P. 1
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

5.0

|Views: 5,586|Likes:
Published by Alyna Raluka

More info:

Published by: Alyna Raluka on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2015

pdf

text

original

DIRECŢIA DE MUNCĂ, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ

CUPRINS: 1

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI.......................................................................................................3 CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT............................................................................................7 ORDIN DE SERVICIU......................................................................................................................................................7 DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ.............................................................................................................................8 NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN.............................................10 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR...........................................................................................................................11 ANALIZA RISCURILOR................................................................................................................................................17 Lista centralizatoare a obiectelor auditabile...........................................................................................................17 Identificarea riscurilor.............................................................................................................................................20 Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor................................................25 Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului....................................................................................27 Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor...............................................................................................33 Tabelul punctelor tari si punctelor slabe.................................................................................................................39 Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile............................................................................................................44 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN.............................................................................................45 Program de audit intern...........................................................................................................................................45 Programul intervenţiei la faţa locului......................................................................................................................50 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE.........................................................................................................................................51 Minuta şedinţei de deschidere..................................................................................................................................52 CAPITOLUL III: INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI........................................................................................54 COLECTAREA INFORMAŢIILOR..................................................................................................................................................55 Chestionar lista de verificare...................................................................................................................................57 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1..............................................................................63 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2..............................................................................64 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3..............................................................................66 FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR..................................................................................................67 ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI.............................................................................................................................................................69 Minuta şedinţei de închidere....................................................................................................................................69 CAPITOLUL IV: RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN...............................................................................71 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT........................................................................................................................71 RAPORT DE AUDIT INTERN.................................................................................................................................72 CAPITOLUL V: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR..........................................................................................79 FIŞĂ DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR...................................................................................................................................79 CAPITOLUL VI: SUPERVIZAREA...........................................................................................................................80 FIŞĂ DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN........................................................................................................................80 Fişă de evaluare a misiunii de audit intern

2

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. DDFSS este instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat. DDFSS este serviciu public descentralizat al miniterului – asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, asistenţei sociale şi familiei. DDFSS îşi exercită atribuţiile, în principal, în următoarele domenii: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă; Audit public intern; Asistenţă socială; Resurse umane; Financiar contabilitate; Informatică. În exercitarea atribuţiilor DDFSS are dreptul să ceară, iar agenţii economici, celelalte persoane fizice şi juridice care încadrează personal, au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării şi controlului asupra modului în care se aplică legislaţia în domeniul de activitate al DDFSS. DDFSS Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii: ➢ ➢ Atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002, privind Organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi auditul intern; familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile; ➢

Colaborează cu organizaţiile non-profit care au ca obiect de activitatea protecţia socială; Sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a Solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia măsuri

legislaţiei în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă; ➢ pentru înlaturarea deficienţelor constatate;

3

Directorul executiv. finanţare asistenţă socială.➢ ➢ ➢ Aplică măsuri de sancţionare contravenţională. domenii de activitate ale acesteia. salarizare. Distribuie bilete de odihnă şi tratament persoanelor îndreptăţite. republicată şi a Hotărârii de Guvern nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei. acestora. coordonează activitatea următoarelor compartimente: a) b) 3. dialog social legislaţie. a) b) c) d) 2. informatica. Director executiv adjunct – asistenţă socială. profesională a adulţilor. în cotele stabilite prin ordin al miniterului muncii şi solidarităţii sociale. coordonează activitatea următoarelor monitorizare prestaţii şi servicii sociale. conflicte şi contracte colective de muncă. conduce întreaga activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului Directorul executiv are în coordonare directă următoarele compartimente: de conducere. compartimente: a) b) c) 4 . financiar. înregistrează şi Asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 129/2000 privind formarea domeniul muncii şi solidarităţii sociale. compartimentul relaţii cu publicul. pe baza propriilor regulamente de organizare şi funţionare. pe baza solicitărilor DDFSS Botoşani asigură secretariatul comisiilor care işi desfăşoară activitatea pe unele interese. a celor care încalcă dispoziţiile legale din Sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă. organizează evidenţa acestora. audit public intern. concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de Colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii. Director executiv adjunct – economic. contabiliate. Desfăşoară acticităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi politicilor familiale. Structura organizatorică a DDFSS Botoşani: 1. ➢ ➢ ➢ ➢ Exercită în condiţiile prevăzute de lege. monitorizare programe pentru familie. resurse umane.

compune din:    director executiv – preşedinte.Compartimentele din structura organizatorică a direcţiei se pot organiza. cu avizul consultativ al prefectului. Pe lângă directorul executiv al direcţiei funcţionează colegiul de conducere al direcţiei. la nivel de serviciu sau birou. solidarităţii sociale şi familiei. în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii şi potrivit structurii organizatorice aprobate prin Ordinul nr 231/2003 al ministerului muncii. cu organele administraţiei publice locale. Colegiul de conducere al direcţiei – organ consultativ al directorului general al DDFSS Botoşani. Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii. directorii executivi adjuncti. celelalte instituţii publice unităţi economice şi cu alte persoane fizice şi juridice. potrivit legii. ca organ consultativ. Director executiv al DDFSS Botoşani răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei şi este numit prin ordin de către ministerul muncii. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DDFSS BOTOŞANI 5 . conform legii. solidarităţii sociale şi familiei. responsabili ai principalelor compartimente ale direcţiei sau reprezentanţi ai salariaţilor după caz. Solidarităţii Sociale şi Familiei.

LEGISLAŢIE. CONFLICTE ŞI CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MONITORIZARE PRESTAŢII ŞI SERVICII SOCIALE MONITORIZARE PROGRAMARE PENTRU FAMILIE FINANTARE ASISTENŢĂ SOCIALA FINANCIAR CONTABILITATE FINANTARE ASISTENŢĂ SOCIALA 6 .DIRECTOR EXECUTIV MONITORIZAREA ŞI COMBATEREA VIOLENTEI IN FAMILIE COMPORTAMENT DE EGALITATE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI AUDIT INTERN DIALOG SOCIAL. SALARIZARE.

M. nr 38/2003 de aprobare a normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern. în perioada 14.F. deoarece necesită din partea auditorilor o informare completă despre activitatea ce urmează a fi auditată. Scopul misiunii de audit este de a asigura că inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS Botoşani pe anul 2008 a fost efectuată în conformitate cu prevederile legale (Ordin 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv.03. Această informare se referă la cunoaşterea reglementărilor în domeniu. Obiectivele misiunii de audit sunt următoarele : 7 82/1991) şi casarea şi amortizarea imobilizărilor respectă cerinţele stabilite prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice. Acesta este întocmit de către conducătorul compartimentului de audit. ale Normelor metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M.P. dar şi la cunoaşterea particularităţilor legate de activitatea ce urmează a se audita. Legea contabilitatii nr. în această etapă este necesară urmărirea unor proceduri precum:  Primul pas al procedurii este Ordinul de serviciu. Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.S.CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Etapa de pregătire a misiunii este foarte importantă.F.M.04..2009 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002 privind auditul public intern. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009.S. 218 /14. ale O. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI NR. De asemenea. .ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATULUI ACESTEIA” la serviciul financiar contabilitate administrativ.03. care repartizează sarcinile de serviciu pentru fiecare auditor în parte. nr 400/2003 şi ale Planului de audit public intern pe anul 2009 se va efectua misiunea de audit public intern .2009-15.

03. DIRECTOR EXECUTIV DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Data : 14. Menţionam că se va efectua un audit de regularitate. Pregătirea inventarierii. Inventarierea patrimoniului. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI Compartiment audit public intern Nr.2009 Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. Valorificarea inventarierii. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.1. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi.05. 2. 3. Completarea registrului inventar. grupuri. 4. personale sau financiare cu persoane angajate în activitatea auditată sau dacă sunt implicaţi în vre-un fel în activitatea respectivă. dacă au avut sau au relaţii oficiale. organizaţii sau obiective. care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? 8 Da Nu X X . Misiunea de audit va fi realizata de auditorul public intern După informarea auditorilor despre misiunea ce urmează a o efectua aceştia trebuie să dea o Declaraţie de independenţă prin care declară dacă au relaţii cu instituţia sau activitatea auditată.2008 Se aprobă. Scopul acestei declaraţii este de a verifica eventuale incompatibilităţi personale ale auditorilor desemnaţi în misiune. 7353/15.

Adresa de notificare este verificată de conducătorul compartimentului de audit si este semnată de acesta. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personală. Informarea structurii ce se va audita are drept scop de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de audit. în activitatea structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. într-un mod. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. notificaţi şeful Serviciului Audit Intern de urgenţă? X X X X X X X X X Auditor public intern.Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern are ca scop informarea entităţii sau a structurii ce urmează să fie auditată de declanşarea misiunii. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN 9 . auditorii pregătesc o adresă de notificare pe care o transmit entităţii sau structurii ce urmează a fi auditată. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. În acest sens. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. iar auditorii vor ataşa la dosar o copie a acestei adrese. după care i se dă un număr de înregistrare de secretariat şi este trimisă instituţiei sau structurii ce urmează a se studia. cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ADMINISTRATIV De la: auditor public intern Referitor la misiunea de audit intern: ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA. . Balanţele de verificare la 31.2009.03. în etapa de intervenţie la faţa locului îmi vor fi necesare următoarele documente: • Dosarul cuprinzând inventarierea anuală (decizia de numire a comisiei de inventariere. 91 /14.prezentarea auditorului.2008. debitori şi creditori diverşi. aprobările privind scoaterea din functiune a imobilizărilor şi casarea obiectelor de inventar. extrase de cont debite ). procesul verbal al inventarierii.principalele obiective ale misiunii de audit intern. materiale. furnizori. Pentru o bună auditare a activităţii dumneavoastră. • • • Registrul inventar. .alte aspecte.NR. listele de casare. In conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2009 în baza ordinului de serviciu nr.2009-15.03.12. 10 .modul de desfăşurare a intervenţiei la faţa locului. obiecte de inventar.03. Ulterior vă voi contacta pentru a stabili de comun acord sedinţa de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinzând: . urmeaza ca în perioada 14. listele de inventariere. Auditorul va evalua modul în care s-a stabilit situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv ce alcătuiesc patrimoniul aflat în administrarea DDFSS Botoşani.04. 218/14. (Pentru imobilizări şi stocuri balanţele analitice vor fi întocmite pe conturi şi gestionari). .2009 să efectuez o misiune de audit public intern cu tema ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA în cadrul Serviciului financiar contabilitate administrativ.scopul misiunii de audit intern.2008 NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Către. Balanţele analitice la active fixe. .

Daca intervin întrebări privind misiunea de audit intern vă rog să mă contactaţi. şi aplicând acest chestionar ei trebuie să obţină suficiente informaţii pentru a putea stabili daca inventarierea patrimoniului de care dispune DDFSS Botoşani s-a efectuat cu respectarea normelor şi procedurilor prevăzute de lege.2009 Întocmit: CHESTIONAR 11 .2009 Colectarea si prelucrarea informaţiilor O altă procedură în etapa pregătirii misiunii este colectarea şi prelucrarea informaţiilor. În cazul nostru echipa de auditori se informează asupra modului cum au fost tratate. Data 14.04.03. aspectele care fac obiectul misiunii de audit care urmează să se efectueze. Auditor public intern.Alte documente vor fi solicitate în timpul controlului. În această situaţie auditorii trebuie să întocmească un chestionar. anterior.2009-15. iar informaţiile colectate îi facilitează procedurile de analiză a riscului şi de verificare. Acest pas este poate cel mai important într-o misiune de audit deoarece îi permite auditorului să se familiarizeze cu domeniul ce urmează sa îl auditeze.03. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Perioada auditată 14.

responsabilul cu gestionarea bunurilor? DA NU OBSERVAŢII Decizia X 165/08. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost dată în prezenţa sa? 7. . . . Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat declaraţii de la gestionarul. de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii? 4.ACTIVITATEA DE AUDIT Inventarierea patrimoniului 1.11.2008 X X Nu a fost cazul S-a luat declaraţie de la X gestionarul Aparaschive Iulian 6.componenţa comisiei.modul de efectuare a inventarierii. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost menţionate datele obligatorii privind : .data de începere şi terminare a operaţiunilor.numele responsabilului comisiei. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 2. Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat prin decizia scrisă a conducerii ? 5. 3. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie? X X X Nu a fost cazul 12 . Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în evidenţa DDFSS? 8. . Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost inventariate? 9. Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau juridică.gestiunea supusă inventarierii.

BCF urile au fost înscrise în listele de inventariere la valoarea lor nominală? 21. Mărcile poştale. fără mişcare. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru investiţii sistate sau abandonate. cu indicarea aprobărilor de sistare. 2008? 20. Pentru bunurile depreciate. abandonare şi cauzelor acestora? 11. au fost întocmite liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate? 15. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont. sau pe baza punctajelor reciproce? 18. Au fost inventariate lucrările de modernizare. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de inventariere pe locuri de depozitare. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori deţinute? 19. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a verificat realitatea soldurilor conturilor respective? 22. deteriorate. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în liste de inventariere separate? 16.10. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii? 14. reparaţii prin verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ? 17. inutilizabile. pe gestiuni şi pe categorii de bunuri? 12. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau responsabili pe locuri de folosinţă? X X Nu a fost cazul X Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul X X X X X 13 .

starea acestora şi valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate? 28. casarea unor bunuri constatări privind păstrarea. care nu reprezintă bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un proces verbal? 29. totalizate. cu mişcare lentă propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar declasarea. asigurarea integrităţii bunurilor? 14 – – – X – – – – – – .23.data întocmirii – – X X X X X X numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere gestiunea inventariată data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere rezultatele inventarierii concluziile şi propunerile comisiei de inventariere cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate persoanele vinovate propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile volumul stocurilor fără mişcare. proceselor verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică conţinutul fiecărui post de bilanţ? 26. pentru a reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv? 27. Elementele de activ şi pasiv inventariate. care justifică soldul conturilor sintetice? 25. depozitarea şi conservarea. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor. Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere fără spaţii libere şi fără ştersături? 24. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde următoarele elemente: . Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în Registrul inventar pe baza listelor de inventariere.

30. lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? 31. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea inventarierii pentru solutionarea propunerilor? 34.12. balanţa de verificare la 31. Pentru plusurile. propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? 32. Există concordanţă între datele din Registrul inventar. cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? X X Nu a fost cazul Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii 36. pagubelor şi deprecierilor constatate. pierderilor. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnico .operativă în termen de trei zile de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de credite? 35. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului instituţiei? 33.2008 şi posturile înregistrate în bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv stabilite pe baza inventarului? 15 . 82/1991 republicată. al plusurilor. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform Legii nr. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor.

Pregatirea inventarierii 16 . Prelucrarea informaţiilor constă în: .03. acestea trebuie prelucrate. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative. După colectarea informaţiilor necesare misiunii de audit. .analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată.2009 Întocmit: NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere.ÎNTOCMIT.analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea instituţiei sau structurii auditate. ANALIZA RISCURILOR DIRECŢIA PENTRU DIALOG. OBS.analiza structurii sau a instituţiei auditate şi a activităţii sale. Operarea la zi a evidentei contabile.analiza rezultatelor controalelor precedente.analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. . Componenta comisiei de inventariere.2009-15. .04. . CRT 1.

Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. 2. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea stocurilor.C. Semnarea listelor de inventar . Declaratia de sfarsit de inventar. Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii. 17 . Inventarierea creantelor. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Inventarierea timbrelor. Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. 3. Inventarierea patrimoniului Declaratia de inceput de inventar. Inventarierea imobilizarilor corporale. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Intocmirea listelor de inventariere. Inventarierea imobilizarilor necorporale. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special.Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci.-urilor Inventarierea documentelor cu regim special. Inventarierea numerarului. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate . Inventarierea obligatiilor fata de terti.F.

De regulă. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.M. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. Componenta situatiilor financiare la 31.Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. 616/2006 . Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii. 4. Auditarea situatiilor financiare anuale Conducerea registrului inventar. Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiilor stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile.2007conform modelelor aprobate prin O. Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. 18 . Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Casarea bunurilor deteriorate. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabil.P. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă.F. Completarea registrului inventar 5.12. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice.

inventariate Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor.2009 Întocmit: NR OBIECTIVE CRT 1. Componenta comisiei de inventariere IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin evidenta gestiunilor Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Operarea la zi a evidentei contabile.03.2009-15. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Identificarea riscurilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Inventarierea Declaratia de inceput de patrimoniului inventar. Neoperarea la zi a evidentei tehnico-operative. Pregatirea inventarierii OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative . OBS 19 .04. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Evidenta contabila nu este operata la zi. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. 2.DIRECŢIA PENTRU DIALOG.

Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la bunuri existente in gestiune dar timp si cronologic.F. Neinventarierea tuturor bunurilor.-urilor. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate. Semnarea listelor de inventar. Inventarierea imobilizarilor necorporale. Neinventarierea imobilizarilor necorporale.C.-urilor Inventarierea documentelor cu regim special. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de neinregistrate . Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie.F. Completarea listelor de inventariere. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. 20 . Neinventarierea combustibilului si a B. Inventarierea timbrelor. Inventarierea stocurilor. Neinventarierea timbrelor. Inventarierea imobilizarilor corporale. Neinventarierea documentelor cu regim special. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B.C.Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special. Intocmirea listelor de inventariere.

Stabilirea rezultatelor inventarierii. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti. Declaratia de sfarsit de 3. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare. Inventarierea numerarului. Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neconfruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Valorificarea inventarierii inventar. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar. Inventarierea obligatiilor fata de terti. 21 . Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Intocmirea corecta a procesului Procesul verbal nu contine verbal privind rezultatele inventarierii.Inventarierea creantelor .

Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.12. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. 22 .M.2007 conform modelelor aprobate prin O. Auditarea situatiilor financiare anuale Componenta situatiilor financiare la 31. Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. Neconducerea registrului inventar. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.P. 5. Compensarea eronata a minusurilor cu plusurile in gestiune. Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea. Completarea registrului inventar Conducerea registrului inventar. 616/2006. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. Casarea bunurilor deteriorate. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnicooperativa. Operarea in evidenta tehnicooperativa a rezultatelor inventarierii.F. 4. Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate.Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile.

Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009 Întocmit:

23

Prin acest document se stabilesc, în funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor. Cei trei factori de risc sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere corespunzătoare, trebuie să se aibă în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este document ul din procedura de Analiza riscurilor în care auditorul evaluează riscurile pe baza documentelor în posesia cărora a intrat până în acest moment, dar şi a expertizei personale în domeniu. Auditorii interni au stabilit punctajul total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei riscurilor, dar şi în funcţie de resursele alocate misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.) şi pentru continuarea analizei, au împărţit riscurile, în următoarele trei categorii.
• •

Riscuri mici Riscuri medii

1,0 - 1,7 1,8 - 2,2 Ponderea factorilor de risc (Pi) P1-60% N1 Exista proceduri si se P2-30% aplica Impact financiar P3-10% Nivelul de apreciere a riscului N2 Exista proceduri dar nu se aplica Impact financiar N3 Nu exista proceduri Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mare

Factori de risc (Fi) F1 -Aprecierea controlului intern F2- Aprecierea cantitativa F3-Aprecierea calitativa

scazut moderat Vulnerabilitate Vulnerabilitate scazuta medie

Riscuri mari

2,3 - 3,0

Elaborarea acestui document au un oarecare grad de subiectivitate şi din aceste motive auditorii interni aduc îmbunătăţiri acestei lucrări pe toată durata misiunii de auditpe toată perioada intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile privind activităţile auditate şi a riscurilor ataşate acestora, pe care le constată.

24

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009 Întocmit: Criterii de analiză a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA RISCURILOR contrulului intern (F1) 1 Pregatirea
Decizia de numire a comisiei de Componenta comisiei de inventariere. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Operarea la zi a evidentei contabile. Neluarea masurilor de inventariere. In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin evidenta gestiunilor inventariate. Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor. 0,5 Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative. Evidenta contabila nu este operata la zi.
2 0,3 2 0,2 3 2,2 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7

NR CRT

Pct. total

cantitativă (F2)
0,3 2

calitativă (F3)
0,2 2

inventarierii inventariere.

0,5

3

2,5

0,5 0,5

2 2

0,3 0,3

2 1

0,2 0,2

1 2

1,8 1,7

25

Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.3 2 2 0.5 2 0. Inventarierea stocurilor.C.8 0.Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.5 2 0. 0.3 2 0.C. Completarea listelor de inventariere.3 2 0. Inventarierea Declaratia de inceput de inventar.3 1 2 2 2 0.7 1.2 1 1.5 0. 0. Neinventarierea combustibilului si a B. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar.8 1. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate.2 0. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate.7 Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.2 2.F.5 0.5 2 0.3 2 0.8 2. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie.2 1 1.3 2 1 0.3 0. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B.5 0.3 0.5 2 2 0.urilor 0.2 2 1 1 2 1.2 1 2 1. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic.2 0.0 2 patrimoniului 0.2 2 2.3 0.2 0.3 0. Semnarea listelor de inventar.2 0. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Neinventarierea imobilizarilor necorporale.8 Inventarierea imobilizarilor necorporale. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere.2 3 2.2 3 2 2. Inventarierea imobilizarilor corporale.5 2 2 2 2 0.5 0.0 0. Neinventarierea tuturor bunurilor.F.2 0. Intocmirea listelor de inventariere.8 1.5 0.3 0.0 26 .-urilor.5 2 0. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.3 2 0.5 2 2 0.2 0.

2 0.3 2 0.2 3 2.5 3 2 0.5 2 0. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.7 0. Inventarierea timbrelor. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului 0.0 0. Neinventarierea timbrelor.3 0.5 0.Inventarierea documentelor cu regim special. Inventarierea numerarului. Inventarierea obligatiilor fata de terti.2 2 1.7 2. Neinventarierea documentelor cu regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.2 1 2 3 3 1.5 2 0.3 0.2 0.3 0.0 27 . Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.3 2 0.2 0. financiar.2 1 1.5 2.5 0.3 2 0.2 0.3 2 2 0.5 2 0.3 2 1 2 2 0.2 0. Inventarierea creantelor .2 2. Neconfruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.3 0. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.5 2 0.3 1 0.8 Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci.2 0.5 0.2 2 2. 0. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti.8 1.2 2 2 2.5 2 2 2 2 0.5 0. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.

5 2 0.3 2 0.5 2 0.5 2 0. Compensarea eronata a minusurilor 28 0.3 2 0.2 2 2.2 3 2.3 2 0. inventarierii 0.5 .3 2 0.2 1 1.2 2 2.3 1 0.5 1 0. Compensarea plusurilor cu Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii.Declaratia de sfarsit de inventar.5 2 0. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar. 0.5 2 0.3 2 0. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.2 3 2.5 2 0.2 2 1.7 3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii.8 Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. 0.0 Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea.0 0.2 0.2 2 1. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice.2 0.3 2 0.

Casarea bunurilor deteriorate.minusurile in gestiune. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.P.3 2 0.3 2 1 2 0.5 2 0.2 0. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.5 2 0.5 0.2 0. Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.5 2 2 2 0.5 0. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila.5 0.2 3 2. Operarea in evidenta tehnicooperativa a rezultatelor inventarierii.5 1 0.3 2 0.0 0. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Neconducerea registrului inventar.2 2 1.12.5 3 0. registrului inventar Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar.5 2 0.5 2 0.2 1 1.2 1 1. 616/2006 . cu plusurile in gestiune.3 0. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.8 4 Completarea Conducerea registrului inventar.2 0.0 0.2 1 2 2 1.5 2 0.3 2 0. 0. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.2007conform modelelor aprobate prin O.M.2 2 2.2 2 2. Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006.7 2. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-operativa.8 5 Auditarea situatiilor financiare anuale 0.F. 0.3 2 0.3 2 0. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate.3 2 0.5 0.8 29 .2 1 1. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante.3 0.8 1. Componenta situatiilor financiare la 31.3 2 0.

total 2.2009 Întocmit: Nr crt 1 OBIECTIVE Pregatirea OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere.03. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.5 Clasare Ridicat Obs.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. inventarierii inventariere.2009-15. 30 .04. Pct.

Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere.8 Mediu Mediu Mediu 2. In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin 1.2 2. Intocmirea listelor de inventariere.7 Scăzut evidenta gestiunilor inventariate.2 Mediu Elaborarea si transmiterea comisiei de la specificul institutiei. Semnarea listelor de inventar. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Operarea la zi a evidentei contabile.Componenta comisiei de inventariere. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate.0 1. Completarea listelor de inventariere. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic. Inventariere Declaratia de inceput de inventar. 31 1. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere.8 1. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar.8 Mediu 2. a patrimoniului Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.0 1.7 2.2 Mediu . inventariere a procedurilor scrise adaptate necunoasterii responsabilitatilor. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Efectuarea punctajului dintre evidenta 2 contabila si evidenta tehnico-operativa.8 1. Inventariere necorespunzatoare din cauza 2. Evidenta contabila nu este operata la zi.7 Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut 1.

Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.7 1. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea numerarului.5 Mediu Ridicat .7 Scăzut 2.2 Mediu 1.-urilor.8 2.8 1.0 Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 1. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea creantelor . Inventarierea imobilizarilor corporale.2 2. Inventarierea timbrelor. Neinventarierea combustibilului si a B.8 1. Neinventarierea documentelor cu regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.urilor Inventarierea documentelor cu regim special.2 2. Inventarierea stocurilor.0 Scăzut Mediu Mediu Mediu 1.C. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.8 2. Neconfruntarea soldurilor din extrasele 32 1.Inventarierea imobilizarilor necorporale. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea obligatiilor fata de terti.F.F. Neinventarierea tuturor bunurilor. Neinventarierea timbrelor. Inventarierea disponibilitatilor banesti Neinventarierea imobilizarilor necorporale.7 2.C.

Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.7 Scăzut Inscrierea rezultatelor inventarierii intrun proces verbal.8 Mediu Declaratia de sfarsit de inventar.aflate in conturi la banci. de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea. 3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile.0 2.5 2. 2. inventarierii 1.2 1.0 Mediu 1. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. 2.2 Scăzut Mediu 33 .8 Mediu Mediu Mediu Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii. Compensarea plusurilor cu minusurile in Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Compensarea eronata a minusurilor cu 1. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare.

5 1. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. Casarea bunurilor deteriorate. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-operativa. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiarcontabil. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Neconducerea registrului inventar.P.8 Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut Mediu 4 Completarea Conducerea registrului inventar.M. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.2007conform modelelor aprobate prin O. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. 5 Auditarea situatiilor financiare anuale 2. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.0 Ridicat Mediu 1.12. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate. Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006. Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii.5 2.8 1. Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.8 1. registrului inventar Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar.F.8 Mediu 34 . Componenta situatiilor financiare la 31.0 1. 616/2006 .7 2.gestiune. plusurile in gestiune. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. 1.2 Mediu 2.

iar riscurile semnificative (mari şi medii) vor intra în auditare şi vor fi preluate pentru ierarhizare în documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe.2009-15. care conduce la minimizarea riscului când gradul de încredere este mare şi la maximizarea riscului. riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere pentru auditare.04. medii şi mic). şi în consecinţă. fiind constituite numai din operaţii ale căror riscuri au fost apreciate ca fiind mici. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Tabelul punctelor tari si punctelor slabe Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.2009 Întocmit: 35 . aşa cum rezultă din tabelul de mai jos: DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Documentul conţine opinia auditorului public intern cu privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate şi a gradului de încredere în funcţionarea controlului intern. care au fost grupate pe cele trei categorii (mari.03. În continuare. documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe cuprinde 35 de obiecte auditabile şi 35 riscuri asociate acestora. când gradul de încredere este mic. Ierarhizarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se efectuează pe baza documentaţiei efectuate în etapele anterioare şi se concretizează în elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe. document care prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei operaţii analizate. În baza acestui document au rezultat 9 obiecte auditabile care nu vor mai fi luate în considerare în vederea auditării.Documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor cuprinde 44 de obiecte auditabile şi 44 riscuri ataşate acestora.

CRT 1 Pregatirea inventarierii T/S incredere T Există sistem de control eficient Ridicat Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor.NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. S Scăzut S S Mediu S S Mediu S S S Mediu 2 Inventariere a patrimoniulu i Mediu Mediu Mediu Scăzut 36 . Completarea listelor de inventariere. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate. Declaratia de inceput de inventar. Punct Consecinta Grad de Obs. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Intocmirea listelor de inventariere. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic. Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative.

Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a S S S Mediu Mediu Mediu B. Neconfruntarea soldurilor din extrasele 37 S S S S S Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut S Mediu S T Există sistem Mediu Ridicat . Neinventarierea tuturor bunurilor. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Inventarierea timbrelor. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti. Neinventarierea combustibilului si a B. S Mediu Inventarierea imobilizarilor corporale. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.F.Semnarea listelor de inventar.C.-urilor Inventarierea documentelor cu regim Neinventarierea documentelor cu special. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Inventarierea numerarului.-urilor.C. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea stocurilor. Inventarierea creantelor . Neinventarierea timbrelor. Inventarierea disponibilitatilor regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.F.

S S de control eficient Scăzut 3 Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. S S S Scăzut Mediu Scăzut 38 . S S S Mediu Mediu Mediu Mediu Compensarea eronata a minusurilor cu plusurile in gestiune. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. de cont cu cele din contabilitatea unitatii.banesti aflate in conturi la banci. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea.

Respectarea intangibilitatii bilantului Bilantul de deschidere al anului 2007 de deschidere a exercitiului bugetar. 4 Completarea registrului inventar 5 Auditarea situatiilor financiare anuale Componenta situatiilor financiare la 31. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.F. registrului inventar. Finante. 39 . Concordanta dintre inventar si datele Completarea necorespunzatoare a cuprinse in registrul inventar.2007conform modelelor Lipsa aprobarilor privind casarea S S bunurilor deteriorate. nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.P.M.Casarea bunurilor deteriorate. Mediu Mediu Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de S Mediu T Există sistem de control eficient S Mediu S Scăzut Ridicat aprobate prin O. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate. 616/2006 .12.

in care au fost selectate numai 6 obiecte de auditat. care a curpins 44 de operaţii auditabile. Declaratia de inceput de inventar. Componenta comisiei de inventariere. materialele aflate in folosinta personalului. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative. OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. investitiile in curs valorile materiale aflate in curs de modernizare. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnicooperativa. Se inventariaza activele corporale.2009 Întocmit: Procedura analiza riscurilor a început cu elaborarea documentului Lista centralizatoare a obiectelor auditabile.03. şi s-a finalizat cu Tematica în detaliu a misiunii de audit. timbrele. regimul special. valorile matariele aflate in unitate de la terti valorile materiale aflate in custodie.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Operarea la zi a evidentei contabile. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. 7 26 4 5 6 NR LISTĂ 1 2 3 40 .2009-15. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. disponibilititile banesti in numerar si in cont. activele necorporale.04. investitiile in curs.

audit intern . materiale probante pentru validarea acestora. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Program de audit intern Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Acest program cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. Elaborarea acestui program are ca scop asigurarea conducerii departamentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor de către supervizor. studiile.Tipărirea şi procesarea Declaraţiei de independenţă 41 Obiectivele Auditului A.04.ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN Programul de audit Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern şi se întocmeşte pe baza tematicii detaliate elaborată în prealabil.03. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu 2. audit intern comp. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009 Întocmit: Durata Activitati TOTAL 1.2009-15. Pregatirea misiunii de audit Persoane Locul 333 h 37 1 1 Implicare Desfasurarii auditor auditor comp. Pe baza Programului de audit public intern se întocmeşte programul intervenţiei la faţa locului care prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni şi le propun a le efectua. precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. precum şi perioadele în care se efectuează verificările la faţa locului. cuantificările. În acest program sunt prezentate testele.

audit intern comp. audit intern si 2 10 11 auditor auditor auditor 1. audit intern comp. audit intern 6 auditor comp. audit intern comp.P.Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către Sructura auditata 4. audit intern comp. Întocmirea programului de audit intern 8. financiarcontabiliate comp. . Planificarea şi organizarea Sedinţei de deschidere cu comp financiarcontabilitate. Intocmirea Programului intervenţiei la faţa locului.4 Colectarea dovezilor deschidere TOTAL TOTAL 1.I.Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 6.3 Elaborarea F.urilor 1. audit intern si financiarcontabilitate comp. Interventia la fata locului OBIECTIV I Pregatirea inventarierii 1. audit intern si financiarcontabilitate comp.3.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 1. 10.1 Efectuarea testărilor 3 5 8 8 2 auditor auditor auditor auditor auditor 2 162 38 10 auditor auditor comp. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 1 auditor comp.Elaborarea Situaţiei puncte tari şi puncte slabe 7.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al 5 auditor 42 . Redactarea Minutei şedinţei de B. 9. audit intern comp. audit intern 5. financiarcontabilitate comp.A. audit intern comp.

urilor 3. audit intern comp.I.3 Elaborarea F.4 Colectarea dovezilor 2 10 4 auditor auditor auditor centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 2.A.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2.P.1 Efectuarea testărilor 3.3 Elaborarea F.formei şi întocmirea Notei OBIECTIV II Inventarierea patrimoniului 2.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei OBIECTIV III Valorificarea inventarierii centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 3.4 Colectarea dovezilor 3. financiarcontabilitate comp.A.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei OBIECTIV IV Completarea registrului inventar 4. .2 Discutarea constatărilor cu auditatul 3.urilor 2.1 Efectuarea testărilor 48 30 financiarcontabilitate auditor comp.1 Efectuarea testărilor 2 2 auditor auditor .2 Discutarea constatărilor cu auditatul 4.A. audit intern comp.I. financiarcontabilitate comp. audit intern comp. audit intern comp.P. audit intern si financiarcontabilitate 51 10 2 10 6 23 auditor auditor auditor auditor auditor comp.urilor 43 2 auditor centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 4. audit intern comp. audit intern si financiarcontabilitate 22 6 auditor comp.3 Elaborarea F. . audit intern comp. . audit 2. audit intern comp. financiarcontabilitate comp.I.P.

financiarcontabilitate comp. financiarcontabilitate comp. Obţinerea Raportului de audit intern aprobat de conducerea instituţiei 8. financiarcontabilitate comp. Finalizarea Raportului de audit intern 7. audit intern comp. financiarcontabilitate 4.4. Planificarea şi organizarea Reuniunii de conciliere.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 4. audit intern comp. Revizuirea Raportului de audit intern 3. audit intern comp. Transmiterea Proiectului Raportului de audit intern la auditat şi solicitarea de răspuns în 15 zile 4. Redactarea proiectului Raportului de audit intern 2. audit intern . financiarcontabilitate comp.8 Concluzii 3 auditor 3 auditor comp. financiarcontabilitate comp. Transmiterea recomandărilor aprobate către auditat 44 110 30 16 2 auditor auditor auditor comp.6 Planificarea şi organizarea Şedintei de închidere 4. financiarcontabilitate 2 auditor 2 auditor C. Raportul de audit intern TOTAL 1. dacă este cazul 5. Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor reţinute din punct de vedere al auditatului 6. audit intern 6 auditor 15 auditor 27 4 10 auditor auditor auditor comp. audit intern comp.7 Discutarea constatarilor cu salariaţIIcompartimentului financiarcontabilitate 4.4 Colectarea dovezilor 2 auditor intern comp.

03. compararea datelor din balanta analitica cu cea sintetica si cu listele de inventariere.2009-15.04.audit intern Valorificarea inventarierii comp. observarea fizica a completarii documentelor. verificarea incompatibilitatilor.audit intern . FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Programul intervenţiei la faţa locului Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. audit intern DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009 Întocmit: LOCUL TESTARII DURATA TESTARII OBIECTIVE Pregatirea inventarierii TIPUL TESTARII Verificarea existentei si continutului procedurilor. lista de verificare. Verificarea existentei si continutului procedurilor.audit intern Inventarierea patrimoniului comp. examinarea deciziei. Urmărirea recomandărilor Iniţierea procesului de urmărire 24 auditor comp.D. lista de verificare. situatii analitica probante. observarea fizica a completarii documentelor. Verificarea existentei si continutului procedurilor. verificarea compensarilor si 45 AUDITOR comp.

a imputatiilor. 46 . De aceea. Verificarea existentei si continutului procedurilor. acceptarea calendarului întâlnirilor. compararea rezultatelor inventarierii cu cele consemnate in registrul inventar. stabilirea termenelor de raportare.verificarea notelor contabile intocmite ca urmare a valorificarii inventarului si inregistrarea acestora in evidenta contabila. compararea plusurilor si minusurilor stabilite in urma inventarierii cu cele inregistrate in evidenta operativa si contabila. cu participarea auditorilor interni şi a personalului instituţiei sau structurii auditate. comp.2008. verificarea evaluarii si inregistrarii plusurilor. observarea Completarea registrului inventar fizica a completarii documentelor. asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern. obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru necesare derulării misiunii în bune condiţii.audit intern ŞEDINŢA DE DESCHIDERE Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului are loc la instituţia auditată. examinarea registrului inventar. pe ordinea de zi a şedinţei de deschidere sunt cuprinse informări legate de auditorii ce vor forma echipa.12. informări despre obiectivele misiunii. compararea datelor consemnate in registrul inventar cu cele din balanta de verificare sintetica intocmita la 31. Scopul organizării acestei şedinţe de deschidere este acela de a informa despre scopul auditului. observarea fizica a completarii documentelor. prezentarea în detaliu a tematicii.

auditorii contactează telefonic instituţia sau structura auditată pentru a stabili data întâlnirii. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Minuta şedinţei de deschidere Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. persoanele care participă la şedinţă etc.2009-15. După întocmirea minutei şedinţei. auditorii întocmesc Minuta şedinţei care se desfăşoară pe două mari grupe de probleme şi anume: .Pentru desfăşurarea acestei proceduri.2009 Întocmit: A. .04.menţiuni generale în care sunt prezentate tema misiunii de audit. Stenograma şedinţei de deschidere: 47 . aceasta se îndosariază în dosarul permanent al misiunii de audit.03. echipa de auditori. La şedinţa de deschidere participă şi conducătorul compartimentului de audit. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Lista participanţilor: Numele si prenumele Anitei Felicia Gafencu Camelia Bertea Elena Barzoies Emanuela Aparaschive Iulian Functia Director economic Auditor intern Referent sup Inspector asist Referent Directia/ Compartiment Comp audit int Comp fin-contab Nr de telefon Adresa Semnatura Comp fin-contab Comp fin-contab Comp fin-contab B. În timpul şedinţei de deschidere.stenograma şedinţei de deschidere care cuprinde redactarea în detaliu a discuţiilor.

În cadrul şedinţei s-a procedat la: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit. In vederea realizarii misiunii de audit auditorul a solicitat sa i se puna la dispozitie urmatoarele documente : intenţionează a fi realizate după analizele de risc efectuate. convenirea unor aspecte procedurale. calculator. Valorificarea inventarierii 4. III. inclusiv a participanţilor. Pregatirea inventarierii 2. prezentarea tematicii în detaliu.2009-15.2009.2008-31.03.03. cursul auditului. obiectivele auditabile care se a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea misiunii de stabilirea persoanelor pe care auditorul le poate contacta în vederea colectării informaţiilor. Auditorul intern a prezentat principalele aspecte legate de misiunea de audit ce urmeaza a fi efectuata: I . Inventarierea patrimoniului 3.01. Completarea registrului inventar.2008. posibilităţi de imprimare). respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în stabilirea Reuniunii de închidere. IV Durata interventiei la fata locului: 14. S-a stabilit ca orice problema constatata pe parcursul misiunii care necesita precizari si discutii suplimentare se va lamuri la momentul respectiv fara a fi necesar sa se stabileasca cu anticipatie un calendar al intalnirilor. Obiectivele misiunii de audit : 1.2009 Auditorul a inmanat dnei Director economic Carta auditului public intern. informarea sistematică asupra constatărilor.04. prezentarea programului intervenţiei la faţa locului. Perioada supusa verificarii: 01. prezentarea obiectivelor generale şi semnificaţia auditului intern. V Data sedintei de deschidere: 18. audit (spaţiu de lucru. 48 . efectuarea de teste asupra muncii lor şi pentru a lua interviuri. Tema misiunii de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia II.12.

12. 49 . se verifică înregistrările contabile.Dosarul cuprinzand inventarierea anuala si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar (decizia de numire a comisiei de inventariere. când şi cum. unde... listele de casare. (Pentru imobilizari si stocuri balantele analitice vor fi intocmite pe conturi si gestionari). aprobarile privind scoaterea din functiune a imobilizarilor si casarea obiectelor de inventar.  Revizuirea documentelor de lucru. În cadrul acestei etape se urmăresc mai multe proceduri:  Colectarea dovezilor în care se intervievează personalul din departamentele supuse auditării. extrase de cont debite).  Încheierea şedinţei. CAPITOLUL III: Intervenţia la faţa locului Intervenţia la faţa locului este etapa în care se realizează efectiv activitatea de audit şi constă în colectarea informaţiilor din documente. Pentru fiecare problemă cuprinsă în programul de lucru. se va întocmi câte o Fişă de identificare şi analiză a problemelor.Balantele de verificare la 31.2008 la active fixe. obiecte de inventar. furnizori. auditorii îşi stabilesc logica efectuării operaţiilor în vederea identificării riscurilor. analiza şi evaluarea acestora. procesul verbal al inventarierii.2008. se evaluează eficienţa şi eficacitatea controalelor interne etc. cine. Mai întâi. .Balantele analitice la 31. Răspunsul la aceste întrebări îl primeşte prin testele efectuate. DIRECTOR ECONOMIC. În cazul în care se constată anomalii sau disfuncţii. Intervenţia la faţa locului permite echipei de auditori parcurgerea unor etape logice în activitatea de audit. listele de inventariere. AUDITOR. aceştia elaborează un Chestionar de control intern în care îşi pun întrebări de forma ce. după care aceştia îşi stabilesc obiectivele şi un Program de lucru.  Constatarea şi raportarea iregularităţilor.Registrul inventar.12. materiale. se face analiza datelor şi informaţiilor. debitori si creditori diversi. . .

în general: evidenţele înregistrărilor iniţiale şi evidenţele justificative. includ probe de audit obţinute din procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului şi pot include probe de audit obţinute din alte surse. Auditorul obţine unele probe de audit testând evidenţele contabile. procesate şi raportate în formă electronică.Colectarea informaţiilor Acest procedeu permite colectarea unor informaţii suplimentare faţă de cele colectate în perioada de pregătire. cum ar fi verificări şi înregistrări ale transferurilor electronice de fonduri. care sunt cumulate ca natură. cum ar fi angajamentele de audit anterioare şi procedurile unei firme de control al calităţii pentru acceptarea clienţilor şi continuarea contractelor cu clienţii deja existenţi. Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare pe baza evidenţelor contabile ale entităţii. Probele de audit. complete şi relevante. În plus. de exemplu. Evidenţele contabile includ. care să ofere o bază solidă pentru formularea constatărilor şi a concluziilor auditorilor. Nu se aşteaptă ca auditorii să abordeze toate informaţiile care există. reconcilierile şi prezentările de informaţii. datorită faptului că 50 . „Probele de audit” reprezintă totalitatea informaţiilor utilizate de auditor pentru emiterea unei concluzii pe care este bazată opinia de audit. registrul jurnal şi registrul inventar. facturi. Auditorul trebuie să obţină suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil să emită concluzii rezonabile pe care să se bazeze opinia de audit. prin efectuarea unor astfel de proceduri de audit. şi includ toate informaţiile conţinute în evidenţele contabile care stau la baza situaţiilor financiare şi a altor informaţii. alte evidenţe cum ar fi documente de lucru şi foi de calcul care justifică alocările costurilor. înregistrări contabile şi alte ajustări ale situaţiilor financiare care nu sunt reflectate în înregistrările contabile oficiale. înregistrate. evidenţele contabile pot face parte din sisteme integrate care distribuie date şi asigură suport pentru toate aspectele legate de raportarea financiară. operaţiunile şi obiectivele de conformitate ale unei entităţi. Totuşi. auditorul poate stabili că evidenţele contabile sunt consecvente la nivel intern şi poate fi de acord cu situaţiile financiare. pentru asigurarea unei evidenţe suficiente. reefectuând procedurile urmate în procesul de raportare financiară şi reconciliind categoriile şi aplicaţiile aferente ale aceloraşi informaţii. prin intermediul analizei şi revizie. contracte. Înregistrările din evidenţele contabile sunt adesea iniţiate. calculele.

Cu ajutorul acestor tehnici auditorul colectează informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii de audit. pe care le transmit conducătorului compartimentului de audit public intern. În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de audit. rapoarte ale analiştilor. • • colectează documentele pentru întreaga misiune de audit. observării şi inspecţiei. le etichetează şi le numerotează. Aceasta este faza în care se colectează dovezile în vederea formulării constatărilor. • îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii.evidenţele contabile de sine stătătoare nu furnizează suficiente probe de audit pe care să se fundamenteze o opinie de audit asupra situaţiilor financiare. date comparabile cu privire la concurenţi (etalonare). Alte informaţii pe care auditorul le poate utiliza ca probe de audit includ procese verbale ale şedinţelor. pe baza cărora întocmesc Chestionarul – listă de verificare. auditorii parcurg mai multe faze în activitatea de audit: • efectuează testele şi procedurile stabilite în programul de audit şi stabilesc dacă dovezile obţinute sunt suficiente. concluziilor şi recomandărilor. În cursul acestei proceduri. Aceste informaţii trebuie însă consemnate în documentele care reprezintă instrumente cu care auditul intern îşi realizează scopul. Observarea fizică. auditorii utilizează o serie de tehnici şi instrumente de audit. pentru fiecare din problemele constatate întocmesc fişe de identificare şi analiză a problemelor (FIAP-uri). auditorul obţine şi alte probe de audit. precum şi alte informaţii constatate de auditor sau disponibile acestuia care îi permit să emită concluzii în urma unor analize valide. în cazul constatării unor anomalii sau disfuncţii în activitatea auditată. confirmări de la terţe părţi. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI 51 . manuale de control. Interviul. Conducătorul compartimentului de audit public intern va analiza şi va aproba testele şi fişele de identificare şi analiză a problemelor. Principalele tehnici de audit sunt: – – – – Verificarea. Analiza. informaţii obţinute de auditor din proceduri de audit de genul investigaţiilor. relevante şi folositoare.

. Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau juridică.numele responsabilului comisiei. .data de începere şi terminare a operaţiunilor. 3.COMPARTIMENT AUDIT INTERN Chestionar lista de verificare Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat prin decizia scrisă a conducerii ? 5.03. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost menţionate datele obligatorii privind : .2008 X X Nu a fost cazul S-a luat declaraţie de la X gestionarul Aparaschive Iulian 52 .responsabilul cu gestionarea bunurilor? DA NU OBSERVAŢII Decizia X 165/08. .modul de efectuare a inventarierii.11. . de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii? 4. Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat declaraţii de la gestionarul.componenţa comisiei.gestiunea supusă inventarierii.2009 Întocmit: ACTIVITATEA DE AUDIT Inventarierea patrimoniului 1.2009-15.04. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 2.

Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont. sau pe baza punctajelor reciproce? 18. Au fost inventariate lucrările de modernizare. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie? 10.6. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost dată în prezenţa sa? 7. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru investiţii sistate sau abandonate. reparaţii prin verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ? 17. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori deţinute? X X Nu a fost cazul X X X X Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul X 53 . au fost întocmite liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate? 15. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în evidenţa DDFSS? 8. pe gestiuni şi pe categorii de bunuri? 12. inutilizabile. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de inventariere pe locuri de depozitare. abandonare şi cauzelor acestora? 11. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost inventariate? 9. deteriorate. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în liste de inventariere separate? 16. fără mişcare. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii? 14. cu indicarea aprobărilor de sistare. Pentru bunurile depreciate.

BCF urile au fost înscrise în listele de inventariere la valoarea lor nominală? 21. Mărcile poştale. proceselor verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică conţinutul fiecărui post de bilanţ? 26. pentru a reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv? 27. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere fără spaţii libere şi fără ştersături? 24. 2008? 20. Elementele de activ şi pasiv inventariate. care nu reprezintă bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte. totalizate. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un proces verbal? X X X X X X X X X X 54 . Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a verificat realitatea soldurilor conturilor respective? 22. Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în Registrul inventar pe baza listelor de inventariere. care justifică soldul conturilor sintetice? 25. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau responsabili pe locuri de folosinţă? 23. Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor.19. starea acestora şi valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate? 28.

lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii X – – – – – – – – – 30. depozitarea şi conservarea. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde următoarele elemente: . Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului instituţiei? X 55 . Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor. casarea unor bunuri constatări privind păstrarea. pagubelor şi deprecierilor constatate.data întocmirii – – numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere gestiunea inventariată data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere rezultatele inventarierii concluziile şi propunerile comisiei de inventariere cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate persoanele vinovate propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile volumul stocurilor fără mişcare.29. propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? 32. bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? 31. al plusurilor. cu mişcare lentă propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar declasarea. pierderilor. asigurarea integrităţii bunurilor? Pentru plusurile.

320. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnico . care arată că „auditorii interni trebuie să-şi fondeze concluziile şi rezultatele misiunii lor pe analize şi evaluări adecvate”. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea inventarierii pentru solutionarea propunerilor? 34.12. şi anume: problema. care la rândul său informează conducerea instituţiei sau a structurii auditate. cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? X Nu a fost cazul Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii 36. Pentru fiecare disfuncţionalitate sau neregulă se întocmeşte câte o fişă care prezintă în rezumat cauzele apariţiei acesteia. balanţa de verificare la 31. FIAP-ul este un document întocmit în baza cerinţei Normei 2. 56 . Există concordanţă între datele din Registrul inventar. constatarea. cauzele.33.2008 şi posturile înregistrate în bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv stabilite pe baza inventarului? Constatarea şi raportarea iregularităţilor Această procedură presupune consemnarea în documente a disfuncţionalităţilor şi iregularităţilor constatate în urma culegerii dovezilor şi analizării lor. Acesta are cinci părţi. consecinţele asupra activităţii. 82/1991 republicată. Fişele de identificare şi analiză a problemelor sunt transmise conducătorului compartimentului de audit public intern. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform Legii nr. consecinţele şi recomandările.operativă în termen de trei zile de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de credite? 35. şi recomandările pentru rezolvare.

2009-15.04. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. PROBLEMA: Programul şi perioada inventarierii la Direcţia pentru Dialog. aceasta este lăsată la urmă. CONSTATĂRI: 57 . deoarece pe parcurs mai pot apărea completări.03. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. 2. 1 1.Deşi problema este trecută prima în document.2009 Întocmit: FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.

la care va ataşa programul şi perioada supusă inventarierii. programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 11: “Pe toată durata inventarierii.2009 Întocmit: 1. PROBLEMA: 58 . 5.03. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009-15. 2 Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. 3. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.” 4.04. Comisia de inventariere nu a transmis către personalul instituţiei o notă privind programul şi perioada supusă inventarierii. RECOMANDĂRI: Preşedintele comisiei de inventariere va întocmi o notă privind realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului. CAUZE: Nerespectarea prevederilor OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv care precizează în art. CONSECINŢE: Personalul instituţiei nu a fost corect informat cu privire la programul şi perioada supusă inventarieii. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. Această notă va fi adusă la cunoştinţă personalului instituţiei.Pe toată perioada inventarierii nu au fost afişate la loc vizibil programul şi perioada supusă inventarierii. în scopul susţinerii operative a comisiei de inventariere.

contabilul şef nu a valorificat în timp util informaţiile obţinute în urma inventarierii. 4. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. 5. OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. ➢ nu există temei legal înscris în decizia de inventariere. De asemenea declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar incomplete. ➢ pe declaraţia de început de inventar nu sunt trecute ultimile documente de intrare şi ieşire. RECOMANDĂRI: Declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar vor fi completate cu elementele lipsă. ÎNTOCMIT. 3. CAUZE: Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare. 59 . ➢ nu este întocmită declaraţia de sfârşit de inventar. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. CONSECINŢE: Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul instituţiei din cauza faptului că. CONSTATĂRI: La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu (inventarierea elementelor de active şi de pasiv) la Direcţia pentru Dialog. ceea ce a dus la o denaturare a rezultatelor.Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani s-au constatat următoarele: ➢ nu este întocmit referatul contabilului şef. iar contabilul şef va verifica dacă rezultatele stabilite în urma inventarierii sunt conforme cu realitatea. 2.

FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.2009 Întocmit: FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3 1.03. în urma misiunii 60 .04.2009-15. Astfel. PROBLEMA: Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog. 2. CONSTATĂRI: La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii s-a constatat că mijloacele fixe dintr-un birou nu au fost trecute în listele de inventariere.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani.

9 pct. considerate lipsă sunt în unitate. 5. care prevede în art. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. De asemenea listele de inventariere vor fi completate şi se va trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit. 61 . b ca “să se identifice toate locurile (încaperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate”. OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. 4. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. RECOMANDĂRI: Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. CONSECINŢE: Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul Direcţiei pentru Dialog.de audit desfăşurate la această instituţie. 3. CAUZE: Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare. s-a stabilit că cele două calculatoare.

iar contabilul şef va 62 . Familie şi efectuarea inventarierii elementelor de completate active şi de pasiv care precizează în art.04.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Familie şi Normelor Solidaritate Socială Botoşani. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Modul de organizare şi de efectuare a OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Declaraţiile de început şi de FIAP 2 inventarierii întregului patrimoniu la Normelor Solidaritate Socială Botoşani privind organizarea şi sfârşit de inventar vor fi cu elementele Direcţia pentru Dialog.03. lipsă.” 2 personalului instituţiei. patrimoniului. efectivă 11: “Pe toată durata şi inventariere va întocmi o privind a realizarea inventarierii inventarierii. Această notă va fi adusă la cunoştinţă programul şi perioada inventarierii vor ataşa programul şi perioada fi afişate la loc vizibil.2009 Întocmit: Nr Constatarea Actele normative încălcate Recomandări comisiei FIAP de FIAP 1 crt 1 Programul şi perioada inventarierii la OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Preşedintele Direcţia pentru Dialog.2009-15. privind organizarea efectuarea inventarierii elementelor de notă active şi de pasiv care precizează în art. la care va supusă inventarierii.

11: “Pe toată durata inventarierii. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani fi afişate la loc vizibil.OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv sunt conforme cu realitatea. Listele de inventariere vor fi FIAP 3 completate şi se va trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit 63 . verifica dacă rezultatele programul şi perioada inventarierii vor stabilite în urma inventarierii 3 Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog.” .Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare .

auditorii se asigură că Raportul de audit este clar. Pentru eventualele modificări ale raportului. În cazul în care se cer modificări ale raportului.2009 Întocmit: A. conducătorul instituţiei sau structurii auditate şi auditorii din echipa care a efectuat misiunea de audit. conducătorul structurii de audit şi auditorii se pun de acord cu modificările ce trebuie făcute. Lista participanţilor: Numele si prenumele Functia 64 Directia/ Nr de Adresa Semnatura . La şedinţa de închidere participă conducătorul compartimentului de audit.2009-15. Conducătorul instituţiei sau al structurii auditate îşi va spune părerea în legătură cu constatările auditorilor.03. auditorii pregătesc documente doveditoare suplimentare. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Şedinţa de închidere este planificată de către secretariatul structurii de audit. fundamentat şi relevant. auditorii interni îşi prezintă opinia către conducătorii instituţiei sau structurii auditate. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Minuta şedinţei de închidere Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.04. cu recomandările acestora şi îşi exprimă eventual dorinţa de a se face unele corecţii. obiectiv sau părtinitor. În această fază. îndosariază aceste documente şi modifică Raportul de audit. precum şi recomandările finale din Proiectul raportului de audit public intern. Şedinţa de închidere este rezumată de auditori într-un document numit „Minuta şedinţei de închidere”.Închiderea şedinţei În şedinţa de închidere.

s-a prezentat Raportul de audit intern spre studio şi pentru înaintarea eventualelor puncte de vedere a reprezentanţilor unităţii.Anitei Felicia Gafencu Camelia Bertea Elena Barzoies Emanuela Aparaschive Iulian Director economic Auditor intern Referent sup Inspector asist Referent Compartiment Comp audit int Comp fin-contab telefon Comp fin-contab Comp fin-contab Comp fin-contab B.în cadrul şedinţei de închidere. . 65 .s-au prezentat recomandările făcute de auditori şi termenul de ducere la îndeplinire . . menţionând că nu sunt obiecţii asupra raportului de audit şi ca urmare nu sunt necesare modifcări şi nu este necesară şi o şedintă de conciliere.s-au prezentat acţiunile desfăşurate în cadrul misiunii de audit public intern.s-au prezentat FIAP-urile întocmite cu ocazia efectuării misiunii de audit public. după studierea Raportului de audit intern. ÎNTOCMIT. . .auditorul a prezentat în cadrul şedinţei concluziile privind desfăşurarea misiunii de audit şi constatările care au fost cuprinde în proiectul de raport de audit intern întocmit. conducătorul unităţii îşi declară poziţia cu privire la constatările făcute de auditorul public intern. Stenograma şedinţei de închidere: .

constatările din proiect trebuie să fie însoţite de documente şi să fie legate strict de misiunea de audit. Elaborarea proiectului de raport de audit În prealabil.prezentarea constatărilor determinate de auditori în urma efectuării misiunii de audit. nu conţine însă punctul de vedere al instituţiilor sau sectoarelor auditate în legătură cu aceste recomandări. înainte de întocmirea raportului propriu-zis de audit. metodelor şi tehnicilor folosite. nu pot fi considerate definitive. . astfel încât activitatea acestora să aibă o finalitate şi să-şi îndeplinească obiectivul de informare al conducerii în legătură cu activitatea auditată. .pe baza constatărilor trebuie făcute recomandările. deci.proiectul se întocmeşte pe baza FIAP-urilor. Proiectul raportului de audit public intern trebuie să cuprindă următoarele elemente: . documentelor şi materialelor examinate.prezentarea procedurilor. materialele întocmite în cursul misiunii de audit public intern. De asemenea. astfel: . durata şi perioada auditării etc.scopul şi obiectivele misiunii. se întocmeşte un proiect. . proiectul raportului de audit nu conţine planul de acţiune. 66 . normele româneşti prevăd respectarea anumitor cerinţe. . . care trebuie să aibă rolul de a reduce pierderile potenţiale. ordinul de serviciu. ..în raport trebuie exprimată opinia auditorului intern în legătură cu constatările auditului. .CAPITOLUL IV: Raportul de audit public intern A altă etapă a misiunii de audit public intern o constituie elaborarea raportului de audit public intern.date de identificare în care sunt prezentate baza legală. echipa de auditare.prezentarea în anexe a documentelor şi materialelor care justifică concluziile din raport. Deşi acest document conţine recomandările auditorilor. Pentru elaborarea proiectului de audit public intern.prezentarea concluziilor şi recomandărilor stabilite în urma efectuării misiunii. Această procedură este necesară deoarece observaţiile cuprinse în acest proiect nu au fost încă obiectul aprobării şi. . Elaborarea raportului de audit public intern este o etapă importantă şi necesară în acelaşi timp. Planul de acţiune este documentul anexat la raportul definitiv şi cuprinde informaţii cu privire la momentul şi persoanele care pun în aplicare recomandările propuse în raport. deoarece constatările culese de auditori în etapele anterioare trebuie materializate.

85.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Tel. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ Directia de Munca si Protectie Sociala a Judetului Str.04./Fax: + 0231 53 67 26/ + 0231 51 32 47 e-mail: dgmss_bt@hotmail.11027/12.com Nr. RAPORT DE AUDIT INTERN MISIUNEA DE AUDIT INTERN: ACTIVITATEA DE INTENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA Structura auditată: Compartimentul financiar-contabilitate 2009 I INTRODUCERE : 67 . Calea Nationala. nr. dmbt_af@yahoo.2009 AVIZAT.com. DIRECTOR EXECUTIV.

Inventarierea patrimoniului.2008 Obiectivele misiunii de audit intern : 1. 672/2002 privind auditul public intern.F.04. Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M.Completarea registrului inventar. MODUL DE DESFASURARE A MISIUNII DE AUDIT : si functionarea compartimentului se desfasoara conform Organigramei.03. 400/2003. II. Solidaritatii Sociale 68 .2009 Perioada supusa auditarii: 01. 218 /14. nr.03. Datele de identificare a misiunii de audit Ordinul de serviciu nr. Scopul misiunii de audit este de a asigura ca inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS pe anul 2008 corespunde prevederilor legale. Organizarea si Familiei. din care. 4. 3. Familie şi Solidaritate Sociala . Planul de audit public intern pe anul 2008. 2. Regulamentului de ordine interioara aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii.2009-15. Baza legala a misiunii de audit: Legea nr. Relaţiile ierarhice de subordonare şi de colaborare.S.12.S. precum şi sarcinile de serviciu sunt stabilite prin fisele posturilor.Valorificarea inventarierii.01.Pregatirea inventarierii.2009 Auditor public intern: Structura auditata : Compartimentul financiar-contabilitate Durata misiunii de auditare: 14. Entitatea auditata : Compartimentul financiar -ontabilitate a functionat in perioada supusa auditarii cu un numar de cinci salariati. trei salariati fac parte din randul personalului contractual. OMFP 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.M.2008-31.Tipul de audit: Auditorul a efectuat un audit de conformitate pentru a evalua modul in care s-a stabilit situatia reala a elementelor de activ si pasiv ce alcatuiesc patrimoniul Directiei pentru Dialog.

M. Alte documente financiar contabile ce au legatura cu obiectivele misiunii de audit.S.S.2009 aprobat de directorul executiv al institutiei. dosarul cuprinzand inventarierea anuala .comparatia soldului registrului de casa. soldurilor extraselor de cont.Auditarea activitatii compartimentului financiar-contabilitate s-a declansat in baza Ordinului de Serviciu nr.recalcularea: verificarea calculelor matematice. 400/2003. balantele de verificare la 31. . auditorul a urmarit respectarea principiilor auditarii stabilite prin Legea 672/2002 privind auditul public intern si Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M. atributiunile stabilite prin fisele posturilor . In timpul misiunii. extrase de cont debite. 218 /14. Au fost intocmite urmatoarele materiale: ✔ Tabel puncte tari si puncte slabe. ✔ Programul interventiei la fata locului.2008 Registrul inventar . nr. 69 .examinarea: pentru detectarea erorilor de inregistrare. Fisele de magazie .urmărirea: pentru a se constata dacă toate operaţiunile au fost efectuate. ✔ Programul de audit. ✔ Rapoartele preliminare si finale de audit. In vederea cunoasterii mediului de audit si a colectarii informatiilor necesare au fost examinate urmatoarele documente:         organigrama serviciului. ✔ Minutele şedinţelor de deschidere. . listele de inventariere. Ca tehnici de verificare au fost utilizate: . valorii de inregistrare in contabilitate cu sumele trecute in listele de inventariere. .F.12. decizia de numire a comisiei de inventariere.03. Metode şi tehnici utilizate: Verificarea: în vederea stabilirii realităţi operatiunii de inventariere. de închidere. ✔ Tematica in detaliu . procesul verbal al inventarierii.

. Evidenta tehnico-operativa si cea contabila sunt tinute la zi... In conformitate cu articolul 30 din Regulamentul propriu de organizare si functionare a Directiei pentru Dialog. Familie şi Solidaritate Sociala si a fisei postului raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine compartimentului financiar -contabilitate. avand in vedere Referatul 7220/08.11... Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit prevederilor Legii Contabilitatii nr.F. unde au fost evidentiate operatiunile de intrare si iesire a acestora si stocul faptic existent.. a Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii. din aceasta nefacand parte gestionarii sau contabilii ce tin evidenta gestiunilor inventariate. Intrarile de materiale s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie. Evidenta cantitativa a materialelor este realizata pe baza fiselor de magazie. 82/1991cu modificarile si completarile ulterioare. CONSTATĂRI 1.Pregatirea inventarierii.2008.P. director adjunct economic.... iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza bonurilor de consum..2008.. Ca instrument de audit s-a utilizat chestionarul-lista de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare obiectiv auditabil...11. Nu exista incompatibilitati in ceea ce priveste constituirea comisiei de inventariere.. 7240/08.observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de organizare si desfasurare a activitatii de inventariere.. Instruirea comisiei de inventariere s-a efectuat de catre Directorul adjunct economic intocmindu-se procesul verbal nr.11. sunt efectuate punctaje periodice intre gestionar si reprezentantii compartimentului Contabilitate in vederea eliminarii deficientelor .. Comisia de inventariere a fost numita prin Decizia Directorului executiv numarul 165/08.. 70 . 1753/2004. a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aprobate prin Ordinul M. S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian.2008 intocmit de.. III..

Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care a efectuat valorificarea inventarierii.2. Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond. Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22. obiectelor de inventar si materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii . Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni. Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi. 71 . conturi de valori materiale. Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului. Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice. Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici nu a fost necesara acordarea de scazaminte. Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare.Inventarierea patrimoniului. sunt completate citet. Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar.Valorificarea inventarierii Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe. sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar si de membrii comisiei de inventariere.2004. auditorul a observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat. Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate. forma si continut prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii.11. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii. fara stersaturi si spatii libere. 3.

numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere.Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii. Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta situatia reala a elementelor de activ si de pasiv. efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 4. IV CONCLUZII SI RECOMANDARI Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii patrimoniului. Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii executiv al institutiei. rezultatele inventarierii. Se recomanda: – – – revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a acestora. sistemul este funcţional şi daca se duc la îndeplinire recomandarile auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati. Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.Completarea registrului inventar Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul inventar.2008. infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate.12. numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere. este aprobat de catre Directorul 72 . apreciez ca în ceea ce priveşte activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS la data de 31. intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.

04. Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se compartimentului auditat. DIRECTOR. CAPITOLUL V: Urmărirea recomandărilor DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009. toate documentele verificate. AUDITOR. Constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fişă de urmărire a recomandărilor Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditată 14.03. a programului de audit si a celor de interventie la fata locului.2009-15.2009 73 . CONTABIL SEF.05.Incheiere Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de 30. Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile. a constatarilor efectuate in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor.

Recomandarea .efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr.2009-15.2009 Imple.mentat mentat data implementarii CAPITOLUL VI: Supervizarea DIRECŢIA PENTRU DIALOG. 3.04. 2. .Data planificata/ mentat Imple.05.2009 Întocmit: 74 .Întocmit: Nr cr t 1.intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.03. permanent permanent pana la 30. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fişă de evaluare a misiunii de audit intern Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditată 14. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.Partial Neimple. .reviruirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare acestora.

obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. 1 Bugetul de timp planificat: 333 2 3 4 5 Observaţii X X X X X X X X X X X X X X X X X Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • • • • • 1 pentru nesatisfăcător 2 pentru slab 3 pentru satisfăcător 4 pentru bine 5 pentru foarte bine 75 . procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern.Bugetul de timp efectiv: 333 ore În etapa de pregătire a misiunii. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii. concise. scopul. competente. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat Obiectivul auditului.

Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate.2004. Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice.Valorificarea inventarierii Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe. forma si continut prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii. 3.s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie. Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare. S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian. Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni. Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi. conturi de valori materiale. sunt completate citet. iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza bonurilor de consum. Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22. obiectelor de inventar si materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii . 76 . sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar si de membrii comisiei de inventariere.11. fara stersaturi si spatii libere. auditorul a observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat. Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului. 2. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii.Inventarierea patrimoniului. Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond.

numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere. Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici nu a fost necesara acordarea de scazaminte. Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii executiv al institutiei.Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care a efectuat valorificarea inventarierii. numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere. 4. Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar. sistemul este func ional i daca se duc la îndeplinire recomandarile auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati. materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere. IV CONCLUZII SI RECOMANDARI Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii patrimoniului.12.2008. este aprobat de catre Directorul 77 . rezultatele inventarierii. Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii. Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta situatia reala a elementelor de activ si de pasiv.Completarea registrului inventar Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul inventar. infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate. apreciez ca în ceea ce prive te activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS la data de 31. Se recomanda: revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a acestora.

toate documentele verificate. Constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile. Incheiere Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de 30. DIRECTOR. a constatarilor efectuate in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor.05.2009. Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile. a programului de audit si a celor de interventie la fata locului. efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele i condi iile prev zute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr.- intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate. Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se compartimentului auditat. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active i de pasiv. CAPITOLUL V: Urm rirea recomand rilor 78 . CONTABIL SEF. AUDITOR.

3.intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele i condi iile prev zute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr.DIREC IA PENTRU DIALOG.Data planificata/ mentat Imple. Recomandarea . FAMILIE I SOLIDARITATE SOCIAL BOTO ANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fi de urm rire a recomand rilor Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului i valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditat 14. 2.reviruirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare acestora.mentat mentat data implementarii CAPITOLUL VI: Supervizarea 79 . 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active i de pasiv. .Partial Neimple. permanent permanent pana la 30.2009 Întocmit: Nr crt 1.04. .2009 Imple.05.2009-15.03.

03. scopul.2009 Întocmit: Bugetul de timp efectiv: 333 ore În etapa de preg tire a misiunii. au fost respectate Constat rile de audit demonstreaz analize profunde i concluzii. A existat o bun comunicare între auditor i conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele i nevoile audita ilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manier eficient i la timp Audita ii au avut posibilitatea s revad constat rile i recomand rile când au fost identificate problemele Normele de audit intern.2009-15. concise. respectiv sunt formulate recomand ri practice pentru probleme identificate Comunic rile scrise au fost clare. obiective i corecte Exist probe de audit care s sus in concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. FAMILIE I SOLIDARITATE SOCIAL BOTO ANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fi de evaluare a misiunii de audit intern Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului i valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditat 14. auditorul a identificat riscurile i controalele prev zute pentru procesele legate de obiectivele de audit i a estimat corespunz tor riscurile activit ii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat Obiectivul auditului.DIREC IA PENTRU DIALOG. procedurile i bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficient folosire a resurselor de audit A existat o bun comunicare între auditor i auditat i între auditor i conducerea structurii de audit intern. competente. relevante i folositoare Documentele au fost completate în mod corespunz tor i în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat 1 Bugetul de timp planificat: 333 2 3 4 5 Observa ii X X X X X X X X X X X X X X X X 80 .04.

Bugetul de timp planificat: 333 1 2 3 4 5 Observa ii X Tabelele de mai sus vor fi completate inând cont de urm torul sistem de punctaj: y y y y y 1 pentru nesatisf c tor 2 pentru slab 3 pentru satisf c tor 4 pentru bine 5 pentru foarte bine 81 .Bugetul de timp efectiv: 333 ore Nivel de productivitate personal al auditorului intern.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->