Sunteți pe pagina 1din 6

Epiteliile glandulare

-Epitelii specializate in indeplini rea a 2 functii : secre tie(sinteza unui


anumit produs) si excretie (cap acitate a de a elimina acest produs).
-In functie de locul in care este eliminat produsul de secretie glandele
se impart in 2 mari categ. anume :
1. Glande exocrine, care isi varsa produsul de secretie fi e la supraf.
corpului fi ei in interiorul unor cavi. ale visce relor.
2. Glandele endocrine, isi varsa p rodusul de secretie direct in sange.

Glandele exocrine
-Din punct de vedere histologic, ele sunt caract. din prezenta a doua
parti componente:
1. Componenta secretorie, se numeste adenomer. Ea este incojurata
si delimitata la ext. de o membrana bazala (glandilem).
2. Ductul excretor (canalul).
Glande unicelulare (adenomer din celula unica)(celula caliciforma),
glande pluricelulare.

Celula caliciforma este prezenta atat in epiteliul tubului digestiv (in


spec. in intestin subtire si gros) este prezenta si printre celulele
epiteliului respirator.
-Aceasta celula poate fi recunoscuta dupa urm. caract. microscopice:

Are polul apical dilatat.


Polul bazal ingust(efi lat).
La polul bazal este localizat nucleul ovalar.
Membr. celulara este prevazuta in polul apical cu microvili subtiri
si scurti.
In citoplasma celulei sunt prezente numeroase org anite, este o
citoplasma intens bazofi la peri-nuclear, contine RER bine
dezvoltat, ribosomi si mitocondrii.
Aceste organite sunt localizate predominant perinuclear, in polul
bazal.
Polul apical este ocupat de numeroase granule secretorii, granule
care contin mucus, si care confera un aspect spumos, vacuolar
citoplasmei apicale.

Mucusul este o glicop roteina care se elimina prin exocitoza, pe


supraf ata epiteliului inconjurator, rolul principal al mucusului este
acela de lubrefi ere si p rotectie.
In coloratia de rutina H.E celula apare cu aspect dilatat, si foarte
palida, datorita faptului ca mucusul se dizolva in timpul obtinerii
preparatului histologic.
Coloratiile speciale de evidentiere a mucusului sunt coloratia PAS
(acid periodic Schiff ), este un reactiv prin care se evidentiaza
continutul in zaharuri al acestor glicop roteine mucusul apare
colorat in roz.
Coloratia cu mucicarmin care evidentiaza mucusul in rosu intens.

Categoria glandelor exocrine pluricelulare pt studiul carora folosim mai


multe tipuri de clasifi cari:
-Clasifi carea care tine cont de aspectul ductului excretor include 2
tipuri de glande :
1. glande simple, cu canal excretor neramifi cat.
2. glande in care canalul excre tor este puternic ramifi cat si le
denumim glande compuse.
-Clasifi care dupa forma adenomerului:
1. Glande tubulare in care adenomerul are forma de eprubeta (tub).
2. Glande acinoase in care forma adenomerului este caracterizata de
prezenta acinilor (structuri rotund ovalare) aseman atoare unui
ciorchine de strugu re.
3. Glande alveolare cu adenomerul sacciform.

Glandele tubulare :
Include mai multe subtipuri:

Glande tubulare drepte: glandele intestinale (cripte Lieberkuhn)


Glande tubulare sinuoase: glandele de la niv. pilorului (gastrice),
sau glandele endometriale din faza secretorie a mucoasei uterine.
Glandele tubulare ramifi cate: glandele Bruner din intestin
subtire/duoden si glande din submucoasa esofagiana.
Glandele tubulo -glomerulate: glanda sudoripara de la nivelul
tegumentului.

Glandele acinoase :

-Au adenomerul format din unitati secretorii numite acini, iar in functie
de produsul de secretie acinii pot fi :,

se rosi, p roduc zimogen,


mucosi care p roduc mucus,
acini mixti care sintetizeaza ambele produse de secretie.

Acinul seros
-Este cel mai mic, are forma sferica si un lumen extrem de ingust, de
forma stelata si greu de identifi cat in microscopia optica.
-Acest acin este alcatuit la randul lui din celule secretorii, asezate pe
un glandilem, celulele secretorii au forma piramidala, delimiteaza
lumenul acinului prin polul apical, fi ecare celula prezinta un nucleu
rotund situat in treimea bazala, iar citoplasma acesto celule este intens
bazofi la perinuclear.
-Citoplasma perinucleara contine organite, implicate in sinteza proteica
(ribozomi, RER si aparat golgi). Ribozomii si RER contin acizi astfel se
explica afi nitatea pt. colorantul bazic (hematoxilina)
-In polul apical citoplasma este acidofi la si este ocupata de numeroase
granulatii secretorii, granule care contin produsul de secretie, numit
zimogen.
-Zimogenul este o secretie apoasa caract. printr- un continut mare de
enzime, respectiv proteine.
-Membrana celulara prezinta pe fetele laterale complexe jonctionale,
iar in polul bazal prezinta nume roase invaginatii care pot ad apostii
siruri paralele de mitocondrii.

Acinul mucos
-Are tot forma sferica, dar dimensiuni mai mari decat acinul seros.
-Lumenul este rotund si usor de identifi cat in M.O.
-Celulele secretorii care alcatuiesc acinul sunt de forma trapezoidala,
au nucleu lenticular aplatizat, ap roape de glandilem, iar citoplasma
este condensata perinuclear, contine RER si mitocondrii, restul celulei
cu exceptia zonei perinucleare, este ocupat de vezicule secre torii
continand mucus, (fi ind liposolubile in HE nu au afi nitate) aspectul
acinului fi ind palid.

-Sunt p rezente cisterne de aparat golgi.


-Membrana celulara prezinta pe fetele laterale complexe jonctionale.

Acinul Mixt
-Este cel mai mare dintre toti acinii, are o forma neregulata, fi ind alc.
dintr- o baza de celule cu secretie mucoasa la care se ad auga un grup
de celule de forma semilunara, celule cu secre tie se roasa( care produ c
zimogen).
-Acest grup de tip se ros se numeste semiluna lui Gianuzzi.
-Atat cel. mucoase cat si cel. se roase isi varsa produsul de secretie in
acelasi lumen.

*In toate tipurile de acini exista un alt tip celular. Celulele mio epiteliale. Sunt localizate intre polul bazal al celulelor secretorii si
glandilem (membrana bazala a acinului). Pre fi xul mio denota
capacitatea contractila a acestei celule. Au in citoplasma miofi lamente
de actina, iar prin contractia acestor celule este favorizata eliminarea
produsului de secretie in lumenul acinului.

Localizare:
-Exista glande acinoase alc. exclusiv din acini serosi :

glanda parotida,
glanda lacrimala,
pancre asul exocrin,
glandele ebner (glande mici acinoase din acini seroasi).

-Acinii mucosi, Glande alcatuite exclusiv din acinii mucosi (rare):

Glande Weber (glande salivare mici).

-Acini mixti, intra in alc. glandelor mixte, alaturi de acini serosi si


mucosi :

glanda salivara submandibulara (mixta dar p redominant seroasa),


glanda salivara sublinguala (mixta dar p redominant mucoasa).

Glandele alveolare cu adenomer sacciform :


-Contin o portiune secretorie dilatata, continuata cu un duct excretor
scurt care se mai numeste si gatul glandei.
-In aceasta categorie sunt incluse 2 tipuri de glande:
1. glanda sebacee, se mai numeste si glanda alveolara plina,
deoarece adenomerul este ocupat de celule secretorii.
2. glanda prostata, considerata o glanda alveolara goala, deoarece
lumenul adenomerului este liber, sau odata cu varsta poate fi
ocupat de concretiunile p rostatice.

Clasifi care a glandelor in functie de mod alitatea de secretie si excretie:


-Include 3 tipuri de glande:
1. Glandele merocrine (maj. glandelor exocrine) celula secretorie
isi elibere aza produsul de secre tie prin exocitoza in timpul
excretiei, celula nu este afectata structural/morfologic si poate
reincepe imediat un nou ciclu secretor.
2. Glandele holocrine , celula acumuleaza in citoplasma p roprie
material specifi c, iar in momentul in care, celula este plina cu
acest material, intre aga celula imp reuna cu continutul sau este
eliminata din glanda sub forma p rodusului de secretie al
glandelor. De aici rezulta ca in produsul de excretie are loc o
pierdere celulara care insa este inlocuita prin diviziuni mitotice
ale celulelor localizate de obicei la gatul glandei, in ductul
excretor.
3. Glande apocrine/holomenocrine - in momentul excretiei numai
polul apical al celulei secretorii se desprinde si se pierde o data
cu continutul celular si pentru a incepe un nou ciclu secretor este
necesara o perioada de latenta in care celula sa isi refaca

membrana si polul apical(glanda mamara in lactatie, glanda


sebacee).
Glande endocrine :
- Glande in care isi elibereaz a produsul de secre tie direct in sange.
-Lipsite de duct excre tor .
-Produsul de secretie se numeste hormon.
-Actioneaza exclusiv asupra unor celule tinta.

-Celulele tinta din punct de vede re histologic se clasifi ca in :


1. Glande cord onale celulele secretorii sunt dispuse in
siruri/cordoane (adenohipofi z a, paratiroidele, suprarenalele,
insulele Lagerhans din pancreas).
2. Glandele foliculare/veziculoase celulele secretorii sunt formate
din unitati rotund- oveolare numite foliculi. Delimiteaza o
cavitatea plina cu un material coloid si se stocheaza pre cursori
hormonali (glanda tiroida).
3. Glandele interstitiale/difuze prezinta grupuri de celule
secretorii, localizate in parenchimul unor organe altele decat
glandele endocrine (cel. Leydig din testicul alcatuiesc glandele
interstitiului testicular; glande interstitiale a ovulului formate din
celule cu secretie endocrina, produsul de excretie
estrogen/progeste ron).