Sunteți pe pagina 1din 9

Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

Anul I –înfiinţarea;

Anii pe rod II, III, IV- lucrări specifice;

Sortimentul de căpşuni recomandaţi.

Anul I –înfiinţarea

Amplasarea culturii

- Căpşunul găseşte condiţii de cultură în toate zonele ţării. Fiind o cultură intensivă,
capabilă să dea producţii de peste 10 t/ha în primul an de la plantare, se vor alege terenuri
cu fertilitate naturală cea mai ridicată, mecanizabile, prevăzute cu sistem de irigare.
- Cele mai corespunzătoare soluri sunt cele cu textură lutoasă, luto-nisipoase sau
luto-argiloase, cu Ph 5,6-7
- Ca plante premergătoare sunt recomandate plantele prăşitoare, care lasă terenul

1/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

curat de buruieni, cerealele. Este contraindicat amplasarea culturii pe sole erbicidate în anul
precedent cu erbicide remanente.
- Nu se cultivă căpşuni după căpşuni, cartofi sau tomate.

Nivelarea de întreţinere

- Căpşunul fiind o specie cu talie mică, cu sistem radicular superficial, este adesea
afectat pînă la compromiterea recoltei de stagnările de apă. De aceea, încă de la
amplasarea culturii se vor evita terenurile pe care stagnează apa.
- Pentru corectarea eventualelor denivelări rămase de la culturile premergătoare, se
face nivelarea de întreţinere, manual sau mecanic.

Fertilizarea

- Fertilizarea se face cu 60 t/ha gunoi de grajd bine fermentat fără seminţe de buruieni
sau rizomi, sau 500 kg superfosfat şi 600 kg/ha sare potasică. Îngrăşămintele se
împrăştie cu puţin timp înainte sau în timpul arăturii. Este foarte important de respectat
această recomandare tehnologică deoarece gunoiul de grajd neîncorporat imediat pierde
sub acţiunea vântului şi a soarelui mari cantităţi de fertilizant. În mod automat îngrăşămintele
se încorporează.

Dezinfecţia solului

- Măsură profilactică – se face în funcţie de frecvenţa speciilor de dăunători din sol,


numai la densităţi ce depăşesc pragul economic de dăunare.
- Pentru dezinfecţia solului se va folosi unul din produsele de bază de: CLORPIRIFOS,
DAZOMET, ETOPROFOS, OXAMIL.
- Materialul săditor (stoloni) trebuie să provină din pepiniere autorizate, liberi de agenţi
fitopatogeni şi dăunători, având calitatea biologică “stoloni certificaţi”.

Arătura

- Se execută la 28-30 cm, odată cu acestea încorporându-se şi îngrăşămintele aplicate.


Pe terenurile infestate cu buruienile problemă (pălămidă, pir, ştevie, costrei, volbură,

2/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

urzică, mentă, coada calului, etc.), obligatoriu se discuie şi la aproximativ 3 săptămâni după
răsărirea sau pornirea în vegetaţie a buruienilor (10-15cm înălţime) se erbicidează cu
ROUNDUP 4l/ha în 100-150 lapă. După 7 zile se mărunţeşte din nou solul şi se poate
planta.

Mărunţirea

- Trebuie făcută grădinăreşte, de calitatea acestei lucrări depinzând desfăşurarea în


bune condiţii a plantării stolonilor. Lucrarea se execută cu grapa cu discuri, freza sau
manual pe suprafeţe mici.

Plantarea stolonilor

- FASONAREA – îndepărtarea resturilor de filamente şi lăsarea1-2 frunzuliţe. De regulă


rădăcina nu se fasonează, decât dacă depăşeşte 20 cm. Volumul rădăcinii este necesar
pentru buna fixare în pământ a stolonilor şi pentru păstrarea întregii substanţe de rezervă
acumulate pe parcursul formării stolonilor.
- MOCIRLIREA stolonilor- condiţionează în mare măsură prinderea, şi realizarea unei
culturi fără goluri. Mocirla trebuie să fie suficient de consistentă pentru a adera pe rădăcină.
În timpul efectuării lucrării stolonii nu trebuie să fie expuşi la soare sau vânt. Stolonii mocirliţi
se aşează în lădiţe cu care se vor transporta la locul de plantare.
- PLANTAREA- se face toamna OCTOMBRIE şi primăvara MARTIE – APRILIE.
Adâncimea optimă (coletul stolonului să fie la nivelul solului). Poziţia rădăcinii trebuie să fie
perfect verticală şi dreaptă. Plantarea manuală se execută cu plantatorul şi cuprinde
operaţiile de : executarea gropii cu plantatorul, introducerea stolonilor în groapă şi
strângerea rădăcinilor (împănarea) cu plantatorul. Distanţa de plantare se face la 80-90 cm
între rânduri şi 25-30cm între plante pe rând. Se asigură o densitate de 40-50 000 plante/ha.

Combaterea bolilor şi dăunătorilor

- TRATAMENTE – 3-4 tratamente la avertizare: la tratamentul1 se va folosi Zeamă


bordeleză 0,05%, Turda cupral 50 PU 0,4%, Alcupral 0,3% atunci când au apărut 3-4 frunze
noi; la tratamentul II şi III se va folosi alternativ unul din fungicidele TOPSIN, METOBEN
(0,07-0,1%), BENLATE 50 WP (0,05-0,07%), EUPAREN 50WP (0,16-0,25%) care se pot
complexa cu oricare dintre insecticidele THIONEX 35EC, THIODAN 35EC (0,2%) şi
acaricidul DEMITAN 200 (0,07%)
- ALTE PRODUSE:Putregai, pătarea albă - EUPAREN 50WP; Putregai- BRAVO; Pătare

3/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

albă –TOPSIN; Mană- FOLPAN 50WP; dăunători – DECIS 2,5 EC, TALSTAR 10 EC

Erbicidarea în anul de plantare

- Erbicidare cu ROUNDUP 3/4l/ha în 100-150l apă la trei săptămâni de la efectuarea


arăturii şi discuirii acesteia, când buruienile au răsărit şi au 10cm înălţime. Dacă în
intervalul de 6-12 ore de la aplicarea erbicidului plouă este necesar să se repete erbicidarea.
După 7-10 zile se pregăteşte terenul pentru plantarea stolonilor.
- În aceaşi zi sau cel mai tîrziu la 2-3 zile după plantare (primăvară) se erbicidează cu un
erbicid preemergent: VENZAR 80WP (3KG/HA), DUAL (2L/HA), DUAL GOLD (1,2L/HA).
Aceste erbicide fac o peliculă la aproximativ 5cm adâncime în sol şi de aceia nu trebuie
săpate 2-3 luni.
- În timpul vegetaţiei buruienile graminee (monocotiledonate) din rizomi care apar în
vetre se va aplica pe vetrele respective unul din erbicidele: FUSILADE SUPER (1,5-3 l/ha),
GALLANT SUPER PVR (0,5-1l/ha), FOCUS ULTRA (2-3 l/ha). Dacă apar buruieni cu frunză
lată acestea vor fi smulse manual. Cantitatea de apă folosită pentru prepararea soluţiei este
de 300-500 l/ha.
- PANTERA 40 EC (2 l/ha)

Irigarea culturii

- Căpşunul este o specie cu pretenţii foarte ridicate faţă de apă. De acea este necesar
să se aplice 4-6 udări cu norme de 300-400mc/ha în funcţie de zonă şi de cantitatea de
precipitaţii căzute în perioada respectivă.

Alte lucrări

Dirijarea stolonilor pe direcţia rândului pentru formarea unei benzi roditoare de 30-40cm
înălţime.

Înlăturarea stolonilor dacă aceştia apar în număr prea mare.

4/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

Întreţineri repetate prin praşile manuale şi mecanice (numai toamnă şi primăvara în cazul în
care se erbicidează înainte de aplicare erbicidelor preemergente)

Anii pe rod II, III, IV- lucrări specifice

Măsuri de igienă culturală şi agrotehnice.

- Greblarea culturii, strângerea şi arderea resturilor vegetale primăvara devreme înainte


de pornirea în vegetaţie.
- Cosirea, strângerea şi arderea resturilor vegetale, imediat după recoltare

Irigarea periodică a culturilor

Menţinerea culturilor pe rod maxim 3 ani, culturile bătrâne fiind cele mai predispuse atacului de
boli şi dăunători.

Îngrăşarea fazială cu azot.

- Se efectuează în două reprize: primăvara foarte devreme; imediat după cosirea


frunzelor (iunie)
- Îngrăşăminte foliare şi biostimulatori: ATONIK (0,15l/ha), CROPMAX (0,3l/ha),
MEGAFOL (1l/ha), PLANTAFOL (1l/ha)

Mulcitul cu paie recoltarea fructelor.

- Apără fructele coapte de contactul cu solul şi menţine umiditatea în sol. Mulcitul se


face în perioada de înflorire a plantelor. Cantitatea minimă necesară este de 6 tone paie la

5/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

ha.

Recoltarea fructelor.

- Se face eşalonat, fiind necesar 3-8 treceri prin aceăaşi parcelă. Fructele se recoltează
cu codiţă, evitându- se orele cu insolaţie puternică.

Renovarea culturii.

- Cosirea frunzelor imediat după încheierea recoltării fructelor.


- Îngrăşarea cu 100 kg/ha de azotat de amoniu.
- Irigarea culturii cu norme de 400-500 mc/ha.
- Formarea benzii roditoare pentru anul următor, prin dirijarea filamentelor şi stolonilor
în direcţia rândului şi eliminarea celor în plus.

Alte lucrări specifice.

- Erbicidarea cu erbicide preemergente şi antigraminicide.

Tratamente fitosanitare.

Irigarea repetată ori de câte ori este nevoie.

Întreţinerea repetată prin praşile manuale numai toamna şi primăvara folosind erbicide.

6/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

Sortimentul de căpşuni recomandaţi

Soiuri timpurii – PREMIAL, CORAL

Soiuri cu coacere mijlocie – GORELLA, ELSANTA, MAGIC, RED GAUNTLET, REAL.

Soiuri cu coacere tardivă - BENTON, SENGA SENGANA, IDEA

Alte soiuri – FAVETTE, CARDINAL, CAMBRIDGE, PANDORA, TALISMAN, RĂZVAN,


SĂTMĂREAN, AIKO.

Insuşirile unui soi valoros de căpşuni. Pentru a fi competitiv un soi trebuie:

- Să fie rezistent la ger, secetă, boli, dăunători,


- Să aibă potenţial productiv ridicat.
- Să aibă fructe mari intens colorate,
- Să fie rezistente la manipulare şi transport,
- Să fie durata recoltării de 18-24 de zile,
- Să nu scadă prea mult greutatea medie la ultimele reprize de recoltat.
- Să fie ridicat potenţialul productiv, cel puţin doi ani pe rod.
- Recoltarea în reprize

Se preferă soiuri la care se recoltează 70-80% din producţie în primele 3-4 reprize

Obişnuit fructele unui soi de căpşuni se recoltează în 5-6 reprize.

Forma fructelor

7/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

- Fructele mari sunt pentru consum în stare proaspătă


- Fructele mijlocii sunt destinate pentru dulceţuri
- Soiurile cu achenele regulate şi cu coaste nu prea pronunţate sunt preferate
- Soiuri cu forme neregulate sunt GORELA, RED GAUNTLET

Culoarea fructelor

- Soiuri cu fructele violacee la supracoacere sunt perfecte- SENGA SENGANA

Forma achenelor

- Soiurile cu achene mijlocii sunt mai rezistente la transport pe distanţe mari

Caliciul fructelor

- Soi cu caliciu mic şi uşor detaşabil SENGA SENGANA


- Soi cu caliciu prea mare depreciază aspectul comercial REGINA
- Soi cu caliciu greu detaşabil TALISMAN

Pulma fructelor

- Soiuri cu pulpa colorată în întregime în roşu (valoroase) şi consistentă, care se


comportă foarte bine la congelare: GORELLA, SENGA SENGANA, TALISMAN
- Soi cu pulpa afânată şi apoasă (defect) – LAXTON NOBRE
- Soi cu pulpa slab şi neuniform colorată: REGINA, PROFUSION, CREASTĂ DE
COCOŞ.

8/9
Cultura de capsuni

Scris de ing. Mircea Suhoverschi


Luni, 17 Septembrie 2007 18:58 - Ultima actualizare Vineri, 21 Septembrie 2007 18:08

9/9