Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Unitate şcolară: Colegiul Silvic ,, Bucovina’’


Director: ing. Cuciurean Cristian
Disciplina: Biologie
Nume: Alina Prodan
Clasa: a X-a
Tema: Functiile de relatie-Sensibilitatea
Lectia: Miscarea si sensibilitatea la plante
Scopul lectiei: înţelegerea şi cunoaşterea proprietatii organismelor de a reactiona la informatiile primite din mediu.
Tipul si varianta de lecţie:Lecţie de însuşire de noi cunoştinţe
Competenţe generale:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie.
2. Exploatarea sistemelor biologice.
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând terminologia specifică biologiei.
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice bilogiei în contexte noi.

Obiective operationale: pe parcursul şi la sfârşitul lectiei, elevii vor fi capabili să:


O1- să identifice ce este sensibilitatea.
O2 - să stabileasca prin ce raspund plantele la stimuli.
O3 - să clasifice tipurile de miscari pe care le efectueaza plantele.
O4 - să caracterizeze tactismele.
O5 - să descrie tropismele
O6 - să descrie nastiile.

Momentele lectiei:
1. Moment organizatoric – 2 min : efectuarea prezenţei, 8 min.- ascultarea elevilor din lecţia- Boli ale sistemului excretor la om,
organizarea elevilor pentru desfăşurarea lecţiei, captarea atenţiei.
2. Anunţarea titlului, scopului şi obiectivele lecţiei.
3. Însuşirea noilor cunoştinţe – 40 min
4. Fixarea cunoştinţelor- se realizează secvenţial
5. Stabilirea temei pentru acasă.
CONŢINUT OBIECTIVE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE RESURSE RESURSE EVALUARE
REFERINŢĂ- PROCEDURALE MATERIALE TEMPO-
COMPETENŢE RALE
FUNCTIILE DE
RELATIE
Sensibilitatea
Miscarea si sensibilitatea la plante Observarea diapozitivelor Observaţia Atlas 5 Proba orală
O1 prezentate in Power Point. Conversaţia Manuale Fişe de evaluare
• Sensibilitatea este
proprietatea organismelor
O2 Problematizarea Videoproiector
de a reactiona la Descoperirea Calculator
informatiile primite din
mediu.Este dezvoltata mai
mult la animale decat la
plante.
• Plantele raspund la stimuli
prin mai multe tipuri de
miscari: tactisme, tropisme
si nastii.

A. TACTISME
• Miscari orientate ale Observarea fototactismelor, Observaţia Atlase 10 Proba orala
O3 chimiotactismelor, Conversaţia Manuale Fişe de evaluare
celulelor libere (bacterii,
euglene, spori, gameti); O4 hidrotactismelor Problematizarea Videoproiector
• Se clasifica in: pe baza imaginilor din Descoperirea Calculator
chimiotactisme, manualele scolare, atlase,
fototactisme,hidrotactisme; diapozitivelor prezentate in
• Pot fi pozitive (deplasarea Power Point
spre excitant, exemplu- Identificarea importanţei
miscarea gametilor tactismelor
barbatesti -grauncior de
polen- prin tubul polinic) si
negative (miscarea in sens
invers actiunii
excitantului);
B. TROPISME Proba orala
• Sunt miscari orientate ale Observarea fototropismelor, Observaţia Atlase 10 Fişe de evaluare
plantelor superioare sau geotropismelor, Explicaţia, Manuale
organelor plantelor hidrotropismelor, Conversaţia Videoproiector
superioare determinate de chimiotropismelor Problematizarea Calculator
directia si sensul de actiune O3 pe baza imaginilor din
al unor excitanti (lumina, O4 manualele scolare, atlase,
apa, gravitatie, substante diapozitivelor prezentate in
chimice). Power Point
• Clasificare:
• A..In functie de natura
excitantului:
• 1. –lumina-fototropisme;
• 2. -forta de gravitatie-
geotropisme;
• 3. –apa-hidrotropisme;
• 4. -substante chimice-
chimiotropisme.

Identificarea clasificării Observatia Atlase 5 Proba orala


• B.Dupa directia in care se tropismelor dupa directia in Conversatia Manuale Fişe de evaluare
realizeaza miscarea: care se realizeaza miscarea pe Problematizarea Videoproiector
pozitive sau negative.
O3 baza imaginilor din manual, Explicatia Calculator
• 1.fototropism pozitiv- O4 imagini in Power Point Descoperirea
orientarea inflorescentei la Identificarea importanţei
floarea soarelui; tropismelor
• 2.geotropism pozitiv-
cresterea radacinii vertical
in jos;
• 3.geotropism negativ-
cresterea tulpinii in sens
invers gravitatiei ;
O3
C. NASTII O4
• Sunt miscari Identificarea clasificării Observatia Atlase 10 Proba orala
neorientate,determinate de nastiilor in functie de variatiile Conversatia Manuale Fişe de evaluare
variatiile de intensitate ale de intensitate ale unor excitanti, Problematizarea Videoproiector
unor excitanti: pe baza imaginilor din manual, Explicatia, Calculator
• 1.fotonastii (la lumina)- imagini in Power Point Descoperirea
zorelele,regina
noptii,papadia;
• 2.termonastii (la
temperatura)-deschiderea
florii de lalea la caldura;
• 3.seismonastii,mecanonasti
i (factori mecanici)-
mimosa,macrisul iepurelui
SCHEMA LECŢIEI

FUNCTIILE DE RELATIE
Sensibilitatea
Miscarea si sensibilitatea la plante
• Sensibilitatea este proprietatea organismelor de a reactiona la informatiile primite din mediu. Este dezvoltata mai mult la animale decat la plante.
• Plantele raspund la stimuli prin mai multe tipuri de miscari: tactisme, tropisme si nastii.

A. TACTISME
• Miscari orientate ale celulelor libere (bacterii, euglene, spori, gameti);
• Se clasifica in: chimiotactisme, fototactisme,hidrotactisme;
• Pot fi pozitive (deplasarea spre excitant, exemplu-miscarea gametilor barbatesti -grauncior de polen- prin tubul polinic) si negative (miscarea in sens
invers actiunii excitantului);

B. TROPISME
• Sunt miscari orientate ale plantelor superioare sau organelor plantelor superioare determinate de directia si sensul de actiune al unor excitanti (lumina,
apa, gravitatie, substante chimice).
• Clasificare:
• A..In functie de natura excitantului:
• 1. –lumina-fototropisme;
• 2. -forta de gravitatie-geotropisme;
• 3. –apa-hidrotropisme;
• 4. -substante chimice-chimiotropisme.
• B. Dupa directia in care se realizeaza miscarea: pozitive sau negative.
• 1.fototropism pozitiv- orientarea inflorescentei la floarea soarelui;
• 2.geotropism pozitiv- cresterea radacinii vertical in jos;
3.geotropism negativ-cresterea tulpinii in sens invers gravitatiei

C. NASTII

• Sunt miscari neorientate,determinate de variatiile de intensitate ale unor excitanti:


• 1.fotonastii (la lumina)-zorelele,regina noptii,papadia;
• 2.termonastii (la temperatura)-deschiderea florii de lalea la caldura;
• 3.seismonastii,mecanonastii (factori mecanici)-mimosa,macrisul iepurelui
FIŞĂ DE ACTIVITATE
COLEGIUL SILVIC „Bucovina”
CĂMPULUNG MOLDOVENESC
Jud. SUCEAVA
Str. CALEA BUCOVINEI Nr. 56
gss@silvagrup.ro
Tel./Fax. 0230/314094, 0230/ 314093
ROMÂNIA
Nume elev:
Clasa:

1. Completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare:

Sensibilitatea este……………………organismelor de a reactiona la……………………...din mediu. Este foarte dezvoltata


la………………iar la…………………………….este mai ……………………………..

2. Asociaţi denumirile cu caracteristicile:

1.Tactisme a. neorientate;
2. Tropisme b. pot fi pozitive sau negative;
3. Nastii c. sunt miscari ale celulelor;

3. De ce prin rotirea unei plante de apartament putem obtine o crestere egala a ramurilor ?