Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lectie

Propunator: Schiopu Ionut Laurentiu Data: 15.11.2011; Ora: 1000-1050; Unitatea de invatamant: Scoala Nr. 33, Craiova; Clasa de aplicatie: a VIII- a C; Ciclul curricular: Observare si orientare; Aria curriculara: Matematica si stiinte; Obiectul de invatamant: Matematica (geometrie); Unitatea de invatare: Relaii ntre puncte, drepte i plane; Tema lectiei: Poziii relative a dou plane. Plane paralele; Tipul lectiei: Lectie de predare-invatare; Competente generale:
1. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a algoritmilor de prelucrare a acestora 2. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din diferite domenii;

Competente specifice:
1. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de drepte i unghiuri n plan i spatiu;

Obiective operationale: a) cognitive: O1- sa recunoasca si sa descrie proprietatile unor figuri


geometrice

O2- sa foloseasca instrumentele geometrice pentru reprezentarea


corpurilor geometrice ;

O3- sa aplice proprietatile conceptelor in exercitii ; b)psiho-motorii: O4- sa adopte o pozitie corespunzatoare in banca pe
parcursul lectiei; O5- sa scrie lizibil pe caiete si la tabla; c)afectiv-volitive: O6- sa participe activ si constient la lectie; O7- sa manifeste interes fata de lectia de matematica;

Strategii didactice: expozitiva;


de tip dialogat; algoritmica (bazata pe activitatea elevilor);

Metode si procedee didactice folosite:


conversatia; explicatia; exercitiul; demonstratia;

Forma de organizare: frontala;


individuala;

Material didactic: manualul; culegere; Material bibliografic: - Manual: Matematica clasa a VIII-a - Mihaela Singer,
Cristian Voica, Consuela Voica, Editura Sigma. - Culegere: Matematica clasa a VIII-a , Editura Legis, Ionica Rizea; Durata: 50 minute; Locul de desfasurare: sala de clasa;

1.Momentele lectiei I.Moment organizatoric;

2.Ob op.

O4 O7

3.Continutul invatarii Reguli de comportare civilizata: -adoptarea unei pozitii corecte in banca; -anuntarea la raspuns se face prin ridicarea a doua degete;

4. Desfasurarea lectiei Activitatea propunatorului - activitatea elevului Organizarea colectivului de elevi si pregatirea materialelor necesare lectiei; asigurarea climatului de incredere intre elevi si intre invatator pentru realizarea , in conditii optime, a lectiei. Copiii sunt atenti la recomandarile primite, adopta o pozitie corespunzatoare in banca si un comportament adecvat. Se face prezenta .

5.Forma de organizare

6.Timp

Frontala

II.Verificarea temei pentru acasa;

Se verifica tema pentru acasa, comentandu-se ideile de rezolvare enuntate de elevi. Se clarifica eventualele nelamuriri.

Frontala

IV.Anuntarea noii lectii;

O6

Poziii relative a dou plane. Cum orele trecute am vorbit pozitia unei drepte fata de un plan, astazi vom trece Plane paralele la o noua lectie si vom vorbi despre pozitia a doua plane; plane paralele.

Frontala

V.Desfasurarea lectiei;

Daca avem doua plane distincte putem intalni urmatoarele situatii: a) Plane identice:

O5

Frontala

O6

Clasificare plane

b) Plane secante: cele doua plane au o singura dreapta comuna; 43

Individuala c) Plane paralele: Nu au nici un punct comun

O5

Teorema

Teorema: Daca un plan contine doua drepte concurente, paralele cu un alt plan, atunci cele doua plane sunt paralele.

O6

Frontala

43 O1

O2

O3

Exemplu: Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDABCD. Se cere: a) Aratati ca (ABC) paralel (ABC) b) Determinati pozitiile planelor (ABC) si (ADD), (ADC) si (ABC), (ABD) si (BCC), (DAC) si (ABD) Rezolvare:

Individuala

O1

a)

O2

AB || A'B' BC || B'C' AB,BC (ABC) A'B',B'C' (A'B'C') => (ABC) || (A'B'C) secante identice secante secante

Individuala 43

O3

b) (ABC) (ADD) = AD (ADC) = (ABC) (ABD) (BCC) = BC (DAC) (ABD) = AC

Frontala

VI. Feed-backul; VII Tema pentru acasa;

O6

Voi repeta impreuna cu elevii notiunile predate anterior;

Frontala

Pentru urmatoarea lectie de geometrie elevii vor avea de rezolvat exercitiile 2,4,6,10,14 de la pagina 104 din culegere.

Frontala

VIII Aprecieri; Voi face aprecieri individuale si generale privind modul de lucru al elevilor si comportarea acestora pe parcursul lectiei. Frontala 2