Sunteți pe pagina 1din 2

INTERVIU CU ÎNTREBĂRI MANAGER RU 200

9
MASTER COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞI RESURSE UMANE
FORMA: BOLOGNA; ANUL 2008-2009; GRUPA – 2
IORGA (BADEA) MARIANNE ALINA

TEMĂ

INTERVIU CU ÎNTREBĂRI SEMNIFICATIVE


PENTRU DEPARTAJAREA
CANDIDAŢILOR LA POSTUL DE MANAGER
RESURSE UMANE

1
INTERVIU CU ÎNTREBĂRI MANAGER RU 200
9
1. Cum veţi influenţa pe cineva să fie de acord cu ideile dvs.?
2. Cum a-ţi convinge oamenii să vă împărtăşească punctul de vedere?
3. Ce faceţi când ştiţi că aveţi dreptate şi alţii nu sunt de acord cu dvs.?
4. Cum a-ţi fost evaluat la ultimul loc de muncă?
5. Descrieţi o situaţie despre ultimul loc de muncă în care nu sunteţi mândru.
6. Cum vă descurcaţi cu oamenii care sunt critici? (Cum vă descurcaţi cu
respingerea?)
7. Cât de eficienţi sunteţi în situaţiile în care lucraţi sub presiune?
8. Cât de departe vă aşteptaţi să avansaţi dvs. în această companie?
9. Ce consideraţi că este mai valoros, un salariu mare la locul de muncă sau
recunoaşterea şi avansarea?
10. Cum v-aţi îmbunătăţit dvs. procesul de planificare a sarcinilor în ultimii ani?
11. Cum aveţi de gând să împiedicaţi eşecurile să nu se producă din nou?
12. Ce ajustări vă aşteptaţi să se facă în acest loc de muncă, deoarece acesta este
atât de diferit de locul de muncă unde a-ţi lucrat dumneavoastră, din punct de
vedere al ocupării forţei de muncă?
13. Ce schimbări credeţi că ar trebui să se facă în aceast domeniu pentru ca
organizaţia să rămână competitivă?
14. Descrieţi ce alte activităţi extra-profesionale aveţi.

Bibliografia temei:
- www.scribd.com/doc/10151997/Revista-de-Psihologie-Organizat-5/6-2003
-15.04.2009

S-ar putea să vă placă și