Sunteți pe pagina 1din 4

TEMPERAMENT I CARACTER

Constantin R dulescu-Motru (n. 15 februarie, 1868, Butoie ti, jude ul Mehedin i - 6 martie, 1957, Bucure ti), a fost un filosof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru romn, academician i pre edinte al Academiei Romne ntre 1938 - 1941, personalitate marcant a Romniei primei jum t i a secolului XX. ntre 1880 - 1885, Constantin urmeaz liceul la Craiova, pe care l va termina i absolvi la vrsta de 17 ani. n 1885 se nscrie simultan la Facultatea de Drept i la Facultatea de Litere i Filosofie, ambele din cadrul Universi ii Bucure ti. Cu Titu Maiorescu, care i este profesor, i care l remarc imediat, stabile te leg turi spirituale puternice i de durat . Frecventeaz , de asemenea, cursurile profesorilor Constantin Dumitrescu-Ia i, Bogdan Petriceicu Ha deu, V. A. Urechia, Grigore Tocilescu. n 1888, ob ine licen a n drept cu teza "Despre contracte", cu men iunea magna cum laude. n 1889, trece examenul de licen n filosofie cu lucrarea "Realitatea empiric i condi iile cuno tin ei" n vara anului 1889, n lunile iulie i august l nso e te pe Titu Maiorescu ntr-o c l torie n Austria, Germania i Elve ia. n Austria i Germania, vizitarea Vienei i a Mnchen-ului, a universit ilor prestigioase din aceste centre culturale i contactarea personal a unor personalit i marcante ale momentului au fost scopurile esen iale ale vizitelor. ntre 1890 i 1893 se stabile te n Germania. Dup ce a studiat un semestru la Mnchen, fiind student al lui Carl Stumpf, se mut la Leipzig. Acolo, timp de trei ani, lucreaz n laboratorul vestitului psiholog Wilhelm Wundt. Al turi de studiile psihologice, pe care le face sub ndrumarea profesorului Wundt, frecventeaz i alte cursuri, dintre care cele de fizic , fiziologie, chimie, psihiatrie imatematic sunt cele pe care le frecventeaz regulat. De asemenea, frecventeaz cursul de filologie romn , inut de profesorul Gustav Weigand. Se c s tore te cu o german , care refuz s -l nso easc n Romnia. Ca atare, aceast c snicie nereu it va fi desf cut ulterior. n 1892, i adaug numele de Motru la cel de R dulescu. Un an mai trziu, devine doctor n filosofie cu teza Zur Entwickelung von Kant's Theorie der Naturkausalitt. Henri Bergson a citat teza lui R dulescu-Motru n lucrarea Introduction a la Metaphysique. n1897 nfiin eaz Studii filosofice care va deveni "Revista de filosofie". ntre 1895 i 1899 este bibliotecar la biblioteca Funda iei Universitare Carol I. n 1918 devine director al Teatrului Na ional din Bucure ti. n 1923 este primit n Academia Romn pentru ca n 1938 s devin pre edintele acestei institu ii, func ie exercitat pn n 1941. Promator al psihologiei experimentale n Romnia , Constantin R dulescu Motru s-a remarcat ca un gnditor de excep ie. Cercet rile sale n domeniul psihologiei au condus la stabilirea adevarului indiscutabil c ntre con tiin i via a incon tient .

Cartea Crus de psihologie, aparut n anul 1923, cuprinde o partea a cursului de psihologie, inut de c tre Constantin R dulescu Motru la Facultatea de Litere a Universit ii din Bucure ti,cuno tin ele generale,de care are nevoie orice tn t doritor s - i ormeze o cultura filozofic . Alegerea i metoda de expunere a cuno tin elor le datoreaz autorul propiei sale experien e. n timpul activit ii lui a avut ocazia s constate , c vrsta cea mai deschis nv turii filozofice este vrsta adolescen ei, anii n care tn rul i formeaz personalitatea. Asemenea rezumate,la orice studiu,nu numai la cel de psihologie, omoara curiozitatea tiin ific a elevului, i l transform pe acesta ntr-un simplu memorizator de cuvinte. Mie mi-a pl cut cel mai mult subcapitolul Temperament i caracterpentru c autorul, Constantin R dulescu Motru, a vorbit am nun it despre ce este temperamentul i caracterul i claseficarea acestora nc de la nceputul psihologiei pn n anul 1923. Autorul ne spune c dispozi iile care sustin activitatea eului se grupupeaza n doua categorii principale:temperamentul i caracterul. Prin temperament n elegem dispozi iile organice,iar prin caracter,dispozi iile voin ei. Dispozi iile temperamentului stau la baza eului fizic,iar dispozi iile caracterului stau la baza eului moral, adic la baza personalita ii. Prin temperament,eul ia atitudine pe care i.o imprim constitu ia corpului fizic,prin caracter, pe ceea ce i.o imprim trecutul s u constient, adic lungul ir de fapte motivate pe care le-a s vr it el n trecut. Ereditatea i nsu irile dobndite n cursul experien ei individului au n ambele cazuri un rol nsemnat,dar,pentru temperament ereditatea are un rol predominant;n timp ce pentru caracter l au nsu irile dobndite. De un temperament r u nu poate fi nvinov it nimeni,fiindc el resfrnge firea omului ;de un caracter r u poate fi nvinov it i facut responsabil, c ci caracterul este n mare parte produsul experien ei con tiente a individului. Cum n via a practic oamenii se cunosc ntre ei dup faptele lor voluntare i cum la producerea acestor fapte dispozi iile de temperament i caracter ai influen e covrsitoare este de nteles pentru ce studiul temperamentului i al carcterului au fost ncepute din timpurile cele mai vechi. Pe cnd psihologia nu era bine delimitat ca tiin , medicii i filozofii antici desp rteau n categorii precise temperamentele i caracterele, pe care le legau de anumite secre ii ale corpului. De la ei avem descrierea celor patru temperamente: a sangvinului (care lucreaz mpins de c ldura sngelui), a colericului (care st sub influen a fierei galbene),a melancolicului (caree st sub influen a humorilor negre) i al flegmaticului (aflat sub influen a umorilor apoase). Cele patru feluri de humori amintesc cele patru elemente fundamentale ale metafizicii aristoteice:focul (snge), aerul (fierea), p mntul (humoarea neagr ) i apa (humoarea apoas ). Moralo tii au acordat, pe de alt parte, o deosebit aten ie tipurilor de caractere, pe care le puneau n leg tur cu diferite tipuri de motiva ie moral . Ast zi,cercetarea temperamentelor i a caracterelor se face pe baza experien ei i nu pe baza deduc iilor folozofice i morale. Heymas i Wiermas au interprins n ultimii ani o foarte intes anchet , n scopul de a stabili cum se grupeaz temperamentele. Pentru ancheta lor ace ti doi psihologi au consutat nsemn rile f cute de medici asupra unor persoane, au analizat bibliografiile a 110 oameni de tiin ,poe i,b rba i de stat etc. i s-au adresat direct i cunoscu ilor i necunoscu ilor cu chestionare pe care erau imprimate ntreb ri. Rezultatul anchetei lor arat c putem distinge opt tipuri de temperamente:

1.AMORFII-sunt superficiali sau redu i ca inteligen ;sunt nepractici,nici activi,nici emotivi, margina i, vorb re i, confuzi i stangaci. Sunt i nclina i spre egoism. Le place s bea,s m nnce i s joace. Istoricesc cu drag anecdote i sunt vanito i. Fac datorii i cheltuiesc cu nemiluta. N-au nici patriostism,nici sentimente religioase. 2.APATICII-sunt intoleran i,b nuitori, greu de mp cat,melancolici, nd r tnici cateodat ,nedeci i mai totdeauna,f r fantezie i f r memorie. n politic sunt dezinteresa i. Sunt f r curaj,distra i i nepunctuali. Nu sunt nici emotivi,nici activi,dar cu dispozi ii reprezentative durabile. 3.NERVO II-sunt impulsivi,dar i i pierd repede curajul;sunt violen i;excitabili i trec cu u urin de la veselie la triste e ;via a lor este plin de contradic ii;sunt r u observatori,superficiali n judecat , nepractici,vorb re i i cu memorie infidel ; n schimb,sunt spirituali,muzicali,nclina i spre petrecere,vanito i,cheltuitori,cruzi fa de cei subordona i lor,pedan i n mers i n mbr c minte i f r credin ;le plac animalele i sportul; n politic sunt radicali; n via a din toate zilele nepunctuali i distra i. 4.SENTIMENTELII-au dispozi ii pentru matematic i limbi. Sunt mai pu in violen i i mai impulsivi dect nervo ii,dar odat irita i ei sunt mai greu de mp cat;sunt nchi i n ei, timizi i nclina i spre melancolie. Ei sunt serio i, cinsti i i credincio i,nclina i spre idealism;rd rar;n politic sunt conservatori i au sentimente calde pentru religie;foarte buni observatori ai propiei persoane,plecandu-le s vorbeac mai mult despre persoana lor n toate ocaziile. 5.SANGVINII SAU IU II-au sim practic i sirit de observa ie;talent la desen;cump tare n ceea ce prive te raporturile sexuale;egoism i lips de patriotism;au indiferen religioas ;atractie pentru sport i curj. Mai sunt numi i iu ii pentru c sunt foarte activi. 6.FLEGMATICII-sunt pu in mai impresionabili,dar munca lor este durabil . Au r bdare i concordan ntre fapt i vorb . La ei,punctualitatea,economia,credin a i sinceritatea sunt reguli. Sunt i buni cunosc tori ai oamenilor. 7.COLERICII SAU VIOLEN II-sunt impulsivi,ner bd tori,intoleran i i totu i usor de imp cat, trec usor la glume. inteligen a lor este vie,dar nu prea adnc . Sunt capabili de aten ie ncordat i in s - i exprime cu hot rre p rerile. n politic patrio i i iubitori de libertate. Cura i n afaceri i bani i mul umi i de ei ns i. 8.PASIONA II-sunt r bd tori,tari i hot r i. Au n elegere u oar i larg . Au sim practic i memorie bun . Sunt indiferen i la pl cerile sexuale i stomacale, la sport i art . Sunt lipsi i de vanitate i superfecialitate. Dovedesc patriotism i mil fa de cei subordona i lor. N-au simpatii pentru politic cu tendin e radicale. Cercet ri analogice s-au f cut i pentru grupare carcacterelor. Cercet rile asupra caracterelor se izbesc ns de greut i mai mari, fiindc dispozi iile fundamentale ,care ar trebui s determine gruparea caracterelor,sunt virtu ile suflete ti,adic nl n uiri de func ii n care intr i unitatea con tiin ei, i nu reac ii simple i tipice ale sistemului nervos,cum sunt dispozi iile temperamentului. Cunoscnd caracterul,urm rim s prevedem activitatea viitoare a individului,fiindc prin con tiin a caracterului p trundem n tes tura intim a personalit ii sale; aceast prevedere nu ne preocup n cunoa terea temperamentului,sau,dac ne preocup ,nu o putem obtine dect la indivizii cu caractere slabe,neformate. Traditia culturii europene a rezolvat aceste ndoieli n sensul neg rii tipurilor de caractere. Astfel, se poate vorbi de caractere slabe i tari,de caractere profesionale i na ionale;de caractere sincere i dubioase;de caractere civilizate i s lbatice ;de caractere normale i anormale sau criminale.

Toate aceste diferen ieri nu constituie tipuri,ci sc deri sau abateri de la norma caracterului des vr it, unic, acela care concord cu idealul personalita ii omene ti. Admitem,deci,prin tradi ia culturii europene,un singur tip de caracter normal, tipul caracterului moral-celelalte tipuri fiind numai sc deri sau abateri. Patru nsu iri principale se eviden iaz : t ria von ei ,claritatea judec ii,delicate ia sentimentului i flac ra entuziasmului. Prin t ria voin ei nu se n elege brutalitatea oarb a instinctului,ci t ria con init ,adic t ria aplicat n momentul cnd trebuie. T rie ne voin nu o au nici nd r tnicii,nici impulsivii,ci activii curajo i i persisten i. Prin claritatea judec ii caracterul dobnde te continuitate i prevedere. Delicate ia sentimentului ntre ine iubirea de oameni i dep rtarea de rutin . Flac ra entuzismului, n sfr it,r scole te sufletul i d putere de sacrificiu. Este cu putin formarea caracterelor? Mul i filozofi au r spuns negativ. Asfel ntre al ii,cunoscutul filozof german Arthur Schopenhauer pretinde c formarea caracterului este strict determinat de natura l untric a omului. Fiecare om ajunge s fie ceea ce este destinat s fie i nu mai mult. Dac s-ar putea forma caracterele, atunci oamenii b trni ar trebui totdeauna s fie mai de caracter dect tinerii; i omul care s-a ar tat o dat lipsit de caracter,nu ar trebui ocolit,fiinc o singur experien nu poate da m sura exact a ceea ce va fi el n viitor. Cu toate acestea,nici pe oamenii b trni nu-i constat m mai avantaja i din punt de vedere al caracterlui. P rerea lui Schopenhauer este criticat ns de mai mul i al i filozofi i,mai ales,este contrazis de pricipiile unei tiin e,de pedgogie. Unul dintre postulatele pedagogiei este tocmai educa ia caracterului,adic formarea acestuia. Schopenhauer nsa i sus ine invariabilitatea caracterului numai c tre bine. Acest exclusivist este absurd. Caracterul se schimb ,n bine i r u,fiindc el nu este o entitate substan iala, ci o organizare de func ii suflete ti, i anume: o armonizare de func iilor personalit ii n vederea realiz rii unui scop con tient. Omul de caracter este n continu dezvoltare sufleteasc , c ci fiecare experien nou este o ocazie de perfec ionare a mecanismului s u voluntar,n timp ce omul f r caracter,sau neapt de a avea un caracter,este omul imperfectibil,adic omul pasiv sau rutinar.

BIBLIOGRAFIE:
-http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_R%C4%83dulescu-Motru

-C. R dulescu-Motru Curs de psihologie , edi ia a III-a, editura Esotera,editura Vox ,Bucure ti,1996 REFERAT REALIZAT DE: Apopei Ionela- Monica, anul I, gr. I

S-ar putea să vă placă și