P. 1
Cota Unica in Tarile Europene

Cota Unica in Tarile Europene

|Views: 860|Likes:
Published by Ionela Ciulu

More info:

Published by: Ionela Ciulu on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI , Facultatea de Stiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj Napoca

COTA UNICĂ EUROPEANĂ

ÎN

UNIUNEA

Pruna Andreea- MCAC Ciulu Georgiana- ECA
~1~

I. Fundamentele politicii fiscale europene Ultimul secol a fost caracterizat, în Europa de Vest, de extinderea rolului sectorului public, prin intermediul reglementãrilor economice și fiscale. În domeniul fiscal țãrile UE au menținut niveluri ale cheltuielilor și veniturilor publice de aproximativ 40% din PIB. Acestea au finanțat parțial furnizarea bunurilor publice clasice, cum ar fi apãrarea naționalã. Însã cea mai importantã parte a creșterii cheltuielilor publice a fost datoratã extinderii funcției de redistribuire a statului (prin protecție socialã). Aceasta se referã la sistemul public de pensii și sãnãtate care genereazã cele mai importante transferuri între generații și intragenerații: transferuri de resurse financiare de la forța de muncã activã cãtre șomeri, cãtre angajații necalificați, cãtre studenți, cãtre familiile cu copii, cãtre agricultori, cãtre angajații în anumite ramuri industriale caracterizate de condiții grele de muncã (cum ar fi construcții navale sau minerit), cãtre locuitorii sau chiar întreprinzãtorii din zonele defavorizate sau cãtre alte categorii sociale. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile publice au fost finanțate prin impozitarea consumului (impozite indirecte), impozitarea veniturilor atât de naturã salarialã, cât și a profiturilor firmelor. Aceastã structurã a fiscalitãții în Europa transpune centrul de greutate al sarcinii fiscale asupra menajelor care consumã mult, obțin venituri importante și/sau care dețin proprietãți importante. Desigur, sistemul fiscal european afecteazã diferit categoriile de menaje sau firme datoritã diferențelor structurale, dintre acestea, privind veniturile, consumul și proprietãțile deținute, dar și datoritã diferitelor grade de reglementare, diferitelor moduri de administrare a ramurilor sistemului fiscal și diverselor posibilitãți de evitare a fiscalitãții. Pentru cã astfel de trãsãturi ale sistemelor fiscale implicã pe lângã procesele de redistribuire a veniturilor vizate direct și redistribuiri accidentale. II. Politica fiscalã europeanã Reglementãrile existente La nivelul UE politica fiscalã este subordonatã tratatului de înființare a Comunitãții Europene, care prevede: -eliminarea taxelor vamale între țãrile membre (Art. 3) și a oricãror altor mãsuri cu efect similar; -și asigurarea liberei concurențe în cadrul pieței comune. În acest sens se au în vedere în special impozitele indirecte (TVA și accizele). Impozitele directe fiind doar subordonate scopului de neafectare a liberei concurențe pe piațã, însã se recomandã membrilor încheirea de convenții de evitare a dublei impuneri internaționale. În plus, Tratatul de la Maastricht (1992) impune membrilor uniunii monetare limitarea deficitelor bugetare la 3% din PIB, membrilor neparticipanți la uniunea monetarã fiindu-le recomandat sã evite deficitele substanțiale. Obiectivele politicii fiscale Scopul realizãrii pieței comune și a uniunii monetare a antrenat schimbãri în ceea ce privește fiscalitatea. Înlãturarea restricțiilor privind mobilitatea capitalului a generat teama cã baza impozabilã la nivel național se poate reduce prin migrația acesteia între statele membre, datoritã concurenței fiscale dintre acestea, ceea ce va afecta gradul de

~2~

ocupare și capacitatea de a asigura protecția socialã. De aici s-au conturat obiectivele politicii fiscale: A. Cel mai important obiectiv pe termen lung constã în înlãturarea diferențelor în ceea ce privește cotele și metodele de aplicare al impozitelor indirecte. Obiectivul vizeazã TVA și accizele . B. 1. În domeniul fiscalitãții directe, se urmãrește în principal minimizarea posibilitãților de evaziune și evitarea dublei impuneri, pe baza acordurilor bilaterale între statele membre. B. 2. Scopul avut în vedere de mãsurile de armonizare a politicii fiscale constã în evitarea efectelor negative ale concurenței(1) între statele membre, în special evitarea transferului bazei fiscale prin fenomenul de migrație a firmelor aflate în cãutarea regimului fiscal cel mai favorabil. C. Tratatul de la Maastricht limiteazã strict posibilitatea guvernelor de a finanța cheltuielile publice prin creșterea datoriei publice. Prin Pactul de Creștere și Stabilitate, statele membre participante la zona euro nu trebuie sub nicio formã sã ruleze deficite bugetare peste nivelul de 3% din PIB. Scopul general al pactului este pãstrarea bugetelor echilibrate la nivelul de ciclu economic. Astfel creșterea cheltuielilor publice poate fi finanțatã numai prin creșterea încasãrilor veniturilor publice la nivelul ciclului economic. Deși au acceptat în principiu obiectivele politicii fiscale a UE, totuși, guvernele statelor membre au fost reticente în ceea ce privește pașii principali spre armonizarea fiscalã, iar Pactul de Creștere și Stabilitate prevede cã deciziile cu privire la aceasta trebuie adoptate cu unanimitate în Consiliul Europei. Pentru cã, pe de o parte, politica fiscalã este privitã ca o componentã a suveranitãții naționale, iar sistemele fiscale ale statelor membre se deosebesc substanțial, datoritã diferențelor în ceea ce privește structurile economice și sociale ale acestora și diferențelor conceptuale privind rolul fiscalitãții, în general, și al unui anumit impozit, în particular. De exemplu: gradul general al fiscalitãții și al contribuțiilor sociale, ca procent în PIB, variazã între 34%, în Grecia, și aproape 55%, în Suedia, media UE fiind 42,6%. Impozitele directe, formate în principal din impozitul pe venitul persoanelor fizice și cel pe profitul companiilor, variazã între 9% din PIB în Grecia, la peste 32% în Danemarca, media UE fiind 13,7%. Impozitele indirecte, formate în principal din TVA și accize, variazã între 11% din PIB, în Spania, și peste 19%, în Danemarca, media UE fiind 13,8%. Iar contribuțiile sociale variazã de la 1,7% din PIB, în Danemarca, la peste 19%, Franța, media UE fiind 15,1%. Realizãri A. Politica fiscalã În 1996, Comisia Europeanã a propus o abordare exhaustivã a politicii fiscale. Aceasta a subliniat principalele provocãri cu care se confruntã Uniunea: nevoia de creștere economicã, de a eradica șomajul, de pãstrare a echilibrului bugetar și stabilizarea sistemelor fiscale și de realizare completã a pieței unice. În iunie 1996 Comisia Europeanã a propus Pactul european privind ocuparea forței de muncã. Acesta a subliniat necesitatea de a înlãtura tendința sistemelor fiscale de a impozita prohibitiv forța de muncã anagajatã, ca parte a unei strategii mai largi de creștere a locurilor de muncã la nivelul Uniunii Europene. Noua strategie fiscalã europeanã (numitã „strategia Monti”) a fost publicatã de Comisia Europeanã în octombrie 1997. Pe lângã recomandãrile privind impozitarea dobânzilor și rentelor, acesta a propus un Cod al Impozitãrii Firmelor, care a

~3~

Nici statele membre care au adoptat moneda euro și nici celelalte state nu au înregistrat deficite bugetare peste limita de 3% din PIB. există învingători și învinși în urma introducerii cotei unice. dezvoltând o idee lansată inițial de către Milton Friedman. cota unică “(…) este progresivă acolo unde contează mai mult: pentru săraci”. Binențeles. Respectarea sa de cãtre statele membre este monitorizatã de cãtre un organism delegat de cãtre ministerele de finanțe ale statelor membre „Primarolo Group”. Este important de remarcat faptul că propunerea lor (lucrarea lor fundamentală a fost publicată într-o ediție revizuită în 2007) s-a justificat. Cu toate acestea. creând așadar “stimulente pentru a economisi și a investi”. și o altă rată pentru toate celelalte venituri. ținând cont de faza crescãtoare a ciclului economic. câteva au avut chiar excedente. Totuși. iar în particular se vizeazã dispariția paradisurilor fiscale dintre care o parte sunt direct legate sau chiar sunt teritorii dependente de statele membre ale UE. Cota unică. mai mult. iar în prezent este în vigoare. dacă cei mai saraci sunt exceptați. ei nu au încercat să calculeze nici un indicator de inegalitate. Din această perspectivă. trebuia să ~4~ . povara fiscală se mută asupra clasei de mijloc. B.Cota unicã de impozitare Cota unică este o propunere înaintată de către doi economiști americani. povara fiscală va fi mai mare pentru persoanele cu un venit plasat între 30 000 USD și 90 000 USD anual.Exceptarea populației cele mai sărace de la impozitare este probabil un compromis pentru a se accepta ceea ce autorii recunosc că reprezintă “(…) un avantaj extraordinar pentru elita economică”. la începutul anilor ’80. în opinia lor. Hall și Rabushka nu au venit cu probe concludente în susținerea afirmației lor.cota unică. Conform calculelor autorilor. printr-o trăsătura particulară a sistemului de taxe american existent: “(…) faptul șocant că mai mult de jumătate din veniturile din afaceri nu sunt declarate”. Într-un scenariu neutru privind impactul asupra veniturilor bugetare. iar cei mai bogați sunt cu siguranță avantajați. cu o singură cotă uniformă pentru toate veniturile. așa cum a fost propusă inițial. în sensul că este însoțită de o scutire (exceptare) pentru veniturile mai mici de un anumit prag. Politica bugetarã Restricțiile impuse bugetelor naționale prin tratatul de la Maastricht și prin Pactul de creștere și stabilitate au avut succes în general pânã acum. Totuși. aplicată o singură dată . se considerã cã toți membrii zonei euro ar trebui sã înregistreze excedente. atât Comisia Europeanã. Din acest motiv ei susțineau faptul că aceasta cotă unică nu va fi mai nedreaptă decât sistemul actual de taxe – din cauza evaziunii fiscale de amploare. evaziunea fiscală este o realitate în toată lumea.cel puțin în propunerea lui Hall și Rabushka. cât și Banca Centralã Europeanã au atenționat cu privire la efectele negative ce le poate antrena orice relaxare a disciplinei bugetare. Cota unică este considerată a fi o taxa pe consum pentru că investițiile noi sunt exceptate din baza de impozitare . Ei doreau să înlocuiască sistemul fiscal progresiv. o taxa pe consum ar trebui să conducă la un consum mai scăzut. care suferă de scăpări și deduceri. pentru toate veniturile până la un prag. De fapt. cu toate acestea. aceasta înseamnă că sunt două feluri de taxe: 0.fost aprobat de Parlamentul și Consiliul European. II. În același timp au fost luate mãsuri în interiorul OECD pentru eliminarea concurenței fiscale dãunãtoare la nivel internațional. Hall si Rabushka.

nici o scutire sau deducere. O parte dintre state au menținut impozite diferite pe venit și pe profit. Caprirolo (2006) și Heineken (2006) au validat acest argument pe baza unor simulări în Slovenia și Olanda. nici o taxă pe câștigurile din străinătate. între care: Macedonia. și nu pe profit (Murphy. Estonia a fost primul stat care a introdus aceasta cotă unică în 1994. Republica Slovacă se apropie cel mai mult deoarece a introdus cota unică pe muncă. 24 de state au cota unică. Cu excepția Georgiei și Letoniei introducerea cotei unice a fost asociată cu o creștere a deducerilor personale. România și Georgia în 2005. dar a devenit din ce în ce mai atractivă în Europa de Est. sistemele de cotă unică introduse în Europa de Est au puține în comun cu ideea inițială. este discutabil dacă argumentele originale în favoarea cotei unice (așa controversate cum sunt) se mai pot aplica în aceste cazuri. Însă Theather (2005) nu este atât de convins.excepție fac un număr de șase state federale. dupa care Rusia în 2001. De fapt. Totuși. dintre care și Irak . În 2007 mai multe state au hotărât introducerea cotei unice. Principalul argument în favoarea cotei unice se referă la simplitatea și eficiența sa. urmate în 2008 de Albania și Bulgaria (cu o rata de 10%) și de asemenea de Republica Cehă.5% în Islanda. Kazakhstan.stimuleze economia pe partea de ofertă. Hall și Rabushka (2007) consideră că exista un consens virtual cu privire la această chestiune. ~5~ . 33% în Lituania și chiar 37. Kyrgystan. Rezultatele obținute arată faptul că în țările unde a fost introdusă cota unică această condiție nu s-a îndeplinit. iar investițiile noi nu au fost exceptate de la impozitare. nici o taxă pe moșteniri. 2006). în acest mod cota unică referindu-se în cele mai multe cazuri doar la impozitul pe venit. Cota unică nu a fost introdusă în Statele Unite. Nivelul de conformitate cu cota unică originală variază de la o țară la alta. Susținătorii cotei unice invocă destul de des acest argument. McCaleb (1985) a contestat eficiența superioară a cotei unice susținând că nu ar trebui ignorată interdependența dintre regulile de taxare și cheltuieli. Din moment ce cotele unice introduse în Europa de Est nu au multe în comun cu cota unică “ortodoxă”. structura contractelor de angajare limitează elasticitatea ofertei de forță de muncă. nici o taxă pe donații. Muntenegru. Republica Slovacă și Ucraina în 2004. Este demn de atenție faptul ca în propunerea lui Hall și a lui Rabushka nu exista nimic care să exceadă sistemul fiscal american. cum ar fi: salariile minime sunt stabilite de către Guvern. Mongolia. acesta variază între 12% în Ucraina. angajații cu un salariu ridicat lucrează deja la capacitate maximă. fiind urmată de celelalte două state baltice. El menționează o serie de cazuri în care oferta salarială ar putea fi inelastică la o schimbare a ratelor impozitului. La nivelul anului 2008. venit și consum (TVA). nici o taxă pe câștigurile de capital. întrucât nici unul dintre ele nu îndeplinește toate cerințele pentru o cotă unică pură (din punctul de vedere al lui Hall și Rabushka). o singură cotă este mai ușor de înțeles de către contribuabili și mai ușor de administrat de către autoritățile competente. și anume: nici o taxă pe economii (nici pe pensii). Un argument puternic al entuziaștilor cotei unice este că aceasta stimulează munca prin scăderea ratei marginale efective de impozitare. iar afacerile să fie impozitate pe cash-flow. Serbia în 2003. și nu de către piață.un exemplu de cum a fost exportată ideea cotei unice înainte de a fi fost testată.

crescând astfel veniturile bugetare. cea mai puternică creștere a încasărilor din impozitul pe venit nu poate fi atribuită cotei unice.9%. de altfel. Georgia. Ucraina sau România. nu o politică fiscală. Golias și Kicina (2005) au prezentat detaliat date privind veniturile bugetare din primul an de aplicare a cotei unice. Murphy (2006) oferă o explicație plauzibilă: cota unică este un obiectiv politic. este greu de susținut că economiile din Slovacia și din Romania au primit un stimulent pe partea de ofertă. ~6~ . un avânt al împrumuturilor. o presiune sporită asupra cheltuielilor publice din cauza integrării în Uniunea Europeană). Aceste pierderi au fost mai mult decât compensate de creșterea încasărilor din TVA (ca pondere în totalul veniturilor) de la 41. Acest stimulent al cererii a fost chiar evident în România pe măsură ce deficitul de cont curent a crescut de la 8. ca pondere în totalul veniturilor. de asemenea. În cazul Letoniei și în cel al Lituaniei explicația este aceea ca în aceste țări nivelul cotei unice a fost stabilit la cea mai ridicată rată marginală de impozitare anterioară reformei (ceea ce este.4% la 12. iar taxa pe câștigurile de capital a crescut de la 1% la 16%. Kim și Varsano (2006) demonstrează că. în timp ce au crescut în Letonia.9% la 44.Un alt argument major al susținătorilor cotei unice este acela că ea ar ajuta la îmbunătățirea colectării prin scăderea evaziunii fiscale și extinderea bazei de impozitare. Lituania și Rusia. sunt frecvente cazurile în care cota unică a urmat unei schimbări radicale de guvern. noi nu învinuim numai cota unică pentru deteriorarea deficitelor gemene (alte explicații: creșterea salariilor fără legătură cu cota unică. însă numai după ce o serie de impozite au crescut. Kim și Varsano (2006) cred și ei că principalul motiv pentru cota unică este în zona marketingului politic. ele au scăzut. veniturile bugetare provenite din impozitul pe venit și pe profit au recuperat în termeni reali. în termeni nominali. ca un semnal către exterior al unei schimbări fundamentale de regim. Veniturile provenite din impozitul pe venit și din impozitul pe profit au scăzut semnificativ. Privitor la Republica Slovacă.5% în anul 2004 (anul dinainte de aplicarea reformei cotei unice) la 13. mulți ani din trecut de reprimare a consumului. taxa pe dividende a crescut de la 5% la 16%. Încasările din impozitul pe venit și pe profit au scăzut în termeni reali (în timp ce au crescut ușor în termeni nominali). ci unei creșteri a salariilor reale fără legătura directă cu introducerea cotei unice. în general. veniturile bugetare au crescut cu 7. de fapt. Keen și Kleem (2005) în Rusia.9% în anul 2007. Keen. Keen. Republica Slovacă și Ucraina. O situatie asemănătoare s-a întâmplat în România în anul 2005.7% în anul 2007. dimpotrivă. spre exemplu.3% în anul 2004 la 2. Potrivit unui studiu econometric realizat de către Ivanova. contrar logicii cotei unice). o puternică apreciere a monedei naționale. Georgia. ele au primit un stimulent pe partea de cerere. primul an când a fost introdusă cota unică de 16% pe venit și pe profit. unele țări continuă să se alinieze la moda cotei unice.5%.3% la 14. de altfel. de la 18. încasările bugetare din impozitul pe venit (ca procent în PIB) au scăzut în Estonia. și deficitul bugetar a crescut de la 1. Deși succesul cotei unice nu a fost demonstrat concludent în legătură cu creșterea veniturilor bugetare.6%. așa cum s-a întâmplat de exemplu în Rusia. În următorii ani.4% în termeni nominali. dar aceste pierderi au fost echilibrate de creșterea masivă a veniturilor din TVA. Cu toate acestea. după primul an de la introducerea cotei unice. Bazându-ne pe aceste date. respectiv de la 15. Romania.

Se poate identifica un trend către adoptarea cotei unice? Care sunt ţările care vor adopta cota unică în viitorul apropiat? Care sunt caracteristicile principale ale reformelor adoptate sau în curs de adoptare? Care sunt ameninţările asupra acestui proces? Care ar fi prima ţară care să abandoneze cota unică? În prima parte vor fi prezentate principalele caracteristici ale reformelor fiscale din Europa. Estonia În perioada recentă. Trecerea Federaţiei Ruse la cota unică a fost un punct de cotitură: începând din acel moment. iar în cea de-a doua. cel puţin o ţară a adoptat cota unică. Impozitarea în cotă unică nu a reţinut atenţia multor cercetători nici măcar după ce Ţările Baltice au adoptat această formă de impozitare la mijlocul anilor ’90. Un caz particular este când cele două rate de impozitare sunt egale. precum Hong Kong. Guersney sau Jersey. aproape în fiecare an. Acestea erau trei mici ţări care tocmai îşi câştigaseră independenţa. ci la două cote. Estonia a fost prima ţară care a adoptat. De la început a existat o deducere personală de bază care a crescut ulterior. Cu excepţia Georgiei. până în 2001.III. Hall şi Rabushka au făcut o propunere similară. Ca urmare. chiar şi în cazul aşa-numitei cote unice. munca şi capitalul. Principalele caracteristici ale reformelor fiscale din Europa În sens restrâns. 1. acest lucru nu evită distorsiunile fiscale deoarece contribuţiile sociale operează de fapt ca o formă de impozitare a muncii. Milton şi Rose Friedman (1979) vor pleda pentru un impozit federal de 20% asupra veniturilor persoanelor fizice. Astfel. Slovacia. în 1994. Un argument în favoarea acestei situaţii este evitarea distorsiunii induse de fiscalizarea diferenţiată a celor doi factori de producţie. Hayek (1960) a adus şi el argumente împotriva ideii că impozitarea progresivă ar fi indispensabilă pentru a asigura redistribuirea veniturilor în favoarea celor săraci. vor fi prezentate caracteristicile principale ale reformelor fiscale din ţările care au adoptat cota unică. ci uşor progresivă. va fi argumentată ideea că România este ţara în care cota unică este cea mai ameninţată. Cota unică este prezentată ca alternativa la impozitarea progresivă. Ulterior. Motivul este că ~7~ .5%. ceea ce înseamnă că impozitul nu este supus unei cote „unice“ de impozitare. Ideea unei impozitări proporţionale (opuse celei progresive) a fost relansată în anii ’60 când Milton Friedman (1962) a propus pentru SUA un impozit federal de 23. În sens mai larg – cele reţinut în acest articol – prin cota unică se înţelege impozitarea proporţională a venitului impozabil. iar exemplul lor nu a fost urmat de niciun alt stat. după un secol de impozitare progresivă a veniturilor. nicio altă ţară nu a adoptat cota unică în sens restrâns. Totuşi. Ea mai era practicată doar în câteva mici state sau jurisdicţii fiscale. ceea ce până atunci părea doar un „experiment Baltic“ putea fi considerat ca începutul unei revoluţii fiscale. ci doar apare astfel. Acest exemplu va fi urmat şi de alte ţări (Letonia. România). COTA UNICĂ: UN NOU TREND ÎN STATELE EUROPENE? Cota unică – denumită în literatura anglo-saxonă „flat tax“ – nu este o inovaţie în politica fiscală. În toate celelalte ţări există o deducere personală de bază. Impozitul pe profit a fost redus (de la 35%) până la nivelul impozitării veniturilor persoanelor fizice. dintre care prima este egală cu zero. care înseamnă că rata marginală de impozitare creşte pe măsură ce creşte baza de impozitare. În cele ce urmează. cota unică pentru veniturile persoanelor fizice (26%). cota unică (flat tax) înseamnă o impozitare proporţională a veniturilor persoanelor fizice şi a profiturilor. impozitarea veniturilor nu este proporţională.

Spre exemplu. această reformă a sporit de fapt rata marginală de impozitare pentru veniturile mai ridicate. ea a optat pentru cea mai ridicată dintre cotele impozitării progresive (25%). Impozitarea profitului a fost de asemenea cea mai ridicată dintre ţările baltice (29%). Urmând exemplul Estoniei. Aceasta pare să fie în opoziţie cu însăşi ideea instaurării cotei unice. În al patrulea rând. De asemenea. pentru a proteja contribuabilii cu venituri mai reduse. Estonia a fost şi prima ţară europeană care a instaurat un consiliu monetar încă din 1992. aşa cum nu există niciun motiv să fie considerate primele de asigurare a locuinţei sau maşinii ca fiind impozite1. Estonia a fost prima ţară europeană din istoria modernă (şi una dintre puţinele la nivel mondial) care şi-a liberalizat total şi unilateral comerţul exterior. dar nivelul acesteia a fost la cel mai ridicat dintre precedentele cote de impozitare în tranşe (33%). Lituania a urmat deci un drum asemănător Estoniei. cea ce face să nu existe o legătruă puternică şi directă între contribuţii şi beneficii. una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană2. fiind cu 7% deasupra următoarei clasate (Estonia) şi cu 3% sub nivelul practicat de ţara cu cea mai ridicată cotă unică (Islanda). cota unică a făcut parte dintr-un plan pe termen lung de reducere a ratelor de impozitare. Ea va trebui însă adaptată în 2009 pentru a fi armonizată cu legislaţia Uniunii. Din 1 iulie 2007. care este. Această facilitate inspirată de curentul „supply-side economics“ a fost menţinută în ciuda presiunilor oficiale şi neoficiale din partea autorităţilor UE şi ale statelor membre cu o fiscalitate ridicată. sănătate sau fondul de şomaj) sunt de fapt mecanisme redistributive. doar o formă particulară de impozitare. simultan cu instaurarea unui sistem bazat pe domnia legii. Reforma fiscală din Estonia poate fi înţeleasă mai bine dacă este integrată în contextul mai larg al reformelor întreprinse în procesul de tranziţie care a început imediat după câştigarea independenţei. dar a manifestat mai puţin entuziasm în alte reforme. dar a fost redusă ulterior la 15%. Ca şi în cazul Lituaniei. deoarece Letonia avea o impozitare degresivă. deducerea personală de bază a fost mărită în mod semnificativ. Estonia a iniţiat un ambiţios program de privatizare. În al doilea rând. cota unică din Estonia a fost doar o componentă a unui amplu program de reforme orientat spre instaurarea mecanismelor de piaţă. profiturile nedistribuite (adică reinvestite în firmă) sunt scutite de impozit. este unul dintre cele mai ridicate niveluri dintre toate ţările care au adoptat ulterior cota unică. Lituania Lituania a trecut la cota unică în 1994. dar angajamentul său în Letonia Letonia a aşteptat până în 1997 pentru a adopta cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice. şi anume stimularea efortului productiv şi instaurarea unei fiscalităţi incitative. care va continua şi în viitorul apropiat.toate aceste contribuţii (pentru pensii. impozitul pe profit va fi redus până la 20% în 2009. ca şi în Estonia. Rata de impozitare a profitului a rămas neschimbată (25%). cele două rate au ajuns să coincidă. ceea ce reprezintă reducerea maximă a taxelor vamale. Pe scurt. ar fi deosebit de dificil ca succesul incontestabil al acestui program să fie atribuit uneia sau alteia dintre componentele sale. cota de impozitare a fost redusă la 27% şi va ajunge la 24% începând cu 2008. Deşi acest lucru a fost iniţial ~8~ . În al treilea rând. nu ar exista niciun motiv ca aceste contribuţii să fie asimilate impozitelor. Cu toate acestea. din 2000. ca o modalitate de a preveni şi combate inflaţia. Totuşi. de fapt. În primul rând. Mai mult. Din punct de vedere metodologic. Lituania a instaurat şi ea un consiliu monetar în 1994. Prin urmare. În cazul unei ipotetici privatizări totale a acestor servicii de asigurări sociale.

. al. Slovacia Slovacia a adoptat cota unică în 2004 ca parte a unei reforme fiscale mai ample. acest lucru ar putea avea efecte nedorite asupra incitaţiilor şi responsabilităţii cetăţenilor. Ca o compensaţie pentru creşterea TVA pentru aceste produse şi a cotei de impozitare pentru veniturile mai mici. odată cu creşterea veniturilor. Deducerea personală descreştea până la zero. Impozitul pe profit a fost mărit de la 30% la 35%. Keen et al. ceea ce înseamnă că şi în cazul Rusiei. deducerea personală de bază a fost multiplicată cu şapte.6% la 5%. având drept model reforma din Rusia. în scopul reducerii evaziunii fiscale. Impozitul pe profit este semnificativ mai redus decât cel din Rusia: el a scăzut de la 35% la 25%. Cota redusă se aplica în principal produselor de bază. Deducerea personală a fost stabilită în mod descrescător. Pe termen lung. iar peste acesta este proporţională. Nu există niciun argument de ordin economic în favoarea acestei triple identităţi. în funcţie de nivelul venitului. 2005. ei nu identifică vreun efect asupra ofertei de muncă dar estimează o „amploare impresionantă“ („striking magnitude“) în creşterea îndeplinirii obligaţiilor fiscale. iar impozitele asupra dividendelor.în intenţia autorităţilor. cota unică este de fapt progresivă. Reforma a constat într-o reducere semnificativă a ratelor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice (situate între 10% şi 38%) şi a profitului. care erau de 14% şi 20%. dacă o pondere tot mai mare din populaţie nu plăteşte impozite. 40%) a fost înlocuită cu o cotă de 13%. Un contribuabil cu un venit mai mic decât jumătate din venitul mediu nu plăteşte impozit pe venit. cota unică de impozitare este de fapt uşor progresivă. Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale sale este existenţa unei singure rate de impozitare (19%) pentru veniturile persoanelor fizice. electricitatea. În 2002. contribuţiile sociale sunt degresive. (2005). Pe de-altă parte. iar deducerea pentru soţia/soţul aflat în întreţinere a crescut de peste două ori. 2003) şi cu 26% mai mari în termeni reali (Ivanova et al. Ivanova et. decât eventual să fie făcută mai dificilă din punct de vedere politic o modificare ulterioară a ratelor de impozitare respective. aceeaşi ca şi în Lituania3. situaţia nu durat multă vreme. cărbunele. Într-adevăr. Urmând o strategie de concurenţă fiscală. şi anume 13%. Gaddy and Gale (2005) admit (parţial) succesul reformei ruse. Ucraina Ucraina a implementat cota unică în 2004. de la 35. Spre exemplu.. veniturile fiscale colectate prin impozitarea veniturilor persoanelor fizice au fost cu 60% mai mari în termeni nominali (Pogorletskyi. construcţia de locuinţe etc. medicamentele. 2006). Rezultatele reformei fiscale ruse au fost deosebit de surprinzătoare pentru toţi cei care se îndoiau de eventualitatea unui „efect Laffer“. cărţile. 20% şi 30%) cu o cotă unică situată la un nivel surprinzător pentru secolul al XX-lea. Componenta cea mai nepopulară a reformei a fost unificare ratelor TVA. dar a început să fi aplicat şi în sectoare care beneficiau înainte de diverse scutiri4. opoziţia faţă de creşterile de impozite sau cererea pentru o mai mare disciplină şi moderaţie fiscală ar putea să scadă la un nivel foarte redus5.4 ori venitul de subzistenţă. precum alimentele. ziarele. Rusia În 2001 Rusia a înlocuit impozitarea progresivă a veniturilor (12%. În afară de ~9~ . Sub un nivel al veniturilor mai mic decât 1. Letonia a redus rata de impozitare a celui mai mobil factor – capitalul – iar în prezent aceasta este de 15%. dar ei consideră că acesta nu se datorează reducerilor de impozite în general şi cotei unice în particular. de la 15% la 35%. profituri şi pentru TVA.

Impozitul pe profit a rămas neschimbat (20%)6. Acesta nu este cel mai favorabil cadru pentru un discurs public în favoarea unor politici de tip laissez faire. a facilitat comerţul exterior etc. În consecinţă. Georgia ocupase locul II în 2004 în cadrul aceluiaşi clasament. în cazul României. a liberalizat piaţa muncii. Din punct de vedere al strategiei politice. Cel mai impresionant în acest proces a fost faptul că reformele au fost realizate de o ţară confruntată cu o puternică mişcare separatistă şi cu ocupaţie de facto a teritoriului său de către forţe străine. Impozitul pe profit a fost redus şi el. Acest lucru reprezintă o dublă impozitare a factorului capital – fapt evitat de reforma slovacă – ceea ce ridică nivelul de impozitare pentru un investitor individual la 29. principalele elemente ale reformei (rezumate de Golias şi Kicina. potrivit raportului Doing Business 2007. proiectul de lege referitor la reforma fiscală a primit veto-ul preşedintelui Slovaciei. eliminarea dispozitivelor fiscale destinate unor obiective nefiscale şi eliminarea dublei impozitări a veniturilor factorului capital (precum impozitarea dividendelor distribuite.adoptarea cotei unice. ceea ce a fost o continuare şi o îmbunătăţire ~ 10 ~ . a simplificat procedurile administrative şi judiciare.44%. elaborat de Banca Mondială. Ca şi în cazul Estoniei. Contribuţiile sociale au fost şi ele reduse de la 33% la 20%. scutirilor şi regimurilor speciale. În 2005-2006. 2005) au fost: trecerea de la impozitarea directă la cea indirectă ca principală sursă de finanţare a bugetului statului. Mai mult. 17% şi 20%) şi a înlocuit-o cu cea mai redusă rată de impozitare (din acea vreme) a veniturilor persoanelor fizice (12%). combinată cu o deducere personală degresivă. de la 25% la 16%. Acest proces oferă o garanţie mai solidă că partidele politice care au promovat cota unică nu-şi vor schimba poziţia şi vor continua să apere reforma „lor“. Deoarece nu există niciun fel de deducere personală. 15%. Ca o consecinţă. cota unică din Georgia este cea mai apropiată de modelul teoretic al impozitării proporţionale. eliminarea excepţiilor. reforma fiscală a fost inspirată de o abordare de tip supply-side economics şi a fost orientată în mod deliberat către stimularea muncii. cu obiectivul de a întări incitaţiile amintite anterior. impozitarea este uşor progresivă. dar blândă pe care o practica (12%. mai ales după ce. a investiţiilor şi spiritului antreprenorial. Reforma fiscală a fost însoţită de o liberalizare a pieţei muncii şi de o nouă concepţie a programelor sociale. Georgia a redus capitalul minim necesar pentru înfiinţarea unei firme. un nivel mai redus decât cotele impozitului pe venit. cota este de 16%. Dividendele au fost impozitate în 2005 la 10%. Georgia În 2005 Georgia a renunţat la impozitarea progresivă. În timpul campaniei. România România a înlocuit impozitarea progresivă a venitului persoanelor fizice (procentele fiind între 18% şi 40%) cu o cotă unică de 16%. Ca şi în Estonia. cele mai nepopulare măsuri (precum unificarea cotelor de TVA) au fost cele aprobate în prima etapă şi numai apoi au fost luate măsurile populare. care era de 15% înainte de reformă). Georgia a fost „campionul reformelor“ în 2005-2006. reforma fiscală a făcut parte dintr-un program ambiţios de instaurare a unei economii de piaţă. acesta nu a fost un eveniment izolat. România a ocupat locul doi în clasamentul reformatorilor întocmit de Banca Mondială şi publicat în raportul Doing Business din 2007. iniţial. a întărit protecţia investitorilor şi respectarea contractelor. partidele şi ONG-urile care au sprijinit reforma au trebuit să se implice cu seriozitate într-o adevărată „bătălie a ideilor“ şi să o câştige. iar din 2006. dacă firma distribuie întregul profit sub formă de dividende.

de la locul 71 la 49. Impozitul pe profit (18%) şi pe veniturile din capital (10%) sunt foarte scăzute faţă de nivelurile practicate în alte ţări membre OCDE7. operantă începând cu 2008. 2. Cehia După mai mulţi ani de dezbateri. Islanda În 2007 Islanda a adoptat o cotă unică de 36% (care include impozitele locale şi cele pentru guvernul central). prin simplificarea şi accelerarea procedurilor administrative. De asemenea. Baza de impozitare va fi însă extinsă. transformând fosta ţară comunistă într-un paradis fiscal. Cele mai multe reforme au vizat consolidarea economiei de piaţă. în locul impozitării progresive (5%. şi va scădea cu câte 1% în fiecare an până când va ajunge la 19%. dar profitul sub forma dividendelor distribuite va fi impozitat cu încă 10%9. Cehia va trece în 2008 de la impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice (12%. această ţară şi-a anunţat intenţia de a reduce şi mai mult cota unică la 10% începând cu 2008.a programelor de reformă iniţiate în 2004. Această măsură se înscrie în prelungirea reducerii impozitării profitului la 10%.24%). care va fi redusă la 12. Chiar mai remarcabil este faptul că această reformă a avut loc într-o societate orientată mai degrabă către aşa-numitul model scandinav al statului bunăstării generale. tot în 2007 Macedonia şi-a redus rata de impozitare a profitului de la un nivel care era deja foarte scăzut (15%) la 12%8. 10%. trecând de la 20% al 10%. când România a fost clasată pe locul opt de către aceeaşi organizaţie. incluzând. reforma este semnificativă deoarece este prima dată în istoria recentă când o ţară occidentală abandonează impozitarea progresivă. cotizaţiile sociale. care este cea mai înaltă rată din „clubul cotei unice“. Nivelul acesteia este semnificativ mai redus decât ratele de impozitare progresive în vigoare (20%. Mai mult de atât. dar în acest articol au fost amintite doar cele din Europa. Albania Începând cu 2008 Albania intenţionează să treacă la o cotă unică de 10% în cazul veniturilor persoanelor fizice. 25% şi 32%) la o cotă unică de 15%. Procentul impozitării profiturilor va fi înjumătăţit. Bulgaria În 2007 Bulgaria a decis adoptarea unei rate de impozitare a veniturilor persoanelor fizice de 10%. O altă întrebare este dacă reducerea ratelor statutare de impozitare este o condiţie suficientă pentru „competitivitatea fiscală“. Toate acestea au ameliorat semnificativ poziţia României în clasamentul Doing Business. rata de impozitare adoptată de Slovacia11. ~ 11 ~ . spre exemplu. impozitul pe profit va fi redus de la 24% la 21% în 2008. După câteva luni de dezbateri.5% în 2009. realizată încă din 200610. Asemenea unui caz-şcoală de concurenţă fiscală. 15%. De ce este ameninţată cota unică în România? Mai sunt şi alte ţări care au adoptat cota unică sau şi-au anunţat această intenţie. Macedonia Macedonia a adoptat o cotă unică de 12% pe veniturile persoanelor fizice în 2007. Parlamentul a aprobat în 23 noiembrie cea mai redusă rată de impozitare din Europa şi una dintre cele mai scăzute din lume. Totuşi. Se poate argumenta că există un trend în adoptarea cotei unice în rândul ţărilor membre UE şi al celor europene în sens larg. adică pentru a atrage investitorii străini şi a stimula întreprinzătorii locali. 25% şi 30%). 19%.

Slovacia (78 şi 75) şi Letonia (75 de locuri în 2005). Mult mai dificil este răspunsul la prima întrebare: dintre toate ţările care au adoptat cota unică de impozitare. la analiza raportului Doing Business. La nivel mondial. cele mai mari ecarturi între locurile ocupate după „libertatea fiscală“. În ciuda succesului acestor reforme – mai ales atunci când au fost însoţite de alte reduceri fiscale şi de reforme orientate către liberalizarea economiei – există o opoziţie puternică împotriva lor.Referitor la ultima întrebare. respectiv. plafonul minim de impozitare este destul de scăzut. în afară de Polonia. dar sunt uşor de plătit. IV. în afara cotei unice de impozitare. Ca o concluzie. extremele sunt Slovenia (+91) şi România (–87).. diferenţele între cele două clasamente în anii 2005 şi 2006 sunt cele mai ridicate pentru România (82 şi 71 locuri. deşi mai multe partide aflate acum în opoziţie au promis că vor face acest lucru dacă vor reveni la putere. dar costurile conformării cu legislaţia fiscală sunt enorme. succesul regimului cotei unice de impozitare depinde de nivelul acestei rate: cu cât aceasta este mai mică. după „plata impozitelor“ au fost constatate pentru Danemarca (+134) şi Bolivia (–128). cu atât mai eficientă tinde să devină. ca o formă specifică a concurenţei fiscale. România şi Slovacia sunt penalizate în ierarhia făcută de „plata impozitelor“ şi de povara fiscală nemonetară (numărul de plăţi pe an. Potrivit acestui indicator. venitul global este impozitat o singură dată. cât şi la nivel internaţional. dar viitorul său pare cel mai sumbru în România. o astfel de situaţie este surprinzătoare pentru ţări care au fost acuzate că practică dumping-ul fiscal. astfel încât să ofere „un stimulent” cetăţenilor care s-ar putea eschiva de la plata taxelor. Cota unică este ameninţată în mai multe ţări. principalul avantaj fiscal al ţărilor baltice este mai ales numărul redus de plăţi către bugetul statului şi mai puţin nivelul redus al ratelor de impozitare. care este veriga slabă. Aceste două ţări sunt exemplele extreme de situaţii în care impozitele au rate foarte înalte. se va aplica acelaşi sistem – o rată unică de impozitare pentru toate categoriile de profit. experţii atrag atenţia asupra importanţei competitivităţii unui stat care este influenţată şi de alţi factori.COTA UNICĂ DE IMPOZITARE:soluţia pentru viitorul economic al unui stat european?! Cota unică de impozitare implică înlocuirea setului complex al diferitelor tipuri de impozitare. care ar putea fi prima ţară care să renunţe la cota unică? Există cel puţin patru elemente care sugerează că România este unul dintre candidaţii la această poziţie. Deşi o rată mai ~ 12 ~ . Într-adevăr. Acest rezultat sugerează direcţia reformelor viitoare în domeniul fiscalităţii. Astfel. În ceea ce priveşte taxa pe profit. Mai mult. cu un sistem conform căruia statul va declara o rată unică de impozitare a tuturor veniturilor superioare unui plafon anterior stabilit. măsurată în special prin ratele statutare de impozitare (Gwartney et al. timpul necesar conformării cu legislaţia). unul dintre cele mai contraintuitive rezultate este că. pentru toţi noii membri continentali ai UE (grupul 8+2). În general. toate membre ale „clubului cotei unice“ şi cu rate de impozitare relativ scăzute. Niciuna dintre ţările care a trecut la cota unică nu a revenit la impozitarea progresivă de dinainte. Este probabil că trendul cotei unice va continua şi în viitorul apropiat. 2006) şi. respectiv ratele de impozitare sunt scăzute. în funcţie de venit. În grupul celor 8+2 ţări. Cu toate acestea. atât în interiorul ţărilor respective. locul ocupat după criteriul „plata impozitelor“ este (mult) mai jos decât cel ocupat în clasamentul general.

a afirmat primul ministru ceh. argument disputat de către statele criticate în acest sens.mică de impozitare conduce la fluidizarea fluxului financiar şi creşte dorinţa cetăţenilor de a-şi plăti taxele. care au afirmat că economiile în tranziţie din Estul Europei îşi pot permite reducerea taxelor. După cum se poate observa din informaţiile de mai sus. iar pentru unele se impune alinierea statutului economic la cerinţele „zonei euro”. deoarece profiturile sunt impozitate o singură dată. Opinia Republicii Cehe „Republica Cehă are nevoie de un sistem de impozitare simplificat. conducător adjunct al grupului parlamentar Platforma Civică din Polonia. deşi această ţară are o rată de creştere economică de două ori mai mare decât media zonei euro. Opinia Comisiei Europene Comisia Europeană consideră că nu este necesară uniformizarea sistemelor de impozitare ale statelor membre UE. impozitele scăzute vor conduce inevitabil la scăderea veniturilor la bugetul de stat. . printre care şi câteva state membre UE. deşi cota unică de impozitare nu reprezintă un leac universal la slăbiciunile economice ale unui stat. . Stanislav Gross. Caracteristicile cotei unice de impozitare . a afirmat Victor Orban. . Danemarca şi Grecia au decis reducerea taxelor în vederea stimulării investiţiilor şi creşterii consumului.Oferă stimulente pentru cei ce doresc să economisească şi să investească. Finlanda. Slovacia (2003). Lituania (1994). Rusia (2001).Favorizează persoanele bogate în detrimentul celor sărace.Favorizează investiţiile în acţiuni (obţinerea de dividende). nu va introduce cota unică de impozitare”. Dacă transpun şi implementează corect reglementările adoptate la nivel comunitar. primul ministru al Ungariei. Serbia (2003). . ~ 13 ~ . În acelaşi timp. ci datorită subvenţiilor obţinute din partea UE. însă. statele membre sunt libere să aleagă sistemul de impozitare pe care îl consideră cel mai potrivit situaţiei economice existente. Goran Persson. Georgia (2004) şi România (2005).Reduce evaziunea fiscală. au introdus regimul „o singură taxă pentru toate tipurile de venit/profit”. la sursă. Ucraina (2003). fiind urmată de Letonia (1994).Elimină toate tipurile de excepţii şi scutiri de la plata taxelor. printre care se numără şi cancelarul german Gerhard Schoder şi primul ministru suedez. Germania. Opinia Poloniei „Odată cu adoptarea unui nou set de măsuri privind politica fiscală. Italia. însă.Reduce inegalitatea (aceeaşi rată de impozitare pentru toţi). Cota unică de impozitare a fost aplicată pentru prima dată în Estonia (1991). o serie de state europene. Mai mult. Austria. . există experţi. nu datorită creşterii veniturilor la bugetul de stat. cu deficite bugetare substanţiale. Opinia Ungariei „Pentru moment Ungaria preferă să nu urmeze acest capriciu”. Polonia şi-a propus introducerea cotei unice de impozitare la începutul anului 2007” a afirmat Zbigniew Chelebowski. Multe dintre aceste ţări se confruntă.

În ceea ce priveşte impozitul pe venit. cedarea folosinţei bunurilor. În România. cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. • nu în ultima instanță. sistem considerat birocratic ducând astfel la reducerea costurilor de prelucrare/procesare a declarațiilor de venit prin renunțarea la globalizarea și regularizarea veniturilor salariale.premii. • cota unică a descurajat căutarea de soluții de evitare a impozitelor. 571/2003 privind Codul fiscal. • coroborat cu măsurile de încurajare a invesțiilor străine cota unică va atrage pe viitor cetățeni ai altor state europene să-și stabilească rezidența fiscală în România și să plăteasca taxe pe veniturile lor globale în Romania pentru a beneficia de un regim favorabil de impozitare. a descurajat emigrarea fiscală a contribuabililor români și a favorizat rămânerea în țară a specialiștilor.000 de locuri de muncă. cota unică a simplificat sistemul de administrare fiscală atât din perspectivă contribuabilului cât și a autorităților fiscale. coroborată cu o plafonare a contribuțiilor sociale ale angajatorilor și angajaților. • cota unică a produs un surplus la veniturile contribuabililor. alte surse este de 16% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din categoria respectivă. activităţi agricole. surplus care a putut fi direcționat către investiții. salarii. argumentele pro cota unică au fost și rămân (printre altele) următoarele: • scoaterea din zona nefiscalizată a aproximativ 150. cu excepţiile prevăzute de lege. Fac excepţie de la prevederile prezentate mai sus cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii şi din jocuri de noroc.Poziţia României Conform Ordonanţei de Urgenţă 138/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. V. cota unică poate să continue să reprezinte unul din argumentele forte în favoarea relansării investițiilor străine în România. cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activităţi independente. • atragerea investițiilor străine datorită competitivității cotei de impozitare precum și crearea de noi locuri de muncă. pensii. conform aceleiaşi ordonanţe. Comparație între România și țările membre ale UE în ceea ce privește tratamentul fiscal al veniturilor din muncă și al veniturilor din activități independente ~ 14 ~ . economisire și consum.

Tabelul nr. Observăm că aceste state au aplicat politici asemănătoare prin aplicarea cotei unice de impozit. 1. mai mult. 1. însă remarcăm că sunt și state din Asia care au implementat acest sistem. ele au dovedit în timp o creștere a competitivității economice datorită creșterii atractivității pentru investițiile străine.Așa cum am arătat la începutul materialului.Nivelul impozitului pe venit ~ 15 ~ .Exemple de țări care aplică cota unică de venit Cota unica de impozitIntrodusa din anul Tara pe venit Letonia 26% 1995 Estonia 21% 1994 Guernsey 20% 1960 Georgia 20% 2005 Slovacia 19% 2004 Romania 16% 2005 Lituania 15% 1994 Ucraina 15% 2004 Mauritius 15% 2007 Cehia 15% 2008 Rusia 13% 2001 Serbia 12% 2003 Kyrgyzstan 10% 2006 Kazakhstan 10% 2007 Mongolia 10% 2007 Bulgaria 10% 2008 Macedonia 10% 2008 Albania 10% 2009 Belarus 9% 2009 Figura nr. cota unică de impozit pe salariu a fost introdusă de un număr mare de state. în special din Europa Centrală și de Est.

prezentând mai jos și o comparație privind nivelul salariilor minime și medii din aceste țări. ȋn raportul Agenției Române pentru Investitii Strãine se arãta cum ȋn 2006. când fiecare țarã dorește sã ȋși menținã/sã creascã nivelul de competitivitate ȋn scopul atragerii de cât mai multe investiții strãine și de scoatere la suprafațã a veniturilor din economia subteranã. Statisticile aratã cã și România a beneficiat de pe urma introducerii cotei unice. deși salariul minim și cel mediu sunt foarte apropiate de cele din România. precum și repartizarea salariaților pe grupe de salarii brute realizate. la un an de la introducerea cotei unice.059 7. un sistem cu cote de impunere progresive nu poate susține aceste obiective. ~ 16 ~ . neținând cont de factorii importanți macroeconomici care au ȋn vedere contextele economice ȋn care se aflã fiecare dintre aceste țãri. aceștia ar trebui sã aibã ȋn vedere și factori precum: salariul minim pe economie.556 directe Existã unii adepți ai introducerii cotelor progresive de impozit pe venit care vor sã demonstreze ca acest sistem este echitabil și mai adecvat pentru România ȋn condițiile actuale. trebuie avut ȋn vedere cã. salariul minim și mediu sunt considerabil mai mari decât ȋn țara noastrã. pentru anul 2008. deși. Mai mult decât atât. ȋn scopul susținerii introducerii impozitului progresiv. Tabelul nr. Aceștia folosesc adesea. observãm cã aceasta aplicã o cota unicã mai micã decât România. eșantioane nereprezentative care le servesc ȋn susținerea concluziilor deja cunoscute. 3 – Evoluția investițiilor strãine directe ȋn perioada 2003 – 2009 mil EURO An 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Investitii straine 1. investițiile strãine directe au crescut cu 57% fata de 2004. 2 – Nivelul salariului minim și mediu în Europa Centrală și de Est în câteva țări în regiune TARA SALARIUL MINIM/LUNASALARIUL MEDIU/LUNA (2008/EURO) (2008/EURO) Letonia 254 637 Estonia 278 752 Slovacia 295 669 Cehia 311 985 Lituania 232 666 Bulgaria 123 307 Romania 147 421 Daca analizãm situația Cehiei. când sistemul de impunere era progresiv (descreșterea nivelului de investiții raportatã ȋn anul 2009 se datoreazã crizei actuale globale).183 5. Bulgaria aplica o cota mai micã cu 6 procente. Astfel.250 9. Tabelul nr.213 9.496 4. ȋn contextul economic global actual. salariul mediu pe economie.Din aceasta multitudine de state am extras un eșantion reprezentativ pentru zona CEE.946 5.

4 116.0 Tabelul de mai jos prezinta o comparatie a nivelului salariului minim si mediu in tari cu economii puternice din CEE si Europa de Vest.0 %Procent din PIB Veniturile 10.9 48.8 Veniturile fiscale in 29. motiv care ar duce la plecarea din țarã a companiilor care s-au stabilit ȋn România atrase de beneficiile cotei unice de 16%.4 45. ȋn momentul introducerii cotei unice.941 22.9 2002 28.7 121. 6 – Nivelul salariului minim si mediu lunar in anul 2008 TARA SALARIUL MINIM/LUNASALARIUL (2008/EURO) (2008/EURO) Franta 1. 5 – Evolutia PIB in perioada 2000-2008 Anul 2008 2007 2006 2005 PIB – RON miliarde 503.8 PIB – miliarde USD 200.2 37 PIB – miliarde Euro 136.337 2.9 2004 2003 2002 2001 2000 287.7 189.schimbarea cotei unice cu impozit progresiv arãtând pe lângã o instabilitate a sistemului fiscal și o ȋmpovãrare a contribuabililor.5 29.581 12.794 16. 4 – Evolutia veniturilor fiscale in PIB in perioada 2000-2008 mil An 1998 1999 31.850 10.1 40.722 28.5 2003 28.2 166 342.857 14. Ceea ce ignora respectivii autori este cresterea semnificativa a PIB-ului in aceasta perioada si ca urmare a introducerii cotei unice.099 13.6 2001 28.4 97.7 EURO 2005 2006 2007 28. Insã conform datelor prezentate de Eurostat pe parcursul a zece ani se remarcã o creștere semnificativã a nivelului veniturilor fiscale ȋn PIB de la an la an.2 29.3 79.7 80.9 73.6 58.833 Germania Nu exista un salariu minim in afara de3.1 2004 27.243 fiscale Tabelul nr.2 98.363 Cehia 311 985 Polonia 318 765 Ungaria 269 724 MEDIU/LUNA ~ 17 ~ .8 44.8 2008 28. Tabelul nr.169 40.1 151.337 cel negociat la nivel de bransa Marea Britanie 1.3 2000 30.3 56. In anul 2005 creșterea fațã de anul anterior este cu 34% mai mare in PIB.499 37.110 2.420 13. Tabelul nr.9 404.2 238.1 121.8 40.1 50. Cei care susțin introducerea impozitului progresiv invocã un nivel scãzut de colectare ȋn PIB din impozitul pe profit și venit impozitate cu cota unicã.

ȋn comparație cu aceste țãri. este țara cu nivelul cel mai scãzut al salariului minim pe economie. România se aflã la un nivel de aproape 7 ori mai scãzut. România. de exemplu. ~ 18 ~ .Romania 147 421 Dupa cum se observã. fiind de aproximativ 10 ori mai mic decât al Franței. Si ȋn privința salariului mediu lunar.

000 66. ~ 19 ~ .301 100.900 < 19.000 45.000 < 7.265 <11. statele care aplicã impozitarea progresivã au ȋn general o primã tranșã de venit exceptatã de la impunere.623 15.000 34.885 28. De altfel.875 <8. 7.004 <10.EUR<11.793 <7.529 <17.Rate maxime ale impozitului pe venit aplicabile in anul 2010 Rate maximale de impozit Venit anual Venit anual supus cotei 0% Tara Austria Belgia Cipru Danemarca Finlanda Franta* Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovenia Spania Suedia Marea Britanie % 50% 50% 30% 55% 30% 40% 45% 40% 32% 41% 43% 38% 35% 52% 32% 42% 41% 43% 25% 50% .783 250.000 RON.100 <5.730 75.500 <5. persoanele ar rãmâne exceptate de la impunere.500 .500 <15.210 <11.400 75.701 54.900 <745 <4. dacã se analizeazã repartizarea salariaților pe grupe de salarii ȋn 2008 (tabel mai jos) observãm cã populația cea mai densã de salariați se ȋncadreazã ȋn zona caș tigurilor salariale brute de 4. uneori cu mult mai mare decât douasprezece salarii medii pe economie din România.407 63.000 39.300 <2. salarii la care ȋn multe din statele menționate ȋn tabelul de mai sus. aceastã tranșã reprezentând o suma generoasã.330 36.367 20.Cote progresive de impozit pe salariu ȋn alte țãri din UE Tabelul nr.650 64.400 178.058 53.EUR60.900 Dupa cum se vede.707 <44.000 20.400 69.

40% sanatate (10%) 893 Slovenia 16.75%).538 1.80% 4.926 275 Plafon doar la concedii medicale. Tara Angajator % contributiilor de asigurari sociale lunar.09% Contributia la pensie si la asigurarea Polonia 20.65%).75% =600 RON Plafon de 2. Plafon de 2. autor Liviu Voinea Contribuții la asigurãrile sociale datorate de angajator și angajat Tabelul urmãtor prezinta situația contributiilor de asigurãri sociale datorate de angajator ȋn câteva din țãrile Europei Centrale si de Est.55 pentru fondul de garantare si de imbolnavire (1.084.Asigurari sociale datorate de angajator in tari din Europa Centrala si de Est Nivel maxim de Plafon superior stabilit pentru platacontributie datorat.55 683 sau 1. somaj si fond de rezerve (22.00% 1.00% Grecia 28.14% pentru invaliditate plafonata 1. asigurarea de invaliditate.85% fiind aplicata pe max 12 salarii minime pe economie Romania 28.06% 2.556 Letonia 24.12 pentru pensie. Tabelul nr.883 Cipru 5.432.09 pentru asigurarea medicala de Slovacia 34. in EURO Bulgaria 17.2: Repartizarea salariatilor pe grupe de salarii brute realizate *Sursa “Tratat fiscal al veniturilor”.892. Plafon de 1.25 sau 5.10% ~ 20 ~ .543.Figura nr.00% 5.216 245 Ungaria 27.000 170 Cehia 34. 8. contributia de 0.169.

România este de altfel printre țãrile cu cel mai ridicat procent de asigurãri sociale datorat de angajator. 4: Contributia de asigurari sociale datorata de angajator (fara plafon) in CEE Cu excepția Ungariei care practicã o cotã de contribuțtii sociale ridicatã și nici nu aplicã plafonarea la asigurãrile sociale observãm cã restul țãrilor din zona CEE practica ori plafonarea ori cote reduse de asigurari sociale pentru angajatori.Figura nr. ~ 21 ~ . 3: Contributia de asigurari sociale datorata de angajator (plafon) in CEE Exprimat in EUR Figura nr.

20 pentru orele suplimentare (neplafonate) Pentru tinerii intre 18 si 25 de ani.225% contributia la fondul de sanatate (8. contributiile sunt reduse la 15.42%. 12.110 897 Belgia 24. 3.765.58 pentru asigurare de invaliditate (6.750 pentru Germania 20.Tabelul nr 9: Contributia de asigurari sociale datorata de angajator in alte tari din Europa Nivel maxim de Plafon superior stabilit pentru plata contributie Tara Angajator % contributiilor de asigurari sociale datorat.198 plus intre 12% si 23.83% 4.875%) 957 Irlanda 10.15% Franta* 37.076.36%).885 1.05%). 5. in EURO EURO Austria 21.75% Plafon de 2.43% Portugalia 23.6% contributii956. Plafon de 2.667. plafon de 4.9% 31. lunar.059.58 pentru somaj si asigurare de cresterea copilului (6.33% 2.97 max.500 pentru contributia la pensie si somaj (11.02%) 613.76 3.49% Contributia se datoreaza doar pentru venituri lunare mai mari de 525 Olanda 19.77% Danemarca Finlanda 23.max.35%).75% Spania Suedia Marea Britanie 29.75 pentru asigurarea de sanatate (7.80% ~ 22 ~ .

6: Contributia de asigurari sociale datorata de angajator in alte tari din Europa (fara plafon) * Franta aplica un sistem sofisticat de calcul al asigurarilor sociale. Figura nr. 5: Contributia de asigurari sociale datorata de angajator in alte tari din Europa (plafonata) Exprimat in EUR La fel ca și ȋn cazul țãrilor din grupul CEE. observãm plafonãri ale contribuțiilor sociale datorate de angajatori și ȋn cazul țãrilor din vestul Europei. ~ 23 ~ .Figura nr. evident fara a da posibilitate contribuabilului de a beneficia de protectie sociala la nivel suedez. in functie de “coeficientul familial”. **in sistemul de asigurari sociale inainte sau dupa 1993 Observam ca Romania se afla la nivelul Suediei ca procent platit de angajator. Acolo sunt incurajate și sistemele private de pensii prin deduceri generoase.

invaliditate si somaj (8%).68 Plafon de 1.4%) 333.71% Romania 16.5%.000 121. plafon de 2. Tara de angajat in EURO in EURO Plafon de 2.80% 4.084.60 Bulgaria 12. lunar. Asigurarea de sanatate neplafonata.10% 4.631.480 pentru contributia obligatorie la pensie de 9.34 contributia plafonata de sanatate pe luna.40% pentru asigurare de boala (1.Tabelul nr.169 pentru contributia la sanatate de 4% si plafon de 1.892.50% Slovenia 22.55 Slovacia 13. 7. salariatii platesc Ungaria 17% suprataxa de 14% pentru asigurarea de sanatate 251. 10: Contribuția de asigurari sociale datoratã de angajat ȋn țãri din Europa Centrala și de Est Nivel maxim Plafon superior stabilit pentru plata contributiilorde contributie Cota datoratade asigurari sociale datorat. *in sistemul de asigurari sociale inainte sau dupa 1993 ~ 24 ~ .216 286.5%.12 pentru contributia la pensie.00 Letonia 9% Polonia 13. Daca contributia platita de angajator este mai mica de 1.10% 1.30 Cipru 6.

8: Contributia de asigurari sociale datorata de angajat in tarile din Europa Centrala si de Est (fara plafon) In privinta asigurarilor sociale datorate de angajat observam ca majoritatea statelor din zona CEE aplica plafoane maxime pentru aceste contributii.110 743.Figura nr. Tabelul nr. Se constata ca. Romania are printre cele mai mari contributii platite de angajati in CEE. 11: Contributia de asigurari sociale datorata de angajat in alte tari din Europa Tara Cota Nivel maxim de datorata Plafon superior stabilit pentru platacontributie datorat. in EURO Austria 18.07% 4.09 ~ 25 ~ . iar cele care nu plafoneaza contributia. aplica in general cote reduse de contributii. din nou. de angajat contributiilor de asigurari sociale lunar. 7: Contribuția de asigurãri sociale datoratã de angajat ȋn țãrile din Europa Centrala și de Est (plafonata) Exprimat in EUR Figura nr.

8% aplicat la plafon maxim de 6.019 de la care se plateste inca 1% Plafon de 2.885 maxim 23.18 Germania Grecia * 20.765.2 3. 9: Contributia de asigurari sociale datorata de angajat in alte tari din Europa (plafonata) Exprimat in EUR Figura nr.13 Min.432. max.05 235.Belgia Cehia Danemarca Finlanda Franta* 13.00% 10% Minim 2.07% 11.12 201.75 195.750 pentru sanatate si asigurare de invaliditate de 8.00% Figura nr.400 nu se contribuie.500 pentru pensie si somaj (11.00% 8% 8. diferenta de la plafon 5% 11% incepand cu un venit minim 523. pentru un venit mai mare de plafon.15% 11% 6.543.23% 16% Irlanda Italia Marea Britanie Olanda Portugalia Spania Suedia 8.25 sau 5.40% 5.00 3.8 pana la plafonul de 4. 4. 10: Contributia de asigurari sociale datorata de angajat in alte tari din Europa (plafonata) ~ 26 ~ . 588.250.875% 957.080 max.359.708.538 609.06 2. 3. 5.94% 20.556 Sub .55* 582 sau 1.35%).166.32 12% 31.35% 7.

date fiind beneficiile reduse din contraprestatii in sistemul romanesc. ~ 27 ~ . munca este masiv supraimpozitata in Romania. tendinta in SUA si in Europa este. guvernul se obliga prin Programul sau de Convergenta 2008 – 2011 la dezvoltar ea profesiilor liberale si la asigurarea unui mediu legislativ predictibil care sa permita stimularea dezvoltarii spiritului antreprenorial.Din nou se constata ca si in Europa de Vest se aplica plafonarea contributiilor datorate de angajat sau cote reduse de impunere.021 persoane juridice. conform site-ului UPLR sunt actualmente inregistrati 278. In anul 2009 erau inregistrati in Romania la Oficiul National Registrul Comertului 385.890 membri (PFI). In privinta profesiilor liberale. preferinta pentru mobilitate si autonomie. pentru expertiza si valoare adaugata adusa de specialisti independenti care prefera sa fie leali propriilor lor competente si nu unor angajatori. pentru antreprenoriat. Acest document citeaza printre altele “Flash Eurobarometer” 2007 care arata ca 45% dintre europeni prefera sa fie liber profesionisti (self-employed) – prin comparatie cu 61% in SUA si ca aceasta diferenta se doreste a fi micsorata in viitor prin implementarea unor politici specifice Statele membre sunt invitate sa sustina si sa stimuleze initiativa privata exercitata inclusiv prin intermediul Persoanelor Fizice Autorizate ( “PFA”) sau Persoanelor Fizice Independente (“PFI”). Ca o concluzie. Liber profesionismul este asociat indisolubil societatii moderne. Cum aceste contributii ale angajatului sau angajatorului nu sunt in fond impozite ci asigurari sociale care ar trebui sa ofere contraprestatie sociala proportional cu marimea primei de asigurare. In Romania. Venit din activitati independente Consiliului Parlamentului European prin Comunicarea Comisiei sale “Think small first” (Bruxelles 2008) vorbeste despre necesitatea dezvoltarii spiritului antreprenorial in Comunitatea Europeana si defineste un set de 10 principii care servesc drept indrumar de implementare a politicilor la nivel de stat membru. preferinta pentru activitate independenta. cel putin dupa cum arata acest studiu. nivelul contributiei in Romania ar trebui plafonat.319 persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati comerciale – spre deosebire de 690.

tin de gradul mai scazut de prelevare fiscala. Solutia este reforma statului si reforma mediului social ca parte a reformei statului. Asta in contextul in care valoarea si retentia capitalului uman este o preocupare atat de importanta in intreaga lume. activitatea unui PFI nu poate fi efectuata decat in urma atestarii calificarii acestuia de catre organismele de resort. Exista insa si convergenta reala exprimata de nevoia de a ajunge din urma tarile avanzate. in cazul profesiilor liberale aceasta alternativa este limitata conform legilor de functionare a anumitor profesii liberale (ex. un fenomen de “demonizare” a categoriei profesiilor liberale. bazat exclusiv pe forte si merite proprii.Implementarea unui sistem fiscal nediferentiat intre salariati si persoanele fizice autorizate (PFA si PFI). deziderat care nu se poate implini fara competititvitate. Daca in cazul PFA conform Ordonantei 44/2008 exista si alternativa organizarii ca persoana juridica. asa cum este solicitat de anumiti lideri de opinie si analisti. ~ 28 ~ . De cele mai multe ori. Aceasta categorie impreuna cu categoria angajatilor de nivel managerial reprezinta o patura care nu este reprezentata in dialogul social si in dezbaterea publica. dar si financiara. notari. Alte argumente in favoarea acestei diferentieri: prin comparatie cu salariatii. Se observa. medici etc. prin armonizare legislativa si conformitate – se intampla deja. ei sunt asa numitii “bogati cinstiti”. Exista doua dimensiuni ale convergentei tarii noastre cu Comunitatea Europeana: convergenta nominala – care prin aderare. In plus. din pacate in Romania ultimilor ani. Este evident ca un asemenea exod va afecta competitivitatea Romaniei in Europa si gradul de convergenta. Impactul pe termen mediu si lung – in cazul concentrarii poverii fiscale asupra celor care creeaza valoare – va rezulta intr-un exod al profesionistilor. precum si pe marirea aberanta a contributiilor de asigurari sociale. va avea ca efect descurajarea spiritului antreprenorial.4% la PJ fata de aproximativ 23. Tocmai lipsa de reprezentare in dialogul social transforma aceasta categorie de mijloc nou formata intr-o potentiala victima a schimbarii sistemului de fiscalitate prin revenirea la cotele progresive si concentrarea impozitarii marginale pe veniturile lor. justificabila prin raport cu nivelul riscului asumat de PFA/PFI. a celor care au atins un nivel ridicat de dezvoltare personala. PFI este obligat sa plateasca in plus taxe si cotizatii de afiliere la organizatii profesionale fara de care nu-si pot desfasura activitatea. avocati. esentiali in dezvoltarea tarii. Ea reprezinta in esenta categoria specialistilor. PFI nu beneficiaza de concediu de odihna platit. Acest argument trebuie avut in vedere si in cazul comparatiei intre sarcina fiscala a unui salariat (care are un nivel mai mare de contributii sociale) fata de cea a unui PFA. Lipsa de competitivitate poate condamna Romania la subdezvoltare pe termen lung. Aceasta nu se va putea face insa prin sacrificarea paturii de mijloc. cu 20% mai mic la PFA (29. Fiscalitatea si profesiile liberale Fiscalitatea reprezinta un argument si in ceea ce priveste alegerea formei de organizare pentru cei care au initiative antreprenoriale.5% la PFA) care insa trebuie coroborat si cu raspunderea patrimoniala nelimitata in cazul PFA.) Argumentele legate de fiscalitate pentru care de multe ori forma de organizare ca PFA este preferata celei de persoana juridica (PJ) – cel putin in stadiile incipiente ale afacerii.

17% 252 9% 20.85%) Slovacia 44.3% la suma asigurata. in Euro Bulgaria 24% 245.26% pentru contributia la Polonia pensie (11.5%+0.Se prezinta in continuare informatii referitoare la taxele si contribuitile platite de cei care desfasoara activitati independente. lunar. 11: Contributia de asigurari sociale datorata de PFA in CEE (plafonata) ~ 29 ~ .26%) 31.Nivel maxim de % contributie.40% Slovenia 6% 9.60% euro 28.25 12.500 Ungaria EUR * In Romania se plateste cota de 31.3% +5. 12: Cota unica de impunere pentru venituri din activitati independente (CEE) Tara Cota unica de impunere % Letonia 26% Slovenia 20% Slovacia 19% Romania 16% Cehia 15% Bulgaria 10% Tabelul nr. 9.52 Cehia 42.concediile medicale plafonate la 12 salarii Romania* minime pe economie (0.85%. Cipru Letonia Lituania Figura nr.5% +6%. Tabelul nr. 13: Contributii de asigurari sociale datorate de persoane fizice autorizate in cateva din tarile CEE Tara Contributii la asigurarile sociale. este plafonata la 2.70% intre 198 si 803. cota de contributie la pensie.5%.

400 nu se contribuie. diferenta de la plafon 5% 827 ~ 30 ~ . 8% aplicat la plafon maxim de 6.65% 34.Figura nr.250. Procentul aplicabil este mai mic decat in cazul angajatilor (9%) 28.620 asigurare voluntara Sub 1.52%. pentru un venit mai mare de plafon. 14: Contributii de asigurari sociale datorate de persoane fizice autorizate in alte tari din Europa Tara Nivelul maxim de Contributiile la asigurarile socialePlafon lunar contributie lunar % maxim in EUR in EUR Danemarca 8. 12: Contributia de asigurari sociale datorata de PFA in CEE (fara plafon) Tabelul nr.00% Finlanda France Germania Irlanda 2.

344.15 max953 267 ~ 31 ~ .0% intre 501 euro4343 8% peste 4. se mai plateste inca 1% 2.75% Spania 29.728 734 Olanda 26.Marea Britanie 8% sau 9% castiguri pe luna sub 500 euro.80% min 70.92% Portugalia 34.

14: Contributia de asigurari sociale datorata de PFA in in alte tari din Europa (plafon) Rezulta clar ca. 13: Contributia de asigurari sociale datorata de PFA in alte tari din Europa (fara plafon) Figura nr. atat in CEE cit si in Europa de Vest. sansele ca statul roman sa fie capabil sa ~ 32 ~ . va fi perceputa ca un abuz asupra notiunii de solidaritate si va periclita increderea acestei categorii de specialisti in contractul social (si care s-au inregistrat ca PFI/PFA pe baza conditiilor de la data inregistrarii). Este evident ca propunerea de a colecta asigurari sociale neplafonate de la PFA/PFI are menirea de a compensa un deficit bugetar prezent si nu tine cont ca va naste datorii viitoare catre aceasta categorie care intelege aceste contributii ca pe o asigurare. Asimilarea veniturilor PFA/PFI cu cele salariale in privinta contributiilor sociale in cazul in care nu va exista o plafonare a acestor contributii.Figura nr. printre altele. Cu alte cuvinte prin neplafonarea contributiilor. activitatile independente sint impozitate cu cote mici sau contribuitiile sunt plafonate. Teoria asigurarilor sociale invoca. doua principii fundamentale ale Contractului Social si anume solidaritatea si echitatea.

Luxemburg si Cipru (15%) sau Marea Britanie (17%). cât si în comparatie cu unele dintre tarile nou-venite în UE în anul 2004. cum ar fi. în timp ce. precum Cehia sau Ungaria. taxe vamale etc. majoritatea au cote de impozitare mai ridicate decât România. sunt foarte mici -de aici deriva un risc pe care si-l asuma statul roman pentru viitor. Olanda (34.5%).44%. situându-se la un nivel relativ apropiat de Irlanda sau Slovacia (unde se aplica o cota unica de 19% atât pentru venituri. în care predomina.2%-52%) si Norvegia (28%-51. Cele mai mari rate de impozitare a veniturilor sunt în Danemarca (38%-59%). Polonia (19%-40%) iar Bulgaria între 10% si 24%. mai mic decât în Polonia (34. Cu o rata de impozitare de 16%. În prezent. Franta (55. Cehia (35. în cazul persoanelor juridice. cât si pentru TVA) si mult mai redusa atât fata de cea din tarile UE15. În România. Germania. Comparația sistemului fiscal românesc cu sistemele fiscale din tarile UE27 Specificul României fata de tarile UE27 consta în structura veniturilor încasate la bugetul de stat. este întâlnita în Slovacia (unde se practica principiul cotei unice extins si la TVA). România are una dintre cele mai reduse cote din UE27 la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Daca avem în vedere rata de impozitare combinata (impozit pe profit + impozit pe dividende). Franta sau Danemarca.4%). Rata utilizata în România este mai mare decât cea practicata de alte state. rata de impozitare a dividendelor este de 16%. în Irlanda acesta este de 26%. Cehia (12%-32%). Aceeasi rata.4%. Reforma sistemului fiscal naste în continuare multe controverse în România. astfel ca profiturile unei societati comerciale sunt impozitate cu 29. Astfel. în Uniunea Europeana. sistemul progresiv. indirecte si contributiile sociale) la formarea veniturilor sunt relativ apropiate. Ungaria are cote cuprinse între 18% si36%.). VI. daca impozitul final combinat este de 19% în Slovacia.9%). Finlanda (29%-53. Suedia (30%-55%). În acest context. În ceea ce priveste impozitul pe profitul companiilor. observam ca tarile dezvoltate din UE au un regim de impozitare mult mai restrictiv decât al României. Astfel. România are printre cele mai scazute cote dintre tarile din UE27. legat si de taxa de prima înmatriculare. Dintre cele 12 tari noi membre ale UE (zece care au aderat în mai 2004 si doua în ianuarie 2007).4%). Norvegia si Danemarca (25%). România se afla între Serbia (cu venituri impozitate progresiv. nou introdusa în Codul Fiscal si atât de contestata. veniturile fiscale si bugetare sunt dependente de veniturile din taxele si impozitele indirecte (TVA. la fel. putem observa ca fiscalitatea din România este una medie fata de tarile Uniunea Europeana. de exemplu. Altfel. taxele pe mediu sunt de 10 ori mai mici în comparatie cu Uniunea Europeana.3%). contributiile celor trei mari categorii de impozite si taxe (impozite 636j94g directe. în România. Bulgaria impune o cota de impozitare pe profitul companiilor de 10%.restituie in viitor beneficii pe masura contributiilor facute. Cehia etc. de exemplu. Suedia. cu o rata minima de 10% si una maxima de 14%) si tarile dezvoltate din UE. trebuie mentionat ca. Germania (52.4%) si aproximativ egal cu cel din Grecia (29%). accize. Succesul sau esecul ei depinde de momentul în care este aplicata. Comparativ cu ratele practicate de statele membre UE. în cazul actionarilor persoane fizice si cu 24. Ungaria 16% iar Estonia 22% (trebuie mentionat ca Bulgaria si Estonia nu impoziteaza veniturile din dividende). cota TVA aplicata în România se situeaza la un nivel relativ mediu. mediul economic în ~ 33 ~ . Pentru persoanele fizice. 19%. Cea mai mare rata a TVA este înregistrata în Suedia.

Cu un procent de 49. La inceputul anilor ’90. Cota unica reprezinta sistemul de impozitare adecvat Romaniei pentru perioada actuala de dezvoltare a tarii in care se doreste recuperarea decalajelor si obtinerea unui grad de ~ 34 ~ .6 % din Produsul Intern Brut la bugetul de stat. urmat de Suedia şi Belgia. urmată de Belgia. care a înregistrat anul trecut încasări de taxe de doar 28. „magnet” pentru investitiile straine. efectele nu au facut decat sa sporeasca ingrijorarea specialistilor in legatura cu problemele grave de imbatranire demografica si implicit de asigurare a fortei de munca dar si de sustinere a sistemelor de pensii cu care se va confrunta Comunitatea in viitor. cu 44. care au câstigat mai mult ca urmare a aplicarii cotei unice. VII. flexibilizarea Codului Muncii etc În România. Cu alte cuvinte nu impovararea suplimentara a celor care produc valoare (care nici macar nu ar creste “debitul” impozitelor colectate in mod suficient) este solutia. crearea de locuri de munca etc.9 % din PIB.6 % din PIB. Romania este o democratie “bugetara” in care prea multi depind de veniturile bugetare. Pe locul doi se află Suedia. La polul opus se află România. S-au creat silozuri de grupuri sociale care nu au alta preocupare decat aceea de a obtine privilegii si exclusivitati de la buget in contul grupurilor pe care le reprezinta. În mod cert. generate de expansiunea consumului datorata transferurilor banesti de la românii plecati în strainatate si maririi cererii celor cu venituri mari. Aceasta a fost o iluzie amara. a avut loc un numar foarte mare de pensionari anticipate – cu alte cuvinte un numar prea mare de asistati sociali fraudulosi atenteaza la bugetul statului. modelul social european a fost abuzat din motive populiste si politicianiste. 110 mii de certificate de handicapat. Se argumenteaza ca veniturile la buget sau marit prin cresterea încasarilor din TVA. consensul minim privind consolidarea unei strategii fiscale predictibile în România este necesar deoarece concurenta fiscala între tarile UE este din ce în ce mai puternica. Se poate vorbi deja de un atac generalizat asupra bugetului: statisticile anului 2009 au aratat ca sau emis 3. In timp. nu maresti debitul la intrare ci incepi sa o carpesti! “. statul danez se află pe primul loc la procentul de colectări de impozite la bugetul de stat. Parerile contra recunosc cotei unice de impozitare doar avantajul reducerii birocratiei fiscale (simplitatea ei administrativa). imputându-i lipsa de echitate.6 milioane de certificate medicale. cu încasări de 48. opiniile pro cota unica vorbesc despre cresteri de venituri la buget. Danemarca este statul european care stă cel mai bine la capitolul încasări de taxe şi impozite.care este implementata si masurile acompaniatoare – reducerea cheltuielilor publice. Europa a pierdut mult in competitivitate in raport cu alte grupuri de tari sau state din lume in competitia globala. Cheltuielile sociale enorme pe care le are Romania nu produc efectele scontate. tarile din CEE visau sa aiba o crestere economica la nivelul tarilor din Asia de Sud Est si o protectie sociala la nivelul Scandinaviei. impunerea de constrângeri tari rau-platnicilor.1 % (2009) din Produsul Intern Brut. Cel mai mic nivel de taxare se regăseşte în Bulgaria şi tot Danemarca este fruntaşă la acest capitol. O comparatie plasatica: “Atunci cand o conducta e ciuruita. ci diminuarea drastica a hemoragiei banului public.Considerente finale Criza financiara globala a relevat nesustenabilitatea modelului social European actual.

Analistii straini se tem ca Romania nu mai tine sub control cresterea economica Guvernul roman a ales pentru introducerea cotei unice de impozitare un moment care coincide cu schimbari importante ale politicilor economice. citind un comentariu Reuters. dar si prin faptul ca a permis inca de la inceputul anilor 90 prin creearea unui cadru legislativ pentru diferitele categorii de liber profesionisti. fonduri mai mari la bugetul de stat. pina la un nivel greu de tinut sub control. nu isi gasesc justificare in procentul neplafonat de contributie. dar si acela de asigurare pentru batranete. A pune acum semnul egal intre veniturilor acestora si cele salariale ar reprezenta practic o incalcare a promisiunilor guvernantilor si o penalizare a celor care produc valoare si constituie capitalul uman pe care se bazeaza dezvoltarea tarii in competitia cu celelalte tari din CEE. "taxate" prin deduceri mici Cota unica de impozitare aduce salariatilor deduceri personale diferentiate nu doar in functie de numarul de persoane aflate in intretinere. Economistii cred totusi ca Romania are sanse de a obtine un succes similar doar daca guvernul va lua si masuri de eliminare a unor legi ineficiente si a evaziunii fiscale. Temerile lor sint legate de posibilitatea ca micsorarea impozitelor sa mareasca ritmul de crestere economica. adoptarea de catre acestia a formei de exercitare a profesiei in mod independent. Cu alte cuvinte beneficiile limitate. ~ 35 ~ . Lefurile mari. Contributiile de asigurari sociale in Romania. Totusi Fondul Monetar International (FMI) sustine ca. nivel destul de "conservator" potrivit Reuters. stabilitatea economiei este un obiectiv mai important pentru investitorii straini decit nivelul fiscalitatii. in cazul Romaniei. prezente si viitoare.facilitarea si sustinerea unui mediu propice pentru initiativa antreprenoriala. Executivul a estimat ca pierderile inregistrate de veniturile bugetare nu vor depasi 1% din PIB. Acest fapt este in general perceput ca o “amenda” aplicata muncii iar contributia nu se regaseste in contraprestatia sociala. pentru prima data in aproape 15 ani. avind in vedere ca in Slovacia introducerea cotei unice de 19% a atras. dar mai mici de 30 de milioane. informeaza Mediafax. Cota unica introdusa intr-un moment nepotrivit. respectiv suma care nu este supusa impozitarii. astfel incit implementarea acestei decizii se va dovedi mai dificila pentru Romania decit pentru alte state din fostul bloc comunist. Ministerul Finantelor a anuntat ieri ca pentru salariile mai mari de 10 milioane. care a reusit abia in 2004 sa coboare inflatia sub plafonul de 10%.convergenta reala cu tarile membre. Cota unica va atrage in continuare investitii straine si ne ve mentine gradul de competitivitate in grupul tarilor emergente din CEE. in cazul Romaniei. primite de cei ce contribuie efectiv. necesitatea dezvoltarii spiritului antreprenorial este o directie asumata de catre Comunitatea Europeana. ne plasaza pe locul intai in CEE in materie de magnitudine a contributiei si a costului pentru angajator si pe un loc fruntas in comparatie cu alte tari din Europa. Romania si-a asumat aceasta raspundere nu numai prin preluarea unor masuri pentru profesiile liberale in programul sau de convergenta. ci si de marimea lefii. momentul ales pentru implementarea acestui regim fiscal ar putea fi nepotrivit. deducerea personala lunara. Multi analisti sint ingrijorati ca. Profesiile liberale . de peste 8% in 2004. inca din primul an. Contributiile trebuie plafonate la un nivel rezonabil in asa fel incat sa se atinga atat conceptul de solidaritate sociala. neplafonate.

Lituania de 33%. cât și pe profiturile companiilor este consideratã una dintre cele mai radicale variante de impozitare. potrivit BBC News. dar sa nu ne asteptam la miracole. ne-a declarat Dochia. fiecare persoana aflata in intretinere sporeste valoarea deducerii personale cu cite un milion de lei. analistul economic Aurelian Dochia este de pãrere ca lucrurile trebuie privite cu realism. Slovacia a fost și ea acuzatã de concurența neloialã și taxe de dumping deoarece.000 de lei. Cea mai mica deducere personala lunara. Slovacia sau Georgia. cota unicã. deducerile personale sint cuprinse intre 2. aceasta țarã a devenit mai atractivã pentru investiții.5 si 6.este cuprinsa intre 6. "Reducerea impozitului pe profit pentru companii va ȋnsemna. In ce privește România. Introducerea cotei unice atât pe veniturile salariaților. se aplica salariilor cuprinse intre 29. evident. Dezvoltată de Hall şi Rabushka.urmată de Letonia cu 25% în 1995. Ucraina. Nu toatã lumea a fost incintatã de noua formulã de impozitare adoptatã de fostele state comuniste. In multe state din fostul bloc comunist. dacã o companie a platit deja impozitul pe profit de 16%. Ucraina 13% în 2004.000 de lei. Georgia 12% şi România ~ 36 ~ . Serbia 14% în 2003. Mai ales cã guvernul dorește eliminarea dublei impozitãri. 100. s-a plâns cã șomajul a crescut dramatic dupã ce multe companii atrase de impozitul de zero la suta pe activitate.5 milioane lei. Germania. daca salariatul nu are nici o persoana in intretinere. Pentru angajatii ale caror salarii brute lunare sint mai mici de 10 milioane de lei. dupã introducerea cotei unice.2 milioane lei si 29. Cota unică se propagă repede în Rusia care introduce cota unică de 13% în 2001. nu este singurul care determinã o decizie a investitorului. El spune ca un impozit mai mic poate determina companii strãine sã vinã sã investeascã ȋn România. Estonia introduce pentru prima data cota unică de 26%. investitorii nu ar trebui sã plãteascaã impozite pe dividendele acordate de aceasta.9 milioane lei. de exemplu. oamenii de afaceri finlandezi și-au reorientat investițiile ȋn Estonia. ȋnsã acest criteriu este un argument ȋn plus. magnet pentru investitori România a decis introducerea cotei unice de impozitare la zece ani dupã ce aceasta soluție a fost aplicatã de o țarã din fostul bloc comunist. ceea ce presupune cã. țara vecinã cu Estonia și recunoscutã ca având un nivel mare al taxelor. La fel de nemulțumitã este și Finlanda. cota unicã a mai fost adoptata de state precum Serbia. dar și de Rusia. Atrași de noile perspective. Estonia.5 milioane de lei si 100. Lituania. iniţial ca propunere de amendare a stufosului Cod Fiscal american. iar optimismul exagerat de pânã acum trebuie temperat. Niciuna din ţările care au adoptat cota unică nu a revenit la sistemul progresiv de impozitare Cota unică străbate drumul în mai puţin de 15 ani de la "imposibil de aplicat" spre "inevitabil de aplicat". Reducerea impozitului pe salarii ar trebui sã ȋncurajeze munca și scoaterea la suprafațã a unor avantaje salariale mascate pânã acum. mai multe fonduri care pot fi folosite pentru dezvoltare si pot duce la o crestere economica. Pentru cei ale caror venituri brute nu depasesc 10 milioane de lei/luna. De atunci. Cele mai importante efecte ale acestei cresteri se vor vedea probabil in 2006-2007". Slovacia 19% în 2004. in functie de numarul persoanelor in intretinere. Exemplul Estoniei a fost urmat de Letonia. în anul 1994 Ţările Baltice sunt primele care preiau ideea cotei unice. practicat de Estonia și-au mutat afacerile ȋn aceastã țarã.

greşeală pe care România trebuie să o evite. Cu atât mai mult cu cât eforturile în regiune se concentrează: -pe diminuarea cotelor unice. Cei care invocă echitatea socială mai mare în cazul cotelor progresive alimentează o iluzie amară în absenţa soluţiilor de fond pentru gravele probleme economice actuale ale României. economisire şi consum de către contribuabili şi nu de către politicieni/stat.707 euro anual (dar o cotă progresivă de până la 43%) sau al Austriei pentru veniturile anuale de sub 11. uneori cu mult mai mare decât 12 salarii medii pe economie din România. iar cei care speră că introducerea cotelor progresive ar putea să le potenţeze se înşală.pe gestionarea individuală a surplusului de venituri şi orientarea lor spre investiţii. Ieşirea din sistemul cotei unice în blocul central şi est european ar crea un dezavantaj competitiv semnificativ. Statele care aplică impozitarea progresivă au în general o primă tranşă de venit exceptată de la impunere. Încearcă doar să mimeze o protecţie socială similară ţărilor dezvoltate. Chiar în condiţiile crizei financiare. La începutul anului 2008 un grup de 9 ţări adopta sistemul cotei unice. Susţinătorii sistemului progresiv evită să ia în calcul salariul minim şi mediu pe economie.Nicidecum aplicarea cotei unice. Cota unică nu a simplificat doar administrarea fiscală. evaziunea fiscală şi excepţiile de la cota unică de impozitare explică parte bună din capacitatea redusă de colectare a veniturilor la buget comparativ cu alte state din regiune. Bulgaria 10% şi Cehia 15% în 2008. precum şi repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii brute realizate. Macedonia 12% în 2007 . . Populaţia se concentrează la noi în zona câştigurilor salariale brute la care în multe din statele europene ele rămân exceptate de la impunere. Ucraina. Bulgaria. Veniturile fiscale ca pondere în PIB au crescut imediat după introducerea cotei unice. dar pe care România nu şi-o poate permite încă mulţi ani de aici înainte. Cehia sau Rusia aplică deja cote unice mai reduse decât în România.000 euro (dar o cotă progresivă de până la 50%) sau al Greciei pentru veniturile anuale de sub 10. dar a favorizat acumularea de capital şi a condus la creşterea eficienţei muncii. Susţinătorii sistemului progresiv evită să recunoască public că acesta nu a adus niciodată venituri fiscale mai mari în România ca pondere în PIB comparativ cu cota unică. Mai degrabă. care aplică cotă 0 la veniturile anuale de mai puţin de 17.scăzută apoi la 10%. Vedeţi cazul Spaniei. ~ 37 ~ .pe competitivitate economică datorată creşterii atractivităţii pentru investiţiile străine. Nu mai adaug ignoranţa lor pentru creşterea semnificativă a PIB-ului şi ca urmare a introducerii cotei unice.500 euro (dar o cotă progresivă de până la 40%) în 2010. Această tranşă este generoasă. .16% în 2005. niciuna din ţările care au adoptat cota unică nu a revenit la sistemul progresiv.

The International Center for Policy Studies Gonzales-Torrabadella.org/index. si M. T. vol.Keen. Slovenia and retrieved from http://www. Investigaciones Economicas. “The Route to a Progressive Flat Tax”.303-324 Golias. vol.5. “Estimating flat tax incidence and yield: a sensitivity analysis”.3.Varsano (2006).Pogue (1998).php?location=1094 Davies. organized by the Center of ~ 38 ~ . “Slovak tax reform: one year after”. no. Bled. A. A. pp. Cato Journal vol. no. pp. no. J. Adam Smith Institute. organized by the Center of Excellence in Finance.317351 Grecu. M. Hoover Press Ivanova. si A.507-522 Keen. Urban. R.2. si J. Rao.125-146 Dunbar. “Proportional (flat) personal income tax rate and competitiveness in Slovenia: Towards understanding the policy issues and policy implications”.465-476 Hall.2.Bibliografie Aiyagari. Research on Economic Inequality. “Flat Tax – The British Case”. si Y. pp. “Flat tax in Slovakia – case for policy lessons?”. R.Rabushka (1985). (2004). IMF Working Paper. pp.Lynch (2003). “The Flat Tax(es): Principles and Evidence”.Pijoan-Mas (2006). si R. vol. J.33-46 Davies.Kim. si T.Hoy (2002). P. vol. M.cefsee.109. London Hall. IMF Working Paper. no. “Flat rate taxes and inequality measurement”. si M. Journal of Public Economics.” Quarterly Journal of Economics. Z.E.E.Rabushka (2007). (2002) “International Portfolio Diversification And Endogenous Labor Supply Choice.84.3.Hoy. “The Russian Flat Tax Reform”. National Tax Journal. updated revised edition. A. paper presented at the International Academic Forum on Flat Tax Rate.” European Economic Review. si M.Klemm (2005). A. vol.51.10. (2006).30. “Flat Tax Reforms: A General Equilibrium Evaluation for Spain”. pp. R. vol. (1994) “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. “Flat taxes and inequality in Canada”. pp. pp. The Flat Tax. si A.Kicina (2005). paper presented at the International Academic Forum on Flat Tax Rate. (2006). 659-684 Caprirolo. G. WP/06/218 Krajcir. WP/05/16 Jermann.46.

5. no. organized by the Center of Excellence in Finance.accaglobal.pdf Peichl.bnr. pp. (2006).php?location=1094 Slovenia and retrieved from http://www. David.php?location=1094 McCaleb. “Flat tax reform: a quantitative exploration”. vol. “The Case of Denmark.php? location=1094 Ventura. Working paper Vanasaun.Excellence in Finance. T. “The Distributional Effects of a Flat Tax Reform in Germany – A Microsimulation Analysis”. see.ro * http://europa.cef-see. Moore. IMF Working Paper WP 05/133 Murphy. vol.euractiv. G. vol. paper presented at the International Academic Forum on Flat Tax Rate. paper presented at the International Academic Forum on Flat Tax Rate. (1985).8. (1999). no. (2006). “A flat tax for the UK? The implications of simplification”. “Slovakia's 2004 Tax and Welfare Reforms”. 2005. (2008).cef- Larsen.2. Europe and Central Asia Region : www. Prosperitas.org/index. Cato Journal.ro *www. (2006).cefsee. R. A.org/index. Center for Freedom and Prosperity. Bled. University of Cologne.com/pubs/publicinterest/activities/research/publications/tech-ft001.org/index. “Flat tax rate. The case of Estonia”. “The quest for equitable growth in the Slovak Republik”.ro * www.1. “Public Choice Perspectives on the Flat Tax Follies”. Bled. Virginia. at http://www. Journal of Economic Dynamics & Control.insse. (2006). Report no.J. Center for Public Economics. organized by the Center of Excellence in Finance. D. Mitchell. T. Bled. Poverty Reduction and Economic Management Unit.23.eu/eurostat/ ~ 39 ~ .mfinante. “The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy Makers”. I. A flat tax in Denmark?”. Slovenia and retrieved from http://www.com * www. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Discussion Paper.1425-1458 World Bank (2005).32433-SK. Slovenia and retrieved from http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->