scanlan T.P. Moldova. Montreal. 1981. Edit.Factors related to competitive stress among male youth sports participants.

Rep Moldova.Kinetoterapia. Moldova. ISBN:973-627-245-1 170.11. ISSN:1453-1194 169.internaţionale de comunicări ştiinţifice”Performanţă în cultura fizică şi sport”.ISSN. S. ISBN 171. Ed. creativ.27-31 168. 2003. the 26-th annual ARA Congress. Galaţi. Universitatea Ecologică Bucureşti România.11. Universitatea „Dunărea de jos”. Slăvilă Mircea. Chişinău. Metode psihopedagogice şi medicale de recuperare a traumatismelor frecvent întîlnite în procesul de pregătire în artele marţiale (karate-do Shotokan)//Chişinău. metodă psihopedagogică utilizată în recuperarea diferitelor traumatisme din artele marţiale// American-Romanian Academy of Arts adn Sciences. Pintilei – Strategii de recuperare a traumatismelor aparatului locomotor întâlnite frecvent în practicarea Artelor Marţiale//Mat.120-125 166.5862. Conf. Universitatea Piteşti România. 18. Fizică şi Sport. ISBN 200 .2005. Slăvilă M. Slăvilă Mircea – Frecvenţa traumatismelor ce apar în antrenamentele şi competiţiile de Arte Marţiale în funcţie de zona afectată şi locul de producere al accidentelor// Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Rep. Autosugestia. P.metodă indispensabilă în recuperarea traumatismelor în Karate-do Shotokan//Mat.2005. S. P.191. Slăvilă Mircea – Acordarea primului ajutor în cazul accidentărilor survenite în practicarea Artelor Marţiale// Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Pintilei. Slăvilă M Rolul kinetoterapeutului în echipa multidişciplinară de îngrijire a bolnavului //International Congress of Paleative Care. 2006 P.P38-41 167.Experience and Perspectives . Universitatea Ecologică Bucureşti România. România. 2006 P. 2526. P.165. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.2005.194. România P. Conf. Bucureşti. Slăvilă Mircea. Fac. Internaţionale de comunicări Ştiinţifice” Prospectiv. aplicativ în domeniul educaţiei fizice şi sportului din România în perspectiva integrării Europene”. 2004.318-322. Slăvilă M.

67 179.Accidentările în sport şi primul ajutor.Karma Yoga. u sport. 55-62 176.S. . Slemenda C. C.Pintilei – Strategii de recuperare a traumatismelor în karate-do Shotokan //Medicină Sportivă. pag. colecţia Lotus.Karate Shotokan Kihon & Kumite. Craiova. 129-136 180. . 1990. Tittel K . 1974. 139. Thomson P. Med. New York.Metoda terapeutică japoneză. 6. 21. vol. pag. . pag. ISSN 173. N5. Ungurean M. Société Belge de Psychologie des Sports et de l'Education physique. pag. 2006. . 1993. Stănescu N. pag. nr. 1972.Traumatologie sportivă curentă. Revista Ştiinţifico-Practică. pag. Speer D. Sterkowicz S.The colagen architecture of articular cartilage. .J. Bucureşti. . şi Schmith H. 1996. 5-99 173. Stevens J. Edit. Anatomie des menschen. 1991. Edit. 1227-1233 174.W. pag. 267-274 175. .A. 7-14 178. România. Edit.Die functionelle Anpassugsfahigkeit des passiven Buwegungsapparates an sportliche Belastungen.Secretele Aikido-ului. Braşov. pag. Orthop.172. P47-52. Timsit M. Jurnalul Bone Mineral Researches. Clin. şi Dahners L.Accidents and Bodily injuries in Karate. 1979. 5. Teora. Scientific Yearbook of Academy of Physical Education.S. 1978. Bruxelles. 205 174.. Slăvilă Mircea S. 1995. 1975. Kracow.P. şi Bruyere de Geyter L.Role of physical activity in the development of skeşetal mass in children. Bucureşti.Beschreibende und functionelle. .L. 54-58 201 . Swami V. . . MIX. Bucureşti. 2002 175. 4. .C. Tittel K. pag. pag. pag. Garell. Fischer. Corelation of scaning electron microscopy observation. Edit. Stuttgard. 26-32 177. Stadion. şi colab. 6.La function agonale et structure de personalité dans l'exercise sportif. Bucureşti. 76-78 181. 1986. Tokujiro N.

Sport-turism. 36-44. 1990. I-II. . .O. Edit. *** Tratat de pedagogie şcolară. Edit.Mica Enciclopedie. *** Manuel de Medicine du Sport. 107-120 190. Die motorische Entwicklung im Kindes un Jugenddalter.M. Sportturism.Biologische und soyiale Komponenten der motorischen Entwicklung. 1992. Edit.P. . 1987. 1982. pag 139-143 187. pag. Edit. 38-52. Band 1.Pe meridianul Yamato. Lousianne. Scorndorf. 159-187 183. Bucureşti. Militară. pag. Vasilescu I. pag. pag. Wasmund-Bodenstedt U.Einfuhrung in die Methodologie der Trainingwissenschaft. 122-126 189.Statistică informatizată pentru ştiinţe despre om. .. Commision medicale du C. pag. 1993. pag. Smirnov N.I. *** Pregătirea tinerilor gimnaşti. Switzerland. Bucureşti. Bucureşti.182. Bad Hamburg. Didactică şi Pedagogică. Zaţlorski V . 75-93 Relaţii reciproce alr însuşirilor fizice (traducere) – Theoria und praxis du korperkultur – 1979 – nr 19 202 . 1979.R. 50. 7-38 185. vol. 458 188. 234-341 186. Bucureşti.. *** Ortopedia şi traumatologia . Medicală.. 80-83. 1996. Edit. 88-90 184. pag.G. Bucureşti. Wolanski N. 1976. Comité International Olimpique. Cultură fizică şi sport. Kulin N. Vasiliu F. pag.

vechile caractere “Mâna goală” .caractere moderne “DO” semnifică practicarea karate-ului ca mod de viaţă 203 .KARA KARA TE TE DO Anexa 1 “Mâna chinezească” .

ANEXA 2 REGULI DE CITIRE A TERMENILOR SPECIFICI ÎN ARTELE MARŢIALE CHA = CIA CHU = CIU CHI = CI CHO = CIO JA = GIA JI = GI JU = GIU GI = GHI GE = GHE GY = GHI SHA = ŞA SHI = ŞI SHU = ŞU SHO = ŞO TSU = ŢU WA = UA Y=I

204

ANEXA 3 SEMNALE VERBALE UTILIZATE DE ARBITRI YAME = oprirea temporară a meciului TSUZUKETE HAJIME = Continuaţi lupta! JIO-GAI = în afara suprafeţei MOTONO ICHI = comandă pentru revenirea la poziţia iniţială KEIKOKU (CHUI) = atenţionare IKKAI = primul, prima NIKKAI = al doilea, a doua TENTO = cădere HANSOKU CHUI = avertisment HANSOKU = descalificare din proba respectivă SHIKAKU = descalificare din întreaga competiţie FUKUSHIN SHUGO = convocarea arbitrilor SHIBARAKU = anunţarea ultimelor 30 de secunde ale meciului TORIMASEN = nici un punct NO KACI = declararea învingătorului HIKI WAKE = egalitate TSUKAMU = agăţare, prindere HAYAI = recunoaşterea unei tehnici deosebit de eficace DOJI = acţiune simultană cu expirarea timpului sau păşirea în afara spaţiului ATO = tehnică executată după yame FUJYUBUN = nici un punct NIGE = tehnică incorectă

205

AIUCHI = atac simultan YOWAI = tehnică slabă UKE = tehnică blocată NUKE = atac pe lângă ţintă MAAI = distanţă incorectă TIMING = coordonare slabă ATE = contact CHUI – MUSHI = ignorarea avertismentului acordat anterior FUKEI = comportare indisciplinată SAI – SHIAI = reluarea meciului ce s-a încheiat egal KETTEI – SEN = meci final, după Sai-shiai încheiat egal, în care primul punct recunoscut implică încheierea meciului şi desemnarea învingătorului.

206

207

Anexa 4

Poziţiile specifice stilului Karate-do Shotokan

Armele naturale de lovire specifice Karate/do Shotokan

208

Anexa 5 Tehnici de atac cu membrele superioare 209 .

Anexa 5 Tehnici de atac cu membrele superioare 210 .

Anexa 6 Tehnici de atac cu membrele inferioare 211 .

Anexa 7 Tehnici de ap[rare cu membrele superioare 212 .

Anexa 8 Tehnici de apărare cu membrele inferioare 213 .

Anexa 9 Măsurători antropometrice 214 .

Anexa 10 Măsurători antropometrice 215 .

Anexa 11 Măsurători antropometrice 216 .

Anexa 12 Măsurători antropometrice 217 .

În competiţii 3. a.Anexa 13 ANCHETĂ CHESTIONAR 1. Care sunt cele mai frecvente traumatisme întâlnite în Karate-do Shotokan? a. Criterii psihologice c. Relaţia antrenor – familie c. La antrenamente b. Relaţia antrenor – şcoală d. Teste psihice b. Criterii de motricitate 218 . Criterii somatice d. Precizaţi unde se produc cele mai frecvente accidentări a. Alte modalităţi 5. Cum v-aţi propus să cunoaşteţi particularităţile psihice ale practicanţilor de karate-do Shotokan? a. Medicul b. Care din criteriile enumerate mai jos consideraţi că trebuie să le posede practicanţii de karate-do Shotokan? a. Membre superioare b. Membre inferioare c. Cadre specializate 4. Menţionaţi cine poate acorda primul ajutor în cazul unui traumatism cranio-cerebral. Criterii funcţionale b. Profesorul / antrenorul c. Trunchi 2. Cap d.

a. Consideraţi benefică corelarea metodelor de recuperare clasice cu cele psihopedagogice? a. Da b. Relaxarea e. Hidroterapie 9. Gândirea pozitivă d. Acupunctură e. Respiraţie şi relaxare f. peste 10% 8. Masaj d. Da b. Hipnoza g. Consideraţi eficientă colaborarea dintre profesor (antrenor). Antrenamentul mental b. kinetoterapeut. Autohipnoza 10. Climatoterapie f. Sugestia şi autosugestia c. Nu 7. Indicaţi cea mai eficientă metodă de recuperare medicală convenţională: a. 5 – 10% c. Fizioterapie c. Nu medic. Indicaţi cea mai eficientă metodă de recuperare psihopedagogică: a. Kinetoterapie b. psiholog? 219 . 0% b.6. Ce pondere acordaţi antrenamentului mental în timpul imobilizării cu aparat gipsat în urma unui traumatism? a.

Numele şi prenumele: Vîrsta Profesia Vechimea în activitate Data Anexa 14 CUM RĂSPUNDEŢI LA STRES? 1. Nu 2. psihică? 1. Care este. Am avut perioade de timp în care m-am simţit depăşit de situaţie 1. starea dvs. Slabă 2. Excelentă 2. Uneori 3. Bună 4. Nu 5. Adesea 2. Prea bună 220 . Niciodată 6. Da 2. Foarte bună 4. Normală 3. De mai mult timp mă simt peste măsură de slăbit 1. Aţi suferit de palpitaţii? 1. Nu 3. Da 2. Aveţi poftă de mâncare? 1. Proastă 4. în general. Adesea simt că "mă ia cu călduri" 1. Da 2. Bună 3.

Sânt atât de obosit încât nu pot sta nici măcar pe scaun (trebuie să stau lungit) 1. Aţi avut accese de nervozitate (iritare. Niciodată 10. Uneori 3. Da 2. Da 2. Nu 221 . Niciodată 13. Sânteţi tipul de om care vă faceţi griji din orice? 1. Niciodată 11. Nu 8. Uneori 3. Nu 9. Foarte rar 3. Aţi avut stări de leşin? 1. Adesea 2.7. Nu 14. Aţi avut dificultăţi de respiraţie (fără a face o muncă foarte grea)? 1. Rar 12. Niciodată 2. Da 2. Adesea 2. Da 2. Aveţi memoria bună? 1. Vă deranjează aciditatea gastrică (concomitent mai multe zile)? 1. Uneori 3. Adesea 2. tensiune psihică)? 1. Întâmpinaţi dificultăţi când încercaţi să adormiţi sau rămâneţi treaz? 1.

Adesea 2. Niciodată 22. Nimic nu mi se întâmplă după cum îmi doresc 1. Niciodată 17. Uneori 3. dacă merită să mai doreşti ceva 1. Vă tremură vizibil mâinile? 1. Da 2. Da 2. Adesea 2. Nu 21. Da 2. Nu 222 . Vă simţiţi izolat. Nu 19. Suferiţi de dureri de cap? 1. Niciodată 16. S-a întâmplat să aveţi "transpiraţii reci"? 1. Adesea 2. Da 2. singur. Da 2.15. Uneori nici nu mai ştiu dacă ceva mai are preţ. Am spaime personale care îmi provoacă prăbuşirea psihică 1. Nu 18. Uneori 3. Nu 20. Aud zgomote în cap tot timpul 1. chiar între prieteni? 1. Uneori 3.

stg. stg. toracic rep. Perim. Membr. contr. stg. max. coapsă dr. contr. ap. Perim. Perim. ziua bl. fişă: Numele şi prenumele: Data naşterii: anul Domiciliul: Profesia Diagnostic Date antropometrice: Statura: relax. relax. sup. dr. dr. max relax. relax. judeţul Disciplina sportivă: Karate sex 223 . dr. Anvergura relax. stg. gambă dr. contr. sup. contr. Bust stg. contr. sc. exp. str. Elasticitatea toracică Perim. relax. Perim. br. insp. contr. localitatea luna nr. contr. Membr. antebr. dr.Anexa 15 Fişa de evaluare şi tratament Nr. relax.

Greutatea Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg.Perim. contr. Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: Cauza Forma Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic Spital Tratament de recuperare: Obiective: Mijloace: stg. Testarea articulară flexie extensie supinaţie pronaţie (-) 224 . abdominal relax.

fişele de evaluare şi tratament nr. 20 225 . 6. 5. 13. 7. 17. 18.Concluzii: ANEXA nr. 15. 12. 16 Lot martor . 19.

sup. contr. fişă: 5 .Lot martor Numele şi prenumele: Mişu Lucian Data naşterii: anul M Domiciliul: Profesia elev str. 4 sc. 26 Anvergura 166 stg. dr. 30 30 relax. antebr. 27 226 . contr. 29 Membr. dr. 90 judeţul Disciplina sportivă: Karate localitatea 1976 luna august ziua 5 sex Diagnostic: Entorsa gleznei stângi – gradul II Date antropometrice: Talia: 167 Bust 86 72 86 stg. relax. br. relax. 8 bl. contr. 28. stg. sup. stg. dr. 26.Fişa de evaluare şi tratament Nr. dr. 72 86 Perim. contr.5 Membr. Griviţei Bucureşti nr.5 Perim. 3 ap.

gambă dr.5 relax. relax. 76 stg. 25. 34 stg. max. contr. 30. tumefiere şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic: s-a procedat la aplicarea de medicaţie antiinflamatorie. abdominal relax.5 85 exp. contr. 34. 30 Greutatea 60 kg 4. grad II. 49 Elasticitatea toracică 9 Perim. în timpul desfăşurării Cupei României la Karate Tradiţional Cauza: instabilitatea piciorului.2001. 50 insp. contr.09. coapsă dr. toracic rep. 50 80 Perim. 44 67 Perim. provocată de suprafaţa de luptă (saltele) Forma: entorsa gleznei stângi.relax.200 cm3 44 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversia eversia Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 14. 51 (-) 10o → 20o 10o → 40o 227 . max relax.5 Perim. contr. s-a imobilizat provizoriu glezna în faşă elastică Spital: s-a procedat la imobilizare sub forma ghetei gipsate de mers – 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii 0o → 15o 20o → 50o Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg.

mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi.Lot martor Numele şi prenumele: Popescu Marius Data naşterii: anul M Domiciliul: Profesia elev str. Kinetoterapie: . 9 bl. Cameliei nr. stimularea proceselor de vindecare. Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . localitatea Bucureşti 1970 luna mai ziua 25 sex Diagnostic: Entorsa gleznei drepte – gr.articulaţiilor neafectate. şold stâng) .variante de mers: pe vârfuri. fişă: 6 .genuflexiuni . judeţul Disciplina sportivă: Karate sc.joc de glezne cu sprijin la scara fixă .mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degete stângi .program de recuperare pentru gleznă b. II Date antropometrice: 228 . ap. recuperarea mobilităţii gleznei stg. pe călcâie .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.contracţii izometrice ale membrului inferior drept .

229 Perim. dr. 51 stg. relax. 46 0o → 15o 40o → 60o (-) 10o → 20o 20o → 40o . contr.500 cm3 47 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversia eversia Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 09.5 Greutatea 62 kg 4. abdominal relax. relax. 50 insp. contr. contr. stg. urmată de deplasare rapidă cu pas adăugat Forma: entorsa gleznei stângi grad II. 24. gambă dr. contr. max. antebr. cu tumefiere şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic: imobilizarea gleznei în unghi drept.11. coapsă dr. 51 Elasticitatea toracică 10 Perim. sup. 52 93 Perim. 24 Perim. relax. contr. sup. stg. 83 Perim. contr.Talia: 178 Bust 89 76 88 stg. br. 26 Membr. 30 Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg. 27 26 relax. 33 71 stg. max relax. 76 88 Perim. contr.5 relax. dr. contr.2001. în timpul desfăşurării Cupei Iaşului la Karate Tradiţional Cauza: în urma unei eschive laterale.5 179 87 exp. 29. toracic rep. 24. 24 Membr. 33. dr. 24 Anvergura relax. cu ajutorul unor feşe elastice. dr.5 stg.

contracţii izometrice ale membrului inferior stâng .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.genuflexiuni .mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi. subiectului i s-a aplicat imobilizare sub forma ghetei gipsate de mers – 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate. Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 83% Fişa de evaluare şi tratament Nr.Lot martor Numele şi prenumele: Voicu Marius Data naşterii: anul 1977 luna aprilie ziua 11 sex M 230 .mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degetelor stângi . recuperarea mobilităţii gleznei stg. stimularea proceselor de vindecare. pe călcâie . Kinetoterapie: . şold stâng) . Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .program de recuperare pentru gleznă b.variante de mers: pe vârfuri.medicaţie antinevrelgică şi antiinflamatorie Spital: în urma radiografiei. fişă: 7 .joc de glezne cu sprijin la scara fixă .

sup. 83 91 Perim. relax. 31. 66 191 stg. 33 Membr. stg. 30 Perim. contr. 64 insp. Călugăreni Bucureşti nr. 40 Perim. 65 106 Perim. relax. contr. max relax. localitatea Profesia student Disciplina sportivă: Karate Diagnostic: Entorsa gleznei drepte . abdominal relax. 110 exp.2002. 39 relax. 12 judeţul bl. în timpul antrenamentului 0o → 15o 30o → 60o Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg. 38 37.5 Perim. dr. contr. br. max. 97 stg. 39. coapsă dr.000 cm3 53 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversia eversia Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 09. 34 Membr.5 relax.5 Greutatea 89 kg 5. sup. dr. antebr. contr.5 (-) 10o → 20o 10o → 40o 231 . ap. dr. dr. contr. 63 Elasticitatea toracică 13 38. contr. stg. contr. contr.grad II Date antropometrice: Talia: 183 Bust 91 82 91 stg. sc. relax. toracic rep. 31 Anvergura relax.05. gambă dr. 31 Perim. 53 84 stg.Domiciliul: str.

şold drept) .joc de glezne cu sprijin la scara fixă . grad II.variante . Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . recuperarea mobilităţii gleznei dr. 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate. Kinetoterapie: .mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi. tumefiere şi durere puternică Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare în faşă elastică şi trimitere la spital Medic Spital: s-a aplicat imobilizare cu bandaj gipsat.genuflexiuni . Masaj 232 .contracţii izometrice ale membrului inferior drept .program de recuperare pentru gleznă b.mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degete .Cauza: lovituri de picior la sacul de box.variante de mers .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. stimularea proceselor de vindecare. executate necorespunzător tehnic Forma: entorsa gleznei drepte.

5 233 . 35. dr. coapsă dr. relax. contr. stg.5 Anvergura relax. sup. 23.5 relax.5 Membr. stg. 56 Perim.5 159 stg. 52. contr. relax. contr. dr. dr.Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. sex F ap. 23 Bucureşti ziua 22 bl. 53. contr.5 insp.5 Greutatea 58 kg 3. 31.500 cm3 Testarea articulară flexie 50o → Capacitatea vitală 68 Perim. 55 Perim.5 80 Perim. antebr. 68 79 Perim. br. 35 stg. 35. max. 77 stg. abdominal relax.5 Membr. str. contr. 28 28 relax. judeţul Disciplina sportivă: Karate sc. gambă dr. 35 Elasticitatea toracică 7 Perim. max relax.Lot martor Numele şi prenumele: Dumitrache Olga Data naşterii: anul Domiciliul: localitatea Profesia vânzător 1975 luna mai nr. relax. toracic rep. Pielari Diagnostic: Entorsa genunchiului stâng – gradul II Date antropometrice: Talia: 165 Bust 87 69 79 stg. 26. contr. fişă: 12 . dr. contr. contr. sup. 33 84 exp. 24. 25.

mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior drept 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.100o Dinamometria: dr 0o stg.contracţii izometrice – membrul inferior stâng .mobilizări analitice.mişcări analitice – gleznă. troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate. Kinetoterapie: . gleznă dreaptă . în timpul antrenamentului Cauza: cădere directă pe genunchiul stâng Forma: Entorsa genunchiului stâng – gradul II – hemartroză şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare provizorie a articulaţiei cu bandaj elastic compresiv şi pe atelă lungă Medic Spital: imobilizarea articulaţiei în aparat gipsat timp de 3 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. stimularea proceselor de vindecare.09. 31 Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 17. picior stâng 234 .2002. cu rezistenţă progesivă – şold. genunchi. recuperarea mobilităţii genunchiului stâng Mijloace: 1) În timpul imobilizării: 32 extensie (-) 10o → .

max. sup.5 Perim. sup. 22. contr.Lot martor Numele şi prenumele: Broască Cătălina Data naşterii: anul Domiciliul: localitatea Profesia economist 1973 luna iunie Bucureşti ziua 15 nr. gr. coapsă dr. br. Eminescu Diagnostic: Entorsa cotului stg. relax. max relax. 49 75 Perim. relax. relax. 25 22 relax. dr. în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. 33 judeţul Disciplina sportivă: Karate bl. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat. 51 154 stg.5 235 . 22 Anvergura relax. 21 Membr. fişă: 13 .. 20. ap. în urma tratamentului. contr. sex F sc. 20 Perim. dr. toracic rep.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă . 50 insp. str. dr. stg. contr. contr. M.program de recuperare pentru genunchi c. stg. 24 Membr. contr. dr. 48 82 exp.. 64 76 Perim.mişcări analitice cu îngreuieri – membrul inferior stâng . antebr. contr. II Date antropometrice: Talia: 159 Bust 80 65 76 stg. 72 stg.

Testarea articulară flexie extensie supinaţie pronaţie 40o → 90o (-) 10o → 30o → 75o 15o → 70o 31. 16 Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 09. abdominal relax. în urma unui atac al adversarului Forma: entorsă cot stâng – gradul II – hemartroză şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic: aplicarea locală de refrigeraţie (Kelen). contr.000 cm3 28 65 Perim. în timpul desfăşurării "Cupei Iaşului" la Karate Tradiţional Cauza: cădere pe mână.5 Capacitatea vitală Dinamometria: dr 0o stg. troficităţii musculare şi mobilităţii articulaţiilor neafectate. 31 Greutatea 50 kg 3. gambă dr.Elasticitatea toracică 10 Perim. recuperarea mobilităţii şi forţei segmentului traumatizat 236 .10. 31. cu ajutorul unei feşi elastice şi susţinerea lui în eşarfă Spital: în urma radiografiei. stimularea proceselor de vindecare. imobilizarea cotului în unghi drept. se face susţinerea / imobilizarea în aparat gipsat timp de 3 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. accelerarea resorbţiei proceselor inflamatorii.2002.5 relax. contr. 31 stg.

30 237 . fişă: 15 .mişcări active şi cu rezistenţă progesivă – pumn.mişcări de flexie-extensie ale cotului.Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . umăr drept . br. dr. 22 ziua 20 bl.mişcări analitice ale membrului superior stâng .gradul II Date antropometrice: Talia: 180 Bust 89 Perim. contr. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr.exerciţii cu obiecte portative şi gantere mici . 1 ap. 31.flotări . 13 sex M sc. pe o masă talcată . str. Kinetoterapie: .program de recuperare pentru cot b.Lot martor Numele şi prenumele: Popa Robert Data naşterii: anul Domiciliul: 18 localitatea Bucureşti Profesia elev judeţul Disciplina sportivă: Karate 1979 luna iulie nr.5 relax.contracţii izometrice ale membrului superior stâng .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul superior drept 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. Chimiştilor Diagnostic: Entorsa cotului drept .

38 Greutatea 85 kg 5. gr.11. 64 stg. stg. coapsă dr. 27 Perim.2002. mâna şi antebraţul sunt susţinute într-o eşarfă mică 238 . 62 104 179 77 stg.5 Perim. 27 stg. toracic rep. antebr. contr. dr. abdominal relax. în timpul desfăşurării antrenamentului Cauza: cădere pe membrul superior drept. gambă dr. contr. 89. Testarea articulară flexie extensie supinaţie pronaţie Capacitatea vitală Dinamometria: dr 0o stg. cu extensia şi răsucirea forţată a cotului Forma: entorsa cotului drept. relax. 62.Membr. 28 102 exp. sup. cu ajutorul unei feşi elastice. relax. 30 Membr. max relax. dr. contr. 77 stg.5 insp. max. 33 89.500 cm3 25 85 Perim. contr. 40 stg. 39 39 Elasticitatea toracică 7 Perim. 63 relax. II. contr. contr.5 Anvergura relax.5 dr. relax. tumefiere şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizarea provizorie a cotului în unghi drept. 26. 97 Perim. 50 Date anamnestice: 45o → 90o (-) 15o → 30o → 65o 15o → 60o Când s-a produs accidentul: 11. sup. contr.

recuperarea mobilităţii şi forţei segmentului traumatizat Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . pe o masă talcată .Medic Spital: imobilizarea în aparat gipsat.program de recuperare pentru cot b.Lot martor Numele şi prenumele: Nagy Maria Andreea Data naşterii: anul 1977 luna august ziua 21 sex F 239 .mişcări de flexie-extensie ale cotului drept.mişcări active şi cu rezistenţă progesivă – pumn.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul superior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. accelerarea resorbţiei proceselor inflamatorii.contracţii izometrice ale membrului superior drept .mişcări analitice ale membrului superior drept . Kinetoterapie: .flotări . stimularea proceselor de vindecare. umăr drept .exerciţii cu obiecte portative şi gantere mici . fişă: 17 . 3 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. troficităţii musculare şi mobilităţii articulaţiilor neafectate.

18 Perim. contr. contr. sup. relax. abdominal relax.5 Perim. gambă dr. stg. 47 Elasticitatea toracică 6 Perim. 22 judeţul bl. contr. 19 Membr. localitatea Profesia student Disciplina sportivă: Karate Diagnostic: Entorsă genunchi drept. 30 Greutatea 95o Dinamometria: dr 0o stg. 48 insp. relax. 17 Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 13.5 relax.5 20. în timpul antrenamentului 30 extensie (-) 10o → 48 kg 3. 22 Membr. sup. br. 31 stg. max. 52 154 stg. 22 Anvergura relax. gr. 17.07.2002. ap. 22. 79 stg. dr. dr. contr. toracic rep. 65 76 Perim. dr.Domiciliul: str. coapsă dr. contr. dr. 50 79 Perim.5 85 exp. max relax. contr.5 240 . 24. stg. relax. 30 30. contr.100 cm3 Testarea articulară flexie 60o → Capacitatea vitală 60 Perim. II Date antropometrice: Talia: 156 Bust 82 66 76 stg. antebr. relax. Berzei Bucureşti nr. contr. sc.

accelerarea resorbţiei sechelelor şi proceselor inflamatorii. reluarea treptată a activităţii sportive Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . folosind o atelă lungă şi fixând membrul inferior cu legături improvizate Medic Spital: imobilizare în aparat gipsat . în urma tratamentului.2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea calităţilor fizice ale tuturor grupelor musculare şi articulaţiilor neafectate de traumatism.mişcări analitice cu îngreunări ale membrului inferior stâng . refacerea forţei musculare. restabilirea deprinderilor motrice de bază şi specifice. genunchi. Kinetoterapie: .mişcări analitice ale membrului inferior stâng .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă progresivă – şold. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă . II. gr. în proporţie de 241 .contracţii izometrice ale membrului inferior stâng . stâng . gleznă 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. hemartroză şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare provizorie a genunchiului stâng.mobilizări analitice – umăr şi degete membru sup. restabilirea mobilităţii segmentului traumatizat.program de recuperare pentru genunchi b.Cauza: cădere cu răsucirea piciorului în interior Forma: entorsă genunchi stâng.

Lot martor Numele şi prenumele: Băicoianu Constantin Data naşterii: anul Domiciliul: 1975 luna mai nr. br. dr. 102 judeţul Disciplina sportivă: Karate sex M sc. toracic rep. sup. contr. relax. gr.5 Perim. 55. dr. 88 stg. stg. 93 exp. max. 27. dr. 54 insp.5 relax. contr. fişă: 18 .5 relax.5 242 . contr. antebr.5 Anvergura relax.5 181 stg. 27. sup. coapsă dr. 21 str. 55 91 Perim. Berceni localitatea Bucureşti Profesia lăcătuş mecanic Diagnostic: Entorsă genunchi drept. dr. gambă dr. 28.5 Membr. stg. relax. relax. contr. 26 Perim. contr.5 Perim.85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. contr. 35 ziua 30 bl. 30 Membr. II Date antropometrice: Talia: 178 Bust 88 80 92 stg. 32 32. max relax. 28. contr. 81.5 92 Perim. 54 Elasticitatea toracică 5 32. 1 ap. 33.

II şi apariţia hemartrozei Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare provizorie în atele de lemn învelite în vată şi fixate cu legături improvizate Medic: Spital: s-a evacuat sângele din articulaţie.5 Capacitatea vitală 5. troficităţii musculare şi mobilităţii articulaţiilor neafectate. abdominal relax.Perim. 40 Date anamnestice: 74 kg 74 stg.12. contr. în timpul desfăşurării Campionatului Naţional de Karate. stimularea proceselor de vindecare. Ediţia a XI-a Cauza: efectuarea unei lovituri din săritură şi aterizare greşită pe membrul inferior drept Forma: entorsa genunchiului drept. gr. recuperarea mobilităţii genunchiului afectat Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .contracţii izometrice ale membrului inferior drept 243 .2002. s-a executat imobilizarea în aparat gipsat de către medicul ortoped Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. 35 Greutatea 85o Dinamometria: dr 0o stg.100 cm3 15 flexie extensie 50o → (-) 10o → Când s-a produs accidentul: 04. Testarea articulară 35.

22 judeţul Disciplina sportivă: Karate Bucureşti ziua 21 bl.5 244 .mobilizări analitice cu îngreunări . stg. II Date antropometrice: Talia: 182 Bust 91 72 76 stg. contr. relax. Berzei Diagnostic: Entorsă genunchi drept. gleznă) 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. în urma tratamentului. str. 24 Perim. contr. în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. br. contr.mobilizări analitice.program de recuperare pentru genunchi b. Kinetoterapie: . antebr.5 25. gr. 26.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă . 24.5 relax. 72 76 Perim. sc. sup. dr. stg.membrul inferior drept . fişă: 19 . cu rezistenţă progesivă – membru inferior drept (şold. dr. 25 Membr. dr. sex M ap. relax. sup. 24 Membr. dr..Lot martor Numele şi prenumele: Petrescu Andrei Data naşterii: anul Domiciliul: localitatea Profesia student 1979 luna august nr. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat.

toracic rep. 54 stg. 50 relax. 33 Greutatea 95o Dinamometria: dr 0o stg. 50 insp. 19. Testarea articulară flexie extensie Capacitatea vitală 55o → (-) 10o → Când s-a produs accidentul: 13.07.Anvergura relax.2002. contr. 20 Perim. relax. coapsă dr. interzisă de regulament (lovitură cu piciorul direct în genunchiul subiectului) Forma: entorsa genunchiului drept şi hemartroză Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare provizorie a articulaţiei. gambă dr. 34 stg. cu bandaj elastic compresiv şi pe atelă lungă Medic Spital: imobilizarea articulaţiei afectate în aparat gipsat.5 Elasticitatea toracică 9 Perim. contr. în timpul antrenamentului Cauza: acţiune tehnică a adversarului. 79 stg. max. contr. max relax. 47 85 Perim. 17 Date anamnestice: 30 84 kg 4. contr. 32 34. abdominal relax.5 175 90 exp. timp de 3 săptămâni 245 . contr.100 cm3 65 Perim.

Lot martor Numele şi prenumele: Niţoiu Doina Data naşterii: anul Domiciliul: 1974 luna mai nr.gleznă şi genunchi drept . în proporţie de 85% Fişa de evaluare şi tratament Nr. în urma tratamentului. 35 ziua 30 bl. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat. 21 str. fişă: 20 . gleznă dr.mişcări analitice cu îngreunări membrul inferior drept .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă progresivă – şold. . stimularea proceselor de vindecare.program de recuperare pentru genunchi b.mişcări analitice ale membrului inferior drept .genuflexiuni cu sprijin la scara fixă . genunchi drept .Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. Berceni localitatea Bucureşti 246 . 1 ap. Kinetoterapie: . troficităţii şi mobilităţii articulaţiilor neafectate. Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .contracţii izometrice ale membrului inferior drept .şold. reluarea treptată a activităţii sportive.mobilizări analitice . 102 judeţul sex F sc. restabilirea mobilităţii şi forţei musculare a membrului inferior drept.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior drept 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.

5 79 Perim.2002. 54 insp.12.5 Perim.5 178 79 exp. stg. 26 Perim. 28. contr. relax. contr.5 Membr. stg. contr. dr. dr. 35 Greutatea 66 kg 4. grad II. toracic rep. tumefiere şi durere puternică 247 Perim. 29. 33. sup. contr. relax. antebr. 79. contr. 30 Membr. coapsă dr. contr.5 relax.5 stg. max. br. 31 31.grad II Date antropometrice: Talia: 170 Bust 78 78 79 stg. gambă dr. 55 85 Perim. 77 Perim. 40 0o → 15o 30o → 60o (-) 10o → 20o 10o → 40o .5 68 Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg.5 relax. 54 Elasticitatea toracică 6 32. 35. executate necorespunzător tehnic Forma: entorsa gleznei drepte. 27.5 stg. dr. contr. contr. stg. 27. max relax. în timpul antrenamentului Cauza: lovituri de picior la sacul de box. abdominal relax. 55. sup.Profesia studentă Disciplina sportivă: Karate Diagnostic: Entorsa gleznei drepte . dr.5 Anvergura relax.600 cm3 15 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversie eversie Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 04. relax.

mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degete . şold drept) .mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi.contracţii izometrice ale membrului inferior drept . Kinetoterapie: . Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 87% 248 .genuflexiuni .Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare în faşă elastică şi trimitere la spital Medic Spital: s-a aplicat imobilizare cu bandaj gipsat.joc de glezne cu sprijin la scara fixă . recuperarea mobilităţii gleznei dr. stimularea proceselor de vindecare. 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.program de recuperare pentru gleznă b.variante de mers .variante .

16 Fişa de evaluare şi tratament 249 . 1. 9. 11. 14.fişele de evaluare şi tratament nr. 8. 4. 2. 10. 17 Lot experimental .ANEXA nr. 3.

5 Perim. contr. str.5 Greutatea 73 kg 4. sup. 12 judeţul Disciplina sportivă: Karate Bucureşti ziua 11 bl. dr. 30 Perim. contr.500 cm3 50 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversia 0o → 15o 30o → 60o Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg. 37 36. 32 Anvergura relax. contr. gambă dr. contr. 39. sup.5 relax. 50 82 stg. 66 187 stg.Lot experimental Numele şi prenumele: Cândea Daniela Data naşterii: anul Domiciliul: Profesia elev localitatea 1985 luna aprilie nr. stg. abdominal relax. antebr. 40 Perim. 63 Elasticitatea toracică 13 38. dr.Nr. br. contr. 32. stg. dr. 39 relax. coapsă dr. 65 102 Perim.5 (-) 10o → 20o 250 . max. relax. sc. toracic rep. 33 Membr. fişă: 1 . contr. Călugăreni Diagnostic: Entorsa gleznei stângi gr. contr. 35 Membr. 82 90 Perim. relax. 95 stg. contr. max relax. 64 insp. relax. 31 Perim. sex F ap. 110 exp. II Date antropometrice: Talia: 175 Bust 89 81 90 stg. dr.

joc de glezne cu sprijin la scara fixă .contracţii izometrice ale membrului inferior drept . şold drept) .program de recuperare pentru gleznă b. executate necorespunzător tehnic Forma: entorsa gleznei stângi. Kinetoterapie: .variante de mers .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .eversia Date anamnestice: 10o → 40o Când s-a produs accidentul: 09.genuflexiuni . în timpul antrenamentului Cauza: lovituri de picior la sacul de box. Exerciţii specifice: .executarea loviturilor de picior (anexa 18 şi 22) 251 .05.variante . tumefiere şi durere puternică Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare în faşă elastică şi trimitere la spital Medic Spital: s-a aplicat imobilizare cu bandaj gipsat.2002. grad II.mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi. recuperarea mobilităţii gleznei dr.mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degete . stimularea proceselor de vindecare. 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate.

27. 1 ap. 102 exp. contr. fişă: 2 . 28. relax. contr.5 81 stg. 36 relax. contr. contr. 34 252 .Lot experimental Numele şi prenumele: Nan Dragoş Data naşterii: anul 1972 M Domiciliul: 12 Profesia str. max. stg. 2 sc. 4 judeţul Disciplina sportivă Karate bl. dr. Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 90% Fişa de evaluare şi tratament Nr. coapsă dr. 31 Membr. toracic rep. relax. 59 95 dr.Unsu (anexa 24) c.Kata Hangetsu (anexa 23) . max relax. gambă dr. 34 Bust 95 Perim. br. sup. Brumărelelor Bucureşti student nr. 58. sup.5 100 Perim. 96 stg. 58 Elasticitatea toracică 6 35. 28 Anvergura relax.executarea deplasărilor în poziţii specifice karate-ului (anexa 25) . localitatea luna sept. contr. 58 insp. ziua 31 sex Diagnostic: entorsa gleznei drepte – gr. contr. relax. dr.5 Perim. antebr. II Date antropometrice: Talia: 184 relax. 59 185 stg. 81 stg.. 31 Membr. contr. 95 Perim. dr.5 Perim.

s-a aplicat imobilizare sub forma ghetei gipsate de mers – 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate. subiectul a călcat greşit în momentul trecerii unui obstacol Forma: întinderea ligamentului peroneo-astragalian posterior.mişcări analitice. Testarea articulară 32. contr.01.contracţii izometrice ale membrului inferior drept. 50 51 74 kg 80 stg. însoţită de tumefierea gleznei şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic Spital: subiectul a fost transportat direct la spital unde.Perim. . 253 . recuperarea mobilităţii Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . şold drept).2001. în urma radiografiei. cu rezistenţă progresivă (genunchi. 32 Greutatea 10o Dinamometria: dr 50o stg.5 Capacitatea vitală 5. abdominal relax. în timpul antrenamentului desfăşurat în aer liber Cauza: alergare pe teren variat. stimularea proceselor de vindecare.500 cm3 flexie dorsală 0o → flexie plantară 20o → inversia (-) 5o → 15o eversia 10o → 30o Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 27.

30.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.executarea loviturilor de picior (anexa 18 şi 22) . Gen Eremia Grigorescu nr.Unsu (anexa 24) c. 2 ap.genuflexiuni . Kinetoterapie: .Kata Hangetsu (anexa 23) . pe călcâie) ..variante de mers (pe vârfuri. 27 254 . 1975 luna martie ziua 01 sex Diagnostic: Entorsa gleznei drepte – gradul II Date antropometrice: Talia: 175 Bust 84 Perim.joc de glezne cu sprijin la scara fixă .executarea deplasărilor în poziţii specifice (anexa 25) .mişcări active analitice – articulaţia gleznei şi degete . 12 bl.5 relax. dr. br. Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 92% Fişa de evaluare şi tratament Nr. Exerciţii specifice: . contr. fişă: 3 .program de recuperare pentru gleznă b. 14 sc.Lot experimental Numele şi prenumele: Stan Gabriel Data naşterii: anul M Domiciliul: 25 localitatea Profesia elev Bucureşti judeţul Disciplina sportivă: Karate str.

74 87 stg. antebr. 52 89 172 74 87 stg. sup. 54 stg. contr. Testarea articulară: flexie dorsală flexie plantară inversia eversia 0o → 15o 30o → 60o 34 Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg. contr. contr. toracic: rep. tumefiere şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizarea gleznei în unghi de 90o. coapsă dr. relax. 26. sup.5 stg. 31.07. 54 Elasticitatea toracică 5 Perim. dr. relax. contr.Membr.2001. în timpul desfăşurării concursului (podea deteriorată) Forma: entorsa gleznei drepte (gradul II). 25 Perim. 30. 84 Perim.5 Anvergura relax. max relax. 33. 27 Membr. stg. în timpul desfăşurării unei competiţii neoficiale intercluburi Cauza: subiectul a călcat greşit în momentul unei acţiuni. contr. contr. 31 stg. dr. 25.5 relax. 52 insp.5 Perim. 46 Date anamnestice: (-) 10o → 20o 10o → 40o Când s-a produs accidentul: 27.5 Greutatea 65 kg 4. abdominal relax. cu ajutorul feşelor late de leucoplast şi trimiterea subiectului la spital Medic 255 . contr.5 100 exp. dr. 25.500 cm3 46 68 Perim. max. gambă dr. relax.

sex M ap.mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi.Spital: În urma radiografiei s-a aplicat imobilizare sub forma ghetei gipsate de mers – 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate.mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degete . stimularea proceselor de vindecare. pe călcâie .executarea loviturilor de picior (anexa 18 şi 22) . recuperarea mobilităţii gleznei dr. Exerciţii specifice: .Lot experimental Numele şi prenumele: Bucur Nicolae Data naşterii: anul Domiciliul: Profesia 1978 luna august ziua 13 nr. Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .joc de glezne cu sprijin la scara fixă . fişă: 4 .executarea deplasărilor în poziţii specifice (anexa 25) .program de recuperare pentru gleznă b. str. Kinetoterapie: . şold drept) .variante de mers: pe vârfuri. Deltei localitatea Bucureşti 256 . 6 bl.contracţii izometrice ale membrului innferior drept .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.Kata Hangetsu (anexa 23) .Unsu (anexa 24) Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 94% Fişa de evaluare şi tratament Nr. judeţul Disciplina sportivă: Karate sc.

relax.5 Membr. contr.5 (-) 10o → 20o 10o → 40o 257 . contr. 33.5 30.5 Perim. 54 85 Perim. 26.5 Greutatea 71 kg 5. 52 Elasticitatea toracică 8 36. dr. 26 Anvergura relax 25 Perim. contr. gambă dr. 29. relax.Diagnostic: Entorsa gleznei stângi – gradul II Date antropometrice: Talia: 177 Bust 89 79 91 stg. br. 51 insp. 34 Perim. 82.2001. 26. sup.5 exp.5 relax. 47 72 stg. dr. contr. contr. contr. 26.5 stg.000 cm3 48 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversia eversia Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 10. stg. dr. dr.5 Perim.02. 53 184 stg. toracic rep. abdominal relax. 90. sup. 37 relax. stg. max. coapsă dr. relax. contr. tumefiere şi durere mare 0o → 15o 40o → 60o Capacitatea vitală Dinamometria: dr stg. 25. 78 91 Perim.5 Membr. antebr. max relax. contr. în timpul desfăşurării Campionatului Naţional de Karate Tradiţional Cauza: În timpul deplasării pe suprafaţa de luptă (neregularitatea podelei) Forma: entorsa gleznei stângi – grad II.

executarea deplasărilor în poziţii specifice (anexa 25) .joc de glezne cu sprijin la scara fixă . stimularea proceselor de vindecare.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . pe călcâie . recuperarea mobilităţii gleznei stg. şold drept) .contracţii izometrice ale membrului inferior drept . Exerciţii specifice: .Kata Hangetsu (anexa 23) .mişcări active analitice – articulaţiile gleznei şi degete .genuflexiuni .variante de mers: pe vârfuri. cu ajutorul unor feşi late de leucoplast Spital: s-a aplicat imobilizare sub forma ghetei gipsate de mers – 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate.executarea loviturilor de picior (anexa 18 şi 22) . Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 91% Fişa de evaluare şi tratament 258 .Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic: imobilizarea provizorie a gleznei.Unsu (anexa 24) c. Kinetoterapie: .program de recuperare pentru gleznă b.mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi.

5 Perim. dr. dr. antebr. contr. 51 Elasticitatea toracică 7 Perim. max. br. 23 Dinamometria: dr. sup. 18 judeţul Disciplina sportivă: Karate localitatea 1977 luna august ziua 23 sex Diagnostic: Entorsa genunchiului drept – grad II) Date antropometrice: Talia: 165 Bust 87 74 83 stg. contr.Lot experimental Numele şi prenumele: Enache Andreea Data naşterii: anul F Domiciliul: Profesia elevă str. dr. 25 Membr. fişă: 8 . 1 ap. abdominal relax. 49 insp. 53 83 Perim. toracic rep.5 relax. sup. stg. contr. coapsă dr. 82 stg. 26 25 relax. relax. contr. stg. 31 stg. 22 Perim. relax. contr. 75 83 Perim. 13 sc. max relax. 24 Membr. 32 Greutatea 58 kg 3. 30 60 Perim. 22. 6 bl. 32. relax.5 89 exp. 31.Nr. dr. contr.500 cm3 Testarea articulară flexie dorsală flexie plantară inversia 0o → 10o 20o → 50o Capacitatea vitală stg. 50 169 stg. 31 (-) 10o → 15o 259 . gambă dr. 22.5 Anvergura relax. contr. Panselelor Bucureşti nr. contr.

în timpul desfăşurării Campionatului Naţional de Karate. recuperarea mobilităţii genuchiului drept.mişcări active analitice – articulaţiile gleznei.contracţii izometrice ale membrului inferior drept .eversia Date anamnestice: 10o → 30o Când s-a produs accidentul: 23.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă . pe o scândură lungă. grad II. şold drept) .06. după care se imobilizează în aparat gipsat. cumulată cu blocaj violent din partea adversarului Forma: entorsa genunchiului drept. 2 săptămâni.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. Ediţia a VI-a Cauza: lovitură de picior necorespunzătoare tehnic. cu 3 legături improvizate (gleznă – genunchi – deasupra genunchiului) Spital: este evacuat sângele din articulaţia genunchiului.2002. genunchiului şi piciorului drept .mişcări analitice cu îngreuieri – membrul inferior drept . Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . hemartroză Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic: imobilizarea provizorie a genunchiului.program de recuperare pentru genunchi 260 . Kinetoterapie: . Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii şi troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate. stimularea proceselor de vindecare.mişcări analitice cu rezistenţă progresivă (genunchi. în extensie.

56 92 Perim. coapsă dr. 28 Perim.lovituri de picior (anexa 18 şi 22) . fişă: 9 . 33 32 relax. 91 stg. dr.5 Perim.executarea poziţiilor specifice Karate-ului şi deplasări (anexa 25) .5 261 . dr. contr. contr. 2 sc. 28. toracic rep. 54 176 stg. relax.Lot experimental Numele şi prenumele: Mitu Dorin Data naşterii: anul M Domiciliul: str. 52 insp.Unsu (anexa 24) c. contr. 14 bl. br. Masaj Concluzii: subiectul s-a recuperat în urma tratamentului în proporţie de 93% Fişa de evaluare şi tratament Nr. 28. dr. 60 judeţul Disciplina sportivă: Karate localitatea Bucureşti Profesia student 1976 luna martie ziua 5 sex Diagnostic: Entorsa genunchiului drept – gradul II) Date antropometrice: Talia: 177 Bust 89 76 89 stg.5 Membr. dr.b. sup. max 96 exp. relax. 30 Membr. stg. 29. contr. relax. contr.Kata Hangetsu (anexa 23) . contr. 75 89 Perim. Marăşeşti nr. Exerciţii specifice: . 28 Anvergura relax. stg. antebr. 3 ap. sup. max.

36.07. 47 Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 15. pe un singur picior Forma: Entorsa genunchiului drept – gradul II – şi apariţia hemartrozei Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: Imobilizare provizorie a genunchiului. stimularea proceselor de vindecare.2002. 36 Greutatea 72 kg 5. 34. de către medicul ortoped – 3 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. cu ajutorul unor atele lungi şi fixarea membrului inferior drept prin legături improvizate Medic Spital: S-a evacuat sângele din articulaţie.5 73 .5 relax. troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate. recuperarea mobilităţii genunchiului drept Mijloace: 1) În timpul imobilizării: 262 Perim.000 cm3 48 Testarea articulară flexie extensie 50o → 90o (-) 8o → Capacitatea vitală Dinamometria: dr 0o stg. în timpul desfăşurării antrenamentului Cauza: în urma executării unui element tehnic dificil (săritură cu genunchii la piept.relax. abdominal relax. răsucire 360o) şi aterizarea greşită. gambă dr. contr. contr. s-a executat imobilizarea în aparat gipsat. 34 stg. 54 Elasticitatea toracică 5 Perim.

30. 52 ziua 20 bl. str. contr. 29 263 . gleznă) 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.Lot experimental Numele şi prenumele: Draghia Ionuţ Data naşterii: anul Domiciliul: 55 localitatea Bucureşti Profesia inginer judeţul Disciplina sportivă: Karate 1976 luna noiembrie nr. genunchi.mobilizări analitice.. fişă: 10 . în urma tratamentului.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă . Kinetoterapie: .mişcări analitice cu îngreuieri – membrul inferior drept .Unsu (anexa 24) Concluzii: Subiectul s-a recuperat.mişcări analitice – gleznă.Kata Hangetsu (anexa 23) .lovituri de picior (anexa 18 şi 22) .program de recuperare pentru genunchi b.executarea poziţiilor specifice Karate-ului şi deplasări (anexa 25) . în proporţie de 95% Fişa de evaluare şi tratament Nr. br. (şold. 2 ap.5 relax.contracţii izometrice – membrul inferior drept . cu rezistenţă progesivă – membrul inferior dr. Exerciţii specifice: . dr. A2 sex M sc. 1 Mai Diagnostic: Entorsa genunchiului stâng – gradul II) Date antropometrice: Talia: 171 Bust 86 Perim. picior drept .

000 cm3 77. 75 87 stg. 49 174 75 87 stg. toracic rep. relax.5 relax.5 Perim. contr. sup.5 Perim.5 exp.5 Capacitatea vitală Când s-a produs accidentul: 08. 28 Membr. 30. contr. abdominal relax. 54 insp. 26 Perim.07. Elasticitatea toracică 5. 26 Anvergura relax. dr. antebr. Testarea articulară flexie extensie 60o → (-) 12o → 34.2002. 36 stg. coapsă dr. interzisă de regulament (lovitură de picior directă în genunchiul subiectului) Forma: Entorsa genunchiului stâng – gradul II – şi apariţia hemartrozei Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor Medic: Imobilizarea genunchiului cu faşă elastică ţi trimiterea subiectului la spital. gambă dr. 34 Greutatea 100o Dinamometria: dr 0o stg. 45 Date anamnestice: 45 68 kg 5. contr.Membr. stg. sup. contr. relax. contr. 56 stg. 27 stg. max relax. dr. 36. în timpul desfăşurării Finalelor Campionatului Naţional de Karate Cauza: acţiune tehnică a adversarului. dr. 27 87. contr. relax. 51 91. pe o targă 264 .5 86 Perim. max.5 Perim. contr.

mişcări analitice – gleznă. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat.contracţii izometrice – membrul inferior stâng . stimularea proceselor de vindecare.Lot experimental 265 .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul inferior drept 2) După scoaterea aparatului gipsat: a. recuperarea mobilităţii genunchiului stâng Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .mobilizări analitice. de către medicul ortoped – 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii.Spital: S-a evacuat sângele din articulaţie. picior stâng . s-a executat imobilizarea în aparat gipsat.mişcări analitice cu îngreuieri – membrul inferior stâng . cu rezistenţă progesivă –şold şi gleznă stângă .lovituri de picior (anexa 18 şi 22) .Kata Hangetsu (anexa 23) .executarea deplasărilor în poziţii specifice (anexa 25) . în urma tratamentului. Kinetoterapie: . troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate.Unsu (anexa 24) c. fişă: 11 . genunchi.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă b. Exerciţii specifice: . în proporţie de 92% Fişa de evaluare şi tratament Nr.

abdominal relax. 23. dr.Numele şi prenumele: Buculei Nicoleta Data naşterii: anul Domiciliul: Profesia elev localitatea 1978 luna decembrie Bucureşti ziua 12 sc. contr.5 87. 50. sex F ap. 24. contr. 23 Anvergura relax. contr. contr. 34. coapsă dr.5 Perim. 70 80 Perim.5 Perim. 4 bl. stg. relax. antebr. Panselelor nr. dr. 34 stg. contr. judeţul Disciplina sportivă: Karate Diagnostic: Entorsa genunchiului stâng – gradul II Date antropometrice: Talia: 157 Bust 81 70 80 stg. br.5 Elasticitatea toracică 6.5 exp. relax. 30 31 extensie (-) 8o → 50 kg 5. toracic rep. dr.000 cm3 Testarea articulară flexie 60o → Capacitatea vitală 67 Perim. 81 stg.5 Membr. 23 Perim. 32 Greutatea 100o Dinamometria: dr 0o stg. 52. stg.5 25. contr. sup. 55 156 stg.5 relax. contr. max. 26. max relax. contr.5 relax. sup. 54 insp. 32. gambă dr.5 83 Perim. dr. 24 266 . 24 Membr. relax. str.

membrul inferior drept 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.mişcări analitice – gleznă. picior stâng .program de recuperare pentru genunchi b. cu răsucirea piciorului în interior Forma: entorsa genunchiului stâng – gradul II – hemartroză şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare provizorie a genunchiului stâng.10.Date anamnestice: Când s-a produs accidentul: 17. stimularea proceselor de vindecare. gleznă stângă .mişcări analitice cu îngreuieri – membrul inferior stâng . Kinetoterapie: .contracţii izometrice – membrul inferior stâng . Exerciţii specifice: 267 . genunchi. în timpul antrenamentului Cauza: cădere.2002. troficităţii musculare şi a mobilităţii articulaţiilor neafectate.mişcări analitice libere şi cu rezistenţă. recuperarea mobilităţii genunchiului stâng Mijloace: 1) În timpul imobilizării: .mobilizări analitice. folosind o atelă lungă şi fixând membrul inferior cu legături improvizate Medic Spital: s-a executat imobilizarea în aparat gipsat timp de 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. cu rezistenţă progesivă –şold.genuflexiuni cu sprijin la scara fixă .

79 dr. contr.5 stg.5 Perim. 51. în urma tratamentului. br. contr.5 79 Perim. contr. 67. dr. 19. II Date antropometrice: Talia: 150 Bust 82 67. 49 83 exp. contr.5 relax.5 268 . relax. 13 judeţul Disciplina sportivă: Karate sex F sc. max relax.executarea deplasărilor în poziţii specifice (anexa 25) . 11 ziua 8 bl.5 155 stg. 51. 49 insp.lovituri de picior (anexa 18 şi 22) . antebr.. dr. stg.. sup. în proporţie de 93% Fişa de evaluare şi tratament Nr. contr. relax. 13 str. 19. dr. max. fişă: 14 . gr.5 Membr. 24 21.Lot experimental Numele şi prenumele: Piroiu Corina Data naşterii: anul Domiciliul: 1978 luna martie nr.5 77.Unsu (anexa 24) c. 20 Perim. toracic rep. coapsă dr. stg. Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat. 73 stg. Viorele localitatea Bucureşti Profesia student Diagnostic: Entorsa cotului stg.Kata Hangetsu (anexa 23) . sup. 22. 22 Anvergura relax.5 Perim. 23 Membr. 1 ap. contr. relax.

contracţii izometrice ale membrului superior stâng 269 . accelerarea resorbţiei proceselor inflamatorii. 31 stg. contr.000 cm3 29 64. 31 Greutatea 50 kg 4. în timpul desfăşurării antrenamentului Cauza: parare necorespunzătoare din punct de vedere tehnic a unei lovituri de picior Forma: entorsa cotului stâng – gr. 30 31.Elasticitatea toracică 10 Perim. mâna şi antebraţul aşezate într-o eşarfă improvizată dintr-o centură Medic Spital: s-a imobilizat cotul în atele gipsate. 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii.5 Perim. stimularea proceselor de vindecare.11. 17 Date anamnestice: 40o → 90o (-) 10o → 30o → 75o 15o → 70o Când s-a produs accidentul: 05. recuperarea mobilităţii şi forţei segmentului traumatizat Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . gambă dr.2002. contr. II – hemartroză şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizarea cotului în unghi drept cu feşe elastice. abdominal relax. troficităţii musculare şi mobilităţii articulaţiilor neafectate.5 Capacitatea vitală Dinamometria: dr 0o stg. Testarea articulară flexie extensie supinaţie pronaţie relax.

fişă: 16 . dr.exerciţii cu obiecte portative şi gantere mici . 29. br. 7. relax. str.mişcări de flexie-extensie ale cotului. contr. sup. 20 şi 21) . umăr stâng . stg.program de recuperare pentru cot b.executarea loviturilor de pumn directe şi indirecte (anexele 5. 29 Membr.mişcări analitice ale membrului superior stâng .. dr. Ploilor Profesia mecanic auto Diagnostic: Entorsa cotului dr. sex M ap.5 270 .5 relax. pe o masă talcată . 30 31.Unsu (anexa 24) c. Kinetoterapie: . Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat în proporţie de 90% Fişa de evaluare şi tratament Nr.mişcări active şi cu rezistenţă progesivă – pumn.. II Date antropometrice: Talia: 175 Bust 87 74 stg. gr. Exerciţii specifice: . sc. 14 judeţul Disciplina sportivă: Karate Bucureşti ziua 17 bl.flotări . 74 Perim. contr.Kata Hangetsu (anexa 23) .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul superior drept 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.Lot experimental Numele şi prenumele: Ioniţă Mircea Data naşterii: anul Domiciliul: localitatea 1972 luna mai nr.

cu extensia forţată a cotului Forma: entorsa cotului drept. 47 Date anamnestice: 20 70 kg 5.Membr.5 Elasticitatea toracică 6 Perim. 24. coapsă dr. cu hemartroză şi dureri mari Tratament de urgenţă acordat de: Antrenor: imobilizare provizorie a cotului în feşe elastice.06. 56 relax.000 cm3 71 Perim. 54 95 174 87 dr. max.5 Anvergura relax. sup. 35 36. contr. 25 stg.5 90 exp. relax. în timpul desfăşurării antrenamentului Cauza: cădere pe mână. toracic rep. dr.2002. relax. 56 stg. abdominal relax. 87 Perim. 89 Perim. antebr. 36 stg. 54 insp. II. gr. max relax. gambă dr. contr. contr. 36 Greutatea 90o Dinamometria: dr 0o stg. contr. contr. contr. mâna şi antebraţul vor fi aşezate într-o eşarfă improvizată (centură) Medic 271 . stg. 27 Perim. 27. Testarea articulară flexie extensie supinaţie pronaţie Capacitatea vitală 40o → (-) 10o → 35o → 70o 20o → 73o Când s-a produs accidentul: 04.

flotări .mişcări analitice libere şi cu rezistenţă – membrul superior stâng 2) După scoaterea aparatului gipsat: a.Kata Hangetsu (anexa 23) . 21) .Unsu (anexa 24) c.mişcări active şi cu rezistenţă progesivă – pumn. stimularea proceselor de vindecare. pe o masă talcată .exerciţii cu obiecte portative şi gantere mici . accelerarea resorbţiei proceselor inflamatorii.program de recuperare pentru cot b. recuperarea mobilităţii şi forţei segmentului traumatizat Mijloace: 1) În timpul imobilizării: . 2 săptămâni Tratament de recuperare: Obiective: păstrarea tonicităţii. 20. Refacerea mobilităţii prin: 272 . troficităţii musculare şi mobilităţii articulaţiilor neafectate.contracţii izometrice ale membrului superior drept . umăr drept . Masaj Concluzii: Subiectul s-a recuperat în proporţie de 90% ANEXA 18 PROGRAM DE EXERCIŢII PENTRU RECUPERAREA ARTICULAŢIEI COTULUI 1.mişcări de flexiune-extensie ale cotului drept.executarea loviturilor de pumn directe şi indirecte (anexele 5. 7.mişcări analitice ale membrului superior drept . Kinetoterapie: .Spital: imobilizarea în aparat gipsat. Exerciţii specifice: .

cu coatele pe o masă. 3 – Şezând. Ex. cotul la 90o. în toate planurile: braţ la trunchi. cu cotul pe o masă talcată. cu braţul la trunchi. 273 . antebraţul în poziţie de maximă supinaţie sau pronaţie: la nivelul pumnului. pentru a creşte flexia. Ex. se fac extensii-flexii de antebraţ. mişcări libere de flexie-extensie din cot. presând în jos umărul. cu braţul în sprijin pe masă: prize pe braţ şi antebraţ. astfel încât loja teară să fie mereu pe radius. cu ambele coate flectate sprijinite pe torace. 1. Variantă: sprijin pe palme. 1. 1 – Culcat ventral. 7 – Şezând. Ex.1. după caz. 9 – Şezând. 10 – Şezând. se execută intensiv. coatele în afară.2. mobilizări autopasive prin scripetoterapie. Ex. 8 – Şezând. braţ la orizontală (flectat sau abdus). Mişcări active Ex.1. braţ la zenit. Ex. cotul flectat la 90o: o priză pe braţ. 6 – Şezând. Ex. Adoptarea unor posturi Ex. în mână. mâna prinde o bară cât mai de sus a spalierului – se exersează extensia cotului. Mobilizări pasive Ex. utilizând tracţiunea cu mâna sănătoasă sau chiar cu un membru inferior. braţele în uşoară abducţie. cu braţul menţinut la torace cu o chingă. mâinile cu degetele întrepătrunse: se execută flexii-extensii de cot. 4 – Şezând. 5 – Şezând.4. membrul sănătos antrenându-l pe cel afectat. pentru a-l fixa de trunchi şi o priză pe extremitatea distală a antebraţului. Mobilizări autopasive Ex. se trece o chingă mică de suspendare. acesta alunecând pe masă. un baston de gimnastică – un capăt forţând pronaţia sau supinaţia. mâinile cu degetele întrepătrunse: se execută pronosupinaţia. antebraţele înainte. cu sprijin pe antebraţele pronate. 2 – Şezând sau în ortostatism. motiv pentru care priza se modifică după cum se execută mai întâi pronaţia şi apoi supinaţia. cât mai aproape de cot.

asistentul opunând rezistenţă. 11 – Stând. 2. mâner etc. trage înapoi bazinul acestuia. cu membrele superioare întinse orizontal înainte. 9 – Sprijin înainte culcat. ca la aruncarea unei pietre. cu sau fără opoziţia asistentului. Refacerea forţei musculare Ex. se fac flotări de braţe. cu avantajele cunoscute datorită temperaturii apei şi posibilităţilor de facilitare. Ex. Ex. în mâini cu un baston: execută întinderea coatelor. din spatele pacientului. cu braţele în abducţie orizontală. 5 – Decubit dorsal. pacientul se opune (contracţie izometrică). Ex. 4 – Poziţia ca la ex. mişcări gestuale: "de lansare". ca la box. cu coatele semiflectate: subiectul întinde coatele. Ex. ţine în mâini un inel de cauciuc: cu mâna sănătoasă execută o pronaţie. în mâini cu o halteră. îndepărtând coatele – mişcare contrată de asistent. se produce şi o contracţie a flexorilor cotului opus (afectat). coatele să fie flectate: se ridică apoi capul prin extensia coatelor. realizând din inelul de cauciuc un "8". răsucirea prin pronosupinaţie a unui baston. apucă bara cu mâinile: cu membrul superior sănătos execută o împingere puternică în bara spalierului. Ex. "de lovire". ceea ce solicită supinatorii mâinii superioare opuse. cu articulaţia scapulohumerală şi coatele flectate. Ex. 3 – Poziţia este aceea din exerciţiul 2: asistentul. automat. picioarele în punct fix. 1 – Şezând sau în ortostatism. 13 – Mişcări libere în apă (hidrokinetoterapie). 6 – Ortostatism. coatele întinse. între două bare paralele. 2. "de piston". 274 . Ex. Ex. cu braţele ridicate pe lângă cap. 2 – Pacientul în ortostatism. la o înălţime convenabilă. care trebuie împinsă spre zenit. cu faţa la spalier. mâinile cu degetele întrepătrunse: se apropie de torace. coatele îndoite.Ex. Ex. încât apucându-le cu mâinile. cu aplecarea trunchiului spre podea printre braţe. 12 – Stând. 7 – Decubit dorsal. Ex. 8 – Ortostatism.

cu braţul atârnat.Ex. Se încearcă mereu să se atingă cu mâna umărul. Refacerea mobilităţii 275 . ANEXA 19 PROGRAM DE EXERCIŢII PENTRU RECUPERAREA ARTICULAŢIEI GLEZNEI ŞI A PICIORULUI 1. Variantă: aceeaşi mişcare. cu gantere de diferite greutăţi. 10 – Şezând. se execută flexia-extensia antebraţului pe braţ.

genunchiul îndoit. piciorul afectat prins pe un skate-board. faţa dorsală a piciorului. cu degetele pe sol. 9 – Mişcări active analitice în toate axele de mişcare ale piciorului. 4 – Decubit dorsal. care fixează la torace o mână.3. sprijinit pe o pernă. 1 – Ortostatism. pentru a executa mobilizările necesare. se trece în ghemuit (călcâiele pe sol). Ex. ca şi în articulaţiile degetelor. piciorul în flexie plantară. cu genunchiul flectat. Prin mobilizări pasive Ex. 2. pacientul abordează piciorul cu propriile mâini.1.2. Prin adoptarea unor posturi Ex. piciorul pe toracele asistentului. Ex. 10 – Utilizarea bicicletei ergonomice. Ex. Ex.1. 2 – Culcat ventral. Prin mobilizări autopasive Ex. în timp ce calcaneul este rotit în afară – mobilizare în abducţie. se aplică un săculeţ cu nisip. apăsând pentru mărirea extensiei în metatarsofalangiene. Ex. 11 – Mersul pe teren variabil este cel mai fiziologic exerciţiu activ. Ex. 7 – Ortostatism. pe partea posterioară a gambei. cu aplecarea tibiei spre anterior. 8 – Mers sau stând pe un plan înclinat în plan sagital sau frontal (pentru inversie-eversie). flectarea trunchiului asistentului provoacă flexia forţată a piciorului. 6 – Şezând. cel afectat equinus. 1. 1. iar cu cealaltă mână în zona tendonului achilian. invers pentru adducţie. 5 – Ortostatism. Ex. Ex. în sprijin pe membrul inferior sănătos. 3 – Decubit dorsal. se roteşte gamba înăuntru. mobilizarea în abducţie-adducţie: priză pe calcaneu şi pe gambă distal. care este plimbat înainte şi înapoi. Refacerea forţei musculare 276 .

Ex. apoi cu flexia coxofemuralei. Ex. dacă asistentul apasă în jos pe crestele iliace. 1 – Realizarea triplei flexii: decubit dorsal. 9 – Subiectul. 8 – Mersul pe planuri înclinate: în plan sagital pentru flexia sau extensia piciorului. creând tendinţa spre valgus a piciorului. 7 – Decubit dorsal. cu flexia degetelor. asistentul contrează şi extensia coxofemuralei şi extensia gleznei. forţa de contracţie creşte. luând sprijin în vârful piciorului. cu genunchiul opus 277 . asistentul împinge medial treimea inferioară a gambei. deasupra genunchiului şi pe faţa dorsală a piciorului (inclusiv degetele): se execută de către pacient o triplă flexie (coxofemurală-genunchi-gleznă). o chingă): pacientul ridică trunchiul la verticală – este antrenat puternic tot lanţul anterior al flexorilor. se ridică pe vârful piciorului. se poate lucra şi invers. asistentul opunând rezistenţă în zona prizelor. în postură de "cavaler servant". asistentul schimbând priza şi trăgând spre în afară. Ex. 5 – Pacientul.Ex. flexie a genunchiului şi extensie a gleznei. Ex. o mobilă. pacientul opunându-se mişcării. în ortostatism. Ex. Ex. genunchiul întins şi glezna în flexie dorsală. stând cu spatele lângă un perete. în poziţia "cavaler servant". cu membrul inferior bolnav sprijinit pe o treaptă a scării fixe: pacientul îşi ridică bazinul de pe planşetă. 3 – Decubit dorsal. 2 – Decubit dorsal. cu coxofemurala flectată (45o). cu coxofemurala şi genunchiul întinse. în timp ce membrul inferior opus are genunchiul flectat şi talpa în sprijin pe perete. asistentul opune rezistenţă pe faţa dorsală a piciorului: pacientul execută flexia dorsală. continuă cu extensia genunchiului. asistentul face priză sub tendonul achilian şi pe talpă: pacientul execută o extensie a coxofemuralei. Ex. o bară. 6 – Culcat dorsal. priză pe coapsă. cu coxofemurala întinsă şi genunchiul uşor flectat. cu susţinerea feţei dorsale a piciorului (mâna asistentului. 4 – Ghemuit. pacientul se ridică pe vârful picioarelor sau. Ex. în plan frontal pentru supinaţie şi pronaţie.

sprijinit pe o placă prevăzută cu rotile. acţionează ca un pivot: plimbarea plăcii cu rotile (pe un traseu de 45o faţă de planul frontal) spre înainte. prin marginea internă a piciorului. ca şi a extensorilor piciorului. pe marginea externă sau internă a piciorului antrenează selectiv musculatura dorită. realizează o solicitare a abducto-pronatorilor. piciorul afectat cu sprijin pe sol. ANEXA 20 PROGRAM DE EXERCIŢII PENTRU RECUPERAREA ARTICULAŢIEI GENUNCHIULUI 278 . Ex. pe călcâie. mişcarea plăcii spre înapoi va determina punerea în tensiune a flexorilor piciorului şi a abductosupinatorilor. 10 – Mersul pe vârfuri.

se lasă corpul în jos. în genuflexiune. 6 – Din poziţia în genunchi sau "patrupedă". cu mâinile în sprijin pe o bară. 279 . executând flexia.1. cu gamba la marginea mesei: asistentul face priză pe treimea distală a coapsei şi a gambei.1. cu şoldul flectat: asistentul execută flexia genunchiului. Prin mişcări autopasive Ex. Reeducarea flexiei 1.2. 1.1.1. 5 – Decubit dorsal.1. forţând flexia genunchiului. 1 – Aşezat ghemuit (genuflexiune) cât permite mobilitatea genunchiului.1. Ex. executând flexia. pacientul pedalează în aer. 3 – Şezând. Variantă: şezând. se execută genuflexiuni pe ambele membre inferioare sau doar pe membrul inferior afectat. 9 – Ortostatism. Ex.1. idem din decubit ventral.4. 1. 1. Prin adoptarea unor posturi Ex. cu mâinile în sprijin pe bară. 4 – Decubit dorsal. 7 – Ortostatism. Prin mobilizări pasive Ex. 2 – Subiectul în decubit ventral: prinde glezna cu mâna şi ţine gamba în flexie. Refacerea mobilităţii 1. Ex. Prin mişcări active Ex. iar cu cealaltă mână ia priză pe treimea inferioară a gambei. Ex. Ex. exerciţiul se poate executa de la o flexie de minimum 60o (pentru poziţia "patrupedă") sau de 90o (pentru poziţia în genunchi). 8 – Decubit dorsal. se lasă şezutul spre taloane. se flectează şi se extinde gamba.3. cu şoldul flectat: asistentul fixează antebraţul în spaţiul popliteu al genunchiului.

2. Variantă: Şezând. Ex. 11 – Şezând. cu sau fără o greutate pe genunchi. cu coapsa fixată la masă. 1. corpul se deplasează înainte. se execută extensii. 4 – Decubit ventral. 12 – Decubit ventral. fixând-o la scaun. 1. Prin adoptarea unor posturi Ex. deoarece ele reprezintă. taloanele se ridică de pe sol în timpul exerciţiului. prin priza asistentului. Refacerea forţei musculare Ex.1. se trece în ghemuit şi din nou în ortostatism. 10 – Decubit dorsal. 2. cu gamba la marginea mesei sau din şezând. 3 – Poziţia "aşezat fără scaun". pentru extensia completă se aşează o pernă sub coapsă. Reeducarea extensiei 1.1. făcând 2 prize: una pe faţa anterioară a coapsei. execută extensia. 13 – Decubit ventral. Ex. Prin mişcări active: a se vedea exerciţiile pentru flexie. Ex. cu spatele sprijinit de zid.2. exerciţii şi pentru extensia genunchiului.2. prin tracţiunea mâinilor pe marginea mesei. exerciţiul urmăreşte întinderea ischio-gambierilor. cu trunchiul aplecat în faţă: kinetoterapeutul execută extensia. distal. 1 – Decubit dorsal.4. 2 – Din ortostatism. de fapt. şi alta pe gambă.2. în poziţie "patrupedă": gamba interesată este fixată prin chingă la masă. Ex. Prin mobilizări pasive Ex. pentru a se putea ţine trunchiul vertical. cu bazinul pe o pernă. cu coapsa fixată: gamba şi piciorul contralateral împing spre extensie membrul inferior afectat. Efortul extensorilor poate fi mărit dacă se iau gantere în mâini sau haltere pe umeri. cu un sul la nivelul gleznei. 14 – Pacientul. pentru a se putea realiza o 280 . Ex. cealaltă priză pe gambă distal. Ex.2. cu talonul sprijinit de un scaun. încărcând progresiv gamba distal.

aplicarea de către asistent a presiunilor pe faţa internă a genunchilor determină solicitarea rotatorilor externi. se poate executa şi invers: pacientul va aluneca cu genunchiul stâng înainte. pacientul "luptând" împotriva acestor forţe. cu axul pedalier înapoia şeii – antrenează. musculatura extensoare a genunchilor şi flexorii coxofemuralei. Ex. 5 – Sprijin unipodal pe membrul inferior opus. 6 – Bolnavul. echilibrul este susţinut de mâini pe o bară. înălţimea şeii are importanţă: 281 . cu picioarele paralele şi depărtate 20 cm. 8 – Stând pe un genunchi (poziţia "cavaler servant"). în special. 7 – Sprijin unipodal pe piciorul sănătos. pe partea membrului inferior suspendat. posterior. treimea inferioară. ceea ce va solicita pentru echilibrare ischiogambierii genunchiului drept. piciorul drept fixat la sol. Ex. Ex. Ex. genunchii semiflectaţi: asistentul aplică presiuni cu direcţie medială pe feţele externe ale genunchilor. cu genunchiul uşor flectat. membrul inferior afectat poartă o sanda de reeducare pe care este fixată o greutate la partea antero-internă: pacientul duce vârful piciorului în sus şi lateral. Ex. împinge înăuntru. în sprijin unipodal. subiectul contrând – se solicită astfel simetric rotatorii interni. asistentul trage înainte. asistentul contrează această alunecare. 9 – Subiectul în ortostatism.uşoară flexie a coapsei: asistentul face priză pe faţa dorsală a gambei. revenirea lentă a gambei asigură contracţia excentrică. ridicarea greutăţii determină contracţia concentrică. pe faţa externă a genuchiului de sprijin. membrul inferior afectat purtând o sanda cu greutăţi: se execută flexii cât mai complete. membrul inferior opus. este ţinut de pacient cu mâna la nivelul gleznei: cu o mână pe bazin. se realizează flexii ale gambei pe coapsă. 10 – Folosirea diferitelor aparate existente în sala de kinetoterapie: • exerciţii pe bicicleta ergonomică: cu axul pedalier înaintea şeii – antrenează musculatura extensoare a coxofemuralei şi a genunchiului. Ex. ridicat de la sol. eventual. cu cealaltă mână. să nu poată aluneca: pacientul va face să alunece înapoi genunchiul stâng (pe o bucată de stofă).

aplecarea anterioară a planşetei cere pentru menţinerea la verticală a trunchiului o creştere a unghiului de flexie a genunchilor. cu membrele inferioare uşor depărtate. cu deplasarea înapoi a plăcii cu rotile determină o dublă (coxofemurală şi genunchiul) sau triplă (se adaugă şi glezna) extensie. antrenează doar extensia. ceea ce pune în contracţie extensorii lui. Variantă: subiectul în ortostatism. se face şi invers. antrenează mai ales flexorii genunchilor. Exerciţiile se pot executa şi din unipodal.dacă este lăsată foarte jos. dacă se ridică foarte mult. • exerciţii pe planşeta basculantă: stând pe genunchi. 282 . prin bascularea posterioară. • exerciţii pe placa prevăzută cu rotile: împingerea în picioare.

283 .

284 .

285 .

286 .

287 .

Anexa 23 288 .

Anexa 24 289 .

290 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->