Sunteți pe pagina 1din 1

Definitia si trasaturile contenciosului administrativ

Contenciosul administrativ reprezinta totalitatea litigiilor dintre autoritatile publice si cei


vatamati in drepturile si interesele lor legitime, litigii ce izvorasc din acte administrative tipice
si asimilate, considerate ilegale si care sunt de competenta sectiilor de contencios
administrativ ale instantelor judecatoresti.

E de 2 tipuri:

- Subiectiv reclamantul, prin actiunea introdusa solicita instantei judecatoresti sa


solutioneze o problema referitoare la un drept subiectiv sau interes legitim personal, in
sensul ca un act administrativ tipic sau asimilat a adus atingere unei situatii juridice
subiective
- Obiectiv reclamantul urmareste sa apere un drept obiectiv sau un interes legitim
public; instanta va verifica daca aduce atingeri unor drepturi care decurg din situatii
juridice cu caracter general si impersonal ori daca s-a lezat starea de legalitate generala

Trasaturi:

1) Obiectul se ataca in contencios: actul administrativ propriu-zis si actul administrativ


asimilat + posibilitatea de a ataca si acte administrative cu caracter jursidictional; nu
poate consta in acordarea de despagubiri fara sa se solicite si anularea actului sau
obligarea la emiterea lui
2) Calitatea partilor potrivit art 52 din Constitutie, revine persoanei vatamate intr-un
drept al sau ori intr-un interes legitim. In cadrul actiunilor in contencios administrativ
pot fi atacate actele autoritatilor publice, iar acestea vor avea calitatea de parat. Sunt
asimilate autoritatilor publice si persoanele juridice de drept privat care au obtinut
statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public
3) Reprezinta un contencios de plina jursidictie judecatorul nu se limiteaza la
anularea actului ilegal, ci poate ordona si alte masuri, cum ar fi recunoasterea unor
drepturi subiective, restituiri, integrari, despagubiri sau chiar reformarea unui act
administrativ
4) Caracterul obligatoriu al procedurii administrative prealabile persoana care se
considera vatamata trebuie sa solicite autoritatii emitente in termen de 30 de zile de la
data comunicarii actului revocare, in tot sau in parte, a actului vatamator
5) Dublul grad de jurisdictie (fond si recurs) se judeca in cadrul sectiilor specializate
de contencios administrativ existente la nivelul tribunalelor, Curtilor de Apel sau a
ICCJ
6) Posibilitatea ca actiunea sa fie formulata si personal impotriva functionarului
care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvarii cererii, dar numai cu
conditia de a se cere despagubiri
7) Posibilitatea instantei de a-l amenda pe conducatorul autoritatii publice pentru
fiecare zi de intarziere daca nu trimite lucrarile cerute la termenul stabilit