P. 1
Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

5.0

|Views: 5,627|Likes:
Published by Alyna Raluka

More info:

Published by: Alyna Raluka on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2015

pdf

text

original

DIRECŢIA DE MUNCĂ, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ

CUPRINS: 1

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI.......................................................................................................3 CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT............................................................................................7 ORDIN DE SERVICIU......................................................................................................................................................7 DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ.............................................................................................................................8 NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN.............................................10 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR...........................................................................................................................11 ANALIZA RISCURILOR................................................................................................................................................17 Lista centralizatoare a obiectelor auditabile...........................................................................................................17 Identificarea riscurilor.............................................................................................................................................20 Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor................................................25 Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului....................................................................................27 Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor...............................................................................................33 Tabelul punctelor tari si punctelor slabe.................................................................................................................39 Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile............................................................................................................44 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN.............................................................................................45 Program de audit intern...........................................................................................................................................45 Programul intervenţiei la faţa locului......................................................................................................................50 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE.........................................................................................................................................51 Minuta şedinţei de deschidere..................................................................................................................................52 CAPITOLUL III: INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI........................................................................................54 COLECTAREA INFORMAŢIILOR..................................................................................................................................................55 Chestionar lista de verificare...................................................................................................................................57 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1..............................................................................63 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2..............................................................................64 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3..............................................................................66 FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR..................................................................................................67 ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI.............................................................................................................................................................69 Minuta şedinţei de închidere....................................................................................................................................69 CAPITOLUL IV: RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN...............................................................................71 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT........................................................................................................................71 RAPORT DE AUDIT INTERN.................................................................................................................................72 CAPITOLUL V: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR..........................................................................................79 FIŞĂ DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR...................................................................................................................................79 CAPITOLUL VI: SUPERVIZAREA...........................................................................................................................80 FIŞĂ DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN........................................................................................................................80 Fişă de evaluare a misiunii de audit intern

2

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. DDFSS este instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat. DDFSS este serviciu public descentralizat al miniterului – asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, asistenţei sociale şi familiei. DDFSS îşi exercită atribuţiile, în principal, în următoarele domenii: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă; Audit public intern; Asistenţă socială; Resurse umane; Financiar contabilitate; Informatică. În exercitarea atribuţiilor DDFSS are dreptul să ceară, iar agenţii economici, celelalte persoane fizice şi juridice care încadrează personal, au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării şi controlului asupra modului în care se aplică legislaţia în domeniul de activitate al DDFSS. DDFSS Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii: ➢ ➢ Atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002, privind Organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi auditul intern; familiei, a bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile; ➢

Colaborează cu organizaţiile non-profit care au ca obiect de activitatea protecţia socială; Sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a Solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia măsuri

legislaţiei în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă; ➢ pentru înlaturarea deficienţelor constatate;

3

financiar. pe baza propriilor regulamente de organizare şi funţionare. republicată şi a Hotărârii de Guvern nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanţei. acestora. a celor care încalcă dispoziţiile legale din Sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă. ➢ ➢ ➢ ➢ Exercită în condiţiile prevăzute de lege.➢ ➢ ➢ Aplică măsuri de sancţionare contravenţională. pe baza solicitărilor DDFSS Botoşani asigură secretariatul comisiilor care işi desfăşoară activitatea pe unele interese. monitorizare programe pentru familie. compartimente: a) b) c) 4 . finanţare asistenţă socială. resurse umane. profesională a adulţilor. în cotele stabilite prin ordin al miniterului muncii şi solidarităţii sociale. înregistrează şi Asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 129/2000 privind formarea domeniul muncii şi solidarităţii sociale. domenii de activitate ale acesteia. contabiliate. compartimentul relaţii cu publicul. dialog social legislaţie. Desfăşoară acticităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi politicilor familiale. Director executiv adjunct – asistenţă socială. Distribuie bilete de odihnă şi tratament persoanelor îndreptăţite. informatica. Structura organizatorică a DDFSS Botoşani: 1. conduce întreaga activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului Directorul executiv are în coordonare directă următoarele compartimente: de conducere. concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de Colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii. organizează evidenţa acestora. conflicte şi contracte colective de muncă. salarizare. Directorul executiv. coordonează activitatea următoarelor compartimente: a) b) 3. coordonează activitatea următoarelor monitorizare prestaţii şi servicii sociale. a) b) c) d) 2. audit public intern. Director executiv adjunct – economic.

celelalte instituţii publice unităţi economice şi cu alte persoane fizice şi juridice. ca organ consultativ. compune din:    director executiv – preşedinte. cu avizul consultativ al prefectului. Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu Ministerul Muncii. în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii şi potrivit structurii organizatorice aprobate prin Ordinul nr 231/2003 al ministerului muncii. Pe lângă directorul executiv al direcţiei funcţionează colegiul de conducere al direcţiei. conform legii. la nivel de serviciu sau birou. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DDFSS BOTOŞANI 5 . responsabili ai principalelor compartimente ale direcţiei sau reprezentanţi ai salariaţilor după caz. directorii executivi adjuncti. Solidarităţii Sociale şi Familiei.Compartimentele din structura organizatorică a direcţiei se pot organiza. potrivit legii. solidarităţii sociale şi familiei. Colegiul de conducere al direcţiei – organ consultativ al directorului general al DDFSS Botoşani. solidarităţii sociale şi familiei. Director executiv al DDFSS Botoşani răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei şi este numit prin ordin de către ministerul muncii. cu organele administraţiei publice locale.

SALARIZARE.DIRECTOR EXECUTIV MONITORIZAREA ŞI COMBATEREA VIOLENTEI IN FAMILIE COMPORTAMENT DE EGALITATE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI AUDIT INTERN DIALOG SOCIAL. CONFLICTE ŞI CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MONITORIZARE PRESTAŢII ŞI SERVICII SOCIALE MONITORIZARE PROGRAMARE PENTRU FAMILIE FINANTARE ASISTENŢĂ SOCIALA FINANCIAR CONTABILITATE FINANTARE ASISTENŢĂ SOCIALA 6 . LEGISLAŢIE.

F. Acesta este întocmit de către conducătorul compartimentului de audit.2009 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002 privind auditul public intern. Obiectivele misiunii de audit sunt următoarele : 7 82/1991) şi casarea şi amortizarea imobilizărilor respectă cerinţele stabilite prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice.S.M.03. în perioada 14..F.P. .CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Etapa de pregătire a misiunii este foarte importantă.M. nr 38/2003 de aprobare a normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern. Această informare se referă la cunoaşterea reglementărilor în domeniu. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. în această etapă este necesară urmărirea unor proceduri precum:  Primul pas al procedurii este Ordinul de serviciu. Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Scopul misiunii de audit este de a asigura că inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS Botoşani pe anul 2008 a fost efectuată în conformitate cu prevederile legale (Ordin 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv. care repartizează sarcinile de serviciu pentru fiecare auditor în parte.2009-15. nr 400/2003 şi ale Planului de audit public intern pe anul 2009 se va efectua misiunea de audit public intern . Legea contabilitatii nr.S.03. deoarece necesită din partea auditorilor o informare completă despre activitatea ce urmează a fi auditată.ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATULUI ACESTEIA” la serviciul financiar contabilitate administrativ. ale Normelor metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M. 218 /14. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI NR.04.2009. De asemenea. dar şi la cunoaşterea particularităţilor legate de activitatea ce urmează a se audita. ale O.

care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? 8 Da Nu X X .1. Completarea registrului inventar. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.03. organizaţii sau obiective. 2. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Scopul acestei declaraţii este de a verifica eventuale incompatibilităţi personale ale auditorilor desemnaţi în misiune. personale sau financiare cu persoane angajate în activitatea auditată sau dacă sunt implicaţi în vre-un fel în activitatea respectivă. Valorificarea inventarierii. Menţionam că se va efectua un audit de regularitate.2009 Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. Inventarierea patrimoniului. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI Compartiment audit public intern Nr. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. dacă au avut sau au relaţii oficiale. DIRECTOR EXECUTIV DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Data : 14. grupuri.05. Pregătirea inventarierii. Misiunea de audit va fi realizata de auditorul public intern După informarea auditorilor despre misiunea ce urmează a o efectua aceştia trebuie să dea o Declaraţie de independenţă prin care declară dacă au relaţii cu instituţia sau activitatea auditată. 3. 4.2008 Se aprobă. 7353/15.

cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii. notificaţi şeful Serviciului Audit Intern de urgenţă? X X X X X X X X X Auditor public intern. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personală. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. după care i se dă un număr de înregistrare de secretariat şi este trimisă instituţiei sau structurii ce urmează a se studia. în activitatea structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. auditorii pregătesc o adresă de notificare pe care o transmit entităţii sau structurii ce urmează a fi auditată. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN 9 . Adresa de notificare este verificată de conducătorul compartimentului de audit si este semnată de acesta. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. Informarea structurii ce se va audita are drept scop de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de audit. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale.Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. iar auditorii vor ataşa la dosar o copie a acestei adrese. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern are ca scop informarea entităţii sau a structurii ce urmează să fie auditată de declanşarea misiunii. În acest sens. într-un mod.

Balanţele analitice la active fixe. aprobările privind scoaterea din functiune a imobilizărilor şi casarea obiectelor de inventar.prezentarea auditorului.2008. materiale.12. în etapa de intervenţie la faţa locului îmi vor fi necesare următoarele documente: • Dosarul cuprinzând inventarierea anuală (decizia de numire a comisiei de inventariere. (Pentru imobilizări şi stocuri balanţele analitice vor fi întocmite pe conturi şi gestionari).2008 NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Către. In conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2009 în baza ordinului de serviciu nr. 91 /14. Balanţele de verificare la 31.modul de desfăşurare a intervenţiei la faţa locului. procesul verbal al inventarierii. debitori şi creditori diverşi. .scopul misiunii de audit intern. 10 . urmeaza ca în perioada 14.NR. Pentru o bună auditare a activităţii dumneavoastră.03. listele de inventariere.03.04.03. Auditorul va evalua modul în care s-a stabilit situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv ce alcătuiesc patrimoniul aflat în administrarea DDFSS Botoşani. Ulterior vă voi contacta pentru a stabili de comun acord sedinţa de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinzând: . furnizori.principalele obiective ale misiunii de audit intern. . extrase de cont debite ). obiecte de inventar.2009-15. listele de casare. . .2009 să efectuez o misiune de audit public intern cu tema ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA în cadrul Serviciului financiar contabilitate administrativ. 218/14.2009.alte aspecte. • • • Registrul inventar. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ADMINISTRATIV De la: auditor public intern Referitor la misiunea de audit intern: ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA.

Auditor public intern. Data 14.2009 Colectarea si prelucrarea informaţiilor O altă procedură în etapa pregătirii misiunii este colectarea şi prelucrarea informaţiilor. Acest pas este poate cel mai important într-o misiune de audit deoarece îi permite auditorului să se familiarizeze cu domeniul ce urmează sa îl auditeze. Daca intervin întrebări privind misiunea de audit intern vă rog să mă contactaţi. iar informaţiile colectate îi facilitează procedurile de analiză a riscului şi de verificare. În această situaţie auditorii trebuie să întocmească un chestionar. şi aplicând acest chestionar ei trebuie să obţină suficiente informaţii pentru a putea stabili daca inventarierea patrimoniului de care dispune DDFSS Botoşani s-a efectuat cu respectarea normelor şi procedurilor prevăzute de lege.03.03. În cazul nostru echipa de auditori se informează asupra modului cum au fost tratate.04.2009-15. anterior. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Perioada auditată 14. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.Alte documente vor fi solicitate în timpul controlului. aspectele care fac obiectul misiunii de audit care urmează să se efectueze.2009 Întocmit: CHESTIONAR 11 .

Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în evidenţa DDFSS? 8.11. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie? X X X Nu a fost cazul 12 .numele responsabilului comisiei.componenţa comisiei. . . Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat prin decizia scrisă a conducerii ? 5. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost inventariate? 9.ACTIVITATEA DE AUDIT Inventarierea patrimoniului 1. Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat declaraţii de la gestionarul. .gestiunea supusă inventarierii. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost dată în prezenţa sa? 7. .responsabilul cu gestionarea bunurilor? DA NU OBSERVAŢII Decizia X 165/08.data de începere şi terminare a operaţiunilor.2008 X X Nu a fost cazul S-a luat declaraţie de la X gestionarul Aparaschive Iulian 6. 3.modul de efectuare a inventarierii. Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau juridică. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 2. de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii? 4. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost menţionate datele obligatorii privind : .

Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în liste de inventariere separate? 16. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori deţinute? 19. sau pe baza punctajelor reciproce? 18. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau responsabili pe locuri de folosinţă? X X Nu a fost cazul X Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul X X X X X 13 . cu indicarea aprobărilor de sistare. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. Pentru bunurile depreciate. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de inventariere pe locuri de depozitare. Au fost inventariate lucrările de modernizare. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru investiţii sistate sau abandonate. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a verificat realitatea soldurilor conturilor respective? 22. inutilizabile. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont. BCF urile au fost înscrise în listele de inventariere la valoarea lor nominală? 21. pe gestiuni şi pe categorii de bunuri? 12. 2008? 20. fără mişcare.10. au fost întocmite liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate? 15. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii? 14. Mărcile poştale. reparaţii prin verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ? 17. abandonare şi cauzelor acestora? 11. deteriorate.

Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în Registrul inventar pe baza listelor de inventariere. Elementele de activ şi pasiv inventariate. Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde următoarele elemente: . care nu reprezintă bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor. casarea unor bunuri constatări privind păstrarea. totalizate. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere fără spaţii libere şi fără ştersături? 24. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un proces verbal? 29. depozitarea şi conservarea. starea acestora şi valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate? 28. cu mişcare lentă propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar declasarea. care justifică soldul conturilor sintetice? 25. proceselor verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică conţinutul fiecărui post de bilanţ? 26. pentru a reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv? 27.data întocmirii – – X X X X X X numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere gestiunea inventariată data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere rezultatele inventarierii concluziile şi propunerile comisiei de inventariere cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate persoanele vinovate propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile volumul stocurilor fără mişcare. asigurarea integrităţii bunurilor? 14 – – – X – – – – – – .23.

pierderilor. balanţa de verificare la 31.2008 şi posturile înregistrate în bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv stabilite pe baza inventarului? 15 . lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? 31. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform Legii nr.operativă în termen de trei zile de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de credite? 35. pagubelor şi deprecierilor constatate. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea inventarierii pentru solutionarea propunerilor? 34. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnico . cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? X X Nu a fost cazul Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii 36.12. al plusurilor. propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? 32.30. Există concordanţă între datele din Registrul inventar. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor. 82/1991 republicată. Pentru plusurile. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului instituţiei? 33.

ANALIZA RISCURILOR DIRECŢIA PENTRU DIALOG. . Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei.ÎNTOCMIT. Operarea la zi a evidentei contabile. . .2009 Întocmit: NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. După colectarea informaţiilor necesare misiunii de audit. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative. acestea trebuie prelucrate.analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea instituţiei sau structurii auditate.analiza structurii sau a instituţiei auditate şi a activităţii sale.2009-15.04. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03. Pregatirea inventarierii 16 .analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern. . CRT 1. Prelucrarea informaţiilor constă în: .analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată. OBS. Componenta comisiei de inventariere.analiza rezultatelor controalelor precedente.

Semnarea listelor de inventar . Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate . Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Declaratia de sfarsit de inventar. Intocmirea listelor de inventariere. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea stocurilor. Inventarierea timbrelor. Inventarierea creantelor. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea numerarului. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. 2. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii.-urilor Inventarierea documentelor cu regim special.C. 3. Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci.F.Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. Inventarierea imobilizarilor necorporale. Inventarierea patrimoniului Declaratia de inceput de inventar. Inventarierea imobilizarilor corporale. 17 .

616/2006 . Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice.Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. 18 . Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile.F. Componenta situatiilor financiare la 31.12. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. Casarea bunurilor deteriorate. De regulă.P. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. 4. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Auditarea situatiilor financiare anuale Conducerea registrului inventar. Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiilor stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabil.2007conform modelelor aprobate prin O. Completarea registrului inventar 5. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.M. Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii.

Componenta comisiei de inventariere IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin evidenta gestiunilor Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.03. Inventarierea Declaratia de inceput de patrimoniului inventar.2009-15. Evidenta contabila nu este operata la zi. Neoperarea la zi a evidentei tehnico-operative. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Operarea la zi a evidentei contabile. inventariate Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative . Pregatirea inventarierii OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. OBS 19 .2009 Întocmit: NR OBIECTIVE CRT 1. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Identificarea riscurilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. 2.04.

Inventarierea imobilizarilor necorporale. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de neinregistrate . Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Inventarierea imobilizarilor corporale.Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate. 20 . Neinventarierea timbrelor.-urilor Inventarierea documentelor cu regim special. Inventarierea stocurilor. Semnarea listelor de inventar.C. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la bunuri existente in gestiune dar timp si cronologic.F. Neinventarierea imobilizarilor necorporale. Neinventarierea combustibilului si a B. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Inventarierea timbrelor.-urilor.F. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Neinventarierea tuturor bunurilor. Intocmirea listelor de inventariere.C. Neinventarierea documentelor cu regim special. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Completarea listelor de inventariere. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie.

Valorificarea inventarierii inventar. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti. Stabilirea rezultatelor inventarierii. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare. 21 . Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Inventarierea numerarului. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Declaratia de sfarsit de 3. Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar.Inventarierea creantelor . Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neconfruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea unitatii. elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Intocmirea corecta a procesului Procesul verbal nu contine verbal privind rezultatele inventarierii.

616/2006. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Completarea registrului inventar Conducerea registrului inventar.Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.12. Neconducerea registrului inventar. Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Completarea necorespunzatoare a registrului inventar. Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea. Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. 5. Casarea bunurilor deteriorate. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate. Auditarea situatiilor financiare anuale Componenta situatiilor financiare la 31. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante.F. Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila.M.P. Compensarea eronata a minusurilor cu plusurile in gestiune. Operarea in evidenta tehnicooperativa a rezultatelor inventarierii. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. 4. 22 . Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnicooperativa.2007 conform modelelor aprobate prin O.

Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009 Întocmit:

23

Prin acest document se stabilesc, în funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor. Cei trei factori de risc sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere corespunzătoare, trebuie să se aibă în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este document ul din procedura de Analiza riscurilor în care auditorul evaluează riscurile pe baza documentelor în posesia cărora a intrat până în acest moment, dar şi a expertizei personale în domeniu. Auditorii interni au stabilit punctajul total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei riscurilor, dar şi în funcţie de resursele alocate misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.) şi pentru continuarea analizei, au împărţit riscurile, în următoarele trei categorii.
• •

Riscuri mici Riscuri medii

1,0 - 1,7 1,8 - 2,2 Ponderea factorilor de risc (Pi) P1-60% N1 Exista proceduri si se P2-30% aplica Impact financiar P3-10% Nivelul de apreciere a riscului N2 Exista proceduri dar nu se aplica Impact financiar N3 Nu exista proceduri Impact financiar ridicat Vulnerabilitate mare

Factori de risc (Fi) F1 -Aprecierea controlului intern F2- Aprecierea cantitativa F3-Aprecierea calitativa

scazut moderat Vulnerabilitate Vulnerabilitate scazuta medie

Riscuri mari

2,3 - 3,0

Elaborarea acestui document au un oarecare grad de subiectivitate şi din aceste motive auditorii interni aduc îmbunătăţiri acestei lucrări pe toată durata misiunii de auditpe toată perioada intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile privind activităţile auditate şi a riscurilor ataşate acestora, pe care le constată.

24

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009 Întocmit: Criterii de analiză a riscurilor Aprecierea Aprecierea Aprecierea OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA RISCURILOR contrulului intern (F1) 1 Pregatirea
Decizia de numire a comisiei de Componenta comisiei de inventariere. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Operarea la zi a evidentei contabile. Neluarea masurilor de inventariere. In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin evidenta gestiunilor inventariate. Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor. 0,5 Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative. Evidenta contabila nu este operata la zi.
2 0,3 2 0,2 3 2,2 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7

NR CRT

Pct. total

cantitativă (F2)
0,3 2

calitativă (F3)
0,2 2

inventarierii inventariere.

0,5

3

2,5

0,5 0,5

2 2

0,3 0,3

2 1

0,2 0,2

1 2

1,8 1,7

25

8 Inventarierea imobilizarilor necorporale.5 0.F. Neinventarierea combustibilului si a B.2 3 2.0 2 patrimoniului 0.2 0.5 0. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere.2 1 1. Neinventarierea imobilizarilor necorporale.5 0. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate.3 0. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere.3 2 0. 0. 0.2 2 2. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie.0 0.Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.2 2 1 1 2 1.2 0.3 1 2 2 2 0. Inventarierea imobilizarilor corporale.5 2 0. Inventarierea stocurilor.3 0. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere.3 0.3 2 0.3 2 0.2 0.2 0.C.3 2 1 0. Neinventarierea tuturor bunurilor.3 2 0.5 2 2 0.2 3 2 2.8 0.8 1.2 1 2 1.5 0.C.7 Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.3 0. Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic.8 1. Completarea listelor de inventariere.5 2 2 2 2 0. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar.5 2 2 0.-urilor.5 2 0.2 0. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.5 0.3 2 2 0.5 2 0. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.3 0. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B.0 26 .8 2.2 1 1.F.2 0. Inventarierea Declaratia de inceput de inventar.7 1.urilor 0. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate. Intocmirea listelor de inventariere.2 2. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale.5 2 0. Semnarea listelor de inventar.

0.3 0.5 2 0.5 0. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.2 1 2 3 3 1. Neconfruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea unitatii.2 3 2. financiar.2 0.2 2 2. Inventarierea timbrelor.3 2 2 0.7 2. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Neinventarierea timbrelor.0 27 .2 0.3 0.2 0. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.2 1 1.5 0.3 0. Inventarierea numerarului.3 2 1 2 2 0.8 Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci.5 3 2 0.2 2.Inventarierea documentelor cu regim special.3 1 0.5 0.8 1.5 2 0. Neinventarierea documentelor cu regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.2 0.5 0. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti.3 2 0.2 2 1.3 2 0.2 2 2 2. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati.7 0.3 2 0. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului 0.5 2 2 2 2 0. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.5 2 0.0 0.2 0.2 0.5 2 0. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea creantelor .5 2. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare.3 0.

3 2 0.2 3 2. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere.5 2 0. inventarierii 0.3 2 0.5 2 0.2 2 2.3 2 0. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii.5 1 0.0 0. 0. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii.2 2 1.3 2 0.8 Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile.3 2 0.0 Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal.3 2 0. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar.2 2 1.3 1 0. Compensarea plusurilor cu Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii.5 2 0.5 2 0.2 3 2.2 2 2. 0. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea.2 1 1.5 2 0.Declaratia de sfarsit de inventar.2 0.7 3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Compensarea eronata a minusurilor 28 0.5 .5 2 0.2 0.

0 0.5 2 2 2 0.5 2 0. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate.2 2 2.2007conform modelelor aprobate prin O. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.2 1 1. Casarea bunurilor deteriorate.5 1 0.3 0. 0. 616/2006 . Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. cu plusurile in gestiune.5 0.3 2 0.3 2 0.3 2 1 2 0.2 1 1.8 29 . Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.M.3 2 0.2 0.12.3 2 0.0 0.2 0. Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006.8 1. registrului inventar Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar.7 2.5 2 0.5 0. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.5 0.5 3 0.2 1 2 2 1.2 0.5 2 0.3 2 0.minusurile in gestiune.2 2 1.5 2 0. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar.8 5 Auditarea situatiilor financiare anuale 0. 0. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila.2 3 2.P. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-operativa. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.F. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii. Componenta situatiilor financiare la 31.2 1 1.3 0.2 2 2. Operarea in evidenta tehnicooperativa a rezultatelor inventarierii.5 2 0.3 2 0.5 0.3 2 0.8 4 Completarea Conducerea registrului inventar. Neconducerea registrului inventar.

03.2009 Întocmit: Nr crt 1 OBIECTIVE Pregatirea OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere.DIRECŢIA PENTRU DIALOG.5 Clasare Ridicat Obs. Pct. total 2. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. 30 .2009-15.04. inventarierii inventariere.

Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Inventariere necorespunzatoare din cauza 2. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative.0 1.7 Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut 1. Inventariere Declaratia de inceput de inventar.0 1.8 1.8 Mediu Mediu Mediu 2. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa.2 Mediu .8 1. Evidenta contabila nu este operata la zi.2 2. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Operarea la zi a evidentei contabile. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. 31 1. In comisia de inventariere s-a numit gestionarul sau/si contabilii care tin 1.7 Scăzut evidenta gestiunilor inventariate. Nesemnarea si nebararea fiselor de magazie. Completarea listelor de inventariere.7 2. Intocmirea listelor de inventariere. Semnarea listelor de inventar.Componenta comisiei de inventariere. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. inventariere a procedurilor scrise adaptate necunoasterii responsabilitatilor. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate. Efectuarea punctajului dintre evidenta 2 contabila si evidenta tehnico-operativa.8 Mediu 2.2 Mediu Elaborarea si transmiterea comisiei de la specificul institutiei. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate. a patrimoniului Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.

0 Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu 1.-urilor. Necunoasterea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar.8 1.2 2. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale.8 2.5 Mediu Ridicat . Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti. Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neinventarierea timbrelor. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a B. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Inventarierea timbrelor. Inventarierea creantelor .2 2. Inventarierea numerarului.C. Neinventarierea tuturor bunurilor.urilor Inventarierea documentelor cu regim special. Inventarierea stocurilor. Inventarierea imobilizarilor corporale. Neinventarierea combustibilului si a B. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.F.8 1.7 1.Inventarierea imobilizarilor necorporale.7 Scăzut 2. Inventarierea disponibilitatilor banesti Neinventarierea imobilizarilor necorporale.0 Scăzut Mediu Mediu Mediu 1. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. Neinventarierea documentelor cu regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special. Neconfruntarea soldurilor din extrasele 32 1.8 2.C. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti.7 2. Inventarierea obligatiilor fata de terti.F.2 Mediu 1.

2. Compensarea eronata a minusurilor cu 1. Nu exista declaratia de sfarsit de inventar.2 1.aflate in conturi la banci. Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare.8 Mediu Declaratia de sfarsit de inventar. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati.8 Mediu Mediu Mediu Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru diferentele si pagubele constatate cu ocazia inventarierii.5 2. Compensarea plusurilor cu minusurile in Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii.0 Mediu 1.2 Scăzut Mediu 33 . Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile. 3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. inventarierii 1. de cont cu cele din contabilitatea unitatii. lipsurile si pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice.0 2. 2.7 Scăzut Inscrierea rezultatelor inventarierii intrun proces verbal.

8 Mediu 34 . Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-operativa. Bilantul de deschidere al anului 2007 nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006.2 Mediu 2.12. Casarea bunurilor deteriorate. 5 Auditarea situatiilor financiare anuale 2. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor deteriorate. Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului bugetar.5 1.0 1. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiarcontabil.0 Ridicat Mediu 1. 1.5 2. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Completarea necorespunzatoare a registrului inventar.8 1.8 1. Componenta situatiilor financiare la 31. plusurile in gestiune.F. 616/2006 .7 2. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.gestiune. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate.2007conform modelelor aprobate prin O. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare.8 Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut Mediu 4 Completarea Conducerea registrului inventar. Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor inventarierii.P.M. Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de Finante. Neconducerea registrului inventar. registrului inventar Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul inventar.

riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere pentru auditare. când gradul de încredere este mic. Documentul conţine opinia auditorului public intern cu privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate şi a gradului de încredere în funcţionarea controlului intern. şi în consecinţă.04. document care prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei operaţii analizate. care conduce la minimizarea riscului când gradul de încredere este mare şi la maximizarea riscului. aşa cum rezultă din tabelul de mai jos: DIRECŢIA PENTRU DIALOG. În continuare. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Tabelul punctelor tari si punctelor slabe Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe cuprinde 35 de obiecte auditabile şi 35 riscuri asociate acestora. fiind constituite numai din operaţii ale căror riscuri au fost apreciate ca fiind mici.2009 Întocmit: 35 . În baza acestui document au rezultat 9 obiecte auditabile care nu vor mai fi luate în considerare în vederea auditării. medii şi mic).Documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor cuprinde 44 de obiecte auditabile şi 44 riscuri ataşate acestora. Ierarhizarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se efectuează pe baza documentaţiei efectuate în etapele anterioare şi se concretizează în elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe. iar riscurile semnificative (mari şi medii) vor intra în auditare şi vor fi preluate pentru ierarhizare în documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe. care au fost grupate pe cele trei categorii (mari.03.2009-15.

Necunoasterea declararii si inregistrarii tuturor documentelor la timp si cronologic. Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de inventariere. Neparticiparea tuturor membrilor comisiei la lucrarile de inventariere. Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de bunuri existente in gestiune dar neinregistrate. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei. Declaratia de inceput de inventar. Neoperarea la zi a evidentei tehnicooperative. IDENTIFICAREA RISCURILOR Neluarea masurilor de inventariere. Existenta spatiilor libere si a stersaturilor in listele de inventariere. Completarea eronata a declaratiei de inceput de inventar. Intocmirea listelor de inventariere. Completarea listelor de inventariere. CRT 1 Pregatirea inventarierii T/S incredere T Există sistem de control eficient Ridicat Inventariere necorespunzatoare din cauza necunoasterii responsabilitatilor. S Scăzut S S Mediu S S Mediu S S S Mediu 2 Inventariere a patrimoniulu i Mediu Mediu Mediu Scăzut 36 .NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. Neefectuarea punctajului intre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Punct Consecinta Grad de Obs. Operarea la zi a evidentei tehnicooperative. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Necuprinderea in liste a tuturor bunurilor inventariate.

C. Inventarierea timbrelor. Inventarierea stocurilor. Neinventarierea tuturor bunurilor. Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor si a S S S Mediu Mediu Mediu B.-urilor. Inventarierea obligatiilor fata de terti. Neinventarierea timbrelor. Nescaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise. Neinventarierea numerarului in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar. Inventarierea numerarului. Neinventarierea combustibilului si a B. Inventarierea disponibilitatilor regim special Gestionarea necorespunzatoare a documentelor cu regim special.C. Nesemnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta creantele fata de terti. Inventarierea necorespunzatoarea a imobilizarilor corporale. Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special. S Mediu Inventarierea imobilizarilor corporale. Inventarierea creantelor . Neanalizarea soldurilor conturilor ce reflecta obligatiile fata de terti.Semnarea listelor de inventar.-urilor Inventarierea documentelor cu regim Neinventarierea documentelor cu special.F. Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de incasare sau de plata prescrise.F. Neconfruntarea soldurilor din extrasele 37 S S S S S Mediu Scăzut Mediu Mediu Scăzut S Mediu S T Există sistem Mediu Ridicat .

Listele de inventariere nu contin informatii cu privire la numarul si data actului e predare -primire si ale documentului de livrare.banesti aflate in conturi la banci. Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere. Procesul verbal nu contine elementele de baza prevazute de Ordinul 1753/2004 Nesupunerea spre aprobare a propunerilor cuprinse in Procesul verbal privind inventarierea. S S S Mediu Mediu Mediu Mediu Compensarea eronata a minusurilor cu plusurile in gestiune. Erori in stabilirea stocurilor faptice si scriptice. Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal. Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele inventarierii. Neoperarea rezultatelor inventarierii in evidenta contabila. Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii. Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati. de cont cu cele din contabilitatea unitatii. Lipsa procesului verbal privind rezultatele inventarierii. S S de control eficient Scăzut 3 Valorificarea inventarierii Stabilirea rezultatelor inventarierii. S S S Scăzut Mediu Scăzut 38 . Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune. Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.

12. nu corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2006. Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. Mediu Mediu Situatiile financiare nu corespund cerintelor Ordinului Ministerului de S Mediu T Există sistem de control eficient S Mediu S Scăzut Ridicat aprobate prin O.Casarea bunurilor deteriorate. Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele de verificare. 616/2006 .F. 39 . Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul instituiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Situatiile financiare anuale nu sunt semnate de persoanele abilitate. registrului inventar. Concordanta dintre inventar si datele Completarea necorespunzatoare a cuprinse in registrul inventar.2007conform modelelor Lipsa aprobarilor privind casarea S S bunurilor deteriorate.M. Finante. 4 Completarea registrului inventar 5 Auditarea situatiilor financiare anuale Componenta situatiilor financiare la 31. Respectarea intangibilitatii bilantului Bilantul de deschidere al anului 2007 de deschidere a exercitiului bugetar.P.

04.2009-15. in care au fost selectate numai 6 obiecte de auditat. disponibilititile banesti in numerar si in cont. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.03. Componenta comisiei de inventariere. OBIECTE AUDITABILE Decizia de numire a comisiei de inventariere. valorile matariele aflate in unitate de la terti valorile materiale aflate in custodie. activele necorporale. Declaratia de inceput de inventar.2009 Întocmit: Procedura analiza riscurilor a început cu elaborarea documentului Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. materialele aflate in folosinta personalului. Operarea la zi a evidentei tehnico-operative. investitiile in curs. şi s-a finalizat cu Tematica în detaliu a misiunii de audit. 7 26 4 5 6 NR LISTĂ 1 2 3 40 . Se inventariaza activele corporale. care a curpins 44 de operaţii auditabile. timbrele. Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnicooperativa. investitiile in curs valorile materiale aflate in curs de modernizare. Operarea la zi a evidentei contabile.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. regimul special. Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei.

În acest program sunt prezentate testele.2009 Întocmit: Durata Activitati TOTAL 1.03.ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN Programul de audit Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern şi se întocmeşte pe baza tematicii detaliate elaborată în prealabil. Acest program cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. cuantificările. Pregatirea misiunii de audit Persoane Locul 333 h 37 1 1 Implicare Desfasurarii auditor auditor comp. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu 2.2009-15.Tipărirea şi procesarea Declaraţiei de independenţă 41 Obiectivele Auditului A.04. Elaborarea acestui program are ca scop asigurarea conducerii departamentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor de către supervizor. audit intern . materiale probante pentru validarea acestora. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Program de audit intern Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. precum şi perioadele în care se efectuează verificările la faţa locului. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. audit intern comp. Pe baza Programului de audit public intern se întocmeşte programul intervenţiei la faţa locului care prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni şi le propun a le efectua. studiile.

audit intern comp. audit intern comp.Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 6.A.1 Efectuarea testărilor 3 5 8 8 2 auditor auditor auditor auditor auditor 2 162 38 10 auditor auditor comp. audit intern comp.P. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 1 auditor comp. . Interventia la fata locului OBIECTIV I Pregatirea inventarierii 1.Elaborarea Situaţiei puncte tari şi puncte slabe 7. financiarcontabilitate comp.I.4 Colectarea dovezilor deschidere TOTAL TOTAL 1.Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către Sructura auditata 4. audit intern comp. Redactarea Minutei şedinţei de B.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 1.3. Întocmirea programului de audit intern 8. Intocmirea Programului intervenţiei la faţa locului. audit intern 5. audit intern si financiarcontabilitate comp. audit intern si financiarcontabilitate comp. 9. audit intern comp. audit intern si 2 10 11 auditor auditor auditor 1. audit intern comp.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al 5 auditor 42 . Planificarea şi organizarea Sedinţei de deschidere cu comp financiarcontabilitate. 10. financiarcontabiliate comp.urilor 1.3 Elaborarea F. audit intern 6 auditor comp.

audit intern comp. audit intern comp.formei şi întocmirea Notei OBIECTIV II Inventarierea patrimoniului 2.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 3.1 Efectuarea testărilor 48 30 financiarcontabilitate auditor comp.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei OBIECTIV III Valorificarea inventarierii centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 3.I. financiarcontabilitate comp. financiarcontabilitate comp.urilor 43 2 auditor centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 4. financiarcontabilitate comp.3 Elaborarea F. audit intern comp. audit intern comp.1 Efectuarea testărilor 3.A.urilor 2. audit intern comp.P.4 Colectarea dovezilor 3. audit 2.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 4.1 Efectuarea testărilor 2 2 auditor auditor .2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2.I. audit intern si financiarcontabilitate 51 10 2 10 6 23 auditor auditor auditor auditor auditor comp. audit intern comp.I.4 Colectarea dovezilor 2 10 4 auditor auditor auditor centralizatoare a documentelor de lucru TOTAL 2. audit intern si financiarcontabilitate 22 6 auditor comp. .urilor 3.A.P.3 Elaborarea F.A. . audit intern comp.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei OBIECTIV IV Completarea registrului inventar 4.3 Elaborarea F.P. .

financiarcontabilitate comp.8 Concluzii 3 auditor 3 auditor comp. Revizuirea Raportului de audit intern 3.7 Discutarea constatarilor cu salariaţIIcompartimentului financiarcontabilitate 4. audit intern 6 auditor 15 auditor 27 4 10 auditor auditor auditor comp. audit intern comp. audit intern comp. dacă este cazul 5. Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor reţinute din punct de vedere al auditatului 6. financiarcontabilitate comp.4. Planificarea şi organizarea Reuniunii de conciliere. Finalizarea Raportului de audit intern 7. Raportul de audit intern TOTAL 1. audit intern comp. financiarcontabilitate 4. Obţinerea Raportului de audit intern aprobat de conducerea instituţiei 8.6 Planificarea şi organizarea Şedintei de închidere 4. Transmiterea recomandărilor aprobate către auditat 44 110 30 16 2 auditor auditor auditor comp. financiarcontabilitate 2 auditor 2 auditor C. financiarcontabilitate comp. financiarcontabilitate comp. Transmiterea Proiectului Raportului de audit intern la auditat şi solicitarea de răspuns în 15 zile 4. Redactarea proiectului Raportului de audit intern 2. audit intern . financiarcontabilitate comp.4 Colectarea dovezilor 2 auditor intern comp.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al continutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 4. audit intern comp.

04.audit intern Inventarierea patrimoniului comp.audit intern . lista de verificare.03. verificarea incompatibilitatilor.audit intern Valorificarea inventarierii comp.2009 Întocmit: LOCUL TESTARII DURATA TESTARII OBIECTIVE Pregatirea inventarierii TIPUL TESTARII Verificarea existentei si continutului procedurilor.D. lista de verificare. observarea fizica a completarii documentelor. situatii analitica probante. compararea datelor din balanta analitica cu cea sintetica si cu listele de inventariere. examinarea deciziei. audit intern DIRECŢIA PENTRU DIALOG. observarea fizica a completarii documentelor.2009-15. Urmărirea recomandărilor Iniţierea procesului de urmărire 24 auditor comp. Verificarea existentei si continutului procedurilor. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Programul intervenţiei la faţa locului Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. verificarea compensarilor si 45 AUDITOR comp. Verificarea existentei si continutului procedurilor.

compararea plusurilor si minusurilor stabilite in urma inventarierii cu cele inregistrate in evidenta operativa si contabila. De aceea. observarea Completarea registrului inventar fizica a completarii documentelor. Verificarea existentei si continutului procedurilor. comp. asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern.2008. Scopul organizării acestei şedinţe de deschidere este acela de a informa despre scopul auditului. examinarea registrului inventar. compararea datelor consemnate in registrul inventar cu cele din balanta de verificare sintetica intocmita la 31. stabilirea termenelor de raportare. obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru necesare derulării misiunii în bune condiţii. compararea rezultatelor inventarierii cu cele consemnate in registrul inventar. pe ordinea de zi a şedinţei de deschidere sunt cuprinse informări legate de auditorii ce vor forma echipa.a imputatiilor. acceptarea calendarului întâlnirilor. verificarea evaluarii si inregistrarii plusurilor. prezentarea în detaliu a tematicii. 46 . informări despre obiectivele misiunii.audit intern ŞEDINŢA DE DESCHIDERE Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului are loc la instituţia auditată. cu participarea auditorilor interni şi a personalului instituţiei sau structurii auditate.verificarea notelor contabile intocmite ca urmare a valorificarii inventarului si inregistrarea acestora in evidenta contabila. observarea fizica a completarii documentelor.12.

2009-15. echipa de auditori.Pentru desfăşurarea acestei proceduri. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Minuta şedinţei de deschidere Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. persoanele care participă la şedinţă etc. La şedinţa de deschidere participă şi conducătorul compartimentului de audit.stenograma şedinţei de deschidere care cuprinde redactarea în detaliu a discuţiilor.2009 Întocmit: A. auditorii contactează telefonic instituţia sau structura auditată pentru a stabili data întâlnirii.menţiuni generale în care sunt prezentate tema misiunii de audit. Lista participanţilor: Numele si prenumele Anitei Felicia Gafencu Camelia Bertea Elena Barzoies Emanuela Aparaschive Iulian Functia Director economic Auditor intern Referent sup Inspector asist Referent Directia/ Compartiment Comp audit int Comp fin-contab Nr de telefon Adresa Semnatura Comp fin-contab Comp fin-contab Comp fin-contab B.04. auditorii întocmesc Minuta şedinţei care se desfăşoară pe două mari grupe de probleme şi anume: . După întocmirea minutei şedinţei.03. În timpul şedinţei de deschidere. aceasta se îndosariază în dosarul permanent al misiunii de audit. Stenograma şedinţei de deschidere: 47 . DIRECŢIA PENTRU DIALOG. .

V Data sedintei de deschidere: 18. Valorificarea inventarierii 4. inclusiv a participanţilor.03. Tema misiunii de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia II. efectuarea de teste asupra muncii lor şi pentru a lua interviuri. convenirea unor aspecte procedurale. Auditorul intern a prezentat principalele aspecte legate de misiunea de audit ce urmeaza a fi efectuata: I . posibilităţi de imprimare). 48 .2008-31. cursul auditului.03. S-a stabilit ca orice problema constatata pe parcursul misiunii care necesita precizari si discutii suplimentare se va lamuri la momentul respectiv fara a fi necesar sa se stabileasca cu anticipatie un calendar al intalnirilor. prezentarea programului intervenţiei la faţa locului. Perioada supusa verificarii: 01. informarea sistematică asupra constatărilor. obiectivele auditabile care se a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective.01.2008.2009 Auditorul a inmanat dnei Director economic Carta auditului public intern. IV Durata interventiei la fata locului: 14. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în stabilirea Reuniunii de închidere. stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea misiunii de stabilirea persoanelor pe care auditorul le poate contacta în vederea colectării informaţiilor.2009.04. Pregatirea inventarierii 2. prezentarea tematicii în detaliu. III.12.În cadrul şedinţei s-a procedat la: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit. Inventarierea patrimoniului 3. In vederea realizarii misiunii de audit auditorul a solicitat sa i se puna la dispozitie urmatoarele documente : intenţionează a fi realizate după analizele de risc efectuate.2009-15. Obiectivele misiunii de audit : 1. calculator. Completarea registrului inventar. prezentarea obiectivelor generale şi semnificaţia auditului intern. audit (spaţiu de lucru.

procesul verbal al inventarierii.Balantele analitice la 31. furnizori. DIRECTOR ECONOMIC. debitori si creditori diversi.Dosarul cuprinzand inventarierea anuala si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar (decizia de numire a comisiei de inventariere. se face analiza datelor şi informaţiilor. se verifică înregistrările contabile. după care aceştia îşi stabilesc obiectivele şi un Program de lucru. se evaluează eficienţa şi eficacitatea controalelor interne etc.  Încheierea şedinţei. aprobarile privind scoaterea din functiune a imobilizarilor si casarea obiectelor de inventar. analiza şi evaluarea acestora. se va întocmi câte o Fişă de identificare şi analiză a problemelor. extrase de cont debite). În cadrul acestei etape se urmăresc mai multe proceduri:  Colectarea dovezilor în care se intervievează personalul din departamentele supuse auditării.2008. Răspunsul la aceste întrebări îl primeşte prin testele efectuate.  Constatarea şi raportarea iregularităţilor.Registrul inventar. aceştia elaborează un Chestionar de control intern în care îşi pun întrebări de forma ce. .. (Pentru imobilizari si stocuri balantele analitice vor fi intocmite pe conturi si gestionari). auditorii îşi stabilesc logica efectuării operaţiilor în vederea identificării riscurilor.Balantele de verificare la 31. Pentru fiecare problemă cuprinsă în programul de lucru.  Revizuirea documentelor de lucru. AUDITOR.12. CAPITOLUL III: Intervenţia la faţa locului Intervenţia la faţa locului este etapa în care se realizează efectiv activitatea de audit şi constă în colectarea informaţiilor din documente. când şi cum. obiecte de inventar.12. 49 . .2008 la active fixe. materiale. unde. listele de casare.. Mai întâi. În cazul în care se constată anomalii sau disfuncţii. . listele de inventariere. cine. Intervenţia la faţa locului permite echipei de auditori parcurgerea unor etape logice în activitatea de audit.

procesate şi raportate în formă electronică. Probele de audit. Evidenţele contabile includ. Auditorul obţine unele probe de audit testând evidenţele contabile. Totuşi. datorită faptului că 50 . care sunt cumulate ca natură. Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare pe baza evidenţelor contabile ale entităţii.Colectarea informaţiilor Acest procedeu permite colectarea unor informaţii suplimentare faţă de cele colectate în perioada de pregătire. registrul jurnal şi registrul inventar. operaţiunile şi obiectivele de conformitate ale unei entităţi. auditorul poate stabili că evidenţele contabile sunt consecvente la nivel intern şi poate fi de acord cu situaţiile financiare. „Probele de audit” reprezintă totalitatea informaţiilor utilizate de auditor pentru emiterea unei concluzii pe care este bazată opinia de audit. în general: evidenţele înregistrărilor iniţiale şi evidenţele justificative. de exemplu. În plus. cum ar fi angajamentele de audit anterioare şi procedurile unei firme de control al calităţii pentru acceptarea clienţilor şi continuarea contractelor cu clienţii deja existenţi. înregistrări contabile şi alte ajustări ale situaţiilor financiare care nu sunt reflectate în înregistrările contabile oficiale. pentru asigurarea unei evidenţe suficiente. includ probe de audit obţinute din procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului şi pot include probe de audit obţinute din alte surse. reconcilierile şi prezentările de informaţii. calculele. reefectuând procedurile urmate în procesul de raportare financiară şi reconciliind categoriile şi aplicaţiile aferente ale aceloraşi informaţii. alte evidenţe cum ar fi documente de lucru şi foi de calcul care justifică alocările costurilor. prin efectuarea unor astfel de proceduri de audit. şi includ toate informaţiile conţinute în evidenţele contabile care stau la baza situaţiilor financiare şi a altor informaţii. prin intermediul analizei şi revizie. cum ar fi verificări şi înregistrări ale transferurilor electronice de fonduri. Înregistrările din evidenţele contabile sunt adesea iniţiate. Auditorul trebuie să obţină suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil să emită concluzii rezonabile pe care să se bazeze opinia de audit. înregistrate. complete şi relevante. evidenţele contabile pot face parte din sisteme integrate care distribuie date şi asigură suport pentru toate aspectele legate de raportarea financiară. facturi. contracte. Nu se aşteaptă ca auditorii să abordeze toate informaţiile care există. care să ofere o bază solidă pentru formularea constatărilor şi a concluziilor auditorilor.

auditorii utilizează o serie de tehnici şi instrumente de audit. în cazul constatării unor anomalii sau disfuncţii în activitatea auditată. date comparabile cu privire la concurenţi (etalonare). Aceste informaţii trebuie însă consemnate în documentele care reprezintă instrumente cu care auditul intern îşi realizează scopul. • • colectează documentele pentru întreaga misiune de audit. Aceasta este faza în care se colectează dovezile în vederea formulării constatărilor. Observarea fizică. observării şi inspecţiei. În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de audit. relevante şi folositoare. Principalele tehnici de audit sunt: – – – – Verificarea. pe care le transmit conducătorului compartimentului de audit public intern. În cursul acestei proceduri. Cu ajutorul acestor tehnici auditorul colectează informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii de audit. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.evidenţele contabile de sine stătătoare nu furnizează suficiente probe de audit pe care să se fundamenteze o opinie de audit asupra situaţiilor financiare. • îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii. le etichetează şi le numerotează. Analiza. Alte informaţii pe care auditorul le poate utiliza ca probe de audit includ procese verbale ale şedinţelor. precum şi alte informaţii constatate de auditor sau disponibile acestuia care îi permit să emită concluzii în urma unor analize valide. pentru fiecare din problemele constatate întocmesc fişe de identificare şi analiză a problemelor (FIAP-uri). informaţii obţinute de auditor din proceduri de audit de genul investigaţiilor. auditorul obţine şi alte probe de audit. manuale de control. auditorii parcurg mai multe faze în activitatea de audit: • efectuează testele şi procedurile stabilite în programul de audit şi stabilesc dacă dovezile obţinute sunt suficiente. Conducătorul compartimentului de audit public intern va analiza şi va aproba testele şi fişele de identificare şi analiză a problemelor. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI 51 . rapoarte ale analiştilor. confirmări de la terţe părţi. concluziilor şi recomandărilor. Interviul. pe baza cărora întocmesc Chestionarul – listă de verificare.

04.modul de efectuare a inventarierii.03. .responsabilul cu gestionarea bunurilor? DA NU OBSERVAŢII Decizia X 165/08.2009 Întocmit: ACTIVITATEA DE AUDIT Inventarierea patrimoniului 1.componenţa comisiei.data de începere şi terminare a operaţiunilor.2008 X X Nu a fost cazul S-a luat declaraţie de la X gestionarul Aparaschive Iulian 52 .gestiunea supusă inventarierii.numele responsabilului comisiei. . Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau juridică.COMPARTIMENT AUDIT INTERN Chestionar lista de verificare Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. . Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat declaraţii de la gestionarul. 3. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 2.11. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost menţionate datele obligatorii privind : . Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat prin decizia scrisă a conducerii ? 5. de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii? 4. .2009-15.

abandonare şi cauzelor acestora? 11. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de inventariere pe locuri de depozitare. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru investiţii sistate sau abandonate. Au fost inventariate lucrările de modernizare. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori deţinute? X X Nu a fost cazul X X X X Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul X 53 . au fost întocmite liste de inventariere separate sau situaţii analitice separate? 15. pe gestiuni şi pe categorii de bunuri? 12. cu indicarea aprobărilor de sistare. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie? 10. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în evidenţa DDFSS? 8. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii? 14. inutilizabile. deteriorate. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont. Pentru bunurile depreciate. fără mişcare. sau pe baza punctajelor reciproce? 18.6. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost inventariate? 9. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost dată în prezenţa sa? 7. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în liste de inventariere separate? 16. reparaţii prin verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ? 17.

totalizate. Elementele de activ şi pasiv inventariate. BCF urile au fost înscrise în listele de inventariere la valoarea lor nominală? 21. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere fără spaţii libere şi fără ştersături? 24. Mărcile poştale. Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în Registrul inventar pe baza listelor de inventariere. 2008? 20. proceselor verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică conţinutul fiecărui post de bilanţ? 26. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau responsabili pe locuri de folosinţă? 23. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la valoarea de inventar a bunurilor. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a verificat realitatea soldurilor conturilor respective? 22. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un proces verbal? X X X X X X X X X X 54 . Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.19. care nu reprezintă bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte. starea acestora şi valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate? 28. care justifică soldul conturilor sintetice? 25. pentru a reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv? 27.

29. propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? 32. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului instituţiei? X 55 . Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde următoarele elemente: . depozitarea şi conservarea. asigurarea integrităţii bunurilor? Pentru plusurile. cu mişcare lentă propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar declasarea.data întocmirii – – numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere gestiunea inventariată data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere rezultatele inventarierii concluziile şi propunerile comisiei de inventariere cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate persoanele vinovate propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile volumul stocurilor fără mişcare. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor. bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? 31. lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii X – – – – – – – – – 30. pagubelor şi deprecierilor constatate. pierderilor. al plusurilor. casarea unor bunuri constatări privind păstrarea.

consecinţele asupra activităţii. Există concordanţă între datele din Registrul inventar. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate conform Legii nr.operativă în termen de trei zile de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de credite? 35. balanţa de verificare la 31. care arată că „auditorii interni trebuie să-şi fondeze concluziile şi rezultatele misiunii lor pe analize şi evaluări adecvate”. Pentru fiecare disfuncţionalitate sau neregulă se întocmeşte câte o fişă care prezintă în rezumat cauzele apariţiei acesteia. 82/1991 republicată. Acesta are cinci părţi. şi anume: problema. FIAP-ul este un document întocmit în baza cerinţei Normei 2. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea inventarierii pentru solutionarea propunerilor? 34. Fişele de identificare şi analiză a problemelor sunt transmise conducătorului compartimentului de audit public intern. care la rândul său informează conducerea instituţiei sau a structurii auditate. 56 . Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa tehnico .33. consecinţele şi recomandările.2008 şi posturile înregistrate în bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv stabilite pe baza inventarului? Constatarea şi raportarea iregularităţilor Această procedură presupune consemnarea în documente a disfuncţionalităţilor şi iregularităţilor constatate în urma culegerii dovezilor şi analizării lor. cu modificările şi completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? X Nu a fost cazul Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii Nu s-au constatat diferenţe cu ocazia inventarierii 36. constatarea.320.12. şi recomandările pentru rezolvare. cauzele.

FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. CONSTATĂRI: 57 .Deşi problema este trecută prima în document. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani.03. deoarece pe parcurs mai pot apărea completări. 2. PROBLEMA: Programul şi perioada inventarierii la Direcţia pentru Dialog.04. aceasta este lăsată la urmă. DIRECŢIA PENTRU DIALOG.2009 Întocmit: FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.2009-15. 1 1.

Această notă va fi adusă la cunoştinţă personalului instituţiei. CONSECINŢE: Personalul instituţiei nu a fost corect informat cu privire la programul şi perioada supusă inventarieii. 11: “Pe toată durata inventarierii.Pe toată perioada inventarierii nu au fost afişate la loc vizibil programul şi perioada supusă inventarierii.” 4. 5. în scopul susţinerii operative a comisiei de inventariere. CAUZE: Nerespectarea prevederilor OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv care precizează în art. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.03. RECOMANDĂRI: Preşedintele comisiei de inventariere va întocmi o notă privind realizarea efectivă a inventarierii patrimoniului. 2 Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14.2009-15. 3.2009 Întocmit: 1. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. PROBLEMA: 58 . Comisia de inventariere nu a transmis către personalul instituţiei o notă privind programul şi perioada supusă inventarierii.04. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil. la care va ataşa programul şi perioada supusă inventarierii. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr.

4. RECOMANDĂRI: Declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar vor fi completate cu elementele lipsă. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani s-au constatat următoarele: ➢ nu este întocmit referatul contabilului şef. contabilul şef nu a valorificat în timp util informaţiile obţinute în urma inventarierii. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. 2. ➢ nu există temei legal înscris în decizia de inventariere. De asemenea declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar incomplete. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. ÎNTOCMIT. 3. CAUZE: Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare. ➢ pe declaraţia de început de inventar nu sunt trecute ultimile documente de intrare şi ieşire. CONSTATĂRI: La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu (inventarierea elementelor de active şi de pasiv) la Direcţia pentru Dialog. 5. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 59 . ➢ nu este întocmită declaraţia de sfârşit de inventar. CONSECINŢE: Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul instituţiei din cauza faptului că.Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog. OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. ceea ce a dus la o denaturare a rezultatelor. iar contabilul şef va verifica dacă rezultatele stabilite în urma inventarierii sunt conforme cu realitatea.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG. 3 1. Astfel. în urma misiunii 60 . FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani.03.2009-15. 2.04. PROBLEMA: Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog.2009 Întocmit: FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. CONSTATĂRI: La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii s-a constatat că mijloacele fixe dintr-un birou nu au fost trecute în listele de inventariere.

5. RECOMANDĂRI: Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. s-a stabilit că cele două calculatoare. considerate lipsă sunt în unitate. 3. 9 pct. CONSECINŢE: Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul Direcţiei pentru Dialog. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.de audit desfăşurate la această instituţie. care prevede în art. Familie şi Solidaritate Socială Botoşani. 4. De asemenea listele de inventariere vor fi completate şi se va trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit. CAUZE: Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare. b ca “să se identifice toate locurile (încaperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate”. OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. 61 .

04.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Modul de organizare şi de efectuare a OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Declaraţiile de început şi de FIAP 2 inventarierii întregului patrimoniu la Normelor Solidaritate Socială Botoşani privind organizarea şi sfârşit de inventar vor fi cu elementele Direcţia pentru Dialog.2009 Întocmit: Nr Constatarea Actele normative încălcate Recomandări comisiei FIAP de FIAP 1 crt 1 Programul şi perioada inventarierii la OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Preşedintele Direcţia pentru Dialog. la care va supusă inventarierii. Familie şi efectuarea inventarierii elementelor de completate active şi de pasiv care precizează în art. Această notă va fi adusă la cunoştinţă programul şi perioada inventarierii vor ataşa programul şi perioada fi afişate la loc vizibil.03. lipsă. efectivă 11: “Pe toată durata şi inventariere va întocmi o privind a realizarea inventarierii inventarierii. privind organizarea efectuarea inventarierii elementelor de notă active şi de pasiv care precizează în art. patrimoniului.2009-15. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. iar contabilul şef va 62 .” 2 personalului instituţiei. Familie şi Normelor Solidaritate Socială Botoşani.

verifica dacă rezultatele programul şi perioada inventarierii vor stabilite în urma inventarierii 3 Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru Dialog.11: “Pe toată durata inventarierii.” . Listele de inventariere vor fi FIAP 3 completate şi se va trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit 63 .Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi modificările ulterioare . Familie şi Solidaritate Socială Botoşani fi afişate la loc vizibil.OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv sunt conforme cu realitatea.

FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Minuta şedinţei de închidere Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia Perioada auditată 14. precum şi recomandările finale din Proiectul raportului de audit public intern. auditorii se asigură că Raportul de audit este clar. fundamentat şi relevant. conducătorul instituţiei sau structurii auditate şi auditorii din echipa care a efectuat misiunea de audit. Şedinţa de închidere este planificată de către secretariatul structurii de audit. auditorii pregătesc documente doveditoare suplimentare.2009-15.03. conducătorul structurii de audit şi auditorii se pun de acord cu modificările ce trebuie făcute. obiectiv sau părtinitor.04. În cazul în care se cer modificări ale raportului. DIRECŢIA PENTRU DIALOG. La şedinţa de închidere participă conducătorul compartimentului de audit.2009 Întocmit: A. Conducătorul instituţiei sau al structurii auditate îşi va spune părerea în legătură cu constatările auditorilor. Pentru eventualele modificări ale raportului. auditorii interni îşi prezintă opinia către conducătorii instituţiei sau structurii auditate. Şedinţa de închidere este rezumată de auditori într-un document numit „Minuta şedinţei de închidere”. îndosariază aceste documente şi modifică Raportul de audit. În această fază.Închiderea şedinţei În şedinţa de închidere. cu recomandările acestora şi îşi exprimă eventual dorinţa de a se face unele corecţii. Lista participanţilor: Numele si prenumele Functia 64 Directia/ Nr de Adresa Semnatura .

s-au prezentat recomandările făcute de auditori şi termenul de ducere la îndeplinire . conducătorul unităţii îşi declară poziţia cu privire la constatările făcute de auditorul public intern.s-au prezentat FIAP-urile întocmite cu ocazia efectuării misiunii de audit public.s-au prezentat acţiunile desfăşurate în cadrul misiunii de audit public intern.s-a prezentat Raportul de audit intern spre studio şi pentru înaintarea eventualelor puncte de vedere a reprezentanţilor unităţii. Stenograma şedinţei de închidere: .Anitei Felicia Gafencu Camelia Bertea Elena Barzoies Emanuela Aparaschive Iulian Director economic Auditor intern Referent sup Inspector asist Referent Compartiment Comp audit int Comp fin-contab telefon Comp fin-contab Comp fin-contab Comp fin-contab B.auditorul a prezentat în cadrul şedinţei concluziile privind desfăşurarea misiunii de audit şi constatările care au fost cuprinde în proiectul de raport de audit intern întocmit. . . după studierea Raportului de audit intern. . menţionând că nu sunt obiecţii asupra raportului de audit şi ca urmare nu sunt necesare modifcări şi nu este necesară şi o şedintă de conciliere.în cadrul şedinţei de închidere. 65 . . ÎNTOCMIT.

proiectul se întocmeşte pe baza FIAP-urilor. ordinul de serviciu. echipa de auditare.în raport trebuie exprimată opinia auditorului intern în legătură cu constatările auditului.prezentarea procedurilor. astfel: . Proiectul raportului de audit public intern trebuie să cuprindă următoarele elemente: . nu conţine însă punctul de vedere al instituţiilor sau sectoarelor auditate în legătură cu aceste recomandări. . durata şi perioada auditării etc. 66 . astfel încât activitatea acestora să aibă o finalitate şi să-şi îndeplinească obiectivul de informare al conducerii în legătură cu activitatea auditată. Elaborarea proiectului de raport de audit În prealabil. De asemenea. Această procedură este necesară deoarece observaţiile cuprinse în acest proiect nu au fost încă obiectul aprobării şi. proiectul raportului de audit nu conţine planul de acţiune. Planul de acţiune este documentul anexat la raportul definitiv şi cuprinde informaţii cu privire la momentul şi persoanele care pun în aplicare recomandările propuse în raport.prezentarea constatărilor determinate de auditori în urma efectuării misiunii de audit.pe baza constatărilor trebuie făcute recomandările.. înainte de întocmirea raportului propriu-zis de audit.date de identificare în care sunt prezentate baza legală. . . deoarece constatările culese de auditori în etapele anterioare trebuie materializate. Elaborarea raportului de audit public intern este o etapă importantă şi necesară în acelaşi timp. .prezentarea concluziilor şi recomandărilor stabilite în urma efectuării misiunii. nu pot fi considerate definitive. materialele întocmite în cursul misiunii de audit public intern. .constatările din proiect trebuie să fie însoţite de documente şi să fie legate strict de misiunea de audit. .prezentarea în anexe a documentelor şi materialelor care justifică concluziile din raport. deci. Deşi acest document conţine recomandările auditorilor. se întocmeşte un proiect. .CAPITOLUL IV: Raportul de audit public intern A altă etapă a misiunii de audit public intern o constituie elaborarea raportului de audit public intern. metodelor şi tehnicilor folosite.scopul şi obiectivele misiunii. . care trebuie să aibă rolul de a reduce pierderile potenţiale. documentelor şi materialelor examinate. normele româneşti prevăd respectarea anumitor cerinţe. Pentru elaborarea proiectului de audit public intern.

com Nr. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ Directia de Munca si Protectie Sociala a Judetului Str.DIRECŢIA PENTRU DIALOG. Tel. dmbt_af@yahoo.com./Fax: + 0231 53 67 26/ + 0231 51 32 47 e-mail: dgmss_bt@hotmail. RAPORT DE AUDIT INTERN MISIUNEA DE AUDIT INTERN: ACTIVITATEA DE INTENTARIERE ŞI VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA Structura auditată: Compartimentul financiar-contabilitate 2009 I INTRODUCERE : 67 . DIRECTOR EXECUTIV. nr.04.11027/12.85. Calea Nationala.2009 AVIZAT.

4. 400/2003. Organizarea si Familiei.Valorificarea inventarierii. Solidaritatii Sociale 68 .Tipul de audit: Auditorul a efectuat un audit de conformitate pentru a evalua modul in care s-a stabilit situatia reala a elementelor de activ si pasiv ce alcatuiesc patrimoniul Directiei pentru Dialog. 218 /14.01. OMFP 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.S. Datele de identificare a misiunii de audit Ordinul de serviciu nr. nr. 672/2002 privind auditul public intern. din care.Completarea registrului inventar. II.2009 Perioada supusa auditarii: 01. Baza legala a misiunii de audit: Legea nr.12.S.M. 3. MODUL DE DESFASURARE A MISIUNII DE AUDIT : si functionarea compartimentului se desfasoara conform Organigramei. 2.03.2008 Obiectivele misiunii de audit intern : 1. precum şi sarcinile de serviciu sunt stabilite prin fisele posturilor.2009 Auditor public intern: Structura auditata : Compartimentul financiar-contabilitate Durata misiunii de auditare: 14.03. Familie şi Solidaritate Sociala .2009-15. Regulamentului de ordine interioara aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii.04.F. Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M.Inventarierea patrimoniului. Scopul misiunii de audit este de a asigura ca inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS pe anul 2008 corespunde prevederilor legale.2008-31. Planul de audit public intern pe anul 2008. Relaţiile ierarhice de subordonare şi de colaborare. Entitatea auditata : Compartimentul financiar -ontabilitate a functionat in perioada supusa auditarii cu un numar de cinci salariati.Pregatirea inventarierii. trei salariati fac parte din randul personalului contractual.

03.urmărirea: pentru a se constata dacă toate operaţiunile au fost efectuate. ✔ Programul de audit.comparatia soldului registrului de casa. de închidere. dosarul cuprinzand inventarierea anuala . balantele de verificare la 31. decizia de numire a comisiei de inventariere.M.12. In vederea cunoasterii mediului de audit si a colectarii informatiilor necesare au fost examinate urmatoarele documente:         organigrama serviciului. 218 /14.2008 Registrul inventar . auditorul a urmarit respectarea principiilor auditarii stabilite prin Legea 672/2002 privind auditul public intern si Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M. . listele de inventariere.F. extrase de cont debite. valorii de inregistrare in contabilitate cu sumele trecute in listele de inventariere. procesul verbal al inventarierii.S.recalcularea: verificarea calculelor matematice.2009 aprobat de directorul executiv al institutiei. . 69 . nr. Fisele de magazie . ✔ Tematica in detaliu . In timpul misiunii.Auditarea activitatii compartimentului financiar-contabilitate s-a declansat in baza Ordinului de Serviciu nr. 400/2003. Ca tehnici de verificare au fost utilizate: . ✔ Rapoartele preliminare si finale de audit. ✔ Minutele şedinţelor de deschidere. Au fost intocmite urmatoarele materiale: ✔ Tabel puncte tari si puncte slabe. ✔ Programul interventiei la fata locului.S. .examinarea: pentru detectarea erorilor de inregistrare. Metode şi tehnici utilizate: Verificarea: în vederea stabilirii realităţi operatiunii de inventariere. Alte documente financiar contabile ce au legatura cu obiectivele misiunii de audit. soldurilor extraselor de cont. atributiunile stabilite prin fisele posturilor .

F. Evidenta cantitativa a materialelor este realizata pe baza fiselor de magazie... In conformitate cu articolul 30 din Regulamentul propriu de organizare si functionare a Directiei pentru Dialog.11. CONSTATĂRI 1...2008 intocmit de. iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza bonurilor de consum.. Intrarile de materiale s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie. Familie şi Solidaritate Sociala si a fisei postului raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine compartimentului financiar -contabilitate. director adjunct economic. a Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii.2008.. 70 . Nu exista incompatibilitati in ceea ce priveste constituirea comisiei de inventariere.. S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian..2008.11. avand in vedere Referatul 7220/08.. 1753/2004. sunt efectuate punctaje periodice intre gestionar si reprezentantii compartimentului Contabilitate in vederea eliminarii deficientelor .. Ca instrument de audit s-a utilizat chestionarul-lista de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare obiectiv auditabil. 82/1991cu modificarile si completarile ulterioare. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit prevederilor Legii Contabilitatii nr..observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de organizare si desfasurare a activitatii de inventariere. Instruirea comisiei de inventariere s-a efectuat de catre Directorul adjunct economic intocmindu-se procesul verbal nr. 7240/08.. III..Pregatirea inventarierii. Comisia de inventariere a fost numita prin Decizia Directorului executiv numarul 165/08. din aceasta nefacand parte gestionarii sau contabilii ce tin evidenta gestiunilor inventariate.. a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aprobate prin Ordinul M.11.. Evidenta tehnico-operativa si cea contabila sunt tinute la zi.P. unde au fost evidentiate operatiunile de intrare si iesire a acestora si stocul faptic existent.....

Inventarierea patrimoniului. Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22. 71 . Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate. Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice.Valorificarea inventarierii Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe. fara stersaturi si spatii libere. obiectelor de inventar si materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii . sunt completate citet. Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare. Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar. Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care a efectuat valorificarea inventarierii. Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi. sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar si de membrii comisiei de inventariere. Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond.2.2004.11. Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici nu a fost necesara acordarea de scazaminte. forma si continut prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii. auditorul a observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat. Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului. Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni. 3. conturi de valori materiale.

1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv. materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere. rezultatele inventarierii. sistemul este funcţional şi daca se duc la îndeplinire recomandarile auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati. apreciez ca în ceea ce priveşte activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS la data de 31. infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate. Se recomanda: – – – revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a acestora. IV CONCLUZII SI RECOMANDARI Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii patrimoniului. 4. intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.Completarea registrului inventar Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul inventar.12. Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta situatia reala a elementelor de activ si de pasiv. numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere. este aprobat de catre Directorul 72 . numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere. Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii executiv al institutiei.Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii. efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr.2008. Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.

toate documentele verificate. AUDITOR.Incheiere Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de 30. Constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile. a constatarilor efectuate in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. DIRECTOR. Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile. a programului de audit si a celor de interventie la fata locului.03. Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se compartimentului auditat.05. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fişă de urmărire a recomandărilor Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditată 14.2009 73 .2009. CAPITOLUL V: Urmărirea recomandărilor DIRECŢIA PENTRU DIALOG. CONTABIL SEF.04.2009-15.

2009-15.efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr.03. Recomandarea .reviruirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare acestora.05.04. FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fişă de evaluare a misiunii de audit intern Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditată 14. . .intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate.2009 Întocmit: 74 . 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.mentat mentat data implementarii CAPITOLUL VI: Supervizarea DIRECŢIA PENTRU DIALOG. 3.2009 Imple. 2.Data planificata/ mentat Imple.Întocmit: Nr cr t 1. permanent permanent pana la 30.Partial Neimple.

auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat Obiectivul auditului. competente. concise. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii.Bugetul de timp efectiv: 333 ore În etapa de pregătire a misiunii. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. 1 Bugetul de timp planificat: 333 2 3 4 5 Observaţii X X X X X X X X X X X X X X X X X Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • • • • • 1 pentru nesatisfăcător 2 pentru slab 3 pentru satisfăcător 4 pentru bine 5 pentru foarte bine 75 . respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. scopul.

Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi.Valorificarea inventarierii Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe. Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului. conturi de valori materiale.11. sunt completate citet. fara stersaturi si spatii libere. sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar si de membrii comisiei de inventariere. S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian. Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22.2004. forma si continut prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii. 2. Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare. Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni. 76 . Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond. Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate. obiectelor de inventar si materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii . Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice. auditorul a observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat.Inventarierea patrimoniului.s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie. 3. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii. iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza bonurilor de consum.

4. IV CONCLUZII SI RECOMANDARI Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii patrimoniului.12.2008. rezultatele inventarierii. Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii.Completarea registrului inventar Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul inventar. materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere. infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate. este aprobat de catre Directorul 77 .Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care a efectuat valorificarea inventarierii. Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar. apreciez ca în ceea ce prive te activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS la data de 31. Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici nu a fost necesara acordarea de scazaminte. numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere. sistemul este func ional i daca se duc la îndeplinire recomandarile auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati. Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere. Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta situatia reala a elementelor de activ si de pasiv. Se recomanda: revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a acestora. Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii executiv al institutiei.

DIRECTOR. a constatarilor efectuate in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele i condi iile prev zute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. toate documentele verificate.2009. AUDITOR. Constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile. CONTABIL SEF. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active i de pasiv. Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se compartimentului auditat. Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile. CAPITOLUL V: Urm rirea recomand rilor 78 . a programului de audit si a celor de interventie la fata locului.- intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate. Incheiere Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de 30.05.

05.2009 Întocmit: Nr crt 1.Partial Neimple. .intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate. 2.reviruirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare acestora.DIREC IA PENTRU DIALOG. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de active i de pasiv.2009 Imple.mentat mentat data implementarii CAPITOLUL VI: Supervizarea 79 .efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele i condi iile prev zute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 3.Data planificata/ mentat Imple. FAMILIE I SOLIDARITATE SOCIAL BOTO ANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fi de urm rire a recomand rilor Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului i valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditat 14.03. Recomandarea . permanent permanent pana la 30. .04.2009-15.

A existat o bun comunicare între auditor i conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele i nevoile audita ilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manier eficient i la timp Audita ii au avut posibilitatea s revad constat rile i recomand rile când au fost identificate problemele Normele de audit intern.03. relevante i folositoare Documentele au fost completate în mod corespunz tor i în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat 1 Bugetul de timp planificat: 333 2 3 4 5 Observa ii X X X X X X X X X X X X X X X X 80 . scopul.2009 Întocmit: Bugetul de timp efectiv: 333 ore În etapa de preg tire a misiunii.DIREC IA PENTRU DIALOG. au fost respectate Constat rile de audit demonstreaz analize profunde i concluzii.04. procedurile i bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficient folosire a resurselor de audit A existat o bun comunicare între auditor i auditat i între auditor i conducerea structurii de audit intern. competente. FAMILIE I SOLIDARITATE SOCIAL BOTO ANI COMPARTIMENT AUDIT INTERN Fi de evaluare a misiunii de audit intern Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului i valorificarea rezultatelor inventarierii Perioada auditat 14. respectiv sunt formulate recomand ri practice pentru probleme identificate Comunic rile scrise au fost clare.2009-15. obiective i corecte Exist probe de audit care s sus in concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. auditorul a identificat riscurile i controalele prev zute pentru procesele legate de obiectivele de audit i a estimat corespunz tor riscurile activit ii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat Obiectivul auditului. concise.

Bugetul de timp efectiv: 333 ore Nivel de productivitate personal al auditorului intern. Bugetul de timp planificat: 333 1 2 3 4 5 Observa ii X Tabelele de mai sus vor fi completate inând cont de urm torul sistem de punctaj: y y y y y 1 pentru nesatisf c tor 2 pentru slab 3 pentru satisf c tor 4 pentru bine 5 pentru foarte bine 81 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->