P. 1
Proiectare didactica

Proiectare didactica

|Views: 1,232|Likes:
Published by Vio Ban

More info:

Published by: Vio Ban on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Planificare calendaristica orientativa

1 ora / saptamanal — 34 ore / anual

Unrtatea de invatare

Ob. ref.

Continuturi

Nr.
ore

Sapt

Obs

SEMESTRUL 1

1. introducers fn
domeniul educatiei
plastice

1.1
4.1

Familiarizarea cu materiale si feme de lucru.
Instructiuni privind igiena si protejarea
sanatatii. Activitati demonstrative

2

I -II

2. Culorile spectrului
solar
KT

1.1.. 2.1.
2.2., 2.3.

Amestecuri de culori si nonculori
Dominanta cromatica Semnificatia
culorilor

4

III -VI

3. Punctul - element
de limbaj plastic

1.1., 3.2.
4.1.

Punctul - element de limbaj plastic
Rolul constructiv al punctului Rolul
decorativ al punctului

6

VII -XII

4. Linia - element de
limbaj plastic

1.1., 1.3.
4.1.

Rolul semnificativ al liniei Rolul liniei
Tn compozitia plastica Rolul liniei Tn
compozitia decorative

5

XIII -XVII

SEMESTRUL al ll-lea

5. Forma - element de
limbaj plastic

1.1..2.2.
3.1..3.2.
4.1.

Compozitia echilibrata a suprafetei decorative si a
spatiului plastic

15

XIX-
xxxlii

Forma plana
Forma spatiaia

6."Fantezie , forma si
culoare"
- miniexpozitie-

4.1.
3.2.

Expozitie cu lucrari ale elevilor
Evaluare

2

XXXIV-
XXXIV

39

•••' • :• . /. '. '"..'•..' ' ' , • ' ' •

Proiectare secventiala

Semestrul I

Continuturi
(detalieri)

Ob.
ref.

Activitatea de
mvatare

Resurse

Evaluare

Unrtatea de invatare nr. 1 : INTRODUCERE IN DOMENIUL EDUCATIEI PLASTICE ( 2 ore)

1. Materiale
si tehnici de
lucru
2. Materiale si
tehnici de
lucru

1.1.

4.1.

•compozitii figurative
si nonfigurative
realizate cu hartie si
culoare

Materiale: foi, pensoane, culori, suport muzical, planse.. -
Conversatia - Reactualizarea cunostintetor despre
instrumente, materiate si tehnici de lucru -Exercitiul -
Compozitia figurativa realizata pe suprafata foii de
desen "In vacant^"

Observarea
sistematica a
etevitor
Temade lucru
Tn clasa

• modelarea si
obtinerea unor
basoreliefuri si forme
spatiale.

Materiale. Planseta, plastilina, cutit de modelaj din
lemn, suport muzical, sala de clasa. - Instruire fn
privinta tehnicii de lucru. -Exercitii aplicative de
obtinerea unor basoreliefuri si forme spatiale "La
scaldaf sau "Crizanteme*

Tema de lucru
Tn clasa

Unrtatea de invatare nr.2: CULORILE SPECTRULUI SOLAR (4 ore)

1. Culorile
spectrului
solar

1.1.•compozitie
nonfigurativa realizata
cu ajutorul culorilor
spectrului solar.

Materiale: foi, pensoane, culori. - Instruire Tn privinta
tehnicii de lucru - Compozitie nonfigurativd realizata
cu ajutorul culorilor spectrului "CurcubeuT

Tema de lucru
Tn clasa

2. Culori
pnmare si

2.1.

•compozrtk: figurath/a
reafizata prin juxta-

- Demonstrate pentru fnsusirea cunostintetor noi si a
tehnicii de lucru

secundare
Nonculorile

punerea culorilor
primare, secundare si
a nonculoritor .

- Obtinerea unei compozitii figurative realizate prin
juxtapunerea culorilor primare, secundare si a
noncujprilpr ,Tapiserie°

Observarea
sistematica a
elevilor

3. Culori
calde si reci
Semnificatia
culorilor

2.2.•peisaj portret,
compozitie figu-rativa
realizata din nuantefe
grupei de culori calde
sau ate grupei de
culori reci.

F. - Insusirea cunostinteior noi si a tehnicii de lucru 1.
- Obtinerea unei compozitii figurative realizata din
culori reci sau calde "Camera mea"

Tema de lucru
Tn class

4. Culori
complemerv
tare
Dominanta
cromatica

2.3.•compozitie figurative
realizata cu o
dominanta de culoare,
folosind numai culori
complementare.

F. - Insusirea tehnicii de lucru – Obtinerea unei
compozitii figurative realizata din culori complementare
cu o dominanta cromatica "La circ" sau "Ctovn*.- Dialog
pe tema .Cum apreciezi iucrarea mear

Observarea
sistematica a
elevilor
Evaluare
reciproca

Unitatea de invatare nr.3: PUNCTUL - ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC (6 ore)

1. Punctul
-eiement de
limbaj plastic
2. Punctuf
-element de
limbaj plastic

1.1.
3.2.• observarea punc-

tului in natura, pe
imagini.

Materiale: Muzeul de arta 1: Invatare inturtiva -
Observarea punctului Tn natura si pe operele de arta
expuse la Muzeul de Arta (

Observarea
sistematica a
elevilor

• obtinerea puncielor
de dtferite forme,
marimi si culori,
folosind drferite
instrumente.

Materiale: plansa, penson, culori, creion. carioca, pix
Conversatia pentru reactualizarea cunostinteior si
Tnsusirea tehnicii de lucru. - Exercitii de obtinere a unor
compozitii figurative si nonfigurative toiosind puncte de
drferite marimi, culori si forme).

Tema de lucru
Tn clasa

3. Rolul
constructiv
al punctului
4. Rolul

•compozitii
nonf iurative in care
punctul sa alba rol
constructiv.

.- Exercitii dirijate de reactualizare a cunostinteior si
Tnsusirea tehnicii de lucru - Exercitiu aplicativ -"MozaJc" Tema de lucru
Tn clasa

40

constructiv al
punctului

4.1.

•compozitii figurative
Tn care punctul sa aiba
un roi constructiv.

. Expunerea - Prezerrtarea temei de lucru 1. - Crearea
compozitiei figurative ,Colegul de banca*. Tn care
punctul sa aiba rol constructiv (

Scara de
valori

5. Rolul
decorativ al
punctului

3.2.•compozitie decora-
tive in care sa folo-
seasca punctui ca
element de decoratie
pe pata plata

F.- Prezerrtarea temei de lucru l.-Exercitiu dirijat de
creare a unei compozitii figurative Tn care punctul sa
aiba rol decorativ "Ninge*

Sumativa

6. Rolul
decorativ al
punctului

4.1.•compozitii figurative
Tn care sa foioseasca
punctul ca element de
expresie plastica

- Conversatie privind tehnica de lucru si subiectul
ales. - Exercitiu liber de creare a unei compozitii Tn
care sa foioseasca punctul ca element de
expresie plastica.(

Tema de lucru
Tn clasa
Autoeva-
luare

Unitatea deivatare nr.4: LINIA ELEMENT DE LIMBAJ PLASTIC

LLinia
-element de
limbaj plastic

1.1

1.3.

• observarea liniei ca
element plastic, In
operele merilor pictori

Materiale : Albume de arta, plansa, penson, culori F. -
Observatia - Linia Tn operele marilor pictori, sugerarea
miscarii - Exercitii cu realizarea unor compozitii Tn care
linia sa fie elementul principal , Linii subtiri , linii groase*

Obs.
sistematica
Proba
practica

2.Expresl-
sivitate si
semnificatia
liniei

1.3.• interpretarea

- Prezerrtarea temei de lucru1.- Crearea unor compozitii
figurative Tn care linia sa exprime gingasia, forta,
singuratatea, calmul, echilibrul . Scoarta copacului"

Proba orala
Evaluare
reciproca

semnificatiei liniei Tn
functie de forma, sens
sau pozitie.

3. Expreshritate
si semnif-catia
liniei

1.3.•interpretarea semnifi--Exercitii de prezentare a temei de lucru(L- Exercitiul -
Crearea unor compozitii Tn care linia sa simbolizeze
liniste, gratie, armonie , Tesatura populara"

ProbS
practica

catiei liniei In functie
de grupare Tn inter-
vale egale/neegaie.

4.Rolul
constructiv al
liniei

4.1.•compozitie decora-
tive in care Smia sa
aiba rol constructiv.

.- Instruire privind tehnica de lucru si prezentarea temei
1.- Crearea unor compozitii Tn care linia sa aiba rol
constructiv " Copaci cu frunze si ramuri"

Evaluare
reciproca

S.Rolul
decorativ
al liniei

1.3.
4.1.•compozitie

decorativa Tn care
linia sa aiba rol
decorativ.

.- Prezentarea temei de lucru si a obiecrivelor
urmarite. -Exercitiu cu obtinerea unor compozitii in
care
linia sa aiba rol decorativ „ Obiecte populare"

Evaluare
sumativa

41

EDUCATIE MUZICALA

Planificare calendaristica orientativa

1 ora /saptamanal — 34 ore / anual

Manual de referinta:Jean Lupu,Fl. Chifu— Editura.CORINT

Unrtatea de
invatare

Ob.
ref.

Continuturi

Nr.
oreSapta-
mana

Obs

SEMESTRUL 1

1. Cantarea
vocala §i
instrumentala

1.1.
1.3.
2.1.
2.2.

•Cantare vocala.
•Cantare in cor. •Cantare
instrumentala.
•Irtstrumente musicale

5

I-V

2.7.

•Evaluare

2. Ritmul

1.2
1.3
1.5
1.8
2.2
2.6
3.5

•Durata sunetelor muzicale. •Pauzele muzicale. •Masura
de 2 si 3 timpi. •Doimea cu punct •Evaluare

9

V1-XIV

,

3. Melodia
-

1.4.
1.7.
2.6.

•Sunetele §i notele muzicale: Sol, Ml, La
•Sunetul si nota Do
ii

3

XV-
XVII

I

•Sunetele muzicale: Re, Fa.
•Legjtura dintre text si melodie.
•Constructia melodiei. •Evaluare

5

XVIII-
XXII

42

4.
Timbrul

2.4
3.2
3.2

•Sunete vocal-instrumentale
•Timbrul vocal si coral. •Timbrul
instrumental si orchestra. •Evaluare

4

XXIII
XXVI

5.
Genuri
muzicale

1.1
1.3
2.1
25

•Folclorul ocazional •Genuri
muzicafe de factura culta.
•Evaluare

3

XXVII
XXIX

3.5

6.

Interpretarea

1.2.
2.1
2.2

•cantarea armonica. •Cantarea
vocal-instrumentala. •Nuante.
•Tempo. •Evaluare

5

XXX-
XXXIV

Proiectare secventiala orientativa

Semestrul I

Continuturi
{detalieri)

Ob.
ref.

Act i v itatea de invatare

Resurse

Evaluare

Unitatea de Tnvatare nr. 1 : MELODIA (5 ore)

1. Cantarea
vocala.
Cantarea in
cor
i

11
21

•perfectionarea deprinderitor
de cantare in cotectiv.
•cantarea cotectiva, cu
dinamica si tempou adecvat,
•insusirea unor cantece.

Materiale: manual, casetofon, caseta cu
muzica de Ludwig van Beethoven. -
Conversatia de reactualizare- repertoriul
cunoscut, pozitia corpului, respiratia •exercitii de
Tncalzire a vocii •exercitiu mekxJic-.Oda bucuriei
din Simfonia IX de L. Van Beethoven,
Greiera§ul de Gr Teodosiu. -
ExercitiuKfnvatam cantandf (

Observarea
sistematica a
etevilor
Tema de
lucru Tn clasa

2.
Cantarea
instrumen-
tala

1.4. 2.5
,

•f olosirea jucanitor muzicale
Tn acompaniament;
•interpretarea canteceior cu
acompaniament.
•recunoasterea suneteior
produse de unele
instrumente muzicale.

Materiale disc / caseta, jucarii
muzicaleExercitiul. Incalzirea vocii •Tnvatarea
cantecului .Toba*- fotosind
acompaniament instrumental - Repetitie si
practica: intonarea cantecului cu miscari si
acompaniament la toba. - Activitate
transdisciplinar a- Confecbo narea unor
castagnete

Tema in
clasa
Observare
sistematica

3.
Instrumente
muzicale

1.5
1.3
1.8

•reproducerea vocala a unor
ritmuri simple; •identificarea
unor instrumente muzicale;
•auditie muzicala; •sesizarea
timbrelor diferite.

Materiale: aparatura pentru auditie -
Observarea: intuirea si descrierea
instrumentetor muzicale - Auditie muzicala:
.Petrica si lupuT. de Serghei Procofiev. -
Exercitiul- .Lucram si Tnvapm!"

Observarea
sistematica
Evaluare
scrisa

43

4. Auditie
muzicala

1.8
2.2
2.7

•audierea unor lucrari
muzicale; •interpretarea
canteceior cunoscute;
•realizarea unui desen cu
exprimare vizuala a
imaginilor auditive.

Materiale: aparatura pentru auditie,
creioane cotorate. - Exercitiul. Tncalzirea vocii
•interpretarea unor cantece cu si f
ara acompaniament •Auditie
muzicala-.Carnavalul animalelor*, de Camille
Saint Saens. - Activitate practica: realizarea
unui desen sugerat de muzica ascultata

Evaluare
orala
Tema
practica

5.
Evaluare

Competence evaluate: •capacitatea de intonare
corecta a canteceior Invatate: •cunoasterea
instrumentelor muzicale; • comptetare unor enunturi.

Proba orala
de evaluare
sumativa

Unitatea de invatare nr.2: RITMUL ( 9 ore)

1. Duratade
untimp

21

• intonatia, memorizarea
canteceior; • scrierea
semnetor grafice
reprezentand Tnaltimea si
durata suneteior muzicale;
•intonare ritmico-melodica; •
tactare intuitiva.

- Exercitiul- interpretare de exercitii metodice
sj ritmice• Observarea- .Observ si Tnvat1. -
Repetitie §i practica .Completez portativul!'(.-
Insusjrea cantecului .Cositur(- Exercitiul
aplicativ-Ex5/14

Tema de
lucru Tn clasa

2. Pauzade
patrime

1.3
1.8
2.1.

• scrierea semnetor grafice
reprezentand pauza;
•interpretarea unor exercitii
ritmico mekxJice, •intonare
dupa auz.

. - Conversatia- Verificarea notiunilor insusite
anterior - Repetitie si practica: fnsusirea
notiunilor de pauza de patrime, intonand:
•Cantec de toamna", - Exercitiul- ,Sa scriem
Sa exersam!" (

Observare
sistematica
Scarade
valon

3. Duratade
jumatatede
timp
-Optimea

2.5
2.7
1.7

• recunoasterea si scrierea
duratelor de jumatate de
timp; •intonarea carrtecetor
care contin vatorite Tnvatate;
•improvizatia metodica

. - Conversatia de sistematizare - Verificarea
notiunflor Tnsusite anterior (•.Exercitiul dirijat
-Tnsusirea notiunitor de optime, .Porumbrta*.
Jepurasii". - Exercitiul- compunerea unui
exercitiu muzicai cu durate de patrime si optime (

Evaluare
orala
Evaluare
scrisa

4 Duratade
doi timpi
Doimea

1.4
2.6

•recunoasterea si scrierea
duratelor de doi timpi;
•interpretarea cantecelor si
exercitiitor mekxjice; •joe
muzicai.

Audrtie probtematizata- cu sesizarea duratelor
suneteior muzicafe- Exercitiul- Tnsusirea notiunitor
Tluturas, fluturas!"( - Exercitiu aplicativ- .Exersam ,
fnvatam!*. - Joe muzicai: RPastreaza ritmul!"

Evaluare
orala
Observare
sistematica

5
Masurade
doi timpi

1.2
1.4
2.6

•tactrea intuitiva a metrului
binar •redarea cantecetor
ce au metodia in masura de
doi timpi; •aprecierea
aportului individual.

. - Exercitiu dirijat-verificarea notiunitor prin
exercitii rrtmice si melodice - Observarea
dirijata:,Observam, invatam s cantam. - Joc:
.Micul dirijor*(

Observarea
sistematica
Evaluare
reciproca

6.
Masurade
tret timpi

1.2
1.4
2.6.

•tactarea masurii.
•kiterpretare vocala;
•asocierea metodiei cu
miscan corporate.

. — Exercitiu dirijat-recrtare ritmicd, kJentitlcarea
timpitor masurii •Tnsusirea cantecului .Jara mea*
de D.G.Kiriac. - Joe: .Poftim la vals

Scarade
vatori
Evaluare
reciproca

7 Doimea
cu punct

1.4
2.2.

•redarea carrtecetor ce au
metodia in limita sunetetor
Tnvatate; •recitative rrtmice;
•audrtie muzicala.

- Exercitiu dirijat- Tnvatare .Cantecul
punctukir(roblematizarea-EX 2/21 (1 5. - Audrtie
muzicala: .Mica serenada* de W A Mozart

Evaluare
orala
Evaluare
scrisa

44

8. Colinde

3.5.

•clasfficarea tematica a
cantecelor din repertoriu;
•interpretarea colindelor
cunoscute Tn zona; •alegerea
cantecelor pentru serbarea
scolara

Materiate: aparatura pentru auditie. -
Conversatia pe tema- Colindul cantec
popular(•auditia si interpretarea unor
colinde(. -selectarea cantecetor pentru
serbare

Proba orala

9.
Evaluare

Competerrte evaluate:
•cunoasterea duratelor suneteior muzicale;
•tactarea masurilor de doi si trei timpi;
intonarea cantecelor din repertoriu.

Evaluare
sumatrva
scrisa
orald

Unitatea de Invatare nr.3: Melodia ( 3 ore )

1
Sunetele
Sol, Mi

1.4.
1.7.

•perceperea suneteior Sol,
Mi; •intonarea suneteior
Invatate. •scrierea semnetor
grafice reprezentand
Tnaltimea si durata
suneteior; •interpretare
vocala.

Materiale: aparatura pentru auditie - Conversatia
de reactualizare si sistematizare- Tnvatarea
cantecului .Melc, mete, codobelc*(1. - Exercitiu
aplicativ-.Completez portativul!"EX.2/26-
Practica si repetitie-.Gdrgdrita suparata"

;

:

2.
Sunetarisi
notaLa

1.4.
2.6.

•perceperea Tnattimii
sunetului La; •scrierea
semnului grafic
corespunzator sunetului si
notei La; •cantare vocala.

F. - Exercitiu^ Jnvatam cantandl^. - Exercitiul
aplicativ- cu denumirea notetor muzicale si
solfegiere (Joc..HoraUnirii

3. Sunetul
si notaDo

1.4
2.6

•perceperea si intonarea
sunetului Do; •cantare
vocala.

. - Practica si repetitie- .Tnvdtdm cantandl1. -
Exercitiul apfcativ-EX.5/29
. - Exercitiul-Tnvatarea unui cantec

45

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->