Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE

AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL GH. RDUCAN


DIN SATUL GRINUI, RAIONUL OCNIA

COORDONAT:APROBAT:
ef lucrul educativ Directorul adjunct
______________ E. Nichitoi ____________ P. Percic
_______________ 2014 ___ _________ 2014

pentru anul de studii 2014-2015


Grupa TC-3
Diriginte: CARABIN ELENA
Examinat:
La edina Catedrei
Diriginilori pedagogului social
___ ___________ 2014
Proces verbal nr. ___
V. Ciuntu ___________
Grinui, 2014

AGENDA DIRIGINTELUI
Numeleiprenumele_______________________________
Grupa _______________
Colegiul ________________________________

MOTO
Eusuntcopilul.
Tuiinminile tale destinulmeu.Tudetermini, nceamai mare
msur, dacvoireuisauvoieuanviat !D-mi, terog, acelelucruri
care smndreptesprefericire. Educ-m, terog, ca s pot fi o
binecuvntarepentrulume !"
(din Child's Appels, Mamie Gepe Cole)

ARGUMENT
Agendadirigintelui ", conceputnaceastformdorimsreprezinte un utilifacil
instrument de lucrupentruprofesoruldiriginte.
nrealizarealui am pornit de la legislaianvigoare care
reglementeazmuncadiriginteluinscoali ne-am raportat permanent la
indicaiilemetodicecuprinsenliteraturapedagogicipsihologic,literatur care
vizeazmetodologiaactivitii educative.
Pentru a asiguraunitateaicontinuitateamuncii educative desfurat la clasa de
elevi, caietul a fostconceputpeani, oferindposibilitatea de consemnare a
datelorchiarncazulreorganizriiclaselorpeparcursulanilorcolari .
De asemenea, caietulpoate fi utilizatpeparcursul a4
anicolarichiarncondiiilencadrriidiferite a diriginilor de la un an la altul
(nsituaiideosebite, cndcadreledidactice nu sunttitulare).
nacestcaz,caietultrebuiepredatconduceriilasfritulanuluicolar, pentru a putea fi
preluat de nouldirigintenanulurmtor.
nstructurareacaietului ne-am strduitsprevedemvariantepentruconsemnarea,
pectposibil, a tuturoraspectelormuncii educative, asigurndu-
ivalabilitateapentruciclulgimnazialiliceal; precumipentrunvmntulseral, dar
care necesitauneleadaptrice le pot realizadiriginii.
Pentru a dobndioperativitateipentru a fi completat cu uurin de toatecategoriile
de personal didactic, caietuloferpuncte de sprijinpentrufiecare aspect al
munciieducative .
Pentrucompletareatabelelor cu numeleelevilor , se vantocmi un tabel cu
eleviiGRUPEI ,care apoi se copientoatetabelele.
Fiaindividual se vamultiplicapentrufiecareelev .

CUPRINS

1. STRUCTURA ANULUI COLAR


2. COLECTIVUL GRUPEI
3. COLECTIVUL DIDACTIC AL GRUPEI
4. RESPONSABILITI N CADRUL COLECTIVULUI
5. OBIECTIVELE ACTIVITII EDUCATIVE
6. SARCINILE DIRIGINTELUI
7. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENIE
8. SITUAIA LA NVTUR I A ABSENELOR
9. ELEVII CU REZULTATE DEOSEBITE N ACTIVITATEA
COLAR I EXTRACOLAR
10. SITUAIA ELEVILOR PROBLEM
11. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAA COLECTIVULUI
12. ACTIVITI EXTRACOLARE
13. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PRINII
14. PLANIFICAREA EDINELOR CU PRINII
15. DAREA DE SEAMA (despreactivitateadirigintelui de
gruppentruanul de studii)
16. CONSTATRI ALE EFULUI LUCRULUI EDUCATIV
17. FIELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR
1. STRUCTURA ANULUI COLAR
Componentelestructurale Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Semestrul I
examene i
concursuri

Semestrul al II-lea

examene i
concursuri
2. COLECTIVUL GRUPEI
Nr. Numeleiprenumele Datai Prenumele Ocupaie, Adresa Obs.
crt. loculnaterii prinilor locdemunc familiei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3. COLECTIVUL DIDACTIC AL GRUPEI
Numeleprofesorului
Nr. Obiectul de
Crt. nvmnt Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4

1. Limbaromn

2. Limbarus

3. Limbafrancez

4. Limbaenglez

5. Limba.

6. Istoria

7. Geografie

8. Matematic

9. Fizic

10.. Chimie

11. Biologie

12. Educaiafizic

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24
25
4. RESPONSABILITI
a) ALE ELEVILOR
Nr. Responsabiliti Numeleiprenumeleelevilor
crt. Anulcolar Anulcolar Anulcolar Anulcolar
20__ 20 20__20__ 20__20__ 20__20__
__
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
efulGRUPEI
Lociitor
Casier
Raspunztordeteren
Raspunztorsportiv
Raspunztordecatalog

Consiliulelevilor

b) ALE PRINILOR
Nr. Responsabiliti Numeleiprenumeleelevilor
crt. Anulcolar Anulcolar Anulcolar Anulcolar
20__ 20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
efulcomitetului
Membru
Membru
Membrunconsiliul de
administraie
5. OBIECTIVELE ACTIVITII EDUCATIVE

1. Dezvoltarearespectuluifa de sine iaatitudinilorpozitivefa


de propriapersoan

2. Dezvoltareaabilitilorinterpersonalenecesarencoal,
nfamilie, ngrupul de prieteniincarier

3. Utilizareaabilitilor de management al
informaiilorpentruobinereaperformaneiiasigurareasuccesulu
i

4. Dezvoltarearesurselorpersonaleimanagementulofertelor de
educaieiprofesionalepentruplanificareacariereiiadaptareaopt
im la cerinelepieeimuncii

5. Dezvoltareaabilitilor de management al stilului de via


6. SARCINILE DIRIGINTELUI

- organizeaz, conduce idesfoaractiviti educative cu clasa


la care a fostnumitdiriginte;

- urmrete cum se asigurordinea,


cureniaiatmosferageneralnsala de clascei-a
fostrepartizat;

- sepreocup de cunoatereaelevilori a GRUPEI;

- consiliazeleviiipriniiacestoranprobleme de nvare, de
via, de integraresocial;

- sprijinorientareacolariprofesional;

- reprezinteleviincolectivul didactic iinelegtura cu


profesorii care predau la
clasnvedereaoptimizriieforturiloracestora;

- inelegtura cu priniielevilor, comunic periodic


familieisituaia la nvturidisciplin;

- acordnotele la purtare, iarcndestecazul,


supunesituaiadisciplinardezbateriiconsiliuluiprofesoral;

- completeaz, ncondiiigraficecorespunztoare,
catalogulGRUPEI;
- urmretetranscriereamediilornregistrulmatricol, att la
sfritulanuluicolar, ctidupexamenele de corigen;
- completeazcaietuldirigintelui.
7. PROIECTAREA DE LUNG DURAT A ORELOR EDUCATIVE
Nr. Nr. Competene Coninut Tehnologii de Data
d/o de tematic predare/ nvare
ore
Capitolul I
Formarea conceptului de sine
1. 1 Formarea abilitilor de n grup, fie de 01.09
responsabilitate lucru
2. 1 nv cum s nv n grup, frontal, 08.09
individual.
3. 1 Bune maniere Fie de lucru 15.09
4. 1 Formarea deprinderilor Criza de identitate i Mas rotund,
respectului de sine respectul de sine discui dezbateri
5. 1 Formarea valorilor umane, Familia-izvorul meu cu Convorbiri, studiu
pilon al societii dragoste de caz

6. 1 Valori n care cred Activitate pe grup


7. 1 Imagineadesine Conversatia, jocul
Aplicarea principilor unei de rol, jocul
comunicri interpersonale didactic,
pozitive braimstormingul,
muncaindependenta,
8. 1 Planulmeudeviata Fie delucru

9. 1 Identificarea valorilor, Libertate i libertism Mas rotund,


formarea valorilor discuii, dezbateri
independente fiinei umane
10. 1 Contientizarea propriilor Tradarea, laitatea i Discuie dirijat
valori i defectelor sale. frnicia Fie de lucru
Capitolul II
Formarea trebuinelor de
auto-
realizare

1. 1 Contientizarea raportului Munca i realizarea Mas rotund,


muncii n realizarea personal discuii, convorbiri,
personal dezbateri
2. 1 Formarea deprinderilor i Respectul de sine i Discuii, dezbateri
respectul de sine atrnarea fa de cei din jur
3. 1 S contientizeze valorile Comorile sufletului Discuii, studiu de
umane ,formarea caz
4. 1 deprinderilor de Colegialitate sau prietenie? Fie de lucru, n
cunoatere a normelor de grup, individual
etichet
5. 1 Sa identifice Banii si... stresul Mas rotund,
asemanarile/deosebirile discuii, dezbateri
dintre stres si starea
normala
6. 1 S-i formeze deprinderi Educaia pentru munca de
de planificare eficient a calitate
activitilor zilnice

7. 1 S ineleag importana Educatia pentru valori Conversaia,


valorilor materiale i problematizarea,
spirituale mind-map
Capitolul III
Formarea abilitilor de
automanagement
1. 1 Adolescena etapa
shimbrilor n organism
2 1 Combaterea formelor de Agresivitatea, abuzul i Convorbiri, studiu
agresivitate i modul de violena de caz
prevenire
3. 1 S descopere modaliti Comunicarea prin gesturi,
noi, creative de autoexprimarea, modele de
autoexprimare comportament
4. 1 Formarea si dezvoltarea Omul potrivit la locul Discuii, dezbateri
capacitatii decizionale. potrivit
5. 1 Formareaaptitudiniloriach Ascultceeacespun ! - Mas rotund, fie
iziionareacunotineloria Sfiitolerant ! de lucru, teste
6 1 bilitilor de Ziua pamantului Lucrul n grup
interrelaionare,
nvedereadezvoltriiperson
ale

7. 1 Formareaunuisistem de Criteriinalegereaprofesiei Mas rotund,


atitudinirealisteivaloriade discuii, dezbateri
cvatepentrurealizareaunorp
lanuri de
carierrealisteiadaptarea
la cerinelepieeimuncii.

8. 1 S exerseze propriul Politeea - floare a


sistem de valori in acord umanitii
cu cel promovat de
societate
9. 1 S manifeste interes pentru Cinstia, sinceritatea i Discuii, studiu de
valorile date corectitudinea caz
10. 1 Identificarea i Sexualitatea. Ce este Discuii,
contientizarea, frumosului maturitatea promestoringul
8.ORE DE DIRIGINIE DESFURATE PE PARCURSUL
ANULUI
Nr. Nr. Competene Coninut Tehnologii de Data
d/o de ore tematic predare/
nvare
9 Respectarea Discuii asupra Discuia 29.09
regulamentului fregvenei i Studiu de 27.10
fregvenei i reuitei reuitei elevilor caz 24.11
colegiului
22.12
26.01
23.02
30.03
27.04
25.05

9. ORE EDUCATIVE SUPLIMENTARE


Nr. Nr. Competene Coninut Tehnologii de Data
d/o de ore tematic predare/
nvare
8. SITUAIA COLAR
a) LA NVTUR
Nr Numeleiprenum Anulcolar Anulcolar 20__20__ Anulcolar Anulcolar 20__20__
. ele 20__20__ 20__20__
crt
. Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4

S1 S2 Med. Sem 1 S2 Med Sem 1 S2 Med Sem 1 S2 Med


gener gener gener gener

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
b) SITUAIA ABSENELOR
Nr. Numeleipr Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
Crt enumeleele Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
. vului
M N M N M N M N M N M N M N M N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nemotivate
Motivate
TOTAL
GENERAL
9. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE
N ACTIVITATEA COLAR I EXTRACOLAR
Nr. Numeleiprenumele Activitatea la Performana Ancolar
crt. care a obinut *
rezultate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

M = meniunespecial; PS = premiu special; PIII = premiul al treilea;


PII = premiul al
doilea; PI = premiulnti
10. SITUAIA ELEVILOR PROBLEM *
Nr. Numeleiprenumele nceconstproblema Dataconsemnrii Msuriluate
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- eeccolar - stareadesntate
- integraredificil - situaiematerialdeosebit ( venituri f. mici)
- comportament deviant
11. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAA COLECTIVULUI
Nr Numeleiprenu Anulcolar Anulcolar Anulcolar Anulcolar
. mele 20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__
crt Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
. R I A R I A R I A R I A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

R retras, izolat, dezinteresat de viaacolectivului


I integratncolectiv, darfrsaibiniiativ
A areautoritate, bun organizatori animator al colectivului
14.ACTIVITI EXTRACOLARE
Nr. Activitatea Data Observaii
crt.

1. Colaj literar muzical, cu 03 octombrie,2014 Realizat


genericul:Semntori de Lumin,
Apostoli ai Lumii
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
13. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PRINII
Nr. Tema Data Observaii
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14. PLANIFICAREA EDINELOR CU PRINII


Nr. Tema Data Observaii
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15. Darea de seam


despre activitatea dirigintelui de grup
pentru anul de studii _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
16. Constatri ale efului lucrului educativ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
17. FIELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR
FIA INDIVIDUAL A ELEVULUI .

Date biografice
1. Numeleiprenumele:
2. Data iloculnaterii:
3. Domiciliul:

Date privindstarea de sntate


1. Antecedenteereditareicondiii de mediunocive ..

2. Antecedentepersonale(deficienefizice, senzoriale, etc.) .


.
3. Stareageneral a sntii(peanicolari) .
..
4. Meniunimedicale cu importanpentruprocesul de nvmnt(peanicolari)

Dateprivindmediulfamilial
1. Numeleiprenumele Anulnaterii Pregtireacolar Profesiunea/ Loculdemunc
Familia funcia
Tata
Mama
Copii

2.Caracteristicile vieiidefamilie Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4


- nelegeredeplin
- conflictemiciitrectoare
- dezacordmarcantntreprini
- familiedezorganizat
3.Condiii de pregtire a leciilor
4. Ateniaacordatformriicopilului
Dateprivindcolaritatea
Clasa Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
- rezultatecolare
- succesedeosebite (da/nu)
- Dificulti: corigene, absene,
abandon colar, etc.(da/nu)
- pregtirealeciilor
- conduitancoal
Dateprivindcaracteristicilepersonalitii
1.Nivelul de dezvoltate a Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
proceselorintelectuale
- mobilitateagndirii
- memoria
- exprimareaoral
- exprimareanscris
- imaginaia (creativitatea)
- atenia
2.Timiditatea (da/nu)
3.Capacitatea deefortintelectual
4.Motivaia pentrunvare
5.Aptitudini speciale
6.Trsturi de voinicaracter :
- ncredereanforeleproprii
- perseverena
- modestia
- sociabilitatea
- politeea
- tendinaspreconduitedeviante
7.Interese:
- obiectepreferate
- preocuprintimpulliber
Date referitoare la orientareacolariprofesional
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4
- opiuneaelevului

- opiuneafamiliei

-
recomandareaprof.
diriginte

OBSRVAII ASUPRA ELEVULUI:


( aspecten care estenecesarinterveniadirigintelui )