Sunteți pe pagina 1din 5

Transformata Laplace

(Note de Seminar)

Silvia - Otilia Corduneanu

1 Not¸iuni Teoretice

Definit¸ia 1.1 Funct¸ia f : R C se nume¸ste funct¸ie original dac˘a

(1) (t (−∞, 0))(f (t) = 0)

(2) Pe orice interval de lungime finit˘a funct¸ia f are cel mult un num˘ar

finit de puncte de discontinuitate, iar acestea sunt de spet¸a ˆıntˆai.

(3) (M 0)(p 0 0)(t R) |f(t)| ≤ Me p 0 t

Definit¸ia 1.2 Fie f o funct¸ie original. Se nume¸ste transformata Laplace a

funct¸iei f , (imaginea Laplace a funct¸iei f ), funct¸ia F : D C C definit˘a

prin

F(s) = f(t)e st dt,

(1.1)

0

unde

D = {s C | Re s > p 0 }.

Observat¸ia 1.1 Funct¸ia F : D C C definit˘a ˆın relat¸ia (1.1) verific˘a

inegalitatea

(s D) |F(s)| ≤

Re s p 0

M

Notat¸ia 1.1 Not˘am funct¸ia F : D C C definit˘a ˆın relat¸ia (1.1) prin

F (s) = L(f (t))(s).

(1.2)

Num˘arul p 0 se nume¸ste indicele de cre¸stere al funct¸iei f .

1

Note de Seminar

2

Avˆand transformata Laplace F (s) = L(f (t))(s) corespunz˘atoare funct¸iei

original f , putem determina funct¸ia f ¸si not˘am operat¸ia de trecere de la

imagine la original prin

 

f(t) = L 1 (F (s))(t).

(1.3)

Se mai utilizeaz˘a notat¸ia

 

f (t) ←→ L(f (t))(s).

 

Exemplul 1.1 Consider˘am funct¸ia unitate a lui Heaviside

 

0,

t < 0,

η(t) =

1

2 ,

t = 0,

1,

t > 0

Funct¸ia η este o funct¸ie original ¸si are indicele de cre¸stere p 0 = 0.

Din

Definit¸ia 1.2 rezult˘a

L(η(t))(s) = 1

s .

Observat¸ia 1.2 Deoarece prima condit¸ie din Definit¸ia 1.1 nu este ˆın general

ˆındeplinit˘a, ˆın calculul transformatei Laplace, vom considera c˘a orice funct¸ie

f : R C este ˆın prealabil ˆınmult¸it˘a cu funct¸ia η ¸si notat˘a apoi tot cu f .

Exemplul 1.2 Consider˘am λ C ¸si funct¸ia

f(t) = e λt ,

t R.

Funct¸ia f este o funct¸ie original ¸si are indicele de cre¸stere p 0 = max{0, Reλ}.

Din Definit¸ia 1.2 rezult˘a

L(f (t))(s) =

1

s λ .

Propozit¸ia 1.1 Dac˘a f ¸si g sunt funct¸ii original iar α C, β C atunci

L [αf (t) + βg(t)] (s) = αL[f (t)](s) + βL[g(t)](s).

Propozit¸ia 1.2 Dac˘a f este o funct¸ie original iar α > 0 atunci

1

L [f (αt)] (s) = α L[f (t)]

α .

s

Note de Seminar

3

Propozit¸ia 1.3 Dac˘a f este o funct¸ie original iar λ C atunci

L[e λt f (t)](s) = L [f (t)] (s λ).

Propozit¸ia 1.4 Dac˘a f este o funct¸ie original iar F este transformata

Laplace a funct¸iei f , atunci pentru orice n N avem

L[(t) n f (t)](s) = F (n) (s).

Propozit¸ia 1.5 Fie n N ¸si f o funct¸ie original, astfel ˆıncˆat derivatele

f , f ,

Presupunem c˘a f (0), f (0),

ale funct¸iilor f, f ,

f , atunci

, f (n1) . Dac˘a F este transformata Laplace a funct¸iei

, f (n1) (0) sunt limitele la dreapta ˆın origine

, f (n) sunt de asemenea funct¸ii original.

L[f (n) (t)](s) = s n F(s) s n1 f (0) + s n2 f (0) +

+ f (n1) (0) .

Propozit¸ia 1.6 Dac˘a f ¸si g sunt funct¸ii original iar F ¸si G sunt transfor-

matele Laplace ale funct¸iilor f ¸si g, atunci

L[(f g)(t)](s) = F (s)G(s),

unde

(f g)(t) = t f (τ )g(t τ )dτ.

0

(1.4)

Observat¸ia 1.3 Operat¸ia definit˘a ˆın relat¸ia (1.4) se nume¸ste produs de

convolut¸ie al funct¸iilor f ¸si g.

Fie λ C, α > 0 ¸si n N . Urm˘atorul tabel cont¸ine transformate Laplace

calculate cu ajutorul definit¸iilor ¸si rezultatelor de mai sus:

η(t) ←→ 1

s

e λt ←→

1

s λ

cos αt ←→

s

s 2 + α 2

sin αt ←→

α

s 2 + α 2

t n ←→

n!

s n+1

Note de Seminar

4

Exercit¸iul 1 S˘a se rezolve problema Cauchy

x (t) 6x (t) + 11x (t) 6x(t) = e 4t

  x(0) = x (0) = 0,

x (0) = 1.

Solut¸ie. Consider˘am

x(t) ←→ X(s).

Conform Propozit¸iei 1.5 rezult˘a

(1.5)

x (t) ←→ s 3 X(s) s 2 x(0) + sx (0) + x (0) = s 3 X(s) 1

x (t) ←→ s 2 X(s) (sx(0) + x (0)) = s 2 X(s)

x (t) ←→ sX(s) x(0) = sX(s)

Aplicˆand transformata Laplace ecuat¸iei diferent¸iale din (1.5) obt¸inem ecuat¸ia

operat¸ional˘a

¸si mai departe

Deoarece

rezult˘a

X(s) s 3 6s 2 + 11s 6 1 =

1

s 4

X(s) =

1

(s 1)(s 2)(s 4) .

X(s) = 1

3 s 1 1 s 2 + 6 s 4 ,

1

1

1

1

2

x(t) = 1 3 e t

1

2 e 2t + 1

6 e 4t .

Exercit¸iul 2 S˘a se rezolve ecuat¸ia integral˘a

f (t) = sin t t (t τ )f (τ )dτ.

0

Solut¸ie. Consider˘am

Din (1.6) rezult˘a

¸si mai departe

f(t) ←→ F(s).

F(s) =

1 + 1

s

2

F(s)

F(s) =

s 2

(s 2

+

1) 2 .

1

s

2

(1.6)

Note de Seminar

5

Not˘am g(t) = cos t. Deoarece

cos t ←→

s

s 2 + 1 ,

obt¸inem

f (t) = (g g)(t) = t cos τ cos(t τ )= 2 (sin t + t cos t) .

0

1

2 Exercit¸ii propuse

Exercit¸iul 3 S˘a se rezolve problema Cauchy


x (t) + 6x (t) + 9x(t) = 9e 3t

x(0) = x (0) = 0.

(2.1)

Exercit¸iul 4 S˘a se rezolve problema Cauchy

  x (t) 3x (t) + 2x (t) = cos t

x(0) = x (0) = 0,

x (0) = 1.

(2.2)

Exercit¸iul 5 S˘a se rezolve ecuat¸ia integral˘a

t 3 = t (t τ) 2 f (τ )dτ.

0

(2.3)