Sunteți pe pagina 1din 3

PARADISURILE FISCALE

ASIS.UNIV.DRD. POPA DIANA CLAUDIA Universitatea din Oradea, Facultatea de tiin e Economice Str. Armatei Romne nr.8, Oradea, Bihor Telefon : 0259/408401 Email : dpopa@uoradea.ro , mes_carla@yahoo.com This article deal with the tax shelters, as method very usual of tax avoidance international. I present here the purposes for which are used tax shelters, the companies installed in this countries, the main tax shelters and the facilitates offered by them. Paradisul fiscal corespunde unui stat sau unei zone geografice cu un regim de impozitare aproape inexistent i un grad ridicat de discre ie fiscal . Potrivit opiniei lui C.Corduneanu paradisul fiscal este un instrument prin care se realizeaz evaziunea fiscal interna ional de c tre contribuabilii care caut un tratament fiscal mai avantajos n lume exist aproape 70 de paradisuri fiscale, aflate ntr-o continu micare; astfel unele dispar i renasc ulterior (Libanul), altele sunt pe cale de dispari ie ( Elve ia) iar altele au disp rut (Hong Kong). Paradisurile fiscale sunt utilizate de contribuabili din alte ri din diverse motive ca i : protec ia averii; realizarea de profituri mari; sp larea banilor ob inu i n urma unor opera iuni ilegale; fuga din calea presiunii fiscale excesive din statul de origine; Paradisurile fiscale sunt utilizate de multe ori pentru sp larea banilor proveni i din activit i ilegale: trafic de droguri, de arme, prostitu ie sau contraband ; din acest motiv, ele reprezint o component semnificativ a crimei organizate. Pot exista trei tipuri de societ i instalate n paradisurile fiscale: Societ ile holding : de in un portofoliu de titluri de participare dar nu desf oar nici o activitate economic . Societ ile de baz : sunt societ i nregistrate ntr-o ar cu fiscalitate redus dar care nu desf oar activit i economice aici ci doar gestioneaz beneficiile concentrate de la filialele grupului fondator ce sunt nregistrate n ri cu fiscalitate ridicat . Societ ile fictive: se rezum la o simpl cutie de scrisori existent pe lng un contabil, avocat, notar, neavnd sediul n oaza fiscal respectiv ; Scopul lor este transferul profiturilor c tre paradisul fiscal i sustragerea de la controlul fiscal asupra contabilit ii ntreprinderilor din grup. n vederea sustragerii de la impozitate a unei p r i din profit, o modalitate foarte utilizat de companiile transna ionale o constituie nfiin area unor filiale n ri unde fiscalitatea este
522

mai redus i organizarea unor rela ii artificiale( de multe ori, numai scriptice) ntre acestea i unit ile produc toare aflate pe teritoriul altei ri cu fiscalitatea mai ridicat . Caracteristicile comune ale paradisurilor fiscale pot fi urm toarele: ofer avantaje fiscale contribuabililor care i stabilesc sediul sau reziden a pe teritoriul lor; asigur protec ia opera iunilor comerciale sau financiare; existen a unui sistem bancar f r reglement ri restrictive i a unor mijloace de comunica ie performante; rapiditatea derul rii opera iunilor economice i comerciale; absen a unui control asupra opera iunilor comerciale de schimb. Pentru a fi atractive pentru investitorii str ini sau pentru dezvoltarea unor anumite ramuri economice ( turismul) i realizarea de venituri colaterale, n special rile mai pu in dezvoltate economic relaxeaz sistemul fiscal peste limitele normale i reduc controlul n anumite sfere de activitate economico-financiar . Printre facilit ile acordate de statele considerate paradisuri fiscale se num r : scutirea de impozitul pe profit, pe plusvaloarea de capital sau pe avere; cote de impozitare foarte sc zute; avantaje pentru anumite tipuri de societ i: holding-uri; perceperea de impozite pe profiturile aferente unei baze teritoriale : dac profiturile nu i au sursa acolo , nu exist impozit; cedarea investi iilor realizate n cadrul unui paradis fiscal este scutit de impozit pe plusvaloare; existen a specialitilor din domeniul bancar, juridic, contabil extrem de competen i. Principalul obiectiv al contribuabililor care doresc s intre n paradisurile fiscale ar fi: reducerea materiei impozabile din statele cu o fiscalitate ridicat i transferarea acesteia n zonele n care cotele de impunere sunt mai mici dect n ara de origine sau chiar nule. Andr Beauchamp, n cartea sa Guide mondial des paradis fiseaux, grupeaz principalele paradisuri fiscale n raport cu regimul fiscal existent, n urm toarele ase grupe: a) ri n care nu se impoziteaz venitul i creterea de capital ale persoanelor fizice: Bahamas, Bahreim, Bermude, Principatul Monaco, Insulele Cayman; b) ri n care impozitul pe profit este stabilit pe o baz teritorial , contribuabilii beneficiind de o scutire de impozit pentru profiturile ob inute din tranzac ii realizate n afara teritoriului : Costa Rica, Hong Kong, Malaiezia, Panama, Filipine, Venezuela; c) ri n care cotele de impozit sunt mici: Liechtenstein, Elve ia, Insulele Virgine britanice, Antilele Olandeze; d) ri care ofer avantaje specifice societ ilor holding: Luxemburg, Singapore, Jos;
523

rile de

e) ri care ofer exoner ri fiscale investi iilor create n vederea creterii exporturilor: Irlanda pentru societ ile create nainte de 1981; f) ri care ofer alte avantaje specifice anumitor societ i: Antiqua, Auguilla, Grenada, Jamaica, Barbados. Pentru exemplificare, voi lua trei state: Monaco, Insulele Cayman i Liechtenstein considerate paradisuri fiscale i voi prezenta regimul fiscal al acestora. Monaco, ara n care vedetele din lumea sportului, din cinematografie i manechine au ales s -i stabileasc reziden a este n esen un paradis pentru persoanele fizice. n cazul persoanelor fizice, nu se percepe impozit pe venituri , pe dobnzi, dividende, avere, plusvalori, dona ii sau succesiuni n linie direct . Persoanelor juridice care i-au stabilit sediul pe teritoriul statului Monaco li se ofer mai multe facilit i precum : absen a controlului asupra schimburilor sau excluderea prin contract a beneficiilor. Insulele Cayman, una dintre zonele de paradis fiscal cele mai atractive, cu doar 20.000 de locuitori, de in 10% din pia a eurodolarilor. Aici sunt nregistrate peste 19.000 de companii, 500 de b nci i peste 300 de societ i de asigurare i reasigurare. Printre facilit ile oferite se num r : absen a controlului bancar asupra opera iunilor de cont, asupra transferurilor de capital, cotele foarte reduse, aproape nule, de impozitare a capitalului i a venitului, secretul opera iunilor. Liechtenstein este un stat foarte atractiv pentru nfiin area de holding-uri i este recunoscut n ntreaga lume pentru secretul bancar. n Liechtenstein sunt nregistrate 40.000 de sedii sociale de firme industriale i comerciale, pe cnd totalul popula iei sale este de 25.000 de locuitori. Un contribuabil care i are reziden a n acest stat beneficiaz de scutirea de la plata impozitului pe beneficii, avere, creterile de capital, dividende, plusvaloare, succesiuni. De asemenea, ntreprinderile str ine care i-au stabilit sediul pe teritoriul acestui stat beneficiaz de cote foarte reduse ale impozitului pe profit. Pe lng paradisurile fiscale principale, exist i ri care au sisteme fiscale relaxate sau acord scutiri i reduceri de impozite pentru atragerea investitorilor str ini sau creterea exporturilor: Insulele Virgine, Jamaica, Taiwan, Elve ia, SUA, Fran a, Belgia etc. Deci, paradisurile fiscale reprezint una din modalit ile foarte utilizate de realizare a evaziunii fiscale interna ionale, al turi de regimurile fiscale privilegiate oferite de c tre rile dezvoltate. La originea acestor regimuri fiscale privilegiate sau extrem de relaxate se afl ntotdeauna interese economice contradictorii. Cei care le ncurajeaz ob in avantaje economice colaterale, chiar dac veniturile fiscale se reduc, iar cei care le resping i ncearc s le limiteze vor de fapt, s -i protejeze ncas rile fiscale. Bibliografie : 1. C. Tulai &S. erbu Fiscalitate comparat i armoniz ri fiscale, Casa C r ii de tiin , Cluj Napoca 2005; 2. C. Tulai Finan ele publice i fiscalitatea, Casa C r ii de tiin , Cluj Napoca 2003; 3. V c rel Finan e publice, Editura didactic i pedadogic , Bucureti, 2002; 4. V. Brle Frauda Fiscal , Editura Teora, Bucureti , 2005 5. N. Hoan , Evaziunea fiscal , Editura Tribuna Economic , Bucureti, 1997
524