Sunteți pe pagina 1din 21

FARMACOLOGIA

APARATULUI RENAL
Diuretice
1
A.BAZE FIZIOPATOLOGICE SI FARMACOLOGICE
1.Baze fiziopatologice
1.1.Rinichiul
Este principalul organ e e!cretie al organis"ului # inispensa$il
%unctionarii organis"ului si &ietii'
Rol in(
)eli"inarea eseurilor "eta$olis"ului*
)+o"eosta,ia +irica#ionica#acio)$a,ica*
)ec+ili$rul +iro)electrolitic intre cele trei spatii
+irice(intra&ascular#intercelular si intracelular*
Formarea urinei
Procesele renale ce participa la %or"area urinei(
)%iltrarea glo"erulara-proces pasi&.*
)rea$sor$tia tu$ulara-proces pasi& si acti&.*
)secretia tu$ulara-proces acti&.*
Filtrarea glomerulara
Este un proces pasi& e %iltrare a apei si su$stantelor i,ol&ate # sin
sange in capsula Bo/"ann#prin "e"$rana 0poroasa1 a g+e"ului e
capilare ce constituie glo"erulul Malpig+i#atorita graientului e
presiune +irostatica'
2
a.Urina primara:
)%or"ata prin %iltrare glo"erulara*
)&olu" cca' 233 l425 +*
)co"po,itie6co"po,itia plas"ei #"inus proteinele si
lipiele plas"atice*
)cantitatea e Na 6 25'333 "E7
Reabsorbtia tubulara

Este un proces e rea$sor$tie in sange # a unor su$stante si ioni
in urina pri"ara #a8unsa in capsula Bo/"ann in tu$ii renali#
rea$sor$tie prin trans%er(
)pasi&-pentru su$stantele neisociate la p9)ul aci urinar.*
)acti& -pentru ioni si alte su$stante polare.'
Secretia tubulara
Este procesul e transport acti& al unor su$stante organice si
ioni#in sange in urina tu$ulara(
)in tu$ul contort pro!i"al se secreta acti& 9: si se rea$soar$e
prin sc+i"$ 9CO;) cu un ec+i&alent electroc+i"ic e <: si
Na:*
)in tu$ul contort istal se secreta acti& <: si se rea$soar$e prin
sc+i"$ Na: '
3
b. Urina finala:
)cca'2 l425+*
)contine apa si electroliti-cca' ;33 "E7 Na: 425+.'
1.2 Edeme
Consta in acu"ularea e lic+i in spatiul interstitial
Acu"ularea e lic+i poate %i si in ca&itatile seroase # respecti&(
)peritoneu-ascita.*
)pleura-+irotora!.*
)pericar-+iropericar.*
)in ca&itatile seroase si in tesutul su$cutanat '
Fi,iopatogenia ee"elor este %oarte i&ersa (
)insu%icienta reanala#cu reucerea %iltrarii glo"erulare *
)rea$sor$tie renala e Na: si 92O #crescuta*
)+iperalosteronis"*
)+ipersecretie e A=9*
)%lu! sanguin la ni&elul arteriolelor a%erente
renale#sca,ut-insu%icienta cariaca.*
)+ipoproteine"ie # cu presiune coloios"otica
plas"atica#reusa*
)per"ea$ilitate capilara crescuta-in%la"atii#alergii.'
4
For"e e ee"e#%unctie e %i,iopatogenie( renal# cariac# carential#
in%la"ator # alergic# angioneurotic# "eica"entos'

2.Definitie
=iureticele sunt "eica"ente care cresc e!cretia e apa si electroliti
prin rinic+i si sunt utile in trata"entul ee"elor '
3.Mecanisme simple
Actiunea iuretica poate a&ea "ecanis"(
)renal*
)e!trarenal'
Mecanism renal e actiune iuretica au iureticele propriu),ise
-saluretice.#ce actionea,a la ni&elul tu$ilor renali#prin in+i$itia
rea$sor$tiei e Na: si 92O'
E%icacitatea si potenta iureticelor saluretice epine e(
)locul actiunii la ni&el tu$ular si "ecanis"ul in+i$at *
)intensitatea in+i$itiei'
Mecanism e!trarenal e actiune iuretica au ur"atoarele grupe
e "eica"ente(
"licozizii cariotonici > au actiune iuretica inirecta #ca o
consecinta a actiunii inotrop po,iti&e # cu e%ect anterogra e
5
crestere a %lu!ului sanguin arteriolar la ni&elul organelor#inclusi&
al rinic+ilor si prin ur"are sunt acti&e e!clusi& in ee"ele
cariace*
Deri#atii !antici ( teo%ilina # teo$ro"ina > au actiune iuretica
inirecta ca o consecinta a actiunii &asoilatatoare la ni&elul
arteriolelor glo"erulare a%erente # cu cresterea %iltrarii
glo"erulere si iure,ei*
$oloizii ( e!trani # gelatina > au actiune iuretica inirecta# ca o
consecinta a cresterii presiunii coloios"otice a plas"ei# cu
"o$ili,area apei in ee"e spre spatiul intra&ascular # prin
"ecansi" e!trarenal os"otic # %iin acti&i in ee"e atorate
+ipoproteine"iei *
Apa# in cantitate "are ( ca atare sau in ceaiuri in plante
iuretice - inicatie in litia,a renala4contrainicatie in ee"e.'
Mecanismul e pre#enire sau mobilizare a eemelor %ca o
consecinta a efectului iuretic :
iure,a crescuta prouce +ipo&ole"ie*
+ipo&ole"ia insea"na presiune +irostatica in patul
&ascular # reusa # cu scaerea presiunii e %iltrare a
apei in capilare in spatiul interstitial*
+ipo&ole"ia insea"na +e"oconcentratie si
+iperproteine"ie # cu cresterea presiunii
coloios"otice a sangelui si trecerea apei si
electrolitilor # prin "ecanis" os"otic in spatiul
interstitial spre siste"ul circulator # reali,an
"o$ili,area ee"elor '
6

&.$lasificare
a. Functie e locul % mecanismul e actiune si structura c'imica :
(. D(UR)*($) $U +R,F(- FARMA$,-,"($ D) *(+
*(A.(D($ /D) A0SA *)RM(0A-A1
In+i$a rea$sor$tia e Na: # la ni&elul seg"entului
ter"inal#cortical#al ansei cu 9enle (
I'?'Tia,ie - sul%ona"ie $en,otiaia,ine ( +iroclorotia,ia #
$uti,ia #ciclopentia,ia # "eticlotia,ia # ciclotia,ia #
potia,ia.*
I'2'Su$stante inruite %ar"acologic - sul%a"ie +eterociclice (
clopa"i# clortalion # !ipa"i # inapa"i . *
((. D(UR)*($) D) A0SA /AS$)0D)0*A1
In+i$a rea$sor$tia e Na : # la ni&elul seg"entului ascenent al
ansei 9enle (
Aci,i car$o!ilici - %urose"i # $u"etani # piretani #
aci etacrinic # inacrinona. *
(((. (02(B(*,R(( A02(DRA.)( $ARB,0($)
In+i$a an+ira,a car$onica si %or"area e 9: # in tu$ul contort
pro!i"al# i"inuan ast%el secretia e 9: si rea$sor$tia e Na:
si <9CO; # prin sc+i"$ e 9: (
Sul%ona"ie +eterociclice -aceta,ola"ia #
"eta,ola"ia .
(3. A0*(A-D,S*)R,0($)
7
In+i$a rea$sor$tia e Na : prin sc+i"$ cu 9: si < : sti"ulata
%i,iologic e alosteron # la ni&elul tu$ului contort istal # prin
oua "ecanis"e (
I@'? Antagonisti co"petiti&e ai alosteronului -spironolactona#
canrenona.*
I@'2 Antagonisti e e%ect ai alosteronului -tria"teren #
a"ilori.*
3. D(UR)*($) ,SM,*($)
"anitol # uree # i,osor$i'
Sunt %iltrate glo"erular %ara rea$sor$tie tu$ulara si cresc
presiunea os"otica a urinei tu$ulare # antrenan un coe%icient os"otic
e apa si reali,an o iure,a apoasa # cu o concentratie e Na :
reusa-nu sunt iuretice renale saluretice. '
b.Functie e efectul asupra 45 :
(. D(UR)*($) $AR) )-(M(0A 45
(.1.Puternic ( tia,ie si inruite*
(.2.Meiu ( iuretice e ansa # in+i$itorii an+ira,ei
car$onice
((. D(UR)*($) $AR) R)*(0 45
Antialosteronice co"petiti&e si e e%ect'
c.Functie e intensitatea efectului iuretic :
(. )F($A$(*A*) MAR)
=iuretice e ansa - tip %urose"i . *
((. )F($A$(*A*) M)D()
Tia,ie si inruite *
8
(((. )F($A$(*A*) S-ABA
In+i$itorii an+ira,ei car$onice*
Antagonistii alosteronului*
.Functie e urata actiunii :
(. DURA*A S$UR*A / 6 7 ' 1
=iuretice e ansa - 2)A + .
((. DURA*A M)D() / 782& ' 1
Tia,ie ( +iroclorotia,ia# ciclopentia,ia -A)?2+.*
$uti,ia-B)?2+.*"eticlotia,ia -?2)25+.*
Antagonistii e e%ect ai alosteronului ( tria"teren -A)
?3 +.#a"ilori -25+. *
(((. DURA*A -U0"A /92&'1
Tia,ie ( ciclotia,ia -25);A + .# politia,ia - 25)5B+.*
Sul%ona"ie +eterociclice ( clorttalion # clopa"i -25
+ . * inapa"i - 25);A + .*
Antagonistii co"petiti&e ai alosteronului (
spironolactona - cate&a ,ile .'

:.Farmacoinamie
Factorii ce in%luentea,a e%icienta iureticelor sunt (
retentia +iro)salina - crescuta# in%luentea,a po,iti&. *
proteine"ia -+ipoproteine"ia in%luentea,a negati&.*
circulatia sanguina renala-epenenta e tensiunea arteriala.*
9
ec+ili$rul electrolitic -e,ec+ili$rul electrolitic i"inua e%ectul
iureticelor.'
)fectul anti'ipertensi# al iureticelor(
iureticele saluretice au e%ect anti+ipertensi& # %iin utile ca
"onoterapie # in 9TA staiul ? # e electie la &arstnici'
"ecanis" ( scaerea &ole"iei * reucerea concentratiei ionului
e Na: -e%ectul natriuretic.'
7.Farmacocinetica
=iureticele saluretice sunt aci,i organici sla$i '
Eli"inarea renala este %unctie e solu$ilitate si graul e isociere(
%iltrare glo"erulara - rata # %unctie e procentul e legare e
proteinele plas"atice .*
cu rea$sor$tie tu$ulara -proportia # %unctie e p<a si
liposolu$ilitatea %or"ei neisociate .*
secretie tu$ulara acti&a # cu siste"ul transportor al aci,ilor
organici -inter%eran cu secretia sau rea$sor$tia acti&a a altor
aci,i organici ( aci uric # "eica"ente # carora le poate
intar,ia el"inarea.'
Mecanis"ul e eli"inare renala i"pri"a se"i&iata e eli"inare si
urata e actiune '
=iureticele tra&ersea,a placenta si trec in laptele "atern '
;.Farmacoto!icologie
10
Reactiile a#erse sunt e tip ( e%ecte secunare * e%ecte to!ice*
e%ecte alergice* epenenta e iuretice* e%ect re$oun'
)fecte secunare (
=e,ec+ili$re electrolitice si acio$a,ice-+iponatre"ie
acuta#+ipopotase"ie#+iperpotase"ie#+ipo"agne,ie"ie#
alcalo,a +ipoclore"ica #acio,a +iperclore"ica.'
=e,ec+ili$re "eta$olice- +iperglice"ie# +iperlipe"ie#
+iperurice"ie # +ipera,ote"ie'.
)fecte to!ice:
asupra "au&ei +e"ato%or"atoare - cu leucopenie #
tro"$openie .*
renale si igesti&e'
)fecte alergice:
eruptii cutanate - la sul%a"ie.'
Depenenta e iuretice:
la %e"ei e &arsta "ilocie# cu ee"e in ortostatis" #
upa oprirea trata"entului cu iureticie e ansa # se
inregistrea,a agra&area ee"elor*in aceste ca,uri se
e&ita iureticele %oarte acti&e si se instituie ieta
+iposoata '
)fectul reboun :
retentie +irosalina si ee"e # la intreruperea $rusca a
a"inistrarii unui trata"ent lung -ca "ani%estare a
unui +iperalosteronis" secunar # inus e epletitia
e Na:.'
<.Farmacoterapie
11
(nicatii:
ee"e * 9TA *
ia$et insipi* altele'
Mo"entul opti" e a"inistrare ( i"ineata - nu seara # pentru
e&itarea poliuriei nocturne .'
De electie :
in ee" pul"onar acut ( %urose"i i'&' *
in insu%icienta renala cronica ( %urose"i # la o,e
terapeutice "ari *
in ee"ul in ciro,a +epatica # iuretice
+iperCalie"iante - +ipocalie"ia eclansea,a co"a
+epatica .*
in +iperalosteronis" pri"ar ( antialosteronice *
in insu%icienta renala acuta # ee" cere$ral #
glauco" acut congesti& ( "anitol i'&'
Sc'ema farmacografica :
in ee"e cronice ( D ,ile trata"ent # cu 2 ,ile pau,a
4 sapta"ana *
la trata"ent prelungit cu iuretice +ipoCalie"iante
(nicatii in 2*A -o,ele anti 9TA E o,ele iuretice.(
in toate %or"ele e 9TA - usoara#"eie#se&era. e
electie ( tia,iele # o o,a unica4,i *
In cri,ele e 9TA ( %urose"i'
12
Mecanis"ul anti 9TA ( e%ectul natriuretic si antagoni,area retentiei
+irosaline prouc unele anti 9TA asociate '
Alte inicatii:
in+i$itorii an+ira,ei car$onice ( ulcer
gastrouoenal*glauco"*alcalo,a*
antialosteronicele ( +iperalosteronis" pri"ar*
%urose"i ( iure,a %ortata in into!icatie*
tia,ie ( litia,a renala o!alica'
=.Farmacoepiemiologie
$ontrainicatii : insu%icienta renala gra&a # anurie -prin necro,a
tu$ulara . # ne%rite acute *insu%icienta +epatica gra&a * alaptare
-supri"area lactatiei # prin +ipo+ire"ie.'
+recautii : oprirea unui trata"ent lung cu saluretice puternice nu
se %ace $rusc - pentru a pre&eni "ani%estarea unui posi$il
+iperalosteronis" secunar# su$ %ora"a e re$oun al retentiei
+irosaline si ee"elor .'
1>.(nteractiuni
Asocierea iureticelor +ipoCalie"iante cu cele
+iperCalie"iante # corectea,a %eno"enul e
autoli"itare a e%ectului *
E%ectele iureticelor -iuretic#natruretic si
anti+ipertensi&. sunt antagoni,ate e ( in%la"atoare
steroiiene si nesteroiiene -prin scaerea $iosinte,ei
e PG &asoilatatoare.*
=iureticele tia,ie potentea,a( cariotonicele -prin
+ipoCalie"ie.* litiul - prin +ipoCalie"ie.* clorura e
a"oniu - prin +ipera"onie"ie. *
13
=iureticele tia,ie antagoni,ea,a ( +ipoglice"iantele
-prin +iperglice"ie . * urico,uri -prin +iperurice"ie.*
antiarit"icele -prin +ipoCalie"ie.*
E%ectul +ipotensi& al iureticelor este potentat e ( alte
iuretice #anti+ipertensi&e &asoilatatoare epri"ante
SNC # inclusi& alcool'
B.*(A.(D) S( A-*) D(UR)*($) S(M(-AR)
FARMA$,-,"($
+otenta relati#a a tiazielor :
+otenta mare > o,e e%icace u,uale 3#2D)?D "g4,i*
+otentie meie ? o,e e%icace u,uale 2D)D3 "g4,i*
+otentie mica ? o,e e%icace u,uale D3)?33 "g4,i*
(0DA+AM(D
Pro%il %ar"acologic si inicatii -ca anti+ipertensi&. ase"anatoare cu
+iroclorotia,ia # cu ur"atoarele particularitati si a&anta8e'
A#anta@e:
8urata lunga -25);A +.
)actiune &asoilatatoare proprie ce contri$uie la e%icacitatea anti
9TA superioara si gra$este aparitia e%ectului "a!i"-t e%' "a!625+.*
8a$senta RA in "eta$olis"ul gluciic si lipiic '
Fcin. :
8p'o' B inalta -apro!'F;G.*
14
)epurare prin $iotrans%or"are*
)T H lung -?5 + .'
Fin. :
Actiuni %ar"acoina"ice ( iuretica * &asoilatatoare -cu reucerea
re,istentei &asculare arteriolare si &asculare totale.*anti 9TA'
Relatia graata o,a)e%ect %unctionea,a se"ni%icati& # peste o,a
e 2#D "g4,i # e!clusi& pentru e%ectul iuretic-nu si pentru e%ectul anti
9TA.'
E%ectul iuretic se "entine si in insu%icienta renala 'Nu are
actiunile +iperglice"ianta si +iperlipie"ianta# caracteristice grupei'
Fto!. si Fepi. :
Pro%il %ar"acoto!icologic si %ar"acoepie"iologic ase"anator cu
+iroclorotia,ia # cu ura"atoarele a&anta8e (
)a$senta +iperglice"iei si +iperlipie"iei si a contrainicatiei in
ca, e ia$et sau islipie"ii *
)+iperurice"ie sla$a # %ara rasunet la pacientii %ara guta '
RA :
8 9ipopotase"ie # 9TA ortostatica'
$( : acciente &asculare cere$rale recente - sunt CI
&asoilatatoarele.*+ipopotase"ie re%ractara la
trata"ent*+ipersensi$ilitate la sul%ona"ie*sarcina si alaptare'
Prudenta si precautii( in guta'
Monitorizare( ni&elul potase"iei -in special in +iperalosteronis"
si la asociere cu igitalice # corticosteroi,i # la!ati&e.'
Supradozarea ( la o,e pana la 53 "g -e ?A ori o,a terapeutica.
nu se o$ser&a nici o to!icitate aparte a inapa"i'Se "ani%esta o
actiune iuretica puternica # cu +ipopotase"ie pronuntata# 9TA nu se
intensi%ica acut #proportional cu o,a crescuta'
15
(nteractiuni: ase"anatoare +iroclorotia,iei 'In plus # atorita
actiunii &asoilatatoare proprii # potentea,a puternic alte
&asoilatatoare sau anti 9TA '
Fter. si Fgraf. :
In 9TA esentiala # 2#D "g4,i* in ee"e # 2#D)D "g4,i'
C'=IURETICE =E ANSA
+otenta relati#a in grupa %urose"iului (
8 potenta "are -$u"etani cu o,e e%icace u,uale
?"g4,i.*
8 potenta "eie -%urose"i # aci etacrinic # cu o,e
e%icace u,uale 53)A3 "g4,i .'
FUR,S)M(D
Fcin. :
) p'o. a$sor$tie rapia # ar inco"pleta # cu B su$ IDG
-cca' A?G.*
) legare e proteinele plas"atice inalta -FFG.*
) i%u,iune si istri$uire in spatiul intercelular * i%u,ea,a
greu prin "e"$rana celulara
) eli"inare rapia # in pri"ele 25 + # preo"inant urinara
-cca' AAG.#prin %iltrare glo"erulara si secretie tu$ulara #
"a8oritar ne"oi%icat * eli"inare partiala prin scaun
-cca'2DG.*
) T H scurt -apro!'F3 "in .
Fin. :
16
8 actiune iuretica * e%icacitate superioara tia,ielor * urata
scurta - per os 5)A + * i'&' 2); + .*latenta este e ;3)A3 "in'
p'o' si D)?D "in' i'&' *ti"pul e%ectului "a!i" este e 2); + p'o'
si ?D);3 "in' i'&' *
) actiune anti 9TA*
A#anta@ :e%icace c+iar in ca,ul unei %iltrari glo"erulare
sca,ute '
Fto!. :
Pro%il %ar"acoto!icologic ase"anator +iroclorotia,iei # cu
ur"atoarele particularitati (
)e,ec+ili$re +iro)electrolitice#"ai %rec&ent ecat
+iroclorotia,ia*
)+iper glice"ie "ai reusa ecat +iroclorotia,ia*
)creste calciuria -spre eose$ire e +iroclorotia,ia # care o
scae .'
)es+iratare *+ipo&ole"ie*+TA ortostatica # +TA pana la
colaps'
Fepi. :
CI ( sarcina * alaptare * +ipoCalie"ie*alcalo,a'
Precautii( ia$et#+iperlipe"ie#+iperurice"ie#guta'
Fter. :
Inicatii (
) ca iuretic# in toate tipurile e ee"e # inclusi& cele
re%ractare la tia,ie si in urgente - ee" pul"onar acut # ee"
cere$ral.*in into!icatia cu $ar$iturice*
)ca,uri e insu%icienta renala acuta # cu oligurie*
17
) ca anti 9TA -%or"e usoare si "oerate .#inclusi& in cri,e'
Fgraf. :
=o,ele terapeutice &aria,a in li"ite largi # interini&iual -per
os # 23 "g > ?g . *
Posoligie :
) ca iuretic # p'o' # la aulti # initial 23)?33 "g4,i # in ?)2
pri,e si intretinere 23)53 "g ,ilnic e 2); ori 4sapta"ana * la
copii ?)2 "g 4 Cg4,i
) in urgente - ee" pul"onar acut # ee" cere$ral . # i'&' # 23)
533 "g 4,i # in ?); pri,e -23)?23 "g#repetat la 2); ore.*
) in insu%icenta renala # pot %i necesare o,e "ai "ari # pana
la D33 "g > ? g 4,i p'o'
) in 9TA # p'o' 53)B3 "g 4 ,i # in ?)2 pri,e * in cri,e
+ipertensi&e i'&' lent 53)B3 "g *
(nteractiuni :
8 antagoni,ea,a e%ectul antiia$eticelor -precautie la
ia$etici.*
) creste to!icitatea cariotonicelor si sarurilor e litiu -prin
+ipoCalie"ie . '
(nfluentarea testelor e laborator :
8 sange ( scae nr' leucocitelor si tro"$ocitelor*
)plas"a (creste a"oniacul *
)ser ( creste aciul uric#gluco,a#colesterolul * scae soiul #
potasiul #"agne,iul#clorul *
) urina ( creste soiul #potasiul #clorul #"agne,iul #gluco,a*
18

='=IURETICE OSMOTICE
MANITOL
Structura c'imica :
8 polialcol # eri&at e "ano,a * sol ' i,oos"otica plas"ei 6 D#3I G'
Fcin. :
8 nu se a$soar$e igesti&*
) i'&' # se eli"ina prin %iltrare glo"erulara # %ara rea$sor$tie tu$ulara#
in "a8oritate ne$iotrans%or"at*
) T H scurt -?42 > 2+ . '
Fin. :
8 iuretic os"otic '
Mecanismul actiunii iuretice ( os"otic -eli"inare i"preuna cu un
ec+i&alent os"otic e apa . '
Fto!. :greturi#a"eteli#ce%alee '
Fter. si Fgraf. :
Inicatie ca iuretic i'&' -lent sau per%u,ie . # in (
) pro%ila!ia anuriei la $olna&i cu soc # arsuri*
) into!icatii acute # cu su$stante care se eli"ina renal *
)een cere$ral *
) glauco" acut congesti& '
Posologie : i'&' lent sau per%u,ie # ?)?#D gra"e 4 Cg 4,i'

19

E'=IURETICE @EGETALE
Ceaiuri in prouse &egetale iuretice (co,i e cirese -Stipites
cerasorum . # "atasea e poru"$ -Stigmata maydis. # coaa calului
-Equisetum arvense . #etc' Actiune iuretica sla$a'
Mecanis" (
) apa in cantitate "are in+i$a secretia +ipo%i,ara e A=9 -%ee$acC
negati&.*
) principii acti&e ce actionea,a in
sens iuretic ( saruri e <: #
%la&one# sapono,ie '


20Meicatia aparatului renal


21