Sunteți pe pagina 1din 156

MARY ADLER

Vacan]a de var`
ALCRIS
Capitolul 1
Paddy Dempster era trist` \n seara aceea de prim`var`,
privind praful ro[u care se ridicase de pe cmpia ce se \ntin-
dea pn` la poalele mun]ilor din dep`rtare. Aroma dulce a flo-
rilor de portocal \nmiresma aerul, iar stelele sclipeau pe cerul
senin.
Tn`ra st`tea sprijinit` de poarta casei doamnei Frank,
gndindu-se cum s`-[i petreac` seara. Singur`tatea o ap`sa [i
fata sim]ea nevoia s` se distreze. Or`[elul Gidgeemallawa nu-i
oferea multe ocazii pentru timpul ei liber. Iubitul s`u se afla
la mii de kilometri, tocmai la Sydney, [i nu mai primise ve[ti
de la el de mai bine de dou` s`pt`mni. Nelini[tea din suflet
nu putea fi potolit` nici de contemplarea naturii s`lbatice [i
nici de cartea de poezii care se afla pe m`su]a din camer`.
Ce putea face? Pn` la vacan]a de var` mai erau cteva
s`pt`mni [i dorul de Phil \i sf[ia inima.
Ceva trebuie s` se \ntmple; Paddy avea senza]ia c` este
prins` \ntr-o capcan` [i c` numai o minune ar putea s` o
scoat` din \ncurc`tur`.
Scr]itul u[ii o f`cu s`-[i \ntoarc` privirea spre cas`: doam-
na Frank se apropia de poart` strecurndu-se printre arbu[tii
de piper.
- Oh, Paddy, iar e[ti mhnit`! }i-e dor de iubitul t`u din
Sydney? Te sf`tuiesc s`-l dai uit`rii pe Phil [i s` te distrezi! E[ti
tn`r` [i nu po]i sta toate serile \n cas`. Fii sigur` c`, peste
c]iva ani, cnd vei fi c`s`torit`, vei regreta timpul pierdut. Nu
cred c` Phil se va sup`ra dac` m` vei \nso]i la petrecerile la
care trebuie s` particip.
Paddy schi]` un zmbet [i recunoscu \ncurcat`:
- Phil nu are ce s`-mi repro[eze, dar
- Vino cu mine la petrecerea dat` de Greg Marlow.
Tn`ra \[i mu[c` buzele, ne[tiind ce r`spuns s`-i dea.
Triste]ea [i singur`tatea o \nso]iser` f`r` \ncetare de cnd
sosise \n Gidgeemallawa. Se \mpliniser` dou` luni de cnd
fusese numit` \nv`]`toare \n aceast` localitate pierdut` din
cmpia nesfr[it` de pe coasta Australiei [i, din cauza
dep`rt`rii de Phil, nu avusese nici un moment de lini[te.
Singurele ei contacte sociale fuseser` discu]iile cu mamele
elevilor ei la o cea[c` de ceai sau partidele de c`r]i cu colegii
la cafeneaua Golden Key din or`[el. Restul timpului [i-l petre-
cea a[teptnd po[ta[ul s`-i aduc` o scrisoare de la Phil. La
\nceput, urse localitatea izolat` care o desp`r]ise de iubitul ei
dar, \ncetul cu \ncetul, se obi[nuise cu peisajul din jur, mai
ales c` parfumul florilor de portocal \i d`dea o senza]ie de
prospe]ime [i de optimism. |n sufletul ei, era convins` c` nu
va mai trece mult` vreme pn` cnd \n sfr[it \l va revedea pe
Phil. Dup` vacan]a de var` se va m`rita cu el [i va locui \n
Sydney.
Bine\n]eles c` aceasta era numai o dorin]`. Doamna Frank
avea, poate, dreptate: \ntr-o zi va regreta c` nu s-a distrat cnd
era tn`r`.
Paddy se uit` la domnul Frank care citea paginile con-
6 MARY ADLER
sacrate sportului din ziarul sosit de pu]in` vreme. Freddy
st`tea pe un scaun de pe veranda casei, urm`rind listele cu
c[tig`torii de la cursele de cai.
- Ei, te-ai hot`rt? insist` domnul Frank.
- Fire[te. Dup` cin`, toat` lumea va trece \n salonul rezer-
vat dansului.
Doamna Frank era nelipsit` de la petrecerile din or`[el,
fiind pianista forma]iei care era angajat` de localnici pentru a
\nveseli petrecerile. Deoarece doi instrumenti[ti se mutaser`
\n alt` localitate, doamna Frank luase leg`tura cu o familie de
muzican]i, Les [i Charles, pentru a reface componen]a
forma]iei. Les cnta la vioar`, iar fiul s`u, Charles, la baterie,
chitar` sau acordeon.
- Jenny Marlow se logode[te \n aceast` sear` cu un fermier
din Belah Springs, a[a c` va veni mult` lume, ad`ug` doamna
Frank, \ndreptndu-se spre ma[ina parcat` sub un copac. Ce
zici, vii [i tu, Paddy?
Fata ezit` s` dea un r`spuns direct.
- Nu [tiu dac` se cade s` particip la serat`. Nu cunosc pe
nimeni
- Oh, asta s`-]i fie singura grij`! Oricine este binevenit la ast-
fel de distrac]ii. Mncare este din bel[ug [i nimeni nu e refuzat
dac` vrea s` guste din preparatele gazdei. |i voi spune lui Greg
Marlow c` m` aju]i \ntorcndu-mi paginile partiturilor. De
fapt, nu vei avea r`gaz s` stai lng` pian, deoarece b`rba]ii vor
roii \n jurul t`u, ca ur[ii la miere!
- Asta mai lipsea! exclam` Paddy rznd. Nu voi dansa dect
cu cei care vor fi politico[i [i lini[ti]i.
Tn`ra se a[ez` pe scaunul de lng` [ofer, bucuroas` c` va
avea ocazia s` rd`, s` danseze [i s` discute cu oaspe]ii de la
petrecere. Singur`tatea din ultima vreme se accentuase, iar
Phil nu-i mai scrisese de dou` s`pt`mni. Ce bine era c` va
cunoa[te [i al]i oameni dect p`rin]ii elevilor ei. Gndul c`
VACAN}A DE VAR~ 7
b`rba]ii o vor curta n-o \ncnt`, avnd \n vedere c` nu era fru-
moas` [i nici cochet`
Livada de portocali a lui Greg Marlow se afla la c]iva kilo-
metri de or`[el [i Paddy fu \ncntat` s` simt` aroma delicat` a
florilor albe. |n hambarul de lng` cas` era lumin` [i se
auzeau vocile lucr`torilor care \mpachetau portocalele.
- Ce parfum exotic! zise doamna Frank. N-a[ putea dormi
dac` a[ locui aici.
Paddy nu zise nimic, deoarece mireasma florilor de porto-
cal era pe gustul s`u.
Doamna Frank parc` ma[ina sub un arbore de cauciuc,
lng` camioneta celorlal]i instrumenti[ti, exclamnd:
- Draga mea, s` mergem repede la locul unde este
orchestra.
Urcnd treptele sc`rii \n urma ei, Paddy se sim]ea
stnjenit`, deoarece purta o pereche de jean[i [i o c`ma[` \n
dungi, din bumbac. |n picioare avea sandale de culoare verde,
iar p`rul negru tuns scurt era ciufulit. }inuta ei nu era
potrivit` pentru o petrecere.
Doamna Frank \ncepu s` discute cu membrii forma]iei, f`r`
s`-i acorde aten]ie lui Paddy. O tn`r` ap`ru \n pragul u[ii [i-i
chem` pe muzicieni \n cas`. Tn`ra era \mbr`cat` \ntr-o fust`
lung` de m`tase [i o bluz` cu mneci scurte, [i avea cercei de
culoarea ambrei. Doamna Frank uitase complet de Paddy care
r`m`sese pe verand`, \ntrebndu-se cu groaz` ce putea s` fac`
\n mijlocul unor necunoscu]i.
Ce bine ar fi ca tn`ra s` reapar`, zicndu-i c` doamna
Frank o rugase s` aib` grij` de musafir`. Atunci Paddy ar fi
rugat-o s`-i \mprumute o rochie lung` [i totul ar fi fost \n
regul`.
Bine\n]eles c` dorin]a lui Paddy nu se \mplini. Doamna
Frank nu-[i f`cea griji din cauza ei, [tiind c` Paddy este destul
de mare. La dou`zeci [i doi de ani, o \nv`]`toare poate s` se
8 MARY ADLER
descurce [i singur` \n orice \mprejurare.
Cnd oaspe]ii \ncepur` s` umple casa, Paddy se retrase la
umbra binef`c`toare a copacilor din gr`din`, prefernd s` stea
departe de larma petrecerii. De sub arborii parfuma]i, tn`ra
avea posibilitatea s` urm`reasc` agita]ia musafirilor. Muzica se
auzea pn` departe la fel ca [i voio[ia comesenilor. Paddy se
rezem` de un arbore de piper, uitndu-se la perechile care
dansau pe verand`. Dup` felicit`rile ce le primea tn`ra care
vorbise cu instrumenti[tii, Paddy deduse c` aceasta era Jenny.
B`rbatul brunet de lng` ea, care zmbea fericit, era
logodnicul.
Logodnicii intrar` \n cas`, urma]i de ceilal]i oaspe]i, cu
excep]ia a patru fete care sporov`iau vesele.
Brusc, fetele \[i \ntoarser` capetele spre ma[ina din care
cobor\ un b`rbat chipe[, \ntr-o c`ma[` alb` [i pantaloni negri.
B`rbatul se \ndrept` spre grupul de fete, o invit` pe una din-
tre ele la dans [i fu urm`rit cu privirile admirative de celelalte
fete r`mase pe verand`.
Paddy observ` c` b`rbatul nu dansa cu aceea[i fat`, schim-
bnd partenerele la fiecare melodie. Se vedea c`-i place s`
petreac`, f`r` s` se sinchiseasc` de brfele tinerelor care nu
apucaser` s` danseze cu el. Necunoscutul era \nalt [i solid.
Pielea lui bronzat` [i p`rul negru aveau reflexe misterioase la
lumina lampioanelor din gr`din`. Paddy \[i spuse c` dac` n-ar
fi fost Phil, ar fi putut s` se \ndr`gosteasc` de acest b`rbat
seduc`tor. Faptul c` el dansa cu cele mai dr`gu]e fete o des-
cump`nea pu]in, c`ci un b`rbat nestatornic nu putea s`-i dea
lini[tea de care ea avea nevoie.
Cnd nu se mai afla nimeni pe verand`, Paddy se hot`r\ s`
se apropie de cas` [i se a[ez` pe un scaun, aprinzndu-[i o
]igar` din pachetul aflat pe masa al`turat`. Nu putea sta
departe de petrecere [i avea de gnd s` o caute pe doamna
Marlow pentru a-i propune s-o ajute la buc`t`rie. Musafirii
VACAN}A DE VAR~ 9
erau \nseta]i [i gazda trebuia s` fac` fa]` insisten]elor lor.
Dup` ce trase de cteva ori din ]igar`, \nv`]`toarea se ridic`
\n picioare, \ntrebndu-se cu cine danseaz` chipe[ul b`rbat.
O voce din spate o f`cu s` tresar`.
- A fost bun` ]igara?
Paddy \ntoarse capul [i z`ri un b`rbat purtnd o c`ma[`
alb` [i pantaloni negri.
- A fost cam tare, recunoscu fata. Nu prea fumez. Te rog s`
m` ier]i c` ]i-am luat o ]igar`.
- Nu face nimic, zise b`rbatul.
Paddy \ncerc` s` treac` de el, dar necunoscutul se post` \n
fa]a ei \ntrebnd-o:
- Cine e[ti? Nu te cunosc.
- Fire[te c` nu m` cuno[ti.
- Las`-m` s` ghicesc. N-am mai fost de mult` vreme pe aici.
Ai o voce pl`cut`. E[ti cumva una dintre fetele care umbl`
dup` Venn Wildash?
- Nu, n-ai ghicit, r`spunse Paddy pe un ton rece. B`rbatul
era b`ut [i clipea des din ochi. Te rog s`-mi dai voie s` trec.
- Unde te gr`be[ti? Este att de pl`cut s` st`m de vorb`.
Cred c`-]i place s` fii s`rutat`.
Brusc, b`rbatul o \mbr`]is`, c`utnd s-o s`rute. Paddy se
zb`tu neputincioas`, \mpingndu-l pe agresor. Acesta nu se
\ndep`rt` [i o prinse de bra], tr`gnd-o spre el. Respira]ia grea
[i transpira]ia lui abundent` o dezgustau pe tn`ra care se
\nver[una s`-i opun` rezisten]`, ferindu-[i buzele de atingerea
gurii lui. B`rbatul o strnse cu putere [i fata scoase un icnet
de durere. Pe nea[teptate, o mn` puternic` \l \nh`]` de guler
pe be]iv, \ndep`rtndu-l de Paddy.
- Keith, du-te [i te r`core[te. Ai b`ut cam mult.
Keith cl`tin` din cap, dar \l ascult` pe b`rbatul care inter-
venise [i disp`ru \n \ntunericul nop]ii.
Paddy gfia, tremurnd din tot corpul, str`duindu-se s`-[i
10 MARY ADLER
\ncheie nasturii de la c`ma[`. Ridicnd ochii spre salvatorul
care se uita \ncruntat la ea, \nv`]`toarea \l recunoscu pe
b`rbatul chipe[ care-i atr`sese aten]ia cu cteva minute \n
urm`.
|nainte de a putea s`-i mul]umeasc`, necunoscutul
exclam` mnios:
- Ce cau]i la petrecere? Ai venit s` tulburi atmosfera de aici?
Vii de la ferma vecin`? Nu te-a invitat nimeni, a[a c` ai face mai
bine s` dispari ct mai repede! Ai \n]eles?
Paddy se \ntunec` la fa]`, sim]ind un fior rece pe [ira
spin`rii.
- Nu vin de la nici o ferm` [i nici nu am dat buzna la
petrecere.
- Pun pariu c` nu spui adev`rul, spuse b`rbatul cu un glas
amenin]`tor. Vreau s` te v`d mai bine, ad`ug` el, aprinznd
un chibrit. Privirea lui o cercet` cu aten]ie [i tn`ra se \mbu-
jor` la chip, ru[inndu-se c` nu are o ]inut` elegant`. Acum
putea [i ea s`-l priveasc` de aproape.
Necunoscutul avea ochii alba[tri [i sprncenele stufoase.
Cutele adnci din jurul gurii exprimau o bogat` experien]` de
via]`. Paddy aprecie c` salvatorul ei avea \n jur de treizeci [i
cinci de ani.
- Am avut dreptate, rosti el, stingnd chibritul. Nu faci parte
dintre cei invita]i.
- N-am afirmat c` fac parte dintre oaspe]i. Am venit cu
doamna Frank. Eu o ajut s` \ntoarc` partitura.
Necunoscutul hohoti nemul]umit.
- Dumnezeule, ce tupeu! N-am auzit pn` acum o
asemenea scuz` neroad`!
- Ce te prive[te pe tine ce caut eu aici? se r`zvr`ti Paddy.
E[ti rud` cu logodnicii?
- Nu, dar nu pot admite ca petrecerea s` fie tulburat` de
fete cu o purtare dubioas`.
VACAN}A DE VAR~ 11
Paddy sim]i c` obrajii \i ard de furie. Bine\n]eles c` nu tre-
buia s` fi venit la petrecere, dar dep`rtarea de Phil [i parfumul
florilor de portocal o \ndemnaser` s-o \nso]easc` pe doamna
Frank. Nu fusese vina ei c` un be]ivan o agresase. |nvinuirea
pe care i-o adusese b`rbatul din fa]a ei era nedreapt` [i fata \[i
\n`l]` b`rbia, hot`rt` s`-l pun` la punct pe necunoscutul
chipe[.
- Nu ai nici un drept s`-mi vorbe[ti pe un asemenea ton.
Repet c` am \nso]it-o pe doamna Frank. Nu m-am a[teptat ca
la petrecere b`rba]ii s` se \mbete ca ni[te porci [i s` aga]e
fetele care stau pe verand`.
- Este vorba doar de un singur be]iv, o corect` b`rbatul, [i
de o singur` fat`. De ce ai stat singur` pe verand`? Nu cuno[ti
proverbul care spune c` nu trebuie s` te joci cu focul?
Paddy nu r`spunse, \ncercnd s`-[i potoleasc` b`t`ile
inimii. Dup` ce necunoscutul se va \ndep`rta, fata avea de
gnd s-o a[tepte pe doamna Frank \n ma[in`, con[tient` c`
]inuta ei nu era potrivit` pentru a dansa.
B`rbatul \i porunci, cu o voce joas`, ca [i cum i-ar fi ghicit
gndurile:
- Du-te la ma[ina doamnei Frank [i stai acolo pn` cnd se
termin` petrecerea care ]i se pare plicticoas`.
Paddy se \nc`p`]n` s` tac` [i b`rbatul o prinse de bra].
Fata tres`ri [i se r`suci pe c`lcie, \ndreptndu-se spre ma[in`,
urmat` de necunoscut. Cnd ajunse lng` ma[in`, lng`
arborii de piper, tn`ra rosti peste um`r:
- Mul]umesc, dar m` descurc singur`. Nu am nevoie de
ajutorul t`u.
- Vreau s` m` asigur c` vei sta \n ma[in`.
Fata se intimid` [i se \ndep`rt` de ma[in`.
- Pe aici, \i ordon` b`rbatul, lund-o de bra].
Paddy deschise gura, dar nu \ndr`zni s` scoat` vreo vorb`.
Strnsoarea minii lui o durea, iar umilin]a o \mpiedica s`
12 MARY ADLER
protesteze. B`rbatul deschise portiera ma[inii [i fata se a[ez`
pe bancheta din spate. Situa]ia \n care se afla era nepl`cut` [i
umilitoare. La urma urmei, era \nv`]`toare [i nu o u[uratic` \n
c`utare de aventuri.
Furia ei nu putea fi potolit`, c`ci privirea amenin]`toare a
b`rbatului nu era deloc \ncurajatoare. Tn`ra nu-[i g`sea
cuvintele pentru a riposta [i se hot`r\ s` nu-l contrazic` pe cel
care tocmai \i spusese pe un ton zeflemitor:
- Pune-]i p`tura pe tine [i poate vei reu[i s` adormi, uitnd
de aventurile romantice pe care le cau]i \n zadar.
Paddy \ntoarse capul, nedorind s`-l mai vad` pe necunos-
cutul care se \ndep`rta. Cnd b`rbatul ajunse la scara de la
verand`, tn`ra r`bufni indignat`, sco]nd capul pe geam:
- Te ur`sc, oricine ai fi! Orict de multe fete ar dori s`
danseze cu tine, eu nu m-a[ ridica de pe scaun dac` ai
\ndr`zni s` m` invi]i la dans.
- Ce amabil` e[ti, zise necunoscutul, \ntorcndu-se la
ma[in`.
Paddy \[i retrase capul ru[inat`.
- |mi cer scuze c` te-am bruscat. |]i voi aduce ceva de
mncare.
- Nu-i nevoie s` te deranjezi. Nu mi-e foame. N-am venit
aici s` m` ghiftuiesc.
- Sunt convins c` ai avut alte inten]ii, o ironiz` b`rbatul, dar
nu cred c` vei rezista f`r` s` gu[ti ceva. Vei avea cam mult de
a[teptat [i nu [tiu dac` vei putea dormi. Nu voi \ntrzia.
- Po]i s` stai orict. Nu trebuie s` te convingi dac` am spus
adev`rul?
Dup` ce necunoscutul intr` \n cas`, Paddy \ndr`zni s` ias`
din ma[in`, avnd grij` s`-[i pun` p`tura \m jurul umerilor.
Brutalitatea cu care fusese tratat` o enervase [i c]iva pa[i \n
gr`din` ar fi fost bineveni]i.
Noaptea era minunat`. Stelele sclipeau pe bolta cereasc`,
VACAN}A DE VAR~ 13
iar parfumul florilor se sim]ea \n aerul r`coros. Ce p`cat c`
Phil era departe!
|n momentul cnd se apropie de cas`, Paddy se \mpiedic`
de necunoscutul care ]inea \n mn` o tav` [i un pahar cu bere.
B`utura se v`rs` pe c`ma[a b`rbatului [i pe p`tura care aco-
perea umerii fetei.
- Nu ]i-am spus s` stai \n ma[in`?
- Nu ai dreptul s`-mi porunce[ti, replic` fata. Nu sunt
sclava ta. Te-am rugat eu s`-mi aduci bere [i mncare? Ce ai
aflat despre mine?
- Am vrut s` verific dac` o cuno[ti pe doamna Frank, dar
m-am gndit c` pu]in` mncare ]i-ar prinde bine.
- }i-am spus c` nu mi-e foame. Nu te str`dui s` m`
consolezi. Voiam s-o anun] pe doamna Frank c` m` duc acas`.
Te rog s`-i transmi]i c` n-o mai a[tept.
- Nu po]i merge pe jos pn` la or`[el.
- De ce? M` descurc singur`, n-ai team`.
- Te duc eu cu ma[ina, se oferi b`rbatul dup` un moment
de gndire.
- Nu se cuvine ca un domn s` fie v`zut \n compania unei
fete care caut` o aventur`.
- Vreau s` fiu sigur c` nu mai dai trcoale pe aici. Nu
trebuia s`-mi vinzi gogo[i c` ai venit cu doamna Frank.
Paddy se sim]i stingherit`. A[adar, b`rbatul acesta nesuferit
nici m`car nu avusese bunul-sim] s` se intereseze dac` ea \i
spusese adev`rul. Cump`nind dac` trebuie s` dea curs invi-
ta]iei lui, tn`ra \[i spuse c` este bine s` profite de brusca lui
amabilitate, pentru a ajunge mai repede acas`.
Necunoscutul puse tava pe p`mnt [i deschise portiera.
Paddy remarc` friptura de pui [i regret` c` nu acceptase s`
guste din ea.
Dup` cteva sute de metri, b`rbatul o \ntreb` pe tn`ra de
lng` el:
14 MARY ADLER
- Unde locuie[ti?
- |n Gidgeemallawa. Po]i s` m` la[i oriunde vrei.
- De unde e[ti? Accentul t`u este englezesc, nu-i a[a?
- Ai ghicit.
- Ai pe cineva?
- Nu.
- Aha, e[ti singur`. C`l`tore[ti s` cuno[ti lumea?
Fata t`cu, uitndu-se pe geam.
- Dumnezeu [tie ce cau]i \n Gidgeemallawa. Aici nu vei
\ntlni dragostea. Este o regiune s`lbatic` [i b`rba]ii nu sunt
pe gustul t`u.
- Dac` asta te va lini[ti, afl` c` m` a[teapt` cineva la Sydney.
- Aventura din aceast` sear` nu are nici o leg`tur`
- Absolut nici una. De fapt ]i-am m`rturisit de ce am venit
la petrecere.
- A, da, desigur. Ai venit s` \ntorci paginile partiturii, o
ironiz` necunoscutul.
Cnd ajunser` \n or`[el, Paddy spuse:
- Te rog s` opre[ti ma[ina.
B`rbatul opri motorul [i aprinse plafoniera.
- Acum nu mai e[ti \n pericol.
Fata clipi din ochi [i zise:
- Nu m-am gndit nici o clip` c` nu sunt \n siguran]` cu
tine.
Pentru cteva clipe, cei doi se privir` \n ochi. Paddy avea
senza]ia c` salvatorul este mul]umit c` scap` de o povar` stn-
jenitoare.
- |]i mul]umesc c` m-ai adus pn` aici.
- Cu pl`cere, zise necunoscutul deschiznd portiera.
Tn`ra ie[i din ma[in` [i se \ndrept` spre casa doamnei
Frank, gndindu-se c` incidentul din seara aceasta fusese
\ndeajuns de conving`tor pentru a renun]a, pe viitor, s` mai
mearg` la alte petreceri.
VACAN}A DE VAR~ 15
Pa[ii ei r`sunau pe caldarmul str`zii pustii. C]iva fluturi
se \nvrteau \n jurul becurilor aprinse, iar \n aer se sim]ea
mirosul dulce al florilor de portocal. Paddy trecu de piscina
din parcul or`[elului [i deschise poarta din spatele cur]ii casei
doamnei Frank.
Trecnd pe lng` arborii \nflori]i, fata se bucur` c` se putea
odihni. Domnul Frank dormea deja, biruit de b`utur`.
Violonist de talent, st`pnul casei n-o mai \nso]ea pe so]ia lui
la seratele din localitate, deoarece nu rezista tenta]iei de a da
pe gt cteva pahare de whisky. Paddy intr` pe u[a din spate
[i se duse \n camera ei, trecnd pe lng` baia care-i pricinuia
multe nepl`ceri din cauza faptului c` fereastra nu avea o plas`
\mpotriva ]n]arilor. Odaia ei era curat` [i cochet`. Pe mas` se
afla fotografia lui Phil. Sursul lui o lini[ti pe tn`r`, care \[i
\ndrept` ochii spre oglind`. P`tura din jurul umerilor \i rea-
minti de b`rbatul care o condusese acas`.
Oh, Phil, exclam` Paddy, de ce nu mi-ai scris? ! Au intrat
po[ta[ii \n grev`?
Hot`rt` s`-[i m`rturiseasc` dorul, tn`ra se a[ez` la mas`
[i-i scrise cteva rnduri lui Phil, omi]nd incidentul din seara
aceea. Era mai bine s` uite ce i se \ntmplase. Dup` ce lipi
plicul, Paddy se preg`ti de culcare.
* * *
Paddy afl` ve[ti despre Phil abia peste o s`pt`mn`. O
s`pt`mn` de fr`mnt`ri [i \ntreb`ri care mai de care mai
nelini[titoare. |nv`]`toarea se uita mereu pe fereastr`, a[tep-
tnd ca po[ta[ul s` sune la u[`.
Prim`vara se sfr[ise [i florile c`zuser` pe p`mnt.
Temperatura devenea din ce \n ce mai fierbinte. Or`[elul era
toropit de c`ldura soarelui nemilos. Paddy \[i reaminti de
plaja aurit` [i de briza r`coroas` de pe coasta de vest a
16 MARY ADLER
Australiei. |n urm` cu c]iva ani, sosise din Anglia, \mpreun`
cu tat`l [i mama ei vitreg`, Norma, pentru a se stabili pe con-
tinentul aflat la antipozi. Se \mpliniser` doi ani de cnd tat`l
ei murise \n urma unui atac de cord. Norma se \ntorsese \n
Anglia, dar Paddy nu voise s-o \nso]easc` deoarece \i pl`cea
via]a \n Australia [i trebuia s` termine [coala normal`. Norma
o l`sase \n gazd` la o v`duv`, doamna Kennedy, care avea un
fiu, Phil, student la Facultatea de Comer].
Paddy se sim]ise atras` de Phil care nu-[i ascunsese senti-
mentele pe care fata i le inspira. Cei doi se \ndr`gostiser` unul
de altul [i brusca deta[are a tinerei \nv`]`toare la
Gidgeemallawa pusese cap`t inten]iei lor de a se logodi. Phil
ar fi putut s`-i propun` iubitei sale s` nu plece din Sydney, dar
el nu spusese nimic [i fata fusese nevoit` s` porneasc` \ntr-o
lung` c`l`torie cu trenul. Bine\n]eles c` or`[elul \n care sosise
i se p`ruse a fi la cap`tul p`mntului. |l urse din prima clip`.
O, ct de mult \l urse! Cnd v`zuse p`mntul ro[u [i \ntin-
derea nesfr[it` a cmpiei pustii, tn`ra avusese impresia c`
nimerise pe lun`! |i venise \n minte amintirea cmpurilor verzi
din Anglia [i a gazonului \ngrijit din fa]a caselor.
Gidgeemallawa nu-i oferise dect aspectul dezolant al unor
locuin]e ridicate \n mijlocul unui de[ert ro[u. Plouase \n
prima zi a sosirii sale [i str`zile nepavate erau pline de
b`ltoace. |n afar` de strada principal`, cu trotuare din piatr`
de ru, localitatea nu avea dect bungalovuri identice [i cur]i
\ntinse, \mprejmuite cu garduri. Ploaia nu contenise o
s`pt`mn` \ntreag` [i tn`ra \nv`]`toare st`tuse \n camera ei
de la hotel, plngndu-[i soarta nemiloas` care o f`cuse s`
ajung` \ntr-o a[ezare izolat` din interiorul continentului. |i
scrisese zilnic lui Phil, dest`inuindu-i dezam`girea [i
dezn`dejdea c` se afla la sute de kilometri de el. Biata fat`
avusese impresia c` nimerise \ntr-o lume stranie, primitiv` [i
neprietenoas`.
VACAN}A DE VAR~ 17
Din fericire, Paddy era o fat` sociabil` [i, imediat dup`
\ncetarea ploii, se mutase \n casa doamnei Frank, bucurndu-se
de cre[terea rapid` a ierbii. Elevii o \ncntaser`, iar colegii i se
p`ruser` simpatici, astfel c` tn`ra se acomodase repede cu
atmosfera pa[nic` din or`[el. Primise scrisori de la Phil [i de
la mama acestuia, precum [i din partea prietenelor sale. Judy
se afla \n sudul Australiei, iar Diana locuia \nc` la Sydney [i-i
transmitea ve[ti \n leg`tur` cu Phil. Curnd florile de portocal
\[i desf`cuser` petalele parfumate, iar sufletul \nv`]`toarei se
\nduio[ase. Peisajul nu i se mai p`ruse dezolant, arborii de
cauciuc [i rul lene[ care trecea prin localitate fiind chiar
puncte de atrac]ie pentru cineva care tr`ise numai \n ora[e
mari. Tn`ra considera c` nu va trece mult` vreme pn` cnd
se va \ntoace la Sydney, acolo unde o a[tepta fericirea al`turi
de Phil.
Singura nepl`cere care o \ntristase fusese incidentul cu
Keith [i nici acum nu [tia numele celui care o salvase. Acesta
o rugase pe Jenny Marlow s`-i transmit` doamnei Frank c` fata
cu care venise se \ntorsese \n or`[el. Paddy \i p`strase o
amintire amar`, datorit` asprimii cu care o judecase necunos-
cutul, dar avea speran]a c` aprecierea lui nedreapt` nu-i va
[tirbi prestigiul de care se bucura \n ochii elevilor s`i.
|ntr-o diminea]` fierbinte, pe cnd se plimba printre b`nci,
\nv`]`toarea observ` pe fereastr` c` sosise po[ta[ul. |n sfr[it
o veste de la Phil! Ce bine c` el \i scrisese. Nu vor trece dect
dou` s`pt`mni [i ea se va urca \n trenul care o va duce la
Sydney, sc`pnd pentru totdeauna de atmosfera ap`s`toare
din acest col] uitat de lume!
|n timpul pauzei, Paddy se duse la directorul [colii, fiind
sigur` c` primise cteva scrisori. A[ezat` pe un scaun, la
umbra unui arbore de piper, desf`cu ner`bd`toare plicul pe
care recunoscuse scrisul lui Phil.
Trecuse atta timp de cnd nu mai primise o veste de la el,
18 MARY ADLER
[i inima fetei b`tea cu putere. Paddy avea senza]ia c` soarta sa
se hot`ra \n acele momente.
Drag` Paddy, citi tn`ra, \]i cer iertare c` nu ]i-am r`spuns
la scrisori fiindc` am fost foarte ocupat. Diana mi-a repro[at
acest lucru dar, mi-a spus c` te-ai distrat \n compania
b`rba]ilor din vestul ]`rii. Vreau s`-]i spun c` m-am logodit cu
Diana! Am ]inut s` fii prima care afl` de hot`rrea mea. Te
a[tept`m amndoi \n vacan]` [i sper`m c` nu e[ti sup`rat` pe
noi. |mi voi aminti mereu de zilele pl`cute pe care le-am
petrecut \mpreun` \n casa mamei mele. Tot timpul ai fost pen-
tru mine ca o sor`
Paddy se opri din citit, cuprins` de o emo]ie puternic`.
Mintea i se \ntunec` [i timp de cteva clipe, nu fu capabil` s`
se gndeasc` la nimic. {ocul produs de vestea pe care i-o
d`duse Phil era greu de suportat. Cnd \[i reveni, fata reciti
rndurile din scrisoare, c`utnd s` priceap` ce se \ntmplase
cu Phil. A[adar nu fusese pentru el dect o sor`? Ah, ct de
pref`cute sunt femeile! Diana, prietena ei cea mai bun` \i
r`pise iubitul. Cum putuse Phil s` cread` \n brfele Dianei c`
fata pe care o iubea se distra de minune \n or`[elul unde fu-
sese numit` \nv`]`toare? Oh! {i \nc` \n compania b`rba]ilor!
Lacrimile \i sc`ldar` obrajii [i Paddy nu mai fu \n stare s`
citeasc` restul scrisorii. De altfel, nici n-o mai interesa altceva.
Aflase esen]ialul. Clopo]elul [colii se auzi \n toat` curtea [i ele-
vii \ncepur` s` se strng` \n fa]a u[ii. Paddy se ridic` de pe
scaun [i-[i [terse lacrimile, deoarece copiii nu trebuia s-o vad`
trist` pe \nv`]`toarea lor. Cu inima \ndurerat`, fata str`b`tu
curtea [i-[i conduse elevii \n clas`. Ce proast` fusese, creznd
c` Phil o iube[te. El o considerase numai o sor`. Acestea s` fi
fost cu adev`rat sentimentele lui? Niciodat` nu \ndr`znise s-o
cear` de nevast` [i nici n-o \mpiedicase s` plece din Sydney.
Abia acum \[i d`dea seama Paddy c`-[i irosise vremea de
poman`, \n loc s` se bucure de via]` ca to]i tinerii.
VACAN}A DE VAR~ 19
Reu[ind cu greu s` se concentreze, \nv`]`toarea f`cu lec]ia
de aritmetic` la fel ca \n zilele precedente, f`r` ca elevii s`
observe o schimbare \n comportarea ei. Profesia o obliga s`-[i
fac` datoria con[tiincios ca orice cadru didactic bine preg`tit.
Via]a ei personal` nu trebuia s` influen]eze purtarea fa]` de
copii.
Cnd ajunse acas`, doamna Frank era ocupat` cu un elev
c`ruia \i preda lec]ii de pian [i Paddy se duse repede \n camera
ei. Invita]ia aparent politicoas` de a-l revedea pe Phil \n
vacan]a de var` era imposibil de realizat, deoarece n-ar fi
putut locui \n casa \n care el se s`ruta cu Diana! Nu, nu se va
mai duce niciodat` \n casa doamnei Kennedy. Casa ei era, de
acum, bungalovul doamnei Frank. Aici va petrece lunga
vacan]` de var`.
O voi \ntreba mai trziu pe gazda mea dac` pot s` r`mn
aici, \[i zise Paddy intrnd \n baie.
La cin`, Freddy nu-[i f`cu apari]ia, astfel c` so]ia lui se
\ntre]inu singur` cu Paddy. Aceasta se str`dui s` se comporte
ct mai firesc, zmbind chiar la glumele doamnei Frank pe
seama lipsei de talent muzical a elevului din ziua aceea.
- Jimmy Nye uit` dup` cinci minute partitura pe care am
cntat-o [i improvizeaz` melodii s`lt`re]e pentru a \ndemna
clien]ii din barul la care este angajat s` danseze. Ah, doamn`
Frank, \mi pare r`u, dar am uitat partitura [i am cntat f`r`
note.
- M` mir c` pastorul nu-l d` afar`, coment` Paddy rznd.
- Ce s-a \ntmplat cu tine? se interes` doamna Frank, dup`
o clip` de t`cere. E[ti tras` la fa]`. Te-a p`r`sit iubitul?
Paddy scoase un oftat [i doamna Frank continu`, filozofic:
- Dac` a[ fi \n locul t`u, n-a[ suferi din cauza lui. Nici un
b`rbat nu merit` s` fie iubit. Dac` a[ fi din nou tn`r`, nu
m-a[ mai m`rita cu Freddy. Ce p`cat c` atunci cnd m-am
\ndr`gostit de el, Freddy era ar`tos [i nu bea dect bere!
20 MARY ADLER
Apropo, de ce n-ai mai r`mas la petrecerea dat` de Greg
Marlow? }i-a[ fi putut prezenta un b`rbat seduc`tor.
- Am plecat mai devreme, deoarece nu eram \mbr`cat`
pentru distrac]ie, se scuz` Paddy.
- Ce gre[eal` ai f`cut, draga mea. Nu conteaz` cum e[ti
\mbr`cat`. P`cat c` nu l-ai cunoscut pe Venn Wildash. Toate
fetele din regiune sunt \ndr`gostite de el. Venn este o partid`
str`lucit`. Ferice de fata care va pune mna pe el! Lumea zice
c` aleasa lui este una dintre fiicele lui Duncan, dar eu nu cred.
Venn este prea \n vrst` pentru ele. Le-am v`zut pe surorile
Duncan acum dou` luni. Nu, sunt prea mici pentru Venn!
Paddy \[i aminti de be]ivul care \ncercase s-o s`rute [i o
\ntrebase dac`-l pnde[te pe Venn Wildash. Acum \i p`rea
bine c` nu f`cuse cuno[tin]` cu acest b`rbat seduc`tor.
Durerea ei sufleteasc` se datora indiferen]ei lui Phil de care
fusese att de \ndr`gostit`. Nu avea chef s`-l \ntlneasc` pe
Venn, orict de atr`g`tor ar fi fost acesta. Un proverb spune c`
timpul te vindec` de toate, dar Paddy se \ndoia c` mhnirea ei
avea leac.
- S` v`d ce pot face, ad`ug` gazda ei. Poate g`sesc un prilej
s` te prezint lui Venn. Nu se [tie niciodat` de unde sare
iepurele. E[ti dr`gu]` [i ai carte. Merit` s` \ncerc`m!
Paddy schi]` un zmbet [i se ridic` \n picioare z`rindu-l pe
Freddy care declar` pe un ton sup`rat c` nimeni nu-l chemase
la mas`. L`sndu-i pe so]i s` se certe \n voie, tn`ra
\nv`]`toare se retrase \n camera ei, dndu-i dreptate doamnei
Frank \n privin]a vie]ii de familie.
Eu nu voi face gre[eala s` m` m`rit cu cine nu trebuie \[i
zise fata, gndindu-se c` Phil a[teapt` o scrisoare de la ea, o
scrisoare \nduio[`toare [i plin` de \n]elegere. Ei bine, nu!
Nu-i va scrie celui care i-a \n[elat sentimentele!
Mnia ei nu se domoli nici cnd, peste cteva zile, primi o
scrisoare din partea doamnei Kennedy. O scrisoare cald` [i
VACAN}A DE VAR~ 21
\ncurajatoare.
Casa mea \]i st` la dispozi]ie \n continuare, chiar dac` Phil
s-a logodit cu Diana. {tiu c` e[ti sup`rat` pe fiul meu [i te
\n]eleg foarte bine. Phil nu-[i d` seama, dar eu [tiu ct de mult
te-a mhnit. Nu trebuie, draga mea, s`-]i distrugi via]a din
cauza fiului meu pentru c` a preferat-o pe Diana. Ai stat mult
timp sub acela[i acoperi[ cu Phil [i eu am fost convins` c` ]ii
la el ca la un frate. Dragostea este un sentiment profund [i
atunci cnd persoana iubit` nu-]i \mp`rt`[e[te dragostea,
suferin]a este imens`. Caut` s` rezi[ti durerii. Sunt convins`
c` \ntr-o zi, vei cunoa[te b`rbatul care te merit`.
Sfaturile doamnei Kennedy izvorau din bun`tatea inimii ei
curate, dar Paddy \[i spuse c` r`ul pe care i-l f`cuse Phil nu
poate fi iertat niciodat`. Nu putea s`-l revad` pe cel care o
tr`dase. Hot`rrea ei era s` r`mn` pe durata vacan]ei \n casa
doamnei Frank, de[i se va plictisi \ngrozitor.
Oricum, planul ei se dovedi a fi irealizabil, fiindc` gazda ei
\i spuse c` \[i va petrece vacan]a pe coasta de vest a ]`rii.
- Am fost sigur` c` vei pleca la Sydney [i am \nchiriat deja
o vil` pe ]`rmul oceanului. Vine [i Freddy cu mine, ad`ug`
doamna Frank, f`cnd o grimas`. Nu pot sc`pa de el, ce s` fac?
Poate c` tu vei fi mai norocoas`.
Norocoas` ca mine nu-i nimeni, \[i spuse Paddy, mhnit`.
Ce u[or a sc`pat Phil de mine, profitnd de faptul c`
Ministerul Educa]iei m-a trimis tocmai \n Gidgeemallawa!
22 MARY ADLER
Capitolul 2
|n ultima s`pt`mn` de [coal`, Paddy se sim]i din ce \n ce
mai trist`, neavnd nici un loc unde s`-[i petreac` vacan]a.
Mar]i dup`-amiaz`, \nv`]`toarea r`mase ultima \n curtea [colii
cu o elev`, Margaret Cale, a[teptnd sosirea p`rin]ilor fetei.
Era cald [i atmosfera devenise ap`s`toare. Paddy se gndea
c` luna decembrie este greu de suportat, din cauza tempera-
turilor extrem de ridicate. Cu cteva zile \n urm`, fusese la
familia Cale [i aflase c` Irene a[tepta \nc` un copil. Ct de
mult o invidiase pe fericita mam` care-i m`rturisise c` un b`iat
ar fi binevenit pentru familia Cale. |nv`]`toarea regretase c`
nu poate avea copii, mai ales c` b`rbatul pe care-l iubea se
hot`rse s` se \nsoare cu o alt` femeie. De fapt, el nu-i spusese
niciodat` c` voia s-o ia de nevast`
Cu ochii \nl`crima]i, Paddy se uita \n zare. P`mntul
ro[iatic era cr`pat de ar[i]a soarelui [i str`zile erau pustii. O
ma[in` trecu rapid prin fa]a [colii, disp`rnd \ntr-un nor de
praf. Tn`ra tres`ri. Ma[ina era aceea care o adusese de la
petrecerea organizat` de Greg Marlow. {oferul era b`rbatul
care o salvase din minile lui Keith. Din fericire, el nu o z`ri.
Paddy se \ntreb` de ce revederea str`inului chipe[ o tulburase
mai mult dect se a[teptase, f`r` s` poat` g`si un r`spuns
satisf`c`tor.
O alt` ma[in` opri \n fa]a por]ii [i Margaret se \ndrept` \n
fug` spre mama ei care era la volan. Paddy o urm` [i intr` \n
vorb` cu Irene:
- |mi pare r`u c` n-am condus-o acas` pe Margaret, dar pe
c`ldura asta, o plimbare pe jos este istovitoare.
- Nu-i nimic, domni[oar` Dempster, tot trebuia s` trec pe
la magazin. Peste cteva zile te vei odihni pe ]`rmul oceanului.
Eu nu pot s` merg \n vacan]`, fiindc` trebuie s` nasc.
- Nici eu nu voi pleca din localitate, spuse Paddy, ajutnd-o
pe Margaret s` intre \n ma[in`. Gazda la care stau nu va fi
acas` \n aceast` perioad`. Nu mi-am f`cut nici un fel de plan
de vacan]`, ad`ug` fata, u[urat` c` avea cui s`-i m`rturiseasc`
necazurile sale.
- |n cazul acesta, zise Irene, vreau s`-]i fac o propunere.
Doamna Cale era blond` [i avea ochii alba[tri, iar Margaret era
[aten` [i avea pistrui, sem`nnd cu tat`l ei.
- Cred c` ai putea s` m` aju]i, continu` Irene dup` o pauz`.
Doctorii mi-au spus s` m` duc la spitalul din Dutibo cu o lun`
\nainte de na[tere, pentru a evita complica]iile pe care le-am
avut cnd am adus-o pe lume pe Margaret. Fiica mea st` la
unchiul ei din Bibbenluke. Ceea ce m` \ngrijoreaz` este faptul
c` Beth, cumnata mea, nu este sever` cu copiii. Nu ]i-ar pl`cea
s` ai grij` de Margaret?
Paddy avu o ezitare, de[i inima \i d`dea ghes s` accepte
propunerea nea[teptat` a doamnei Cale.
- Unde se afl` Bibbenluke?
- N-ai auzit de Bibbenluke? se mir` Irene. Este una dintre
cele mai mari ferme din vestul ]`rii. Fratele meu, Max Lewis,
lucreaz` acolo.
24 MARY ADLER
VACAN}A DE VAR~ 25
Paddy afirm` rznd:
- Mi-ar pl`cea s` stau la o ferm` de animale.
- Dac` e[ti de acord cu invita]ia mea, nu r`mne dect s-o
\ntreb pe fiica mea dac` vrea s-o \nso]e[ti. Ce zici, Margaret?
Margaret d`du din cap, bucuroas` c`-[i va petrece vacan]a
cu \nv`]`toarea ei. Margaret era o feti]` lini[tit` [i inteligent`
care se ata[ase mult de Paddy.
- Este minunat. Vom putea s` facem plimb`ri \mpreun`.
Simon este prea mic.
- Simon este b`iatul lui Beth [i are patru ani [i jum`tate, \i
explic` Irene lui Paddy. Cumnata mea are pasiunea sculpturii
[i nu are timp de copii. De aceea sunt pu]in nelini[tit` \n-
privin]a lui Margaret. Oh! exclam` Irene, \mi cer scuze c` te-am
]inut \n soare. De ce nu-]i pui o p`l`rie pe cap? Ri[ti s` faci
insola]ie.
- Am stat toat` ziua la umbr`, zise Paddy.
- Oricum, te las s` te gnde[ti pn` joi dac` vrei s`-]i
petreci vacan]a cu Margaret.
- Nu-i nevoie de timp de gndire, sus]inu \nv`]`toarea. Voi
pleca la ferm` cu Margaret.
- |]i mul]umesc, spuse Irene surznd. Mi-ai luat o piatr` de
pe inim`. Te rog s`-]i faci bagajele. Vineri diminea]a, Max va
veni cu ma[ina. S` [tii c` te vei sim]i bine la ferm`, dac` vei
putea suporta c`ldura [i izolarea de lume.
- M` voi obi[nui cu toate greut`]ile, afirm` Paddy, \ntor-
cndu-i zmbetul. Posibilitatea de a-[i petrece vacan]a
supraveghind copii n-o deranja deloc, iar ocazia de a cunoa[te
o persoan` sensibil` ca Beth \i trezea interesul.
Miercuri, Paddy \i scrise doamnei Kennedy c` nu va putea
veni la Sydney \n vacan]` deoarece are o invita]ie mult mai
atr`g`toare. Dac` Phil [i Diana se vor c`s`tori peste cteva
s`pt`mni, le trimit ur`rile mele cele mai calde. Tn`ra spera
c` mama lui Phil s` nu-[i dea seama de suferin]a care-i rodea
inima, de[i b`nuia c` doamna Kennedy [tia de ce refuzase ea
s` se \ntoarc` \n casa \n care l-a cunoscut pe Phil.
Va fi o experien]` deosebit`, se \ncuraj` Paddy.
* * *
Vineri diminea]a so]ii Frank \[i luar` la revedere suindu-se
\n ma[in` cu destina]ia coastei de vest a continentului, urn-
du-i lui Paddy vacan]` pl`cut`. Doamna Frank o felicitase pen-
tru alegerea f`cut`, dest`inuindu-i c` proprietarul fermei de oi
este \nsu[i faimosul Venn Wildash.
- |l vei cunoa[te pe Venn. M` bucur pentru tine. Poate vei
reu[i s`-l faci s` se \ndr`gosteasc` de tine.
Paddy o s`rut` pe doamna Frank, promi]ndu-i c` va \ncer-
ca s`-i asculte sfatul. |n realitate, tn`ra \nv`]`toare nu avea de
gnd s` sporeasc` num`rul cuceririlor lui Venn, spernd ca
acesta s` fie ocupat mai mult cu rezolvarea problemelor
fermei [i s` nu stea prea mult pe acas`.
Paddy \i trimise lui Phil o ultim` scrisoare, ferindu-se s`-l
\ntrebe de ce o tr`dase. Dovezile ei de dragoste nu puteau fi
confundate cu afec]iunea pe care i-ar fi datorat-o unui frate
Drag` Phil, \i scrisese ea, sunt surprins` s` aflu c` te vei
logodi cu Diana. N-am b`nuit niciodat` c`-]i va pl`cea de ea.
V` doresc mult` fericire, dar nu voi putea veni \n vacan]` la
Sydney. Am fost invitat` la ferma din Bibbenluke, una dintre
cele mai mari cresc`torii de oi din vestul ]`rii. Am fost uimit`
cnd mi-ai scris c` \n regiunea aceasta sunt mul]i b`rba]i
chipe[i. M` pot socoti fericit` c`-l voi cunoa[te pe proprietarul
fermei, deoarece acesta este cel mai seduc`tor dintre to]i.
Toate fetele sunt \ndr`gostite de el. Transmite-i Dianei toat`
afec]iunea mea. Cu drag, Paddy
Bine\n]eles c` tn`ra \nv`]`toare se ferise s`-i
m`rturiseasc` faptul c` va avea grij` de doi copii, existnd
26 MARY ADLER
posibilitatea ca proprietarul fermei s` nu apar` la Bibbenluke,
fiind plecat la sute de kilometri cu turmele lui. De altfel, Venn
Wildash era aproape logodit, a[a c` l`ud`ro[enia ei nu era
dect o r`zbunare la aluzia grosolan` a fostului ei iubit c` se
distreaz` cu b`rba]ii din Gidgeemallawa.
Paddy nu \ndr`znise s`-i men]ioneze numele lui Venn \n
scrisoare, fiindc` un presentiment ciudat o f`cea s` fie supers-
ti]ioas`. Avea \naintea ei o vacan]` lung` [i era p`cat s` fie pre-
ocupat` de un b`rbat. Speran]ele i se \ndreptau spre cei doi
copii care ar putea s` o fac` s` uite de necazurile ei. Ah, dac`
ar putea s`-l uite pe Phil! Va avea [ase s`pt`mni la dispozi]ie
pentru a-[i potoli durerea sufleteasc`. Abia atunci va [ti dac`
va r`mne sau nu la doamna Frank. Paddy nu socotea util`
\ntoarcerea la Sydney, c`ci Phil nu o iubea. Ce s` caute \n
ora[ul care acum i se p`rea str`in?
Diana reu[ise s`-l conving` pe Phil c` desp`r]irea o f`cuse
pe Paddy s`-l uite. Diana o tr`dase f`r` nici o remu[care. S` fi
f`cut acest lucru din dragoste, sau din invidie?
Paddy se uit` la ceas. Max Lewis trebuia s` fi sosit de mult
timp. De ce \ntrzia? Se \ntmplase ceva? Tn`ra deveni neli-
ni[tit`. Era aproape de amiaz` [i ma[ina se ivise de dup` col]ul
str`zii. Deodat`, un nor de praf se ridic` la apari]ia unei
camionete. Paddy \[i lu` valiza cu lucruri [i se apropie de
poart`.
Margaret \i f`cea semne cu mna, iar [oferul se duse \n
spatele ma[ini, deschiznd portbagajul. Paddy \i z`ri trupul
solid [i p`rul negru crlion]at. Cnd se apropie mai mult,
tn`ra avu o tres`rire, recunoscnd chipul lui Keith! S` fi fost
unchiul lui Margaret? Nu, nu era posibil. Acesta trebuie s` fie
mai b`trn. Keith avea \n jur de dou`zeci de ani. Ceva nu era
\n regul`, \[i zise Paddy.
- Bun` ziua, rosti Keith f`cnd un pas spre ea. Unde este
\nv`]`toarea lui Margaret?
VACAN}A DE VAR~ 27
Keith \[i puse minile \n buzunarele pantalonilor, privind-o
pe tn`ra surprins` de \ntlnirea cu cel care se purtase
grosolan cu ea seara cnd se dusese la logodna lui Jenny
Marlow. Paddy era uluit` s` constate c` agresorul ei nu era
nici pe departe un tip grosolan [i pus pe ag`]at fete necunos-
cute. Keith era chiar simpatic [i privirea lui naiv` \i dovedea c`
tn`rul nu este deloc periculos. Purtarea lui nes`buit` se dato-
ra unui pahar de vin \n plus [i dorin]ei de a s`ruta o fat` \n
mijlocul veseliei generale. De altfel, Keith nu p`rea c` o
recunoa[te, fapt ce-i \nt`rea lui Paddy convingerea c` be]ia
trec`toare fusese mai mult un act de bravur` tinereasc`.
Oricum, fata [tia c` trebuia s` se fereasc` de el dac` va avea
prilejul s`-l vad` mai des la Bibbenluke, cu prec`dere \n serile
cnd b`rba]ii \ntrzie la un chef
- Eu sunt \nv`]`toarea lui Margaret, r`spunse ea pe un ton
amabil. Numele meu este Paddy Dempster.
Keith se uita la Margaret care d`dea din cap, confirmnd
spusele \nv`]`toarei. Paddy se temea c` vocea ei \l va face pe
Keith s`-[i amintesc` de fata pe care \ncercase s` o s`rute pe
veranda casei Marlow.
Tn`rul se \ntoarse c`tre ea [i-i zmbi prietenos.
- Sunt Keith Laidlawe, fratele lui Beth Lewis. Dac` a[ fi [tiut
c` voi avea o pasager` att de dr`gu]` ca tine, a[ fi venit mai
devreme s` te iau. Cnd Irene mi-a spus c` \nv`]`toarea lui
Margaret va veni la ferm`, mi-am \nchipuit o femeie \n vrst`.
|mi cer iertare dac` m-ai a[teptat att de mult.
- Au trecut cteva ore de cnd sunt pe verand`.
- Acum vom pleca spre ferm`. D`-mi bagajul s`-l pun \n
spate.
Keith o b`tu protector cu palma pe um`r [i-i lu` valiza pe
care o puse \n portbagaj.
- Vei sta lng` mine. Margaret, mut`-te pe bancheta din
spate.
28 MARY ADLER
Feti]a \[i ridic` privirea spre Paddy care o lini[ti imediat:
- Stai \n fa]`, Margaret. Eu m` voi a[eza \n spate.
- Voi putea privi mai bine de aici, spuse Margaret. De-abia
a[tept s`-mi ar`ta]i, domni[oar` Dempster, ce este mai
interesant de v`zut. Keith ne va da explica]iile necesare [i
cnd ne vom \ntoarce la [coal`, voi avea ce povesti celorlal]i
copii.
- Este o idee excelent`, coment` Paddy surznd,
observnd c` fratele lui Beth f`cuse o mutr` plouat`.
- |mi pare r`u c` nu stai lng` mine, spuse Keith.
- Nu-i nimic. |n primul rnd, trebuie s` fii atent la drum, nu
la pasageri.
Paddy \[i spuse c` naturale]ea lui Keith era expresia
atitudinii lui fa]` de sexul frumos. Era firesc ca el s` fie galant
cu fetele [i s` caute s` le impresioneze.
Pe cnd ie[eau din or`[el, ea \l \ntreb`:
- Ce s-a \ntmplat cu Max Lewis? Am crezut c` vine el dup`
Margaret.
- Max n-a putut p`r`si ferma. Au disp`rut cteva sute de oi
[i to]i b`rba]ii s-au dus s` le caute, \n afar` de mine, afirm`
Keith groz`vindu-se. |n zori, sora mea a pornit spre
Gidgeemallawa, dar a intrat cu ma[ina \ntr-un [an] [i atunci
Max m-a \ns`rcinat pe mine s-o aduc pe Margaret.
|ntotdeauna r`bdarea \nvinge orice dificultate!
- N-ai avut [i cteva treburi personale de rezolvat? se
interes` Paddy pe un ton ironic, [tiind prea bine c` lui Keith
\i plac fetele de la ora[.
- E[ti prea istea]`, domni[oar` Dempster, afirm` Keith.
C`l`toria a fost lung` [i obositoare, dar Keith avea grij` s`
le distreze pe cele dou` pasagere, atr`gndu-le aten]ia asupra
peisajului [i animalelor \ntlnite \n cale. Dup` ce luar` masa
la umbra unor copaci, se urcar` din nou \n ma[in`, str`b`tnd
cmpia nesfr[it`.
VACAN}A DE VAR~ 29
- Am avut o prim`var` ploioas`, spuse Keith. Furtunile au
adus ap` din bel[ug. Apa \nseamn` verdea]`, fn pentru oi,
l`custe, greieri [i p`s`ri, dar [i griji \n plus. Cnd fulgerele
br`zdeaz` cerul, este dificil s` ]ii oile \n turm`. Oricum,
fermierii \[i fac provizii pentru anotimpul secetos. Anul acesta
se anun]` foarte bun pentru cresc`torii de vite.
Cangurii fugeau \n salturi mari la vederea ma[inii, iar
papagalii coco]a]i pe crengile arborilor scoteau ]ipete
amenin]`toare.
- Cangurii, spuse Keith, se adun` \n locurile unde cre[te
iarba proasp`t` \n urma ploilor.
Paddy se uit` la el admirativ.
- {tii o mul]ime de lucruri interesante [i cuno[ti regiunea,
de[i am crezut c` nu e[ti de prin partea locului.
Tn`ra regret` imediat c` f`cuse aluzie la discu]ia pe care
o avuseser` \n urm` cu dou` s`pt`mni. Nu avea nici un rost
s`-i repro[eze lui Keith un moment de r`t`cire.
- Cine ]i-a vorbit despre mine? o \ntreb` Keith. N-am [tiut
c` faima mea a ajuns pn` la [coala din Gidgeemallawa.
Paddy se \nro[i [i spuse cu o voce voit nep`s`toare:
- Nimeni nu mi-a vorbit despre tine. Mi-am \nchipuit
numai
- }i-ai \nchipuit gre[it, \i retez` el vorba. Lucrez la ferm` de
cnd am terminat [coala. Cunosc toat` regiunea de vest a
Australiei. Am str`b`tut \ntreaga Galie de Sud, dar acum m-am
stabilit definitiv la Bibbenluke De unde e[ti? Din Anglia?
Accentul t`u \mi aminte[te de filmele britanice.
- Ai ghicit, m-am n`scut \n Anglia, dar m` consider mai
aproape de Australia. Familia mea a venit aici cnd aveam
[aptesprezece ani.
- Da? Unde sunt p`rin]ii t`i acum?
- Tata a murit, iar mama mea vitreg` s-a \ntors \n Marea
Britanie.
30 MARY ADLER
- Ai r`mas singur`? Nu ai nici un prieten?
- Sunt prieten` cu toat` lumea, r`spunse Paddy dup` o
pauz`.
- Atunci vom fi prieteni, nu-i a[a, Margaret? Nu e[ti de
p`rere c` \nv`]`toarea ta se va \mprieteni cu mine?
- To]i sunt prieteno[i la Bibbenluke, spuse feti]a.
- Bine\n]eles c` vom fi cu to]ii prieteni la ferm`, spuse
Paddy. Vom vizita toate \mprejurimile. Margaret, trebuie s` ai
r`bdare pn` mine. |n seara asta ne culc`m devreme.
- Nu po]i s` te culci \nainte de a vorbi cu proprietarul
fermei. Nimeni nu sose[te \n Bibbenluke f`r` s`-i fac` o vizit`
lui Venn. Te sf`tuiesc s` fii atent` cum discu]i cu el.
- Eu [tiu multe despre animale, zise Margaret. Mama \mi
citea \nainte de culcare din cartea cu pove[ti a lui Andersen.
Am luat-o cu mine.
- |]i voi citi cte un basm \n fiecare sear`, \i promise Paddy.
- Nici eu n-am citit cartea, afirm` Keith pe un ton ironic.
Poate \mi vei spune [i mie o poveste, s` adorm.
- Cu pl`cere, replic` Paddy. Orice poveste are un tlc,
folositor tuturor ascult`torilor, indiferent de vrsta lor.
Margaret adormi, iar \nv`]`toarea urm`rea cu privirea
agita]ia viet`]ilor speriate de zgomotul motorului. Vacan]a ar
fi fost mai pl`cut` dac` Paddy n-ar fi fost obligat` s`-l
re\ntlneasc` pe Keith Laidlawe. Era dificil s` fie prietenoas`
cu el [i trebuia s`-l ]in` la distan]`, altfel tn`rul devenea
\ndr`zne]. Va fi lini[tit` atta timp ct el va fi departe de cas`.
Ma[ina trecu pe lng` numeroase turme de oi \nchise \n
]arcuri, dar nici un om nu se ivi s` le ridice barierele. Iarba
crescuse destul de repede [i oferea animalelor hran` din
bel[ug. Digurile, \n`l]ate din loc \n loc, p`strau apa pentru
vite, iar p`s`rile ciripeau vesele \n copaci. Greierii ]riau \n
iarb`, iar [oprlele st`teau la soare. Cerul era senin [i
atmosfera pa[nic`. Cangurii [i cinii dingo se ad`pau la
VACAN}A DE VAR~ 31
izvoarele formate de scurgerea apelor.
Un zgomot de ma[in` tulbur` lini[tea locurilor.
- Trebuie s` fie st`pnul fermei care caut` oile pierdute,
spuse Keith. Multe animale au fost furate [i ho]ii au l`sat
pu]ine urme.
Cnd ma[inile se apropiar`, Paddy \l recunoscu pe salva-
torul ei. Intui]ia nu o p`r`sise, c`ci b`rbatul chipe[ de la volan
era Wildash. Venn avusese o p`rere proast` despre purtarea
tinerei \nv`]`toare [i insistase s` o duc` \n or`[el pentru a se
convinge c` nu umbl` dup` b`rba]i.
Doamna Frank o \ncurajase, urndu-i s`-l farmece pe
st`pnul fermei, dar Paddy sim]ea c` nu putea fi cochet` cu
acest seduc`tor f`r` scrupule.
Keith opri motorul, dar nu se d`du jos din ma[in`, ci \[i
aprinse o ]igar`, a[teptndu-l pe Venn. Acesta se opri lng`
portiera din dreptul [oferului [i arunc` o privire \n interiorul
ma[inii.
Paddy sim]i un fior pe spinare. Wildash p`rea sup`rat [i era
\ncruntat. Tn`ra tremura stnjenit` [i se ghemui ct putu,
spernd ca el s` n-o recunoasc`.
Venn purta o c`ma[` \n carouri [i pantaloni scur]i, iar pe
cap avea o p`l`rie cu borul mare care-i ascundea ochii alba[tri.
|ntinznd mna prin geam, el o mngie pe Margaret care nu
se trezise, exclamnd:
- Iat-o pe micu]a Margaret care-[i va petrece vacan]a la
ferm`! I-am preg`tit o surpriz`: un cal cu care se va plimba \n
jurul fermei.
Paddy \i v`zu mai bine ochii str`lucitori [i \n]elese c` el o
recunoscuse imediat, dar preferase s` nu-i dea aten]ie.
Keith \l \ntreb` pe Wildash cu un glas nesigur:
- A]i g`sit oile?
Venn continu` s-o priveasc` pe Paddy, rostind sec:
- Nici una. Dup` ce ajungi la ferm`, s` iei camioneta neagr`
32 MARY ADLER
[i s` dai o rait` prin \mprejurimi.
Keith d`du din cap [i Venn i se adres` brusc tinerei, care
nu \ndr`znea s` deschid` gur`:
- Ce naiba cau]i \n aceast` ma[in`?
- Am fost invitat` s` stau la Bibbenluke.
- Keith te-a invitat? o \ntrerupse Venn.
- Nu! Doamna Cale m-a rugat s` am grij` de fiica ei. Eu sunt
\nv`]`toarea lui Margaret. Familia Lewis m` a[teapt` la ferm`.
- Nimeni nu te a[teapt` acolo, rosti Venn sup`rat [i ap`sat.
- Ba da, \l contrazise Paddy.
Keith interveni \n favoarea lui Wildash:
- {efu are dreptate. Nimeni nu [tie c` sose[ti la ferm`.
- Familia Lewis a fost anun]at` c` vin, insist` Paddy.
- Care este numele t`u?
- Paddy Dempster.
- Te a[tept disear`, dup` cin`, Paddy Dempster, hot`r\
Venn. S` vii singur`.
Paddy r`mase descump`nit` de purtarea grosolan` a
proprietarului fermei. Parc` ar fi fost o r`uf`c`toare sau o
femeie u[oar`! Fusese invitat` de mama lui Margaret [i avea
dreptul s` stea la ferm`, chiar dac` aceasta era proprietatea lui
Venn. Nu putea crede c` Irene nu-l anun]ase pe fratele ei c`
va avea o musafir` \n plus.
- De ce trebuie s` vin singur` la tine, dup` cin`? se interes`
fata indignat`.
- Cum de ce? Pentru c` vom avea o discu]ie f`r` martori.
Venn se \ndep`rt` gr`bit spre ma[ina sa, f`r` s`-i pese de
figura mirat` a lui Paddy. Margaret se trezise la cteva
momente [i se \ntoarse spre \nv`]`toarea ei, spunnd:
- Mama nu i-a spus m`tu[ii Beth c` m` \nso]e[ti, ca s` nu o
supere.
Paddy scoase un suspin [i c`ut` s-o lini[teasc` pe feti]`:
- Nu-i nimic, draga mea. Totul se va l`muri cnd vom
VACAN}A DE VAR~ 33
ajunge la Bibbenluke.
Obrajii lui Paddy erau \mbujora]i din cauza umilin]ei la
care fusese supus`.
Cnd Keith porni motorul, tn`ra \i repro[`, enervat`:
- De ce nu mi-ai spus, Keith, c` sora ta nu [tie nimic de
venirea mea?
Keith ridic` nep`s`tor din umeri.
- N-am crezut c` este necesar. M` \ntreb ce l-a f`cut pe
Venn s` fie att de aspru. F`r` \ndoial` c` numai pierderea
oilor l-a scos din s`rite.
Paddy t`cu, [tiind foarte bine motivul sup`r`rii lui Venn.
Acesta continua s` cread` c` ea este o fat` u[uratic`, adus` la
ferm` de n`zdr`vanul de Keith. Dac` m`tu[a Beth se va sim]i
jignit` de prezen]a \nv`]`toarei, atunci vacan]a nu va fi deloc
pl`cut`.
De ce te-ai \mb`tat la petrecere, Keith? se \ntreb` fata
mhnit`. Gndindu-se la cele \ntmplate \n urm` cu dou`
s`pt`mni, Paddy recunoscu c` nu trebuia s` accepte invita]ia
doamnei Cale
Peste o jum`tate de or`, ferma ap`ru la orizont. Keith \i
explic` \nv`]`toarei c` toate cl`dirile fuseser` construite pe
marginea unui iaz cu ap` permanent`, indiferent de
anotimpul secetos. Cele dou` mori de vnt, magazia uria[`
pentru baloturile de ln`, casele ciobanilor, hambarele
\nc`p`toare [i [oproanele umbroase constituiau amenaj`rile
cele mai populate, al`turi de bungalovul lui Max Lewis. La o
dep`rtare de treizeci de metri se ridica un magazin universal,
iar lng` un garaj se \ntrez`rea casa lui Venn Wildash, marcat`
de copaci.
- Nu-]i fie team`, o \ncuraj` Keith pe Paddy, Beth este o
femeie bun`. Garantez c` se va bucura de sosirea ta.
Paddy nu d`du crezare vorbelor lui Keith [i p`[i \ngrijorat`
spre bungalov. Keith puse valizele jos [i deschise u[a,
34 MARY ADLER
strignd:
- Betsy, am sosit! Am o surpriz` pentru tine: Margaret a mai
venit cu cineva.
Beth ie[i din cas` [i o s`rut` pe Margaret.
- Ce mult m` bucur c` ai venit, scumpa mea. Simon este \n
spatele casei, du-te s` te joci cu el.
Sora lui Keith era brunet` [i cu ochii c`prui. Era \mbr`cat`
cu jean[i [i o c`ma[` cu mneci scurte. Dnd mna cu Paddy,
ea spuse:
- Bun` ziua. E[ti prietena lui Keith?
- O cunosc numai de cteva ceasuri, spuse Keith rznd.
Domni[oara Paddy Dempster este \nv`]`toarea lui Margaret.
Irene s-a jenat s` te anun]e c` o trimite pe Paddy pentru a avea
grij` de Margaret V` las singure pn` duc ma[ina \n curte.
- Intr` \n cas`, Paddy, o pofti Beth politicoas`. Voi preg`ti
imediat camera de oaspe]i Keith a spus adev`rul? E[ti
\nv`]`toarea lui Margaret, sau prietena lui?
- Keith nu v-a min]it, dar am crezut c` doamna Cale v-a
transmis vestea c` o voi \nso]i pe fiica ei. Pot s` r`mn aici?
- Fire[te, e[ti binevenit`. O voi pune pe Vera s` preg`teasc`
o can` de ceai. Vom putea sta de vorb` \n tihn`. Mai \nti s`
te r`core[ti.
Paddy se duse \n baie, apoi \[i perie p`rul negru \n fa]a
oglinzii din camera de oaspe]i, cu pere]ii albi [i podeaua din
lemn lustruit. Perdeaua [i cuvertura de pat erau verzi iar odaia
str`lucea de cur`]enie. Valiza ei se afla lng` [ifonier.
- Po]i s`-]i pui lucrurile \n dulap, se auzi vocea lui Beth.
- Mai trziu, zise Paddy, gndindu-se c` este bine s` amne
acest lucru pn` la \ntrevederea cu Venn.
A[ezate pe scaunele din jurul mesei de pe verand`, cu o
cea[c` de ceai \n fa]`, Beth [i Paddy discutar` ca dou` prietene
care se revedeau dup` o lung` desp`r]ire.
- Doamna Cale m-a rugat s` am grij` de Margaret, deoarece
VACAN}A DE VAR~ 35
[tie c` sunte]i foarte ocupat` cu sculptura. Dac` nu ave]i
nevoie de ajutorul meu, voi pleca imediat de aici, zise Paddy,
trecnd sub t`cere \ntrevederea pe care trebuia s-o aib` cu
Venn. La urma urmei, venise la cumnata lui Irene, nu la Venn.
- Po]i r`mne orict vrei, o lini[ti Beth. Irene este foarte
nervoas`. O \n]eleg foarte bine, deoarece suport` greu
sarcina. O cuno[ti \ndeajuns pe Margaret [i [tii c` este o feti]`
cuminte. Bine\n]eles c` nu trebuie s` te ocupi numai de ea.
E[ti \n vacan]`, nu-i a[a? Keith se va \ngriji s` te sim]i bine la
noi. {tii s` c`l`re[ti?
- Pu]in, recunoscu Paddy, c`reia nu-i surdea deloc ideea
s` fie \ntov`r`[it` peste tot de Keith. Venn ar fi avut motive
\ntemeiate s` o socoteasc` mincinoas`, dac` ea s-ar plimba cu
Keith. Dac` nu sunt de folos la ferm`, voi pleca, ad`ug` ea pe
un ton hot`rt. Doamn` Lewis, eu
- Oh, spune-mi Beth. N-am vrut s` te sup`r, dar eu nu
consider c` trebuie s` avem grij` \n permanen]` de copii. Este
bine s`-i l`s`m s` se joace singuri. Dac` vrei s` te duci cu ei
pn` la ru, ai aprobarea mea.
- Vreau s` fiu util`, rosti Paddy pe un ton grav.
Beth o cercet` cu privirea, apoi zise gnditoare:
- Cred c`-mi vei fi de ajutor, cnd voi avea una dintre
migrenele care nu-mi dau pace.
Margaret [i Simon se apropiar` de mas`, murdari de
p`mnt ro[u pe mini [i pe fa]`.
- Mam`, Margaret \mi va ar`ta juc`riile ei, zise Simon, un
pu[ti blond [i dr`gu].
- Am adus [i dou` c`r]i cu pove[ti, spuse Margaret.
Domni[oara Dempster \mi va citi un basm \nainte de culcare.
- |mi cite[ti [i mie o poveste? se rug` Simon de Paddy.
- Cu mult` pl`cere.
- Eu am o carte despre incendii. Vrei s-o vezi?
36 MARY ADLER
VACAN}A DE VAR~ 37
- Mai trziu, Simon. Arat`-i lui Margaret ce camer` are [i
apoi duce]i-v` la baie s` v` sp`la]i. Vera v-a preg`tit ceaiul.
- Am s` aduc cartea, \i promise b`ie]elul lui Paddy, lund-o
de mn` pe Margaret.
Capitolul 3
Paddy se hot`rse s` fac` un du[ [i s` se odihneasc` \nainte
de cin`. Beth o informase c` Max se va \ntoarce dup` apusul
soarelui [i c` vor mnca pe verand`.
- To]i b`rba]ii sunt pleca]i s` caute ho]ii care au furat oile.
Keith putea s` dea o mn` de ajutor, l`sndu-m` pe mine s-o
aduc pe Margaret.
Paddy se \ntoarse de la baie \nf`[urat` \ntr-un halat de
bumbac [i \ncepu s`-[i usuce p`rul, uitndu-se \n oglind`.
Fereastra de la odaia ei era umbrit` de vi]a de vie care se
\ntindea de-a lungul zidului exterior. Florile din gr`din`
r`spndeau un parfum suav. Tn`ra se gndea c` Phil n-ar
putea locui la o ferm`. Aici rezistau numai b`rba]ii c`li]i ca
Venn Wildash sau Keith Laidlawe, capabili s` \nfrunte ar[i]a
soarelui [i primejdiile naturii s`lbatice.
Cineva b`tu la u[` [i fata spuse automat intr` creznd c`
este Beth sau servitoarea aborigen`, Vera.
Spre surpriza ei, Keith \nchise u[a \n urma lui [i-[i aprinse
o ]igar`.
- Am venit s` te anun] c` masa de sear` va fi gata peste o
jum`tate de or`. Vera este b`trn` [i abia \[i tr`[te picioarele.
Paddy \[i \ncrunt` sprncenele.
- Nu trebuia s` te deranjezi. Te rog s` nu fumezi. Fumul de
]igar` \mi face r`u.
Keith stinse ]igara \ntre degetul mare [i cel ar`t`tor,
privind-o atent pe tn`ra \nv`]`toare.
- Acum \mi amintesc unde am auzit vocea ta. Cred c`
trebuie s`-mi cer scuze pentru purtarea mea de la logodna lui
Jenny Marlow. |mi dau seama de ce a fost sup`rat Venn cnd
te-a v`zut \n ma[in`. {eful a avut impresia c` ne-am \mp`cat [i
c` e[ti iubita mea. A[a este Venn: nu are \ncredere dect \n
femeile care sunt \ndr`gostite de el Apropo, ce a]i f`cut,
dup` ce am plecat de la petrecere?
- Nimic, zise Paddy \nro[indu-se.
Keith \[i petrecu degetele peste frunte, \ncercnd s`-[i
aminteasc` discu]ia din seara cnd se \mb`tase.
- Ce ]i-a spus Venn despre mine?
- N-am discutat despre tine, declar` Paddy cu o voce
t`ioas`. Te rog s` ie[i. Vreau s` m` schimb.
- |nainte de a ie[i, este bine s` clarific`m lucrurile. Nu-mi
place s` fii sup`rat` pe mine. |nc` o dat`, \]i cer iertare pentru
c` am fost grosolan. Promite-mi c` nu-mi vei purta pic`. Am
v`zut c` e[ti o fat` dr`gu]` [i inteligent`. Putem fi prieteni?
- Bine, bine, te iert, se \nvoi Paddy, f`r` s` fie de acord cu
avansurile lui.
- |mi dai un s`rut \n semn de \mp`care?
- Nici nu m` gndesc! exclam` fata zmbind. Va trebui s`
stea [ase s`pt`mni la ferm` [i nu putea s` fie certat` cu Keith.
Vorbim mai trziu, ad`ug` Paddy, \nchiznd u[a \n urma lui.
Tn`ra respir` adnc [tiind c` amabilitatea ei este gre[it
interpretat` de Keith. Acesta va fi convins c` u[urin]a cu care
fusese iertat este dovada c` ea este atras` de el. Amintirea lui
VACAN}A DE VAR~ 39
Phil \i reveni \n minte [i sufletul \i fu cuprins de o triste]e
sf[ietoare. |n loc de iubire [i \n]elegere, nu primise de la Phil
dect nerecuno[tin]` [i tr`dare. |n loc de fericire, acum avea
parte numai de necazuri.
Paddy \[i [terse lacrimile care-i ap`ruser` \n col]ul ochilor.
Starea ei interioar` ap`s`toare \i d`dea o indispozi]ie
general`. Totul i se p`rea confuz [i f`r` rost. Phil o umilise cu
egoismul lui orb.
Fata desf`cu valiza [i alese o rochie alb` de bumbac, o
curea argintie [i un lan] de argint cu un medalion din filigran.
Era pentru prima dat` \n casa familiei Lewis [i trebuia s` arate
ct mai bine, de[i nu-i p`sa de ]inuta ei cnd va trebui s`
discute cu Venn Wildash.
Max Lewis avea p`rul blond [i ochii alba[tri plini de
bun`voin]`. Paddy \l pl`cu imediat. Max era solid [i abia
trecuse de patruzeci de ani. Amabil [i vesel, st`pnul casei o
\ntreb` pe Paddy cum se simte sora lui, urndu-i \nv`]`toarei
bun venit.
- Vei avea ocazia s` te bucuri de frumuse]ile locurilor, \i
spuse el, f`r` s`-l \ns`rcineze pe Keith s-o \nso]easc` \n
plimb`rile ei. Azi am avut o zi grea, fiindc` ho]ii ne-au furat
cteva sute de oi. Venn este sup`rat.
Max o inform` despre caii s`lbatici pe care-i cre[tea
st`pnul fermei, \n vederea particip`rii lor la diferite \ntreceri.
- Mine voi lua camioneta neagr`, zise Keith.
- Mai bine te duci c`lare pn` la hotarul de vest al fermei,
\l sf`tui Max.
Paddy aprecie mncarea adus` de Vera, care nu era att de
b`trn` pe ct l`sase Keith s` se \n]eleag`. Gndurile fetei erau
\ndreptate c`tre vizita pe care trebuia s` i-o fac` lui Venn.
De ce s` nu m` duc? se \ntreb` ea. |n fond, nu mi-e
team` de primirea lui. Cu toate acestea, emo]ia pe care o
sim]ise \n seara cnd el o condusese cu ma[ina acas` [i
40 MARY ADLER
tulburarea din dup`-amiaza aceasta \i demonstrau c` Venn
avea o putere magic` asupra ei.
Pe cnd gusta din desertul delicios, \nghe]at` [i salat` de
fructe, Paddy se hot`r\ s` nu se duc` la casa lui Venn.
Presim]ind c` se va sim]i jenat` [i temndu-se s` nu aib` o
ceart` cu st`pnul fermei, tn`ra \[i spuse c` este mai bine s`
amne \ntrevederea cu cel care o f`cea s` se \nro[easc`.
Senza]ia de a fi neajutorat` \n prezen]a lui \i sporea
nervozitatea [i fata dorea s` se odihneasc` dup` c`l`toria
obositoare.
M` voi preface c` am uitat de \ntlnire, \[i zise ea,
spernd c` fratele lui Beth nu-i va readuce aminte de obliga]ia
de a vorbi cu Venn. Spre u[urarea ei, Keith se ar`t` a fi
preocupat mai mult de dispari]ia oilor dect de problema
\nv`]`toarei.
Dup` cin`, Paddy z`bovi mai mult pe verand` cu Beth,
uitndu-se la stelele care str`luceau pe cerul nop]ii. Keith se
retrase motivnd c` are ceva de reparat la motorul ma[inii.
- Nu-mi place cum merge ma[ina. Trebuie s` reglez tache]ii
[i voi avea de lucru pn` trziu.
Paddy fu surprins` de afirma]ia lui, dar nu f`cu nici o
remarc`. Motorul func]iona perfect, pentru c` \n timpul
c`l`toriei nu avuseser` probleme. Poate c` numai urechea fin`
a lui Keith, obi[nuit` cu tehnica, auzise o b`taie suspect` a
motorului. Se putea, de asemenea, ca fratele lui Beth s` fi avut
motive \ntemeiate s` stea departe de Paddy.
Max, care se dusese la buc`t`rie s`-[i ia o sticl` de bere, o
\ntreb` pe Beth, la \ntoarcere:
- Unde este Keith?
- S` repare motorul ma[inii.
Max \n`l]` din umeri.
- Ieri am reglat aprinderea. M` mir c` acum motorul nu
func]ioneaz` cum trebuie. Ce poate s` aib`?
VACAN}A DE VAR~ 41
- Oh, nu mai fi att de cic`litor. Tu [i Venn sunte]i tot
timpul cu ochii pe Keith. Este absurd s`-i supraveghezi orice
mi[care.
- Acela[i lucru se poate spune [i despre tine, sus]inu Max
surznd.
Peste cteva minute, se auzir` pa[i pe poteca dinspre casa
lui Venn. Inima lui Paddy \ncepu s` bat` mai tare. Venise Venn
s` o caute, pentru c` nu-i respectase porunca?
Un lucr`tor \n jean[i [i c`ma[` cadrilat` se opri \n fa]a
casei.
- {efu m-a trimis s-o caut pe Paddy Dempster.
Paddy se ridic`, resemnndu-se s`-l urmeze pe Johnny
Heath, trimisul lui Wildash.
La urma urmei, nu am ce pierde, \[i spuse tn`ra. Am
venit la ferm` la rug`mintea mamei lui Margaret. Trebuie s`-l
conving pe Venn c` nu sunt o u[uratic` \n c`utare de aventuri;
chiar dac` nu m` va crede pe cuvnt, purtarea mea \l va face
s`-[i schimbe p`rerea despre mine.
Johnny Heat era un lungan moroc`nos [i se uita curios la
musafira familiei Lewis, fumnd nep`s`tor. Dup` ce Beth f`cu
prezent`rile, Johnny \ntreb`:
- |]i place aici?
- N-am avut timp s` v`d totul, r`spunse Paddy. Abia am
venit.
Cei doi se \ndreptar` spre cl`direa aflat` \n spatele
copacilor. Trecnd pe lng` garaj, Paddy observ` lumin`
\n`untru, semn c` fratele lui Beth repara motorul.
- Peste o s`pt`mn` te vei plictisi de moarte, afirm` Johnny.
- E[ti din aceast` regiune?
- Da. Tata locuie[te la o sut` de kilometri de aici.
Johnny deschise poarta de la gr`din`, l`snd-o pe Paddy s`
treac` prima. Florile r`spndeau o mireasm` dulce. Pe iarba
de sub arbori, dou` fete st`teau de vorb`. Cnd \nv`]`toarea
42 MARY ADLER
trecu pe lng` ele, fetele \[i \ntoarser` capetele dup` ea.
Paddy avu o tres`rire:
Una dintre ele este iubita lui Venn \[i spuse ea. Doamna
Frank a avut dreptate. Johnny nu se opri s` fac` prezent`rile
[i-[i continu` drumul pe poteca pietruit` care ducea la scara
de la verand`. U[a de la intrare se deschise [i Wildash rosti cu
o voce obosit`:
- Mul]umesc, Johnny. Paddy, intr` \n cas`.
Lumina din camer` era prea puternic` [i fata clipi din ochi.
- Ia loc, o invit` Venn, privind-o atent pe musafir`. Ochii lui
alba[tri aveau aceea[i vraj` ca atunci cnd Paddy \l \ntlnise
pentru prima dat`. St`pnul fermei purta o c`ma[` alb` [i
pantaloni de culoare galben`. P`rul lui avea reflexe alb`strii.
Paddy se a[ez` pe scaunul din fa]a biroului, \n timp ce Venn
se sprijini cu mna de marginea acestuia, uitndu-se la fat`
printre genele lungi. Privirea lui poposi pe sandalele ei
albastre, apoi urc` pe genunchii rotunzi [i apoi se opri la
medalionul de la gtul ei. Paddy \ndr`zni s`-[i ridice capul [i
privirea ei \l f`cu pe Wildash s` se \ncrunte u[or. Tn`ra se
\nfior`, recunoscnd \n sinea ei c` nu cunoscuse pn` atunci
un b`rbat att de seduc`tor ca Venn.
- Cine a fost cu ideea s` vii la ferm`, domni[oar` Dempster?
Keith sau tu? Ce s-a \ntmplat cu iubitul t`u din Sydney? L-ai
dat uit`rii? Se pare c` nu-]i place s` ai o rela]ie \ndelungat`. Ai
venit aici s` \ntorci paginile partiturii? Nu cred c` vei g`si un
pianist pe m`sur`. Keith nu are talent muzical.
Paddy replic` cu o voce calm`:
- Ce pot s` spun? |mi pare r`u c` nu m` crezi. Orice p`rere
ai despre mine, afl` c` am venit la Bibbenluke s` am grij` de
Margaret. Irene m-a rugat s-o ajut pe Beth.
Venn rnji ironic.
- Cum pot s` te cred, cnd Keith te-a adus din
Gidgeemallawa? M` \ntreb de ce el a insistat s` mearg` la
VACAN}A DE VAR~ 43
familia Cale?
- Nu-mi dau seama ce urm`re[ti. Te rog s` fii mai explicit.
- Nu este greu s`-mi dai dreptate \n privin]a motivelor care
te-au \ndemnat s` vii aici. Se poate s` fii \nv`]`toarea lui
Margaret, dar nu cred c` Irene Cale te-a trimis la ferm`,
\mpreun` cu fiica ei.
Paddy se \mbujor` \n obraji.
- Nu mi-a[ permite niciodat` s` te mint!
- Nu? M-am convins personal ce purtare \ndoielnic` ai.
Paddy \[i reaminti scena de la familia Marlow. Venn o
surprinsese luptndu-se cu Keith [i apoi o acuzase c` umbl`
dup` b`rba]i [i c` venise neinvitat` la petrecere.
- |]i m`rturisesc sincer c` nici mie nu-mi place de tine. |n
privin]a motivelor care m` fac s` am aceast` p`rere, a[ putea
u[or s` enum`r doar trei.
Wildash f`cu o grimas` [i fata \[i spuse c` dac` ar fi fost
b`rbat, ar fi primit un pumn \n figur`.
- Nu-i nevoie s` mi le spui. Nu m` intereseaz` ce gnde[ti
despre mine.
- Nici mie nu-mi face pl`cere s` aud c` e[ti pornit \mpotriva
mea. De fapt, nici nu [tiu de ce stau de vorb` cu tine. Nu
trebuie s`-]i dau explica]ii \n leg`tur` cu via]a mea particular`.
Este inutil s` repet c` m` aflu aici la rug`mintea doamnei Cale.
Beth mi-a spus c` pot s`-i fiu de mare ajutor \n momentul
cnd o apuc` durerile de cap. Voi c`uta s` stau ct mai departe
de persoana ta.
Tn`ra \nv`]`toare sim]ea c` orgoliul lui \l va face s`-[i
piard` calmul [i ea va a[tepta ca el s` izbucneasc` \n repro[uri
dar, spre surprinderea ei, el spuse pe un ton potolit:
- Este prima dat` cnd aud c` Beth are migrene, de[i o
cunosc de mul]i ani. Oricum, ai inventat o scuz` mai bun`
dect paginile unei partituri Cum se face c` te-ai \ntlnit
din nou cu Keith? |l cuno[ti de mai mult timp?
44 MARY ADLER
- Doamna Cale mi-a spus s` fiu preg`tit` de drum, dar am
[tiut c` Max Lewis vine cu ma[ina.
- Ai un talent de a inventa nemaipomenit [i g`se[ti u[or
r`spunsuri la toate \ntreb`rile.
- |ntreb`rile tale nu au de ce s` fie dificile, fiindc` spun
adev`rul.
- Keith \]i este simpatic?
- Mai mult dect al]ii, r`spunse Paddy, l`snd s` se
\n]eleag` c` interlocutorul ei este o persoan` nesuferit`.
- |]i amintesc c` te-am salvat dintr-o aparent` lupt` cu un
agresor pe care l-ai numit be]iv ar]`gos. Am impresia c` totul
a fost o ceart` \ntre \ndr`gosti]i.
- Asta este p`rerea ta? se indign` tn`ra, hot`rt` s`-[i
p`streze calmul.
Venn t`cu cteva clipe, apoi declar` pe un ton dispre]uitor:
- Nu este normal ca o \nv`]`toare s`-[i petreac` vacan]a de
var` avnd grij` de un copil, mai ales cnd iubitul ei este la
Sydney. La ferm` nu vei g`si distrac]iile pe care ]i le ofer` un
ora[ mare. Sunt convins c` ai venit aici fiindc` ai f`cut o
pasiune subit` pentru Keith.
Paddy vru s` protesteze, dar Wildash o opri cu un gest
autoritar.
- Peste cteva zile m` voi duce la Gidgeemallawa s`-l v`d pe
nepotul meu. Vei merge cu mine [i voi avea grij` s` te urc \n
trenul de Sydney.
- Nu sunt un balot de ln` pe care s`-l expediezi cu primul
tren. Te rog s`-]i vezi de treburile tale! se r`zvr`ti fata.
- Asta [i fac, domni[oar` Dempster. Am o mul]ime de
probleme de rezolvat [i nu doresc s`-mi iau o povar` \n plus.
Nu pot s`-l supraveghez pe Keith [i nu vreau ca o fat`
u[uratic` s` semene discordie printre lucr`torii de la ferm`.
E[ti dr`gu]` [i mai [ireat` dect \[i \nchipuie lumea.
Venn se uit` insistent la pieptul ei [i ad`ug` cu o voce
VACAN}A DE VAR~ 45
zeflemitoare:
- Chiar [i \n fa]a mea ai nasturii desf`cu]i.
Wildash \ntinse mna [i fata se feri de atingerea degetelor
lui.
- Eforturile tale sunt zadarnice. Nu te-ai uitat \n oglind`
\nainte de a veni s`-l impresionezi pe [eful t`u?
Fata se ridic`.
- N-am inten]ionat s` te impresionez [i nici nu-mi e[ti [ef.
S` nu \ndr`zne[ti s` m` duci la tren!
- Eu conduc ferma [i hot`rrile mele sunt definitive.
Venn se duse spre u[` [i zise pe un ton r`stit:
- Po]i s` te \ntorci singur` la familia Lewis?
- Voi \ncerca s` nu provoc vreo \ncurc`tur`, promise Paddy
cobornd treptele sc`rii [i \ndreptndu-se spre bungalov. Cele
dou` fete p`l`vr`geau \n continuare, f`r` s`-i acorde aten]ie.
|nv`]`toarea era \ntr-o stare de agita]ie din cauza vorbelor lui
Wildash. |n acel moment \l ura din adncul inimii pe b`rbatul
\ngmfat [i autoritar care o acuzase pe nedrept. Orice ar fi
f`cut ea, el i-ar fi g`sit nod \n papur`, cople[ind-o cu repro[uri
nefondate [i dureroase. Dac` ar fi putut, Paddy [i-ar fi
\mpachetat lucrurile [i ar fi plecat imediat, numai s` nu mai
dea ochii cu Venn. Era imposibil s` se \ntoarc` \n or`[el iar
dorin]a ei era s`-[i petreac` vacan]a la Bibbenluke, chiar cu
riscul de a-l \nfrunta pe proprietarul fermei acest
\nfumurat.
Din fericire, gazdele ei se retr`seser` \n camerele lor. Nici
la garaj nu se vedea lumin`. Fata se duse \n odaia ei,
preg`tindu-se de culcare. Obosise [i enervarea o epuiza. |n
timpul nop]ii, Paddy se trezi brusc auzind l`tratul unui cine
[i pa[i \nfunda]i pe verand`.
Trebuie s` fie Keith, care se duce dup` ho]i, \[i spuse fata
adormind la loc.
46 MARY ADLER
* * *
Cnd se trezi, soarele se ridicase deja pe cer. Atmosfera
pa[nic` din jur \i d`du speran]e. B`rba]ii erau pleca]i la
treab`, iar ziua era minunat`. Paddy va putea s` se simt` bine
\n compania lui Beth [i a copiilor.
Dup` ce f`cu un du[ \[i puse o bluz` cu mneci scurte [i o
pereche de jean[i. Avnd \n picioare sandale f`r` tocuri, Paddy
se \ndrept` spre buc`t`rie. |n curte \i z`ri pe copii, jucndu-se
ferici]i.
- Bun` diminea]a, se auzi o voce \n spatele fetei. Paddy
\ntoarse capul [i o v`zu pe Vera \n u[a de la buc`t`rie. Ai
dormit bine? }i-am preg`tit ou` cu [unc`, ceai, pine pr`jit` [i
dou` cotlete de oaie.
Ziua \ncepea bine pentru Paddy. Instalat` confortabil pe
un scaun \n fa]a mesei de pe verand`, fata mnca cu poft` din
bucatele preg`tite de Vera. Beth st`tea \n partea cealalt` a
mesei, fumnd [i uitndu-se gnditoare la un bloc de granit
aflat sub salcmii din curte.
- Trebuie s` \ncep s` sculptez [i nu am \nc` inspira]ie, se
plnse so]ia lui Max. M` uit la piatr` de o s`pt`mn` [i nu
reu[esc s` v`d \n ea nici o form` uman`. Cnd voi g`si un
model expresiv, voi \ncepe s` modelez aceast` piatr`, c`utnd
s` redau puterea dragostei.
Paddy sorbi o \nghi]itur` de ceai [i t`ie o bucat` de cotlet
pe care o mestec` \ncet, savurnd carnea gustoas`.
- Ai de gnd s` m`nnci tot ce ]i-a g`tit Vera? se mir` Beth.
- Sunt lihnit` de foame.
- ~sta este un semn bun. Aerul de ]ar` \]i prie[te, de[i o fat`
sl`bu]` ca tine nu poate mnca la fel ca un cresc`tor de vite.
Cum ai dormit noaptea trecut`?
Paddy avea gura plin` [i t`cu. Beth \[i aprinse o alt` ]igar`,
spunnd:
VACAN}A DE VAR~ 47
- |mi cer iertare c` nu te las s` m`nnci. Vreau s` [tiu numai
dac` te-ai cunoscut cu fetele lui Duncan [i dac` ai cunoscut-o
pe Agnes. Venn a fost amabil cu tine, nu-i a[a?
Paddy mu[c` dintr-o felie de pine pr`jit` [i f`cu un gest
neputincios.
- }i-au pl`cut fetele? insist` Beth, privind-o \n ochi pe
tn`ra care \[i \nghi]i \mbuc`tura [i r`spunse:
- N-am f`cut cuno[tin]` cu ele. Am trecut pe lng` ele, dar
Johnny nu ne-a prezentat.
- Cel pu]in ai cunoscut-o pe Agnes?
- Cine e Agnes?
- M`tu[a lui Venn. Este menajera casei. Nu se poate s` nu
o fi v`zut.
Paddy \n`l]` din umeri, m`rturisind adev`rul:
- N-am discutat dect cu Venn Wildash. Printre altele,
st`pnul fermei are de gnd s` m` duc` la Gidgeemallawa
peste cteva zile [i s` m` urce \n trenul de Sydney.
- Nu se poate! exclam` Beth. Te-ai plictisit aici? Vrei s` ne
p`r`se[ti?
Bine\n]eles c` Paddy avea motive \ntemeiate s` plece de la
ferm`, dar nu \ndr`znea s`-i dest`inuiasc` lui Beth ct de urt
se purtase Venn cu ea.
- Nu vreau s` v` deranjez. Cel pu]in a[a a spus Venn.
- Prostii, zise Beth. M` bucur enorm c` te afli aici. Dar dac`
regre]i c` ai venit la ferm`, nimeni nu te \mpiedic` s` pleci.
- Nu am unde s` m` duc, m`rturisi Paddy. Gazdele la care
st`team la Gidgeemallawa au plecat pe litoral.
- Nu ai pe nimeni la Sydney?
- Nu. Mama mea vitreg` s-a \ntors \n Anglia dup` moartea
tat`lui meu.
- Oh, s`r`cu]a de tine, e[ti singur`! R`mi aici [i nu da
ascultare vorbelor lui Venn. Voi discuta eu cu el, nu-]i face
griji. Nu \n]eleg de ce este pornit \mpotriva ta. De obicei nu
48 MARY ADLER
este att de aspru cu oamenii. Trebuie s` le cuno[ti pe fetele
lui Duncan. Cine [tie, una dintre ele va fi st`pna fermei?
Uitndu-se la blocul de granit, Beth \[i \ncrunt`
sprncenele [i declar`, dup` un moment de gndire:
- Cred c` a[ putea sculpta o mam` cu pruncul ei. Nu, nu e
bine. Unde s` punem statuia? Oh, draga mea, i se adres` ea lui
Paddy, s` nu ai impresia c` sunt bolnav`, dar m` preocup` zi
[i noapte ideea c` trebuie s` scot ceva din piatra asta. Acestea
sunt chinurile crea]iei artistice.
- Mi-ar pl`cea s` v`d ce ai creat pn` acum, spuse Paddy
bucuroas` c` poate s` se gndeasc` la altceva dect la
hot`rrea lui Venn. {i Phil fusese \mp`r]it \ntre afec]iunea fa]`
de Paddy [i atrac]ia exercitat` de Diana asupra lui.
- Cele mai bune lucr`ri ale mele se g`sesc \n curtea lui
Venn. Du-te [i vezi dac`-]i plac. Le vei \ntlni [i pe fete [i pe
Agnes.
- Cum r`mne cu copiii?
- Nici o problem`. Eu [i Vera suntem cu ochii pe ei. Du-te
draga mea.
Paddy se ridic` de la mas` [i f`cu c]iva pa[i spre casa lui
Venn. Acesta era plecat dup` oi [i n-o pndea nici o primejdie.
|n plus, era curioas` s` le cunoasc` pe fetele Duncan [i pe
m`tu[a lui Wildash.
Vera era \n spatele casei, cu o sticl` \n mn`.
- |i voi da un medicament lui Trixie. C`]eaua a l`trat toat`
noaptea [i Keith mi-a spus c` zace \n [opron.
Paddy \[i reaminti c` fusese trezit` din somn de l`tratul
c`]elei. Keith plecase a[a de diminea]`?
Trecnd pe lng` Simon [i Margaret care se jucau cu ni[te
pietricele, \nchipuindu-[i c` acestea sunt oameni, se opri o
clip`. Uitndu-se \n jur, apoi \n jos, observ` c` jean[ii i se
rupseser` \n genunchi.
- Oh, cnd s-au rupt? Acum nu m` mai \ntorc s` m` schimb.
VACAN}A DE VAR~ 49
Soarele ardea \ngrozitor [i tn`ra se gr`bi, temndu-se s` nu
fac` insola]ie. Ce p`cat c` nu-[i pusese p`l`ria, a[a cum o
sf`tuise doamna Cale.
Deschiznd poarta gr`dinii lui Venn, Paddy avea senza]ia
c` era o str`in` p`[ind pe o proprietate interzis`. Scaunele
erau goale, nimeni nu era \n curte. Casa, sc`ldat` \n razele
soarelui, era \nconjurat` de vi]` de vie [i avea acoperi[ul din
lemn.
Ocolind gr`dina, se a[tepta s` le \ntlneasc` pe fetele
Duncan, dar lini[tea domnea peste tot. Dac` m`tu[a lui Venn
ar z`ri-o, ar asmu]i cinii pe ea, ]ipnd:
- Car`-te de aici! Nu ai voie s` intri pe aceast` proprietate.
Una dintre fetele care locuiesc aici va fi st`pna fermei. Nu ai
ce c`uta aici.
Tn`ra \[i duse mna la tmpl`. Capul o durea [i
halucina]iile \i dovedeau c` soarele era torid.
|n fa]a cl`dirii se aflau fetele lui Duncan. Una dintre ele va
deveni so]ia lui Venn Wildash. Amndou` aveau plete blonde
care le c`deau pe umeri. Cu tr`s`turi regulate [i cu ochi
alba[tri, amndou` erau la fel de frumoase, de atr`g`toare.
Paddy remarc` inocen]a ce se citea pe chipurile lor. Fetele
purtau fuste lungi: una albastr`, cealat` portocalie. Bluzele lor
elegante se armonizau cu fustele. Fetele aveau soarele \n fa]`
[i n-o z`reau pe Paddy care r`m`sese la umbra unui copac.
Un b`rbat cu ochelari de soare [i un aparat de fotografiat
\n mn`, se ivi de dup` cel`lat col] al cl`dirii, f`cndu-le celor
dou` fete semne cu mna. Acestea \[i aranjar` p`l`riile de
bumbac [i afi[ar` un zmbet profesional. Venn Wildash, c`ci
el era b`rbatul, se uit` curios la \nv`]`toarea care nu \ndr`znea
s` fac` nici o mi[care, apoi \[i \ndrept` privirea spre cele dou`
fete care a[teptau s` fie fotografiate.
Venn \[i scoase ochelarii [i ap`s` pe buton. Fetele \[i
schimbar` pozi]ia [i Venn f`cu alte fotografii.
50 MARY ADLER
Paddy asist` curioas` la scena aceasta neobi[nuit`,
deoarece cele trei persoane care luau parte la ea nu-i d`deau
nici o aten]ie. Ar fi putut s` fie un copac sau o pisic`, nimeni
nu se uita la ea. Cele dou` surori se mi[cau de parc` ar fi fost
fotomodele, adoptnd diferite pozi]ii, pn` cnd Venn
termin` filmul. Una dintre fete lu` aparatul de fotografiat [i
Wildash \[i puse ochelarii de soare, apropiindu-se de locul
unde st`tea Paddy.
- Ai ceva s`-mi spui? o \ntreb` el politicos.
Din cauza ochelarilor, \nv`]`toarea nu-i putea z`ri ochii
alba[tri. Venn purta pantaloni [i c`ma[` de culoarea cafelei cu
lapte [i surdea binevoitor.
- Nu, r`spunse Paddy, am crezut chiar c` e[ti plecat.
- Dup` cum vezi, am r`mas acas`. Ce dore[ti s` afli?
Tn`ra \[i d`du seama c` el credea c`-l urm`re[te. }inuta
ei nu era elegant` [i nu-i permitea s` se compare cu toaleta
fetelor lui Duncan. Acestea se retraser` la umbra copacilor,
schimbnd filmul din aparat. Wildash \[i scoase ochelarii [i o
cerceta atent pe \nv`]`toarea care, de emo]ie, nu putea s`
deschid` gura.
- De ce taci? Domni[oar` Dempster, ai un talent deosebit
s`-]i rupi hainele. Ce-ai p`]it la genunchi?
Paddy se sim]i [i mai stingher`, nereu[ind s` g`seasc` o
scuz` plauzibil`. Cele dou` surori se apropiar` [i o examinar`
pe tn`ra vecin`. Cea mai mare \i zmbi, dar cu dispre], [i
Paddy se \nro[i mai tare \n obraji.
Ea este aleasa lui Venn \[i spuse.
Spre marea ei surpriz`, st`pnul fermei f`cu prezent`rile
pe un ton amabil:
- Fetelor, ea este Paddy Dempster. Paddy, ele sunt Jeanne
[i Annette Duncan.
Paddy nu \n]elese clar cine este Jeanne [i cine Annette,
deoarece fetele rostir` \n acela[i timp:
VACAN}A DE VAR~ 51
- Bun`, Paddy.
- }i-ai rupt pantalonii \n genunchi, \i atrase aten]ia una
dintre ele.
- Mul]umesc, dar nu m` deranjeaz`, rosti \nv`]`toarea pe
un ton sec. Tocmai admiram sculpturile lui Beth [i f`r` s`
vreau, v-am surprins \n plin` [edin]` de fotografiat.
- Ai v`zut [oprla? Cred c` este cea mai bun` oper` a lui
Beth.
- {i mie mi s-a p`rut foarte reu[it`.
- La cap`tul gr`dinii se afl` o alt` statuie. Un mnz abia
n`scut.
- Mnzul este epuizat [i doarme.
- Vrei s`-l vezi?
- Da, cu pl`cere.
- Venn, vii cu noi? \l \ntreb` fata \mbr`cat` \n rochie
albastr`.
Paddy remarc` tonul dezmierd`tor folosit de aceasta cnd
\i pronun]` numele lui Wildash.
Venn cl`tin` din cap cu o figur` \ngrijorat`.
- Nu, nu pot, draga mea.
Paddy tres`ri, invidiind-o pe viitoarea so]ie a lui Venn.
- |l a[tep]i pe Keith? Camioneta neagr` trebuie s` fie destul
de departe.
- E timpul s` se \ntoarc`, zise Wildash, intrnd \n cas`.
Cele trei fete ocolir` cl`direa [i ajunser` lng` poarta care
d`dea spre grajduri. Sculptura nu era la fel de bun` ca
celelalte [i avea cr`p`turi, de parc` fusese dezgropat` dup` o
lung` perioad` de timp de ni[te arheologi.
La intrarea \n grajd se afl` alte dou` statui, o informar`
fetele pe \nv`]`toare. Beth le-a f`cut cnd eram noi mici.
- Am venit aici \n vacan]` \n anul \n care mama [i bunicul
nostru au murit.
- Este prea cald, zise Paddy. M` voi duce la grajd \n alt` zi.
52 MARY ADLER
- Nu-i nimic, ai tot timpul la dispozi]ie.
- Ct timp vei sta la ferm`?
- Nu [tiu \nc`, dar vreau s` m` odihnesc o vreme.
- Mine te invit`m s` \no]i \n iazul cel mare.
- A[ vrea s` fac o baie. Spune]i-mi, sunte]i gemene?
- Nu, eu am optsprezece ani [i jum`tate.
- Ea este Annette, zise cealalt` fat`. Eu am aproape
dou`zeci.
- E[ti prietena lui Keith? se interes` Annette.
Paddy ar fi vrut s` r`spund`: Nu, nici nu-l cunosc pe
fratele lui Beth, dar cuvintele nu-i veneau pe buze. Capul o
durea foarte tare [i cerul \ncepu s` se \nvrteasc` cu ea.
Vorbele celor dou` surori erau percepute ca ni[te ecouri
\ndep`rate [i \nv`]`toarea nu \n]elegea sensul lor. |nainte de
a le[ina, Paddy sim]i c` este dus` de cele dou` fete pe
verand`
Cnd \[i reveni \n sim]ire, o femeie \nalt` cu p`rul grizonat
\i punea o compres` cu ap` pe frunte.
Paddy tres`ri [i femeia \i spuse:
- Stai lini[tit` pe scaun. Nu trebuie s` te agi]i. Ai stat prea
mult cu capul descoperit \n soare. De ce nu ]i-ai pus o p`l`rie?
Voi de ce nu i-a]i dat? se adres` femeia surorilor Duncan. Ave]i
mai multe p`l`rii dect toate femeile din regiune.
- Am vrut s`-i \mprumut`m o pereche de pantaloni, se auzi
o voce mieroas`, c`ci \i are rup]i la genunchi. Ne pare r`u, dar
nu ne-am gndit la p`l`rie.
- Nu ave]i minte nici ct o gnganie!
Paddy reu[i s` articuleze \ncet:
- M` simt bine acum.
- Presupun c` nici n-ai mncat, zise Agnes Wildash.
- Am mncat destul de mult.
- Jeanne, du-te la buc`t`rie. |n frigider vei g`si suc de
portocale. Adu un pahar mare. Annette, adu ni[te perne din
VACAN}A DE VAR~ 53
sufragerie.
Cele dou` fete alergar` s` \ndeplineasc` ordinele m`tu[ii
lui Venn.
- Numele meu este Paddy Dempster, rosti \nv`]`toarea.
Locuiesc la familia Lewis.
- Nepotul meu mi-a vorbit de tine.
Paddy se \ntreb` \n sinea ei ce putuse Venn s`-i spun`
m`tu[ii sale \n leg`tur` cu musafira lui Beth.
- Sunt \nv`]`toarea lui Margaret, o l`muri ea pe Agnes.
Doamna Cale m-a rugat s` am grij` de fiica ei.
Domni[oara Wildash zmbi ironic.
- Nu cred c` este o povar` prea grea pentru tine, nu-i a[a?
Paddy se \mbujor` la chip, ru[inndu-se c` nu era crezut`.
Annette reveni cu dou` perne, iar Jeanne ]inea \n mn` un
pahar mare cu suc rece.
- Bea, copila mea, o \ndemn` Agnes pe Paddy, apoi
\ntorcndu-se spre Annette, zise cu o voce autoritar`: Du-te s`
te odihne[ti. Ai trecut prin emo]ii puternice. Venn a plecat cu
ma[ina.
- Nu simt nevoia s` m` odihnesc, protest` Annette.
- E[ti \nc` sl`bit` dup` accident.
- M` duc s` citesc o revist`.
- Foarte bine, dar s` stai \n pat. Jeanne, spune-i lui Millie s`
pun` pr`jiturile la cuptor.
Paddy b`u sucul de portocale [i puse paharul pe podea.
Nimeni nu se mai interesa de ea. M`tu[a lui Venn p`rea
preocupat` de treburile casei, iar surorile Duncan se duseser`
s`-i \ndeplineasc` poruncile.
Din u[`, Jeanne se \ntoarse, spunnd:
- Nu uita, Paddy, mine vom merge la iaz.
- A[tept semnalul vostru.
54 MARY ADLER
VACAN}A DE VAR~ 55
Domni[oara Wildash o sf`tui pe un ton amabil:
- Paddy, mai stai aici pn` \]i recape]i for]ele, apoi du-te
repede la bungalov. |i voi spune lui Millie s`-]i aduc` o p`l`rie.
La revedere.
M`tu[a lui Venn lu` paharul [i se \ndrept` spre buc`t`rie.
- La revedere, spuse Paddy, gndindu-se c` nu era bine-
venit` \n casa lui Wildash.
Capitolul 4
La cin`, conversa]ia se \nvrtea din nou \n jurul furtului
animalelor [i Beth se interes` ce descoperiser` b`rba]ii trimi[i
dup` ho]i.
Max ridic` neputincios din umeri.
- Oh, Roy este de p`rere c` oile au fost transportate cu un
camion. N-am g`sit nici o urm`. Nu cred ca vecinii no[tri
apropia]i s` fi \ndr`znit s-o fac`. Venn este sup`rat c` nimeni
nu [tie nimic. S-a dus s` anun]e poli]ia din Bogan.
- Ce a mai spus Roy? insist` Beth.
- Roy b`nuie[te c` este vorba de ni[te indivizi foarte [ire]i
care au rela]ii cu popula]ia aborigen`. Pentru a-i g`si, trebuie
s` ne adres`m vraciului care poate invoca spiritele.
- Am impresia c` totul depinde de iu]eala cu care \i pute]i
prinde pe ho]i.
- Este greu s`-i dibuim, deoarece ho]ii s-au gr`bit s` vnd`
oile. Venn va vorbi cu reprezentantul ministerului agriculturii
din Gidgeemallawa. Acesta va fi \n inspec]ie la Belah Springs.
La \nceputul s`pt`mnii viitoare, [efu se va duce cu ma[ina
s`-l informeze de pierderea suferit`.
Max b`u o \nghi]itur` de bere, apoi \l \ntreb` pe Keith, care
era posomort:
- Cum se simte Trixie?
- Bine. Vera i-a dat un medicament [i c`]eaua este vioaie.
Dup` ce masa de sear` lu` sfr[it, Paddy se duse \n camera
ei [i-[i schimb` hainele, punndu-[i o rochie sub]ire din bum-
bac, apoi intr` \n odaia copiilor pentru a le citi o poveste. Max
era a[ezat pe un scaun [i cei doi copii erau aten]i la basmul pe
care-l spunea tat`l lui Simon. Paddy se retrase, v`znd c`
prezen]a ei era inutil`.
Dac` nimeni nu are nevoie de ea, hot`rrea ei va fi s`
p`r`seasc` ferma ct mai repede posibil. Poate c` Venn va
aranja cu inspectorul guvernamental s` o duc` la
Gidgeemallawa!
Pe verand`, Keith [i Beth st`teau la mas`, discutnd despre
repara]ia motorului ma[inii. V`znd-o pe Paddy, Keith o invit`
s` fac` o plimbare prin gr`din`. |nv`]`toarea voia s`-l refuze,
\ns` Beth exclam` entuziasmat`:
- Paddy, este foarte bine s` te dezmor]e[ti pu]in. Vin [i eu
mai trziu, dup` ce Max adoarme copiii.
Tn`ra b`nui c` Beth voia s` r`mn` singur` cu so]ul ei [i
p`[i, al`turi de Keith, pe sub arborii din curtea din spatele
casei. Nu se mai plimbase cu un b`rbat de cnd plecase din
Sydney, iar tov`r`[ia lui Keith nu-i era deloc pe plac.
Amintirile nepl`cute \i revenir` \n minte [i fata se \ntrist`.
Suspiciunile ei se adeverir` imediat, c`ci Keith o lu` de bra]
de parc` ar fi cunoscut-o de cnd lumea, spunndu-i pe un
ton familiar:
- Ce impresie ai despre ferm`, drag` Paddy?
Ea nu d`du aten]ie cuvintelor lui de alint [i r`spunse:
- |n afara c`ldurii, totul a fost minunat. Le-am cunoscut pe
surorile Duncan. Sunt foarte frumoase.
VACAN}A DE VAR~ 57
- Ai dreptate, confirm` Keith, numai c` sunt prea tinere
pentru Venn. La vrsta lui m-a[ uita la ni[te femei mai coapte.
Paddy \l \ntreb`, curioas`:
- Este adev`rat c` Wildash se va \nsura cu una dintre ele?
- De ce nu? spuse Keith, r`sucind o frunz` de eucalipt \ntre
degete. Nu v`d nici un alt motiv dect acesta, altfel nu le-ar fi
adus \n aceast` pustietate, lipsindu-le de confortul ora[ului.
Paddy recunoscu \n sinea ei c` argumentele lui Keith erau
valabile, de[i intuia c` fratele lui Beth este invidios pe
st`pnul fermei.
Dup` c]iva pa[i, fata c`ut` s` afle ce se \ntmplase cu
Annette.
- Agnes a trimis-o pe Annette s` se odihneasc`. Ce s-a
\ntmplat cu ea?
- A c`zut de pe cal [i este menajat` de m`tu[a lui Venn.
Ambele surori sunt la fel de frumoase. Amndou` sunt blonde
[i se comport` la fel. Cred c` acum Jeanne este favorita lui
Agnes, deoarece este mai istea]` dect Annette.
Paddy sim]i c` mna lui \i mngie coapsa [i se d`du \ntr-o
parte.
- M` \ntorc \n camera mea. Am stat prea mult la soare [i
acum m` doare capul.
Tn`ra se \ntoarse din drum, cu gndul s` ajung` ct mai
repede \n cas`. Vorbele lui Keith o enervaser` [i o mhniser`.
Cele aflate despre Venn \i strniser` indignarea. Wildash se
purta ca un nobil trufa[, b`tndu-[i joc de sentimentele curate
ale celor dou` adolescente. Era un tiran lipsit de inim` [i
Paddy \l ura mai mult ca niciodat`. Nu mai voia s` [tie nimic
despre el. Fa]` de Annette avea o mil` nesfr[it`.
Ct de grosolan fusese Keith, m`rturisindu-i pe un ton
nep`s`tor c` surorile Duncan sunt privite ca ni[te rude s`race
de care Venn poate s` profite f`r` nici o remu[care.
Keith o prinse de \ncheietura minii [i o r`suci cu fa]a spre
58 MARY ADLER
el.
- Nu fi sup`rat` pe mine, domni[oar` Dempster. Stai prea
mult cu copiii [i nu [tii ce \nseamn` via]a. Este firesc ca ni[te
fete dr`gu]e s` fie \ndr`gostite de un b`rbat ca Venn, care
poate s` le \nve]e ce este iubirea. Nu po]i s`-i por]i pic`,
fiindc` nu se poart` ca un cavaler medieval.
- Nu m` intereseaz` via]a lui particular`!
- }ii la el? De ce e[ti att de nervoas`?
- Venn nu m` intereseaz` deloc.
- Cu att mai bine, drag` Paddy. Lui Wildash \i plac
blondele, a[a c` nu se uit` la brunete. Eu m` dau \n vnt dup`
fetele cu p`rul negru [i ochii c`prui. S`-l l`s`m \n pace pe
Venn. Promit s` nu-]i mai spun nimic despre el. D`-mi o
s`rutare \n semn de \mp`care.
- Pentru numele lui Dumnezeu! exclam` fata. D`-mi
drumul! Imediat! Dac` nu m` ascul]i, voi ]ipa att de tare,
\nct voi trezi to]i locuitorii fermei!
- E[ti \n stare de orice! rosti Keith \nciudat, retr`gndu-[i
mna. De ce nu te distrezi? E[ti prea serioas` [i nu te bucuri
de via]`. Am impresia c` te-a p`r`sit iubitul. Dac` am ghicit
corect, uit`-l [i profit` de tinere]e! S`rut`rile pot avea un efect
binef`c`tor. Data viitoare, s` aduci o frnghie pentru a-mi lega
minile la spate. Cnd m` plimb al`turi de tine, \mi vine
mereu s` te s`rut!
Am`r`ciunea din sufletul tinerei nu putea fi alinat` de
voio[ia lui Keith. Paddy sim]ea nevoia s` r`mn` singur` [i s`
uite tot ce auzise.
- Noapte bun`, \i ur` ea, retr`gndu-se \n camera ei.
Triste]ea nea[teptat` care o cuprinsese o \mpiedica s`
adoarm`.
* * *
VACAN}A DE VAR~ 59
A doua zi, Paddy se duse cu surorile Duncan la iaz. C`rarea
[erpuia printre arbori, m`rginit` de iarba \nalt` crescut` dup`
ploile abundente [i care acum \ncepuse s` \ng`lbeneasc`.
Greierii ]riau f`r` oprire, nep`s`tori la c`ldura torid`.
Max plecase cu copii \ntr-o plimbare c`l`rind un cal alb, iar
Keith o ajuta pe Beth s` mi[te bucata de granit \ntr-o pozi]ie
favorabil`, de[i ar fi vrut s` mearg` cu fetele la sc`ldat. Paddy
era uimit` de voin]a lui Beth care dorea s` \nceap` s`
ciopleasc` piatra \nainte de apusul soarelui.
Surorile Duncan nu-i spuseser` unde plecase Venn [i
\nv`]`toarea nu insistase, fiind bucuroas` c` st`pnul fermei
nu le \nso]e[te la iaz. Pe malul ochiului de ap` se afla o ma[in`
verde [i \n ea st`tea Agnes Wildash, tricotnd.
- Bun` ziua, o salut` Paddy. Este att de pl`cut aici.
Agnes morm`i ceva, continund s` tricoteze. Annette [i
Jeanne aveau costume de baie minuscule care le punea \n
eviden]` trupurile perfecte. Paddy \[i aminti de zilele fericite
cnd mergea cu Phil s` fac` baie \n ocean. Din p`cate, el n-o
iubea [i era pe punctul s` se logodeasc`, la Sydney, cu o alt`
fat`. Dup` ce \[i scoase rochia alb`, \nv`]`toarea r`mase \n
costumul de baie bleumarin, apoi plonj` \n iaz, urmat` de
surorile Duncan. S`lciile [i arborii de cauciuc \[i aruncau
umbrele pe luciul apei.
Annette [i Jeanne cuno[teau locurile adnci unde puteau
s` se scufunde [i Paddy petrecu cteva minute pl`cute, apoi
ie[i pe mal s` se odihneasc`.
Agnes le supraveghea din ma[in` pe cele dou` surori care
se a[ezar` lng` \nv`]`toare, scuturndu-[i pletele de ap`.
- Cunoa[te]i foarte bine ferma [i \mprejurimile sale. Se
vede c` v-a]i petrecut aici vacan]ele, zise Paddy.
- A[ putea afirma c` aici am crescut, spuse Annette.
- Bunicul nostru, o complet` Jeanne, a lucrat la ferm` pn`
la moartea sa.
60 MARY ADLER
- Mama [i bunicul s-au pr`bu[it cu avionul pe aceste
meleaguri, \i explic` Annette, uitndu-se \n zare.
- |mpreun` cu Peggy, ad`ug` Jeanne, f`r` s` dea mai multe
explica]ii.
- De aceea Venn are grij` de noi, afirm` Annette.
- Venn ne-a trimis la [coal`, deoarece tat`l nostru
- Nu l-am v`zut prea des pe tat`l nostru, oft` Annette.
- A[a e, \ncuviin]` Jeanne. Tata era mereu plecat.
- Acum este \n Canada [i s-a rec`s`torit.
- Tata n-a fost niciodat` \ndr`gostit de ]inuturile acestea
s`lbatice, de[i aici a cunoscut-o pe mama. Dup` nunt`,
p`rin]ii no[tri s-au mutat la Sydney [i acolo ne-am n`scut noi.
- Mie \mi place s` locuiesc la ferm`, m`rturisi Annette,
vis`toare. Venn este un om minunat. Toat` lumea ]ine la el.
Eu \l ador.
Jeanne plonj` din nou \n ap`, urmat` de sora ei. Paddy era
pe punctul s` sar` \n iaz, cnd auzi vocea lui Agnes:
- Paddy, vino pu]in la ma[in`.
- Da, domni[oar` Wildash. Ce s-a \ntmplat?
- Nimic, draga mea.
Drag`! Oh, Doamne! \[i zise Paddy, surprins`. Cu cteva
minute \n urm` nici nu existam pentru ea [i acum m` alint`.
- A[ vrea s` vii la noi, \ntr-o sear`. Ce zici, mar]i \]i convine?
Vom lua masa \mpreun`.
- Mul]umesc, dar va trebui s` vorbesc cu Beth.
- Beth nu se va sup`ra. Vino \nainte de ora [ase. Vom putea
sta mai mult de vorb`.
Paddy d`du din cap, gndindu-se c` invita]ia m`tu[ii lui
Venn este o surpriz`. Ce dorea s` discute cu ea? Ce va spune
Venn cnd va vedea c` va lua loc la masa lui?
- La revedere, draga mea.
Agnes porni motorul [i disp`ru dup` un plc de copaci.
Paddy se \mb`ie din nou, \notnd [i scufundndu-se \n apa
VACAN}A DE VAR~ 61
c`ldu]` a iazului. Dup` un sfert de or`, Keith se al`tur` fetelor,
pref`cndu-se c` se \neac`. Annette era favorita lui, prinznd-o
de talie, o trase la fundul apei. Fata reveni la suprafa]`, ]ipnd
dup` ajutor, de[i nu era \n pericol.
Paddy se \ntoarse la mal, dezam`git` de zbenguiala celor
dou` surori. Cum putea Annette s` se lase \mbr`]i[at` de
Keith, sus]innd \n acela[i timp c`-l ador` pe Venn? Pentru
prima dat`, se \ntreb` dac` Annette nu face un joc dublu,
c`utnd s` pun` mna pe un b`rbat, oricare ar fi fost acesta.
Paddy \[i \nf`[ur` prosopul verde \n jurul trupului,
scuturndu-[i p`rul negru, apoi se a[ez` pe iarb`, \nchiznd
ochii. Soarele st`tea s` apun` [i ar[i]a se domolise. Tn`ra se
\nfior` la adierea vntului.
Cnd deschise ochii, \l z`ri pe Venn sub un arbore de
cauciuc. De cnd o privea Wildash? se \ntreb` Paddy. O v`zuse
\notnd? Venn p`rea gnditor. S` se fi \ntrebat st`pnul fermei
ce c`uta ea acolo? Ochii lui aveau o expresie ironic`, ca [i cum
i-ar fi repro[at c` \notase \n iazul lui, petrecnd momente
pl`cute pe p`mnturile care-i apar]ineau. Fata avea impresia
c`-i ghicise gndurile [i se a[tepta ca mna lui s-o apuce de
bra], iar cu vocea lui aspr` s-o alunge.
Paddy se hot`r\ s` rup` t`cerea stnjenitoare [i zise tare
pentru a se face auzit`:
- Am \notat \n iazul t`u.
- Am v`zut, spuse el \ncruntndu-[i sprncenele.
- Am stat \ntins` pe iarb`, continu` Paddy, [i am ascultat
]ritul greierilor. Cnd trebuie s` plec de la ferm`? Mai pot
r`mne pn` mar]i seara?
Wildash se frec` la ochi, tres`rind.
- Ce importan]` are seara de mar]i? o \ntreb` el. Scuz`-m`,
dar n-am fost atent.
Paddy se \nro[i. A[adar nu el fusese \n spatele invita]iei la
cin`.
62 MARY ADLER
- M`tu[a ta m-a invitat s` iau masa de sear` cu ea. Peste
dou` zile. Am crezut c` vrei s` m` anun]i cnd ai fixat data
plec`rii mele spre Gidgeemallawa.
Tn`ra se uit` \n ochii lui, sim]ind o tulburare
inexplicabil`. |n razele calde ale soarelui, chipul lui p`rea mai
frumos ca niciodat`. P`rul m`t`sos, sp`lat de curnd, avea o
lucire blnd` [i fata sim]i imboldul s`-l mngie cu degetele.
|n sinea ei, Paddy recuno[tea c` este atras` irezistibil de
fermierul acesta, de farmecul lui. Ce p`cat c` nu era blond` ca
Annette. Venn \i spusese c` trebuie s` p`r`seasc` ferma.
Pentru el, \nv`]`toarea nu era dect o intrus`.
Venn se sprijini cu bra]ul drept de trunchiul copacului [i
spuse pe un ton potolit:
- Ai de gnd s` pleci de aici? Cine te-a sup`rat?
Privirea lui era \ndreptat` spre iaz, urm`rind zbenguiala
surorilor Duncan [i ale lui Keith.
- Eu nu vreau s` plec de la ferm`. Tu mi-ai spus c`
trebuie s` plec.
Venn t`cu un moment, apoi rosti ap`sat:
- Bine\n]eles c` vreau s` pleci de la ferm`. Ar fi fost mai
bine s` nu fi venit niciodat` aici. Dar nu m` pot \mpotrivi
dorin]ei tale de a sta o vreme la familia Lewis. Am aflat c` i-ai
m`rturisit lui Beth c` e[ti orfan` [i c` nu ai locuin]` proprie.
Regret \ns` c` nu i-ai amintit de iubitul t`u din Sydney.
Oricum, nu voi avea nici o ezitare s` te alung de pe
p`mnturile mele, dac` vei da na[tere la incidente.
Paddy sim]i c` obrajii \i ard de indignare. Ct de mult se
\n[ela Venn \n privin]a caracterului ei! Ajunse chiar s-o
considere mincinoas` [i intrigant`! |n acele clipe \l ura [i ar fi
dat orice numai s` se afle \n alt` parte. |n afara faptului c` avea
un trup viguros [i tr`s`turi regulate, Venn nu-i inspira dect o
imens` deziluzie. Cu greu se ab]inea s` nu-i strige \n gura
mare: Te ur`sc! Te ur`sc!.
VACAN}A DE VAR~ 63
Greierii \[i intensificar` ]ritul care ei i se p`ru
insuportabil [i asurzitor. Aerul ap`s`tor \i d`dea o senza]ie de
neputin]`. Era ciudat c` natura avea un efect negativ asupra
st`rii ei psihice. Paddy avea senza]ia stranie c` elementele
naturii se \nver[unau \mpotriva ei. Dac` parfumul dulce al
florilor de portocal \i alinase dorul, pustietatea cmpiei \i
producea o impresie deplorabil`. Lumea i se p`rea ostil` [i
zgomotoas`
Paddy se uita \n ochii alba[tri ai lui Venn, f`r` s` aib`
puterea de a-[i exterioriza sentimentele. O sl`biciune
inexplicabil` \i \nv`lui trupul, \n timp ce ]ritul greierilor \i
r`suna necontenit \n urechi. Atras` de o for]` irezistibil` [i
invizibil`, fata se apropie de locul unde st`tea Venn. Durerea
ascu]it` din urechi \ncet` brusc. Lini[tea i se cobor\ \n suflet.
Epuizat` de emo]iile prin care trecuse, tn`ra se sprijini cu
spatele de copac.
Venn \[i plec` privirea asupra trupului ei care tremura.
Paddy respir` adnc [i spuse cu o voce sc`zut`:
- Sunt gata de plecare. Nu mai am nimic de ad`ugat.
Wildash cl`tin` din cap [i f`cu c]iva pa[i pn` la malul
iazului [i \ncepu s` discute cu cei care se aflau \n ap`. Paddy
nu auzea vorbele lor, dar fetele [i Keith \ncetar` s` se mai
zbenguie.
Ceva se \ntmplase cu Venn, \ns` ea nu [tia ce anume \l
determinase s` le strice joaca surorilor Duncan. Keith ie[i
repede din ap` [i se repezi la ma[in`. Annette se ridic` pe mal
[i-[i scutur` p`rul ud.
Paddy \[i adun` hainele [i-l strig` pe Keith:
- A[teapt`-m`. Nu pleca f`r` mine.
|nv`]`toarea le spuse celor de pe mal la revedere [i alerg`
spre ma[ina cu care venise Keith, f`r` s`-i pese c` plecarea ei
era nefireasc`.
64 MARY ADLER
* * *
Paddy era \mp`r]it` \ntre hot`rrea de a r`mne la
Bibbenluke [i dorin]a de a fi ct mai departe de Venn.
Mhnirea sa era sporit` de senza]ia c` \ntre ea [i Wildash se
stabilise o rela]ie tulbure [i nelini[titoare. Probabil c` atrac]ia
pe care o sim]ea la vederea lui se datora emo]iei \ncercate \n
prima sear`, cnd \l cunoscuse la petrecerea lui Greg Marlow.
La iaz, privirile lor se \ntlniser` din nou, cu acela[i efect
cople[itor asupra sufletului fetei. S` fi fost numai o simpl`
atrac]ie trupeasc`? Orice ar fi fost, fr`mntarea ei nu \ncetase.
|n loc s`-l uite pe Phil [i s` se lini[teasc`, era acum obsedat`
de influen]a nefast` pe care st`pnul fermei o avea asupra
ei
Beth \i spuse c` Agnes fusese amabil`, cnd \i adresase
invita]ia la cin`.
- M`tu[a lui Venn este suspicioas` cu str`inii. Are grij` de
surorile Duncan ca de propriile fiice. Le ador` [i este ca o
mam` pentru ele. Ea dore[te ca Venn s-o ia de nevast` pe
Annette. Bine\n]eles c` Ven trebuie s` se \nsoare, dar nu cred
c` vreuna dintre surorile Duncan poate s`-i fie so]ie.
Paddy se feri s` fac` o remarc` r`ut`cioas`, avnd impresia
c` Beth nu vorbe[te cu ea, ci gnde[te cu voce tare.
Dup`-amiaza era c`lduroas` [i Beth sorbea din cea[ca de
cafea, uitndu-se gnditoare la piatra de granit. De[i \ncepuse
s-o ciopleasc`, so]ia lui Max era nemul]umit` [i c`uta o alt`
form`, mai potrivit`, pentru a-[i transpune imagina]ia
artistic`.
Copiii se jucau \n curte, iar Paddy a[tepta ca gazda ei s`-i
vorbeasc` despre statuie. Spre surprinderea ei, Beth trase un
fum de ]igar` [i-i dest`inui pe un ton grav:
- Sunt convins` c` Venn nu va lua o hot`rre pe care o va
regreta ulterior. Este adev`rat c` fetele lui Duncan seam`n` cu
VACAN}A DE VAR~ 65
Peggy \n privin]a frumuse]ii [i a p`rului auriu, dar nu pot s` se
laude cu caracterul ei. Ce p`cat c` Peggy a murit!
Paddy nu \ndr`zni s`-i \ntrerup` dest`inuirea, socotind c`
ar fi o impolite]e s-o \ntrebe cine fusese Peggy.
- Ceea ce-i trebuie lui Venn, ad`ug` Beth dup` ce-[i stinse
]igara \n scrumier`, este o fat` cu mai mult` minte! M-a[ bucu-
ra dac` Domnul \i va da ocazia s`-[i g`seasc` o nevast` pe
cinste. Cred c` te surprind complica]iile de la ferma aceasta
izolat`! Sunt \ngrijorat` c` fratele meu trebuie s` se \nsoare.
Keith se uit` cu drag la surorile Duncan, cu toate c` nu cred
ca vreuna din ele s` se \ndr`gosteasc` de el!
Beth chicoti [i-[i \ncheie dest`inuirea:
- Ar trebui mai bine s` m` gndesc la sculptur` dect la
\ncurc`turile pe care le na[te dragostea. Totu[i, sunt femeie [i
nu m` pot \mpiedica s` nu meditez la fericirea fratelui meu [i
la soarta st`pnului fermei. Bine, bine, nu te voi mai bate la
cap cu grijile mele. Draga mea, bucur`-te de zilele frumoase
ale vacan]ei. E[ti foarte dr`gu]` [i ai alte planuri dect s`
brfe[ti pe seama preferin]elor lui Keith sau ale lui Venn.
Dr`gu]`, dar nu blond`, \[i spuse Paddy \n sinea ei. Nu
m` pot compara cu Peggy! S` fi fost fata de care se
\ndr`gostise Venn? |n definitiv, via]a particular` a lui Wildash
nu o privea deloc, iar Keith nu-i trezea nici o emo]ie.
* * *
Paddy \[i alese, pentru cin`, o rochie verde-pal [i pantofi cu
tocuri \nalte. Rochia fusese cump`rat` cu gndul c`-i va pl`cea
lui Phil [i se asorta cu p`rul ei negru [i cu tenul bronzat.
Bine\n]eles c` toaleta ei nu rivaliza cu hainele elegante ale
celor dou` surori.
Tn`ra era pu]in nelini[tit` din cauza faptului c`-l va
revedea pe Venn. |i va comunica acesta cnd trebuia s` se
66 MARY ADLER
\ntoarc` la Gidgeemallawa? Paddy nu-i relatase lui Beth c`
Wildash are de gnd s-o izgoneasc` de la ferm`, b`nuind c`
hot`rrea lui are cea mai mare putere la Bibbenluke.
Agnes o \ntmpin` surznd pe musafira ei, zicndu-i c`
Venn [i fetele erau pleca]i la Belah Springs pentru a discuta cu
inspectorul guvernamental despre achizi]ionarea berbecu]ilor
destina]i exportului.
M`tu[a lui Venn, \mbr`cat` \ntr-o rochie bleu de m`tase, o
invit` pe Paddy s`-[i aleag` ce pofte[te de pe masa aflat` pe
verand`. Fata \[i umplu un pahar cu vi[inat` [i gust` din
biscui]ii f`cu]i de Agnes.
A[ezat` pe un scaun confortabil, gazda a[tept` ca Paddy s`
ia loc \n fa]a ei [i \ncepu s`-[i descarce sufletul:
- Poate c` vei fi surprins`, Paddy, c` m` amestec \n
probleme care nu m` privesc, dar ]in s` te previn s` nu dai
crezare vorbelor lui Keith. Beth \mi este simpatic`, \ns` fratele
ei nu-mi inspir` \ncredere.
Paddy ar fi dorit s-o asigure pe Agnes c` sfatul este inutil,
dar gazda ei continu`:
- Te-am privit cnd \notai [i am observat c` ai un trup
atr`g`tor. E[ti dr`gu]` [i Keith poate s` te \ncnte cu vorbele
lui mincinoase.
- Nu este nici o primejdie, afirm` Paddy, amintindu-[i de
avansurile pe care i le f`cuse Keith. Pot s`-mi port singur` de
grij`.
- D`-mi voie s` termin Nu pot afirma c` tu vei da na[tere
la \ncurc`turi, de[i necazuri i se \ntmpl` [i celei mai dr`gu]e
fete din lume, dar cel mai bine ar fi s` stai departe de Keith.
Paddy \[i arcui sprncenele, sim]ind c` Agnes vrea s-o
determine s` p`r`seasc` ferma, cu toate c` proceda numai
aluziv. P`strndu-[i calmul, \nv`]`toarea spuse pe un ton
diplomatic:
- Oh, Keith nu m` deranjeaz` deloc [i nici nu-i dau aten]ie.
VACAN}A DE VAR~ 67
Domni[oara Wildash insist`:
- M` tem c` fratele lui Beth nu te va l`sa \n pace. Nepotul
meu l-a angajat numai la rug`min]ile lui Max, dar nu sunt de
acord cu purtarea lui Keith. Te avertizez c` este un pericol
pentru orice fat`. Keith are un caracter urt.
Paddy d`du din cap, apoi lu` un alt biscuit, gndindu-se la
spusele domni[oarei Wildash. Keith era un tn`r agresiv, dar
putea fi u[or pus la punct. M`tu[a lui Venn exagerase \n
privin]a purt`rii tn`rului Laidlawe. Oricum, Paddy nu se
sim]ea amenin]at` \n nici un fel. Cel mult, surorile Duncan
puteau fi agresate de Keith
- Repet c` trebuie s` te fere[ti de Keith. Nepotul meu va
merge la Gidgeemallawa s`pt`mna viitoare [i po]i s`-l rogi s`
te ia cu el.
Paddy surse [tiind c` Venn abia a[tepta s` scape de ea.
Domni[oara Wildash o cercet` adnc cu ochii ei alba[tri.
- Cea mai bun` solu]ie ar fi s` locuie[ti aici pn` cnd vei
pleca de la ferm`. |mi pare r`u c` nu te pot ad`posti,
deoarece, e[ti de acord cu mine, fetele Duncan n-ar fi
\ncntate s` dormi sub acela[i acoperi[ cu Venn. Annette este
bun` de m`ritat, rosti domni[oara Wildash f`r` nici un
echivoc.
Paddy \n]elese avertismentul gazdei sale: Trebuie s`-]i iei
adio de la Venn. F`r` s` vrea, fata se \mbujor`.
|n acel moment, Annette [i Jeanne ap`rur` din spatele
casei, urmate de Venn.
|nv`]`toarea se \ntreb` \ngrijorat` dac` st`pnul fermei va
fi amabil cu ea, \ns` privirea lui rece o \nfior`. Nu numai c`
Venn voia s-o alunge de la ferm`, ci pur [i simplu s-o scoat`
cu totul din via]a lui.
|n timpul cinei, el fu t`cut [i distant, m`rginindu-se s-o
urm`reasc`, din cnd \n cnd, cu coada ochiului. Paddy \[i
spuse c` sfatul lui Agnes este \ntr-adev`r cel mai bun. Ce c`uta
68 MARY ADLER
ea la ferm`? |ncurc`turile pe care le iscase nu-i vor da nici un
moment de lini[te. Schimbnd numai cteva vorbe politi-
coase cu comesenii, \nv`]`toarea se gndea deja la c`l`toria
pe care o va face cu Venn spre Gidgeemallawa. Cina se
desf`[ur` \ntr-o atmosfer` familial`, din care erau exclu[i al]i
oaspe]i. De pild` Johnny Heath nu mnca la aceea[i mas` cu
st`pnul fermei, constat` Paddy.
Cafeaua fu luat` \n salonul care avea un perete de sticl` ce
d`dea spre gr`din`. Ventilatorul din tavan \mprosp`ta aerul,
iar luminile erau reduse la minimum pentru a nu atrage
insectele. Paddy sorbea din b`utura fierbinte [i se uita la
portretul unei tinere, aflat pe biroul din lemn de pin O fat`
dr`gu]`, cu bucle blonde, zmbea din fotografie.
Este Peggy \[i zise Paddy apropiindu-se de Annette care
se uita \ntr-un album de familie. Ceilal]i erau antrena]i \ntr-o
discu]ie aprins` \n leg`tur` cu rezultatele \ntrevederii cu
inspectorul guvernamental de la Belah Springs. Annette se
ridic` imediat de pe scaun [i-l \ntreb` pe Venn dac` dore[te
alt` cea[c` de cafea.
- Cu pl`cere, zise Venn zmbind.
Annette se gr`bi s`-i toarne cafeaua, apoi se a[ez` lng` el,
sorbindu-l din ochi.
Paddy tres`ri cnd o auzi pe Agnes rostind cu o voce grav`:
- Venn, po]i s`-i spui lui Paddy cnd o vei duce la
Gidgeemallawa? Joi sau vineri?
Venn \[i roti privirea spre Paddy, afi[nd o mutr` plictisit`.
|nv`]`toarea \l privi \n ochi, \ncurcat`. Oare ce soart` \i
rezervase st`pnul fermei?
Ochii lui alba[tri p`reau obosi]i [i tri[ti. Jeanne era atent`
la r`spunsul lui Venn, iar Annette p`rea mul]umit` c` se afla
aproape de iubitul ei. Agnes era convins` c` uneltirile ei vor
avea c[tig de cauz`. Nu mic` \i fu dezam`girea m`tu[ii lui
Venn cnd el zise cu un glas indiferent:
VACAN}A DE VAR~ 69
- Paddy, n-ai noroc. Nu mai plec la Gidgeemallawa.
- Ce s-a \ntmplat, Venn? se interes` Agnes.
- Am primit o scrisoare de la nepotul meu. Steve nu mai
vrea s` vin` aici de Cr`ciun.
Annette \i aduse pachetul de ]ig`ri [i Venn aprinse un
chibrit, apoi trase un fum \n piept.
- Steve s-a r`zgndit. Am impresia c` este \ndr`gostit,
conchise Venn. Paddy va trebui s` r`mn` la ferm`.
Cu att mai r`u pentru voi, se gndi \nv`]`toarea,
mu[cndu-[i buzele.
- |n cazul acesta, voi vedea ce pot face pentru tine, i se
adres` Agnes lui Paddy. S` nu ui]i ce ]i-am spus. Oh, ce r`u \mi
pare c` Steve nu va s`rb`torii Cr`ciunul cu noi. Auzi s` se
\ndr`gosteasc` de o fat` [i s` nu vin` \n vacan]` la ferm`! Are
numai [aptesprezece ani. Fetele sunt mai coapte la vrsta lui,
afirm` Agnes, privind-o semnificativ pe Annette.
Paddy se scuz` c` este trziu [i-[i lu` la revedere de la
gazde. Venn se oferi s-o conduc`. Annette f`cu o mutr` mirat`,
iar Agnes se \ncrunt`.
- Nu te deranja, spuse Paddy.
- Nu-i nici un deranj, afirm` Venn p`[ind spre curte.
Paddy se opri \n dreptul por]ii.
- Se pare c` vei petrece s`rb`toarea na[terii lui Cristos la
ferm`, domni[oar` Dempster. Nu pot s` fac o c`l`torie
obositoare pe c`ldura asta. M` mir c` ]i-ai schimbat gndurile
[i c` vrei s` pleci de la ferm`. Mi-ai m`rturisit c` vrei s` stai aici
pe timpul vacan]ei. Cine te-a f`cut s` te r`zgnde[ti? Nu mai
e[ti atras` de Keith, sau dore[ti s` te \ntorci la iubitul t`u?
- N-ai ghicit, r`spunse Paddy sec, amintindu-[i modul
brutal \n care o abandonase Phil, dup` numai cteva
s`pt`mni de absen]`. Keith nu putea \n nici un caz s` fie
b`rbatul pe care-l visase din adolescen]`.
- Cine te-a \ndemnat s` pleci?
70 MARY ADLER
Paddy st`tu \n cump`n`, nevrnd s`-i spun` c` m`tu[a lui
o sf`tuise s` p`r`seasc` ferma.
- Ce conteaz`?! exclam` ea mhnit`. {tiu c` te-ai bucura dac`
a[ fi departe de Bibbenluke.
- Mi-am schimbat p`rerea \n privin]a ta. Aminte[te-]i c` te-am
surprins \n bra]ele lui Keith. La \nceput am crezut c` e[ti
iubita lui, de[i [tiam ce faim` proast` are fratele lui Beth.
V`znd c` te zba]i s` scapi din \mbr`]i[area lui, am avut unele
\ndoieli. Acum a[ vrea s` aflu dac` ai venit la ferm` pentru a
uita decep]ia \n dragoste care te-a \ndurerat \n ultima vreme.
Nu sunt deloc convins c` e[ti aici pentru a avea grij` de feti]`,
care nu ridic` probleme.
Venn se apropie de Paddy [i o privi sfredelitor. Tn`ra \i
sim]ea respira]ia cald` [i picioarele \ncepur` s`-i tremure cnd
el o apuc` de bra]e.
|n loc s` protesteze, Paddy deschise buzele [i se l`s`
s`rutat`. Pl`cerea s`rut`rii era mai tare dect voin]a ei. Un val
de c`ldur` \i str`b`tu trupul [i cnd Venn \[i \n`l]` capul, fata
murmur` pierdut`:
- Oh, s`rut`-m`, s`rut`-m`.
Vocea ei r`suna ca din dep`rtare [i i se p`rea str`in`. Venn
o strnse mai tare, dar n-o mai s`rut`.
Paddy \[i reveni brusc \n fire [i se sim]i umilit`. Cu o mn`
tremurnd`, ea \[i d`du p`rul pe spate [i se sprijini cu spatele
de gard. Ce duh r`u pusese st`pnire pe ea?
Wildash rnji dispre]uitor.
- Te-am s`rutat att ct a trebuit. Am aflat ce am vrut s` aflu.
Paddy c`uta s`-[i st`pneasc` b`t`ile inimii. Cum de fusese
\n stare s` se lase s`rutat` de un b`rbat pe care-l ura? Privirea
lui o tulburase mai mult dect \[i \nchipuise. Bine\n]eles c` o
s`rutare nu era suficient` pentru a-]i da seama dac` ]ii la
b`rbatul care te-a \mbr`]i[at. Sl`biciunea de care d`duse
dovad` era semnul c` Venn o cucerise cu farmecul lui
VACAN}A DE VAR~ 71
72 MARY ADLER
irezistibil.
Fata ar fi vrut s`-i cear` socoteal` pentru \ndr`zneala lui,
dar [tia c` r`spunsul ar fi fost o nou` ironie mu[c`toare: N-ai
dorit tu s` fii s`rutat`?
Cu lacrimi \n ochi, tn`ra alerg` pn` la camera ei [i se
pr`bu[i pe pat. Ct de neputincioas` fusese! Un b`rbat puter-
nic [i seduc`tor ca Venn o f`cuse s` doreasc` s` fie s`rutat`!
|i era ru[ine de sl`biciunea ei. Obrajii \i ardeau, iar
momentele de abandon \i reveneau obsesiv \n minte.
Nu-l voi mai privi niciodat` \n ochi! \[i zise fata chi-
nuindu-se s`-l dea uit`rii pe Venn. Sfatul lui Agnes se dovedea
din nou util [i plin de \n]elepciune. Dac` la sfr[itul
s`pt`mnii ar fi departe de Bibbenluke, via]a ei va reveni la
normal.
Capitolul 5
De Cr`ciun, toat` lumea era invitat` la Venn. Paddy \[i
petrecuse zilele avnd grij` de cei doi copii [i de cas`, fiindc`
Beth \ncepuse s` lucreze la sculptura ei. |n primul rnd \[i
f`cuse un model din lut pe care-l schimba zilnic. Paddy era
mul]umit` c` era ocupat` [i c` poate s`-i fie de folos gazdei
sale. |mpreun` cu Vera, preg`tea mncarea [i \[i g`sea timp s`
cro[eteze cteva lucruri, ca daruri pentru Beth, Agnes [i cele
dou` surori. Pentru copii f`cea p`pu[i [i ursule]i, iar pentru
b`rba]i preg`tea cteva r`va[e glume]e. Nu uit` nici pe
prietenii ei din Sydney c`rora le trimise cteva felicit`ri, astfel
c` era tot timpul ocupat`.
Ultimul model ales de Beth pentru sculptur` \nf`]i[a o
mam` cu pruncul ei.
- Nu cred c` lui Max \i va pl`cea opera mea, se v`it` ea, \n
timp ce bea o cea[c` de ceai la umbra r`coroas` a verandei.
So]ul meu trude[te toat` ziua, dar vrea ca acas` s` fie
\nconjurat de obiecte de art`. Cel mai mult \i plac statuile care
seam`n` cu animalele pe care am vrut s` le redau \n piatr`.
Dup` ce sorbi o \nghi]itur`, Beth ad`ug`:
- Pe de alt` parte, Venn este un apreciat critic de art`. De la
el am \mprumutatmai multe c`r]i de art`. Dac`-l cuno[ti mai
bine, \]i dai seama c` este un om sensibil. Ce p`cat c` nu po]i
s`-l vezi mai des. Ai avea ce discuta cu el. Mi-e tare ciud` c`-[i
pierde timpul cu fetele Duncan.
Paddy era lini[tit` c` Wildash nu-i acord` aten]ie, mai ales
c` s`rutarea lui \nc` o tulbura.
- Cum te-ai apucat de sculptur`?
Beth zmbi.
- La [coal` m-am interesat foarte mult de art`. Tat`l meu
era inspector guvernamental [i a c`l`torit prin toat` ]ara,
cunoscnd realiz`rile cele mai valoroase ale arti[tilor din
localit`]ile pe unde treceam. Cnd m-am m`ritat cu Max, am
fost nevoit` s` locuiesc la ferm`. Bine\n]eles c` m-am plictisit
[i atunci am \nceput s` sculptez. Pe urm` am urmat o [coal`
de art` la Sydney [i am citit multe c`r]i. Dup` trei luni m-am
\ntors la ferm` [i apoi s-a n`scut Simon. Venirea lui pe lume
nu m-a \ndep`rtat de art`. Familia \mi d`dea puterea s` nu
abandonez sculptura. Sunt o femeie fericit`. Singura mea grij`
este Keith.
- Keith? se mir` Paddy. De ce?
- Fratele meu este n`zdr`van \nc` din timpul [colii. Este
mai tn`r dect mine [i nu ascult` de nimeni. Este cam
s`lbatic, dar mi-a promis c` se \nsoar` [i se potole[te. De
aceea lucreaz` la ferm`. Un an de munc` f`r` nici o reclama]ie
\l va face s` se simt` responsabil [i s` merite respectul
oamenilor. Pn` acum, a f`cut afaceri cu ceilal]i fra]i, dar a
venit la mine, cerndu-mi s`-l ajut. Nu l-am \ntrebat de ce a
plecat de la ora[, dar b`nuiesc c` la mijloc este vorba despre
o femeie. Keith se aprinde repede [i nu-l condamn numai pe
el, deoarece, dac` nu este \ncurajat de fete, este foarte lini[tit.
|]i mul]umesc pentru ceai, draga mea. Trebuie s` m` \ntorc la
74 MARY ADLER
sculptura mea.
Paddy se \ntreb` dac` m`rturisirea lui Beth ascundea vreo
inten]ie \n leg`tur` cu atitudinea ei fa]` de Keith. S` fi vrut
gazda ei s-o previn` c` nu trebuie s` se \ndr`gosteasc` de
Keith? Sau s-o asigure c` va face o c`s`torie durabil` dac` \i
accept` avansurile lui?
Agnes \i spusese c` fratele lui Beth are un caracter urt. Pe
cine putea crede? |n orice caz, \[i zise Paddy, nu am de gnd
s` m` m`rit cu Keith!
C`ldura devenise insuportabil` \n ziua de Cr`ciun. Copiii
se jucau \n curte [i dobor]i de oboseal`, dormir` toat` dup`-
amiaza. Cnd se trezir`, darurile numeroase \i \ncntar` [i
\ncepur` s` desfac` bucuro[i pachetele frumos ambalate.
Margaret se smiorc`i pu]in, c`ci era departe de p`rin]ii ei.
Mhnirea ei era att de mare cu ct mama ei nu-i d`ruise \nc`
un fr`]ior, ceea ce ar fi \nsemnat cel mai frumos dar de
Cr`ciun pentru ea.
Spre sear`, toat` familia Lewis se \ndrept` spre casa lui
Wildash. Paddy sim]i o emo]ie adnc` la vederea lui Venn, dar
avu ocazia s` amne discu]ia cu el, deoarece copiii o traser`
de mn` s`-i \nso]easc` \n curte, pentru a vedea bradul de
Cr`ciun \mpodobit cu ghirlande [i becuri colorate care vor
r`mne aprinse toat` noaptea.
- Avem doi brazi \mpodobi]i! exclam` Margaret bucuroas`.
Unul aici [i unul la noi.
- Unchiul Venn are \ntotdeauna daruri pentru noi, spuse
Simon mndru.
Masa festiv` era aranjat` \n gr`din` [i era plin` cu b`uturi
reci [i pr`jituri de toate felurile. Copiii \l ajutar` pe Venn s`
\mpart` darurile. Paddy se bucur` de micile aten]ii pe care le
primise, zmbind fericit` cnd ceilal]i \i mul]umir` pentru
cadourile preg`tite de ea pentru ei.
Venn \i d`duse o oglind` cu ram` de argint [i tn`ra se
VACAN}A DE VAR~ 75
\ntreb` dac` el voise s`-i atrag` aten]ia c` trebuie s` fie mai
cochet`.
St`pnul fermei citi r`va[ul ei [i rse amuzat.
- M-ai descris ca pe un om autoritar [i ne\ndur`tor, -
urndu-mi s` fiu mai blnd. Crezi c` sl`biciunea are ce c`uta
la o ferm`?
Paddy \i \napoie zmbetul [i se l`s` s`rutat` de Keith care-i
mul]umi c`lduros pentru cadoul ei.
|nv`]`toarea desf`cu plicurile cu felicit`rile trimise de
mama lui Phil [i de colegele ei din Sydney. Phil [i Diana nu-i
scriseser`, dar Paddy nu mai era sup`rat` pe ei, obi[nuindu-se
cu ideea c` suferin]a din dragoste este zadarnic`. Doamna
Kennedy o anun]a c` Phil nu se gr`bea cu \nsur`toarea [i
tn`ra tres`ri, sim]ind c` renasc speran]ele de a-[i vedea
iubitul
Venn se a[ez` lng` Paddy care era cufundat` \n gnduri.
- Ce ve[ti ai de la Sydney? Po[ta a venit ieri, \ns` m`tu[a
mea mi-a spus c` este bine ca felicit`rile s` fie citite ast`zi.
- Sunt bucuroas` c` lumea nu m-a uitat, zise Paddy,
uitndu-se la bradul luminat. Prietenii mei mi-au urat
s`rb`tori fericite.
- Este bine s` nu-i spui lui Beth c` ai primit scrisorile. Dup`
felul dramatic \n care i te-ai prezentat c` e[ti singur` pe lume,
felicit`rile ar putea s` o mire foarte mult.
Privirea lui batjocoritoare era greu de suportat [i fata sim]i
c` lacrimile \i \mp`ienjenesc ochii.
- |]i cer iertare, se gr`bi Venn s` adauge, am glumit. Nu
trebuie s` ne cert`m. |n aceast` zi facem pace.
Paddy nu putea s` deschid` gura. Ar fi vrut s` zmbeasc` [i
s` spun` o banalitate, dar trupul \i tremura [i voin]a o
p`r`sise, la fel cum reac]ionase \n seara cnd el o \mbr`]i[ase.
Ca [i cum i-ar fi citit gndurile, Wildash o sf`tui:
- Lini[te[te-te, Paddy. Azi este s`rb`toare. Toat` lumea
76 MARY ADLER
trebuie s` se veseleasc`.
F`r` s` mai a[tepte r`spunsul ei, Venn se ridic` [i se duse
lng` Annette, care era numai zmbet. Frumoasa blond` avea
la gt un colier de argint cu un pandantiv dintr-o scoic` de
culoare roz.
Paddy se \ntreb` dac` Wildash \i d`ruise pandantivul pe
care Annette \l ]inea \ntre degete, cnd st`pnul fermei
exclam` nedumerit:
- Annette, cadoul acesta este din Noua Zeeland`, nu-i a[a?
- A[a e, recunoscu fata.
- Nu prea merge cu rochia ta elegant`, o mustr` Agnes.
Annette nu spuse nimic, iar Venn se \ntunec` la fa]`.
Paddy avea senza]ia c` este o intrus`. Nici Johnny Heath nu
participa la s`rb`toare, fiind plecat la rudele lui, astfel c`
\nv`]`toarea nu era b`gat` \n seam` dect de familia Lewis.
Copiii o strigau mereu, ar`tndu-i juc`riile primite
Dup` ce masa lu` sfr[it, copiii \ncepur` s` se joace,
zbenguindu-se veseli, \n timp ce Jeanne [i Annette puser`
casete cu cntece populare la casetofonul cu baterii. Toat`
lumea era bine dispus`. B`rba]ii fumau [i beau [ampanie, iar
femeile st`teau la taclale. Paddy era \ncntat` de parfumul flo-
rilor [i de adierea r`coroas` a nop]ii. Max le ar`t` copiilor
stelele [i planetele de pe cer. |nv`]`toarea o z`ri cu coada
ochiului pe Jeanne ocolind c`direa. Annette se a[ezase pe
scaunul de lng` Venn. St`pnul fermei ridic` bra]ul [i-i
mngie p`rul auriu. Paddy se \nfior`, \ncercnd o senza]ie
ciudat` de gelozie. De ce se l`sa dominat` de sentimente?
Gelozia \i r`scolea sufletul [i o \mpinse la un gest nepoliticos.
Paddy se \ndrept` spre grupul comesenilor, urmnd c`rarea
care ducea pe sub arborii din gr`din`, [i nu se opri dect la
izvorul protejat de statuia lui Beth. Inima \i b`tea cu putere iar
genunchii \i tremurau \ngrozitor.
Un fo[net din iarb` \i atrase aten]ia. |ntorcnd capul, ea
VACAN}A DE VAR~ 77
descoperi, uimit`, dou` siluete strns \mbr`]i[ate: Keith [i
Jeanne se s`rutau cu pasiune.
Paddy sim]i c` i se face r`u, chiar dac` petrecerea era
prielnic` apropierii dintre tineri. F`cnd c]iva pa[i spre masa
unde se aflau ceilal]i invita]i, tn`ra se \ntreba ce ar spune
Beth dac` ar afla c` fratele ei \i face ochi dulci uneia dintre
surorile Duncan. Ce bine c` nu era vorba de Annette!
De fapt, Paddy se \n[elase, deoarece auzi vocea lui Venn
r`sunnd \n gr`din`:
- Annette, pentru numele lui Dumnezeu, unde te-ai
ascuns?
A[adar, Jeanne fusese dezmierdat` de Venn, nu Annette.
Din cauza \ntunericului le confundase pe cele dou` surori!
Paddy se hot`r\ s` plece de la petrecere. Ziua fusese plin`
de surprize nepl`cute [i nu mai era cazul s` \ntrzie \ntr-un
loc unde se sim]ea stingher`.
Copiii erau pe jum`tate adormi]i [i ea se bucur` la gndul
c` \n curnd le va spune o poveste \nainte de culcare.
Lundu-[i la revedere de la gazde, Paddy se pref`cu c` nu
observ` atitudinea rece a lui Agnes [i nici zmbetul indiferent
al lui Venn. Beth [i Max o urmar` imediat iar Keith ap`ru peste
cteva minute, spunnd c` se plimbase pu]in prin gr`din`.
- Oh, mi-am uitat scrisorile, se v`it` Paddy.
- Keith, mergi tu cu Paddy, \l \ndemn` Beth.
|nv`]`toarea ar fi vrut s` amne pentru a doua zi recuper-
area scrisorilor, dar gndul c` va fi nevoit` s`-l revad` pe Venn
o f`cu s` accepte sfatul lui Beth. Keith profit` de \ntuneric [i
pe drum, \ncerc` s-o s`rute.
- Nu te-ai potolit? se zb`tu tn`ra, c`utnd s` scape din
bra]ele lui.
- Nu fi att de sup`rat`. Este Cr`ciunul [i toat` lumea
trebuie s` se bucure de aceast` s`rb`toare. Vreau s` te s`rut
pe obraz. Numai un s`rut, drag` Paddy. Paddy \i \ntoarse
78 MARY ADLER
obrazul, spernd ca el s`-[i respecte promisiunea.
- Acum, o s`rutare pe buze, insist` el.
Fata se \mpotrivi [i se feri de buzele lui. Chiar \n acel
moment, Venn se ivi pe c`rare [i, la fel ca \n livada de
portocali, \l \ndep`rt` pe Keith. Paddy izbucni furioas`:
- De ce nu-]i vezi de treburile tale, Venn?
Venn se \ntoarse spre ea. Privirile lui mnioase [i rnjetul
dispre]uitor dovedea c` el era \n stare s`-i aplice o corec]ie
sever`. Keith st`tea lini[tit la doi pa[i, zmbind proste[te.
- Se pare c` e[ti mai zburdalnic` dect p`reai, domni[oar`
Dempster, zise Venn pe un ton rece. E[ti un pericol pentru
to]i b`rba]ii de la ferm`! A[ fi vrut s` nu te fi \ntlnit niciodat`.
Unde te v`d, trebuie s` te scot dintr-o \ncurc`tur`.
Paddy \ncepu s` tremure din toate \ncheieturile, ne[tiind
dac` vorbele lui Venn fuseser` sincere sau spuse la sup`rare.
- }ine-]i scrisorile, spuse el, \ntinzndu-i plicurile uitate pe
masa din gr`din`.
A[adar, Wildash venise s`-i aduc` felicit`rile, pentru a fi
sigur c` nu va veni a doua zi s` le caute.
Paddy nu suport` umilin]a cu care el o trata [i exclam` cu
o voce gtuit` de emo]ie:
- {tiu c` e[ti st`pnul fermei, dar aceast` calitate nu-]i d`
dreptul s`
Tn`ra se \ntrerupse. Ar fi vrut s` spun`: Nu po]i fi
st`pnul meu [i nici s`-mi spui cum s` m` port , dar prezen]a
lui Keith o \mpiedica s`-l pun` la punct pe Venn.
Fratele lui Beth era un martor incomod pentru cearta
dintre ea [i Venn. De fapt, Keith se uita sp`[it la Venn, semn
c` st`pnul fermei \l angajase numai dup` ce-i impusese anu-
mite condi]ii. Se putea ca Venn s` fi [tiut mai multe de ultima
isprav` a lui Keith, \n urma c`reia el \[i pierduse slujba.
Oricum, Keith zise pe un ton convins:
- Paddy, nu [tii care sunt regulile de aici. Venn are dreptul
VACAN}A DE VAR~ 79
s` se amestece \n orice problem`. Noapte bun`!
Dup` ce Keith intr` \n cas`, Paddy c`p`t` mai mult curaj
[i-l \ntreb` pe Venn:
- De ce trebuie s` asist neputincioas` cum m` \mpiedici s`
particip la o scen` de dragoste?
Wildash \[i arcui sprncenele [i exclam` uimit:
- Scen` de dragoste? Am impresia c` tinerii confund`
iubirea cu sexul. S` nu-mi spui c` e[ti \ndr`gostit` de Keith!
- Nu sunt datoare s`-]i r`spund pn` nu-mi dai o explica]ie
la \ntrebarea mea. Este a doua oar` cnd \l \ndep`rtezi pe
Keith \n aceast` sear`
- Te-ai ascuns dup` un copac cnd l-am alungat pe Keith
care o s`ruta pe Annette? Crezi c` nu-mi dau seama ce respon-
sabilitate \mi revine, ad`postindu-le pe surorile Duncan \n
casa mea?
Paddy replic` f`r` convingere:
- Annette este destul de mare
- Are optsprezece ani [i jum`tate. La vrsta ei este \nc`
necoapt`, chiar dac` s-a dezvoltat fizic Keith \mi d` destul`
b`taie de cap [i f`r` prezen]a ta la ferm`. Te sf`tuiesc s` stai
ct mai departe de el. Voi vorbi cu sora lui. Dac` n-ar fi fost
Beth
- L-ai fi alungat, nu-i a[a? Ce vin` are, dac`-i plac femeile?
- Keith este un dezm`]at, declar` Venn pe un ton
dispre]uitor.
Paddy nu renun]` la ideile ei, de[i nu-l avea pe Keith la
inim`.
- Uite cine vorbe[te! Ai uitat de seara cnd m-ai s`rutat?
- Eu nu mi-am pierdut controlul, ripost` Venn. Tu mi-ai
cerut s` te s`rut. Ce s-ar fi \ntmplat dac` a[ fi dat curs
rug`min]ii tale?
- Nimic! protest` fata. Nu obi[nuiesc s`
- Obi[nuin]a vine cu timpul. M` intereseaz` s` aflu dac` ai
80 MARY ADLER
fi avut t`ria s` m` opre[ti!
Fire[te c` Paddy n-ar fi avut puterea s`-l opreasc`. I se
\mpotrivise lui Keith fiindc` acesta nu era nici pe departe
seduc`tor ca Venn. Tn`ra se feri s`-i m`rturiseasc`
sentimentele pe care le \ncercase. Atta timp ct Annette era
atras` fizic de Keith, nu avea [i ea dreptul s` fie atras` de
farmecul lui Venn? Poate c` Annette era la fel de nevinovat` ca
Paddy Acum fetei \i p`rea r`u c` \ncepuse cearta cu
st`pnul fermei.
Ca [i cum i-ar fi ghicit gndurile, Venn o preveni:
- |n orice caz, b`rba]ii nu se deosebesc \ntre ei, chiar dac`
unii sunt mai buni dect al]ii. To]i au acelea[i inten]ii [i este
bine s` te aperi de ei, dac` nu vrei s` ai necazuri. Sper s` fi tras
\nv`]`mintele necesare \n urma experien]elor pe care le-ai
avut cu ei. Din fericire, unele fete au noroc, cu toate c` nu-l
merit`. M` \ndoiesc totu[i c` acum e[ti mai \n]eleapt` dect \n
urm` cu cteva luni. Nu inten]ionez s`-]i dau o lec]ie
ustur`toare, atta timp ct te afli pe p`mnturile mele.
Paddy era indignat` de morala aspr` pe care i-o f`cea Venn.
Nu merita o asemenea predic`!
- Te conduc pn` la u[`, zise Venn sup`rat. Dac` te mai
prind \n bra]ele lui Keith, te strng de gt, ai \n]eles?
Paddy \[i st`pni enervarea, ne\ndr`znind s` deschid`
gura. Venn avea o expresie \nsp`imnt`toare [i fetei \i fu
team` c` el ar putea fi cu adev`rat dur cu ea. Bine\n]eles c`
amenin]area lui era izvort` din dorin]a lui de a nu avea
necazuri la ferm`, dar tn`ra nu \n]elegea de ce Wildash
folosise un ton att de aspru. S` fi fost aceea[i metod` cu care
o pedepsise pe Annette? S` fi \ncercat, doar cu scopul de a
intimida, s`-[i fi \nfipt minile \n gtul lui Annette?
Agnes o sf`tuise s`-l ]in` pe Keith ct mai departe de ea,
fiindc` este un om r`u, dar Paddy avea senza]ia c` Venn era [i
mai r`u
VACAN}A DE VAR~ 81
Beth era pe verand` [i discuta cu fratele ei.
- Pentru numele lui Dumnezeu, Keith, de ce ai dus-o pe
Annette la cap`tul gr`dinii? Nu [tii c` Venn ]ine la ea?
- Beth, dar n-am f`cut nimic r`u. De fapt ea a vrut s` fie
s`rutat`.
- Nu m` min]i, [tiu bine c` tu ai dorit s-o s`ru]i, replic`
Beth, f`r` s`-i pese c` Paddy asista la cearta lor.
- Annette nu m-a respins, m`rturisi Keith care se \ntoarse
spre Paddy \ntrebnd-o: Ce p`rere ai de regulile din
Bibbenluke? St`pnul fermei are trei fete [i lucr`torii lui nici
una.
- N-o b`ga pe Paddy \n aceea[i oal` cu surorile Duncan,
protest` Beth.
- De ce nu? {efu se uit` dup` toate femeile, condam-
nndu-m` s` r`mn holtei. Venn are impresia c` poate s`-mi
dicteze ce trebuie s` fac \n via]`! exclam` Keith, avnd o lucire
ciudat` \n ochi.
Paddy \[i spuse \n sinea ei c` Beth nu-l cunoa[te prea bine,
afirmnd despre el c` este lini[tit dac` nu este provocat.
* * *
Zilele treceau pe nesim]ite [i cerul r`mnea senin. Iarba se
\ng`lbenise [i se uscase, iar l`custele se \mpu]inaser`; greierii
continuau s` ]rie cu aceea[i vigoare, \n timp ce p`s`rile se
adunau spre \nserat pentru a-[i potoli setea din apa iazului.
Venn nu-i mai spusese lui Paddy s` se preg`teasc` de plecare,
de[i Agnes abia r`spundea la salutul fetei. Beth era ocupat` cu
retu[area modelului de lut, spernd ca statuia din piatr` s` fie
cea mai reu[it` oper` a ei, l`snd-o pe Paddy s` se ocupe de
copii [i de treburile casei.
|nv`]`toarea \[i reg`sise lini[tea interioar`. Se considera ca
f`cnd parte din familie [i aproape c` uitase de cuvintele
82 MARY ADLER
t`ioase pe care i le adresase Venn. |i venea totu[i greu s`-[i
alunge din minte chipul lui atr`g`tor. Poate c` totul se datora
faptului c` locuia aproape de el. Era imposibil s` nu-l vad`
aproape zilnic. O dat`, el venise s`-i ia pe copii la o plimbare
c`lare. Alt` dat`, s` discute cu Max. Paddy era \ntotdeauna
tulburat` de privirea lui cercet`toare [i se \ntreba dac` el \[i
schimbase p`rerea \n privin]a caracterului ei. Ce gndea el
despre musafira familiei Lewis?
Cu Keith nu schimbase dect cteva cuvinte \n timpul
mesei [i tn`ra era enervat` c` Wildash o acuzase pe nedrept.
Cel mai bine ar fi fost s` aib` o discu]ie l`muritoare cu
st`pnul fermei [i s` rezolve aceast` problem` nepl`cut`.
|ntr-una din dup`-amiezile fierbin]i de dup` Cr`ciun,
Annette opri ma[ina lui Agnes \n fa]a casei lui Max [i se
\ndrept` spre locul unde [edeau Paddy [i Beth. Copiii se
b`l`ceau \n apa cald` din cada de plastic primit` \n dar de
Simon.
Annette purta pantaloni scur]i [i o bluz` cu mneci scurte,
iar p`rul ei blond era \mpletit \n dou` codi]e ce se iveau de
sub p`l`ria alb` de bumbac.
Beth [i Paddy erau la mas` pe verand` [i beau ceaiuri
r`coritoare. Cnd o v`zu pe Annette, \nv`]`toarea se gndi
imediat la fotografia care o \nf`]i[a pe Peggy. Fata lui Duncan
sem`na cu frumoasa care-[i pierduse via]a \ntr-un accident.
- M`tu[a Agnes mi-a dat ma[ina s` m` duc la iaz. Cine vine
cu mine? Jeanne nu vrea s` ias` din cas`, deoarece este foarte
cald.
- Jeanne are dreptate, spuse Beth care nu mai lucrase la
modelul din lut al statuii, tot din cauza ar[i]ei.
- Paddy, vino cu mine, o rug` Annette. De-abia a[tept s`
st`m la umbr` pe malul iazului, cu picioarele \n ap`.
Paddy nu avea chef s-o \nso]easc` pe Annette, de[i \[i
\nchipuia c` umbra r`coroas` era locul cel mai indicat \n acel
VACAN}A DE VAR~ 83
moment. Cel pu]in, spre \nserat, vntul \ncepea s` adie [i
aducea un aer mai suportabil.
- Te rog, Paddy, insist` Annette. Nu am prea des ocazia s`
conduc ma[ina lui Agnes.
- Du-te, Paddy, o \ndemn` Beth, l`sndu-se pe sp`tarul
scaunului. Copiii se joac` lini[ti]i.
Paddy se ridic` de la mas` [i se duse \n camera ei s`-[i ia
sandalele, p`l`ria de paie [i costumul de baie. Era totu[i att
de bine s` se scalde [i s` se r`coreasc` pu]in.
|n ma[in` era cald ca \ntr-un cuptor, chiar dac` geamurile
erau deschise. Annette avu cteva ezit`ri pn` porni motorul.
- Nu am permis de conducere, recunoscu ea zmbind.
Venn nu m` ajut` deloc, spunndu-mi c` nu m` pricep s`
conduc ma[ina. Parc` a[ putea s` am un accident \n aceast`
pustietate! Am \nduplecat-o pe Agnes s`-mi \mprumute
ma[ina, zicndu-i c` tu ai permis de conducere.
Paddy \[i \ncrunt` sprncenele.
- Nici eu nu m-am str`duit s` \nv`] s` [ofez.
- Nu-i nimic, m` descurc eu, o asigur` Annette. Nu vom
avea nici un necaz.
- Fii atent`, o sf`tui Paddy. M`tu[a Agnes se va sup`ra
dac`-i strici ma[ina.
Annette \i dest`inui vesel` c` Agnes le trateaz` ca pe ni[te
feti]e.
- Agnes a uitat c` noi ne-am maturizat. Dup` ce am crescut
\ntr-un ora[ ca Sydney, nu mai po]i fi considerat` un copil
neajutorat. Ce s`-i faci, m`tu[a Agnes este \n]eleg`toare [i
bun` cu noi, astfel c` trebuie s`-i suport`m toanele. Aici ne
sim]im ca la noi acas`.
Paddy transpira din abunden]` [i o durea capul. C`ldura
devenea din ce \n ce mai greu de suportat. Privirea ei poposi
pe cosi]ele aurii ale Annettei [i din nou, sim]i nevoia s-o
\ntrebe pe sora Jeannei ce [tie despre fata din fotografie.
84 MARY ADLER
Razele soarelui \i p`trundeau \n ochi [i Paddy regret` c` \[i
uitase ochelarii de soare.
La un moment dat, Annette opri ma[ina \n fa]a unei por]i
[i-i spuse lui Paddy s` coboare [i s` ridice bariera. Aceasta se
supuse [i urc` \n ma[in` dup` ce \nchise poarta.
- Nu mergem la iaz? o \ntreb` pe Annette. Mai sunt [i alte
locuri unde putem s` ne sc`ld`m?
- Desigur c` rul are [i alte locuri mai adnci, dar m-am
gndit s` trecem mai \nti pe la stn`. Ciobanii tund oile [i
vreau s`-i fac o surpriz` lui Venn. Sper c` va fi \ncntat s` vad`
c` am condus ma[ina.
Paddy tres`ri, avnd intui]ia c` Venn nu va fi bucuros s-o
revad`.
- Este greu de crezut c` Venn te va felicita, mai ales c` are
o impresie proast` \n privin]a talentului t`u la volan, remarc`
ea.
- {tiu c` se va \nfuria, zise Annette. Vreau s` v`d cum arat`
cnd \[i pierde calmul. Calmul lui m` scoate din s`rite. Venn
este convins c` accidentul meu m` \mpiedic` s` st`pnesc o
ma[in`. C`z`tura de pe cal m-a [ocat foarte tare, dar au trecut
de atunci cteva s`pt`mni [i acum m` simt bine. Venn se
poart` cu mine de parc` a[ fi din sticl` [i nu din carne [i snge.
Dac`-l enervez, cel pu]in se va uita la mine ca la o fiin]` care
are sentimente
Annette \i arunc` o privire [ireat` lui Paddy, apoi continu`:
- Ai impresia c` toat` lumea de la ferm` este nebun`, nu-i
a[a? Te vei \ntoarce la Gidgeemallawa [i vei povesti la to]i c`
Bibbenluke este un loc cu oameni ]icni]i.
- Nu am aceast` p`rere despre locuitorii fermei, spuse
Paddy, amintindu-[i c` Venn o amenin]ase cu moartea dac` o
mai surprinde \n bra]ele lui Keith. S` fi avut Annette dreptate?
Se putea ca Wildash s-o fi mu[truluit [i pe Annette \n seara de
Cr`ciun?
VACAN}A DE VAR~ 85
- Cred c` e[ti \ndr`gostit` de Keith, afirm` Annette pe
nea[teptate.
- Nici vorb` de a[a ceva, sus]inu Paddy pe un ton convins.
- Am crezut c` ]ii la el. Cel pu]in, m`tu[a Agnes a sus]inut
acest lucru. M` bucur c` nu te-ai \ndr`gostit de Keith, pentru
c` fratele lui Beth \mi face ochi dulci. Cnd m` vede, nu-[i mai
desprinde privirea de la mine, f`cndu-m` s` m` simt jenat`.
Venn [i-a ie[it din pepeni cnd m-a surprins s`rutndu-m` cu
Keith.
Paddy nu [tia dac` Annette este o fat` naiv` sau se preface,
cu scopul de a l`sa o impresie fals`. Era greu s-o \n]elegi: mai
\nti afirm` c` nu-l iube[te pe Keith, iar apoi m`rturise[te f`r`
nici o re]inere c` s-a s`rutat cu el. Ce influen]` avea Annette
asupra st`pnului fermei? Keith \i m`rturisise lui Paddy c`
Venn o va face, dup` toate probabilit`]ile, pe blonda cu codi]e
so]ie. |nv`]`toarea nu [tia ce s` mai cread`.
Dup` cteva minute de t`cere, Paddy risc` o \ntrebare:
- Cnd ajungem la stn`, Annette?
- Suntem deja \n interiorul ei. Venn trebuie s` fie mndru
c` are berbeci gra[i care valoreaz` sute de mii de dolari.
Cnd ma[ina ajunse lng` cl`direa unde se p`stra lna,
Paddy nu z`ri berbecii merinos, ci ni[te oi care p`[teau
lini[tite. Nici urm` de Venn.
- Ce r`u \mi pare! exclam` Annette, rotindu-[i ochii pentru
a vedea unde sunt lucr`torii de la ferm`. Sunt sigur` c` Venn
trebuia s` vin` aici.
Cu o mi[care larg`, ma[ina f`cu un ocol [i se \ndrept` spre
poarta care se afla la c]iva kilometri. Paddy se bucur` c`
Venn nu era la ferm`, c`ci nu se putea [ti ce reac]ie ar fi avut
v`znd-o pe Annette la volan.
- Cine a fost Peggy?
Annette \[i d`du p`l`ria pe spate [i r`spunse printr-o
\ntrebare:
86 MARY ADLER
- Nu [tii nimic despre ea?
Paddy cl`tin` din cap.
- N-am avut pe cine s` \ntreb.
- M` mir c` Beth nu ]i-a spus nimic. A[a se \ntmpl` dac` \i
este gndul numai la statui. Cred c` te plictise[ti de moarte la
familia Lewis [i c` de-abia a[tep]i s` te \ntorci la
Gidgeemallawa.
- Inten]ionez s`-mi petrec toat` vacan]a aici.
- M`tu[a Agnes este de p`rere c` vrei s` pleci de la ferm`.
Annette \[i \n`l]` capul [i zmbi \n oglinda retrovizoare,
spunnd cu cochet`rie:
- Eu sem`n cu Peggy, mai ales cnd \mi \mpletesc p`rul \n
cosi]e. M`tu[a Agnes mi-a m`rturisit c`-i place s` m` vad` cu
cosi]e. Afl` c` Peggy a fost so]ia lui Venn.
Paddy \[i ]inu r`suflarea, c`utnd s`-[i potoleasc` b`t`ile
inimii. Ct de mult suferise Wildash, \n urma mor]ii nevestei
sale \n accidentul de avion!
- Jeanne [i cu mine am cunoscut-o pe Peggy cnd eram
mici. Asta s-a \ntmplat \n vara cnd a avut loc accidentul \n
care au murit mama [i bunicul. Tat`l lui Venn avea un avion
pe care-l folosea s` urm`reasc` turmele de oi. Bunicul nostru
era omul lui de \ncredere [i avea treburile fermei \n sarcin`.
Venn tocmai se c`s`torise cu Peggy [i era \n culmea fericirii.
Mama l-a rugat pe tat`l ei s-o ia cu el, deoarece \i pl`ceau
locurile acestea s`lbatice. Cred c` voia s` se stabileasc` \n
Bibbenluke. Ne-a adus la ferm` s` ne obi[nuim cu via]a de la
]ar`. De[i aveam numai zece ani, \mi amintesc foarte bine
am`nuntele legate de accident. M`tu[a Agnes ne-a spus c`
Peggy a[tepta un copil. Nu [tiu din ce cauz` s-a pr`bu[it
avionul, dar \mi amintesc c` Venn p`rea distrus.
- {i voi a]i suferit mult, o comp`timi Paddy, \nduio[at`.
- A[a e, nu este u[or s`-]i pierzi mama. Din fericire pentru
noi, Agnes [i cu Venn au fost foarte dr`gu]i cu noi. Cnd
VACAN}A DE VAR~ 87
88 MARY ADLER
vacan]a s-a sfr[it, ne-au dus la [coal`.
Paddy se gndi c` Annette v`zuse tragedia prin ochii ei de
copil, ne[tiind ce pierdere imens` suferise Venn: so]ia [i
copilul pe care-l a[tepta \i fuseser` r`pi]i pe nea[teptate
Poate c` aceast` durere \l f`cuse s` se poarte aspru cu ceilal]i,
nedorind s` sufere din cauza altora.
- Eu [i sora mea ne-am \ntors \n fiecare vacan]` la
Bibbenluke. La doisprezece ani m-am \ndr`gostit de Venn,
visnd c` voi deveni so]ia lui. Eu am o fire romantic`, nu ca
Jeanne, [i sper ca Venn s` m` ia de so]ie. De fapt, eu am fost
\ntotdeauna mai iubit` dect sora mea.
Paddy se gndi c` Annette nu se maturizase \n ultimii ani,
r`mnnd o vis`toare romantic`. Privirea ei inocent` [i
proiectele absurde tr`dau un suflet de adolescent`. Annette
visa cu ochii deschi[i la fericirea care o a[tepta cnd va deveni
so]ia lui Venn.
- Acum putem merge la sc`ldat, zise Annette. Este
\nfior`tor de cald. {tiu o scurt`tur`. Vom ajunge la iaz \n cinci
minute.
Scurt`tura se dovedi a fi mai lung` dect drumul [tiut.
Dup` ce ie[ir` din stn` prin alt` poart`, ma[ina se \ndrept`
spre ru, trecnd printr-o paji[te cu iarb` \nalt`. Hopurile o
zgl]iau puternic pe Paddy care-[i pierduse p`l`ria de paie \n
momentul cnd se d`duse jos s` deschid` poarta.
Este un co[mar, \[i zise ea, ]inndu-se cu minile de bor-
dul ma[inii. Sudoarea \i [iroia pe trup, iar ochii ei nu z`reau
c`rarea care ducea la ru.
- N-ar fi mai bine s` ne \ntoarcem [i s` c`ut`m drumul pe
care-l cunoa[tem?
Annette nu mai avu timp s` r`spund`, fiindc` ma[ina trecu
peste un tufi[ cu spini mari [i un cauciuc se dezumfl` cu un
[uierat strident.
Capitolul 6
- Asta mai lipsea! exclam` Annette pe un ton patetic. Acum
suntem cu adev`rat \n \ncurc`tur`.
- De ce? Nu putem \nlocui roata? o \ntreb` Paddy, care \[i
amintea vag c` Phil \i ar`tase o dat` cum se face acest lucru.
- |mi pare r`u, dar nu avem roat` de rezerv`. N-am avut
timp s` m` duc la Jim s` iau roata.
- Cum?
- Nu te uita a[a mirat` la mine. Nu este vina mea. M`tu[a
Agnes mi-a zis s` m` duc la Jim s` iau roata de rezerv` pe care
el o reparase, dar din cauza c`ldurii, n-am ie[it din cas`.
Paddy se st`pni s` o certe [i o \ntreb` \ngrijorat`:
- Ce facem \n aceast` situa]ie?
- Vom merge pe jos. Iazul nu este departe.
- Mai bine ne \ntoarcem acas`.
- Atunci s` pornim. Nu-mi place s` a[tept aici pn` cnd va
veni cineva de la ferm` .
Paddy ezit` un moment, c`ci nu era sigur` dac` Annette
cunoa[te drumul; \n plus, \[i pierduse p`l`ria [i c`ldura o
mole[ise.
- Nu este bine s` st`m aici pn` la apusul soarelui?
Annette \n`l]` din umeri.
- N-ai dect s` r`mi \n ma[in`. Eu m` duc spre cas`.
- Aici putem sta la umbra copacilor. Ai luat ap` cu tine?
- Pe bancheta din spate vei g`si o sticl` cu ap`. Eu nu te mai
a[tept, spuse Annette cobornd din ma[in`. Chiar dac` Venn
se va sup`ra, \i voi demonstra c` sunt \n stare s` m` descurc
singur` \n orice situa]ie. Am plecat! La revedere!
Paddy se d`du jos din ma[in` [i o urm` pe Annette. Iarba
uscat` \i biciuia picioarele goale.
- {tii pe unde mergem? o \ntreb` pe Annette.
- Desigur. Nu-]i face griji, nu ne vom r`t`ci.
|nv`]`toarea era sigur` c` soarele \i va \nro[i pielea [i se
temea s` nu fac` insola]ie. De[i se apropia apusul, razele
soarelui erau la fel de nemiloase, mai ales c` nu sim]ea nici o
adiere. Cerul era senin [i cmpia se \ntindea ct vedeai cu
ochii, pn` la colinele din zare. Paddy avea impresia c` totul
nu este dect un miraj [i se a[tepta dintr-o clip` \n alta s` fie
atacat` de animalele de prad`.
Annette p`[ea \n frunte, avnd grij` s` nu se \n]epe \n iarba
t`ioas` [i c`uta s` r`mn` sub umbra copacilor. Mu[tele roiau
\n jurul lor [i le alungau rotindu-[i bra]ele. Broboane de
sudoare \ncepur` s`-i br`zdeze obrajii. Paddy se \ntreba dac`
va rezista pn` la cap`t, mirndu-se c` Annette nu d`dea
semne de oboseal`. Cu siguran]` c` Venn va fi \ncntat de
performan]ele viitoarei sale so]ii. Cine [tie dac` el nu-[i va
manifesta mnia, cnd va afla c` Annette n-o ascultase pe
Agnes.
- Ct mai avem de mers? se interes` Paddy, gfind din
cauza efortului.
- C]iva kilometri. Cred c` doi sau trei. Vom ajunge \n
curnd acas`.
90 MARY ADLER
Dac` Annette este \n stare s` suporte ar[i]a, voi rezista [i
eu, se \ncuraj` Paddy.
Peste cteva minute, o [oprl` uria[` se ivi \n fa]a ei [i
tn`ra se opri, speriat`. Gura de culoare roz [i limba ro[ie
scoas` \n afar` o \nsp`imntar` pe Paddy care f`cu un pas \n
spate [i-[i r`suci glezna. Sco]nd un strig`t, fata se pr`bu[i la
p`mnt \n timp ce [oprla disp`rea dup` un trunchi de copac.
Lacrimi \i ap`rur` \n ochi [i sim]i o durere scitoare la picior.
Annette continua s` \nainteze pe sub arbori, f`r` s`-[i fi dat
seama ce se \ntmpl` \n spatele ei. Paddy \ncerc` s` se ridice
de la p`mnt, dar glezna \i zvcnea de durere [i fata ]ip` dup`
ajutor:
- Annette! Annette! Opre[te-te!
- Ce-ai p`]it?
- Mi-am r`sucit glezna.
- Nu po]i s` p`[e[ti?
- Am \ncercat, dar nu pot pune piciorul pe p`mnt.
Annette \i \ntinse mna [i Paddy f`cu o strmb`tur`,
reu[ind s` stea cteva clipe \ntr-un picior. Cnd cel`lalt picior
atinse p`mntul, o \mpuns`tur` \n glezn` o f`cu s` geam`.
- |mi pare r`u, dar nu pot s` merg, suspin` Paddy a[ezn-
du-se pe iarb`, f`r` s`-i pese dac` st` pe un furnicar, sau pe un
cuib de viespi. Pip`indu-[i piciorul care \ncepuse s` se umfle,
\nv`]`toarea oft` de durere.
Annette era transpirat`, dar nu ar`ta obosit` [i Paddy se
uit` invidioas` la ea.
- Nu e[ti obi[nuit` cu mersul pe jos, o comp`timi Annette
pe Paddy. Se vede c` ai crescut la ora[. |]i voi aduce sticla cu
ap` de la ma[in`, apoi m` voi \ndrepta spre cas`. Peste o
jum`tate de or` va veni o ma[in` s` te ia de aici.
Paddy \ncerc` s` surd`. Era inutil s` regrete c` o ascultase
pe Annette. Accidentul avusese loc [i trebuia s` a[tepte sosirea
ajutoarelor. Ce va spune Venn cnd va afla c` Annette plecase
VACAN}A DE VAR~ 91
cu ea [i \nso]itoarea ei \[i luxase glezna? Poate c` Annette nu-
l va \ntlni pe Venn [i atunci Agnes va veni cu o alt` ma[in`.
* * *
Din p`cate, Venn era la volanul ma[inii care se apropia de
locul unde st`tea Paddy. Ultimele raze ale soarelui disp`ruser`
dup` dealurile din vest. Iarba uscat` era str`b`tut` de o
mul]ime de viet`]i. Papagalii scoteau sunete ascu]ite, iar
greierii alc`tuiau o adev`rat` simfonie de ]rituri, vestind
venirea nop]ii. Un cangur ]op`i pe lng` fata chinuit` de sete.
Dac` Annette gre[ise drumul? Pentru a-[i lini[ti temerile,
Paddy era atent` la zgomotele din jur [i urm`rea mi[c`rile
insectelor ce treceau pe lng` ea. Un eucalipt avea o scorbur`
mare [i fata se \ntreb` dac` acolo \[i f`cuse cuib o pas`re.
Se \ntunecase [i huruitul motorului fu o u[urare pentru
tn`ra care ajunsese la cap`tul puterilor [i r`bd`rii. Cnd
Venn cobor\ din ma[in` [i se apropie de ea, Paddy \i spuse pe
un ton misterios:
- Am aflat c` eucaliptul ad`poste[te o pas`re m`iastr`.
- Ce tot vorbe[ti, Paddy? Cum te sim]i?
- Mai bine, afirm` fata, de[i durerea de la glezn` nu se
potolise. |ngrijorarea c` Annette nu ajunsese la ferm` o
epuizase pe Paddy [i se interes` cu o voce sfr[it`:
- Unde este Annette? Am a[teptat atta timp pn` ai venit!
A ajuns acas`?
- Nu te mai gndi la ea. Bea pu]in` ap`. Cred c` e[ti
\nsetat`.
Venn \i \ntinse un bidon cu ap` [i tn`ra \[i potoli setea.
- Bea cu grij`, s` nu te \neci, o \ndemn` Venn, aprinzndu-[i
o ]igar`.
|ntunericul se l`sase peste tot [i numai cteva stele
plpiau pe cer. Atmosfera era fierbinte [i vntul nu b`tea
92 MARY ADLER
deloc. O cucuvea scoase un ]ip`t sf[ietor iar tufi[urile din jur
mi[unau de animale. Paddy \[i spuse c` dac` ar fi fost singur`,
ar fi tremurat din toate \ncheieturile. La lumina chibritului, ea
z`ri chipul lui Venn [i tr`s`turile regulate ce exprimau o
voin]` de ne\nfrnt. Ochii lui str`luceau ca dou` pietre
pre]ioase. R`suflarea fetei era mai lini[tit` c`ci teama se
risipise din sufletul ei. Putea auzi b`t`ile inimii sale [i pe cele
ale lui Venn.
Venn aprinse o ]igar` pe care i-o oferi lui Paddy.
- Trage cteva fumuri. }igara te va calma.
Fata \l ascult` [i \ncepu s` tu[easc`.
- De ce nu mi-ai spus c` nu fumezi? o mustr` el. N-a[ vrea
s` te \ndemn la rele.
Venn \i lu` ]igara din mn` [i o arunc` la p`mnt, strivind-o
cu talpa pantofului.
- S` vedem ce ai p`]it. Sunt \ncredin]at c` dac` nu te-ai fi
r`nit, n-ai fi r`mas \n iarb` s` m` a[tep]i. M` mir c` nu te-ai
dus la iaz [i c` ai ascultat-o pe Annette. Ai constatat singur` ct
de prost conduce ma[ina. De ce n-a]i stat \n ma[in`?
Bine\n]eles c` lucr`torii mei v-ar fi g`sit. Este o nebunie s`
mergi pe jos pn` acas`.
Dup` ce-i examin` piciorul, Wildash conchise:
- Nu ai nici o fractur`. O compres` cu ap` rece [i un ban-
daj strns te vor face bine. Va trebui s` te odihne[ti cteva zile.
Paddy \i mul]umi, gndindu-se c` Venn are dreptate [i c`
are impresia c` ea este vinovat` de faptul c` Annette nu s-a dus
la iaz. De ce nu-i m`rturisise sora lui Jeanne c` voise s`-l caute
la stn`? |nv`]`toarea nu dorea s` se certe cu Venn \n situa]ia
\n care se afla, \ndr`znind doar s` \ntrebe:
- Annette n-a p`]it nimic?
- Este extenuat` [i picioarele i s-au umflat, iar pielea de pe
nas i s-a \nro[it. Este o fat` curajoas`.
Vocea lui Venn era potolit` [i Paddy se \ntreba dac` el
VACAN}A DE VAR~ 93
strigase la Annette sau dac` o luase \n bra]e pentru a-i alina
durerea. Ea [tia c` Wildash era un b`rbat pasional
- Annette i-a f`cut o confesiune lui Agnes, continu` Venn cu
un glas schimbat. M`tu[a mi-a zis c` tu ai rugat-o pe Annette
s` nu mearg` la iaz, ci s`-l c`uta]i pe Keith. Nu puteai s`
a[tep]i s` se lase seara?
- E[ti sigur c` asta este dest`inuirea lui Annette?
- M`tu[a m-a asigurat c` aceasta este versiunea Annettei.
Paddy \[i mu[c` buzele, st`pnindu-[i cu greu mnia. Nu
putea pricepe nici \n ruptul capului motivele unei minciuni
att de sfruntate. Singura explica]ie era c` Annette, ca o elev`
prins` copiind, voise s` dea vina pe altcineva. De team` c`
Agnes nu-i va mai \mprumuta ma[ina, ticluise o minciun` care
s-o scoat` basma curat`.
Trebuie s` \ndur [i aceast` umilin]`, se resemn` Paddy,
neputnd \n]elege de ce Venn este convins c` ea \l iube[te att
de tare pe Keith \nct este capabil` s` se foloseasc` de
amabilitatea Annettei pentru a-l c`uta.
Venn se aplec` [i o lu` \n bra]e, ducnd-o pn` la ma[ina
lui, apoi se a[ez` la volan [i porni motorul.
Paddy r`mase t`cut`, cu gndul la intrigile urzite de Agnes.
Putea s`-i m`rturiseasc` adev`rul lui Wildash, punnd-o \ntr-o
lumin` nefavorabil` pe Annette, fata care-l adora? Sora lui
Jeanne se dovedise a fi o fat` zv`p`iat`, f`r` scrupule [i
egoist`, nep`s`toare la suferin]a altora cnd era vorba de
interesul ei.
De ce trebuie s` m` fr`mnt? se \ntreb` Paddy privind pe
geamul ma[inii. Farurile m`turau cmpia, luminnd
trunchiurile copacilor [i iarba uscat`. Sunt o str`in` care nu
are dreptul s` se amestece \n via]a locuitorilor fermei. {tia ce
evenimente se petrecuser` \nainte de sosirea ei la Bibbenluke
[i probabil c` nu va afla niciodat` ce sentimente nutre[te Venn
fa]` de Annette. Poate c` el o iube[te pe aceast` fat` care
94 MARY ADLER
sem`na cu fosta lui so]ie. Annette urm`rea s`-l scoat` din
s`rite pe iubitul ei, pentru a se r`zbuna copil`re[te pe cel care
o neglijase \n ultima vreme. Paddy era sigur` de un singur
lucru: locul ei nu era la ferm`. Ct de proast` fusese,
\nchipuindu-[i c` ar putea fi iubit` de Venn
Ma[ina mergea de-a lungul rului [i fata vedea p`s`rile
zburnd deasupra apei.
- Sunt papagali, \i explic` Venn, ghicindu-i gndurile. Cnd
este foarte cald ca acum, ei prefer` s` se r`coreasc` noaptea,
cnd apa este mai rece.
- N-am [tiut pn` acum ce comportament au aceste p`s`ri.
Peste cteva clipe, Paddy \i ar`t` un copac ce avea o
scobitur` oval` de-a lungul tulpinei.
- De ce este scobit arborele acela?
- Aborigenii \[i construiesc canoele dintr-un copac de
esen]` moale, al`turnd dou` jum`t`]i de trei metri lungime.
Arborii \[i vindec` r`nile [i continu` s` creasc`, p`strnd
forma oval` a b`rcii. |n felul acesta, copacii nu mor, iar
b`[tina[ii \[i f`uresc o canoe rezistent`. Dac` vei fi mai atent`,
vei observa mai multe am`nunte care scap` ochiului
or`[enilor ajun[i \ntr-o regiune s`lbatic`. |n seara asta vei
dormi \n casa mea. Nu po]i s-o deranjezi la ora asta pe Beth.
|mi pare r`u c` nu vei avea prilejul s` te \ntlne[ti cu Keith,
dar nu este sfr[itul lumii dac` o s` stai cuminte pn` mine.
* * *
Ajuns la Bibbenluke, Venn o lu` \n bra]e pe Paddy [i o duse
\ntr-unul dintre dormitoare, a[eznd-o pe pat. Fata era
\ntristat` c` el se r`stise la ea, mustrnd-o f`r` s` fie vinovat`.
Agnes nu catadicsi s-o viziteze [i tot Wildash \i bandaj`
glezna, dup` ce-i aplicase o compres` cu ap` rece. Paddy era
contrariat` de indiferen]a m`tu[ii lui Venn, dar nu \ndr`zni
VACAN}A DE VAR~ 95
s`-i propun` st`pnului fermei s` o duc` la familia Lewis,
resemnndu-se s` doarm` sub acela[i acoperi[ cu el.
A doua zi diminea]a, Jeanne \i aduse tava cu micul dejun [i
se interes` cum se simte.
- Bine, r`spunse Paddy, care inten]iona s` plece ct mai
repede din casa lui Venn. Dup` ce m`nnc, m` voi \mbr`ca [i
m` voi duce la Beth.
- Venn mi-a spus c` trebuie s` mai z`bove[ti pu]in aici. Pe
verand` ai cteva lucruri pe care le-a adus Keith. Dac` vrei, voi
vorbi cu el s`-]i fac` disear` o vizit`.
Paddy exclam`, nedumerit`:
- Nu pe Keith doresc s`-l v`d, ci pe Beth!
- Ieri te-ai dus cu ma[ina dup` el [i eu am crezut
- V`d c` toat` lumea [tie mai multe dect mine Bine, nu
vreau s` te contrazic. Spune-mi, mai bine, cum se simte
Annette? Am aflat c` a prins-o soarele. |mi pare r`u c` sora ta
a suferit din pricina mea.
- Annette se simte minunat, o inform` Jeanne.
- Sper c` nu este sup`rat` pe mine.
|nv`]`toarea nu cutez` s`-i spun` adev`rul lui Jeanne.
Bine\n]eles c` Annette min]ise, iar Paddy considera c` este
corect s`-i repro[eze \ntre patru ochi.
Neputnd s` se duc` la familia Lewis, tn`ra era nevoit` s`
stea \n pat, \ntrebndu-se de ce Annette [i Agnes nu veniser`
s-o vad`. Atitudinea m`tu[ii lui Venn \i demonstra c` nu era
binevenit` \n aceast` cas`. Millie \i aduse prnzul, iar Jeanne \i
schimb` bandajul [i se scuz` c` are treab`, p`r`sind-o dup`
cteva minute.
Agnes se opri \n pragul u[ii, aruncndu-i o privire rece,
dispre]uitoare:
- M` mir c` n-ai putut s-o \nso]e[ti pe Annette, dup` ce a]i
p`r`sit ma[ina. Nu trebuia s` te prefaci c` e[ti r`nit` [i s`-l
a[tep]i pe nepotul meu s` vin` dup` tine. Venn a stat toat`
96 MARY ADLER
ziua \n soare [i era obosit. Chiar dac` l-ai convins c` te-ai lovit
la picior, cred c` locul t`u nu este aici.
Paddy se albi la fa]` [i deschise gura s` protesteze, \ns`
Agnes disp`ru la fel de repede cum sosise. Tn`ra era con-
vins` c` nu fusese o povar` pentru gazde. Jeanne \i schimb`
bandajul din proprie ini]iativ`; Millie \i zmbise cnd \i
adusese tava cu mncare. Insinu`rile lui Agnes \i sporeau
am`r`ciunea. Nu fusese inten]ia ei s` se accidenteze [i nici nu
era adev`rat c`-l rugase pe Venn s` locuiasc` la el. Agnes avea
o p`rere proast` despre musafira ei, considernd-o u[uratic`
[i pref`cut`, umblnd s` suceasc` min]ile b`rba]ilor.
Ce p`cat c` nu putea s` se deplaseze singur`! Acum ar fi
fost \n casa lui Beth [i nu i-ar mai fi dat impresia lui Agnes c`
vrea s`-l seduc` pe Venn.
Gndul c` venirea ei la Bibbenluke \i \ncurcase planurile
lui Agnes de a-l vedea pe Venn \nsurat cu Annette, c`p`tase o
confirmare nea[teptat`. De fapt, b`nuiala m`tu[ii lui Venn
avea un temei real, fiindc` Paddy se sim]ea f`r` ap`rare la
farmecul st`pnului fermei. Cel mai bine era s` se \ntoarc`
imediat \n casa familiei Lewis
Se d`du jos din pat [i se duse pe verand`, pentru c` \n
camer` era prea cald. Beth o g`si stnd \n [ezlong, uitndu-se
la Annette care se odihnea la umbra copacilor din gr`din`.
Beth se interes` ce se \ntmplase cu adev`rat \n ziua prece-
dent` [i o comp`timi c` se r`nise la glezn`, asigurnd-o c` se
va vindeca repede. Paddy o \ntreb` ce fac copiii [i Beth \i
r`spunse c` Margaret este cuminte, la fel ca Simon.
- Copiii abia a[teapt` s` te \ntorci la ei. Apropo, am o veste
mare pentru tine. Irene va na[te peste cteva zile. Bruce, so]ul
ei, ne-a trimis o scrisoare, amintindu-ne c` peste o s`pt`mn`
va veni \n vizit` la noi.
Voi putea s` plec cu el la Gidgeemallawa, \[i spuse Paddy
\n sinea ei.
VACAN}A DE VAR~ 97
Paddy r`mase pe teras` cteva ceasuri. Aproape de asfin]it,
Venn se \ntoarse acas`, oprindu-se s` discute cu Annette.
Parc` ar fi Adam [i Eva, remarc` Paddy, admirnd
frumuse]ea Annettei. Orice b`rbat s-ar \ndr`gosti de o
asemenea fat`. Trupul ei ml`dios [i tr`s`turile fe]ei erau
argumentele care o determinaser` pe Paddy s`-[i imagineze c`
Annette ar putea fi so]ia ideal` pentru Venn. Acesta nu p`rea
totu[i prea apropiat de tn`ra care nu avea pe ea dect un
bikini, fiindc` nu o s`rutase. Paddy se \ntreb` dac` el nu este
urm`rit \nc` de amintirea femeii pe care o iubise cu pasiune
[i care murise \ntr-un accident de avion.
Dup` cteva minute, Wildash se apropie de locul unde
st`tea Paddy [i o \ntreb` ce-i mai face glezna.
- Mai bine, mul]umesc.
- S` mergem \n sufragerie. Masa este gata. D`-mi voie s` te
ajut.
Sprijinit` de bra]ul puternic, Paddy intr` \n cas`, bucuroas`
c` cineva are grij` de ea.
* * *
A doua zi diminea]a, la ora [ase, Paddy \l rev`zu pe Venn,
\nainte ca acesta s` plece la stn`. Fata se sculase devreme din
cauza durerii de la glezn` [i auzi b`t`i \n u[`.
- Paddy, e[ti treaz`? o \ntreb` Wildash.
- Da, r`spunse tn`ra, a[teptndu-se ca el s`-i spun` c` o
a[teapt` ma[ina care o va duce la Gidgeemallawa.
U[a se deschise [i Venn se a[ez` pe marginea patului.
- Margaret are un fr`]ior.
- O, ce minunat! Margaret \[i dorea att de mult un fr`]ior!
Sunt att de fericit`! Cum se simte doamna Cale?
- Irene este \n afar` de orice pericol.
Paddy ar fi vrut s`-i m`rturiseasc` lui Wildash c` nu este
98 MARY ADLER
\ndr`gostit` de Keith, dar se gndi c` acest lucru nu-l intere-
seaz` pe st`pnul fermei [i-l \ntreb` cum se simte Annette.
- Foarte bine, r`spunse Venn nedumerit. Annette este
tn`r` [i nu obose[te a[a de repede. Ce-]i face glezna?
- Bine. Azi m` duc acas`.
- Acas`? zmbi el ironic.
Paddy se \nro[i la chip.
- Vreau s` zic c` m` \ntorc la Beth.
Venn st`tu un moment pe gnduri, apoi zise pe un ton
schimbat:
- Prezen]a lui Keith te face s` te gnde[ti c` acolo te sim]i
ca acas`? Se spune c` omul locuie[te acolo unde iube[te.
Tn`ra \[i mu[c` buzele.
- Proverbele nu se aplic` la to]i oamenii.
- Ai dreptate. Te sf`tuiesc s` r`mi aici unde e[ti \n sigu-
ran]`.
Fata \[i spuse c` Venn glume[te. Cum putea fi \n siguran]`
al`turi de el? Chiar [i acum, la ora [ase, el avea un farmec
deosebit. Inima lui Paddy tres`ri cnd el \[i a]inti privirea
asupra pieptului ei ce se \ntrez`rea prin pijamaua u[oar` din
bumbac.
Venn a fost \nsurat, se gndi tn`ra, [i a iubit o femeie
frumoas`, tn`r` [i blond`. La moartea so]iei sale, Venn
suferise foarte tare. S` fi renun]at la speran]a de a-[i g`si o alt`
fat` s`-l iubeasc`?
Asta fusese dramatica lui experien]`? Paddy se socotea
incapabil` de a-i readuce dragostea \n suflet lui Venn.
Niciodat` el nu va putea avea o pasiune la fel de mare ca aceea
pentru Peggy. Doar Annette, pe care el o cuno[tea de mic`, ar
fi \n stare s`-l fac` fericit.
|nv`]`toarea regreta momentul \n care Keith \ncercase s-o
s`rute. Dac` Venn n-ar fi sc`pat-o de insisten]ele fratelui lui
Beth, acum ea nu s-ar fi aflat la Bibbenluke [i n-ar fi fost
VACAN}A DE VAR~ 99
100 MARY ADLER
chinuit` de \ndoieli. Fr`mnt`rile sufletului sunt cele mai
chinuitoare [i mai nepl`cute
Paddy se \ntreba la ce gnde[te Venn \n aceste momente.
Poate c` ea nu reprezint` nimic pentru el
Patul se mi[c` u[or cnd Venn se ridic` \n picioare.
- Trebuie s` plec. Vreau s` stai aici pn` cnd glezna nu te
va mai nec`ji. E[ti de acord cu propunerea mea?
Fata d`du din cap [i Wildash ie[i repede pe u[`. Paddy \[i
l`s` capul pe pern`, recunoscnd \n sinea ei c` nu trebuie s`
mai stea sub acela[i acoperi[ cu Venn.
Ast`zi m` voi \ntoarce la familia Lewis, se hot`r\ tn`ra.
Capitolul 7
Peste o or`, Paddy era \mbr`cat` [i dup` ce mnc` gustarea
adus` de Millie, \[i \mpachet` lucrurile \n geanta adus` de
Keith.
{chiop`tnd u[or, fata trecu pe la buc`t`rie unde era
Agnes, pentru a-[i lua la revedere.
- M` duc la familia Lewis. Mul]umesc pentru g`zduire.
Agnes fr`mnta un aluat pentru pr`jituri [i se opri pentru
o clip` din treab`, uitndu-se la piciorul lui Paddy. Fata purta
o pereche de jean[i, asfel c` m`tu[a lui Venn nu putu s`-[i dea
seama cum ar`ta glezna.
- Venn mi-a spus c` vei mai r`mne la noi.
- Nu m` mai doare piciorul [i nu are rost s` v` deranjez.
- Ai dreptate, de[i nepotul meu va fi sup`rat dac` nu te va
mai g`si aici cnd va reveni de la munc`. Poruncile lui trebuie
respectate.
Porunc`! Ce porunc`? Nimeni nu-i ordonase nimic. Paddy
\[i aminti c` Wildash \[i exprimase dorin]a ca ea s` nu plece
a[a repede din casa lui. Nici vorb` de vreun ordin.
- Nu este nici o problem` dac` m` voi \ntoarce la Beth.
Am vorbit cu Venn chiar \n aceast` diminea]`. Mi-a spus c`
Margaret are un fr`]ior. M` bucur pentru feti]`. Oare ce nume
\i vor da p`rin]ii?
Agnes re\ncepu s` fr`mnte aluatul [i o \ntreb` \mbufnat`:
- Venn [tie c` pleci?
Paddy d`du din cap, convins` c` minciuna ei o va scoate
din \ncurc`tur`.
- Cnd te-am v`zut asear` la bra]ul nepotului meu, am
crezut c` vei sta o s`pt`mn` la noi.
Tn`ra c`ut` s-o lini[teasc`:
- N-am de gnd s` v` deranjez. Mul]umesc \nc` o dat`.
|ndreptndu-se spre bungalovul lui Max, sim]ea dureri la
fiecare pas. Annette era \n gr`din`, stnd pe iarb`, la umbra
frunzi[ului des. Jeanne \[i f`cea plimbarea de diminea]`
c`lare. Paddy ar fi putut-o \nso]i, dar nimeni nu-i oferise un
cal. La Sydney, \nainte de moartea tat`lui s`u, obi[nuia s` se
plimbe cu acesta, c`lare pe un cal alb. Venn n-o invitase nicio-
dat` s` c`l`reasc` al`turi de el.
Cu geanta \n mn`, tn`ra avea impresia c` drumul nu se
mai sfr[ea. Erau dou` sute de metri pn` la bungalov, dar ei
i se p`reau c]iva kilometri. Paddy se \ntreb` dac` glezna ei se
va reface vreodat`. Era absurd s` r`mn` [chioap`. De obicei,
tinerii se vindec` foarte repede. Poate c` la dou`zeci [i doi de
ani este mai greu s`-]i recape]i s`n`tatea dect la cei opt-
sprezece ani pe care-i avea Annette.
Ajungnd \n camera ei, fata se a[ez` pe pat, mul]umind
cerului c` nu mai trebuie s` p`[easc`. Dup` ce-[i ref`cu
puterile, Paddy se duse \n spatele casei pentru a-i spune lui
Beth c` se \ntorsese.
Beth \ncepuse s` ciopleasc` piatra. Cnd o z`ri pe Paddy,
exclam` \ngrijorat`:
- Pentru Dumnezeu, stai pe verand`! Vin eu la tine. Ce s-a
102 MARY ADLER
\ntmplat?
Margaret [i Simon alergar` s-o \mbr`]i[eze pe tn`ra care
se a[ez` pe un scaun.
- Domni[oar` Dempster, pe fr`]iorul meu \l cheam` Andy.
Tata vine s` m` vad` duminic`!
Paddy o mngie pe Margaret [i o s`rut` pe obraji, zicn-
du-i:
- M` bucur c` ai un fr`]ior.
Simon r`mase pe gnduri [i zise cu nevinov`]ie \n glas:
- Eu de ce nu am un fr`]ior?
- M-am chinuit mult s` te aduc pe lume, \i m`rturisi Beth.
De ce ai mers pe jos? o dojeni pe Paddy.
Tn`ra se st`pni s`-i r`spund`: am venit cu autobuzul [i
\i explic` gazdei c` dorise s` se \ntoarc`, cu toate c` piciorul
\nc` o mai durea.
Beth rse.
- M` m`gule[ti, Paddy. Venn mi-a spus c` vei sta la el pn`
cnd glezna ]i se va dezumfla complet.
- M` simt mai bine [i n-am vrut s` mai r`mn \n casa lui
pentru a nu o deranja pe Agnes.
Beth \i ur` s`n`tate [i se \ntoarse la sculptur`. Copiii o
rugar` pe Paddy s`-i duc` la ru [i ea nu putu s`-i refuze.
Margaret o ]inea de bra], \ncercnd s`-i u[ureze mersul, iar
Simon ducea co[ul cu gust`rile preg`tite de Vera.
Ajun[i la ru, cei trei se a[ezar` pe iarb`, la umbra unui
arbore. Paddy se \ntreb` ce voise s`-i demonstreze lui Venn,
f`cnd aceast` plimbare. Se vindecase cu adev`rat, sau dorise
s`-i dovedeasc` st`pnului fermei c` nu se las` dominat` de
el? |l min]ise cnd \i spusese c` o doare glezna, sau pur [i
simplu nu mai [tia nici ea ce face?
Copiii \ncepur` s` se joace, apoi Paddy \i chem` la mas`;
pine cu unt, pr`jituri [i biscui]i. Simon mnc` tot ce i se oferi,
\n timp ce Margaret \i spuse \nv`]`toarei:
VACAN}A DE VAR~ 103
- S` ne \nchipuim c` eu sunt o prin]es` [i c` tu e[ti sluji-
toarea mea. |ntreab`-m` dac` vreau o cup` de [ampanie.
- |ntreab-o mai bine pe domni[oara Dempster de ce a
plecat din casa mea, se auzi vocea lui Venn \n spatele lor.
Paddy tres`ri [i se \ntoarse c`tre Venn.
- N-am vrut s-o mai deranjez pe Agnes.
- Nu mi-ai respectat poruncile. Toat` lumea va spune c`
te-am izgonit din casa mea.
- Nu cred
- De ce ai min]it-o pe m`tu[a mea?
- Nu numai eu am min]it-o.
- Ce vrei s` spui cu asta?
Paddy \n`l]` din umeri.
- Nimic. Agnes are concep]ii \nvechite [i nimeni nu se
poate \n]elege cu ea.
- Prostii. Agnes nu este de mod` veche! M`tu[a mea este o
femeie echilibrat` [i are grij` de treburile casei. M` mir c`
afirmi despre ea c` este autoritar`. E[ti prea tn`r` ca s-o po]i
judeca!
- Crezi c` sunt nedreapt` cu ea?
- N-am zis c` ai nedrept`]it-o, \ns` nu e corect s` te bagi \n
via]a ei. Cred c` nu ]i-ar pl`cea s` fii \ntrebat` pe cine iube[ti.
Via]a ta particular` nu intereseaz` pe nimeni.
Paddy \[i aminti de s`rut`rile lui [i se \mbujor`.
- Depinde ce \n]elegi prin via]` particular`, domnule
Wildash. De exemplu, eu [tiu mai multe despre tine, dect [tii
tu despre via]a mea.
- |ntr-adev`r? Venn se sprijinea cu spatele de trunchiul
unui copac. Paddy se gndea c` aceasta era pozi]ia lui prefe-
rat`. Fata se uit` invidioas` la ma[ina lui Wildash. Ce bine ar fi
fost s` str`bat` distan]a pn` acas` pe scaunul de lng` [ofer,
cru]ndu-[i astfel glezna de un efort dureros.
Privirea lui o cerceta cu aten]ie, de parc` Venn ar fi a[tep-
104 MARY ADLER
tat r`spunsuri l`muritoare la incertitudinile care-i m`cinau
sufletul.
- Ce [tii despre mine, Paddy Dempster? o \ntreb` pe un ton
serios.
Paddy era pu]in descump`nit` [i-l \ntreb` la rndul ei,
pentru a evita r`spunsul stnjenitor:
- Ce [tii despre mine, domnule Wildash?
- Polite]ea impune ca reprezentantele sexului frumos s`
vorbeasc` mai \nti, afirm` Venn, a[ezndu-se pe iarb` lng`
Paddy. Bine, voi fi sincer cu tine. {tiu c` e[ti \nv`]`toare [i c`
p`rin]ii t`i au murit. Nu cunosc motivele pentru care ai venit
aici. Am \n]eles c` nu ai unde s` locuie[ti. Fire[te c` fiin]e
sensibile ca Beth te comp`timesc pentru asta.
- Nu fi ironic, se ap`r` tn`ra. Nu m-am plns nim`nui pen-
tru a-i c[tiga mila. Sunt sigur` c` nu te-ai \nduio[at de soarta
mea.
- Ai dreptate, recunoscu el zmbind. Destinul t`u nu-mi
inspir` mil`. |l comp`timesc, \ns`, pe iubitul t`u din Sydney.
Paddy se \nfior`, amintindu-[i ct de ne\ndur`tor fusese
Phil cu ea.
- Ce-a spus el \nct s` preferi pustietatea de aici, confortu-
lui de la ora[?
Ochii lui aveau o lucire rece [i fata se z`p`ci cu totul.
|mpotriva hot`rrii de a r`mne calm`, sim]ea privirea lui
iscoditoare care o tulbura. Chiar dac` o considera o intrus` pe
p`mnturile lui, ea nu reu[ea s` uite ct de fermec`tor este
Venn. Paddy \[i aduse aminte de prima lor \ntlnire, cnd el o
condusese la Gidgeemallawa cu ma[ina. {i atunci fusese atras`
de intensitatea privirii lui. Uitndu-se \n ochii lui frumo[i, fata
\[i spuse c` dac` Venn i-ar propune s` fac` dragoste, ea ar
accepta.
Ct de mult ar regreta c` fusese nes`buit`!
Chinurile suflete[ti erau cele mai rele. Apropierea de
VACAN}A DE VAR~ 105
Wildash ar fi \ndemnat-o s` cedeze unui impuls de moment.
Despre ce o \ntrebase el? A, da, despre Phil
- Bine\n]eles c` iubitul meu este de acord cu hot`rrea de a-
mi petrece vacan]a la o ferm`. Nu m-a certat pentru ce mi s-a
\ntmplat.
- Ce ]i s-a \ntmplat aici? se interes` Wildash, nedumerit.
Fata clipi din gene [i \ntoarse capul, fiindu-i team` c` el \i
va ghici zbuciumul l`untric. La c]iva metri, copiii se jucau
de-a v-a]i ascunselea. Paddy sim]i o greutate \n piept [i respir`
adnc pentru a-[i lini[ti b`t`ile inimii.
- Nu-]i mai aminte[ti c` m-ai s`rutat? rosti ea \n [oapt`.
Venn surse amuzat.
- Crezi c` un s`rut nevinovat merit` s` fie [tiut de toat`
lumea? Nu m` \nvinov`]i mai mult dect merit.
- Dup` p`rerea mea
- Numai fetele naive consider` c` o s`rutare reprezint` un
p`cat, zise el pe un ton zeflemitor. Vrei s` m` faci s` cred c`
e[ti o zn` din poveste? Orice fat` care accept` avansurile lui
Keith, nu mai poate face pe mironosi]a.
- Aceasta este [i p`rerea m`tu[ii tale, ripost` Paddy
sup`rat`. Mnia \i reaprinse ura pe care o avea fa]` de st`pnul
fermei. Da, \l ura pe acest b`rbat care-[i b`tea joc de pudoarea
ei. Atitudinea lui nep`s`toare [i dispre]uitoare o enerva la
culme.
- Las-o \n pace pe Agnes, \i porunci el. Poate c` nu [tie
prea multe despre tine \n afar` de faptul c` ]i-ai r`sucit glez-
na. Nu-mi place s` m` cert cu tine, mai ales c` nu m` intere-
seaz` via]a ta particular`. Spune-mi, mai bine, ce crezi despre
mine?
Paddy \[i spuse c` ar fi fost mai \n]elept din partea ei dac`
ar fi renun]at la acest subiect, dar provocarea care se citea \n
ochii lui o \nver[un` s`-l \nfrunte pe acest \nfumurat.
- Po]i suporta cteva adev`ruri dureroase?
106 MARY ADLER
- Nu mi-e team` de dezv`luirile pe care le vei face,
deoarece eu nu te-am judecat gre[it.
- Cum po]i fi att de sigur c` ai \ntotdeauna dreptate?
- S` aud mai \nti ce gnde[ti despre mine.
- {tiu c` e[ti st`pnul fermei. Beth [i Max sunt prietenii t`i.
Paddy se ab]inu s`-i spun` c` este convins` de iubirea lui
pentru Annette. {tiu c` ai fost \nsurat. Asta este tot.
Venn \[i aprinse o ]igar` [i trase un fum \n piept.
- Cu Peggy, ad`ug` \nv`]`toarea. Fotografia ei m-a impre-
sionat. A fost o femeie frumoas`. Ai iubit-o mult?
Wildash nu se gr`bi s` r`spund`. Dup` ce puf`i de cteva
ori din ]igar`, rosti cu blnde]e:
- Da. Am iubit-o pe Peggy. So]ia mea a murit \ntr-un acci-
dent de avion. Avea dou`zeci [i doi de ani cnd avionul s-a
pr`bu[it nu departe de Bibbenluke. Peggy era dr`gu]`,
inteligent` [i vesel`. |n momentul mor]ii era \ns`rcinat`.
Confesiunea lui Venn era nea[teptat` [i dureroas`. Paddy
se \nduio[` [i zise:
- |mi pare r`u pentru moartea so]iei tale. |mi dau seama c`
ai suferit mult.
Wildash zmbi [i continu`:
- Nu mi-a venit s` cred c` am pierdut-o pe Peggy. Tat`l meu
murise cu un an \nainte. |n accident s-a pr`p`dit [i Henry.
Laurette, fiica lui, \l \nso]ea. Laurette este mama surorilor
Duncan. Dintr-o dat`, m-am sim]it singur pe lume. Nu [tiu ce
m-a[ fi f`cut f`r` Max Lewis care a acceptat s` vin` la ferm`.
Max [i Beth m-au ajutat s` trec prin momentele cele mai difi-
cile din via]a mea. Ei sunt prietenii mei [i le voi purta
recuno[tin]` etern`. Ct prive[te dragostea, dup` moartea lui
Peggy, nici o femeie nu m-a f`cut s`-mi neglijez munca. Cred
c` nu mai pot iubi pe altcineva. {tiu c` dragostea este cel mai
minunat lucru din lume, dar nu m` socot \n stare s` iubesc
alt` femeie. Nu este u[or s` te d`ruie[ti trup [i suflet altei
VACAN}A DE VAR~ 107
femei. Este ciudat ct` suferin]` poate aduce iubirea Orice
dragoste este o experien]` dureroas`.
Paddy \[i \n`l]` capul [i-l privi pe Venn \n ochi. Privirea lui
trist` o \nduio[`. Trupul ei tremura din toate \ncheieturile.
Dac` ar fi fost \n picioare, numai trunchiul unui copac ar fi
ajutat-o s` nu se pr`bu[easc` la p`mnt. |n acel moment, o
descoperire uluitoare \i \nc`lzi inima: era \ndr`gostit` de Venn
Wildash.
Du[manul ei se transformase \n b`rbatul pe care-l iubea cu
tot sufletul ei curat.
- Ct de mult a[ da s` fiu \n locul t`u, ad`ug` Venn ironic.
Cnd te v`d nep`s`toare [i zburdalnic`, m` gndesc c` tinerii
sunt mai feri]i de chinul dragostei. Parc` ai fi o pisicu]` care se
\nvrte[te s`-[i prind` coada. Nu cred c` [tii ce \nseamn`
iubirea.
Era firesc ca ea s` nu [tie ct de adnc este acest sentiment.
De fapt, abia \ncepuse s` iubeasc`. Cu toate acestea, Paddy
b`nuia c` dragostea \i va aduce necazuri [i mult` durere. Venn
suferise la moartea so]iei lui, iar Paddy sim]ea c` iubirea
ne\mp`rt`[it` este la fel de chinuitoare.
Cuvintele lui \i ar`taser` distan]a care-i desp`r]ea. Venn era
convins c` ea este \ndr`gostit` de Keith Laidlawe, de[i avea un
iubit la Sydney.
Ce putea ea s`-i spun`? O va crede Wildash dac`-i va
m`rturisi c` Phil o p`r`sise pentru o alt` fat`? Va fi el convins
de nevinov`]ia ei, dac`-i va dest`inui adev`rul cu privire la
Keith? Ce reac]ie ar avea Venn dac` i-ar spune c`-l iube[te?
Deigur c` el ar izbucni \n hohote de rs! Nu, nu putea s`-i
fac` aceast` dest`inuire, c`ci asta ar \nsemna s` fie con-
damnat` la suferin]`. Ironia [i umilin]a la care s-ar expune o
\nsp`imntau pe tn`ra care se \ntreba de ce Venn nu-i
amintise nimic de Annette. S` fi fost frumoasa blond` prea
mic` pentru vrsta lui?
108 MARY ADLER
- E timpul s` m` \ntorc la treab`, afirm` Wildash s`rind \n
picioare. Vrei s` faci o plimbare prin \mprejurimi? Poate d`m
de Keith.
Paddy sim]i c` o cuprinde furia. Numai gndul c` Simon [i
Margaret ar putea fi lipsi]i de bucuria unei c`l`torii cu ma[ina
o \mpiedica s`-l refuze, recunoscnd \n sinea ei c` glezna nu-i
permitea s` se \ntoarc` pe jos acas`.
- Este o idee minunat`, rosti Paddy cu glas tare. Copii,
veni]i repede. Unchiul Venn ne va duce cu ma[ina.
Cnd o ridic` de la p`mnt, fata se crisp` de durere [i
accept` s` se sprijine de bra]ul lui.
Margaret \i spuse lui Venn de pe bancheta din spate:
- T`ticul meu va veni duminic` s` m` vad`.
- Ce veste pl`cut`, draga mea.
Paddy a[tept` nelini[tit` ca el s` adauge: Vei putea,
domni[oar` Dempster, s` te \ntorci la ora[, dar Wildash se
ar`t` \ngrijorat de piciorul ei.
- Te sf`tuiesc s` te odihne[ti [i s` nu-]i for]ezi glezna. Nu
vreau s` se cread` c` n-am avut grij` de tine.
Paddy d`du din cap, [tiind ct de autoritar se poart` Venn
cu cei de pe p`mnturile lui. Tonul lui aspru \nsemna c`
dore[te s` scape de musafira familiei Lewis? Se p`rea c`
m`tu[a lui \l determinase s` ia aceast` hot`rre.
Ma[ina se opri lng` gardul care \nconjura paji[tea unde
p`[teau berbecu]ii cump`ra]i recent de Venn. O sp`rtur` \n
\ngr`ditur` \l \nfurie pe Wildash care se d`du jos din ma[in`
\mpreun` cu Simon.
- I-am spus lui Keith s` repare gardul. Unde este b`iatul
`sta? R`mne]i \n Land Rover, li se adres` el. S` v`d ce pot face
singur.
- Unchiul Keith va veni mine s` repare gardul, \i m`rturisi
Margaret lui Paddy. F`r` s` vreau, l-am auzit cnd vorbea cu
Annette, azi-diminea]`. Eu m-am ascuns de Simon \n spatele
VACAN}A DE VAR~ 109
unui copac din gr`din` [i i-am v`zut pe Keith [i Annette
ducndu-se la iaz. S` nu-i spui unchiului Venn sau m`tu[ii
Beth!
- Voi p`stra secretul, \i promise Paddy, sim]ind o strn-
gere de inim`. Ct de imprudent era Keith! |n ciuda grijii pe
care i-o purta Beth, el continua s` ignore poruncile lui Venn
[i s`-i fac` ochi dulci Annettei.
Venn [i Simon se \ntoarser` dup` cteva minute. |ncepuse
s` se \nsereze [i copiilor le era somn. Wildash conducea \ncet
ma[ina, uitndu-se gnditor la cmpia ars` de soare.
- Este o regiune s`lbatic`, remarc` el. Dac` n-ar fi att de
cald, priveli[tea ar fi mai atr`g`toare. Cum supor]i ar[i]a,
Paddy?
- Nu pot spune c` sunt epuizat` \nct s`-mi vin` s` ies din
cas`.
- Este bine c` supor]i canicula. |n cazul acesta, vei fi indifer-
ent` la vitregia naturii. Eu ]in la acest p`mnt, chiar dac`
or`[enilor li se pare un ]inut s`lbatic. Vezi tu, Paddy, natura
poate fi att de generoas` [i att de ne\ndur`toare
dragostea este la fel ca natura, cnd fermec`toare, cnd
d`t`toare de suferin]`.
- Ai dreptate, \ncuviin]` tn`ra. Cine este mai apropiat de
natur`, \ndur` mai u[or capriciile vremii. |mi dau seama ce
sim]i.
- M` \ndoiesc c` po]i s` te pui \n locul meu. Oricum, azi ai
avut ghinion, fiindc` nu l-ai \ntlnit pe Keith.
Paddy \[i spuse c` Venn este un b`rbat dificil [i schimb`tor.
Uneori \l \ndr`gea, deoarece era tandru [i blnd, alteori \l ura,
c`ci devenea nesuferit [i zeflemitor.
Margaret exclam` privind pe geam:
- Simon, uit`-te ce flori frumoase. Seam`n` cu cele din
gr`dina ta!
Paddy \[i \ntoarse privirile spre florile de culoare mov care
110 MARY ADLER
se \n`l]au pe p`mntul ro[cat. Petalele \ncepuser` s` p`leasc`
la razele nemiloase ale soarelui, dar p`strau \nc` nuan]e
catifelate. Frumuse]ea peisajului \ndulcea asprimea ]inutului.
P`s`rile alergau prin iarb` \n c`utarea l`custelor [i se ridicau
spre cer la trecerea ma[inii.
- Ce flori sunt acestea? se interes` Paddy, care avea impre-
sia c` un pictor impresionist \[i a[ternuse culorile calde \n
mijlocul cmpiei s`lbatice.
- Sunt stnjenei. |]i plac florile? Ce p`cat c` soarele le va
ofili curnd.
Paddy tres`ri, [tiind c` [i ea va pleca peste pu]in` vreme de
pe aceste meleaguri. Soarele meu este st`pnul fermei. El
\ns`, \mi va arde aripioarele, \[i spuse fata, zmbind cu
triste]e.
- Unde dormi la noapte? o \ntreb` Venn cnd ma[ina se
apropia de Bibbenluke.
- La Beth. Voi putea s`-mi menajez glezna.
- Este o promisiune?
- Da.
- Copii, o ve]i l`sa pe Paddy s` se odihneasc`?
- Bine\n]eles, \i promise Margaret. Domni[oara Dempster
va sta \n pat. Eu pot s`-l \mbrac pe Simon.
- N-am nevoie de ajutor, protest` Simon. M` \mbrac [i m`
\ncal] singur.
- Eu \mi fac singur` codi]e, afirm` Margaret.
Venn opri ma[ina \n dreptul bungalovului. Paddy [i copiii
urcar` treptele de la verand`. Din spatele casei ap`rur` doi
cai, urma]i de c`]eaua lui Keith. Annette se apropie de
Wildash, strunindu-[i calul.
- Bun`, Venn. Tocmai m` duceam cu Keith pn` la ru.
Margaret \i [opti \nv`]`toarei:
- S` vezi ce scandal va fi!
Venn i se adres` Annettei pe un ton sec:
VACAN}A DE VAR~ 111
- Po]i s`-]i iei adio de la plimbare. |ntorcndu-se c`tre
Keith, Venn \i porunci: Du-te [i repar` gardul de la stn`. Ia o
lamp` cu tine. Nu te \ntoarce pn` nu astupi sp`rtura.
- Am \n]eles, [efu, zise Keith desc`lecnd.
- M`tu[a Agnes nu-mi d` voie s` m` plimb singur`, se
plnse Annette. Venn, po]i s` m` \nso]e[ti?
- Nu, Annette, am treab`. S` fii pe verand` peste un sfert de
or`. Am ceva de discutat cu tine. F`r` s` mai a[tepte r`spun-
sul fetei, Venn o ajut` pe Paddy s` mearg`.
|nv`]`toarea remarc` r`ceala din glasul lui, semn c` nu
numai Margaret era convins` de minciuna lui Annette. Dup`
ce Paddy lu` loc pe un scaun, Wildash se sprijini de balustrad`
[i o strig` pe slujnic`:
- Vera!
Aceasta veni \n picioarele goale, zmbind.
- Da, ce dori]i?
- Caut` un baston pentru Paddy. S`-i duci micul dejun \n
camer`, mine diminea]`. Sper c` pn` duminic` vei putea
merge f`r` baston, \i ur` el, apoi se \ntoarse la ma[in`.
Paddy \[i aminti c` Venn \i spusese o dat` c` dou` pasiuni
puternice dau na[tere la un conflict dramatic
Dup` cin`, fata se retrase \n camera ei [i citea o carte cnd
auzi b`t`i \n u[`.
- Intr`.
Keith \naint` c]iva pa[i [i se opri lng` pat.
- Te-ai hot`rt s` te \ntorci la noi? Credeam c`-]i convine s`
stai la Venn. Cum te sim]i?
- Glezna m` mai sup`r` pu]in. P`cat c` n-ai putut s` te
plimbi cu Annette.
- Annette este liber` s` se plimbe cu cine vrea. N-ai obser-
vat c` se plictise[te la ferm`? Nu [tiu de ce Venn m` bate la cap
cu repararea gardului. Nu este o urgen]`.
- Nu sunt de aceea[i p`rere cu tine. Oile ar putea s` se
112 MARY ADLER
r`t`ceasc`, ie[ind prin sp`rtur`.
Aranjndu-[i perna de care se sprijinea, Paddy f`cu o pauz`
apoi, privind chipul arogant al lui Keith, ad`ug`:
- De ce vrei s`-l superi pe Venn? Nu [tii c` Annette este
aleasa lui?
Keith d`du nep`s`tor din umeri.
- Dac` Venn ar vrea s-o ia de nevast`, Annette nu s-ar mai
uita la mine. Dac` el nu ]ine la ea, trebuie ca altcineva s` aib`
grij` de biata fat`. De fapt, ea nu este la fel de cuminte ca
tine}i-a spus ceva sora mea despre mine?
- Nu, sus]inu Paddy, dar toat` lumea [tie c` Venn te-a anga-
jat numai la insisten]ele lui Beth.
- A[adar [i tu ai impresia c` nu sunt liber s` fac ce vreau?
Keith se plimb` nervos prin camer`, exclamnd furios:
- A[ putea s` m` \mbog`]esc, f`r` ca Venn s` [tie. Azi, cnd
m` plimbam cu Annette, am g`sit o ascunz`toare sigur`, unde
s` stea cteva sute de oi. Locul are iarb` din bel[ug, astfel c`
hrana animalelor nu este o problem`. Tot ce trebuie s` fac
este s` g`sesc un cump`r`tor. Am vorbit deja cu c]iva fermieri
[i a[tept momentul favorabil pentru a c[tiga ceva bani.
Keith rnji satisf`cut [i Paddy se \ntreb` dac` el vorbise
serios.
- Am senza]ia c` ai \nnebunit, zise ea cu voce tare.
- Nimeni nu e perfect, dar nu fi \ngrijorat`, drag` Paddy.
Am glumit numai. Am vrut s`-]i demonstrez ct de iste] sunt,
atta tot.
- N-au fost furate cteva oi \n ziua cnd am sosit eu la
Bibbenluke? Nici pn` ast`zi n-au fost g`site. Max mi-a spus c`
Venn este sup`rat pe lucr`torii s`i deoarece ace[tia nu i-au
descoperit \nc` pe ho]i.
Beth b`tu la u[` [i intr`, atras` de glasurile care se auzeau
de pe hol.
- Ce cau]i aici? \l \ntreb` ea pe Keith.
VACAN}A DE VAR~ 113
- Tocmai discutam despre ho]ii care au furat oile. Paddy m`
acuz` c` n-am fost destul de vigilent.
Beth \[i arcui sprncenele [i Paddy remarc` \ngrijorarea de
pe chipul ei.
Keith este un [arpe, \[i spuse \nv`]`toarea. Venn nu
trebuia s`-l angajeze la ferm`. Paddy \[i aminti de Dorian
Gray, eroul lui Oscar Wilde, frumos [i inteligent, dar ros de
vicii. Nu era de mirare c` Agnes le interzisese surorilor
Duncan s`-i dea aten]ie lui Keith.
- Nu [tiu ce leg`tur` ai tu cu furtul oilor, dar orice gre[eal`
de-a ta se r`sfrnge asupra lui Max. Chiar ast`zi Venn i-a
repro[at so]ului meu c` gardul n-a fost reparat. De ce nu l-ai
ascultat pe Max? Nu te-a rugat el, \nc` de ieri, s` te ocupi de
sp`rtura din gard?
- Beth, \n momentul de fa]` nu trebuie s`-]i mai faci griji;
am rezolvat problema gardului. De ce nu-]i vezi de treburile
tale, l`sndu-m` pe mine s`-mi tr`iesc via]a a[a cum cred eu
c` este bine?
- Vei avea ct de curnd prilejul s` demonstrezi c` [tii s` te
descurci singur, dar la alt` ferm`. Acum s-o l`s`m pe Paddy s`
se odihneasc`.
Dup` plecarea celor doi musafiri, Paddy \ncerc` zadarnic s`
se concentreze asupra c`r]ii. Gndurile sale se \ndreptau spre
Venn, de care se \ndr`gostise f`r` voia ei.
* * *
A doua zi diminea]a, Paddy constat` c` gezna luxat` o mai
durea. Vera \i aduse tava cu micul dejun \n camer` [i ea gust`
f`r` poft` din bucatele apetisante. Dup` o jum`tate de or`,
Paddy se a[ez` la mas`, dorind s`-i scrie o scrisoare mamei
sale vitrege. C`ldura sufocant` o \mpiedic` s` scrie mai mult
de o jum`tate de pagin` [i ie[i pe verand`, la umbr`. Copiii se
114 MARY ADLER
VACAN}A DE VAR~ 115
jucau \n curte, f`r` s` fie necesar ca \nv`]`toarea s`-i suprave-
gheze. Margaret era bucuroas` c` avea un fr`]ior [i c` tat`l ei
va veni s-o viziteze, iar Simon era cuminte [i nu o enerva.
Paddy se gndi c` Venn era \ndrept`]it s` se \ndoiasc` de rolul
pe care ea \l \ndeplinea \n casa familiei Lewis, fiind convins c`
ea era iubita lui Keith.
Annette veni s-o \ntrebe cum se simte [i Paddy \i r`spunse
c` glezna o sup`ra din ce \n ce mai pu]in.
- De ce i-ai spus lui Agnes c` eu te-am rugat s`-l c`ut`m pe
Keith cnd am mers cu ma[ina spre iaz?
Annette f`cu o mutr` mirat` [i afirm` pe un ton nep`s`tor:
- Eu n-am f`cut dect s`-i spun c` am mers la stn` [i ea s-a
gr`bit s` trag` concluzia c` acolo se afla Keith.
Paddy o privi nedumerit`.
- Pentru numele lui Dumnezeu! Tu mi-ai spus c` vrei s`-l
vezi pe Venn! De ce nu i-ai m`rturisit adev`rul?
- Am gre[it, admise Annette dup` o pauz`. N-am vrut s` fiu
certat`. Mi-era team` c` Agnes nu-mi va mai \mprumuta
ma[ina.
|n acel moment, Keith sosi de la stn` [i Annette se duse \n
\ntmpinarea lui. Sora lui Jeanne purta o rochie crem din
bumbac, mulat` pe trupul ei ml`dios. Keith o lu` de bra] [i cei
doi se plimbar` agale \n gr`din`, \mp`rt`[indu-[i, f`r`
\ndoial`, p`rerile fa]` de atitudinea lui Venn din ajun.
Paddy \i urm`rea cu privirea, fiind convins` c` Venn nu o
va lua niciodat` de so]ie pe zv`p`iata blond` c`reia nu-i p`sa
c` lumea o vede cu fratele lui Beth.
Capitolul 8
Pn` duminic`, glezna lui Paddy se dezumfl` [i fata se
preg`tea s` ia parte la mica petrecere organizat` \n cinstea lui
Bruce Cale, sosit \n ajun.
Din cauza c`ldurii \n`bu[itoare, familia Lewis se gndise c`
singurul loc suportabil era umbra copacilor de pe malul ru-
lui. Paddy peria p`rul ro[cat al lui Margaret \ntrebnd-o ce
ve[ti \i adusese Bruce.
- T`ticul a spus c` fr`]iorul are p`rul ca al meu. Mama va
veni acas` peste dou` s`pt`mni. Atunci voi pleca de la ferm`.
Abia a[tept s`-i v`d pe Andy [i pe m`mica. Bine\n]eles c`-mi va
fi dor de Simon [i de unchiul Venn, dar
Paddy n-o mai asculta pe feti]`. Inima ei tres`rise speriat`:
peste dou` s`pt`mni, Margaret va p`r`si ferma. Asta \nsemna
[i pentru ea sfr[itul [ederii la Bibbenluke.
Uitndu-se \n oglind` peste cre[tetul lui Margaret, Paddy se
\ntreb` dac` ar putea rezolva ceva vopsindu-[i p`rul. La urma
urmei, mi-ar sta bine blond`, \[i zise ea, f`cnd o
strmb`tur`.
Bruce Cale \i \nmnase scrisori, sosite pe adresa doamnei
Frank. Pe una dintre ele era scrisul lui Phil. Bruce \i adusese [i
un colet, tot de la Phil.
Beth \i zise bucuroas`:
- Pn` plec`m la ru, ai timp s` cite[ti scrisorile [i s` vezi
ce ai primit. Eu [i Vera ne descurc`m la buc`t`rie.
Paddy se a[ezase pe un scaun de pe verand` [i l`s`
scrisoarea lui Phil, presim]ind c` ea con]inea vestea c`s`toriei
lui cu Diana.
Dac` Phil \i propunea s` participe la ceremonie, ea ar fi de
acord s` se \ntoarc` la Sydney. Poate c` va avea ocazia s`
cunoasc` un b`rbat prezentabil de care s` se \ndr`gosteasc`.
Cnd tn`ra deschise plicul, avu o surpriz`. Phil o anun]a
c` rupsese logodna cu Diana.
Tu e[ti fata pe care o iubesc, Paddy. Ct mai ai de gnd s`
stai la ferm`? Sper c` nu te-ai \ncurcat cu vreun b`rbat chipe[
de acolo. Dac` ]ii la mine, f`-]i bagajele [i urc`-te \n primul
tren. Te voi a[tepta la gar`!
Paddy \[i spuse c` nu are nici un motiv pentru a pleca. Ce
rost avea s` se \ntoarc` la Sydney? |i p`rea r`u de soarta
Dianei. Prietena ei era o fat` dr`gu]` [i nu merita s` sufere din
dragoste. Phil reu[ise s` \ndurereze dou` fete! Ct de
complicat` este iubirea, se gndi ea. Ne\n]elegerea [i lipsa de
afec]iune pot \n`bu[i speran]ele celei mai frumoase fete!
Nimeni nu putea fi sigur c` va g`si pe cineva care s`-l iubeasc`
deplin. De cele mai multe ori, iubirea nu dureaz` dect cteva
luni.
Era posibil ca Phil s` regrete desp`r]irea de Diana [i Paddy
era hot`rt` s`-i scrie s` nu renun]e la logodnica lui. Diana se
potrivea de minune cu Phil. Gndul acesta i se p`rea absurd,
fiindc` \n acel moment, Paddy nu mai spera c`-l va revedea pe
Phil.
Deschiznd pachetul, ea descoperi o bluz` de m`tase cu
VACAN}A DE VAR~ 117
un imprimeu sugestiv: trandafiri ro[ii [i roz. Phil \i scrisese un
bilet: Trandafirii \nseamn` iubire. Te rog s` te \ntorci acas`.
Te iubesc, Phil.
Venn se apropie de locul unde st`tea fata, spunndu-i pe
un ton zeflemitor:
- Este un dar de Cr`ciun?
Tn`ra se \mbujor` la chip [i spuse, jenat`:
- Da.
Biletul lui Phil c`zu pe jos [i Venn \l ridic`, punndu-l pe
mas`. Paddy se sim]i [i mai \ncurcat`, [tiind c` Venn aflase
cine \i trimisese cadoul.
- |n curnd vei pleca de aici, domni[oar` Dempster, rosti
u[urat st`pnul fermei, \ndep`rtndu-se.
Paddy r`mase pe gnduri. Peste dou` s`pt`mni, va trebui
s` plece din Bibbenluke. |i va fi dor de Venn. De ce o s`rutase?
Gestul lui tandru o f`cuse s` se \ndr`gosteasc` de el [i acum
\i venea greu s` se despart`.
Ultima dat`, Wildash \i m`rturisise ct de mult suferise
dup` moartea lui Peggy. Nu, nu era posibil ca el s`-i cear` s`
plece cu Bruce! Paddy dorea s` mai stea dou` s`pt`mni. Va
pleca \mpreun` cu Margaret, a[a cum venise la ferm`.
Beth ap`ru din cas`, rugnd-o s-o ajute, deoarece se
apropia momentul plec`rii la ru. Paddy se duse \n camera sa
[i-[i puse costumul de baie, o pereche de pantaloni scur]i [i
bluza de m`tase.
Peste cteva minute, toat` lumea era la ru. Atmosfera era
pl`cut`. Mncarea [i b`uturile reci erau \mp`r]ite cu d`rnicie.
Cine voia, se putea sc`lda \n ru [i apoi s` stea la umbra
copacilor, r`corindu-se.
Annette, \ntr-un bikini provocator, oferea b`rba]ilor bere
rece, iar Jeanne se hrjonea cu copiii.
Paddy st`tea lng` Beth, evitnd s` discute cu Venn sau cu
Keith. Annette cocheta cu ei, nep`s`toare la brfele pe care le
118 MARY ADLER
isca purtarea ei.
Cnd se l`s` \ntunericul, toat` lumea se strnse \n jurul
focului la care se preg`teau fripturile. Bruce \i spuse zmbind
lui Paddy:
- Sper c` ]i-am adus un cadou pl`cut, domni[oar`
Dempster.
- |ntr-adev`r, darul a fost minunat, r`spunse Paddy, \ntor-
cndu-i zmbetul.
Venn \i arunc` o privire ironic` [i fata se \nro[i ca un rac \n
obraji. Wildash \i oferi o ]igar`, dar ea \l refuz`.
- Ai primit un cadou foarte pre]ios, remarc` el pe un ton
zeflemitor. Este din m`tase, nu-i a[a? Se vede c` iubitul t`u se
gnde[te mult la tine.
- Nu e firesc ca \ndr`gosti]ii s`-[i duc` dorul?
- De unde [tie iubitul t`u care e m`sura ta?
- Orice b`rbat [tie ct poart` fata pe care o iube[te.
- E[ti prea tn`r` pentru a primi articole de \mbr`c`minte
din partea b`rba]ilor.
- De unde [tii ce vrst` are iubitul meu? S-ar putea s`-mi fie
tat`!
- Nu cred c` diferen]a de ani poate \mpiedica o dragoste
sincer`.
- Oricum, sunt mai mare dect surorie Duncan, replic`
Paddy, sec.
- B`nuiesc c` nu prea ai experien]` \n materie de dragoste.
Pentru mine e[ti o enigm`, Paddy. La \nceput, am crezut c` e[ti
cochet` [i c`-]i place s` pui b`rba]ii pe jar, dar cu timpul mi-am
dat seama c` e[ti mai alunecoas` ca un ]ipar. Vreau s`-mi
formez o p`rere mai aproape de realitate \n privin]a ta [i nu
reu[esc s` dau contur gndurilor mele. Am impresia, cnd
discut cu tine, c` eu sunt profesorul, iar tu o elev` intimidat`.
Paddy se uita amuzat` la st`pnul fermei, \n`bu[indu-[i
dorin]a de a-i pune, la rndul ei, o sumedenie de \ntreb`ri
VACAN}A DE VAR~ 119
pentru a afla ce gnde[te el. Conversa]ia nu putea fi sincer`,
fiindc` adul]ii nu \ndr`znesc s` treac` peste tabuurile impuse
de conven]iile sociale. Paddy era con[tient` c` dest`inuirile
sincere nu pot fi f`cute \n prezen]a martorilor. De altfel, orice
gest era observat [i analizat de Agnes.
Annette \[i pusese o rochie de culoare crem [i se rezemase
cu spatele de un copac. Keith era lng` ea, [optindu-i ceva
tainic. Paddy \[i \ntoarse capul spre Venn.
- Nu te mai fr`mnta din pricina mea. |n curnd voi pleca
de la ferm`.
Wildash r`mase pe gnduri cteva clipe, apoi \ntreb`:
- Unde te vei duce? La Gidgeemallawa sau te vei \ndrepta
spre Sydney?
- Depinde de decizia ministrului Educa]iei.
- De ce te fere[ti de mine? o mustr` el.
- De ce n-ar trebui s` fiu mai distant` cu tine? {tiu c` m`
consideri o u[uratic`.
El cl`tin` din cap.
- S-ar putea s` fii surprins` de faptul c` mi-am schimbat
p`rerea despre tine. }i-am m`rturisit c` m-am \n[elat \n
privin]a caracterului t`u.
- Trebuie s`-]i mul]umesc pentru acest lucru?
Venn f`cu o grimas`.
- Nu m` a[teptam s` fii att de ironic`. Bine\n]eles c` nu
\mi e[ti datoare cu nimic. A[ vrea s` aud ce gnde[ti despre
mine.
- {i eu mi-am schimbat p`rerea despre tine.
- La ce concluzie ai ajuns?
- |nc` mai modelez la ea.
- Sunt m`gulit c` persoana mea \]i atrage aten]ia, mai ales c`
e[ti ocupat` cu Keith. Acum ai primit un cadou din partea iubi-
tului t`u din Sydney, astfel c` e[ti mai nehot`rt` ca niciodat`.
- Crezi c` scrisoarea lui Phil mi-a dat planurile peste cap?
120 MARY ADLER
- Desigur. Te admir, Paddy. {tii s` joci b`rba]ii pe degete.
Regret chiar c` vei p`r`si ferma. Te asigur c` nu ai nimic de
c[tigat dac` te ocupi prea mult de Keith.
Tn`ra ar fi vrut s`-i spun` c` Annette \l cucerise deja pe
Keith, dar nu \ndr`zni dect s` afirme pe un ton insinuant:
- M` uime[te faptul c` l-ai angajat pe Keith, [tiind ce-i poate
pielea. Sunt convins` c` ai f`cut-o de dragul lui Beth.
Wildash ridic` nep`s`tor din umeri.
- Nu numai Beth m-a convins s`-i dau de lucru lui Keith.
Am alte motive personale.
- {tiu c` b`rba]ii cedeaz` u[or rug`min]ilor femeilor. Ct
despre Keith, o nevast` istea]` ar putea s`-l transforme \ntr-un
mielu[el.
- Vorbe[ti serios? o \ntreb` el pe un ton batjocoritor.
- Ce te face s` te \ndoie[ti de vorbele mele?
- |n urm` cu cteva minute te-ai l`udat cu darul pe care l-ai
primit de la iubitul t`u din Sydney, [i acum sus]ii c` o nevast`
l-ar potoli pe Keith.
- Mai bine mi-a[ vedea de treburile mele, zise Paddy,
ridicndu-se \n picioare. Margaret adormise \n bra]ele tat`lui
s`u, iar Simon mo]`ia la pieptul lui Beth.
|nv`]`toarea regret` imediat c` plecase de lng` Venn.
Discu]ia cu el fusese interesant`. Ct de mult ar fi dat ea s`
stea la taifas cu el [i s`-i admire tr`s`turile regulate ale fe]ei! Ar
fi fost foarte bine [i ar fi stat toat` seara, numai s`-i aud`
glasul, indiferent c` o ironiza tot timpul.
Paddy \l lu` pe Simon \n bra]e, permi]ndu-i lui Beth s`
fumeze o ]igar` [i s` discute cu Max [i Bruce.
Jeanne r`m`sese izolat`, avnd grij` de gr`tar.
* * *
Dup` plecarea lui Bruce, Paddy num`ra zilele care o
VACAN}A DE VAR~ 121
desp`r]eau de momentul cnd va trebui s` p`r`seasc` ferma.
Nu mai am mult de a[teptat, conchise fata, dorind ca un
eveniment neprev`zut s`-i amne plecarea.
Din p`cate, nimic nu se \ntmpl`, de[i tn`ra presim]ea c`
nu va avea lini[te pn` cnd va veni momentul desp`r]irii de
Bibbenluke.
|ntr-o dup`-amiaz` fierbinte, cnd copiii dormeau, iar Beth
se odihnea \n gr`din`, pe iarb`, Paddy se duse la grajd [i-l rug`
pe Jim s` pun` [aua pe un cal.
C`lare pe patrupedul docil, fata se \ndrept` spre stn`,
spernd s`-l \ntlneasc` pe Venn. Soarele prjolise iarba [i
cr`pase p`mntul. Paddy se gndea c` peisajul arid \i va lipsi
cnd se va \ntoarce la Gidgeemallawa pentru a-[i relua activi-
tatea la [coal`. Venn va str`bate acest ]inut, f`r` ca ea s`-l mai
tulbure. Bine\n]eles c` Jeanne se va \ntoarce la Sydney, dar
Annette nu avea inten]ia s` renun]e la iubitul ei. O dat` ce
mu[case din m`rul p`catului, nu mai putea s` revin` la nevi-
nov`]ie [i la jocurile adolescentine.
Nici eu nu mai pot s` m` \ntorc la ora[, \[i spuse Paddy
care se fr`mnta din pricina Annettei. Pentru \nv`]`toare,
faptul c` Annette cocheta cu Keith, afirmnd c` este \ndr`gos-
tit` de Venn, era de neconceput
Ce ironie a destinului: venise la ferm` pentru a-l uita pe
Phil [i se \ndr`gostise f`r` speran]` de un b`rbat care n-o lua
\n seam`. Iubirea ei pentru Phil fusese un sentiment trec`tor,
copil`resc, iar rana din sufletul ei se vindecase.
Voi sta la Bibbenluke pn` cnd voi sim]i c` trebuie s`
plec, se hot`r\ Paddy care dorea s` fie ct mai aproape de
Venn.
Privirea fetei fu atras` de linia \ndep`rtat` a mun]ilor.
Culmile lor erau sc`ldate de razele soarelui. Pn` la poalele
stncoase se \ntindea cmpia ro[iatic`. Prin praful ro[u din
zare, masivul pietros p`rea o imagine de vis. Ar[i]a devenea
122 MARY ADLER
din ce \n ce mai ap`s`toare [i Paddy avea senza]ia c` mun]ii
apar [i dispar dup` o perdea de aburi. Atras` de vraja pe care
\n`l]imile o aveau asupra ei, tn`ra se \ndrept` spre gardul
care m`rginea stna.
A[a cum \i spusese Max, Venn \[i \mp`r]ea proprietatea \n
mai multe parcele, pentru a \mpiedica oile s` pasc` toat`
iarba. |ngr`direa oprea oile s` pasc` [i eroziunea solului,
asigurnd hran` suficient` pentru toate animalele.
Dup` ce cobor\ [i deschise poarta, Paddy \[i continu`
drumul, de data asta pe un teren pietros. |n apropiere se afla
un deal cu flori parfumate. Calul \ncepu s` pasc`, mergnd
alene printre bolovani. Fata \[i d`du seama c` nu va ajunge
niciodat` la lan]ul muntos din zare, dar i se p`rea c` dealul
m`rgine[te intrarea \ntr-o lume miraculoas`. Praful ro[iatic [i
culorile intense ale florilor o f`ceau s` clipeasc`.
Unde m` aflu? se \ntreb` Paddy \ncntat`, sim]indu-se ca
un musafir nepoftit \ntr-un ]inut vr`jit. |n dep`rtare se auzea
mugetul unui taur. S` fi fost doar o impresie? Grotele puteau
da na[tere acestor sunete, cnd vntul devine puternic.
Urcnd pe culmea dealului, tn`ra z`ri o pe[ter` [i se gndi
s` se odihneasc` pu]in. Curnd se va \nsera [i trebuia s` se
\ntoarc` la ferm`. Nu-i spusese lui Beth c` va \ntrzia, iar
\ntunericul o speria.
Calul forn`i [i refuz` s` mai \nainteze. Paddy \l leg` cu frul
de creanga unui arbore [i merse pe jos spre grot`, urmnd o
c`rare scobit` \n stnc`. Tufi[uri pitice [i flori sfrijite cre[teau
pe stratul sub]ire de p`mnt ro[u. Era lini[te deplin`, iar un
vultur plutea \n v`zduh. Cu ct \nainta, cu att se f`cea mai
rece. Paddy sim]i c` o adiere de vnt \i atinge obrajii [i fata se
\nfior` ca [i cum lama unui cu]it i-ar fi ap`sat ceafa.
Un ochi de ap` se afla \n mijlocul pe[terii. Urmele
copitelor st`teau m`rturie a trecerii turmelor pe aceste locuri.
Pere]ii grotei erau cenu[ii [i acoperi]i cu licheni. Cerul \nce-
VACAN}A DE VAR~ 123
puse s` se \ntunece [i tn`ra socoti c` era timpul s` se \ntoarc`
la ferm`.
La ie[irea din pe[ter` erau imprimate pe stnc` degetele
unei mini. Oamenii \[i potoliser` setea aici, la fel ca [i ani-
malele .
Paddy aproape c` ]ip` de fric`. Umbrele \nser`rii o
\nsp`imntau. Cobornd c`rarea, fata ajunse la copacul unde
\[i l`sase calul.
Groaza i se cuib`rii \n suflet. Calul disp`ruse. Nu se
\ntorsese pe acela[i drum? Uitndu-se \n jur, tn`ra z`ri un
obiect de metal, ascuns pe jum`tate de pietre.
Paddy se retrase cu teama \n suflet. Acolo se pr`bu[ise
avionul cu ani \n urm`. Inima fetei b`tea cu putere. Ce putea
face? Trebuia s` a[tepte sosirea ajutoarelor? Calul nu putea fi
departe. Ducndu-[i minile la gur`, Paddy fluier`, imitndu-i
pe gr`jdari. Calul nu-[i f`cu apari]ia.
Perspectiva unei nop]i sub cerul liber era singura solu]ie.
Cineva va veni s` o aduc` acas`. Mine diminea]`, b`rba]ii vor
porni \n c`utarea ei.
Paddy se \ntoarse \n pe[ter` [i se a[ez`, c`utnd s` se
odihneasc`. Stelele \ncepur` s` str`luceasc` pe cer, iar t`cerea
nop]ii nu era sf[iat` dect de ]ip`tul unei bufni]e.
Tn`ra se hot`r\ s` se gndeasc` numai la lucruri pl`cute.
Numai \n felul acesta putea s` \nfrunte o noapte \n grot`.
Paddy \[i aminti de vulturul care plutise \n aer, de fo[netul
ierbii \nfiorate de vnt, de soarele care se reflecta \n apa
rului. Fata se gndi la ochii alba[tri ai lui Venn, la
sprncenele dese, la pielea lui bronzat`.
Ct de bucuroas` va fi cnd el va veni s-o salveze! Tn`ra
adormi cu speran]a c` Wildash va porni \n c`utarea ei.
|n vis, Paddy \[i imagin` c` o turm` de oi se \ntorcea la
stn`, trecnd pe lng` pe[ter`. |n dep`rtare se auzea beh`itul
berbecilor. L`tratul unui cine \i d`dea curaj. Era Trixie, care
124 MARY ADLER
se apropia de locul unde st`tea fata. Al]i cini fug`reau oile
r`t`cite, aducndu-le \napoi \n turm`. Un c`l`re] ajuta cinii,
\ndreptnd oile spre stn`. Paddy vis` c` o fat` cu plete
blonde, c`lare pe un cal alb, se \ndreapta spre Keith.
|mi pare r`u pentru Beth, \[i spunea Paddy, c`znd \ntr-un
somn adnc.
* * *
Dup` cteva minute, un zgomot familiar o trezi pe tn`ra
care se ridic` repede \n picioare. Trupul o durea [i minile \i
\nghe]aser`.
|n vale, o turm` de oi mnat` de un c`l`re], se mi[ca alene,
distingndu-se neclar la lumina stelelor. Visul fetei se trans-
formase \n realitate, cu singura deosebire c` fata cu plete
blonde nu exista cu adev`rat. Cu siguran]` c` b`rbatul de pe
cal era Keith.
De[i n-ar fi vrut s`-i cear` ajutorul, Paddy \ncepu s`
coboare dealul, con[tient` c` trebuia s` se \ntoarc` la
Bibbenluke. Apropiindu-se de c`l`re], fata tres`ri: era Venn!
Paddy se opri lng` un tufi[, observnd c` Wildash \i f`cuse
semn c` o v`zuse. Dup` cteva minute, el desc`lec` [i fata se
arunc` la pieptul lui.
- Oh, Venn ce bine c` ai venit!
- Cum te sim]i? \i [opti el la ureche.
- Bine, mul]umesc, r`spunse ea \ndep`rtndu-se un pas.
Cum m-ai g`sit? Ai venit dup` turma de oi?
- Nu dup` oi am venit, ci dup` tine. Beth m-a anun]at \n
urm` cu o or` c` nu te-ai \ntors acas`. Am g`sit calul [i m-am
gndit c` trebuie s` fii \n apropierea locului unde s-a pr`bu[it
avionul. N-am mai fost aici de la accident.
- Tu ai strns oile?
- Nu, abia acum le v`d.
VACAN}A DE VAR~ 125
- Atunci, cine le-a mnat \n aceast` vale?
- Nu [tiu.
- Ba [tii, o contrazise Venn.
Paddy cl`tin` din cap.
- Am dormit.
- Nu ai putut dormi cnd oile au ajuns la poalele dealului.
Beh`itul lor te-a trezit. L-ai v`zut pe Keith?
Fata ezit` s` r`spund`. Dac` ar fi spus c`-l v`zuse pe Keith,
asta ar fi \nsemnat o minciun`, deoarece ceea ce i se p`ruse
un vis, fusese real: una dintre surorile Duncan mnase turma
\n aceast` vale.
- Nu, n-a fost Keith. Eram pe jum`tate adormit`, dar nu a
fost el.
Wildash o privi ironic.
- Ceva nu este clar. Mai \nti sus]ii c` ai dormit, pe urm` c`
ai visat [i apoi afirmi c` nu l-ai v`zut pe Keith. Povestea ta nu
m` convinge deloc! Bine, acum nu este momentul s`
discut`m \n contradictoriu. Voi face o anchet` [i-l voi g`si pe
cel care mi-a \nc`lcat proprietatea.
- Nu a fost Keith, insist` Paddy. Cu toate c` nu ]inea la el,
nu voia s`-l acuze pe nedrept. La urma urmei, Keith era fratele
lui Beth.
|[i frec` palmele, c`utnd s`-[i dezmor]easc` minile
\nghe]ate. Clipele grele trecuser` [i agita]ia nervoas`
disp`ruse. Apropierea furtunii nu era de bun augur [i ea se
\ntreba ce s-ar fi \ntmplat dac` Venn n-ar fi pornit \n c`utarea
ei
Gndurile ei se \ndreptar` spre urmele de mini de pe
peretele pe[terii.
- Cine a l`sat amprentele degetelor pe pere]ii pe[terii? \l
\ntreb` pe Venn.
- Ce urme? se mir` el, \ncruntndu-[i sprncenele.
Fata se oferi s`-l conduc` la pe[ter`. Peste cteva minute,
126 MARY ADLER
cei doi ajunser` la grot`. Venn scoase o lantern` [i lumin`
pe[tera. Urmele de mini se distingeau clar pe stnca umez-
it`. Deasupra minilor se aflau desena]i c]iva greieri.
Venn scoase o exclama]ie:
- Oh, acesta este totemul popula]iei aborigene. Trebuia
s`-mi fi dat seama de la \nceput. Roy ne-a sf`tuit s` nu mai
cercet`m \mprejurimile, fiind convins c` oile furate au fost
transportate cu un camion. Aici ar fi trebuit s` vin s` caut ani-
malele. Valea [i dealul reprezint` cea mai bun` ascunz`toare.
Paddy \l asculta cu aten]ie, fiind surprins` de ra]iona-
mentele lui nea[teptate.
- Ai auzit de spiritele care domin` orice manifestare a
naturii? Indigenii cred c`, dup` moarte, oamenii sau animalele
se transform` \n spirite care de]in o putere extraordinar`.
Totemul \i face s` se supun` rug`min]ilor membrilor tribului.
Paddy \[i reaminti c` g`sise \ntr-o carte aceast` explica]ie.
- Ce semnifica]ie au minile?
- Ele sunt simboluri ale leg`turii care exist` \ntre muritori
[i spirite. Ai remarcat culoarea ro[ie a minilor [i a degetelor,
nu-i a[a?
Paddy d`du din cap [i a[tept` ca Venn s` continue.
- Culoarea \mi dovede[te c` totemul apar]ine tribului
Parichilna din sudul Australiei. Aborigenii au folosit sngele
unui cine s`lbatic pentru a decora pere]ii pe[terii.
Wildash stinse lanterna [i ad`ug` gnditor:
- Spiritele acestui totem l-au determinat pe Roy s` nu caute
oile furate \n aceast` vale. Dac` tu nu m-ai fi adus aici, n-a[ fi
descoperit niciodat` unde se afl` oile.
Venn \i cuprinse talia cu un bra] [i \[i a]inti privirea \n ochii
ei.
- |]i aminte[ti cum a fost s`rutarea mea?
Tn`ra se \nfior` [i c`ut` s`-[i st`pneasc` emo]ia care-i
ap`sa inima.
VACAN}A DE VAR~ 127
- Este o \ntrebare indiscret`.
- Nu po]i s` declari c` e[ti inocent`. Ochii [i gura ta \mi
spun c` [tii foarte bine ct de pl`cut este s` fii s`rutat`. Ai ceva
\mpotriv` dac` te voi \mbr`]i[a?
Paddy \[i sim]i genunchii tremurnd \ngrozitor. Singura ei
\mpotrivire pornea de la gndul c` Venn era \ndr`gostit de
Annette.
- |mi dau seama c` nu este corect din partea mea s` te rog
ceva, murmur` Wildash cu o voce blnd`.
Paddy era tulburat` de apropierea trupului lui cald. Ochii
lui aveau o str`lucire deosebit`. Erau ca dou` flori albastre [i
ardeau de dorin]` Venn uitase de problemele fermei [i era
att de tandru
Wildash \i pecetlui buzele \ntr-un s`rut pasionat. Fata se
lipi de trupul lui, l`sndu-se mngiat` de degetele lui care-i
coborr` pe [olduri, strnindu-i fiori de pl`cere. Venn \[i
\n`l]` capul [i [opti cu o voce r`gu[it`:
- }i-e fric` de mine? Tremuri din toate \ncheieturile. Sim]i
ct te doresc? Ar fi u[or s` te posed. M` pot st`pni pe
moment, dar dac` mai r`mi la ferm`, \]i voi ar`ta ce \nseamn`
amorul fizic. {tiu c` nu po]i s` mi te \mpotrive[ti. Doamne, te
doresc att de mult \nct a[ putea s` te am chiar acum
Paddy nu reu[ea s`-[i domine emo]iile. Corpul ei vibra de
dorin]` ca o coard` de vioar` [i tnjea s` fie dezmierdat de
minile lui. Timpul se oprise \n loc [i tn`ra voia s` se
d`ruiasc` b`rbatului care-i strnise valuri fierbin]i ce-i
str`b`teau trupul.
Wildash se \ndep`rt` cu un pas [i Paddy sim]i o durere
intens` \n suflet, ca [i cum ceva s-ar fi desprins din trupul ei
care tremura ca varga.
Ct de mult ar fi vrut s`-i spun`: S`rut`-m`, nu m` p`r`si,
128 MARY ADLER
VACAN}A DE VAR~ 129
iube[te-m`, sunt a ta. Te implor, Venn, dar tn`ra nu cutez`
s` deschid` gura. Senza]iile nea[teptate o cople[eau. S` fi fost
dragoste, pasiune, sau nebunie?
Capitolul 9
Venn [i Paddy se re\ntoarser` la Bibbenluke c`lare. Cerul
era senin. Norii care acoperiser` luna se risipiser` [i cmpia
era sc`ldat` de o lumin` argintie. Wildash \i promise fetei c`
nu va dezv`lui nim`nui c` g`siser` oile furate \n apropiere de
locul unde se pr`bu[ise avionul.
- Voi spune c` te-am \ntlnit \n apropiere de ru. Ai \n]eles?
Las`-m` pe mine s` rezolv problema cu ho]ii. S` nu-i
dest`inuim nimic lui Beth. Ai grij` ce vorbe[ti cu Keith. El nu
trebuie s` [tie unde te-am \ntlnit.
- Promit s`-mi ]in gura.
Paddy era \nfometat` [i obosit`. Gndurile ei reveneau la
m`rturisirea pe care i-o f`cuse Venn: Te doresc.
Dac` fusese sincer, atunci ar fi \nsemnat c` el o dorea
numai fizic. Ea ar fi vrut s` aud` c` o iube[te. Toat` dragostea
lui s` se fi rev`rsat numai asupra Annettei? Era hot`rt` s` afle
dac` Wildash are de gnd s` se \nsoare cu Annette. Zbuciumul
ei l`untric sporea cu ct se apropiau de ferm`.
F`cea bine dac`-l \ntreba pe Venn? De[i o s`rutase, ea nu
avea nici un drept asupra lui
- S` nu-l cau]i pe Keith, \i porunci el. Du-te \n camera ta. |i
voi spune eu lui Beth c` te-ai \ntors. Cnd te vei trezi, Keith va
fi plecat la treab`. |]i promit s` m` port civilizat cu el, cu toate
c` merit` o b`taie zdrav`n`. Paddy, \nainte de a ne desp`r]i, te
rog s`-mi spui adev`rul. Este foarte important pentru mine s`
[tiu ce ai v`zut de pe deal.
- }i-am spus tot ce [tiu. Nu Keith ]i-a furat oile.
- Nu mai e[ti o str`in`, Paddy. Secretul pe care-l [tim numai
noi doi, ne-a apropiat foarte mult.
Tn`ra adormi imediat. Cnd se de[tept` a doua zi, soarele
str`lucea deja pe cer. |ntmplarea din ajun i se p`rea un vis
\n[el`tor, f`r` nici o leg`tur` cu realitatea. Ceea ce o chinuia
cel mai mult era purtarea lui Venn. |mbr`]i[area lui pasionat`
fusese o dovad` c` \l atrage fizic.
Dup` ce f`cu un du[, \[i puse o bluz` cu mneci scurte [i
o pereche de jean[i [i-[i perie p`rul negru. De ce furase
Annette oile? Ca s`-i fac` \n ciud` lui Venn? Voia s`-l
pedepseasc` pentru c` nu ]inea la ea? Keith afirmase c` Venn
ar fi putut oricnd s` fac` dragoste cu Annette. Dac` st`pnul
fermei nu se uit` la frumoasa blond`, atunci cu cine se va
\nsura el? Paddy n-o vedea pe Annette \n rolul de so]ie a lui
Venn. Gelozia o f`cea s` sufere. De ce el nu-i spusese c` o
iube[te?
S` fie lipsit de sentimente? Poate Wildash avea un caracter
bun, [tiind s`-[i st`pneasc` pornirile. |n seara trecut`, el ar fi
putut s` fac` dragoste cu ea, deoarece nu putea s` se
\mpotriveasc`. Pe de o parte \l iubea, iar pe de alt` parte \l
ura
- A[adar te-ai r`t`cit \n apropiere de ru, o \ntmpin` Beth
pe verand`.
Vera era aproape gata cu mncarea de prnz, iar Simon [i
Margaret se jucau \n curte.
VACAN}A DE VAR~ 131
- Mi-ai tras o spaim` sor` cu moartea, continu` gazda ei. De
ce te-ai \ndep`rtat de ferm`? Cnd am v`zut c` nu te \ntorci,
am crezut c` \nnebunesc. Max mi-a spus c` nimeni nu te
v`zuse. Annette era deja \n pat, c`ci nu se sim]ea prea bine, iar
Jeanne nu [tia nimic de tine.
Paddy \[i ciuli urechea. Annette se \ntorsese frnt` de
oboseal` [i se culcase, dup` ce mnase oile lui Venn \n valea
m`rginit` de dealul unde avusese loc accidentul.
- |mi pare r`u c` ]i-am pricinuit numai necazuri, se scuz`
Paddy. Am vrut doar s` fac o plimbare c`lare. N-am inten]ionat
s` m` dep`rtez de ferm`, dar am l`sat calul s` m` duc` unde
a vrut el.
- Nimeni nu pleac` de la Bibbenluke f`r` s` anun]e pe
cineva unde se duce. Chiar [i Simon respect` aceast` regul`.
- {i eu [tiu de aceast` regul`, zise Paddy \ncurcat`. |mi pare
r`u c` te-am f`cut s` te \ngrijorezi. La un moment dat m-am
odihnit lng` un copac [i cnd m-am trezit, calul meu
disp`ruse.
- Nu ]i-a fost fric` \n p`dure? Dac` te atacau animalele
s`lbatice?
- Nu mi-a fost deloc team`, declar` Paddy zmbind. De fapt,
nu [tia nimic de pericolele din p`dure, astfel c` nu voia s` dea
explica]ii cum se ferise de primejdie.
- De ce nu l-ai trimis pe Keith s` m` caute? o \ntreb` ea pe
Beth.
- Keith nu era acas`. Venn l-a trimis s` repare un gard dete-
riorat de un copac care se pr`bu[ise. Fratele meu a uitat de
gard [i Venn s-a sup`rat pe el.
Beth era con[tient` c` Venn nu-l ]ine prea mult timp pe
Keith la ferm`.
Paddy se \ntreb` dac` repararea gardului este un alibi
pentru Keith.
- Cnd s-a \ntors fratele t`u?
132 MARY ADLER
- Abia \n zori. A dormit \ntr-un ad`post aflat \n cap`tul
propriet`]ii lui Venn. N-a [tiut nimic despre tine M-am
bucurat cnd Wildash ne-a anun]at c` te-a g`sit [i c` te-a adus
acas`. Am \ncredere \n el. {tiam c` nu se va \ntoarce f`r` tine.
Paddy tres`ri. Din spusele lui Beth rezulta c` fratele ei \[i
petrecuse noaptea departe de Bibbenluke. Lucrul acesta nu
era \n favoarea lui, \ns` el nu era vinovat de furtul oilor.
Oricine putea fi ho]ul Venn aflase de la Annette cine-i
fusese complicele?
- Unde este Wildash? se interes` ea cu voce tare.
- S-a dus s` verifice dac` sp`rtura din gard a fost reparat`.
N-a dormit la ferm`.
Paddy se gndi toat` ziua la Venn. Pentru a-i distra pe copii,
se juc` \n gr`din` cu ei.
- Vom \n`l]a un castel de nisip, o anun]` Margaret.
Chiar dac` era atent` la castel, Paddy nu putea s` uite ce se
\ntmplase \n ajun. Imaginile i se p`reau la fel de ce]oase [i de
nesigure ca [i \n seara precedent`. Ceea ce o tulburase cel mai
mult era atrac]ia pe care o sim]ise la apropierea de trupul lui
Venn.
Faptul c` el o dorea \i sporise nelini[tea. Dup` ce castelul
a fost gata, Paddy duse copiii pe verand` pentru a se r`cori cu
o b`utur` rece.
Spre surpriza ei, Venn st`tea la mas` [i bea un suc rece.
- Oh, unchiul Venn! A venit unchiul Venn! exclam` Simon.
Margaret se duse la buc`t`rie s` ia sticlele cu b`utur`.
Paddy se apropie de mas`. Venn se ridic` \n picioare [i-i spuse
pe un ton grav:
- Am venit s` discut cu tine. Ia loc, te rog.
Fata se intimid`, ro[indu-se. Privirea lui sfredelitoare o f`cu
s` se simt` stingherit`. El \i trase scaunul [i tn`ra se a[ez`,
a[teptnd ca Venn s`-i comunice ultimele nout`]i referitoare
la dispari]ia oilor.
VACAN}A DE VAR~ 133
Venn lu` loc \n fa]a ei [i-[i aprinse tacticos o ]igar`, apoi
\ntreb`:
- Te-ai odihnit bine?
Paddy \[i d`du seama c` este \n picioarele goale. |[i uitase
sandalele \n gr`din`, gr`bindu-se s` ajung` ct mai repede \n
cas`. R`spunse \n [oapt`:
- Da, mul]umesc. |mi pare r`u c` te-am f`cut s`-]i pierzi
noaptea.
El \i zmbi binevoitor.
- O noapte nu \nseamn` nimic. Tu m-ai ajutat s` g`sesc
animalele furate. Ai respectat promisiunea?
- Da. N-am vorbit cu nimeni.
- Foarte bine. Apropo, m`tu[a mea te invit` s` iei cina cu
noi.
Paddy se \nfior`, [tiind c` Agnes nu i-ar fi f`cut invita]ia,
dac` Venn nu i-ar fi poruncit s` fac` acest lucru.
- Mul]umesc. Voi veni cu pl`cere.
Wildash se \ncrunt` [i-[i stinse ]igara \n scrumier`. Paddy
se gndea c` discu]ia lor lini[tit` contrasta cu \mbr`]i[area din
seara trecut`.
- De ce \l aperi pe Keith? o \ntreb` el brusc. Nu-mi vine s`
cred c` te-ai \ndr`gostit de el. Iubitul t`u din Sydney nu te mai
intereseaz`? Sau este vorba de o pasiune trec`toare?
Paddy se z`p`ci cu totul. Ar fi vrut s` spun`: Nu-mi pas`
de Keith [i nu caut s`-l protejez. Phil nu mai \nseamn` nimic
pentru mine, dar Venn nu-i l`s` timp s` deschid` gura.
- Este cazul s`-]i fac cunoscute cteva lucruri despre Keith.
Bine\n]eles c` totul r`mne \ntre noi. Keith se afl` la
Bibbenluke nu pentru c` a[a vrea el, ci pentru c` i-am pl`tit o
datorie mare pe care nu putea s` o returneze. Ca s` fiu mai
explicit, l-am salvat de la \nchisoare.
Paddy sim]i un fior rece pe [ira spin`rii.
- Nu-mi st` \n fire s` ajut un nes`buit. Keith lucreaz` la
134 MARY ADLER
ferm` \n contul datoriei, ai \n]eles?
Tn`ra d`du din cap, jenat` de \ncrederea pe care o avea
Venn \n ea. Acum \i p`rea r`u c` Beth trebuie s` suporte
n`zbtiile fratelui ei.
- Din p`cate, continu` Venn, Keith are un caracter r`u. |l
]in la ferm` pn` \[i pl`te[te datoria, dup` aceea nu vreau s`
mai aud niciodat` de el. |i voi spune lui Beth tot adev`rul \n
leg`tur` cu fratele ei. Keith a f`cut numai \ncurc`turi pe unde
a umblat. Nu vreau s`-]i povestesc ce necazuri a avut din cauza
femeilor. Am pus totul pe seama tinere]ii lui, dar acum regret
c` l-am ajutat. Este un ho] ordinar. El mi-a furat oile.
Paddy respir` adnc pentru a se lini[ti. Nu, Venn nu are
dreptate: Keith nu este ho]. Fata nu voia s`-l apere [i nici nu
era \ndr`gostit` de el, dar soarta lui o \nduio[ase. Acum [tia de
ce munce[te el la Bibbenluke. Ceea ce o irita era faptul c`
Venn \l acuza pe nedrept. Keith nu participase la furtul oilor.
Numai Annette s`vr[ise o asemenea fapt` nes`buit`.
Adunndu-[i puterile, ea declar` pe un ton convins:
- Nu [tiu pe cine b`nuie[ti, dar nu Keith a fost acela care a
ascuns oile unde m-ai g`sit.
Venn o privea ne\ncrez`tor.
- Nu mi-ai spus c` erai adormit`? }i-ai adus aminte pe
nea[teptate de ho]ul animalelor? Pe cine ai v`zut? Nu c`uta s`
m` min]i. Dac` e[ti sincer`, m` vei scuti de o investiga]ie
obositoare.
Wildash o lu` de bra] [i o scutur` cu putere. Fata sim]i o
durere ascu]it`, dar nu \ndr`zni s`-i spun` adev`rul. Nu putea
s`-i fac` o confesiune sincer`, deoarece era vorba de rivala ei.
Nu putea s-o acuze pe Annette, c`ci acest lucru ar fi putut s`
fie interpretat ca o gelozie \njositoare. Numai Annette putea
s`-i m`rturiseasc` lui Venn ce f`cuse cu o sear` \n urm`.
Paddy \l privea \n ochi [i deschise gura, dar nu reu[i s`
articuleze nici un cuvnt. Era convins` c` Venn va reac]iona
VACAN}A DE VAR~ 135
violent dac` ea o va denun]a pe Annette. |[i plec` privirile. |n
acele clipe nu mai era sigur` dac` Venn o \mbr`]i[ase cu
pasiune \n ajun, doar pentru a o \ncuraja s` fie sincer` cu el.
Gndul acesta o \nsp`imnta.
Keith ap`ru pe verand` [i se opri v`znd scena care se
petrecea \ntre Paddy [i [eful lui.
- Am reparat gardul. M` duc s` fac un du[.
- Am controlat sp`rtura, spuse Venn, privindu-l cu asprime.
Ai dus oile la p`[unea de lng` ru?
- Da, [efu.
- Paddy, du-te [i te schimb`. Te a[tept la cin`, o \ndemn`
Venn.
Fata se ridic` de la mas` [i se \ndrept` spre camera ei. Keith
\i spuse \n treac`t:
- Paddy drag`, vrei s` iei masa cu mine, mine sear`?
Tn`ra era pus` \n \ncurc`tur`. Cum putea s` ]in` la un
b`rbat ca fratele lui Beth? Doar Annette era atras` de Keith,
asem`nndu-se cu el \n privin]a r`ut`]ii.
- Mine sear` voi fi aici, bine\n]eles.
Ajuns` \n dormitor, Paddy \[i puse o rochie [i \[i aranj`
p`rul \n fa]a oglinzii. Venn venise s` discute cu ea, pentru a se
asigura c`-i p`strase secretul. Wildash b`nuia c` oile lui
fuseser` furate de tn`rul pe care-l salvase de la o condamnare
judec`toreasc`.
La cin`, \nv`]`toarea era cu ochii pe Annette. Aceasta purta
la gt un colier pre]ios [i p`rea nervoas`. Privirea ei avea o
expresie trist`. Paddy se \ntreba de ce aceast` fat` frumoas` se
l`sase trt` \ntr-o afacere murdar`. Avusese motive serioase,
sau voise pur [i simplu s`-i strneasc` mnia lui Venn? Sperase
c` \n felul acesta \l va face pe st`pnul fermei s` se
\ndr`gosteasc` de ea?
Paddy observ` c` Annette b`tea cu degetele \n mas` dar
Venn nu-i d`dea aten]ie, vorbind mai mult cu Jeanne [i cu
136 MARY ADLER
Paddy.
La un moment dat, Agnes exclam` cu o pref`cut` triste]e \n
voce:
- John va veni s`pt`mna viitoare. |mi pare r`u c` vei pleca
de la ferm`, Paddy.
Tn`ra se sim]i jenat`, [tiind c` nimeni nu va regreta
plecarea ei de la Bibbenluke.
- Timpul trece pe nesim]ite, spuse Venn pe un ton degajat.
Paddy \[i plec` privirile \n farfurie, c`utnd s`-[i ascund`
am`r`ciunea.
- Fetele vor pleca [i ele, ad`ug` Agnes. Jeanne se va
\ntoarce la Sydney.
- La prietenul ei, nu-i a[a? o complet` Venn.
Jeanne \i adres` un s`rut [i d`du din cap.
- Voi veni [i eu la Sydney s`-l cunosc, \i promise Venn.
- Annette mi-a spus c` vrea s`-[i mai amne plecarea, zise
Agnes.
Venn se \ncrunt`.
- De data asta trebuie s` vorbim serios cu ea. Vom avea o
discu]ie hot`rtoare mai trziu, f`r` martori.
Paddy \[i zise c` ea este str`ina care-i stnjenea pe Venn [i
pe Agnes s` se sf`tuiasc` \n privin]a Annettei. Aceasta st`tea
cuminte [i nu l`sa s` se vad` nici o emo]ie pe fa]a ei. Cu greu
\i venea lui Paddy s` cread` c` o v`zuse cu o sear` \nainte
furnd oile lui Venn.
Cred c` am visat, se gndea Paddy. Nu este posibil ca o
asemenea fat` s` fie p`rta[` la furt.
Cnd veni momentul cafelei, Venn se ridic` de pe scaun [i
spuse:
- Nu, mul]umesc, eu nu beau cafea. Am ceva treab` de
f`cut. V` rog s` m` scuza]i.
Trecnd pe lng` Paddy, o sf`tui:
- S` nu z`bove[ti. Trebuie s` te odihne[ti dup` aventura ta
VACAN}A DE VAR~ 137
de asear`.
Dup` plecarea lui, fata se sim]i mai stnjenit`. Privirea
iscoditoare a lui Agnes o \mpiedica s` ia parte la conversa]ie.
Venn se purtase nepoliticos. El o invitase la mas` [i iat` c` o
l`sase singur` cu Agnes [i cu surorile Duncan. Voi pleca
imediat ce-mi voi bea cafeaua, se hot`r\ ea.
Jeanne \i \ntinse zaharni]a [i o \ntreb`:
- Ce s-a \ntmplat azi-noapte, Paddy? M-am bucurat mult
cnd Venn mi-a spus c` te-a adus acas`. Unde ai fost?
Annette era atent` la r`spunsul lui Paddy, pip`indu-[i cu
un gest nervos colierul de la gt.
- Am f`cut o plimbare c`lare [i la un moment dat m-am
oprit s` m` odihnesc [i calul meu a disp`rut.
- Unde te aflai?
- Undeva \n p`dure, r`spunse Paddy, observnd \ncordarea
de pe chipul Annettei.
- |n p`dure? se mir` Jeanne. Fii mai precis`.
Paddy \n`l]` din umeri.
- Degeaba m` \ntreba]i, fiindc` nu cunosc regiunea asta.
Pur [i simplu m-am r`t`cit. Pe nea[teptate, schimb` subiectul
[i i se adres` Annettei:
- Cum te sim]i? Beth mi-a spus c` te-ai dus devreme la
culcare.
- Am avut o durere groaznic` de cap, rosti Annette cu
nevinov`]ie.
Jeanne deveni mai agitat` [i o \ntreb` pe Paddy dac` mai
voia cafea.
- Nu, mul]umesc.
- Sora mea este att de suferind` \nct a dormit \n patul
meu, sus]inu Jeanne f`r` s` clipeasc`.
Paddy remarc` nervozitatea celor dou` surori, \ntrebndu-se
dac` Jeanne o acoperea pe Annette deoarece era convins` c`
aceasta se dusese la o \ntlnire cu Keith.
138 MARY ADLER
|[i aminti c` noaptea trecut` z`rise doi cai [i un singur
c`l`re]. Nu f`cuse o gre[eal`, zicndu-i lui Venn c` era sigur`
c` fratele lui Beth nu furase turma de oi? Acum \i p`rea r`u c`
mo]`ise, \n loc s` fie treaz`. Dac` ar fi putut s` disting` mai
clar cine mna animalele, \n acest moment Venn n-ar fi putut
s` stea la pnd`, a[teptnd ca ho]ii s` vin` dup` oi.
Ridicndu-se de la mas`, Paddy spuse pe un ton politicos:
- V` rog s` m` scuza]i, dar vreau s` m` odihnesc. Noapte
bun`!
Agnes \i zise, privind-o \n ochi:
- Se vede c` nu e[ti interesat` s` discu]i cu noi. Sunt sigur`
c` vrei s`-l vezi mai repede pe Keith.
Paddy se enerv` la auzul vorbelor ironice ale lui Agnes. Nu
merita s` fie tratat` astfel, de[i [tia c` m`tu[a lui Venn nu
putea s` o sufere. St`pnindu-[i mnia, tn`ra declar` cu o
voce calm`:
- Bine\n]eles c` prefer s` stau de vorb` cu Keith. Noapte
bun` [i mul]umesc pentru cin`.
Nimeni nu o conduse pn` la u[`. Se uit` \n jur, dar nu-l
z`ri pe Venn. Trebuia s`-i dest`inuiasc` de urgen]` ceea ce \[i
amintise. |n felul acesta, Annette va fi nevoit` s` recunoasc`
unde fusese noaptea trecut` [i cine o ajutase.
Paddy se duse pe verand` [i se uit` la fereastra camerei lui
Venn. Era cufundat` \n \ntuneric. Ducndu-se la buc`t`rie, o
\ntreb` pe Millie dac` [tia unde este Venn.
- {efu este plecat, Paddy.
Se \ndrept` spre bungalovul familiei Lewis. Max se culcase
deja, \ns` Beth era la buc`t`rie, bnd o cea[c` de ceai.
- Te-ai \ntors devreme, Paddy. Venn a fost att de obosit
\nct nu te-a condus pn` aici?
Tn`ra spuse c` Venn se retr`sese \n camera lui, nevrnd
s`-i spun` adev`rul despre ceea ce f`cea st`pnul fermei.
Lund o can` de ceai, Paddy se duse \n dormitor.
VACAN}A DE VAR~ 139
Stnd la mas`, fata se sim]ea singur` [i p`r`sit`. Norma,
mama ei vitreg`, nu-i mai trimisese nici o scrisoare din Anglia.
Dup` ce Phil anun]ase c` voia s` se \nsoare cu Diana, Paddy
nu mai corespondase cu doamna Kennedy. |i scrisese lui Phil
c` nu poate s` se \ntoarc` la el. Chiar dac`-l r`nise, nu avea
cum s`-l ajute. El nu o f`cuse s` sufere? Acum va vedea el ce
\nseamn` s`-]i fie c`lcat` mndria \n picioare. Ct de compli-
cate sunt rela]iile dintre oameni! se gndi Paddy.
Fata r`mase treaz` \nc` o vreme. Hot`rrea ei era s` discute
ct mai repede cu Venn. Timpul trecuse repede [i peste
pu]ine zile va fi din nou la [coal`, avnd grij` de elevii ei. Va
putea s`-[i refac` via]a, va cunoa[te al]i oameni.
Tn`ra vis` c` Venn o ]inea de mn` [i c` o ducea lng`
peretele pe[terii unde se aflau imprimate degetele de la mna
lui. Paddy \[i ap`s` degetele pe perete, dar cnd \[i retrase
bra]ul, mna ei era ro[ie ca sngele. La vederea culorii, fata
\ncepu s` ]ipe ca o isteric`: Nu a fost Keith. Nimeni nu este
\n vale, \n afar` de noi! Venn o lua \n bra]e pentru a o lini[ti
[i a o s`ruta delicat pe buze. |n acel moment, Paddy se trezi.
Trupul \i era sc`ldat \n sudoare [i inima \i b`tea nebune[te
din cauza co[marului. Tn`ra se ridic` [i aprinse veioza, apoi
sorbi o \nghi]itur` de ceai. Panica \i cuprinse sufletul. De ce \l
visase pe Venn [i de ce avea mna ro[ie [i plin` de snge?
Uitndu-se la mn`, Paddy r`sufl` u[urat`: degetele \i erau
imaculate. Ducndu-se la baie s` se spele pe fa]`, un sunet
ciudat o f`cu s` se opreasc` \n hol. |ntorcnd capul spre
verand`, fata z`ri un b`rbat care avea snge pe c`ma[a [i pe
obraji.
Paddy se \nfior`.
- Venn! [opti ea \nsp`imntat`, alergnd \n picioarele goale
spre el.
- Oh, Venn, ce s-a \ntmplat? \ntreb` ea cu voce stins`.
Sngele se scurgea dintr-o t`ietur` de pe frunte. Venn avea
140 MARY ADLER
dou` umfl`turi: una la ochi [i cealalt` la falc`.
- Unde ai fost?
- M-am b`tut, declar` el sec. Nu se vede ce am f`cut? L-am
pndit pe ho] [i el n-a \ntrziat s` apar`. Privirea lui Venn era
ostil`.
- M-ai min]it pentru a-l ap`ra pe iubitul t`u. Numai
Dumnezeu [tie ce ai urm`rit, Paddy. Nu mi-am dat seama ct
e[ti de \ndr`gostit` de Keith. Te-am subapreciat.
Venn \[i duse minile la ran` [i tn`ra sim]ea c` este mai
\ngrijorat` de t`ietura lui dect de acuza]iile aduse. Ct de
mult ar fi vrut s`-i [tearg` sngele [i s`-i \ngrijeasc` rana!
- Ai [tiut c` Annette este \n crd`[ie cu el? De ce ai t`cut?
Numai tu e[ti de vin` c` m-am b`tut cu fratele lui Beth! Mine,
Keith va p`r`si ferma. Dac` e[ti de partea lui, n-ai dect s`-l
\nso]e[ti. Dac` ai fi fost de partea mea, nu a[ fi fost nevoit s`-
i trag o b`taie sor` cu moartea.
Paddy nu reu[i s` deschid` gura. |n sinea ei, recunoscuse
c` \n urma discu]iei cu Annette, \[i reamintise c` ho]ii de oi
fuseser` c`lare pe un singur cal. Ce p`cat c` aceast` certitu-
dine venise prea trziu. Acum, Venn [tia c` Annette \l ajutase
pe Keith s` ascund` animalele. Regreta amarnic c`-l ap`rase
cu \nver[unare pe fratele lui Beth.
|ntr-un trziu, fata susur` pierdut`:
- Tot ce pot s`-]i spun, Venn, este c` eram pe jum`tate
adormit`. Te rog s` m` crezi c` a[a a fost. Nu m` a[tept s` m`
ier]i.
- M` mir c` nu i-ai v`zut pe ho]i dect ca prin cea]`. Te las
s` te odihne[ti, poate c` mine \]i vei aminti mai bine ce s-a
\ntmplat.
Venn se \ntoarse cu spatele [i tn`ra \i puse o mn` pe
bra].
- Venn, unde te duci? E[ti r`nit.
El se r`suci brusc [i o privi zeflemitor.
VACAN}A DE VAR~ 141
- De ce te intereseaz` r`nile mele? M` voi \ngriji singur. Am
venit aici deoarece am v`zut lumin` la fereastra camerei tale.
De fapt, m` duceam spre cas` s` m` sp`l. N-a[ vrea ca Agnes
s` m` vad` cum ar`t. Sunt sigur c` Annette va face o criz` de
isterie.
Paddy \l rug` \n [oapt`:
- Ia loc pe scaun, Venn. Ai nevoie de ajutor. |]i promit c`-mi
voi p`stra sngele rece [i c` nu voi ]ipa.
Pe moment, tn`ra avu impresia c` el o va refuza, dar Venn
se a[ez` pe scaun.
- M` las \n grija ta. Vrei s`-mi speli r`nile?
Paddy d`du din cap [i el continu` pe un ton batjocoritor:
- |n fond, orice femeie se \nduio[eaz` de un b`rbat r`nit.
Ce ciudat este prima dat` cnd primesc ajutor medical de
la o fat` \n pijama.
Paddy se ab]inu s` zmbeasc`, fiind \ndurerat` de starea \n
care se afla Venn. |n cteva minute, ea aduse un vas cu ap`
cald`, antiseptic [i plasture din dulapul din baie. Dezinfect`
r`nile b`rbatului pe care-l iubea. Lacrimile i se prelinser` pe
obraji [i Venn \ntinse mna mngind-o.
- E[ti prea sensibil`, draga mea. Nu supor]i s` vezi zgrie-
turie mele, nu-i a[a?
- Dar nu sunt zgrieturi, sunt r`ni.
- Vrei s`-]i r`scumperi gre[elile \ngrijindu-m` cu
devotament?
Din iubire, ar fi vrut Paddy s`-i spun`. Ct de tandru l-ar
fi mngiat [i i-ar fi alinat durerea. Venn \[i scoase c`ma[a
p`tat` de snge [i pieptul lui puternic o tulbur` [i ea spuse cu
voce tare:
- Nu este o isp`[ire s`-]i pansez r`nile. Nu te-am min]it cu
un scop, ad`ug` ea. }i-am spus adev`rul cnd afirmam c`
dormeam cnd am auzit tal`ngile oilor. Nu pot s` te las cu
sngele pe fa]`. Ur`sc b`rba]ii care se bat!
142 MARY ADLER
- |nc`ierarea este obi[nuit` \n p`r]ile astea izolate de
civiliza]ie. Nimeni nu m-ar fi putut \mpiedica s`-l pedepsesc
pe Keith. Chiar dac` el m-a r`nit, nu a rezistat dect cteva
minute [i l-am dobort la p`mnt.
Fata \i [terse r`nile [i le dezinfect`, apoi le acoperi cu o
compres` steril`, peste care aplic` un plasture.
- M` \ntreb ce cau]i aici, Paddy. A[ da orict s` aflu ce
gnde[ti.
Venn se ridic` de pe scaun [i-[i puse c`ma[a, f`r` s`-[i
\ncheie nasturii.
- Vom vorbi mine diminea]`. |]i mul]umesc pentru ajutor.
Paddy \l privea cu dragoste [i ar fi vrut s`-i spun` adev`rul
\n leg`tur` cu Annette, dar bunul-sim] o \ndemna s`-l lase pe
el s` discute cu iubita lui. Nu se cuvenea s` par` geloas` pe
frumoasa blond` care se p`rea c` este aleasa lui.
* * *
A doua zi, Paddy se trezi trziu. Venn venise deja \n zori s`
le spun` lui Max [i lui Beth ce fel de om este Keith. Acesta nu-
[i lu` la revedere de la \nv`]`toare. Jim era la volanul ma[inii
care-l ducea pe Keith la ora[.
Beth st`tea la masa de pe verand`, lund micul dejun,
al`turi de Simon [i de Margaret.
Paddy observ` triste]ea de pe chipul gazdei sale. Durerea
din suflet o \mb`trnise cu zece ani. Dup` ce ma[ina disp`ru
\n zare, Beth \i spuse \n [oapt` lui Paddy:
- Fratele meu a plecat de la ferm`. Nu am t`ria s` discut
acum despre el. Keith este mai r`u dect am crezut [i a dat-o
din nou \n bar`. Parc` a \nnebunit! Sper c` fra]ii mei \i vor g`si
o slujb` \n alt` parte. Este ultima lui [ans` de reabilitare.
Beth \[i b`u cafeaua [i se duse \n gr`din`, s`-[i continue
munca la statuia care c`p`tase contururile unei femei ]innd
VACAN}A DE VAR~ 143
un copil \n bra]e.
Paddy \[i g`si consolare \n copiii care se bucurau c` ea se
joac` \mpreun` cu ei.
Dup`-amiaza fierbinte nu-i \mpiedica s` se zbenguie la
umbra copacilor. Annette ap`ru pe nea[teptate [i-i zise lui
Paddy:
- Am aflat de la m`tu[a Agnes c` fratele lui Beth a plecat de
la Bibbenluke. Ce [tii despre b`taia dintre el [i Venn?
Paddy se uit` curioas` la Annette care era \mbr`cat` \ntr-o
fust` albastr` de bumbac [i o bluz` alb`. Este incon[tient`,
se gndi Paddy cu dispre] A fost p`rta[` la furt [i face pe
nevinovata. Fiecare om are sl`biciunile lui [i trece prin
necazuri. Annette parc` plute[te \n nori.
- Nu [tii ce s-a \ntmplat asear`, Annette? o \ntreb` Paddy.
Nici m`car nu b`nuie[ti de ce s-au b`tut Keith cu Venn?
Annette f`cu o mutr` mirat`.
- Cred c` s-au \nc`ierat din pricina mea. Venn mi-a atras
aten]ia s` nu m` mai \ntlnesc cu Keith.
Paddy cl`tin` din cap.
- Nu tu ai fost pricina r`fuielii dintre ei.
Annette tres`ri [i declar` pe un ton deta[at:
- Venn a g`sit oile pe care le-a ascuns Keith [i
Fata \[i mu[c` buzele [i nu-[i mai sfr[i fraza.
- {tiu c` te-ai v`zut cu Keith. De ce, Annette? Nu te-ai gndit
c`-]i vei atrage mnia lui Venn?
Annette se a[ez` pe un scaun aflat la umbr` [i-[i \ncruci[`
picioarele.
- {tii totul, nu-i a[a? B`nuiesc c` Venn ]i-a spus ce s-a \ntm-
plat. De cnd ai venit la ferm`, Venn s-a schimbat. M`tu[a
Agnes spune c` tu l-ai vr`jit Nu l-am tr`dat pe Venn. Am fost
convins` c` el va afla cine i-a furat oile. {tiu c` acum este
sup`rat pe mine. Este bine ca, din cnd \n cnd, s` treac` prin
emo]ii puternice. Am senza]ia c` el are o inim` de piatr`. {tiu
144 MARY ADLER
c` el se uit` la mine fiindc` sem`n foarte mult cu Peggy.
M`tu[a Agnes mi-a spus c` so]ia lui Venn ar`ta ca mine.
Paddy o privi dispre]uitor, c`ci Annette fusese r`sf`]at` de
Agnes. Aceasta nu privise cu ochi buni sosirea \nv`]`toarei la
ferm`. Acum, Annette dep`[ise limitele admise pentru o
tr`snaie. Era o nebunie s` fie complice la un furt, pentru a-l
pedepsi pe cel care \i oferise un ad`post [i o mas`. Frumoasa
blond` nu avea cochet`ria unei femei care [tie cum s`-l seduc`
pe iubitul ei, determinndu-l pe acesta s-o conduc` la altar.
Singura ei calitate era aerul de nevinov`]ie. Ce p`cat s` sub
aceast` masc` se ascundea o fire capricioas` [i egoist`.
|n acel moment, Annette se \ntunec` la fa]`, z`rindu-l pe
Venn care se apropia de ele. Paddy observ` c` el ar`ta mai
bine. Umfl`turile d`duser` \napoi [i numai plasturele st`tea
m`rturie a r`nilor de pe obraz.
Venn i se adres` lui Annette pe un ton rece:
- Ce ai de spus, Annette?
Fata se str`dui s` zmbeasc` [i zise \ncurcat`:
- M`tu[a Agnes mi-a spus c` te-ai b`tut.
- {tii cu cine m-am b`tut, Annette?
- Nu, sus]inu ea dup` o pauz`. N-ai p`]it nimic grav, nu-i
a[a? De ce l-ai alungat pe Keith?
Venn \[i \ncrunt` sprncenele.
- Trebuia s` fac lucrul acesta Ce amestec ai tu \n furtul
oilor? Keith mi-a m`rturisit c` l-ai ajutat, sf`tuindu-l s`
ascund` animalele.
Annette f`cu ochii mari.
- Nu l-am ajutat deloc, protest` ea. Pur [i simplu m-am
plimbat cu Keith [i la un moment dat, din joac`, am separat
cteva oi de turm`. Trixie le-a gonit pn` la valea care se afl`
aproape de locul unde s-a pr`bu[it avionul. Am [tiut c` vei
g`si oile. E[ti mult mai iste] dect Keith. Am fost sigur` c` e[ti
mai puternic dect el.
VACAN}A DE VAR~ 145
- A[adar, ai participat la furt, Annette! Ct de naiv` e[ti
Cum ]i-ai putut imagina c` eu trebuie s`-mi pierd vremea
c`utnd ho]ii? Era ct pe ce s` nu-l g`sesc pe f`pta[. Nu este o
joac` s` furi oi. E[ti mai copil` dect am crezut. M` \ntreb dac`
te-ai maturizat sau ai r`mas cu mintea de pe vremea cnd aveai
zece ani? Numai insisten]ele m`tu[ii mele m-au \mpins s` te
aduc la ferm`. Dac` n-ai fi c`zut de pe cal, acum te-ai fi aflat la
Auckland. Dac` te por]i ca un copil, vei fi tratat` ca atare.
Pierzndu-[i calmul, Venn o apuc` de bra] [i o strnse cu
putere.
Paddy se repezi la el ]ipnd:
- Venn, opre[te-te! D`-i drumul!
Venn \[i retrase bra]ul [i continu` s-o priveasc` mnios pe
Annette care se ridic` \n picioare, exclamnd:
- Te ur`sc, Venn! |ntotdeauna am crezut c` e[ti un om
milos!
- Te-ai \n[elat \n privin]a mea, rosti el sec.
Annette izbucni \n lacrimi [i fugi spre cas`, f`r` s`-i dea
aten]ie lui Paddy care se uita tulburat` la el.
- Ce var` capricioas`! se lament` Venn, \ndep`rtndu-se.
Paddy \[i spuse c` Annette \i f`cuse prea mult r`u lui
Wildash, \ncercnd s`-i topeasc` ghea]a de pe inim`. Tn`ra se
retrase \n camera ei, tremurnd din tot trupul. Acum \ncepea
s` \n]eleag` de ce Keith \i m`rturisise c` Annette este o fat`
bun`. Bine\n]eles c` ea suferise din dragoste, numai c`
b`rbatul pe care-l iubea ea nu fusese Venn! El nu putea fi un
om lipsit de bun-sim]. Era evident c` Agnes voise ca nepotul
ei s` se \nsoare cu Annette [i de aceea \l \ndemnase s` le aduc`
pe surorile Duncan la ferm`.
Adev`rul \n privin]a purt`rii infantile a frumoasei blonde
nu o bucur` pe Paddy. Ct de greu \i va veni s` se descurce
\n lumea adul]ilor! \[i zise Paddy.
146 MARY ADLER
Capitolul 10
Trecuser` dou` zile [i Paddy nu aflase nimic \n leg`tur` cu
surorile Duncan care continuau s` locuiasc` la Venn.
|ntr-o sear`, tn`ra se odihnea \n gr`din`, gndindu-se c`
la sfr[itul s`pt`mnii, Bruce Cale va veni s-o ia pe Margaret.
Bine\n]eles c` Paddy \i va \nso]i. |nainte de plecare, ar fi vrut
s` discute cu Venn. Prea multe se \ntmplaser` [i era p`cat s`
nu limpezeasc` lucrurile dintre ei, mai ales c` acum era
con[tient` de dificultatea de a-l face pe st`pnul fermei s` fie
indulgent fa]` de gre[elile ei. |n seara aceasta, Paddy se sim]ea
nervoas` [i avea o presim]ire c` Wildash nu va \ntrzia s`
apar`.
Peste cteva minute, Venn se apropie de locul unde st`tea
ea. Inima fetei tres`ri.
- Bun` seara, Paddy. Am sperat s` te g`sesc \n gr`din`. Cum
te sim]i? Pari cam palid`. Nu mai supor]i c`ldura?
- M-am obi[nuit cu canicula, r`spunse tn`ra intimidat` de
privirea lui seduc`toare.
- Tinerii se adapteaz` mai u[or la condi]iile vitrege ale
naturii, remarc` Venn. La dou`zeci [i doi de ani, via]a ]i se
pare minunat`. Eu sunt cu treisprezece ani mai mare dect
tine. }i se pare c` sunt prea b`trn?
Paddy replic` pe un ton calm, de[i emo]ia o cople[ise:
- Nu mi se pare c` e[ti b`trn.
El \i zmbi recunosc`tor.
- Te vei \ntoarce la [coal`, nu-i a[a? Elevii din
Gidgeemallawa te a[teapt`.
Fata nu spuse nimic [i Venn ad`ug`:
- Ai de gnd s` te \ndrep]i spre Sydney?
Paddy st`tu un moment pe gnduri, apoi declar` \n [oapt`:
- Nu m` ispite[te deloc s` locuiesc la Sydney. Cred c` voi
sta la Gidgeemallawa.
Venn d`du \n]eleg`tor din cap. F`r` s` se gr`beasc`, el \[i
aprinse o ]igar` [i se sprijini cu spatele de trunchiul unui
arbore.
Paddy urm`rea cu privirea ni[te furnici care se gr`beau s`
se \ntoarc` la furnicar \nainte de l`sarea \ntunericului. Vntul
f`cea ca iarba s` fo[neasc`, \ncetinind mersul insectelor.
- |mi pare r`u c` suferi din cauza lui Keith. Sper c` la ora[
vei uita de el.
- Venn, a[ vrea s`-]i explic de ce te-am min]it. |n seara cnd
m-am r`t`cit, nu l-am v`zut pe Keith, ci numai pe Annette. Mi
s-a p`rut ciudat c` ea se afla cu oile \n valea aceea \ndep`rtat`
[i am avut impresia c` totul n-a fost dect un vis. Beh`itul oilor
mi-a reamintit c` asistam la o scen` real`.
Fata se uit` \ncurcat` la Venn.
- |n]eleg de ce nu mi-ai spus nimic de Annette.
Paddy avea impresia c` el nu o crede, imaginndu-[i c` ea
n`scoce[te o alt` versiune pentru a-[i g`si scuze pentru
purtarea ei bizar`. Tn`ra ar fi vrut s`-l conving` c` spusese
adev`rul, dar el nu mai insist` asupra acestui subiect.
- |]i aminte[ti de prima noastr` \ntlnire? Nici unul dintre
148 MARY ADLER
noi nu [i-a f`cut o impresie prea bun` despre cel`lalt.
- M-ai enervat destul de tare, \i m`rturisi Paddy. Nu ai
crezut nici o vorb` din ce-]i spuneam.
- A[a e, recunoscu Venn. Am fost ct pe ce s` te izgonesc de
la petrecere. Te-am surprins \n bra]ele lui Keith [i mi-am
\nchipuit c` e[ti una dintre cuceririle lui. Cine ar fi crezut c`
peste pu]in` vreme ne vom revedea la Bibbenluke? Nu [tiu de
ce ]i-am permis s` r`mi la ferm`, dar tot timpul am fost cu
ochii pe tine.
- Am sim]it mereu c`-mi urm`re[ti orice mi[care.
- {i tu m-ai urm`rit, nu-i a[a? o \ntreb` el ironic.
Paddy \i \ntlni privirea [i fu cuprins` de un val de c`ldur`.
Acum este momentul pe care l-am a[teptat de atta vreme,
\[i zise ea emo]ionat`.
Un zgomot de motor \i atrase aten]ia lui Venn care exclam`
sup`rat:
- Cine a venit?! |l a[teptam pe Bruce Cale peste trei zile.
Venn o lu` pe fat` de bra] [i o conduse spre verand`.
- Vom vorbi mai trziu.
Margaret se repezise deja \n bra]ele tat`lui ei.
- Oh, t`ticule, ai venit mai devreme! Ce bine-mi pare c`
vom pleca acas`!
Paddy se opri la vederea celui care cobora din ma[in`. Phil
Kennedy se \ndrepta spre ea, zmbind.
- Draga mea, Paddy!
Tn`ra se f`cu alb` la fa]`. Phil o \mbr`]i[` [i o s`rut` pe
gur`.
- E[ti surprins` c` m` vezi? }i-am dus dorul [i am venit s`-]i
reamintesc c` te iubesc.
Wildash se uita mirat la cei doi \n timp ce puf`ia din ]igar`.
Phil o ]inu de mn` pe Paddy [i o \ntreb`, uitndu-se la
Venn:
- Acesta este b`rbatul chipe[ de care mi-ai scris \n scrisoare?
VACAN}A DE VAR~ 149
Fata sim]ea c`-i ard obrajii de ru[ine.
Wildash zmbi amabil.
- Pun pariu c` e[ti din Sydney. Paddy mi-a spus c` te
cheam` Phil. Numele meu este Venn Wildash.
- Iar al meu este Kennedy, zise Phil strngndu-i mna lui
Venn.
Bruce Cale i se adres` \nv`]`toarei pe un ton jovial:
- }i-am f`cut o surpriz` pl`cut`, domni[oar` Dempster,
nu-i a[a? S`pt`mna trecut`, tot eu ]i-am adus coletul po[tal
de la Sydney. Phil a sosit ieri la Gidgeemallawa [i s-a interesat
cum poate ajunge la Bibbenluke. M-am gndit s`-l aduc eu,
[tiind c` trebuie s` vin la ferm` dup` fiica mea.
Margaret \l trase de mn` pe tat`l ei, zicndu-i c` voia s`-i
arate castelul de nisip pe care-l construise. |ndreptndu-se
spre verand`, Bruce \i spuse lui Phil:
- Bagajele le vom c`ra mai trziu. Acum vom bea un p`h`rel
\n cinstea ta.
- Casa mi se pare destul de dr`gu]`.
- Phil mi-a povestit multe despre tine, i se adres` Bruce lui
Paddy. |ntotdeauna am avut o p`rere bun` despre
\nv`]`toarea lui Margaret.
Paddy avea senza]ia c` tr`ie[te un co[mar. Un co[mar care
nu se mai sfr[ea, fiindu-i imposibil s` se trezeasc`.
Max [i Beth \i \ntmpinar` pe verand`. Toat` lumea \l
felicit` pe Phil, iar Bruce \i spuse lui Beth:
- |mi pare r`u c` Margaret nu va mai fi eleva lui Paddy. Phil
o va lua pe logodnica lui la Sydney.
Paddy abia se ab]inea s` nu spun`:
Gre[e[ti, nu mai simt nimic pentru Phil.
Dup` ce ciocnir` un pahar, oaspe]ii [i gazdele se a[ezar` pe
scaune. Discu]ia se purta \n jurul Irenei [i a copilului ei. Paddy
[i Phil st`teau unul lng` cel`lalt. Din cnd \n cnd, Venn se
uita la \nv`]`toarea care era \ncurcat` de prezen]a lui Phil.
150 MARY ADLER
Acesta \i spuse fetei c` era bucuros c` o revede [i c` totul va
intra \n normal \n privin]a rela]iei dintre ei.
- Nu m` pot \ntoarce la tine, murmur` Paddy cu o voce
hot`rt`. }i-am scris c` nu am de gnd s` m` \ntorc la Sydney.
Venn se ridic` de pe scaun [i se duse la buc`t`rie s`-[i ia o
sticl` de bere. Cnd se \ntoarse, se a[ez` ct mai departe de
Paddy, ca [i cum n-ar fi vrut s` asculte ce-[i spuneau cei doi
\ndr`gosti]i. Cel pu]in aceasta era impresia \nv`]`toarei care
turba de furie, ascultndu-l pe Phil.
- Ce-ai spus? \l \ntrerupse ea.
- De ce nu e[ti atent`? }i-am spus c` este o mare u[urare
pentru tine c` vei sc`pa de ]inutul acesta s`lbatic. La Sydney
vei putea s` mergi la plaj`, la teatru [i la cinema. Aici mi se
pare c` sunt pe alt` lume. Nu se poate compara cu civiliza]ia
de la ora[ aceast` pustietate de la ferm`.
Paddy cl`tin` din cap.
- Mie \mi place aici. Nu vreau s` plec din Gidgeemallawa.
- Exist` posibilitatea unui transfer. Paddy, trebuie s` vii cu
mine! Te iubesc! Dup` plecarea ta, am suferit mult [i nu [tiam
ce s` fac. Diana era amabil` [i am crezut c` poate s` m`
consoleze. Dorul de tine nu s-a stins [i iat`-m` aici. Po]i s` m`
ier]i [i s` mergi cu mine la Sydney?
Fata \[i privea minile, f`r` s` deschid` buzele. Dac` n-ar fi
fost at]ia martori, s-ar fi ridicat [i l-ar fi l`sat singur pe Phil,
care-i trezea numai un sentiment de mil`.
- Nu vreau s` te gr`besc, continu` Phil. Vei r`mne la
Gidgeemallawa pn` cnd vei \ncepe [coala. Vei avea r`gazul
s` te r`zgnde[ti [i s`-]i ceri transferul la Sydney.
- Paddy mai vrei limonad`?
Tn`ra \[i ridic` ochii [i-l v`zu pe Venn \ntinzndu-i un
pahar.
- Mul]umesc, spuse fata zmbind.
- Pentru pu]in, spuse el \ntorcndu-i zmbetul. Phil ]i-am
VACAN}A DE VAR~ 151
adus o bere rece.
Paddy se gndea, \n timp ce b`rba]ii discutau, c` Wildash
este \n sfr[it lini[tit c` ea va p`r`si ferma, scutindu-l astfel de
nepl`ceri. Parc`-l auzea spunndu-i la desp`r]ire; La
revedere, Paddy. Nu m-am \n[elat \n aprecierile pe care le-am
avut fa]` de tine, nu-i a[a? E[ti o pacoste la casa omului [i nu
e[ti capabil` de sentimente adnci. Nu m-ai prostit a[a cum
te-a prostit Keith pe tine.
Wildash se scuz` c` trebuie s` se duc` la cin`, pentru c`
Agnes \l a[tepta cu masa.
- Stai mai multe zile la noi? \l \ntreb` el pe Bruce. Am aflat
c` vrei s` te \ntorci la ora[ peste cteva zile.
- |mi pare r`u c` nu pot r`mne mai mult timp la ferm`.
Mine \n zori voi p`r`si aceste meleaguri. I-am f`cut ferici]i pe
\ndr`gosti]i, iar Margaret va sta la vecinii no[tri pn` cnd
Irene se \ntoarce de la spital.
Venn d`du din cap.
- Vino, te rog, dup` cin`, \mpreun` cu Beth [i Max. Avem o
chestiune important` de discutat. Se \ntoarse spre Phil [i
Paddy [i spuse: V` doresc mult` fericire. Nu voi veni \n zori s`-
mi iau r`mas bun, a[a c` v` urez de pe acum drum bun. Sunt
sigur c` ave]i multe s` v` spune]i. M` bucur c` te-am cunos-
cut, ad`ug` el, strngndu-i mna lui Phil.
{i eu, se gndi Paddy, sim]ind c` lacrimile \i \ntunec`
privirea.
- La revedere, Paddy, ad`ug` Venn, s`rutnd-o pe obraji. A
fost o onoare s` te avem aici \n mijlocul nostru, \n aceast`
var`. L-am auzit pe Phil c`-]i vei \nainta cererea de transfer la
Sydney. Dac` m` invi]i la nunt`, voi fi fericit s` particip.
Dup` plecarea lui Venn, Paddy avea senza]ia c` toate
peran]ele ei se spulberaser`.
Copiii se duser` la culcare iar gazdele \i l`sar` pe Phil [i
Paddy s` discute \n lini[te pe verand`.
152 MARY ADLER
- Nu mi-a pl`cut c` Venn te-a s`rutat la desp`r]ire, declar`
Phil. Privirea lui nu era deloc inocent`.
Paddy respir` profund [i spuse pe un ton rece:
- Venn nu are nici o leg`tur` cu rela]ia dintre tine [i mine.
Am impresia c` n-ai \n]eles ceea ce ]i-am scris ultima dat`. Nu
trebuia s` vii aici.
- E[ti prea dur` cu mine.
- Am suferit din cauza ta, dar acum mi-a trecut. Sosirea ta la
ferm` mi-a r`pit ultimele trei zile pe care a[ fi putut s` le
petrec al`turi de Venn. Cine [tie ce s-ar fi putut \ntmpla \n
aceast` perioad`? Nu ai f`cut dect s`-mi \nt`re[ti p`rerea
despre tine. Nu neg c` te-am iubit, dar acum nu v`d nici un
motiv pentru a m` transfera la Sydney. Hot`rrea mea este s`
r`mn la Gidgeemallawa. Regret c` te fac s` suferi, dar nu
vreau s` mai discut`m despre aceste lucruri. Trebuie s` te
resemnezi [i s` m` dai uit`rii. {i eu te-am uitat cnd am primit
scrisoarea de la tine \n care m` anun]ai c` te logode[ti cu
Diana. Acum este rndul t`u s` renun]i la mine.
Phil se ridic` brusc de pe scaun.
- Vrei s` te r`zbuni pe mine? Ce-mi ceri s` fac? Nu pot s` dau
timpul \napoi. Recunosc c` mi-am pierdut capul [i c` m-am
logodit cu Diana. De ce nu m` ier]i? Eu nu te-am \ntrebat ce
ai f`cut la ferm`. D`-mi o s`rutare de \mp`care. Paddy, te
iubesc. Te rog s` fii so]ia mea.
Prea trziu, \[i spuse fata \n sinea ei. Cu cteva luni \n
urm`, Phil fusese pentru ea cea mai pre]uit` fiin]` de pe
p`mnt. Acum, rug`min]ile lui \i f`ceau r`u. |l cunoscuse pe
Venn [i descoperise ce \nseamn` adev`rata dragoste.
- Nu, Phil, nu pot accepta cererea ta.
Paddy se retrase \n camera ei, cu gndul s`-[i fac` bagajele.
Tn`ra [tia c` va trebui s` plece a doua zi.Nimeni nu-i
spusese s` r`mn` la Bibbenluke [i trebuia s` se \ntoarc` la
Gidgeemallawa \nainte de \nceperea [colii.
VACAN}A DE VAR~ 153
Beth \i promisese c` o va trezi \n zori [i Paddy \ncepu s`-[i
fac` valiza, \ntrebndu-se dac` familia Frank revenise acas`.
Dac` va g`si casa \ncuiat`, va dormi cteva zile la hotel. Singurul
ei regret la plecarea de la ferm`, era c` nu-l va mai revedea pe
Venn, l`sndu-i acestuia o impresie defavorabil`.
La cin`, Beth c`ut` s` \nveseleasc` atmosfera, adresndu-i-se
lui Paddy, care p`rea trist` [i nefericit`:
- |]i vom duce dorul, draga mea. {tiu c` nu ai mul]i prieteni
\n Australia, \ns` casa mea \]i va fi tot timpul deschis`. Am
crezut c`-l vei face pe Keith mai bun.
Fata se sim]ea stingherit`. |n curnd va p`r`si ferma [i
locuitorii ei vor uita c` o fat` cu numele Paddy Dempster \[i
petrecuse acolo vacan]a de var`. Venn se va \nsura probabil cu
Sara Lingard, a[a cum \i dest`inuise Beth. Jeanne se va
\ntoarce la prietenul ei din Sydney, iar Annette Ei bine,
Paddy nu [tia ce soart` va avea frumoasa blond` cu mintea de
copil
Dup` ce masa lu` sfr[it, Paddy se duse la culcare. Emo]iile
o epuizaser` [i fata adormi imediat. Din pricina fr`mnt`rilor
suflete[ti, se trezi brusc [i aprinse lumina: mai era o or` pn`
la miezul nop]ii. Casa era cufundat` \n lini[te. Tn`ra se
chinui s` a]ipeasc`, dar c`ldura ap`s`toare o \mpiedica s`-[i
g`seasc` somnul.
Dnd cear[aful la o parte, Paddy cobor\ din pat. Gndul
chinuitor c` nu-l va mai vedea pe Venn era insuportabil.
Trebuia s`-i vorbeasc`. Pentru ultima dat`. Intui]ia o f`cu
s` cread` c` Venn era \nc` treaz. {i-l imagina stnd pe veranda
casei, uitndu-se la stelele de pe bolta cereasc`. Wildash se
plimba nelini[tit prin gr`dina din spatele casei [i deodat`, se
\ndrept` spre bungalovul lui Max. La mijlocul drumului,
Paddy \i c`dea \n bra]e
Fata \[i puse fusta pe care o purta \n c`l`torie [i o bluz` de
bumbac, \[i puse sandalele [i p`r`si casa f`r` nici un zgomot.
154 MARY ADLER
Luna se \n`l]ase pe cer [i rev`rsa peste cmpie o lumin`
argintie. Gr`dina plin` de flori era \nmiresmat`. Tn`ra se
apropie de poarta care o desp`r]ea de casa lui Venn.
Din p`cate, previziunea ei nu se adeveri: \n curte nu era
nimeni. Fata \[i continu` drumul. Stelele p`reau ni[te globuri
aurii, iar luna sem`na cu un felinar str`lucitor. Era o noapte
pentru \ndr`gosti]i, dar ea avea impresia c` este singur` pe
lume.
Ct de mult \i va lipsi gr`dina. Aici vorbise de attea ori cu
Venn. Tot aici le cunoscuse pe surorile Duncan. Acum,
gr`dina frem`ta la adierea vntului.
Nici o lumin` nu se z`rea la casa lui Wildash. Lacrimile
\ncepur` s`-i curg` pe obraji. Ct de dezam`git` era c` nu
poate s` mai fie \mbr`]i[at` de Venn. Ah, numai o dat` s` mai
simt` buzele lui fierbin]i!
Dup` cteva momente, se hot`r\ s` se \ntoarc` la bungalov.
Pa[ii ei f`ceau s` scr]ie pietri[ul de pe alee. |n apropiere de
copacii unde Wildash o s`rutase, Paddy observ` c` un b`rbat
era sprijinit cu spatee de un trunchi.
- Venn! [opti ea [i se arunc` la pieptul lui. Spre
surprinderea ei, b`rbatul care o a[teptase nu era Venn, ci Phil.
F`r` s` spun` nimic, el o \ndep`rt` u[or Strig`tul ei,
Venn, spusese totul
A doua zi, \n zori, Paddy [i Phil se aflau lng` ma[ina lui
Bruce Cale. Wildash nu venise s`-[i ia r`mas-bun, de[i fata
sperase pn` \n ultima clip` c` el se va r`zgndi. Poate c` era
mai bine s` se despart` f`r` regrete.
Dup` ce o \mbr`]i[` pe Beth [i se l`s` s`rutat` pe obraji de
Max, Paddy intr` \n ma[in`. Gazdele ei credeau c` ea va pleca
la Sydney cu Phil [i le urar` c`l`torie pl`cut`, adresndu-le
invita]ia s` revin` la ferm`.
Fata \[i spuse c` ei nu [tiu de hot`rrea ei de a r`mne la
Gidgeemallawa. Oricum, nu se va afla la sute de kilometri
VACAN}A DE VAR~ 155
Nimeni nu-[i d`duse seama c` ea nu-l va urma pe Phil.
Aceasta p`str` o t`cere moroc`noas` tot timpul ct dur`
c`l`toria pn` la ora[
* * *
{coala re\ncepu peste o s`pt`mn` [i Paddy se \ntoarse la
elevii ei. Un tn`r profesor simpatic o invit` de dou` ori la o
cafea, dar fata \l refuz`. |n fiecare noapte petrecut` \n casa
familiei Frank, tn`ra avea co[maruri.
Gazda ei \i spuse c` nu-i pl`cea cum arat`. Vacan]a de la
Bibbenluke nu-i priise, fiindc` Paddy ar`ta tras` la fa]`, cu
cearc`ne la ochi. Fata se scuz` c` totul se datora c`ldurii.
Ce remediu putea fi pentru o inim` \ndurerat`? Tn`ra \[i
spuse c` nu sufer` din dragoste, c`utnd s` se am`geasc`
singur`. Nu Phil o f`cuse s` fie att de mhnit` [i totu[i nu
reu[ise s`-[i \nsenineze sufletul. |[i petrecuse vacan]a la
Bibbenluke, cunoscnd al]i oameni, dar acest lucru n-o aju-
tase prea mult. De atta sup`rare, Paddy se \ntreba dac` nu va
r`mne fat` b`trn`. |l refuzase a treia oar` pe Richard,
colegul ei de la [coal`, cnd acesta insistase s` fac` o plimbare
cu ma[ina. Cel mai bine era s`-[i ia o pisic` sau un cine. Fata
\[i aduse aminte de Trixie [i de locuitorii de la ferm`. Oh,
Venn nu-i d`dea pace, chiar dac` era departe de el.
Era vineri [i \nv`]`toarea se uita pe fereastra cancelariei.
Vara era pe sfr[ite [i c]iva nori grei ap`ruser` pe cer,
anun]nd furtuna. Paddy se gndi c` petrecerea pe care o
organizaser` profesorii la iarb` verde trebuia amnat`. |nc` un
sfr[it de s`pt`mn` plictisitor [i trist pentru tn`ra care
strngea lucr`rile elevilor. Voi picta un tablou, se hot`r\ ea.
- Gr`be[te-te, domni[oar` Dempster, o \ndemn` directorul
[colii, altfel vei fi udat` pn` la piele.
Cu att mai bine, \[i zise fata ie[ind \n strad`. Voi avea ce
156 MARY ADLER
face acas`. Nu mai plouase de cnd sosise \n Gidgeemallawa,
\n plin` prim`var`. Acum va ploua [i la Bibbenluke. Annette [i
Jeanne vor putea \nota \n iaz, c`ci nivelul apei va cre[te
Era \nc` z`pu[eal` [i Paddy mergea \ncet c`tre casa familiei
Frank. Cteva pic`turi \i udar` rochia de bumbac. Intrnd \n
hol, fata auzi pianul la care cnta un elev de-al gazdei sale.
- Paddy, ai un musafir! o strig` doamna Frank cnd Paddy
ajunse \n dreptul u[ii deschise de la sufragerie. L-am poftit pe
verand`.
Tn`ra se \ndrept` spre gr`dina din spatele casei [i se opri
cnd z`ri persoana care o a[tepta.
Venn se ridic` de pe scaun [i-i adres` un zmbet cald. De
emo]ie, Paddy nu \n]elese ce-i spusese b`rbatul pe care-l iubea
din toat` inima. Un zgomot puternic \i r`sun` \n urechi [i fata
avu impresia c` este inima ei care b`tea, pn` cnd \[i d`du
seama c` era r`p`itul ploii pe acoperi[ul de tabl`. Totul i se
p`rea un vis frumos. Nu sperase s`-l revad` pe Venn. Privirea
ei fixat` pe chipul lui frumos, descoperi dou` cute noi \n jurul
gurii.
- De ce ai venit? De ce m-ai a[teptat? \l \ntreb` ea, cu o voce
gtuit` de emo]ie de parc` el ar fi fost o apari]ie din alt` lume.
El nu r`spunse [i se apropie la doi pa[i de ea. Dup` cteva
momente de t`cere, Venn rosti pe un ton deta[at:
- Le-am condus pe surorile Duncan la tren. Jeanne \[i va
relua activitatea \n cadrul casei de mod`, iar Annette
Paddy avea inima ct un purice, a[teptnd s` aud` c`
Annette se dusese la Sydney pentru a-[i cump`ra rochia de
mireas`. Nu va fi frumoasa blond` so]ia lui Wildash?
- Annette se va duce \n Noua Zeeland`, \mpreun` cu Agnes.
Tn`ra fat` f`cu ochii mari [i el ad`ug`:
- De ce te ui]i a[a de mirat` la mine? Am trecut pe la famil-
ia Cale s`-l v`d pe fr`]iorul lui Margaret [i am aflat c` ai r`mas
aici. Am crezut c` e[ti deja la Sydney.
VACAN}A DE VAR~ 157
- Nu mi-am cerut transferul.
Venn \i lu` mna stng`, uitndu-se dup` verighet`, [i
observ` c` degetele ei erau p`tate cu cerneal`.
- N-am [tiut c` e[ti stngace, Paddy. Mai am multe de
\nv`]at despre tine, nu-i a[a?
Tn`ra frem`ta din tot trupul [i se ab]inea s` nu strige:
S`rut`-m`, Venn, s`rut`-m`!
|n mod ciudat, el se aplec` [i o \mbr`]i[` tandru.
- Oh, Doamne, ce dor mi-a fost de tine! murmur` Venn
dup` ce o s`rut` pe buze. Te iubesc, Paddy. Dup` plecarea ta,
n-am avut nici un moment de lini[te, parc` a[ fi fost bolnav.
Nu-mi g`seam locul [i m` fr`mntam c` te-am pierdut. Am
vrut s` te rog s` r`mi la ferm`, pentru a m` cunoa[te mai
bine, dar sosirea lui Phil m-a \mpiedicat s` fiu \ndr`zne]. Nici
tu nu m-ai \ncurajat
Ochii lui alba[tri aveau o expresie duioas` [i str`luceau ca
dou` pietre pre]ioase. Paddy nu [tia dac` viseaz` sau dac`
aude cu adev`rat vorbele lui.
- De ce nu te-ai m`ritat cu Phil Kennedy?
- Deoarece nu-l mai iubesc Eu
- Vrei s` spui c` eu ]i-am schimbat hot`rrea?
- Mai mult sau mai pu]in. Nu eu l-am chemat pe Phil.
- Nu mi-ai spus dac`
- Da, Venn, te iubesc.
El o s`rut` din nou. Paddy avea senza]ia c` plute[te.
Zgomotul ploii era blnd [i lini[titor.
- E[ti att de frumoas`, murmur` Venn. Parc` a[ fi luat foc.
Suntem ni[te alchimi[ti ai dragostei.
Paddy d`du din cap. Aceea[i senza]ie o avea [i ea.
- Cred c` vrei s` afli ce mai face Annette. Anul trecut, ea a
cunoscut un tn`r, \n Sydney, [i s-a \ndr`gostit de el. Cel mai
bine pentru ea este ca Paul - acesta este numele lui s-o ia de
so]ie. P`rin]ii lui sunt de acord [i nu mai r`mne dect ca
158 MARY ADLER
Annette s`-i r`spund` la scrisori. Agnes le-a scris p`rin]ilor lui
Paul [i a[teapt` r`spuns de la ei.
- |i doresc mult` fericire, zise Paddy.
- Apropo de nunt`, vrei s` te m`ri]i cu mine? S` nu
\ndr`zne[ti s` refuzi!
- Nu te teme, vreau s` fiu nevasta ta, Venn. Nu [tiu dac` voi
putea s-o \nlocuiesc pe Peggy
Venn \i cuprinse talia cu un bra] [i declar` pe un ton serios:
- Te iubesc, Paddy. M-ai f`cut s` iubesc din nou. Dragostea
este lucrul cel mai frumos de pe lume. N-am crezut c` m` voi
\ndr`gosti de alt` femeie. Nu-]i face griji, draga mea. Te voi
iubi pn` la moarte. De-abia a[tept s` fii so]ia mea.
Dup` o pauz`, el zmbi [i o \ntreb`:
- Ce dorin]` vrei s`-]i \ndeplinesc?
- S`rut`-m`, Venn, s`rut`-m`
Sfr[it
VACAN}A DE VAR~ 159

S-ar putea să vă placă și