Sunteți pe pagina 1din 4

Infractiunea complexa (definitie si forme)

Def: Infracţiunea este complexa cand in continutul sau intra ca element sau ca circumstanta agravanta,o act sau inact,ce constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala. -este o pluralitate aparentă de infracţiuni -face parte din unităţile legale de infracţiune, alături de cea continuată, de obicei şi cea progresivă

Poate rezulta din:

1.reuniunea a 2 infr -> când rezultă o a 3-a infracţiune 2.absorbtia unei infractiuni in continutul unei alte infr,ca circ agravanta

Forme:

a)Infr complexa simpla (de baza):cand in continutul ei intra ca element constitutiv o acţ/inacţ ce constituie prin ea însăşi o infr. În prima modalitate,ea poate fi creată prin reunirea de către legiuitor a două infractiuni distincte, în urma căreia rezulta o nouă infracţiune distinctă. În a doua modalitate, există când în conţinutul ei intră o altă infracţiune, fără să se creeze o a treia infractiune distinctă.

b)Infr complexa agravata (calificata): cand in continutul ei intra ca circ agravanta o acţ/inacţ. incriminată ca infr. de sine stătătoare În prima modalitate, ea este creata atunci când o infracţiune simplă include o alta infractiune ca circumstanţa agravantă.Ex: furtul calificat săvârşit prin efracţie, define infracţiune complexa prin absorbţia de către infracţiunea de furt a infracţiunii de distrugere. În a doua modalitate, infractiunea complexă în formă simplă, include o alta infracţiune ca circumstantă agravantă. Ex: pirateria care a avut ca urmare moartea victimei.

STRUCTURA INFRACTIUNII COMPLEXE

1.Obiectul infractiunii complexe -infracţiunea nou creata are mai multe obiecte juridice, care împreună formează obiectul juridic complex -obiectele juridice pot fi identice sau diferite -exista un obiect juridic principal, şi unul sau mai multe obiecte juridice secundare -în cazul infracţiunilor complexe rezultate prin absorbţie, obiectul juridic principal,este cel al infracţiunii absorbante -unele infractiuni complexe, pot avea şi obiect material (precum infr de viol) -pot exista şi pluralităţi de obiecte materiale, de aceeaşi natură (ca la omorul săv asupra 2 sau mai multe persoane) sau de natură diferită -exista infracţiuni complexe şi cu un singur obiect material (furtul săvârşit prin ameninţare)

2.Subiectii infractiunii complexe:

-subiect activ: orice pf sau pj care îndeplineste condiţiile cerute de lege -uneori, pentru a fi subiecţi ai infracţiunii complexe, persoana trebuie să aibă o anumită calitate (ca în cazul infr de purtare abuzivă) -calitatea cerută subiectului activ poate fi explicit arătată de legiuitor, sau subînţeleasă -subiect pasiv poate fi orice persoana fizică sau juridica care a suferit o vătamare în urma acţiunii/inactiunii ilicite -şi în cazul subiectului pasiv, uneori acesta trebuie să aibă o anumită calitate (ca în cazul infr de ultraj) -sunt cazuri în care subiectul pasiv este atât o persoană juridica cât şi o persoană fizică, ca în cazul unei tâlhării comise în dauna unei instituţii publice -> este subiect pasiv principal persoana juridica prejudiciată patrimonial şi subiect pasiv adiacent/secundar, persoana fizică victimă a violenţelor

3.Latura obiectiva a infractiunii complexe:

-latura obiectivă poate consta într-o singură inacţiune, sau in acţiuni multiple identice sau distincte -în cazul infr complexe constituite prin absorbţie exista o singură actiune infracţională, iar in cazul celor create prin reunire, vor exista mai multe actiuni multiple -acţiunile multiple pot fi identice sau diferite -urmarea este întotdeauna multiplă,iar în cazul infracţiunilor complexe create prin reunire şi a celor prin absorbţie, vor exista atâtea urmări câte infracţiuni au fost în compunerea ei

4.Latura subiectiva a infracţiunii complexe -infr. complexe se pot săvârşi cu intenţie, din culpa sau cu praeterintenţie -nu pot fi comise doar cu intenţie indirectă -participaţia penală este posibilă